Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-06-16-Speech-3-372"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100616.27.3-372"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, gewapend met verschillende moordwapens voor een clubje zelfbenoemde vredesactivisten richting Gaza. De Israëlische marine vroeg ze om te stoppen, maar als antwoord krijgen zij te horen dat, en ik citeer "ze dood kunnen vallen en terug moeten keren naar Auschwitz". De soldaten kwamen echter toch aan boord en zij werden vreedzaam begroet, door activisten met metalen buizen en door ze over de balustrade naar beneden te gooien. Het doel van de vloot was niet om humanitaire hulp naar de Gazastrook te brengen, maar om provocatie en een gewelddadige confrontatie met Israël te zoeken. De passagiers van de met inbegrip van de Turkse IHH-activisten, verklaarden dat er nauwe banden bestaan tussen de organisatie en de Turkse premier Erdogan, en dat de regering van kandidaat-lidstaat Turkije betrokken was bij de voorbereidingen van de vloot. Is dat waar, en wat doet u met die informatie? Klopt het dat de Turkse organisatie IHH, aanwezig op het schip, gelinkt is aan Hamas? Mag ik u eraan herinneren dat Hamas nog steeds door de EU wordt gezien als een terroristische organisatie? Graag een antwoord. De PVV wil op zijn minst een onafhankelijk onderzoek naar de rol van Turkije in dit geheel. Wat is nu precies de invloed van Erdogan en consorten geweest? Graag een reactie."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Voorzitter, gewapend met verschillende moordwapens voor een clubje zelfbenoemde vredesactivisten richting Gaza. De Israëlische marine vroeg ze om te stoppen, maar als antwoord krijgen zij te horen dat, en ik citeer "ze dood kunnen vallen en terug moeten keren naar Auschwitz". De soldaten kwamen echter toch aan boord en zij werden vreedzaam begroet, door activisten met metalen buizen en door ze over de balustrade naar beneden te gooien. Het doel van de vloot was niet om humanitaire hulp naar de Gazastrook te brengen, maar om provocatie en een gewelddadige confrontatie met Israël te zoeken. De passagiers van de met inbegrip van de Turkse IHH-activisten, verklaarden dat er nauwe banden bestaan tussen de organisatie en de Turkse premier Erdogan, en dat de regering van kandidaat-lidstaat Turkije betrokken was bij de voorbereidingen van de vloot. Is dat waar, en wat doet u met die informatie? Klopt het dat de Turkse organisatie IHH, aanwezig op het schip, gelinkt is aan Hamas? Mag ik u eraan herinneren dat Hamas nog steeds door de EU wordt gezien als een terroristische organisatie? Graag een antwoord. De PVV wil op zijn minst een onafhankelijk onderzoek naar de rol van Turkije in dit geheel. Wat is nu precies de invloed van Erdogan en consorten geweest? Graag een reactie."@cs1
"Voorzitter, gewapend met verschillende moordwapens voor een clubje zelfbenoemde vredesactivisten richting Gaza. De Israëlische marine vroeg ze om te stoppen, maar als antwoord krijgen zij te horen dat, en ik citeer "ze dood kunnen vallen en terug moeten keren naar Auschwitz". De soldaten kwamen echter toch aan boord en zij werden vreedzaam begroet, door activisten met metalen buizen en door ze over de balustrade naar beneden te gooien. Het doel van de vloot was niet om humanitaire hulp naar de Gazastrook te brengen, maar om provocatie en een gewelddadige confrontatie met Israël te zoeken. De passagiers van de met inbegrip van de Turkse IHH-activisten, verklaarden dat er nauwe banden bestaan tussen de organisatie en de Turkse premier Erdogan, en dat de regering van kandidaat-lidstaat Turkije betrokken was bij de voorbereidingen van de vloot. Is dat waar, en wat doet u met die informatie? Klopt het dat de Turkse organisatie IHH, aanwezig op het schip, gelinkt is aan Hamas? Mag ik u eraan herinneren dat Hamas nog steeds door de EU wordt gezien als een terroristische organisatie? Graag een antwoord. De PVV wil op zijn minst een onafhankelijk onderzoek naar de rol van Turkije in dit geheel. Wat is nu precies de invloed van Erdogan en consorten geweest? Graag een reactie."@da2
"Voorzitter, gewapend met verschillende moordwapens voor een clubje zelfbenoemde vredesactivisten richting Gaza. De Israëlische marine vroeg ze om te stoppen, maar als antwoord krijgen zij te horen dat, en ik citeer "ze dood kunnen vallen en terug moeten keren naar Auschwitz". De soldaten kwamen echter toch aan boord en zij werden vreedzaam begroet, door activisten met metalen buizen en door ze over de balustrade naar beneden te gooien. Het doel van de vloot was niet om humanitaire hulp naar de Gazastrook te brengen, maar om provocatie en een gewelddadige confrontatie met Israël te zoeken. De passagiers van de met inbegrip van de Turkse IHH-activisten, verklaarden dat er nauwe banden bestaan tussen de organisatie en de Turkse premier Erdogan, en dat de regering van kandidaat-lidstaat Turkije betrokken was bij de voorbereidingen van de vloot. Is dat waar, en wat doet u met die informatie? Klopt het dat de Turkse organisatie IHH, aanwezig op het schip, gelinkt is aan Hamas? Mag ik u eraan herinneren dat Hamas nog steeds door de EU wordt gezien als een terroristische organisatie? Graag een antwoord. De PVV wil op zijn minst een onafhankelijk onderzoek naar de rol van Turkije in dit geheel. Wat is nu precies de invloed van Erdogan en consorten geweest? Graag een reactie."@de9
"Voorzitter, gewapend met verschillende moordwapens voor een clubje zelfbenoemde vredesactivisten richting Gaza. De Israëlische marine vroeg ze om te stoppen, maar als antwoord krijgen zij te horen dat, en ik citeer "ze dood kunnen vallen en terug moeten keren naar Auschwitz". De soldaten kwamen echter toch aan boord en zij werden vreedzaam begroet, door activisten met metalen buizen en door ze over de balustrade naar beneden te gooien. Het doel van de vloot was niet om humanitaire hulp naar de Gazastrook te brengen, maar om provocatie en een gewelddadige confrontatie met Israël te zoeken. De passagiers van de met inbegrip van de Turkse IHH-activisten, verklaarden dat er nauwe banden bestaan tussen de organisatie en de Turkse premier Erdogan, en dat de regering van kandidaat-lidstaat Turkije betrokken was bij de voorbereidingen van de vloot. Is dat waar, en wat doet u met die informatie? Klopt het dat de Turkse organisatie IHH, aanwezig op het schip, gelinkt is aan Hamas? Mag ik u eraan herinneren dat Hamas nog steeds door de EU wordt gezien als een terroristische organisatie? Graag een antwoord. De PVV wil op zijn minst een onafhankelijk onderzoek naar de rol van Turkije in dit geheel. Wat is nu precies de invloed van Erdogan en consorten geweest? Graag een reactie."@el10
"Mr President, armed with various murder weapons, a club of self-styled peace activists set sail for Gaza. The Israeli Navy asked them to stop, but received the reply – and I quote – ‘Shut up, go back to Auschwitz’. Yet the soldiers came on board anyway, and were greeted ‘peacefully’ by ‘activists’ bearing metal pipes and throwing them overboard. The flotilla’s objective was not to convey humanitarian aid to the Gaza Strip but to seek provocation of and violent confrontation with Israel. The passengers on board the who included activists from the Turkish Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief (IHH), stated that the organisation had close links to Mr Erdoğan, Turkey’s prime minister, and that the government of the candidate country was involved in preparing the flotilla. Is that true, and what are you going to do with that information? Is it true that the Turkish organisation IHH present on the ship has links to Hamas? May I remind you that the EU still regards Hamas as a terrorist organisation? I should appreciate your answer to this. At the very least, the Dutch Party for Freedom (PVV) wants to see an independent investigation into Turkey’s role in the whole equation. What was the precise nature of the influence of Prime Minister Erdoğan and his associates? I should appreciate your response to this."@en4
"Voorzitter, gewapend met verschillende moordwapens voor een clubje zelfbenoemde vredesactivisten richting Gaza. De Israëlische marine vroeg ze om te stoppen, maar als antwoord krijgen zij te horen dat, en ik citeer "ze dood kunnen vallen en terug moeten keren naar Auschwitz". De soldaten kwamen echter toch aan boord en zij werden vreedzaam begroet, door activisten met metalen buizen en door ze over de balustrade naar beneden te gooien. Het doel van de vloot was niet om humanitaire hulp naar de Gazastrook te brengen, maar om provocatie en een gewelddadige confrontatie met Israël te zoeken. De passagiers van de met inbegrip van de Turkse IHH-activisten, verklaarden dat er nauwe banden bestaan tussen de organisatie en de Turkse premier Erdogan, en dat de regering van kandidaat-lidstaat Turkije betrokken was bij de voorbereidingen van de vloot. Is dat waar, en wat doet u met die informatie? Klopt het dat de Turkse organisatie IHH, aanwezig op het schip, gelinkt is aan Hamas? Mag ik u eraan herinneren dat Hamas nog steeds door de EU wordt gezien als een terroristische organisatie? Graag een antwoord. De PVV wil op zijn minst een onafhankelijk onderzoek naar de rol van Turkije in dit geheel. Wat is nu precies de invloed van Erdogan en consorten geweest? Graag een reactie."@es21
"Austatud juhataja! Mitmesuguste taparelvadega varustatud isehakanud rahuaktivistid asusid teele Gaza poole. Iisraeli merevägi palus neil peatuda, kuid neile vastati nii: „Olge vait ja minge tagasi Auschwitzi!” Mereväelased läksid siiski pardale, kus neid tervitasid „rahumeelselt” metalltorusid käes hoidvad nn aktivistide, kes nad üle parda viskasid. Laevade eesmärgiks ei olnud viia humanitaarabi Gaza sektorisse, vaid provotseerida Iisraeli ja püüda saavutada vägivaldset vastuseisu. Laeva Mavi Marmara pardal olnud reisijad, kelle hulgas oli ka aktiviste Türgi humanitaarabiorganisatsioonist, väitsid, et sellel organisatsioonil on lähedased sidemed Türgi peaministri Recep Tayyip Erdoğaniga ning et kandidaatriigi valitsus oli laevastiku ettevalmistamisega seotud. Kas see on tõsi ning mida kavatsete selle teabega peale hakata? Kas on tõsi, et laeval esindatud Türgi organisatsioonil IHH on sidemeid Hamasiga? Võin ma teile meelde tuletada, et EL peab Hamasi siiski terrorirühmituseks? Ma oleksin tänulik, kui te sellele vastaksite. Lõpetuseks, Hollandi Vabaduspartei (PVV) soovib näha sõltumatut uurimist selle kohta, milline on Türgi roll kogu selles protsessis. Milline oli täpselt peaminister Erdoğani ja tema kaaslaste mõju? Ma oleksin tänulik, kui te sellele vastaksite."@et5
"Voorzitter, gewapend met verschillende moordwapens voor een clubje zelfbenoemde vredesactivisten richting Gaza. De Israëlische marine vroeg ze om te stoppen, maar als antwoord krijgen zij te horen dat, en ik citeer "ze dood kunnen vallen en terug moeten keren naar Auschwitz". De soldaten kwamen echter toch aan boord en zij werden vreedzaam begroet, door activisten met metalen buizen en door ze over de balustrade naar beneden te gooien. Het doel van de vloot was niet om humanitaire hulp naar de Gazastrook te brengen, maar om provocatie en een gewelddadige confrontatie met Israël te zoeken. De passagiers van de met inbegrip van de Turkse IHH-activisten, verklaarden dat er nauwe banden bestaan tussen de organisatie en de Turkse premier Erdogan, en dat de regering van kandidaat-lidstaat Turkije betrokken was bij de voorbereidingen van de vloot. Is dat waar, en wat doet u met die informatie? Klopt het dat de Turkse organisatie IHH, aanwezig op het schip, gelinkt is aan Hamas? Mag ik u eraan herinneren dat Hamas nog steeds door de EU wordt gezien als een terroristische organisatie? Graag een antwoord. De PVV wil op zijn minst een onafhankelijk onderzoek naar de rol van Turkije in dit geheel. Wat is nu precies de invloed van Erdogan en consorten geweest? Graag een reactie."@fi7
"Voorzitter, gewapend met verschillende moordwapens voor een clubje zelfbenoemde vredesactivisten richting Gaza. De Israëlische marine vroeg ze om te stoppen, maar als antwoord krijgen zij te horen dat, en ik citeer "ze dood kunnen vallen en terug moeten keren naar Auschwitz". De soldaten kwamen echter toch aan boord en zij werden vreedzaam begroet, door activisten met metalen buizen en door ze over de balustrade naar beneden te gooien. Het doel van de vloot was niet om humanitaire hulp naar de Gazastrook te brengen, maar om provocatie en een gewelddadige confrontatie met Israël te zoeken. De passagiers van de met inbegrip van de Turkse IHH-activisten, verklaarden dat er nauwe banden bestaan tussen de organisatie en de Turkse premier Erdogan, en dat de regering van kandidaat-lidstaat Turkije betrokken was bij de voorbereidingen van de vloot. Is dat waar, en wat doet u met die informatie? Klopt het dat de Turkse organisatie IHH, aanwezig op het schip, gelinkt is aan Hamas? Mag ik u eraan herinneren dat Hamas nog steeds door de EU wordt gezien als een terroristische organisatie? Graag een antwoord. De PVV wil op zijn minst een onafhankelijk onderzoek naar de rol van Turkije in dit geheel. Wat is nu precies de invloed van Erdogan en consorten geweest? Graag een reactie."@fr8
"Voorzitter, gewapend met verschillende moordwapens voor een clubje zelfbenoemde vredesactivisten richting Gaza. De Israëlische marine vroeg ze om te stoppen, maar als antwoord krijgen zij te horen dat, en ik citeer "ze dood kunnen vallen en terug moeten keren naar Auschwitz". De soldaten kwamen echter toch aan boord en zij werden vreedzaam begroet, door activisten met metalen buizen en door ze over de balustrade naar beneden te gooien. Het doel van de vloot was niet om humanitaire hulp naar de Gazastrook te brengen, maar om provocatie en een gewelddadige confrontatie met Israël te zoeken. De passagiers van de met inbegrip van de Turkse IHH-activisten, verklaarden dat er nauwe banden bestaan tussen de organisatie en de Turkse premier Erdogan, en dat de regering van kandidaat-lidstaat Turkije betrokken was bij de voorbereidingen van de vloot. Is dat waar, en wat doet u met die informatie? Klopt het dat de Turkse organisatie IHH, aanwezig op het schip, gelinkt is aan Hamas? Mag ik u eraan herinneren dat Hamas nog steeds door de EU wordt gezien als een terroristische organisatie? Graag een antwoord. De PVV wil op zijn minst een onafhankelijk onderzoek naar de rol van Turkije in dit geheel. Wat is nu precies de invloed van Erdogan en consorten geweest? Graag een reactie."@hu11
"Voorzitter, gewapend met verschillende moordwapens voor een clubje zelfbenoemde vredesactivisten richting Gaza. De Israëlische marine vroeg ze om te stoppen, maar als antwoord krijgen zij te horen dat, en ik citeer "ze dood kunnen vallen en terug moeten keren naar Auschwitz". De soldaten kwamen echter toch aan boord en zij werden vreedzaam begroet, door activisten met metalen buizen en door ze over de balustrade naar beneden te gooien. Het doel van de vloot was niet om humanitaire hulp naar de Gazastrook te brengen, maar om provocatie en een gewelddadige confrontatie met Israël te zoeken. De passagiers van de met inbegrip van de Turkse IHH-activisten, verklaarden dat er nauwe banden bestaan tussen de organisatie en de Turkse premier Erdogan, en dat de regering van kandidaat-lidstaat Turkije betrokken was bij de voorbereidingen van de vloot. Is dat waar, en wat doet u met die informatie? Klopt het dat de Turkse organisatie IHH, aanwezig op het schip, gelinkt is aan Hamas? Mag ik u eraan herinneren dat Hamas nog steeds door de EU wordt gezien als een terroristische organisatie? Graag een antwoord. De PVV wil op zijn minst een onafhankelijk onderzoek naar de rol van Turkije in dit geheel. Wat is nu precies de invloed van Erdogan en consorten geweest? Graag een reactie."@it12
"Voorzitter, gewapend met verschillende moordwapens voor een clubje zelfbenoemde vredesactivisten richting Gaza. De Israëlische marine vroeg ze om te stoppen, maar als antwoord krijgen zij te horen dat, en ik citeer "ze dood kunnen vallen en terug moeten keren naar Auschwitz". De soldaten kwamen echter toch aan boord en zij werden vreedzaam begroet, door activisten met metalen buizen en door ze over de balustrade naar beneden te gooien. Het doel van de vloot was niet om humanitaire hulp naar de Gazastrook te brengen, maar om provocatie en een gewelddadige confrontatie met Israël te zoeken. De passagiers van de met inbegrip van de Turkse IHH-activisten, verklaarden dat er nauwe banden bestaan tussen de organisatie en de Turkse premier Erdogan, en dat de regering van kandidaat-lidstaat Turkije betrokken was bij de voorbereidingen van de vloot. Is dat waar, en wat doet u met die informatie? Klopt het dat de Turkse organisatie IHH, aanwezig op het schip, gelinkt is aan Hamas? Mag ik u eraan herinneren dat Hamas nog steeds door de EU wordt gezien als een terroristische organisatie? Graag een antwoord. De PVV wil op zijn minst een onafhankelijk onderzoek naar de rol van Turkije in dit geheel. Wat is nu precies de invloed van Erdogan en consorten geweest? Graag een reactie."@lt14
"Voorzitter, gewapend met verschillende moordwapens voor een clubje zelfbenoemde vredesactivisten richting Gaza. De Israëlische marine vroeg ze om te stoppen, maar als antwoord krijgen zij te horen dat, en ik citeer "ze dood kunnen vallen en terug moeten keren naar Auschwitz". De soldaten kwamen echter toch aan boord en zij werden vreedzaam begroet, door activisten met metalen buizen en door ze over de balustrade naar beneden te gooien. Het doel van de vloot was niet om humanitaire hulp naar de Gazastrook te brengen, maar om provocatie en een gewelddadige confrontatie met Israël te zoeken. De passagiers van de met inbegrip van de Turkse IHH-activisten, verklaarden dat er nauwe banden bestaan tussen de organisatie en de Turkse premier Erdogan, en dat de regering van kandidaat-lidstaat Turkije betrokken was bij de voorbereidingen van de vloot. Is dat waar, en wat doet u met die informatie? Klopt het dat de Turkse organisatie IHH, aanwezig op het schip, gelinkt is aan Hamas? Mag ik u eraan herinneren dat Hamas nog steeds door de EU wordt gezien als een terroristische organisatie? Graag een antwoord. De PVV wil op zijn minst een onafhankelijk onderzoek naar de rol van Turkije in dit geheel. Wat is nu precies de invloed van Erdogan en consorten geweest? Graag een reactie."@lv13
"Voorzitter, gewapend met verschillende moordwapens voor een clubje zelfbenoemde vredesactivisten richting Gaza. De Israëlische marine vroeg ze om te stoppen, maar als antwoord krijgen zij te horen dat, en ik citeer "ze dood kunnen vallen en terug moeten keren naar Auschwitz". De soldaten kwamen echter toch aan boord en zij werden vreedzaam begroet, door activisten met metalen buizen en door ze over de balustrade naar beneden te gooien. Het doel van de vloot was niet om humanitaire hulp naar de Gazastrook te brengen, maar om provocatie en een gewelddadige confrontatie met Israël te zoeken. De passagiers van de met inbegrip van de Turkse IHH-activisten, verklaarden dat er nauwe banden bestaan tussen de organisatie en de Turkse premier Erdogan, en dat de regering van kandidaat-lidstaat Turkije betrokken was bij de voorbereidingen van de vloot. Is dat waar, en wat doet u met die informatie? Klopt het dat de Turkse organisatie IHH, aanwezig op het schip, gelinkt is aan Hamas? Mag ik u eraan herinneren dat Hamas nog steeds door de EU wordt gezien als een terroristische organisatie? Graag een antwoord. De PVV wil op zijn minst een onafhankelijk onderzoek naar de rol van Turkije in dit geheel. Wat is nu precies de invloed van Erdogan en consorten geweest? Graag een reactie."@mt15
"Voorzitter, gewapend met verschillende moordwapens voor een clubje zelfbenoemde vredesactivisten richting Gaza. De Israëlische marine vroeg ze om te stoppen, maar als antwoord krijgen zij te horen dat, en ik citeer "ze dood kunnen vallen en terug moeten keren naar Auschwitz". De soldaten kwamen echter toch aan boord en zij werden vreedzaam begroet, door activisten met metalen buizen en door ze over de balustrade naar beneden te gooien. Het doel van de vloot was niet om humanitaire hulp naar de Gazastrook te brengen, maar om provocatie en een gewelddadige confrontatie met Israël te zoeken. De passagiers van de met inbegrip van de Turkse IHH-activisten, verklaarden dat er nauwe banden bestaan tussen de organisatie en de Turkse premier Erdogan, en dat de regering van kandidaat-lidstaat Turkije betrokken was bij de voorbereidingen van de vloot. Is dat waar, en wat doet u met die informatie? Klopt het dat de Turkse organisatie IHH, aanwezig op het schip, gelinkt is aan Hamas? Mag ik u eraan herinneren dat Hamas nog steeds door de EU wordt gezien als een terroristische organisatie? Graag een antwoord. De PVV wil op zijn minst een onafhankelijk onderzoek naar de rol van Turkije in dit geheel. Wat is nu precies de invloed van Erdogan en consorten geweest? Graag een reactie."@pl16
"Senhor Presidente, armado com vários instrumentos mortíferos, um grupo de autodenominados activistas pela paz zarpou para Gaza. A marinha israelita mandou-os parar, mas a resposta que obteve foi – passo a citar – ‘“Calem-se, voltem para Auschwitz”. No entanto, os soldados subiram a bordo e foram recebidos “pacificamente” por “activistas” armados com tubos de metal que os atiraram borda fora. O objectivo da frota não era prestar ajuda humanitária à Faixa de Gaza mas sim provocar Israel e desencadear um confronto violento com aquele país. Os passageiros a bordo do entre os quais se incluíam activistas da Fundação Turca para os Direitos Humanos e Liberdades e Assistência Humanitária (IHH), declararam que a organização tinha estreitas ligações ao Primeiro-Ministro da Turquia Recep Erdoğan e que o Governo do país candidato à adesão estava envolvido na organização da frota. Isso é verdade? O que pretendem fazer a esse respeito? É verdade que a organização turca IHH, presente no navio, tem ligações ao Hamas? Não ignoram certamente que o Hamas continua a ser considerado pela UE uma organização terrorista? Agradecia uma resposta a estas questões. O Partido da Liberdade Holandês (PVV) exige que, pelo menos, seja conduzida uma investigação independente ao papel da Turquia em tudo isto. Qual foi exactamente a influência que tiveram o Primeiro-Ministro Erdoğan e seus associados? Gostaria que desse uma resposta a estas questões."@pt17
"Voorzitter, gewapend met verschillende moordwapens voor een clubje zelfbenoemde vredesactivisten richting Gaza. De Israëlische marine vroeg ze om te stoppen, maar als antwoord krijgen zij te horen dat, en ik citeer "ze dood kunnen vallen en terug moeten keren naar Auschwitz". De soldaten kwamen echter toch aan boord en zij werden vreedzaam begroet, door activisten met metalen buizen en door ze over de balustrade naar beneden te gooien. Het doel van de vloot was niet om humanitaire hulp naar de Gazastrook te brengen, maar om provocatie en een gewelddadige confrontatie met Israël te zoeken. De passagiers van de met inbegrip van de Turkse IHH-activisten, verklaarden dat er nauwe banden bestaan tussen de organisatie en de Turkse premier Erdogan, en dat de regering van kandidaat-lidstaat Turkije betrokken was bij de voorbereidingen van de vloot. Is dat waar, en wat doet u met die informatie? Klopt het dat de Turkse organisatie IHH, aanwezig op het schip, gelinkt is aan Hamas? Mag ik u eraan herinneren dat Hamas nog steeds door de EU wordt gezien als een terroristische organisatie? Graag een antwoord. De PVV wil op zijn minst een onafhankelijk onderzoek naar de rol van Turkije in dit geheel. Wat is nu precies de invloed van Erdogan en consorten geweest? Graag een reactie."@ro18
"Voorzitter, gewapend met verschillende moordwapens voor een clubje zelfbenoemde vredesactivisten richting Gaza. De Israëlische marine vroeg ze om te stoppen, maar als antwoord krijgen zij te horen dat, en ik citeer "ze dood kunnen vallen en terug moeten keren naar Auschwitz". De soldaten kwamen echter toch aan boord en zij werden vreedzaam begroet, door activisten met metalen buizen en door ze over de balustrade naar beneden te gooien. Het doel van de vloot was niet om humanitaire hulp naar de Gazastrook te brengen, maar om provocatie en een gewelddadige confrontatie met Israël te zoeken. De passagiers van de met inbegrip van de Turkse IHH-activisten, verklaarden dat er nauwe banden bestaan tussen de organisatie en de Turkse premier Erdogan, en dat de regering van kandidaat-lidstaat Turkije betrokken was bij de voorbereidingen van de vloot. Is dat waar, en wat doet u met die informatie? Klopt het dat de Turkse organisatie IHH, aanwezig op het schip, gelinkt is aan Hamas? Mag ik u eraan herinneren dat Hamas nog steeds door de EU wordt gezien als een terroristische organisatie? Graag een antwoord. De PVV wil op zijn minst een onafhankelijk onderzoek naar de rol van Turkije in dit geheel. Wat is nu precies de invloed van Erdogan en consorten geweest? Graag een reactie."@sk19
"Voorzitter, gewapend met verschillende moordwapens voor een clubje zelfbenoemde vredesactivisten richting Gaza. De Israëlische marine vroeg ze om te stoppen, maar als antwoord krijgen zij te horen dat, en ik citeer "ze dood kunnen vallen en terug moeten keren naar Auschwitz". De soldaten kwamen echter toch aan boord en zij werden vreedzaam begroet, door activisten met metalen buizen en door ze over de balustrade naar beneden te gooien. Het doel van de vloot was niet om humanitaire hulp naar de Gazastrook te brengen, maar om provocatie en een gewelddadige confrontatie met Israël te zoeken. De passagiers van de met inbegrip van de Turkse IHH-activisten, verklaarden dat er nauwe banden bestaan tussen de organisatie en de Turkse premier Erdogan, en dat de regering van kandidaat-lidstaat Turkije betrokken was bij de voorbereidingen van de vloot. Is dat waar, en wat doet u met die informatie? Klopt het dat de Turkse organisatie IHH, aanwezig op het schip, gelinkt is aan Hamas? Mag ik u eraan herinneren dat Hamas nog steeds door de EU wordt gezien als een terroristische organisatie? Graag een antwoord. De PVV wil op zijn minst een onafhankelijk onderzoek naar de rol van Turkije in dit geheel. Wat is nu precies de invloed van Erdogan en consorten geweest? Graag een reactie."@sl20
"Herr talman! En klubb självutnämnda fredsaktivister som var beväpnade med olika mordvapen satte kurs mot Gaza. Den israeliska flottan bad dem att stanna upp, men fick svaret - och jag citerar – ”Håll käften, stick tillbaka till Auschwitz . Men soldaterna kom ombord ändå, och de välkomnades ”fredligt” av ”aktivister” utrustade med metallrör som kastade dem överbord. Flottiljens mål var inte att förmedla humanitärt bistånd till Gazaremsan, utan att söka provokation och en våldsam konfrontation med Israel. Passagerarna ombord på som omfattade aktivister från den turkiska stiftelsen för mänskliga rättigheter och friheter och humanitär hjälp (IHH), förklarade att organisationen hade nära koppling till Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdoğan, och att kandidatlandets regering varit delaktig i förberedelserna av flottiljen. Stämmer detta, och vad tänker ni göra med denna information? Är det sant att den turkiska organisationen IHH som fanns på fartyget har kopplingar till Hamas? Får jag påminna er om att EU fortfarande betraktar Hamas som en terroristorganisation? Jag skulle uppskatta att få ett svar på detta. Det nederländska Frihetspartiet (PVV) vill åtminstone se en oberoende utredning av Turkiets roll i hela sammanhanget. Exakt vilkets slags inflytande hade premiärminister Erdoğan och hans medarbetare? Jag skulle uppskatta att få ett svar på detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniël van der Stoep (NI ). -"18,20,15,1,19,14,16,11,7,3,10,2,13,21,9,12,8
"Mavi Marmara"18,20,15,1,19,14,16,11,7,3,10,2,13,4,21,9,17,12,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph