Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-06-16-Speech-3-110"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100616.7.3-110"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Eiropas Savienības un Krievijas attiecību attīstību ierobežo tās nopietnās problēmas, kas saistītas ar demokrātijas pamatprincipu un cilvēktiesību ievērošanu Krievijā, tiesu iestāžu un masu mediju atkarību no politiskās izpildvaras, represijām pret opozīcijas pārstāvjiem un likumu selektīvu piemērošanu. Vienlaikus uzsvars ES politikā, šķiet, pārvietojas no „kopīgās vērtībās balstītas stratēģiskās partnerības” uz pragmatisku, interesēs balstītu politiku. Šādai politikai it īpaši nepieciešams stingrs un vienots visu dalībvalstu atbalsts un konsekventa tās īstenošana. Es apsveicu Rostovā pie Donas sākto ES un Krievijas „partnerību modernizēšanai” un pakāpenisko progresu attiecībās. Tomēr es īpaši gribu uzsvērt, ka šajā partnerībā ir jābūt spēcīgai vērtību sadaļai, kura ietvertu tiesiskumu, demokrātijas un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Mēs nedrīkstam aizmirst arvien pieaugošo Krievijas un ES savstarpējo atkarību enerģijas jomā un tās nopietnās problēmas, kuras radīja iepriekšējos gados notikušie energoapgādes pārtraukumi. Šādu problēmu novēršanai ir nepieciešama gan gāzes piegādes drošības likumdošana Eiropas Savienībā, gan ES un Krievijas sadarbība balstoties uz vēl nenoslēgto, bet vajadzīgo ES-Krievijas nolīgumu par energodrošības agrīnās brīdināšanas mehānismu. Es gribu uzsvērt, ka ES un Krievijas sadarbībai enerģētikas jomā jābalstās uz Enerģētikas hartu, kura jāiekļauj jaunajā ES un Krievijas pamatnolīgumā, lai nodrošinātu pārredzamus un savstarpēji godīgus nosacījumus ieguldījumiem un vienlīdzīgu piekļuvi tirgum."@lv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Eiropas Savienības un Krievijas attiecību attīstību ierobežo tās nopietnās problēmas, kas saistītas ar demokrātijas pamatprincipu un cilvēktiesību ievērošanu Krievijā, tiesu iestāžu un masu mediju atkarību no politiskās izpildvaras, represijām pret opozīcijas pārstāvjiem un likumu selektīvu piemērošanu. Vienlaikus uzsvars ES politikā, šķiet, pārvietojas no „kopīgās vērtībās balstītas stratēģiskās partnerības” uz pragmatisku, interesēs balstītu politiku. Šādai politikai it īpaši nepieciešams stingrs un vienots visu dalībvalstu atbalsts un konsekventa tās īstenošana. Es apsveicu Rostovā pie Donas sākto ES un Krievijas „partnerību modernizēšanai” un pakāpenisko progresu attiecībās. Tomēr es īpaši gribu uzsvērt, ka šajā partnerībā ir jābūt spēcīgai vērtību sadaļai, kura ietvertu tiesiskumu, demokrātijas un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Mēs nedrīkstam aizmirst arvien pieaugošo Krievijas un ES savstarpējo atkarību enerģijas jomā un tās nopietnās problēmas, kuras radīja iepriekšējos gados notikušie energoapgādes pārtraukumi. Šādu problēmu novēršanai ir nepieciešama gan gāzes piegādes drošības likumdošana Eiropas Savienībā, gan ES un Krievijas sadarbība balstoties uz vēl nenoslēgto, bet vajadzīgo ES-Krievijas nolīgumu par energodrošības agrīnās brīdināšanas mehānismu. Es gribu uzsvērt, ka ES un Krievijas sadarbībai enerģētikas jomā jābalstās uz Enerģētikas hartu, kura jāiekļauj jaunajā ES un Krievijas pamatnolīgumā, lai nodrošinātu pārredzamus un savstarpēji godīgus nosacījumus ieguldījumiem un vienlīdzīgu piekļuvi tirgum."@cs1
"Eiropas Savienības un Krievijas attiecību attīstību ierobežo tās nopietnās problēmas, kas saistītas ar demokrātijas pamatprincipu un cilvēktiesību ievērošanu Krievijā, tiesu iestāžu un masu mediju atkarību no politiskās izpildvaras, represijām pret opozīcijas pārstāvjiem un likumu selektīvu piemērošanu. Vienlaikus uzsvars ES politikā, šķiet, pārvietojas no „kopīgās vērtībās balstītas stratēģiskās partnerības” uz pragmatisku, interesēs balstītu politiku. Šādai politikai it īpaši nepieciešams stingrs un vienots visu dalībvalstu atbalsts un konsekventa tās īstenošana. Es apsveicu Rostovā pie Donas sākto ES un Krievijas „partnerību modernizēšanai” un pakāpenisko progresu attiecībās. Tomēr es īpaši gribu uzsvērt, ka šajā partnerībā ir jābūt spēcīgai vērtību sadaļai, kura ietvertu tiesiskumu, demokrātijas un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Mēs nedrīkstam aizmirst arvien pieaugošo Krievijas un ES savstarpējo atkarību enerģijas jomā un tās nopietnās problēmas, kuras radīja iepriekšējos gados notikušie energoapgādes pārtraukumi. Šādu problēmu novēršanai ir nepieciešama gan gāzes piegādes drošības likumdošana Eiropas Savienībā, gan ES un Krievijas sadarbība balstoties uz vēl nenoslēgto, bet vajadzīgo ES-Krievijas nolīgumu par energodrošības agrīnās brīdināšanas mehānismu. Es gribu uzsvērt, ka ES un Krievijas sadarbībai enerģētikas jomā jābalstās uz Enerģētikas hartu, kura jāiekļauj jaunajā ES un Krievijas pamatnolīgumā, lai nodrošinātu pārredzamus un savstarpēji godīgus nosacījumus ieguldījumiem un vienlīdzīgu piekļuvi tirgum."@da2
"Eiropas Savienības un Krievijas attiecību attīstību ierobežo tās nopietnās problēmas, kas saistītas ar demokrātijas pamatprincipu un cilvēktiesību ievērošanu Krievijā, tiesu iestāžu un masu mediju atkarību no politiskās izpildvaras, represijām pret opozīcijas pārstāvjiem un likumu selektīvu piemērošanu. Vienlaikus uzsvars ES politikā, šķiet, pārvietojas no „kopīgās vērtībās balstītas stratēģiskās partnerības” uz pragmatisku, interesēs balstītu politiku. Šādai politikai it īpaši nepieciešams stingrs un vienots visu dalībvalstu atbalsts un konsekventa tās īstenošana. Es apsveicu Rostovā pie Donas sākto ES un Krievijas „partnerību modernizēšanai” un pakāpenisko progresu attiecībās. Tomēr es īpaši gribu uzsvērt, ka šajā partnerībā ir jābūt spēcīgai vērtību sadaļai, kura ietvertu tiesiskumu, demokrātijas un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Mēs nedrīkstam aizmirst arvien pieaugošo Krievijas un ES savstarpējo atkarību enerģijas jomā un tās nopietnās problēmas, kuras radīja iepriekšējos gados notikušie energoapgādes pārtraukumi. Šādu problēmu novēršanai ir nepieciešama gan gāzes piegādes drošības likumdošana Eiropas Savienībā, gan ES un Krievijas sadarbība balstoties uz vēl nenoslēgto, bet vajadzīgo ES-Krievijas nolīgumu par energodrošības agrīnās brīdināšanas mehānismu. Es gribu uzsvērt, ka ES un Krievijas sadarbībai enerģētikas jomā jābalstās uz Enerģētikas hartu, kura jāiekļauj jaunajā ES un Krievijas pamatnolīgumā, lai nodrošinātu pārredzamus un savstarpēji godīgus nosacījumus ieguldījumiem un vienlīdzīgu piekļuvi tirgum."@de9
"Eiropas Savienības un Krievijas attiecību attīstību ierobežo tās nopietnās problēmas, kas saistītas ar demokrātijas pamatprincipu un cilvēktiesību ievērošanu Krievijā, tiesu iestāžu un masu mediju atkarību no politiskās izpildvaras, represijām pret opozīcijas pārstāvjiem un likumu selektīvu piemērošanu. Vienlaikus uzsvars ES politikā, šķiet, pārvietojas no „kopīgās vērtībās balstītas stratēģiskās partnerības” uz pragmatisku, interesēs balstītu politiku. Šādai politikai it īpaši nepieciešams stingrs un vienots visu dalībvalstu atbalsts un konsekventa tās īstenošana. Es apsveicu Rostovā pie Donas sākto ES un Krievijas „partnerību modernizēšanai” un pakāpenisko progresu attiecībās. Tomēr es īpaši gribu uzsvērt, ka šajā partnerībā ir jābūt spēcīgai vērtību sadaļai, kura ietvertu tiesiskumu, demokrātijas un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Mēs nedrīkstam aizmirst arvien pieaugošo Krievijas un ES savstarpējo atkarību enerģijas jomā un tās nopietnās problēmas, kuras radīja iepriekšējos gados notikušie energoapgādes pārtraukumi. Šādu problēmu novēršanai ir nepieciešama gan gāzes piegādes drošības likumdošana Eiropas Savienībā, gan ES un Krievijas sadarbība balstoties uz vēl nenoslēgto, bet vajadzīgo ES-Krievijas nolīgumu par energodrošības agrīnās brīdināšanas mehānismu. Es gribu uzsvērt, ka ES un Krievijas sadarbībai enerģētikas jomā jābalstās uz Enerģētikas hartu, kura jāiekļauj jaunajā ES un Krievijas pamatnolīgumā, lai nodrošinātu pārredzamus un savstarpēji godīgus nosacījumus ieguldījumiem un vienlīdzīgu piekļuvi tirgum."@el10
"The development of relations between the European Union and Russia is hampered by those serious problems associated with the fundamental principle of democracy and adherence to human rights in Russia, the independence of the courts and the mass media from the political executive, repressive measures taken against representatives of the opposition and the selective application of laws. At the same time, it seems that the emphasis in EU policy is shifting from strategic partnerships founded on common values towards a pragmatic policy based on interests. For this type of policy, the strong and united support of all the Member States and its consistent implementation is especially essential. I welcome the Partnership for Modernisation between the EU and Russia launched at Rostov-on-Don and the gradual progress in relations. However, I should like to place particular stress on the need for the partnership to include a powerful chapter on values, to include adherence to the rule of law, democracy, human rights and fundamental freedoms. We must not forget the constantly growing interdependence of Russia and the EU in the field of energy, nor the important problems caused in previous years by interruptions to energy supply. To overcome these problems, we need not only legislation in the European Union on the security of gas supply, but also cooperation between the EU and Russia based on the necessary, but yet to be concluded, EU-Russia agreement on the early warning mechanism for energy security. I should like to stress that cooperation between the EU and Russia in energy matters must be based on the Energy Charter, which must be incorporated into the new EU-Russia framework agreement, so that we can secure visible and mutually honourable preconditions for investment and equal access to the market."@en4
"Eiropas Savienības un Krievijas attiecību attīstību ierobežo tās nopietnās problēmas, kas saistītas ar demokrātijas pamatprincipu un cilvēktiesību ievērošanu Krievijā, tiesu iestāžu un masu mediju atkarību no politiskās izpildvaras, represijām pret opozīcijas pārstāvjiem un likumu selektīvu piemērošanu. Vienlaikus uzsvars ES politikā, šķiet, pārvietojas no „kopīgās vērtībās balstītas stratēģiskās partnerības” uz pragmatisku, interesēs balstītu politiku. Šādai politikai it īpaši nepieciešams stingrs un vienots visu dalībvalstu atbalsts un konsekventa tās īstenošana. Es apsveicu Rostovā pie Donas sākto ES un Krievijas „partnerību modernizēšanai” un pakāpenisko progresu attiecībās. Tomēr es īpaši gribu uzsvērt, ka šajā partnerībā ir jābūt spēcīgai vērtību sadaļai, kura ietvertu tiesiskumu, demokrātijas un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Mēs nedrīkstam aizmirst arvien pieaugošo Krievijas un ES savstarpējo atkarību enerģijas jomā un tās nopietnās problēmas, kuras radīja iepriekšējos gados notikušie energoapgādes pārtraukumi. Šādu problēmu novēršanai ir nepieciešama gan gāzes piegādes drošības likumdošana Eiropas Savienībā, gan ES un Krievijas sadarbība balstoties uz vēl nenoslēgto, bet vajadzīgo ES-Krievijas nolīgumu par energodrošības agrīnās brīdināšanas mehānismu. Es gribu uzsvērt, ka ES un Krievijas sadarbībai enerģētikas jomā jābalstās uz Enerģētikas hartu, kura jāiekļauj jaunajā ES un Krievijas pamatnolīgumā, lai nodrošinātu pārredzamus un savstarpēji godīgus nosacījumus ieguldījumiem un vienlīdzīgu piekļuvi tirgum."@es21
"Euroopa Liidu ja Venemaa suhete arengut takistavad tõsised probleemid, mis on seotud demokraatia põhiprintsiibi ja inimõiguste rikkumisega Venemaal, kohtute ja meedia sõltumatusega poliitilisest täidesaatvast võimust, opositsiooni esindajate vastu kasutatavate sundmeetmete ja seaduste valikulise rakendamisega. Samas tundub, et ELi poliitika rõhuasetus kaldub ühisväärtustele rajatud strateegiliselt partnerluselt huvidele rajatud pragmaatilise poliitika suunas. Sellise poliitikasuuna korral on eriti vajalik kõigi liikmesriikide tugev ja ühendatud toetus ja poliitika järjepidev rakendamine. Mul on hea meel Doni-äärses Rostovis algatatud Euroopa Liidu ja Venemaa partnerluslepingu „Partnerlus moderniseerimiseks” ning nende kahe poole suhete jätkuva arengu üle. Tahaksin eriti rõhutada aga seda, et partnerlus peab sisaldama mõjuvõimsat peatükki väärtuste kohta, et kaasata õigusriigist, demokraatiast, inimõigustest ja põhivabadustest kinnipidamist. Me ei tohi unustada Venemaa ja ELi energiavaldkonna pidevalt suurenevat vastastikku sõltuvust ega olulisi probleeme, mida eelnevate aastate energiaga varustatusele vahelesegamine põhjustanud on. Nende probleemide ületamiseks ei vaja me mitte ainult Euroopa Liidu õigusakte gaasitarnete tagamise kohta, vaid ka ELi ja Venemaa koostööd, mis on rajatud vajalikule, kuid veel sõlmimata ELi-Venemaa lepingule energiaga varustatuse varase hoiatusmehhanismi kohta. Tahaksin rõhutada, et ELi ja Venemaa koostöö energiaküsimustes peab põhinema energiahartal, mis tuleb hõlmata uude ELi-Venemaa raamkokkuleppesse, nii et saaksime tagada nähtavad ning vastastikku austavad eeltingimused investeerimiseks ja turulepääsuks."@et5
"Eiropas Savienības un Krievijas attiecību attīstību ierobežo tās nopietnās problēmas, kas saistītas ar demokrātijas pamatprincipu un cilvēktiesību ievērošanu Krievijā, tiesu iestāžu un masu mediju atkarību no politiskās izpildvaras, represijām pret opozīcijas pārstāvjiem un likumu selektīvu piemērošanu. Vienlaikus uzsvars ES politikā, šķiet, pārvietojas no „kopīgās vērtībās balstītas stratēģiskās partnerības” uz pragmatisku, interesēs balstītu politiku. Šādai politikai it īpaši nepieciešams stingrs un vienots visu dalībvalstu atbalsts un konsekventa tās īstenošana. Es apsveicu Rostovā pie Donas sākto ES un Krievijas „partnerību modernizēšanai” un pakāpenisko progresu attiecībās. Tomēr es īpaši gribu uzsvērt, ka šajā partnerībā ir jābūt spēcīgai vērtību sadaļai, kura ietvertu tiesiskumu, demokrātijas un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Mēs nedrīkstam aizmirst arvien pieaugošo Krievijas un ES savstarpējo atkarību enerģijas jomā un tās nopietnās problēmas, kuras radīja iepriekšējos gados notikušie energoapgādes pārtraukumi. Šādu problēmu novēršanai ir nepieciešama gan gāzes piegādes drošības likumdošana Eiropas Savienībā, gan ES un Krievijas sadarbība balstoties uz vēl nenoslēgto, bet vajadzīgo ES-Krievijas nolīgumu par energodrošības agrīnās brīdināšanas mehānismu. Es gribu uzsvērt, ka ES un Krievijas sadarbībai enerģētikas jomā jābalstās uz Enerģētikas hartu, kura jāiekļauj jaunajā ES un Krievijas pamatnolīgumā, lai nodrošinātu pārredzamus un savstarpēji godīgus nosacījumus ieguldījumiem un vienlīdzīgu piekļuvi tirgum."@fi7
"Eiropas Savienības un Krievijas attiecību attīstību ierobežo tās nopietnās problēmas, kas saistītas ar demokrātijas pamatprincipu un cilvēktiesību ievērošanu Krievijā, tiesu iestāžu un masu mediju atkarību no politiskās izpildvaras, represijām pret opozīcijas pārstāvjiem un likumu selektīvu piemērošanu. Vienlaikus uzsvars ES politikā, šķiet, pārvietojas no „kopīgās vērtībās balstītas stratēģiskās partnerības” uz pragmatisku, interesēs balstītu politiku. Šādai politikai it īpaši nepieciešams stingrs un vienots visu dalībvalstu atbalsts un konsekventa tās īstenošana. Es apsveicu Rostovā pie Donas sākto ES un Krievijas „partnerību modernizēšanai” un pakāpenisko progresu attiecībās. Tomēr es īpaši gribu uzsvērt, ka šajā partnerībā ir jābūt spēcīgai vērtību sadaļai, kura ietvertu tiesiskumu, demokrātijas un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Mēs nedrīkstam aizmirst arvien pieaugošo Krievijas un ES savstarpējo atkarību enerģijas jomā un tās nopietnās problēmas, kuras radīja iepriekšējos gados notikušie energoapgādes pārtraukumi. Šādu problēmu novēršanai ir nepieciešama gan gāzes piegādes drošības likumdošana Eiropas Savienībā, gan ES un Krievijas sadarbība balstoties uz vēl nenoslēgto, bet vajadzīgo ES-Krievijas nolīgumu par energodrošības agrīnās brīdināšanas mehānismu. Es gribu uzsvērt, ka ES un Krievijas sadarbībai enerģētikas jomā jābalstās uz Enerģētikas hartu, kura jāiekļauj jaunajā ES un Krievijas pamatnolīgumā, lai nodrošinātu pārredzamus un savstarpēji godīgus nosacījumus ieguldījumiem un vienlīdzīgu piekļuvi tirgum."@fr8
"Eiropas Savienības un Krievijas attiecību attīstību ierobežo tās nopietnās problēmas, kas saistītas ar demokrātijas pamatprincipu un cilvēktiesību ievērošanu Krievijā, tiesu iestāžu un masu mediju atkarību no politiskās izpildvaras, represijām pret opozīcijas pārstāvjiem un likumu selektīvu piemērošanu. Vienlaikus uzsvars ES politikā, šķiet, pārvietojas no „kopīgās vērtībās balstītas stratēģiskās partnerības” uz pragmatisku, interesēs balstītu politiku. Šādai politikai it īpaši nepieciešams stingrs un vienots visu dalībvalstu atbalsts un konsekventa tās īstenošana. Es apsveicu Rostovā pie Donas sākto ES un Krievijas „partnerību modernizēšanai” un pakāpenisko progresu attiecībās. Tomēr es īpaši gribu uzsvērt, ka šajā partnerībā ir jābūt spēcīgai vērtību sadaļai, kura ietvertu tiesiskumu, demokrātijas un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Mēs nedrīkstam aizmirst arvien pieaugošo Krievijas un ES savstarpējo atkarību enerģijas jomā un tās nopietnās problēmas, kuras radīja iepriekšējos gados notikušie energoapgādes pārtraukumi. Šādu problēmu novēršanai ir nepieciešama gan gāzes piegādes drošības likumdošana Eiropas Savienībā, gan ES un Krievijas sadarbība balstoties uz vēl nenoslēgto, bet vajadzīgo ES-Krievijas nolīgumu par energodrošības agrīnās brīdināšanas mehānismu. Es gribu uzsvērt, ka ES un Krievijas sadarbībai enerģētikas jomā jābalstās uz Enerģētikas hartu, kura jāiekļauj jaunajā ES un Krievijas pamatnolīgumā, lai nodrošinātu pārredzamus un savstarpēji godīgus nosacījumus ieguldījumiem un vienlīdzīgu piekļuvi tirgum."@hu11
"Eiropas Savienības un Krievijas attiecību attīstību ierobežo tās nopietnās problēmas, kas saistītas ar demokrātijas pamatprincipu un cilvēktiesību ievērošanu Krievijā, tiesu iestāžu un masu mediju atkarību no politiskās izpildvaras, represijām pret opozīcijas pārstāvjiem un likumu selektīvu piemērošanu. Vienlaikus uzsvars ES politikā, šķiet, pārvietojas no „kopīgās vērtībās balstītas stratēģiskās partnerības” uz pragmatisku, interesēs balstītu politiku. Šādai politikai it īpaši nepieciešams stingrs un vienots visu dalībvalstu atbalsts un konsekventa tās īstenošana. Es apsveicu Rostovā pie Donas sākto ES un Krievijas „partnerību modernizēšanai” un pakāpenisko progresu attiecībās. Tomēr es īpaši gribu uzsvērt, ka šajā partnerībā ir jābūt spēcīgai vērtību sadaļai, kura ietvertu tiesiskumu, demokrātijas un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Mēs nedrīkstam aizmirst arvien pieaugošo Krievijas un ES savstarpējo atkarību enerģijas jomā un tās nopietnās problēmas, kuras radīja iepriekšējos gados notikušie energoapgādes pārtraukumi. Šādu problēmu novēršanai ir nepieciešama gan gāzes piegādes drošības likumdošana Eiropas Savienībā, gan ES un Krievijas sadarbība balstoties uz vēl nenoslēgto, bet vajadzīgo ES-Krievijas nolīgumu par energodrošības agrīnās brīdināšanas mehānismu. Es gribu uzsvērt, ka ES un Krievijas sadarbībai enerģētikas jomā jābalstās uz Enerģētikas hartu, kura jāiekļauj jaunajā ES un Krievijas pamatnolīgumā, lai nodrošinātu pārredzamus un savstarpēji godīgus nosacījumus ieguldījumiem un vienlīdzīgu piekļuvi tirgum."@it12
"Eiropas Savienības un Krievijas attiecību attīstību ierobežo tās nopietnās problēmas, kas saistītas ar demokrātijas pamatprincipu un cilvēktiesību ievērošanu Krievijā, tiesu iestāžu un masu mediju atkarību no politiskās izpildvaras, represijām pret opozīcijas pārstāvjiem un likumu selektīvu piemērošanu. Vienlaikus uzsvars ES politikā, šķiet, pārvietojas no „kopīgās vērtībās balstītas stratēģiskās partnerības” uz pragmatisku, interesēs balstītu politiku. Šādai politikai it īpaši nepieciešams stingrs un vienots visu dalībvalstu atbalsts un konsekventa tās īstenošana. Es apsveicu Rostovā pie Donas sākto ES un Krievijas „partnerību modernizēšanai” un pakāpenisko progresu attiecībās. Tomēr es īpaši gribu uzsvērt, ka šajā partnerībā ir jābūt spēcīgai vērtību sadaļai, kura ietvertu tiesiskumu, demokrātijas un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Mēs nedrīkstam aizmirst arvien pieaugošo Krievijas un ES savstarpējo atkarību enerģijas jomā un tās nopietnās problēmas, kuras radīja iepriekšējos gados notikušie energoapgādes pārtraukumi. Šādu problēmu novēršanai ir nepieciešama gan gāzes piegādes drošības likumdošana Eiropas Savienībā, gan ES un Krievijas sadarbība balstoties uz vēl nenoslēgto, bet vajadzīgo ES-Krievijas nolīgumu par energodrošības agrīnās brīdināšanas mehānismu. Es gribu uzsvērt, ka ES un Krievijas sadarbībai enerģētikas jomā jābalstās uz Enerģētikas hartu, kura jāiekļauj jaunajā ES un Krievijas pamatnolīgumā, lai nodrošinātu pārredzamus un savstarpēji godīgus nosacījumus ieguldījumiem un vienlīdzīgu piekļuvi tirgum."@lt14
"Eiropas Savienības un Krievijas attiecību attīstību ierobežo tās nopietnās problēmas, kas saistītas ar demokrātijas pamatprincipu un cilvēktiesību ievērošanu Krievijā, tiesu iestāžu un masu mediju atkarību no politiskās izpildvaras, represijām pret opozīcijas pārstāvjiem un likumu selektīvu piemērošanu. Vienlaikus uzsvars ES politikā, šķiet, pārvietojas no „kopīgās vērtībās balstītas stratēģiskās partnerības” uz pragmatisku, interesēs balstītu politiku. Šādai politikai it īpaši nepieciešams stingrs un vienots visu dalībvalstu atbalsts un konsekventa tās īstenošana. Es apsveicu Rostovā pie Donas sākto ES un Krievijas „partnerību modernizēšanai” un pakāpenisko progresu attiecībās. Tomēr es īpaši gribu uzsvērt, ka šajā partnerībā ir jābūt spēcīgai vērtību sadaļai, kura ietvertu tiesiskumu, demokrātijas un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Mēs nedrīkstam aizmirst arvien pieaugošo Krievijas un ES savstarpējo atkarību enerģijas jomā un tās nopietnās problēmas, kuras radīja iepriekšējos gados notikušie energoapgādes pārtraukumi. Šādu problēmu novēršanai ir nepieciešama gan gāzes piegādes drošības likumdošana Eiropas Savienībā, gan ES un Krievijas sadarbība balstoties uz vēl nenoslēgto, bet vajadzīgo ES-Krievijas nolīgumu par energodrošības agrīnās brīdināšanas mehānismu. Es gribu uzsvērt, ka ES un Krievijas sadarbībai enerģētikas jomā jābalstās uz Enerģētikas hartu, kura jāiekļauj jaunajā ES un Krievijas pamatnolīgumā, lai nodrošinātu pārredzamus un savstarpēji godīgus nosacījumus ieguldījumiem un vienlīdzīgu piekļuvi tirgum."@mt15
"Eiropas Savienības un Krievijas attiecību attīstību ierobežo tās nopietnās problēmas, kas saistītas ar demokrātijas pamatprincipu un cilvēktiesību ievērošanu Krievijā, tiesu iestāžu un masu mediju atkarību no politiskās izpildvaras, represijām pret opozīcijas pārstāvjiem un likumu selektīvu piemērošanu. Vienlaikus uzsvars ES politikā, šķiet, pārvietojas no „kopīgās vērtībās balstītas stratēģiskās partnerības” uz pragmatisku, interesēs balstītu politiku. Šādai politikai it īpaši nepieciešams stingrs un vienots visu dalībvalstu atbalsts un konsekventa tās īstenošana. Es apsveicu Rostovā pie Donas sākto ES un Krievijas „partnerību modernizēšanai” un pakāpenisko progresu attiecībās. Tomēr es īpaši gribu uzsvērt, ka šajā partnerībā ir jābūt spēcīgai vērtību sadaļai, kura ietvertu tiesiskumu, demokrātijas un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Mēs nedrīkstam aizmirst arvien pieaugošo Krievijas un ES savstarpējo atkarību enerģijas jomā un tās nopietnās problēmas, kuras radīja iepriekšējos gados notikušie energoapgādes pārtraukumi. Šādu problēmu novēršanai ir nepieciešama gan gāzes piegādes drošības likumdošana Eiropas Savienībā, gan ES un Krievijas sadarbība balstoties uz vēl nenoslēgto, bet vajadzīgo ES-Krievijas nolīgumu par energodrošības agrīnās brīdināšanas mehānismu. Es gribu uzsvērt, ka ES un Krievijas sadarbībai enerģētikas jomā jābalstās uz Enerģētikas hartu, kura jāiekļauj jaunajā ES un Krievijas pamatnolīgumā, lai nodrošinātu pārredzamus un savstarpēji godīgus nosacījumus ieguldījumiem un vienlīdzīgu piekļuvi tirgum."@nl3
"Eiropas Savienības un Krievijas attiecību attīstību ierobežo tās nopietnās problēmas, kas saistītas ar demokrātijas pamatprincipu un cilvēktiesību ievērošanu Krievijā, tiesu iestāžu un masu mediju atkarību no politiskās izpildvaras, represijām pret opozīcijas pārstāvjiem un likumu selektīvu piemērošanu. Vienlaikus uzsvars ES politikā, šķiet, pārvietojas no „kopīgās vērtībās balstītas stratēģiskās partnerības” uz pragmatisku, interesēs balstītu politiku. Šādai politikai it īpaši nepieciešams stingrs un vienots visu dalībvalstu atbalsts un konsekventa tās īstenošana. Es apsveicu Rostovā pie Donas sākto ES un Krievijas „partnerību modernizēšanai” un pakāpenisko progresu attiecībās. Tomēr es īpaši gribu uzsvērt, ka šajā partnerībā ir jābūt spēcīgai vērtību sadaļai, kura ietvertu tiesiskumu, demokrātijas un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Mēs nedrīkstam aizmirst arvien pieaugošo Krievijas un ES savstarpējo atkarību enerģijas jomā un tās nopietnās problēmas, kuras radīja iepriekšējos gados notikušie energoapgādes pārtraukumi. Šādu problēmu novēršanai ir nepieciešama gan gāzes piegādes drošības likumdošana Eiropas Savienībā, gan ES un Krievijas sadarbība balstoties uz vēl nenoslēgto, bet vajadzīgo ES-Krievijas nolīgumu par energodrošības agrīnās brīdināšanas mehānismu. Es gribu uzsvērt, ka ES un Krievijas sadarbībai enerģētikas jomā jābalstās uz Enerģētikas hartu, kura jāiekļauj jaunajā ES un Krievijas pamatnolīgumā, lai nodrošinātu pārredzamus un savstarpēji godīgus nosacījumus ieguldījumiem un vienlīdzīgu piekļuvi tirgum."@pl16
"O desenvolvimento das relações entre a União Europeia e a Rússia é dificultado pelos graves problemas associados ao princípio básico da democracia e do respeito pelos direitos humanos na Rússia, à independência dos tribunais e dos meios de comunicação em relação ao executivo político, às medidas repressivas tomadas contra representantes da oposição e à aplicação selectiva das leis. Ao mesmo tempo, a tónica da política da UE está, aparentemente, a passar das parcerias estratégicas assentes em valores comuns para uma política pragmática com base em interesses. Para este tipo de política, o apoio firme e unânime de todos os Estados-Membros e a sua aplicação coesa é particularmente importante. Saúdo a Parceria para a Modernização entre a UE e a Rússia lançada em Rostov-no-Don e o avanço gradual das relações. Gostaria, contudo, de salientar particularmente a necessidade de o acordo de parceria incluir um capítulo enérgico sobre valores, que abranja o respeito do Estado de direito, da democracia, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Não nos podemos esquecer da interdependência cada vez maior entre a Rússia e a UE no domínio da energia, nem dos graves problemas provocados em anos anteriores pelas interrupções no abastecimento de energia. Para superar estes problemas, precisamos não só de legislação na União Europeia em matéria de segurança do aprovisionamento de gás, mas também de cooperação entre a UE e a Rússia baseada no acordo UE-Rússia – necessário mas ainda por concluir – relativo ao mecanismo de alerta rápido de segurança energética. Quero sublinhar que a cooperação entre a UE e a Rússia em questões energéticas tem de se basear na Carta da Energia, que deve ser incluída no novo acordo-quadro UE-Rússia, de modo a salvaguardar condições de investimento claras e mutuamente dignificantes e a igualdade de acesso ao mercado."@pt17
"Eiropas Savienības un Krievijas attiecību attīstību ierobežo tās nopietnās problēmas, kas saistītas ar demokrātijas pamatprincipu un cilvēktiesību ievērošanu Krievijā, tiesu iestāžu un masu mediju atkarību no politiskās izpildvaras, represijām pret opozīcijas pārstāvjiem un likumu selektīvu piemērošanu. Vienlaikus uzsvars ES politikā, šķiet, pārvietojas no „kopīgās vērtībās balstītas stratēģiskās partnerības” uz pragmatisku, interesēs balstītu politiku. Šādai politikai it īpaši nepieciešams stingrs un vienots visu dalībvalstu atbalsts un konsekventa tās īstenošana. Es apsveicu Rostovā pie Donas sākto ES un Krievijas „partnerību modernizēšanai” un pakāpenisko progresu attiecībās. Tomēr es īpaši gribu uzsvērt, ka šajā partnerībā ir jābūt spēcīgai vērtību sadaļai, kura ietvertu tiesiskumu, demokrātijas un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Mēs nedrīkstam aizmirst arvien pieaugošo Krievijas un ES savstarpējo atkarību enerģijas jomā un tās nopietnās problēmas, kuras radīja iepriekšējos gados notikušie energoapgādes pārtraukumi. Šādu problēmu novēršanai ir nepieciešama gan gāzes piegādes drošības likumdošana Eiropas Savienībā, gan ES un Krievijas sadarbība balstoties uz vēl nenoslēgto, bet vajadzīgo ES-Krievijas nolīgumu par energodrošības agrīnās brīdināšanas mehānismu. Es gribu uzsvērt, ka ES un Krievijas sadarbībai enerģētikas jomā jābalstās uz Enerģētikas hartu, kura jāiekļauj jaunajā ES un Krievijas pamatnolīgumā, lai nodrošinātu pārredzamus un savstarpēji godīgus nosacījumus ieguldījumiem un vienlīdzīgu piekļuvi tirgum."@ro18
"Eiropas Savienības un Krievijas attiecību attīstību ierobežo tās nopietnās problēmas, kas saistītas ar demokrātijas pamatprincipu un cilvēktiesību ievērošanu Krievijā, tiesu iestāžu un masu mediju atkarību no politiskās izpildvaras, represijām pret opozīcijas pārstāvjiem un likumu selektīvu piemērošanu. Vienlaikus uzsvars ES politikā, šķiet, pārvietojas no „kopīgās vērtībās balstītas stratēģiskās partnerības” uz pragmatisku, interesēs balstītu politiku. Šādai politikai it īpaši nepieciešams stingrs un vienots visu dalībvalstu atbalsts un konsekventa tās īstenošana. Es apsveicu Rostovā pie Donas sākto ES un Krievijas „partnerību modernizēšanai” un pakāpenisko progresu attiecībās. Tomēr es īpaši gribu uzsvērt, ka šajā partnerībā ir jābūt spēcīgai vērtību sadaļai, kura ietvertu tiesiskumu, demokrātijas un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Mēs nedrīkstam aizmirst arvien pieaugošo Krievijas un ES savstarpējo atkarību enerģijas jomā un tās nopietnās problēmas, kuras radīja iepriekšējos gados notikušie energoapgādes pārtraukumi. Šādu problēmu novēršanai ir nepieciešama gan gāzes piegādes drošības likumdošana Eiropas Savienībā, gan ES un Krievijas sadarbība balstoties uz vēl nenoslēgto, bet vajadzīgo ES-Krievijas nolīgumu par energodrošības agrīnās brīdināšanas mehānismu. Es gribu uzsvērt, ka ES un Krievijas sadarbībai enerģētikas jomā jābalstās uz Enerģētikas hartu, kura jāiekļauj jaunajā ES un Krievijas pamatnolīgumā, lai nodrošinātu pārredzamus un savstarpēji godīgus nosacījumus ieguldījumiem un vienlīdzīgu piekļuvi tirgum."@sk19
"Eiropas Savienības un Krievijas attiecību attīstību ierobežo tās nopietnās problēmas, kas saistītas ar demokrātijas pamatprincipu un cilvēktiesību ievērošanu Krievijā, tiesu iestāžu un masu mediju atkarību no politiskās izpildvaras, represijām pret opozīcijas pārstāvjiem un likumu selektīvu piemērošanu. Vienlaikus uzsvars ES politikā, šķiet, pārvietojas no „kopīgās vērtībās balstītas stratēģiskās partnerības” uz pragmatisku, interesēs balstītu politiku. Šādai politikai it īpaši nepieciešams stingrs un vienots visu dalībvalstu atbalsts un konsekventa tās īstenošana. Es apsveicu Rostovā pie Donas sākto ES un Krievijas „partnerību modernizēšanai” un pakāpenisko progresu attiecībās. Tomēr es īpaši gribu uzsvērt, ka šajā partnerībā ir jābūt spēcīgai vērtību sadaļai, kura ietvertu tiesiskumu, demokrātijas un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Mēs nedrīkstam aizmirst arvien pieaugošo Krievijas un ES savstarpējo atkarību enerģijas jomā un tās nopietnās problēmas, kuras radīja iepriekšējos gados notikušie energoapgādes pārtraukumi. Šādu problēmu novēršanai ir nepieciešama gan gāzes piegādes drošības likumdošana Eiropas Savienībā, gan ES un Krievijas sadarbība balstoties uz vēl nenoslēgto, bet vajadzīgo ES-Krievijas nolīgumu par energodrošības agrīnās brīdināšanas mehānismu. Es gribu uzsvērt, ka ES un Krievijas sadarbībai enerģētikas jomā jābalstās uz Enerģētikas hartu, kura jāiekļauj jaunajā ES un Krievijas pamatnolīgumā, lai nodrošinātu pārredzamus un savstarpēji godīgus nosacījumus ieguldījumiem un vienlīdzīgu piekļuvi tirgum."@sl20
"Allvarliga problem som har att göra med grundläggande demokratiska principer, respekt för mänskliga rättigheter, domstolarnas och massmediernas oberoende från den politiska makten, förtryck av oppositionsmedlemmar och selektiv tillämpning av landets lagar, försvårar utvecklingen av förbindelserna mellan EU och Ryssland. Samtidigt verkar det som om EU:s politik håller på att ändra riktning, från strategiska partnerskap som bygger på gemensamma värderingar till en praktiskt inriktad politik baserad på intressen. I den här typen av politik är det särskilt viktigt med ett starkt och enat stöd från alla medlemsstater och ett konsekvent genomförande. Jag välkomnar det partnerskap för modernisering som lanserades mellan EU och Ryssland i Rostov-na-Donu och de successiva framstegen i våra förbindelser. Jag vill dock särskilt lyfta fram betydelsen av att avtalet om partnerskap för modernisering omfattar ett tongivande avsnitt om värderingar samt respekten av rättsstatsprincipen, demokratin, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vi får inte glömma bort det allt större ömsesidiga beroendet mellan Ryssland och EU på energiområdet, och inte heller de betydande problem som uppstod förra året till följd av störningar i energiförsörjningen. För att komma till rätta med dessa problem behöver vi inte bara EU-lagstiftning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen, utan också ett samarbete mellan EU och Ryssland som grundar sig på det så nödvändiga, men ännu inte undertecknade, avtalet mellan EU och Ryssland om inrättandet av en mekanism för tidig varning i syfte att uppnå energisäkerhet. Jag vill poängtera att EU:s och Rysslands energisamarbete måste bygga på principerna i energistadgan, som måste inkluderas i det nya ramavtalet mellan EU och Ryssland, för att vi ska kunna garantera ömsesidiga investeringsvillkor som är öppna och rättvisa samt lika tillträde till marknaden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sandra Kalniete (PPE ),"18,20,15,1,19,14,11,16,7,10,2,3,13,21,9,12,8
"rakstiski"18,20,15,1,19,14,16,11,7,2,10,7,3,13,21,9,12,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph