Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-01-19-Speech-2-013"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100119.4.2-013"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, can I begin by wishing the High Representative, Baroness Ashton, well in the many challenges that she faces during her mandate. As she knows well, and as the United Nations has stated, the situation in Haiti is the worst humanitarian disaster in decades, as the numbers of missing people, victims and deaths continue to rise. The human cost of this tragedy is immeasurable. While relief aid is beginning to arrive, we are all aware of the significant problems that aid workers are facing in trying to get assistance to those that need it most. Increasing security, logistical and bureaucracy problems have been identified by the NGOs on the ground as hampering aid and making a disastrous situation worse. These are the problems that are swaying the balance between life and death for Haitians. In all the frayed work to alleviate the suffering and chaos, clear leadership and coordinated assistance are needed. NGOs, government bodies, international organisations and local authorities must work together to deliver multisector emergency assistance to those in need. It is clear that the country needs massive international support immediately. The response from European citizens and their record generosity and solidarity have been immense. Yesterday’s announcement of over EUR 420 million in European Union humanitarian aid for Haiti shows leadership and commitment, but its delivery must be coordinated and effective. The European Union’s stated aim is to consolidate and strengthen the global relief effort. I hope that you, Mrs Ashton, and Commissioner De Gucht, work strongly towards this aim in the respective visits to the United States, Haiti and elsewhere later this week. The long-term development of the poorest nation in the western hemisphere must become a priority. The allocation of EUR 200 million in European Union aid to help Haiti rebuild in the long term is a positive start, but, when the cameras have left and the world’s attention is turned elsewhere, the European Union, as a global leader, must act and live up to its responsibility."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, začnu tím, že přeji vysoké představitelce Unie baronce Ashtonové mnoho úspěchů při řešení problémů, kterým čelí během svého mandátu. Jak paní baronka dobře ví, a jak konstatovala Organizace spojených národů, situace na Haiti je nejhorší humanitární katastrofou za poslední desetiletí a počet pohřešovaných osob, obětí a mrtvých stále roste. Lidské ztráty této tragédie jsou nezměřitelné. Zatímco začíná přicházet pomoc, všichni si uvědomujeme závažné problémy, kterým musí čelit humanitární pracovníci, kteří se snaží dostat pomoc k nejvíce potřebným. Nevládní organizace v oblasti zjistily narůstající bezpečnostní, logistické a byrokratické problémy, které brzdí pomoc a zhoršují katastrofální situaci. Tyto problémy jsou jazýčkem vah, který rozhoduje o životě a smrti Haiťanů. Při nervy drásající práci ve snaze zmírnit utrpení a chaos je třeba jasné vedení a koordinovaná pomoc. Nevládní organizace, vládní orgány, mezinárodní organizace a místní správní orgány musí pracovat společně, aby se multisektorová akutní pomoc dostala k potřebným. Je zřejmé, že země okamžitě potřebuje masivní mezinárodní podporu. Reakce evropských občanů a jejich dosud nevídaná velkorysost a solidarita je úžasná. Včerejší oznámení humanitární pomoci Evropské unie ve výši 420 milionů EUR ukazuje dobré vedení a angažovanost, ale dodání této pomoci musí být koordinované a efektivní. Cílem, který si určila Evropská unie, je konsolidovat a posílit globální pomoc. Paní Ashtonová a pane komisaři De Guchtu, očekávám, že tento týden budete usilovně pracovat na naplnění tohoto cíle na návštěvách ve Spojených státech na Haiti a jinde. Dlouhodobý rozvoj nejchudšího národa na západní polokouli se musí stát prioritou. Přidělení 200 milionů EUR 200 na pomoc Evropské unie při dlouhodobé obnově Haiti je pozitivní začátek, ale až zmizí kamery a pozornost světa se obrátí jinam, Evropská unie, jako globální leader, musí jednat a splnit svoji morální povinnost."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil starte med at ønske den højtstående repræsentant, Catherine Ashton, held og lykke med de mange udfordringer, som hun står over for under sit mandat. Som hun udmærket er klar over, og som FN også har erklæret, er situationen i Haiti den værste humanitære katastrofe i årtier, da antallet af savnede, ofre og dødsfald fortsat stiger. De menneskelige omkostninger af denne tragedie er ubeskrivelige. Selv om nødhjælpen er begyndt at nå frem, er vi alle klar over de betydelige problemer, som nødhjælpsarbejderne står over for i forsøget på at få hjælpen frem til dem, der har allermest brug for den. Ngo'er på stedet har oplyst, at skærpet sikkerhed, logistiske problemer og bureaukrati skaber problemer for ydelsen af bistanden og forværrer den katastrofale situation. Det er disse problemer, der får balancen mellem liv og død til at svinge for befolkningen i Haiti. Der er brug for målrettet lederskab og koordineret støtte i alt det hårde arbejde til afhjælpning af lidelser og kaos. Ngo'er, regeringsorganer, internationale organisationer og lokale myndigheder skal samarbejde for at yde nødhjælp til de mange sektorer og nødstedte. Det er tydeligt, at Haiti har brug for massiv international støtte lige nu. Reaktionen fra de europæiske borgere og deres enorme generøsitet og solidaritet har været fantastisk. Meddelelsen i går om opnåelsen af et beløb på over 420 mio. EUR i humanitær bistand fra EU til Haiti viser lederskab og engagement, men selve gennemførelsen af støtten skal være koordineret og effektiv. EU's erklærede målsætning er at konsolidere og styrke den globale nødhjælp. Jeg håber, at Catherine Ashton og hr. De Gucht vil arbejde målrettet på at opfylde denne målsætning under deres respektive besøg i USA, Haiti og andre lande senere på ugen. Den langsigtede udvikling af det fattigste land på den vestlige halvkugle skal prioriteres. Tildelingen af EU-støtte på 200 mio. EUR for at hjælpe Haiti med genopbygning på lang sigt er en positiv start, men når kameraerne er slukket, og verdens opmærksomhed er rettet imod andre begivenheder, skal EU som global leder kunne leve op til sit ansvar."@da2
"Herr Präsident, ich erlaube mir, der Hohen Vertreterin, Baroness Ashton, zu Beginn alles Gute angesichts der vielen, im Rahmen ihres Mandats an sie herangetragenen Herausforderungen zu wünschen. Sie weiß selbst genau, und die Vereinten Nationen haben dies auch festgestellt, dass die Situation in Haiti die schlimmste humanitäre Katastrophe seit Jahrzehnten darstellt, denn die Anzahl der vermissten Personen, Opfer und Todesfälle steigt weiterhin an. Das menschliche Leid dieser Tragödie ist unermesslich. Obwohl die Soforthilfe einzutreffen beginnt, wissen wir um die erheblichen Probleme, vor denen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen bei ihren Bemühungen, denjenigen Hilfe zu bringen, die sie am meisten benötigen, gestellt sehen. Laut Feststellung der Nichtregierungsorganisationen vor Ort stellen wachsende sicherheitstechnische, logistische und bürokratische Probleme einen Hinderungsgrund für Hilfsmaßnahmen dar und verschlimmern die katastrophale Situation zusätzlich. Für die Haitianer entscheiden diese Probleme über Leben und Tod. Um alle losen Enden aufzunehmen, damit das Leid und Chaos gemindert werden kann, sind eine klare Führung und koordinierte Hilfe erforderlich. Nichtregierungsorganisationen, staatliche Stellen, internationale Organisationen und lokale Gebietskörperschaften müssen zusammenarbeiten, um den Bedürftigen in allen Bereichen Notfallhilfe zuteil werden zu lassen. Es steht außer Frage, dass das Land sofort umfangreiche, internationale Unterstützung benötigt. Die Reaktion der europäischen Bürgerinnen und Bürger und ihre rekordverdächtige Großzügigkeit und Solidarität waren überwältigend. Die gestrige Ankündigung von über 420 Mio. EUR an humanitärer Hilfe für Haiti seitens der Europäischen Union zeugt von Führungskraft und Engagement, die Bereitstellung dieser Hilfe muss jedoch koordiniert und effektiv erfolgen. Das ausgewiesene Ziel der Europäischen Union ist die Konsolidierung und Stärkung der globalen Soforthilfemaßnahmen. Ich hoffe, dass Sie, Frau Ashton, und Kommissar De Gucht bei Ihren jeweiligen Besuchen in den USA, Haiti und an anderen Orten im weiteren Verlauf der Woche eisern auf dieses Ziel hinarbeiten. Einer langfristigen Entwicklung der ärmsten Nation in der westlichen Hemisphäre muss Vorrang gegeben werden. Die Zuwendung von 200 Mio. EUR an Hilfsmitteln der Europäischen Union als langfristige Wiederaufbauhilfe für Haiti ist ein vielversprechender Anfang, aber wenn die Kameras abgebaut sind und sich die weltweite Aufmerksamkeit wieder auf etwas anderes richtet, muss die Europäische Union als globaler Führer seiner Verantwortung gerecht werden und entsprechend handeln."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στην Ύπατη Εκπρόσωπο βαρόνη Ashton, ενόψει των πολλών προκλήσεων τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της θητείας της. Όπως πολύ καλά γνωρίζει, και όπως έχουν δηλώσει τα Ηνωμένα Έθνη, η κατάσταση στην Αϊτή είναι η χειρότερη ανθρώπινη καταστροφή των τελευταίων δεκαετιών, καθόσον ο αριθμός των αγνοουμένων, των θυμάτων και των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται. Το ανθρώπινο κόστος αυτής της τραγωδίας είναι ανυπολόγιστο. Παρότι έχει αρχίσει να φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή, γνωρίζουμε όλοι τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ανθρωπιστικό προσωπικό όταν προσπαθεί να προσφέρει βοήθεια στους ανθρώπους που την έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη χώρα έχουν εντοπίσει αυξανόμενα προβλήματα στους τομείς της ασφάλειας, της υλικοτεχνικής υποδομής και της γραφειοκρατίας τα οποία εμποδίζουν την παροχή βοήθειας και επιδεινώνουν την ήδη καταστροφική κατάσταση. Αυτά είναι τα προβλήματα που κρίνουν τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου για τους Αϊτινούς. Στο επίπονο έργο για την άμβλυνση του ανθρώπινου πόνου και την αντιμετώπιση του χάους, απαιτούνται σαφής ηγεσία και συντονισμένη βοήθεια. Οι ΜΚΟ, οι κυβερνητικοί φορείς, οι διεθνείς οργανισμοί και οι τοπικές αρχές πρέπει να συνεργαστούν για να προσφέρουν πολυτομεακή έκτακτη βοήθεια σε όσους την έχουν ανάγκη. Είναι φανερό ότι η χώρα χρειάζεται αμέσως εξαιρετικά εκτεταμένη διεθνή στήριξη. Η ανταπόκριση των ευρωπαίων πολιτών και η πρωτόγνωρη γενναιοδωρία και αλληλεγγύη τους υπήρξαν σημαντικότατες. Η χθεσινή ανακοίνωση για τη διάθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους άνω των 420 εκατομμυρίων ευρώ προς την Αϊτή είναι δείγμα ηγεσίας και δέσμευσης, όμως η υλοποίησή της πρέπει να είναι συντονισμένη και αποτελεσματική. Δεδηλωμένος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενοποίηση και η ενίσχυση της διεθνούς ανθρωπιστικής προσπάθειας. Ευελπιστώ, κυρία Ashton και Επίτροπε De Gucht, ότι θα εργαστείτε εντατικά για την υλοποίηση αυτού του στόχου στις επισκέψεις σας στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αϊτή και αλλού στα τέλη αυτής της εβδομάδας. Η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της φτωχότερης χώρας του δυτικού ημισφαιρίου πρέπει να καταστεί προτεραιότητα. Η διάθεση βοήθειας ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να βοηθηθεί η Αϊτή να ανοικοδομηθεί μακροπρόθεσμα είναι μια θετική αρχή, όμως, όταν οι κάμερες αποχωρήσουν και ο κόσμος στρέψει αλλού την προσοχή του, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ηγετικός παράγοντας σε παγκόσμιο επίπεδο, οφείλει να αναλάβει δράση και να ανταποκριθεί στις ευθύνες της."@el10
"Señor Presidente, me gustaría empezar deseándole a la Alta Representante, Baronesa Ashton, lo mejor en los numerosos retos a los que se enfrenta en su mandato. Como ella bien sabe, y como han declarado las Naciones Unidas, la situación en Haití constituye la peor catástrofe humanitaria de las últimas décadas, ya que la cifra de desaparecidos, damnificados y muertos sigue aumentando. El coste humano de esta tragedia es inconmensurable. A pesar de que la ayuda de auxilio está empezando a llegar, todos somos conscientes de los considerables problemas a los que se están enfrentando los cooperantes a la hora de intentar conseguir que la asistencia llegue a aquellos que más la necesitan. Según las ONG que se encuentran en el lugar del desastre, el incremento de la seguridad y los problemas de carácter logístico y burocrático están obstaculizando la llegada de la ayuda y empeorando una situación ya de por sí catastrófica. Estos son los problemas que están haciendo tambalear la balanza entre la vida y la muerte para los haitianos. En medio de toda esta labor frenética que trata de aliviar el sufrimiento y el caos, se necesita un claro liderazgo y una asistencia coordinada. Las ONG, los organismos gubernamentales, las organizaciones internacionales y las autoridades locales deben trabajar conjuntamente para repartir ayuda multisectorial de emergencia a aquellos que la necesitan. Es evidente que el país necesita apoyo internacional masivo de inmediato. La respuesta de los ciudadanos europeos y los récords alcanzados por su generosidad y solidaridad han sido inmensos. El anuncio que se realizó ayer que comunicaba que se destinarán más de 420 millones de euros de ayuda humanitaria europea a Haití demuestra liderazgo y compromiso, pero debe repartirse de manera coordinada y efectiva. El objetivo declarado de la Unión Europea es consolidar y reforzar la labor de auxilio global. Espero que usted, señora Ashton, y el Comisario De Gucht, trabajen con empeño para conseguir este objetivo en las respectivas visitas que realicen durante esta semana a los Estados Unidos, Haití y otros lugares. El desarrollo a largo plazo de la nación más pobre del hemisferio occidental debe convertirse en una prioridad. La dotación de 200 millones de euros de la Unión Europea para ayudar a reconstruir Haití a largo plazo constituye un comienzo positivo, pero cuando las cámaras se hayan ido y la atención mundial esté centrada en otro lugar, la Unión Europea, como líder global, debe actuar para estar a la altura de su responsabilidad."@es21
"− Austatud juhataja! Kas tohib alustada sellest, et soovin kõrgele esindajale paruness Ashtonile edu kõigis väljakutsetes, millega tal oma ametiaja jooksul tuleb silmitsi seista. Paruness teab väga hästi, ja seda on kinnitanud ka Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, et olukord Haitil on viimaste aastaste kohutavaim humanitaarkatastroof ning kadunute, ohvrite ja hukkunute arv aina suureneb. Selle tragöödia kulu inimestele ei ole mõõdetav. Samal ajal, kui hädaabi on hakanud saabuma, oleme me kõik teadlikud abitöötajate suurtest probleemidest abi toimetamisel neile, kes seda kõige enam vajavad. Kohalasuvad valitsusvälised organisatsioonid on kindlaks teinud süvenevaid julgeoleku, logistika ja bürokraatiaga seotud probleeme, mis takistavad abi osutamist ning muudavad niigi kohutava olukorra hullemaks. Need on probleemid, mis haitilaste jaoks kallutavad kaalukaussi elu ja surma vahel. Selles närvekulutavas töös kannatuste ja kaose leevendamiseks on vaja selget juhtimisrolli ja koordineeritud abi. Valitsusvälised organisatsioonid, valitsusasutused, rahvusvahelised organisatsioonid ja kohalikud ametivõimud peavad tegema koostööd, et osutada mitmeetapilist erakorralist abi neile, kes seda vajavad. On selge, et Haiti vajab viivitamata ulatuslikku rahvusvahelist toetust. Euroopa kodanike reaktsioon ning nende ületamatu heldus ja solidaarsus on olnud suurepärane. Eile teatati rohkem kui 420 miljoni euro suurusest Euroopa Liidu humanitaarabist Haitile ning see annab eeskuju juhtimisest ja pühendumusest, kuid abi tuleb ka koordineeritult ja tõhusalt kohale toimetada. Euroopa Liit on kinnitanud oma eesmärki koondada ja tugevdada ülemaailmset abiprojekti. Ma loodan, et teie, Cathrine Ashton ja volinik De Gucht, teete tõsist tööd selle eesmärgi nimel oma sellenädalastel külaskäikudel Ameerika Ühendriikidesse, Haitile ja mujale. Lääne poolkera kõige vaesema riigi pikaajaline arendamine peab saama prioriteediks. 200 miljoni euro eraldamine Euroopa Liidu abina Haiti pikaajaliseks taasülesehitamiseks on hea algus, kuid kui kaamerad on lahkunud ja maailma tähelepanu koondub mujale, peab Euroopa Liit globaalse liidrina jätkama oma tööd ja täitma oma kohustused."@et5
"Arvoisa puhemies, saanen aluksi toivottaa korkea edustaja Ashtonille menestystä niissä lukuisissa haasteissa, joita hän kohtaa toimikautensa aikana. Kuten hän hyvin tietää ja kuten Yhdistyneet kansakunnat on todennut, tilanne Haitilla on pahin humanitaarinen katastrofi vuosikymmeniin kadoksissa olevien ihmisten, uhrien ja surmansa saaneiden lukumäärien jatkaessa nousuaan. Tämän tragedian inhimillinen hinta on mittaamaton. Hätäavun alkaessa saapua paikalle olemme kaikki tietoisia niistä merkittävistä ongelmista, joita avustustyöntekijät kohtaavat yrittäessään toimittaa apua niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Paikalla toimivat kansalaisjärjestöt ovat havainneet, että kasvavat turvallisuuteen, logistiikkaan ja byrokratiaan liittyvät ongelmat haittaavat avun antamista ja tekevät katastrofaalisesta tilanteesta vielä vaikeamman. Kyse on ongelmista, jotka ovat haitilaisille elämän ja kuoleman kysymyksiä. Kaikessa kärsimysten ja kaaoksen lieventämiseksi tehtävässä kuluttavassa työssä tarvitaan selkeää johtajuutta ja koordinoitua tukea. Kansalaisjärjestöjen, hallintoelinten, kansainvälisten organisaatioiden ja paikallisten viranomaisten on tehtävä työtä yhdessä monialaisen hätäavun toimittamiseksi sitä tarvitseville. On selvää, että maassa tarvitaan välittömästi mittavaa kansainvälistä tukea. Euroopan kansalaisten antama tuki ja heidän ennätyksellinen anteliaisuutensa ja solidaarisuutensa on ollut valtaisaa. Eilinen ilmoitus yli 420 miljoonan euron humanitaarisesta avusta Euroopan unionista Haitille on osoitus johtajuudesta ja sitoutuneisuudesta, mutta avun toimittamisen on oltava koordinoitua ja tehokasta. Euroopan unionin julki lausuttu tavoite on vakauttaa ja vahvistaa globaaleja avunantopyrkimyksiä. Toivon, että te, korkea edustaja Ashton ja komission jäsen De Gucht, teette lujasti työtä tämän tavoitteen hyväksi vieraillessanne myöhemmin tällä viikolla Yhdysvalloissa, Haitilla ja muualla. Läntisen pallonpuoliskon köyhimmän kansan pitkän aikavälin kehityksestä on tehtävä ensisijainen tavoite. Euroopan unionin myöntämä 200 miljoonan euron avustus, jonka avulla on tarkoitus jälleenrakentaa Haitia pitkällä aikavälillä, on myönteinen alku, mutta kun kamerat ovat lähteneet ja ihmisten huomio on kiinnittynyt toisaalle, Euroopan unionin on globaalina johtajana toimittava sitoumustensa mukaisesti ja pidettävä niistä kiinni."@fi7
"Monsieur le Président, permettez-moi de commencer en souhaitant bonne chance à la haute représentante, la baronne Ashton, face aux nombreux défis auxquels elle sera confrontée pendant son mandat. Comme elle le sait et ainsi que les Nations unies l’ont déclaré, la situation en Haïti est la pire catastrophe humanitaire de ces dernières décennies et le nombre de personnes disparues, de victimes et de morts ne cesse d’augmenter. Le coût humain de cette tragédie ne peut se chiffrer, et si les secours commencent à arriver, nous ne sommes que trop conscients des problèmes majeurs rencontrés par les secouristes à l’heure d’essayer d’apporter leur aide aux personnes qui en ont le plus besoin. Les problèmes croissants d’insécurité, de logistique et de bureaucratie ont été identifiés par les ONG sur le terrain comme autant d’obstacles à l’aide et aggravent une situation déjà catastrophique. Tels sont les problèmes qui font osciller la balance entre la vie et la mort pour les Haïtiens. Face à tout le travail épars réalisé pour apaiser les souffrances et mettre fin au chaos, une autorité claire et une assistance coordonnée sont indispensables. Les ONG, les organismes gouvernementaux, les organisations internationales et les autorités locales doivent unir leurs forces pour acheminer l’aide d’urgence multisectorielle jusqu’aux personnes dans le besoin. Il est clair que, dans l’immédiat, le pays a besoin d’un soutien international massif. La réponse des citoyens européens, leur générosité et leur solidarité sans précédent ont été énormes. L’annonce d’hier faisant état de l’octroi par l’Union européenne d’une aide humanitaire de plus de 420 millions d’euros pour Haïti témoigne de notre rôle de chef de file et de notre engagement, mais son acheminement doit à présent être coordonné et efficace. L’objectif déclaré de l’Union européenne est de consolider et de renforcer les opérations internationales de secours. J’espère, Madame Ashton et Monsieur le Commissaire De Gucht, que vous œuvrerez avec énergie en faveur de cet objectif lors de vos visites respectives aux États-Unis, en Haïti et ailleurs plus tard dans la semaine. Le développement à long terme du pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental doit devenir une priorité. L’allocation d’une aide de 200 millions d’euros par l’Union européenne en vue de la reconstruction à long terme d’Haïti est un premier pas positif, mais lorsque les caméras auront quitté le pays et que l’attention du monde se portera ailleurs, l’Union européenne, en tant que leader mondial, devra agir et assumer ses responsabilités."@fr8
"Elnök úr, hadd kezdjem azzal, hogy Ashton bárónő főképviselőnek a legjobbakat kívánjam a megbízatása alatt őt érő kihívásokhoz. Ahogy ő is tudja és az ENSZ is kinyilatkoztatta, a haiti helyzet az elmúlt évtizedek legsúlyosabb humanitárius katasztrófája, mivel az eltűnt emberek, áldozatok és halottak száma egyre csak nő. E tragédiáért mérhetetlen emberi árat fizettünk. Miközben a segélyek elindultak, valamennyien tudjuk, milyen jelentős problémákkal kell a mentésben résztvevőknek szembesülniük, ha a leginkább rászorulóknak próbálnak segítséget nyújtani. A helyszínen lévő nem kormányzati szervezetek növekvő biztonsági, logisztikai és bürokratikus problémákat azonosítottak, amelyek akadályozzák a segélyek célba juttatását és a katasztrofális helyzetet még súlyosabbá teszik. Ezek azok a problémák, amelyek a haitiak számára élet és halál kérdését jelenthetik. A szenvedés és a káosz enyhítéséért végzett gyötrelmes munka ésszerű irányítást és összehangolt segítségnyújtás követel. A nem kormányzati szervezeteknek, kormányszerveknek, nemzetközi szervezeteknek és helyi hatóságoknak együtt kell dolgozniuk, hogy a rászorulóknak minden területen vészhelyzeti segítséget tudjanak nyújtani. Világos, hogy az országnak azonnali széles körű nemzetközi támogatásra van szüksége. Az európai polgároktól érkezett válasz, valamint rekordméretű nagyvonalúságuk és szolidaritásuk óriási segítség volt. A Haitinak szánt több mint 420 millió eurós európai uniós humanitárius segélyről szóló bejelentés vezető szerepről és elkötelezettségről tesz tanúbizonyságot, ennek célba juttatását viszont össze kell hangolni és hatékonyan kell megoldani. Az Európai Unió által megállapított segély célja a globális mentési munkálatok konszolidálása és megerősítése. Remélem, hogy önök, Ashton asszony és De Gucht  biztos úr, kifejezetten e cél érdekében fognak dolgozni az Egyesült Államokban, Haitin és más országokban teendő e heti látogatásaik során. A nyugati félteke legszegényebb nemzetének hosszú távú fejlesztése prioritásnak tekintendő. A Haiti hosszú távú újjáépítésének megsegítésére elkülönített 200 millió eurós európai uniós segély pozitív kezdés, azonban amikor majd a kamerák eltűnnek és a világ figyelme más felé fordul, az Európai Uniónak mint globális vezetőnek felelőssége tudatában cselekednie kell."@hu11
"Signor Presidente, desidero prima di tutto formulare i miei auguri all’Alto rappresentante Ashton per le numerose sfide che deve affrontare durante il suo mandato. Come l’Alto rappresentante ben sa, e come constatato dalle Nazioni Unite, la situazione ad Haiti costituisce la peggiore catastrofe umanitaria da decenni a questa parte, mentre il numero dei dispersi, dei morti e dei feriti continua a salire. Il costo umano di questa tragedia è incommensurabile. Mentre i soccorsi iniziano ad arrivare, siamo tutti consapevoli dei gravi problemi che gli operatori umanitari stanno affrontando per cercare di portare aiuto a chi ne ha maggior bisogno. Le ONG operanti sul posto hanno rilevato che i crescenti problemi logistici, burocratici e di sicurezza ostacolano la distribuzione degli aiuti e aggravano ulteriormente una situazione già disastrosa. Questi sono i problemi che possono far pendere la bilancia dalla parte della vita o della morte per gli haitiani. Di fronte alle azioni caotiche e frammentate volte ad alleviare le sofferenze, c’è bisogno di una direzione chiara e un’assistenza coordinata. Le ONG, gli organi governativi, le organizzazioni internazionali e le autorità locali devono lavorare tutti insieme per fornire aiuti di emergenza di vario tipo alle persone in difficoltà. E’ evidente che il paese ha immediata necessità di un massiccio sostegno internazionale. La risposta dei cittadini europei e la loro grandissima generosità e solidarietà sono state eccezionali. L’annuncio di ieri che l’Unione europea ha raccolto più di 420 milioni di euro di aiuti umanitari per Haiti dimostra il ruolo guida e l’impegno dell’UE, ma la distribuzione degli aiuti deve essere coordinata ed efficace. L’obiettivo dichiarato dell’Unione europea è quello di consolidare e rafforzare i soccorsi della comunità mondiale. Mi auguro che voi, Alto Rappresentante Ashton e Commissario De Gucht, vi adopererete con fermezza per conseguire tale obiettivo durante le vostre visite di questa settimana negli Stati Uniti, ad Haiti e altrove. Lo sviluppo a lungo termine del paese più povero dell’emisfero occidentale deve diventare una priorità. Lo stanziamento di 200 milioni di euro in forma di aiuti comunitari a favore della ricostruzione a lungo termine di Haiti è un buon inizio, ma quando le telecamere se ne saranno andate e l’attenzione del mondo si orienterà altrove, l’Unione europea, in quanto leader mondiale, dovrà agire e assumersi le proprie responsabilità."@it12
"Pone pirmininke, ar galiu pradėti savo kalbą palinkėdamas vyriausiajai įgaliotinei baronienei C. Ashton sėkmės sprendžiant daugybę problemų, su kuriomis ji susiduria vykdydama savo įgaliojimus. Kaip ji gerai žino ir kaip pareiškė Jungtinės Tautos, padėtis Haityje yra didžiausia humanitarinė nelaimė per visą dešimtmetį, nes dingusių be žinios žmonių, aukų ir žuvusiųjų skaičius nuolat didėja. Žmogiškoji šios tragedijos kaina neišmatuojama. Kol tik pradedama teikti pagalba, visi žinome apie dideles problemas, su kuriomis susiduria pagalbą teikiantys darbininkai bandydami suteikti paramą tiems, kuriems jos reikia labiausiai. Haityje esančių nevyriausybinių organizacijų nustatytos didėjančios saugumo, logistikos ir biurokratinės problemos sukelia kliūtis pagalbos teikimui ir dar labiau apsunkina pragaištingą padėtį. Tai yra problemos, kurios pakreipia Haičio žmonių likimą gyvenimo arba mirties link. Visame pakrikusiame darbe, kuriuo siekiama palengvinti kančias ir suvaldyti chaosą, būtina aiški lyderystė ir koordinuotas paramos teikimas. Nevyriausybinės organizacijos, vyriausybės įstaigos, tarptautinės organizacijos ir vietos valdžios institucijos turi dirbti kartu, kad suteiktų daugiasektorinę būtinąją paramą tiems, kam ji reikalinga. Akivaizdu, kad šaliai skubiai reikalinga visapusiška tarptautinė parama. Europos piliečių reakcija ir rekordinis jų dosnumas bei solidarumas buvo nuostabūs. Vakarykštis pranešimas apie daugiau nei 420 mln. EUR Europos Sąjungos humanitarinę pagalbą Haičiui rodo lyderystę ir įsipareigojimą, tačiau ši pagalba turi būti teikiama koordinuotai ir veiksmingai. Europos Sąjunga pareiškė, kad jos tikslas – konsoliduoti ir sustiprinti pasaulio pagalbos pastangas. Tikiuosi, kad jūs, ponia C. Ashton, ir Komisijos nary, pone K. De Guchtai, aktyviai dirbsite siekdami šio tikslo, kai šią savaitę lankysitės Jungtinėse Valstijose, Haityje ir kitur. Ilgalaikis skurdžiausios tautos Vakarų pusrutulyje vystymasis turi tapti prioritetu. 200 mln. EUR Europos Sąjungos pagalbos skyrimas padėti Haičio atsistatymui ilgalaikėje perspektyvoje yra tinkama pradžia, tačiau kai nebeliks televizijos kamerų ir pasaulio žvilgsnis nukryps kitur, Europos Sąjunga kaip pasaulio lyderė turi veikti ir prisiimti atsakomybę."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vispirms es gribētu novēlēt Augstajai pārstāvei baronesei veiksmi daudzajos uzdevumos, kas viņai būs jārisina savu pilnvaru laikā. Kā viņa to labi zina un kā Apvienoto Nāciju Organizācija ir paziņojusi, situācija Haiti ir vislielākā humānā katastrofa pēdējo desmitgažu laikā, jo pazudušu cilvēku, upuru un nāves gadījumu skaits turpina pieaugt. Cilvēku zaudējumi šajā traģēdijā ir neizmērojami. Lai gan sāk pienākt palīdzība, mēs apzināmies nopietnās problēmas, ar ko sastopas palīdzības darbinieki, cenšoties sniegt palīdzību tiem, kam tā visvairāk vajadzīga. NVO ir konstatējušas Haiti arvien pieaugošas drošības, loģistikas un birokrātijas problēmas, kas traucē palīdzības sniegšanu un vēl vairāk pasliktina katastrofālo situāciju. Šīs problēmas liek Haiti iedzīvotājiem balansēt uz robežas starp dzīvību un nāvi. Šajā grūtajā darbā, lai mazinātu ciešanas un haosu, ir vajadzīga skaidra vadība un koordinēta palīdzība. NVO, valsts pārvaldes iestādēm, starptautiskajām organizācijām un vietējām pašvaldībām ir jāsadarbojas, lai sniegtu ārkārtas palīdzību daudzās jomās tiem, kam tā vajadzīga. Ir skaidrs, ka šai valstij nekavējoties ir vajadzīgs plašs starptautisks atbalsts. Eiropas pilsoņu atsaucība un viņu rekordlielā devība un solidaritāte ir bijusi bezgalīga. Vakardienas paziņojums par vairāk nekā EUR 420 miljoniem kā Eiropas Savienības humāno palīdzību Haiti liecina par vadību un saistībām, bet palīdzības sniegšanai ir jābūt koordinētai un efektīvai. Eiropas Savienība ir paziņojusi, ka tās mērķis ir saliedēt un stiprināt globālos palīdzības centienus. Es ceru, ka jūs kundze, un komisārs veltīsiet visas pūles tam, lai sasniegtu šo mērķi, kad vēlāk šajā nedēļā apmeklēsiet Amerikas Savienotās Valstis, Haiti un citas valstis. Rietumu puslodes visnabadzīgākās valsts ilgtermiņa attīstībai ir jākļūst par prioritāti. Eiropas Savienības piešķirtais EUR 200 miljonu atbalsts, lai ilgtermiņā palīdzētu atjaunot Haiti, ir labs iesākums, bet, kad TV kameras būs pametušas valsti un pasaules uzmanība būs pievērsta kam citam, Eiropas Savienībai kā globālai līderei ir jārīkojas un jāpilda savs pienākums."@lv13
"Mr President, can I begin by wishing the High Representative, Baroness Ashton, well in the many challenges that she faces during her mandate. As she knows well, and as the United Nations has stated, the situation in Haiti is the worst humanitarian disaster in decades, as the numbers of missing people, victims and deaths continue to rise. The human cost of this tragedy is immeasurable. While relief aid is beginning to arrive, we are all aware of the significant problems that aid workers are facing in trying to get assistance to those that need it most. Increasing security, logistical and bureaucracy problems have been identified by the NGOs on the ground as hampering aid and making a disastrous situation worse. These are the problems that are swaying the balance between life and death for Haitians. In all the frayed work to alleviate the suffering and chaos, clear leadership and coordinated assistance are needed. NGOs, government bodies, international organisations and local authorities must work together to deliver multisector emergency assistance to those in need. It is clear that the country needs massive international support immediately. The response from European citizens and their record generosity and solidarity have been immense. Yesterday’s announcement of over EUR 420 million in European Union humanitarian aid for Haiti shows leadership and commitment, but its delivery must be coordinated and effective. The European Union’s stated aim is to consolidate and strengthen the global relief effort. I hope that you, Mrs Ashton, and Commissioner De Gucht work strongly towards this aim in the respective visits to the United States, Haiti and elsewhere later this week. The long-term development of the poorest nation in the western hemisphere must become a priority. The allocation of EUR 200 million in European Union aid to help Haiti rebuild in the long term is a positive start, but, when the cameras have left and the world’s attention is turned elsewhere, the European Union, as a global leader, must act and live up to its responsibility."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik de hoge vertegenwoordiger, barones Ashton, succes wensen met de vele uitdagingen waarvoor ze staat tijdens haar mandaat. Zoals ze heel goed weet en zoals de Verenigde Naties hebben aangegeven, vormt de situatie in Haïti de grootste humanitaire ramp van de afgelopen decennia en het aantal vermisten, gewonden en doden stijgt nog steeds. Het menselijk leed van deze tragedie is onmetelijk. Terwijl de noodhulp op gang begint te komen, zijn we ons allemaal bewust van de substantiële problemen waarmee hulpverleners worden geconfronteerd bij hun pogingen om hulp te bieden aan degenen die dit het hards nodig hebben. De NGO’s ter plaatse hebben gesignaleerd dat een verhoogde staat van beveiliging en logistieke en bureaucratische problemen de hulpverlening in de weg staan en de desastreuze situatie nog verder verergeren. Door deze problemen schommelen Haïtianen tussen leven en dood. Bij de bemoeilijkte inspanningen om het lijden en de chaos te verlichten is er behoefte aan duidelijk leiderschap en een gecoördineerde hulpverlening. NGO’s, overheidsinstanties, internationale organisaties en plaatselijke autoriteiten moeten samenwerken om multisectorale noodhulp op de plaats te krijgen waar die nodig is. Het is duidelijk dat het land onmiddellijk grootschalige internationale steun nodig heeft. De respons van Europese burgers en de ongekende vrijgevigheid en solidariteit zijn immens. De aankondiging van gisteren dat de Europese Unie ruim 420 miljoen euro aan humanitaire hulp voor Haïti beschikbaar stelt, is een teken van leiderschap en betrokkenheid, maar het is van groot belang dat de hulp op gecoördineerde en effectieve wijze wordt geleverd. De Europese Unie heeft zich als doel gesteld de algemene hulpverlening te consolideren en versterken. Mevrouw Ashton, ik hoop dat u en commissaris De Gucht tijdens uw achtereenvolgende bezoeken aan de Verenigde Staten, Haïti en elders later deze week alles in het werk zullen stellen om dit doel te bereiken. De ontwikkeling op de lange termijn van het armste land van het westelijk halfrond moet een prioriteit worden. De toewijzing van 200 miljoen euro aan hulp van de Europese Unie voor de wederopbouw van Haïti op de lange termijn is een positief begin, maar als de camera’s verdwenen zijn en de aandacht van de wereld op andere plaatsen gericht is, moet de Europese Unie, als mondiale leider, handelen en haar verantwoordelijkheid waarmaken."@nl3
"Panie przewodniczący! Czy mogę zacząć od złożenia wysokiej przedstawiciel, pani baronessie Ashton, życzeń powodzenia w związku z tak wieloma wyzwaniami, na jakie napotyka w trakcie urzędowania. Jak pani baronessa dobrze wie, zgodnie z oświadczeniem ONZ, sytuacja na Haiti to najgorsza katastrofa humanitarna od dziesięcioleci, ponieważ liczba osób zaginionych, zabitych i ofiar wciąż rośnie. Koszt ludzki tej tragedii jest niezmierny. Kiedy zaczyna napływać pomoc, wszyscy jesteśmy świadomi istotnych trudności, na jakie napotykają pracownicy organizacji pomocowych, którzy próbują nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Organizacje pozarządowe stwierdziły na miejscu, że narastające problemy związane z bezpieczeństwem oraz problemy natury logistycznej i biurokratycznej utrudniają pomoc i dodatkowo pogarszają katastrofalną sytuację. To są trudności, które zagrażają stabilności tej linii, która jest dla Haitańczyków granicą między życiem a śmiercią. W tej gorliwej pracy, która ma przynieść ulgę w cierpieniach i zmniejszyć chaos, potrzebne jest wyraźne przywództwo i skoordynowana pomoc. Organizacje pozarządowe, instytucje rządowe, organizacje międzynarodowe i miejscowe władze muszą wspólnie pracować, aby dostarczyć potrzebującym wielosektorową pomoc nadzwyczajną. Jest oczywiste, że kraj ten pilnie potrzebuje potężnego wsparcia międzynarodowego. Odzew wśród obywateli Europy i ich wyjątkowa hojność i solidarność były ogromne. Wczorajsze informacje o pomocy humanitarnej Unii Europejskiej dla Haiti wartej ponad 420 milionów euro to dowód na siłę przywództwa i na zaangażowanie, lecz dostarczanie pomocy musi być skoordynowane i skuteczne. Deklarowany cel Unii Europejskiej dotyczy konsolidacji i wzmocnienia światowych wysiłków w dziedzinie pomocy humanitarnej. Mam nadzieję, że panii Ashton i pan komisarz De Gucht będą w tym tygodniu aktywnie pracować nad realizacją tego celu w trakcie wizyt w USA, na Haiti i w innych miejscach. Długoterminowy rozwój najbiedniejszego kraju zachodniej półkuli musi stać się priorytetem. Przyznanie w dalszej perspektywie przez Unię Europejską 200 milionów euro dla Haiti na pomoc w odbudowie to dobry początek, ale po tym, jak wyjadą dziennikarze, a uwaga świata zwróci się ku innym miejscom, Unia Europejska, jako światowy lider, będzie musiała działać i pozostać wierna swoim zobowiązaniom."@pl16
"Senhor Presidente, permita-me que inicie a minha intervenção desejando à Senhora Alta Representante, Catherine Ashton, muito êxito em relação aos muitos desafios com que se defrontará durante o seu mandato. Como ela está consciente, e como as Nações Unidas afirmaram, a situação no Haiti é a pior catástrofe humanitária das últimas décadas, continuando a aumentar o número de desaparecidos, de vítimas e de mortos. Os danos humanos desta catástrofe são incomensuráveis. À medida que a ajuda de urgência começa a chegar, todos ficamos conscientes dos enormes problemas que os cooperantes estão a enfrentar para tentar levar a ajuda àqueles que dela mais necessitam. As ONG no terreno identificaram problemas como a segurança e questões logísticas e burocráticas que entravam a ajuda e que agravam a situação já de si dramática. São estes os problemas que decidem o equilíbrio entre a vida e a morte para os haitianos. O desgastante trabalho para aliviar o sofrimento e diminuir o caos necessita de uma liderança clara e de uma assistência coordenada. As ONG, as entidades governamentais, as organizações internacionais e as autoridades locais devem trabalhar em conjunto para prestar ajuda de emergência a diversos níveis aos necessitados. É evidente que o país necessita de uma enorme ajuda internacional imediata. A resposta dos cidadãos europeus e a sua pronta generosidade e solidariedade foram dignos de menção. O anúncio de ontem de que a ajuda humanitária da União Europeia para o Haiti ultrapassa os 420 milhões de euros revela liderança e empenhamento, mas a sua entrega deve ser feita de forma coordenada e eficaz. O objectivo declarado da União Europeia é consolidar e reforçar o esforço global de ajuda de emergência. Espero que a Senhora Alta Representante e o Senhor Comissário De Gucht desenvolvam um intenso trabalho para alcançar este objectivo nas respectivas visitas que efectuarão no final desta semana aos Estados Unidos, ao Haiti e aos demais locais. O desenvolvimento a longo prazo da nação mais pobre do hemisfério ocidental deve converter-se numa prioridade. A afectação de 200 milhões de euros da União Europeia para ajudar a reconstrução do Haiti a longo prazo é um começo positivo, mas quando as câmaras abandonarem o país e a atenção mundial se virar para outro lado, a União Europeia, na qualidade de líder mundial, deve intervir e estar à altura da sua responsabilidade."@pt17
"Dle preşedinte, aş dori să încep prin a-i succes Înaltului Reprezentant, Baroneasa Ashton, în numeroasele provocări cu care se va confrunta pe durata mandatului. După cum dumneaei bine ştie şi după cum au declarat Naţiunile Unite, situaţia din Haiti este cel mai mare dezastru umanitar din ultimele decenii, numărul persoanelor dispărute, decedate şi al victimelor continuând să crească. Costul uman al acestei tragedii este incomensurabil. Ajutoarele încep să sosească, însă suntem cu toţii conştienţi de problemele semnificative cu care se confruntă voluntarii organizaţiilor umanitare în încercarea de a obţine asistenţă pentru cei ce au cea mai mare nevoie. ONG-urile de la faţa locului au identificat creşterea securităţii, probleme legate de logistică şi birocraţie printre factorii care împiedică ajutorul şi care agravează o situaţie deja dezastruoasă. Acestea sunt problemele care înclină balanţa între viaţă şi moarte pentru haitieni. În toată munca depusă pentru a reduce suferinţa şi haosul, este nevoie de o conducere fermă şi de o asistenţă coordonată. ONG-uri, organisme guvernamentale, organizaţii internaţionale şi autorităţi locale trebuie să lucreze împreună pentru a asigura asistenţă de urgenţă în diferite sectoare pentru cei ce au nevoie. Este evident că ţara are nevoie imediat de sprijin internaţional masiv. Răspunsul cetăţenilor europeni şi generozitatea şi solidaritatea lor au fost imense. Anunţul de ieri a peste 420 de milioane de euro pentru ajutor umanitar din partea Uniunii Europene pentru Haiti este o dovadă de spirit de conducere şi de angajament, însă distribuirea acestor bani trebuie să fie coordonată şi eficientă. Obiectivul declarat al Uniunii Europene este de a consolida şi de a întări efortul global de ajutorare. Sper ca dvs., dnă Ashton şi dle comisar De Gucht, să lucraţi cu determinare pentru realizarea acestui obiectiv în cadrul vizitelor respective în Statele Unite, Haiti sau oriunde altundeva în această săptămână. Dezvoltarea pe termen lung a celei mai sărace naţiuni din emisfera vestică trebuie să devină o prioritate. Alocarea de către Uniunea Europeană a 200 de milioane de euro pentru ajutor pentru reconstrucţia pe termen lung a Haiti este un început pozitiv, însă după plecarea camerelor de luat vederi şi când atenţia lumii se va îndrepta altundeva, Uniunea Europeană, ca lider global, trebuie să acţioneze şi să fie la înălţimea responsabilităţii sale."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi na úvod zaželať vysokej predstaviteľke pani barónke Ashtonovej všetko dobré pri riešení mnohých úloh, s ktorými sa stretne počas svojho mandátu. Ako dobre vie a ako to uviedla aj Organizácia Spojených národov, situácia na Haiti je najhoršou humanitárnou katastrofou za posledné desaťročia, pretože počet nezvestných, obetí a mŕtvych stále rastie. Ľudský rozmer tejto tragédie je nesmierny. Záchranné práce sa síce začali, ale všetci si uvedomujeme významné problémy, s ktorými sa záchranári stretávajú pri úsilí dostať pomoc k ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú. Mimovládne organizácie sa vyjadrili, že rastúce problémy bezpečnosti, logistiky a byrokracie na mieste bránia v pomoci a ešte viac zhoršujú katastrofickú situáciu. Ide o problémy, ktoré majú pre Haiťanov rozhodujúci vplyv na rovnováhu medzi životom a smrťou. Celá táto namáhavá práca zameraná na zmiernenie utrpenia a chaosu si vyžaduje jasné vodcovstvo a koordinovanú pomoc. Mimovládne organizácie, vládne orgány, medzinárodné organizácie a miestne orgány musia spolupracovať, aby zabezpečili viacsektorovú krízovú pomoc pre ľudí, ktorí ju potrebujú. Je zrejmé, že krajina okamžite potrebuje obrovskú medzinárodnú podporu. Reakcia európskych občanov a ich rekordná štedrosť a solidarita sú obrovské. Včerajšie oznámenie o humanitárnej pomoci Európskej únie pre Haiti vo výške viac než 420 miliónov EUR dokazuje vodcovstvo a zaviazanosť, ale jej doručenie musí byť koordinované a účinné. Cieľ, ktorý Európska únia oznámila, spočíva v konsolidácii a posilnení globálneho poskytovania pomoci. Dúfam, že vy, pani Ashtonová a pán komisár De Gucht, budete dôrazne pracovať smerom k tomuto cieľu počas príslušných návštev Spojených štátov, Haiti a iných miest koncom tohto týždňa. Dlhodobý rozvoj najchudobnejšieho národa na západnej pologuli sa musí stať prioritou. Pridelenie pomoci Európskej únie vo výške 200 miliónov EUR na pomoc Haiťanom pri dlhodobej rekonštrukcii je dobrý začiatok, no Európska únia ako globálny vodca musí plniť svoju zodpovednosť aj vtedy, keď kamery odídu a pozornosť sveta sa obráti inam."@sk19
"Gospod predsednik, ali lahko najprej zaželim visoki predstavnici, baronici Ashton, veliko uspeha pri številnih izzivih, s katerimi se sooča v svojem mandatu. Kot dobro ve, in kot so poudarili Združeni narodi, je stanje na Haitiju najhujša humanitarna katastrofa v desetletjih, saj število pogrešanih, žrtev in mrtvih stalno narašča. Posledic te tragedije za ljudi ni mogoče izmeriti. Pomoč začenja prihajati, vsi pa se zavedamo velikih težav, s katerimi se spopadajo reševalci, ko poskušajo zagotoviti pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Nevladne organizacije so na terenu ugotovile naraščajoče probleme glede varnosti, logistike in birokracije, kar ovira dodeljevanje pomoči in povzroča, da je katastrofalno stanje še hujše. To so problemi, ki odločajo o življenju ali smrti za Haitijce. V vsej tej zmedi, ki vlada pri delu, namenjenemu zmanjševanju trpljenja in kaosa, sta potrebna jasno vodenje in usklajena pomoč. Nevladne organizacije, državni organi, mednarodne organizacije in lokalni organi morajo sodelovati, da ljudem v stiski zagotovijo nujno pomoč različnih sektorjev. Jasno je, da država nemudoma potrebuje ogromno mednarodno podporo. Odziv evropskih državljanov in njihova rekordna velikodušnost ter solidarnost so bili izjemni. Včerajšnja napoved več kot 420 milijonov EUR humanitarne pomoči Evropske unije za Haiti kaže odločnost in zavzetost, posredovanje pomoči pa mora biti usklajeno in učinkovito. Izraženi cilj Evropske unije je konsolidirati in okrepiti globalno operacijo zagotavljanja pomoči. Upam, da si bosta vidva, gospa Ashton in komisar De Gucht, močno prizadevala za izpolnitev tega cilja ob vajinih obiskih Združenih držav, Haitija in drugih držav kasneje ta teden. Dolgoročen razvoj najrevnejše države na zahodni polobli mora postati prednostna naloga. Pomoč v višini 200 milijonov EUR, ki jo je Evropska unija namenila za dolgoročno obnovo Haitija, je pozitiven začetek, ko pa se bodo kamere umaknile in se bo pozornost svetovne javnosti usmerila drugam, mora Evropska unija kot svetovni voditelj, ukrepati in svojo obveznost izpolniti."@sl20
"Herr talman! Jag vill börja med att önska den höga representanten Catherine Ashton lycka till med de många utmaningar som väntar henne under hennes mandatperiod. Som hon mycket väl vet, och som FN har förklarat, är situationen i Haiti den värsta humanitära katastrofen på decennier. Antalet saknade människor, offer och dödade fortsätter att stiga. De mänskliga kostnaderna för tragedin är omätbara. Biståndet börjar komma in, men vi känner alla till de betydande svårigheter som biståndsarbetarna har med att försöka fördela stödet till dem som bäst behöver det. De icke-statliga organisationerna ute på fältet har uppgett att växande problem med säkerhet, logistik och byråkrati hindrar stödet att komma fram och förvärrar den redan katastrofala situationen. Det är dessa problem som betyder skillnaden mellan liv och död för haitierna. Det behövs ett tydligt ledarskap och samordnade insatser i det frenetiska arbetet med att lindra lidande och kaos. Icke-statliga organisationer, statliga organ, internationella organisationer och lokala myndigheter måste arbeta tillsammans för att ge katastrofhjälp på många områden till de behövande. Det står klart att landet behöver ett massivt internationellt stöd omedelbart. De europeiska medborgarnas respons och rekordstora generositet och solidaritet har varit enorm. De över 420 miljoner euro i humanitärt stöd till Haiti från EU som utlovades i går visar på ledarskap och engagemang, men stödet måste levereras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. Europeiska unionens uttalade strävan är att konsolidera och förstärka de globala hjälpinsatserna. Jag hoppas att ni kommer att anstränga er för att nå detta mål under era respektive besök i Förenta staterna, Haiti och på andra håll senare i veckan, fru Ashton och kommissionsledamot De Gucht. Den långsiktiga utvecklingen av den fattigaste nationen på västra halvklotet måste prioriteras. De 200 miljonerna euro i stöd från EU för att bidra till återuppbyggnaden av Haiti på lång sikt är en positiv start, men när tv-kamerorna har stängts av och världens uppmärksamhet riktas åt andra håll måste EU, i egenskap av global ledare, agera och ta sitt ansvar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Liam Aylward,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph