Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-03-11-Speech-4-172"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100311.16.4-172"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Gilad Shalit avait 19 ans quand il a été kidnappé dans une attaque du Hamas près de Gaza. Pas à Gaza, mais en Israël, dans un kibboutz où était stationnée son unité. Depuis près de 4 ans, ce jeune vit dans une cave, sans aucun droit de visite, pas de médecin, pas d’avocat, pas de courrier, pas de procès, pas de convention de Genève pour Gilad, rien. Celui qu’on appelle, à tort d’ailleurs, le soldat Shalit, faisait son service militaire comme tous les jeunes dans son pays. Un jeune garçon plutôt timide, comme son papa d’ailleurs, que nous avons rencontré à plusieurs reprises et que nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui encore dans notre hémicycle, un jeune qui aimait les maths, qui aimait le football et qui serait, bien entendu, revenu à la vie civile s’il ne vivait pas, depuis quatre ans maintenant, dans un trou, coupé du monde et coupé de sa famille. Monsieur le Commissaire, je n’ai pas envie de vous parler de politique moi cet après–midi; je n’ai pas envie de vous parler du Proche–Orient, de conflits, de tractations ou d’échange de prisonniers. Notre Parlement est unanime aujourd’hui pour vous demander d’aider un jeune à rentrer à la maison, un jeune israélien, un jeune français, un jeune européen. C’est la raison pour laquelle j’écris aujourd’hui à Lady Ashton, avec mes collègues auteurs de cette résolution et membres de six groupes politiques, M Essayah, M. Dany Cohn–Bendit, M. Richard Howitt, M. Charles Tannock et M. Bastiaan Belder, qui vient de s’exprimer. Nous demandons très fermement que M Ashton, qui se rendra en Israël et à Gaza à partir de mercredi prochain, pèse de tout son poids pour demander la libération de Gilad Shalit, le poids que lui donne le mandat de notre résolution de ce jeudi, le poids de 500 millions de citoyens européens que nous représentons ici."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Pane předsedající, pane komisaři, když byl Gilad Šalit během útoku Hamásu poblíž Gazy zajat, bylo mu devatenáct let. K této události nedošlo v Gaze, nýbrž na území Izraele, v kibucu, v němž byla jeho jednotka umístěna. Již téměř čtyři roky tento mladík tráví ve sklepě. Nemá právo přijímat návštěvy – ani lékaře, ani právníka, ani právo dostávat poštu, nemá ani právo na proces a ani jiná práva zaručená Ženevskou úmluvou, nemá prostě právo na nic. Gilad Šalit, jenž je – ovšem mylně – znám jako voják Gilad Šalit, jako všichni mladí muži v jeho vlasti plnil svoji povinnost vojenské služby. Je to poměrně ostýchavý mladý muž – ostatně jako jeho otec, s nímž jsme se již několikrát měli možnost setkat a kterého dnes v této sněmovně máme to potěšení přivítat mezi sebou – mladík, jenž měl velmi rád matematiku, kterého bavil fotbal a jenž by se již vrátil zpět do civilního života, kdyby ovšem nebyl po čtyři roky kdesi vězněn, odříznut od světa i od vlastní rodiny. Pane komisaři, dnes odpoledne se nechci vyjadřovat k politice, nechci hovořit o Blízkém východě, o konfliktech, o vyjednávání nebo výměnách zajatců. Náš Parlament dnes jednomyslně žádá, abyste tomuto mladíkovi – jenž je mladým Izraelcem, Francouzem a Evropanem – pomohli vrátit se domů. Proto dnes společně se spoluautory tohoto usnesení a se členy šesti politických skupin, paní poslankyní Essayahovou, panem poslancem Cohn­Benditem, panem poslancem Howittem, panem poslancem Tannockem a panem poslancem Belderem, jenž měl slovo právě přede mnou, píšeme baronce Ashtonové. Baronku Ashtonovou, která příští týden ve středu navštíví Izrael a Gazu, naléhavě žádáme, aby se veškerou svojí autoritou postavila za žádost o propuštění Gilada Šalita. Její autorita se opírá o mandát vyplývající z našeho dnešního usnesení, jedná se o autoritu 500 milionů evropských občanů, které tato sněmovna zastupuje."@cs1
"− Hr. formand, hr. kommissær! Gilad Shalit var 19 år gammel, da han blev kidnappet under et Hamasangreb i nærheden af Gaza. Ikke i Gaza, men i Israel, i en kibbutz, hvor hans enhed var udstationeret. I næsten fire år har denne unge mand boet i en kælder uden ret til hverken at få besøg, til at se en læge, en advokat, til at modtage post eller til en retssag. Der er ingen Genèvekonvention for Gilad, ingenting. Han, der – helt forkert faktisk – er kendt som soldaten Gilad Shalit, aftjente bare sin værnepligt som alle andre unge mennesker i sit land. Han er en forholdsvis genert ung mand – ligesom sin far faktisk, som vi har mødt flere gange, og som vi igen i dag har fornøjelsen at kunne byde velkommen til Parlamentet – en ung mand, der elskede matematik, elskede fodbold, og som ville være vendt tilbage til sit civile liv, hvis han da altså ikke lige havde tilbragt de sidste fire år i et hul, afskåret fra omverdenen og sin familie. Jeg vil ikke snakke med Dem om politik her i eftermiddag. Jeg vil ikke snakke om Mellemøsten, konflikter, forhandlinger eller fangeudvekslinger. Parlamentet beder Dem i dag enstemmigt om at hjælpe en ung mand – en ung israeler, en ung franskmand, en ung europæer – med at vende hjem. Derfor vil jeg sammen med mine medforslagsstillere til denne beslutning og medlemmer af seks politiske grupper, fru Essayah, hr. Cohn­Bendit, hr. Howitt, hr. Tannock og hr. Belder, der netop talte, i dag skrive til Baroness Ashton. Vi opfordrer indtrængende Baroness Ashton, der rejser til Israel og Gaza næste onsdag, til at udøve al sin indflydelse og kræve Gilad Shalits frigivelse, den indflydelse, som hun fik gennem det mandat vores beslutning gav hende i dag, indflydelsen fra de 500 mio. europæiske borgere vi repræsenterer i Parlamentet."@da2
"− Herr Präsident, Herr Kommissar! Gilad Shalit war 19 Jahre alt, als er während eines Angriffs der Hamas in der Nähe des Gazastreifens entführt wurde. Nicht im Gazastreifen, sondern in Israel, in einem Kibbuz, in dem seine Einheit stationiert war. Fast vier Jahre lang lebt dieser junge Mann schon in einem Keller; Gilad hat kein Recht, Besucher zu empfangen, er hat keinen Zugang zu einem Arzt oder einem Anwalt, er darf keine Post empfangen, es gab keine Gerichtsverhandlung und das Genfer Abkommen gilt auch nicht für ihn. Er, der jetzt – zu Unrecht – als der Soldat Gilad Shalit bekannt ist, hat seinen Militärdienst geleistet, wie alle jungen Menschen in seinem Land. Er ist ein eher schüchterner junger Mann – übrigens ebenso wie sein Vater, den wir zu verschiedenen Gelegenheiten getroffen haben und den wir zu unserer Freude auch heute wieder in diesem Plenarsaal begrüßen dürfen – ein junger Mann, der Mathematik und Fußball liebte, und der selbstverständlich wieder Zivilist wäre, wenn er nicht seit nunmehr vier Jahren in einer Elendswohnung leben würde, abgeschnitten von der Außenwelt und abgeschnitten von seiner Familie. Herr Kommissar, ich möchte heute Nachmittag mit Ihnen nicht über Politik sprechen; ich möchte mit Ihnen nicht über den Nahen Osten, Konflikte, Handel oder Gefangenenaustausche sprechen. Unser Parlament fordert Sie heute einstimmig auf, einem jungen Mann zu helfen, nach Hause zurückzukehren – einem jungen Israeli, einem jungen Franzosen, einem jungen Europäer. Aus diesem Grund schreibe ich heute zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen Frau Sari Essayah, Herrn Daniel Cohn-Bendit, Herrn Richard Howitt, Herrn Charles Tannock und Herrn Bastiaan Belder, der eben gesprochen hat, mit denen ich diese Entschließung gemeinsam verfasst habe, und die sechs verschiedenen Fraktionen angehören, an Frau Ashton. Wir fordern Baronin Ashton, die kommenden Mittwoch nach Israel und in den Gazastreifen reisen wird, energisch auf, sich mit ihrem gesamten Einfluss für die Freilassung von Gilad Shalit einzusetzen, mit dem Einfluss, der ihr durch das Mandat unserer heutigen Entschließung verliehen wird, dem Einfluss von 500 Millionen europäischen Bürgerinnen und Bürgern, die wir in diesem Parlament repräsentieren."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ο Gilad Shalit ήταν 19 ετών όταν απήχθη κατά τη διάρκεια επίθεσης της Χαμάς κοντά στη Γάζα. Όχι στη Γάζα, αλλά στο Ισραήλ, σε ένα κιμπούτς στο οποίο ήταν σταθμευμένη η μονάδα του. Επί σχεδόν τέσσερα χρόνια, ο νέος αυτός ζει σε ένα υπόγειο· δεν έχει δικαίωμα να δεχτεί επισκέπτες, κανέναν γιατρό, δικηγόρο ή αλληλογραφία, ούτε βεβαίως αναγνωρίζουν στον Gilad το δικαίωμα δίκης ή τήρησης της Συνθήκης της Γενεύης, τίποτε απολύτως. Ο Gilad, ο οποίος είναι –εσφαλμένα– γνωστός ως στρατιώτης Gilad Shalit, στην πραγματικότητα υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία όπως όλοι οι νέοι στη χώρα του. Είναι ένας μάλλον ντροπαλός νεαρός –όπως και ο πατέρας του άλλωστε, με τον οποίο μας δόθηκε πολλές φορές η ευκαιρία να συναντηθούμε και τον οποίο έχουμε τη χαρά να καλωσορίζουμε ξανά σήμερα στο Σώμα– ένας νεαρός που αγαπούσε τα μαθηματικά, αγαπούσε το ποδόσφαιρο, και θα είχε επιστρέψει, φυσικά, στην κοινωνική ζωή, αν δεν ζούσε, εδώ και τέσσερα χρόνια, σε μία τρύπα, αποκομμένος από τον κόσμο και από την οικογένειά του. Κύριε Επίτροπε, δεν θέλω να σας μιλήσω για πολιτική σήμερα το απόγευμα, δεν θέλω να σας μιλήσω για τη Μέση Ανατολή, για συγκρούσεις, διαπραγματεύσεις ή ανταλλαγές αιχμαλώτων. Το Κοινοβούλιό μας σας καλεί σήμερα ομοφώνως να βοηθήσετε έναν νέο άνθρωπο –έναν νέο Ισραηλινό, έναν νέο Γάλλο, έναν νέο Ευρωπαίο– να επιστρέψει στο σπίτι του. Γι’ αυτό, μαζί με τους συναδέλφους σε συνεργασία με τους οποίους συντάξαμε αυτό το ψήφισμα, και μέλη έξι πολιτικών ομάδων, την κ. Essayah, τον κ. Cohn­Bendit, τον κ. Howitt, τον κ. Tannock και τον κ. Belder, ο οποίος μίλησε αμέσως πριν από εμένα, σήμερα απευθύνω επιστολή στη βαρόνη Ashton. Καλούμε επιτακτικά τη βαρόνη Ashton, η οποία θα επισκεφθεί το Ισραήλ και τη Γάζα την προσεχή Τετάρτη, να ασκήσει όλη την επιρροή της για να απαιτήσει την απελευθέρωση του Gilad Shalit, την επιρροή που της προσδίδει η εντολή του σημερινού μας ψηφίσματος, την επιρροή των 500 εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών τους οποίους εκπροσωπούμε σε τούτο το Σώμα."@el10
"− Mr President, Commissioner, Gilad Shalit was 19 years old when he was kidnapped in a Hamas attack near Gaza. Not in Gaza, but in Israel, in a kibbutz where his unit was stationed. For nearly four years, this young man has been living in a cellar; there is no right to receive visitors, no doctor, no lawyer, no mail, no trial and no Geneva Convention for Gilad, nothing. He who is known – wrongly, in fact – as soldier Gilad Shalit was carrying out his military service like all young people in his country. He is a rather shy young man – like his father for that matter, whom we have met on several occasions and whom we have the pleasure of welcoming today again in this Chamber – a young man who loved maths, who loved football and who would have returned to civilian life, of course, had he not been living, for four years now, in a hole, cut off from the world and cut off from his family. Commissioner, I do not want to talk to you about politics this afternoon; I do not want to talk to you about the Middle East, conflicts, bargaining or prisoner exchanges. Our Parliament is unanimous today in calling for you to help a young man – a young Israeli, a young Frenchman, a young European – return home. That is why I, together with my fellow authors of this resolution and members of six political groups, Mrs Essayah, Mr Cohn­Bendit, Mr Howitt, Mr Tannock and Mr Belder, who spoke just now, am writing today to Baroness Ashton. We call very strongly for Baroness Ashton, who will travel to Israel and Gaza next Wednesday, to exert all her influence in order to demand the release of Gilad Shalit, the influence with which she is endowed by the mandate of our resolution today, the influence of 500 million European citizens whom we represent in this House."@en4
"− Señor Presidente, Comisario, Gilad Shalit tenía 19 años cuando fue secuestrado en un atentado de Hamás cerca de Gaza. No en Gaza sino en Israel, en un kibutz en el que su unidad estaba estacionada. Durante casi cuatro años, este joven ha estado viviendo en una celda; no tiene derecho a recibir visitas, ni médicos, ni abogados, ni correo, ni juicio, ni Convención de Ginebra para Gilad, nada. Él, a quién se conoce —de hecho por error— como el soldado Gilad Shalit, realizaba su servicio militar como todos los jóvenes en su país. Es más bien un hombre tímido —como su padre, con quien me he reunido en varias ocasiones y a quien tengo el placer de dar la bienvenida hoy de nuevo a esta Cámara—, un joven que amaba las matemáticas, que amaba el fútbol y que sin duda habría vuelto a la vida civilizada sino hubiera estado viviendo, hace ahora cuatro años, en un agujero, aislado del mundo, aislado de su familia. Comisario, no quiero hablarle de política esta tarde; no quiero hablarle de Oriente Próximo, de conflictos, negociaciones o intercambio de prisioneros. Nuestro Parlamento es unánime hoy y le pide que ayude a este joven —a un joven israelí, un joven francés, a un joven europeo— a volver a casa. Por eso yo, junto a mis colegas, autores de esta resolución y miembros de seis grupos políticos, la señora Essayah, el señor Cohn­Bendit, el señor Howitt, el señor Tannock y el señor Belder, que acaba de intervenir , escribo hoy a la Baronesa Ashton. Pedimos firmemente que la Baronesa Ashton, que viajará a Israel y Gaza el próximo miércoles, ejerza toda su influencia para pedir la liberación de Gilad Shalit, la influencia que le confiere el mandato de nuestra resolución hoy, la influencia de 500 millones de ciudadanos europeos a los que representamos en esta Cámara."@es21
"− Austatud juhataja, volinik! Gilad Shalit oli 19aastane, kui ta rööviti Gaza lähedal Hamasi rünnaku ajal. Mitte Gazas, vaid Iisraelis, kibbutzis, kus tema üksus oli paigutatud. Ligi neli aastat on see noor mees elanud keldris; tal ei ole õigust võtta vastu külalisi, ei mingit arsti, advokaati, posti, kohtuprotsessi ja ei mingit Genfi konventsiooni Giladi jaoks − mitte midagi. Tema, keda teati − tegelikult ekslikult − kui sõdur Gilad Shalitti, oli armeeteenistuses, nagu kõik teisedki noored tema riigis. Ta on üsna tagasihoidlik noor mees − nagu muide ta isagi, kellega ma olen mitmel korral kohtunud ja keda meil on hea meel täna siin saalis jälle tervitada −, noor mees, kes armastab matemaatikat, kes armastab jalgpalli ja kes oleks loomulikult naasnud tsiviilellu, kui ta nüüd neljandat aastat ei elaks urkas, lõigatuna maailmast ja lõigatuna oma perest. Volinik, ma ei taha teile täna pärastlõunal rääkida poliitikast; ma ei taha teile rääkida Lähis-Idast, konfliktidest, kauplemisest ega vangide vahetamisest. Meie parlament pöördub täna teie poole üksmeelselt, et te aitaksite noorel mehel − noorel iisraellasel, noorel prantslasel, noorel eurooplasel − pöörduda tagasi koju. Sellepärast kirjutan ma täna koos selle resolutsiooni kaasautorite ja kuue poliitilise fraktsiooni liikmega − Sari Essayah, Daniel Cohn­Bendit, Richard Howitt, Charles Tannock ja Bastiaan Belder, kes just äsja sõna võttis −, paruness Ashtonile. Me kutsume paruness Ashtonit, kes järgmisel kolmapäeval sõidab Iisraelisse ja Gazasse, tungivalt üles kasutama kogu oma mõjuvõimu, et nõuda Gilad Shaliti vabastamist, mõjuvõimu, mis tal on tänu meie tänase resolutsiooni mandaadile, mõjuvõimu tänu 500 miljonile Euroopa kodanikule, keda me siin täiskogul esindame."@et5
"− Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Gilad Shalit oli 19-vuotias, kun hänet siepattiin Hamasin hyökkäyksessä lähellä Gazaa. Ei Gazassa, vaan Israelissa, kibbutsilla, jonne hänen yksikkönsä oli määrätty asemiin. Jo lähes neljän vuoden ajan tämä nuori mies on elänyt kellarissa. Hänellä ei ole oikeutta ottaa vastaan vieraita, ei lääkäriä, ei lakimiestä, ei postia, ei oikeudenkäyntiä, ei Geneven yleissopimusta. Hänestä puhutaan sotilaana, mitä hän ei itse asiassa ole, vaan hän oli suorittamassa asepalvelustaan, niin kuin kaikki nuoret hänen kotimaassaan. Hän on varsin ujo nuori mies – niin kuin muuten hänen isänsäkin, jonka olemme tavanneet useaan otteeseen ja jonka saamme taas tänään toivottaa tervetulleeksi istuntoomme. Hän rakasti matematiikkaa ja jalkapalloa ja hän olisi palannut siviiliin, ellei olisi päätynyt elämään neljää vuotta sellaisessa loukossa eristettynä muusta maailmasta ja perheestään. Arvoisa komission jäsen, tänään en halua puhua teille politiikasta; en halua puhua teille Lähi-idästä, konflikteista, neuvotteluista tai vankien vaihdosta. Parlamenttimme on tänään yksimielinen vaatiessaan teitä auttamaan tätä nuorta miestä – nuorta israelilaista, nuorta ranskalaista, nuorta eurooppalaista – palaamaan kotiin. Siksi minä ja muut tämän päätöslauselman laatijat, jotka edustavat kuutta poliittista ryhmää, Sari Essayah, Daniel Cohn­Bendit, Richard Howitt, Charles Tannock sekä äsken puhunut Bastiaan Belder, kirjoitamme tänään Catherine Ashtonille. Me vetoamme voimakkaasti Catherine Ashtoniin, joka matkustaa Israeliin ja Gazaan ensi keskiviikkona, jotta hän panisi peliin kaiken vaikutusvaltansa ja vaatisi Gilad Shalitin vapauttamista. Vaikutusvallan hänelle takaa parlamentin antama valtuutus, joka tämänpäiväiseen päätöslauselmaamme sisältyy. Hänen takanaan on niiden 500 miljoonan eurooppalaisen vaikutusvalta, joita me täällä edustamme."@fi7
". Elnök úr! Biztos úr! Gilad Shalit 19 éves volt, amikor Gáza közelében a Hamász egy támadása során elrabolták. Nem Gázában, hanem Izraelben, egy kibucban, ahol az egysége állomásozott. Ez a fiatalember majd négy éve egy pincében lakik; nem fogadhat látogatókat, orvost, ügyvédet, leveleket, nincsen joga a tárgyaláshoz és a Genfi Egyezményben foglalt jogaihoz sem – semmihez. Bár Gilad Shalitot – valójában helytelenül – katonaként ismerik, sorkatonai szolgálatot látott el, mint minden más fiatal a hazájában. Meglehetősen félénk fiatalember – akárcsak az édesapja, akivel már többször is találkoztunk különféle alkalmakkor, és akit ma van szerencsénk körünkben üdvözölni itt, a Parlamentben; egy egyszerű fiatalember, aki szereti a matematikát, a focit, és aki visszatért volna a polgári életbe, ha immár négy éve nem lenne kénytelen egy lyukban élni, elvágva a világtól és családjától. Biztos úr! Nem szeretnék ma délután politikáról beszélni Önnel; sem a Közel-Keletről, sem a konfliktusokról, tárgyalásokról vagy fogolycseréről. Parlamentünk ma egy emberként kéri Önt arra, hogy segítsen egy fiatalembernek – egy fiatal izraelinek, egy fiatal franciának, egy fiatal európainak – abban, hogy hazatérhessen. Ezért is írok ma Ashton bárónőnek az állásfoglalás megírásában közreműködő szerzőtársaimmal, Essayah asszonnyal, Cohn­Bendit úrral, Howitt úrral, Tannock úrral és az imént felszólalt Belder úrral, hat különböző képviselőcsoport tagjaival együtt. Igen határozottan arra kérjük Ashton bárónőt, aki jövő szerdán Izraelbe és Gázába utazik, hogy minden befolyását – a mai állásfoglalásunk által kapott felhatalmazásán keresztül ráruházott, az e Házban képviselt ötszázmillió európai polgártól kapott befolyást – vesse latba Gilad Shalit szabadon bocsátása érdekében."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, Gilad Shalit aveva 19 anni quando è stato rapido in un attacco sferrato da Hamas in prossimità di Gaza; non a Gaza, ma in Israele, in un kibbutz dove era di stanza la sua unità. Da quasi quattro anni questo giovane vive in una cella senza il diritto di ricevere visite, medici, avvocati, lettere. Nessun processo. Nessuna convenzione di Ginevra per lui. Nulla. Questo giovane erroneamente definito un soldato sta semplicemente portando a termine il servizio militare, come tutti i giovani del suo paese. E’ un ragazzo piuttosto schivo, come suo padre peraltro, che abbiamo incontrato in varie occasioni e oggi abbiamo il piacere di accogliere nuovamente in questa Camera, un ragazzo che amava la matematica e il calcio, un giovane che sarebbe tornato alla vita civile se, ovviamente, non avesse vissuto, come ormai da quattro anni, in un tugurio, tagliato fuori dal resto del mondo e dalla sua famiglia. Signor Commissario, questo pomeriggio non voglio parlarle di politica; non voglio parlarle di Medio Oriente, conflitti, negoziazioni o scambi di prigionieri. Il nostro Parlamento è oggi unanime nel chiederle aiuto per un giovane, un giovane israeliano, un giovane francese, un giovane europeo, affinché possa tornare a causa. Per questo, insieme ai coautori della risoluzione e ai membri di sei partiti politici, gli onorevoli Essayah, Cohn­Bendit, Howitt, Tannock e Belder, che è intervenuto poc’anzi, scrivo oggi alla baronessa Ashton. Rivolgiamo alla baronessa Ashton un accorato appello affinché, recandosi in Israele e a Gaza il prossimo mercoledì, eserciti tutta la sua influenza nel chiedere la liberazione di Gilad Shalit, quell’influenza che le conferisce il mandato dalla nostra odierna risoluzione, l’influenza di 500 milioni di cittadini europei che in quest’Aula rappresentiamo."@it12
"− Pone pirmininke, Komisijos nary, Giladui Shalitui buvo 19 metų, kai jį pagrobė „Hamas“ išpuolio metu prie Gazos. Ne Gazoje, bet Izraelyje, kibuce, kur buvo dislokuotas jo dalinys. Beveik ketverius metus šis jaunuolis gyvena rūsyje, neturėdamas teisės priimti lankytojus, susitikti su gydytoju, teisininku, gauti paštą, būti teisiamam ir teisių pagal Ženevos konvenciją, visiškai jokių teisių. Žinomas, tiesa, neteisingai, kaip kareivis Gilad Shalit, jis atliko karinę tarnybą kaip visi jaunuoliai jo šalyje. Teisingiau būtų sakyti, kad jis gana drovus vaikinas – kaip ir jo tėvas šiuo atveju, su kuriuo susitikome keletą kartų, ir džiaugiamės matydami jį šiandien dar kartą šiuose rūmuose – jaunuolis, kuriam patiko matematika, futbolas ir kuris būtų grįžęs į civilinį gyvenimą, žinoma, jeigu dabar ketverius metus negyventų lindynėje, izoliuotas nuo pasaulio ir šeimos. Komisijos nary, nenoriu šiandien kalbėti apie politiką, nenoriu kalbėti apie Artimuosius Rytus, konfliktus, derybas ar apsikeitimą kaliniais. Šiandien mūsų Parlamentas vieningai ragina jus padėti jaunuoliui – jaunam izraeliečiui, jaunam prancūzui, jaunam europiečiui – grįžti namo. Todėl kartu su kitais šios rezoliucijos autoriais ir šešių frakcijų nariais S. Essayah, D. Cohn­Benditu, R. Howittu, C. Tannocku ir B. Belderiu, kurie ką tik kalbėjo, šiandien rašau baronienei C. Ashton. Primygtinai raginame baronienę C. Ashton, kuri kitą trečiadienį lankysis Izraelyje ir Gazoje, pasinaudoti savo įtaka ir pareikalauti paleisti Giladą Shalitą, įtaka, kurią jai šiandien suteikia mūsų rezoliucija, 500 mln. Europos piliečių, kuriems atstovaujame šiame Parlamente, įtaka."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs, komisār bija 19 gadi, kad viņu nolaupīja uzbrukuma laikā netālu no Gazas. Ne Gazā, bet Izraēlā, kibucā, kur atradās viņa vienība. Gandrīz četrus gadus šis jaunais vīrietis ir pavadījis pagrabā; viņam nav tiesību pieņemt apmeklētājus, ārstu, advokātu, saņemt pastu; tāpat viņam nav bijusi tiesa, kā arī nevar piemērot Ženēvas Konvenciju; neko nedrīkst. Viņš zināms — lai gan patiesībā tā nav — kā karavīrs kas pildīja savu militāro dienestu kā visi jauni cilvēki viņa valstī. Viņš drīzāk ir kautrīgs, jauns vīrietis — tāpat kā viņa tēvs, kuru esam vairākkārt satikuši un kuru ar prieku šodien uzņemam šeit, šajā plenārsēžu zālē — jauns vīrietis, kam patika matemātika, futbols un kas būtu atgriezies savā civiliedzīvotāja dzīves ritmā, ja vien jau četrus gadus nebūtu pavadījis no pasaules un viņa ģimenes nošķirtā vietā. Komisār, šajā pēcpusdienā es ar jums nevēlos apsvērt politiku; es nevēlos ar jums runāt par Tuvajiem Austrumiem, konfliktiem, apspriešanos vai ieslodzīto apmaiņu. Mūsu Parlaments šodien vienprātīgi jūs aicina palīdzēt jaunam vīrietim — jaunam izraēlietim, jaunam francūzim, jaunam eiropietim — atgriezties mājās. Tādēļ es kopā ar maniem kolēģiem, kas arī ir šīs rezolūcijas autori un sešu politisko grupu deputāti — kundzi kungu kungu un kungu, kurš nupat runāja, šodien rakstu baronesei . Mēs strikti aicināsim baronesi kura dosies uz Izraēlu un Gazu nākamajā trešdienā, piemērot visu savu ietekmi, lai pieprasītu atbrīvošanu; ietekmi, ko viņai piešķir mūsu šodienas rezolūcijas mandāts; ietekmi, ko piešķir 500 miljoni Eiropas pilsoņu, kurus mēs šajā Parlamentā pārstāvam."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Gilad Shalit avait 19 ans quand il a été kidnappé dans une attaque du Hamas près de Gaza. Pas à Gaza, mais en Israël, dans un kibboutz où était stationnée son unité. Depuis près de 4 ans, ce jeune vit dans une cave, sans aucun droit de visite, pas de médecin, pas d'avocat, pas de courrier, pas de procès, pas de convention de Genève pour Gilad, rien. Celui qu'on appelle, à tort d'ailleurs, le soldat Shalit, faisait son service militaire comme tous les jeunes dans son pays. Un jeune garçon plutôt timide, comme son papa d'ailleurs, que nous avons rencontré à plusieurs reprises et que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui encore dans notre hémicycle, un jeune qui aimait les maths, qui aimait le football et qui serait, bien entendu, revenu à la vie civile s'il ne vivait pas, depuis quatre ans maintenant, dans un trou, coupé du monde et coupé de sa famille. Monsieur le Commissaire, je n'ai pas envie de vous parler de politique moi cet après–midi; je n'ai pas envie de vous parler du Proche–Orient, de conflits, de tractations ou d'échange de prisonniers. Notre Parlement est unanime aujourd'hui pour vous demander d'aider un jeune à rentrer à la maison, un jeune israélien, un jeune français, un jeune européen. C'est la raison pour laquelle j'écris aujourd'hui à Lady Ashton, avec mes collègues auteurs de cette résolution et membres de six groupes politiques, Mme Essayah, M. Dany Cohn–Bendit, M. Richard Howitt, M. Charles Tannock et M. Bastiaan Belder, qui vient de s'exprimer. Nous demandons très fermement que Mme Ashton, qui se rendra en Israël et à Gaza à partir de mercredi prochain, pèse de tout son poids pour demander la libération de Gilad Shalit, le poids que lui donne le mandat de notre résolution de ce jeudi, le poids de 500 millions de citoyens européens que nous représentons ici."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, Gilad Shalit was negentien jaar oud toen hij bij een Hamas-aanval in de buurt van Gaza werd ontvoerd. Niet in Gaza, maar in Israël, in een kibboets waar zijn eenheid gelegerd was. Al bijna vier jaar lang leeft deze jongeman in een kelder, zonder bezoekrecht: geen arts, geen advocaat, geen post, geen proces en geen Geneefse Conventie voor Gilad, niets. Hij die – ten onrechte eigenlijk – bekend staat als soldaat Gilad Shalit vervulde zijn dienstplicht net als alle jongeren in zijn land. Hij is een vrij verlegen jongeman – net als zijn vader overigens, die we meerdere malen hebben ontmoet en die we vandaag met veel genoegen weer in dit Parlement ontvangen – een jonge man die van wiskunde hield, die van voetbal hield en die vanzelfsprekend zijn burgerbestaan weer zou hebben opgepakt, ware het niet dat hij nu al vier jaar in een hol leeft, afgezonderd van de buitenwereld en afgezonderd van zijn familie. Commissaris, ik wil het vanmiddag niet met u hebben over politiek; ik wil het niet hebben over het Midden-Oosten, conflicten, onderhandelingen of het uitwisselen van gevangenen. Ons Parlement roept u vandaag unaniem op een jongeman te helpen – een jonge Israëli, een jonge Fransman, een jonge Europeaan – naar huis terug te keren. Daarom richt ik vandaag een schrijven aan baroness Ashton, samen met mijn collega-auteurs van deze resolutie en leden van zes politieke fracties, mevrouw Essayah, de heer Cohn-Bendit, de heer Howitt, de heer Tannock en de heer Belder, die zojuist het woord heeft gevoerd. Wij dringen er nadrukkelijk op aan dat baroness Ashton, die volgende week woensdag naar Israël en Gaza zal afreizen, al haar invloed aanwendt om te vragen om de vrijlating van Gilad Shalit, de invloed die het mandaat van onze resolutie van vandaag haar verleent, de invloed van 500 miljoen Europese burgers die wij in dit Parlement vertegenwoordigen."@nl3
"− Panie przewodniczący, panie komisarzu! Gilad Szalit miał 19 lat, gdy został uprowadzony podczas ataku Hamasu w pobliżu Gazy. Nie w Gazie, lecz w Izraelu, w kibucu, gdzie stacjonowała jego jednostka. Ten młody człowiek od prawie czterech lat żyje w piwnicy; bez prawa do odwiedzin, bez lekarza, bez prawnika, bez poczty, bez procesu, bez stosowania wobec niego postanowień konwencji genewskiej, pozbawiony wszystkiego. Gilad Szalit, uznany tak naprawdę niesłusznie za żołnierza, odbywał służbę wojskową, tak jak wszyscy młodzi ludzie w jego kraju. Jest to dość nieśmiały młody człowiek – w gruncie rzeczy podobnie jak jego ojciec, którego poznaliśmy przy kilku różnych okazjach i którego dziś mamy przyjemność powitać ponownie w tej Izbie – młody człowiek, który kochał matematykę, kochał piłkę nożną i który wróciłby do życia cywilnego, gdyby oczywiście przez cztery lata nie żył w norze, odcięty od świata i rodziny. Panie komisarzu! Nie chcę tego popołudnia mówić o polityce; nie chcę dziś mówić o Bliskim Wschodzie, konfliktach, pertraktacjach lub wymianie więźniów. Nasz Parlament wzywa dziś państwa jednomyślnie do tego, aby pomóc młodemu człowiekowi wrócić do domu – młodemu Izraelczykowi, młodemu Francuzowi, młodemu Europejczykowi. Dlatego wraz ze współautorami tej rezolucji i członkami sześciu grup politycznych, panią poseł Essayah, panami posłami Cohn­Benditem, Howittem, Tannockiem i panem posłem Belderem, który właśnie przemawiał, zwracamy się dziś na piśmie do pani baronessy Ashton. Stanowczo wzywamy baronessę Ashton, która w przyszłą środę odbędzie podróż do Izraela i Gazy, aby użyła wszystkich swych wpływów, domagając się wypuszczenia Gilada Szalita, tych wpływów, które wynikają z mandatu dzisiejszej rezolucji, wpływu pięciuset milionów obywateli Europy, których reprezentujemy w tej Izbie."@pl16
"− Senhor Presidente, Senhor Comissário; Gilad Shalit tinha 19 anos de idade quando foi raptado pelo Hamas no decorrer de um ataque, nas proximidades de Gaza. Não na própria Faixa de Gaza, mas em Israel, num kibbutz onde a sua unidade se encontrava estacionada. Há quase quatro anos que este jovem está encerrado numa cave; para ele, não existem os direitos de receber visitas, a médico, advogado, correio, julgamento ou Convenção de Genebra, nada. Ele, que é conhecido – erradamente, aliás – por soldado Gilad Shalit, estava a prestar o serviço militar, que é obrigatório para todos os jovens do seu país. É um rapaz muito tímido – como, por sinal, o é também o seu pai, que encontrámos em várias ocasiões e a quem hoje temos o prazer de receber de novo neste Hemiciclo –, um rapaz que gostava imenso de matemática, que gostava imenso de futebol e que, naturalmente, teria regressado à vida de civil, se não estivesse, há quatro anos já, encarcerado num buraco, isolado do mundo e sem contacto com a família. Senhor Comissário, esta tarde não quero discutir política consigo; não quero discutir o Médio Oriente, conflitos, negociações ou trocas de prisioneiros. Hoje, o nosso Parlamento pede unanimemente a V. Ex.ª que auxilie um jovem – um rapaz israelita, um rapaz francês, um rapaz europeu – a regressar a casa. É por essa razão que eu, conjuntamente com os outros co-autores desta proposta de resolução, membros de seis grupos políticos, a senhora deputada Essayah e os senhores deputados Cohn-Bendit, Howitt, Tannock e Belder, que acaba de usar da palavra, vou escrever hoje à Baronesa Ashton. Instamos energicamente a Baronesa Ashton, que viaja quarta-feira para Israel e Gaza, a usar de toda a influência de que dispõe, e que lhe é conferida pelo mandato ínsito na nossa Resolução de hoje, a influência que advém dos 500 milhões de cidadãos europeus que nós representamos nesta Casa, para exigir a libertação de Gilad Shalit."@pt17
"− Dle preşedinte, dle comisar, Gilad Shalit avea 19 ani când a fost răpit în timpul unui atac al Hamas lângă Gaza. Nu în Gaza, ci în Israel, într-un kibbutz în care era staţionată unitatea sa. De aproape patru ani, acest tânăr trăieşte într-o pivniţă; nu are dreptul să primească nici vizite, nici asistenţă medicală, nici asistenţă juridică, nici corespondenţă, nu are dreptul la un proces, Convenţia de la Geneva nu este respectată în cazul lui, nu are niciun drept. Cunoscut - în mod eronat, de altfel - drept soldatul Gilad Shalit, acesta îşi îndeplinea stagiul militar ca toţi tinerii din ţara sa. Este mai degrabă un tânăr timid - ca şi tatăl său, pe care l-am întâlnit de mai multe ori şi căruia îi spun cu plăcere bun venit din nou, azi, în cadrul acestei Camere - un tânăr căruia îi plăcea matematica, fotbalul şi care ar fi redevenit civil, desigur, dacă nu ar fi trăit de patru ani, deja, într-o groapă, izolat de lume şi de familia sa. Dle comisar, în această după-amiază nu doresc să vorbesc cu dvs. despre politică, nu doresc să vorbesc despre Orientul Mijlociu, despre negocieri sau schimburi de prizonieri. Azi, Parlamentul vă solicită în unanimitate să ajutaţi un tânăr - un tânăr israelian, un tânăr francez, un tânăr european - să se întoarcă acasă. De aceea, împreună cu colegii mei autori ai acestei rezoluţii şi membri a şase grupuri politice, dna Essayah, dl Cohn­Bendit, dl Howitt, dl Tannock şi dl Belder, care tocmai a vorbit, ne vom adresa azi în scris dnei baronese Ashton. Îi solicităm cu tărie dnei baronese Ashton, care va merge în Israel şi Gaza miercurea viitoare, să îşi exercite toată influenţa de care dispune pentru a cere eliberarea lui Gilad Shalit, influenţă care i s-a conferit prin mandatul rezoluţiei noastre de azi, influenţa celor 500 de milioane de cetăţeni europeni pe care îi reprezentăm în cadrul acestei instituţii."@ro18
". − Vážený pán predsedajúci, pán komisár, Gilad Šalit mal v čase, keď ho počas útoku Hamasu blízko Gazy uniesli, 19 rokov. Nie v Gaze, ale v Izraeli, v kibuci, kde bola umiestnená jeho jednotka. Takmer štyri roky žil tento mladík v pivnici. Bez práva prijímať návštevy, bez lekára, bez právnika, bez pošty, bez procesu a bez Ženevského dohovoru pre Gilada, bez ničoho. On, ktorý je známy, v skutočnosti nesprávne, ako vojak, Gilad Šalit vykonával vojenskú službu ako všetci mladí ľudia v jeho krajine. Je to skôr plachý mládenec podobne ako v tomto prípade jeho otec, ktorého sme stretli pri viacerých príležitostiach a ktorého máme dnes potešenie opäť privítať v tejto sále, mládenec, ktorý miloval matematiku, ktorý miloval futbal a ktorý by sa vrátil k civilnému životu, samozrejme, ak by teraz už štyri roky nežil v diere odrezaný od sveta a odrezaný od svojej rodiny. Pán komisár, nechcem s vami v toto popoludnie hovoriť o politike, nechcem s vami hovoriť o Blízkom východe, o konfliktoch, o vyjednávaní alebo o výmene zajatcov. Náš Parlament je dnes jednotný vo výzve k vám, aby ste pomohli mladému mužovi – mladému Izraelčanovi, mladému Francúzovi, mladému Európanovi – vrátiť sa domov. Práve preto spolu so svojimi kolegami, autormi tohto uznesenia a členmi šiestich politických skupín, pani Essayahovou, pánom Cohnom-Benditom, pánom Howittom, pánom Tannockom a pánom Belderom, ktorý práve teraz hovoril, dnes píšem pani barónke Ashtonovej. Veľmi dôrazne vyzývame pani barónku Ashtonovú, ktorá budúcu stredu cestuje do Izraela a Gazy, aby vynaložila všetok svoj vplyv s cieľom žiadať prepustenie Gilada Šalita, vplyv, ktorý jej dodáva mandát nášho dnešného uznesenia, vplyv 500 miliónov európskych občanov, ktorých reprezentujeme v tomto Parlamente."@sk19
"− Gospod predsednik, komisar, Gilad Šalit je bil star 19 let, ko je bil ugrabljen v napadu Hamasa blizu Gaze. Ne v Gazi, ampak v Izraelu, v kibucu, kjer je bila nameščena njegova enota. Skoraj štiri leta je ta mladi mož živel v celici; ni imel pravice sprejemanja obiskovalcev, za Gilada ni bilo ne zdravnika, ne odvetnika, ne pošte, ne sodnega procesa, ne Ženevske konvencije, ničesar. On, ki je znan (pravzaprav napačno) kot vojak Gilad Šalit, je služil vojsko kot vsi mladi v njegovi državi. Je precej plašen mladenič – pravzaprav po svojem očetu, ki smo ga že večkrat srečali in ga imamo danes spet čast pozdraviti v tem parlamentu – mladenič, ki je imel rad matematiko in mu je bil všeč nogomet ter bi se vrnil v civilno življenje, seveda, če ne bi zdaj že štiri leta živel v luknji, odrezan od sveta in odrezan od svoje družine. Komisar, danes popoldan nočem govoriti o politiki, nočem govoriti o Bližnjem vzhodu, spopadih, pogajanjih ali izmenjavi zapornikov. Parlament vas danes soglasno poziva, da pomagate mladeniču – mlademu Izraelcu, mlademu Francozu, mlademu Evropejcu – da se vrne domov. Zato danes skupaj s soavtorji te resolucije in poslanci šestih političnih skupin, gospo Essayah, gospodom Cohn­Benditom, gospodom Howittom, gospodom Tannockom in gospodom Belderjem, ki je pravkar govoril, pišem baronici Ashton. Zelo odločno pozivamo baronico Ashton, ki bo naslednjo sredo odpotovala v Izrael in Gazo, naj uporabi ves svoj vpliv in zahteva izpustitev Gilada Šalita, vpliv, ki ga ima z našo današnjo resolucijo, vpliv 500 milijonov evropskih državljanov, ki jih zastopamo v tem parlamentu. ( )"@sl20
"− Herr talman, herr kommissionsledamot! Gilad Shalit var 19 år när han rövades bort under en Hamas-attack i närheten av Gaza. Inte i Gaza, utan i Israel, på en kibbutz där hans enhet var stationerad. I nästan fyra år har denne unge man levt i en källare, utan rätt att ta emot besökare, utan läkare, utan advokat, utan post, utan rättegång och utan någon Genèvekonvention för Gilad, utan någonting alls. Han, som felaktigt är känd som soldat Gilad Shalit, gjorde sin militärtjänst såsom alla ungdomar i hans land. Han är en ganska blyg ung man – likt hans far för den delen, som vi har träffat vid flera tillfällen och som vi har nöjet att välkomna i kammaren i dag med – en ung man som älskade matematik, som älskade fotboll och som förstås skulle ha återgått till ett civilt liv om han inte hade tvingats leva i ett hål, i fyra år nu, skild från sin familj. Herr kommissionsledamot, jag vill inte tala med er om politik denna eftermiddag. Jag vill inte tala med er om Mellanöstern, konflikter, förhandlingar eller fångutbyten. Parlamentet kräver entydigt att ni hjälper en ung man – en ung israel, en ung fransman, en ung europé – att få komma hem. Därför skriver jag tillsammans med mina medförfattare till denna resolution och ledamöter i sex politiska grupper, Sari Essayah, Daniel Cohn-Bendit, Richard Howitt, Charles Tannock och Bastiaan Belder, som just talade, till Catherine Ashton i dag. Vi uppmanar starkt Catherine Ashton, som reser till Israel och Gaza nästa onsdag, att använda allt sitt inflytande för att kräva att Gilad Shalit friges, det inflytande som hon begåvas med genom mandatet i denna resolution i dag, inflytandet av de 500 miljoner EU-medborgare som vi företräder här i parlamentet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Cohn­Bendit"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph