Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-220"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.16.4-220"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Republik Taiwan wurde am 8. August in ihren Grundfesten erschüttert. Mit unbändiger Kraft fegte der Taifun Morakot über die Insel hinweg und löschte mehr als 750 Menschenleben aus. Tausende verloren Hab und Gut, Landstriche wurden verwüstet. Der Schaden beträgt mehr als 2,5 Milliarden Euro. Der Wiederaufbau einer vielerorts zerstörten Infrastruktur wird Monate dauern. Als Zeichen der Solidarität war es uns Europäern ein Anliegen, die taiwanesische Bevölkerung im Rahmen der Katastrophenhilfe zu unterstützen. Die EVP, Frau Kuneva, unterstützt die Initiativen, die die Europäische Kommission in Gang gebracht hat. Umso verwunderlicher ist es, dass die taiwanesischen Botschaften angewiesen wurden, jede ausländische Hilfe abzulehnen. Das führte zu heftiger Kritik und am 13. August zu notwendigen Korrekturen eines völlig fehlgeschlagenen Krisenmanagements. Kurz darauf trat Ministerpräsident Liu Chao-shiuan zurück. Eine weitere Irritation gab es jetzt beim mehrtägigen Besuch des Dalai Lama Anfang September in Taiwan. Er wollte mit den Überlebenden für die Opfer beten, mehr nicht. Mitgefühl ist seit Jahren die Botschaft der vielbeachteten Reden und Bücher des Dalai Lama. Erneut protestierte die chinesische Regierung lautstark und übte massiven Druck aus. Es ist empörend, dass Peking aus einer rein humanitären Aktion des Dalai Lama wieder einmal ein Politikum gemacht hat. Taiwan muss sich die Frage gefallen lassen, auf wessen Seite es eigentlich steht. Staatspräsident Ma Ying-jeou hatte die Einreise des Friedensnobelpreisträgers erst nach heftigen Protesten aus der eigenen Bevölkerung gestattet. Wir, Frau Kommissarin, sind gefordert, den Dialog mit Taiwan zu intensivieren – in humanitären Fragen, aber auch in Fragen unserer grundsätzlichen Orientierung. Demokratie, Menschenrechte und Solidarität gehören untrennbar zusammen, auch in diesem aufstrebenden asiatischen Land!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, Republika Tchaj-wan se 8. srpna otřásla v základech. Ostrovem se zuřivě přehnal tajfun Morakot a za sebou zanechal více než 750 mrtvých. Tisíce lidí přišly o svůj majetek a bylo zpustošeno rozlehlé území. Vyčíslené škody přesahují 2,5 miliardy EUR. Rekonstrukce infrastruktury, která byla ve velkém rozsahu poškozena, potrvá měsíce. Na znamení solidarity jsme my Evropané chtěli obyvatelům Tchaj-wanu poskytnout potřebnou pomoc, a vyjádřit jim tak svou podporu. Paní Kuneva, skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) podporuje iniciativy, které podnítila Evropská komise. Tím více překvapuje, že tchajwanské zastupitelské úřady obdržely pokyn, aby veškerou zahraniční pomoc odmítly. To vyvolalo ostrou kritiku a vedlo k tomu, že 13. srpna byly ve zcela pochybeném plánu na zvládnutí krize provedeny potřebné změny. Krátce poté předseda vlády Liu Chao-shiuan podal demisi. Další příčinou podrážděné reakce byla několikadenní návštěva dalajlámy, která se uskutečnila v září. Dalajláma se pouze chtěl spolu s těmi, kdo přežili, pomodlit za oběti. Soucítění je už dlouhou dobu poselstvím široce oceňovaných dalajlamových projevů a knih. Čínská vláda opět hlasitě protestovala a vyvinula obrovský tlak. Je ostudné, že Peking opět udělal z čistě humanitárního dalajlamova činu politickou záležitost. Tchaj-wan si musí sám položit otázku, na čí straně vlastně stojí. Prezident Ma Ying-jeou pouze dovolil, po mohutných protestech svých vlastních občanů, nositeli Nobelovy ceny míru vstoupit na území země. Paní komisařko, musíme prohloubit náš dialog s Tchaj-wanem – o humanitárních otázkách, ale také o otázce našich základních hodnot. Demokracie, lidská práva a solidarita jsou neoddělitelné, i v této rozvíjející se asijské zemi."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Republikken Taiwan blev rystet i sin grundvold den 8. august. Tyfonen Morakot fejede hen over øen med stor styrke og efterlod mere end 750 dræbte. Tusinder mistede deres ejendom, og store landområder blev lagt øde. Skaderne beløber sig til mere end 2,5 mia. EUR. Genopbygningen af en infrastruktur, der er blevet kraftigt ødelagt, vil tage måneder. Som et tegn på vores solidaritet ønskede vi europæere at støtte Taiwans befolkning ved at yde nødhjælp. Fru Kuneva! Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) støtter de initiativer, som Kommissionen har iværksat. Det er så meget desto mere overraskende, at de taiwanske ambassader blev beordret til at afvise al bistand fra udlandet. Det førte til stærk kritik og den 13. august til stærkt tiltrængte justeringer af et fuldstændig fejlslagent krisestyringsprogram. Kort tid efter trådte premierminister Liu Chao-shiuan tilbage. En anden grund til irritation var Dalai Lamas besøg i Taiwan, der strakte sig over flere dage i september. Han ønskede blot at bede for ofrene sammen med de overlevende. Medfølelse har længe været budskabet i Dalai Lamas højt berømmede taler og bøger. Endnu en gang protesterede den kinesiske regering højlydt og udøvede et tungt pres. Det er skandaløst, at Peking endnu en gang har gjort en udelukkende humanitær handling fra Dalai Lamas side til et politisk anliggende. Taiwan må spørge sig selv, hvis side man egentlig er på. Præsident lod kun modtageren af Nobels fredspris rejse ind i landet efter kraftige protester fra sin egen befolkning. Fru kommissær, vi må intensivere vores dialog med Taiwan – om humanitære spørgsmål, men også om vores grundlæggende værdier. Demokrati, menneskerettigheder og solidaritet er uadskillelige, selv i denne asiatiske vækstøkonomi."@da2
"Kύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Δημοκρατία της Ταϊβάν κλονίστηκε συθέμελα στις 8 Αυγούστου. Ο τυφώνας Morakot σάρωσε το νησί, αφήνοντας περισσότερους από 750 νεκρούς. Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τα υπάρχοντά τους και μεγάλες εκτάσεις γης ερημώθηκαν. Το κόστος της καταστροφής ανέρχεται σε περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ανοικοδόμηση υποδομών που καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό θα διαρκέσει μήνες. Ως ένδειξη αλληλεγγύης, εμείς οι Ευρωπαίοι επιθυμούμε να στηρίξουμε τον λαό της Ταϊβάν παρέχοντας αρωγή για τις καταστροφές. Κυρία Kuneva, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) στηρίζει τις πρωτοβουλίες που δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεγάλη έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι οι πρεσβείες της Ταϊβάν διατάχθηκαν να αρνηθούν κάθε ξένη βοήθεια. Αυτό οδήγησε σε έντονες επικρίσεις και, στις 13 Αυγούστου, σε πολυπόθητες προσαρμογές επί ενός απόλυτα αποτυχημένου προγράμματος διαχείρισης κρίσεων. Λίγο καιρό μετά, ο πρωθυπουργός Liu Chao-shiuan παραιτήθηκε. Άλλος ένας λόγος αναστάτωσης ήταν η επίσκεψη του Δαλάι Λάμα στην Ταϊβάν για αρκετές ημέρες τον Σεπτέμβριο. Επιθυμούσε απλώς να προσευχηθεί για τα θύματα μαζί με τους επιζώντες. Η συμπόνια αποτελεί εδώ και χρόνια το μήνυμα των ιδιαίτερα επικροτούμενων λόγων και βιβλίων του Δαλάι Λάμα. Ακόμη μια φορά η κινεζική κυβέρνηση προέβη σε έντονες διαμαρτυρίες και άσκησε έντονη πίεση. Εξωφρενικό είναι το γεγονός ότι το Πεκίνο δημιούργησε ξανά πολιτικό θέμα από μια καθαρά ανθρωπιστική πράξη του Δαλάι Λάμα. Η Ταϊβάν πρέπει να αναρωτηθεί σε ποια πλευρά βρίσκεται τελικά. Ο πρόεδρος Ma Ying-jeou επέτρεψε στον τιμημένο με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης Δαλάι Λάμα να εισέλθει στη χώρα μόνο μετά από έντονες διαμαρτυρίες από τον λαό του. Κυρία Επίτροπε, πρέπει να εντατικοποιήσουμε τον διάλογό μας με την Ταϊβάν – επί ανθρωπιστικών θεμάτων, αλλά και επί του θέματος των θεμελιωδών αξιών. Η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αλληλεγγύη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, ακόμα και σε αυτήν την αναδυόμενη ασιατική χώρα."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, the Republic of Taiwan was shaken to its foundations on 8 August. Typhoon Morakot swept across the island with unbridled force, leaving more than 750 people dead. Thousands lost their belongings and large areas of land were laid waste. The damage amounts to more than EUR 2.5 billion. The reconstruction of an infrastructure that has been widely damaged will take months. As a token of our solidarity, we Europeans wished to support the Taiwanese people by providing disaster relief. Mrs Kuneva, the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) supports the initiatives that the European Commission has instigated. It is all the more surprising that the Taiwanese embassies were instructed to refuse all foreign aid. That led to strong criticism and on 13 August to much needed adjustments to a completely abortive crisis management programme. Shortly after that, Prime Minister Liu Chao-shiuan resigned. Another cause of irritation was the visit to Taiwan by the Dalai Lama over several days in September. He merely wanted to pray for the victims with the survivors. Sympathy has long been the message of the much-acclaimed speeches and books of the Dalai Lama. Once again the Chinese government made loud protests and brought a huge amount of pressure to bear. It is outrageous that Peking has once again made a political issue out of a purely humanitarian act by the Dalai Lama. Taiwan must ask itself whose side it is actually on. President Ma Ying-jeou only allowed the Nobel Peace Prize winner to enter the country after strong protests from his own people. Commissioner, we need to intensify our dialogue with Taiwan – on humanitarian issues, but also on the issue of our fundamental values. Democracy, human rights and solidarity are inseparable, even in this emerging Asiatic country."@en4
"Señor Presidente, Señorías, la República de Taiwán vio sacudidos sus cimientos el pasado 8 de agosto. El tifón Morakot barrió la isla con su fuerza incontrolada, dejando más de 750 personas fallecidas. Miles de ciudadanos perdieron todas sus pertenencias y grandes superficies de tierra quedaron inservibles. Los daños ascienden a más de 2 500 millones de euros. La reconstrucción de una infraestructura que ha sufrido unos daños tan graves llevará meses. Como muestra de nuestra solidaridad, los europeos quisimos ayudar al pueblo taiwanés suministrándole ayuda. Señora Kuneva, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) apoya las iniciativas que ha emprendido la Comisión Europea. Resulta cuando menos sorprendente que las embajadas de Taiwán recibieran instrucciones de rechazar toda ayuda extranjera. Tal situación provocó fuertes críticas y el 13 de agosto fue necesario introducir importantes ajustes en un programa de gestión de crisis totalmente frustrado. Poco después, el Primer Ministro Liu Chao-shiuan renunció a su cargo. Otro motivo de irritación fue la visita del Dalai Lama a Taiwán en septiembre, que se prolongó durante varios días. Su única intención era rezar por las víctimas junto a los supervivientes. El mensaje principal de los aclamados discursos y libros del Dalai Lama siempre ha sido el pésame. Una vez más el Gobierno chino protestó enérgicamente y ejerció una enorme presión. Es vergonzoso que Pekín haya vuelto a convertir un acto puramente humanitario del Dalai Lama en una cuestión política. Taiwán debe preguntarse de qué lado está realmente. El Presidente Ma Ying-jeou solo permitió que el ganador del Premio Nobel de la Paz entrase en el país tras escuchar las enérgicas protestas de su propio pueblo. Señora Comisaria, debemos intensificar nuestro diálogo con Taiwán, tanto en materia humanitaria como en lo tocante a nuestros valores fundamentales. Democracia, derechos humanos y solidaridad son inseparables, incluso para ese país asiático emergente."@es21
"Austatud juhataja, head kolleegid! 8. Augustil koges Taiwan sündmust, mis raputas riigi alustalasid. Taifuun Morakot pühkis ohjeldamatu jõuga üle saare, surmates rohkem kui 750 inimest. Tuhanded kaotasid oma vara ja suured maa-alad hävinesid. Kahju ulatus rohkem kui 2,5 miljardi euroni. Laialdaselt kahjustada saanud infrastruktuuri rekonstrueerimine võtab aega kuid. Solidaarsuse märgina soovime meie, eurooplased katastroofiabi pakkumisega Taiwani toetada. Meglena Kuneva, Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) toetab Euroopa Komisjoni propageeritavaid initsiatiive. Seepärast on veelgi üllatavam, et Taiwani saatkondadele anti juhised igasugusest välisabist keelduda. See põhjustas tugeva kriitika ja 13. augustil viidi täiesti tulutusse kriisihaldusprogrammi suured vajalikud muudatused sisse. Mõne aja pärast astus peaminister Liu Chao-shiuan tagasi. Veel põhjustas ärritust Dalai Lama külaskäik Taiwani mitme septembrikuu päeva jooksul. Ta tahtis lihtsalt koos ellujäänutega hukkunute eest palvetada. Kaastunne on pikka aega olnud Dalai Lama väga kiidetud kõnede ja raamatute sõnumiks. Hiina valitsus protesteeris taas kord häälekalt ja tekitas suure surve. See on skandaalne, et Peking on jälle muutnud Dalai Lama täiesti humanitaarse tegutsemise poliitiliseks küsimuseks. Taiwan peab endalt küsima, kelle poolt nad õigupoolest on. President Ma Ying-jeou lubas Nobeli preemia saajal siseneda riiki alles pärast seda, kui tema oma rahvas oli intensiivselt protesteerinud. Volinik, peame Taiwaniga dialoogi tihendama humanitaarküsimustes, kuid ka meie fundamentaalsete väärtuste küsimuses. Demokraatia, inimõigused ja solidaarsus on lahutamatud isegi isegi tärkava majandusega asiaatlikus riigis."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Taiwanin tasavaltaa ravisteltiin sen perustuksia myöten 8. päivänä elokuuta. Morakot-taifuuni pyyhkäisi saaren yli hillittömällä voimalla ja tappoi yli 750 ihmistä. Tuhannet menettivät omaisuutensa ja suuret osat maata tuhoutuivat. Vahingot ylittävät 2,5 miljardia euroa. Laajalti vaurioituneen infrastruktuurin jälleenrakentaminen vie kuukausia. Merkkinä solidaarisuudestamme me eurooppalaiset halusimme auttaa Taiwanin kansaa toimittamalla hätäapua. Arvoisa komission jäsen Kuneva, Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) tukee Euroopan komission käynnistämiä aloitteita. On hyvin yllättävää, että taiwanilaisia suurlähetystöjä ohjeistettiin kieltäytymään ulkomaisesta avusta. Tämä herätti voimakasta kritiikkiä ja 13. elokuuta kipeästi kaivattuihin mukautuksiin täysin tuloksettomassa kriisinhallintaohjelmassa. Pian tämän jälkeen pääministeri Liu Chao-shiuan erosi. Toinen ärtymystä herättänyt seikka oli Dalai Laman monipäiväinen vierailu Taiwaniin syyskuussa. Hän halusi ainoastaan rukoilla uhrien puolesta eloonjääneiden kanssa. Myötätunto on pitkään ollut Dalai Laman kiitettyjen puheiden ja kirjojen pääviesti. Jälleen kerran Kiinan hallitus protestoi äänekkäästi ja sai aikaan valtavia paineita. On raivostuttavaa, että Peking on jälleen tehnyt Dalai Laman humanitaarisista toimista poliittisia kysymyksiä. Taiwanin on kysyttävä itseltään, kenen puolella se todella on. Presidentti Ma Ying-jeou salli Nobelin rauhanpalkinnon saajan tulla maahan vasta kansalaisten voimakkaiden protestien jälkeen. Arvoisa komission jäsen, meidän on tehostettava vuoropuheluamme Taiwanin kanssa – niin humanitaarisista asioista kuin perusarvoistamme. Demokratia, ihmisoikeudet ja solidaarisuus ovat erottamattomia, myös tässä nopeasti kehittyvässä aasialaisessa valtiossa."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la République de Taïwan a été profondément ébranlée le 8 août dernier, lorsque le typhon Morakot a balayé l’île, faisant plus de 750 morts. Des milliers de personnes ont perdu leurs biens et de vastes surfaces de terre ont été ravagées. Les dégâts s’élèvent à plus de 2,5 milliards d’euros. La reconstruction des infrastructures très endommagées prendra des mois. En signe de notre solidarité, nous, Européens, avons voulu soutenir le peuple taïwanais en lui apportant une aide d’urgence. Madame Kuneva, le groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) appuie les initiatives lancées par la Commission européenne. Il est d’autant plus surprenant que les ambassades taïwanaises aient eu pour consigne de refuser toute aide étrangère. Cela a suscité des critiques sévères et, le 13 août, des ajustements indispensables ont été apportés à un programme de gestion des crises totalement raté. Peu après, le Premier ministre Liu Chao-shiuan a démissionné. Un autre sujet d’irritation a été la visite de plusieurs jours rendue par le dalaï-lama à Taïwan en septembre. Il souhaitait juste prier pour les victimes avec les survivants. La compassion est le message véhiculé depuis toujours par le dalaï-lama dans ses discours et ouvrages largement salués par le public. Une fois encore, le gouvernement chinois s’est totalement opposé à cette visite et a fait fortement pression pour l’empêcher. Il est proprement scandaleux que Pékin ait encore une fois créé un scandale politique pour un acte purement humanitaire du dalaï-lama. Taïwan doit se demander de quel côté il est réellement. Le président Ma Ying-jeou n’a d’ailleurs autorisé le Prix Nobel à entrer dans le pays qu’après de vives protestations de son peuple. Madame la Commissaire, nous devons intensifier notre dialogue avec Taïwan, sur les questions humanitaires, mais également sur la question de nos valeurs fondamentales. La démocratie, les droits de l’homme et la solidarité sont inextricablement liés, même dans ce pays asiatique émergeant."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! A Tajvani Köztársaság augusztus 8-án alapjaiban rázkódott meg. A Morakot tájfun féktelen erővel söpört végig a szigeten, több mint 750 ember életét követelve. Több ezren mindenüket elvesztették és hatalmas földterületek maradtak parlagon. A veszteség több mint 2,5 milliárd eurót tesz ki. A súlyosan megrongálódott infrastruktúra helyreállítása hónapokig fog tartani. Szolidaritásunk jeleként mi európaiak, katasztrófasegély nyújtásával kívántuk támogatni a tajvani népet. Kuneva asszony! Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoportja támogatja az Európai Bizottság által indított kezdeményezéseket. Annál inkább meglepő, hogy a tajvani nagykövetségeket arra utasították, hogy ne fogadjanak el semmilyen külföldi segélyt. Ez komoly bírálatokat váltott ki, és augusztus 13-án a teljesen sikertelen válságkezelő program kiigazítását tette szükségessé. Nem sokkal ezután Liu Chao-shiuan miniszterelnök lemondott. Az izgatottság másik okát a Dalai Láma szeptember elejei több napos tajvani látogatása jelentette. Mindössze a túlélőkkel akart imádkozni az áldozatokért. A Dalai Láma széles körben figyelemre méltatott beszédei és könyvei már évek óta az együttérzés üzenetét közvetítik. A kínai kormány megint csak hangosan tiltakozott és hatalmas nyomást fejtett ki. Felháborító, hogy Peking ismételten politikai kérdést csinált a Dalai Láma egy tisztán humanitárius cselekedetéből. Tajvannak fel kell tennie magának azt a kérdést, hogy valójában kinek az oldalán is áll. Ma Ying-jeou elnök a Nobel-békedíj nyertesét csak saját népe erőteljes tiltakozását követően engedte be az országba. Biztos asszony! Fokoznunk kell a Tajvannal folytatott párbeszédünket – a humanitárius kérdéseket, de az alapvető értékeinkkel kapcsolatos kérdéseket illetően is. A demokrácia, az emberi jogok és a szolidaritás elválaszthatatlanok egymástól, még ebben a feltörekvő ázsiai országban is."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’8 agosto la Repubblica di Taiwan è stata scossa alle fondamenta. Il tifone Morakot ha spazzato l’isola con forza inaudita mietendo più di 750 vittime. Migliaia di persone hanno perso tutti i loro beni e vaste aree del paese sono state distrutte. I danni ammontano a più di 2,5 miliardi di euro. La ricostruzione di un’infrastruttura profondamente danneggiata richiederà mesi. Quale segno della nostra solidarietà, noi europei abbiamo voluto esprimere sostegno al popolo taiwanese erogando assistenza per calamità. Onorevole Kuneva, il gruppo PPE sostiene le iniziative sollecitate dalla Commissione europea. E’ stato molto sorprendente che le ambasciate taiwanesi siano state istruite a rifiutare ogni assistenza straniera. Ciò ha suscitato notevoli critiche portando il 13 agosto agli indispensabili adeguamenti di un programma di gestione della crisi del tutto fallimentare. Poco dopo, il primo ministro Liu Chao-shiuan si è dimesso. Altro motivo di irritazione è stata la visita per alcuni giorni in settembre a Taiwan del Dalai Lama, il quale voleva soltanto pregare per le vittime con i sopravvissuti. La solidarietà è da tempo il messaggio degli acclamatissimi discorsi e testi del Dalai Lama. Anche in questo caso il governo cinese ha protestato con veemenza creando notevoli tensioni. E’ oltraggioso che Pechino ancora una volta trasformi in questione politica un atto puramente umanitario del Dalai Lama. Taiwan deve chiedersi da quale parte è effettivamente schierata. Il presidente Ma Ying-jeou, dopo forti proteste del suo popolo, ha permesso soltanto al Nobel per la pace di entrare nel paese. Signora Commissario, dobbiamo intensificare il dialogo con Taiwan sui temi umanitari, ma anche sulla questione dei nostri valori fondamentali. Democrazia, diritti umani e solidarietà sono inscindibili, anche in questo paese asiatico emergente."@it12
"Pone pirmininke, ponios ir ponai, rugpjūčio 8 d. Taivano Respublikos pamatai buvo sukrėsti. Per salą su nesuvaldoma jėga praūžė taifūnas „Morakot“, dėl kurio žuvo daugiau nei 750 žmonių. Tūkstančiai žmonių neteko savo daiktų, o dideli žemės plotai virto tyrlaukiais. Žala siekia daugiau nei 2,5 mlrd. EUR. Labai apgadintos infrastruktūros atstatymas užtruks mėnesius. Kad parodytume savo solidarumo ženklą, mes, europiečiai, norėjome paremti Taivano gyventojus teikdami pagalbą nelaimės padariniams šalinti. Ponia M. Kuneva, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija palaiko Europos Komisijos pateiktas iniciatyvas. Vis dėlto stebina tai, kad Taivano ambasadoms nurodyta atsisakyti visos užsienio pagalbos. Dėl to sulaukta stiprios kritikos, todėl rugpjūčio 13 d. padaryti labai reikalingi visiškai nevaisingos krizių valdymo programos pakeitimai. Netrukus po to ministras pirmininkas Liu Chao-shiuan nusileido. Kita susierzinimo priežastis – Dalai Lamos kelių dienų vizitas į Taivaną rugsėjo mėnesį. Jis tik norėjo pasimelsti už aukas kartu su likusiais gyvais žmonėmis. Užuojauta ilgai buvo plačiai pripažintų Dalai Lamos kalbų ir knygų žinia. Eilinį kartą Kinijos vyriausybė reiškė garsius protestus ir panaudojo didžiulį spaudimą. Piktina tai, kad Pekinas eilinį kartą iš vien tik humanitarinio Dalai Lamos poelgio padarė politinę problemą. Taivanas turi paklausti savęs, kieno pusėje iš tiesų jis yra. Prezidentas Ma Ying-jeou leido Nobelio taikos premijos laureatui atvykti į šalį tik po ryžtingų šalies gyventojų protestų. Ponia Komisijos nare, mums reikia intensyvinti dialogą su Taivanu ne tik humanitariniais klausimais, bet ir mūsų pagrindinių vertybių klausimais. Demokratija, žmogaus teisės ir solidarumas yra neatskiriamos vertybės netgi šioje sparčiai kylančios ekonomikos Azijos šalyje."@lt14
"( ) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Taivānas Republika 8. augustā tika satricināta līdz pamatiem. Viesuļvētra brāzās pāri salai ar nevaldāmu spēku, aiz sevis atstājot vairāk nekā 750 mirušo. Tūkstošiem cilvēku zaudēja to, kas tiem bija piederējis, un tika izputināti lieli zemes apgabali. Postījumu apmērs pārsniedz EUR 2,5 miljardus. Plašo infrastruktūras postījumu atjaunošana prasīs mēnešus. Apliecinot savu solidaritāti, mēs, eiropieši, vēlējāmies atbalstīt Taivānas cilvēkus, sniedzot palīdzību seku likvidēšanā. kundze, Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) grupa atbalsta Eiropas Komisijas sāktās iniciatīvas. Vēl jo lielāks ir pārsteigums, ka Taivānas vēstniecības bija instruētas atteikt visu ārvalstu palīdzību. Tas izraisīja spēcīgu kritiku, un 13. augustā tika veikti nepieciešamie grozījumi pilnīgi neveiksmīgajā krīzes vadības programmā. Drīz pēc tam premjerministrs atkāpās. Cits uztraukuma cēlonis bija Dalailamas vairāku dienu vizīte Taivānā septembrī. Viņš tikai gribēja kopā ar dzīvi palikušajiem aizlūgt par upuriem. Līdzjūtība jau sen ir bijusi Dalailamas daudz cildināto runu un grāmatu vēstījums. Ķīnas valdība kārtējo reizi pauda skaļus protestus un radīja milzīgu spiedienu. Ir nepieļaujami, ka Dalailamas pilnīgi humāno rīcību Pekina atkal pārvērta par politisku jautājumu. Taivānai jājautā pašai sev, kurā pusē tā faktiski ir. Prezidents atļāva Nobela miera prēmijas laureātam iebraukt valstī tikai pēc paša tautas stingriem protestiem. Komisāre, mūsu dialogam ar Taivānu — par humāniem jautājumiem, bet arī par mūsu pamatvērtībām — ir jākļūst intensīvākam. Demokrātija, cilvēktiesības un solidaritāte nav šķiramas pat šajā topošajā Āzijas valstī."@lv13
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Republik Taiwan wurde am 8. August in ihren Grundfesten erschüttert. Mit unbändiger Kraft fegte der Taifun Morakot über die Insel hinweg und löschte mehr als 750 Menschenleben aus. Tausende verloren Hab und Gut, Landstriche wurden verwüstet. Der Schaden beträgt mehr als 2,5 Milliarden Euro. Der Wiederaufbau einer vielerorts zerstörten Infrastruktur wird Monate dauern. Als Zeichen der Solidarität war es uns Europäern ein Anliegen, die taiwanesische Bevölkerung im Rahmen der Katastrophenhilfe zu unterstützen. Die EVP, Frau Kuneva, unterstützt die Initiativen, die die Europäische Kommission in Gang gebracht hat. Umso verwunderlicher ist es, dass die taiwanesischen Botschaften angewiesen wurden, jede ausländische Hilfe abzulehnen. Das führte zu heftiger Kritik und am 13. August zu notwendigen Korrekturen eines völlig fehlgeschlagenen Krisenmanagements. Kurz darauf trat Ministerpräsident Liu Chao-shiuan zurück. Eine weitere Irritation gab es jetzt beim mehrtägigen Besuch des Dalai Lama Anfang September in Taiwan. Er wollte mit den Überlebenden für die Opfer beten, mehr nicht. Mitgefühl ist seit Jahren die Botschaft der vielbeachteten Reden und Bücher des Dalai Lama. Erneut protestierte die chinesische Regierung lautstark und übte massiven Druck aus. Es ist empörend, dass Peking aus einer rein humanitären Aktion des Dalai Lama wieder einmal ein Politikum gemacht hat. Taiwan muss sich die Frage gefallen lassen, auf wessen Seite es eigentlich steht. Staatspräsident Ma Ying-jeou hatte die Einreise des Friedensnobelpreisträgers erst nach heftigen Protesten aus der eigenen Bevölkerung gestattet. Wir, Frau Kommissarin, sind gefordert, den Dialog mit Taiwan zu intensivieren – in humanitären Fragen, aber auch in Fragen unserer grundsätzlichen Orientierung. Demokratie, Menschenrechte und Solidarität gehören untrennbar zusammen, auch in diesem aufstrebenden asiatischen Land!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, de Republiek Taiwan werd op 8 augustus getroffen door een natuurramp die het land op zijn grondvesten deed schudden. Met ongebreideld geweld raasde de tyfoon Morakot over het eiland heen, waarbij meer dan 750 mensen om het leven kwamen. Duizenden mensen verloren alles wat ze bezaten en grote delen van het land werden verwoest. De schade is opgelopen tot meer dan 2,5 miljard euro. De heropbouw van de op vele plaatsen verwoeste infrastructuur zal maanden duren. Als teken van solidariteit wensen wij Europeanen de Taiwanese bevolking te steunen door noodhulp te bieden. Mevrouw Kuneva, de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) steunt de initiatieven die de Europese Commissie in gang heeft gezet. Daarom is het des te meer verwonderlijk dat de Taiwanese ambassades de instructie kregen om alle buitenlandse hulp af te wijzen. Dit leidde tot heftige kritiek en op 13 augustus tot de noodzakelijke correcties van een volslagen mislukt management van de noodsituatie. Kort daarna trad premier Liu Chao-shiuan af. Een andere bron van irritatie vormde het bezoek van de Dalai Lama aan Taiwan begin september. Hij wilde alleen maar met de overlevenden voor de slachtoffers bidden. Mededogen is sinds jaar en dag de boodschap van de veelgeprezen toespraken en boeken van de Dalai Lama. Opnieuw protesteerde de Chinese regering heftig en oefende enorme druk uit. Het is stuitend dat Peking uit een puur humanitaire actie van de Dalai Lama opnieuw een politieke kwestie heeft gemaakt. Taiwan zou zich moeten afvragen aan wiens kant het nu eigenlijk staat. President Ma Ying-jeou gaf pas na hevige protesten van zijn eigen bevolking toestemming aan de winnaar van de Nobelprijs voor de vrede om het land binnen te komen. Mevrouw de commissaris, wij moeten de dialoog met Taiwan intensifiëren, op het gebied van humanitaire kwesties, maar ook wat betreft onze fundamentele waarden. Democratie, mensenrechten en solidariteit vormen samen een onlosmakelijk geheel, ook in dit opkomende Aziatische land!"@nl3,3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! W dniu 8 sierpnia ogromna katastrofa wstrząsnęła całą Republiką Tajwanu. Nad wyspą z niesłychaną siłą przeleciał tajfun Morakot, pozostawiając za sobą ponad 750 ofiar śmiertelnych. Tysiące ludzi straciło swój dobytek, a ogromne obszary lądu zostały zdewastowane. Straty wyniosły ponad 2,5 miliarda euro. Odbudowa zniszczonej w znacznym stopniu infrastruktury potrwa miesiącami. Europejczycy na znak solidarności chcieliby wesprzeć ludność Tajwanu, dostarczając im pomoc. Pani Kuneva! Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) popiera inicjatywy podjęte przez Komisję Europejską. Dlatego tym bardziej zadziwia fakt, że ambasady tajwańskie otrzymały instrukcje, by nie przyjmować pomocy zagranicznej. Wywołało to falę krytyki, w wyniku czego 13 sierpnia wprowadzono tak bardzo potrzebne zmiany w całkowicie nieskutecznym programie zarządzania kryzysowego. Premier Liu Chao-shiuan podał się do dymisji wkrótce po tych wydarzeniach. Kolejnym powodem do rozdrażnienia okazała się kilkudniowa, wrześniowa wizyta Dalajamy na Tajwanie, który chciał jedynie pomodlić się z ocalonymi za ofiary kataklizmu. Od dawna głównym przesłaniem uznanych wystąpień i książek autorstwa Dalajlamy jest współczucie. Raz jeszcze chiński rząd głośno protestował przeciwko tej wizycie i wywierał silne naciski. To niesłychane, że Pekin ponownie uczynił z czysto humanitarnego czynu Dalajlamy kwestię polityczną. Tajwan musi zadać sobie pytanie, po czyjej jest właściwie stronie. Prezydent Ma Ying-jeou dopiero po zdecydowanych protestach ludności zezwolił laureatowi nagrody Nobla na wjazd do kraju. Pani komisarz! Musimy wzmocnić nasz dialog z Tajwanem, zarówno w zakresie kwestii humanitarnych, jak i naszych podstawowych wartości. Nie można rozdzielić demokracji, praw człowieka i solidarności, nawet w tym wschodzącym azjatyckim państwie."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em 8 de Agosto, a República de Taiwan foi abalada nos seus alicerces. O tufão Morakot varreu a ilha com uma força desenfreada, deixando um saldo de mais de 750 mortos. Milhares de pessoas perderam os seus haveres e grandes áreas de terra foram devastadas. Os prejuízos ascendem a mais de 2,5 mil milhões de euros. A reconstrução de uma infra-estrutura que foi seriamente danificada levará meses. Como testemunho da nossa solidariedade, nós, europeus, quisemos apoiar o povo de Taiwan fornecendo auxílio aos sinistrados. Senhora Comissária Meglena Kuneva, o Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) apoia as iniciativas que a Comissão Europeia promoveu. É absolutamente surpreendente que as embaixadas de Taiwan tivessem sido instruídas no sentido de recusar toda a ajuda estrangeira. Isto provocou fortes críticas e levou a que, em 13 de Agosto, se fizessem ajustamentos absolutamente necessários a um programa de gestão da crise completamente infrutífero. Pouco depois, o Primeiro-Ministro Liu Chao-shiuan demitiu-se. Outro motivo de irritação foi a visita a Taiwan do Dalai Lama, em Setembro, que durou vários dias. Pretendia apenas rezar pelas vítimas em conjunto com os sobreviventes. A compaixão tem sido desde há muito tempo a mensagem veiculada nos muito aclamados discursos e livros do Dalai Lama. Mais uma vez, o Governo chinês fez ruidosos protestos e exerceu enormes pressões. É indigno que Pequim tenha de novo transformado numa questão política um acto puramente humanitário do Dalai Lama. Taiwan tem de decidir de que lado está. O Presidente Ma Ying-jeou apenas permitiu que o laureado com o Prémio Nobel da Paz entrasse no país depois de fortes protestos do seu próprio povo. Senhora Comissária, precisamos de intensificar o nosso diálogo com Taiwan – sobre questões humanitárias, mas também sobre a questão dos nossos valores fundamentais. A democracia, os direitos humanos e a solidariedade são inseparáveis, mesmo neste país emergente da Ásia."@pt17
"Dle președinte, doamnelor și domnilor, la 8 august, Taiwanul a fost zguduit din temelii. Taifunul Morakot a măturat insula cu o forță dezlănțuită, lăsând în urma sa peste 750 de morți. Mii de persoane și-au pierdut bunurile, iar zone întinse de teren au fost pustiite. Pagubele se ridică la peste 2,5 miliarde de euro. Reconstrucția unei infrastructuri care a fost grav afectată va dura luni de zile. Drept simbol al solidarității noastre, noi, europenii, dorim să sprijinim poporul din Taiwan prin furnizarea de asistență pentru contracararea efectelor dezastrului. Dnă Kuneva, Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) susține inițiativele promovate de Comisia Europeană. Este cu atât mai surprinzător faptul că ambasadele taiwaneze au primit ordinul să refuze orice ajutor străin. Aceasta a condus la critici virulente și, la 13 august, la modificările necesare efectuate asupra unui program de gestiune a crizei complet inadecvat. La scurt timp după aceasta, primul ministru Liu Chao-shiuan a demisionat. Un alt motiv de iritare a fost vizita de câteva zile efectuată de Dalai Lama în Taiwan în luna septembrie. Acesta dorea pur și simplu să se roage pentru victime, alături de supraviețuitori. Compasiunea a fost timp de multă vreme mesajul mult aclamatelor discursuri și cărți ale lui Dalai Lama. Încă o dată, guvernul chinez a emis proteste vehemente și a generat o presiune imensă. Este scandalos faptul că, şi de data aceasta, Pekinul a transformat un act pur umanitar al lui Dalai Lama într-o chestiune politică. Taiwanul trebuie să se întrebe de partea cui este, de fapt. Președintele Ma Ying-jeou i-a permis câștigătorului Premiului Nobel pentru pace să intre în țară de-abia după numeroase proteste din partea poporului său. Dnă comisar, trebuie să ne intensificăm dialogul cu Taiwanul - pe tema chestiunilor umanitare, dar și a valorilor noastre fundamentale. Democrația, drepturile omului și solidaritatea sunt inseparabile, chiar și în această țară asiatică emergentă."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, 8. augusta sa Taiwan otriasol v základoch. Tajfún Morakot sa prehnal celým ostrovom neovládateľnou silou a zanechal za sebou 750 mŕtvych. Tisíce ľudí prišli o svoj majetok a obrovské plochy pôdy ostali spustošené. Škoda sa vyšplhala do výšky viac ako 2,5 miliardy EUR. Obnovenie značne poškodenej infraštruktúry potrvá mesiace. Ako prejav solidarity sme si my Európania želali podporiť obyvateľov Taiwanu poskytnutím pomoci po živelnej katastrofe. Pani Kunevová, Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) podporuje iniciatívy Európskej komisie. Je o to prekvapujúcejšie, že taiwanské ambasády dostali pokyn odmietnuť akúkoľvek zahraničnú pomoc. To viedlo ku silnej kritike a 13. augusta k veľmi potrebným úpravám absolútne nevydareného krízového programu. Krátko po tom premiér Liu Čchao-šiouan rezignoval zo svojej funkcie. Ďalšie podráždenie vyvolala niekoľkodňová septembrová návšteva dalajlámu v Taiwane, ktorý sa chcel iba s pozostalými modliť za obete. Súcit je už dlho posolstvom prejavov a kníh dalajlámu, ktoré si získali veľké uznanie. Čínska vláda opäť hlasno protestovala a použila obrovský nátlak. Je nanajvýš poburujúce, že Peking čisto humanitárny čin dalajlámu zase obrátil na politickú záležitosť. Taiwan si musí položiť otázku, na koho strane vlastne je. Prezident Ma Jing-ťiou povolil držiteľovi Nobelovej ceny za mier vstup do krajiny až po silných protestoch svojich vlastných ľudí. Vážená pani komisárka, musíme vystupňovať dialóg s Taiwanom o humanitárnych otázkach, ale aj o otázkach našich základných hodnôt. Demokracia, ľudské práva a solidarita k sebe neoddeliteľne patria, dokonca aj v tejto rozvíjajúcej sa ázijskej krajine."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, Republiko Tajvan je 8. avgusta pretreslo do temeljev. Tajfun Morakot je divjal po otoku z neukročeno močjo in za seboj pustil več kot 750 mrtvih ljudi. Tisoči so izgubili svoje imetje in opustošena so bila velika območja. Škoda znaša več kot 2,5 milijarde EUR. Obnova infrastrukture, ki je bila zelo poškodovana, bo trajala mesece. V znak naše solidarnosti smo Evropejci želeli podpreti prebivalce Tajvana z zagotovitvijo pomoči ob nesrečah. Gospa Kuneva, Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) podpira pobude, ki jih je sprožila Evropska komisija. Še toliko bolj presenetljivo je, da je bilo tajvanskim veleposlaništvom naročeno, naj zavrnejo vso pomoč iz tujine. To je vodilo do ostrih kritik in 13. avgusta do zelo potrebnih prilagoditev povsem neuspešnega programa kriznega upravljanja. Kmalu potem je odstopil predsednik vlade Liu Chao-shiuan. Drugo razburjenje je povzročil večdnevni obisk dalajlame septembra na Tajvanu. Dalajlama je želel le moliti s preživelimi za žrtve. Sočutje je že dolgo sporočilo zelo cenjenih govorov in knjig dalajlame. Ponovno je kitajska vlada glasno nasprotovala in zelo pritiskala. Nezaslišano je, da je Peking iz povsem človekoljubnega dejanja dalajlame spet naredil politično vprašanje. Tajvan se mora vprašati, na čigavi strani pravzaprav je. Predsednik Ma Ying-jeou je Nobelovemu nagrajencu za mir dovolil vstopiti v državo šele po silovitih protestih svojih lastnih prebivalcev. Komisarka, okrepiti moramo dialog s Tajvanom – o humanitarnih vprašanjih, pa tudi o vprašanju naših temeljnih vrednot. Demokracija, človekove pravice in solidarnost so neločljive, celo v tej azijski državi v gospodarskem vzponu."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Republiken Taiwan skakade i sina grundvalar den 8 augusti. Tyfonen Morakot svepte in över ön med otyglad kraft och dödade mer än 750 människor. Tusentals förlorade sina tillhörigheter och stora landområden ödelades. Skadorna uppgår till mer än 2,5 miljarder euro. Återuppbyggnaden av infrastrukturen som skadats kraftigt kommer att ta månader. Som tecken på vår solidaritet har vi européer velat stödja Taiwans folk genom att ge katastrofhjälp. Fru Kuneva! Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) stöder de initiativ som kommissionen har tagit. Det är desto mer förvånande att taiwanesiska ambassader fick instruktioner om att avvisa all utländsk hjälp. Det ledde till stark kritik och till att man den 13 augusti gjorde välbehövliga justeringar av ett totalt misslyckat krishanteringsprogram. Kort därpå avgick premiärminister Liu Chao-shiuan. Ytterligare ett skäl till irritation var Dalai Lamas besök i Taiwan under flera dagar i september. Han ville bara be för offren tillsammans med de överlevande. Medkänsla har länge varit budskapet i Dalai Lamas mycket hyllade tal och böcker. Än en gång protesterade den kinesiska regeringen högljutt och utövade mycket stora påtryckningar. Det är upprörande att Peking än en gång har gjort en rent humanitär handling från Dalai Lamas sida till en politisk fråga. Taiwan måste ställa sig frågan vilken sida det faktiskt stöder. Det var först efter starka protester från sitt eget folk som president Ma Ying-jeou tillät nobelpristagaren att komma in i landet. Vi behöver förstärka vår dialog med Taiwan – om humanitära frågor men också om våra grundläggande värderingar. Demokrati, mänskliga rättigheter och solidaritet är oskiljaktiga också i detta asiatiska tillväxtland."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Liu Chao-shiuan"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph