Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-221"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.16.4-221"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all, please let me express my sincere sorrow for the huge tragedy that hit Taiwan on 8 August and in particular for all the people that were killed by the incredible energy of the devastation from this major disaster. Morakot was the deadliest typhoon to hit Taiwan in nearly 50 years, ravaging the island in early August and leaving about 700 people dead or missing, forcing the evacuation of thousands and burying hundreds of village homes in mudslides. On this occasion China showed great sensitivity by sending immediate aid to help Taiwanese victims. Not only was the Chinese Government ready to assist the island, but also private companies and organisations of different kinds including the Association for Relations across the Taiwan Straits and the mainland Red Cross Society. Also, the Chinese population afforded help with fundraising events organised to relieve the island from the disaster. According to the last figures, the Chinese mainland has so far donated to the typhoon victims about a CNY 1 billion, which is the equivalent of nearly USD 150 million. An important role in this situation was played by the several hundreds of prefabricated houses that were sent from China to Taiwan in order to put a roof over those who had lost their dwellings. I would like to underline the fact that the European Union, attached to the One China policy, welcomes the help that China offered Taiwan on this tragic occasion because this shows an improvement in the relations between the two territories, and it is clear that an improvement in such relations can lead to greater stability in this region. I also think, and with this I conclude, that, given the dimension of the disaster, the European Union should make use of one of its core values – solidarity – and offer Taiwan additional material and financial assistance in order to help with the massive task of reconstruction."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, v první řadě mi prosím dovolte, abych vyjádřil svou upřímnou účast s obrovskou tragédií, která postihla Tchaj-wan, a především se všemi lidmi, kteří zahynuli v důsledku neuvěřitelně ničivé energie ttéto velké katastrofy. Morakot byl nejničivějším tajfunem, který Tchaj-wan za posledních téměř 50 let postihl, zpustošil začátkem srpna ostrov a nechal za sebou 700 mrtvých a pohřešovaných, tisíce evakuovaných vesnic a stovky venkovských domů pohřbil pod vrstvami bahna. Při této příležitosti Čína projevila velké pochopení a zaslala Tchaj-wanu okamžitou pomoc. Ochotu pomoci ostrovu projevila nejen čínská vláda, ale také soukromé společnosti a nejrůznější organizace včetně Asociace pro vztahy přes Tchajwanskou úžinu a Společnost červeného kříže pevninské Číny. Pomoc poskytli také čínští obyvatelé, kteří se zapojili do finanční sbírky uspořádané na pomoc ostrovu postiženému katastrofou. Podle posledních údajů pevninská Čína dosud věnovala obětem tajfunu přibližně 1 miliardu juanů, což se rovná v přepočtu téměř 150 milionům USD. V této situaci hrálo důležitou úlohu několik stovek montovaných domků, které Čína zaslala Tchaj-wanu, aby ti, kteří přišli o svá obydlí, získali střechu nad hlavou. Chtěl bych zdůraznit, že Evropská unie, která se připojila k politice jedné Číny, vítá pomoc, kterou Čína v souvislosti s touto tragédií Tchaj-wanu nabídla, neboť to ukazuje na zlepšení vztahů mezi těmito dvěma zeměmi, a je jasné, že zlepšení těchto vztahů může vést k větší stabilitě celého regionu. Rovněž se domnívám, a tím skončím, že vzhledem k rozsahu katastrofy by Evropská unie měla uplatnit jednu ze svých základních hodnot – solidaritu – a nabídnout Tchaj-wanu další materiální a finanční pomoc, aby mu pomohla v obrovském úkolu obnovy země."@cs1
"Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne have lov at udtrykke min dybtfølte sorg over den kolossale tragedie, der ramte Taiwan den 8. august, og navnlig over alle de mennesker, der blev dræbt af den ufattelige ødelæggelseskraft ved denne omfattende katastrofe. Morakot var den mest dødbringende tyfon, der har ramt Taiwan i næsten 50 år. Den hærgede øen først i august måned og efterlod omkring 700 dræbte eller savnede, nødvendiggjorde evakueringen af tusinder og begravede hundredvis af landsbyboliger i mudderskred. Ved denne lejlighed udviste Kina stor medfølelse ved at sende øjeblikkelig hjælp til de taiwanske ofre. Ikke bare den kinesiske regering var parat til at hjælpe øen, men også private virksomheder og organisationer af forskellig art, herunder sammenslutningen for forbindelser hen over Taiwanstrædet og Røde Kors på det kinesiske fastland. Den kinesiske befolkning bidrog også gennem indsamlingsarrangementer, der skaffede nødhjælp til øen. Ifølge de seneste tal har det kinesiske fastland hidtil ydet omkring 1 mia. CNY til tyfonens ofre, svarende til næsten 150 mio. USD. De flere hundrede præfabrikerede huse, der blev sendt fra Kina til Taiwan for at give dem, der havde mistet deres hjem, tag over hovedet, spillede en vigtig rolle i denne situation. Jeg vil gerne understrege, at EU, som er tilhænger af et-Kina-politikken, glæder sig over den hjælp, som Kina har ydet til Taiwan i denne tragiske situation, fordi den er tegn på en forbedring af forholdet mellem de to områder, og det er klart, at en forbedring af forholdet kan føre til større stabilitet i regionen. Endelig mener jeg også, at EU i lyset af katastrofens omfang bør gøre brug af en af sine kerneværdier – solidaritet – og tilbyde Taiwan supplerende materiel og finansiel bistand for at hjælpe med ved den massive genopbygningsopgave."@da2
"Herr Präsident, ich möchte zuerst meiner tiefen Betroffenheit über die große Tragödie Ausdruck geben, die Taiwan am 8. August heimgesucht hat, insbesondere, was die Menschen betrifft, die durch die unglaubliche Verwüstungsenergie dieser Katastrophe getötet wurden. Morakot war der tödlichste Taifun, der Taiwan in fast 50 Jahren getroffen hat; er verwüstete die Insel Anfang August und hinterließ 700 Tote oder Vermisste; tausende von Menschen mussten evakuiert werden, und hunderte von dörflichen Behausungen wurden unter Erdrutschen begraben. China zeigte bei diesem Anlass große Sensibilität, indem es sofortige Hilfe für die taiwanesischen Opfer schickte. Nicht nur die chinesische Regierung, sondern auch verschiedene private Firmen und Organisationen, einschließlich der Vereinigung für Beziehungen beiderseits der Taiwan-Straße (Association for Relations Across the Taiwan Straits) und der Rotkreuzgesellschaft des Festlandes, waren bereit, der Insel zu helfen. Auch von der chinesische Bevölkerung kam Unterstützung in Form von Benefizveranstaltungen, die organisiert wurden, um der Insel Katastrophenhilfe leisten zu können. Laut den neuesten Zahlen hat das chinesische Festland bisher ungefähr 1 Milliarde CNY für die Taifunopfer gespendet, was fast 150 Millionen USD entspricht. In dieser Situation haben mehrere hundert Fertighäuser, die von China nach Taiwan geschickt wurden, um den obdachlos gewordenen Menschen ein Dach über dem Kopf zu bieten, eine wichtige Rolle gespielt. Ich möchte die Tatsache unterstreichen, dass die Europäische Union im Zusammenhang mit der "One-China-Policy" die Hilfe begrüßt, die China Taiwan bei diesem tragischen Ereignis bereitgestellt hat, da dies auf eine Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Territorien hinweist, und es klar ist, dass eine Verbesserung dieser Beziehungen zu mehr Stabilität in dieser Region führen kann. Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich der Ansicht bin, dass sich die Europäische Union aufgrund des Ausmaßes der Katastrophe auf einen ihrer Grundgedanken - die Solidarität - besinnen und Taiwan weiteres Material und finanzielle Unterstützung zukommen lassen sollte, um bei der gewaltigen Aufgabe des Wiederaufbaus zu helfen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αρχικά επιτρέψτε μου να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου για την τεράστια τραγωδία που έπληξε την Ταϊβάν στις 8 Αυγούστου και συγκεκριμένα για όλους τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν λόγω της σφοδρότητας αυτής της μείζονος καταστροφής. Ο Morakot ήταν ο πιο θανατηφόρος τυφώνας που έπληξε την Ταϊβάν τα τελευταία 50 έτη, σαρώνοντας το νησί στις αρχές Αυγούστου, αφήνοντας 700 νεκρούς ή αγνοούμενους, προκαλώντας τον αναγκαστικό εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων και θάβοντας εκατοντάδες σπίτια σε χωριά κάτω από τόνους λάσπης. Στην περίπτωση αυτή η Κίνα επέδειξε μεγάλη ευαισθησία αποστέλλοντας άμεση βοήθεια για να συνδράμει τα θύματα στην Ταϊβάν. Όχι μόνο η κινεζική κυβέρνηση, αλλά και ιδιωτικές εταιρείες και οργανώσεις διαφόρων ειδών, περιλαμβανομένης της Ένωσης για τις Σχέσεις στα Στενά της Ταϊβάν και της Εταιρείας του Ερυθρού Σταυρού της ενδοχώρας, ήταν διατεθειμένες να βοηθήσουν το νησί. Επίσης, ο κινεζικός πληθυσμός παρείχε βοήθεια με εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων με σκοπό την παροχή βοήθειας στο νησί για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η κινεζική ενδοχώρα έχει δωρίσει ως τώρα στα θύματα του τυφώνα περίπου 1 δισεκατομμύριο γιουάν Κίνας, που αντιστοιχούν σχεδόν σε 150 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Σημαντικό ρόλο στην κατάσταση αυτή διαδραμάτισαν οι αρκετές εκατοντάδες προκατασκευασμένων σπιτιών που εστάλησαν από την Κίνα στην Ταϊβάν, προκειμένου να παρασχεθεί στέγη σε εκείνους που έχασαν τις οικίες τους. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσηλωμένη στην πολιτική της ενιαίας Κίνας, επικροτεί τη βοήθεια που προσέφερε η Κίνα στην Ταϊβάν σε αυτήν την τραγική περίσταση, επειδή αυτό δείχνει βελτίωση στις σχέσεις μεταξύ των δύο περιφερειών, και είναι σαφές ότι η βελτίωση στις σχέσεις αυτές μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη σταθερότητα στη συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης πιστεύω, και με αυτό ολοκληρώνω, ότι, δεδομένου του μεγέθους της καταστροφής, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει μία από τις βασικές αξίες της –την αλληλεγγύη– και να προσφέρει στην Ταϊβάν πρόσθετη υλική και χρηματοοικονομική βοήθεια, προκειμένου να συνδράμει στο πελώριο έργο της ανοικοδόμησης."@el10
"Señor Presidente, quisiera en primer lugar expresar mi sincero pesar por la enorme tragedia que golpeó Taiwán el 8 de agosto y, en particular, por todas las personas que fallecieron a consecuencia de la increíble fuerza devastadora de este gran desastre. Morakot fue el tifón más mortífero que ha golpeado a Taiwán en los últimos 50 años, asolando la isla a principios de agosto y dejando cerca de 700 personas muertas o desaparecidas, obligando a la evacuación de miles de personas y sepultando cientos de hogares a consecuencia de los desprendimientos. En esta ocasión China demostró una fuerte sensibilidad al enviar ayuda inmediata a las víctimas taiwanesas. El Gobierno chino no fue el único que se aprestó a ayudar a la isla; también lo hicieron empresas privadas y organizaciones de diversa naturaleza, incluidas la Asociación para las Relaciones a través del Estrecho de Taiwán y la Cruz Roja de la China continental. La propia población china contribuyó organizando eventos para la recaudación de fondos destinados a socorrer a la isla tras el desastre. Según los últimos datos disponibles, la China continental ha donado hasta el momento cerca de 1 000 millones de yuanes renminbi, suma que equivale aproximadamente a 150 millones de dólares estadounidenses. Los cientos de casas prefabricadas enviadas desde China a Taiwán con el fin de dar cobijo a aquellos que se habían quedado sin hogar desempeñaron un importante papel en esa situación. Me gustaría destacar el hecho de que la Unión Europea, comprometida con el principio de «una sola China», acoge con satisfacción la ayuda que China prestó a Taiwán en esta ocasión trágica, puesto que este hecho demuestra una mejora en las relaciones entre los dos territorios y es evidente que dicha mejora puede llevar a una mayor estabilidad en la región. También creo, y con esto concluyo, que, dada la dimensión del desastre, la Unión Europea debería hacer uso de uno de sus valores fundamentales —la solidaridad— y ofrecer a Taiwán asistencia material y financiera adicional para contribuir a la inmensa tarea de reconstrucción."@es21
"Austatud juhataja! Esiteks väljendan siirast kurbust suure tragöödia pärast, mis tabas Taiwani 8. augustil ja eriti avaldan kaastunnet nende kõikide inimeste pärast, kes selle suure katastroofi meeletu hävitava energia tõttu hukkusid. Morakot oli Taiwani viimase 50 aasta ohvriterohkeim taifuun, mis laastas saart augusti alguses ja mille tagajärjel suri või jäi kadunuks umbes 700 inimest, sundides tuhandeid inimesi evakueeruma ja kattes sadu külasid mudalaviinidega. Antud juhul näitas Hiina üles suurt tundlikkust, saates Taiwani ohvritele kohest abi. Mitte ainult Hiina valitsus polnud valmis saarele abi osutama vaid seda olid valmis tegema ka mitmesugused eraettevõtted ja organisatsioonid, sealhulgas Taiwani Väina Suhete Edendamise Assotsatsioon ja mandri Punase Risti Ühing. Oma abi pakkusid ka Hiina kodanikud, kes aitasid korraldada rahaliste vahendite kogumise üritusi, et katastroofist toibuva saare olukorda parandada. Viimaste arvude kohaselt on Mandri-Hiina taifuuni ohvritele annetanud umbes 1 miljard jüääni, mis on umbes 150 miljardit USA dollarit. Antud olukorras olid olulised Hiinast Taiwani saadetud mitusada monteeritavat maja, et elamu kaotanud inimesed saaksid katuse pea kohale. Rõhutan asjaolu, et n-ö ühele Hiina poliitikale kindlaks jääv Euroopa Liit tervitab abi, mida Hiina Taiwanile selles traagilises olukorras pakkus, kuna see on näide kahe territooriumi vahelistest suhete paranemisest ja on selge, et selliste suhete paranemine võib selles piirkonnas kaasa tuua suurema stabiilsuse. Arvan ka, ning sellega ma lõpetan, et kui võtta arvesse katastroofi mõõtmeid, peaks Euroopa Liit kasutama ühte oma põhiväärtustest, solidaarsust, ja pakkuma Taiwanile täiendavat materiaalset ja rahalist abi, et aidata teostada tohutu suurt rekonstrueerimisülesannet."@et5
"Arvoisa puhemies, aivan aluksi haluan ilmaista vilpittömän suruni Taiwanin 8. elokuuta kohtaamasta valtavasta tragediasta ja erityisesti tämän valtavan katastrofin uskomattoman tuhovoiman tappamista ihmisistä. Morakot oli tuhoisin Taiwaniin lähes 50 vuoteen iskeneistä taifuuneista, se riehui saarella elokuun alussa jättäen jälkeensä noin 700 kuollutta tai kadonnutta, pakottaen tuhannet siirtymään kodeistaan ja haudaten sadoittain kyliä mutaliejuun. Tässä tilanteessa Kiina osoitti suurta herkkyyttä ja lähetti välittömästi apua taiwanilaisille uhreille. Niin Kiinan hallitus kuin yksityiset yritykset ja erilaiset organisaatiot olivat valmiita auttamaan saarta, muun muassa maiden välisten suhteiden yhdistys sekä mantereen Punainen Risti. Myös Kiinan väestö antoi tukea ja rahaa kerättiin auttamaan katastrofista kärsinyttä saarta. Viimeisimpien lukujen mukaan Manner-Kiina on tähän mennessä lahjoittanut taifuunin uhreille noin miljardi Kiinan jeniä, mikä vastaa lähes 150 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria. Suuri merkitys tässä tilanteessa oli useilla sadoilla esivalmistetuilla taloilla, jotka lähetettiin Kiinasta Taiwaniin, jotta asumuksensa menettäneet saivat katon päänsä päälle. Haluan korostaa sitä, että yhden Kiinan politiikkaan sitoutunut Euroopan unioni on kiitollinen Kiinan Taiwanille tässä traagisessa tilanteessa tarjoamasta avusta, koska tämä osoittaa näiden kahden alueen suhteiden parantuneen, ja on selvää, että suhteiden parantuminen voi johtaa vakauteen alueella. Lopuksi katson myös, että ottaen huomioon katastrofin laajuuden Euroopan unionin on tartuttava yhteen keskeisistä arvoistaan – solidaarisuuteen – ja tarjottava Taiwanille lisämateriaalia ja rahoitusapua auttaakseen valtavassa jälleenrakennustehtävässä."@fi7
". Monsieur le Président, permettez-moi, avant toute chose, d’exprimer ma profonde tristesse pour l’immense tragédie qui a frappé Taïwan le 8 août dernier, en particulier pour toutes les personnes qui ont perdu la vie dans cette terrible catastrophe aux effets totalement dévastateurs. Morakot est le typhon le plus destructeur qu’ait connu Taïwan au cours de ces quelque cinquante dernières années. Il a ravagé l’île début août, faisant 700 victimes, morts ou disparus, obligeant des milliers de personnes à évacuer et noyant sous la boue des centaines de maisons. À cette occasion, la Chine a fait preuve d’une grande sensibilité en envoyant une aide immédiate aux victimes taïwanaises. L’aide est venue non seulement du gouvernement chinois, mais également de diverses sociétés et organisations privées, dont l’Association pour les relations entre les deux rives du détroit de Taiwan et la Croix-Rouge continentale. Par ailleurs, les Chinois ont organisé des collectes de fonds destinées à aider l’île à faire face aux répercussions de la catastrophe. Selon les dernières statistiques, la Chine continentale a déjà donné environ 1 milliard de yuans aux victimes du typhon, soit près de 150 millions de dollars. Entre autres actions importantes, la Chine a envoyé à Taïwan plusieurs centaines de maisons préfabriquées afin de reloger les personnes ayant perdu leur habitation. Je voudrais souligner que l’Union européenne, qui soutient la politique d’une seule Chine, salue l’aide offerte par la Chine à Taïwan à l’occasion de ce tragique événement parce que cette initiative est le signe d’un réchauffement des relations entre les deux territoires, et il est clair qu’une telle amélioration peut déboucher sur une stabilité accrue dans la région. Je pense également, et je conclurai par cette remarque, qu’étant donné l’ampleur de la catastrophe, l’Union européenne devrait mettre l’une de ses valeurs fondamentales – la solidarité – en application et fournir à Taïwan une assistance matérielle et financière supplémentaire pour les lourdes opérations de reconstruction à venir."@fr8
"Elnök úr! Először is engedje meg, hogy őszinte együttérzésemet fejezzem ki e hatalmas tragédia iránt, amely augusztus 8-án csapott le Tajvanra, és különösképpen mindazon emberek iránt, akiket e súlyos katasztrófa hihetetlen pusztító ereje ölt meg. Az elmúlt közel 50 évben a Morakot volt a Tajvanra lecsapó leggyilkosabb tájfun, amely augusztus elején végzett pusztítást a szigeten, mintegy 700 ember halálát, illetve eltűnését okozva és több ezer ember kitelepítését téve szükségessé, és amelyben több száz falusi otthont temetett maga alá az iszapcsuszamlás. Ez alkalommal Kína nagy érzékenységről tett tanúbizonyságot, amikor azonnali segélyt küldött a tajvani áldozatok megsegítésére. Nemcsak a kínai kormány, de a magánvállalatok és a különböző szervezetek is készen álltak a sziget megsegítésére, idesorolva az Egyesület a Tajvani-szoroson Keresztüli Kapcsolatokért szervezetet és a Vöröskeresztet anyaországi szervezetét is. A kínai lakosság adománygyűjtési események szervezésével járult hozzá a katasztrófa sújtotta szigetet megsegítéséhez. A legutóbbi adatok szerint, a kínai anyaország ez idáig mintegy 1 milliárd CNY-t adományozott a tájfun áldozatainak, ami közel 150 millió USD-nek felel meg. Ebben a helyzetben fontos szerepet játszott az a több száz készház, amelyet Kínából küldtek Tajvanba annak érdekében, hogy fedél kerüljön az otthonukat elvesztett emberek feje fölé. Szeretném kiemelni azt a tényt, hogy az Európai Unió, amely csatlakozik az „egy Kína” elvhez, üdvözli a Kína által e tragikus esemény során Tajvannak nyújtott segítséget, mert ez javulást mutat a két terület közötti kapcsolatokban, és egyértelmű, hogy az ilyen kapcsolatokban végbement javulás nagyobb stabilitáshoz vezethet ebben a térségben. Hiszem azt is – és ezzel be is fejezem –, hogy ismerve a katasztrófa méreteit, az Európai Uniónak érvényesíteni kell egyik alapvető értékét, a szolidaritást, és további anyagi és pénzügyi támogatást kell felajánlania Tajvannak, ezzel segítve az újjáépítés nehéz feladatában."@hu11
". Signor Presidente, mi permetta innanzi tutto di esprimere sincero cordoglio per l’immane tragedia che ha colpito Taiwan l’8 agosto e per le vittime coinvolte dalla devastazione provocata da questa calamità. Morakot è stato il tifone più violento che abbia colpito Taiwan negli ultimi 50 anni o quasi: ai primi di agosto ha devastato l’isola, provocando circa 700 vittime tra morti e dispersi e ha costretto migliaia di persone a evacuare le proprie abitazioni dopo che il fango aveva inghiottito centinaia di villaggi e case. In questo frangente la Cina ha dimostrato grande sensibilità, inviando aiuti immediati alle vittime taiwanesi. Non è stato soltanto il governo cinese a dare tempestiva assistenza all’isola: si sono aggiunte anche aziende private e organizzazioni di diverso tipo, inclusa la Association for Relations across the Taiwan Straits e la Croce Rossa continentale. Anche la popolazione cinese ha voluto contribuire, con raccolte di fondi a favore dell’isola colpita dal tifone. Secondo gli ultimi dati, la Cina continentale ha devoluto alle vittime del tifone circa 1 miliardo di renminbi, pari a quasi 150 milioni di dollari. Estremamente utili sono state le centinaia di case prefabbricate inviate dalla Cina per dare riparo ai taiwanesi rimasti senza casa. L'Unione europea, nel contesto della politica “One China”, apprezza l’aiuto che la Cina ha prestato a Taiwan in questa tragica circostanza, che testimonia un miglioramento delle relazioni tra i due paesi e potrebbe assicurare maggiore stabilità alla regione. In conclusione, credo che – vista la portata del disastro – l'Unione europea dovrebbe fare ricorso a uno dei suoi valori fondamentali, quello della solidarietà, per offrire a Taiwan ulteriore assistenza materiale e finanziaria per affrontare l’impegnativa fase della ricostruzione."@it12
". – Pone pirmininke, pirmiausia leiskite man išreikšti savo nuoširdų gailestį dėl didžiulės tragedijos, kuri sukrėtė Taivaną rugpjūčio 8 d., ir visų pirma dėl visų, žuvusių dėl neįtikimos šios didžiulės nelaimės niokojančios jėgos. Rugpjūčio mėn. pradžioje salą nusiaubęs „Morakot“ buvo negailestingiausias iš visų taifūnų, nuo kurių nukentėjo Taivanas per beveik 50 metų – dėl jo žuvo arba dingo 700 ir buvo priversti evakuotis tūkstančiai žmonių, purvo nuošliaužose palaidota šimtai namų. Šiuo atveju Kinija parodė didelį jautrumą skubiai pasiųsdama pagalbą, kad padėtų Taivano aukoms. Padėti salai buvo pasirengusi ne tik Kinijos vyriausybė, bet ir įvairios privačios bendrovės ir organizacijos, įskaitant Asociaciją ryšiams su kita Taivano sąsiaurio puse ir žemyninės dalies Raudonojo Kryžiaus draugiją. Be to, Kinijos gyventojai sugebėjo padėti rinkdami lėšas renginiuose, organizuotuose siekiant suteikti paramą salai dėl ištikusios nelaimės. Naujausiais duomenimis, Kinijos žemyninė dalis iki šiol taifūno aukoms paaukojo apie 1 mlrd. CNY, tai atitinka beveik 150 mln. USD. Svarbi funkcija šiuo atveju atlikta iš Kinijos į Taivaną atsiuntus kelis šimtus surenkamųjų namų, siekiant suteikti pastogę tiems, kurie neteko būstų. Norėčiau pabrėžti tai, kad Europos Sąjunga, tvirtai laikydamasi „vienos Kinijos politikos“, palankiai vertina pagalbą, kurią Kinija pasiūlė Taivanui šiuo tragišku atveju, nes tai rodo dviejų teritorijų santykių atšilimą. Aišku, kad toks santykių atšilimas gali lemti didesnį stabilumą šiame regione. Be to, manau ir darau išvadą, kad atsižvelgdama į nelaimės mastą Europos Sąjunga turėtų išnaudoti vieną iš savo pagrindinių vertybių – solidarumą – ir pasiūlyti Taivanui papildomą materialinę ir finansinę pagalbą siekdama padėti įvykdyti didžiulę atstatymo užduotį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Vispirms, lūdzu, ļaujiet man izteikt visdziļākās skumjas par milzīgo traģēdiju, kas notika Taivānā 8. augustā, jo īpaši par visiem cilvēkiem, ko nogalināja šīs lielās katastrofas neticamā postošā enerģija. bija visnāvējošākā viesuļvētra, kāda Taivānā bijusi gandrīz 50 gados, plosoties salā augusta sākumā un atstājot aiz sevis aptuveni 700 mirušu vai pazudušu cilvēku, piespiežot evakuēt tūkstošiem cilvēku un simtiem māju aprokot zemes nogruvumos. Šajā gadījumā Ķīna izrādīja lielu iejūtību, nosūtot tūlītēju palīdzību Taivānas upuriem. Ne tikai Ķīnas valdība bija gatava palīdzēt salai, bet arī privāti uzņēmumi un dažāda veida organizācijas, tostarp Taivānas un Ķīnas Sarkanā Krusta biedrības abpusējo sakaru apvienība. Arī Ķīnas iedzīvotāji sniedza palīdzību, organizējot pasākumus ziedojumu vākšanai katastrofas seku pārvarēšanai salā. Saskaņā ar jaunākajiem datiem kontinentālā Ķīna līdz šim ir ziedojusi viesuļvētras upuriem aptuveni CNY 1 miljardu, kas ir līdzvērtīgs gandrīz USD 150 miljoniem. Šajā situācijā svarīga nozīme bija vairākiem simtiem saliekamo māju, kas tika nosūtītas no Ķīnas uz Taivānu, lai dotu pajumti tiem, kuri bija zaudējuši savus mājokļus. Es vēlētos uzsvērt to, ka Eiropas Savienība, atbalstīdama „vienas Ķīnas” politiku, atzinīgi vērtē palīdzību, ko Ķīna piedāvāja Taivānai šajā traģiskajā gadījumā, jo tas apliecina attiecību uzlabošanos starp šīm divām teritorijām, un ir skaidrs, ka šādu attiecību uzlabošanās var radīt lielāku stabilitāti reģionā. Noslēgumā gribu teikt, ka es arī domāju, ka, ņemot vērā katastrofas apmēru, Eiropas Savienībai būtu jāizmanto viena no savām pamatvērtībām — solidaritāte — un jāpiedāvā Taivānai papildu materiālā un finanšu palīdzība, lai palīdzētu milzīgajā atjaunošanas darbā."@lv13
"Mr President, first of all, please let me express my sincere sorrow for the huge tragedy that hit Taiwan on 8 August and in particular for all the people that were killed by the incredible energy of the devastation from this major disaster. Morakot was the deadliest typhoon to hit Taiwan in nearly 50 years, ravaging the island in early August and leaving about 700 people dead or missing, forcing the evacuation of thousands and burying hundreds of village homes in mudslides. On this occasion China showed great sensitivity by sending immediate aid to help Taiwanese victims. Not only was the Chinese Government ready to assist the island, but also private companies and organisations of different kinds including the Association for Relations across the Taiwan Straits and the mainland Red Cross Society. Also, the Chinese population afforded help with fundraising events organised to relieve the island from the disaster. According to the last figures, the Chinese mainland has so far donated to the typhoon victims about a CNY 1 billion, which is the equivalent of nearly USD 150 million. An important role in this situation was played by the several hundreds of prefabricated houses that were sent from China to Taiwan in order to put a roof over those who had lost their dwellings. I would like to underline the fact that the European Union, attached to the One China policy, welcomes the help that China offered Taiwan on this tragic occasion because this shows an improvement in the relations between the two territories, and it is clear that an improvement in such relations can lead to greater stability in this region. I also think, and with this I conclude, that, given the dimension of the disaster, the European Union should make use of one of its core values – solidarity – and offer Taiwan additional material and financial assistance in order to help with the massive task of reconstruction."@mt15,15
"Mijnheer de Voorzitter, allereerst zou ik uiting willen geven aan mijn diepe bedroefdheid over de enorme tragedie die zich op 8 augustus op Taiwan heeft voltrokken, met name over de vele dodelijke slachtoffers die door de enorme vernietigende kracht van deze grote ramp zijn gevallen. De tyfoon Morakot, die Taiwan begin augustus heeft geteisterd, was de dodelijkste die het eiland in de afgelopen 50 jaar heeft getroffen: 700 mensen kwamen om het leven of worden vermist, duizenden inwoners moesten worden geëvacueerd en honderden huizen in de dorpen werden bedolven door modderstromen. China heeft in deze situatie groot medeleven aan de dag gelegd door spoedhulp te verlenen aan de Taiwanese slachtoffers. Niet alleen de Chinese regering was bereid het eiland te hulp te schieten, maar ook particuliere bedrijven en allerlei organisaties, waaronder de Vereniging voor betrekkingen tussen China en Taiwan en het Rode Kruis van de Volksrepubliek. Ook heeft de Chinese bevolking hulp geboden door inzamelingsacties te organiseren om de ramp op het eiland te bestrijden. Volgens de nieuwste cijfers heeft het vasteland van China tot dusver rond 1 miljard Chinese yuan gedoneerd aan de slachtoffers van de tyfoon, dat wil zeggen een bedrag van bijna 150 miljoen dollar. In deze situatie kwam een belangrijke rol toe aan honderden noodonderkomens die door China naar Taiwan werden gestuurd om onderdak te bieden aan inwoners die hun huizen hadden verloren. Ik zou willen onderstrepen dat de Europese Unie, die het één-China-beleid voorstaat, verheugd is over de hulp die China bij deze tragische gebeurtenis aan Taiwan heeft geboden, aangezien hieruit een verbetering van de betrekkingen tussen de beide entiteiten blijkt, en het is duidelijk dat een verbetering van deze betrekkingen tot grotere stabiliteit in de regio kan leiden. Tot slot ben ik van mening dat de Europese Unie met het oog op de dimensie van de ramp uitdrukking dient te verlenen aan een van haar centrale waarden – solidariteit – en Taiwan aanvullende materiële en financiële bijstand dient aan te bieden om de enorme wederopbouwtaak te ondersteunen."@nl3
"Panie przewodniczący! Przede wszystkim pozwolę sobie wyrazić najszczerszy smutek z powodu tragedii, która dotknęła Tajwan w dniu 8 sierpnia, a zwłaszcza żal z powodu ludzi, którzy zginęli w wyniku olbrzymiej niszczycielskiej siły. Tajfun Morakot spowodował na Tajwanie największą liczbę ofiar śmiertelnych od blisko 50 lat, pustosząc kraj na początku sierpnia i pozostawiając za sobą ponad 700 ofiar śmiertelnych i osób zaginionych, zmuszając tysiące ludzi do ucieczki i topiąc setki wiejskich domostw w błotnych osuwiskach. Chiny wykazały się w tej sytuacji ogromną wrażliwością i wysłały na Tajwan natychmiastową pomoc dla ofiar. Nie tylko rząd chiński był gotów do udzielenia pomocy, ale również firmy prywatne i różnego rodzaju organizacje, w tym Stowarzyszenie na rzecz stosunków w Cieśninie Tajwańskiej oraz chiński Czerwony Krzyż. Także ludność chińska przyczyniła się do akcji pomocowej organizując zbiórkę funduszy na rzecz odbudowy wyspy. Z ostatnich danych wynika, że Chiny jak dotychczas przekazały ofiarom tajfunu pomoc w wysokości około 1 miliarda yuanów, czyli równowartość blisko 150 milionów dolarów. W zaistniałej sytuacji ogromną rolę odegrało przekazanie przez Chiny kilkuset domów z prefabrykatów, które pomogły zapewnić dach nad głową ludziom, którzy stracili domy. Chciałbym podkreślić, że Unia Europejska uznająca politykę jednych Chin, z zadowoleniem przyjmuje pomoc oferowaną w tej tragicznej sytuacji przez Chiny na rzecz Tajwanu, ponieważ jest to dowód ocieplenia stosunków między dwoma terytoriami, a powszechnie wiadomo, że takie ocieplenie może doprowadzić do większej stabilizacji w regionie. Na zakończenie dodam, że moim zdaniem Unia Europejska, biorąc pod uwagę rozmiary katastrofy, powinna wykorzystać jedną ze swych fundamentalnych zasad, czyli solidarność i zaoferować Tajwanowi dodatkowe materiały oraz pomoc finansową, by wesprzeć go w trudnym zadaniu odbudowy."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, permita-me que manifeste o meu sincero pesar pela enorme tragédia que assolou Taiwan em 8 de Agosto e, em especial, pelas pessoas que foram vítimas mortais da força incrível desta devastação causada por tão grande catástrofe. Morakot foi o tufão mais mortal que atingiu Taiwan nos últimos 50 anos, destruindo a ilha no princípio de Agosto e deixando 700 pessoas mortas ou desaparecidas, obrigando à evacuação de milhares e soterrando centenas de casas de aldeia sob o deslizamento de terras. Nesta ocasião, a China deu mostras de grande sensibilidade ao enviar desde logo ajuda às vítimas do tufão em Taiwan. Não só o Governo chinês se prontificou a prestar assistência à ilha, como também organizações e empresas privadas de diferentes tipos, incluindo a (Associação para as Relações entre os dois estreitos de Taiwan) e a (Cruz Vermelha continental. Também a população chinesa prestou ajuda através da organização de eventos para angariação de fundos destinados a realizar operações de socorro na ilha atingida pela catástrofe. De acordo com os últimos números, até à data, o continente chinês doou às vítimas do tufão cerca de mil milhões de CNY (Yuan Chinês), o que equivale a quase 150 milhões de dólares americanos. Nesta situação, foi de extrema importância as várias centenas de casas pré-fabricadas enviadas pela China para Taiwan a fim de dar um tecto a quem o perdeu. Gostaria de salientar o facto de a União Europeia, associada à política de "uma só China", saudar a ajuda que a China prestou a Taiwan nesta trágica situação, pois dá nota de uma melhoria nas relações entre os dois territórios, e a verdade é que uma melhoria nas relações entre estes dois territórios pode inquestionavelmente conduzir a uma maior estabilidade na região. Creio também, e com isto termino, que, dada a dimensão da catástrofe, a União Europeia deverá fazer uso dos seus valores de base – solidariedade – e oferecer a Taiwan mais ajuda material e financeira com vista a contribuir para a gigantesca tarefa de reconstrução."@pt17
"Dle președinte, mai întâi de toate, permiteți-mi, vă rog, să îmi exprim îndurerarea sinceră cu privire la imensa tragedie care a lovit Taiwanul la 8 august și, în special, pentru toți oamenii care au fost uciși de incredibila energie devastatoare a acestui dezastru de proporții. Morakot a fost cel mai teribil taifun care a lovit Taiwanul în ultimii aproape 50 de ani, pustiind insula la începutul lunii august și lăsând în urma sa aproximativ 700 de persoane decedate sau dispărute, forțând evacuarea a mii de oameni și îngropând sute de locuințe rurale sub noroaie. Cu această ocazie, China a arătat o mare sensibilitate, trimițând ajutoare imediate în sprijinul victimelor din Taiwan. Nu doar guvernul chinez a fost cel care și-a arătat disponibilitatea de a oferi asistență insulei, ci și societăți private și organizații de diferite tipuri, inclusiv Asociaţia pentru relaţiile dintre cele două maluri ale Strâmtorii Taiwan și Crucea Roșie de pe continent. De asemenea, populația chineză și-a oferit ajutorul, cu ocazia evenimentelor de strângere de fonduri organizate în scopul ajutorării insulei în urma dezastrului. Conform ultimelor cifre, China continentală a donat până în prezent victimelor taifunului aproximativ 1 miliard de yuani chinezi, echivalentul a aproape 150 de milioane de dolari. Un rol important în această situație a fost jucat de cele câteva sute de case din prefabricate, trimise din China în Taiwan pentru persoanele care și-au pierdut locuințele. Aș dori să subliniez faptul că Uniunea Europeană, atașată politicii pentru O singură China, salută ajutorul oferit de China Taiwanului cu această tragică ocazie, deoarece aceasta demonstrează o îmbunătățire a relațiilor dintre cele două teritorii și este clar că o îmbunătățire a acestor relații poate duce la o mai mare stabilitate în această regiune. De asemenea, cred, și cu aceasta voi încheia, că, date fiind dimensiunile dezastrului, Uniunea Europeană ar trebui să recurgă la una dintre valorile sale de bază - solidaritatea - și să ofere Taiwanului asistență financiară şi materială suplimentară, pentru a contribui la imensele eforturi de reconstrucție necesare."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcel by som predovšetkým vyjadriť úprimnú ľútosť nad obrovskou tragédiou, ktorá zasiahla Taiwan 8. augusta, a najmä nad tými, ktorí sa stali obeťami skazy ohromujúcej sily tejto veľkej katastrofy. Morakot bol najsmrteľnejším tajfúnom, ktorý zasiahol Taiwan za posledných takmer 50 rokov. Začiatkom augusta spustošil celý ostrov, zanechal za sebou 700 mŕtvych a nezvestných, vyžiadal si evakuáciu tisícov ľudí a pod návalmi bahna pochoval stovky vidieckych domov. Pri tejto príležitosti Čína preukázala veľkú citlivosť, keď k obetiam v Taiwane vyslala okamžitú pomoc. Pomôcť ostrovu bola pripravená nielen čínska vláda, ale aj súkromné spoločnosti a organizácie rôzneho druhu vrátane Asociácie pre vzťahy medzi Taiwanom a pevninskou Čínou (ARATS) a pevninského spoločenstva Červeného kríža. Čínske obyvateľstvo tiež poskytlo svoju pomoc formou finančných zbierok na pomoc ostrovu, aby sa spamätal z katastrofy. Podľa najnovších údajov kontinentálna Čína zatiaľ darovala obetiam tajfúnu približne 1 miliardu CNY, čo je takmer 150 miliónov USD. Dôležitú úlohu zohralo v tejto situácii niekoľko stoviek montovaných domov, ktoré Čína poslala Taiwanu, aby poskytla strechu nad hlavou tým, ktorí prišli o svoje obydlia. Rád by som zdôraznil skutočnosť, že Európska únia, ktorá lipne na politike jednej Číny, víta pomoc Číny Taiwanu v tejto tragickej udalosti, pretože je prejavom zlepšenia vzťahov medzi dvoma teritóriami a je jasné, že zlepšenie takýchto vzťahov môže viesť k zvýšeniu stability v tomto regióne. Okrem toho si myslím, a touto poznámkou budem končiť, že vzhľadom na rozsah katastrofy by Európska únia mala prejaviť jednu zo svojich kľúčových hodnôt – solidaritu – a ponúknuť Taiwanu viac materiálu a finančnej pomoci, aby mu pomohla s potrebnou a rozsiahlou rekonštrukciou."@sk19
"Gospod predsednik, najprej mi, prosim, dovolite, da izrazim iskreno žalost zaradi velike tragedije, ki je prizadela Tajvan 8. avgusta, in predvsem zaradi vseh ljudi, ki so umrli zaradi nezaslišane silovitosti opustošenja te velike nesreče. Morakot je bil najbolj smrtonosen tajfun, kar jih je prizadelo Tajvan v skoraj 50 letih, in je na začetku avgusta razdejal otok ter za seboj pustil približno 700 mrtvih ali pogrešanih, v evakuacijo prisilil na tisoče prebivalcev ter pod zemeljskimi plazovi pokopal na stotine domov v vaseh. Ob tem dogodku je Kitajska pokazala veliko rahločutnosti, ko je poslala takojšnjo pomoč tajvanskim žrtvam. Kitajska vlada ni bila pripravljena pomagati samo otoku, temveč tudi različnim zasebnim družbam in organizacijam, vključno z Združenjem za odnose v Tajvanski ožini in Rdečim križem celinske Kitajske. Poleg tega je kitajsko prebivalstvo nudilo pomoč z dogodki za zbiranje sredstev, ki so bili organizirani za reševanje otoka po naravni nesreči. Po zadnjih podatkih je celinska Kitajska žrtvam tajfuna doslej darovala približno 1 milijardo CNY, kar znaša skoraj 150 milijonov USD. Pomembno vlogo v teh razmerah je imelo več sto montažnih hiš, ki so bile s Kitajske poslane na Tajvan, da bi tisti, ki so izgubili svoje domove, dobili streho nad glavo. Rad bi poudaril dejstvo, da Evropska unija, ki je naklonjena politiki enovite Kitajske, pozdravlja pomoč, ki jo je Kitajska ponudila Tajvanu ob tem tragičnem dogodku, saj to kaže na izboljšanje odnosov med območjema, in jasno je, da izboljšanje takšnih odnosov lahko poveča stabilnost v tej regiji. Prav tako menim, in s tem bom končal, da bi Evropska unija glede na razsežnost nesreče morala uporabiti eno svojih glavnih vrednot – solidarnost – in Tajvanu ponuditi dodatno materialno in finančno pomoč pri izjemno obsežni obnovi."@sl20
"Herr talman! Låt mig först få uttrycka min uppriktiga sorg över den väldiga tragedi som drabbade Taiwan den 8 augusti och särskilt över alla de människor som dödades av den otroliga energin i förödelsen från denna stora katastrof. Morakot var den mest dödsbringande tyfon som drabbat Taiwan på nästan 50 år. Den hemsökte ön tidigt i augusti och lämnade omkring 700 människor döda eller saknade, tvingade tusentals till evakuering och begravde hundratals byhus i jordskred. Vid detta tillfälle visade Kina stor lyhördhet genom att omedelbart skicka hjälp för att bistå taiwanesiska offer. Inte bara den kinesiska regeringen var redo att hjälpa ön utan också privata företag och organisationer av olika slag, däribland Association for Relations across the Taiwan Straits och Röda korset på fastlandet. Det kinesiska folket erbjöd också hjälp med penninginsamlingar som organiserats för att hjälpa ön att hantera katastrofen. Enligt den senaste statistiken har det kinesiska fastlandet hittills donerat omkring 1 miljard yuan renminbi till tyfonoffren, vilket motsvarar nästan 150 miljoner US-dollar. En viktig roll i denna situation spelade de flera hundra monteringsfärdiga hus som skickades från Kina till Taiwan för att ge tak över huvudet till dem som hade förlorat sina bostäder. Jag skulle vilja understryka att EU, som stöder politiken för ett enat Kina, välkomnar den hjälp som Kina erbjöd Taiwan vid denna tragiska händelse eftersom det tyder på en förbättring av förbindelserna mellan de båda territorierna, och det står klart att en förbättring av dessa förbindelser kan leda till ökad stabilitet i denna region. Jag anser också, och det får bli mina avslutande ord, att EU med tanke på katastrofens omfattning bör tillämpa en av sina grundläggande värderingar, solidaritet, och erbjuda Taiwan ytterligare materiellt och ekonomiskt bistånd för att bidra till det omfattande återuppbyggnadsarbetet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Association for Relations across the Taiwan Straits"17
"Red Cross Society"17
"S-D grupas vārdā"13
"Victor Boştinaru,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
"fraktsiooni S-D nimel"5
"jménem skupiny S-D"1
"în numele Grupului S-D"18
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph