Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-262"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.19.4-262"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all I would like to express my sympathy to the family of the victims of the car accident in which Mr Yevgeny Zhovtis was involved. A human tragedy which unfortunately occurred where a man lost his life. At the same time, please allow me to express my concern in relation to the current situation of Mr Yevgeny Zhovtis. Indisputably every person who commits a criminal offence must accept that legal sanctions will be applied undiscriminatingly and Mr Zhovtis, as an outstanding human rights lawyer, knows this better than anybody. But at the same time we want to make sure that the Kazakh authorities do not use this unfortunate situation to punish Mr Zhovtis for anything else other than the car accident in which he was involved. Mr Zhovtis must not be punished for his human rights activity and for being a very critical voice of the Kazakh Government. Therefore, I think it is of the utmost importance that the Kazakh judicial authorities carry out immediately, and with full respect for transparency and the rule of law, a second full and fair investigation into the circumstances related to the incident and to a review of Mr Zhovtis’ conviction and sentence."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, v první řadě chci vyjádřit soustrast rodině obětí automobilové nehody, jejímž účastníkem byl pan Jevgenij Žovtis. Bohužel došlo k lidské tragédii, při níž jeden člověk přišel o život. Zároveň mi prosím dovolte, abych vyjádřila svou účast se současnou situací pana Jevgenije Žovtise. Každý, kdo spáchá trestný čin, musí být bezesporu srozuměn s tím, že budou nediskriminačně uplatněny právní sankce, a pan Žovtis jako vynikající právník zabývající se otázkou lidských práv to ví lépe než kdokoli jiný. Zároveň se však chceme ujistit, že kazachšské orgány nevyužívají tuto nešťastnou situaci, aby pana Žovtise potrestaly za něco jiného než za automobilovou nehodu, jejímž byl pan Žovtis účastníkem. Pan Žovtis nesmí být trestán za své působení v oblasti lidských práv ani za svoji velikou kritiku ohledně činnosti kazachské vlády. Proto se domnívám, že nejdůležitější je, aby kazachšské soudní orgány neprodleně a za plného respektování transparentnosti a právního státu zahájily druhé, úplné a spravedlivé vyšetřování okolností nehody a přezkoumaly obvinění a odsouzení pana Žovtise."@cs1
"Hr. formand! Først vil jeg gerne udtrykke min medførelse med familierne til ofrene i den bilulykke, som Yevgeny Zhovtis var involveret i. En menneskelig tragedie, hvor et menneske desværre mistede livet. Samtidig vil jeg udtrykke bekymring over Yevgeny Zhovtis' nuværende situation. Det er hævet over enhver tvivl, at en person, der begår en lovovertrædelse, skal acceptere at blive dømt for den, og det ved hr. Zhovtis, der er en fortræffelig menneskerettighedsadvokat, bedre end nogen anden. Men samtidig vil vi sikre, at myndighederne i Kazakhstan ikke udnytter denne uheldige situation til at straffe hr. Shovtis for andet end den bilulykke, han var involveret i. Hr. Zhovtis skal ikke straffes for sine menneskerettighedsaktiviteter eller for at være meget kritisk over for regeringen i Kazakhstan. Derfor finder jeg det yderst vigtigt, at de retlige myndigheder i Kazakhstan øjeblikkeligt og med fuld respekt for princippet om åbenhed og retsstatsprincippet gennemfører en ny og retfærdig efterforskning af omstændighederne i forbindelse med ulykken og tager dommen og straffen over hr. Zhovti op til fornyet behandling."@da2
"Herr Präsident, ich möchte zuerst den Angehörigen der Opfer des Autounfalls, in den Herr Yevgeny verwickelt war, mein Mitgefühl aussprechen. Eine unglücklicherweise geschehene menschliche Tragödie, bei der ein Mann sein Leben verloren hat. Lassen Sie mich jedoch gleichzeitig meiner Besorgnis über die Situation, in der sich Herr Yevgeny Zhovtis gegenwärtig befindet, Ausdruck geben. Es ist unbestreitbar, dass jede Person, die eine Straftat begeht, die gesetzlichen Sanktionen akzeptieren muss, die unterschiedslos angewendet werden; Herr Zhovtis weiß dies als hervorragender Menschenrechtsanwalt besser als jeder andere. Wir wollen jedoch gleichzeitig sicherstellen, dass die kasachischen Behörden diese unglückliche Situation nicht dazu benutzen, um Herrn Zhovtis für etwas anderes als den Autounfall, in den er verwickelt war, zu bestrafen. Herr Zhovtis darf nicht für seine Menschenrechtsaktivitäten bestraft werden oder dafür, dass er eine sehr kritische Stimme gegen die kasachische Regierung darstellt. Daher bin ich der Ansicht, dass es von größter Wichtigkeit ist, dass die kasachischen Justizbehörden umgehend und unter voller Berücksichtigung von Transparenz und Rechtsstaatlichkeit eine zweite umfassende und faire Untersuchung der mit dem Ereignis verbundenen Umstände durchführen und die Verurteilung und das Strafmaß von Herrn Zhovtis revidieren."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου προς την οικογένεια των θυμάτων του αυτοκινητιστικού δυστυχήματος στο οποίο ενεπλάκη ο κ. Yevgeny Zhovtis. Δυστυχώς σημειώθηκε μια ανθρώπινη τραγωδία και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ταυτόχρονα, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ανησυχία μου σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση του κ. Yevgeny Zhovtis. Αδιαμφισβήτητα, κάθε άτομο που διαπράττει ποινικό αδίκημα πρέπει να δέχεται ότι θα εφαρμοστούν χωρίς διακρίσεις νομικές κυρώσεις, και ο κ. Zhovtis, ως εξέχων δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το γνωρίζει αυτό καλύτερα από τον οποιονδήποτε. Αλλά ταυτόχρονα επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι οι αρχές του Καζαχστάν δεν θα χρησιμοποιήσουν την ατυχή αυτή κατάσταση για να τιμωρήσουν τον κ. Zhovtis για οτιδήποτε άλλο παρά μόνο για το δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη. Ο κ. Zhovtis δεν πρέπει να τιμωρηθεί για τη δραστηριότητά του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθότι υπήρξε μια ιδιαίτερα επικριτική φωνή κατά της καζαχικής κυβέρνησης. Συνεπώς, θεωρώ ότι είναι υψίστης σημασίας οι καζαχικές δικαστικές αρχές να διενεργήσουν άμεσα, και με απόλυτο σεβασμό προς τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου, μια δεύτερη διεξοδική και δίκαιη έρευνα για τις συνθήκες που σχετίζονται με το περιστατικό, καθώς και αναθεώρηση της καταδίκης και της ποινής του κ. Zhovtis."@el10
"Señor Presidente, en primer lugar quiero transmitir mi pésame a las familias de las víctimas del accidente de tráfico en el que estuvo implicado el señor Zhovtis. Fue una tragedia en la que una persona perdió su vida. Al mismo tiempo, permítanme que exprese mi preocupación en relación con la situación actual del señor Zhovtis. Es innegable que cualquier persona que comete un acto criminal debe aceptar que se le aplicará un castigo legal imparcial y el señor Zhovtis, como destacado abogado de derechos humanos que es, lo sabe mejor que nadie. Pero al mismo tiempo queremos asegurarnos de que las autoridades kazajas no usan esta desafortunada situación para castigar al señor Zhovtis por algo que no sea el accidente de coche en el que se vio implicado. El señor Zhovtis no debe ser castigado por su actividad relacionada con los derechos humanos y por ser una voz muy crítica con el Gobierno kazajo. Por tanto, creo que es de suprema importancia que las autoridades judiciales kazajas lleven a cabo, con total respeto por la transparencia y por el Estado de Derecho, una segunda investigación completa y justa sobre las circunstancias que rodearon el incidente, así como la acusación y la condena del señor Zhovtis."@es21
"Austatud juhataja! Esiteks avaldan kaastunnet Jevgeni Žovtise seotusega autoõnnetuse ohvrite perekonnale. Kahjuks leidis aset inimtragöödia, mille käigus mees hukkus. Samal ajal väljendan oma muret seoses Jevgeni Žovtise praeguse olukorraga. Vaieldamatult peab iga kriminaalrikkumise kordasaatnud inimene leppima sellega, et juriidilisi sanktsioone rakendadatakse valimatult ja Jevgeni Žovtis, väljapaistev inimõiguste jurist, teab seda kõigist paremini. Kuid samal ajal soovime kindlustada, et Kasahstani ametivõimud ei kasutaks seda õnnetut olukorda ära selleks, et karistada Jevgeni Žovtist millegi muu kui temaga seotud autoõnnetuse eest. Jevgeni Žovtist ei tohi karistada tema tegevuste eest, mis on seotud inimõigustega ja selle eest, et ta kritiseerib väga palju Kasahstani valitsust. Seetõttu on minu arvates väga oluline, et Kasahstani õigusasutused viiksid otsekohe läbipaistvust ja õigusriigi põhimõtet austades läbi teise põhjaliku ja õiglase intsidendiga seotud asjaolude juurdluse ja vaataksid üle Jevgeni Žovtise süüdimõistmise ja karistuse."@et5
". Arvoisa puhemies, aluksi haluan esittää osanottoni sen auto-onnettomuuden uhrien perheille, jossa Jevgeni Zhovtis oli osallisena. Kyseessä oli valitettava inhimillinen murhenäytelmä, jossa mies menetti henkensä. Samalla haluan ilmaista huoleni Jevgeni Zhovtisin nykytilanteesta. Kiistatta jokaisen rikokseen syyllistyvän henkilön on hyväksyttävä se, että oikeudellisia seuraamuksia sovelletaan syrjimättä, ja merkittävä ihmisoikeusasianajaja Zhovtis tietää tämän paremmin kuin kukaan. Samalla haluamme kuitenkin varmistaa, etteivät Kazakstanin viranomaiset käytä tätä valitettavaa tilannetta rangaistakseen Jevgeni Zhovtisia mistään muusta kuin osallisuudesta auto-onnettomuuteen. Zhovtisia ei saa rangaista ihmisoikeustoiminnastaan ja kriittisyydestään Kazakstanin hallitusta vastaan. Tämän vuoksi katson hyvin tärkeäksi, että Kazakstanin oikeusviranomaiset toteuttavat välittömästi täysin avoimen ja oikeudenmukaisen toisen täysimääräisen ja tasapuolisen tutkinnan tapauksesta ja tarkistavat Zhovtisin tuomiota ja rangaistusta."@fi7
". Monsieur le Président, tout d’abord je tiens à exprimer ma sympathie envers la famille des victimes de l’accident de voiture dans lequel M. Evgeniy Zhovtis a été impliqué. Il s’agit d’une tragédie humaine dans laquelle un homme a malheureusement perdu la vie. En même temps, permettez-moi de faire part de mon inquiétude concernant la situation actuelle de M. Evgeniy Zhovtis. Il est incontestable que toute personne coupable d’un délit doit accepter que des sanctions juridiques soient appliquées sans discrimination, et M. Zhovtis, qui est un remarquable défenseur des droits de l’homme, le sait mieux que quiconque. En revanche, nous voulons nous assurer que les autorités kazakhes n’utilisent pas l’accident de voiture dans lequel M. Zhovtis a été impliqué pour le punir de quelque chose d’autre. M. Zhovtis ne doit pas être puni pour son activité de défenseur des droits de l’homme et pour sa critique ouverte du gouvernement kazakh. C’est pourquoi je pense qu’il est de la plus haute importance que les autorités judiciaires kazakhes procèdent immédiatement à une deuxième enquête, complète et impartiale, dans le plein respect des principes de transparence et de l’état de droit, sur les circonstances de cet accident, et réexaminent la condamnation de M. Zhovtis et la sentence prononcée contre lui."@fr8
". Elnök úr, mindenekelőtt szeretném kifejezni részvétemet azon autóbaleset áldozatainak családja felé, amelynek Jevgenyij Zsovtisz úr részese volt. Sajnálatos emberi tragédia történt, és ennek következtében egy férfi életét vesztette. Egyúttal engedjék meg, hogy aggodalmamnak adjak hangot Jevgenyij Zsovtisz úr jelenlegi helyzetével kapcsolatban. Vitathatatlan tény, hogy minden olyan személynek, aki bűncselekményt követ el, el kell fogadnia a jogi szankciók megkülönböztetéstől mentes alkalmazását, Zsovtisz úr pedig kitűnő emberi jogi ügyvédként ezt mindenki másnál jobban tudja. Ugyanakkor meg akarunk bizonyosodni arról, hogy a kazah hatóságok ezt a szerencsétlen helyzetet nem használják fel arra, hogy Zsovtisz urat a részvételével történt autóbaleseten kívül bármi másért is megbüntessék. Zsovtisz urat az emberi jogi tevékenységéért és a kazah kormánnyal szembeni erős bírálatáért nem szabad megbüntetni. Ezért szerintem rendkívül fontos, hogy a kazah igazságügyi hatóságok az átláthatóság és a jogállamiság teljes körű betartása mellett azonnali hatállyal végezzenek egy mindenre kiterjedő és méltányos második nyomozást a baleset körülményeit illetően, és vizsgálják felül Zsovtisz úr ítéletét."@hu11
"Signor Presidente, desidero esprimere la mia solidarietà alla famiglia delle vittime dell’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto Yevgeny Zhovtis, una tragedia che purtroppo è costata la vita a un uomo. Vorrei esprimere altresì la mia preoccupazione per l’attuale situazione in cui si trova l’avvocato Yevgeny Zhovtis. Chiunque commetta un crimine deve accettare il fatto che le sanzioni penali previste saranno applicate indiscriminatamente e l’avvocato Zhovtis, autorevole esponente dei diritti umani, lo sa meglio di chiunque altro. Desideriamo altresì evitare che le autorità kazake approfittino di questa sfortunata circostanza per punire l’avvocato Zhovtis per presunte responsabilità che esulano dall’incidente automobilistico in cui è rimasto coinvolto: non deve essere perseguito per la sua attività legata ai diritti umani e per aver criticato aspramente il governo kazako. Ritengo pertanto estremamente importante che le autorità giudiziarie kazake effettuino immediatamente, e nel pieno rispetto della trasparenza e dello stato di diritto, una seconda inchiesta riguardo alle circostanze dell’incidente e rivedano le motivazioni dell’arresto e della condanna dell’avvocato Zhovtis."@it12
"Pone pirmininke, pirmiausia noriu išreikšti užuojautą automobilio avarijos, su kuria susijęs Jevgenijus Žovtisas, aukų šeimoms. Deja, įvyko žmogiška tragedija, kurioje žuvo žmogus. Kartu leiskite man išreikšti susirūpinimą dėl dabartinės Jevgenijaus Žovtiso padėties. Be abejo, kiekvienas asmuo, padaręs kriminalinį nusikaltimą, turi pripažinti, kad be išimties bus pritaikytos teisinės sankcijos, todėl Jevgenijus Žovtisas, būdamas žymus žmogaus teises ginantis teisininkas, žino tai geriau nei kas nors kitas. Tačiau kartu norime įsitikinti, kad Kazachstano valdžios institucijos nesinaudoja šiuo nelaimingu atveju, kad nubaustų Jevgenijų Žovtisą už kitą veiklą, ne automobilio avariją, su kuria jis susijęs. Jevgenijus Žovtisas neturi būti nubaustas už savo veiklą žmogaus teisių srityje ir už tai, kad labai kritikavo Kazachstano vyriausybę. Todėl, mano nuomone, nepaprastai svarbu, kad Kazachstano teisminės institucijos nedelsdamos ir visiškai laikydamosi skaidrumo ir teisės viršenybės principų atliktų antrą išsamų ir sąžiningą nelaimingo atsitikimo aplinkybių tyrimą ir persvarstytų nuosprendį dėl J. Žovtiso ir jam skirtą bausmę."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Vispirms es vēlētos izteikt līdzjūtību tajā satiksmes negadījumā cietušo ģimenei, kurā bija iesaistīts kungs. Tā ir cilvēciska traģēdija, kurā diemžēl cilvēks zaudēja dzīvību. Tomēr, lūdzu, ļaujiet man paust bažas saistībā ar kunga pašreizējo situāciju. Neapstrīdami, ikvienam cilvēkam, kas izdara kriminālnoziegumu, ir jāpieņem, ka bez atšķirībām tiks piemērotas juridiskas sankcijas, un kungs kā ievērojams cilvēktiesību jurists to zina labāk nekā jebkurš cits. Bet vienlaikus mēs vēlamies pārliecināties, ka Kazahstānas iestādes neizmanto šo neveiksmīgo situāciju, lai sodītu kungu par kaut ko citu, nevis tikai satiksmes negadījumu, kurā viņš bija iesaistīts. kungu nedrīkst sodīt par viņa darbību cilvēktiesību jomā un par to, ka viņš ir bijis ļoti kritisks attiecībā uz Kazahstānas valdību. Tādēļ es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Kazahstānas tiesu iestādes, pilnīgi ievērojot pārredzamību un tiesiskumu, nekavējoties veiktu otru pilnīgu un taisnīgu to apstākļu izmeklēšanu, kuri attiecas uz šo gadījumu un uz notiesājošā sprieduma un soda pārskatīšanu kunga lietā."@lv13
"Mr President, first of all I would like to express my sympathy to the family of the victims of the car accident in which Mr Yevgeny Zhovtis was involved. A human tragedy which unfortunately occurred where a man lost his life. At the same time, please allow me to express my concern in relation to the current situation of Mr Yevgeny Zhovtis. Indisputably every person who commits a criminal offence must accept that legal sanctions will be applied undiscriminatingly and Mr Zhovtis, as an outstanding human rights lawyer, knows this better than anybody. But at the same time we want to make sure that the Kazakh authorities do not use this unfortunate situation to punish Mr Zhovtis for anything else other than the car accident in which he was involved. Mr Zhovtis must not be punished for his human rights activity and for being a very critical voice of the Kazakh Government. Therefore, I think it is of the utmost importance that the Kazakh judicial authorities carry out immediately, and with full respect for transparency and the rule of law, a second full and fair investigation into the circumstances related to the incident and to a review of Mr Zhovtis’ conviction and sentence."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, allereerst zou ik mijn medeleven willen uitdrukken met de familieleden van de slachtoffers van het auto-ongeluk waarbij de heer Zhovtis betrokken was. Een menselijke tragedie die helaas heeft plaatsgevonden en waarbij een man het leven heeft gelaten. Tegelijk zou ik mijn bezorgdheid willen uitdrukken over de huidige situatie van de heer Evgeniy Zhovtis. Het lijdt geen twijfel dat eenieder die een strafbaar feit pleegt, moet accepteren dat er wettelijke sancties aan verbonden zijn zonder onderscheid te maken tussen personen. De heer Zhovtis weet dit als voornaam mensenrechtenadvocaat beter dan wie ook. Tegelijkertijd willen wij ook zorgen dat de Kazachse autoriteiten deze onfortuinlijke gebeurtenis niet aangrijpen om de heer Zhovtis te straffen voor iets anders dan het auto-ongeluk waarbij hij was betrokken. De heer Zhovtis mag niet worden gestraft voor zijn mensenrechtenactiviteiten en omdat hij een kritisch stemgeluid laat horen over de Kazachse regering. Daarom denk ik dat het van het allergrootste belang is dat de Kazachse justitiële autoriteiten direct en met volledig respect voor de rechtsorde en de transparantie van de rechtsgang, een tweede volledig en eerlijk onderzoek verrichten naar de omstandigheden met betrekking tot het ongeval, en daarbij eventueel de veroordeling en straf van de heer Zhovtis herzien."@nl3
"Panie przewodniczący! Po pierwsze chcę wyrazić swoje współczucie dla rodziny ofiar wypadku samochodowego, w którym uczestniczył pan Evgnriy Zhovtis. Miała, niestety, miejsce ludzka tragedia, w której zginął człowiek. Jednocześnie jednak proszę pozwolić mi wyrazić moje obawy dotyczące obecnego położenia pana Evgnriya Zhovtisa. Niewątpliwie każda osoba, która popełnia przestępstwo musi pogodzić się z tym, że sankcje prawne będą stosowane bez dyskryminacji, a pan Zhovtis, jako wybitny prawnik zajmujący się prawami człowieka wie o tym lepiej, niż ktokolwiek inny. Jednak równocześnie chcemy dopilnować, aby władze kazachskie nie wykorzystały tej nieszczęsnej sytuacji do ukarania pana Zhovtisa za coś innego niż wypadek samochodowy, w którym uczestniczył. Nie wolno pana Zhovtisa karać za jego działalność w dziedzinie praw człowieka i za bardzo zdecydowaną krytykę rządu Kazachstanu. Dlatego uważam za szczególnie ważne, aby kazachskie władze sądownicze niezwłocznie i z pełnym poszanowaniem przejrzystości i praworządności przeprowadziły drugie, pełne i uczciwe dochodzenie dotyczące okoliczności wypadku oraz poddały rewizji skazanie pana Zhovtisa i wydany wyrok."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria de manifestar a minha solidariedade para com a família das vítimas do acidente de viação que envolveu Evgeniy Zhovtis. Uma tragédia humana em que infelizmente um homem perdeu a vida. Paralelamente, permitam-me que expresse a minha preocupação relativamente à situação em que Evgeniy Zhovtis se encontra. É indiscutível que todas as pessoas que cometem uma infracção penal têm de aceitar, em quaisquer circunstâncias, a aplicação de sanções legais e Evgeniy Zhovtis, como notável advogado que é no domínio da defesa dos direitos humanos, sabe isso melhor do que ninguém. Todavia, queremos também ter a certeza de que as autoridades cazaques não fazem uso desta infeliz situação para punir Evgeniy Zhovtis por qualquer outro motivo que não o acidente de viação em que esteve envolvido. Evgeniy Zhovtis não pode ser punido pela sua actividade em matéria de direitos humanos e por ser uma voz crítica do Governo do Cazaquistão. Creio pois que é da máxima importância que as autoridades judiciais cazaques levem a cabo imediatamente, e no pleno respeito pela transparência e Estado de direito, uma segunda investigação criteriosa e completa sobre as circunstâncias relacionadas com o acidente e procedam a uma revisão da sentença e condenação de Evgeniy Zhovtis."@pt17
"Dle președinte, în primul rând aș dori să îmi exprim compasiunea față de familia victimei accidentului rutier în care a fost implicat dl Yevgeni Zhovtis. O tragedie umană care, din nefericire, s-a soldat cu moartea unui om. În același timp, permiteți-mi, vă rog, să îmi exprim îngrijorarea cu privire la situația actuală a dlui Yevgeni Zhovtis. În mod indiscutabil, fiecare persoană care comite o infracțiune trebuie să accepte faptul că vor fi aplicate fără discriminare sancțiuni legale, iar dl Zhovtis, în calitate de avocat de marcă în domeniul drepturilor omului, știe acest lucru mai bine decât oricine. Însă, în același timp, dorim să ne asigurăm că autoritățile kazahe nu profită de această situație nefericită pentru a-l pedepsi pe dl Zhovtis pentru orice altceva decât pentru accidentul rutier în care acesta a fost implicat. Dl Zhovtis nu trebuie să fie pedepsit pentru activitatea sa din domeniul drepturilor omului sau pentru faptul că este o voce care critică guvernului kazah. De aceea, cred că este imperios ca autoritățile judiciare kazahe să efectueze imediat, respectând în totalitate transparența și principiul statului de drept, o a doua cercetare completă și echitabilă a circumstanțelor în care s-a petrecut incidentul și să revizuiască sentința și condamnarea dlui Zhovtis."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcela vyjadriť sústrasť rodine obetí automobilovej nehody, ktorej bol pán Jevgenij Žovtis účastníkom. Odohrala sa, bohužiaľ, ľudská tragédia, pri ktorej prišiel človek o život. Zároveň by som si dovolila vyjadriť znepokojenie v súvislosti s aktuálnou situáciou pána Jevgenija Žovtisa. Každý, kto spácha trestný čin, musí, samozrejme, akceptovať, že sa zákonné postihy použijú bez rozdielu, a pán Žovtis ako vynikajúci právnik, činný v oblasti ľudských práv, to vie lepšie ako ktokoľvek iný. Zároveň si však chceme byť istí, že kazašské orgány túto nešťastnú situáciu nevyužijú na potrestanie pána Žovtisa aj za niečo iné okrem jeho účasti na automobilovej nehode. Pán Žovtis nesmie byť potrestaný za svoju aktivitu v oblasti ľudských práv ani za svoju kritiku kazašskej vlády. Preto si myslím, že je nesmierne dôležité, aby kazašské súdne orgány bezodkladne vykonali druhé, úplné a spravodlivé vyšetrovanie okolností súvisiacich s nehodou a aby preskúmali odsúdenie a rozsudok pána Žovtisa za riadneho rešpektovania transparentnosti a princípov právneho štátu."@sk19
"Gospod predsednik, najprej bi rada izrazila sožalje družini žrtev prometne nesreče, v kateri je bil udeležen gospod Jevgenij Žovtis. Človeška tragedija, ki se je žal zgodila in v kateri je ena oseba izgubila življenje. Obenem mi, prosim, dovolite, da izrazim svojo zaskrbljenost v zvezi s sedanjim položajem gospoda Jevgenija Žovtisa. Nesporno mora vsaka oseba, ki stori kaznivo dejanje, sprejeti, da se bodo sankcije, izrečene v sodnem postopku, uporabile brez razlike, in nihče ne ve tega bolje kot gospod Žovtis, ki je odličen odvetnik za človekove pravice. Vendar obenem želimo zagotoviti, da kazahstanske oblasti tega nesrečnega položaja ne izrabljajo za kaznovanje gospoda Žovtisa za kar koli drugega kot za prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen. Gospod Žovtis ne sme biti kaznovan za svojo dejavnost na področju človekovih pravic in za ostro kritiziranje kazahstanske vlade. Zato menim, da je nadvse pomembno, da kazahstanski sodni organi nemudoma in s popolnim spoštovanjem transparentnosti in pravne države izvedejo novo celovito in pošteno preiskavo okoliščin v zvezi z nesrečo ter da ponovno preučijo obsodbo in kazen gospoda Žovtisa."@sl20
"Herr talman! Först vill jag uttrycka min sympati med familjen till offren för den bilolycka där Evgeniy Zhovtis var inblandad. Tragiskt nog skördade denna olycka ett människoliv. Samtidigt vill jag uttrycka min oro över Evgeniy Zhovtis situation. Alla som har begått ett brott måste acceptera att det urskillningslöst leder till rättsliga påföljder. Evgeniy Zhovtis, som själv är en framstående människorättsadvokat, vet detta bättre än någon annan. Samtidigt vill vi försäkra oss om att de kazakstanska myndigheterna inte utnyttjar denna tragiska situation som ett sätt att straffa Zhovtis för något annat än den bilolycka han varit inblandad i. Zhovtis får inte straffas för sitt arbete för mänskliga rättigheter och sin skarpa kritik mot den kazakstanska regeringen. Därför anser jag att det är av yttersta vikt att de rättsliga myndigheterna i Kazakstan omedelbart och med respekt för principen om öppenhet och tryckfrihet genomför en andra fullständig och rättvis undersökning av omständigheterna kring händelsen, samt en granskning av Zhovtis dom och straff."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Renate Weber,"18,5,5,20,15,1,19,14,16,13,9,4,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph