Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-02-09-Speech-2-018"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dle Preşedinte, iată-ne în faţa noului guvern european, a unui guvern care, graţie Tratatului de la Lisabona, se bucură acum de atribuţii enorme, nu doar de un ministru de externe şi de ambasade, nu doar de capacitatea de a semna tratate, dar şi de aceea de a folosi atribuţii de urgenţă pentru a cuceri popoare. Cu toate acestea, liderii marilor grupuri din Parlamentul European au solicitat în această dimineaţă să preluaţi şi mai multe atribuţii, cât mai repede. Poate că trebuie să ne amintim că acest tratat, care acordă Comisiei aceste atribuţii, nu are nicio legitimitate democratică în Uniunea Europeană. Aţi ignorat referendumuri, aţi refuzat referendumuri şi i-aţi obligat pe bieţii irlandezi să voteze a doua oară. Mă şochează faptul că numitorul comun al acestei Comisii este faptul că mulţi dintre membri săi au fost comunişti sau au avut legături apropiate cu comunismul. Însuşi dl Barroso a susţinut regimul lui Mao. Siim Kallas nu a fost activist doar în perioada de studenţie, ci a fost chiar membru al Sovietului Suprem. Iată că avem aici comunişti de marcă. Baroneasa Ashton a condus CND şi încă refuză să ne spună dacă a luat bani de la Partidul Comunist din Marea Britanie. Aş putea continua, însă acest lucru ar dura destul de mult. Această Comisie conţine, însă, cel puţin 10 comunişti şi, probabil, dă senzaţia unei reîntoarceri la vechile vremuri. Probabil comuniştii sunt nostalgici. Acum 60 de ani se instaurase Cortina de Fier în Europa, însă, astăzi, avem pumnul de fier al Comisiei Europene. Am văzut acest lucru în articolul 121 şi în transformarea Greciei într-un protectorat. Sărmana Grecia, prinsă în închisoarea economică a monedei euro! Sărmana Grecia, prinsă într-un modern, din care nu pare că ar mai avea scăpare! Dle Barroso, Grecia are nevoie de devalorizare, nu de sadomonetarism. Dumnezeu ştie în ce situaţie vor ajunge acum. În 1968, aveam doctrina Brezhnev a suveranităţii limitate. Astăzi avem „valori comune”. Avem o „Uniune Europeană tot mai apropiată” şi „suveranitate comună”. Desigur, aceste tehnici nu vor fi folosite doar în cazul Greciei. Şi Spania, Portugalia şi Irlanda vor avea aceeaşi soartă. Articolul 121 va fi invocat în toate aceste cazuri. Dle Barroso, aţi spus mai devreme că vom merge pe acelaşi drum, iar aceasta înseamnă că milioane de persoane din Europa vor suferi în timp ce dumneavoastră veţi încerca să susţineţi acest proiect dezastruos al monedei euro. Moneda unică va fi distrusă. Nu există niciun dubiu, acelaşi lucru s-a întâmplat şi în cazul Marii Britanii în timpul mecanismului ratei de schimb din 1992. Puteţi râde, puteţi zâmbi. Nu va funcţiona. Nu poate funcţiona. Va fi distrusă şi, în ceea ce priveşte populaţia Europei, cu cât mai curând, cu atât mai bine. Avem nevoie de soluţii democratice. Dacă accentuaţi în continuare acest euronaţionalism extrem, se va ajunge la violenţă. Trebuie să votăm împotriva acestei Comisii. Trebuie ca viitorul Europei să fie lăsat în mâinile popoarelor tuturor statelor membre, prin referendumuri libere şi corecte."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,21,9,9,12
lpv:unclassifiedMetadata
"Völkerkerker"18,5,20,15,16,11,22,3,4,21,17,9,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Austatud juhataja! See, mis meie ees siin on, on Euroopa uus valitsus, valitsus, millel tänu Lissaboni lepingule on nüüd tohutud volitused, mitte ainult välisminister ja saatkonnad, mitte ainult suutlikkus lepinguid allkirjastada, vaid suutlikkus nüüd erakorralisi volitusi kasutada tervete riikide enda kätte haaramiseks, ja ometi, mida me Euroopa Parlamendi suurte fraktsioonide juhtidelt täna hommikul kuulnud oleme, on nõudmine, et võtaksite veelgi volitusi ja teeksite seda veelgi kiiremini. Ehk maksab meil endile meenutada, et see leping, mis need volitused komisjonile annab, on Euroopa Liidus täiesti demokraatliku õigusjärgsuseta. Eirasite referendumeid, eitasite referendumeid ja terroriseerisite vaesed iirlased teist korda hääletama. Mulle torkab silma, et komisjoni ühisnimetaja on lihtsalt nende arv, kes olid kommunistid või kommunismile väga lähedal. José Manuel Barroso ise oli maoist. Siim Kallas, kaugel sellest, et oli üliõpilasaktivist, oli isegi ülemnõukogude liige – meil on siin tipptasemel kommuniste. Catherine Ashton juhtis CNDd ja keeldub ikka veel meile ütlemast, kas ta Suurbritannia Kommunistlikult Parteilt raha võttis. Ma võiksin veel jätkata, kuid siis oleksime tükk aega siin. Kuid meil on praeguses komisjonis vähemalt 10 kommunisti ja peab tunduma, et on tegemist naasmisega heade vanade päevade aega. Kommunistide seas peab olema teatav nostalgia. Kui 60 aastat tagasi langes läbi Euroopa raudne kardin, siis täna on meil Euroopa Komisjoni raudne rusikas. Oleme seda näinud artiklist 121 ja sellest, et Kreekat sisuliselt protektoraadiks muudetakse. Vaene euro, mis on Kreekas majandusvanglas lõksus! Vaene Kreeka, mis on lõksus tänapäeva ’is, mille puhul ei näi väljapääsu olevat! See, mida Kreekal tarvis on, José Manuel Barroso, on devalveerimine, mitte sadomonetarism. Jumal teab, mis see neile teeb. 1968. aastal oli meil Brežnevi piiratud suveräänsuse doktriin. Täna on meil ühised väärtused. Meil on üha tihedam Euroopa Liit ja ühendatud suveräänsus, ning see on see, mis teie olete kasutanud, kuid muidugi ei jää ohvriks ainult Kreeka, sest sama juhtub Hispaania, Portugali ja Iirimaaga. Artikkel 121 võetakse appi nende kõigi puhul. José Manuel Barroso, ütlesite ennist, et jääte oma kursi juurde, mis tähendab, et miljonid inimesed Euroopas peavad kogema valu, samas kui üritate koos hoida seda katastroofilist projekti, mis on euro. See laguneb koost! Selles ei saa kahtlust olla! See on sama kindel, kui Suurbritannia puhul vahetuskursi mehhanismi ajal 1992. aastal. Võite naerda, võite naeratada. See ei toimi. See laguneb koost ning, mis puutub Euroopa rahvaid, siis mida varem, seda parem! Meil on sellele demokraatlikku lahendust vaja. Kui jätkate oma äärmusliku euroriikluse surumist, viib see vägivallani. Peame hääletama selle komisjoni vastu! Peame korraldama Euroopa tulevikule igas liikmesriigis vabad ja ausad referendumid!"@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,21,9,9,12
lpv:unclassifiedMetadata
"Völkerkerker"18,5,20,15,16,11,22,3,4,21,17,9,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,21,9,9,12
lpv:unclassifiedMetadata
"Völkerkerker"18,5,20,15,16,11,22,3,4,21,17,9,12,8
lpv:translated text
"Gospod predsednik, pred nami je nova vlada Evrope, vlada, ki ima z Lizbonsko pogodbo ogromna pooblastila, ne le zunanjega ministra in ambasad, ne le pooblastila za podpis pogodb, ampak tudi pooblastila za uporabo nujnih pooblastil za dobesedni prevzem držav, toda kar smo slišali od vodij velikih skupin Evropskega parlamenta danes zjutraj, je zahteva po še več pooblastilih in še v hitrejšem času. Morda se je vredno spomniti, da ta pogodba, ki Komisiji daje ta pooblastila, v Evropski uniji sploh nima demokratične legitimnosti. Prezrli ste referendume in prisilili uboge Irce, da so glasovali še drugič. Presunilo me je, da je skupni imenovalec s to komisijo, da jih je veliko bilo komunistov ali so bili zelo blizu komunizma. Gospod Barroso sam je bil maoist. Siim Kallas, daleč od tega, da je bil študentski aktivist, je bil celo član Vrhovnega sovjeta – tam imamo najvišje komuniste. Baronica Ashton je vodila kampanjo za jedrsko razorožitev in nam še zmeraj ne želi povedati, ali je vzela denar od Komunistične stranke Velike Britanije. Zdaj bi lahko nadaljeval, toda potem bi bili tukaj še nekaj časa. Toda v tej komisiji imamo vsaj 10 komunistov in zdeti se mora kot vrnitev v dobre stare čase. Med komunisti gotovo obstaja določena nostalgija. Medtem ko je pred 60 leti Evropo presekala železna zavesa, imamo danes železno pest Evropske komisije. To smo videli s členom 121 in ko je Grčija bila učinkovito spremenjena v protektorat. Uboga Grčija, ujeta znotraj gospodarskega zapora evra! Uboga Grčija, ujeta znotraj sodobnega zapor narodov, za katerega se zdi, da nima izhoda! Kar Grčija potrebuje, gospod Barroso, je devalvacija in ne sadomonetarizem. Kdo ve, kaj jim bo to povzročilo. Leta 1968 smo imeli Brežnjevo doktrino omejene suverenosti. Danes imamo „skupne vrednote“. Imamo „vse bolj povezano Evropsko unijo“ in „združeno suverenost“ in to ste uporabili, seveda pa ne bo šlo samo za Grčijo, ker se bo isto zgodilo Španiji, Portugalski in Irski. Člen 121 se bo uveljavljal pri vseh teh. Gospod Barroso, prej ste povedali, da se bomo držali naše poti in to pomeni, da bodo milijoni ljudi v Evropi trpeli, medtem ko boste vi poskušali obdržati skupaj ta katastrofalen projekt, ki je evro. Propadel bo; o tem ni dvoma, tako gotovo, kot se je zgodilo Britaniji med mehanizmom deviznih tečajev leta 1992. Lahko se smejite, lahko se nasmihate. Ne bo delovalo. Ne more delovati. Propadlo bo in, kar se tiče prebivalcev Evrope, prej ko se to zgodi, bolje bo. Za to potrebujemo demokratične rešitve. Če boste vsiljevali svoj ekstremni evro-nacionalizem, bo to vodilo v nasilje. Glasovati moramo proti tej komisiji. Prihodnost Evrope moramo dati ljudem iz vsake države članice na svobodne in pravične referendume."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mr President, what we have before us here is the new government of Europe, a government that with the Lisbon Treaty now has enormous powers, not just a Foreign Minister and embassies, not just the ability to sign treaties, but the ability now to use emergency powers to literally take countries over, and yet what we have heard from the European Parliament’s big group leaders this morning is the demand that you take even more powers and do it even more quickly. Perhaps it is worth reminding ourselves that this Treaty that gives this Commission these powers does not have democratic legitimacy in the European Union at all. You ignored referendums, you denied referendums, and you bullied the poor Irish into voting a second time. I am struck that the common denominator with this Commission is the sheer number of them that were communists, or were very close to communism. Mr Barroso himself was a Maoist. Siim Kallas, far from being a student activist, was even a member of the Supreme Soviets – we have top-notch communists there. Baroness Ashton ran CND and still refuses to tell us whether she took money from the Communist Party of Great Britain. Now I could go on but we would be here for some time. But we have at least 10 communists in this Commission and it must feel like a return to the good old days. There must be certain nostalgia amongst the communists. Whilst 60 years ago an Iron Curtain fell across Europe, today we have the iron fist of the European Commission. We have seen it with Article 121 and with Greece effectively being turned into a protectorate. Poor Greece, trapped inside the economic prison of the euro! Poor Greece, trapped inside the modern day for which it appears there is no way out! What Greece needs, Mr Barroso, is devaluation, not sado-monetarism. Goodness knows what that is going to do to them. In 1968, we had the Brezhnev doctrine of limited sovereignty. Today we have ‘shared values’. We have an ‘ever-closer European Union’ and ‘pooled sovereignty’ and that is what you have used, but of course it will not just be Greece, because the same is going to happen to Spain, to Portugal and to Ireland. Article 121 will be invoked with all of those. Mr Barroso, you said earlier that we will stick to our course, and that means millions of people in Europe will be put through pain as you attempt to keep together this disastrous project that is the euro. It will fall to pieces; of that there can be no doubt, as surely as it did for Britain during the exchange rate mechanism in 1992. You can laugh, you can smile. It will not work. It cannot work. It will fall to pieces, and, as far as the peoples of Europe are concerned, the sooner it does the better. We need democratic solutions to this. If you go on pushing your extreme euro-nationalism, this will lead to violence. We must vote against this Commission. We must put the future of Europe to people in every Member State in free and fair referendums."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,21,9,9,12
lpv:unclassifiedMetadata
"Völkerkerker"18,5,20,15,16,11,22,3,4,21,17,9,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,21,9,9,12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pane předsedající, před sebou máme novou vládu Evropy, vládu, která má nyní s Lisabonskou smlouvou obrovské pravomoci, nikoli pouze ministra zahraničí a vyslanectví, nikoli jen pravomoc podepisovat smlouvy, ale i možnost využít pravomoci v mimořádné situaci ke skutečné převaze nad jednotlivými zeměmi, a ještě jsme dnes dopoledne slyšeli od vedoucích představitelů velkých skupin v Evropském parlamentu požadavek, abyste mohli mít ještě více pravomocí a vykonávat je ještě rychleji. Možná stojí za to připomenout si, že tato smlouva, která Komisi dává takové pravomoci, nemá v Evropské unii vůbec žádnou demokratickou legitimitu. Ignorovali jste referenda, odmítali jste referenda a zmanipulovali jste ubohé Iry do druhého hlasování. Jsem ohromen, že společným jmenovatelem této Komise je to, že řada členů byla komunisty nebo měla ke komunistům velmi blízko. Sám pan Barroso byl maoista. Siim Kallas, který zdaleka nebyl jen studentským aktivistou, byl dokonce členem Nejvyššího sovětu – máme tu vrcholné komunisty. Paní baronka Ashtonová vedla kampaň za jaderné odzbrojení a stále nám odmítá říci, zda vzala peníze od Komunistické strany Velké Británie. Mohl bych pokračovat, ale to bychom si tu nějakou dobu pobyli. V této Komisi však máme nejméně 10 komunistů a musí to vypadat jako návrat do starých dobrých časů. Mezi komunisty musí panovat nostalgie. Zatímco před 60 lety spadla přes Evropu železná opona, dnes máme železnou pěst Evropské komise. Viděli jsme to v případě článku 121 a v případě Řecka, které se vlastně mění na protektorát. Ubohé Řecko, lapené v ekonomickém vězení eura! Ubohé Řecko, lapené v moderním „žaláři národů“, z něhož zdánlivě nevede cesta ven! To, co Řecko potřebuje, pane Barroso, je devalvace, nikoli sadomonetarismus. Bůhví, co se s nimi stane. V roce 1968 jsme měli Brežněvovu doktrínu omezené suverenity. Dnes máme „společné hodnoty“. Máme „ještě užší Evropskou unii“ a „společnou suverenitu“, to jste použili, ale samozřejmě nepůjde jen o Řecko, to samé se stane i Španělsku, Portugalsku a Irsku. Ve všech těchto případech bude použit článek 121. Pane Barroso, řekl jste, že se musíme držet svého kurzu, a to znamená, že miliony lidí v Evropě se dostanou do bolestných problémů, až se budete pokoušet udržet pohromadě katastrofický projekt, kterým je euro. Rozpadne se na kusy, o tom nemůže být pochyb, jak se stalo v případě Británii v rámci mechanismu směnného kurzu v roce 1992. Můžete se smát, můžete se usmívat. Nebude to fungovat. Nemůže to fungovat. Rozpadne se to na kusy, a pokud jde o obyvatele Evropy, čím dříve, tím lépe. Potřebujeme v této věci demokratická řešení. Jestliže budete nadále prosazovat svůj extrémní euronacionalismus, povede to k násilí. Musíme hlasovat proti této Komisi. Musíme vložit budoucnost Evropy do rukou obyvatel každého členského státu prostřednictvím svobodných a spravedlivých referend."@cs1
lpv:translated text
"Vážený pán predseda, máme tu pred sebou novú vládu Európy, vládu, ktorá teraz vďaka Lisabonskej zmluve disponuje obrovskými právomocami, pričom nejde len o ministra zahraničných vecí a veľvyslanectvá, nejde len o spôsobilosť podpisovať zmluvy, ale aj o schopnosť využiť v tejto chvíli mimoriadne právomoci, aby sme nad krajinami doslova prevzali vedenie. Od vedúcich predstaviteľov veľkých skupín Európskeho parlamentu sme však dnes ráno počuli požiadavku, aby ste prevzali ešte viac právomocí a aby ste to robili ešte rýchlejšie. Možno by stálo za pripomenutie, že táto zmluva, ktorá dáva Komisii tieto právomoci, nemá v Európskej únii žiadnu demokratickú legitimitu. Ignorovali ste referendá, popreli ste ich a zastrašovaním ste úbohých Írov donútili hlasovať druhý raz. Zaráža ma, že spoločným menovateľom tejto Komisie je, že mnohí jej členovia boli komunisti alebo mali ku komunizmu veľmi blízko. Sám pán Barroso bol maoista. Siim Kallas, ktorý mal ďaleko od študentského aktivistu, bol dokonca členom Najvyššieho sovietu – máme tu prvotriednych komunistov. Barónka Ashtonová viedla Kampaň za jadrové odzbrojenie a stále nám odmieta povedať, či si vzala peniaze od Komunistickej strany Veľkej Británie. Teraz by som mohol pokračovať, ale nejaký čas by to trvalo. V tejto Komisii však máme prinajmenšom 10 komunistov a musí to byť pocit, ako vrátiť sa do starých dobrých čias. Medzi komunistami musí byť istá nostalgia. Kým pred 60 rokmi rozdelila Európu železná opona, dnes tu máme železnú päsť Európskej komisie. Vidíme to v prípade článku 121 a Grécka, ktoré sa prakticky zmenilo na protektorát. Úbohé Grécko, lapené v hospodárskom väzení eura! Úbohé Grécko, lapené v modernom väzení národov, z ktorého, zdá sa, niet úniku! To, čo Grécko potrebuje, pán Barroso, je devalvácia, nie sado-monetarizmus. Nikto nevie, aké dôsledky to pre nich bude mať. V 1968 sme mali Brežnevovu doktrínu obmedzenej zvrchovanosti. Dnes máme „spoločné hodnoty“. Máme „stále užšie prepojenú Európsku úniu“ a „spoločnú zvrchovanosť“, a práve to ste využili. Samozrejme, nepôjde tu len o Grécko, pretože to isté sa stane Španielsku, Portugalsku a Írsku. Na článok 121 sa budete odvolávať pri každom z nich. Pán Barroso, predtým ste povedali, že budeme pokračovať na tejto ceste. To znamená, že milióny ľudí v Európe budú trpieť, keďže sa snažíte tento katastrofálny projekt, ktorým je euro, udržať pokope. Rozpadne sa na márne kúsky, o tom niet pochýb, tak isto, ako sa to stalo Británii v rámci mechanizmu výmenného kurzu v roku 1992. Len sa smejte, len sa usmievajte. Nebude to fungovať. Nemôže to fungovať. Rozbije sa to na márne kúsky a pokiaľ ide o európske národy, čím skôr sa to stane, tým lepšie. Potrebujeme demokratické riešenia tejto otázky. Ak budete naďalej pretláčať svoj extrémny euro-nacionalizmus, bude to viesť k násiliu. Musíme hlasovať proti tejto Komisii. Budúcnosť Európy musíme vložiť do rúk ľudí v každom členskom štáte prostredníctvom slobodných a spravodlivých referend."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,21,9,9,12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pone pirmininke, prieš mus susirinko nauja Europos vyriausybė, kuriai Lisabonos sutartimi suteikti labai dideli įgaliojimai, ne tik kaip užsienio reikalų ministerijai ar ambasadai, ne tik įgaliojimai pasirašyti sutartis, tačiau, pasinaudojus specialiaisiais įgaliojimais, netgi perimti valstybių valdymą tiesiogine to žodžio prasme. Nepaisant to, šį rytą iš didžiausių Europos Parlamento frakcijų lyderių lūpų išgirdome reikalavimą, kad turėtumėte prisiimti dar daugiau galių ir tai padaryti kuo greičiau. Vertėtų prisiminti, kad ši Sutartis, kuria šiai Komisijai suteikti tokie įgaliojimai, Europos Sąjungoje visiškai neturi demokratinio teisėtumo. Jūs ignoravote referendumus, juos visiškai atmetėte ir privertėte vargšę Airiją balsuoti antrą kartą. Esu priblokštas, kad bendras šios Komisijos vardiklis yra tas, kad didžioji dauguma jos narių – buvę komunistai arba labai glaudžiai su komunizmu susiję asmenys. Pats J. M. Barroso buvo maoistas. Siim Kallas, ne tik studentas aktyvistas, buvo netgi Aukščiausiosios Tarybos narys – ten buvo susirinkę geriausi komunistai. Baronienė C. Ashton vadovavo CND organizacijai ir iki šiol atsisako prisipažinti, ar paėmė pinigus iš Didžiosios Britanijos Komunistų partijos. Dar galėčiau tęsti, bet pernelyg ilgai čia užsibūsime. Šioje Komisijoje yra mažiausiai dešimt komunistų, – jausmas toks, tarsi būtume sugrįžę į senus gerus laikus. Komunistai tikriausiai jaučia tam tikrą nostalgiją praeičiai. Tais laikais, prieš 60 metų, ant Europos nusileido geležinė uždanga; šiandien turime geležinį Europos Komisijos kumštį. 121 straipsnis – taiklus pavyzdys, kaip ir veiksmingas Graikijos pavertimas protektoratu. Vargšė Graikija, įkalinta ekonominiame euro kalėjime! Vargšė Graikija, įkalinta šiuolaikiniame tautų kalėjime, iš kurio, panašu, nėra jokio išėjimo! Pone J. M. Barroso, Graikijai reikia devalvacijos, o ne sadistinio monetarizmo. Kas žino, kokio poveikio tai jai turės. 1968 m. turėjome Brežnevo riboto suvereniteto doktriną. Šiandien turime „bendras vertybes“. Turime „dar glaudesnę Europos Sąjungą“ ir „suvienytą suverenitetą“ – tai jūsų žodžiai. Be abejo, bus ne vien tik Graikija, tas pats nutiks ir Ispanijai, Portugalijai ir Airijai. 121 straipsnis bus pritaikytas joms visoms. Pone J. M. Barroso, minėjote, kad laikysitės savo kurso, o tai reiškia, kad milijonai žmonių Europoje bus priversti išgyventi kankynę, kol jūs stengsitės įgyvendinti šį pragaištingą euro projektą. Jis sužlugs; tuo galima net neabejoti, nes taip nutiko Didžiojoje Britanijoje 1992 m. per valiutos kurso keitimo mechanizmą. Galite juoktis, galite šypsotis. Bet šis projektas nepavyks. Jis negali pavykti. Jis sužlugs, ir kiek tai liečia Europos žmones, kuo greičiau sužlugs, tuo geriau. Mums reikia demokratinių šios problemos sprendimų. Jei ir toliau bruksite savo ekstremalų euro nacionalizmą, sukelsite smurto bangą. Privalome balsuoti prieš šią Komisiją. Privalome patikėti Europos ateitį kiekvienos valstybės narės žmonėms, rengiant laisvus ir nešališkus referendumus."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,21,9,9,12
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,21,9,9,12
lpv:unclassifiedMetadata
"Völkerkerker"18,5,20,15,16,11,22,3,4,21,17,9,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". – Elnök úr, Európa új kormányát mutatták be nekünk, egy olyan kormányt, amely a Lisszaboni Szerződés révén most már rendkívüli hatáskörrel rendelkezik, nem csupán külügyminiszterrel és nagykövetségekkel, nem csak szerződéseket írhat alá, hanem most már kivételes hatáskört alkalmazhat országoknak a szó szoros értelmében történő elfoglalásához, és mégis ma reggel azt hallottuk az Európai Parlament nagy képviselőcsoportjainak vezetőitől, hogy még gyorsabban még több hatalmat követelnek. Talán érdemes felidéznünk, hogy az a Szerződés, amely az említett hatásköröket biztosítja a Bizottság számára, egyáltalán nem rendelkezik demokratikus legitimitással az Európai Unióban. Figyelmen kívül hagyták, megcáfolták a népszavazásokat, és erőszakkal kényszerítették szegény íreket, hogy másodszor is szavazzanak. Megdöbbentő, hogy ebben a Bizottságban a közös nevezőt azok jelentik, akik kommunisták voltak, illetve közel álltak a kommunizmus eszméjéhez. Maga Barroso úr maoista volt. Siim Kallas, aki egyáltalán nem volt diákaktivista, hanem a Legfelső Tanács tagja volt – tehát magas rangú kommunistákról van szó. Ashton bárónő a CND-t vezette, és még mindig nem hajlandó közölni, hogy kapott-e pénzt a Brit Kommunista Párttól. Még folytathatnám, de akkor egy jó ideig itt maradnánk. Ebben a Bizottságban legalább 10 kommunista van, és ez azt az érzést kelti, mintha visszatértek volna a régi szép idők. A kommunisták körében bizonyára van egy kis nosztalgia. Míg 60 évvel ezelőtt egy vasfüggöny szakította szét Európát, ma pedig az Európai Bizottság vasökle sújt le. Tapasztalhattuk ezt a 121. cikk esetében és Görögország tényleges protektorátussá alakítása során. Szerencsétlen Görögország, az euró gazdasági börtönének csapdájába esett! Szegény Görögország, a modernkori foglyává váltak, amelyből úgy tűnik, nincs menekvés! Barroso úr, Görögországnak leértékelésre, nem szadomonetarizmusra van szüksége. Isten tudja, mit okoz ez az országnak. 1968-ban a korlátozott szuverenitás brezsnyevi doktrínája volt jellemző. Ma „közös érdekek”-ről beszélünk. „Minden eddiginél szorosabb Európai Unió”-ról és „közös hatalomgyakorlás”-ról, és ez az, amit Önök felhasználtak, de természetesen nem csupán Görögországot érinti, mert ugyanez fog bekövetkezni Spanyolországban, Portugáliában és Írországban. Minden esetben a 121. cikket fogják idézni. Barroso úr, Ön korábban azt mondta, hogy ragaszkodni fogunk az útirányhoz, és ez azt jelenti, hogy több millió európai szenvedésnek lesz kitéve, amint Ön megpróbálja összetartani ezt a katasztrofális projektet, azaz az eurót. Darabokra fog hullani; kétség sem férhet hozzá, ez olyan bizonyos, ahogy az Nagy-Britannia esetében az árfolyam-mechanizmus során 1992-ben történt. Nevethet, mosolyoghat. Nem fog működni. Nem is működhet. Darabokra fog hullani, és az európaiakra tekintettel, minél hamarabb, annál jobb. Ehhez demokratikus megoldásokra van szükségünk. Ha továbbra is az extrém euronacionalimust erőlteti, ez erőszakhoz fog vezetni. Nemmel kell szavaznunk erre a Bizottságra. Európa jövőjét az emberek kezébe kell helyeznünk, hogy minden tagállamban szabad és tisztességes népszavazásokon dönthessenek róla."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Völkerkerker"18,5,20,15,16,11,22,3,4,21,17,9,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Panie przewodniczący! Oto mamy przed sobą nowy europejski rząd, rząd, który dzięki traktatowi lizbońskiemu ma teraz olbrzymie kompetencje – już nie tylko ministra spraw zagranicznych i ambasady, nie tylko możliwość podpisywania traktatów, lecz obecnie także zdolność korzystania z prerogatyw nadzwyczajnych w celu dosłownego przejęcia państw – a jednak od przywódców dużych grup w Parlamencie Europejskim usłyszeliśmy dziś rano żądanie, byście mieli jeszcze więcej kompetencji, i to jeszcze szybciej. Być może warto, żebyśmy sobie przypomnieli, że ten traktat, dający Komisji te uprawnienia, nie ma w Unii Europejskiej żadnego demokratycznego mandatu. Zignorowaliście referenda, zaprzeczyliście referendom i zmusiliście biednych Irlandczyków do ponownego głosowania. Zadziwia mnie to, że wspólnym mianownikiem tej Komisji jest właśnie liczba kandydatów na komisarzy, którzy byli komunistami lub byli bardzo bliscy komunizmowi. Sam pan Barroso jest maoistą. Siim Kallas wcale nie był tylko studenckim aktywistą, lecz nawet członkiem Rady Najwyższej – mamy tam pierwszorzędnych komunistów. Baronessa Ashton prowadziła CND i nadal odmawia powiedzenia nam, czy wzięła pieniądze od Komunistycznej Partii Wielkiej Brytanii. Mógłbym kontynuować, lecz zabrałoby to sporo czasu. Mamy jednak w tej Komisji co najmniej dziesięcioro komunistów i musi temu towarzyszyć odczucie, że odbywa się powrót do starych dobrych czasów. Komuniści muszą odczuwać jakąś nostalgię. Podczas gdy 60 lat temu nad Europą zapadła żelazna kurtyna, dziś mamy żelazną pięść Komisji Europejskiej. Widzieliśmy ją w art. 121 i efektywnym zamienieniu Grecji w protektorat. Biedna Grecja, w pułapce gospodarczego więzienia euro! Biedna Grecja, w pułapce współczesnej z której najwyraźniej nie ma wyjścia! Panie Barroso, Grecja potrzebuje dewaluacji, nie zaś sadomonetaryzmu. Bóg jeden wie, co on im zrobi. W roku 1968 mieliśmy doktrynę Breżniewa o ograniczonej suwerenności. Dzisiaj mamy „wspólne wartości”. Mamy „coraz ściślejszą Unię Europejską” oraz „łączenie suwerenności” – i to właśnie wykorzystaliście, lecz oczywiście nie będzie to tylko Grecja, bo to samo przydarzy się Hiszpanii, Portugalii i Irlandii. W przypadku wszystkich tych krajów przywołany zostanie art. 121. Panie Barroso, powiedział pan wcześniej, że będziemy trzymać się naszego kursu, co oznacza, że miliony ludzi w Europie doświadczą bólu w wyniku pańskich prób utrzymania w ryzach tego katastrofalnego projektu, jakim jest euro. Rozpadnie się on na kawałki; nie ma co do tego żadnych wątpliwości, podobnie jak to było w przypadku mechanizmu kursowego w Wielkiej Brytanii w 1992 roku. Może się pan śmiać, może się pan uśmiechać. To nie zadziała. Nie może zadziałać. Rozpadnie się on na kawałki, a jeśli chodzi o narody Europy, im szybciej do tego dojdzie, tym lepiej. Potrzeba nam w tym zakresie demokratycznych rozwiązań. Jeśli nadal będziemy pchać naprzód ten wasz skrajny euro-nacjonalizm, doprowadzi to do przemocy. Musimy zagłosować przeciwko tej Komisji. Przyszłość Europy musimy przekazać ludziom w każdym państwie członkowskim w ramach wolnych i uczciwych referendów."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Völkerkerkeriin,"7
lpv:unclassifiedMetadata
"Völkerkerker"18,5,20,15,16,11,22,3,4,21,17,9,12,8
lpv:translated text
". Herr talman! Vi har framför oss EU:s nya regering, en regering som nu, i och med Lissabonfördraget, har enorma befogenheter, inte bara en utrikesminister och ambassader, inte bara möjlighet att underteckna fördrag, utan möjlighet att tillämpa befogenheter i nödsituationer för att bokstavligen ta över länder, och ändå begär man, enligt vad vi har hört under förmiddagen från ordförandena för de stora grupperna i Europaparlamentet, att ni ska ta över ännu fler befogenheter och göra det ännu snabbare. Vi kanske borde påminna oss om att detta fördrag, som ger kommissionen dessa befogenheter, inte alls har demokratisk legitimitet i Europeiska unionen. Ni ignorerade folkomröstningar, ni nekade till folkomröstningar och ni tvingade de stackars irländarna under hot till att rösta en andra gång. Det slår mig att den nya kommissionens gemensamma nämnare är det stora antal bland dem som tidigare varit kommunister, eller mycket nära kommunister. José Manuel Barroso själv var maoist. Siim Kallas var, långt ifrån att vara studentaktivist, till och med medlem av högsta Sovjet – här har vi kommunister i toppklass. Catherine Ashton drev kampanjen mot kärnvapen (CND) och vägrar fortfarande att tala om huruvida hon tog emot pengar från kommunistpartiet i Storbritannien. Jag skulle kunna fortsätta, men det skulle ta för lång tid. Men vi har åtminstone tio kommunister i den nya kommissionen, och det måste kännas som att återgå till den gamla goda tiden. Det måste råda viss nostalgi bland kommunisterna. Samtidigt som järnridån föll över Europa för 60 år sedan har vi i dag Europeiska kommissionens järnhand. Detta framgår i artikel 121 och genom att Grekland på ett effektivt sätt har förvandlats till ett protektorat. Stackars Grekland, fångat i eurons ekonomiska fängelse! Stackars Grekland, som är fånge i ett modernt (folkfängelse) som det inte verkar finnas någon väg ut ur. Vad Grekland behöver är devalvering, inte sadomonetarism. Gud vet hur det kommer att påverka dem. År 1968 kom Leonid Brezjnevs doktrin om begränsad suveränitet. I dag har vi ”gemensamma värderingar”. Vi har ett ”alltmer slutet EU” och ”samlad suveränitet”, och det är vad ni har tillämpat, men detta kommer naturligtvis inte bara att gälla Grekland, för samma sak kommer att hända Spanien, Portugal och Irland. Artikel 121 kommer att åberopas i samband med alla dessa länder. Barroso sade tidigare att vi kommer att hålla fast vid denna kurs, vilket innebär att miljontals människor i Europa kommer att få lida medan ni försöker att upprätthålla det katastrofala projekt som euron utgör. Det kommer att falla i bitar; det råder det ingen tvekan om, som det sannerligen gjorde för Storbritannien under växelkursmekanismen 1992. Ni kan skratta och ni kan le. Det kommer inte att fungera. Det kan inte fungera. Det kommer att falla i bitar, och vad Europas folk beträffar är det bättre ju tidigare detta sker. Vi behöver demokratiska lösningar i detta avseende. Om ni fortsätter att driva denna extrema euronationalism kommer det att sluta med våld. Vi måste rösta emot den nya kommissionen. Vi måste lägga Europas framtid i händerna på medborgarna genom att ha fria och rättvisa folkomröstningar i alla medlemsstater."@sv22
lpv:translated text
". Mijnheer de Voorzitter, wij worden hier vandaag geconfronteerd met de nieuwe regering van Europa; een regering die op grond van het Verdrag van Lissabon over enorme bevoegdheden beschikt. Ik doel daarmee niet slechts op de aanstelling van een minister van Buitenlandse Zaken en op het openen van ambassades of op de bevoegdheid om verdragen te ondertekenen, maar met name ook op de bevoegdheid om in noodsituaties letterlijk landen over te kunnen nemen. Wat wij echter vanochtend gehoord hebben van de leiders van de grote fracties in het Europees Parlement is dat zij aandringen op nóg meer bevoegdheden voor u, en liefst zo snel mogelijk. Wellicht is het goed om in herinnering te roepen dat dit Verdrag waaraan de Commissie die bevoegdheden ontleent, in de Europese Unie over geen enkele democratische legitimiteit beschikt. U heeft referenda genegeerd, u heeft referenda verboden en u heeft de arme Ieren gedwongen nog een tweede keer te gaan stemmen. Het valt mij op dat de gemeenschappelijke noemer in deze Commissie bestaat uit het grote aantal commissarissen dat communist is geweest, of in ieder geval bijna communist is geweest. De heer Barroso zelf is maoïst geweest. Siim Kallas was bepaald geen activistische student, maar is zelfs lid geweest van de Opperste Sovjet – wij hebben hier dus te maken met topcommunisten. Barones Ashton gaf leiding aan de Britse campagne voor nucleaire ontwapening (CND) en zij weigert nog steeds om ons te vertellen of zij geld heeft aangenomen van de Britse Communistische Partij. Ik zou nog wel even door kunnen gaan, maar dat zou allemaal te lang duren. Deze Commissie bestaat in ieder geval uit minimaal tien communisten en dat moet als een terugkeer naar die goeie ouwe tijd voelen. Er moet sprake zijn van een bepaalde nostalgie onder de communisten. Terwijl zestig jaar geleden een IJzeren Gordijn over Europa viel, hebben wij vandaag te maken met de ijzeren vuist van de Europese Commissie. Wij hebben dat gemerkt in verband met artikel 121 en door het feit dat Griekenland in feite tot een protectoraat is uitgeroepen. Arm Griekenland, vastgezet in de economische gevangenis van de euro! Arm Griekenland, vastgezet in een hedendaagse waaruit geen ontsnapping mogelijk lijkt! Wat Griekenland nodig heeft, geachte heer Barroso, is een devaluatie, geen sado-monetarisme. De hemel mag weten wat dit voor effect op dat land zal hebben. In 1968 hadden wij de brezjnevdoctrine van beperkte soevereiniteit. Tegenwoordig hebben wij “gedeelde waarden”. Wij hebben een “Europa met steeds nauwere banden” en een “gebundelde soevereiniteit” en dat is precies waar u gebruik van heeft gemaakt. Uiteraard blijft dit niet beperkt tot Griekenland. Hetzelfde gaat straks ook gebeuren met Spanje, Portugal en Ierland. Met betrekking tot al deze landen zal straks een beroep worden gedaan op artikel 121. Mijnheer Barroso, u zei eerder dat wij aan onze koers blijven vasthouden. Dat betekent dat miljoenen mensen in Europa pijn zullen lijden terwijl u dit rampzalige europroject doorzet. Dat project zal uit elkaar spatten; dat is boven alle twijfel verheven. Net zoals het voor Groot-Brittannië in 1992 deed in het kader van het wisselkoersmechanisme. U kunt erom lachen en kunt erom glimlachen, maar het zal niet werken. Het kan niet werken. Het zal helemaal uit elkaar vallen en als het aan de mensen van Europa ligt liever vandaag dan morgen. Wij hebben hiervoor democratische oplossingen nodig. Als u uw extreme euronationalisme blijft doordrukken, leidt dit uiteindelijk tot geweld. Daarom moeten wij tegen deze Commissie stemmen. Wij moeten de toekomst van Europa in alle lidstaten in de handen van de mensen leggen op basis van open en eerlijke referenda."@nl3
lpv:unclassifiedMetadata
"Völkerkerker"18,5,20,15,16,11,22,3,4,21,17,9,12,8
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μπροστά μας τη νέα κυβέρνηση της Ευρώπης, μια κυβέρνηση που, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, έχει τώρα τεράστιες αρμοδιότητες, όχι μόνο έναν υπουργό Εξωτερικών και πρεσβείες, όχι μόνο τη δυνατότητα να συνάπτει συνθήκες, αλλά και τη δυνατότητα τώρα να χρησιμοποιεί έκτακτες εξουσίες για να καταλαμβάνει κυριολεκτικά χώρες και, παρά ταύτα, αυτό που ακούσαμε σήμερα από τους ηγέτες των μεγάλων ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι το αίτημα να αναλάβετε ακόμα περισσότερες εξουσίες και να το πράξετε ακόμα πιο γρήγορα. Ίσως αξίζει να θυμηθούμε ότι αυτή η συνθήκη που παραχωρεί σε αυτήν την Επιτροπή αυτές τις εξουσίες δεν έχει καμία δημοκρατική νομιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγνοήσατε δημοψηφίσματα, αρνηθήκατε δημοψηφίσματα και τρομοκρατήσατε τους καημένους τους Ιρλανδούς για να ψηφίσουν δεύτερη φορά. Με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ο κοινός παρονομαστής σε αυτήν την Επιτροπή είναι ο μεγάλος αριθμός εκείνων που ήταν κομμουνιστές ή ήταν πολύ κοντά στον κομμουνισμό. Ο ίδιος ο κ. Barroso ήταν μαοϊστής. Ο κ. Siim Kallas, εκτός από το γεγονός ότι ήταν ακτιβιστής φοιτητής, υπήρξε ακόμα και μέλος του Ανώτατου Σοβιέτ – έχουμε κορυφαίους κομμουνιστές σε αυτό το Σώμα. Η βαρόνη Ashton εργάστηκε για την Εκστρατεία για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό και ακόμα αρνείται να μας πει αν πήρε χρήματα από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Μεγάλης Βρετανίας. Θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά θα μας πάρει πολύ ώρα. Έχουμε τουλάχιστον 10 κομμουνιστές σε αυτήν την Επιτροπή και πρέπει να θυμίζει λίγο επιστροφή στις παλιές καλές εποχές. Θα πρέπει να υπάρχει ένας βαθμός νοσταλγίας μεταξύ των κομμουνιστών. Μολονότι, πριν από 60 χρόνια, έπεσε ένα Σιδηρούν Παραπέτασμα στην Ευρώπη, σήμερα έχουμε τη σιδηρά γροθιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την είδαμε με το άρθρο 121 και με τη μετατροπή της Ελλάδας σε προτεκτοράτο. Καημένη Ελλάδα, παγιδευμένη στην οικονομική φυλακή του ευρώ! Καημένη Ελλάδα, παγιδευμένη μέσα στη σύγχρονη «φυλακή των λαών» από την οποία δεν φαίνεται να υπάρχει διαφυγή! Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα, κύριε Barroso, είναι υποτίμηση, όχι σαδο-μονεταρισμό. Ένας Θεός ξέρει τι επιπτώσεις θα έχει αυτός για τη χώρα. Το 1968, είχαμε το δόγμα Μπρέζνιεφ περί περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας. Σήμερα έχουμε «κοινές αξίες». Έχουμε μια «διαρκώς στενότερη ένωση των λαών της Ευρώπης» και «συγκέντρωση κυριαρχίας» και αυτό χρησιμοποιήσατε, αλλά φυσικά δεν θα είναι μόνο η Ελλάδα, διότι το ίδιο θα συμβεί στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία. Το άρθρο 121 θα τεθεί σε εφαρμογή με όλες αυτές τις χώρες. Κύριε Barroso, είπατε νωρίτερα ότι θα εμμείνουμε στην πορεία μας και αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη θα υποφέρουν στην προσπάθειά σας να διατηρήσετε στη ζωή αυτό το καταστροφικό σχέδιο του ευρώ. Θα καταρρεύσει, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τόσο βέβαιο όσο ήταν για τη Βρετανία κατά τη διάρκεια του μηχανισμού συναλλαγματικής ισοτιμίας το 1992. Μπορείτε να γελάτε, μπορείτε να χαμογελάτε. Δεν θα λειτουργήσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Θα καταρρεύσει και, όσον αφορά τους πολίτες της Ευρώπης, όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο. Χρειαζόμαστε δημοκρατικές λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Αν συνεχίσετε να ασκείτε πιεστικά τον ακραίο ευρω-εθνικισμό σας, αυτό θα οδηγήσει στη βία. Πρέπει να ψηφίσουμε κατά αυτής της Επιτροπής. Πρέπει να αφήσουμε το μέλλον της Ευρώπης στους πολίτες κάθε κράτους μέλους με ελεύθερα και δίκαια δημοψηφίσματα."@el10
lpv:translated text
"Hr. formand! Foran os har vi den nye regering i Europa, en regering, som med Lissabontraktaten nu har en enorm magt, ikke blot en udenrigsminister og ambassader, ikke blot evnen til at undertegne traktater, men evnen til nu at anvende nødretstilstanden til bogstavelig talt at overtage lande, og alligevel er det, som vi har hørt fra Europa-Parlamentets store gruppe af ledere her til morgen, kravet om, at De får endnu mere magt, og at det sker endnu hurtigere. Måske skulle vi minde os selv om, at denne traktat, som giver Kommissionen den magt, overhovedet ikke har nogen demokratisk legitimitet i EU. De har ignoreret folkeafstemninger, De har afvist folkeafstemninger, og De har tyranniseret de stakkels irere til at foretage endnu en afstemning. Det slår mig, at fællesnævneren i denne Kommission er antallet af kommunister eller folk, der er meget tæt på kommunismen. Hr. Barroso selv var maoist. Siim Kallas, som langtfra var studenteraktivist, var endda medlem af Den Øverste Sovjet – vi har førsteklasses kommunister dér. Baroness Ashton ledte kampagnen for atomnedrustning (CND) og nægter stadig at fortælle os, om hun modtog penge fra Storbritanniens Kommunistparti. Jeg kunne blive ved, men så skulle vi blive her et stykke tid. Men vi har mindst 10 kommunister i denne Kommission, og det må føles som en tilbagevenden til de gode gamle dage. Kommunisterne må føle sig ret nostalgiske. Mens der for 60 år siden blev lagt et jerntæppe ned over hele Europa, har vi i dag Kommissionens jernhånd. Vi har set det i forbindelse med artikel 121 og med Grækenland, som i realiteten konverteres til et protektorat. Stakkels Grækenland, der er fanget i euroens økonomiske fængsel! Stakkels Grækenland, der er fanget i et moderne fængsel af nationer, som der ikke lader til at være nogen vej ud af! Det, som Grækenland har behov for, hr. Barroso, er en devaluering, ikke sadomonetarisme. Gud ved, hvad det vil gøre ved dem. I 1968 havde vi Brezhnevdoktrinen med begrænset suverænitet. I dag har vi "fælles værdier". Vi har et "stadig tættere EU" og "forenet suverænitet", og det er det, De har anvendt, men det er selvfølgelig ikke kun Grækenland, for det samme vil ske for Spanien, Portugal og Irland. Artikel 121 vil blive gjort gældende i forbindelse med alle disse. De sagde tidligere, hr. Barroso, at vi holder os til vores kurs, og det vil sige, at millioner af mennesker i Europa udsættes for smerte, når De forsøger at holde sammen på det katastrofale projekt, som euroen er. Det falder fra hinanden. Det er der ikke nogen tvivl om, lige så sikkert som det skete for Storbritannien med vekselkursmekanismen i 1992. De kan grine, De kan smile. Det virker ikke. Det kan ikke virke. Det falder fra hinanden, og, for befolkningerne i Europas vedkommende, jo før, jo bedre. Vi har brug for demokratiske løsninger. Hvis De fortsætter med at presse på med Deres ekstreme euronationalisme, vil det føre til vold. Vi må stemme imod denne Kommission. Vi må lade Europas fremtid være op til befolkningerne i hver enkelt medlemsstat i frie og retfærdige folkeafstemninger."@da2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,21,9,9,12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs! Mūsu priekšā ir jaunā Eiropas valdība, valdība, kurai saskaņā ar Lisabonas līgumu tagad ir milzīgas pilnvaras ― ne tikai ārlietu ministrs un vēstniecības, ne tikai iespēja slēgt līgumus, bet iespēja tagad izmantot arī ārkārtas pilnvaras, lai burtiski pārņemtu valstis, un - kā mēs šorīt dzirdējām no Eiropas Parlamenta lielo grupu vadītājiem ― pastāv prasība pārņemt pat vēl vairāk pilnvaru un darīt to pēc iespējas ātrāk. Iespējams, ir vērts sev atgādināt, ka līgums, kas dod Komisijai šīs pilnvaras, nepavisam nav demokrātiski likumīgs Eiropas Savienībā. Jūs ignorējāt referendumus, jūs noliedzāt referendumus, un jūs piespiedāt nabaga īrus veikt vēlēšanas otrreiz. Esmu pārsteigts, ka tas, kas šajā Komisijā daudzus vieno, ir milzīgais bijušo komunistu vai tiem tuvu stāvošo skaits. Pats kungs ir bijis maoists. ne tuvu nebūdams studentu aktīvists, bija pat Augstākās padomes loceklis — mums šeit ir pirmšķirīgi komunisti. Baronese vadīja CND, un viņa joprojām atsakās mums izstāstīt, vai ir ņēmusi naudu no Lielbritānijas Komunistiskās partijas. Es varētu turpināt, bet tad mums būtu šeit jāuzturas kādu laiku. Bet šajā Komisijā mums ir vismaz 10 komunistu, un droši vien viņi jūtas kā atgriezušies vecajos labajos laikos. Komunistu vidū jābūt noteikta veida nostaļģijai. Pirms 60 gadiem Eiropā krita dzelzs priekškars, bet šodien mums ir Eiropas Komisijas dzelzs dūre. Mēs to redzam 121. pantā un efektīvajā Grieķijas pārvēršanā par protektorātu. Nabaga Grieķija, ievilināta euro ekonomiskajā cietumā! Nabaga Grieķija, ievilināta mūsdienu un izrādās, ka izejas no tā nav! Grieķijai kungs, ir vajadzīga devalvācija, nevis sado-monetārisms. Kas to lai zina, ko tas ar viņiem izdarīs. 1968. gadā mums bija Brežņeva mācība par ierobežoto suverenitāti. Šodien mums ir "kopīgās vērtības". Tagad mums ir "tuvāka nekā jebkad agrāk Eiropas Savienība" un "kopēja suverenitāte", un to jūs esat izmantojuši, bet, protams, tā nebūs tikai Grieķija, jo tam pašam jānotiek Spānijā, Portugālē un Īrijā. Visos šajos gadījumos tiks piesaukts 121. pants. kungs, iepriekš jūs teicāt, ka mēs paliksim pie sava kursa, un tas nozīmē, ka miljoniem Eiropas cilvēku būs jāpārdzīvo sāpes, jo jūs cenšaties saglabāt šo postošo projektu, ko sauc par euro. Nav šaubu par to, ka šis projekts sašķīdīs gabalos: tas ir tikpat droši kā tas, kas notika Lielbritānijā valūtas apmaiņas mehānisma īstenošanas laikā 1992. gadā. Jūs varat smieties, jūs varat smaidīt. Tas nepalīdzēs. Tas nevar palīdzēt. Tas sašķīdīs gabalos, tiklīdz Eiropas tautas būs iejaukušās, un jo ātrāk tas notiks, jo labāk. Mums tam nepieciešami demokrātiski risinājumi. Ja jūs turpināsiet uzspiest savu ekstrēmo euro-nacionālismu, tas novedīs līdz vardarbībai. Mums jābalso pret šo Komisiju. Ar brīviem un godīgiem referendumiem mums jāieliek Eiropas nākotne katras dalībvalsts iedzīvotāju rokās."@lv13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, meillä on edessämme Euroopan uusi hallitus, hallitus, jolla on Lissabonin sopimuksen myötä nyt suunnattomasti valtaa eli ulkoministerin, suurlähetystöjen ja sopimusten allekirjoittamisoikeuden lisäksi myös oikeus käyttää poikkeusvaltuuksia lähes maiden valtaamiseen, ja kuitenkin se, mitä olemme tänään kuulleet Euroopan parlamentin suurryhmien johtajilta, on vaatimus siitä, että otatte vielä enemmän valtuuksia ja teette sen vielä nopeammin. Ehkä nyt kannattaa palauttaa mieliimme, että tällä perussopimuksella, jolla annetaan nämä oikeudet komissiolle, ei ole lainkaan demokraattista oikeutusta Euroopan unionissa. Ette ottanut kansanäänestyksiä huomioon, kielsitte ne ja pakotitte irlantilaisraukat äänestämään toisen kerran. Minusta vaikuttaa siltä, että tämän komission yhteisenä nimittäjänä on silkka entisten kommunistien tai kommunismia myötäilevien lukumäärä. Barroso itse oli maolainen. Siim Kallas ei suinkaan ollut opiskelija-aktivisti vaan jopa neuvostoliittolaisen ääriliikkeen jäsen – meillä on täällä kovan luokan kommunisteja. Paronitar Ashton oli ydinaseriisuntakampanja CND:n (Campaign for Nuclear Disarmament) johdossa eikä vieläkään suostu kertomaan meille, ottiko hän vastaan rahaa Yhdistyneen kuningaskunnan kommunistipuolueelta. Voisin jatkaa, mutta joutuisimme istumaan täällä vielä pitkään. Tässä komissiossa on kuitenkin ainakin kymmenen kommunistia, ja se tuntuu varmaankin paluulta vanhoihin hyviin aikoihin. Kommunistien keskuudessa on varmaankin tiettyä nostalgiaa. Eurooppa joutui 60 vuotta sitten rautaesiripun alle, mutta nyt olemme joutuneet Euroopan komission rautaisen nyrkin alle. Se on nähty 121 artiklan osalta ja nyt kun Kreikkaa ollaan käytännössä muuttamassa protektoraatiksi. Kreikka-raukka, suljettuna euron muodostamaan taloudelliseen vankilaan! Kreikka-raukka, suljettuna meidän aikamme kansakuntien vankilaan, josta ei ilmeisesti ole mitään ulospääsyä! Arvoisa puheenjohtaja Barroso, se, mitä Kreikassa tarvitaan, on devalvaatio, ei mitään sadomonetarismia. Luoja tietää, mitä se saa maassa aikaan. Vuonna 1968 meillä oli Brežnevin doktriini rajoitetusta itsemääräämisoikeudesta. Tänään meillä on "yhteiset arvot". Meillä on "yhä tiiviimpi Euroopan unioni" ja "jaettu itsemääräämisoikeus" ja juuri sitä olette käyttänyt, mutta se ei tietenkään rajoitu Kreikkaan, koska samaa tapahtuu Espanjalle, Portugalille ja Irlannille. 121 artiklaan vedotaan kaikkien niiden osalta. Arvoisa puheenjohtaja Barroso, sanoitte aiemmin, että pidämme kiinni linjastamme ja se tarkoittaa, että miljoonat ihmiset Euroopassa joutuvat kärsimään teidän yrittäessänne pitää koossa tätä euron muodostamaa katastrofaalista hanketta. Se tulee romahtamaan; siitä ei ole mitään epäilystä, se on yhtä varmaa kuin mitä tapahtui Yhdistyneessä kuningaskunnassa valuuttakurssimekanismin osalta vuonna 1992. Naurakaa vaan, hymyilkää vaan. Se ei tule toimimaan. Se ei voi toimia. Se tulee romahtamaan, ja mitä Euroopan kansoihin tulee, mitä nopeammin, sen parempi. Tarvitsemme tähän demokraattisia ratkaisuja. Jos jatkatte äärimmäisen euronationalismin tuputtamista, päädymme väkivaltaisuuksiin. Meidän on äänestettävä tätä komissiota vastaan. Meidän on annettava Euroopan tulevaisuus kansalaisten käsiin kaikissa jäsenvaltioissa järjestettävin vapain ja rehellisin kansanäänestyksin."@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
"Völkerkerker,"13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Mr President, what we have before us here is the new government of Europe, a government that, with the Lisbon Treaty, now has enormous powers, not just a Foreign Minister and embassies, not just the ability to sign treaties, but the ability now to use emergency powers to literally take countries over, and yet what we have heard from the European Parliament’s big group leaders this morning is the demand that you take even more powers and do it even more quickly. Perhaps it is worth reminding ourselves that this treaty that gives this Commission these powers does not have democratic legitimacy in the European Union at all. You ignored referendums, you denied referendums, and you bullied the poor Irish into voting a second time. I am struck that the common denominator with this Commission is the sheer number of them that were communists, or were very close to communism. Mr Barroso himself was a Maoist. Siim Kallas, far from being a student activist, was even a member of the Supreme Soviets – we have top-notch communists there. Baroness Ashton ran CND and still refuses to tell us whether she took money from the Communist Party of Great Britain. Now I could go on but we would be here for some time. But we have at least 10 communists in this Commission and it must feel like a return to the good old days. There must be certain nostalgia amongst the communists. Whilst, 60 years ago, an Iron Curtain fell across Europe, today we have the iron fist of the European Commission. We have seen it with Article 121 and with Greece effectively being turned into a protectorate. Poor Greece, trapped inside the economic prison of the euro! Poor Greece, trapped inside the modern day for which it appears there is no way out! What Greece needs, Mr Barroso, is devaluation, not sado-monetarism. Goodness knows what that is going to do to them. In 1968, we had the Brezhnev doctrine of limited sovereignty. Today we have ‘shared values’. We have an ‘ever-closer European Union’ and ‘pooled sovereignty’ and that is what you have used, but of course it will not just be Greece, because the same is going to happen to Spain, to Portugal and to Ireland. Article 121 will be invoked with all of those. Mr Barroso, you said earlier that we will stick to our course, and that means millions of people in Europe will be put through pain as you attempt to keep together this disastrous project that is the euro. It will fall to pieces; of that there can be no doubt, as surely as it did for Britain during the exchange rate mechanism in 1992. You can laugh, you can smile. It will not work. It cannot work. It will fall to pieces, and, as far as the peoples of Europe are concerned, the sooner it does the better. We need democratic solutions to this. If you go on pushing your extreme euro-nationalism, this will lead to violence. We must vote against this Commission. We must put the future of Europe to people in every Member State in free and fair referendums."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,21,9,9,12
lpv:unclassifiedMetadata
"Völkerkerker"18,5,20,15,16,11,22,3,4,21,17,9,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Señor Presidente, lo que tenemos aquí presente ante nosotros es el nuevo Gobierno de Europa, un gobierno que, con el Tratado de Lisboa, ahora posee enormes poderes, no se trata únicamente de un ministro de Asuntos Exteriores ni de embajadas, ni de la capacidad de firmar tratados, sino que ahora se trata de la capacidad de emplear poderes de emergencia para, literalmente, apoderarse de países, y sin embargo, lo que hemos escuchado esta mañana a los líderes del principal grupo del Parlamento es cómo pedían que asumiera aún más poderes y que lo hiciera todavía con mayor rapidez. Quizás merezca la pena recordarnos a nosotros mismos que este tratado que otorga a la Comisión estos poderes no posee en absoluto legitimidad democrática en la Unión Europea. Usted ha ignorado los referéndums, ha rechazado los referéndums, y ha obligado a los pobres irlandeses a que votaran una segunda vez. Me sorprende que el denominador común de esta Comisión sea que una cantidad abrumadora de ellos fue comunista o mantuvo una cercana relación con el comunismo. El propio señor Barroso era maoísta. Siim Kallas, lejos de ser un estudiante activista, era incluso miembro del Soviet Supremo, tenemos aquí a comunistas de primera. La baronesa Ashton dirigió la CND y todavía se niega a contarnos si le quitó dinero al Partido Comunista de Gran Bretaña. Ahora podría seguir pero estaríamos aquí durante algún tiempo. Pero tenemos al menos a 10 comunistas en esta Comisión y debe ser como volver a los buenos tiempos. Debe quedar cierta nostalgia entre los comunistas. Aunque hace 60 años el Telón de Acero cayó en toda Europa, hoy tenemos el puño de acero de la Comisión Europea. Así lo hemos visto en el artículo 121 y con Grecia convirtiéndose eficazmente en un protectorado. ¡Pobre Grecia, atrapada en la prisión económica del euro! ¡Pobre Grecia, atrapada en una moderna de la que no parece haber salida! Lo que Grecia necesita, señor Barroso, es devaluación, no un «sado-monetarismo». Dios sabe qué les hará eso. En 1968, teníamos la doctrina Brezhnev de la soberanía limitada. Hoy tenemos los «valores compartidos». Disponemos de una «Unión Europea cada vez más unida» y de una «soberanía compartida» y eso es lo que ustedes han empleado, pero desde luego no será únicamente Grecia, porque lo mismo le va a ocurrir a España, a Portugal y a Irlanda. Con todos ellos se apelará al artículo 121. Señor Barroso, usted manifestó antes que mantendremos nuestro rumbo, y eso significa que millones de personas en Europa tendrán que atravesar penurias mientras usted trata de mantener unido este desastroso proyecto que constituye el euro. Quedará reducido a pedazos; de eso no puede caber la menor duda, tan seguro como lo que sucedió en Gran Bretaña con el mecanismo de tipos de cambio en 1992. Pueden ustedes reírse, pueden sonreírse. No funcionará. No puede funcionar. Se deshará en pedazos y en lo que respecta a los ciudadanos de Europa, cuanto antes ocurra mejor. Necesitamos soluciones democráticas para esto. Si siguen presionando su extremo euronacionalismo, nos acabará conduciendo a la violencia. Debemos votar en contra de esta Comisión. Debemos poner el futuro de Europa a cargo del pueblo de cada uno de los Estados miembros mediante referéndums libres y justos."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,21,9,9,12
lpv:unclassifiedMetadata
"Völkerkerker"18,5,20,15,16,11,22,3,4,21,17,9,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,21,9,9,12
lpv:translated text
"Senhor Presidente, o que temos diante de nós é o novo governo da Europa, governo esse que, com o Tratado de Lisboa, dispõe agora de vastíssimos poderes; não apenas de um Ministro dos Negócios Estrangeiros e de embaixadas, não apenas da competência para assinar tratados, mas da capacidade de utilizar poderes de emergência para assumir, literalmente, o controlo de outros países. E contudo, aquilo que ouvimos hoje de manhã, da boca dos líderes dos grandes grupos políticos do Parlamento Europeu foi a exigência de que o V. Exa. obtenha poderes ainda mais vastos, com maior rapidez. Talvez valha a pena recordarmo-nos que o Tratado que atribui tais poderes à presente Comissão não possui qualquer tipo de legitimidade democrática na União Europeia. Os senhores ignoraram referendos, negaram-nos, e intimidaram os coitados dos Irlandeses, levando-os a votar uma segunda vez. Impressiona-me que o denominador comum desta Comissão seja o número dos seus membros que foram comunistas, ou que se aproximaram bastante do comunismo. O próprio Presidente da Comissão, José Manuel Barroso, foi maoísta. O Comissário Siim Kallas, longe de ser um estudante activista, chegou a ser membro do Soviete Supremo. Temos por lá comunistas de primeiríssima água. A Baronesa Ashton dirigiu a Campanha para o Desarmamento Nuclear ( CND) e ainda se recusa a dizer-nos se desviou dinheiro do Partido Comunista da Grã-Bretanha. E poderia continuar, mas ficaríamos aqui algum tempo. O certo é que há pelo menos dez comunistas nesta Comissão e isso deve dar-lhes a sensação de um regresso aos velhos tempos. Deve haver uma certa nostalgia entre eles. Enquanto, há sessenta anos, uma Cortina de Ferro se abatia sobre a Europa, hoje temos o pulso de ferro da Comissão Europeia. Sentimo-lo no caso do artigo 121.º e no caso da Grécia, país que está a ser efectivamente transformado num protectorado. Pobre Grécia, encurralada na prisão económica do euro! Pobre Grécia, encurralada na (prisão das Nações) dos tempos modernos, para a qual parece não existir saída! Do que a Grécia precisa, Senhor Presidente Barroso, é de desvalorização e não de sado-monetarismo. Só Deus sabe o que isso lhe poderá fazer! Em 1968, tínhamos a doutrina de Brejnev sobre a soberania limitada. Hoje, temos os "valores partilhados". Temos uma "União Europeia cada vez mais unida" e uma "soberania comum" e foram esses os argumentos que o senhor utilizou. Mas é claro que não vai ser só a Grécia, porque o mesmo irá acontecer a Espanha, a Portugal e à Irlanda. O artigo 121.º será invocado em todos esses casos. Senhor Presidente Barroso, o senhor afirmou anteriormente que prosseguiríamos o nosso rumo e que milhões de pessoas na Europa iriam passar por um mau bocado, enquanto o senhor tenta manter este projecto desastroso que é o euro. A moeda europeia vai desmoronar-se: que não haja dúvidas quanto a isso. É tão certo como os problemas que criou à Grã-Bretanha, durante o mecanismo da taxa de câmbio, em 1992. Pode rir-se à sua vontade. O euro não vai funcionar. Não pode funcionar. Vai desmoronar-se e, no que diz respeito aos povos da Europa, quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Precisamos de encontrar soluções democráticas para esta situação. Se continuar a impingir-nos o seu euro-nacionalismo radical, haverá violência. Temos de votar contra esta Comissão. Temos de colocar o futuro da Europa nas mãos dos cidadãos de todos os Estados-Membros, através de referendos livres e justos."@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
"Campaign for Nuclear Disarmament,"17
lpv:unclassifiedMetadata
"Völkerkerker"18,5,20,15,16,11,22,3,4,21,17,9,12,8
lpv:translated text
"Herr Präsident! Hier vor uns haben wir die neue Regierung Europas, eine Regierung, die nun nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon über enorm viel Macht verfügt, nicht nur einen Außenminister und Botschaften hat, nicht nur die Befähigung Verträge zu unterzeichnen, sondern nun auch die Befähigung, Notfallmaßnahmen anzuordnen, um buchstäblich die Macht über Länder übernehmen zu können, und trotzdem haben die Vorsitzenden der großen Fraktionen des Europäischen Parlaments heute noch mehr Macht und deren noch raschere Ergreifung gefordert. Vielleicht sollten wir uns daran erinnern, dass dieser Vertrag, der dieser Kommission diese Machtbefugnisse einräumt, in der Europäischen Union keinerlei demokratische Rechtmäßigkeit besitzt. Sie haben Referenden ignoriert, Sie haben Referenden verweigert und Sie haben die armen Iren dazu gezwungen, ein zweites Mal abzustimmen. Ich habe den Eindruck, dass der gemeinsame Nenner dieser Kommission die bloße Anzahl derer ist, die Kommunisten waren oder dem Kommunismus sehr nahe standen. Herr Barroso selbst war ein Maoist. Siim Kallas, alles andere als ein studentischer Aktivist, war sogar ein Mitglied der Obersten Sowjets - wir haben Kommunisten erster Klasse hier. Baronin Ashton leitete die CND und weigert sich nach wie vor, uns zu sagen, ob sie Gelder der Kommunistischen Partei Großbritanniens angenommen hat. Ich könnte noch weitere Beispiele nennen, aber dann wären wir noch lange hier. Aber wir haben mindestens 10 Kommunisten in dieser Kommission und es muss sich anfühlen, wie eine Rückkehr zu den guten alten Zeiten. Die Kommunisten müssen eine gewisse Nostalgie verspüren. Während sich vor 60 Jahren ein Eiserner Vorhang auf Europa herabsenkte, haben wir es heute mit der eisernen Faust der Europäischen Kommission zu tun. Wir haben dies an Artikel 121 und daran gesehen, dass Griechenland gewissermaßen in ein Protektorat verwandelt wird. Armes Griechenland, gefangen im wirtschaftlichen Gefängnis des Euro! Armes Griechenland, gefangen im modernen aus dem es anscheinend kein Entkommen gibt! Was Griechenland braucht, Herr Barroso, ist Abwertung, nicht Sadomonetarismus. Wer weiß, welche Auswirkungen dies auf Griechenland hat. 1968 hatten wir die Breschnew-Doktrin der beschränkten Souveränität. Heute haben wir „gemeinsame Werte“. Wir haben eine „immer enger zusammenrückende Europäische Union“ und „zusammengefasste Souveränität“ und das ist, was Sie verwendet haben, aber natürlich wird dies nicht nur Griechenland betreffen, da Spanien, Portugal und Irland das Gleiche widerfahren wird. Artikel 121 wird auf all diese Länder angewandt werden. Herr Barroso, Sie haben vorhin gesagt, dass wir unseren Kurs einhalten werden, und das bedeutet, dass Millionen von Menschen in Europa leiden werden, da Sie versuchen, dieses katastrophale, Euro genannte Projekt zusammenzuhalten. Es wird auseinanderfallen. Daran besteht kein Zweifel, so sicher wie dies auch in Großbritannien während des Wechselkursmechanismus 1992 geschah. Sie können lachen, Sie können lächeln. Es wird nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren. Es wird auseinanderfallen, und was die Völker Europas betrifft, je früher dies geschieht, desto besser. Wir brauchen demokratische Lösungen für dieses Problem. Wenn Sie weiterhin Ihren extremen Euronationalismus vorantreiben, wird dies zu Gewalt führen. Wir müssen gegen diese Kommission stimmen. Wir müssen die Zukunft Europas in freien und fairen Referenden in die Hände der Bürger der einzelnen Mitgliedstaaten legen."@de9
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,21,9,9,12
lpv:unclassifiedMetadata
"Völkerkerker"18,5,20,15,16,11,22,3,4,21,17,9,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,21,9,9,12
lpv:translated text
"Signor Presidente, ci troviamo di fronte al nuovo governo dell’Europa, un governo che, con il trattato di Lisbona, dispone ora di enormi poteri, non solo di un ministero estero e di ambasciate, non solo della capacità di firmare trattati, ma della capacità di utilizzare poteri di emergenza per controllare letteralmente interi paesi; tuttavia abbiamo ascoltato dai leader dei maggiori gruppi del Parlamento europeo la richiesta che lei assuma ulteriori poteri, e che lo faccia persino più velocemente. Forse vale la pena ricordarci che questo trattato che fornisce alla Commissione tali poteri non gode di una legittimità democratica nell’Unione europea. Avete ignorato i referendum, avete negato i referendum e avete costretto i poveri cittadini irlandesi a votare una seconda volta. Sono colpito dal fatto che il denominatore comune di questa Commissione sia il semplice numero di comunisti o di commissari molto vicini al comunismo. Il presidente Barroso stesso era una maoista; Siim Kallas, lungi dall’essere uno studente attivista, era persino membro del Soviet Supremo; abbiamo i migliori comunisti qui. La baronessa Ashton ha guidato l’organizzazione CND e ancora si rifiuta di rivelare se abbia ricevuto o meno soldi dal partito comunista della Gran Bretagna. Potrei andare avanti ma dovremmo rimanere qui a lungo. Abbiamo tuttavia almeno 10 comunisti in questa Commissione e forse sembra un ritorno ai cari vecchi tempi: ci deve essere una certa nostalgia tra i comunisti. Mentre 60 anni scendeva sull’Europa una Cortina di ferro, oggi abbiamo il pugno di ferro della Commissione europea. Lo abbiamo visto con l’Articolo 121 e con la Grecia che effettivamente è stata trasformata in un protettorato. Povera Grecia, intrappolata nella prigione economica dell’euro! Povera Grecia, intrappolata nel moderno (prigione dei popoli) dal quale sembra che non ci sia via d’uscita! Quello di cui la Grecia ha bisogno, Presidente Barroso, è la svalutazione, non un sado-monetarismo, che chissà che conseguenze avrà su di loro. Nel 1968, si seguiva la dottrina Brezhnev della sovranità limitata, oggi parliamo di “valori condivisi”. Abbiamo una “Unione europea sempre più unita” e una “sovranità condivisa”, e questo è il concetto a cui vi siete appellati, ma naturalmente non ci si limiterà alla Grecia, perché lo stesso accadrà a Spagna, Portogallo e Irlanda. L’articolo 121 sarà invocato da tutti questi paesi. Presidente Barroso, lei ha detto prima che manterremo la nostra rotta, ciò significa che milioni di cittadini in Europa dovranno affrontare il dolore se cerca di tenere in piedi questo progetto disastroso che è l’euro. Cadrà a pezzi; su questo non v’è dubbio, così come fu per la Gran Bretagna con il meccanismo del tasso di cambio nel 1992. Può ridere, può sorridere; non funzionerà, non può funzionare. Cadrà a pezzi, e, per quanto riguarda tutti i paesi europei, prima accadrà, meglio sarà. Abbiamo bisogno di soluzioni democratiche. Se continuate a imporre il vostro euro-nazionalismo estremo, si arriverà alla violenza. Dobbiamo votare contro la Commissione, dobbiamo far sì che il futuro dell’Europa sia stabilito dai suoi cittadini in ogni Stato membro tramite referendum liberi ed equi."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
"Völkerkerker"18,5,20,15,16,11,22,3,4,21,17,9,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Völkerkerker"18,5,20,15,16,11,22,3,4,21,17,9,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"sadomonétarisme,"8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,21,9,9,12
lpv:translated text
"Monsieur le Président, nous avons devant nous le nouveau gouvernement de l’Europe, un gouvernement qui, grâce au traité de Lisbonne, a aujourd’hui énormément de pouvoir. Ce n’est plus uniquement un ministère des affaires étrangères avec des ambassades, mais un gouvernement qui, au-delà sa capacité à signer les traités, peut invoquer des pouvoirs d’urgence et s’emparer purement et simplement du pouvoir dans un pays. Malgré cela, les chefs des grands groupes du Parlement européen demandent aujourd’hui qu’on vous accorde encore plus de pouvoirs, plus rapidement. Il est peut-être bon de rappeler que le traité qui confère ces pouvoirs à la Commission n’a aucune légitimité démocratique au sein de l’Union européenne. Vous ignorez les référendums, vous les refusez et vous obligez les pauvres Irlandais à retourner voter. Je suis frappé du commun dénominateur entre les membres de cette Commission, qui compte un nombre incroyable d’anciens communistes ou de sympathisants. M. Barroso lui-même a été maoïste. Siim Kallas, loin d’être militant estudiantin, était en fait membre du Soviet suprême. Il y a en nos rangs des communistes de premier ordre. La baronne Ashton a dirigé la CND et refuse toujours de dire si elle a accepté de l’argent du parti communiste britannique. Je pourrais continuer, mais cela prendrait un certain temps. Cette Commission compte au moins 10 communistes qui doivent avoir l’impression de revivre le bon vieux temps. Il doit y flotter comme un air de nostalgie communiste. Il y a 60 ans, le Rideau de fer s’abattait sur l’Europe. Aujourd’hui c’est la main de fer de la Commission européenne qui s’abat sur nous. L’article 121 et la Grèce qui a été placée, de fait, sous protectorat, en témoignent. Pauvre Grèce, prise au piège économique de la prison euro! Pauvre Grèce, enfermée dans une moderne, dont elle semble ne pouvoir s’échapper! C’est une dévaluation qu’il lui faut, Monsieur Barroso, pas le car Dieu seul sait quel en sera l’effet sur ce pays. En 1968, la doctrine brejnévienne prônait la souveraineté limitée. Aujourd’hui nous avons les «valeurs partagées», une «Union européenne toujours plus proche» et une «souveraineté commune». Ce sont les principes que vous avez invoqués et la Grèce ne sera pas seule. L’Espagne, le Portugal et l’Irlande connaîtront le même sort et, pour chacun de ces pays, l’article 121 sera invoqué. Monsieur Barroso, vous nous avez dit que vous continuerez sur cette voie. Par conséquent, des millions d’Européens souffriront, pendant que vous tentez de faire tenir ensemble les pièces du projet catastrophique qu’est l’euro. Il va se disloquer, cela va de soi, à l’instar de ce qu’a vécu la Grande Bretagne en 1992, sous l’effet du mécanisme des taux de change. Vous pouvez rire, vous pouvez même sourire, mais cela ne fonctionnera pas. C’est impossible. Le puzzle va tomber en morceaux et, pour les peuples d’Europe, le plus tôt sera le mieux. Ce problème doit être résolu de façon démocratique. Si vous continuez à prôner l’euronationalisme à outrance, des violences vont éclater. Nous devons voter contre l’investiture de la Commission. L’avenir de l’Europe doit être soumis à référendum dans tous les États membres, par une procédure libre et juste."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100209.4.2-018"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph