Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-397"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.24.3-397"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, during the 2004 European elections, Ireland introduced a ban on smoking in the workplace, so we met many irate voters outside restaurants and public houses. They were furious about the ban. But this is 2009, and there has been a huge acceptance that what we did was good for workers, good for employers and good for the public health system. People have come to live with it. This morning, I took the healthy option and walked into Parliament and I was dismayed to see in cars young parents, with children strapped into the back, smoking cigarettes. There were parents pushing children in buggies, with a cigarette hanging over the child. Obviously, we have a lot of work to do to educate adults about the dangers for children. So, I support my colleague, Peter Liese, in his call for the protection of children. They are so vulnerable, and it is so sad to see that they are exposed to this danger. But let us not demonise smokers. Remember that tobacco is a terrible addiction and smokers need all our help and support to kick the habit. Those who chose, as others may say, not to kick the habit should carry on with what they wish to do, without doing harm to others, and understand fully the harm that they are doing to themselves. This is a good resolution and, obviously, in Ireland, where we are well advanced in this legislation, we are fully supportive."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, během evropských voleb v roce 2004 Irsko zavedlo zákaz kouření na pracovištích, takže jsme před restauracemi a pohostinstvími potkávali mnoho rozlícených voličů. Byli kvůli zákazu rozzlobení. Ale je rok 2009 a lidé skutečně pochopili, že to, co jsme udělali, bylo dobré pro zaměstnance, pro zaměstnavatele i pro systém veřejného zdraví. Lidé se s tím naučili žít. Dnes ráno jsem se rozhodla pro zdravou volbu a šla do Parlamentu pěšky a byla jsem zděšena množstvím aut s mladými rodiči, kteří kouřili cigarety a jejich děti přitom seděly vzadu. Potkávala jsem rodiče tlačící dítě ve sportovním kočárku, s cigaretou visící nad dítětem. Zjevně máme před sebou hodně práce, abychom vzdělali rodiče o tom, co je pro jejich děti nebezpečné. Proto podporuji svého kolegu Petera Lieseho v jeho žádosti o ochranu dětí. Jsou tak zranitelné a je tak smutné je vidět vystaveny tomuto nebezpečí. Ale nesmíme ani démonizovat kuřáky. Pamatujme na to, že tabák způsobuje otřesný návyk a kuřáci potřebují naši pomoc a podporu, aby se ho zbavili. Ti, kteří si zvolí v tomto návyku pokračovat, jak by mnozí řekli, by tak měli činit podle svého přání, ale bez toho, aby škodili ostatním, a měli by si plně uvědomovat, co si tím způsobují. Toto usnesení je dobré a my v Irsku, kde jsme v těchto právních předpisech daleko, je pochopitelně plně podporujeme."@cs1
"Fru formand! Under valgkampen til Europa-Parlamentet i 2004 indførte Irland et forbud mod rygning på arbejdspladsen, så vi mødte mange vrede vælgere uden for restauranter og pubber. De var rasende over forbuddet, men nu skriver vi 2009, og der er bred accept af, at det, vi gjorde, var godt for arbejdstagerne, godt for arbejdsgiverne og godt for det offentlige sundhedssystem. Folk har lært at leve med det. Her til morgen valgte jeg den sunde løsning og gik til Parlamentet, og jeg blev forfærdet over at se biler med unge forældre, der sad og røg cigaretter med børnene spændt fast på bagsædet. Der var forældre med børn i klapvogne med en cigaret hængende ind over barnet. Vi har tydeligvis et stort stykke arbejde endnu med at opdrage voksne om farerne for børn. Så jeg støtter min kollega Peter Liese i hans opfordring om at beskytte børnene. De er så sårbare, og det er trist at se dem blive udsat for denne risiko. Men vi må ikke dæmonisere rygerne. Husk, at tobak er meget vanedannende, og rygerne har brug for al vores hjælp og støtte for at slippe ud af vanen. De, der vælger, som andre måske vil sige, ikke at slippe ud af vanen, må så fortsætte med det, de ønsker, uden at skade andre og med fuld forståelse af den skade, de forvolder på sig selv. Dette er et godt beslutningsforslag, og fra irsk side, hvor lovgivningen er langt fremme, støtter vi det naturligvis fuldt ud."@da2
"Frau Präsidentin, Irland hat während der Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2004 ein Rauchverbot am Arbeitsplatz eingeführt, wodurch wir zahlreiche wütende Wähler vor Restaurants und Gaststätten angetroffen haben. Sie waren sehr erbost über das Verbot. Aber das war im Jahr 2009. Inzwischen herrschen große Akzeptanz für diese Maßnahme und die Einsicht vor, dass dies gut für Arbeitnehmer, für Arbeitgeber und für das öffentliche Gesundheitssystem war. Die Menschen haben gelernt, damit zu leben. Heute Morgen habe ich bereits etwas für meine Gesundheit getan und bin zu Fuß zum Parlament gekommen. Dabei habe ich zu meiner Bestürzung in vielen Autos junge Eltern gesehen, die trotz ihrer Kinder auf dem Rücksitz rauchten. Ich sah Eltern, die einen Kinderwagen schieben und dabei eine Zigarette direkt über ihr Kind halten. Es ist deutlich, dass wir noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten haben, damit Erwachsene etwas über die Gefahren für Kinder lernen. Daher unterstützte ich meinen Kollegen, Herrn Peter Liese, in seiner Forderung nach Schutz für Kinder. Sie sind sehr verletzlich, und es ist wirklich traurig, zu sehen, dass sie dieser Gefahr ausgesetzt sind. Dennoch möchten wir die Raucher nicht dämonisieren. Wir müssen bedenken, dass es sich beim Rauchen um eine schreckliche Sucht handelt, und dass die Raucher unsere Unterstützung brauchen, um die Gewohnheit wirklich aufzugeben. Diejenigen, die diese Angewohnheit nicht aufgeben möchten, sollen nach ihrem Wunsch damit fortfahren, ohne dabei anderen zu schaden und dabei verstehen, welchen Schaden sie sich selbst zufügen. Dies hier ist eine gute Entschließung, und wir unterstützen sie in Irland, wo wir mit der Gesetzgebung schon etwas weiter sind."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, στη διάρκεια των ευρωεκλογών του 2004, η Ιρλανδία εφάρμοσε απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας, με αποτέλεσμα να βλέπουμε πολλούς εξοργισμένους ψηφοφόρους έξω από τα εστιατόρια και τα μπαρ. Ήταν εξοργισμένοι με την απαγόρευση. Σήμερα, όμως, βρισκόμαστε στο 2009 και υπάρχει τεράστια αποδοχή του ότι αυτό που κάναμε ήταν για το καλό των εργαζομένων, για το καλό των εργοδοτών και για το καλό του συστήματος δημόσιας υγείας. Οι άνθρωποι έμαθαν να ζουν με την απαγόρευση. Σήμερα το πρωί έκανα μια υγιεινή επιλογή και περπάτησα μέχρι το Κοινοβούλιο και θορυβήθηκα βλέποντας νέους γονείς να καπνίζουν μέσα στα αυτοκίνητα, με τα παιδιά τους στο πίσω κάθισμα. Υπήρχαν γονείς που έσπρωχναν τα παιδιά τους στα καροτσάκια, με ένα τσιγάρο πάνω από το κεφάλι του παιδιού. Προφανώς, έχουμε ακόμη πολύ δουλειά να κάνουμε για να εκπαιδεύσουμε τους ενήλικες σχετικά με τους κινδύνους του καπνίσματος για τα παιδιά. Συνεπώς, στηρίζω τον συνάδελφό μου, Peter Liese, όσον αφορά την έκκληση του για την προστασία των παιδιών. Είναι τόσο ευάλωτα, και είναι τόσο λυπηρό να τα βλέπουμε εκτεθειμένα σε αυτόν τον κίνδυνο. Αλλά ας μην δαιμονοποιούμε τους καπνιστές. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το κάπνισμα είναι ένας τρομερός εθισμός και οι καπνιστές χρειάζονται κάθε βοήθεια και στήριξη εκ μέρους μας για να κόψουν αυτήν τη συνήθεια. Όσοι επέλεξαν, όπως θα πουν κάποιοι άλλοι, να μην κόψουν τη συνήθεια, ας συνεχίσουν να κάνουν αυτό που επιθυμούν χωρίς να βλάπτουν τους άλλους και κατανοώντας πλήρως το κακό που προκαλούν στους εαυτούς τους. Πρόκειται για καλό ψήφισμα και, προφανώς, στην Ιρλανδία, όπου έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο σε αυτού του είδους τα νομοθετικά μέτρα, παρέχουμε πλήρη στήριξη."@el10
"Señora Presidenta, durante las elecciones europeas de 2004 Irlanda introdujo una prohibición del tabaco en los lugares de trabajo, por lo que nos encontramos a votantes airados fuera de restaurantes y bares. La prohibición les enfurecía. Pero nos encontramos en 2009 y se ha registrado una aceptación mayoritaria de que lo que hicimos fue bueno para los trabajadores, bueno para los empresarios y bueno para el sistema de salud pública. Los ciudadanos se han acostumbrado a ello. Esta mañana he tomado la saludable decisión de venir caminando al Parlamento, y me ha consternado ver en los coches a padres jóvenes que transportaban niños en el asiento trasero y que fumaban cigarrillos. He encontrado padres que empujaban las silletas de sus hijos con el cigarrillo colgando de sus bocas, sobre las cabezas de aquéllos. Obviamente, es mucho el trabajo que debemos llevar a cabo para educar a los adultos sobre los peligros para los niños. De modo que doy mi apoyo a mi colega el señor Liese en su petición de protección para los niños. Son muy vulnerables, y resulta muy triste ver que están expuestos a este peligro. Sin embargo, no demonicemos a los fumadores. Es preciso recordar que el tabaquismo es una adicción terrible, por lo que los fumadores necesitan toda nuestra ayuda y respaldo para librarse de ese hábito. Quienes, como dicen algunos, no dejarlo deben seguir adelante con lo que quieren hacer, sin dañar a los demás, y entender por completo el daño que se están infligiendo a sí mismos. Ésta es una buena resolución y, obviamente, en Irlanda, donde contamos con una legislación avanzada, la respaldamos sin reservas."@es21
"Lugupeetud juhataja! Euroopa Parlamendi 2004. aasta valimiste ajal kehtestati Iirimaal töökohal suitsetamise keeld, nii et kohtusime restoranide ja avalike hoonete ees paljude raevukate valijatega. Nad olid keelu pärast tulivihased. Aga nüüd on aasta 2009 ning tohutult palju inimesi peab meie tegu töötajatele, tööandjatele ja tervishoiusüsteemile kasulikuks. Inimesed on sellega harjunud. Langetasin täna hommikul tervisliku valiku ja tulin parlamendihoonesse jala. Mind jahmatas, kuidas noored vanemad suitsetavad autos, mille tagaistmel istuvad lapsed. Mõned vanemad lükkasid enda ees lapsekäru, sigaret lapse pea kohal. On ilmselge, et meil tuleb teha palju tööd täiskasvanute teavitamisel, millised ohud lapsi ähvardavad. Seega toetan kolleeg Peter Lieset, kes nõuab laste kaitsmist. Nad on nii haavatavad ja nii kurb on näha neid selle ohu meelevallas. Aga ärgem pidagem suitsetajaid pahatahtlikeks. Me ei tohi unustada, et tubakas on kohutav sõltuvus ning suitsetajad vajavad väga meie abi, et sellest harjumusest loobuda. Need, kes otsustavad, nagu öeldakse, sellest harjumusest mitte loobuda, peaksid oma soovitud tegevust jätkama nii, et see ei kahjustaks teisi, ja mõistma täielikult kahju, mida nad endale tekitavad. See on hea resolutsioon ja on selge, et meie Iirimaal, kes me oleme selliste õigusaktidega kaugele jõudnud, toetame seda igati."@et5
"Arvoisa puhemies, vuonna 2004 pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien aikaan Irlannissa otettiin käyttöön työpaikalla tupakointia koskeva kielto, ja kohtasimme siksi ravintoloiden ja pubien ulkopuolella monia vihaisia äänestäjiä. He olivat kiellosta raivoissaan. Nyt elämme kuitenkin vuotta 2009, ja ihmiset ovat hyväksyneet erittäin laajasti sen, että päätöksemme oli hyväksi työntekijöille, työnantajille ja kansanterveysjärjestelmälle. Ihmiset ovat oppineet elämään asian kanssa. Tein tänä aamuna terveellisen valinnan ja kävelin parlamenttiin. Kauhukseni näin autoissa nuoria vanhempia, jotka tupakoivat lasten istuessa turvavöissä takapenkillä. Näin vanhempia, jotka työnsivät lapsia vaunuissa savukkeen palaessa lapsen yläpuolella. Meillä on selvästikin paljon tehtävää, jos aiomme valistaa aikuisia lapsille aiheutuvista haitoista. Kannatan siis kollegani jäsen Liesen pyyntöä lasten suojelemisesta. He ovat kovin suojattomia, ja on surullista nähdä, että heidät altistetaan tälle vaaralle. Emme saa kuitenkaan esittää tupakoitsijoita pääpiruina. Meidän on muistettava, että tupakka aiheuttaa voimakasta riippuvuutta ja että tupakoitsijat tarvitsevat kaiken apumme ja tukemme voidakseen luopua tavastaan. Niiden, jotka eivät halua luopua tavastaan, on jatkettava sitä vahingoittamatta muita ja ymmärtäen täysin, millaista vahinkoa he aiheuttavat itselleen. Tämä on hyvä päätöslauselma, ja Irlanti, missä alan lainsäädäntö on pitkälle kehittynyttä, kannattaa sitä täysin."@fi7
"Madame la Présidente, lors des élections européennes de 2004, l’Irlande a introduit une interdiction de fumer sur le lieu de travail, et nous avons rencontré de nombreux électeurs en colère devant les restaurants et les débits de boissons. Ils étaient furieux de l’interdiction. Mais nous sommes maintenant en 2009, et il est désormais largement accepté que ce que nous avons fait était pour le bien des travailleurs, des employeurs et du régime public de soins de santé. Les personnes ont appris à vivre avec cette interdiction. Ce matin, j’ai choisi de venir au Parlement de manière saine, à savoir à pied, et j’ai été consterné de voir, dans les voitures, des jeunes parents fumant des cigarettes avec leurs enfants assis à l’arrière. Certains parents poussaient des landaus, leur cigarette au-dessus de leur enfant. À l’évidence, il reste du travail à accomplir pour éduquer les adultes sur les risques courus par les enfants. Je soutiens donc mon collègue, Peter Liese, dans son appel à la protection des enfants. Ceux-ci sont tellement vulnérables. Et il est si triste de constater qu’ils sont exposés à ce risque. Ne diabolisons toutefois pas les fumeurs. Souvenons-nous que le tabac est une addiction terrible et que les fumeurs ont besoin de notre aide et de notre soutien pour arrêter. Ceux qui décident, comme certains disent, de ne pas arrêter de fumer devraient pouvoir continuer, mais sans nuisance pour les autres, et bien comprendre le mal qu’ils se font à eux-mêmes. Il s’agit d’une bonne résolution et, à l’évidence, en Irlande, où nous sommes déjà bien avancés dans cette législation, nous la soutenons totalement."@fr8
"). – Elnök úr, a 2004-es uniós választások során Írország dohányzási tilalmat vezetett be a munkahelyeken, így rengeteg szavazó dühösen ácsorgott az éttermek és kocsmák előtt. Mérgesek voltak a tilalom miatt. De most már 2009 van, és most már széles körben elismerik, hogy amit tettünk, az jó volt a munkavállalóknak, a munkáltatónak és a közegészségügynek is. Az emberek megtanultak együtt élni ezzel. Ma reggel az egészséges megoldás mellett döntöttem, és gyalog jöttem a Parlamentbe, és döbbenten láttam, hogy fiatal szülők ülnek az autókban, a gyerekek bekötve a hátsó ülésen, a szülők pedig dohányoznak. Más szülők babakocsiban tolták a gyerekeiket, közben dohányoztak, a cigaretta tehát a gyerek feje fölött füstölgött. Nyilvánvaló, hogy még sokat kell tennünk, hogy megtanítsuk a felnőtteket arra, milyen veszélyes ez a gyerekekre nézve. Ezért támogatom Peter Liese képviselőtársamat a gyermekek védelmére való felhívásában. Annyira kiszolgáltatottak, és olyan szomorú látni, hogy ki vannak téve ennek a veszélynek. De ne démonizáljuk a dohányosokat! Ne felejtsük el, hogy a dohányzás szörnyű függőség, és a dohányosoknak szükségük van a segítségünkre és a támogatásunkra a leszokáshoz. Akik nem akarnak leszokni, azok továbbra is dohányozhatnak, de csak úgy, hogy ezzel nem ártanak másoknak, és teljes mértékben meg kell érteniük, hogy mennyire ártanak maguknak. Ez egy jó állásfoglalás, és természetesen Írország, ahol az erre vonatkozó törvényhozás már jóval előrébb tart, teljes mértékben támogatja."@hu11
"Signora Presidente, durante le elezioni europee del 2004, l’Irlanda ha introdotto il divieto di fumo sui luoghi di lavoro e ci siamo ritrovati con molti elettori adirati fuori da pub e ristoranti. Erano furiosi a causa del divieto. Oggi, però, siamo nel 2009 ed è stato ampiamente accettato che quanto abbiamo fatto è stato per il bene dei lavoratori, dei datori di lavoro e anche per il sistema sanitario pubblico. La gente ha imparato a conviverci. Questa mattina, ho optato per la via salutare e sono venuta in Parlamento a piedi: sono rimasta colpita dalla visione di giovani genitori, in macchina, con bambini sui sedili posteriori, che fumavano sigarette. C’erano genitori che spingevano bambini in passeggino con la sigaretta che pendeva sopra la loro testa. E’ chiaro che abbiamo molto lavoro da svolgere per educare gli adulti sui pericoli per i bambini. Sostengo quindi l’onorevole Liese nel suo appello per la protezione dei bambini: sono così vulnerabili ed è così triste vederli esposti a tali pericoli. Non demonizziamo i fumatori, però. Ricordiamo che il tabagismo è una terribile dipendenza e che i fumatori necessitano di tutto il nostro aiuto e il nostro sostegno per perdere questo vizio. Quelli che, come dicono alcuni, scelgono di non smettere, dovrebbero continuare a fare ciò che desiderano, senza danneggiare gli altri, e capire bene il danno che stanno infliggendo a se stessi. Quella in esame è una buona risoluzione e, naturalmente, noi irlandesi, che siamo molto avanti con questo genere di leggi, diamo il nostro pieno appoggio."@it12
"Gerb. pirmininke, per 2004 m. Europos Parlamento rinkimus Airija įvedė draudimą rūkyti darbo vietose, todėl prie restoranų ir alinių sutikome daug pasipiktinusių rinkėjų. Jie buvo įtūžę dėl draudimo. Tačiau dabar yra 2009 m., ir jaučiamas didelis palankumas tam, ką padarėme darbuotojų, darbdavių ir visuomenės sveikatos sistemos labui. Žmonės ima susitaikyti su tuo. Šįryt pasirinkau sveikatą, todėl į Parlamentą ėjau pėsčiomis, tačiau labai nuliūdau pamačiusi automobiliuose cigaretes rūkančius jaunus tėvus, vežančius automobilio gale sėdinčius vaikus. Buvo tėvų, vežančių vaikus vežimėliuose ir su cigarete palinkusius virš vaiko. Akivaizdu, kad turime daug nuveikti, kad apšviestume suaugusiuosius apie vaikams gresiančius pavojus. Taigi, palaikau savo kolegą P. Liese, raginantį apsaugoti vaikus. Jie yra itin pažeidžiami, todėl taip liūdna matyti, kad jie neapsaugoti nuo šio pavojaus. Tačiau rūkalių nelaikykime blogio įsikūnijimu. Nepamirškime, kad tabako vartojimas yra baisus žalingas įprotis, todėl rūkaliams reikalinga visų mūsų pagalba ir parama, kad galėtų atsikratyti šio įpročio. Tie, kurie apsisprendžia, kaip galbūt pasakytų kiti, nemesti šio įpročio, toliau daryti tai, ką nori, turėtų nekenkdami kitiems ir visiškai suprasdami žalą, kurią jie daro sau. Tai yra puiki rezoliucija, todėl savaime aišku, kad Airijoje, kurioje esame gerokai pažengę šių teisės aktų srityje, jai visiškai pritariame."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, 2004. gada Eiropas vēlēšanu laikā Īrijā tika ieviests smēķēšanas aizliegums darbavietās, tādējādi ārpus restorāniem un sabiedriskām vietām mums nācās saskarties ar daudziem aizkaitinātiem balsotājiem. Viņi bija nikni par ieviesto aizliegumu. Bet tagad ir 2009. gads, un sabiedrība lielā mērā ir pieņēmusi to, ka mūsu rīcība ir nākusi par labu strādājošajiem, darba devējiem un sabiedrības veselības sistēmai. Cilvēki ir iemācījušies ar to sadzīvot. Šorīt es piekopu veselīgu dzīvesveidu un uz Parlamentu nācu kājām, un es biju nepatīkami pārsteigta, redzot, ka mašīnās jaunie vecāki smēķē, neskatoties uz to, ka aizmugurējā sēdeklī sēž viņu bērni. Tāpat arī manīju vecākus, kas stūma bērnu ratiņus, turot rokā cigareti. Neapšaubāmi, mums ir jāiegulda liels darbs, lai pieaugušos izglītotu par to, kā tiek apdraudēti viņu bērni. Tāpēc es atbalstu mana kolēģa aicinājumu aizsargāt bērnus. Viņi ir pavisam neaizsargāti, un ir tik skumji noskatīties, kā viņi tiek pakļauti šim apdraudējumam. Taču es negribu nomelnot smēķētājus. Atcerēsimies, ka smēķēšana ir briesmīga atkarība un smēķētājiem ir nepieciešama visa iespējamā palīdzība un atbalsts, lai šo ieradumu atmestu. Tiem, kuri izvēlas šo ieradumu neatmest, jāturpina darīt tas, ko viņi vēlas, nekaitējot apkārtējiem, kā arī pilnībā jāapzinās kaitējums, ko viņi nodara paši sev. Šī ir labi izstrādāta rezolūcija, un, kā redzams, Īrijā, kur mēs visi esam ļoti izglītoti par tiesību aktiem, šī rezolūcija tiek pilnībā atbalstīta."@lv13,13
"Madam President, during the 2004 European elections, Ireland introduced a ban on smoking in the workplace, so we met many irate voters outside restaurants and public houses. They were furious about the ban. But this is 2009, and there has been a huge acceptance that what we did was good for workers, good for employers and good for the public health system. People have come to live with it. This morning I took the healthy option and walked into Parliament and I was dismayed to see in cars young parents, with children strapped into the back, smoking cigarettes. There were parents pushing children in buggies, with a cigarette hanging over the child. Obviously, we have a lot of work to do to educate adults about the dangers for children. So, I support my colleague, Peter Liese, in his call for the protection of children. They are so vulnerable, and it is so sad to see that they are exposed to this danger. But let us not demonise smokers. Remember that tobacco is a terrible addiction and smokers need all our help and support to kick the habit. Those who chose, as others may say, not to kick the habit should carry on with what they wish to do, without doing harm to others, and understand fully the harm that they are doing to themselves. This is a good resolution and, obviously, in Ireland, where we are well advanced in this legislation, we are fully supportive."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, tijdens de Europese verkiezingen van 2004 heeft Ierland een rookverbod op de werkplek ingevoerd en daarom kwamen we bij restaurants en drankgelegenheden veel woedende stemmers tegen. Zij waren furieus over het verbod. Maar nu is het 2009 en is er een zeer groot draagvlak. Men vindt dat de maatregel goed is geweest voor de werknemers, werkgevers en voor het stelsel van de volksgezondheid. De mensen hebben ermee leren leven. Vanmorgen koos ik voor de gezonde optie. Ik ben naar het Parlement komen lopen en was verbijsterd dat ik jonge ouders in de auto sigaretten zag roken terwijl er kinderen achterin zaten. Er waren ook ouders die kinderwagens voortduwden terwijl er een sigaret boven het kind bungelde. Het is duidelijk dat we nog veel werk moeten verzetten om volwassenen voor te lichten over de gevaren voor kinderen. Ik steun dus mijn collega Peter Liese in zijn oproep tot bescherming van kinderen. Ze zijn zo kwetsbaar en het is zo treurig om te zien dat ze aan dit gevaar worden blootgesteld. Maar laten we rokers niet demoniseren. Vergeet niet dat tabak een vreselijk verslavend middel is en dat rokers al onze hulp en steun nodig hebben bij het afkicken. Zij die ervoor kiezen – zoals anderen het zouden kunnen uitdrukken – niet met roken te stoppen, moeten doorgaan met wat ze wensen te doen, zonder anderen schade te berokkenen, en zich ten volle bewust zijn van de schade die zij zichzelf toebrengen. Dit is een goede resolutie die we in Ierland, waar we ver gevorderd zijn met dit soort wetgeving, uiteraard volledig onderschrijven."@nl3
"Pani przewodnicząca! W czasie europejskich wyborów w 2004 roku Irlandia wprowadziła zakaz palenia w miejscu pracy, skutkiem czego na zewnątrz restauracji i obiektów publicznych pełno było podirytowanych wyborców. Wściekali się na zakaz. Teraz jednak mamy rok 2009 i spotykamy się z ogromną akceptacją, że to, co zrobiliśmy, jest dobre dla pracowników, dobre dla pracodawców i dobre dla systemu zdrowia publicznego. Ludzie nauczyli się z tym żyć. Dziś rano wybrałam zdrowe rozwiązanie i przyszłam pieszo do Parlamentu. Byłam przerażona, widząc w samochodach młodych rodziców z przypiętymi z tyłu dziećmi, palących papierosy. Widziałam rodziców usadzających dzieci w wózkach, trzymających nad dzieckiem papierosa. Naprawdę dużo przed nami pracy, by uświadomić dorosłym, jakie niebezpieczeństwa zagrażają ich dzieciom. Dlatego popieram mojego kolegę, Petera Liese i jego wezwanie do ochrony dzieci. Są one bardzo wrażliwe i przykro widzieć, jak wystawiane są na to niebezpieczeństwo. Ale nie demonizujmy palaczy. Pamiętajmy, że tytoń jest strasznym nałogiem i palacze potrzebują naszej pomocy i wsparcia, by z niego wyjść. Ci, o których mówi się, że zdecydowali się nie zrywać z nałogiem, powinni postępować zgodnie ze swoją wolą, nie czyniąc szkody innym, i w pełni zrozumieć krzywdę, jaką wyrządzają samym sobie. To dobra rezolucja i oczywiście w Irlandii, gdzie jesteśmy daleko zaawansowani w tym ustawodawstwie, w pełni ją popieramy."@pl16
"Senhora Presidente, a Irlanda aprovou a proibição do consumo de tabaco no local de trabalho, durante as eleições europeias de 2004, pelo que nos deparámos com muitos eleitores irritados à porta dos restaurantes e locais públicos. Ficaram furiosos com a proibição. Mas estamos em 2009, e há hoje uma enorme aceitação da bondade da nossa medida para os trabalhadores, entidades patronais e para o sistema de saúde pública. As pessoas aprenderam a viver com ela. Esta manhã, tomei uma atitude saudável e vim a pé para o Parlamento, e fiquei espantada ao ver passar jovens pais nos seus automóveis fumando o seu cigarro, com os filhos sentados nos lugares traseiros de cintos de segurança apertados. Havia pais empurrando os carrinhos dos seus filhos, fumando um cigarro por cima das suas cabeças. Obviamente, há um enorme trabalho a fazer, com vista a educar os adultos para os perigos a que expõem os seus filhos. Por isso, apoio o meu colega, Peter Liese, no apelo que faz à protecção das crianças. Estas são tão vulneráveis, e é tão triste ver que estão expostas a este perigo. Mas não demonizemos os fumadores. Lembrem-se que o tabaco é um vício tremendo e que os fumadores precisam de toda a nossa ajuda e apoio para lhe porem fim. Aqueles que escolhem, como outros poderão invocar, não abandonar esse hábito, deverão poder mantê-lo, se for esse seu desejo, sem prejudicar terceiros, mas estando absolutamente cientes dos malefícios a que estão a sujeitar-se. Esta é uma boa resolução e, obviamente, todos nós, na Irlanda, onde a legislação na matéria é bastante avançada, a apoiamos."@pt17
"Doamnă preşedintă, pe parcursul alegerilor europene din 2004, Irlanda a introdus interzicerea fumatului la locul de muncă, aşa că am întâlnit numeroşi alegători iritaţi în afara restaurantelor şi instituţiilor publice. Aceştia erau furioşi din cauza interdicţiei. Însă acum suntem în 2009 şi măsurile noastre au fost acceptate la scară largă ca fiind bune pentru lucrători, angajatori şi pentru sistemul de sănătate publică. Oamenii au ajuns să le accepte. În această dimineaţă, am ales opţiunea sănătoasă de a veni pe jos la Parlament şi am rămas stupefiat să văd în maşini părinţi tineri care fumau, deşi aveau copii în spate. Am văzut părinţi care aveau copii în cărucior şi care fumau. Fără îndoială, trebuie luate numeroase măsuri pentru a educa adulţii privind pericolele pentru copii. Aşadar, îmi susţin colegul, Peter Liese, în solicitarea de protejare a copiilor. Aceştia sunt foarte vulnerabili şi este trist să vedem că sunt expuşi la acest pericol. Însă nu trebuie să culpabilizăm fumătorii. Să ne amintim că tutunul este o dependenţă teribilă, iar fumătorii au nevoie de ajutorul şi sprijinul nostru pentru a renunţa la acest obicei. Cei care au ales, aşa cum ar putea spune unii, să nu renunţe la acest obicei, ar trebui să facă în continuare ceea ce îşi doresc, fără a face rău altora, şi să înţeleagă pe deplin răul pe care şi-l fac lor înşişi. Aceasta este o rezoluţie bună şi, fără îndoială, în Irlanda, unde suntem avansaţi în această legislaţie, o sprijinim întru totul."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, keď počas volieb do Európskeho parlamentu v roku 2004 Írsko zaviedlo zákaz fajčenia na pracovisku, s nahnevanými voličmi sme sa stretávali mimo reštaurácií a verejných budov. Na zákaz reagovali veľmi podráždene. Ale teraz je rok 2009 a zaznamenalo sa obrovské prijatie tohto kroku, pretože priniesol prospech pracovníkom, zamestnancom a systému verejného zdravia. Ľudia sa s tým naučili žiť. Dnes ráno som zvolila zdravú možnosť a do Parlamentu som išla pešo. Bola som však zhrozená, keď som v autách videla mladých rodičov fajčiacich cigarety, s deťmi pripútanými na zadnom sedadle. Videla som rodičov tlačiacich deti v kočíkoch s cigaretou priamo nad dieťaťom. Zjavne musíme urobiť ešte veľa práce, aby sme rodičov poučili o nebezpečenstvách, ktoré deťom hrozia. Preto podporujem výzvu môjho kolegu Petra Lieseho na ochranu detí. Sú veľmi citlivé a je smutné vidieť, že sú vystavené tomuto nebezpečenstvu. Fajčiarov však nezatracujme. Pamätajme si, že tabak je silne návykový a fajčiari potrebujú všetku našu pomoc a podporu, aby sa tohto návyku zbavili. Tí, ktorí si neželajú zbaviť sa tohto návyku, ako by niektorí mohli povedať, nech pokračujú v tom, čo chcú, ale nech pritom neškodia ostatným. Mali by však plne pochopiť ujmu na zdraví, ktorú si spôsobujú. Je to dobré uznesenie a, samozrejme, ho plne podporujeme, keďže v Írsku sme už v týchto právnych predpisoch značne pokročili."@sk19
"Gospa predsednica, med evropskimi volitvami leta 2004 je Irska uvedla prepoved kajenja na delovnem mestu, zato smo pred restavracijami in gostilnami naleteli na veliko razjarjenih volivcev. Bili so besni zaradi prepovedi. A zdaj smo v letu 2009 in dobili smo ogromno potrditev, da je to, kar smo naredili, bilo dobro za delavce, za delodajalce in javni zdravstveni sistem. Ljudje so se naučili živeti s tem. Danes zjutraj sem se odločila za zdravo izbiro in sem se odpravila v Parlament peš; zgrozilo me je, ko sem v avtomobilih videla mlade starše, ki kadijo, na zadnjih sedežih pa imajo privezane otroke. Videla sem starše, ki so potiskali otroke v vozičkih in v rokah na glavami otrok držali cigarete. Očitno bomo morali še veliko delati na izobraževanju odraslih o nevarnostih za otroke. Zato podpiram kolega Petra Liesa v njegovem pozivu, da zaščitimo otroke. Otroci so tako ranljivi in tako žalostno je, ko vidimo, da so izpostavljeni tej nevarnosti. Vendar nikar ne demonizirajmo kadilcev. Ne pozabite, da tobak povzroča hudo zasvojenost in da kadilci potrebujejo vso našo pomoč in podporo, da bi se otresli te razvade. Tisti, ki se odločijo, kot bi rekli nekateri, da se te razvade ne bodo otresli, naj nadaljujejo s svojim početjem, pri čemer pa ne smejo škoditi drugim in morajo se v celoti zavedati škode, ki jo povzročajo sami sebi. To je dobra resolucija in seveda jo na Irskem, kjer smo to zakonodajo dobro razvili, v celoti podpiramo."@sl20
"Fru talman! Under valet till Europaparlamentet 2004 införde Irland ett rökförbud på arbetsplatsen, så vi träffade många ilskna väljare utanför restauranger och pubar. De var rasande över förbudet. Men nu är det 2009 och man har i mycket hög grad accepterat att det vi gjorde var bra för arbetstagarna, bra för arbetsgivarna och bra för folkhälsosystemet. Folk har lärt sig att leva med det. I morse var jag hälsosam och promenerade till parlamentet och blev förfärad när jag såg unga föräldrar som rökte i bilar med barn fastspända i baksätet. Jag såg föräldrar som drog barnvagnar med en cigarrett hängande över barnet. Det är tydligt att vi har mycket arbete framför oss när det gäller att utbilda vuxna om farorna för barnen. Jag stöder alltså min kollega Peter Liese och hans uppmaning att skydda barnen. De är så sårbara och det är så tråkigt att se dem utsatta för denna fara. Låt oss emellertid inte demonisera rökarna. Kom ihåg att tobak är oerhört beroendeframkallande och rökarna behöver all vår hjälp för att sluta röka. De som väljer, som andra kanske uttrycker det, att inte sluta röka bör fortsätta med det utan att skada andra, och jag är fullständigt medveten om vilken skada de tillfogar sig själva. Detta är en bra resolution och på Irland, där vi alla är vana vid denna lagstiftning, stöder vi den helt och fullt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mairead McGuinness (PPE )."18,5,20,1,19,14,16,10,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph