Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-023"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.2.4-023"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I have major concerns for the dairy industry in the UK. I feel that the biggest problem lies with the retail industry, which is making huge profits off the backs of our dairy farmers. When we see what the supermarkets are charging consumers for milk, and then look at what the dairy farmer actually receives, the difference is just incredible. The work and the major cost in producing milk are borne by the farmer, but at the same time the supermarkets are reaping huge profits. The margin that the farmer receives is so unfair. We need to put pressure on the supermarkets to pay a fair price to the industry, and it is my view that the price of milk in the supermarkets will not have to change. The consumer will not have to pay any more for their milk. The supermarkets need to reduce their profit margins. It is quite scandalous when we see the massive profits that these supermarkets are enjoying every year and at the same time our dairy industry is struggling. If action is not taken on the issue in the very near future then I really do believe that many of our dairy farmers in Wales, and the rest of the UK, will go out of business. I have one quick point on what the Commissioner said this morning about the super levy. I am concerned by those comments. I think it will hit our most efficient producers – those who have risen to the challenge, responded to the market and invested heavily in their farms, following a lead from the Commission that quotas will be abolished. Imposing a super levy goes against the structural changes which both the EU and the UK Government claim to support."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, mám velké obavy o odvětví mlékárenské výroby ve Spojeném království. Domnívám se, že největší problém spočívá v distribučním průmyslu, který vydělává vysoké sumy na úkor našich producentů mléka. Podíváme-li se, za jakou cenu se prodává mléko v supermarketech a kolik z toho se nakonec ve skutečnosti dostane k zemědělci, rozdíl, který nám vyjde, je neuvěřitelný. Hlavní výdaje na výrobu mléka nesou zemědělci, kteří odvádějí práci, supermarkety si z nich však přivlastňují vysoké zisky. Část, která následně připadá zemědělci, je zcela nespravedlivá. Je třeba vyvinout tlak na supermarkety, aby zemědělcům platily spravedlivě, a dle mého názoru by cena mléka v supermarketech měla zůstat nezměněná. Spotřebitelé nebudou muset za mléko platit více. Supermarkety budou muset snížit své ziskové marže. Je zcela skandální sledovat, jak obrovským ziskům se tyto supermarkety každý rok těší, zatímco naše mlékárenské odvětví se potýká se závažnými problémy. Pokud do této záležitosti v nejbližší budoucnosti nezasáhneme, skutečně se domnívám, že řada našich producentů mléka ve Walesu a v celém Spojeném království přijde o živobytí. Ještě jedna krátká poznámka k tomu, co paní komisařka řekla dnes ráno ohledně doplňkové dávky. Její slova mne znepokojují. Dle mého názoru se nejvíce dotknou našich nejefektivnějších výrobců – těch, kteří se postavili problému čelem, odpověděli na požadavky trhu a investovali vysoké částky do svých podniků na základě informací od Komise, že budou zrušeny kvóty. Uvalení doplňkové dávky protiřečí strukturálním změnám, které EU i Spojené království domněle podporuje."@cs1
"Fru formand! Jeg er meget bekymret over mælkeindustrien i Storbritannien. Jeg føler, at det største problem ligger i detailleddet, som har enorme fortjenester på bekostning af vores mælkebønder. Når vi ser, hvad supermarkederne lader forbrugerne betale for mælk, og så ser på, hvad mælkebonden faktisk får, er forskellen simpelthen utrolig. Det er landmanden, der har arbejdet med og de største omkostninger ved at producere mælken, men samtidig høster supermarkederne enorme fortjenester. Den margin, landmanden modtager, er så urimelig. Vi skal lægge pres på supermarkederne, så de betaler en fair pris til branchen, og efter min mening behøver prisen på mælk i supermarkederne ikke ændre sig. Forbrugerne vil ikke skulle betale mere for deres mælk. Supermarkederne skal begrænse deres avancer. Det er en skandale at se disse supermarkeder nyde godt af de enorme profitter hver eneste år, samtidig med at vores mælkeindustri kæmper. Hvis der ikke reageres i spørgsmålet i den allernærmeste fremtid, tror jeg virkelig, at mange af vores mælkebønder i Wales og resten af Storbritannien vil lukke deres virksomheder. Jeg har en enkelt hurtig bemærkning til kommissærens kommentarer i formiddag om tillægsafgiften. Disse kommentarer bekymrer mig. Jeg tror, den vil ramme vores mest effektive producenter – dem, der har taget imod udfordringen, reageret på markedet og investeret massivt i deres landbrug, idet de har lyttet til Kommissionens ord om, at kvoterne vil blive afskaffet. Indførelse af en tillægsafgift vil være imod de strukturændringer, som både EU og den britiske regering hævder at støtte."@da2
"Frau Präsidentin, ich mache mir große Sorgen um die Milchindustrie im Vereinigten Königreich. Ich bin der Ansicht, dass das Hauptproblem beim Einzelhandel liegt, der auf Kosten unserer Milchbauern enorme Profite erzielt. Wenn wir uns ansehen, welche Preise Supermärkte von den Verbrauchern für Milch verlangen, und uns dann ansehen, wieviel davon eigentlich an die Milchbauern geht, klaffen die Zahlen auf erschreckende Weise auseinander. Die Arbeit und die meisten Ausgaben bei der Milcherzeugung haben die Landwirte, aber es sind die Supermärkte, die dabei enorme Profite machen. Der Anteil, der dabei an die Landwirte geht, ist ungerecht klein. Wir müssen Druck auf die Supermärkte ausüben, damit sie der Industrie faire Preise zahlen, und meiner Meinung nach wird man die Milchpreise in den Geschäften dazu nicht ändern müssen. Die Verbraucher werden nicht mehr für ihre Milch bezahlen müssen. Die Supermärkte müssen ihre Gewinnmargen verringern. Es ist skandalös, dass die Supermärkte jedes Jahr massive Gewinne verzeichnen, während unsere Milchindustrie sich durchkämpfen muss. Wenn nicht in nächster Zukunft gehandelt wird, dann befürchte ich wirklich, dass viele unserer Milchbauern in Wales und dem übrigen Vereinigten Königreich den Betrieb einstellen müssen. Nun noch kurz zu dem, was die Frau Kommissarin heute Morgen über die Zusatzabgabe gesagt hat. Diese Aussagen sind besorgniserregend. Ich befürchte, sie wird besonders unsere effizientesten Erzeuger treffen, jene, die, dem Hinweis der Kommission hinsichtlich der Abschaffung der Quoten folgend, die Herausforderung angenommen, auf den Markt reagiert und massiv in ihre Betriebe investiert haben. Die Durchsetzung der Zusatzabgabe würde den strukturellen Maßnahmen entgegenwirken, die zu unterstützen sowohl die EU als auch das Vereinigte Königreich vorgeben."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, με ανησυχεί ιδιαίτερα η κατάσταση της γαλακτοβιομηχανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκειται στη λιανική πώληση, που αποκομίζει τεράστια κέρδη σε βάρος των γαλακτοπαραγωγών μας. Όταν βλέπουμε τι χρεώνουν τα σουπερμάρκετ για το γάλα στους καταναλωτές και δούμε έπειτα τι εισπράττει στην πραγματικότητα ο γαλακτοπαραγωγός, η διαφορά είναι απλώς απίστευτη. Την εργασία και το μείζον κόστος της γαλακτοπαραγωγής τα επωμίζεται ο παραγωγός, την ίδια όμως στιγμή, τα σουπερμάρκετ αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Το περιθώριο κέρδους που έχει ο παραγωγός είναι εντελώς άδικο γι’ αυτόν. Πρέπει να πιέσουμε τα σουπερμάρκετ να καταβάλλουν δίκαιο αντίτιμο στον κλάδο και κατά την άποψή μου η τιμή του γάλακτος στα σουπερμάρκετ δεν θα χρειαστεί να αλλάξει. Οι καταναλωτές δεν θα αναγκάζονται να πληρώνουν παραπάνω για το γάλα τους. Τα σουπερμάρκετ πρέπει να μειώσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Είναι εντελώς σκανδαλώδες να βλέπουμε τα τεράστια κέρδη που απολαμβάνουν αυτά τα σουπερμάρκετ κάθε χρόνο, ενώ ταυτόχρονα η γαλακτοβιομηχανία μας πασχίζει να επιβιώσει. Αν δεν αναληφθεί δράση για το ζήτημα στο εγγύς μέλλον, τότε πραγματικά πιστεύω ότι πολλοί από τους γαλακτοπαραγωγούς μας στην Ουαλία και στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο θα οδηγηθούν σε πτώχευση. Έχω να κάνω μια σύντομη επισήμανση σχετικά με αυτό που είπε η κυρία Επίτροπος σήμερα το πρωί για τη συμπληρωματική εισφορά. Με ανησυχούν αυτά τα σχόλια. Νομίζω ότι θα πλήξει τους πλέον αποδοτικούς μας παραγωγούς – εκείνους που αντεπεξήλθαν στην πρόκληση, ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες της αγοράς και προέβησαν σε σημαντικές επενδύσεις στις εκμεταλλεύσεις τους, έπειτα από την τοποθέτηση της Επιτροπής ότι θα καταργηθούν οι ποσοστώσεις. Η επιβολή συμπληρωματικής εισφοράς αντιβαίνει στις διαρθρωτικές αλλαγές τις οποίες διατείνονται ότι υποστηρίζουν τόσο η ΕΕ όσο και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου."@el10
"Señora Presidenta, me preocupa enormemente la industria láctea en el Reino Unido. Opino que el principal problema reside en la industria distribuidora, que está obteniendo grandes beneficio a costa de nuestros productores lácteos. Si vemos lo que los supermercados están cobrando a los consumidores por la leche y si después comprobamos lo que el granjero recibe efectivamente, la diferencia resulta sencillamente increíble. El trabajo y el coste principal de la producción de leche corresponden al granjero, pero al mismo tiempo los supermercados se adueñan de los grandes beneficios. El margen que el productor recibe es del todo injusto. Debemos ejercer presión sobre los supermercados para que paguen un precio justo a los productores, y opino que el precio de la leche en los supermercados no tendrá que cambiar. El consumidor no deberá pagar más por la leche. Los supermercados tienen que reducir sus márgenes de beneficio. Resulta escandaloso ver los enormes beneficios que estos establecimientos obtienen cada año y al mismo tiempo comprobar cómo sufre nuestra industria de productos lácteos. Si no tomamos medidas al respecto con prontitud, creo que muchos de nuestros granjeros de Gales, y de todo el Reino Unido, deberán abandonar su actividad. Tengo un comentario rápido sobre lo que la señora Comisaria ha dicho esta mañana sobre la tasa suplementaria. Estoy preocupado por esos comentarios. Creo que sería perjudicial para nuestros productores más eficaces, para aquellos que han aceptado el reto, que han reaccionado ante el mercado y que han realizado fuertes inversiones en sus granjas, en respuesta a la insinuación de que la Comisión iba suprimir las cuotas. Imponer una tasa suplementaria va en contra de los cambios estructurales que tanto la UE como el Gobierno del Reino Unido afirman respaldar."@es21
"Austatud juhataja! Ma olen Ühendkuningriigi piimatööstuse pärast väga mures. Mul on tunne, et suurim probleem peetub jaemüügisektoris, mis koorib meie piimatootjate arvelt tohutuid kasumeid. Kui me näeme, mida ostukeskused tarbijatelt piima eest küsivad ja seejärel vaatame, mida piimatootja tegelikult kätte saab, siis on vahe lausa uskumatu. Piima tootmise töö ja suur kulu lasub põllumajandustootjal, kuid samal ajal teenivad ostukeskused tohutu kasumi. Marginaal, mille põllumajandustootja kätte saab, on väga ebaõiglane. Me peame ostukeskustele survet avaldama, et nad maksaksid tööstusele õiglast hinda, ning minu seisukoht on, et piima hind ei pea ostukeskustes muutuma. Tarbija ei pea piima eest sentigi rohkem maksma. Ostukeskused peavad oma kasumimarginaale vähendama. On täiesti skandaalne kui me näeme massiivseid kasumeid, mida ostukeskused igal aastal naudivad ja samal ajal on meie piimatööstus raskustes. Kui selles küsimuses lähimas tulevikus samme ei astuta, siis ma tõesti usun, et paljud meie piimatootjad Walesis ja mujal Ühendkuningriigis lõpetavad tegevuse. Mul on üks kiire märkus selle kohta, mida volinik täna hommikul lisatasu kohta ütles. Mind teevad need märkused murelikuks. Ma arvan, et see lööb meie kõige tõhusamaid tootjaid, neid kes on ülesande kõrgusele tõusnud, turuolukorrale reageerinud ja oma majanditesse kõvasti investeerinud, järgides komisjoni märguannet, et kvoodid kaotatakse. Lisatasu kehtestamine läheb vastuollu struktuurimuutustega, mida nii EL kui ka Ühendkuningriigi valitsus väidavad end toetavat."@et5
"Arvoisa puhemies, olen hyvin huolissani Yhdistyneen kuningaskunnan maidontuotannon puolesta. Mielestäni vakavin ongelma ovat suuret vähittäiskauppaketjut, jotka saavat valtavia voittoja maidontuottajien kustannuksella. Kun tarkastellaan maidon kuluttajahintoja supermarketeissa ja verrataan niitä maidontuottajan saamaan todelliseen hintaan, ero on aivan uskomaton. Tuottaja tekee työn ja kantaa suurimman osan maidontuotannon kustannuksista, mutta samanaikaisesti supermarketit korjaavat valtavia voittoja. On hyvin epäreilua, että tuottajan saama osuus on niin pieni. Supermarketeja on painostettava maksamaan maidontuottajille oikeudenmukainen hinta, ja oman näkemykseni mukaan tämä ei edellytä maidon hinnanmuutoksia supermarketeissa. Kuluttajan ei tarvitse maksaa maidosta yhtään enempää. Supermarketien on pienennettävä voittomarginaalejaan. Supermarketien vuotuiset voitot ovat suorastaan pöyristyttävän suuria, ja samanaikaisesti maidontuotantomme on hätää kärsimässä. Jos ongelmaan ei puututa aivan lähitulevaisuudessa, uskon todellakin, että monet maidontuottajistamme Walesissa ja muualla Yhdistyneessä kuningaskunnassa joutuvat lopettamaan toimintansa. Esitän nopeasti yhden huomion siitä, mitä komission jäsen sanoi tänä aamuna lisämaksusta. Olen huolissani hänen toteamuksistaan. Mielestäni lisämaksu vahingoittaa kaikkein tehokkaimpia tuottajiamme – niitä, jotka ovat vastanneet haasteeseen, sopeutuneet markkinoiden vaatimuksiin ja tehneet suuria investointeja tiloihinsa luottaen komission lupauksiin kiintiöiden poistamisesta. Lisämaksun määrääminen on vastoin niitä rakennemuutoksia, joita sekä EU että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittävät kannattavansa."@fi7
"Madame la Présidente, je suis très préoccupé par la situation du secteur laitier au Royaume-Uni. Je pense que le plus gros problème se trouve du côté du secteur de la vente au détail, qui empoche d’énormes profits sur le dos de nos producteurs de lait. Quand nous voyons quels prix les supermarchés font payer aux consommateurs pour le lait et quand nous regardons ensuite ce que le producteur de lait reçoit effectivement, la différence est tout simplement incroyable. Le travail et le coût élevé de la production du lait sont supportés par les producteurs, tandis que les supermarchés engrangent d’énormes profits. La marge que reçoit le producteur est tout à fait inéquitable. Nous devons faire pression sur les supermarchés pour qu’ils paient un prix équitable au secteur, et à mon avis le prix du lait dans les supermarchés ne doit pas bouger. Le consommateur ne doit rien payer en plus pour son lait. Les supermarchés doivent réduire leurs marges de profit, voilà tout. Il est vraiment scandaleux de voir les énormes profits que font ces supermarchés chaque année, alors que pendant ce temps notre secteur laitier est étranglé. Si des mesures ne sont pas prises prochainement à ce sujet, alors je pense vraiment que nombre de nos producteurs de lait au Pays de Galles et dans le reste du Royaume-Uni devront mettre la clef sous la porte. Je reviens rapidement sur ce que la commissaire a dit ce matin sur le super-prélèvement. Je suis préoccupé par ces commentaires. Je pense qu’il frappera les plus efficaces de nos producteurs - ceux qui ont relevé le défi, répondu au marché et investi massivement dans leurs exploitations, à la suite de l’annonce de la Commission que les quotas seront abolis. Imposer une supertaxe va à l’encontre des changements structurels que l’UE et le gouvernement du Royaume-Uni prétendent soutenir."@fr8
"Elnök asszony! Kifejezetten aggódom az Egyesült Királyság tejiparáért. Úgy vélem, hogy a legnagyobb probléma a kiskereskedelemben rejlik, amely tejtermelőink kárára hatalmas profitot termel. Amikor megnézzük, hogy az élelmiszer-áruházak mekkora összeget számítanak fel a tejért a fogyasztóknak, és hogy a tejtermelők tulajdonképpen mit kapnak, a különbség egészen hihetetlen. A tejtermeléssel járó munkát és költséget a gazdálkodó viseli, de ugyanakkor az élelmiszer-áruházak hatalmas profitot kaszálnak. A gazdálkodónak jutó árrés nagyon méltánytalan. Nyomást kell gyakorolnunk az élelmiszer-áruházakra, hogy méltányos árat fizessenek az iparnak, és véleményem szerint az élelmiszer-áruházakban a tej árának nem kell majd változnia. A fogyasztónak nem kell semmivel sem többet fizetnie az általa vásárolt tejért. Az élelmiszer-áruházaknak csökkenteniük kell a haszonkulcsukat. Egészen botrányos, ha megnézzük az említett élelmiszer-áruházak által minden évben szerzett hatalmas profitot, a tejiparunk ugyanakkor küszködik. Ha a problémát illetően a nagyon közeli jövőben nem történik fellépés, akkor határozottan úgy vélem, hogy számos tejtermelőnk felhagy tevékenységével Wales-ben és az Egyesült Királyság többi részén. Egy gyors észrevételem van azzal kapcsolatban, amit a biztos asszony ma reggel a kiegészítő illetékről mondott. Aggodalommal töltenek el az észrevételei. Úgy gondolom, hogy ez a leghatékonyabb termelőinket fogja sújtani: azokat, akik szembenéztek a kihívással, reagáltak a piacra és komolyan beruháztak gazdaságaikba, miután a Bizottság a kvóták felszámolására adott utasítást. A kiegészítő illeték előírása ellentétes azokkal a strukturális változásokkal, amelyekről mind az EU, mind az Egyesült Királyság kormánya azt állítja, hogy támogatja."@hu11
"Signora Presidente, nutro grande preoccupazione per il settore lattiero-caseario nel Regno Unito. Il problema principale sembra essere la commercializzazione al minuto, che realizza profitti enormi alle spalle dei produttori del settore. Si stenta a credere che possa esistere davvero tanta differenza tra il rincaro applicato dai supermercati sul latte e la quota effettivamente percepita dai produttori. E’ il produttore a fornire il lavoro e a sostenere i costi maggiori nella produzione del latte, mentre gran parte dei profitti va alla grande distribuzione: il margine degli allevatori risulta pertanto assolutamente inadeguato. Occorre fare pressione perché i supermercati riconoscano un prezzo equo al settore lattiero-caseario, senza che il prezzo del latte al consumatore subisca variazioni. La grande distribuzione deve accettare una riduzione dei propri margini: è scandaloso che i supermercati ottengano profitti smisurati ogni anno, mentre il settore lattiero arranca. Senza iniziative tempestive, sono realmente convinto che molti allevatori nel Galles e nel resto del Regno Unito saranno costretti ad abbandonare la propria attività. Vorrei commentare brevemente l’intervento della Commissione di stamane a proposito del prelievo supplementare, che ho trovato per certi versi preoccupante. Credo che si ripercuoterà sui produttori più efficienti, che sono riusciti a far fronte alla sfida, hanno reagito al mercato investendo somme ingenti nelle proprie aziende agricole e affidandosi all’intenzione della Commissione di abolire le quote. L’imposizione del prelievo supplementare contrasta con le modifiche strutturali che sia l’UE che il governo del Regno Unito dichiarano di sostenere."@it12
"Ponia pirmininke, labai nuogąstauju dėl pieno pramonės Jungtinėje Karalystėje. Manau, kad didžiausia problema susijusi su mažmenine pramone, gaunančia milžinišką pelną mūsų pieno gamintojų sąskaita. Matydami, kiek prekybos centrai iš vartotojų ima už pieną ir kiek iš tikrųjų gauna pieno gamintojai, suvokiame, kad skirtumas tiesiog neįtikėtinas. Darbą atlieka ir didžiąją dalį pieno gamybos sąnaudų padengia ūkininkas, o prekybos centrai šluojasi didžiulį pelną. Marža, kurią gauna ūkininkas, tokia nesąžininga. Turime spausti prekybos centrus pramonei mokėti sąžiningą kainą ir, mano nuomone, pieno kaina prekybos centruose neturės keistis. Vartotojai už pieną nebus priversti mokėti nė kiek daugiau. Prekybos centrai turi mažinti savo pelno maržas. Gana skandalinga matyti, kokį didžiulį pelną prekybos centrai gauna kiekvienais metais, o tuo pat metu mūsų pieno pramonė kovoja su sunkumais. Jeigu labai artimoje ateityje šiuo klausimu nebus imtasi veiksmų, tada tikrai manau, kad daug Velso ir kitų Jungtinės Karalystės regionų pieno gamintojų nutrauks verslą. Trumpai aptarsiu vieną dalyką, kurį Komisijos narė šįryt pasakė kalbėdama apie papildomą mokestį. Man šios pastabos svarbios. Manau, kad šis mokestis bus smūgis našiausiai dirbantiems mūsų gamintojams, kurie priėmė iššūkį, reagavo į rinką ir daug investavo į savo ūkius, vadovaudamiesi Komisijos informacija, kad kvotos bus panaikintos. Papildomo mokesčio nustatymas prieštarauja struktūriniams pokyčiams, kuriuos ir ES, ir Jungtinės Karalystės vyriausybė teigia remiančios."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Man ir lielas bažas par piena rūpniecību Apvienotajā Karalistē. Es uzskatu, ka vislielākās problēmas izraisa mazumtirdzniecības nozare, kas gūst milzīgu peļņu uz piena ražotāju rēķina. Kad mēs redzam, cik lielveikali prasa no patērētājiem par pienu, un tad palūkojamies, ko piena ražotājs faktiski saņem, tad starpība ir neticama. Darbu izdara un lielākās piena ražošanas izmaksas sedz piena ražotājs, bet tajā pašā laikā lielveikali gūst milzīgu peļņu. Peļņa, ko saņem piena ražotājs, ir ļoti netaisnīga. Mums ir jāizdara spiediens uz lielveikaliem, lai tie ražošanas nozarei maksā taisnīgu cenu, un es uzskatu, ka piena cenai lielveikalos nebūs jāmainās. Patērētājam par pienu nebūs jāmaksā vairāk. Lielveikaliem ir jāsamazina peļņa. Ir skandalozi redzēt, ka lielveikali katru gadu gūst milzīgu peļņu, bet tajā pašā laikā mūsu piensaimniecības nozare cīnās par izdzīvošanu. Ja tuvākajā nākotnē netiks veikti nekādi pasākumi šajā jautājumā, tad es patiešām uzskatu, ka mūsu piena ražotāji Velsā un citur Apvienotajā Karalistē pārtrauks uzņēmējdarbību. Man ir īsa piebilde attiecībā uz to, ko komisāre šorīt teica par papildu nodokli. Mani uztrauc šie komentāri. Manuprāt, tas smagi skars mūsu prasmīgākos ražotājus – tos, kas ir pieņēmuši izaicinājumu, atsaukušies uz tirgus konjunktūru un daudz naudas ieguldījuši savās saimniecībās, paļaujoties uz Komisijas norādījumu, ka kvotas tiks atceltas. Papildu nodokļu uzlikšana ir pretrunā strukturālajām pārmaiņām, ko ES un AK valdība sakās atbalstām."@lv13
"Madam President, I have major concerns for the dairy industry in the UK. I feel that the biggest problem lies with the retail industry, which is making huge profits off the backs of our dairy farmers. When we see what the supermarkets are charging consumers for milk, and then look at what the dairy farmer actually receives, the difference is just incredible. The work and the major cost in producing milk are borne by the farmer, but at the same time the supermarkets are reaping huge profits. The margin that the farmer receives is so unfair. We need to put pressure on the supermarkets to pay a fair price to the industry, and it is my view that the price of milk in the supermarkets will not have to change. The consumer will not have to pay any more for their milk. The supermarkets need to reduce their profit margins. It is quite scandalous when we see the massive profits that these supermarkets are enjoying every year and at the same time our dairy industry is struggling. If action is not taken on the issue in the very near future then I really do believe that many of our dairy farmers in Wales, and the rest of the UK, will go out of business. I have one quick point on what the Commissioner said this morning about the super levy. I am concerned by those comments. I think it will hit our most efficient producers – those who have risen to the challenge, responded to the market and invested heavily in their farms, following a lead from the Commission that quotas will be abolished. Imposing a super levy goes against the structural changes which both the EU and the UK Government claim to support."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik maak me grote zorgen over de zuivelsector in het Verenigd Koninkrijk. Ik denk dat het grootste probleem bij de winkels ligt, die over de rug van onze zuivelboeren enorme winsten maken. Wanneer je ziet wat de consumenten in de supermarkt voor melk moeten betalen en wanneer je dat vergelijkt met wat de zuivelboeren eigenlijk krijgen, dan is dat een ongelooflijk verschil. Bij de melkproductie wordt het werk door de boer verricht en hij maakt ook de voornaamste kosten, maar de supermarkten strijken tegelijkertijd enorme winsten op. De marge voor de boeren is zo oneerlijk. We moeten de supermarkten onder druk zetten om de sector een eerlijke prijs te bieden, en volgens mij hoeft de melkprijs in de supermarkt daarvoor niet te veranderen. De consument hoeft niet méér te betalen voor de melk. De supermarkten moeten hun winstmarges verkleinen. Het is schandalig dat die supermarkten ieder jaar zulke enorme winsten opstrijken, terwijl de sector ondertussen met moeite het hoofd boven water houdt. Ik denk werkelijk dat veel van onze zuivelboeren in Wales en de rest van het Verenigd Koninkrijk failliet zullen gaan wanneer er niet in de zeer nabije toekomst actie wordt ondernomen. Ik wil nog kort iets opmerken over wat de commissaris vanochtend over de superheffing heeft gezegd. Ik maak me zorgen over die opmerkingen. Ik denk dat onze meest efficiënte producenten hierdoor getroffen zullen worden – degenen die de uitdaging zijn aangegaan, op de markt hebben gereageerd en grote investeringen in hun boerderijen hebben gedaan, na een suggestie van de Commissie dat de quota afgeschaft zullen worden. Het opleggen van een superheffing druist in tegen de structurele veranderingen die zowel de EU als de regering van het Verenigd Koninkrijk zegt te steunen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Poważnie obawiam się o sektor mleczarski w Wielkiej Brytanii. Uważam, że największym problemem jest sektor detaliczny, który czerpie ogromne zyski kosztem naszych hodowców bydła mlecznego. Kiedy widzimy, ile supermarkety zarabiają na konsumentach mleka, a następnie spojrzymy na to, co rzeczywiście otrzymują hodowcy, przekonamy się, że różnica jest niewiarygodna. Praca i główne koszty produkcji mleka leżą po stronie hodowcy, lecz to supermarkety czerpią ogromne zyski. Marża, którą uzyskują hodowcy, jest bardzo niesprawiedliwa. Musimy wywierać presję na supermarkety, aby płaciły uczciwą cenę sektorowi mleczarskiemu, co moim zdaniem nie oznacza, że cena mleka w supermarketach miałaby się zmienić. Konsumenci nie będą musieli płacić więcej za mleko. Natomiast supermarkety muszą ograniczyć marże zysków. To skandaliczne, kiedy widzimy ogromne zyski uzyskiwane przez supermarkety każdego roku, a jednocześnie nasz sektor mleczarski przeżywa trudności. Jeżeli w najbliższej przyszłości nie zostaną podjęte działania w tej sprawie, sądzę, że wielu hodowców bydła mlecznego w Walii i w pozostałej części Wielkiej Brytanii wycofa się z prowadzonej działalności. Chciałbym przedstawić jedną krótką uwagę na temat tego, co powiedziała dziś rano pani komisarz w sprawie opłaty dodatkowej. Martwią mnie jej słowa. Uważam, że uderzą one w naszych najwydajniejszych producentów – tych, którzy podjęli wyzwanie, zareagowali na sytuację na rynku i wiele zainwestowali w swoje gospodarstwa, opierając się na zapowiedzi Komisji, że kwoty zostaną zniesione. Nakładanie dodatkowej opłaty jest sprzeczne ze zmianami strukturalnymi, które UE i rząd Wielkiej Brytanii rzekomo popierają."@pl16
". Senhora Presidente, tenho grandes preocupações em relação ao sector dos lacticínios no Reino Unido. Considero que o maior problema reside no segmento de retalho, que está a granjear lucros chorudos nas costas dos nossos produtores de leite. Quando vemos o que os supermercados cobram aos consumidores pelo leite, comparado com o que os produtores efectivamente recebem, a diferença é simplesmente incrível. O trabalho e a maior parte dos custos de produção do leite são suportados pelo produtor, mas são as grandes superfícies que arrecadam lucros exorbitantes. A margem que os produtores recebem é deveras injusta. Temos de exercer pressão sobre as cadeias de supermercados para que paguem um preço decente aos produtores, e em minha opinião o preço do leite nos supermercados não deve sofrer qualquer aumento por essa razão. O consumidor não deve ter de pagar mais pelo leite que consome. As cadeias de supermercados têm de reduzir as suas margens de lucro. É escandaloso ver os lucros chorudos que estas realizam todos os anos enquanto, pelo seu lado, o sector dos lacticínios se debate com enormes dificuldades financeiras. Se não forem tomadas a muito breve trecho medidas para resolver esta situação, então creio mesmo que muitos dos nossos produtores de leite no País de Gales e no resto do Reino Unido terão de abandonar a sua actividade. Muito rapidamente, em relação às observações aqui proferidas esta manhã pela Senhora Comissária acerca da imposição suplementar, devo dizer que fiquei preocupado com o que ouvi. Creio que os principais afectados vão ser os nossos produtores mais eficientes – os que estiveram à altura do desafio, que responderam ao mercado e investiram fortemente nas suas explorações, na sequência da indicação por parte da Comissão de que as quotas serão abolidas. A aplicação de uma imposição suplementar vai contra as alterações estruturais que tanto a UE como o Governo britânico afirmam defender."@pt17
"Dnă preşedintă, sunt foarte îngrijorat de situaţia industriei produselor lactate din Regatul Unit. Mi se pare că cea mai mare problemă este legată de desfacerea cu amănuntul, sector care înregistrează profituri uriaşe pe spinarea producătorilor noştri de produse lactate. Dacă ne uităm la preţurile la lapte pe care supermarketurile le impun consumatorilor şi apoi ne uităm la cât primeşte în realitate producătorul de produse lactate, observăm că diferenţa este absolut incredibilă. Munca şi costurile principale pe care le implică producerea de lapte sunt suportate de fermier, dar în acelaşi timp supermarketurile acumulează profituri enorme. Marja pe care o primeşte fermierul este foarte nedreaptă. Trebuie să exercităm presiuni asupra supermarketurilor pentru ca acestea să plătească un preţ echitabil industriei producătoare şi, după părerea mea, nu va fi necesară modificarea preţului din supermarketuri al laptelui. Consumatorul nu va trebui să plătească mai mult pentru lapte. Supermarketurile trebuie să-şi reducă marjele de profit. Este de-a dreptul revoltător dacă ne uităm la profiturile colosale de care se bucură aceste supermarketuri în fiecare an şi, în acelaşi timp, vedem că industria produselor lactate se confruntă cu dificultăţi foarte mari. Dacă nu se iau măsuri cu privire la această problemă în viitorul foarte apropiat, cred cu adevărat că mulţi dintre producătorii noştri de produse lactate din Ţara Galilor, precum şi din restul Regatului Unit, vor ajunge la faliment. Mai am o remarcă scurtă în legătură cu ceea ce a afirmat doamna comisar în această dimineaţă despre prelevarea suplimentară. Sunt îngrijorat de comentariile respective. Cred că acest lucru îi va afecta pe producătorii noştri cei mai eficienţi – cei care au reuşit să fie la înălţimea provocării, care au reacţionat la ce se întâmpla pe piaţă şi au investit masiv în propriile ferme, urmând o indicaţie venită din partea Comisiei potrivit căreia cotele urmau să fie suprimate. Impunerea unei prelevări suplimentare este contrară schimbărilor structurale pe care atât UE, cât şi guvernul Regatului Unit pretind a le susţine."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, mám veľké obavy, čo sa týka mliekarenstva v Spojenom kráľovstve. Cítim, že najväčší problém predstavuje maloobchod, ktorý má obrovské zisky na úkor našich producentov mlieka a mliečnych výrobkov. Keď sa pozrieme, čo supermarkety účtujú spotrebiteľom za mlieko a čo v skutočnosti mliekar dostane, rozdiel je priam neuveriteľný. Prácu a najväčšie náklady na výrobu mlieka znáša poľnohospodár, no ohromné zisky zožnú supermarkety. Marža, ktorú dostáva poľnohospodár, je veľmi nespravodlivá. Musíme zatlačiť na supermarkety, aby tomuto odvetviu platili spravodlivú cenu, a podľa môjho názoru sa cena mlieka v supermarketoch nebude musieť zmeniť. Spotrebiteľ nebude musieť platiť za mlieko viac. Supermarkety musia znížiť svoju ziskovú maržu. Je pomerne hanebné vidieť každý rok, ako si tieto supermarkety užívajú obrovské zisky, pričom naše mliekarenstvo sa borí v problémoch. Skutočne som presvedčený, že ak sa v blízkej budúcnosti neprijmú opatrenia, veľa našich mliekarenských podnikov vo Walese aj inde v Spojenom kráľovstve zanikne. Ešte by som rýchlo podotkol niečo k slovám pani komisárky dnes ráno o poplatku za nadprodukciu. Jej pripomienky ma napĺňajú obavami. Myslím si, že to zasiahne našich najefektívnejších výrobcov – tých, ktorí sa popasovali s problémom, zareagovali na trh a veľa investovali do svojich hospodárstiev na základe náznakov z Komisie o zrušení kvót. Nastolenie poplatku za nadprodukciu je proti štrukturálnym zmenám, ktoré EÚ a vláda Spojeného kráľovstva podporujú – ako tvrdia."@sk19
"Gospa predsednica, zelo sem zaskrbljen zaradi mlečne industrije v Združenem kraljestvu. Čutim, da je največji problem v maloprodajni industriji, ki ustvarja ogromne dobičke na hrbtih naših kmetov, ki proizvajajo mleko. Ko vidimo, koliko veleblagovnice zaračunavajo našim potrošnikom za mleko, in potem pogledamo, koliko dejansko dobi kmet, ki proizvaja mleko, je razlika prav neverjetna. Delo in glavni strošek pri proizvodnji mleka ima kmet, hkrati pa veleblagovnice žanjejo velikanske dobičke. Marža, ki jo kmet prejme, je torej nepoštena. Moramo pritisniti na veleblagovnice, da bodo plačevale pošteno ceno industriji in moje stališče je, da ni treba, da bi se cena mleka v veleblagovnicah spremenila. Potrošniku ne bo treba za mleko plačati nič več. Veleblagovnice bodo morale zmanjšati svoje dobičkonosne marže. Pravi škandal je, ko vidimo masivne dobičke, ki jih te veleglagovnice uživajo vsako leto, hkrati pa ima naša mlečna industrija težave. Če ne bodo v bližnji prihodnosti sprejeti ukrepi v zvezi s tem vprašanjem, potem sem res prepričan, da bodo številni naši kmetje, ki proizvajajo mleko v Walesu in drugje v Združenem kraljestvu, opustili dejavnost. Imam eno kratko pripombo o tem, kar je komisarka dejala danes zjutraj o posebni dajatvi. Te pripombe me skrbijo. Mislim, da bo to prizadelo naše najučinkovitejše proizvajalce, tiste, ki so bili kos izzivu in so se odzvali trgu in so veliko vložili v svoje kmetije, ker so upoštevali navedbo Komisije, da bodo kvote ukinjene. Uvedba posebne dajatve je v nasprotju s strukturnimi spremembami, za katere EU in vlada Združenega kraljestva trdita, da jih podpirata."@sl20
"Fru talman! Jag är mycket orolig för den brittiska mejerinäringen. Jag anser att det största problemet finns i detaljhandelsledet. Där gör man enorma vinster på bekostnad av våra mjölkbönder. När vi ser vad konsumenterna tvingas betala för mjölken på stormarknaderna och sedan tittar på vad mjölkbönderna faktiskt får är skillnaden häpnadsväckande. Det är jordbrukaren som står för arbetet och det mesta av kostnaderna vid produktionen av mjölk. Samtidigt är det stormarknaderna som gör de stora vinsterna. Jordbrukarnas marginal är oerhört orättvis. Vi måste sätta press på stormarknaderna så att de betalar ett rättvist pris till näringen och jag anser att priset på mjölk i stormarknaderna inte behöver ändras. Konsumenterna ska inte behöva betala mer för sin mjölk. Stormarknaderna måste minska sina vinstmarginaler. Det är en ren skandal att stormarknaderna varje år gör stora vinster, samtidigt som mejerinäringen kämpar för att överleva. Om vi inte mycket snart vidtar åtgärder i denna fråga är jag övertygad om att många av våra mjölkbönder i Wales och resten av Storbritannien kommer att gå i konkurs. Jag vill kort kommentera det som kommissionsledamoten sade om tilläggsavgiften i förmiddags. Det hon sade bekymrar mig. Jag tror att detta kommer att drabba våra effektivaste producenter – de som har klarat utmaningarna, reagerat på marknaden och investerat kraftigt i sina gårdar. Det har de gjort eftersom kommissionen har lovat att kvoterna kommer att avskaffas. Att införa en tilläggsavgift strider mot de strukturella förändringar som både EU och den brittiska regeringen säger sig stödja."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"John Bufton (EFD ). -"18,20,15,14,16,11,13,4,9,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph