Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-18-Speech-2-022"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100518.5.2-022"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, de ontwerpbegroting van dit Parlement voor 2011 bedraagt 1,7 miljard euro. Dat is omgerekend 2,3 miljoen euro per parlementariër per jaar, twee ton euro per maand en maar liefst 6400 euro per parlementariër per dag, en er zijn 736 parlementariërs in dit huis. Voorzitter, 6400 euro is ontzettend veel geld. Ik kan wel honderd dingen bedenken waaraan wij dat zouden kunnen besteden in plaats van aan deze poppenkast. Maar het belangrijkste is dat de burger zelf hierover moet kunnen beslissen. Voorzitter, laten wij de boel in Brussel, Luxemburg en vooral Straatsburg vandaag nog opdoeken. Gewoon, iedereen de gebouwen uit, de deur op slot, sleutels weggooien en die 1,7 miljard euro terug naar de burgers die deze met hun eigen bloed, zweet en tranen verdiend hebben. Voorzitter, elke parlementariër van dit huis zou moeten opstaan en naar bed gaan met het idee dat hij of zij die dag de belastingbetaler 6400 euro heeft gekost of gaat kosten, elke dag weer. Elke parlementariër moet het ook als zijn plicht zien om dat bedrag elke dag omlaag te krijgen, want alles wat hier aan onzin wordt uitgegeven is belastinggeld dat door de burgers met keihard werken wordt opgebracht. Voorzitter, zo zou het ook hier moeten zijn, maar zo is het niet. In dit Parlement moet altijd alles maar méér zijn. Via handjeklap, ons kent ons, schimmige in de achterkamertjes worden tientallen miljoenen op de begroting erbij gepraat. De elite bepaalt en de burger betaalt. Voorzitter, iedereen zou daar 's avonds over moeten nadenken voor het slapengaan en ik wil iedereen oproepen om dat ook vanavond te doen, en na te denken van "heb ik 6400 euro gekost?". En als de parlementariërs dat niet doen moeten zij zich de oren van het hoofd schamen, want dan zijn het parlementariërs van niets."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, návrh rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2011 činí 1,7 miliard EUR. To je 2,3 milionů EUR na jednoho poslance Evropského parlamentu za rok, 200 000 EUR za měsíc a neuvěřitelných 6 400 EUR na jednoho poslance Evropského parlamentu za den – a to máme v této sněmovně 736 poslanců. Paní předsedající, 6 400 EUR je veliké množství peněz. Umím si představit stovku jiných oblastí, kde by mohly být vynaloženy lépe, než na tuto šaškárnu. A co je nejdůležitější, občané sami by měli mít možnost o tom rozhodovat. Uzavřeme ještě dnes sídla v Bruselu, Lucembursku a především ve Štrasburku. Vykliďme budovy, zamkněme dveře, zahoďme klíč a vraťme těch 1,7 miliard EUR zpět občanům, kteří je vydělali svou krví, potem a slzami. Každý poslanec této sněmovny by měl denně vstávat i uléhat s myšlenkou, že dnes bude stát nebo stál daňové poplatníky 6 400 EUR. Každý poslanec musí rovněž brát jako svou povinnost, aby tuto částku každý den snižoval, protože veškeré nesmyslně vynaložené prostředky jsou peníze daňových poplatníků, kteří je vydělali velmi tvrdou prací. Tak by tomu mělo být, ale není. V této sněmovně je více vždy lépe. Prostřednictvím stisků ruky – „svůj k svému“ – a nejasných dohod za zavřenými dveřmi se rozpočet rozrůstá o desítky milionů. Elity rozhodují a veřejnost „klopí“. To by si měl každý uvědomit, než půjde spát, a vyzývám všechny, aby tak dnes večer učinili: každý by se měl položit otázku „stál/stála jsem 6 400 EUR?“ Pokud tak neučiní, měl by se stydět, protože jako poslanec Evropského parlamentu nestojí za nic."@cs1
"Fru formand! Europa-Parlamentets budget for 2011 er på 1,7 mia. EUR. Det svarer til 2,3 mio. EUR pr. parlamentsmedlem pr. år, 200 000 EUR pr. måned og uhyre 6 400 EUR pr. dag. Og der er 736 medlemmer af Europa-Parlamentet. 6 400 EUR er rigtig mange penge. Jeg kan tænke på hundredvis af ting, som man hellere skulle bruge disse penge på end på denne marionetkomedie. Vigtigst af alt er det imidlertid, at borgerne selv får mulighed for at træffe sådanne beslutninger. Lad os lukke butikken i Bruxelles, Luxembourg og først og fremmest Strasbourg i dag. Lad os jage alle ud af bygningerne, låse dørene og smide nøglerne væk og give de 1,7 mia. EUR tilbage til borgerne, der har tjent pengene gennem blod, sved og tårer. Alle medlemmer af Europa-Parlamentet skal stå op og gå i seng hver dag med tanken om, at vedkommende den pågældende dag vil koste eller har kostet skatteyderne 6 400 EUR. Alle medlemmer skal også se det som deres pligt at reducere dette beløb hver dag, da alt det, der her bruges på pjat, er skatteydernes penge, som borgerne har slidt og slæbt sig til. Det er det, der bør ske, men som ikke sker. Her i mødesalen er mere altid bedre. Gennem håndtryk, aftaler mellem ligesindede og hemmelighedsfulde handler i baglokaler føjes der snesevis af millioner til budgettet. Eliten bestemmer, og offentligheden hoster op. Alle bør tænke på dette om aftenen, inden de falder i søvn, og jeg vil opfordre alle til i aften at spørge sig selv, om de har kostet 6 400 EUR. Hvis ikke de gør det, bør de virkelig skamme sig, da de intet er værd som medlemmer af Europa-Parlamentet."@da2
"Frau Präsidentin! Der Entwurf des Haushaltsplans des Parlaments für 2011 sieht 1,7 Milliarden EUR vor. Das entspricht 2,3 Millionen EUR pro Abgeordnetem pro Jahr, 200 000 EUR pro Monat und Schwindel erregenden 6.400 EUR pro Abgeordnetem pro Tag; und es gibt 736 Abgeordnete in diesem Haus. Frau Präsidentin, 6.400 EUR sind wahnsinnig viel Geld. Mir fallen da tausend Dinge ein, für die man das Geld besser ausgeben könnte als für dieses Marionettentheater. Vor allem aber müssen die Bürgerinnen und Bürger selbst in der Lage sein, solche Entscheidungen zu treffen. Lassen Sie uns die Läden in Brüssel, Luxemburg und insbesondere heute hier in Straßburg dichtmachen. Verlassen wir einfach alle die Gebäude, verschließen wir die Türen, werfen wir die Schlüssel weg und geben wir den Bürgerinnen und Bürgern die 1,7 Milliarden EUR zurück, die sie im Schweiße ihres Angesichts verdient haben. Jeder Abgeordnete dieses Hauses sollte jeden Tag mit dem Gedanken aufstehen und einschlafen, dass er den Steuerzahler an diesem Tag 6.400 EUR kosten wird bzw. gekostet hat. Jeder Abgeordnete muss es auch als seine Pflicht ansehen, diesen Betrag jeden Tag zu reduzieren, da alles, was hier für Nonsens ausgegeben wird, das Geld der Steuerzahler ist, das die Bürgerinnen und Bürger mit richtig harter Arbeit verdienen. So sollte es sein, aber die Realität sieht anders aus. In diesem Haus ist mehr immer besser. Mithilfe von Handschlägen, Beziehungen und undurchsichtigen Geschäften in Hinterzimmern werden dem Haushalt zweistellige Millionenbeträge hinzugefügt. Die Elite bestimmt, das Volk bezahlt. Jeder sollte abends vor dem Schlafengehen darüber nachdenken, und ich rufe jeden dazu auf, gleich heute Abend damit zu beginnen, sich selbst zu fragen: „Habe ich 6.400 EUR gekostet?“ Wer sich das nicht fragt, der sollte sich wirklich schämen und ist als Abgeordneter nichts wert."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, το σχέδιο προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2011 είναι 1,7 δισ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε 2,3 εκατομμύρια ευρώ ανά βουλευτή του ΕΚ ετησίως, 200.000 ευρώ μηνιαίως και στο συγκλονιστικό ποσό των 6.400 ευρώ ανά βουλευτή του ΕΚ καθημερινώς· και υπάρχουν 736 βουλευτές στο παρόν Κοινοβούλιο. Κυρία Πρόεδρε, τα 6.400 ευρώ είναι τεράστιο χρηματικό ποσό. Μπορώ να σκεφτώ εκατοντάδες πράγματα για τα οποία θα ήταν καλύτερο να διατεθεί από ό,τι σε αυτό το κουκλοθέατρο. Κυρίως, ωστόσο, οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν τέτοιου είδους αποφάσεις. Ας σταματήσουμε σήμερα τις εργασίες στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και, κυρίως, το Στρασβούργο. Ας τους βγάλουμε όλους απλώς από τα κτίρια, ας κλειδώσουμε τις πόρτες και ας πετάξουμε τα κλειδιά και ας δώσουμε αυτά τα 1,7 δισ. ευρώ πίσω στους πολίτες που τα κέρδισαν με το αίμα, τον ιδρώτα και τα δάκρυά τους. Κάθε μέλος του παρόντος Κοινοβουλίου πρέπει να ξυπνά και να κοιμάται κάθε μέρα με τη σκέψη ότι θα στοιχίσει ή στοίχισε στον φορολογούμενο πολίτη 6.400 ευρώ εκείνη τη μέρα. Κάθε βουλευτής πρέπει επίσης να δει ως καθήκον του την καθημερινή μείωση αυτού του ποσού, καθώς όλα όσα δαπανώνται εδώ για ανοησίες είναι χρήματα των φορολογούμενων που παράχθηκαν από πολίτες μέσω τρομερά σκληρής δουλειάς. Αυτό είναι εκείνο που θα έπρεπε να συμβεί, αλλά δεν συμβαίνει. Στο παρόν Κοινοβούλιο, το περισσότερο είναι πάντα καλύτερο. Μέσα από χειραψίες, γνωριμίες, σκιώδεις συμφωνίες στο παρασκήνιο, δεκάδες εκατομμύρια προστίθενται στον προϋπολογισμό. Η ελίτ αποφασίζει και το κοινό τα δίνει. Όλοι πρέπει να το σκέφτονται αυτό τη νύχτα προτού κοιμηθούν, και θα ήθελα να ζητήσω από όλους να το κάνουν απόψε: να αναρωτηθούν «Κόστισα 6.400 ευρώ;» Εάν δεν το κάνουν, θα πρέπει να ντρέπονται, διότι δεν θα αξίζουν τίποτα ως βουλευτές του ΕΚ."@el10
"Madam President, Parliament’s draft budget for 2011 is EUR 1.7 billion. That is equivalent to EUR 2.3 million per MEP per year, EUR 200 000 per month and a staggering EUR 6 400 per MEP per day; and there are 736 MEPs in this House. Madam President, EUR 6 400 is a huge amount of money. I can think of a hundred things it would be better spent on than this puppetry. Most importantly, however, citizens themselves must be able to take such decisions. Let us shut up shop in Brussels, Luxembourg and, primarily, Strasbourg today. Let us simply clear everyone out of the buildings, lock the door, throw away the key and give that EUR 1.7 billion back to the citizens who have earned it with their own blood, sweat and tears. Each Member of this House should have to get up and go to bed every day with the thought that he or she will cost, or has cost, the taxpayer EUR 6 400 that day. Each Member must also see it as his or her duty to bring that amount down every day, as everything that is spent on nonsense here is taxpayers’ money that has been produced by citizens through enormously hard work. That is what should happen, but it does not. In this House, more is always better. Via handshakes, like-knows-like, shadowy deals in back rooms, tens of millions are added to the budget. The elite decides, and the public coughs up. Everyone should think about this at night before going to sleep, and I would call on everyone to do so tonight: to ask him or herself, ‘have I cost EUR 6 400?’ If they do not do so, they should be deeply ashamed, as they are worth nothing as MEPs."@en4
"Señora Presidenta, el borrador de presupuesto del Parlamento para 2011 es de 1 700 millones de euros. Eso equivale a 2,3 millones de euros anuales por europarlamentario, a 200 000 euros mensuales y a unos asombrosos 6 400 euros diarios por diputado; y somos 736 en esta Cámara. Señora Presidenta, 6 400 euros es una cantidad de dinero importante. Se me ocurren cien cosas mejor en qué gastarlo antes que en este juego de marionetas. Lo más importante es que los ciudadanos puedan tomar estas decisiones. Cerremos nuestras sedes en Bruselas, en Luxemburgo y, sobre todo, en Estrasburgo, hagámoslo hoy. Saquemos a todo el mundo de los edificios, cerremos la puerta, deshagámonos de la llave y devolvamos esos 1 700 millones de euros a los ciudadanos, que son quienes los han ganado con sangre, sudor y lágrimas. Cada uno de los miembros de esta Cámara debería levantarse y acostarse cada día siendo consciente de que un día cualquiera costará, o de que ha costado, al contribuyente 6 400 euros. Cada diputado al parlamento tiene también la obligación de reducir esa cantidad cada día, ya que lo que gastamos aquí en tonterías es dinero de los contribuyentes que es fruto del duro trabajo de los ciudadanos. Eso es lo que debería suceder, pero no ocurre. En esta Cámara, más es siempre mejor. A través de apretones de mano, de reconocimiento de semejantes, de tratos turbios en la trastienda, decenas de millones son añadidos al presupuesto. La élite decide, y la ciudadanía suelta el dinero. Todos deberían reflexionar sobre esto antes de acostarse por la noche: deberíamos preguntarnos si hemos valido 6 400 euros ese día. Si la respuesta es negativa deberíamos estar profundamente arrepentidos, puesto que no valemos nada como diputados al Parlamento."@es21
"Austatud juhataja! Euroopa Parlamendi 2011. aasta eelarve projekti maht on 1,7 miljardit eurot. See tähendab ühe parlamendiliikme kohta 2,3 miljonit eurot aastas, 200 000 eurot kuus ja koguni 6400 eurot päevas. Siinsel parlamendil on 736 liiget. Lugupeetud juhataja, 6400 eurot on tohutu summa. Mulle tuleb pähe sada muud asja, millele oleks seda summat siinse jandi asemel targem kulutada. Kuid, mis kõige tähtsam, kodanikud ise peavad saama taolisi otsuseid langetada. Sulgegem oma asutused Brüsselis, Luxembourgis ja eelkõige Strasbourgis juba täna. Lihtsalt tühjendagem hooned kõikidest inimestest, lukustagem uksed, visakem minema võtmed ja andkem 1,7 miljardit eurot tagasi kodanikele, kes on selle välja teeninud oma vere, higi ja pisarate hinnaga. Iga siinse parlamendi liige peaks iga päev üles tõustes ja magama minnes mõtlema sellele, et ta läheb või läks sel päeval maksumaksjale maksma 6400 eurot. Iga parlamendiliige peab ühtlasi võtma endale kohustuse seda summat päev-päevalt vähendada, sest kogu raha, mis siin mõttetustele kulutatakse, on maksumaksja raha, mille kodanikud on teeninud ülimalt raske tööga. Nii peaks asjad minema, aga ei lähe. Siin parlamendis on rohkem alati parem. Käepigistuste ja omasugustega sõlmitud kahtlaste kulissidetaguste sobingutega lisatakse eelarvele kümneid miljoneid. Eliit otsustab ja üldsus maksab. Igaüks peaks öösel enne uinumist sellele mõtlema, ning ma kutsun kõiki täna öösel seda tegema ja endalt küsima: „Kas ma läksin maksma 6400 eurot?“ Kes seda ei tee, peaks tundma sügavat häbi, sest Euroopa Parlamendi liikmena ei ole ta midagi väärt."@et5
"Arvoisa puhemies, parlamentin talousarvioehdotus varainhoitovuodelle 2011 on 1,7 miljardi euroa. Se vastaa vuodessa 2,3 miljoonaa euroa parlamentin jäsentä kohden, 200 000 euroa kuukaudessa ja ällistyttävät 6 400 euroa päivässä parlamentin jäsentä kohden. Tässä parlamentissa on 736 jäsentä. Arvoisa puhemies, 6 400 euroa on valtava summa rahaa. Voin kuvitella satoja parempia tapoja käyttää sen paremmin kuin tämä nukketeatteri. Tärkeintä on kuitenkin, että kansalaisten on itse voitava tehdä sellaisia päätöksiä. Suljetaan putiikki Brysselissä, Luxemburgissa ja ensisijaisesti nyt Strasbourgissa. Poistetaan yksinkertaisesti kaikki rakennuksista, suljetaan ovet, heitetään pois avain ja annetaan nuo 1,7 miljardia euroa takaisin kansalaisille, jotka ovat ansainneet ne verellä, hiellä ja kyynelillä Jokaisen tämän parlamentin jäsenen pitäisi muistaa joka päivä ylösnoustessa ja nukkumaan mennessä, että kustantaa tai on kustantanut veronmaksajille 6 400 euroa päivässä. Jokaisen parlamentin jäsenen on pidettävä velvollisuutenaan vähentää tuota summaa joka päivä, sillä kaikki täällä tyhjänpäiväisyyksiin käytetty raha on veronmaksajien rahaa, jota kansalaiset ovat hankkineet kovalla työllä. Näin pitäisi olla, mutta niin ei ole. Tässä parlamentissa on niin, että mitä enemmän, sitä parempi. Kädenpuristuksilla, keskinäisillä sopimuksilla, takahuoneissa tehtävillä varjosopimuksilla kymmeniä miljoonia lisätään talousarvioon. Eliitti päättää ja yleisö yskii. Jokaisen pitäisi miettiä tätä nukkumaan mennessään ja kehotankin kaikkia tekemään niin tänä iltana: kysy itseltäsi, olenko kustantanut 6 400 euroa? Niiden, jotka eivät näin tee, pitäisi hävetä syvästi, sillä he eivät ole minkään arvoisia parlamentin jäseninä."@fi7
"Madame la Présidente, le projet de budget du Parlement pour 2011 s’élève à 1,7 milliard d’euros. Cela équivaut, par député, à 2,3 millions d’euros par an, 200 000 euros par mois et au chiffre stupéfiant de 6 400 euros par jour. Et ce Parlement compte 736 députés. Madame la Présidente, 6 400 euros est une somme considérable. Je peux penser à une centaine de choses pour lesquelles dépenser cet argent serait plus utile que pour cette comédie. Mais plus important encore, les citoyens doivent être capables de prendre ce genre de décision eux-mêmes. Fermons la boutique à Bruxelles, au Luxembourg et, surtout, à Strasbourg aujourd’hui. Faisons simplement sortir tout le monde, fermons la porte à clé, jetons la clé et redonnons ces 1,7 milliard d’euros aux citoyens qui les ont gagnés avec leur sang, leur sueur et leurs larmes. Chaque jour, chaque député de ce Parlement devrait se lever et se coucher avec l’idée qu’il ou elle coûtera, et a coûté, ce jour-là 6 400 euros au contribuable. Chaque député doit également considérer qu’il est de son devoir de réduire ce montant tous les jours car tout ce qui est dépensé en futilité ici est l’argent du contribuable gagné par les citoyens via un dur labeur. C’est ce qui devrait se passer mais ça ne se passe pas. Dans ce Parlement, plus est toujours mieux. Par le jeu des poignées de mains, des affinités, des sombres accords conclus dans des arrières chambres, des dizaines de millions sont ajoutés au budget. L’élite décide et le public paie. Tout le monde devrait penser à ça le soir avant d’aller se coucher, et je demande à chacun d’entre vous de le faire ce soir. Demandez-vous «ai-je coûté 6 400 euros»? Ceux qui ne se posent pas cette question devraient avoir honte: ils ne valent rien en tant que député européen."@fr8
". Elnök asszony, a Parlament költségvetési tervezete 2011-re 1,7 milliárd euró. Ez parlamenti képviselőnként 2,3 millió eurót jelent évente, 200 000 eurót havonta, és egy döbbenetes, napi 6400 eurós összeget minden egyes képviselő után, márpedig a Parlament 736 képviselőből áll. Elnök asszony, 6400 euró óriási összeg! Legalább száz dolog jut eszembe, amire érdemesebb lenne elkölteni, mint erre az itteni bábszínházra. Még ennél is fontosabb azonban, hogy ezeket a döntéseket a polgároknak maguknak kellene tudni meghozni. Zárjuk be az üzletet Brüsszelben, Luxemburgban és mindenekelőtt Strasbourgban, még ma! Ürítsük ki az épületeket, zárjuk be az ajtót, dobjuk el a kulcsot, és adjuk vissza az 1,7 milliárd eurót azoknak a polgároknak, akik ezt a pénzt saját vérükkel, verejtékükkel és könnyeikkel keresték meg. Minden parlamenti képviselőnek azzal a gondolattal kellene lefeküdnie esténként, hogy aznap 6400 euróba került – vagy fog kerülni – az adófizetők számára. Minden parlamenti képviselőnek be kéne látnia, hogy kötelessége minden nap csökkenteni ezt az összeget, mert minden, az itteni ostobaságokra elköltött cent az adófizetők pénze, amit a polgárok iszonyatosan kemény munkával kerestek meg. Ennek így kéne lennie, de még sincs így. Ebben a Házban a több mindig jobb. Több tízmillióval duzzasztják a költségvetést a privát megállapodások, a mutyizás, a háttérben folyó kétes ügyletek. Az elit döntést hoz, az emberek pedig kicsengetik a pénzt. Mindenkinek erre kellene gondolnia esténként, elalvás előtt. Mindenkit felszólítok arra, hogy ma este tegye fel magának a kérdést: „Megértem ma 6400 eurót”? Ha nem így tesznek, szégyelljék magukat, mert nem érnek semmit, mint parlamenti képviselők."@hu11
"Signora Presidente, la bozza di bilancio del Parlamento per il 2011 ammonta a 1,7 miliardi di euro, il che equivale a 2,3 milioni di euro per eurodeputato all’anno, 200 000 euro al mese e una cifra esorbitante, 6 400 euro, per europarlamentare al giorno; e ci sono 736 eurodeputati in quest’Aula. Signora Presidente, 6 400 euro è una somma di denaro ingente. Mi vengono in mente un centinaio di diversi impieghi che sarebbero più indicati per questo denaro rispetto a questo spettacolo di marionette. La cosa più importante, tuttavia, è che dovrebbero essere i cittadini a prendere queste decisioni. Proprio oggi chiudiamo bottega a Bruxelles, Lussemburgo e, soprattutto, a Strasburgo. Evacuiamo tutti gli edifici, chiudiamo la porta, buttiamo via la chiave e restituiamo questi 1,7 miliardi di euro ai cittadini, che se li sono guadagnati con il sangue, il sudore e le lacrime. Ogni deputato di quest’Assemblea dovrebbe alzarsi e coricarsi ogni giorno pensando che quel giorno ai contribuenti costerà, o è costato, 6 400 euro. Ogni deputato deve inoltre considerare proprio preciso dovere ridurre quotidianamente tale importo, in quanto tutti i soldi spesi in sciocchezze qui sono denaro versato dai cittadini con il loro durissimo lavoro. E’ questo che dovrebbe accadere ma che invece non succede. In quest’Aula, più è sempre meglio. Con strette di mano, conoscenze, accordi oscuri sottoscritti nei retrobottega, vengono aggiunte al bilancio decine di milioni. L’elite decide, e il pubblico paga. Dovremmo pensarci tutti la sera prima di andare a dormire, e invito tutti a farlo stasera, a chiedersi, “Sono costato 6 400 euro?” Chiunque non lo farà dovrà vergognarsi, in quanto non vale nulla come eurodeputato."@it12
"Ponia pirmininke, Parlamento 2011 m. biudžeto projektas yra 1,7 mlrd. EUR. Tai lygu 2,3 mln. EUR kiekvienam Europos Parlamento nariui per metus, 200 tūkst. EUR per mėnesį ir net 6 400 EUR per dieną, o šiame Parlamente yra 736 nariai. Ponia pirmininke, 6 400 EUR – milžiniška pinigų suma. Mąstau apie šimtus dalykų, kuriems būtų geriau išleisti pinigus užuot juos leidus šiam lėlių teatrui. Tačiau svarbiausia, kad patys piliečiai turi turėti galimybę priimti šiuos sprendimus. Šiandien pat uždarykime įstaigą Briuselyje, Liuksemburge, o pirmiausia – Strasbūre. Išvarykime visus iš pastatų, užrakinkime duris, išmeskime raktą ir grąžinkime tuos 1,7 mlrd. EUR piliečiams, kurie juos uždirbo savo pačių krauju, prakaitu ir ašaromis. Kiekvienas šio Parlamento narys turėtų kasdien keltis ir gultis su mintimi, kad tą dieną mokesčių mokėtojui jis ar ji kainuoja arba kainavo 6 400 EUR. Kiekvienas Parlamento narys privalo suprasti, kad jo ar jos pareiga – kasdien sumažinti šias išlaidas, nes lėšos, Parlamento išleistos niekams, yra mokesčių mokėtojų pinigai, kuriuos piliečiai surinko nepaprastai sunkiai dirbdami. Taip turėtų būti, bet nėra. Šiame Parlamente visuomet geriau kuo daugiau. Dešimtys milijonų įtraukiami į biudžetą rankų paspaudimais, susitarimais su sau lygiais ir neaiškiais sandėriais užkulisiuose. Elitas sprendžia, visuomenė moka. Visi turėtų apie tai pagalvoti vakare prieš guldamiesi miegoti, o aš raginu kiekvieną tai padaryti šįvakar: paklausti savęs, „ar aš vertas 6 400 EUR?“ To nepadariusiems turėtų būti labai gėda, nes tuomet kaip Europos Parlamento nariai jie yra nieko verti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Parlamenta 2011. gada budžeta projekts ir EUR 1,7 miljardi. Tātad uz katru deputātu EUR 2,3 miljoni gadā, EUR 200 000 mēnesī un, šokējoši, EUR 6400 uz katru deputātu dienā; un šajā Parlamentā ir 736 deputāti. Priekšsēdētājas kundze, EUR 6400 ir ļoti liela summa. Es varu iztēloties simtiem lietderīgākus šīs naudas tērēšanas veidus salīdzinājumā ar šo marionešu teātri. Tomēr pats svarīgākais — ir jādod iespēja pašiem pilsoņiem pieņemt šādus lēmumus. Ņemsim un šodien aizvērsim savas bodītes Briselē, Luksemburgā un visupirms šeit, Strasbūrā. Vienkārši atbrīvosim telpas, aizslēgsim durvis, izmetīsim atslēgu un atdosim EUR 1,7 miljardus atpakaļ pilsoņiem, kuri tos ir nopelnījuši, lejot sviedrus, asinis un asaras. Šā Parlamenta deputātiem vajadzētu katru rītu celties un katru vakaru gulties ar domu, ka ikviens no viņiem šodien nodokļu maksātājiem izmaksās vai ir izmaksājis EUR 6400. Ikvienam deputātam ir jāuzskata par savu pienākumu katru dienu šo naudas summu samazināt, jo visa nauda, ko mēs šeit tērējam niekiem, ir nodokļu maksātāju nauda, ko mūsu pilsoņi ir radījuši ārkārtīgi smagā darbā. Tā tam vajadzētu notikt, bet tā tas nenotiek. Šā Parlaments princips — jo vairāk, jo labāk. Ar rokasspiedieniem, līdzīgajam pievelkot līdzīgo un slēdzot miglainus darījumus kuluāros, budžetam tiek pielikti desmitiem miljoni. Elite lemj, un sabiedrība finansē. Ikvienam vajadzētu par to padomāt vakarā pirms laišanās miegā, un es aicinu ikvienu šovakar tā arī darīt — pajautāt sev: „Vai es esmu bijis EUR 6400 vērts?” Katram, kurš tā nedara, vajadzētu dziļi nokaunēties, jo kā deputāts viņš nav nekā vērts."@lv13
"Voorzitter, de ontwerpbegroting van dit Parlement voor 2011 bedraagt 1,7 miljard euro. Dat is omgerekend 2,3 miljoen euro per parlementariër per jaar, twee ton euro per maand en maar liefst 6400 euro per parlementariër per dag, en er zijn 736 parlementariërs in dit huis. Voorzitter, 6400 euro is ontzettend veel geld. Ik kan wel honderd dingen bedenken waaraan wij dat zouden kunnen besteden in plaats van aan deze poppenkast. Maar het belangrijkste is dat de burger zelf hierover moet kunnen beslissen. Voorzitter, laten wij de boel in Brussel, Luxemburg en vooral Straatsburg vandaag nog opdoeken. Gewoon, iedereen de gebouwen uit, de deur op slot, sleutels weggooien en die 1,7 miljard euro terug naar de burgers die deze met hun eigen bloed, zweet en tranen verdiend hebben. Voorzitter, elke parlementariër van dit huis zou moeten opstaan en naar bed gaan met het idee dat hij of zij die dag de belastingbetaler 6400 euro heeft gekost of gaat kosten, elke dag weer. Elke parlementariër moet het ook als zijn plicht zien om dat bedrag elke dag omlaag te krijgen, want alles wat hier aan onzin wordt uitgegeven is belastinggeld dat door de burgers met keihard werken wordt opgebracht. Voorzitter, zo zou het ook hier moeten zijn, maar zo is het niet. In dit Parlement moet altijd alles maar méér zijn. Via handjeklap, ons kent ons, schimmige in de achterkamertjes worden tientallen miljoenen op de begroting erbij gepraat. De elite bepaalt en de burger betaalt. Voorzitter, iedereen zou daar 's avonds over moeten nadenken voor het slapengaan en ik wil iedereen oproepen om dat ook vanavond te doen, en na te denken van "heb ik 6400 euro gekost?". En als de parlementariërs dat niet doen moeten zij zich de oren van het hoofd schamen, want dan zijn het parlementariërs van niets."@mt15
"Pani przewodnicząca! Projekt budżetu Parlamentu na rok 2011 przewiduje kwotę 1,7 miliarda euro. Jest to równowartość 2,3 miliona euro na jednego posła do PE rocznie, 200 tysięcy euro miesięcznie i olbrzymiej kwoty 6400 euro dziennie, a w Izbie tej jest 736 posłów. Pani przewodnicząca! 6400 euro to bardzo dużo pieniędzy. Są setki rzeczy, na które lepiej ją wydać niż na ten teatrzyk lalkowy. Najważniejsze jednak jest to, że to sami obywatele powinni móc podejmować takie decyzje. Zamknijmy biura w Brukseli, Luksemburgu a przede wszystkim dziś w Strasburgu. Po prostu wynieśmy wszystko z budynków, zamknijmy drzwi, wyrzućmy klucz i oddajmy te 1,7 miliarda euro obywatelom, którzy zarobili te pieniądze kosztem własnej krwi, potu i łez. Każdy poseł tej Izby powinien codziennie zasypiać i budzić się z myślą, że tego dnia będzie kosztował lub kosztuje podatnika 6400 euro. Każdy poseł musi także uznawać za swój obowiązek codzienne zmniejszanie tej kwoty, gdyż wszystko, co wydawane jest tutaj na nonsensy, to pieniądze podatników, które zostały wypracowane przez bardzo ciężko pracujących obywateli. Sytuacja powinna wyglądać właśnie tak, ale tak nie wygląda. W tej Izbie więcej zawsze oznacza lepiej. Poprzez uściski dłoni, układy, ciemne interesy w kuluarach do budżetu dodawane są miliony euro. Elita decyduje, a opinia publiczna sięga do portfela. Wszyscy powinniśmy o tym myśleć przed zaśnięciem i apeluję do wszystkich, abyśmy zrobili to dziś wieczorem: abyśmy zadali sobie pytanie „czy wydano na mnie 6400 euro?“. Jeżeli tego nie zrobimy, powinniśmy się bardzo wstydzić, bo nie jesteśmy nic warci jako posłowie do PE."@pl16
"Senhora Presidente, o projecto de orçamento do Parlamento para 2011 é de 1,7 mil milhões de euros. É o equivalente a 2,3 milhões de euros por deputado do PE por ano, 200 000 euros por mês e a soma alarmante de 6 400 euros por deputado por dia – e somos 736 deputados nesta Câmara. Senhora Presidente, 6 400 euros é uma quantia exorbitante. Lembro-me de uma centena de coisas em que o dinheiro seria melhor empregue do que nesta fantochada. Contudo, o que é mais importante é que os próprios cidadãos possam tomar decisões como esta. Fechemos a loja em Bruxelas, no Luxemburgo e, sobretudo em Estrasburgo já hoje. Vamos, pura e simplesmente, evacuar os edifícios, trancar as portas, deitar as chaves fora e devolver os 1,7 mil milhões de euros aos cidadãos que os ganharam com sangue, suor e lágrimas. Cada deputada ou deputado desta Câmara deveria deitar-se todas as noites com o pensamento de que custou ao contribuinte 6 400 euros nesse dia. Cada deputada ou deputado deveria sentir-se no dever de trazer essa quantia todos os dias, pois tudo o que se aqui se gasta em absurdidades é dinheiro dos contribuintes, fruto de trabalho árduo. Era isso que deveria acontecer, mas não acontece. Nesta Câmara, mais é sempre melhor. Com apertos de mão, compadrios e acordos obscuros em salas recônditas se acrescentam dezenas de milhões ao orçamento. A elite decide e o público paga. Todos deviam pensar nisto à noite, antes de adormecerem, e exorto todos a fazerem-no logo à noite – que cada deputada ou deputado se interrogue: "Custei 6 400 euros ao contribuinte?” Quem não o fizer deve sentir uma profunda vergonha, pois nada vale enquanto deputado do PE."@pt17
"Doamnă preşedintă, proiectul de buget al Parlamentului pe 2011 este de 1,7 miliarde de euro. Aceasta înseamnă 2,3 milioane de euro pentru fiecare deputat în Parlamentul European pe an, 200 000 de euro pe lună şi ameţitoarea sumă de 6 400 de euro pe zi; şi Parlamentul are în total 736 de deputaţi. Doamnă preşedintă, 6 400 de euro este o sumă enormă. Mă pot gândi la o mie de moduri mai bune în care am putea cheltui banii decât pe această prostie. Ce este însă mai important este faptul că şi cetăţenii ar trebui să poată să ia astfel de decizii. Haideţi să închidem tot ce avem în Bruxelles, Luxembourg şi, în primul rând, Strasbourg, încă de azi. Pur şi simplu, haideţi să îi dăm pe toţi afară din clădiri, să încuiem uşile, să aruncăm cheile şi să restituim aceste 1,7 miliarde de euro cetăţenilor, care i-au câştigat cu sânge, sudoare şi lacrimi. Fiecare deputat în Parlamentul European ar trebui să se trezească şi să se culce cu gândul că, pentru el, contribuabilii vor plăti, sau au plătit, 6 400 de euro pentru acea zi. Şi fiecare deputat ar trebui să înţeleagă că are obligaţia de a reduce zilnic această sumă, pentru că tot ce cheltuim aici pe lucruri inutile reprezintă bani de la contribuabili, pe care aceştia i-au câştigat trudind din greu. Iată ce ar trebui să se întâmple, dar nu se întâmplă. Pentru acest Parlament, mai mult înseamnă întotdeauna mai bine. Prin strângeri de mână, prin cunoştinţele pe care fiecare le are şi prin acorduri dubioase încheiate pe ascuns, zeci de milioane sunt adăugate la buget. Elita decide, iar publicul plăteşte. Toţi ar trebui să se gândească la acest lucru noaptea, înainte de a adormi, şi vă îndemn pe fiecare să o faceţi în seara aceasta: să vă puneţi întrebarea: „am costat 6 400 de euro?”. Dacă nu o faceţi, ar trebui să vă fie ruşine, pentru că nu valoraţi nimic ca deputaţi în Parlamentul European."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, návrh rozpočtu Parlamentu na rok 2011 je 1,7 miliardy EUR. To sa rovná 2,3 miliónu EUR na poslanca Európskeho parlamentu na rok, 200 000 EUR na mesiac a závratným 6 400 EUR na poslanca na deň; a v tomto Parlamente je 736 poslancov. Vážená pani predsedajúca, 6 400 EUR je obrovské množstvo peňazí. Napadá mi sto vecí, na ktoré by sa tieto peniaze vynaložili lepšie než na toto bábkové divadlo. Najdôležitejšie však je, že samotní občania musia vedieť prijímať také rozhodnutia. Zatvorme dnes prevádzkarne v Bruseli, Luxemburgu a najmä v Štrasburgu. Jednoducho vyveďme všetkých z budov, zamknime dvere, odhoďme kľúče a dajme tých 1,7 miliardy EUR naspäť občanom, ktorí ich zarobili v pote tváre. Každý poslanec tohto Parlamentu by sa mal zobúdzať a líhať si do postele s myšlienkou, že daňových poplatníkov v ten deň bude stáť alebo stál 6 400 EUR. Každý poslanec si musí ďalej vziať za povinnosť túto sumu každý deň znižovať, keďže všetko, čo tu minieme na nezmysly, sú peniaze daňových poplatníkov, ktoré občania zarobili vlastnou, nesmierne tvrdou prácou. Malo by to tak byť, ale nedeje sa to. V tomto Parlamente viac vždy znamená lepšie. Rozpočet sa zvyšuje o desiatky miliónov podaním ruky, tajomnými dohodami v zákulisí, kde rovný rovného si hľadá. Elita rozhoduje a verejnosť vysolí peniaze. Každý by sa mal nad tým zamyslieť, než zaspí, a vyzývam každého, aby to urobil dnes v noci: aby sa sám seba spýtal: „Stál som za 6 400 EUR?“ Ak to neurobí, mal by sa hanbiť, keďže ako poslanec Európskeho parlamentu nestojí za nič."@sk19
"Gospa predsednica, osnutek proračuna Parlamenta za leto 2011 je 1,7 milijarde EUR. To pomeni 2,3 milijona EUR na poslanca na leto, 200 000 EUR na mesec in osupljivih 6400 EUR na poslanca na dan; v Parlamentu pa je 736 poslancev. Gospa predsednica, 6400 EUR je ogromno denarja. Lahko si zamislim sto stvari, za katere bi bil ta denar bolje porabljen kot za to šarado. Najpomembnejše pa je to, da morajo državljani imeti možnost, da sami sprejmejo te odločitve. Dajmo danes v Bruslju, Luxembourgu in zlasti v Strasburgu utihniti. Enostavno pojdimo vsi iz stavb, zaklenimo vrata, odvrzimo ključe in dajmo teh 1,7 milijarde EUR nazaj državljanom, ki so jih zaslužili s svojo lastno krvjo, potom in solzami. Vsak poslanec v tem parlamentu bi moral vsak dan vstati iz postelje in leči vanjo z mislijo, da je ali bo tisti dan davkoplačevalce stal 6400 EUR. Vsak poslanec mora tudi doumeti, da je njegova dolžnost, da ta znesek vsak dan zmanjša, kajti vse, kar tu zapravimo za prazen nič, je denar davkoplačevalcev, ki so ga zaslužili državljani z izredno težkim delom. To bi se moralo zgoditi, pa se ne. V tej hiši več vedno pomeni boljše. S stiski rok, poznanstvi in skrivnimi dogovori v zadnjih prostorih se k proračunu dodaja več deset milijonov. Elita se odloči in javnost izkašlja denar. Vsak bi moral o tem razmisliti zvečer, preden zaspi, in pozivam vas, da vsi to storite nocoj: vprašajte se „ali sem vreden 6400 EUR?“ Če niste, naj vas bo pošteno sram, saj niste vredni nič kot poslanci Evropskega parlamenta."@sl20
"Fru talman! Parlamentets budgetförslag för 2011 är 1,7 miljarder euro. För varje ledamot motsvarar det 2,3 miljoner euro per år, 200 000 euro per månad och häpnadsväckande 6 400 euro per dag. Det finns 736 ledamöter i parlamentet. 6 400 euro är enormt mycket pengar. Jag kan komma på hundratals saker att lägga pengar på i stället för denna marionetteater. Det viktigaste är dock att medborgarna själva kan få ta sådana beslut. Låt oss slå igen butiken i Bryssel, Luxemburg och framför allt i Strasbourg i dag. Låt oss helt enkelt tömma byggnaderna på människor, låsa dörren, kasta nyckeln och ge tillbaka dessa 1,7 miljarder euro till medborgarna som har förvärvat dem med blod, svett och tårar. Alla ledamöter i parlamentet bör varje dag ständigt tänka på att han eller hon kostar eller har kostat skattebetalarna 6 400 euro den dagen. Alla ledamöter bör även se det som sin skyldighet att minska detta belopp varje dag, eftersom allt som förbrukas på nonsens här är skattebetalarnas pengar som har förvärvats av medborgarna genom enormt hårt arbete. Det är vad som borde göras, men det sker inte. I detta parlament är mer alltid bättre. Genom handtryckningar, inre kretsar och dolda uppgörelser bakom kulisserna ökas budgeten med tiotals miljoner euro. Eliten bestämmer och allmänheten får betala. Det är något som alla borde fundera över varje kväll innan de somnar, och jag skulle vilja uppmana alla att göra det i kväll: ställ frågan ”har jag kostat 6 400 euro?”. Om de inte gör de borde de skämmas djupt, för då är de inte värda någonting som ledamöter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph