Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-09-Speech-2-098"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100209.7.2-098"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Nach dem Märchenerzählen, das Sie gerade gehört haben, würde ich gerne zur Realität zurückkehren. Mein Sohn ist siebzehn Jahre alt und lernt sehr intensiv Englisch, weil er weiß, dass Englisch die Arbeitsprache ist, und er hofft, dass er dadurch einen entsprechenden Job bekommt. Er ist ein begeisterter Europäer, aber EU-politikverdrossen – zu Recht. In Deutschland schreibt „Der Spiegel“ schon von grassierender Politikverachtung – zu Recht. Trotzdem wünschen sich Millionen junge Europäerinnen und Europäer eine funktionierende, tüchtige, kühne Demokratie im 21. Jahrhundert. Doch was wird uns hier heute auf der Kommissionsbank geboten? Sind das die Tüchtigen und die Besten, die wir brauchen? Wir hier oben in der letzten Reihe repräsentieren eine unabhängige Bürgerliste, die entscheidend dazu beigetragen hat, dass die Rechtsradikalen, die es hier gibt, nicht wieder eine Fraktion darstellen. Wir sind glühende Proeuropäer. Aber genau aus diesem Grund sind wir äußerst enttäuscht über das Personal, das Sie uns anbieten, und über dessen Qualität. Würden wir hier einen Assistenten einstellen, der so zur Lachnummer wird, wie man bei Youtube jetzt Günther Oettinger in „Oettinger talking English“ sehen kann? Vermutlich nicht. Würden wir es hier kompetenzmäßig mit einem österreichischen Kommissar zu tun haben wollen, der in seinem Bereich gar nicht ausgewiesen ist? Es gäbe hier im Parlament, Herr Kommissionspräsident, sehr viele erfahrene Parlamentarier, mit denen Sie sich schmücken könnten. Eine haben Sie zum Beispiel mit der Schwedin, das ist richtig. Aber warum haben Sie nicht Othmar Karas? Warum haben Sie nicht hier einen Deutschen genommen, statt dem, was Sie haben? Weil Sie nicht dürfen. Weil wir trotz des Lissabon-Vertrags immer noch gefangen sind, weil wir immer noch nicht so selbständig sind, dass wir souverän entscheiden können – Sie nicht und wir als Parlament nicht. Leider dürfen wir auch weiterhin nicht Kommissare einzeln abwählen. Das ist ein demokratischer Zustand, wie wir ihn in Österreich im 19. Jahrhundert hatten. Das ist nicht tauglich für das Europa, das wir brauchen, von dem wir träumen. Ich warne Sie: Passen Sie auf, wenn Sie so weitermachen, spielen Sie den Nationalisten und genau den EU-Feinden in die Hände. Stattdessen brauchen wir mehr Demokratie! <BRK>"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, poté, co jste si vyslechl tuto pohádku, bych se rád vrátil do reality. Mému synovi je sedmnáct let a velmi intenzivně se věnuje studiu angličtiny, protože ví, že angličtina je pracovní jazyk, a doufá, že mu to pomůže při hledání vhodného pracovního místa. Je nadšeným Evropanem, ale není spokojený s evropskou politikou – a má k tomu dobrý důvod. Německý časopis již píše o rozšířeném opovrhování politikou – a je k tomu dobrý důvod. Miliony mladých Evropanů však chtějí fungující, kompetentní a odvážnou demokracii 21. století. Avšak co nám zde Komise dnes nabízí? Jsou toto ti kompetentní lidé – a ti nejlepší – které potřebujeme? My, co sedíme zde v zadních řadách, zastupujeme skupinu nezávislých občanů, kteří sehráli zásadní úlohu při zajištění, aby pravicoví radikálové nevytvořili v této sněmovně opět skupinu. Jsme zapálení pro Evropu, ale právě proto jsme krajně nespokojeni s lidmi, které jste nám představili, a s kvalitou těchto lidí. Zaměstnali bychom zde asistenta, který by se stal terčem výsměchu jako se jím stal německý politik a komisař Günter Oettinger na YouTube v „Oettinger talking English“? Pravděpodobně ne. Co se týče kompetence, chtěli bychom jednat s rakouským komisařem, který se ve svém oboru vůbec neprosadil? Pane Barroso, zde v Parlamentu je hodně zkušených poslanců, které by Vám mohli sloužit jako ozdoba. Jednou z nich je švédská poslankyně, to je pravda. Proč však nechcete pana Karase? Proč jste si odsud nevzal nikoho z Německa, místo těch, které jste si vybral? Protože nemůžete. Protože, navzdory Lisabonské smlouvě, jsme stále limitováni, protože stále nejsme tak nezávislí, abychom se mohli samostatně rozhodovat – nemůžete tak činit ani vy, ani my jako Parlament. Bohužel stále nemůžeme volit jednotlivé komisaře. Demokracie tohoto typu existovala v Rakousku v 19. století. Nehodí se pro Evropu, kterou potřebujeme a o níž sníme. Dejte si prosím pozor: pokud budete pokračovat tímto směrem, budete tím nahrávat nacionalistům a tedy i odpůrcům EU. Místo toho potřebujeme více demokracie."@cs1
"Hr. formand! Efter det eventyr, De netop har hørt, vil jeg gerne vende tilbage til virkeligheden. Min søn er 17 år og studerer engelsk meget intensivt, fordi han ved, at engelsk er arbejdssproget, og han håber, at det vil hjælpe ham til at få et godt arbejde. Han er overbevist europæer, men er med rette utilfreds med europæisk politik. I Tyskland skriver bladet Der Spiegel allerede – med rette – om udbredt foragt for politik. Alligevel ønsker millioner af unge europæere et velfungerende, kompetent og dristigt demokrati i det 21. århundrede. Men hvad er det, Kommissionen tilbyder os i dag? Er det de kompetente personer – de bedste personer – som vi har brug for? Heroppe på den bageste række repræsenterer vi en uafhængig gruppe af borgere, som har spillet en central rolle for at sikre, at de, der kommer fra det yderste højre her i Parlamentet, ikke etablerer en gruppe igen. Vi er lidenskabelige tilhængere af Europa, men det er netop derfor, at vi er utrolig skuffede over de personer, som vi har fået præsenteret, og over disse personers kvalitet. Ville vi ansætte en assistent her, som bliver til grin på samme måde som Günther Oettinger på YouTube i "Oettinger talking English"? Sandsynligvis ikke. Med hensyn til kompetence ville vi så ønske at arbejde med en østrigsk kommissær, som overhovedet ikke har bevist sin kompetence på dette område? Hr. Barroso, der er masser af erfarne medlemmer her i Parlamentet, som De kunne have besmykket Dem med. Det har De f.eks. gjort med svenskeren, det er rigtigt. Men hvorfor vil De ikke have hr. Karas? Hvorfor har De ikke taget en tysker herfra i stedet for dem, De har? Fordi De ikke må. Fordi vi trods Lissabontraktaten stadig er underlagt restriktioner, fordi vi endnu ikke er så uafhængige, at vi kan træffe suveræne beslutninger – det kan De ikke, og det kan vi heller ikke her i Parlamentet. Desværre har vi stadig ikke lov til at vælge kommissærerne hver for sig. Det er den slags demokrati, vi havde i Østrig i det 19. århundrede. Det er ikke passende for det Europa, vi har brug for, som vi drømmer om. Jeg beder Dem passe på. Hvis De fortsætter på den måde, går De nationalisternes og EU-modstandernes ærinde. Nej, vi har brug for mere demokrati."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, μετά το παραμύθι που μόλις ακούσατε, θα ήθελα να επιστρέψω στην πραγματικότητα. Ο γιος μου είναι δεκαεπτά ετών και σπουδάζει αγγλικά ιδιαίτερα εντατικά, διότι γνωρίζει ότι τα αγγλικά είναι η γλώσσα εργασίας, και ελπίζει ότι θα τον βοηθήσουν να βρει μια καλή δουλειά. Είναι ενθουσιώδης Ευρωπαίος, αλλά είναι δυσαρεστημένος με την ευρωπαϊκή πολιτική – και δικαίως. Στη Γερμανία, το περιοδικό γράφει ήδη για ευρεία πολιτική περιφρόνηση – και δικαίως. Παρά ταύτα, εκατομμύρια νεαρών Ευρωπαίων επιθυμούν μια λειτουργική, ικανή και τολμηρή δημοκρατία στον 21ο αιώνα. Ωστόσο, τι μας προσφέρεται εδώ σήμερα από την Επιτροπή; Είναι αυτοί οι ικανοί άνθρωποι –και οι καλύτεροι– που χρειαζόμαστε; Εμείς εδώ στην πίσω σειρά εκπροσωπούμε μια ανεξάρτητη ομάδα πολιτών που έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στο να διασφαλίσουμε ότι οι ακροδεξιοί σε αυτό το Σώμα δεν θα συστήσουν ομάδα ξανά. Είμαστε ενθουσιώδεις οπαδοί της ευρωπαϊκής ιδέας, αλλά για αυτόν ακριβώς τον λόγο είμαστε εξαιρετικά απογοητευμένοι από τους ανθρώπους που μας παρουσιάσατε και από την ποιότητα αυτών των ανθρώπων. Θα προσλαμβάναμε ποτέ εδώ κάποιον που καταντά περίγελος όπως ο Günther Oettinger στο YouTube, στο κλιπ «Oettinger talking English»; Υποθέτω πως όχι. Όσον αφορά την ικανότητα, θα θέλαμε να έχουμε Επίτροπο που δεν έχει δοκιμαστεί καθόλου στον τομέα του; Κύριε Barroso, υπάρχουν πάρα πολλοί έμπειροι κοινοβουλευτικοί εδώ στο Σώμα τους οποίους θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε. Έχετε έναν από αυτούς, για παράδειγμα, έναν Σουηδό, αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, γιατί θέλετε τον κ. Karas; Γιατί δεν πήρατε έναν Γερμανό από εδώ, αντί αυτούς που έχετε; Διότι δεν σας επιτρέπεται. Διότι, παρά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, συνεχίζουμε να είμαστε περιορισμένοι, διότι δεν είμαστε ακόμη τόσο ανεξάρτητοι ώστε να παίρνουμε κυρίαρχες αποφάσεις – δεν το μπορείτε εσείς, δεν το μπορούμε ούτε και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς, συνεχίζουμε επίσης να μην μπορούμε να εκλέξουμε μεμονωμένους Επιτρόπους. Αυτός είναι ο τύπος της δημοκρατίας που είχαμε στην Αυστρία τον 19ο αιώνα. Δεν είναι κατάλληλος για την Ευρώπη που χρειαζόμαστε, για την Ευρώπη που ονειρευόμαστε. Ακούστε με: εάν συνεχίσετε κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα δουλεύετε υπέρ των εθνικιστών και, στην πραγματικότητα, υπέρ των αντιπάλων της ΕΕ. Αντ’ αυτού, χρειαζόμαστε περισσότερη δημοκρατία."@el10
"Mr President, after the fairytale that you have just heard, I would like to return to reality. My son is seventeen years old and is studying English very intensively, because he knows that English is the working language, and he hopes that it will help him to get an appropriate job. He is an enthusiastic European, but is dissatisfied with European politics – and rightly so. In Germany, the magazine is already writing about widespread political contempt – and rightly so. Nevertheless, millions of young Europeans want a functional, competent and bold democracy in the 21st century. Yet, what are we being offered here today by the Commission? Are these the competent people – and the best people – that we need? Those of us up here in the back row represent an independent group of citizens who have played a key role in ensuring that the right-wing radicals in this House do not set up a group once again. We are passionate pro-Europeans, but this is precisely why we are extremely disappointed by the people that you have presented us with and by the quality of these people. Would we employ an assistant here who becomes a laughing stock like Günther Oettinger has done on YouTube in ‘Oettinger talking English’? Presumably not. From the point of view of competence, would we want to deal with an Austrian Commissioner who has not proven himself at all in his area. Mr Barroso, there are very many experienced parliamentarians here in Parliament that you could adorn yourself with. You have one of them, for example, in the shape of the Swede, that is true. Yet, why do you not want Mr Karas? Why have you not taken a German from here, instead of the ones you have? Because you are not allowed to. Because, despite the Treaty of Lisbon, we are still restrained, because we are still not so independent that we can make sovereign decisions – you cannot and neither can we as Parliament. Unfortunately, we are also still not allowed to elect individual commissioners. That is a type of democracy that we had in Austria in the 19th century. It is not appropriate for the Europe that we need, of which we dream. Please take heed: if you continue in this way, you will be playing into the hands of the nationalists and, indeed, the opponents of the EU. Instead, we need more democracy."@en4
"). – (DE) Señor Presidente, tras el cuento de hadas que han escuchado, me gustaría volver a la realidad. Mi hijo tiene diecisiete años y está estudiando inglés de manera muy intensiva porque sabe que el inglés es el idioma de trabajo y espera que le ayude a conseguir un buen puesto de trabajo. Es un europeo entusiasta, pero está descontento con la política europea... y con toda razón. En Alemania, la revista ya escribe sobre el desprecio generalizado de la política... y con toda razón. No obstante, millones de jóvenes europeos quieren una democracia funcional, competente y atrevida en el siglo XXI. Pero, ¿qué nos ofrece hoy la Comisión aquí? ¿Son estas las personas competentes —y las mejores— que necesitamos? Los que estamos aquí arriba, en la última fila, representamos a un grupo independiente de ciudadanos que han desempeñado un papel clave al garantizar que los radicales de derechas de esta Cámara no formen un grupo de nuevo. Somos apasionados europeístas, pero, precisamente por ello, estamos muy decepcionados con las personas que nos han presentado y por la calidad de dichas personas. ¿Contrataríamos aquí a un ayudante que se convierte en un hazmerreír como Günther Oettinger ha hecho en YouTube en «Oettinger talking English»? Probablemente no. Desde el punto de vista de la competencia, ¿querríamos tratar con un Comisario austriaco que no ha demostrado en absoluto sus capacidades en este terreno? Señor Barroso, hay muchos diputados con una gran experiencia en este Parlamento con los que se podría haber engalanado. Tiene uno de ellos, por ejemplo, con la forma de Suecia, es cierto. Y, sin embargo, ¿por qué no quiere al señor Karas? ¿Por qué no ha elegido a un alemán de aquí, en lugar de los que ha elegido? Porque no se lo permiten. Porque, a pesar del Tratado de Lisboa, seguimos estando limitados, porque todavía no somos lo suficientemente independientes como para poder tomar decisiones soberanas —ni usted ni ninguno de los que estamos en el Parlamento. Por desgracia, seguimos sin que se nos permita elegir a Comisarios individuales. Este es el tipo de democracia que teníamos en Austria en el siglo XIX. No es adecuada para la Europa que necesitamos, con la que soñamos. Preste atención: si siguen por ese camino, le estarán siguiendo el juego a los nacionalistas y, desde luego, a los opositores de la UE. Por el contrario, necesitamos más democracia."@es21
"Austatud president! Pärast seda muinasjuttu, mida äsja kuulsite, tahaksin pöörduda tagasi reaalsusesse. Minu poeg on seitsmeteistaastane ja õpib väga usinasti inglise keelt, sest ta teab, et inglise keel on töökeel ja ta loodab, et see aitab tal töökoha leida. Ta on entusiastlik eurooplane, kuid ta ei ole rahul Euroopa poliitikaga – ja õigusega. Saksamaal juba kirjutatakse ajakirjas Der Spiegel laialtlevinud poliitilisest põlgusest – ja õigusega. Vaatamata sellele soovivad miljonid noored eurooplased toimivat, pädevat ja julget 21. sajandi demokraatiat. Aga mida komisjon meile täna pakub? Kas need on pädevad inimesed, ja parimad, keda me vajame? Meie siin tagareas üleval oleme sõltumatute kodanike rühm, kes on mänginud võtmerolli selles, et paremradikaalid ei saaks taas kord siin täiskogul fraktsiooni moodustada. Me oleme kirglikud Euroopa pooldajad ja just sel põhjusel oleme pettunud neis inimestes, keda te meile täna esitlesite. Nende kvaliteet on meile pettumuse valmistanud. Kas me võtaksime tööle sellise assistendi, kellest saaks naerualune nagu Günther Oettingerist You Tube’i videos „Oettinger tries to speak English” (ee Oettinger proovib ingliskeelt rääkidat”. Ilmselt mitte. Pädevusest rääkides, kas me sooviksime asju ajada Austria volinikuga, kes ei ole end oma vastutusalas üldse näidanud. José Manuel Barroso! Te saaksite end väärikalt paista lasta nii paljude selle parlamendi kogenud liikmetega. Tõsi, üks selline rootslane teil juba on. Aga miks te ei soovi Ottmar Karast? Miks ei ole te võtnud mõnda sakslast siit nende asemele, kes teil on? Sest teil ei lubata seda teha! Sest vaatamata Lissaboni lepingule oleme me ikka veel kammitsetud, sest me ei ole ikka veel nii sõltumatud, et teha iseseisvalt otsuseid – teie ei saa ja meie parlamendina ka ei saa. Kahjuks ei ole meil ikka veel lubatud volinikke ühekaupa valida. Seda tüüpi demokraatia oli meil Austrias juba 19. sajandil. See ei ole kohane Euroopale, millest me unistasime, mida me vajame. Palun pange tähele, et kui te niimoodi jätkate, mängite te Euroopa natsionalistide ja Euroopa Liidu vastaste kätesse! Selle asemel on meil vaja enam demokraatiat."@et5
"Arvoisa puhemies, hetki sitten kuulemanne tarinan jälkeen haluan palata todellisuuteen. Minulla on 17-vuotias poika, joka opiskelee englantia hyvin innokkaasti, sillä hän tietää, että englanti on työkieli, ja hän toivoo saavansa sen avulla sopivan työpaikan. Hän on innokas EU:n kannattaja, vaikka hän onkin tyytymätön EU:n politiikkaan, ja täysin syystä. Saksassa ilmestyvästä lehdestä voi jo lukea laajalle levinneestä halveksunnasta politiikkoja kohtaan, mikä on täysin oikeutettua. Miljoonat eurooppalaiset nuoret haluavat kuitenkin elää toimivassa, osaavassa ja rohkeassa 2000-luvun demokratiassa. Mutta mitä komissio tarjoaa meille täällä tänään? Ovatko nämä tarvitsemiamme osaavia ja parhaita henkilöitä? Me täällä ylhäällä takarivissä olevat jäsenet edustamme riippumatonta kansalaisten ryhmää, jolla on ollut keskeinen asema sen varmistamisessa, etteivät tämän parlamentin oikeistosiiven radikaalit pääse perustamaan jälleen yhtä puoluetta. Olemme innokkaita EU:n kannattajia, mutta juuri tästä syystä olemme äärimmäisen pettyneitä esittämiinne henkilöihin ja heidän pätevyyteensä. Palkkaisimmeko me tänne avustajan, josta tulee yleinen pilkan kohde, kuten Günther Oettingerista YouTubessa, jossa hänen englantiaan pilkattiin? Tuskinpa vain. Pätevyydestä puheen ollen, emme varmaankaan halua tänne myöskään itävaltalaista komission jäsentä, joka ei ole osoittanut lainkaan pätevyyttään alallaan. Arvoisa puheenjohtaja Barroso, täällä parlamentissa on lukuisia kokeneita jäseniä, joista voisitte olla ylpeä. On kyllä totta, että teillä on jo yksi tällainen henkilö, joka on ruotsalainen. Miksi ette kuitenkaan halua Othmar Karasia? Miksi ette valinnut saksalaista täältä niiden sijasta, joita teillä jo on? Siksi, ettei teillä ole siihen oikeutta. Lissabonin sopimuksesta huolimatta kätemme ovat yhä sidotut emmekä ole vieläkään niin itsenäisiä, että voisimme tehdä itsenäisiä päätöksiä. Te ette voi emmekä me parlamentissa. Valitettavasti emme vieläkään voi valita myöskään yksittäisiä komission jäseniä. Tällainen demokratia meillä oli vallalla Itävallassa 1900-luvulla. Se ei sovi Euroopalle, jota tarvitsemme ja josta uneksimme. Ottakaa huomioon: jos jatkatte samaan malliin, pelaatte nationalistien ja varsinkin EU:n vastustajien pussiin. Sen sijaan tarvitsemme enemmän demokratiaa."@fi7
"Monsieur le Président, après le conte de fées que vous venez d’écouter, je voudrais revenir à la réalité. Mon fils a dix-sept ans et étudie l’anglais de manière intensive, car il sait que l’anglais est la langue de travail, et il espère que cela l’aidera à trouver un emploi adéquat. C’est un Européen convaincu mais mécontent de la politique européenne - et avec raison. En Allemagne, le magazine écrit déjà à propos du mépris politique généralisé - et avec raison. Néanmoins, des millions de jeunes Européens veulent une démocratie fonctionnelle, compétente et audacieuse au XXI siècle. Toutefois, que nous offre la Commission aujourd’hui? S’agit-il des personnes compétentes - des meilleures personnes - dont nous avons besoin? Ceux d’entre nous assis ici dans la rangée du fond représentent un groupe indépendant de citoyens qui ont joué un rôle majeur pour s’assurer que les radicaux de l’extrême droite dans ce Parlement ne refondent pas un groupe. Nous sommes des pro-Européens passionnés mais c’est précisément la raison pour laquelle nous sommes extrêmement déçus par les candidats que vous nous avez présentés et par leur qualité. Engagerions-nous un assistant ici qui se couvre de ridicule comme Günther Oettinger l’a fait sur dans « »? Vraisemblablement non. Du point de vue des compétences, voudrions-nous avoir affaire à un commissaire autrichien qui n’a pas du tout fait ses preuves dans son domaine? Monsieur Barroso, il y a un très grande nombre de députés expérimentés ici au Parlement dont vous pourriez vous entourer. Vous en avez un, par exemple, sous la forme du Suédois, c’est vrai. Cependant, pourquoi ne voulez-vous pas de M. Karas? Pourquoi n’avez-vous pas pris un Allemand d’ici, à la place de ceux que vous avez? Parce que vous ne le pouvez pas. Parce que, malgré le traité de Lisbonne, nous sommes toujours empêchés, parce que nous ne sommes toujours pas assez indépendants pour pouvoir prendre des décisions souveraines - vous ne le pouvez pas et nous ne le pouvons pas non plus en tant que Parlement. Malheureusement, nous ne sommes toujours pas autorisés à élire des commissaires individuels. C’est le genre de démocratie que nous avions en Autriche au XIX siècle. Ce n’est pas le genre de démocratie qui convient à l’Europe dont nous avons besoin, dont nous rêvons. S’il vous plaît, tenez-en compte: si vous poursuivez dans cette voie, vous deviendrez le jouet des nationalistes et, en fait, des opposants à l’UE. Au contraire, nous avons besoin de plus de démocratie."@fr8
". Elnök úr, a most hallott mese után szeretnék visszatérni a valósághoz. A fiam tizenhét éves és igen intenzíven tanul angolul, mert tudja, hogy az angol a munkanyelv és reméli, az angol segítségével megfelelő munkát találhat majd. Lelkes európai, de elégedetlen az európai politikával – és joggal. Németországban a már a politika széles körű megvetéséről ír – joggal. Ennek ellenére fiatal európaiak milliói akarnak működő, szakszerű és bátor demokráciát a 21. században. Mégis mit kínál nekünk ma a Bizottság? Ezek alkalmas emberek – és a legjobbak, akikre szükségünk van? Mi itt a hátsó sorban olyan polgárok független csoportját alkotjuk, akik fontos szerepet játszottak abban, hogy a radikális jobboldal ne alkothasson képviselőcsoportot ismét ebben a Házban. Szenvedélyes Európa-pártiak vagyunk, de pontosan ezért rendkívül csalódottak az Ön által bemutatott személyek minősége tekintetében. Alkalmaznánk olyan asszisztenst, aki úgy vigyorog, mint Günther Oettinger a YouTube-on az „Oettinger angolul beszél” című felvételen? Valószínűleg nem. A kompetencia szempontjából: foglalkoznánk-e azzal az osztrák biztossal, akinek semmiféle gyakorlata nincs a területén? Barroso úr, számos olyan nagy tapasztalattal rendelkező képviselő van itt a Parlamentben, akivel Ön büszkélkedhetne. Van is Önnek egy ilyenje – egy svéd személyében, ez igaz. Mégis miért nem Karas urat akarja? Mért nem választott egy németet innen, azok helyett, akik most a rendelkezésére állnak? Mert nem engedik. Mert a Lisszaboni Szerződés ellenére még mindig korlátozva vagyunk, mert még mindig nem vagyunk annyira függetlenek, hogy szuverén döntéseket hozzunk – sem Ön, sem mi mint a Parlament. Sajnos még mindig nem választhatjuk meg a biztosokat egyenként. Ez olyanfajta demokrácia, amilyen a miénk volt Ausztriában a XIX. században. Nem megfelelő annak az Európának, amelyre szükségünk van, amelyről álmodunk. Kérem, jól jegyezze meg: ha így folytatja, a nacionalisták, és valójában az Európai Unió ellenzőinek kezére játszik. Ehelyett több demokráciára van szükségünk."@hu11
"Signor Presidente, dopo la favola che avete appena ascoltato, mi piacerebbe tornare alla realtà. Mio figlio ha diciassette anni e sta studiando l’inglese con impegno perché sa che l'inglese è la lingua del mondo del lavoro e spera che lo aiuti ad ottenere un buon impiego. È un europeista entusiasta, ma non è soddisfatto della politica europea, e giustamente. In Germania la rivista riferisce già di un diffuso disprezzo politico, e giustamente. Ciò nonostante milioni di giovani europei vogliono una democrazia funzionale, competente e coraggiosa per il XXI secolo. Eppure, che cosa ci viene offerto oggi dalla Commissione? Sono queste le persone competenti, e le persone migliori, delle quali l’Europa ha bisogno? Noi qui nelle ultime file rappresentiamo un gruppo indipendente di cittadini che hanno svolto un ruolo fondamentale nel garantire che in questo Parlamento non si istituisse ancora una volta un gruppo di radicali di destra. Siamo appassionati filoeuropei, ma è proprio per questo che siamo estremamente delusi dalle persone che lei ci ha presentato e dalla loro qualità. Assumeremmo qui un assistente come Günther Oettinger che è diventato una barzelletta su YouTube con “Oettinger parla inglese”? Probabilmente no. Dal punto di vista delle competenze, vorremmo avere a che fare con un commissario austriaco che non abbia dato nessuna dimostrazione delle proprie capacità nel suo settore? Presidente Barroso, qui in Parlamento ci sono molti parlamentari di grande esperienza di cui lei potrebbe avvalersi. Ne è un esempio la signora commissario svedese, gliene do atto. Eppure, perché non l’onorevole Karas? Perché non ha selezionato un commissario tedesco tra di noi, invece di quello che ha scelto? Perché non le è permesso. Perché, nonostante il trattato di Lisbona, siamo ancora vincolati, perché non siamo ancora così indipendenti da prendere decisioni autonome: non può farlo lei e non può farlo neppure il Parlamento. Purtroppo, ancora non ci viene neanche permesso di eleggere i singoli commissari. Questo è un tipo di democrazia simile a quella che avevamo in Austria nel XIX secolo. Non è adeguata per l'Europa di cui abbiamo bisogno e che andiamo sognando. La prego di fare attenzione: se continuerà su questa strada finirà come una pedina nelle mani dei nazionalisti e, di fatto, degli avversari dell’Unione europea. Abbiamo invece bisogno di maggiore democrazia."@it12
"Pone pirmininke, po ką tik girdėtos pasakos norėčiau grąžinti jus į realybę. Mano sūnui septyniolika ir jis įtemptai mokosi anglų kalbos, nes supranta, kad ji – darbo kalba, ir jis tikisi ją mokėdamas susirasti tinkamą darbą. Jis yra Europos entuziastas, tačiau jo netenkina Europos politika – ir teisingai. Vokiškame žurnale „Der Spiegel“ jau rašoma apie paplitusią politinę panieką – ir ne be pagrindo. Vis dėlto milijonai jaunų europiečių XXI amžiuje nori veikiančios, kompetentingos ir drąsios demokratinės sistemos. O ką mums šiandien siūlo Komisija? Ar tai yra tie kompetentingi asmenys, geriausi iš geriausiųjų, kurių mums reikia? Mes, sėdintieji galinėje eilėje, atstovaujame nepriklausomai piliečių grupei, kuri suvaidino svarbų vaidmenį, kad dešinieji radikalai šiame Parlamente negalėtų vėl sudaryti frakcijos. Mes esame aistringi europiečiai ir būtent todėl esame labai nusivylę dėl jūsų pristatytų žmonių ir jų gebėjimų. Ar samdytumėte pagalbininką, kuris taip apsijuoktų kaip apsijuokė Günther Oettinger vaizdo įraše „Oettinger kalba angliškai“ per „YouTube“? Turbūt ne. Kalbant apie kompetenciją, ar norėtumėte turėti reikalų su Austrijos kandidatu į Komisijos narius, kuris parodė nieko nenutuokiantis jam skirtoje srityje? Pone J. M. Barroso, šiame Parlamente yra labai daug patyrusių parlamentarų, kuriais galėtumėte „pasipuošti“. Pavyzdžiui, vienas iš jų panašus į švedą – taip, tikrai. Kodėl jums netinka O. Karas? Kodėl vietoje jūsiškio nepasirinkote vokiečio iš čia? Todėl, kad negalima. Todėl, kad, nepaisant Lisabonos sutarties, mūsų rankos vis tiek nėra laisvos, mes nesame tokie nepriklausomi, kad galėtume priimti suverenius sprendimus: nei jūs, nei mes, Parlamento nariai. Deja, mes vis dar negalime rinkti atskirų Komisijos narių. Tokia demokratinė santvarka buvo XIX amžiuje Austrijoje. Ji netinka Europai, kurios mums reikia, apie kurią svajojame. Būkite atidus: jeigu ir toliau taip veiksite, padarysite paslaugą nacionalistams ir, žinoma, Europos Sąjungos oponentams. O mums reikia daugiau demokratijos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pēc tikko dzirdētās pasakas es gribētu atgriezties pie realitātes. Mans dēls ir septiņpadsmit gadus vecs un ļoti intensīvi mācās angļu valodu, jo viņš zina, ka angļu valoda ir darba valoda, un viņš cer, ka tā viņam palīdzēs iegūt piemērotu darbu. Viņš ir aizrautīgs eiropietis, taču nav apmierināts ar Eiropas politiku — un tam ir pamats. Vācijā žurnāls jau raksta par necieņas palielināšanos pret politiku — un tam ir pamats. Tomēr miljoniem gados jaunu eiropiešu 21. gadsimtā vēlas funkcionējošu, kompetentu un drosmīgu demokrātiju. Taču ko mums šeit šodien piedāvā Komisija? Vai šie ir kompetentie — un labākie — cilvēki, kas mums vajadzīgi? Mēs, kas esam šeit — aizmugurējā rindā, pārstāvam neatkarīgu pilsoņu grupu, kam bija galvenā loma, lai nodrošinātu, ka šā Parlamenta labā spārna radikāļi vēlreiz neizveidotu grupu. Mēs esam dedzīgi Eiropas atbalstītāji, taču tieši tāpēc mūs ļoti pievīluši cilvēki, ar kuriem jūs mūs iepazīstinājāt, un viņu vērtība. Vai mēs iesaistītu darbā asistentu, kas kļūst par apsmieklu, — kā to var redzēt ievietotajā filmiņā „ ”? Jādomā, ka nē. No kompetences viedokļa raugoties, vai mēs vēlētos sadarboties ar komisāru no Austrijas, kas sevi savā jomā vispār nav pierādījis? kungs, šeit Parlamentā ir ļoti daudz pieredzējušu parlamentāriešu, ar kuriem jūs varētu izgreznot savu komandu. Tiesa, viens tāds jums ir — zviedrietes personā. Tomēr kāpēc jūs nevēlaties kungu? Kāpēc jūs neizraudzījāties vācieti no šejienes, bet gan to, kas jums ir? Jo jums tas nav atļauts. Jo, neraugoties uz Lisabonas līgumu, mēs vēl aizvien esam atturīgi, jo mēs vēl aizvien neesam tik neatkarīgi, lai varētu pieņemt suverēnus lēmumus, — to nevarat ne jūs, ne arī mēs kā Parlaments. Diemžēl mums vēl aizvien nav arī atļauts ievēlēt atsevišķus komisārus. Šāds demokrātijas veids pie mums Austrijā pastāvēja 19. gadsimtā. Tas nav piemērots Eiropai, kas mums vajadzīga un par ko mēs sapņojam. Lūdzu, ņemiet vērā: ja jūs turpināsiet šādi, jūs izdarīsiet lielu pakalpojumu nacionālistiem un tieši ES pretiniekiem. Tā vietā mums ir vajadzīga lielāka demokrātija."@lv13
"Herr Präsident! Nach dem Märchenerzählen, das Sie gerade gehört haben, würde ich gerne zur Realität zurückkehren. Mein Sohn ist siebzehn Jahre alt und lernt sehr intensiv Englisch, weil er weiß, dass Englisch die Arbeitsprache ist, und er hofft, dass er dadurch einen entsprechenden Job bekommt. Er ist ein begeisterter Europäer, aber EU-politikverdrossen – zu Recht. In Deutschland schreibt „Der Spiegel“ schon von grassierender Politikverachtung – zu Recht. Trotzdem wünschen sich Millionen junge Europäerinnen und Europäer eine funktionierende, tüchtige, kühne Demokratie im 21. Jahrhundert. Doch was wird uns hier heute auf der Kommissionsbank geboten? Sind das die Tüchtigen und die Besten, die wir brauchen? Wir hier oben in der letzten Reihe repräsentieren eine unabhängige Bürgerliste, die entscheidend dazu beigetragen hat, dass die Rechtsradikalen, die es hier gibt, nicht wieder eine Fraktion darstellen. Wir sind glühende Proeuropäer. Aber genau aus diesem Grund sind wir äußerst enttäuscht über das Personal, das Sie uns anbieten, und über dessen Qualität. Würden wir hier einen Assistenten einstellen, der so zur Lachnummer wird, wie man bei Youtube jetzt Günther Oettinger in „Oettinger talking English“ sehen kann? Vermutlich nicht. Würden wir es hier kompetenzmäßig mit einem österreichischen Kommissar zu tun haben wollen, der in seinem Bereich gar nicht ausgewiesen ist? Es gäbe hier im Parlament, Herr Kommissionspräsident, sehr viele erfahrene Parlamentarier, mit denen Sie sich schmücken könnten. Eine haben Sie zum Beispiel mit der Schwedin, das ist richtig. Aber warum haben Sie nicht Othmar Karas? Warum haben Sie nicht hier einen Deutschen genommen, statt dem, was Sie haben? Weil Sie nicht dürfen. Weil wir trotz des Lissabon-Vertrags immer noch gefangen sind, weil wir immer noch nicht so selbständig sind, dass wir souverän entscheiden können – Sie nicht und wir als Parlament nicht. Leider dürfen wir auch weiterhin nicht Kommissare einzeln abwählen. Das ist ein demokratischer Zustand, wie wir ihn in Österreich im 19. Jahrhundert hatten. Das ist nicht tauglich für das Europa, das wir brauchen, von dem wir träumen. Ich warne Sie: Passen Sie auf, wenn Sie so weitermachen, spielen Sie den Nationalisten und genau den EU-Feinden in die Hände. Stattdessen brauchen wir mehr Demokratie!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, na het sprookje dat u zojuist hebt gehoord, wil ik graag terug naar de werkelijkheid. Mijn zoon is nu zeventien en werkt hard aan zijn Engels, omdat hij weet dat Engels de werktaal is, en hij hoopt dat hij zo een betere baan kan krijgen. Hij is een overtuigd Europeaan maar heeft de buik vol van het beleid van de EU, en terecht. In Duitsland schrijft “Der Spiegel” nu al dat talloze burgers de politiek verachten, en terecht. Toch hopen miljoenen jonge Europeanen dat er in de 21 eeuw een goed functionerende en dynamische democratie ontstaat. Maar wat biedt de Commissie ons vandaag? Zijn dit de bekwame mensen – en de beste mensen – die we nodig hebben? Wij zitten hier bovenin, op de achterste rij, en vertegenwoordigen een groep onafhankelijke burgers die er alles toe hebben bijgedragen dat de rechtsradicale leden van het Parlement er niet meer in geslaagd zijn een fractie te vormen. Wij zijn overtuigde voorstanders van Europa, maar juist daarom zijn wij zo teleurgesteld door de kandidaten die u ons voorstelt, en door hun kwaliteit. Kijkt u op YouTube maar eens naar Günther Oettinger in “Oettinger talking English”. Zouden wij een medewerker in dienst nemen die het mikpunt van zo veel spot zou kunnen worden? Ik denk het niet. Zouden wij zaken willen doen met een Oostenrijkse commissaris die helemaal niet gekwalificeerd is voor zijn portefeuille? In dit Parlement zitten heel wat ervaren leden die een sieraad voor uw Commissie hadden kunnen zijn, mijnheer de voorzitter van de Commissie. U heeft één Zweeds lid uitgekozen, dat is waar. Maar waarom heeft u Othmar Karas niet gevraagd? Waarom heeft u geen Duits lid van het Parlement gevraagd, in plaats van de kandidaat die u heeft gekozen? Omdat u dat niet mag. Omdat we ondanks het Verdrag van Lissabon nog altijd beperkt worden, omdat we nog steeds niet zelfstandig genoeg zijn om een soevereine keuze te maken – u niet, en wij als Parlement ook niet. Helaas kunnen we nog steeds niet de afzonderlijke commissarissen kiezen. Zo functioneerde de democratie in Oostenrijk in de negentiende eeuw, maar dat is geen model voor het Europa dat we nodig hebben, waar we van dromen. Ik waarschuw u: wanneer u zo doorgaat speelt u de nationalisten en de vijanden van de EU in de kaart, pas op! We hebben juist meer democratie nodig."@nl3
"Panie przewodniczący! Po tej bajce, którą właśnie usłyszeliśmy, chciałbym wrócić do rzeczywistości. Mój syn ma siedemnaście lat i intensywnie uczy się angielskiego, bo wie, że angielski jest językiem praktycznym i ma nadzieję, że pomoże mu w zdobyciu odpowiedniej pracy. Jest entuzjastycznym Europejczykiem, ale nie zadowala go europejska polityka. I słusznie. Niemiecki magazyn „Der Spiegel” już pisze o powszechnej pogardzie politycznej. I słusznie. Mimo to miliony młodych Europejczyków pragną funkcjonalnej, kompetentnej i odważnej demokracji w XXI wieku. A co nam dziś oferuje Komisja? Czy to są ci kompetentni ludzie – najlepsi, jakich potrzebujemy? Posłowie w tylnym rzędzie reprezentują niezależną grupę obywateli, którzy odegrali kluczową rolę w zapewnianiu, że prawicowi radykałowie w tej Izbie nie utworzą znowu politycznej grupy. Jesteśmy entuzjastami UE i dlatego właśnie jesteśmy niezwykle rozczarowani ludźmi, których nam przedstawiono, jak i tym, co sobą reprezentują. Czy zatrudnilibyśmy tu asystenta, który staje się pośmiewiskiem tak jak Günther Oettinger w nagraniu YouTube pt. „Oettinger mówi po angielsku”? Chyba nie. Z punktu widzenia kompetencji, czy chcielibyśmy się zadawać z austriackim komisarzem, który nie zbudował swej wiarygodności w tym zakresie? Panie przewodniczący Barroso! W Parlamencie Europejskim jest wielu utalentowanych posłów, którymi mógł się pan otoczyć. Ma pan jednego, Szweda, to prawda. Dlaczego jednak nie chce pan posła Karasa? Dlaczego nie wziął pan zamiast tamtych Niemca z Parlamentu? Bo panu nie wolno. Bo, mimo traktatu lizbońskiego, wciąż jesteśmy ograniczeni, bo wciąż nie jesteśmy wystarczająco niezależni, by podejmować suwerenne decyzje – tak wy, jak i my w Parlamencie. Niestety wciąż nie wolno nam też wybierać poszczególnych komisarzy. Taką demokrację mieliśmy w Austrii w XIX wieku. Nie jest to stosowne dla Europy, jakiej potrzebujemy, o jakiej marzymy. Proszę wziąć pod uwagę, że jeśli tak dalej będzie, będziecie grać na korzyść nacjonalistów i przeciwników UE. Nam zaś potrzeba więcej demokracji."@pl16
"Senhor Presidente, depois do conto de fadas que acabámos de ouvir, gostava de voltar à realidade. Tenho um filho de dezassete anos que está a estudar inglês com grande afinco, porque sabe que esta é uma língua de trabalho e espera assim conseguir um bom emprego. É um Europeu convicto, mas está insatisfeito com a política europeia, e com razão. Na Alemanha, a revista já fala de desprezo político geral, e com razão. Ainda assim, milhões de jovens europeus exigem uma democracia funcional, competente e intrépida no século XXI. Apesar de tudo isto, o que nos oferece a Comissão? Serão estes os indivíduos de que precisamos, competentes e os melhores? Nós, aqui na fila de trás, representamos um grupo independente de cidadãos que desempenharam um papel fundamental para impedir que os radicais de extrema-direita desta Assembleia voltassem a formar um grupo político. Somos pró-Europa, de forma apaixonada, e por esta razão expressamos a nossa tão grande desilusão para com as pessoas com que nos brindaram e pela sua qualidade. Daríamos trabalho a um/uma assistente que se tornasse numa anedota, como Günther Oettinger o fez no YouTube em "Oettinger talking English" ["Oettinger a falar inglês"]. Provavelmente não. Do ponto de vista da competência, quem gostaria de trabalhar com um Comissário austríaco, que não deu provas de competência na sua área? Senhor Presidente Barroso, há muitos parlamentares experientes aqui no Parlamento dos quais V. Exa. se poderia rodear. Um deles surge na pessoa do Comissário sueco, certo. Mas por que não quis Othmar Karas? Por que não escolheu um alemão que trabalhasse no Parlamento, em vez dos outros? Porque não lhe é permitido fazê-lo. Porque, apesar do Tratado de Lisboa, ainda nos encontramos coibidos, e porque ainda não somos suficientemente independentes para tomar uma decisão soberana. O Senhor Presidente não pode, e nós, como Parlamento, também não. Infelizmente, ainda não nos é permitida a eleição individual de Comissários. Isto seria como a democracia que tivemos na Áustria no século XIX. Logo, não é aplicável à Europa de que necessitamos, à qual aspiramos. Chamo a atenção de V. Exa. para o facto de que, a continuarmos assim, vamos estar a beneficiar os nacionalistas que, na verdade, são contra a UE. Ao invés, precisamos de mais democracia."@pt17
"Dle Preşedinte, după povestea pe care tocmai aţi auzit-o, aş dori să revin la realitate. Fiul meu are şaptesprezece ani şi studiază foarte intens limba engleză, deoarece ştie că engleza este limba de lucru, şi speră că îl va ajuta să găsească un loc de muncă adecvat. Este un european entuziast, dar este nemulţumit de politica europeană, şi pe bună dreptate. În Germania, revista scrie deja despre sfidarea politică la scară mare, şi pe bună dreptate. Cu toate acestea, milioane de tineri europeni doresc în secolul al XXI-lea o democraţie funcţională, competentă şi îndrăzneaţă. Cu toate acestea, ce ni se oferă astăzi aici de către Comisie? Sunt aceştia oamenii competenţi - şi cei mai buni - de care avem nevoie? Noi cei de aici din rândul din spate reprezentăm un grup independent de cetăţeni care au jucat un rol esenţial în a asigura că radicalii de dreapta din acest Parlament nu vor forma din nou un grup. Suntem proeuropeni înflăcăraţi, dar tocmai de aceea suntem foarte dezamăgiţi de oamenii cu care v-aţi prezentat şi de calitatea acestor oameni. Am angaja aici un asistent care să devină un obiect de batjocură cum s-a întâmplat cu Günther Oettinger pe YouTube în „Oettinger vorbind englezeşte”? Probabil că nu. Din punct de vedere al competenţei, am vrea să avem de a face cu un comisar austriac care nu şi-a dovedit competenţele în niciun fel în domeniul său? Dle Barroso, aici, în Parlament, există foarte mulţi parlamentari de a căror experienţă aţi putea beneficia. Aveţi unul dintre ei, de exemplu, în persoana suedezei, e adevărat. Totuşi, de ce nu-l vreţi pe dl Karas? De ce nu aţi luat un german de aici, în locul celor pe care îi aveţi? Fiindcă nu aveţi dreptul. Fiindcă, în pofida Tratatului de la Lisabona, suntem încă îngrădiţi, fiindcă tot nu suntem atât de independenţi încât să putem lua decizii suverane - nici dumneavoastră şi nici noi ca Parlament. Din păcate, nici nouă nu ni se permite să alegem individual comisarii. Este un tip de democraţie pe care l-am avut în Austria în secolul al XIX-lea. Nu este adecvat pentru Europa de care avem nevoie, la care visăm. Vă rog să luaţi aminte: dacă continuaţi pe acest drum, veţi face jocurile naţionaliştilor şi, mai mult decât atât, a oponenţilor UE. Şi, dimpotrivă, avem nevoie de mai multă democraţie."@ro18
"Vážený pán predseda, po rozprávke, ktorú ste si práve vypočuli, by som sa chcel vrátiť do reality. Môj syn má sedemnásť rokov a veľmi intenzívne študuje angličtinu, pretože vie, že angličtina je pracovný jazyk, a dúfa, že mu to pomôže získať primerané pracovné miesto. Je nadšený Európan, ale nie je spokojný s európskou politikou – a oprávnene. V Nemecku časopis už píše o rozšírenom pohŕdaní politikou – a oprávnene. Avšak milióny mladých Európanov chcú v 21. storočí funkčnú, kompetentnú a odvážnu demokraciu. A čo nám tu dnes Komisia ponúka? Sú to povolaní ľudia – a najlepší ľudia –, ktorých potrebujeme? Niektorí z nás tu v zadnom rade zastupujú nezávislú skupinu občanov, ktorá zohrávala kľúčovú úlohu pri zabezpečení toho, aby pravicoví radikáli v tomto Parlamente nezaložili ešte raz skupinu. Sme vášniví zástancovia Európy, ale práve preto sme nesmierne sklamaní ľuďmi, ktorých ste nám predstavili, ako aj kvalitou týchto ľudí. Zamestnali by sme tu asistenta, ktorý sa stáva terčom posmechu, akým sa stal Günther Oettinger na YouTube v nahrávke „Oettinger talking English“? Podľa všetkého nie. Chceli by sme riešiť otázky z hľadiska kompetencie s rakúskym komisárom, ktorý sa v tejto oblasti vôbec neosvedčil? Pán Barroso, tu v Parlamente je veľmi veľa skúsených ľudí, ktorými by ste sa mohli obklopiť. Jedného z nich máte napríklad v podobe Švéda, to je pravda. Ale prečo nechcete pána Karasa? Prečo ste si nevybrali Nemca odtiaľto namiesto tých, ktorých máte? Pretože to nesmiete. Pretože napriek Lisabonskej zmluve sme stále obmedzovaní, pretože stále nie sme takí nezávislí, aby sme mohli prijímať nezávislé rozhodnutia – nemôžete ich prijímať ani vy, ani my ako Parlament. Bohužiaľ, stále nesmieme voliť ani jednotlivých komisárov. Tento typ demokracie sme mali v Rakúsku v 19. storočí. Nepatrí však do tej Európy, akú potrebujeme, o akej snívame. Uvedomte si, prosím, jedno: ak budete pokračovať týmto spôsobom, budete nahrávať nacionalistom a v skutočnosti oponentom EÚ. Namiesto toho potrebujeme viac demokracie."@sk19
"─ Gospod predsednik, po pravljici, ki smo jo pravkar slišali, bi se rad vrnil v stvarnost. Moj sin je star sedemnajst let in se pridno uči angleščine, saj ve, da je angleščina delovni jezik, in upa, da mu bo pomagala pri iskanju zaposlitve. Je navdušen Evropejec, ni pa zadovoljen z evropsko politiko ─ upravičeno. V Nemčiji revija že poroča o vedno širšem preziru do politike ─ upravičeno. Milijoni mladih Evropejcev si želijo delujoče, sposobne in pogumne demokracije za 21. stoletje. In kaj nam danes tukaj ponuja Komisija? Ali so to sposobni ljudje ─ najboljši ljudje ─ kakršne potrebujemo? Tisti, ki sedimo v zadnjih vrstah, sestavljamo neodvisno skupino državljanov, ki ima ključno zaslugo za to, da desničarski radikalci v naši zbornici niso ponovno sestavili politične skupine. Smo strastni privrženci Evrope, ampak prav zato smo skrajno razočarani nad ljudmi, ki ste nam jih predstavili, in nad kakovostjo teh ljudi. Ali bi kdo od nas zaposlil pomočnika, ki bi se mu smejal ves svet, kakor se smeji Güntherju Oettingerju za njegov posnetek na YouTube „Oettinger govori angleško“? Verjetno ne. Ne vem, ali bi res hoteli imeti opravka s tako nesposobnostjo, kakršno je prikazal avstrijski komisar. Gospod Barroso, v Parlamentu sedi veliko izkušenih poslancev, med katerimi bi lahko našli uglednejšo zasedbo. Vsaj enega takega imate, na primer Šveda. Zakaj pa nočete gospoda Karasa? Zakaj niste namesto tistega, ki ga imate, izbrali Nemca izmed nas? Ker vam tega ne dovoljujejo pravila. Ker smo kljub Lizbonski pogodbi še vedno omejeni, ker še vedno nismo toliko neodvisni, da bi lahko samostojno sprejemali odločitve ─ niti vi niti Parlament. Žal nam še vedno ni dovoljeno glasovati o posameznih komisarjih. Tako vrsto demokracije smo imeli v Avstriji v 19. stoletju. Ni primerna za Evropo, kakršno potrebujemo, o kakršni sanjamo. Pazite: če boste tako nadaljevali, bo to samo v prid nacionalistom in celo nasprotnikom EU. V resnici potrebujemo več demokracije."@sl20
"Herr talman! Efter den saga som ni just har hört skulle jag vilja återvända till verkligheten. Min son är 17 år gammal och läser engelska intensivt, eftersom han vet att engelska är arbetsspråket, och han hoppas att det kommer att hjälpa honom att få ett bra arbete. Han är en entusiastisk europé, men är missnöjd med EU-politiken – och det med all rätt. I Tyskland skriver tidskriften redan om ett utbrett politikerförakt – och det med all rätt. Trots detta vill miljontals unga européer ha en fungerande, kompetent och djärv demokrati för 2000-talet. Men är det vad vi erbjuds här i dag av kommissionen? Är dessa personer de kompetenta yrkesmänniskor – och de bästa – som vi behöver? Vi som sitter här i de bakre raderna företräder en oberoende grupp av medborgare som har spelat en central roll för att se till att de högervridna radikalerna här i parlamentet inte inrättar en grupp igen. Vi är passionerade EU-vänner, men det är exakt därför som vi är ytterst besvikna över de kandidater som ni har presenterat för oss, och dessa personers kompetens. Skulle vi anställa en assistent som blir till åtlöje på det sätt som Günther Oettinger har blivit på YouTube i videon ”Oettinger talar engelska”? Förmodligen inte. När det gäller kompetens, skulle vi vilja se en österrikisk kommissionsledamot som inte har visat vad han går för över huvud taget på sitt område? Herr Barroso! Det finns många erfarna parlamentariker här i parlamentet som ni skulle kunna pryda er kommission med. Ni har en sådan person i den svenska kandidaten; det är sant. Men varför vill ni inte ha Othmar Karas? Varför har ni inte tagit en tysk härifrån, i stället för dem ni har? För att ni inte får göra det. Trots Lissabonfördraget är vi nämligen fortfarande begränsade, eftersom vi fortfarande inte är så oberoende att vi kan fatta suveräna beslut – ni kan inte göra det, och inte heller vi kan göra det från parlamentets sida. Tyvärr får vi fortfarande inte välja enskilda kommissionsledamöter. Det är den typ av demokrati som vi hade i Österrike på 1800-talet. Ett sådant system är inte lämpat för det EU vi behöver, som vi drömmer om. Jag ber er att lyssna till detta: om ni fortsätter på det här sättet kommer ni att spela i händerna på nationalisterna, och naturligtvis EU-motståndarna. Vad vi behöver i stället är mer demokrati."@sv22,22
lpv:unclassifiedMetadata
"Karas"13,13
"YouTube"13,8,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph