Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-11-Speech-3-243"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pentru toţi cetăţenii din Balcanii de Vest, eliminarea obligativităţii vizelor de călătorie în Uniunea Europeană nu are doar o dimensiune tehnică, ci şi o încărcătură şi semnificaţie politică excepţională. Astăzi comemorăm în Parlament 20 de ani de la căderea Zidului Berlinului şi a socialismului ajuns la apogeu. Însă de Crăciun şi de Anul Nou, Skopje, Podgorica şi Belgrad vor sărbători în sfârşit căderea unui zid al vizelor care i-a separat de noi, cei din Uniunea Europeană, timp de aproape 12 ani. Timp de aproape 20 de ani, majorităţii populaţiei din Fosta Iugoslavie i s-a refuzat posibilitatea de a călători liber în Europa, drept pe care îl avuseseră înainte, când erau încă cetăţeni ai federaţiei socialiste prăbuşite. Începem să observăm consecinţele urâte ale unei astfel de izolări, care a durat o generaţie întreagă şi a venit vremea să îi punem capăt. Însă macedonenilor, muntenegrenilor şi sârbilor trebuie să li se alăture bosniacii, albanezii şi kosovarii cât mai repede posibil în 2010. Doar astfel noile generaţii ale acelor ţări vor putea vedea şi experimenta lumea de afară, vor putea stabili contacte cu alţi europeni, vor putea contribui la dezvoltarea valorilor europene acasă la ei şi îşi vor putea pregăti ţările pentru apartenenţa deplină la povestea noastră europeană comună - Uniunea Europeană. În calitate de raportor al Parlamentului pentru Macedonia, în ultimele zile am primit un număr mare de telefoane de la cetăţeni din diferite ţări balcanice. Vreau să îi asigur, menţionând tare şi răspicat că dreptul de a călători fără vize în UE nu este un substitut al integrării lor în UE. Dreptul lor de a călători liber în UE este un pas către apartenenţa în toată regula la UE."@ro18
lpv:translated text
"Lääne-Balkani kodanikele ei anna Euroopa Liitu reisimiseks viisanõude kaotamine mitte ainult tehnilist mõõdet, vaid ka erakordset poliitilist laengut ja tähendust. Täna mälestasime parlamendis õigusega Berliini müüri ja õitsva kommunismi langemise 20. aastapäeva. Ent Skopje, Podgorica ja Belgrad saavad tulevaste jõulude ja uue aasta ajal lõpuks tähistada viisamüüri langemist, mis neid meist Euroopa Liidust peaaegu 12 aastat eraldanud on. Peaaegu 20 aastat keelati enamikule endise Jugoslaavia rahvast võimalus Euroopas vabalt ringi reisida, mida nad said varem teha siis, kui olid veel nüüdseks lagunenud sotsialistliku föderatsiooni kodanikud. Hakkame nägema sellise terve põlvkonna kestnud isolatsiooni inetuid tagajärgi ning on viimane aeg need lõpetada. Ent makedoonlaste, montenegrolaste ja serbialastega peaks 2010. aastal võimalikult kiirelt ühinema ka bosnialased ja hertsegoviinlased. Juba ainuüksi see võimaldab nende riikide uutel põlvkondadel lõpuks välismaailma näha ja kogeda, luua kontakte teiste eurooplastega, aidata kaasa Euroopa väärtuste arendamisele kodus ning seada oma riike valmis täieõiguslikuks liikmesuseks meie ühises Euroopa loos – Euroopa Liidus. Parlamendi Makedoonia raportöörina olen viimastel päevadel eri Balkani riikide kodanikelt saanud palju telefonikõnesid. Tahan neile selgesõnaliselt kinnitada, et nende viisavaba reisimine Euroopa Liitu ei ole aseaine nende liitumisele Euroopa Liiduga. Nende vaba reisimine Euroopa Liidus on samm täieõigusliku Euroopa Liidu liikmesuse suunas."@et5
lpv:spoken text
"Ukinitev viz prebivalcem Zahodnega Balkana za potovanje v Evropsko unijo ima ob tehnični dimenziji tudi izrazit političen naboj in pomen. Danes smo upravičeno proslavili 20-letnico padca berlinskega zidu in realnega socializma v našem Parlamentu. V Skopju, Podgorici in Beogradu pa bodo za letošnji božič in novo leto končno proslavili padec skoraj dvajsetletnega vizumskega zidu, ki jih je ločeval od nas v Evropski uniji. Skoraj dvajset let je namreč večina prebivalcev bivše Jugoslavije živela brez možnosti, da prosto potuje po Evropi, kot so bili tega vajeni prej, ko so bili še državljani propadle socialistične federacije. Ta eno generacijo dolga izolacija je začela puščati hude posledice in skrajni čas je, da jo končamo. Makedoncem, Črnogorcem in Srbom pa se morajo pridružiti čim prej v letu 2010 tudi Bosanci in Hercegovci, Albanci ter Kosovarji. Šele to bo omogočilo novim generacijam v teh državah, da končno vidijo in okusijo zunanji svet, navežejo stike z ostalimi Evropejci, prispevajo k razvoju evropskih vrednot doma in usposobijo svoje nacije za polnopravno članstvo v naši skupni evropski zgodbi – Evropski uniji. Kot poročevalec Evropskega parlamenta za Makedonijo te dni dobivam veliko klicev ljudi iz različnih balkanskih držav. Jasno in glasno bi jim rad zagotovil: vaše brezvizno potovanje v EU ni zamenjava za vaš vstop v EU, vaše svobodno potovanje v EU je vaš korak k polnopravnemu članstvu v EU."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Ukinitev viz prebivalcem Zahodnega Balkana za potovanje v Evropsko unijo ima ob tehnični dimenziji tudi izrazit političen naboj in pomen. Danes smo upravičeno proslavili 20-letnico padca berlinskega zidu in realnega socializma v našem Parlamentu. V Skopju, Podgorici in Beogradu pa bodo za letošnji božič in novo leto končno proslavili padec skoraj dvajsetletnega vizumskega zidu, ki jih je ločeval od nas v Evropski uniji. Skoraj dvajset let je namreč večina prebivalcev bivše Jugoslavije živela brez možnosti, da prosto potuje po Evropi, kot so bili tega vajeni prej, ko so bili še državljani propadle socialistične federacije. Ta eno generacijo dolga izolacija je začela puščati hude posledice in skrajni čas je, da jo končamo. Makedoncem, Črnogorcem in Srbom pa se morajo pridružiti čim prej v letu 2010 tudi Bosanci in Hercegovci, Albanci ter Kosovarji. Šele to bo omogočilo novim generacijam v teh državah, da končno vidijo in okusijo zunanji svet, navežejo stike z ostalimi Evropejci, prispevajo k razvoju evropskih vrednot doma in usposobijo svoje nacije za polnopravno članstvo v naši skupni evropski zgodbi – Evropski uniji. Kot poročevalec Evropskega parlamenta za Makedonijo te dni dobivam veliko klicev ljudi iz različnih balkanskih držav. Jasno in glasno bi jim rad zagotovil: vaše brezvizno potovanje v EU ni zamenjava za vaš vstop v EU, vaše svobodno potovanje v EU je vaš korak k polnopravnemu članstvu v EU."@mt15
lpv:translated text
"Pro občany západního Balkánu má zrušení vízové povinnosti pro cestování do Evropské unie kromě technického rozměru také mimořádnou politickou hodnotu a význam. Dnes si v Parlamentu oprávněně připomínáme dvacáté výročí pádu Berlínské zdi a konce socialismu. Skopje, Podgorica a Bělehrad však budou moci během Vánoc a Nového roku konečně oslavit pád vízové zdi, která je oddělovala od nás v Evropské unii téměř dvanáct let. Téměř dvacet let byla většině obyvatelstva bývalé Jugoslávie odpírána možnost volně cestovat po Evropě, tedy to, na co byli z dřívějších dob zvyklí coby občané dnes již zaniklé socialistické federace. Nepříjemné důsledky této izolace, která trvala celou jednu generaci, začínáme nyní pociťovat a je nejvyšší čas, abychom s ní skoncovali. K obyvatelům Makedonie, Černé Hory a Srbska by se však měli připojit i Albánci, Kosované, a to co nejdříve, v roce 2010. To samo o sobě umožní novým generacím těchto zemí, aby se konečně setkaly s vnějším světem, navázaly kontakt s ostatními Evropany, přispěly k rozvoji evropských hodnot ve své zemi a připravily své národy na plnoprávné členství v našem společném evropském příběhu – v Evropské unii. Jako parlamentní zpravodaj pro Makedonii jsem v posledních dnech zaznamenal řadu telefonátů od občanů jednotlivých balkánských zemí. Rád bych tyto občany nahlas a jednoznačně ujistil, že jejich bezvízový styk s EU není náhradou za jejich přistoupení k EU. Jsem však přesvědčen, že svobodné cestování do zemí EU je krokem na cestě k plnohodnotnému členství v EU."@cs1
lpv:translated text
"Pre obyvateľov západného Balkánu nemá zrušenie vízovej povinnosti pre cestovanie do Európskej únie iba technický rozmer, ale aj mimoriadny politický náboj a význam. Dnes sme si právom v Parlamente pripomenuli 20. výročie pádu Berlínskeho múru a reálneho socializmu. Skopje, Podgorica a Belehrad budú môcť počas tohtoročných Vianoc a Nového roka konečne oslavovať pád vízového múru, ktorý ich oddeľoval od nás v Európskej únii takmer 12 rokov. Na takmer 20 rokov bola väčšina obyvateľstva bývalej Juhoslávie zbavená možnosti slobodného cestovania po Európe, na aké boli v minulosti zvyknutí ešte ako občania dnes už rozpadnutej socialistickej federácie. Začíname badať nepríjemné dôsledky takejto izolácie, ktorá trvala počas celej jednej generácie, a je najvyšší čas to ukončiť. Macedóncov, Čiernohorcov a Srbov by však mali nasledovať občania Bosny a Hercegoviny, Albánska a Kosova čo najskôr v roku 2010. Umožní to novým generáciám v týchto krajinách konečne vidieť a zažiť vonkajší svet, nadviazať kontakty s ostatnými Európanmi, doma prispievať k rozvoju európskych hodnôt a pripravovať ich národy na plnohodnotné členstvo v našom spoločnom európskom príbehu, v Európskej únii. Ako spravodajca Parlamentu pre Macedónsko som mal v uplynulých dňoch viacero telefonátov od občanov rôznych balkánskych krajín. Chcem ich opätovne ubezpečiť, nahlas a zreteľne, že bezvízový styk s EÚ nie je náhradou za ich vstup do EÚ. Ich bezvízový styk s EÚ je krokom k plnohodnotnému členstvu v EÚ."@sk19
lpv:translated text
"Vakarų Balkanų šalių piliečiams vizų reikalavimų vykstant į Europos Sąjungą panaikinimas yra ne vien techninis dalykas, bet ir išskirtinės politinės reikšmės ir svarbos įvykis. Šiandien pagrįstai pažymime Europos Parlamento Berlyno sienos griuvimo ir visiško socializmo žlugimo 20-ąsias metines. Skopjėje, Podgoricoje ir Belgrade per šias Kalėdas ir Naujuosius metus pagaliau bus galima švęsti vizų sienos, kuri beveik dvylika metų skyrė juos nuo mūsų Europos Sąjungoje, griuvimą. Beveik dvidešimt metų dauguma buvusios Jugoslavijos gyventojų neturėjo galimybės laisvai keliauti po Europą, kuria naudojosi anksčiau, dar būdami dabar jau žlugusios socialistinės federacijos piliečiai. Pradedame matyti grėsmingas tokios izoliacijos, kuri palietė visą kartą, pasekmes, ir dabar pats laikas ją nutraukti. Tačiau prie makedonų, juodkalniečių ir serbų kuo greičiau 2010 m. turėtų prisijungti Bosnijos ir Herzegovinos, Albanijos ir Kosovo gyventojai. Tik tai leis naujoms tų šalių kartoms pagaliau pamatyti ir pažinti išorinį pasaulį, užmegzti ryšius su kitais europiečiais, prisidėti prie Europos vertybių ugdymo namuose ir parengti savo šalis visateisei narystei mūsų bendrame Europos projekte – Europos Sąjungoje. Kaip Parlamento pranešėjas Makedonijos klausimu pastarosiomis dienomis sulaukiau daug telefono skambučių iš įvairių Balkanų šalių piliečių. Norėčiau juos nuraminti garsiai ir aiškiai pasakydamas, kad bevizis režimas su ES nėra jų narystės ES pakaitalas. Jų bevizis režimas su ES yra žingsnis visavertės narystės ES link."@lt14
lpv:translated text
"Dla obywateli Bałkanów Zachodnich zniesienie wymogu posiadania wiz przy podróżach do Unii Europejskiej ma nie tylko wymiar techniczny, ale także niezwykłą polityczną wagę i znaczenie. Dziś słusznie uczciliśmy w Parlamencie 20. rocznicę upadku muru berlińskiego i rozwiniętego socjalizmu. Natomiast Skopje, Podgorica i Belgrad będą wreszcie mogły świętować, w okresie świąt Bożego Narodzenia i przerwy okołonoworocznej, upadek muru wizowego, który przez blisko 12 lat oddzielał ich od nas i Unii Europejskiej. Przez prawie 20 lat większość ludności byłej Jugosławii nie miała możliwości swobodnego podróżowania po Europie, a było to coś, do czego ci ludzie byli wcześniej przyzwyczajeni będąc obywatelami nieistniejącej obecnie socjalistycznej federacji. Zaczynamy dostrzegać przykre konsekwencje takiej izolacji, która trwała przez całe jedno pokolenie, toteż najwyższy czas, abyśmy ją zakończyli. Bośniacy i Hercegowińcy, Albańczycy i mieszkańcy Kosowa powinni jednak dołączyć do Macedończyków, Czarnogórców i Serbów możliwie jak najwcześniej w 2010 roku. Już samo to pozwoli nowym pokoleniom mieszkańców tych krajów zobaczyć i doświadczyć zewnętrznego świata, nawiązać kontakty z pozostałymi Europejczykami, wnieść u siebie swój wkład w rozwój europejskich wartości oraz wyposażyć swe narody na drogę ku pełnoprawnemu członkostwu w naszej wspólnej europejskiej historii – Unii Europejskiej. Jako sprawozdawca zajmujący się Macedonią otrzymałem w ostatnich dniach mnóstwo telefonów od obywateli poszczególnych państw bałkańskich. Pragnę ich zapewnić, głośno i wyraźnie, że ruch bezwizowy do UE nie jest rozwiązaniem mającym zastąpić ich akcesję do UE. Swobodne podróżowanie tych obywateli po krajach UE należy rozumieć jako krok ku pełnoprawnemu członkostwu w Unii Europejskiej."@pl16
lpv:translated text
"A Nyugat-Balkán polgárai számára az Európai Unióba való vízummentes utazásnak nemcsak gyakorlati dimenziója van, hanem kivételes politikai töltéssel és jelentőséggel is bír. Ma a Parlamentben megemlékeztünk a berlini fal leomlásának 20. évfordulójáról és a dicsőséges szocializmus bukásáról. Skopje, Podgorica és Belgrád azonban idén karácsonykor és újévkor végre a vízum jelentette fal leomlását ünnepelheti, amely fal majdnem 20 éve választja el őket tőlünk, az Európai Uniótól. A volt Jugoszlávia lakosságának nagy része majdnem 20 éven át nem utazhatott szabadon Európába, pedig ehhez korábban hozzá voltak szokva, amikor még az azóta összeomlott szocialista államszövetség polgárai voltak. Most kezdjük tapasztalni az efféle, egy teljes generáción át tartó elszigeteltség negatív következményeit, és legfőbb ideje, hogy véget vessünk az elszigeteltségnek. 2010-ben azonban mihamarabb Bosznia-Hercegovinának, Albániának és Koszovónak is csatlakoznia kell Macedóniához, Montenegróhoz és Szerbiához. Egyedül ez teheti lehetővé ezen országok fiatal generációi számára, hogy végre meglássák és megtapasztalják a kinti világot, hogy kapcsolatokat építsenek ki más európaiakkal, hogy elkötelezzék magukat az európai értékeknek hazájukban való terjesztése mellett, és felkészítsék népeiket arra, hogy teljes jogú tagként vegyenek részt a mi közös európai történetünkben - az Európai Unióban. Macedónia parlamenti előadójaként az elmúlt napokban sok-sok telefonhívást kaptam különböző balkáni államok polgáraitól. Szeretném biztosítani őket arról, szeretném határozottan és világosan elmondani, hogy az EU területére való vízummentes utazással nem az EU-hoz való csatlakozásukat akarjuk helyettesíteni. Az EU területére való szabad utazás csak egy lépést jelent a teljes jogú uniós tagság felé."@hu11
lpv:translated text
"Fru formand! For borgerne på det vestlige Balkan har ophævelsen af visumkravet for rejser til EU ikke blot en teknisk dimension, det har også en exceptionel politisk ladning og betydning. I dag mindedes vi med rette 20-års-dagen for Berlinmurens fald og den fuldt udviklede socialismes fald her i Parlamentet. I Skopje, Podgorica og Beograd vil man dog denne jul og nytår endelig få lejlighed til at fejre visummurens fald, en mur, som har adskilt dem fra os i EU i de seneste 20 år. I næsten 20 år har størstedelen af befolkningen i det tidligere Jugoslavien været nægtet mulighed for at rejse frit i Europa, hvilket de tidligere var vant til, da de var borgere i den nu kollapsede socialistiske føderation. Vi begynder at se de grimme konsekvenser af en sådan isolation, som har varet i en hel generation, og det er på høje tid, at vi bringer den til ophør. Makedonerne, montenegrinerne og serberne bør dog få følgeskab af bosniere, hercegovinere, albanere og kosovarer så tidligt som muligt i 2010. Alene dette vil give nye generationer i disse lande mulighed for endelig at se og opleve verden udenfor, etablere kontakter med andre europæere, bidrage til udviklingen af europæiske værdier hjemme og give deres lande et fuldt medlemskab af vores fælles europæiske historie – af EU. Som Parlamentets ordfører for Makedonien har jeg modtaget et stort antal telefonopringninger i de senere dage fra borgere i de forskellige Balkanlande. Jeg vil gerne klart og tydeligt forsikre dem om, at deres visumfrie rejser til EU ikke er en erstatning for deres tiltræden af EU. Deres frie rejser til EU er et skridt i retning af fuldt medlemskab af EU."@da2
lpv:translated text
"− Länsi-Balkanin maiden kansalaisten kannalta Euroopan unioniin matkustamista koskevan viisumijärjestelmän purkamisella ei ole ainoastaan teknistä ulottuvuutta vaan myös poikkeuksellinen poliittinen painoarvo ja merkitys. Tänään me muistimme parlamentissa aivan oikein Berliinin muurin ja kukkaan puhjenneen sosialismin kaatumista. Skopje, Podgorica ja Belgrad voivat kuitenkin tämän joulun ja uuden vuoden aikana lopulta juhlia viisumimuurin kaatumista, muurin, joka on erottanut ne meistä Euroopan unionissa miltei 12 vuoden ajan. Miltei 20 vuoden ajan entisen Jugoslavian väestön enemmistöltä on evätty mahdollisuus matkustaa vapaasti ympäri Eurooppaa, mitä he olivat aiemmin tottuneet tekemään, kun he olivat edelleen nyt kaatuneen sosialistisen liittovaltion kansalaisia. Alamme nähdä tällaisen kokonaisen sukupolven ajan kestäneen eristyksen rumat seuraukset, ja on korkea aika, että lopetamme sen. Bosniahertsegovinalaisten, albanialaisten ja kosovolaisten pitäisi kuitenkin myös liittyä makedonialaisiin, montenegrolaisiin ja serbeihin mahdollisimman pian vuonna 2010. Vain siten voidaan noiden maiden uusien sukupolvien antaa viimein nähdä ja kokea ulkomaailma, luoda yhteyksiä muihin eurooppalaisiin, edistää eurooppalaisten arvojen kehittämistä kotona ja varustaa kansansa täysjäsenyyttä varten yhteisessä eurooppalaisessa tarinassamme − Euroopan unionissa. Parlamentin Makedoniaa käsittelevänä esittelijänä olen saanut viime päivinä monia puhelinsoittoja eri Balkanin maiden kansalaisilta. Haluan vakuuttaa heille kuuluvasti ja kirkkaasti, että heidän viisumivapaa matkustuksensa EU:hun ei korvaa niiden liittymistä EU:hun. Niiden viisumivapaa matkustus EU:hun on askel kohti EU:n täysjäsenyyttä."@fi7
lpv:translated text
"För medborgarna på västra Balkan har avskaffandet av viseringskravet för att resa till Europeiska unionen inte enbart en teknisk dimension utan också en exceptionell politisk laddning och betydelse. I dag högtidlighåller vi med rätta i parlamentet tjugoårsdagen av Berlinmurens fall och av en blomstrande socialism. Och Skopje, Podgorica och Belgrad kommer att under den här jul- och nyårshelgen äntligen få tillfälle att fira avskaffandet av viseringsmuren som har skilt dem från oss i Europeiska unionen under närmare 12 år. I nästan 20 år har större delen av befolkningen i f.d. Jugoslavien nekats möjligheten att resa fritt i Europa, något som de tidigare var vana vid när de fortfarande var medborgare i den nu sönderfallna socialistiska federationen. Vi börjar se de sorgliga konsekvenserna av en sådan isolering som har pågått en hel generation, och det är hög tid att vi sätter stopp för det. Invånarna i Makedonien, Montenegro och Serbien bör emellertid åtföljas av medborgare från Bosnien och Hercegovina, Albanien och Kosovo så snart som möjligt under 2010. Först då blir det möjligt för nya generationer i dessa länder att äntligen se och uppleva världen utanför, skapa kontakter med andra européer, bidra till utvecklingen av europeiska värderingar hemma och utrusta sina länder för ett fullständigt medlemskap i vår gemensamma europeiska historia – Europeiska unionen. Som parlamentets föredragande för Makedonien har jag mottagit ett stort antal telefonsamtal de senaste dagarna från medborgare i flera länder på Balkan. Jag vill lugna dem högt och tydligt med att deras viseringsfria resande inom EU inte är en ersättning för deras medlemskap i EU. Deras fria resande inom EU innebär i stället ett steg i riktning mot ett fullständigt medlemskap i unionen."@sv22
lpv:translated text
"Για τους πολίτες των Δυτικών Βαλκανίων, η κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης για τις μετακινήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μόνο τεχνική διάσταση, αλλά και ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα και σημασία. Σήμερα γιορτάσαμε ορθώς στο Κοινοβούλιο την 20ή επέτειο από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και του απόλυτου σοσιαλισμού. Ωστόσο, τα Σκόπια, η Ποντγκόριτσα και το Βελιγράδι, αυτά τα Χριστούγεννα και αυτήν την Πρωτοχρονιά, θα εορτάσουν επιτέλους την πτώση του τείχους των θεωρήσεων που τους έχει κρατήσει αποκομμένους από εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για περίπου δώδεκα χρόνια. Για σχεδόν 20 χρόνια, οι περισσότεροι κάτοικοι της πρώην Γιουγκοσλαβίας στερούνταν της ευκαιρίας να ταξιδεύουν ελεύθερα σε ολόκληρη την Ευρώπη, κάτι το οποίο μπορούσαν να κάνουν στο παρελθόν όταν ήταν ακόμα πολίτες της διαλυμένης πια σοσιαλιστικής ομοσπονδίας. Αρχίζουμε τώρα να βλέπουμε τις άσχημες συνέπειες αυτής της απομόνωσης που διήρκεσε για μια ολόκληρη γενιά, και ήρθε πλέον η ώρα να την τερματίσουμε. Ωστόσο, οι Βόσνιοι, οι Αλβανοί και οι Κοσοβάροι θα πρέπει να ακολουθήσουν τους Μακεδόνες, τους Μαυροβούνιους και τους Σέρβους το συντομότερο δυνατό εντός του 2010. Αυτό και μόνο θα προσφέρει τη δυνατότητα στις νέες γενιές των εν λόγω χωρών να δουν επιτέλους και να γνωρίσουν τον έξω κόσμο, να αναπτύξουν επαφές με άλλους Ευρωπαίους, να συμβάλουν στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αξιών στις πατρίδες τους και να προετοιμάσουν τις χώρες τους για την πλήρη ένταξη στην κοινή ευρωπαϊκή μας ιστορία – την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εισηγητής του Κοινοβουλίου για τη Μακεδονία, έχω λάβει μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων τις τελευταίες ημέρες από πολίτες διαφόρων βαλκανικών κρατών. Θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω, στεντορεία τη φωνή, ότι η κατάργηση του καθεστώτος των θεωρήσεων για να ταξιδεύουν ελεύθερα δεν υποκαθιστά την ένταξή τους στην ΕΕ. Οι ελεύθερες μετακινήσεις τους στην ΕΕ αποτελούν ένα βήμα προς την κατεύθυνση της πλήρους και ολοκληρωμένης ένταξής τους στην ΕΕ."@el10
lpv:translated text
"Rietumbalkānu valstu pilsoņiem vīzu atcelšana, lai ceļotu uz Eiropas Savienību, ir ne tikai tehnisks pasākums, bet arī ārkārtējs politisks lādiņš un ļoti nozīmīga. Šodien mēs Parlamentā tieši pieminējām 20. gadadienu kopš Berlīnes mūra un uzpūstā sociālisma krišanas. Turpretī Skopje, Podgorica un Belgrada šajos Ziemassvētkos un Jaunajā gadā beidzot varēs svinēt vīzu mūra krišanu, kas tās šķīra no Eiropas Savienības gandrīz 12 gadus. Gandrīz 20 gadus vairumam bijušās Dienvidslāvijas iedzīvotāju ir bijusi liegta iespēja brīvi ceļot pa Eiropu, ko viņi bija raduši darīt agrāk, kad viņi bija nu jau sabrukušās sociālistiskās federācijas pilsoņi. Mēs sākam saskatīt, kādas neglītas sekas ir šādai izolācijai, kas ilgusi veselu paaudzi, un ir pēdējais laiks to izbeigt. Tomēr pēc iespējas agrāk, 2010. gadā, pie maķedoniešiem, melnkalniešiem un serbiem būtu jāpiepulcējas arī bosniešiem un hercegoviniešiem, albāņiem un kosoviešiem. Tas vien ļaus šo valstu jaunajai paaudzei beidzot redzēt un piedzīvot ārpasauli, veidot sakarus ar citiem eiropiešiem, sniegt savu ieguldījumu Eiropas vērtību attīstībā mājās un sagatavot savas tautas pilntiesīgai dalībai mūsu kopējā Eiropas stāstā — Eiropas Savienībā. Tā kā es esmu referents Maķedonijai, pēdējās dienās es esmu saņēmis daudzus telefona zvanus no dažādu Balkānu valstu pilsoņiem. Es vēlos skaļi un skaidri viņus nomierināt, ka viņiem piešķirtais bezvīzu režīms ceļošanai uz ES neaizstāj viņu pievienošanos ES. Viņiem nodrošinātā brīvā ceļošana pa Eiropas Savienību ir solis pretim pilntiesīgai dalībai ES."@lv13
lpv:translated text
"Para los ciudadanos de los Balcanes Occidentales, abolir la obligación de visado para viajar a la Unión Europea no sólo tiene una dimensión técnica, sino también una importancia y una carga políticas excepcionales. Hoy, hemos conmemorado como es debido en el Parlamento el vigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín y del socialismo en el amplio sentido de la palabra. Sin embargo, durante las Navidades, Skopje, Podgorica y Belgrado finalmente podrán celebrar la caída del muro de los visados que les ha separado de los que vivimos en la Unión Europea durante casi doce años. Durante veinte años, a la mayoría de los ciudadanos de la antigua Yugoslavia se les ha denegado la oportunidad de viajar libremente por Europa, algo a lo que estaban acostumbrados anteriormente, cuando aún eran ciudadanos de la federación socialista que ahora está derrotada. Estamos empezando a ver las consecuencias negativas de tal aislamiento, que ha durado toda una generación, y ya es hora de que acabemos con ello. Sin embargo, los ciudadanos de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, los montenegrinos y los serbios deben unirse por los bosnios-herzegovinos, los albaneses y los kosovares tan pronto como sea posible en 2010. Solamente con eso, las nuevas generaciones de dichos países finalmente podrán ver el mundo exterior y vivir experiencias en él, establecer contactos con otros europeos, contribuir al desarrollo de los valores europeos a nivel nacional y equipar a sus naciones para una participación total en nuestra historia europea común: la Unión Europea. Como ponente del Parlamento para la Antigua República Yugoslava de Macedonia, he recibido gran cantidad de llamadas telefónicas en los últimos días procedentes de los ciudadanos de los diferentes países de los Balcanes. Quisiera asegurarles, alto y claro, que el sistema que permite viajar libremente sin necesidad de visados a la UE no es un sustituto de su adhesión a la UE. La oportunidad de viajar libremente en la Unión Europea es un paso hacia una pertenencia plena de la UE."@es21
lpv:translated text
"For the citizens of the Western Balkans, the abolition of the visa requirement for travel to the European Union does not only have a technical dimension, but an exceptional political charge and significance as well. Today, we rightly commemorated in Parliament the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall and of full-blown socialism. However, Skopje, Podgorica and Belgrade will, during this Christmas and New Year, finally get to celebrate the fall of a visa wall which has separated them from us in the European Union for almost 12 years. For nearly 20 years, the majority of the population of the former Yugoslavia has been denied the opportunity of travelling freely across Europe, which is something they were used to previously, when they were still citizens of the now collapsed socialist federation. We are beginning to see the ugly consequences of such isolation, which has lasted an entire generation, and it is high time that we put an end to it. However, the Macedonians, the Montenegrins and the Serbs should be joined by the Bosnians and Herzegovinians, the Albanians and the Kosovars as early as possible in 2010. That alone will enable the new generations of those countries to finally see and experience the outside world, establish contacts with other Europeans, contribute to the development of European values at home and equip their nations for fully-fledged membership in our common European story – the European Union. As Parliament rapporteur for Macedonia, I have received a large number of phone calls in recent days from citizens of various Balkan countries. I wish to reassure them, loud and clear, that their visa-free travel to the EU is not a substitute for their accession to the EU. What their free travel in the EU amounts to is a step towards fully-fledged membership of the EU."@en4
lpv:translated text
"Per i cittadini dei Balcani occidentali l’abolizione dell’obbligo del visto per spostarsi all’interno dell’Unione europea non ha solo una dimensione tecnica, ma anche un eccezionale significato e risvolto politico. Oggi il Parlamento commemora il 20° anniversario della caduta del muro di Berlino e di tutto il socialismo, mentre durante le festività natalizie Skopje, Podgorica e Belgrado potranno finalmente festeggiare la caduta di un altro muro, quello dei visti, che li ha separati dall’Unione europea per quasi dodici anni. Per circa vent’anni a gran parte della popolazione dell’ex Iugoslavia è stata negata la possibilità di viaggiare liberamente in Europa come prima, quando facevano ancora parte dell’ormai crollata federazione socialista. Stiamo cominciando ad accorgerci delle terribili conseguenze di tale isolamento, che è perdurato per un’intera generazione: è giunto il momento di mettervi fine. Tuttavia bosniaci, albanesi e kosovari dovrebbero unirsi a macedoni, montenegrini e serbi prima possibile nel corso del 2010. Solo così le nuove generazioni di quei paesi potranno visitare e conoscere il mondo esterno, stabilire contatti con gli altri europei, contribuire allo sviluppo dei valori europei e preparare le loro nazioni affinché facciano ingresso a pieno titolo nella storia comune dell’Europa, nell’Unione europea. Nella mia qualità di relatore del Parlamento per la Macedonia, ho ricevuto recentemente molte chiamate da cittadini di vari paesi balcanici. Desidero rassicurarli, ma anche dire loro a chiare lettere che viaggiare senza obbligo di visto all’interno della Comunità non coincide con l’adesione all’Unione, anche se tale esenzione è un primo passo verso il loro ingresso."@it12
lpv:translated text
"Für die Bürgerinnen und Bürger der westlichen Balkanstaaten hat die Aufhebung der Visumpflicht für Reisen in die Europäische Union nicht nur eine technische Dimension, sondern steht in gleichem Maße für eine außergewöhnlich politische Aufgabe und Bedeutung. Wir haben heute zu Recht im Parlament den 20. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer und den Niedergang des Sozialismus in voller Blüte gefeiert. Skopje, Podgorica und Belgrad wollen in diesem Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr jedoch endlich den Fall der Visumsmauer feiern, die sie seit fast zwölf Jahren von uns in der Europäischen Union trennt. Seit fast 20 Jahren ist der Mehrheit der Bevölkerung des ehemaligen Jugoslawiens die Gelegenheit verweigert worden, frei in Europa zu reisen, was ihnen davor noch möglich war, als sie noch Bürgerinnen und Bürger des nun zusammengebrochenen sozialistischen Staatenbundes waren. Wir fangen nun an, die hässlichen Folgen einer solchen Isolierung zu sehen, die eine ganze Generation lang angedauert hat, und es ist höchste Zeit, dass wir dies beenden. Wie dem auch sei, die Einwohner von Bosnien und Herzegowina, die Albaner und die Kosovaren sollten sich so schnell wie möglich in 2010 den Mazedoniern, Montenegrinern und den Serben anschließen. Denn nur dadurch wird es neuen Generationen dieser Länder möglich sein, die Welt draußen zu entdecken und erfahren, Kontakte mit anderen Europäern zu pflegen, zu der Entwicklung europäischer Werte im eigenen Land beizutragen und ihre Nationen für eine vollständige Mitgliedschaft in unserer gemeinsamen europäischen Geschichte, der Europäischen Union, zu rüsten. Als Berichterstaller des Parlaments für Mazedonien habe ich in den letzten Tagen eine große Anzahl von Telefonanrufen von Bürgern verschiedener Balkanstaaten erhalten. Ich möchte ihnen laut und deutlich versichern, dass ihre visumfreie Einreise in die EU keinen Ersatz für ihren EU-Beitritt darstellt. Ihre Möglichkeit, frei in die EU einzureisen, kommt jedoch einem Schritt in Richtung einer vollständigen EU-Mitgliedschaft gleich."@de9
lpv:translated text
"Pour les citoyens des Balkans occidentaux, l’abolition de l’obligation de visa pour voyager à destination de l’Union européenne ne comporte pas seulement une dimension technique, mais également une charge et un sens politiques exceptionnels. Aujourd’hui, le Parlement commémore à juste titre le 20 anniversaire de la chute du mur de Berlin et du socialisme à grande échelle. Pourtant, Skopje, Podgorica et Belgrade, en ce Noël et Nouvel An, vont pouvoir enfin célébrer la chute d’un mur des visas qui les a séparés de nous et de l’Union européenne pendant presque 20 ans. Durant près de 20 ans, la très grande majorité des citoyens de l’ancienne Yougoslavie s’est vu refuser la possibilité de voyager librement en Europe, chose à laquelle elle avait été habituée auparavant, lorsque ces gens étaient encore citoyens de la fédération socialiste aujourd’hui disparue. Nous commençons à percevoir les conséquences désastreuses de cet isolement qui a duré toute une génération, et il est grand temps que nous y mettions fin. Toutefois, il faudrait que les Macédoniens, les Monténégrins et les Serbes puissent être rejoints au plus vite - dès 2010 - par les Bosniaques et Herzégoviniens, les Albanais et les Kosovars. Cela suffirait à permettre aux nouvelles générations de ce pays d’enfin voir le vaste monde , d’interagir avec lui, d’établir des contacts avec les autres Européens, de contribuer au développement des valeurs européennes dans leur pays et de préparer leurs nations à une adhésion pleine et entière à notre histoire européenne commune, l’Union européenne. En ma qualité de rapporteur du Parlement pour la Macédoine, j’ai reçu un grand nombre d’appels téléphoniques de citoyens de divers pays des Balkans. Je veux les rassurer en leur disant sans détours que la suppression du régime de visa à destination de l’UE ne se substitue pas à leur adhésion à l’UE. La possibilité de voyager librement dans l’UE constitue une étape vers une adhésion pleine et entière à l’UE."@fr8
lpv:translated text
"Para os cidadãos dos países Balcãs, a abolição da obrigação de vistos para viajar para a União Europeia não tem apenas uma dimensão técnica, mas, sim, uma carga e um significado político excepcional. Hoje, comemoramos felizmente no Parlamento o 20º aniversário da queda do Muro de Berlim e de um socialismo caduco. Contudo, Skopje, Podgorica e Belgrado poderão finalmente, neste Natal e Ano Novo, celebrar a queda de um muro de vistos que os separou de nós por quase 12 anos. Durante quase 20 anos, a maioria da população da antiga Jugoslávia viu recusada a oportunidade de viajar livremente pela Europa, algo a que estavam habituados anteriormente, quando ainda eram cidadãos da federação socialista que ruiu. Estamos a começar a ver as consequências nefastas desse isolamento, que se prolongou durante uma geração inteira, pelo que já é bem tempo de se pôr fim a esta situação. Contudo, os macedónios, os montenegrinos e os sérvios deveriam ser acompanhados pelos Bósnios e Herzegovinos, Albaneses e Kosovares o mais cedo possível, em 2010. Só isso permitirá às novas gerações desses países ver e vivenciar finalmente o mundo exterior, estabelecer contactos com outros europeus, contribuir para o desenvolvimento dos valores europeus no seu país e preparar as suas nações para uma adesão completa à nossa história europeia comum – a União Europeia. Como relator do Parlamento para a Macedónia, recebi imensas chamadas telefónicas nos últimos dias de cidadãos de vários países Balcãs. Gostaria de lhe reassegurar, a alto e bom som, que a possibilidade de viajar para a UE com isenção de visto não substitui a sua adesão à UE. Viajar livremente na UE equivale a um passo rumo à plena adesão à UE."@pt17
lpv:translated text
"Voor de burgers van de westelijke Balkan heeft de afschaffing van de visa om naar de Europese Unie te reizen niet alleen een technische dimensie, maar ook een uitgesproken politieke weerklank en betekenis. Vandaag hebben we in ons Parlement terecht de twintigste verjaardag van de val van de Berlijnse Muur en van het echte socialisme herdacht. In Skopje, Podgorica en Belgrado viert men tijdens deze kerst- en nieuwjaarsperiode eindelijk de val van een bijna twintig jaar durende visummuur die hen van ons in de Europese Unie heeft gescheiden. Bijna twintig jaar heeft het grootste deel van de bevolking van het voormalige Joegoslavië namelijk geleefd zonder de mogelijkheid om vrij naar Europa te reizen, zoals ze dat gewoon waren als burgers van de ineengestorte socialistische federatie. Deze isolatie gedurende een hele generatie begint ernstige gevolgen te vertonen en het is hoog tijd om er een einde aan te maken. Bij de Macedoniërs, Montenegrijnen en Serviërs moeten zich in 2010 zo snel mogelijk ook de inwoners van Bosnië-Herzegovina, Albanië en Kosovo aansluiten. Alleen zo kunnen de nieuwe generaties in die landen eindelijk de buitenwereld zien en proeven, contact leggen met andere Europeanen, bijdragen tot de ontwikkeling van Europese waarden thuis en hun land klaarstomen voor een volwaardig lidmaatschap binnen ons gemeenschappelijk Europees verhaal – de Europese Unie. Als rapporteur van het Europese Parlement voor Macedonië krijg ik momenteel talrijke oproepen van mensen uit de verschillende Balkanlanden. Ik zou hen graag duidelijk willen geruststellen: jullie visumvrije toegang tot de Europese Unie is geen ruilmiddel voor jullie toetreding tot de Europese Unie. Jullie vrijheid van reizen naar de EU is een stap naar volwaardig lidmaatschap van de Europese Unie."@nl3
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091111.20.3-243"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph