Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-17-Speech-4-258"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091217.22.4-258"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Meine Vorrednerin hat schon einige Details dieser Entschließung erwähnt. Anlass für diese Entschließung war u.a. ein Vorfall aus dem Juli 2009, wo zwei junge Blogger, Emin Milli und Adnan Hajizade verhaftet wurden, nachdem sie selbst in einem Restaurant angegriffen worden waren, zur Polizei gingen, um diesen Vorfall anzuzeigen, und dann selbst verhaftet wurden. Danach wurde ihnen der Prozess gemacht, in einem Gerichtsverfahren, das allen internationalen Beobachtern, wie z.B. Amnesty International zufolge, alles andere als fair war. Es wurde z.B. nicht das Video gezeigt, das anscheinend in diesem Restaurant aufgenommen wurde, und in dem klar gezeigt wurde, wer wen angegriffen hat, und dass die Angreifer nicht diese beiden Blogger waren, sondern andere. Es ist also ganz klar, dass diese Verurteilung nicht den Kriterien eines Rechtsstaates entspricht, und ich hoffe sehr, dass im zweiten Prozess, wenn er denn stattfindet, alles gezeigt werden muss. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, hier eine Entschließung von fast allen Fraktionen zustande zu bringen. Ich bedauere es, dass die Fraktion des Kollegen Provera sich nicht anschließt und betont, dass wir eher warten sollten und dass sich der Fall von selbst lösen wird, dass die diplomatischen Wege eingehalten werden sollen. Ich denke, Herr Provera, dass es notwendig ist, dass das Parlament, das ja in Partnerschaft mit dem aserbaidschanischen Parlament steht, sich klar äußert. Menschenrechte sind ein Fundament – und meine Kollegin Schaake hat gestern hier schon den Sacharow-Preis angesprochen –, es ist notwendig, dass wir uns für geistige Freiheit in allen Teilen der Welt aussprechen und dass sie verteidigt wird. Präsident Alijew selbst hat ja schon des Öfteren gesagt, wie wichtig die Rechte jedes Journalisten und jeder Journalistin sind und dass sie vom Staat verteidigt werden müssen. Es ist unsere Aufgabe, sie daran zu erinnern, und ich hoffe sehr, dass es in Zukunft auch wieder eine Entschließung der partnerschaftlichen Kooperation zwischen dem aserbaidschanischen Parlament und dem Europäischen Parlament gibt, nicht wie vor zwei Wochen, wo das leider nicht gelang."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, předchozí řečník již zmínil některé detaily tohoto usnesení. Toto usnesení bylo podníceno kromě jiného incidentem, který se stal v červenci 2009, kdy byli v restauraci napadeni dva mladí bloggeři, Emin Milli a Adnan Hajizade, a když šli tento incident oznámit polici, byli sami zatčeni. Byli obžalováni a podle všech mezinárodních pozorovatelů, včetně organizace Amnesty International, mělo soudní řízení ke spravedlnosti daleko. Například video zjevně pořízené v této restauraci, které jasně ukazuje, kdo byl napaden, a že útočníky byli jiní, a nikoliv tito dva bloggeři, nebylo v rámci řízení promítnuto. Je tedy zřejmé, že rozsudek nesplňuje kritéria, která musí právní stát naplňovat. Pevně doufám, že až se bude konat druhé soudní řízení, budou muset být předloženy všechny důkazy. Jsem ráda, že se nám podařilo přijít s usnesením, které podporují téměř všechny skupiny. Je mi líto, že se k nám nepřipojí skupina pana Provera, která namísto toho zdůrazňuje, že bychom měli počkat, až se tato záležitost vyřeší sama a využít diplomatických cest. Pane Provero, jsem přesvědčena, že je pro náš parlament, který se účastní partnerství s ázerbájdžánským parlamentem, nezbytné, aby se jasně vyjádřil. Lidská práva představují základní otázku. Paní Schaakeová včera zmiňovala Sacharovovu cenu. Musíme obhajovat svobodu myšlení ve všech částech světa a zajistit, aby byla chráněna. Prezident Alijev často říká, jak jsou důležitá práva každého novináře a že je stát musí chránit. Naším úkolem je toto všem připomenout, a já pevně doufám, že v budoucnu přijde další usnesení o partnerství mezi ázerbájdžánským a Evropským parlamentem, protože to z před dvou týdnů bohužel nebylo úspěšné."@cs1
"Hr. formand! Den forrige taler har allerede nævnt nogle af detaljerne i denne beslutning. Beslutningen blev bl.a. udarbejdet på grund af en episode i juli 2009, hvor to unge bloggere, Emin Milli og Adnan Hajizade, blev overfaldet på en restaurant, henvendte sig til politiet for at anmelde hændelsen og derefter selv blev anholdt. De blev retsforfulgt, og rettergangen var ifølge internationale observatører, bl.a. Amnesty International, langt fra retfærdig. Den video, som tilsyneladende blev optaget i restauranten, og som tydeligt viser, hvem der blev overfaldet, og at overfaldsmændene var nogle andre end de to bloggere, blev f.eks. ikke afspillet. Det står derfor klart, at dommen ikke lever op til de kriterier, som en stat skal overholde i henhold til retsstatsprincippet. Jeg håber derfor meget, at alle beviser vil blive fremlagt, når en ny retssag finder sted. Det glæder mig, at det er lykkedes os at fremsætte et beslutningsforslag, som bakkes op af næsten alle grupper. Jeg finder det beklageligt, at hr. Proveras gruppe ikke tilslutter sig os og i stedet lægger vægt på, at vi bør afvente, at sagen løser sig af sig selv, og gøre brug af de diplomatiske kanaler. Jeg mener, hr. Provera, at Parlamentet, som har indgået et partnerskab med det aserbajdsjanske parlament, er nødt til at udtrykke sig klart. Menneskerettigheder er et grundlæggende spørgsmål. Fru Schaake henviste til Sakharovprisen, som blev uddelt i går. Vi skal give udtryk for vores støtte til tankefrihed og beskytte den i hele verden. Præsident Alijev har ofte udtalt, at den enkelte journalists rettigheder er vigtige, og at de skal forsvares af staten. Det er vores opgave at minde alle om dette, og jeg håber meget, at der i fremtiden bliver fremsat et nyt beslutningsforslag om partnerskabet mellem det aserbajdsjanske parlament og Europa-Parlamentet, da det desværre ikke lykkedes for to uger siden."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, η προηγούμενη ομιλήτρια ανέφερε ήδη ορισμένα από τα στοιχεία αυτού του ψηφίσματος. Αφορμή για το ψήφισμα υπήρξε, μεταξύ άλλων, ένα συμβάν που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2009, με δύο νεαρούς μπλόγκερ, τον Emin Milli και τον Adnan Hajizade, οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση σε εστιατόριο, πήγαν στην αστυνομία για να αναφέρουν το συμβάν και τότε συνελήφθησαν οι ίδιοι. Ασκήθηκε εναντίον του; δίωξη και, σύμφωνα με όλους τους διεθνείς παρατηρητές, περιλαμβανομένης της «Διεθνούς Αμνηστίας», η δίκη δεν ήταν καθόλου δίκαιη. Επί παραδείγματι, δεν προβλήθηκε το βίντεο το οποίο ελήφθη προφανώς στο εστιατόριο και στο οποίο φαίνεται καθαρά ποιος είχε δεχθεί επίθεση και ότι οι επιτιθέμενοι δεν ήταν αυτοί οι δύο «μπλόγκερ», αλλά κάποιοι άλλοι. Συνεπώς είναι σαφές ότι η δικαστική απόφαση δεν πληροί τα κριτήρια που απαιτούνται από ένα κράτος διεπόμενο από το κράτος δικαίου. Ευελπιστώ ότι όλα τα αποδεικτικά στοιχεία θα προσκομιστούν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, όταν αυτή διεξαχθεί. Είμαι ευτυχής που πετύχαμε να καταθέσουμε ψήφισμα το οποίο έχει τη στήριξη όλων σχεδόν των πολιτικών ομάδων. Λυπάμαι που η πολιτική ομάδα του κ. Provera δεν συντάχθηκε μαζί μας και τονίζει, αντιθέτως, ότι έπρεπε να περιμένουμε να επιλυθεί η υπόθεση και να προσφύγουμε σε διπλωματικούς διαύλους. Κύριε Provera, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο το Κοινοβούλιο –το οποίο συνδέεται με εταιρική σχέση με το κοινοβούλιο του Αζερμπαϊτζάν– να εκφράζεται με σαφήνεια. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν θεμελιώδες ζήτημα. Η κ. Schaake αναφέρθηκε στην απονομή του χθεσινού Βραβείου Ζαχάρωφ. Πρέπει να διατυπώνουμε απερίφραστα την άποψή μας υπέρ της ελευθερίας της σκέψης σε κάθε γωνιά του κόσμου και να διασφαλίζουμε την προστασία της. Ο πρόεδρος Aliyev έχει αναφερθεί κατ’ επανάληψη στη σημασία των δικαιωμάτων όλων των δημοσιογράφων και στην ανάγκη προστασίας τους από το κράτος. Δικό μας έργο είναι να το υπενθυμίζουμε σε όλους και ελπίζω πραγματικά ότι θα ακολουθήσει στο μέλλον νέο ψήφισμα για την εταιρική σχέση μεταξύ του κοινοβουλίου του Αζερμπαϊτζάν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι, δυστυχώς, η προηγούμενη προσπάθεια, προ δύο εβδομάδων, δεν στέφθηκε με επιτυχία."@el10
"Mr President, the previous speaker has already mentioned some of the details of this resolution. The resolution was prompted among other things by an incident in July 2009 in which two young bloggers, Emin Milli and Adnan Hajizade, were attacked in a restaurant, went to the police to report the incident and were then arrested themselves. They were prosecuted and, according to all the international observers, including Amnesty International, the court proceedings were far from fair. For example, the video which was apparently taken in the restaurant, which clearly showed who had been attacked and that the attackers were other people and not these two bloggers, was not played. It is therefore clear that the judgment does not meet the criteria required by a state under the rule of law. I very much hope that all the evidence will have to be presented in the second trial when it takes place. I am pleased that we have succeeded in introducing a resolution which is supported by almost all the groups. I regret that Mr Provera’s group is not joining us and instead is emphasising that we should wait for the case to resolve itself and to make use of the diplomatic channels. Mr Provera, I believe that it is necessary for Parliament, which is in partnership with the Parliament of Azerbaijan, to express itself clearly. Human rights represent a fundamental issue. Mrs Schaake referred yesterday to the Sakharov Prize. We must speak out in support of freedom of thought in all parts of the world and ensure that it is protected. President Aliyev has often said how important the rights of every journalist are and that they must be defended by the state. It is our job to remind everyone of this and I very much hope that in future, there will be another resolution on partnership between the Parliament of Azerbaijan and the European Parliament, as unfortunately this was unsuccessful two weeks ago."@en4
"Señor Presidente, la anterior oradora ya ha mencionado algunos detalles de esta resolución. La resolución fue propuesta entre otras cosas a causa de un incidente en julio de 2009 en el que dos jóvenes Emin Milli y Adnan Hajizade, fueron atacados en un restaurante, acudieron a la policía para informar del hecho y fueron arrestados ellos mismos. Fueron acusados y, de acuerdo a todos los observadores internacionales, incluida Amnistía Internacional, el proceso judicial estuvo lejos de ser limpio. Por ejemplo, no se presentó el vídeo que al parecer se grabó en el restaurante, que muestra claramente quién había sido atacado y que los atacantes no eran estos dos sino otras personas. Por lo tanto, queda claro que el juicio no cumple con los requisitos que debe reunir en un Estado de Derecho. Espero sinceramente que todas las pruebas sean presentadas cuando tenga lugar el segundo juicio. Me congratula que hayamos conseguido introducir una resolución apoyada por casi todos los grupos. Lamento que el grupo del señor Provera no se una a nosotros y en vez de ello haga hincapié en que deberíamos esperar a que el caso se resolviera por sí solo y hacer uso de las vías diplomáticas. Señor Provera, considero que es necesario que el Parlamento, que está asociado con el Parlamento de Azerbaiyán, lo exprese claramente. Los derechos humanos son una cuestión fundamental. La señora Schaake se refirió ayer al Premio Sájarov. Debemos manifestarnos en apoyo de la libertad del pensamiento en cualquier parte del mundo y asegurarnos de que se la proteja. El Presidente Aliyev ha dicho a menudo lo importante que son los derechos de los periodistas y que el Estado debe defenderlos. Es nuestra tarea recordárselo a todo el mundo y espero fervientemente que, en el futuro, haya otra resolución sobre la asociación entre el Parlamento de Azerbaiyán y el Parlamento Europeo, ya que por desgracia no pudo ser hace dos semanas."@es21
"Lugupeetud juhataja! Eelmine sõnavõtja nimetas juba mõningaid resolutsiooni üksikasju. Resolutsiooni ajendas koostama muu hulgas vahejuhtum, mis leidis aset 2009. aasta juulis, kui restoranis rünnati kaht noort blogijat Emin Millit ja Adnan Hajizadet, kes läksid seejärel politseisse avaldust esitama, kuid hoopis vahistati seal. Nende üle mõisteti kohut ja kõikide rahvusvaheliste vaatlejate, sealhulgas Amnesty Internationali sõnul oli kohtumenetlus kõike muud kui õiglane. Näiteks ei näidatud videot, mis oli ilmselgelt restoranis salvestatud ja kus oli selgelt näha, kes ründasid ja et ründajateks olid teised inimesed, mitte need kaks blogijat. Seetõttu on selge, et kohtuotsus ei ole kooskõlas kriteeriumidega, mille täitmist nõuab õigusriigi põhimõtete kohaselt tegutsev riik. Ma loodan väga, et teise astme kohtumenetluses, kui see toimub, tuleb näidata kõiki tõendeid. Mul on hea meel, et meil õnnestus esitada resolutsioon, mida toetavad peaaegu kõik fraktsioonid. Mul on kahju, et härra Provera fraktsioon meiega ei ühine, vaid selle asemel rõhutab, et me peaksime ootama, kuni see juhtum iseenesest laheneb, ja kasutama diplomaatilisi kanaleid. Härra Provera, ma arvan, et Euroopa Parlament, kes teeb koostööd Aserbaidžaani parlamendiga, peaks väljendama ennast selgelt. Inimõigused on väga oluline teema. Kolleeg Schaake viitas eilsele Sahharovi auhinnale. Me peame võtma sõna mõttevabaduse toetuseks kõikjal maailmas ja tagama selle kaitse. President Alijev on sageli öelnud, et iga ajakirjaniku õigused on tähtsad ja et riik peab neid kaitsma. Meie ülesanne on tuletada kõikidele seda meelde ja ma loodan väga, et tulevikus esitatakse veel üks resolutsioon Aserbaidžaani parlamendi ja Euroopa Parlamendi partnerluse kohta, sest kahjuks kaks nädalat tagasi see meil ei õnnestunud."@et5
"Arvoisa puhemies, edellinen puhuja toi jo esiin joitain tämän päätöslauselman yksityiskohtia. Päätöslauselma laatimista innoitti muun muassa heinäkuussa 2009 alkunsa saanut tapaus, jossa kaksi nuorta bloginpitäjää, Emin Milli ja Adnan Hajizade, joutui ravintolassa hyökkäyksen kohteeksi. Kun he menivät ilmoittamaan tapauksesta poliisille, he tulivat itse pidätetyiksi. Heidät asetettiin syytteeseen, ja oikeudenkäynti oli kaikkien kansainvälisten tarkkailijoiden, muun muassa Amnesty Internationalin, mukaan kaukana oikeudenmukaisesta. Oikeudenkäynnissä ei esimerkiksi näytetty ravintolassa ilmeisesti kuvattua videoleikettä, josta käy selvästi ilmi, ketä vastaan hyökättiin ja että bloginpitäjät eivät olleet hyökkääjinä. On siis selvää, että tuomio ei täytä oikeusvaltioperiaatetta noudattavien valtioiden edellytyksiä. Toivon, että kaikki todisteet tullaan esittämään toisessa oikeudenkäynnissä, kun se järjestetään. Olen ilahtunut siitä, että olemme onnistuneet laatimaan päätöslauselman, jota lähes kaikki ryhmät tukevat. Pidän valitettavana sitä, että jäsen Proveran ryhmä ei yhdy meihin, vaan sen sijaan korostaa, että meidän tulisi odottaa tilanteen ratkeavan itsestään ja hyödyntää diplomaattisia kanavia. Hyvä jäsen Provera, mielestäni Euroopan parlamentin, joka on Azerbaidžanin parlamentin kumppani, on ilmaistava kantansa selvästi. Ihmisoikeudet ovat perustavanlaatuinen kysymys. Jäsen Schaake viittasi eiliseen Saharov-palkinnon jakotilaisuuteen. Meidän on puolustettava mielipiteenvapautta kaikissa maailman maissa ja katsottava, että se turvataan. Presidentti Alijev on usein todennut, että jokaisen toimittajan oikeuksia on kunnioitettava ja että valtion on puolustettava niitä. On meidän tehtävämme muistuttaa kaikkia osapuolia tästä. Toivon vilpittömästi, että tulevaisuudessa voidaan laatia uusi päätöslauselma Azerbaidžanin parlamentin ja Euroopan parlamentin kumppanuudesta, sillä kaksi viikkoa sitten se valitettavasti ei onnistunut."@fi7
"Monsieur le Président, le précédent orateur a déjà mentionné quelques détails de cette résolution. Celle-ci a été rendue nécessaire notamment par un incident, en juillet 2009, lors duquel deux jeunes blogueurs, Emin Milli et Adnan Hajizade, ont été attaqués dans un restaurant, se sont rendus à la police pour signaler l’incident et ont alors été eux-mêmes arrêtés. Ils ont été poursuivis et, selon tous les observateurs internationaux, dont Amnesty International, leur procès a été tout sauf équitable. Par exemple, la vidéo qui a, semble-t-il, été prise dans le restaurant, qui montre clairement qui a été attaqué et qui confirme que les agresseurs sont d’autres personnes, et non pas les deux blogueurs, n’a pas été diffusée. Il apparaît donc clairement que le jugement ne répond pas aux critères requis par un État régi par la primauté du de droit. J’espère de tout cœur que toutes les pièces seront présentées lors du second procès, lorsque celui-ci aura lieu. Je suis heureuse que nous soyons parvenus à présenter une résolution soutenue par la quasi-totalité des groupes. Je regrette que le groupe de M. Provera ne nous ait pas rejoints et préfère souligner que nous devrions attendre que l’affaire se résolve d’elle-même et que nous devrions passer par les voies diplomatiques. Monsieur Provera, je pense qu’il est nécessaire que le Parlement, qui a conclu un partenariat avec le Parlement azerbaïdjanais, s’exprime clairement. Les droits de l’homme sont un thème essentiel. M Schaake a fait référence hier au prix Sakharov. Nous devons nous faire entendre pour défendre la liberté de penser partout dans le monde et garantir la protection de ce droit. Le président Aliyev a souvent évoqué l’importance des droits de tous les journalistes et la nécessité qu’ils soient défendus par l’État. Il est de notre devoir de le rappeler à tout le monde et j’espère sincèrement qu’à l’avenir, une autre résolution sur le partenariat entre le Parlement azerbaïdjanais et le Parlement européen verra le jour, vu que nous avons échoué sur ce point il y a deux semaines."@fr8
"Elnök úr, az előző felszólaló már említette az állásfoglalás bizonyos részleteit. Az állásfoglalást többek között egy 2009. júliusi incidens tette szükségessé, amikor is Emin Milli és Adnan Hajizade bloggereket megtámadták egy étteremben, ők a rendőrségre mentek jelentést tenni, de végül őket tartóztatták le. Bírósági eljárás indult ellenük, amely nemzetközi megfigyelők, többek között az Amnesty International szerint messze nem volt tisztességes. Például nem mutatták be azt az étteremben készült videofelvételt, amelyen világosan látható, hogy kiket támadtak meg, és hogy nem a két blogger volt a támadó. Tehát nyilvánvaló, hogy az ítélet nem felel meg a jogállamiság megkövetelte kritériumoknak. Nagyon remélem, hogy lesz második tárgyalás, és hogy ott minden bizonyítékot be fognak mutatni. Örülök, hogy sikerült olyan állásfoglalást kidolgoznunk, amelyet majdnem az összes képviselőcsoport támogat. Sajnálatos, hogy Provera úr képviselőcsoportja nem csatlakozik hozzánk, ehelyett inkább azt hangsúlyozza, hogy az ügy majd magától megoldódik, valamint hogy diplomáciai eszközökhöz kellene folyamodnunk. Provera úr, szerintem az azerbajdzsáni parlamenttel partnerségben álló Európai Parlamentnek világosan állást kell foglalnia. Az emberi jogok témája alapvető fontosságú. Schaake asszony említette a Szaharov-díj tegnapi átadását. Legyen szó a világ bármely részéről, ki kell állnunk a gondolatszabadság védelmében, és biztosítanunk kell annak védelmét. Alijev elnök gyakran hangsúlyozta az újságírók jogainak fontosságát, és hogy e jogokat az államnak meg kell védenie. A mi dolgunk, hogy erre mindenkit emlékeztessünk, és nagyon remélem, hogy a jövőben újabb állásfoglalás fog születni az azerbajdzsáni parlament és az Európai Parlament közötti partnerségről, mivel a két héttel ezelőtti nem volt sikeres."@hu11
"Signor Presidente, l’oratrice che mi ha preceduto ha già menzionato alcuni dettagli della risoluzione, ispirata, tra gli altri motivi, da un incidente del luglio 2009, in cui due giovani blogger, Emin Milli e Adnan Hajizade, sono stati assaliti in un ristorante e, dopo essersi recati alla polizia per denunciare l’incidente, sono stati arrestati. Sono stati perseguiti legalmente e, secondo tutti gli osservatori internazionali, tra cui anche Amnesty International, il processo è stato tutt’altro che equo. Per esempio, il video registrato nel ristorante, da cui si evincevano chiaramente le vittime dell’attacco e che mostrava che gli aggressori non erano i due blogger, non è stato mostrato. Pertanto è chiaro che la sentenza non soddisfa i criteri richiesti ad un paese operante nell’ambito dello stato di diritto. Spero vivamente che sarà obbligatorio presentare tutte le prove durante il secondo processo. Sono lieta che si sia giunti all’introduzione di una risoluzione sostenuta da quasi tutti i gruppi. Mi rammarico invece che il gruppo dell’onorevole Provera non si unisca a noi, ribadendo piuttosto che dobbiamo aspettare che questo caso si risolva da solo e che dobbiamo ricorrere ai canali diplomatici. Onorevole Provera, ritengo sia necessario che il Parlamento, che porta avanti un partenariato con il parlamento dell’Azerbaigian, possa esprimersi chiaramente. I diritti umani rappresentano una questione di fondamentale importanza. L’onorevole Schaake ha fatto riferimento al premio Sakharov. Dobbiamo far sentire la nostra voce a sostegno della libertà di pensiero in tutto il mondo e garantirne la tutela. Il presidente Aliyev ha sottolineato spesso l’importanza dei diritti di ogni giornalista e il dovere dello stato di difenderli. È nostro compito ricordarlo a tutti, e spero vivamente che in futuro venga introdotta un’ulteriore risoluzione sul partenariato tra il parlamento dell’Azerbaigian e il Parlamento europeo, poiché sfortunatamente questa, due settimane fa, ha avuto scarso successo."@it12
"Pone pirmininke, ankstesnė kalbėtoja paminėjo keletą šios rezoliucijos detalių. Priežastis parengti šią rezoliuciją, be kita, buvo 2009 m. liepos mėn. įvykęs incidentas: du jauni tinklaraščių autoriai, Eminem Milli ir Adnan Hajizade, buvo užpulti restorane, o kai po to nuvyko apie tai pranešti į policiją, buvo suimti patys. Jie buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn, ir, pasak visų tarptautinių stebėtojų, įskaitant ir „Amnesty International“, teismo procesas toli gražu nebuvo objektyvus. Pvz., nebuvo parodytas vaizdo įrašas, kuris, regis, buvo nufilmuotas tame restorane ir kuriame aiškiai matyti, kas ką užpuolė ir kad užpuolikai buvo kiti asmenys, o ne šie du tinklaraščių autoriai. Todėl aišku, kad šis teismo sprendimas neatitinka teisinei valstybei būdingų kriterijų. Labai tikiuosi, kad per antrąjį teismo procesą, jei jis įvyks, bus pateikti visi įrodymai. Džiaugiuosi, kad mums pavyko pateikti rezoliuciją, kurią remia beveik visos frakcijos. Apgailestauju, kad pono F. Proveros frakcija prie mūsų neprisijungia ir vietoj to pabrėžia, kad turėtume laukti, kol reikalas išsispręs savaime, ir naudotis diplomatiniais kanalais. Pone F. Provera, manau, būtina, jog Parlamentas, kurį su Azerbaidžano parlamentu sieja partnerystė, aiškiai išreikštų savo nuomonę. Žmogaus teisės yra esminis dalykas. Ponia M. Schaake vakar kalbėjo apie A. Sacharovo premiją. Mes turime pasisakyti už minties laisvę visose pasaulio dalyse ir užtikrinti, kad ji būtų ginama. Prezidentas I. Alijevas yra ne kartą kalbėjęs apie tai, kokios svarbios kiekvieno žurnalisto teisės ir kad jos turi būti ginamos valstybės. Mūsų uždavinys yra visiems tai priminti, ir aš labai tikiuosi, kad ateityje vėl bus priimta rezoliucija dėl Azerbaidžano parlamento bei Europos Parlamento partnerystės, nors, deja, to nepavyko padaryti prieš dvi savaites."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Iepriekšējā runātāja jau minēja dažus minētās rezolūcijas aspektus. Cita starpā rezolūcijas iesniegšanu veicināja 2009. gada jūlijā notikušais starpgadījums kādā restorānā, kad notika uzbrukums diviem jauniem emuāra autoriem un kuri pēc tam devās uz policiju, lai ziņotu par uzbrukumu, bet viņus tur apcietināja. Pret viņiem tika ierosināta lieta, un saskaņā ar starptautisko novērotāju, tostarp sniegto informāciju tiesvedība nebūt nebija godīga. Piemēram, tiesā netika parādīts videoieraksts, kas acīmredzami bija uzņemts restorānā un kurā bija skaidri redzams, pret kuriem cilvēkiem tika vērsts uzbrukums, un ka uzbrucēji bija citi, nevis abi minētie emuāra autori. Tāpēc ir skaidrs, ka spriedums neatbilst kritērijiem, kādi jāievēro tiesiskā valstī. Es ļoti ceru, ka tad, kad notiks otrā lietas iztiesāšana, būs jāiesniedz visi pierādījumi. Esmu gandarīta, ka mums ir izdevies sagatavot rezolūciju, kuru atbalsta gandrīz visas grupas. Man žēl, ka tā vietā, lai mums pievienotos kunga grupa uzsver, ka mums ir jāgaida, kamēr lieta atrisināsies pati no sevis, un jāizmanto diplomātiskie sakari. kungs, es uzskatu, ka Parlamentam, kurš sadarbojas ar Azerbaidžānas parlamentu, ir skaidri jāpauž sava nostāja. Cilvēktiesības ir ļoti būtisks jautājums. kundze minēja vakar pasniegto Saharova balvu. Mums ir jāatbalsta domas brīvība visā pasaulē un jānodrošina tās aizstāvība. Prezidents Alijevs ir bieži runājis par to, cik svarīgas ir katra žurnālista tiesības un ka valstij tās jāaizstāv. Mūsu uzdevums ir visiem to atgādināt, un es ļoti ceru, ka turpmāk mums būs vēl viena rezolūcija par Azerbaidžānas un Eiropas Parlamenta partnerattiecībām, jo diemžēl pirms divām nedēļām to neizdevās sagatavot."@lv13
"Herr Präsident! Meine Vorrednerin hat schon einige Details dieser Entschließung erwähnt. Anlass für diese Entschließung war u.a. ein Vorfall aus dem Juli 2009, wo zwei junge Blogger, Emin Milli und Adnan Hajizade verhaftet wurden, nachdem sie selbst in einem Restaurant angegriffen worden waren, zur Polizei gingen, um diesen Vorfall anzuzeigen, und dann selbst verhaftet wurden. Danach wurde ihnen der Prozess gemacht, in einem Gerichtsverfahren, das allen internationalen Beobachtern, wie z.B. Amnesty International zufolge, alles andere als fair war. Es wurde z.B. nicht das Video gezeigt, das anscheinend in diesem Restaurant aufgenommen wurde, und in dem klar gezeigt wurde, wer wen angegriffen hat, und dass die Angreifer nicht diese beiden Blogger waren, sondern andere. Es ist also ganz klar, dass diese Verurteilung nicht den Kriterien eines Rechtsstaates entspricht, und ich hoffe sehr, dass im zweiten Prozess, wenn er denn stattfindet, alles gezeigt werden muss. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, hier eine Entschließung von fast allen Fraktionen zustande zu bringen. Ich bedauere es, dass die Fraktion des Kollegen Provera sich nicht anschließt und betont, dass wir eher warten sollten und dass sich der Fall von selbst lösen wird, dass die diplomatischen Wege eingehalten werden sollen. Ich denke, Herr Provera, dass es notwendig ist, dass das Parlament, das ja in Partnerschaft mit dem aserbaidschanischen Parlament steht, sich klar äußert. Menschenrechte sind ein Fundament – und meine Kollegin Schaake hat gestern hier schon den Sacharow-Preis angesprochen –, es ist notwendig, dass wir uns für geistige Freiheit in allen Teilen der Welt aussprechen und dass sie verteidigt wird. Präsident Alijew selbst hat ja schon des Öfteren gesagt, wie wichtig die Rechte jedes Journalisten und jeder Journalistin sind und dass sie vom Staat verteidigt werden müssen. Es ist unsere Aufgabe, sie daran zu erinnern, und ich hoffe sehr, dass es in Zukunft auch wieder eine Entschließung der partnerschaftlichen Kooperation zwischen dem aserbaidschanischen Parlament und dem Europäischen Parlament gibt, nicht wie vor zwei Wochen, wo das leider nicht gelang."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de vorige spreker heeft al enkele punten van deze resolutie genoemd. Aanleiding voor deze resolutie is onder meer een voorval in juli 2009 waarbij twee jeugdige bloggers, Emin Milli en Adnan Hajizade, werden gearresteerd toen ze aangifte deden van een overval op hen in een restaurant. Het proces dat tegen hen werd aangespannen, was volgens alle internationale waarnemers, waaronder Amnesty International, allesbehalve eerlijk. Zo werd bijvoorbeeld niet de videofilm getoond die in het restaurant was opgenomen en waarop duidelijk te zien was wie door wie werd aangevallen en dat de aanvallers niet de twee bloggers waren. Het is dus duidelijk dat het vonnis niet aan de criteria van een rechtsstaat voldoet. Ik hoop zeer dat deze film in het tweede proces – als dat er al komt – in zijn geheel wordt getoond. Ik ben blij dat we erin zijn geslaagd een resolutie op te stellen waarin bijna alle fracties zich kunnen vinden. Ik betreur dat de fractie van afgevaardigde Provera daar niet bij hoort, omdat die meent dat de zaak vanzelf wel wordt opgelost en dat de diplomatieke wegen bewandeld moeten worden. Mijnheer Provera, ik geloof dat het Parlement zich in dezen duidelijk moet uitspreken, temeer omdat we een samenwerkingsverband met het Azerbeidzjaanse parlement hebben. Mensenrechten vormen een fundamentele kwestie. Afgevaardigde Schaake verwees gisteren naar de Sacharovprijs. We moeten ons uitspreken voor vrijheid van geest in alle delen van de wereld en het is belangrijk dat die vrijheid wordt verdedigd. President Aliyev heeft zelf vaak gezegd hoe belangrijk de rechten van iedere journalist zijn en dat die rechten door de staat moeten worden verdedigd. Het is onze taak om de president en het parlement van Azerbeidzjan daaraan te herinneren. Ik hoop zeer dat er in de toekomst opnieuw een resolutie komt over samenwerking tussen het parlement van Azerbeidzjan en het Europees Parlement, wat helaas twee weken geleden niet is gelukt."@nl3
"Panie przewodniczący! Mój poprzednik wskazał już na niektóre szczegóły zawarte w rezolucji. Rezolucja ta została wywołana m.in. incydentem z lipca 2009 roku, podczas którego dwaj młodzi blogerzy, Emin Milli and Adnan Hajizade, zostali zaatakowani w restauracji, poszli na policję, aby zgłosić ten incydent i sami zostali aresztowani. Zostało wobec nich wszczęte dochodzenie, a według wszystkich obserwatorów międzynarodowych, postępowanie sądowe było dalekie od rzetelności. Na przykład nie został pokazany film wideo, jak się wydaje nakręcony w restauracji, na którym wyraźnie widać, kto został zaatakowany, oraz że atakującymi byli inni, a nie ci dwaj blogerzy. Jasne jest wobec tego, że wyrok nie spełnia kryteriów stawianych przez państwo prawa. Mam szczerą nadzieję, że wszystkie dowody będą musiały zostać przedstawione w drugim procesie, kiedy on nastąpi. Cieszę się, że udało się nam przedstawić rezolucję popieraną przez prawie wszystkie grupy. Żałuję, że nie dołączyła do na grupa pana posła Provery, która podkreśla natomiast, że powinniśmy poczekać, aby sprawa sama się rozwiązała, i abyśmy korzystali z kanałów dyplomatycznych. Panie pośle Provera, uważam, że Parlament, który działa w partnerstwie z parlamentem azerskim, powinien jasno wyrażać swoje stanowisko. Prawa człowieka to kwestia fundamentalna. Pani poseł Schaake wspominała wczoraj o nagrodzie im. Sacharowa. Musimy głośno wypowiadać się na rzecz wolności myśli we wszystkich częściach świata i zadbać o jej ochronę. Prezydent Alijew często mówił, jak ważne są prawa każdego dziennikarza i że państwo musi ich bronić. Naszym zadaniem jest przypominać wszystkim o tym i mam szczerą nadzieję, że w przyszłości podjęta zostanie kolejna rezolucja w sprawie partnerstwa między parlamentem Azerbejdżanu a Parlamentem Europejskim, ponieważ, niestety, dwa tygodnie temu to się nie udało."@pl16
"Senhor Presidente, a oradora anterior já referiu alguns dos pormenores da resolução. A resolução foi desencadeada, entre outras coisas, por um incidente em Julho de 2009, no qual dois autores de blogues, Emin Milli e Adnan Hajizade, foram atacados num restaurante. Estes deslocaram-se depois à polícia para apresentar queixa do incidente e acabaram por ficar ambos detidos. Foram acusados e, de acordo com todos os observadores internacionais, incluindo a Amnistia Internacional, o julgamento esteve longe de ser justo. Por exemplo, o vídeo, aparentemente filmado no restaurante, que mostrava claramente as vítimas do ataque e que os agressores não eram qualquer dos autores do blogue, não foi visionado. É, por isso, evidente que o julgamento não cumpre os critérios exigidos num Estado de direito. Espero sinceramente que todas as provas venham a ser apresentadas num segundo julgamento, quando este tiver lugar. Apraz-me que tenhamos conseguido apresentar uma resolução que merece o apoio de praticamente todos os grupos. Lamento que o grupo do senhor deputado Fiorello Provera não se associe a nós e, ao invés, defenda que se aguarde que o caso se resolva por si só, recorrendo aos canais diplomáticos. Senhor Deputado Fiorello Provera, considero necessário que o Parlamento, que possui uma parceria com o Parlamento do Azerbaijão, se expresse de forma clara. Os direitos humanos são uma questão fundamental. A senhora deputada Marietje Schaake referiu-se ao Prémio Sakharov, atribuído ontem. Temos de ser uma voz em defensa da liberdade de pensamento em todo o mundo e de assegurar a sua protecção. O Presidente Ilham Aliyev referiu-se com frequência à importância dos direitos de todos os jornalistas e da sua defesa pelo Estado. Cabe-nos recordar a todos esta postura, e espero sinceramente que, de futuro, debatamos uma nova resolução sobre a parceria entre o Parlamento do Azerbaijão e o Parlamento Europeu, uma vez que, infelizmente, não tivemos êxito há duas semanas."@pt17
"Dle preşedinte, antevorbitoarea mea a menţionat deja unele detalii ale acestei rezoluţii. Rezoluţia a fost generată, printre altele, de un incident din iulie 2009 în care doi tineri bloggeri, Emin Milli şi Adnan Hajizade, au fost atacaţi într-un restaurant, au mers la poliţie să raporteze incidentul şi au fost arestaţi ei înşişi. Au fost urmăriţi în justiţie şi, potrivit tuturor observatorilor internaţionali, inclusiv Amnesty International, procesul nu a fost câtuşi de puţin echitabil. De exemplu, materialul video care se pare că a fost înregistrat în restaurant şi în care se ilustrează clar cine a fost atacat şi se observă că atacatorii erau alte persoane şi nu aceşti doi bloggeri, nu a fost difuzat. Prin urmare, este clar că judecarea nu îndeplineşte criteriile necesare în temeiul statului de drept. Sper din tot sufletul că, atunci când va avea loc al doilea proces, vor trebui prezentate toate dovezile. Sunt încântată că am reuşit să introducem o rezoluţie care este susţinută de aproape toate grupurile. Regret faptul că grupul dlui Provera nu ni se alătură şi, în schimb, ne recomandă să dăm dovadă de răbdare până când cazul se va rezolva de la sine şi să folosim canale diplomatice. Dle Provera, consider că este necesar ca Parlamentul, care este în parteneriat cu parlamentul din Azerbaidjan, să se exprime clar. Drepturile omului reprezintă un subiect fundamental. Dna Schaake s-a referit ieri la Premiul Sakharov. Trebuie să sprijinim în mod deschis libertatea de gândire peste tot în lume şi să asigurăm că este apărată. Preşedintele Aliyev a mărturisit adesea importanţa drepturilor fiecărui jurnalist şi că aceste drepturi trebuie apărate de stat. Este de datoria noastră să le reamintim tuturor de acest lucru şi sper din tot sufletul că, în viitor, vom mai adopta o rezoluţie privind parteneriatul dintre parlamentul din Azerbaidjan şi Parlamentul European, deoarece, din păcate, nu am reuşit să o facem acum două săptămâni."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, predchádzajúca rečníčka spomenula niektoré podrobnosti tohto uznesenia. Podnetom pre toto uznesenie bol okrem iného incident z júla 2009, keď v istej reštaurácii došlo k útoku na dvoch blogerov, Emina Milliho a Adnana Hajizadeho, ktorí tento čin nahlásili na polícii a nakoniec boli sami zatknutí. Boli trestne stíhaní a podľa všetkých medzinárodných pozorovateľov vrátane Amnesty International mal súdny proces ďaleko od spravodlivosti. Napríklad videozáznam, ktorý bol podľa všetkého nakrútený v tejto reštaurácii a ktorý jasne dokazoval, kto bol obeťou útoku a že útočníkmi neboli títo dvaja blogeri, ale iné osoby, sa neprehralo. Je preto jasné, že rozsudok nespĺňa kritériá, ktoré vyžadujú zásady právneho štátu. Veľmi dúfam, že všetky dôkazy budú musieť byť predložené počas druhého procesu. Teší ma, že sa nám podarilo predložiť uznesenie, ktoré podporujú takmer všetky skupiny. Mrzí ma, že skupina pána Proveru sa k nám nepridala a namiesto toho zdôrazňuje, že by sme mali počkať, aby sa tento prípad vyriešil sám od seba a na tento účel využiť diplomatické cesty. Pán Provera, domnievam sa, že je nevyhnutné, aby sa Parlament, ktorý nadviazal partnerstvo s azerbajdžanským parlamentom, vyjadroval jasne. Ľudské práva predstavujú základnú problematiku. Pani Schaakeová spomenula včerajšie udeľovanie Sacharovovej ceny. Musíme vyjadriť svoj názor s cieľom podporiť slobodu myslenia v každom kúte sveta a zabezpečiť jej ochranu. Pán prezident Alijev často hovoril o význame práv každého novinára, ako aj o tom, že štát ich musí brániť. Je našou povinnosťou každého na to upozorňovať a veľmi dúfam, že v budúcnosti bude prijaté ďalšie uznesenie o partnerstve medzi azerbajdžanským parlamentom a Európskym parlamentom, keďže pred dvomi týždňami sa nám to, žiaľ, nepodarilo."@sk19
"Gospod predsednik, govornica pred menoj je že omenila nekatere podrobnosti te resolucije. Resolucijo je med drugim spodbudil incident julija 2009, ko sta bila v restavraciji napadena dva mlada pisca spletnih dnevnikov Emin Mili in Adnan Hadžizade, ki sta nato odšla na policijo, da bi prijavila incident, in bila potem sama aretirana. Bila sta kazensko preganjana in po besedah vseh mednarodnih opazovalcev, vključno z Amnesty International, sojenje še zdaleč ni bilo pošteno. Na primer, ni bil predvajan videoposnetek, ki naj bi nastal v restavraciji in ki jasno prikazuje, kdo je bil napaden in da so bili napadalci drugi ljudje in ne ta dva pisca spletnih dnevnikov. Zato je jasno, da sodba ni v skladu z merili, ki jih zahteva pravna država. Močno upam, da bodo morali biti na drugem sojenju, če bo potekalo, predloženi vsi dokazi. Vesela sem, da nam je uspelo predložiti resolucijo, ki jo podpirajo skoraj vse skupine. Obžalujem, da se nam skupina gospoda Provere ne pridruži in da namesto tega poudarja, da naj počakamo, da se primer reši sam od sebe, in da naj uporabimo diplomatske poti. Gospod Provera, menim, da je nujno, da se Parlament, ki je v partnerstvu s parlamentom Azerbajdžana, jasno izrazi. Človekove pravice so temeljno vprašanje. Gospa Schaake je včeraj omenila nagrado Saharova. Odkrito se moramo zavzeti za svobodo misli povsod po svetu in zagotoviti njeno zaščito. Predsednik Alijev je večkrat povedal, kako pomembne so pravice vsakega novinarja in da jih mora zagovarjati država. Naša naloga je, da na to opomnimo vse, in močno upam, da bo v prihodnosti še ena resolucija o partnerstvu med parlamentom Azerbajdžana in Evropskim parlamentom, saj se to pred dvema tednoma na žalost ni uresničilo."@sl20
"Herr talman! Föregående talare har redan tagit upp vissa punkter i resolutionen. Resolutionen föranleddes bl.a. av en händelse i juli 2009 när två unga bloggare, Emin Milli och Adnan Hajizade, gick till polisen för att rapportera att de hade blivit attackerade på en restaurang, varvid de själva greps. De åtalades och enligt alla internationella observatörer, däribland Amnesty International, var domstolsförhandlingarna långt ifrån rättvisa. Den video som bevisligen hade spelats in på restaurangen spelades t.ex. inte upp. Den visade tydligt vem som hade blivit attackerad och att förövarna inte var de två bloggarna utan andra personer. Det står därför helt klart att domslutet inte lever upp till de kriterier som krävs av ett land som följer rättsstatsprincipen. Jag hoppas verkligen att alla bevis kommer att presenteras i en andra rättegång när den äger rum. Jag är glad att vi har lyckats lägga fram en resolution som stöds av nästan alla grupper. Jag beklagar att Fiorello Proveras grupp inte håller med, utan i stället betonar att vi ska vänta på att fallet löser sig av sig självt och att vi ska använda diplomatiska kanaler. Herr Provera! Jag menar att det är nödvändigt att parlamentet, som är i partnerskap med Azerbajdzjan, uttrycker sig tydligt. Mänskliga rättigheter är en grundläggande fråga. Marietje Schaake nämnde Sacharovpriset som vi delade ut i går. Vi måste säga vår mening för att stödja och försvara tankefrihet i hela världen. President Ilham Aliyev har ofta sagt att journalisternas rättigheter är viktiga och att de måste försvaras av staten. Det ingår i våra uppgifter att påminna alla om detta. Jag hoppas verkligen att det i framtiden kommer en resolution om partnerskap mellan Azerbajdzjans parlament och Europaparlamentet eftersom detta tyvärr misslyckades för två veckor sedan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph