Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-17-Speech-4-231"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091217.21.4-231"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Es haben schon einige meiner Vorrednerinnen und Vorredner die Details dieses Gesetzes, das jetzt in Uganda dem Parlament vorliegt, vorgestellt. Lassen Sie mich eine kurze Geschichte erzählen. Vor vier bis fünf Jahren war ich selbst in Kampala und habe mich an einem Abend mit Lesben, Schwulen und Transgenderpersonen in einer Pizzeria, deren Besitzer das erlaubt hat, getroffen. An diesem Abend hat ein Minister der Regierung gesagt: Es werden in Zukunft Razzien an jenen Orten, an denen sich Lesben, Schwule und Transgenderpersonen treffen, stattfinden. Ich hatte auch etwas Angst an diesem Abend, genauso wie die ugandischen Lesben und Schwulen. Es geschah zum Glück nichts an diesem Abend, aber es war der Beginn einer zunehmenden Homophobie in Uganda. Und jetzt dieser Vorschlag eines Gesetzes, das Homosexualität nicht nur unter Strafe stellt, wie es jetzt schon der Fall ist, sondern noch dazu die Todesstrafe bringen soll. Es haben so viele afrikanische Staatschefs – wie auch Museveni – viel für ihre Länder geleistet, doch jetzt davon auszugehen und zu sagen, Homosexualität sei unafrikanisch, ist einfach falsch. Homosexualität hat es zu allen Zeiten in allen Kulturen auf allen Kontinenten gegeben und wird es auch weiterhin geben, egal welche Gesetze beschlossen werden. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, hierzu eine Gemeinsame Entschließung so gut wie aller Fraktionen zustandezubringen, denn es ist wichtig, dies zum Ausdruck zu bringen und Lesben, Schwule und Transgenderpersonen in Uganda zu stärken, und ihnen nicht Hassgesetze vorzuwerfen und nichts dazu zu sagen. Als Europäische Union haben wir die Pflicht, Menschenrechte in aller Welt anzusprechen und auch die ugandischen Abgeordneten daran zu erinnern, dass z. B im Cotonou-Abkommen sehr wohl enthalten ist, dass die Menschenwürde und Menschenrechte für alle stehen und von allen verteidigt werden müssen. Ich hoffe auch, dass die Entschließung, so wie wir sie vorliegen haben, im Gesamten beschlossen wird, denn es geht auch darum, dass Organisationen, die sich für die Rechte von Lesben, Schwulen und Transgenderpersonen einsetzen, auch in Uganda unterstützt werden, auch von der Europäischen Union."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, někteří z předchozích řečníků poskytli informace o tomto zákoně, který je nyní v ugandském parlamentu. Ráda bych vám vyprávěla stručný příběh. Před zhruba čtyřmi pěti lety jsem byla v Kampale a jednoho večera jsem se setkala se skupinou lesbiček, gayů a příslušníků transgenderové komunity v jedné pizzerii, jejíž majitel toto setkání povolil. Tentýž večer oznámil ministr vlády, že v budoucnu se na všechna místa, kde se budou lesbičky, gayové a příslušníci transgenderové komunity setkávat, zaměří razie. Ten večer jsem se docela bála, stejně jako ugandské lesbičky a gayové. Naštěstí se nic nepřihodilo, ale byl to počátek rostoucí homofobie v Ugandě. Nyní byla navržena nová právní úprava, která nejenže činí homosexualitu trestnou, jako tomu již je, ale zároveň za ni ukládá trest smrti. Tolik afrických hlav států, včetně Museveniho, udělalo mnoho pro své země, ale říci teď na základě toho, že je homosexualita neafrická, je prostě špatně. Homosexualita existovala ve všech kulturách, na všech kontinentech a ve všech obdobích historie, a bude existovat i nadále bez ohledu na to, jaké se schválí právní předpisy. Jsem ráda, že se nám podařilo přijít se společným usnesením, které podporují téměř všechny skupiny, protože je důležité vyjádřit náš nesouhlas s tímto zákonem a podpořit lesbičky, gaye a příslušníky transgenderové komunity v Ugandě. Nesmíme dovolit, aby podléhali nenávistným zákonům, nesmíme mlčet a přihlížet. My v Evropské unii máme povinnost pomáhat lidským právům po celém světě a připomenout členům ugandského parlamentu, že například dohoda z Cotonou uvádí, že lidská důstojnost a lidská práva se vztahují na všechny a všichni je musí bránit. Zároveň doufám, že usnesení, které jsme předložili, bude přijato v plném rozsahu, protože podpora organizací hájících práva lesbiček, gayů a transgenderové komunity v Ugandě je důležitá, včetně podpory poskytnuté Evropskou unií."@cs1
"Hr. formand! Nogle af de tidligere talere har beskrevet detaljer i det lovforslag, som er blevet fremsat i Ugandas parlament. Jeg vil gerne fortælle Dem en lille historie. Jeg var for ca. fem år siden i Kampala, og jeg mødtes en aften med en gruppe af lesbiske, bøsser og transseksuelle på en pizzarestaurant, hvor ejeren gav tilladelse til, at mødet kunne finde sted. En minister i regeringen udtalte samme aften, at der fremover ville blive foretaget razziaer alle steder, hvor lesbiske, bøsser og transseksuelle samledes. Jeg var temmelig bekymret den aften, og det var de ugandiske bøsser og lesbiske også. Der skete heldigvis ikke noget, men det markerede starten på øget homofobi i Uganda. Der er nu fremsat et lovforslag, der ikke kun vil gøre homoseksualitet til en forbrydelse, hvilket allerede er tilfældet i dag, men også vil give mulighed for at idømme homoseksuelle dødsstraf. Utrolig mange afrikanske statsledere, inklusive Museveni, har gjort meget for deres land, men at sige, at homoseksualitet er uafrikansk, er ganske enkelt forkert. Homoseksualitet har eksisteret i alle kulturer på alle kontinenter gennem alle tider og vil blive ved med at eksistere, uanset hvilken lovgivning der gennemføres. Det glæder mig, at det er lykkedes os at fremsætte et fælles beslutningsforslag med opbakning fra næsten alle grupper, for det er vigtigt, at vi giver udtryk for vores modstand mod denne lovgivning og støtter lesbiske, bøsser og transseksuelle i Uganda. Vi må ikke tillade, at de underkastes hadefulde love, og se passivt til og tie. Vi har i EU en forpligtelse til at værne om menneskerettigheder i hele verden og minde medlemmerne af Ugandas parlament om, at f.eks. Cotonou-aftalen fastslår, at menneskelig værdighed og menneskerettigheder gælder alle og skal forsvares af alle. Jeg håber også, at det beslutningsforslag, som vi har fremsat, bliver vedtaget i sin helhed, for det er vigtigt, at organisationer, der forsvarer lesbiske, bøsser og transseksuelles rettigheder i Uganda, støttes, herunder af EU."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, ορισμένοι από τους προηγούμενους ομιλητές έχουν παράσχει αναλυτικά στοιχεία για αυτό το σχέδιο νόμου το οποίο βρίσκεται τώρα ενώπιον του κοινοβουλίου της Ουγκάντας. Θα ήθελα να σας αφηγηθώ μία σύντομη ιστορία. Πριν από περίπου 4 ή πέντε χρόνια, ήμουν στην Καμπάλα και ένα βράδυ συνάντησα μία παρέα ομοφυλόφιλων ανδρών, γυναικών και διαφυλικών ατόμων σε μία πιτσαρία, όπου ο ιδιοκτήτης επέτρεψε να γίνει η συγκέντρωση. Το ίδιο βράδυ, υπουργός της κυβέρνησης είπε ότι, στο μέλλον, θα πραγματοποιούνταν έφοδοι σε οιονδήποτε χώρο συναθροίζονταν ομοφυλόφιλα και διαφυλικά άτομα. Εκείνο το βράδυ ανησύχησα αρκετά, όπως και τα ομοφυλόφιλα άτομα της Ουγκάντας. Ευτυχώς τίποτε δεν συνέβη, αλλά αυτή η δήλωση σηματοδότησε την απαρχή της αυξανόμενης ομοφοβίας στην Ουγκάντα. Τώρα κατατέθηκε νομοσχέδιο το οποίο όχι μόνο καθιστά την ομοφυλοφιλία έγκλημα, κάτι που ήδη ισχύει, αλλά και την τιμωρεί με τη θανατική καταδίκη. Πολλοί είναι οι αφρικανοί αρχηγοί κρατών, περιλαμβανομένου του προέδρου Museveni, που έχουν κάνει πολλά για τις χώρες τους, αλλά το να πει κανείς σε αυτήν τη βάση ότι η ομοφυλοφιλία είναι αντιαφρικανική είναι απλώς λάθος η ομοφυλοφιλία υπήρξε σε όλους τους πολιτισμούς και σε όλες τις περιόδους της Ιστορίας, και θα εξακολουθήσει να υπάρχει, ανεξάρτητα από τη νομοθεσία που εγκρίνεται. Είμαι ευτυχής που πετύχαμε να καταθέσουμε ένα κοινό ψήφισμα με τη στήριξη όλων σχεδόν των πολιτικών ομάδων, επειδή είναι σημαντικό να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο και να διατυπώσουμε τη στήριξή μας στα ομοφυλόφιλα και διαφυλικά άτομα στην Ουγκάντα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την υπαγωγή τους σε νόμους μίσους και να παραμείνουμε αδρανείς και σιωπηλοί. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε υποχρέωση να στηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο και να υπενθυμίσουμε στους βουλευτές του κοινοβουλίου της Ουγκάντας ότι η συμφωνία του Κοτονού, επί παραδείγματι, προβλέπει ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν για όλους και πρέπει να προστατεύονται από όλους. Ελπίζω επίσης ότι το ψήφισμα που έχουμε καταθέσει θα εγκριθεί στην ολότητά του, επειδή έχει σημασία για τις οργανώσεις που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και διαφυλικών ατόμων στην Ουγκάντα να τυγχάνουν στήριξης, περιλαμβανομένης της στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση."@el10
"Mr President, some of the previous speakers have given details of this legislation which is now before the Ugandan Parliament. I would like to tell you a brief story. Around four to five years ago, I was in Kampala and one evening I met a group of lesbians, gay men and transgender people in a pizza restaurant, where the owner allowed the meeting to take place. On the same evening, a government minister said that raids would, in future, take place on any places where lesbians, gay men and transgender people met. I was rather worried that evening, as were the Ugandan lesbians and gay men. Luckily nothing happened, but it marked the beginning of increasing homophobia in Uganda. Now proposed legislation has been introduced which will not only make homosexuality a crime, as is already the case, but will also make it subject to the death penalty. So many African Heads of State, including Museveni, have done a lot for their countries, but to say on this basis that homosexuality is un-African is simply wrong. Homosexuality has existed in all cultures on all continents throughout all periods of history and it will continue to exist, regardless of what legislation is passed. I am pleased that we have succeeded in introducing a joint resolution supported by almost all the groups, because it is important to express our opposition to the legislation and to support lesbians, gay men and transgender people in Uganda. We must not allow them to be subjected to hate laws and stand by and say nothing. We in the European Union have an obligation to uphold human rights all over the world and to remind the members of the Ugandan Parliament that the Cotonou Agreement, for example, states that human dignity and human rights apply to everyone and must be defended by everyone. I also hope that the resolution that we have presented will be adopted in its entirety, because it is important for organisations which defend the rights of lesbians, gay men and transgender people in Uganda to be supported, including by the European Union."@en4
"Señor Presidente, algunos de los oradores que me han precedido han aportado detalles sobre esta legislación que ahora está ante el Parlamento ugandés. Me gustaría contarles una breve historia. Hace unos cuatro o cinco años me hallaba en Kampala y una tarde me reuní con un grupo de lesbianas, de gays y de transexuales en una pizzería, en la que el propietario había permitido que tuviera lugar el encuentro. Esa misma tarde un ministro dijo que en un futuro habría redadas en los lugares donde se reunieran lesbianas, gays y transexuales. Por fortuna no sucedió nada, pero eso marcó el inicio de una creciente homofobia en Uganda. Ahora la legislación propuesta no sólo recoge la homosexualidad como un crimen, como ya es el caso, sino que incluso la hace merecedora de la pena de muerte. Muchos jefes de Estado africanos, incluido Museveni, han hecho mucho por sus países, pero decir en base a esto que la homosexualidad no es africana es simplemente un error. La homosexualidad ha existido en todas las culturas de todos los continentes a lo largo de todos los periodos de la historia y continuará existiendo, sea cual sea la legislación en vigor. Me congratula que hayamos sido capaces de presentar una resolución conjunta apoyada por casi todos los grupos, porque es importante expresar nuestra oposición a esta ley y apoyar a las lesbianas, los gays y los transexuales de Uganda. No debemos permitir que se les convierta en objeto de leyes de odio y permanecer callados y no hacer nada. En la Unión Europea tenemos la obligación de defender los derechos humanos en todo el mundo y recordar a los miembros del Parlamento ugandés que el acuerdo de Cotonou, por ejemplo, afirma que la dignidad de la persona y los derechos humanos son para todo el mundo y todo el mundo debe defenderlos. También espero que la resolución que hemos presentado sea adoptada en su integridad, porque es importante que se apoye a las organizaciones que defienden los derechos de las lesbianas, los gays y los transexuales en Uganda, también por parte de la Unión Europea."@es21
"Lugupeetud juhataja! Mõned eelkõnelejad tõid esile üksikasju praegu Uganda parlamendis olevast seaduseelnõust. Ma soovin rääkida teile lühikese loo. Umbes viis aastat tagasi olin ma Kampalas ja ühel õhtul kohtusin lesbide, geide ja transseksuaalide rühmaga pitsarestoranis, mille omanik lubas seda kohtumist. Samal õhtul ütles üks minister, et tulevikus hakkavad toimuma läbiotsimised igal pool, kus lesbid, geid ja transseksuaalid kohtuvad. Ma olin sellel õhtul väga murelik, samamoodi nagu ka Uganda lesbid ja geid. Õnneks ei juhtunud midagi, kuid see tähistas järjest enam leviva homofoobia algust Ugandas. Nüüd tutvustati seaduseelnõud, millega mitte üksnes ei muudeta homoseksuaalsust kuriteoks – sest see on juba praegu kuritegu –, vaid hakatakse selle eest surmanuhtlust määrama. Paljud Aafrika riigipead, sealhulgas Museveni, on teinud oma riigi heaks palju, kuid öelda sellepärast, et homoseksuaalsus ei ole Aafrikale omane, on lihtsalt vale. Homoseksuaalsus on olnud olemas kõikides kultuurides kõikidel kontinentidel kogu ajaloo vältel ja see ei kao kuhugi, olenemata sellest, milliseid õigusakte vastu võetakse. Mul on hea meel, et meil õnnestus koostada resolutsiooni ühisettepanek, mida toetasid peaaegu kõik fraktsioonid, sest on oluline, et me väljendaksime oma vastuseisu sellele õigusaktile ja toetaksime Uganda lesbisid, geisid ja transseksuaale. Me ei tohi lubada, et neile kehtestataks vihkamist täis seadusi, ja vaadata seda tegevusetult kõrvalt. Meil on Euroopa Liidus kohustus toetada inimõigusi kogu maailmas ning tuletada Uganda parlamendi liikmetele meelde näiteks Cotonou lepingu sätteid, et inimväärikus ja inimõigused kehtivad kõigi kohta ja kõik peavad neid kaitsma. Ma loodan samuti, et esitatud resolutsioon võetakse vastu tervikuna, sest nendele organisatsioonidele, kes kaitsevad lesbide, geide ja transseksuaalide õigusi, on toetus, sealhulgas Euroopa Liidu toetus oluline."@et5
"Arvoisa puhemies, edelliset puhujat ovat antaneet tarkempia tietoja Ugandan parlamentin käsiteltävänä olevasta lakialoitteesta. Haluan kertoa teille pienen tarinan. Olin neljä tai viisi vuotta sitten Kampalassa ja tapasin joukon lesboja, homoseksuaaleja ja transgenderihmisiä eräässä pitsaravintolassa, jonka omistaja salli tapaamisemme. Samana iltana hallituksen ministeri ilmoitti, että vastaisuudessa paikoissa, joissa lesbot, homoseksuaalit ja transgenderihmiset tapaavat, tehtäisiin ratsioita. Olin sinä iltana aika huolissani kuten olivat myös tapaamani ugandalaiset lesbot ja homomiehet. Mitään ei onneksi tapahtunut, mutta tuo ilta oli alku homofobian lisääntymiselle Ugandassa. Käsiteltävänä olevassa lakialoitteessa ei ainoastaan aiempien lakien tapaan kriminalisoida homoseksuaalisuutta, vaan siinä säädetään lisäksi homoseksuaaleille langetettavasta kuolemanrangaistuksesta. Monet Afrikan valtioiden johtajat, Yoweri Museveni mukaan lukien, ovat tehneet paljon hyvää maalleen, mutta väite, jonka mukaan homoseksuaalisuus olisi epäafrikkalaista, on yksinkertaisesti väärä. Homoseksuaalisuutta on esiintynyt kaikissa kulttuureissa kaikilla mantereilla kaikkina historian aikoina ja sitä tulee esiintymään myös jatkossa lainsäädännöstä huolimatta. Pidän myönteisenä sitä, että olemme onnistuneet laatimaan lähes kaikkien ryhmien tukeman yhteisen päätöslauselman, sillä meidän on tärkeää ilmaista vastustavamme lakialoitetta ja tukea lesboja, homoseksuaaleja ja transgenderihmisiä Ugandassa. Me emme voi vain katsella sivusta heidän joutuessaan vihamielisen lainsäädännön kohteeksi. Euroopan unionilla on velvollisuus pitää yllä ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa ja muistuttaa Ugandan parlamentin jäseniä siitä, että muun muassa Cotonoun sopimuksessa todetaan ihmisarvon ja ihmisoikeuksien koskevan kaikkia ja niiden puolustamisen olevan jokaisen tehtävä. Toivon lisäksi, että esittelemämme päätöslauselma hyväksytään kokonaisuudessaan, sillä on tärkeää, että myös Euroopan unioni tukee järjestöjä, jotka puolustavat lesbojen, homoseksuaalien ja transgenderihmisten oikeuksia Ugandassa."@fi7
"Monsieur le Président, certains des précédents orateurs ont donné des détails sur l’acte législatif qui a été soumis au Parlement ougandais. Je voudrais vous raconter rapidement une histoire. Il y a quatre ou cinq ans, je me trouvais à Kampala et, un soir, j’ai rencontré un groupe de lesbiennes, de gays et de transsexuels dans une pizzeria, où le propriétaire leur avait permis de se réunir. Ce même soir, un ministre d’État a indiqué que des perquisitions auraient dorénavant lieu dans tous les endroits où se réunissent les lesbiennes, les gays et les transsexuels. J’étais assez inquiète ce soir-là, comme l’étaient tous les gays et les lesbiennes ougandais. Heureusement, rien ne s’est passé, mais ce soir-là a marqué le début de la montée de l’homophobie en Ouganda. La loi qui est aujourd’hui proposée ne va pas seulement faire de l’homosexualité un crime, car c’est déjà le cas, mais elle va également la rendre passible de la peine de mort. De nombreux chefs d’État africains, dont Musevini, ont fait énormément pour leur pays, mais déclarer sur cette base que l’homosexualité est contraire à l’Afrique est tout simplement faux. L’homosexualité a existé dans toutes les cultures, sur tous les continents et dans toutes les périodes de l’histoire et elle continuera d’exister, quelles que soient les lois adoptées. Je suis heureuse que nous soyons parvenus à présenter une résolution commune soutenue par la plupart des groupes, car il est important d’exprimer notre opposition à cette loi et de soutenir les gays, les lesbiennes et les transsexuels d’Ouganda. Nous ne devons pas les laisser en proie aux lois haineuses en restant sans rien dire. Nous, au sein de l’Union européenne, avons l’obligation de défendre les droits de l’homme dans le monde entier et de rappeler aux membres du Parlement ougandais que l’accord de Cotonou, entre autres, dispose que la dignité humaine et les droits de l’homme s’appliquent à tout le monde et doivent être défendus par tout le monde. J’espère aussi que la résolution que nous avons présentée sera adoptée dans sa totalité, car il est important que les organisations défendant les droits des gays, des lesbiennes et des transsexuels en Ouganda soient soutenues, notamment par l’Union européenne."@fr8
"Elnök úr, az előző felszólalók említették az ugandai parlament elé terjesztett törvénytervezet bizonyos részleteit. Szeretnék elmondani Önöknek egy rövid történetet. Nagyjából öt éve Kampalában jártam, és valamelyik este egy pizzériában találkoztam egy leszbikusokból, melegekből és transzszexuálisokból álló csoporttal. Az étterem tulajdonosa megengedte, hogy ott tartsanak találkozót. Ugyanazon az estén a kormány egyik minisztere bejelentette, hogy a jövőben rajtaütésekre lehet számítani bárhol, ahol leszbikus, meleg vagy transzszexuális személyek találkoznak egymással. Én még az ugandai leszbikusoknál és melegeknél is jobban aggódtam azon az estén. Szerencsére azonban semmi nem történt, de az az este a növekvő homofóbia kezdete volt Ugandában. A jelenlegi törvényjavaslat nemcsak büntetendővé teszi a homoszexualitást – ez egyébként már most is így van –, hanem akár azt is lehetővé teszi, hogy halálbüntetést szabjanak ki miatta. Sok afrikai államfő, köztük Museveni is sokat tett az országáért, de egész egyszerűen tévedés ebből kiindulva azt mondani, hogy a homoszexualitás nem afrikai dolog. A homoszexualitás a történelem minden korszakában, minden kontinensen, minden kultúrában létezett, és a jövőben is létezni fog függetlenül a törvényektől. Örülök, hogy sikerült előterjesztenünk egy közös állásfoglalásra irányuló indítványt, amelyet csaknem az összes képviselőcsoport támogat, mivel fontos kifejeznünk a törvényjavaslattal szembeni tiltakozásunkat, valamint támogatnunk az ugandai leszbikus, meleg és transzszexuális személyeket. Nem engedhetjük meg, hogy ilyen gyűlölettörvényeknek legyenek kiszolgáltatva, nem nézhetjük szó nélkül, hogy ilyesmi történjen. Az Európai Parlament kötelessége kiállni az emberi jogok mellett, legyen szó a világ bármely részéről, és kötelességünk az is, hogy figyelmeztessük az ugandai parlamenti képviselőket arra, hogy például a cotonoui megállapodás is tartalmazza, hogy az emberi méltóság és az emberi jogok mindenkit megilletnek, és ezeket mindenkinek meg kell védenie. Remélem, hogy az előterjesztett állásfoglalást teljes egészében el fogjuk fogadni, mivel az ugandai leszbikus, meleg és transzszexuális személyek jogait védő szervezeteknek támogatásra van szükségük, többek között az Európai Unió támogatására is."@hu11
"Signor Presidente, alcuni degli oratori che mi hanno preceduta hanno fornito i dettagli di questa legge che ora si trova al vaglio del parlamento ugandese. Vorrei raccontarvi una breve storia. Quattro o cinque anni fa, mi trovavo a Kampala, e una sera ho incontrato un gruppo di lesbiche, gay e transgender in una pizzeria, dove si erano riuniti con il permesso del proprietario. La stessa sera, un ministro del governo ha dichiarato che ci sarebbero state irruzioni, in futuro, in qualsiasi luogo di incontro di lesbiche, gay o transgender. Quella sera ero piuttosto preoccupata, così come lo erano le lesbiche e i gay ugandesi. Fortunatamente non accadde nulla, ma quella dichiarazione segnò l’inizio di una crescente omofobia in Uganda. Con l’introduzione della legge proposta non solo l’omosessualità sarà perseguibile, come già avviene, ma sarà anche passibile di pena di morte. Molti capi di stato africani, tra cui anche Museveni, hanno fatto molto per il proprio paese, ma dichiarare, su questa base, che l’omosessualità non è Africana è semplicemente sbagliato. L’omosessualità è sempre esistita, in tutte le culture e in tutti i continenti, durante tutto l’arco della storia, e continuerà a esistere, a prescindere dalle leggi approvate. Accolgo con favore l’introduzione di una risoluzione comune, sostenuta da quasi tutti i gruppi, perché è importante esprimere la nostra opposizione contro tale legge e sostenere le lesbiche, i gay e i transgender in Uganda. Non dobbiamo permettere che vengano sottomessi alle leggi dell’odio, non possiamo assistere in silenzio. Noi, nell’Unione europea, abbiamo l’obbligo di sostenere i diritti umani in tutto il mondo e di ricordare ai membri del parlamento ugandese che l’accordo di Cotonou, per esempio, sancisce che la dignità umana e i diritti umani sono validi per tutti e che devono essere difesi da tutti. Spero anche che la risoluzione presentata sarà adottata nella sua interezza, perché è di fondamentale importanza che le organizzazioni che tutelano i diritti delle lesbiche, dei gay e dei transgender in Uganda siano sostenute, anche dall’Unione europea."@it12
"Pone pirmininke, kai kurie ankstesni kalbėtojai jau supažindino su šio įstatymo, kuris dabar pateiktas Ugandos parlamentui, detalėmis. Norėčiau papasakoti trumpą istoriją. Prieš ketverius ar penkerius metus pati lankiausi Kampaloje ir kartą vakare vienoje picerijoje, jos savininkui leidus, susitikau su lesbietėmis, gėjais ir transseksualais. Tą vakarą vienas vyriausybės ministrų pareiškė, kad ateityje tose vietose, kur susitinka lesbietės, gėjai ir transseksualai, vyks reidai. Man taip pat tą vakarą buvo šiek tiek baisu, kaip ir Ugandos lesbietėms ir gėjams. Laimei, tą kartą nieko neatsitiko, bet tai buvo Ugandoje plintančios homofobijos pradžia. Dabar siūlomas įstatymas, pagal kurį homoseksualumas ne tik laikomas nusikaltimu, kaip jau yra šiuo metu, bet ir numatoma mirties bausmė. Tiek daug Afrikos valstybių vadovų, taip pat ir Y. Museveni, nemažai nuveikė savo šalių labui, bet dabar tuo remtis ir pareikšti, kad homoseksualumas yra neafrikietiškas reiškinys, yra tiesiog neteisinga. Homoseksualumas egzistavo visais laikais visose kultūrose visame pasaulyje visais istoriniais laikotarpiais ir egzistuos ir toliau nepaisant priimamų įstatymų. Džiaugiuosi, kad mums pavyko parengti bendrą rezoliuciją, kurią remia beveik visos frakcijos, nes svarbu išreikšti mūsų nepritarimą šiam įstatymui ir paremti Ugandos homoseksualus ir transseksualus. Negalime leisti primesti jiems neapykantą kurstančius įstatymus ir nieko nesakyti. Mes Europos Sąjungoje privalome remti žmogaus teises visame pasaulyje ir priminti Ugandos parlamento nariams, kad, pvz., Kotonu susitarime sakoma, jog visų žmonių orumas ir visų žmonių teisės turi būti gerbiamos ir ginamos. Taip pat tikiuosi, kad bus pritarta visai pasiūlytai rezoliucijai, nes svarbu, kad Ugandos organizacijas, ginančias homoseksualų ir transseksualų teises, palaikytų taip pat ir Europos Sąjunga."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Daži deputāti, kas uzstājās iepriekš, jau sīki raksturoja Ugandas parlamentā iesniegto tiesību aktu. Es vēlos jums īsi izstāstīt kādu notikumu. Apmēram pirms četriem vai pieciem gadiem es viesojos Kampalā, un vienu vakaru es kādā picērijā tikos ar lezbiešu, geju un transvestītu grupu, kuriem picērijas saimnieks bija atļāvis tur sapulcēties. Tajā pašā vakarā valdības ministrs paziņoja, ka turpmāk tiks rīkoti reidi vietās, kur pulcējas lezbietes, geji un transvestīti. Tovakar es biju diezgan noraizējusies, tāpat kā Ugandas lezbietes un geji. Par laimi nekas nenotika, bet tas iezīmēja sākumu Ugandā pieaugošajai homofobijai. Tagad ierosinātā tiesību akta īstenošana ne vien padarīs homoseksualitāti par krimināli sodāmu, kā jau tas notiek tagad, bet arī ļaus piemērot nāves sodu homoseksuāļiem. Daudzi Āfrikas valstu vadītāji, tostarp ir ļoti daudz darījuši savu valstu labā, bet tādēļ teikt, ka homoseksuālisms Āfrikā nepastāv, gluži vienkārši būtu nepareizi. Homoseksuālisms ir pastāvējis visās kultūrās, visos kontinentos, visos vēstures posmos, un tas pastāvēs arī turpmāk par spīti visiem pieņemtajiem tiesību aktiem. Es esmu gandarīta, ka mums ir izdevies ieviest kopīgu rezolūciju, kuru atbalsta gandrīz visas grupas, jo ir svarīgi paust mūsu nostāju pret šo tiesību aktu un atbalstīt Ugandas lezbietes, gejus un transvestītus. Mēs nedrīkstam klusējot noskatīties un pieļaut, ka viņus pakļauj naidīgiem likumiem. Mūsu pienākums Eiropas Savienībā ir aizstāvēt cilvēktiesības visā pasaulē un atgādināt Ugandas parlamenta deputātiem, ka Kotonū nolīgumā, piemēram, ir noteikts, ka cilvēka cieņa un cilvēktiesības pienākas visiem cilvēkiem, un ikvienam tās ir jāaizsargā. Es arī ceru, ka mūsu iesniegtā rezolūcija tiks pilnībā pieņemta, jo ir svarīgi sniegt atbalstu, tostarp Eiropas Savienības atbalstu, tām organizācijām, kas Ugandā aizstāv lezbiešu, geju un transvestītu tiesības."@lv13
"Herr Präsident! Es haben schon einige meiner Vorrednerinnen und Vorredner die Details dieses Gesetzes, das jetzt in Uganda dem Parlament vorliegt, vorgestellt. Lassen Sie mich eine kurze Geschichte erzählen. Vor vier bis fünf Jahren war ich selbst in Kampala und habe mich an einem Abend mit Lesben, Schwulen und Transgenderpersonen in einer Pizzeria, deren Besitzer das erlaubt hat, getroffen. An diesem Abend hat ein Minister der Regierung gesagt: Es werden in Zukunft Razzien an jenen Orten, an denen sich Lesben, Schwule und Transgenderpersonen treffen, stattfinden. Ich hatte auch etwas Angst an diesem Abend, genauso wie die ugandischen Lesben und Schwulen. Es geschah zum Glück nichts an diesem Abend, aber es war der Beginn einer zunehmenden Homophobie in Uganda. Und jetzt dieser Vorschlag eines Gesetzes, das Homosexualität nicht nur unter Strafe stellt, wie es jetzt schon der Fall ist, sondern noch dazu die Todesstrafe bringen soll. Es haben so viele afrikanische Staatschefs – wie auch Museveni – viel für ihre Länder geleistet, doch jetzt davon auszugehen und zu sagen, Homosexualität sei unafrikanisch, ist einfach falsch. Homosexualität hat es zu allen Zeiten in allen Kulturen auf allen Kontinenten gegeben und wird es auch weiterhin geben, egal welche Gesetze beschlossen werden. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, hierzu eine Gemeinsame Entschließung so gut wie aller Fraktionen zustandezubringen, denn es ist wichtig, dies zum Ausdruck zu bringen und Lesben, Schwule und Transgenderpersonen in Uganda zu stärken, und ihnen nicht Hassgesetze vorzuwerfen und nichts dazu zu sagen. Als Europäische Union haben wir die Pflicht, Menschenrechte in aller Welt anzusprechen und auch die ugandischen Abgeordneten daran zu erinnern, dass z. B im Cotonou-Abkommen sehr wohl enthalten ist, dass die Menschenwürde und Menschenrechte für alle stehen und von allen verteidigt werden müssen. Ich hoffe auch, dass die Entschließung, so wie wir sie vorliegen haben, im Gesamten beschlossen wird, denn es geht auch darum, dass Organisationen, die sich für die Rechte von Lesben, Schwulen und Transgenderpersonen einsetzen, auch in Uganda unterstützt werden, auch von der Europäischen Union."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, over de inhoud van deze wet die nu voor behandeling in het Oegandese parlement ligt, hoef ik het niet meer te hebben. Dat is al door voorgaande sprekers gebeurd. Ik wil u in plaats daarvan een kort verhaal vertellen. Vier, vijf jaar geleden was ik in Kampala en kwam daar op een avond met een groep homoseksuelen en transseksuelen bijeen in een pizzarestaurant, waarvoor de eigenaar van het restaurant zijn toestemming had gegeven. Diezelfde avond had een minister gezegd dat voortaan op alle ontmoetingsplaatsen van homoseksuelen en transseksuelen razzia's zouden worden gehouden. Net als de Oegandese lesbiennes en homoseksuelen was ik die avond bang dat er wat zou gebeuren. Gelukkig gebeurde er niets, maar het was wel het begin van een groeiende homofobie in Oeganda. En nu dus dit wetsvoorstel, dat van homoseksualiteit niet alleen een misdrijf maakt – dat is het nu al – maar daarenboven een misdrijf waarop de doodstraf staat. Tal van Afrikaanse staatshoofden hebben veel voor hun land gedaan – ook Museveni – maar om nu te zeggen dat homoseksualiteit niet thuishoort in Afrika is, is gewoon fout. Homoseksualiteit heeft altijd bestaan, in alle culturen en op alle continenten, en zal ook blijven bestaan, ongeacht de wetten die worden aangenomen. Ik ben blij dat het ons is gelukt hierover een gezamenlijke resolutie op te stellen die door bijna alle fracties wordt gesteund, omdat het belangrijk is dat we onze afkeuring van deze wetgeving tot uitdrukking brengen en de homoseksuelen en transseksuelen in Oeganda ondersteunen. We mogen niet zwijgend toekijken hoe ze aan haatwetten worden onderworpen. Als Europese Unie hebben wij de plicht de mensenrechten overal in de wereld te verdedigen en ook de leden van het Oegandese Parlement eraan te herinneren dat onder meer volgens de Overeenkomst van Cotonou menselijke waardigheid en mensenrechten voor iedereen gelden en ook door iedereen moeten worden verdedigd. Ik hoop dat de huidige versie van de resolutie in zijn geheel wordt aangenomen, omdat het belangrijk is dat organisaties die zich voor de rechten van homoseksuelen en transseksuelen inzetten, ook in Oeganda worden ondersteund, en ook door de Europese Unie."@nl3
"Panie przewodniczący! Niektórzy z moich poprzedników podawali szczegółowe informacje o tym akcie ustawodawczym, który w tej chwili został skierowany do ugandyjskiego parlamentu. Chciałabym opowiedzieć państwu krótką historię. Jakieś cztery czy pięć lat temu, byłam w Kampali i któregoś wieczoru spotkałam się z grupą lesbijek, gejów i transseksualistów w pizzerii, której właściciel wyraził zgodę na to spotkanie. Tego samego wieczoru minister rządu powiedział, że w przyszłości będą miały miejsce ataki na miejsca, w których spotykają się lesbijki, geje i transseksualiści. Trochę się niepokoiłam tego wieczoru, podobnie jak ugandyjskie lesbijki i geje. Na szczęście nic się nie wydarzyło, ale był to początek coraz większej fobii w Ugandzie. Wprowadzono teraz propozycję ustawodawczą, zgodnie z którą homoseksualizm nie tylko będzie przestępstwem, jak to już ma miejsce, ale będzie także zagrożony karą śmierci. Tak więc wielu przywódców państw afrykańskich, w tym Museveni, zrobiło bardzo dużo dla swoich krajów, ale twierdzenie na tej podstawie, że homoseksualizm jest czymś nieafrykańskim jest po prostu nieprawdziwe. Homoseksualizm istniał we wszystkich kulturach i na wszystkich kontynentach, we wszystkich okresach historycznych i będzie istniał nadal, niezależnie od tego, jakie ustawodawstwo zostanie uchwalone. Cieszę się, że udało się nam wprowadzić wspólną rezolucję popieraną przez prawie wszystkie grupy, ponieważ ważne jest, abyśmy wyrazili nasz sprzeciw wobec tej ustawy i poparli lesbijki, gejów i transseksualistów w Ugandzie. Nie możemy pozwolić na to, aby byli oni obiektem prawa opartego na nienawiści, przyglądając się temu i nie robiąc nic. My w Unii Europejskiej mamy obowiązek opowiadać się po stronie praw człowieka na całym świecie oraz przypominać posłom do ugandyjskiego parlamentu, że w umowie z Kotonu, na przykład, stwierdza się, że godność ludzka i prawa człowieka odnoszą się do wszystkich i wszyscy muszą ich bronić. Mam także nadzieję, że rezolucja, którą przedstawiliśmy zostanie przyjęta w całości, ponieważ jest ona ważna dla organizacji, które bronią praw lesbijek, gejów i transseksualistów w Ugandzie, które powinny być popierane także przez Unię Europejską."@pl16
"Senhor Presidente, alguns dos oradores anteriores forneceram pormenores sobre este projecto de lei apresentado ao parlamento ugandês. Gostaria de vos contar uma breve história. Há cerca de cinco anos, eu estava em Kampala e uma noite encontrei-me com um grupo de lésbicas, homens e transexuais num restaurante de pizzas, onde o proprietário permitiu que a reunião tivesse lugar. Na mesma noite, um Ministro do Governo disse que, de futuro, se procederia a rusgas e detenções onde quer que se encontrassem lésbicas, homens e transexuais. Fiquei bastante preocupada nessa noite, tal como os homens e lésbicas do Uganda. Felizmente, nada aconteceu, mas marcou o princípio de uma crescente homofobia no Uganda. Agora, é proposta legislação que não só faz da homossexualidade um crime, como já é o caso, como também a sujeitam à pena de morte. Muitos Chefes de Estado africanos, incluindo Museveni, fizeram muito pelos seus países, mas daí a dizer que a homossexualidade não é africana é simplesmente um erro. A homossexualidade existiu em todas as culturas de todos os continentes em todos os períodos da história e continuará a existir, independentemente da legislação que for aprovada. Congratulo-me por termos conseguido propor uma resolução comum apoiada por quase todos os grupos, pois é importante expressar a nossa oposição a semelhante legislação e apoiar as lésbicas, os homens e os transexuais no Uganda. Não podemos permitir que estejam sujeitos a leis inspiradas no ódio, que as suportem sem nada dizer. Nós, na União Europeia, temos a obrigação de defender os direitos humanos em todo o mundo e lembrar os deputados do parlamento ugandês que o Acordo de Cotonu, por exemplo, estabelece que a dignidade humana e os direitos humanos se aplicam a todas as pessoas do mundo e têm necessariamente de ser defendidos por todos. Espero também que a resolução que apresentámos seja aprovada na íntegra, pois é importante que as organizações que defendem os direitos das lésbicas, homens e transexuais no Uganda sejam apoiadas, incluindo pela União Europeia."@pt17
"Dle preşedinte, unii dintre vorbitorii precedenţi au prezentat detalii ale acestei legi care se dezbate în prezent în cadrul parlamentului ugandez. Aş dori să vă relatez o scurtă întâmplare. Acum patru-cinci ani, eram în Kampala şi, într-o seară, am întâlnit un grup de lesbiene, homosexuali şi transsexuali într-o pizzerie, în care proprietarul le-a permis să se reunească. În aceeaşi seară, un ministru din guvern a declarat că, în viitor, vor avea loc raiduri în locurile în care se întâlnesc lesbiene, homosexuali şi transsexuali. Mi-a fost teamă în acea seară, la fel ca lesbienelor şi homosexualilor ugandezi. Din fericire, nu s-a întâmplat nimic, dar acest fapt a marcat începutul creşterii homofobiei în Uganda. Acum s-a introdus un proiect legislativ care nu numai că va face din homosexualitate o infracţiune, cum este deja cazul, ci o va şi transforma într-o infracţiune demnă de pedeapsa capitală. Atât de mulţi şefi de stat africani, inclusiv Museveni, au realizat foarte multe pentru ţările lor, dar să afirmi, pe această bază, că homosexualitatea este neafricană este pur şi simplu un raţionament eronat. Homosexualitatea a existat în toate culturile, pe toate continentele, în toate perioadele istoriei şi va continua să existe, indiferent de ce fel de legi se adoptă. Sunt încântată că am reuşit să introducem o rezoluţie comună, susţinută de aproape toate grupurile, întrucât este important să ne manifestăm opoziţia faţă de respectiva lege şi să apărăm lesbienele, homosexualii şi transsexualii din Uganda. Nu trebuie să permitem ca aceste categorii să fie supuse unor legi inspirate de ură, nu trebuie să stăm deoparte şi să nu spunem nimic. Noi, Uniunea Europeană, avem obligaţia de a apăra drepturile omului în întreaga lume şi de a le reaminti deputaţilor din parlamentul ugandez că, de exemplu, Acordul de la Cotonou prevede că demnitatea umană şi drepturile omului se aplică tuturor şi trebuie apărate de toţi. De asemenea, sper ca rezoluţia pe care am prezentat-o să fie adoptată în totalitate, deoarece este important ca organizaţiile care apără drepturile lesbienelor, homosexualilor şi transsexualilor din Uganda să fie sprijinite, inclusiv de Uniunea Europeană."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, niektorí z predchádzajúcich rečníkov uviedli podrobnosti o tomto právnom predpise, ktorý je predložený v ugandskom parlamente. Chcela by som vám povedať jeden krátky príbeh. Asi pred štyrmi až piatimi rokmi som bola v Kampale a v jeden večer som stretla skupinu lesbičiek, homosexuálov a transsexuálov v pizzerii, kde im majiteľ umožnil stretnutie. V ten istý večer minister povedal, že v budúcnosti sa budú robiť razie na všetkých miestach, kde sa stretávajú lesbičky, homosexuáli a transsexuáli. V ten večer som bola veľmi znepokojená, podobne ako aj mnoho ugandských lesbičiek a homosexuálov. Našťastie, nič sa nestalo, ale znamenalo to začiatok vzrastajúcej homofóbie v Ugande. V súčasnosti predložili návrh zákona, ktorý nielenže urobí z homosexuality zločin, ako je tomu už teraz, ale homosexualita bude podliehať aj trestu smrti. Toľké africké hlavy štátov vrátane Museveniho urobili mnoho pre svoje krajiny, ale na základe tohto povedať, že homosexualita je neafrická, je jednoducho nesprávne. Homosexualita existovala vo všetkých kultúrach na všetkých kontinentoch v priebehu všetkých období histórie a bude existovať bez ohľadu na to, aký právny predpis bude schválený. Teší ma, že sme úspešne predložili spoločné uznesenie, ktoré podporili takmer všetky skupiny, pretože je dôležité vyjadriť náš nesúhlas s týmto právnym predpisom a podporiť lesbičky, homosexuálov a transsexuálov v Ugande. Nesmieme im dovoliť, aby nenávideli zákony a stáli bokom a nič nepovedali. My v Európskej únii sme zaviazaní presadzovať ľudské práva všade na svete a pripomínať poslancom ugandského parlamentu, že v dohode z Cotonou sa napríklad uvádza, že ľudská dôstojnosť a ľudské práva sa vzťahujú na všetkých a všetci ich musia hájiť. Taktiež dúfam, že uznesenie, ktoré sme predložili, bude schválené v celom rozsahu, pretože pre organizácie, ktoré ochraňujú práva lesbičiek, homosexuálov a transsexuálov v Ugande, je dôležité, aby mali podporu vrátane podpory Európskej únie."@sk19
"Gospod predsednik, nekateri govorniki pred menoj so navedli podrobnosti te zakonodaje, ki je zdaj predložena ugandskemu parlamentu. Rada bi vam povedala kratko zgodbo. Pred štirimi ali petimi leti sem bila v Kampali in nekega večera sem v piceriji, katere lastnik je dovoljeval takšna srečanja, srečala skupino lezbijk, gejev in transseksualcev. Istega večera je vladni minister povedal, da bodo v prihodnosti potekale racije na vseh mestih, kjer se zbirajo lezbijke, geji in transseksualci. Ta večer sem bila tako kot ugandske lezbijke in geji precej zaskrbljena. Na srečo se ni zgodilo nič, je pa bil to začetek naraščajoče homofobije v Ugandi. Zdaj je bila predložena predlagana zakonodaja, v skladu s katero homoseksualnost ne bo samo opredeljena kot kaznivo dejanje, kakor je že opredeljena, temveč bo zanjo veljala tudi smrtna kazen. Tako veliko afriških voditeljev držav, vključno z Musevenijem, je veliko naredilo za svoje države, vendar je preprosto narobe na podlagi tega reči, da je homoseksualnost neafriška. Homoseksualnost je obstajala v vseh kulturah na vseh celinah v vseh zgodovinskih obdobjih in bo obstajala še naprej, ne glede na to, kakšna zakonodaja se sprejme. Vesela sem, da nam je uspelo predložiti skupno resolucijo, ki jo podpirajo skoraj vse skupine, ker je pomembno, da izrazimo svoje nasprotovanje zakonodaji in podpremo lezbijke, geje in transseksualce v Ugandi. Ne smemo dopustiti, da bi bili podvrženi sovražnim zakonom, in stati ob strani in molčati. V Evropski uniji smo dolžni podpirati človekove pravice po vsem svetu in poslance ugandskega parlamenta opomniti, da je na primer v sporazumu iz Cotonouja navedeno, da človekovo dostojanstvo in človekove pravice veljajo za vse in da jih morajo zagovarjati vsi. Upam tudi, da bo resolucija, ki smo jo predložili, v celoti sprejeta, ker je pomembno, da imajo organizacije, ki zagovarjajo pravice lezbijk, gejev in transseksualcev v Ugandi, podporo, tudi podporo Evropske unije."@sl20
"Herr talman! Några av de tidigare talarna har gett oss detaljer om det lagförslag som har lagts fram i Ugandas parlament. Jag skulle vilja berätta en kort historia. För ungefär fyra eller fem år sedan befann jag mig i Kampala och en kväll träffade jag en grupp som bestod av lesbiska kvinnor, homosexuella män och transpersoner. Mötet ägde rum på en pizzeria och ägaren hade gett oss tillåtelse att träffas där. Samma kväll sade en minister i regeringen att man hädanefter skulle göra razzior mot alla platser där homosexuella och transpersoner träffades. Jag var ganska orolig den kvällen och det var även de ugandiska lesbiska kvinnorna och homosexuella männen. Inget hände som tur var, men det markerade början på en ökande homofobi i Uganda. Nu har ett lagförslag lagts fram som inte bara gör homosexualitet till ett brott, vilket redan är fallet, utan som även kommer att göra det till föremål för dödsstraff. Så många afrikanska statschefer, däribland Yoweri Kaguta Museveni, har gjort mycket för sina länder, men att utifrån denna grundval säga att homosexualitet är oafrikanskt är helt enkelt fel. Homosexualitet har existerat i alla kulturer på alla kontinenter genom alla tider och kommer fortsätta att finnas, oavsett vilka lagar som antas. Jag är glad över att vi har lyckats ta fram en gemensam resolution som stöds av nästan alla grupper. Det är viktigt att vi uttrycker vårt motstånd mot lagstiftningen och vårt stöd för homosexuella kvinnor och män och transpersoner i Uganda. Vi får inte tillåta att de utsätts för hatiska lagar medan vi står bredvid utan att säga någonting. Vi i EU har en skyldighet att försvara de mänskliga rättigheterna över hela världen och att påminna ledamöterna i Ugandas parlament om att det i Cotonouavtalet bland annat fastställs att människans värdighet och mänskliga rättigheter gäller för alla och ska försvaras av alla. Jag hoppas också att den resolution som vi har lagt fram kommer att antas i sin helhet eftersom det är viktigt att de organisationer i Uganda som försvarar homosexuellas och transpersoners rättigheter får stöd även av EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph