Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-248"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.18.4-248"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Boa tarde a todos. O assassínio de Natalia Estemirova foi seguido nesta casa com muita emoção por todos nós, uma vez que soubemos do seu rapto no próprio dia em que reunimos pela primeira vez e, só algumas horas depois, do seu assassinato. É algo que não pode deixar de comover qualquer pessoa em qualquer parte do mundo em que se encontre e, como já disse a minha colega Cornelia Ernst, eu creio firmemente que a esquerda deve defender os defensores dos direitos humanos e os direitos humanos em toda a parte, independentemente do país em que ocorram. Os efeitos destes ataques, deste assédio aos activistas dos direitos humanos na Rússia, são muito preocupantes, funcionam como intimidação e serão, certamente, muito traumatizantes para toda a gente que queira defender os direitos humanos na Rússia e, portanto, são uma primeira camada de uma ofensiva que depois acaba por deteriorar toda a situação dos direitos humanos, para além dos direitos humanos dos próprios activistas. Portanto, os efeitos destes assassinatos são imprevisíveis, são preocupantes. Sem uma investigação judicial rápida e eficaz, sem garantias de que a segurança dos activistas dos direitos humanos será respeitada, a situação pode, de facto, ter uma evolução muitíssimo preocupante. É por isso que terei todo o gosto em votar favoravelmente esta resolução e em seguir os seus apelos às autoridades russas para que protejam os activistas dos direitos humanos. Eu venho de Portugal, do outro extremo da Europa, e irei na próxima semana para a Rússia. Amanhã mesmo irei buscar o meu visto à embaixada da Rússia, e creio que as relações entre a Europa e a Rússia são da maior importância e que a Europa deve muito à Rússia. A primeira coisa que a Europa deve à Rússia é franqueza e clareza também na defesa dos direitos humanos e das liberdades dos nossos concidadãos europeus russos."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vražda Natálie Estěmirové vyvolala ve všech přítomných zde ve sněmovně velký smutek, neboť o jejím únosu jsme se dozvěděli právě v den, kdy jsme se zde sešli poprvé, a o několik hodin později přišla zpráva o jejím zavraždění. To se musí dotknout každého, kdekoli na světě. Jak již uvedla moje kolegyně paní Ernstová, jsem pevně přesvědčen, že levice musí bránit lidská práva a zastánce lidských práv všude na světě, bez ohledu na to, ve které zemi se zrovna nacházejí. Tyto útoky, toto surové násilí namířené proti obráncům lidských práv v Rusku, mají velice znepokojivé dopady. Fungují jako zastrašování a budou nepochybně nesmírně traumatické pro všechny, kteří se chtějí stavět na obranu lidských práv v Rusku. Jsou proto první linií útoku, který později vyústí ve zhoršení celkové situace v oblasti lidských práv, nemluvě o samotných obráncích lidských práv. Dopady těchto vražd jsou tudíž nepředvídatelné a zneklidňující. Bez rychlého a účinného soudního vyšetřování a bez záruk, že bude zachována bezpečnost obránců lidských práv, se situace může skutečně stát nesmírně znepokojivou. Proto jsem s velkým nadšením hlasoval pro toto usnesení a přivítal jeho výzvy ruským orgánům k ochraně obránců lidských práv. Pocházím z Portugalska, z druhého konce Evropy, a příští týden mám jet do Ruska. Zítra si vlastně jdu na ruské velvyslanectví pro vízum. Domnívám se, že vztahy mezi Evropou a Ruskem mají tu největší důležitost a že Evropa Rusku hodně dluží. První věcí, kterou Evropa Rusku dluží, je upřímnost a jednoznačnost při ochraně lidských práv a svobod našich ruských spoluobčanů v Evropě."@cs1
"Hr. formand! God eftermiddag, mine damer og herrer. Nyheden om mordet på Natalia Estemirova er blevet modtaget med stor sorg af alle her i Parlamentet, hvor vi hørte om hendes bortførelse den dag, vi var samlet for allerførste gang, og hvor vi så hørte om mordet et par timer senere. Det er noget, der nødvendigvis vil berøre alle, uanset hvor i verden de befinder sig. Som min kollega fru Ernst allerede har sagt, er jeg fast overbeviset om, at venstrefløjen skal forsvare menneskerettighederne og menneskerettighedsforkæmpere overalt, uanset hvilket land de befinder sig i. Disse overfald, disse angreb på menneskerettighedsaktivister i Rusland, har haft meget foruroligende følger. De virker som chikane og bliver helt klart yderst traumatiserende for alle, der ønsker at forsvare menneskerettighederne i Rusland. De er derfor første linje i en offensiv, som senere vil føre til forringelse af hele menneskerettighedssituationen for ikke at nævne menneskerettighedsaktivisterne selv. Følgerne af disse mord er derfor uforudsigelige og foruroligende. Uden en hurtig og effektiv retlig efterforskning og uden garanti for menneskerettighedsaktivisternes sikkerhed kan situationen faktisk udvikle sig endog yderst foruroligende. Derfor vil jeg med stor glæde stemme for dette beslutningsforslag og følge op på opfordringerne til de russiske myndigheder om at beskytte menneskerettighedsaktivisterne. Jeg kommer fra Portugal, fra den anden ende af Europa, og i næste uge skal jeg til Rusland. Jeg skal faktisk hen på den russiske ambassade i morgen for at hente mit visum. Jeg mener, at forbindelserne mellem Europa og Rusland er af største betydning, og at Europa skylder Rusland meget. Det første, som Europa skylder Rusland, er ærlighed og klarhed i beskyttelsen af menneskerettighederne og vores russiske, europæiske medborgeres friheder."@da2
"Guten Tag, meine Damen und Herren. Der Mord an Natalia Estemirova hat in diesem Parlament große Trauer ausgelöst, da wir von ihrer Entführung an eben dem Tag unterrichtet wurden, an dem wir uns hier erstmals versammelt haben, und nur wenige Stunden später von ihrer Ermordung erfuhren. Ein solches Ereignis bewegt jeden, ganz gleich, wo auf der Welt er sich befindet. Wie meine Kollegin Frau Ernst bereits sagte, bin ich der festen Überzeugung, dass die Linke die Menschenrechte und Menschenrechtsverteidiger überall verteidigen muss, unabhängig davon, in welchem Land sie sich befinden. Diese Angriffe, dieser Ansturm auf Menschenrechtsaktivisten in Russland hat sehr beunruhigende Auswirkungen gehabt. Sie dienen der Einschüchterung und werden sicher auf all diejenigen, die Menschenrechte in Russland verteidigen möchten, äußerst traumatisch wirken. Sie sind daher die erste Welle einer Offensive, die später zu einer Verschlechterung der gesamten Menschenrechtssituation führen wird, ganz zu schweigen von den Menschenrechten der Aktivisten selbst. Die Auswirkungen dieser Morde sind daher unvorhersehbar und Besorgnis erregend. Ohne schnelle und effektive juristische Ermittlungen und ohne eine Garantie für die Sicherheit der Menschenrechtsaktivisten kann die Situation in der Tat äußerst Besorgnis erregend werden. Daher ist es mir eine große Freude, für diese Entschließung zu stimmen und ihre Appelle an die russischen Behörden zum Schutz der Menschenrechtsaktivisten zu unterstützen. Ich komme aus Portugal, vom anderen Ende Europas, und nächste Woche werde ich nach Russland gehen. Morgen werde ich zur russischen Botschaft gehen, um mein Visum zu erhalten. Ich bin der Überzeugung, dass die Beziehungen zwischen Europa und Russland von größter Bedeutung sind, und dass Europa Russland einiges schuldig ist. Europa schuldet Russland vor allem Aufrichtigkeit und Klarheit in Bezug auf den Schutz der Menschenrechte und Freiheiten unserer russischen Mitbürger Europas."@de9
"Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η δολοφονία της Natalia Estemirova προκάλεσε μεγάλη θλίψη σε όλους μας στο Κοινοβούλιο, καθώς ενημερωθήκαμε για την απαγωγή της την ίδια ημέρα που συγκεντρωθήκαμε εδώ για πρώτη φορά, και μάθαμε για τη δολοφονία της μόνο λίγες ώρες αργότερα. Είναι κάτι που συγκινεί τους πάντες, οπουδήποτε στον κόσμο και αν βρίσκονται. Όπως ανέφερε ήδη η συνάδελφος κ. Ernst, πιστεύω σθεναρά ότι η Αριστερά πρέπει να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παντού, ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία βρίσκονται. Αυτές οι επιθέσεις, αυτή η επιδρομή σε βάρος προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, έχουν πολύ ανησυχητικά αποτελέσματα. Λειτουργούν εκφοβιστικά και θα είναι βέβαια εξαιρετικά τραυματικές εμπειρίες για όλους εκείνους που επιθυμούν να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνιστούν, συνεπώς, το πρώτο επίπεδο μιας συνολικής επίθεσης που θα έχει αργότερα ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της συνολικής κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να μην αναφέρουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των ίδιων των ακτιβιστών. Τα αποτελέσματα των δολοφονιών αυτών είναι κατά συνέπεια απρόβλεπτα και ανησυχητικά. Χωρίς ταχεία και αποτελεσματική δικαστική έρευνα και χωρίς εγγύηση ότι η ασφάλεια των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα προστατεύεται, η κατάσταση μπορεί πράγματι να καταστεί εξαιρετικά ανησυχητική. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο με μεγάλη ευχαρίστηση θα ψηφίσω υπέρ του ψηφίσματος και θα δώσω συνέχεια στις εκκλήσεις που περιέχει προς τις ρωσικές αρχές για την προστασία των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατάγομαι από την Πορτογαλία, από την άλλη άκρη της Ευρώπης, και την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφθώ τη Ρωσία. Μάλιστα, θα επισκεφθώ αύριο τη ρωσική πρεσβεία για να λάβω τη θεώρησή μου. Πιστεύω ότι οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας είναι ύψιστης σημασίας και ότι η Ευρώπη χρωστά πολλά στη Ρωσία. Το πρώτο πράγμα που χρωστά η Ευρώπη στη Ρωσία είναι ειλικρίνεια και σαφήνεια ως προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ρώσων συμπολιτών μας στην Ευρώπη."@el10
"Good afternoon, ladies and gentlemen. The murder of Natalia Estemirova prompted great sadness in all of us in this House, since we learnt of her abduction on the very day when we gathered here for the first time, and heard of her murder just a few hours later. That is something that cannot fail to move anyone, wherever in the world they may be. As my colleague Mrs Ernst has already said, I firmly believe that the left must defend human rights and the defenders of human rights everywhere, regardless of the country they are in. These attacks, this onslaught against human rights activists in Russia, have had very worrying effects. They work as intimidation and will certainly be extremely traumatic for all those who want to defend human rights in Russia. They are therefore the first layer in an offensive that will later result in the deterioration of the whole human rights situation, not to mention the human rights of the activists themselves. The effects of these murders are therefore unpredictable and worrying. Without a swift and effective judicial investigation and with no guarantee that the safety of human rights activists will be respected, the situation may in fact become extremely worrying. That is why I shall take great pleasure in voting in favour of this resolution and in following up its appeals to the Russian authorities to protect human rights activists. I come from Portugal, from the other end of Europe, and next week I shall be going to Russia. In fact, I am going to the Russian embassy tomorrow to get my visa. I believe that the relations between Europe and Russia are of the greatest importance and that Europe owes much to Russia. The first thing that Europe owes Russia is sincerity and clarity in the protection of the human rights and freedoms of our Russian fellow citizens of Europe."@en4
"Buenas tardes, Señorías. El asesinato de Natalia Estemirova causó una enorme consternación a esta Cámara, puesto que tuvimos noticia de su secuestro el día que nos reunimos aquí por primera vez y conocimos su asesinato pocas horas después. Esto es algo que debe llamar a la movilización a cualquier persona, sea cual sea el lugar del mundo en que se encuentre. Como ya ha dicho Cornelia Ernst, creo firmemente que la izquierda debe defender los derechos humanos y a sus defensores en todas partes, con independencia del país en el que se encuentren. Estos ataques, estas agresiones contra los activistas de los derechos humanos en Rusia, han tenido efectos altamente preocupantes. Tienen una función intimidatoria y ciertamente serán extremadamente traumáticos para todas aquellas personas que desean defender los derechos humanos en Rusia. Se trata, por consiguiente, de la primera línea de una ofensiva que posteriormente provocará el deterioro de la situación general en el terreno de los derechos humanos, por no mencionar la de los propios activistas de los derechos humanos. Los efectos de esos asesinatos, por consiguiente, son impredecibles y preocupantes. Sin una investigación judicial rápida y eficaz, y sin garantías de que se respetará la seguridad de los activistas de los derechos humanos, la situación, de hecho, podría volverse extremadamente alarmante. Por este motivo votaré con gran placer a favor de esta Resolución y seguiré atentamente el llamamiento que hacemos a través de ella a las autoridades rusas para que proteja a los activistas de los derechos humanos. Vengo de Portugal, es decir, del otro extremo de Europa, y la próxima semana voy a viajar a Rusia. De hecho, mañana acudiré a la embajada rusa para tramitar mi visado. Creo que las relaciones entre Europa y Rusia revisten una importancia capital y que Europa debe mucho a Rusia. Lo primero que Europa debe a Rusia es sinceridad y claridad en la protección de los derechos humanos y de las libertades de nuestros conciudadanos rusos que viven en Europa."@es21
"Tere päevast head kolleegid! Natalia Estemirova mõrv tekitas meis kõigis suurt kurbust, sest saime tema roovimisest teada päeval, kui kogunesime siin esimest korda ja kuulsime tema mõrvast ainult mõned tunnid hiljem. See liigutab kindlasti kõiki asukohast hoolimata. Nagu minu kolleeg Cornelia Ernst juba ütles, usun kindlalt, et vasakpoolsed peavad kaitsma inimõigusi ja inimõiguste kaitsjaid kõikjal, hoolimata nende asukohariigist. Need rünnakud, see pealetung inimõiguslastele Venemaal, on avaldanud väga murettekitavat mõju. Need mõjuvad heidutamisena ja on kindlasti eriti traumaatilised nende jaoks, kes tahavad Venemaal inimõigusi kaitsta. Nemad on seetõttu esimene liin rünnakus, kelle langemise tulemusena halveneb terve inimõiguste olukord, rääkimata aktivistide endi inimõigustest. Nende mõrvade mõjud on seetõttu ettearvamatud ja murettekitavad. Ilma sujuva ja efektiivse õigusalase juurdluse ja garantiita, et inimõiguslaste ohutust austatakse, võib olukord muutuda tegelikult väga murettekitavaks. Seetõttu hääletan hea meelega selle resolutsiooni ja sellele järgnevate Venemaa ametkondadele esitatud palvete poolt, et kaitsta inimõiguslasi. Tulen Portugalist, teisest Euroopa otsast ja järgmisel nädalal lähen Venemaale. Lähen homme Venemaa saatkonda oma viisat saama. Arvan, et suhted Euroopa ja Venemaa vahel on väga olulised ja Euroopa võlgneb Venemaale palju. Esimene asi, mida Euroopa Venemaale võlgneb, on siirus ja selgus meie Euroopas elavate venelastest kaaskodanike inimõiguste ja vabaduste kaitsmisel."@et5
"Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Natalia Estemirovan murha herätti suurta surua meissä kaikissa täällä parlamentissa, sillä kuulimme hänen sieppauksestaan päivänä, jona kokoonnuimme tänne ensimmäistä kertaa, ja kuulimme hänen murhastaan vain muutamaa tuntia myöhemmin. Tällainen ei voi olla koskettamatta kaikkia, missä tahansa maailmassa. Kuten kollegani jäsen Ernst jo sanoi, olen tiukasti sitä mieltä, että vasemmiston on puolustettava ihmisoikeuksia ja ihmisoikeuksien puolustajia kaikkialla, maasta riippumatta. Näillä iskuilla, hyökkäyksillä ihmisoikeusaktivisteja vastaan Venäjällä, on ollut hyvin huolestuttavia vaikutuksia. Niitä käytetään pelotteena ja ne tulevat varmasti olemaan traumaattisia tapahtumia kaikille niille, jotka haluavat puolustaa ihmisoikeuksia Venäjällä. Tämän vuoksi ne ovat ensimmäinen hyökkäysaste, josta seuraa koko ihmisoikeustilanteen heikkeneminen, puhumattakaan aktivistien ihmisoikeuksista. Näiden murhien vaikutuksia on siis vaikea ennakoida ja se on huolestuttavaa. Ilman nopeaa ja tehokasta oikeudellista tutkintaa ja ilman takeita ihmisoikeusaktivistien turvallisuudesta tilanne voi itse asiassa muuttua hyvin huolestuttavaksi. Tämän vuoksi äänestänkin hyvin mielelläni päätöslauselman puolesta ja siinä Venäjän viranomaisille esitettyjen ihmisoikeusaktivistien suojelemista koskevien vetoomusten seurannan puolesta. Olen kotoisin Portugalista, Euroopan toiselta laidalta, ja olen menossa Venäjälle ensi viikolla. Itse asiassa menen huomenna Venäjän suurlähetystöön hakemaan viisumiani. Katson yhteisön ja Venäjän välisten suhteiden olevan hyvin tärkeitä ja että Eurooppa on paljosta velkaa Venäjälle. Ensimmäinen asia, jonka olemme Venäjälle velkaa, on vilpittömyys ja selkeys venäläisten Euroopan kansalaisten ihmisoikeuksien ja vapauksien suojelemisessa."@fi7
"Bonsoir à tous. L’assassinat de Natalia Estemirova a suscité une grande tristesse en nous tous au sein de cette Assemblée, puisque nous avons appris son enlèvement le jour même où nous nous réunissions pour la première fois et, quelques heures plus tard, son assassinat. C’est une chose qui ne peut manquer d’émouvoir, où que l’on se trouve dans le monde. Comme l’a déjà dit ma collègue, M Ernst, je crois fermement que la gauche doit défendre les droits de l’homme et leurs défenseurs partout, indépendamment du pays où ils se trouvent. Les effets de ces attaques, de ce siège contre les militants des droits de l’homme en Russie, sont très préoccupants. Il s’agit ni plus ni moins d’intimidation et cela est certainement extrêmement traumatisant pour tous ceux qui veulent défendre les droits de l’homme en Russie. C’est la première vague d’une offensive qui, plus tard, se traduira par une détérioration de la situation globale des droits de l’homme, pour ne pas parler des droits des militants eux-mêmes. Les effets de ces assassinats sont donc imprévisibles et préoccupants. En l’absence d’une enquête judiciaire rapide et efficace et de la garantie que la sécurité des militants des droits de l’homme sera respectée, la situation peut en effet devenir extrêmement préoccupante. C’est pourquoi j’aurai grand honneur à voter en faveur de cette résolution et à relayer ses appels auprès des autorités russes pour qu’elles protègent les défenseurs des droits de l’homme. Je viens du Portugal, de l’autre extrémité de l’Europe, et, la semaine prochaine, je me rendrai en Russie. Demain, j’irai même chercher mon visa à l’ambassade de Russie. Je crois que les relations entre l’Europe et la Russie sont de la plus haute importance et que l’Europe doit beaucoup à la Russie. La première chose que l’Europe doit à la Russie est la sincérité et la clarté dans sa défense des droits de l’homme et des libertés de nos concitoyens européens de Russie."@fr8
"Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Natalija Jesztemirova meggyilkolása mérhetetlenül elszomorított mindannyiunkat ebben a Házban, hiszen elrablásáról pontosan aznap értesültünk, amikor első alkalommal gyűltünk itt össze, néhány órával később pedig a halálhíre is megérkezett. Ez óhatatlanul megindítana bárkit, legyen a világ bármely részén. Mint képviselőtársam, Ernst asszony már mondta, szilárd meggyőződésem, hogy a baloldalnak mindenhol védenie kell az emberi jogokat és az emberi jogok védelmezőit, függetlenül attól, hogy melyik országban vannak. Ezek a támadások, az emberi jogi aktivisták elleni kirohanások Oroszországban nagyon aggasztó hatásokat váltanak ki. Megfélemlítik az embereket, és minden bizonnyal rendkívül nagy traumát okoznak mindazoknak, akik Oroszországban meg akarják védeni az emberi jogokat. Ilyenformán ezek jelentik az első csapást abban az offenzívában, amely utóbb az emberi jogi helyzet egészének leromlásához fog vezetni, nem beszélve maguknak az aktivistáknak az emberi jogairól. E gyilkosságok hatásai ezért kiszámíthatatlanok és aggasztóak. Ha ez nem változik meg, ha nem indul hatékony igazságügyi vizsgálat és nem garantálják az emberi jogi aktivisták biztonságának tiszteletben tartását, valójában rendkívül aggasztó helyzet állhat elő. Ezért nagy megelégedéssel szavazok majd az állásfoglalás mellett, és figyelem, hogy az emberi jogi aktivisták védelmére vonatkozó felhívások milyen fogadtatásra találnak az orosz hatóságoknál. Portugáliából jöttem, Európa másik végéről, jövő héten pedig Oroszországba megyek. Ami azt illeti, holnap megyek az orosz nagykövetségre a vízumomért. Hiszem, hogy az Európa és Oroszország közötti kapcsolatok kiemelkedően fontosak, és Európa sokkal tartozik Oroszországnak. Az első, amivel Európa Oroszországnak tartozik, az őszinteség és a világos beszéd orosz származású európai polgártársaink emberi jogainak és szabadságainak védelmében."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, buon pomeriggio. L’assassinio di Natalia Estemirova ha destato profondo cordoglio in tutti noi in quest’Aula perché abbiamo appreso della sua cattura lo stesso giorno in cui ci siamo riuniti in questa sede per la prima volta e della sua morte poche ore dopo. Vicende del genere non possono non commuovere chiunque, ovunque nel mondo. Come ha già affermato poc’anzi la collega Ernst, credo fermamente che la sinistra debba difendere i diritti umani e i difensori dei diritti umani ovunque, prescindendo dal paese in cui si trovano. Questi attacchi, questi assalti contro i difensori dei diritti umani in Russia, hanno prodotto effetti estremamente preoccupanti. Perpetrati a scopi intimidatori, saranno sicuramente molto traumatici per tutti coloro che intendono difendere i diritti umani nel paese. Sono pertanto il primo passo di un’offensiva che successivamente porterà al deterioramento dell’intera situazione dei diritti umani, per non parlare di quelli degli stessi difensori. Gli effetti di tali uccisioni sono quindi imprevedibili e preoccupanti. Senza un’indagine giudiziaria rapida ed efficace e senza alcuna garanzia del rispetto della sicurezza dei difensori dei diritti umani, la situazione potrebbe in realtà diventare estremamente grave. Per questo voterò con grande piacere l’odierna risoluzione e ne seguirò gli appelli alle autorità russe affinché proteggano i difensori dei diritti umani. Provengo dal Portogallo, dall’altro capo dell’Europa, e la prossima settimana mi recherò in Russia. Domani andrò all’ambasciata russa per ottenere il visto. Penso che le relazioni tra Europa e Russia siano della massima importanza e l’Europa debba molto al paese. La prima cosa che le deve è la sincerità e la chiarezza nella salvaguardia dei diritti umani e delle libertà dei nostri concittadini russi in Europa."@it12
"Laba diena, ponios ir ponai. Natalijos Estemirovos žmogžudystė labai nuliūdino mus visus, esančius šiame Parlamente, nes mes apie jos pagrobimą sužinojome tą pačią dieną, kai susirinkome čia pirmą kartą, ir vos po kelių valandų išgirdome apie jos nužudymą. Tai negali palikti abejingo nė vieno, kad ir kurioje pasaulio vietoje jis būtų. Kaip jau sakė mano kolegė C. Ernst, aš tvirtai tikiu, kad kairieji turi ginti žmogaus teises ir žmogaus teisių gynėjus visur, nepaisant šalies, kurioje jie yra. Šie išpuoliai, šis žmogaus teisių aktyvistų puolimas Rusijoje kelia didelį nerimą. Tai baugina ir iš tikrųjų bus nepaprastai skausminga visiems, norintiems ginti žmogaus teises Rusijoje. Taigi tai yra pirmas puolimo, dėl kurio vėliau apskritai pablogės žmogaus teisių padėtis, jau nekalbant apie pačių aktyvistų žmogaus teises, lygmuo. Todėl šių žmogžudysčių poveikis nenuspėjamas ir kelia nerimą. Be greito ir veiksmingo teisminio tyrimo ir be garantijų, kad bus paisoma žmogaus teisių aktyvistų saugumo, padėtis iš esmės gali tapti keliančia itin didelį nerimą. Todėl aš su dideliu malonumu balsuoju už šią rezoliuciją ir pritariu joje pateikiamam kreipimuisi į Rusijos valdžios institucijas, kad jos apsaugotų žmogaus teisių aktyvistus. Aš atvykau iš Portugalijos, iš kito Europos krašto, o kitą savaitę vyksiu į Rusiją. Tiesą sakant, rytoj keliauju į Rusijos ambasadą gauti vizos. Manau, kad Europos Sąjungos ir Rusijos santykiai labai svarbūs ir kad Europos Sąjunga už daug ką dėkinga Rusijai. Pirmas dalykas, už kurį Europos Sąjunga dėkinga Rusijai, – nuoširdumas ir aiškumas ginant rusų, Europos bendrapiliečių, žmogaus teises ir laisves."@lt14
"( ) Labvakar, dāmas un kungi! slepkavība radīja lielas skumjas mums visiem šajā Parlamentā, jo mēs uzzinājām par viņas nolaupīšanu tieši tajā dienā, kad pirmoreiz sanācām šeit kopā, un pēc dažām stundām jau dzirdējām par viņas slepkavību. Tas ir kaut kas tāds, kas nevienu nevar atstāt vienaldzīgu, lai kur pasaulē viņš neatrastos. Kā jau teica mana kolēģe kundze, es stingri uzskatu, ka kreisajiem ir jāaizstāv cilvēktiesības un cilvēktiesību aizstāvji visur neatkarīgi no valsts, kurā viņi atrodas. Šie uzbrukumi, šis pret cilvēktiesību aktīvistiem vērstais trieciens Krievijā ir radījis ļoti satraucošas sekas. Tās iedarbojas kā iebiedēšana, un tās, protams, būs ārkārtīgi traumatiskas visiem, kas grib aizstāvēt cilvēktiesības Krievijā. Tāpēc tā ir ofensīvas pirmā kārta, kas vēlāk beigsies ar visas cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos, nemaz nerunājot par pašu aktīvistu cilvēktiesībām. Tāpēc šo slepkavību sekas nav paredzamas un ir satraucošas. Bez straujas un efektīvas tiesu izmeklēšanas un bez garantijas, ka cilvēktiesību aktīvistu drošība tiks ievērota, situācija faktiski var kļūt ļoti satraucoša. Tieši tāpēc es ar lielu prieku balsošu par šo rezolūciju un tādējādi vērsīšos pie Krievijas iestādēm, lai aizsargātu cilvēktiesību aktīvistus. Es esmu no Portugāles, no Eiropas otra gala, un nākamnedēļ došos uz Krieviju. Es rīt faktiski iešu uz Krievijas vēstniecību, lai saņemtu vīzu. Es domāju, ka attiecības starp Eiropu un Krieviju ir ļoti svarīgas un ka Eiropa ir daudz parādā Krievijai. Pirmā lieta, ko Eiropa ir parādā Krievijai, ir patiesums un skaidrība par cilvēktiesību un brīvību aizstāvēšanu mūsu Eiropas līdzcilvēkiem Krievijas pilsoņiem."@lv13,13
"Boa tarde a todos. O assassínio de Natalia Estemirova foi seguido nesta casa com muita emoção por todos nós, uma vez que soubemos do seu rapto no próprio dia em que reunimos pela primeira vez e, só algumas horas depois, do seu assassinato. É algo que não pode deixar de comover qualquer pessoa em qualquer parte do mundo em que se encontre e, como já disse a minha colega Cornelia Ernst, eu creio firmemente que a esquerda deve defender os defensores dos direitos humanos e os direitos humanos em toda a parte, independentemente do país em que ocorram. Os efeitos destes ataques, deste assédio aos activistas dos direitos humanos na Rússia, são muito preocupantes, funcionam como intimidação e serão, certamente, muito traumatizantes para toda a gente que queira defender os direitos humanos na Rússia e, portanto, são uma primeira camada de uma ofensiva que depois acaba por deteriorar toda a situação dos direitos humanos, para além dos direitos humanos dos próprios activistas. Portanto, os efeitos destes assassinatos são imprevisíveis, são preocupantes. Sem uma investigação judicial rápida e eficaz, sem garantias de que a segurança dos activistas dos direitos humanos será respeitada, a situação pode, de facto, ter uma evolução muitíssimo preocupante. É por isso que terei todo o gosto em votar favoravelmente esta resolução e em seguir os seus apelos às autoridades russas para que protejam os activistas dos direitos humanos. Eu venho de Portugal, do outro extremo da Europa, e irei na próxima semana para a Rússia. Amanhã mesmo irei buscar o meu visto à embaixada da Rússia, e creio que as relações entre a Europa e a Rússia são da maior importância e que a Europa deve muito à Rússia. A primeira coisa que a Europa deve à Rússia é franqueza e clareza também na defesa dos direitos humanos e das liberdades dos nossos concidadãos europeus russos."@mt15
"Goedemiddag, dames en heren. De moord op Natalia Estemirova heeft ons hier allen diep bedroefd, meer nog omdat we het nieuws van haar ontvoering vernamen op de dag dat we hier voor het eerst bijeen waren en enkele uren later in kennis werden gesteld van de moord. Dit is iets dat niemand, waar ook ter wereld, onberoerd kan laten. Net als mijn collega, mevrouw Ernst, ben ik ervan overtuigd dat links de mensenrechten en de mensenrechtenactivisten overal moet beschermen, ongeacht het land waar de schendingen zich voordoen. De gevolgen van deze aanvallen, van deze aanslagen op de mensenrechtenactivisten in Rusland, zijn bijzonder onrustwekkend. Ze hebben een intimiderend effect en zijn ongetwijfeld uitermate traumatiserend voor alle mensen die de mensenrechten in Rusland willen beschermen. Ze zijn met andere woorden de eerste stap in een offensief dat niet alleen de mensenrechten van de activisten zelf, maar mettertijd ook de mensenrechtensituatie als zodanig in het gedrang zal brengen. Het effect van deze moorden is dan ook onvoorspelbaar en verontrustend. Zonder een snel en doeltreffend gerechtelijk onderzoek en zonder garanties dat de veiligheid van de mensenrechtenactivisten zal worden gewaarborgd, kan de situatie inderdaad onrustwekkende proporties aannemen. Daarom stem ik graag voor de resolutie en zal ik de oproepen aan deRussische autoriteiten om de mensenrechtenactivisten te beschermen uit deze resolutie met plezier onder de aandacht blijven brengen. Ik kom uit Portugal, uit het andere eind van Europa. Volgende week vertrek ik naar Rusland. Ik ga overigens morgen bij de Russische ambassade mijn visum ophalen. Ik ben van oordeel dat de betrekkingen tussen Europa en Rusland van uitzonderlijk belang zijn en dat Europa veel aan Rusland verschuldigd is. Het eerste dat Europa aan Rusland verschuldigd is, is openhartigheid en duidelijkheid op het gebied van de bescherming van de mensenrechten en de vrijheden van onze Russische medeburgers in Europa."@nl3
"Dzień dobry, panie i panowie. Zabójstwo Natalii Estemirowej napełniło wszystkich w tej Izbie wielkim smutkiem, bo o jej porwaniu dowiedzieliśmy się właśnie w dniu, w którym zgromadziliśmy się tutaj po raz pierwszy, a o jej zabójstwie już kilka godzin później. Coś takiego porusza każdego, gdziekolwiek na świecie się znajduje. Jak już powiedziała moja koleżanka, pani poseł Ernst, głęboko wierzę w to, że lewica musi bronić praw człowieka oraz obrońców praw człowieka wszędzie, niezależnie od kraju, w którym się znajdują. Te ataki, ta ofensywa przeciwko działaczom na rzecz praw człowieka w Rosji ma bardzo niepokojące skutki. Powodują one zastraszenie i na pewno będzie stanowić traumatyczne przeżycie dla wszystkich, którzy chcą bronić praw człowieka w Rosji. Stanowią bowiem pierwszy etap ofensywy, która później doprowadzi do pogorszenia całej sytuacji w zakresie praw człowieka, nie mówiąc o prawach człowieka samych działaczy. Skutki tych zabójstw są więc nieprzewidywalne i niepokojące. Bez szybkiego i skutecznego dochodzenia sądowego i beż żadnych gwarancji poszanowania bezpieczeństwa działaczy na rzecz praw człowieka, sytuacja może się rzeczywiście stać skrajnie niepokojąca. Z tego względu z wielkim zadowoleniem będę głosować za przyjęciem przedmiotowej rezolucji i opowiadam się za ponowieniem zawartych w niej apeli do władz rosyjskich o ochronę aktywistów zajmujących się prawami człowieka. Pochodzę z Portugalii, leżącej na przeciwnym końcu Europy, a w przyszłym tygodniu jadę do Rosji. Jutro idę do ambasady rosyjskiej po wizę. Uważam, że stosunki między Europą a Rosją mają ogromne znaczenie, a Europa jest Rosji wiele winna. Pierwsze, co Europa jest winna Rosji to szczerość i jasne stawianie sprawy w kwestii ochrony praw człowieka oraz swobód naszych rosyjskich współobywateli Europy."@pl16
"Bună ziua, doamnelor și domnilor. Asasinarea Nataliei Estemirova ne-a cauzat tuturor celor din acest parlament o mare tristețe, deoarece am aflat de răpirea sa exact în ziua în care ne-am adunat aici pentru prima dată pentru ca, doar cu câteva ore mai târziu, să auzim că a fost ucisă. Nimeni, din orice colț al lumii, nu ar putea rămâne insensibil în faţa unui asemenea lucru. După cum a afirmat deja colega mea, dna Ernst, cred cu tărie că stânga trebuie să apere drepturile omului și pe apărătorii drepturilor omului de pretutindeni, indiferent de țara în care aceştia se află. Aceste atacuri, acest măcel împotriva activiștilor pentru drepturile omului din Rusia, au avut efecte deosebit de îngrijorătoare. Acestea funcționează ca un mecanism de intimidare și vor fi, cu siguranță, extrem de traumatizante pentru toți cei care vor să apere drepturile omului în Rusia. Prin urmare, reprezintă prima manifestare a unui atac care, ulterior, va avea drept rezultat deteriorarea întregii situații referitoare la drepturile omului, ca să nu mai vorbim de situaţia activiștilor înșiși. Efectele acestor crime sunt, prin urmare, imprevizibile și îngrijorătoare. Fără o cercetare judiciară rapidă și eficientă și fără garanția că se va asigura siguranța activiștilor pentru drepturile omului, situația poate să devină, în fapt, extrem de îngrijorătoare. De aceea îmi va face mare plăcere să votez în favoarea acestei rezoluții și să subscriu la apelurile lansate pe lângă autoritățile ruse în vederea protejării activiștilor pentru drepturile omului. Vin din Portugalia, din celălalt colț al Europei, iar săptămâna viitoare voi merge în Rusia. De fapt, mâine merg la ambasada Rusiei pentru a obține viza. Cred că relațiile dintre Europa și Rusia sunt de o importanță majoră și că Europa îi datorează mult Rusiei. Primul lucru pe care Europa îl datorează Rusiei este sinceritatea și protecția clară a drepturilor omului și a libertăților concetățenilor noștri ruși din Europa."@ro18
". Dobré odpoludnie, dámy a páni. Vražda Natálie Jestemirovovej v nás všetkých v tomto Parlamente vyvolala obrovský smútok, odkedy sme sa dozvedeli o jej únose v deň, keď sme sa tu po prvýkrát zišli, a len o niekoľko hodín neskôr sme sa dopočuli o jej zavraždení. Je to udalosť, ktorá sa musí dotknúť každého všade na svete. Ako už povedala moja kolegyňa pani Ernstová, som pevne presvedčený, že ľavica musí ľudské práva a ochrancov ľudských práv chrániť všade, bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú. Tieto útoky, toto napádanie obhajcov ľudských práv v Rusku malo veľmi znepokojivé následky. Fungujú ako zastrašovanie a určite budú mimoriadne traumatické pre všetkých, ktorí chcú chrániť ľudské práva v Rusku. Predstavujú preto prvý stupeň ofenzívy, ktorá neskôr vyústi do zhoršenia celkovej situácie v oblasti ľudských práv, nehovoriac o ľudských právach samotných aktivistov. Následky týchto vrážd sú preto nepredvídateľné a znepokojujúce. Bez rýchleho a účinného súdneho vyšetrovania a bez záruky, že sa bude rešpektovať bezpečnosť obhajcov ľudských práv, sa situácia skutočne môže stať mimoriadne znepokojujúcou. Preto budem s veľkou radosťou hlasovať za toto uznesenie a za následné vyzývanie ruských orgánov na ochranu aktivistov za ľudské práva. Pochádzam z Portugalska, z druhého konca Európy, a na budúci týždeň pôjdem do Ruska. Vlastne zajtra si idem na ruské veľvyslanectvo vyzdvihnúť svoje víza. Myslím si, že vzťahy medzi Európou a Ruskom sú veľmi dôležité a že Európa Rusku mnoho dlhuje. Európa Rusku dlhuje predovšetkým úprimnosť a jasnosť pri ochrane ľudských práv a slobôd našich európskych spoluobčanov v Rusku."@sk19
"Dober dan, gospe in gospodje. Umor Natalije Estemirove nas je vse v tem parlamentu zelo razžalostil, saj smo za njeno ugrabitev izvedeli prav na dan, ko smo se prvič zbrali tukaj, za njen umor pa samo nekaj ur zatem. To je nekaj, kar gotovo gane vsakogar ne glede na to, kje je. Kakor je povedala že moja kolegica gospa Ernst, sem trdno prepričan, da mora levica zagovarjati človekove pravice in zagovornike človekovih pravic povsod, ne glede na to, v kateri državi so. Ti napadi, ti siloviti napadi na borce za človekove pravice v Rusiji imajo zelo zaskrbljujoče posledice. Delujejo zastraševalno in bodo gotovo izjemno travmatični za vse, ki želijo obraniti človekove pravice v Rusiji. Zato so prva linija napada, zaradi katerega se bo pozneje poslabšalo celotno stanje človekovih pravic, da ne omenjamo človekovih pravic samih borcev. Zato so posledice teh umorov nepredvidljive in zaskrbljujoče. Brez hitre in učinkovite kazenske preiskave in brez zagotovila, da se bo spoštovala varnost borcev za človekove pravice, razmere dejansko lahko postanejo izjemno zaskrbljujoče. Zato bom z velikim veseljem glasoval za to resolucijo in spremljal njene pozive ruskim oblastem, naj zaščitijo borce za človekove pravice. Prihajam iz Portugalske, z drugega konca Evrope, in naslednji teden grem v Rusijo. Pravzaprav grem jutri na rusko veleposlaništvo po vizum. Menim, da so odnosi med Evropo in Rusijo nadvse pomembni in da Evropa veliko dolguje Rusiji. Evropa dolguje Rusiji predvsem iskrenost in jasnost pri varstvu človekovih pravic in svoboščin naših ruskih sodržavljanov Evrope."@sl20
"God eftermiddag, mina damer och herrar! Mordet på Natalja Estemirova orsakade stor sorg bland oss alla här i parlamentet, eftersom vi fick reda på att hon hade blivit bortförd just den dag då vi samlades här för första gången, och sedan fick höra om mordet på henne bara några timmar senare. Detta kan inte undgå att röra någon, var man än befinner sig i världen. I likhet med vad min kollega Cornelia Ernst redan har sagt är det min starka övertygelse att vänstern måste försvara de mänskliga rättigheterna och de mänskliga rättigheternas försvarare överallt, oavsett i vilket land de finns. Dessa attacker, detta våldsamma angrepp mot människorättsaktivister i Ryssland, har fått mycket oroande följder. De fungerar som hotelser och kommer med säkerhet att vara ytterst traumatiska för alla som vill försvara mänskliga rättigheter i Ryssland. De utgör därför den första vågen i en offensiv som senare kommer att leda till en försämring av hela den människorättsliga situationen, för att inte tala om aktivisternas egna mänskliga rättigheter. Följderna av dessa mord är därför svårförutsägbara och oroande. Utan en snabb och effektiv rättslig utredning och utan någon garanti för att människorättsaktivisters säkerhet kommer att respekteras kan situationen faktiskt bli oerhört oroväckande. Därför kommer jag med stort nöje att rösta för denna resolution och följa upp dess uppmaningar till de ryska myndigheterna att skydda människorättsaktivister. Jag kommer från Portugal, från den andra änden av Europa, och nästa vecka ska jag bege mig till Ryssland. Jag ska faktiskt besöka den ryska ambassaden i morgon för att få mitt visum. Jag anser att förbindelserna mellan EU och Ryssland är av yttersta vikt och att EU är skyldigt Ryssland mycket. Det första som EU är skyldigt Ryssland är uppriktighet och tydlighet i skyddet av mänskliga rättigheter och friheter för våra ryska Europamedborgare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph