Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-15-Speech-2-251"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091215.16.2-251"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am very pleased with the question and grateful to Mr Cashman for setting out his views. Indeed, I had thought that all the political groups in this House were agreed upon the resolution. That was what I was told was the outcome of the meeting this afternoon. It is clear that with the entry into force of Lisbon, we can go forward with a step change on the whole issue of transparency. As the Vice-President of this House responsible for transparency, I have not always found it an easy subject, but I do believe that now we have the chance to do better and to reach out even further to our citizens. Within this House, we are looking at our own arrangements for access to documents and access to information. For me, it was a real pleasure this morning to meet with Cecilia Malmström and Margot Wallström so that our three institutions for once could sit down together and really make some progress. It has already been referred to – and I think this, for us, is the big breakthrough – that, rather than this interinstitutional body that meets as and when, and two to three years apart, we have set ourselves six months to meet again and a much more regular timetable. We are serious, and this is a serious signal that we have made together, that we aim for a real transparency portal between all of us, that we aim to ensure that our citizens can see the legislative process as it progresses through all its stages, and that they can have a real input and real insight into what we do. So my group – and I believe all the groups – have agreed to amendments that will reflect today’s progress. It only remains for me to say, thank you, for us as three ladies, that we managed some progress on this issue."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, velmi mě těší položená otázka a jsem vděčná panu Cashmanovi za to, že objasnil své názory. Myslela jsem si, že všechny politické skupiny v této sněmovně s usnesením souhlasí. Jak mi bylo řečeno, to bylo výsledkem schůzky dnes odpoledne. Je jasné, že se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost můžeme celou otázku transparentnosti posunout skokem kupředu. Pro mě jako místopředsedkyni této sněmovny, která je zodpovědná za transparentnost, byla tato otázka často nelehká, ale opravdu věřím, že nyní máme šanci na zlepšení a ještě více se přiblížíme našim občanům. V rámci této sněmovny zkoumáme naše vlastní opatření pro přístup k dokumentům a k informacím. Pro mě bylo dnes ráno opravdovým potěšením setkat se s Cecilií Malmströmovou a Margot Wallströmovou tak, aby si pro jednou naše tři instituce společně sedly a postoupily kupředu. Již bylo zmíněno – a myslím, že se pro nás jedná o velký průlom – že jsme si stanovily pravidelnější harmonogram a další setkání za šest měsíců, což je vhodnější než jednorázové setkání tohoto interinstitucionálního orgánu a pak dva až tři roky odděleně. Myslíme to vážně a jedná se o seriózní signál, jenž jsme společně vyslali, že je naším cílem skutečný portál pro transparentnost, který nás bude všechny propojovat, že usilujeme o zajištění toho, aby naši občané viděli legislativní proces jak postupuje všemi svými fázemi a aby mohli mít skutečný vklad a skutečný vhled do toho, co děláme. Takže má skupina – a věřím, že všechny skupiny – souhlasila s pozměňovacími návrhy, které budou odrážet dnešní vývoj. Ještě mi zbývá za nás tři dámy poděkovat za to, že jsme v této záležitosti dokázali dosáhnout nějakého pokroku."@cs1
"Hr. formand! Jeg er meget glad for forespørgslen og er taknemmelig over for hr. Cashman, fordi han har fremsat sine synspunkter. Jeg ville have troet, at alle de politiske grupper i Parlamentet var enige om beslutningen. Det var det, jeg havde fået at vide var resultatet af mødet her til eftermiddag. Det er klart, at vi med Lissabontraktatens ikrafttræden kan gå videre med en gradvis ændring af hele spørgsmålet om gennemsigtighed. Som næstformand i Parlamentet med ansvar for gennemsigtighed, har jeg altid ment, at det er et nemt emne, men jeg mener, at vi nu har chancen for at gøre det bedre og at imødekomme vores borgere endnu bedre. Her i Parlamentet ser vi på vores egne regler for aktindsigt i dokumenter og adgang til information. For mig var det virkelig en glæde at kunne mødes med Cecilia Malmström og Margot Wallström her til formiddag, så vores tre institutioner for en gangs skyld kunne sætte sig sammen og gøre reelle fremskridt. Det er allerede blevet nævnt – og jeg mener, at dette er et stort gennembrud for os – at vi i stedet for dette interinstitutionelle organ, der mødes af og til med to-tre års mellemrum, har besluttet at mødes igen om seks måneder og meget mere regelmæssigt. Vi er seriøse, og dette er et seriøst signal, som vi sender sammen, at vi ønsker en virkelig gennemsigtighedsportal for os alle, at vi ønsker at sikre, at vores borgere kan se lovgivningsprocessen, som den skrider frem i alle faser, og at de reelt kan bidrage til og få indblik i, hvad vi laver. Så min gruppe – og jeg tror alle de andre grupper også – er enige i ændringsforslag, der vil afspejle de fremskridt, der er gjort i dag. Der står kun tilbage for mig at sige tak, fordi vi tre kvinder har haft held til at gøre fremskridt på dette område."@da2
"Herr Präsident, ich freue mich sehr über die Frage und bin Herrn Cashman dankbar, dass er uns seine Ansichten dargelegt hat. Allerdings war ich davon ausgegangen, dass sich alle Fraktionen des Parlaments auf diese Entschließung geeinigt hätten. Das war, so hatte man mir gesagt, das Ergebnis der Tagung am heutigen Nachmittag. Natürlich können wir durch das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon eine grundlegende Veränderung in Bezug auf das gesamte Thema Transparenz vornehmen. Als Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments bin ich für die Transparenz zuständig, und ich habe diese Aufgabe nicht immer als leicht empfunden. Trotzdem bin ich der Auffassung, dass wir nun die Chance haben, es besser zu machen und unsere Bürger noch stärker zu erreichen. Im Parlament untersuchen wir unsere eigenen Vorkehrungen für den Zugang zu Dokumenten und zu Informationen. Für mich war es heute Morgen eine große Freude, mich mit Frau Cecilia Malmström und Frau Margot Wallström zu treffen, um uns einmal im Namen unserer drei Institutionen zusammenzusetzen und wirkliche Fortschritte zu machen. Das wurde bereits angesprochen, und ich denke, dass dies für uns der große Durchbruch ist, denn, anstatt dass sich diese interinstitutionelle Einrichtung nur bei Bedarf trifft, in Abständen von zwei bis drei Jahren, haben wir einen viel regelmäßigeren Zeitplan vereinbart und wollen uns in sechs Monaten wieder zusammensetzen. Wir meinen es ernst und dies ist ein ernstes, gemeinsam gesetztes Zeichen dafür, dass wir wirkliche Transparenz zwischen uns allen anstreben, dass wir sicherstellen wollen, dass unsere Bürger den Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu jedem Zeitpunkt mit verfolgen können und dass sie nicht nur eine richtige Einsicht in unsere Arbeit bekommen, sondern auch selbst einen richtigen Beitrag leisten können. Deswegen haben meine – und ich denke auch alle anderen Fraktionen – den Änderungsanträgen zugestimmt, die den heutigen Fortschritt widerspiegeln werden. Zuletzt, möchte ich mich noch einmal bedanken, dass wir drei Damen es geschafft haben, Fortschritte in dieser Angelegenheit zu machen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είμαι πολύ ικανοποιημένη με την ερώτηση και ευγνώμων προς τον κ. Cashman που εξέθεσε τις απόψεις του. Πράγματι, πίστευα ότι όλες οι πολιτικές ομάδες σε αυτό το Σώμα ήταν σύμφωνες όσον αφορά το ψήφισμα. Αυτό μου αναφέρθηκε ως το αποτέλεσμα της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα. Είναι σαφές ότι με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, μπορούμε να προχωρήσουμε με μια αλλαγή πλεύσης επί του συνολικού θέματος της διαφάνειας. Καθώς είμαι η αρμόδια για τη διαφάνεια Αντιπρόεδρος του Σώματος, δεν το θεωρούσα πάντοτε εύκολο θέμα, αλλά πιστεύω ότι τώρα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε καλύτερο έργο και να προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερο τους πολίτες μας. Σε αυτό το Σώμα, εξετάζουμε τις δικές μας ρυθμίσεις για την πρόσβαση στα έγγραφα και την πρόσβαση σε πληροφορίες. Για εμένα, ήταν μια πραγματική ευχαρίστηση σήμερα το πρωί που συναντήθηκα με τη Cecilia Malmström και τη Margot Wallström, ώστε να κατορθώσουν μία φορά τα τρία θεσμικά μας όργανα να συναντηθούν και να σημειώσουν όντως κάποια πρόοδο. Έχει ήδη αναφερθεί –και νομίζω ότι αυτό είναι για εμάς το μεγάλο επίτευγμα– ότι, αντί αυτός ο διοργανικός φορέας να συνέρχεται μια στο τόσο, με διαφορά δύο και τριών ετών, δώσαμε στον εαυτό μας διορία έξι μηνών για να συναντηθούμε ξανά και ένα πολύ πιο τακτικό χρονοδιάγραμμα. Είμαστε σοβαροί, και αυτή είναι μια σοβαρή ένδειξη ότι θα το καταφέρουμε μαζί, ότι έχουμε ως στόχο μια πραγματική πύλη διαφάνειας μεταξύ όλων μας, ότι έχουμε στόχο να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μας μπορούν να δουν τη νομοθετική διαδικασία καθώς αλλάζει στάδια και ότι μπορούν πραγματικά να συνεισφέρουν και να γνωρίζουν τι ακριβώς κάνουμε. Οπότε η Ομάδα μου –και πιστεύω όλες οι Ομάδες– συμφώνησε σε τροπολογίες που θα αντανακλούν τη σημερινή πρόοδο. Το μόνο που απομένει να πω είναι, σας ευχαριστώ, εκ μέρους και των τριών κυρίων, που κατορθώσαμε να σημειώσουμε κάποια πρόοδο στο θέμα αυτό."@el10
"Señor Presidente, me gustaría expresar mi satisfacción por la pregunta y mi agradecimiento al señor Cashman por exponer su posición. De hecho, creía que todos los grupos políticos de esta Cámara habían aprobado la resolución. Tenía entendido que ese había sido el resultado de la reunión de esta tarde. Está claro que con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa podemos avanzar con un cambio sobre la cuestión de la transparencia. Como Vicepresidenta de esta Cámara responsable de la transparencia, no siempre he considerado este un tema fácil, pero lo que sí creo es que ahora tenemos la oportunidad de hacer mejor las cosas y de acercarnos aún más a nuestros ciudadanos. Dentro de esta Cámara, estamos examinando nuestros propios arreglos para el acceso a los documentos y el acceso a la información. Ha sido un gran placer para mí reunirme esta mañana con Cecilia Malmström y Margot Wallström. Por fin, nuestras tres instituciones se han sentado juntas y se ha podido avanzar verdaderamente. Ya se ha hecho referencia —y creo que, para nosotros, esto constituye el mayor avance— a la periodicidad de las reuniones de este órgano interinstitucional, que a veces alcanza hasta dos y tres años, y hemos acordado reunirnos dentro de seis meses. Además, hemos establecido un calendario de reuniones mucho más periódico. Nuestra intención es firme, y este es un compromiso serio que hemos adquirido, aspirar a una verdadera transparencia entre todos, aspirar a garantizar que nuestros ciudadanos puedan ver los avances del proceso legislativo en todas sus fases, y a que puedan tener una aportación real y una idea más precisa de lo que hacemos. Por lo tanto, mi Grupo, y creo que todos los grupos, apoyamos las modificaciones que reflejarán el progreso logrado hoy. Sólo me queda expresar mi agradecimiento a Cecilia Malmström y Margot Wallström, porque juntas hemos conseguido avanzar en esta cuestión."@es21
"Lugupeetud juhataja! Olen väga rõõmus selle küsimuse üle ja tänan härra Cashmani oma seisukohtade esitamise eest. Mina arvasin tegelikult, et kõik fraktsioonid siin täiskogul on resolutsiooniga nõus. Nii öeldi mulle tänahommikuse kohtumise tulemuste põhjal. On selge, et Lissaboni lepingu jõustudes saame kogu läbipaistvuse küsimusega sammu edasi liikuda. Läbipaistvuse eest vastutava asepresidendina ei ole ma seda teemat alati lihtsaks pidanud, kuid usun, et nüüd on meil võimalus paremini hakkama saada ja kodanikele veelgi lähemale jõuda. Mõtleme siin Euroopa Parlamendis, kuidas korraldada juurdepääs dokumentidele ja teabele. Mul oli täna hommikul tõeliselt meeldiv kohtumine Cecilia Malmströmi ja Margot Wallströmiga, nii et meie kolm institutsiooni said viimaks kokku tulla ja saavutada mõned edusammud. Seda on juba nimetatud – ja ma arvan, et meie jaoks on see suur läbimurre – et erinevalt sellest institutsioonidevahelisest organist, mis kohtub juhuslikult kahe või kolme aasta tagant, otsustasime meie saada uuesti kokku kuue kuu pärast ja teha seda hoopis korrapärasemalt. Meil on tõsi taga ja me andsime koos selgelt märku, et meie eesmärk on luua tõeline läbipaistvuse sild meie kõigi vahel ja veenduda, et kodanikel on võimalus jälgida õigusloomeprotsessi edenemist kõigis selle etappides, et nad saavad anda oma tõelise panuse meie töösse ja et nad tajuvad ka tegelikult, mida me teeme. Seega on minu fraktsioon – ja ma usun, et kõik fraktsioonid – heaks kiitnud muudatused, mis näitavad tänast edusammu. Mul jääb vaid tänada teid meie kolme poolt, et jõudsime selles küsimuses mõningase edasiminekuni."@et5
"Arvoisa puhemies, olen erittäin tyytyväinen kysymykseen ja kiitän jäsen Cashmania siitä, että hän esitti näkemyksiään. Olin todellakin luullut, että kaikki parlamentin poliittiset ryhmät olivat sopineet päätöslauselmasta. Minulle nimittäin sanottiin tämän olleen tänään iltapäivällä pidetyn kokouksen tulos. On selvää, että kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan, voimme ottaa edistysaskeleen koko avoimuutta koskevassa asiassa. Avoimuudesta vastaavana parlamentin varapuhemiehenä olen todennut, ettei tämä aihe ole aina ollut helppo, mutta mielestäni meillä on nyt mahdollisuus saada enemmän aikaan ja päästä vieläkin lähemmäs kansalaisiamme. Täällä parlamentissa tarkastelemme omia järjestelyjämme, jotka koskevat oikeutta tutustua asiakirjoihin ja oikeutta saada tietoa. Minulla oli todella suuri ilo tavata tänä aamuna Cecilia Malmström ja Margot Wallström, niin että kolmen toimielimemme edustajina pystyimme kerrankin istumaan yhdessä alas ja todella saamaan edistystä aikaan. Onkin jo todettu – ja pidän tätä suurena läpimurtonamme – että tämän satunnaisesti parin vuoden välein kokoontuvan toimielinten välisen komitean sijasta olemme sopineet tapaavamme seuraavan kerran puolen vuoden päästä ja laatineet itsellemme paljon säännöllisemmän aikataulun. Olemme vakavissamme, ja tämä on yhdessä antamamme vakavasti otettava merkki siitä, että pyrimme luomaan todellisen avoimuuden portaalin meidän kaikkien välille, että pyrimme varmistamaan, että kansalaisemme voivat nähdä lainsäädäntömenettelyn etenemisen sen kaikissa vaiheissa ja että he voivat todella antaa oman panoksensa siihen, mitä me teemme, ja todella ymmärtää työtämme. Näin ollen ryhmäni – ja uskoakseni kaikki ryhmät – ovat suostuneet tarkistuksiin, jotka heijastavat tämänpäiväistä edistymistämme. Haluan vielä kiittää meitä kolmea naista siitä, että onnistuimme saamaan tässä asiassa edistystä aikaan."@fi7
"Monsieur le Président, je me réjouis de la question et je remercie M. Cashman d’avoir présenté ses points de vue. En effet, je pensais que tous les groupes politiques de cette Assemblée étaient d’accord sur la résolution. Tel était, d’après ce que l’on m’avait dit, le résultat de la réunion de cet après-midi. Il est clair qu’avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, nous pouvons aller de l’avant avec un changement majeur sur la question de la transparence. En tant que vice-présidente de cette Assemblée, chargée de la transparence, le sujet ne m’a pas toujours paru aisé, mais je crois que nous avons maintenant la chance de faire mieux et de tendre davantage la main à nos concitoyens. Nous examinons, au sein de cette Assemblée, nos propres dispositions en matière d’accès aux documents et d’accès à l’information. J’ai eu le grand plaisir de pouvoir rencontrer ce matin Cecilia Malmström et Margot Wallström. Nos trois institutions ont donc pu, pour une fois, s’asseoir autour d’une même table et réellement avancer. Cela a déjà été mentionné, et je pense qu’il s’agit pour nous de la grande avancée: au lieu de cet organe interinstitutionnel qui se réunit occasionnellement, suivant des intervalles de deux à trois ans, nous nous sommes fixés un délai de six mois pour nous rencontrer à nouveau et nous avons défini un calendrier beaucoup plus régulier. Nous sommes sérieux, et c’est un signal sérieux que nous avons lancé ensemble: nous voulons un véritable portail consacré à la transparence entre nous tous, nous entendons nous assurer que nos concitoyens pourront voir le processus législatif avancer au fil de ses diverses étapes et nous voulons qu’ils puissent apporter une contribution réelle et disposer d’un véritable droit de regard sur ce que nous faisons. Dès lors, mon groupe - et je crois tous les groupes - ont approuvé des amendements qui permettront de tenir compte des avancées de ce jour. Il me reste uniquement à dire merci, au nom des trois femmes que nous sommes, pour les progrès réalisés sur cette question."@fr8
"Elnök úr! Nagy örömmel hallom a kérdést, és hálás vagyok Cashman úrnak, amiért ismertette nézőpontját. Valójában úgy gondoltam, hogy a tisztelt Ház valamennyi képviselőcsoportja egyetértett az állásfoglalással. Úgy értesültem, hogy ezzel az eredménnyel zárult a ma délutáni megbeszélés. Nyilvánvaló, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével előreléphetünk az átláthatóság kérdéskörét illetően. A Parlament átláthatóságért felelős alelnökeként úgy tapasztaltam, hogy ez nem volt minden esetben egyszerű kérdés, de meggyőződésem, hogy most lehetőséget kaptunk a jobb szereplésre és arra, hogy még inkább bevonjuk polgárainkat. A Parlamentben ügyelünk a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférésre vonatkozó saját intézkedéseinkre. Nagy öröm volt számomra, hogy ma délelőtt találkozhattam Cecilia Malmström és Margot Wallström asszonnyal annak érdekében, hogy a három intézmény végre közösen tárgyaljon, és valódi haladást érjünk el. Már történt utalás arra – és véleményem szerint ez valódi áttörést jelent számunkra – hogy az alkalmilag, két-háromévenként ülésező intézményközi testület helyett elhatároztuk, hogy hat hónap múlva ismét találkozunk, és jóval rendszeresebb menetrendről döntöttünk. Mindezt komolyan gondoljuk, ez pedig komoly jelzés arra vonatkozóan, hogy célunk egy valamennyiünk részvételével létrehozott közös átláthatósági portál, valamint annak biztosítása, hogy polgáraink annak minden szakaszában figyelemmel kísérhessék az előrehaladó jogalkotási folyamatot, illetve hogy valóban hozzájárulhassanak a tevékenységünkhöz, és valódi rálátást nyerjenek arra. Ennek megfelelően képviselőcsoportom – és úgy vélem, valamennyi képviselőcsoport – elfogadta azokat a módosításokat, amelyek tükrözni fogják a mai haladást. Csak annyit mondhatok, köszönöm, mi, a három hölgy, tovább tudtunk lépni ebben az ügyben."@hu11
"Signor Presidente, sono molto soddisfatta per l’interrogazione e sono grata all’onorevole Cashman per aver esposto le sue opinioni. In effetti, credevo che tutti i gruppi politici dell’Assemblea fossero d’accordo sulla risoluzione; mi risultava infatti che questo fosse stato il risultato della riunione pomeridiana. E’ evidente che, dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, in materia di trasparenza potremo apportare modifiche graduali. Nella mia veste di vicepresidente del Parlamento responsabile per la trasparenza, confesso di aver trovato talvolta un po’ ostico questo tema, ma credo che adesso avremo la possibilità di fare meglio e avvicinarci ancora di più ai nostri cittadini. In seno a quest’Assemblea stiamo cercando di mettere a punto i nostri programmi in materia di accesso ai documenti e alle informazioni. Questa mattina ho incontrato con piacere la presidente in carica del Consiglio Malmström e la vicepresidente della Commissione Wallström: per una volta le nostre tre istituzioni si sono riunite e hanno compiuto alcuni progressi concreti. Come è stato fatto osservare – e credo che per noi questa sia una grande conquista – invece di questo organismo interistituzionale che si riunisce saltuariamente a intervalli di due o tre anni, ci siamo proposte di riunirci tra sei mesi e con un calendario assai più regolare. Abbiamo intenzioni serie, e abbiamo voluto dare un segnale serio: vogliamo realizzare un vero portale basato sulla reciproca trasparenza, vogliamo che i nostri cittadini possano esaminare il processo legislativo in tutte le sue fasi, e che possano comprendere in maniera chiara la nostra attività offrendo a loro volta un contributo concreto. Il mio gruppo quindi ha raggiunto – insieme, credo, a tutti gli altri gruppi – un accordo su alcuni emendamenti che rifletteranno il progresso odierno. Non mi resta che ringraziarvi, a nome delle tre donne che sono riuscite a compiere qualche progresso in questo campo."@it12
"Pone pirmininke, labai džiaugiuosi, kad užduotas šis klausimas, ir dėkoju M. Cashmanui už savo požiūrio išdėstymą. Iš tikrųjų, maniau, kad dėl rezoliucijos susitarė visos šio Parlamento frakcijos. Tai, kaip man buvo pasakyta, šią popietę vykusio susitikimo rezultatas. Aišku, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai mes galime toliau laipsniškai keisti visus su skaidrumu susijusius dalykus. Kaip šio Parlamento pirmininko pavaduotojai, atsakingai už skaidrumą, man tai ne visad būdavo lengva tema, bet tikrai manau, kad dabar turime progą veikti geriau ir turėti dar glaudesnį ryšį su savo piliečiais. Šiuose rūmuose mes nagrinėjame savo pačių tvarką, taikomą susipažinti su dokumentais ir informacija. Tikrai buvo malonu šį rytą susitikti su Cecilia Malmström ir Margot Wallström, nes visos trys mūsų institucijos bent kartą galėjo susėsti ir tikrai padaryti tam tikrą pažangą. Jau buvo minėta, – ir manau, kad mums tai yra stiprus proveržis, – kad susitarėme (kitaip negu šis tarpinstitucinis organas, kuris susitinka, kai prireikia, ir kas dvejus – trejus metus), jog vėl susitiksime po šešių mėnesių, taip pat dėl gerokai reguliaresnio tvarkaraščio. Mes rimtai nusiteikę ir tai rimtas signalas, kurį kartu davėme, kad siekiame tikrai skaidraus portalo tarp visų mūsų, kad siekiame užtikrinti, jog mūsų piliečiai galėtų matyti teisėkūros proceso eigą visuose jo etapuose ir kad jie iš tikrųjų gali prisidėti ir tikrai suvokti, ką mes darome. Taigi mano frakcija – ir manau, kad visos frakcijos – sutarė dėl pakeitimų, kurie atspindės šiandienos pažangą. Man belieka padėkoti mums, trims damoms, kad pasiekėme pažangos šiuo klausimu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, man ir liels prieks par šo jautājumu, un es esmu pateicīga kungam par viņa viedokli. Es patiešām biju domājusi, ka visas politiskās grupas šajā Parlamentā par rezolūciju bija vienojušās. Man tika teikts, ka tāds būs šīs pēcpusdienas sanāksmes iznākums. Ir skaidrs, ka ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā mēs varam turpināt pakāpeniski mainīt situāciju attiecībā uz pārredzamību. Kā Parlamenta priekšsēdētāja vietniece, kas atbild par pārredzamības jautājumiem, es vairākkārt esmu pārliecinājusies, ka šī joma nav viegla, tomēr uzskatu, ka patlaban mums ir iespēja gūt lielākus panākumus un vēl vairāk tuvināties pilsoņiem. Parlamentā mēs izskatām savus nosacījumus par piekļuvi dokumentiem un informācijai. Šorīt man bija patiess prieks tikties ar un jo visas trīs mūsu iestādes beidzot varēja apsēsties pie viena sarunu galda un patiešām panākt kādu progresu. Tas jau tika pieminēts — un es domāju, ka mums tas ir liels panākums, — ka tā vietā, lai šī starpiestāžu struktūra tiktos reizi divos vai trīs gados, mēs nolēmām atkal tikties pēc sešiem mēnešiem un turpmāk daudz regulārāk. Mēs esam nopietni, un šis ir nopietns signāls, ko dodam visi kopā ar mērķi izveidot patiesu pārredzamības portālu starp mums visiem, nodrošināt, lai pilsoņi varētu sekot līdzi likumdošanas procesam visos tā posmos un lai viņi saņemtu patiesu informāciju un ieskatu par to, ko mēs darām. Tāpēc mana grupa — un es ticu, ka arī visas pārējās grupas, — piekrīt grozījumiem, kas atspoguļos šodienas panākumus. Man atliek tikai pateikties mums — trim dāmām, kam šajā jautājumā izdevās panākt kādu progresu."@lv13
"Mr President, I am very pleased with the question and grateful to Mr Cashman for setting out his views. Indeed, I had thought that all the political groups in this House were agreed upon the resolution. That was what I was told was the outcome of the meeting this afternoon. It is clear that with the entry into force of Lisbon we can go forward with a step change on the whole issue of transparency. As the Vice-President of this House responsible for transparency, I have not always found it an easy subject, but I do believe that now we have the chance to do better and to reach out even further to our citizens. Within this House, we are looking at our own arrangements for access to documents and access to information. For me, it was a real pleasure this morning to meet with Cecilia Malmström and Margot Wallström so that our three institutions for once could sit down together and really make some progress. It has already been referred to – and I think this, for us, is the big breakthrough – that, rather than this interinstitutional body that meets as and when, and two to three years apart, we have set ourselves six months to meet again and a much more regular timetable. We are serious, and this is a serious signal that we have made together, that we aim for a real transparency portal between all of us, that we aim to ensure that our citizens can see the legislative process as it progresses through all its stages, and that they can have a real input and real insight into what we do. So my group – and I believe all the groups – have agreed to amendments that will reflect today’s progress. It only remains for me to say, thank you, for us as three ladies, that we managed some progress on this issue."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik ben blij met de vraag en ik bedank de heer Cashman voor het uiteenzetten van zijn standpunt. Ik dacht werkelijk dat alle fracties van dit Parlement het over de ontwerpresolutie eens waren geworden. Mij werd verteld dat dat het resultaat was van de bijeenkomst van vanmiddag. Duidelijk is dat we met de inwerkingtreding van Lissabon voortgang kunnen boeken als wij een radicale koerswijziging aanbrengen in het hele transparantievraagstuk. Ik heb als ondervoorzitter van dit Parlement met verantwoordelijkheid voor transparantie, dit niet altijd een gemakkelijk onderwerp gevonden, maar ik ben wel van mening dat we nu de kans hebben het beter te doen en ons open te stellen voor een nog verdergaand contact met onze burgers. In dit Parlement bekijken we onze eigen regelingen voor toegang tot documenten en voor toegang tot informatie. Ikzelf vond het vanmorgen een waar genoegen om Cecilia Malmström en Margot Wallström te mogen ontmoeten en onze drie instellingen aldus de mogelijkheid te bieden bijeen te komen en werkelijk voortgang te boeken. Er is al op gewezen dat wij hebben afgesproken – en ik vind dat voor ons de grote doorbraak – dat wij, in tegenstelling tot dit interinstitutioneel orgaan dat als het zo uitkomt eens in de twee tot drie jaar bijeenkomt, over zes maanden weer zullen vergaderen en een veel regelmatiger tijdschema zullen volgen. We zijn serieus bezig. Samen hebben wij een serieus signaal afgegeven en duidelijk gemaakt dat we streven naar een echt transparant portaal van ons allen, dat we ernaar streven dat onze burgers het wetgevingsproces in alle stadia kunnen volgen, en dat zij een werkelijke inbreng en werkelijk inzicht kunnen hebben in wat we doen. Dus heeft mijn fractie – en ik meen ook alle andere fracties – ingestemd met amendementen die de voortgang van vandaag weergeven. Rest mij dank te zeggen, aan ons, als drie dames, dat we erin geslaagd zijn enige vooruitgang in deze kwestie te boeken."@nl3
"Panie przewodniczący! Bardzo się cieszę z pytania i jestem wdzięczna panu posłowi Cashmanowi za przedstawienie jego opinii. Faktycznie wydawało mi się, że wszystkie grupy polityczne w tej Izbie uzgodniły rezolucję. Powiedziano mi, że taki był efekt spotkania, które odbyło się dziś po południu. Jasne jest, że po wejściu w życie traktatu lizbońskiego możemy iść naprzód ze stopniowymi zmianami w całej kwestii przejrzystości. Jako wiceprzewodnicząca tej Izby do spraw przejrzystości nie zawsze uznawałam to za łatwe zagadnienie, ale wierzę, że obecnie mamy szansę działać lepiej i wyjść jeszcze bardziej naprzeciw naszym obywatelom. W ramach tej Izby analizujemy swoje ustalenia dotyczące dostępu do dokumentów i informacji. Prawdziwą przyjemnością była dla mnie dziś rano możliwość spotkania z panią minister Cecylią Malmström i panią komisarz Margot Wallström, aby nasze trzy instytucje mogły wreszcie usiąść wspólnie i naprawdę osiągnąć pewien postęp. Już o tym wspomniano – a ja uważam, że to dla nas ogromny przełom – że zamiast spotkań tego organu międzyinstytucjonalnego co dwa czy trzy lata postawiłyśmy sobie za cel spotkanie się ponownie za sześć miesięcy i na podstawie o wiele bardziej regularnego harmonogramu. Traktujemy to poważnie, a nasze spotkanie stanowi poważny sygnał, że naszym celem jest portal dotyczący rzeczywistej przejrzystości między każdym z nas; że naszym celem jest zapewnienie, aby nasi obywatele mogli przyglądać się procesowi legislacyjnemu wraz z przebiegiem jego poszczególnych etapów i aby mogli mieć faktyczny wkład i faktyczny wgląd w to, co robimy. Zatem moja grupa – i, jak wierzę, wszystkie grupy – uzgodniły zmiany, które będą odzwierciedlać osiągnięty dziś postęp. Pozostaje mi tylko powiedzieć w imieniu trzech kobiet „dziękuję”, że udało się nam osiągnąć pewien postęp w tej sprawie."@pl16
"Senhor Presidente, congratulo-me com a pergunta colocada pelo senhor deputado Cashman e agradeço-lhe a exposição dos seus pontos de vista. Na verdade, julguei que todos os grupos políticos nesta Assembleia estavam de acordo em relação à resolução. Foi o que me disseram ter sido o resultado da reunião desta tarde. É claro que, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, podemos avançar com alterações progressivas no domínio da transparência. Na qualidade de Vice-Presidente deste Parlamento responsável pela transparência, nem sempre considerei esta matéria fácil, mas estou convencida de que temos agora oportunidade de fazer melhor e de chegar ainda mais longe em prol dos nossos concidadãos. Nesta Assembleia, estamos a analisar os nossos planos relativamente ao acesso aos documentos e ao acesso à informação. Para mim, foi um verdadeiro prazer encontrar-me, esta manhã, com a senhora Ministra Cecilia Malmström e a senhora Comissária Margot Wallström, o que permitiu que, por uma vez, as nossas três instituições pudessem sentar-se à mesma mesa e fazer realmente alguns progressos. Já foi feita referência ao facto de – e penso que, para nós, essa é a grande inovação –, em vez de termos um órgão interinstitucional que reúne de vez em quando num período de dois ou três anos, ter sido fixado um período de seis meses para nos voltarmos a reunir e um calendário muito mais regular. Somos responsáveis, e este foi um sinal importante – que demos em conjunto – de querermos um portal de verdadeira transparência entre nós e de querermos garantir o acesso dos nossos concidadãos ao processo legislativo em todas as fases deste, para que possam dar os seus contributos e ter uma percepção realista daquilo que fazemos. Por conseguinte, o meu grupo – e penso que todos os grupos – concordou com as alterações que reflectirão os progressos hoje alcançados. Resta-me agradecer-vos o que fizeram para que o nosso grupo de três mulheres tivesse podido avançar neste domínio."@pt17
"Dle preşedinte, sunt foarte încântată de întrebare şi sunt recunoscătoare dlui Cashman pentru că şi-a expus punctele de vedere. Într-adevăr, am crezut că toate grupurile politice din această Cameră au ajuns la un acord privind rezoluţia. Mi s-a comunicat că acesta a fost rezultatul reuniunii din această după-amiază. Este clar că în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, putem avansa printr-o schimbare eşalonată privind întreaga problemă a transparenţei. Ca vicepreşedintă a acestei Camere responsabilă cu transparenţa, acesta nu mi s-a părut întotdeauna un subiect uşor, dar cred că acum avem şansa de a acţiona mai bine şi de a ne îndrepta atenţia şi mai mult către cetăţenii noştri. În această Cameră, analizăm propriile planuri privind accesul la documente şi accesul la informaţii. Pentru mine, a fost o adevărată plăcere să particip la reuniunea din această dimineaţă cu Cecilia Malmström şi cu Margot Wallström, astfel ca cele trei instituţii să coopereze pentru prima dată şi să se înregistreze un real progres. S-a făcut deja referire la faptul – şi cred că pentru noi acesta este un progres important – că, spre deosebire de acest organ interinstituţional care se întruneşte când şi când, la doi sau trei ani distanţă, ne-am propus să ne întrunim din nou peste şase luni şi un calendar mult mai regulat. Suntem serioşi şi acesta este un semnal serios pe care l-am transmis împreună, precizând că avem drept obiectiv un adevărat portal privind transparenţa între noi toţi, că dorim să ne asigurăm că cetăţenii noştri pot urmări procesul legislativ pe măsura desfăşurării acestuia, în toate etapele sale şi că aceştia pot avea o contribuţie reală şi pot înţelege cu adevărat ceea ce facem noi. Deci, grupul meu – şi cred că toate grupurile – au acceptat amendamentele care vor reflecta progresul înregistrat astăzi. Nu îmi mai rămâne decât să vă mulţumesc, din partea noastră, a celor trei doamne, că am realizat un progres în ceea ce priveşte această problemă."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, veľmi ma teší táto otázka a som vďačná pánovi Cashmanovi za to, že predstavil svoje názory. Naozaj som si myslela, že všetky politické skupiny v tomto Parlamente sa na tomto uznesení dohodli. Bolo mi povedané, že to bolo výsledkom popoludňajšieho stretnutia. Je zjavné, že nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy môžeme začať so zásadnou zmenou celej otázky transparentnosti. Pre mňa ako podpredsedníčku tohto Parlamentu zodpovednú za transparentnosť toto nebola vždy ľahká téma, verím však, že teraz máme možnosť urobiť to lepšie a dostať sa ešte bližšie k našim občanom. V rámci Parlamentu sa zaoberáme vlastnými opatreniami na prístup k dokumentom a prístup k informáciám. Bolo mi skutočným potešením, že som sa dnes dopoludnia mohla stretnúť s pani Ceciliou Malmströmovou a pani Margot Wallströmovou, takže si naše tri inštitúcie mohli tentoraz spoločne sadnúť a skutočne sa posunúť dopredu. Už sa hovorilo o tom – a myslím si, že to pre nás predstavuje veľký posun – že namiesto tohto medziinštitucionálneho orgánu, ktorý sa stretáva, keď je to potrebné, a medzi jeho stretnutiami uplynú dva až tri roky, my sme si ďalšie stretnutie stanovili o šesť mesiacov a určili sme si oveľa pravidelnejší časový rozvrh. Berieme to vážne a spoločne vysielame vážny signál, že naším cieľom je portál zabezpečujúci ozajstnú transparentnosť medzi nami všetkými, že naším cieľom je zabezpečiť, aby naši občania mohli vidieť pokrok legislatívneho procesu vo všetkých štádiách a aby sa mohli skutočne angažovať a mohli skutočne nahliadnuť do toho, čo robíme. Preto naša skupina – a verím, že všetky skupiny – súhlasili s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré budú odrážať dnešný pokrok. Zostáva mi už len poďakovať za nás tri dámy, že sa nám v tejto otázke podarilo posunúť ďalej."@sk19
"Gospod predsednik, zelo sem zadovoljna z vprašanjem in hvaležna gospodu Cashmanu za predstavitev njegovih pogledov. Mislila sem, da se vse politične skupine Parlamenta strinjajo glede resolucije. Rečeno mi je bilo, da je bil takšen rezultat popoldanskega sestanka. Jasno je, da z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe lahko nadaljujemo z velikimi spremembami glede celotne zadeve v zvezi s preglednostjo. Kot podpredsednici Parlamenta, odgovorni za preglednost, se mi to ni vedno zdela lahka tema, vendar menim, da imamo zdaj priložnost za izboljšave in da se še bolj približamo svojim državljanom. V tem parlamentu preučujemo naše lastne dogovore za dostop do dokumentov in dostop do informacij. V veliko veselje mi je bilo, da sem se danes zjutraj srečala s Cecilio Malmström in Margot Wallström, tako da so se naše tri institucije končno lahko usedle skupaj in resnično poskrbele za napredek. Omenjeno je že bilo – in mislim, da je to za nas res velik dosežek – da smo si namesto priložnostnih srečanj tega medinstitucionalnega organa na dve ali tri leta zadale, da se po šestih mesecih ponovno srečamo in to na podlagi mnogo bolj rednega urnika. Smo resne in to je naš resen skupni znak, da želimo vzpostaviti resnično pregleden portal med vsemi nami, da želimo zagotoviti, da naši državljani lahko vidijo zakonodajni postopek, ko napreduje skozi različne faze, in da lahko resnično prispevajo in imajo pregled nad tem, kar delamo. Tako se je moja skupina – in mislim, da tudi vse druge skupine – strinjala s spremembami, ki bodo odražale današnji napredek. Na koncu se naj še samo zahvalim, da smo tri gospe uspele narediti napredek glede tega vprašanja."@sl20
"Herr talman! Det är mycket glädjande att frågan tas upp, och jag vill tacka Michael Cashman för att han delar med sig av sina åsikter. Jag måste säga att jag trodde att alla politiska grupper i parlamentet var eniga om resolutionen. Man har sagt mig att det var resultatet av eftermiddagens sammanträde. Det står klart att vi i och med Lissabonfördragets ikraftträdande kan börja genomföra stegvisa förändringar på området öppenhet och insyn. I egenskap av parlamentets vice talman med ansvar för öppenhet och insyn tycker jag många gånger att det här är en svår fråga, men jag anser att vi nu har en möjlighet att förbättra saker och ting och bättre nå ut till våra medborgare. Inom parlamentet ser vi över våra rutiner för tillgång till handlingar och uppgifter. Det var ett nöje att i morse träffa Cecilia Malmström och Margot Wallström eftersom vi – företrädare för de tre institutionerna – för en gångs skull kunde talas vid och verkligen få något uträttat. För oss är den största vinsten den att vi har enats om ett nytt möte inom sex månader och en mycket mer regelbunden tidsplan, i stället för det här interinstitutionella organets oregelbundna sammanträden med mellan två och tre års mellanrum. Vi menar allvar, och detta är en stark signal om att vi tillsammans strävar efter en helt gemensam öppenhetsportal, att vi strävar efter att våra medborgare ska kunna följa lagstiftningsförfarandet steg för steg och att de ska kunna göra sin röst hörd och få en ordentlig inblick i vår verksamhet. Min grupp, liksom väl övriga grupper, har godtagit ändringsförslag som kommer att återspegla vad vi åstadkommit under dagen. Då återstår bara att tacka för mig, och tack till de andra två damerna – vi har nu kommit en bra bit på vägen i den här frågan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diana Wallis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph