Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-03-11-Speech-3-006"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090311.2.3-006"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zum Tag der Opfer des Terrorismus gerne eine Erklärung abgeben. Heute begehen wir zum fünften Mal den Europäischen Tag der Opfer des Terrorismus. Es ist ein Tag, den wir im Gedächtnis behalten müssen, um all der Menschen zu gedenken, die unschuldig Opfer des Terrorismus wurden. Erst an diesem Wochenende wurden zwei Soldaten in Nordirland, in Antrim, Opfer der Real IRA, und an diesem Montag ist erneut ein Polizist in der Grafschaft Armagh erschossen worden. Der verstorbene Polizist war verheiratet und hat Kinder. Dieser Akt des barbarischen Terrorismus hat erneut eine Familie zerrissen und unermessliches Leid mit sich gebracht. Und erst gestern sind mindestens zehn Menschen durch einen Selbstmordanschlag im südlichen Sri Lanka ums Leben gekommen, mehr als zwanzig Menschen schweben noch in Lebensgefahr. Anlässlich des 30. Todestages von Jean Monnet möchte ich an unsere Aufgabe und Verpflichtung für die Zukunft erinnern, das von Jean Monnet eingeleitete große, aber noch unvollendete Werk der Einigung unseres Kontinents engagiert fortzusetzen. Im Namen des Europäischen Parlaments möchte ich meine Empörung über diese abscheulichen Anschläge auf unschuldige Menschen zum Ausdruck bringen und den Familien aller Verstorbenen mein tief empfundenes Beileid aussprechen. Ihr Andenken wird uns immer im Gedächtnis bleiben. Heute sprechen wir uns als Europäisches Parlament laut und deutlich gegen die blinde Gewalt des Terrorismus aus. Wir verurteilen aufs Schärfste die sinnlose Vernichtung von Menschenleben, den Tod ganzer Familien aufgrund fanatischer und verblendeter Überzeugungen, die Menschen dazu bringen, ihre Mitmenschen umzubringen und die Würde des Menschen mit Füßen zu treten. Terrorismus ist ein direkter Anschlag auf Freiheit, Menschenrechte und Demokratie. Terrorismus ist der Versuch, durch blinde Gewalt unsere Werte zu zerstören, Werte, die uns in der Europäischen Union und in unseren Mitgliedstaaten verbinden. Dieser Terror erschüttert uns alle. Er zerreißt unsere Herzen in tiefem Schmerz, aber er kann und wird nicht das Fundament unserer auf gemeinsamen Werten basierenden demokratischen Gesellschaft zerreißen. Terrorismus ist ein Verbrechen, das keine Milde kennen darf. Terrorismus stellt eine der größten Gefahren für Sicherheit, Stabilität und die demokratischen Werte der internationalen Gemeinschaft dar, er ist ein direkter Angriff auf unsere Bürgerinnen und Bürger, auf uns alle. Das Europäische Parlament beteiligt sich aktiv an der Bekämpfung des Terrorismus und an der Unterstützung der Opfer der Terroranschläge, und wir können nicht oft genug wiederholen, dass es keinerlei Rechtfertigung für Terrorismus geben kann. Deshalb müssen wir in diesem Kampf auf der Grundlage des Rechtsstaats und mit der ganzen Kraft des Gesetzes gemeinsam vorgehen. Heute im Europäischen Parlament gelten unsere Gedanken und unsere Solidarität allen Opfern des Terrorismus, wo immer in der Welt sie ums Leben gekommen sind. In Erinnerung an die Opfer der Real IRA und des Selbstmordanschlages in Sri Lanka darf ich Sie bitten, in Stille der Opfer zu gedenken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor dreißig Jahren, am 16. März 1979, ist der große Europäer Jean Monnet, einer der Gründerväter des Europäischen Einigungswerkes, verstorben. Anlässlich dieses 30. Todestages möchte ich zu Beginn dieser Plenarsitzung des Europäischen Parlaments sein Lebenswerk für die europäische Einigung und sein Erbe ehren und kurz würdigen. Heute gedenken wir des unschätzbaren Vermächtnisses eines Mannes, der mit Robert Schuman, einem der Meister der Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich, den ersten Schritt zur Errichtung einer auf Frieden, Verständigung, Demokratie und Zusammenarbeit basierenden Schicksalsgemeinschaft zwischen den Menschen in Europa getan hat. Heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, haben die von Jean Monnet hervorgehobenen Grundsätze und die zu ihrer Umsetzung angewandte Methode nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Im Gegenteil, ihre Gültigkeit erscheint offenkundig. Gerade die mit der Globalisierung, der Wirtschafts- und Finanzkrise sowie der Erderwärmung verbundenen großen Herausforderungen müssen die Europäer veranlassen, immer enger zusammenzuarbeiten, um unsere gemeinsamen Werte und Interessen in der Welt wirksam zu verteidigen. Natürlich würde Jean Monnet die im Vertrag von Lissabon enthaltenen Fortschritte in Richtung auf eine demokratische und handlungsfähige, den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts angepasste Europäischen Union begrüßen. Und abschließend: Es war das von Jean Monnet gegründete Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Europa, das unter anderem die Direktwahl zum Europäischen Parlament vorschlug. Dieser Traum hat sich in den letzten dreißig Jahren seit dem Tod von Jean Monnet mit dem Aufbau der parlamentarischen Dimension der Europäischen Union beeindruckend verwirklicht. Wir alle sind die Erben dieses großen Europäers Jean Monnet. Sein Werk ist dauerhaft. Es hat die Beziehungen zwischen den europäischen Staaten tiefgreifend verändert und beeinflusst bis heute das Leben all ihrer Bürgerinnen und Bürger."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Dámy a pánové, rád bych učinil prohlášení u příležitosti pátého Evropského dne obětí terorismu. Je to den, který musí zůstat v naší paměti, a den, kdy si připomínáme všechny nevinné oběti terorismu. Tento víkend byli v hrabství Antrim v Severním Irsku Pravou irskou republikánskou armádou zavražděni dva vojáci a v pondělí byl v hrabství Armagh zastřelen policista. Policista, který byl zabit, byl ženatý a měl děti. Tento barbarský teroristický čin rozdělil další rodinu a způsobil nepředstavitelné utrpení. Včera zemřelo nejméně deset lidí a více než dvacet lidí bylo vážně zraněno v sebevražedném bombovém útoku na jihu Srí Lanky. Byl bych rád, kdybychom se u příležitosti 30. výročí úmrtí Jeana Monneta zamysleli nad úkolem, který před námi stojí, a nad našimi závazky do budoucnosti, což znamená zasadit se o pokračování velkého díla sjednocování našeho kontinentu, které započal Jean Monnet. Jménem Evropského parlamentu bych rád projevil své rozhořčení nad těmito odpornými útoky na nevinné lidi a vyjádřil hlubokou soustrast rodinám obětí. Navždy zůstanou v našich vzpomínkách. Dnes bychom zde v Evropském parlamentu rádi hlasitě a jasně vyjádřili svůj odpor vůči nevybíravému násilí terorismu. Naprosto odsuzujeme nesmyslné ničení lidských životů, zabíjení celých rodin jako následek slepého fanatismu, který vede lidi k zabíjení jiných lidských bytostí a k pošlapávání lidské důstojnosti. Terorismus je přímý útok na svobodu, lidská práva a demokracii. Terorismus je pokus nevybíravým násilím zničit hodnoty, které nás v Evropské unii a v rámci našich členských států spojují. Tyto teroristické činy nás všechny pohoršují. Způsobují nám hlubokou a srdcervoucí bolest, ale nemohou a nedokážou zničit základy demokratické společnosti, která je postavena na našich společných hodnotách. Terorismus je zločin, který si nezaslouží slitování. Terorismus představuje jedno z největších nebezpečí pro bezpečnost, stabilitu a demokratické hodnoty mezinárodního společenství. Je to přímý útok na naše občany, na nás všechny. Evropský parlament hraje aktivní úlohu v boji proti terorismu a v podpoře obětí teroristických útoků. Nemůžeme dostatečně často opakovat, že pro terorismus neexistuje žádné ospravedlnění. Z toho důvodu musíme nadále společně pokračovat v boji proti terorismu uplatňováním zásad právního státu a využitím veškeré právní moci. Dnes v Evropském parlamentu patří všechny naše myšlenky obětem terorismu bez ohledu na to, kde na světě padly. Chtěli bychom vyjádřit naši solidaritu s nimi. Rád bych vás požádal o tichou připomínku obětí Pravé irské republikánské armády a sebevražedného bombového útoku na Srí Lance. Dámy a pánové, velký Evropan, Jean Monnet, jeden z duchovních otců evropské integrace, zemřel před třiceti lety, 16. března 1979. U příležitosti 30. výročí jeho smrti bych rád v úvodu tohoto plenárního zasedání Evropského parlamentu krátce uctil a vzdal hold jeho odkazu a životnímu dílu ve věci evropské integrace. Dnes si připomínáme neocenitelný odkaz muže, který spolu s Robertem Schumanem, jedním ze strůjců příměří mezi Německem a Francií, podnikl první krok k vybudování společenství se společnými osudy založeného na míru, porozumění, demokracii a spolupráci mezi obyvateli Evropy. Nyní, na počátku 21. století, zásady, které Jean Monnet zdůrazňoval, a metody, jež používal k jejich provádění, neztratily nic ze své závažnosti. Naopak, jejich význam je nám všem zřejmý. Hlavní výzvy, které přináší globalizace, hospodářská a finanční krize a globální oteplování, přiměje Evropany, aby ještě těsněji spolupracovali na nalezení účinné obrany našich společných hodnot a našich zájmů ve světě. Jean Monnet by jistě uvítal pokrok dosažený Lisabonskou smlouvou na cestě k demokratické Evropské unii, která je schopna jednat a čelit výzvám 21. století. A konečně je důležité zmínit, že právě Akční výbor pro Spojené státy evropské založený Jeanem Monnetem mimo jiné navrhl přímé volby do Evropského parlamentu. V posledních třiceti letech od smrti Jeana Monneta, kdy byl vytvořen parlamentní rozměr Evropské unie, se tento sen stal působivou skutečností. My všichni jsme dědici tohoto velkého Evropana, Jeana Monneta, a vliv jeho díla nadále trvá. Jeho důsledkem byly zásadní změny ve vztazích mezi evropskými státy a dosud stále ovlivňuje životy všech našich občanů."@cs1
"− Mine damer og herrer! Jeg vil afgive en erklæring i anledning af den femte europæiske dag til minde om ofre for terrorisme. Det er en dag, som vi skal huske på, og en dag, hvor vi mindes alle de uskyldige ofre for terrorisme. I denne weekend blev to soldater i Antrim i Nordirland myrdet af Real IRA, og i mandags blev en politibetjent skudt i Armagh. Den myrdede politibetjent var gift og havde børn. En barbarisk terrorhandling har endnu en gang ødelagt en familie og påført utrolige lidelser. I går døde mindst 10 mennesker ved et selvmordsbombeangreb i det sydlige Sri Lanka, og over 20 blev alvorligt såret. I anledning af 30-års-dagen for Jean Monnets død synes jeg, at vi skal tænke på den opgave og de forpligtelser, der venter os, nemlig at fortsætte det store arbejde med at forene vores kontinent, som Jean Monnet indledte. På Europa-Parlamentets vegne vil jeg give udtryk for min harme over disse afskyelige angreb på uskyldige mennesker og udtrykke min dybe medfølelse med ofrenes familier. Vi vil altid mindes ofrene. I dag vil vi i Europa-Parlamentet klart og tydeligt fordømme vilkårlige terrorhandlinger. Vi fordømmer på det stærkeste den meningsløse ødelæggelse af menneskeliv og udryddelsen af hele familier som følge af blind fanatisme, der får mennesker til at dræbe deres medmennesker og træde den menneskelige værdighed under fode. Terrorisme er et direkte angreb på frihed, menneskerettigheder og demokrati. Terrorisme er et forsøg på ved hjælp af vilkårlig vold at nedbryde de værdier, der forener os i EU og i medlemsstaterne. Disse terrorhandlinger chokerer os alle. De påfører os dyb og hjerteskærende smerte, men de kan og vil ikke ødelægge grundlaget for det demokratiske samfund, som bygger på vores fælles værdier. Terrorisme er en forbrydelse uden formildende omstændigheder. Terrorisme er en af de største farer for det internationale samfunds sikkerhed, stabilitet og demokratiske værdier. Den er et direkte angreb på borgerne, på os alle sammen. Europa-Parlamentet deltager aktivt i bekæmpelsen af terrorisme og støtter ofrene for terrorangreb. Det kan ikke siges for ofte, at der ikke er nogen begrundelse for terrorisme. Derfor skal vi fortsat samarbejde om at bekæmpe terrorisme ved hjælp af retsstatsprincippet og med alle lovlige midler. I dag går Europa-Parlamentets tanker til ofrene for terrorisme, uanset hvor i verden de døde. Vi udtrykker vores solidaritet med dem. Jeg anmoder Dem om at iagttage et minuts stilhed til minde om ofrene for Real IRA og selvmordsbombeangrebet i Sri Lanka. Den store europæer Jean Monnet, som var en af den europæiske integrations grundlæggere, døde for 30 år siden den 16. marts 1979. I anledning af 30-års-dagen for hans død vil jeg ved begyndelsen af dette plenarmøde i Europa-Parlamentet kort hædre og anerkende hans arv og hans livsværk i den europæiske integrations tjeneste. I dag tænker vi på den uvurderlige arv efter en mand, der sammen med Robert Schuman, som var en af arkitekterne bag forsoningen mellem Tyskland og Frankrig, tog det første skridt til oprettelsen af et fællesskab med en fælles skæbne baseret på fred, forståelse, demokrati og samarbejde mellem Europas befolkninger. Her i begyndelsen af det 21. århundrede er de principper, som Jean Monnet fremhævede, og de metoder, som han anvendte til at gennemføre dem, ikke blevet mindre relevante. Tværtimod er deres betydning klar for enhver. De største udfordringer, som globaliseringen, den økonomiske og finansielle krise og den globale opvarmning repræsenterer, vil få europæerne til at arbejde endnu tættere sammen for at beskytte vores fælles værdier og vores interesser i verden effektivt. Jean Monet ville naturligvis have bifaldet Lissabontraktatens fremskridt hen imod et demokratisk EU, der er handlekraftigt og i stand til at klare det 21. århundredes udfordringer. Endelig er det vigtigt at nævne, at det var Aktionsudvalget for Europas Forenede Stater, som Jean Monnet oprettede, der bl.a. foreslog indførelse af direkte valg til Europa-Parlamentet. I de sidste 30 år efter Jean Monnets død er denne drøm blevet en imponerende virkelighed med skabelsen af EU's parlamentariske dimension. Vi er alle sammen arvtagere efter den store europæer Jean Monnet, og hans arbejde har fortsat varig indflydelse. Det har ført til grundlæggende ændringer af forbindelserne mellem de europæiske stater, og det har stadig indflydelse på alle europæiske borgeres liv i dag."@da2
"− Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνω μια δήλωση επί τη ευκαιρία της πέμπτης Ευρωπαϊκής Ημέρας για τα Θύματα της Τρομοκρατίας. Πρόκειται για μια μέρα που πρέπει να διατηρήσουμε στη μνήμη μας και μια μέρα κατά την οποία τιμούμε τη μνήμη όλων των αθώων θυμάτων της τρομοκρατίας. Αυτό το σαββατοκύριακο, στην κομητεία Antrim της Βόρειας Ιρλανδίας δολοφονήθηκαν δυο στρατιώτες από το Real IRA, ενώ τη Δευτέρα ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε στην κομητεία Armagh. Ο αστυνομικός που σκοτώθηκε ήταν παντρεμένος και είχε παιδιά. Αυτή η βάρβαρη πράξη τρομοκρατίας κατέστρεψε, για μια ακόμη φορά, μια οικογένεια και προκάλεσε αφάνταστη δυστυχία. Χθες, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στη νότια Σρι Λάνκα, ενώ οι σοβαρά τραυματισμένοι ξεπερνούν τους είκοσι. Με την ευκαιρία της 30 επετείου του θανάτου του Jean Monnet, θα ήθελα να αναλογιστούμε το καθήκον που έχουμε μπροστά μας και τις υποχρεώσεις μας για το μέλλον, δηλαδή την ανάγκη να δεσμευτούμε ότι θα συνεχίσουμε το μεγάλο έργο που ξεκίνησε ο Jean Monnet με σκοπό την ενοποίηση της ηπείρου μας. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω την οργή μου για αυτές τις φρικτές επιθέσεις εναντίον αθώων ανθρώπων καθώς και τα θερμά συλλυπητήρια μου προς τις οικογένειες των θυμάτων. Θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας. Επιθυμούμε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τονίσουμε με ένταση και σαφήνεια ότι τασσόμαστε κατά της αδιάκριτης βίας της τρομοκρατίας. Καταδικάζουμε πλήρως την παράλογη καταστροφή της ανθρώπινης ζωής, τους θανάτους ολόκληρων οικογενειών ως αποτέλεσμα του τυφλού φανατισμού που οδηγεί ανθρώπους να σκοτώνουν τους συνανθρώπους τους και να τσαλαπατούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η τρομοκρατία αποτελεί ευθεία επίθεση κατά της ελευθερίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Η τρομοκρατία είναι μια απόπειρα καταστροφής, μέσω της αδιάκριτης βίας, των αξιών που μας ενώνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη μας. Αυτές οι πράξεις τρομοκρατίας μας συγκλονίζουν όλους. Μας προκαλούν βαθύ πόνο, αλλά δεν μπορούν και δεν πρόκειται να καταστρέψουν τα θεμέλια της δημοκρατικής κοινωνίας που βασίζεται στις κοινές αξίες μας. Η τρομοκρατία είναι έγκλημα που δεν αξίζει επιείκειας. Η τρομοκρατία αντιπροσωπεύει έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις δημοκρατικές αξίες της διεθνούς κοινότητας. Είναι ευθεία επίθεση εναντίον των πολιτών μας, εναντίον όλων μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στη στήριξη των θυμάτων τρομοκρατικών επιθέσεων. Δε θα κουραστούμε να δηλώνουμε ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για την τρομοκρατία. Για αυτό το λόγο, πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας εφαρμόζοντας τις αρχές του κράτους δικαίου και χρησιμοποιώντας την πλήρη ισχύ του νόμου. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η σκέψη μας είναι στραμμένη αποκλειστικά στα θύματα της τρομοκρατίας, όπου και αν αυτά έχουν χάσει τη ζωή τους στον κόσμο. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς αυτά. Θα ήθελα να σας ζητήσω να κρατήσετε σιωπηρά στη μνήμη σας τα θύματα του Real IRA και της βομβιστικής επίθεσης αυτοκτονίας στη Σρι Λάνκα. Κυρίες και κύριοι, ο μεγάλος Ευρωπαίος, ο Jean Monnet, ένας από τους ιδρυτές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, απεβίωσε τριάντα χρόνια πριν, στις 16 Μαρτίου 1979. Κατά την έναρξη αυτής της συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα, με την ευκαιρία της 30 επετείου του θανάτου του, να προβώ σε μια σύντομη δήλωση τιμής και αναγνώρισης της κληρονομιάς και του έργου ζωής του υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αναθυμόμαστε σήμερα την ανεκτίμητη κληρονομιά ενός ανθρώπου, ο οποίος, μαζί με το Robert Schuman, έναν από τους αρχιτέκτονες της συμφιλίωσης Γερμανίας και Γαλλίας, έκανε το πρώτο βήμα για την ίδρυση μιας κοινότητας με κοινή προοπτική που θα βασιζόταν στην ειρήνη, την κατανόηση, τη δημοκρατία και τη συνεργασία μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Σήμερα, στις αρχές του 21 αιώνα, οι αρχές που ανέδειξε ο Jean Monnet και οι μέθοδοι που χρησιμοποίησε για να τις εφαρμόσει διατηρούν την αξία τους στο ακέραιο. Αντιθέτως, η σημασία τους είναι προφανής σε όλους μας. Οι μεγάλες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και της παγκόσμιας υπερθέρμανσης θα έχουν ως αποτέλεσμα τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαίων ώστε να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τις κοινές αξίες και τα συμφέροντά μας στον κόσμο. Ο Jean Monnet θα χαιρέτιζε, φυσικά, την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας προς την κατεύθυνση μιας δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δυνατότητα να δρα και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του 21 αιώνα. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ήταν η Επιτροπή Δράσης για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης που σύστησε ο Jean Monnet που, μεταξύ άλλων, πρότεινε τη διεξαγωγή άμεσων εκλογών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα τελευταία τριάντα χρόνια από το θάνατο του Jean Monnet, αυτό το όνειρο έγινε μια εντυπωσιακή πραγματικότητα με τη δημιουργία της κοινοβουλευτικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε όλοι κληρονόμοι αυτού του μεγάλου Ευρωπαίου, του Jean Monnet, και το έργο του συνεχίζει να ασκεί τη διαρκή επίδρασή του. Το έργο του είχε ως αποτέλεσμα θεμελιώδεις αλλαγές στις σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, ενώ συνεχίζει να επηρεάζει τις ζωές όλων των πολιτών μας σήμερα."@el10
"− Ladies and gentlemen, I would like to make a statement on the occasion of the fifth European Day for the Victims of Terrorism. It is a day which must remain in our memory and a day on which we commemorate all the innocent victims of terrorism. This weekend, two soldiers in the county of Antrim in Northern Ireland were murdered by the Real IRA and on Monday, a policeman was shot in the county of Armagh. The policeman who was killed was married and had children. This barbaric act of terrorism has once again torn a family apart and brought with it unimaginable suffering. Yesterday, at least ten people died in a suicide bomb attack in southern Sri Lanka and more than twenty were seriously injured. On the occasion of the 30 anniversary of Jean Monnet’s death, I would like us to think about the task ahead of us and our obligations for the future, which are to commit to continuing the great work started by Jean Monnet of unifying our continent. On behalf of the European Parliament, I would like to express my outrage at these abhorrent attacks on innocent people and send my deepest condolences to the families of the victims. They will forever remain in our memories. Today, we in the European Parliament would like to speak out loudly and clearly against the indiscriminate violence of terrorism. We condemn utterly the senseless destruction of human life, the deaths of entire families as a result of blind fanaticism, which causes people to kill their fellow human beings and to trample human dignity underfoot. Terrorism is a direct attack on freedom, human rights and democracy. Terrorism is an attempt to destroy by means of indiscriminate violence the values which unite us in the European Union and within our Member States. These acts of terrorism shock us all. They cause us deep and heartrending pain, but they cannot and will not destroy the foundations of the democratic society which is based on our shared values. Terrorism is a crime which deserves no leniency. Terrorism represents one of the greatest dangers to the security, stability and democratic values of the international community. It is a direct attack on our citizens, on all of us. The European Parliament plays an active role in combating terrorism and in supporting the victims of terrorist attacks. We cannot repeat often enough that there is no justification for terrorism. For this reason, we must continue to work together to fight terrorism by applying the principles of the rule of law and using all the force of the law. Today in the European Parliament, all our thoughts are with the victims of terrorism, wherever in the world they died. We would like to express our solidarity with them. I would like to ask you to remember in silence the victims of the Real IRA and of the suicide bomb attack in Sri Lanka. Ladies and gentlemen, the great European, Jean Monnet, one of the founding fathers of European integration, died thirty years ago on 16 March 1979. On the occasion of the 30 anniversary of his death, I would like briefly to honour and recognise his legacy and his life’s work in the cause of European integration at the start of this plenary sitting of the European Parliament. Today we remember the priceless legacy of a man, who, together with Robert Schuman, one of the architects of the reconciliation between Germany and France, took the first step towards establishing a community with a common destiny based on peace, understanding, democracy and cooperation among the people of Europe. Now, at the beginning of the 21 century, the principles highlighted by Jean Monnet and the methods he used to implement them have lost none of their relevance. On the contrary, their importance is obvious to us all. The major challenges presented by globalisation, the economic and financial crisis and global warming will cause Europeans to work even more closely together to provide an effective defence for our shared values and our interests in the world. Jean Monnet would, of course, welcome the progress made in the Treaty of Lisbon towards a democratic European Union which is capable of action and of facing the challenges of the 21 century. And finally, it is important to mention that it was the Action Committee for a United States of Europe established by Jean Monnet which, among other things, proposed direct elections to the European Parliament. In the last thirty years since the death of Jean Monnet, this dream has become an impressive reality with the creation of the parliamentary dimension of the European Union. We are all the heirs of this great European, Jean Monnet, and his work continues to have a lasting impact. It has resulted in fundamental changes to the relationships between the European states and still influences the lives of all of our citizens today."@en4
"Señorías, quiero hacer una declaración con motivo del quinto Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Éste es un día que debe permanecer en nuestra memoria, un día en el que conmemoramos a todas las víctimas inocentes del terrorismo. Este fin de semana, dos soldados fueron asesinados por el IRA Auténtico en el condado de Antrim, en Irlanda del Norte, y el lunes un agente de policía fue tiroteado en el condado de Armagh. Este agente asesinado estaba casado y tenía hijos. Nuevamente un bárbaro acto terrorista ha destrozado una familia y ha provocado un sufrimiento inimaginable. Ayer, en el sur de Sri Lanka, un ataque suicida con bomba dejó al menos diez personas fallecidas y más de veinte seriamente heridas. Con motivo del trigésimo aniversario de la muerte de Jean Monnet, me gustaría que reflexionásemos sobre la tarea que tenemos por delante y sobre nuestras obligaciones de cara al futuro, que básicamente consisten en llevar adelante el gran trabajo iniciado por Jean Monnet con el objetivo de unificar nuestro continente. En nombre del Parlamento Europeo, quiero expresar mi indignación ante estos ataques repugnantes contra personas inocentes y deseo hacer llegar mis más profundas condolencias a las familias de las víctimas. Nunca las olvidaremos. Hoy en el Parlamento Europeo queremos pronunciarnos con claridad y contundencia contra la violencia indiscriminada del terrorismo. Condenamos totalmente la destrucción sin sentido de vidas humanas, las muertes de familias enteras como consecuencia de un fanatismo ciego, que lleva a las personas a matar a sus semejantes y a pisotear la dignidad humana. El terrorismo supone un ataque directo contra la libertad, los derechos humanos y la democracia. El terrorismo es un intento de destruir, por medio de la violencia indiscriminada, los valores que cohesionan a los Estados miembros en una Unión Europea. Los actos terroristas nos conmocionan a todos. Nos provocan un dolor profundo y desgarrador, pero no pueden ni podrán destruir los fundamentos de la sociedad democrática basada en los valores que compartimos. El terrorismo es un crimen que no merece perdón. El terrorismo representa uno de los mayores peligros para la seguridad, la estabilidad y los valores democráticos de la comunidad internacional. Es un ataque directo contra nuestros ciudadanos, contra todos nosotros. El Parlamento Europeo desempeña un papel activo en la lucha contra el terrorismo y en el apoyo a las víctimas de actos terroristas. Nunca insistiremos lo suficiente en que no existe justificación para el terrorismo. Por este motivo, debemos continuar trabajando juntos en la lucha contra esta lacra mediante la aplicación de los principios del Estado de Derecho y la utilización de toda la fuerza de la ley. Hoy en el Parlamento Europeo todos nuestros pensamientos están con las víctimas del terrorismo, sin importar el lugar del mundo donde perecieron. Queremos expresar nuestra solidaridad con ellos. Les pido que a continuación homenajeemos en silencio a las víctimas del IRA Auténtico y a las del atentado suicida en Sri Lanka. Señorías, hace treinta años, el 16 de marzo de 1979, fallecía el insigne europeísta Jean Monnet, uno de los padres fundadores de la integración europea. Con ocasión del trigésimo aniversario de su muerte, y al iniciarse esta asamblea plenaria del Parlamento Europeo, quiero honrar y reconocer brevemente su legado y su trabajo de toda una vida dedicado a la integración europea. Hoy recordamos el inestimable legado de un hombre que, junto con Robert Schuman, fue uno de los arquitectos de la reconciliación entre Alemania y Francia y que supuso uno de los primeros pasos hacia el establecimiento de una comunidad con un destino compartido y basado en la paz, el entendimiento, la democracia y la cooperación entre los ciudadanos de Europa. Actualmente, a comienzos del siglo XXI, los principios realzados por Jean Monnet y los métodos que usó para aplicarlos no han perdido ni un ápice de su relevancia. Por el contrario, su importancia nos resulta obvia a todos. Los grandes desafíos planteados por la globalización, la crisis económica y financiera, y por el calentamiento del planeta harán que los europeos colaboren de manera aún más estrecha para defender nuestros valores compartidos y nuestros intereses en el mundo. Jean Monnet, por descontado, aplaudiría el progreso que supone el Tratado de Lisboa hacia una Unión Europea democrática, con capacidad para actuar y para hacer frente a los retos del siglo XXI. Por último, es importante mencionar que fue el Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa, creado por Jean Monnet, el que, entre otras cosas, propuso elecciones directas para el Parlamento Europeo. Durante los treinta años que han seguido a la muerte de Jean Monnet, este sueño se ha convertido en una realidad imponente con la creación de la dimensión parlamentaria de la Unión Europea. Todos somos herederos de este gran europeísta y su obra sigue teniendo un impacto enorme: ha generado cambios fundamentales en las relaciones entre los Estados europeos y todavía tiene influencia en las vidas de todos nuestros ciudadanos."@es21
"− Daamid ja härrad, ma tahaksin teha avalduse Euroopa terrorismiohvrite viienda mälestuspäeva puhul. See on päev, mis peab meile meelde jääma; see on päev, mil me mälestame kõiki süütuid terrorismiohvreid. Sel nädalavahetusel tappis Real IRA kaks sõdurit Põhja-Iirimaal Antrimi krahvkonnas ja esmaspäeval tulistati politseinikku Armaghi krahvkonnas. Tapetud politseinik oli abielus ja tal olid lapsed. See barbaarne terroriakt lõhkus järjekordse perekonna ja tõi kaasa mõeldamatuid kannatusi. Eile Sri Lanka lõunaosas enesetapja poolt toime pandud pommirünnakus sai vähemalt kümme inimest surma ja rohkem kui kakskümmend inimest tõsiselt vigastada. Jean Monnet’ 30. surma-aastapäeva eel tahaksin, et me mõtleksime oma tulevikuülesandele ja -kohustusele jätkata Jean Monnet’ alustatud suurt tööd meie maailmajao ühendamisel. Ma tahaksin Euroopa Parlamendi nimel väljendada nördimust nende põlastusväärsete rünnakute pärast, mis pandi toime süütute inimeste vastu, ja väljendada sügavaimat kaastunnet ohvrite perekondadele. Me mäletame neid alati. Täna võtame me Euroopa Parlamendis valjusti ja selgelt sõna terrorismi valimatu vägivalla vastu. Me mõistame täielikult hukka inimelude mõttetu hävitamise ja tervete perekondade surmamise pimeda fanatismi tõttu, mis sunnib tapma teisi inimolendeid ja tallama inimväärikuse jalge alla. Terrorism on otsene rünnak vabaduse, inimõiguste ja demokraatia vastu. Terroristid püüavad valimatu vägivalla abil hävitada väärtused, mis meid Euroopa Liidus ja meie liikmesriikides ühendavad. Need terroriteod vapustavad meid kõiki. Nad põhjustavad meile sügavat ja südantlõhestavat valu, kuid nad ei saa hävitada ega hävitagi meie ühistel väärtustel rajaneva demokraatliku ühiskonna alustalasid. Terrorism on kuritegu, millesse me ei saa leebelt suhtuda. Terrorismi näol on tegemist ühe suurema ohuga rahvusvahelise üldsuse turvalisusele, stabiilsusele ja demokraatlikele väärtustele. See on otsene rünnak meie kodanike – meie kõigi – vastu. Euroopa Parlamendil on terrorismiga võitlemisel ja terrorirünnakute ohvrite toetamisel aktiivne roll. On ilmselge, et terrorismile ei saa olla mingit õigustust. Seetõttu peame jätkama ühist tegutsemist võitluses terrorismiga, lähtudes õigusriigi põhimõtetest ja kasutades seaduse kogu jõudu. Täna on kõik Euroopa Parlamendi liikmed oma mõtetes terrorismiohvritega, olenemata sellest, millises maailma nurgas nad hukkusid. Me tahame väljendada oma solidaarsust. Ma tahaksin paluda teil nüüd leinaseisakuga mälestada Real IRA ja Sri Lanka enesetapurünnaku ohvreid. Daamid ja härrad, kolmkümmend aastat tagasi, 16. märtsil 1979, suri suur eurooplane Jean Monnet, üks Euroopa integratsiooni loojaid. Tema 30. surma-aastapäeva eel tahaksin Euroopa Parlamendi tänase täiskogu istungi alguses veidi meenutada ning tunnustada tema pärandit ja elutööd Euroopa integratsiooni saavutamise nimel. Me meenutame täna selle mehe hindamatut pärandit, kes astus koos Saksamaa ja Prantsusmaa leppimise ühe algataja Robert Schumaniga esimese sammu, et luua ühise saatusega kogukond, mis rajaneb rahul, vastastikusel mõistmisel, demokraatial ja Euroopa rahvaste koostööl. Põhimõtted, mida Jean Monnet rõhutas, ja meetodid, mida ta nende rakendamiseks kasutas, ei ole 21. sajandi alguseks oma asjakohasust kaotanud. Vastupidi, nende tähtsus on ilmselge meile kõigile. Üleilmastumisest, majandus- ja finantskriisist ning üleilmsest soojenemisest tulenevad probleemid sunnivad eurooplasi tegema veelgi tihedamat koostööd, et meie ühiseid väärtusi ja huve kogu maailmas tõhusalt kaitsta. Jean Monnet’l oleks kindlasti hea meel Lissaboni lepingus tehtud edusammude üle, mille eesmärk on rajada demokraatlik Euroopa Liit, mis suudab tegutseda ja lahendada 21. sajandi probleeme. Ja lõpuks tuleb mainida, et see oli Jean Monnet’ asutatud Euroopa Ühendriikide tegevuskomitee, kes muu hulgas tegi ettepaneku Euroopa Parlamendi otsevalimiste kohta. Jean Monnet’ lahkumisele järgnenud kolmekümne aasta jooksul on see unistus Euroopa Liidu parlamentaarse mõõtme loomise tulemusena muutunud muljetavaldavaks tegelikkuseks. Me kõik oleme selle suure eurooplase Jean Monnet’ pärijad ja tema tööl on püsiv mõju. See on toonud suuri muutusi Euroopa riikide suhetes ja mõjutab siiani kõikide kodanike elu."@et5
"− Hyvät parlamentin jäsenet, haluan esittää julkilausuman terrorismin uhrien viidennen eurooppalaisen muistopäivän kunniaksi. Tämän päivän on jäätävä mieleemme, ja se on päivä, jona muistelemme kaikkia viattomia terrorismin uhreja. Tänä viikonloppuna Todellinen IRA murhasi kaksi sotilasta Antrimin maakunnassa Pohjois-Irlannissa, ja maanantaina Armaghin maakunnassa ammuttiin poliisi. Surmattu poliisi oli naimisissa, ja hänellä oli lapsia. Tämä barbaarinen terroristiteko on rikkonut jälleen kerran yhden perheen ja aiheuttanut käsittämätöntä tuskaa. Lisäksi eilen ainakin kymmenen ihmistä kuoli itsemurhapommituksessa eteläisessä Sri Lankassa ja yli kaksikymmentä loukkaantui vakavasti. Haluan kehottaa meitä kaikkia kunnioittamaan Jean Monnet'n kuoleman 30-vuotispäivää miettimällä edessämme olevaa tehtävää ja tulevia velvoitteitamme: sitä, että meidän on sitouduttava jatkamaan Monnet'n aloittamaa hienoa työtä mantereemme yhdistämiseksi. Haluan kertoa Euroopan parlamentin puolesta olevani tyrmistynyt näistä kammottavista, viattomiin ihmisiin kohdistuvista iskuista ja ottaa syvimmin osaa uhrien perheiden suruun. He säilyvät muistoissamme aina. Me Euroopan parlamentissa haluamme esittää äänekkään ja selvän vastalauseen terroristien umpimähkäistä väkivaltaa kohtaan. Tuomitsemme jyrkästi ihmiselämän järjettömän tuhoamisen, kokonaisten perheiden surmaamisen sokean fanatismin vuoksi. Fanatismi saa ihmiset tappamaan muita ihmisiä ja polkemaan ihmisarvon jalkoihinsa. Terrorismi on suora hyökkäys vapautta, ihmisoikeuksia ja demokratiaa vastaan. Terrorismi on yritys tuhota umpimähkäisen väkivallan avulla arvot, jotka yhdistävät meitä Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissamme. Nämä terroristiteot järkyttävät meitä kaikkia. Ne aiheuttavat meissä syvää, sydäntäsärkevää tuskaa, mutta ne eivät saa tuhota eivätkä tuhoa demokraattisen yhteiskunnan perustaa, yhteisiä arvojamme. Terrorismi on rikos, joka ei ansaitse armeliaisuutta. Terrorismi on yksi suurimmista kansainvälisen yhteisön turvallisuuteen, vakauteen ja demokraattisiin arvoihin kohdistuvista uhkista. Se on suora hyökkäys kansalaisiamme, meitä kaikkia kohtaan. Euroopan parlamentti torjuu aktiivisesti terrorismia ja tukee sen uhreja. Emme voi toistaa tarpeeksi usein, ettei terrorismi ole milloinkaan oikeutettua. Tästä syystä meidän on jatkettava terrorismin torjumista yhdessä soveltamalla oikeusvaltioperiaatetta ja käyttämällä lain voimaa. Ajattelemme tänään Euroopan parlamentissa terrorismien uhreja riippumatta siitä, missä päin maailmaa he menehtyivät. Haluamme ilmaista solidaarisuutemme heitä kohtaan. Pyydän teitä pitämään hiljaisuuden Todellisen IRA:n ja Sri Lankan itsemurhapommi-iskun uhrien muistoksi. Arvoisat parlamentin jäsenet, Jean Monnet, suuri eurooppalainen ja yksi Euroopan yhdentymiskehityksen perustajista, kuoli 30 vuotta sitten 16. maaliskuuta 1979. Haluan pitää lyhyen puheenvuoron hänen kuolemansa 30. vuosipäivän muistoksi näin Euroopan parlamentin täysistunnon alussa ja antaa tunnustusta hänen jättämästään perinnöstä ja Euroopan yhdentymisen eteen tekemästään elämäntyöstä. Muistelemme tänään korvaamatonta perintöä, jonka tämä mies jätti yhdessä Robert Schumanin kanssa. Schuman oli yksi Saksan ja Ranskan välisen sovinnon suunnittelijoista. He ottivat ensiaskeleen kohti yhteisöä, jolla on rauhaan, ymmärrykseen, demokratiaan ja Euroopan kansojen väliseen yhteistyöhön perustuva yhteinen kohtalo. Periaatteet, joita Jean Monnet painotti, ja menetelmät, joilla hän ne toteutti, eivät ole menettäneet merkitystään lainkaan nyt 2000-luvun alkaessa. Päinvastoin niiden merkitys on selvä meille kaikille. Globalisaatiosta, talous- ja rahoituskriisistä ja ilmaston lämpenemisestä johtuvien suurten haasteiden vuoksi eurooppalaisten on tehtävä entistä tiiviimmin yhteistyötä suojellakseen tehokkaasti yhteisiä arvojaan ja etujaan maailmassa. Jean Monnet'n mielestä Lissabonin sopimuksen mukainen edistys kohti demokraattista, toimintakykyistä Euroopan unionia, joka pystyy kohtaamaan 2000-luvun haasteet, olisi tietenkin hieno asia. Lisäksi on tärkeää mainita, että juuri Jean Monnet'n perustama toimintakomitea Euroopan Yhdysvaltojen kehittämiseksi ehdotti muun muassa Euroopan parlamentin valitsemista suorilla vaaleilla. Tästä unelmasta on tullut Monnet'n kuoleman jälkeisten 30 vuoden aikana vaikuttavaa todellisuutta, kun Euroopan unionille on luotu parlamentaarinen ulottuvuus. Me kaikki olemme tämän suuren eurooppalaisen perillisiä, ja hänen työllään on pysyvä vaikutus. Se on muuttanut Euroopan valtioiden välisiä suhteita perustavanlaatuisella tavalla ja vaikuttaa edelleenkin kaikkien kansalaistemme elämään."@fi7
"− Mesdames et Messieurs, je voudrais faire une déclaration à l’occasion de la cinquième Journée européenne à la mémoire des victimes du terrorisme. C’est un jour qui doit rester dans nos mémoires, un jour où nous nous remémorons toutes les victimes innocentes du terrorisme. En Irlande du Nord, deux soldats ont été assassinés ce week-end par l’IRA-véritable dans le comté d’Antrim. Ce lundi, un policier a été abattu dans le comté d’Armagh. Ce policier laisse derrière lui une femme et des enfants. Cet acte de terrorisme barbare a une fois de plus déchiré une famille et provoqué des souffrances indicibles. Hier, un attentat suicide dans le sud du Sri Lanka a provoqué la mort d’au moins dix personnes et fait plus de vingt blessés graves. À l’occasion du 30 anniversaire de la mort de Jean Monnet, je voudrais que nous réfléchissions à la tâche qui nous attend et à nos obligations pour l’avenir, qui consistent à poursuivre le travail d’unification de notre continent commencé par Jean Monnet. Au nom du Parlement européen, je souhaite exprimer mon indignation face à ces attaques odieuses contre des personnes innocentes et présenter mes sincères condoléances aux familles des victimes. Elles resteront à jamais dans nos mémoires. Aujourd’hui, nous, députés du Parlement européen, souhaitons exprimer clairement notre rejet catégorique de la violence aveugle du terrorisme. Nous condamnons catégoriquement la destruction gratuite de vies humaines, la mort de familles entières des suites d’un fanatisme aveugle qui pousse certains à massacrer leurs semblables et à fouler au pied la dignité humaine. Le terrorisme est une atteinte directe à la liberté, aux droits de l’homme et à la démocratie. Le terrorisme vise à détruire par une violence aveugle les valeurs qui nous unissent dans nos États membres et au sein de l’Union européenne. Ces actes de terrorisme nous choquent tous. Ils provoquent une douleur profonde et déchirante, mais ils ne parviendront jamais à détruire les fondements de notre société démocratique, qui repose sur les valeurs que nous partageons. Le terrorisme est un crime qui ne mérite aucune clémence. Le terrorisme représente l’un des plus grands dangers pour la sécurité, la stabilité et les valeurs démocratiques de la communauté internationale. Il constitue une attaque directe contre nos concitoyens, contre nous tous. Le Parlement européen joue un rôle actif dans la lutte contre le terrorisme et dans l’aide apportée aux victimes d’attaques terroristes. Nous ne répéterons jamais assez qu’il n’existe aucune excuse au terrorisme. C’est pourquoi nous devons continuer à collaborer pour combattre le terrorisme en appliquant les principes de la règle de droit et en utilisant toute la force de la loi. Aujourd’hui toutes les pensées du Parlement européen se tournent vers les victimes du terrorisme, quelle que soit la partie du monde où elles sont mortes. Nous souhaitons exprimer notre solidarité envers elles. Je vous demande d’observer une minute de silence à la mémoire des victimes de l’IRA-véritable et de l’attentat suicide au Sri Lanka. Mesdames et Messieurs, c’est il y a trente ans, le 16 mars 1979, qu’a disparu Jean Monnet, un grand Européen et l’un des pères fondateurs de l’intégration européenne. En ce trentième anniversaire de sa mort, et au début de cette séance plénière du Parlement européen, je voudrais honorer brièvement son travail en faveur de l’intégration européenne et l’héritage qu’il nous a laissé. Nous commémorons aujourd’hui l’héritage inestimable d’un homme qui, avec Robert Schuman, l’un des architectes de la réconciliation entre l’Allemagne et la France, a fait les premiers pas vers la création d’une communauté liée par un destin commun fondé sur la paix, la compréhension, la démocratie et la coopération entre les peuples d’Europe. Aujourd’hui, au début du XXI siècle, les principes mis en lumière par Jean Monnet et les méthodes qu’il a utilisées pour les mettre en œuvre n’ont rien perdu de leur pertinence. Au contraire, leur importance nous apparaît à tous évidente. Les défis majeurs posés par la mondialisation, la crise économique et financière et le réchauffement planétaire vont pousser les Européens à collaborer encore plus étroitement pour défendre avec force nos valeurs communes et nos intérêts dans le monde. Jean Monnet saluerait bien évidemment les progrès accomplis par le traité de Lisbonne vers une Union européenne démocratique capable d’agir concrètement et d’affronter les défis du XXI siècle. Enfin, il est important de rappeler que c’est le Comité d’action pour les États-Unis d’Europe, fondé par Jean Monet, qui a proposé entre autres choses des élections directes au Parlement européen. Ce rêve est devenu une réalité impressionnante au cours des trente ans depuis la mort de Jean Monnet, avec la création de la dimension parlementaire de l’Union européenne. Nous sommes tous les héritiers du grand Européen que fut Jean Monnet, et son travail continue à produire ses effets. Il a entraîné une modification fondamentale des relations entre les États européens, et continue d’influencer la vie de tous nos concitoyens aujourd’hui."@fr8
"− Hölgyeim és uraim! Nyilatkozatot szeretnék tenni a terrorizmus áldozatai ötödik európai napjának alkalmából. Emlékezetünkben kell őrizni ezt a napot, amikor is a terrorizmus ártatlan áldozatai előtt tisztelgünk. A hétvégén Észak-Írország Antrim megyéjében két katonát meggyilkolt a Valódi IRA, és hétfőn Armagh megyében lelőttek egy rendőrt. A meggyilkolt rendőrnek felesége és gyermekei voltak. E barbár terrorista cselekmény ismét szétszakított egy családot és mérhetetlen szenvedést okozott. Tegnap Srí Lanka déli részén egy öngyilkos bombatámadásban legalább tíz ember meghalt és több mint húszan megsebesültek. Jean Monnet halála harmincadik évfordulójának alkalmából szeretném, ha átgondolnánk, milyen feladatok és jövőre vonatkozó kötelezettségek állnak előttünk, milyen módon folytathatjuk a kontinensünk egységesítésére vonatkozó, Jean Monnet által elindított nagyszerű művet. Az Európai Parlament nevében az ártatlan emberek ellen elkövetett szörnyű tettek miatti mély felháborodásomat, az áldozatok családja felé pedig őszinte részvétemet szeretném kifejezni. Örökké élni fognak emlékezetünkben. Ma, itt az Európai Parlamentben hangosan és egyértelműen hallatni kívánjuk hangunkat a terrorizmus okozta válogatás nélküli erőszakkal szemben. Mélyen elítéljük az emberi életek kioltását eredményező értelmetlen tetteket, az egész családok halálához vezető vak fanatizmust, amely embereket arra ösztönöz, hogy megöljék embertársaikat és lábbal tiporják az emberi méltóságot. A terrorizmus a szabadság, az emberi jogok és a demokrácia elleni közvetlen támadás. A terrorizmus a válogatás nélküli erőszak eszközével próbálja elpusztítani azokat az értékeket, amelyek összekötnek bennünket az Európai Unión belül és a tagállamokban. E terrorista tettek mindannyiunkat megdöbbenéssel töltenek el. Mély fájdalmat okoznak, azonban nem tudják és nem is fogják elpusztítani a közös értékeinkre épülő demokratikus társadalom alapjait. A terrorizmus olyan bűncselekmény, amellyel szemben nem lehetünk elnézőek. A terrorizmus jelenti az egyik legnagyobb fenyegetést a nemzetközi közösség biztonságára, stabilitására és demokratikus értékeire nézve. Közvetlen támadás polgáraink és mindannyiunk ellen. Az Európai Parlament aktív szerepet játszik a terrorizmus elleni küzdelemben és a terrorista támadások áldozatainak támogatásában. Nem tudjuk elégszer ismételni, hogy a terrorizmust semmi sem igazolhatja. Éppen ezért továbbra is közösen kell küzdenünk a terrorizmus ellen a jogállami alapelvek alkalmazásán keresztül és a törvény minden erejével. Ma, itt az Európai Parlamentben a terrorizmus áldozataira gondolunk, a világ bármely részén vesztették is életüket. Szolidaritásunkat szeretnénk kifejezni irántuk. Arra kérem önöket, hogy csenddel emlékezzünk a Valódi IRA és a Srí-Lanka-i öngyilkos bombatámadás áldozataira. Hölgyeim és uraim! A nagy európai, Jean Monnet, az európai integráció egyik alapító atyja harminc évvel ezelőtt, 1979. március 16-án hunyt el. Halálának 30. évfordulója alkalmából az Európai Parlament mai plenáris ülése kezdetén röviden szeretnék tisztelettel és elismeréssel adózni az európai integráció ügyében kifejtett életműve és ránk hagyott öröksége előtt. Ma egy olyan ember felbecsülhetetlen értékű örökségére emlékezünk, aki Robert Schumannal együtt a Németország és Franciaország közötti megbékélés egyik kitervelőjeként megtette az első lépést a békére, megértésre, demokráciára és az Európa népei közti együttműködésre épülő sorsközösség megteremtésére. Most, a XXI. század elején a Jean Monnet által kiemelt alapelvek és azok megvalósítására használt módszerei semmit sem veszítettek jelentőségükből. Sőt, fontosságuk mindannyiunk számára nyilvánvaló. A globalizáció, a gazdasági és pénzügyi válság, és a globális felmelegedés által okozott kihívások arra ösztönzik az európaiakat, hogy még szorosabban működjenek együtt közös értékeink és a világban megvalósítandó érdekeink hatékony védelme érdekében. Jean Monnet minden bizonnyal üdvözölné a Lisszaboni Szerződésben tett előrelépéseket egy olyan demokratikus Európai Unió irányába, amely cselekvőképes és meg tud felelni a XXI. század kihívásainak. Végezetül fontos megemlíteni, hogy a Jean Monnet által életre hívott, az Európai Egyesült Államok létrehozását célzó cselekvési bizottság többek között a közvetlen európai parlamenti választásokra tett javaslatot. A Jean Monnet halála óta eltelt harminc év során ez az álom az Európai Unió parlamentáris dimenziójának megteremtésével valóra vált. Mindannyian a nagy európai, Jean Monnet örökösei vagyunk, kinek maradandó életműve továbbra is meghatározó. Alapvető változásokat eredményezett az európai államok közötti kapcsolatokban, és máig tartó hatással van valamennyi polgárunk életére."@hu11
". − Onorevoli colleghi, desidero fare una dichiarazione in occasione della quinta Giornata europea delle vittime del terrorismo. E’ una data che deve restare nella nostra memoria, una data nella quale commemoriamo tutte le vittime innocenti del terrorismo. Lo scorso fine settimana due soldati sono stati uccisi dal Real IRA nella contea di Antrim, nell’Irlanda del Nord, e lunedì un poliziotto è stato ucciso nella contea di Armagh; aveva moglie e figli. Ancora una volta, la barbarie del terrorismo ha distrutto una famiglia e arrecato sofferenze inimmaginabili. Ieri almeno dieci persone sono morte a causa di un attentato suicida nello Sri Lanka meridionale e oltre venti sono rimaste gravemente ferite. In occasione del 30 anniversario della scomparsa di Jean Monnet, vorrei che riflettessimo tutti sul compito che ci aspetta e sui nostri doveri per il futuro, che sono quelli di portare avanti la grande opera di unificazione del nostro continente avviata da Jean Monnet. A nome del Parlamento europeo, desidero esprimere la mia indignazione per questi odiosi attacchi contro persone innocenti e manifestare il mio più profondo cordoglio alle famiglie delle vittime, che resteranno per sempre nella nostra memoria. Oggi, come Parlamento europeo vogliamo levare la nostra voce alta e forte contro la violenza indiscriminata del terrorismo. Condanniamo totalmente l’assurda distruzione di vite umane, la cancellazione di intere famiglie a causa del fanatismo cieco che induce persone a uccidere i loro simili e a calpestare la dignità umana. Il terrorismo è un attacco diretto contro la libertà, i diritti umani e la democrazia. Il terrorismo è il tentativo di distruggere, per mezzo della violenza indiscriminata, i valori che ci uniscono nell’Unione europea e negli Stati membri. Questi atti di terrorismo ci sconvolgono tutti; ci procurano un dolore profondo e straziante, ma non possono distruggere né distruggeranno le fondamenta della società democratica, fondata sui nostri valori condivisi. Il terrorismo è un crimine che non merita clemenza. Esso rappresenta uno dei pericoli più gravi per la sicurezza, la stabilità e i valori democratici della comunità internazionale. E’ un attacco diretto ai nostri cittadini, a tutti noi. Il Parlamento europeo svolge un ruolo attivo nella lotta contro il terrorismo e a sostegno delle vittime degli attentati terroristici. Non ci stancheremo di ribadire che il terrorismo non ha giustificazione alcuna. Per tale motivo, dobbiamo continuare a lavorare insieme per contrastare il terrorismo applicando i principi dello stato di diritto e usando tutta la forza della legge. Oggi il nostro pensiero, come Parlamento europeo, va alle vittime del terrorismo, in qualsiasi parte del mondo esse siano cadute. Esprimiamo loro la nostra solidarietà. Vi chiedo di osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime del Real IRA e dell’attentato suicida nello Sri Lanka. Onorevoli colleghi, trent’anni fa, il 16 marzo 1979, moriva il grande europeo Jean Monnet, uno dei padri fondatori dell’integrazione europea. In occasione del 30 anniversario della sua scomparsa, all’inizio di questa seduta plenaria del Parlamento europeo desidero brevemente rendergli omaggio ed esprimere apprezzamento per l’eredità che ci ha lasciato e per l’opera che ha svolto durante tutta la sua vita in favore della causa dell’integrazione europea. Oggi ricordiamo l’inestimabile eredità di un uomo che, insieme a Robert Schuman, uno degli architetti della riconciliazione tra Francia e Germania, compì il primo passo verso la costruzione di una comunità con un destino comune, fondata sulla pace, la comprensione, la democrazia e la cooperazione tra i popoli d’Europa. Adesso, all’inizio del XXI secolo, i principi sottolineati da Jean Monnet e i metodi da lui usati per darvi attuazione non hanno perso nulla della loro importanza; anzi, la loro rilevanza è evidente per tutti noi. Le sfide principali poste dalla globalizzazione, dalla crisi economica e finanziaria e dal riscaldamento globale costringeranno gli europei a collaborare ancora più strettamente per difendere in maniera efficace i nostri valori condivisi e i nostri interessi nel mondo. Sono certo che Jean Monnet accoglierebbe con favore i progressi compiuti nell’ambito del trattato di Lisbona in direzione di un’Unione europea democratica, in grado di agire e di affrontare le sfide del XXI secolo. Infine, è importante ricordare che fu il Comitato d’azione per gli Stati uniti d’Europa, fondato da Jean Monnet, a proporre, tra l’altro, l’elezione diretta del Parlamento europeo. Nei trent’anni trascorsi dalla sua morte, questo sogno è diventato un’innegabile realtà grazie alla creazione della dimensione parlamentare dell’Unione europea. Tutti noi siamo gli eredi di quel grande europeo che fu Jean Monnet, e il suo lavoro continua ad avere un effetto duraturo: ha modificato in modo sostanziale i rapporti tra gli Stati europei e continua ancora oggi a influenzare la vita di tutti i nostri cittadini."@it12
"− Ponios ir ponai, norėčiau padaryti pareiškimą penktosios europinės terorizmo aukų atminimo dienos proga. Tai diena, kuri turi likti mūsų atmintyje ir kurią mes paminime visas nekaltas terorizmo aukas. Šį savaitgalį Antrimo grafystėje Tikroji airių respublikonų armija (angl. ) nužudė du karius, o pirmadienį Armos grafystėje buvo nušautas policininkas. Nužudytasis policininkas buvo vedęs ir turėjo vaikų. Dėl žiauraus teroristinio išpuolio buvo sudraskyta dar viena šeima ir vėl sukelta neįsivaizduojama kančia. Vakar dėl savižudžio sprogdintojo Šri Lankos pietinėje dalyje žuvo mažiausiai dešimt žmonių ir daugiau nei dvidešimt buvo sužeista. Jeano Monnet trisdešimtųjų mirties metinių proga norėčiau paraginti pamąstyti apie laukiančias užduotis ir ateities įsipareigojimus tęsiant Jeano Monnet pradėtą didžiulį darbą vienijant mūsų žemyną. Europos Parlamento vardu norėčiau išreikšti pasipiktinimą šiais bjauriais išpuoliais prieš niekuo dėtus žmones ir pareikšti giliausią užuojautą aukų šeimoms. Žuvusieji visada liks mūsų atmintyje. Šiandien Europos Parlamente norėtume aiškiai ir garsiai pasisakyti prieš terorizmo žiaurumą. Mes griežtai smerkiame beprasmį žmogaus gyvybės atėmimą, ištisų šeimų žudymą dėl aklo fanatizmo, skatinančio pakelti ranką prieš savo artimą ir paminti žmogaus orumą. Terorizmas – tai tiesioginis pasikėsinimas į laisvę, žmogaus teises ir demokratiją. Terorizmas – tai mėginimas smurtu sunaikinti tas vertybes, kurios vienija mus Europos Sąjungoje ir atskirose valstybėse narėse. Terorizmo išpuoliai sukrečia mus visus. Išpuoliai sukelia aštrų ir veriantį skausmą, tačiau jie negali sunaikinti ir nesunaikins demokratinės visuomenės pamatų, paremtų bendromis vertybėmis. Terorizmas yra nusikaltimas, nenusipelnantis jokio atlaidumo. Terorizmas priklauso vieniems didžiausių pavojų, kylančių tarptautinės bendruomenės saugumui, pastovumui it demokratinėms vertybėms. Tai tiesioginis išpuolis prieš mūsų piliečius, mus pačius. Europos Parlamentas aktyviai dalyvauja kovoje su terorizmu ir palaiko terorizmo išpuolių aukas. Niekada nepaliausime kartoję, kad terorizmui pateisinimo nėra. Dėl šios priežasties turime tęsti bendrą darbą kovoje su terorizmu taikydami teisės viršenybės principus ir pasitelkdami teisės galią. Šiandien Europos Parlamente mes mintimis esame su viso pasaulio terorizmo aukomis. Norėtume išreikšti savo solidarumą su jomis. Kviečiu tylos minute pagerbti Tikrosios airių respublikonų armijos ir savižudžio sprogdintojo Šri Lankoje aukas. Ponios ir ponai, didis europietis Jean Monnet, vienas iš Europos integracijos idėjos autorių, mirė prieš trisdešimt metų, 1979 m. kovo 16 d. Trisdešimtųjų jo mirties metinių proga šio Europos Parlamento plenarinio posėdžio pradžioje norėčiau trumpai paminėti ir pagerbti šio žmogaus palikimą bei atliktą darbą Europos integracijos procese. Šiandien mes minime žmogaus, kuris kartu su Robertu Schumanu, vienu iš Vokietijos ir Prancūzijos susitaikymo įkvėpėjų, žengė pirmą žingsnį į vieningą tikslą turinčios Europos žmonių bendrijos, paremtos taika, supratimu, demokratija ir bendradarbiavimu, sukūrimą, neįkainojamą indėlį. Dabar, 21-ojo amžiaus pradžioje, Jeano Monnet pabrėžti principai ir jų įgyvendinimo metodai neprarado nė truputėlio aktualumo. Priešingai, jų svarba akivaizdi visiems mums. Pagrindiniai globalizacijos, ekonomikos ir finansų krizės bei visuotinio atšilimo iššūkiai paskatins europiečius bendradarbiauti dar artimiau, kad būtų veiksmingai apgintos bendros vertybės ir pasauliniai interesai. Be jokios abejonės, Jean Monnet pasveikintų Lisabonos sutartyje padarytą pažangą demokratiškos Europos Sąjungos, kuri sugeba veikti ir stoti akis į akį su 21-ojo amžiaus iššūkiais, srityje. Galiausiai svarbu paminėti, kad Jean Monnet sukūrė Jungtinių Europos valstybių vykdomąjį komitetą, kuris, be kita ko, pateikė pasiūlymą dėl tiesioginių Europos Parlamento rinkimų. Per pastaruosius trisdešimt metų po Jeano Monnet mirties, sukūrus Europos Sąjungos parlamentinį matmenį, ši svajonė tapo įspūdinga tikrove. Visi mes esame šio didžiojo europiečio Jeano Monnet įpėdiniai ir jo darbai vis dar turi ilgalaikį poveikį. Jo darbai paskatino esminius pokyčius Europos valstybių santykiuose ir tebeveikia visų mūsų piliečių gyvenimus."@lt14
"− Dāmas un kungi, es vēlos nākt klajā ar paziņojumu par godu piektajai Eiropas Terorisma upuru piemiņas dienai. Tā ir diena, kam ir jāpaliek mūsu atmiņā, diena, kad mēs pieminam visus nevainīgos terorisma upurus. Šajā nedēļas nogalē Ziemeļīrijas Antrimas grāfistē nogalināja divus karavīrus, bet pirmdien Armagas grāfistē tika nošauts policists. Nošautais policists bija precējies un viņam bija bērni. Šis barbariskais terora akts sagrāva vēl vienu ģimeni un sagādāja tai neiedomājas ciešanas. Vakar pašnāvnieka sarīkotā sprādzienā Šrilankas dienvidos tika nogalināti vismaz desmit cilvēki un vairāk nekā 20 tika nopietni ievainoti. Par godu trīsdesmitajai nāves gadadienai es vēlos, lai mēs padomātu par uzdevumiem, ka mūs sagaida, un mūsu pienākumiem nākotnē, kas ir turpināt iesākto izcilo darbu pie mūsu kontinenta apvienošanas. Eiropas Parlamenta vārdā es vēlos paust savu sašutumu par šiem zemiskajiem uzbrukumiem nevainīgiem cilvēkiem un izteikt dziļu līdzjūtību upuru ģimenēm. Viņi vienmēr paliks mūsu atmiņās. Šodien mēs Eiropas Parlamentā vēlamies skaļi un skaidri paust savu nostāju pret terorisma nešķirojošo vardarbību. Mēs pilnībā nosodām bezjēdzīgo cilvēka dzīves iznīcināšanu, veselu ģimeņu bojāeju akla fanātisma dēļ, kas liek cilvēkiem nogalināt līdzās esošās dzīvās būtnes un mīdīt kājām cilvēka cieņu. Terorisms ir tiešs uzbrukums brīvībai, cilvēktiesībām un demokrātijai. Terorisms ir mēģinājums nešķirojot iznīcināt vērtības, kas mūs apvieno Eiropas Savienībā un mūsu dalībvalstīs. Šie terorisma akti šokē mūs visus. Tie izraisa dziļas un sirdi plosošas sāpes, taču tie nevar un nevarēs sagraut demokrātiskas sabiedrības pamatus, kas veidoti uz mūsu kopīgām vērtībām. Terorisms ir rīcība, kas nav pelnījusi saudzīgu attieksmi. Terorisms ir viens no lielākajiem draudiem starptautiskās kopienas drošībai, stabilitātei un demokrātiskajām vērtībām. Tas ir tiešs uzbrukums mūsu iedzīvotājiem, mums visiem. Eiropas Parlaments aktīvi darbojas, lai apkarotu terorismu un atbalstītu teroristu uzbrukumu upurus. Nevar būt par daudz atkārtot, ka terorismam nav attaisnojuma. Šī iemesla dēļ mums ir jāturpina sadarboties, lai apkarotu terorismu, piemērojot tiesiskuma principus un izmantojot visu likuma spēku. Šodien Eiropas Parlamentā mēs domās esam kopā ar terorisma upuriem visā pasaulē. Mēs vēlamies paust savu atbalstu viņiem. Es vēlos jūs lūgt ar klusuma brīdi pieminēt un pašnāvnieka sarīkotā sprādziena Šrilankā upurus. Dāmas un kungi, izcilais eiropietis viens no Eiropas integrācijas aizsācējiem, nomira pirms trīsdesmit gadiem 1979. gada 16. martā. Par godu viņa trīsdesmitajai nāves gadadienai es šīs Eiropas Parlamenta plenārsēdes sākumā vēlos īsumā pagodināt un izteikt atzinību viņa atstātajam mantojumam un darbam dzīve garumā pie Eiropas integrācijas. Šodien mēs atceramies nenovērtējamo mantojumu, ko atstājis cilvēks, kas kopā ar n, vienu no Vācijas un Francijas izlīguma autoriem, spēra pirmo soli, lai izveidotu kopienu ar kopīgu likteni, kuras pamatā būtu miers, sapratne, demokrātija un sadarbība starp cilvēkiem Eiropā. Tagad, 21. gadsimta sākumā, principi, ko uzsvēra un metodes, ko viņš izmantoja, lai šos principus ieviestu, nav zaudējuši savu jēgu. Tieši pretēji, to nozīmi mēs visi saprotam. Lielie globalizācijas radītie izaicinājumi, ekonomiskā un finanšu krīze, kā arī globālā sasilšana liks eiropiešiem sadarboties vēl ciešāk, lai efektīvi aizsargātu mūsu kopīgās vērtības un intereses pasaulē. protams, atzinīgi vērtētu Lisabonas līguma uzlabojumus, kuru mērķis ir stiprināt demokrātisku Eiropas Savienību, kas spētu rīkoties un stāties pretī 21. gadsimta izaicinājumiem. Un visbeidzot ir svarīgi piemēt, ka tā bija izveidotā Eiropas Savienoto Valstu Rīcības komiteja, kas citastarp ierosināja tiešas Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Pēdējo trīsdesmit gadu laikā kopš nāves šis sapnis ir kļuvis par iespaidīgu realitāti ar ieviestu parlamentāro dimensiju Eiropas Savienībā. Mēs visi esam šī izcilā eiropieša darba turpinātāji, un viņa darbam ir ilgstoša ietekme. Tas ir būtiski mainījis attiecības Eiropas valstu starpā un vēl aizvien ietekmē visu mūsu iedzīvotāju dzīvi mūsdienās."@lv13
"Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zum Tag der Opfer des Terrorismus gerne eine Erklärung abgeben. Heute begehen wir zum fünften Mal den Europäischen Tag der Opfer des Terrorismus. Es ist ein Tag, den wir im Gedächtnis behalten müssen, um all der Menschen zu gedenken, die unschuldig Opfer des Terrorismus wurden. Erst an diesem Wochenende wurden zwei Soldaten in Nordirland, in Antrim, Opfer der Real IRA, und an diesem Montag ist erneut ein Polizist in der Grafschaft Armagh erschossen worden. Der verstorbene Polizist war verheiratet und hat Kinder. Dieser Akt des barbarischen Terrorismus hat erneut eine Familie zerrissen und unermessliches Leid mit sich gebracht. Und erst gestern sind mindestens zehn Menschen durch einen Selbstmordanschlag im südlichen Sri Lanka ums Leben gekommen, mehr als zwanzig Menschen schweben noch in Lebensgefahr. Anlässlich des 30. Todestages von Jean Monnet möchte ich an unsere Aufgabe und Verpflichtung für die Zukunft erinnern, das von Jean Monnet eingeleitete große, aber noch unvollendete Werk der Einigung unseres Kontinents engagiert fortzusetzen. Im Namen des Europäischen Parlaments möchte ich meine Empörung über diese abscheulichen Anschläge auf unschuldige Menschen zum Ausdruck bringen und den Familien aller Verstorbenen mein tief empfundenes Beileid aussprechen. Ihr Andenken wird uns immer im Gedächtnis bleiben. Heute sprechen wir uns als Europäisches Parlament laut und deutlich gegen die blinde Gewalt des Terrorismus aus. Wir verurteilen aufs Schärfste die sinnlose Vernichtung von Menschenleben, den Tod ganzer Familien aufgrund fanatischer und verblendeter Überzeugungen, die Menschen dazu bringen, ihre Mitmenschen umzubringen und die Würde des Menschen mit Füßen zu treten. Terrorismus ist ein direkter Anschlag auf Freiheit, Menschenrechte und Demokratie. Terrorismus ist der Versuch, durch blinde Gewalt unsere Werte zu zerstören, Werte, die uns in der Europäischen Union und in unseren Mitgliedstaaten verbinden. Dieser Terror erschüttert uns alle. Er zerreißt unsere Herzen in tiefem Schmerz, aber er kann und wird nicht das Fundament unserer auf gemeinsamen Werten basierenden demokratischen Gesellschaft zerreißen. Terrorismus ist ein Verbrechen, das keine Milde kennen darf. Terrorismus stellt eine der größten Gefahren für Sicherheit, Stabilität und die demokratischen Werte der internationalen Gemeinschaft dar, er ist ein direkter Angriff auf unsere Bürgerinnen und Bürger, auf uns alle. Das Europäische Parlament beteiligt sich aktiv an der Bekämpfung des Terrorismus und an der Unterstützung der Opfer der Terroranschläge, und wir können nicht oft genug wiederholen, dass es keinerlei Rechtfertigung für Terrorismus geben kann. Deshalb müssen wir in diesem Kampf auf der Grundlage des Rechtsstaats und mit der ganzen Kraft des Gesetzes gemeinsam vorgehen. Heute im Europäischen Parlament gelten unsere Gedanken und unsere Solidarität allen Opfern des Terrorismus, wo immer in der Welt sie ums Leben gekommen sind. In Erinnerung an die Opfer der Real IRA und des Selbstmordanschlages in Sri Lanka darf ich Sie bitten, in Stille der Opfer zu gedenken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor dreißig Jahren, am 16. März 1979, ist der große Europäer Jean Monnet, einer der Gründerväter des Europäischen Einigungswerkes, verstorben. Anlässlich dieses 30. Todestages möchte ich zu Beginn dieser Plenarsitzung des Europäischen Parlaments sein Lebenswerk für die europäische Einigung und sein Erbe ehren und kurz würdigen. Heute gedenken wir des unschätzbaren Vermächtnisses eines Mannes, der mit Robert Schuman, einem der Meister der Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich, den ersten Schritt zur Errichtung einer auf Frieden, Verständigung, Demokratie und Zusammenarbeit basierenden Schicksalsgemeinschaft zwischen den Menschen in Europa getan hat. Heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, haben die von Jean Monnet hervorgehobenen Grundsätze und die zu ihrer Umsetzung angewandte Methode nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Im Gegenteil, ihre Gültigkeit erscheint offenkundig. Gerade die mit der Globalisierung, der Wirtschafts- und Finanzkrise sowie der Erderwärmung verbundenen großen Herausforderungen müssen die Europäer veranlassen, immer enger zusammenzuarbeiten, um unsere gemeinsamen Werte und Interessen in der Welt wirksam zu verteidigen. Natürlich würde Jean Monnet die im Vertrag von Lissabon enthaltenen Fortschritte in Richtung auf eine demokratische und handlungsfähige, den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts angepasste Europäischen Union begrüßen. Und abschließend: Es war das von Jean Monnet gegründete Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Europa, das unter anderem die Direktwahl zum Europäischen Parlament vorschlug. Dieser Traum hat sich in den letzten dreißig Jahren seit dem Tod von Jean Monnet mit dem Aufbau der parlamentarischen Dimension der Europäischen Union beeindruckend verwirklicht. Wir alle sind die Erben dieses großen Europäers Jean Monnet. Sein Werk ist dauerhaft. Es hat die Beziehungen zwischen den europäischen Staaten tiefgreifend verändert und beeinflusst bis heute das Leben all ihrer Bürgerinnen und Bürger."@mt15
"Geachte collega’s, naar aanleiding van de dag voor slachtoffers van terrorisme wil ik graag een verklaring afleggen. Vandaag vindt voor de vijfde keer de Europese Dag voor slachtoffers van terrorisme plaats. Dit is een dag van herdenking, we herdenken alle onschuldige slachtoffers van het terrorisme. Nog dit weekeinde zijn in Antrim, in Noord-Ierland, twee soldaten het slachtoffer van de Real IRA geworden, en afgelopen maandag is in het graafschap Armagh weer een politieagent doodgeschoten. Het slachtoffer was getrouwd en had kinderen. Deze barbaarse terroristische aanslag heeft weer een gezin verscheurd en onmetelijk leed veroorzaakt. Gisteren nog zijn in het zuiden van Sri Lanka door een zelfmoordaanslag minstens tien mensen om het leven gekomen, en meer dan twintig verkeren nog in levensgevaar. Naar aanleiding van de dertigste sterfdag van Jean Monnet zou ik willen herinneren aan onze taak en verplichting voor de toekomst. Wij moeten het grote project van de eenwording van ons continent, dat door Jean Monnet op gang is gebracht, maar nog niet is voltooid, met alle kracht voortzetten. Namens het Europees Parlement wil ik mijn verontwaardiging uitspreken over deze afschuwelijke aanslagen op onschuldige mensen, en de nabestaanden mijn oprechte medeleven betuigen. We zullen hun nagedachtenis altijd in ere houden. Vandaag veroordeelt het Europees Parlement het blinde geweld van het terrorisme zonder enig voorbehoud. Met de grootst mogelijke nadruk veroordelen wij deze zinloze moorden en de dood van hele gezinnen vanwege fanatisme en verblindheid, vanwege overtuigingen die mensen ertoe brengen om hun medemens van het leven te beroven, en de menselijke waardigheid met voeten te treden. Terrorisme is een directe aanval op vrijheid, mensenrechten en democratie. Terrorisme is een poging om met blind geweld onze waarden te vernietigen, waarden die aan de Europese Unie en aan de lidstaten ten grondslag liggen. Deze terreur grijpt ons allen aan, verscheurt ons hart, veroorzaakt vreselijke pijn, maar kan en zal het fundament van onze democratische samenleving en onze gezamenlijke waarden niet vernietigen. Terrorisme is een misdaad, waarvoor geen clementie mag gelden. Terrorisme is één van de grote gevaren voor de veiligheid, de stabiliteit en de democratische waarden van de internationale gemeenschap en een rechtstreekse aanval op onze burgers, op ons allemaal. Het Europees Parlement neemt actief deel aan de bestrijding van het terrorisme en steunt de slachtoffers van de terreuraanslagen. We kunnen niet vaak genoeg herhalen dat er voor terrorisme nooit een rechtvaardiging kan bestaan. Daarom moeten we deze strijd samen voeren, op basis van de regels van de rechtsstaat, en met alle wettelijke middelen die ons ten dienste staan. Vandaag zijn we in het Europees Parlement in gedachten bij alle slachtoffers van het terrorisme, ongeacht waar zij om het leven zijn gekomen. Wij betuigen onze solidariteit. Ik zou u willen verzoeken om ter herdenking van de slachtoffers van de Real IRA en van de zelfmoordaanslag in Sri Lanka een moment stilte in acht te nemen. Geachte collega’s, dertig jaar geleden, op 16 maart 1979 is de grote Europeaan Jean Monnet overleden, één van de grondleggers van de Europese eenwording. Naar aanleiding daarvan zou ik aan het begin van deze plenaire vergadering van het Europees Parlement een moment stil willen staan bij zijn levenswerk in dienst van de Europese eenwording, en bij zijn nalatenschap. Vandaag herdenken wij een nalatenschap van onschatbare waarde, de nalatenschap van een man die samen met Robert Schuman één van de architecten van de verzoening tussen Duitsland en Frankrijk was, die de eerste stap heeft gezet op weg naar een door het lot verbonden gemeenschap der Europese volkeren, gebaseerd op vrede, begrip, democratie en samenwerking. Vandaag, aan het begin van de 21ste eeuw, hebben de principes waarvan Jean Monnet is uitgegaan en zijn methodes voor de toepassing ervan niets aan belang ingeboet. Integendeel, ze zijn actueler dan ooit. Juist in deze tijd van mondialisering, economische crisis, financiële crisis en opwarming van de aarde worden de Europeanen met grote uitdagingen geconfronteerd, en dat is een aanleiding om al nauwer met elkaar samen te werken om onze gezamenlijke waarden en belangen in de wereld te verdedigen. Natuurljk zou Jean Monnet een voorstander zijn geweest van de vooruitgang die het Verdrag van Lissabon inhoudt op weg naar een democratische en daadkrachtige Europese Unie, die voorbereid is op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Tot slot herinner ik eraan dat het door Jean Monnet opgerichte Actiecomité voor de Verenigde Staten van Europa onder andere rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement had voorgesteld. In de dertig jaar sinds het overlijden van Jean Monnet is deze droom door de opbouw van de parlementaire dimensie van de Europese Unie op indrukwekkende wijze in vervulling gegaan. Wij allen zijn de erfgenamen van Jean Monnet, van deze grote Europeaan. Zijn levenswerk is van blijvende invloed. Het heeft de relaties tussen de Europese staten ingrijpend veranderd, en beïnvloedt ook nu nog het leven van al onze burgers."@nl3
"− Panie i panowie! Chciałbym wygłosić oświadczenie z okazji Piątego Europejskiego Dnia Ofiar Terroryzmu. To dzień, o którym musimy pamiętać i który poświęcamy pamięci wszystkich niewinnych ofiar terroryzmu. W ten weekend w hrabstwie Antrim w Irlandii Północnej dwóch żołnierzy zostało zamordowanych przez Prawdziwą IRA, a w poniedziałek w hrabstwie Armagh postrzelono policjanta. Zastrzelony policjant pozostawił żonę i dzieci. Ten barbarzyński akt terroru rozbił kolejną rodzinę i wywołał niewyobrażalne cierpienie. Wczoraj co najmniej 10 osób zginęło w samobójczym ataku bombowym na południu Sri Lanki, a ponad 20 zostało poważnie rannych. Chciałbym, abyśmy w trzydziestą rocznicę śmierci Jeana Monneta pomyśleli o stojących przed nami zadaniach i naszych przyszłych zobowiązaniach, czyli zobowiązaniach do kontynuacji pracy na rzecz zjednoczenia naszego kontynentu rozpoczętej przez Jeana Monneta. W imieniu Parlamentu Europejskiego wyrażam swoje oburzenie tymi wstrętnymi atakami na niewinnych ludzi oraz składam najgłębsze kondolencje rodzinom ofiar. Będziemy o nich zawsze pamiętać. Dzisiaj chcielibyśmy w Parlamencie Europejskim głośno i wyraźnie sprzeciwić się ślepej przemocy terroryzmu. Całkowicie potępiamy bezsens pozbawiania ludzi życia, śmierci całych rodzin w wyniku ślepego fanatyzmu, skłaniającego ludzi do zabijania swoich bliźnich i deptania ludzkiej godności. Terroryzm to bezpośredni atak na wolność, prawa człowieka i demokrację. Terroryzm to próba zniszczenia za pomocą ślepej przemocy tych wartości, które jednoczą nas w Unii Europejskiej i w naszych państwach członkowskich. Te akty terrorystyczne stanowią dla nas wszystkich szok. Wywołują nasz głęboki ból, rozdzierający serce, ale terrorystom nie może się udać i nie uda im się zniszczyć fundamentów demokratycznego społeczeństwa opierającego się na naszych wspólnych wartościach. Terroryzm to zbrodnia niezasługująca na pobłażliwość. Stanowi on jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa, stabilności i wartości demokratycznych społeczności międzynarodowej. To bezpośredni atak na naszych obywateli, na nas wszystkich. Parlament Europejski odgrywa aktywną rolę w zwalczaniu terroryzmu i wspieraniu ofiar ataków terrorystycznych. Nie można wystarczająco często przypominać, że nie ma żadnego uzasadnienia dla terroryzmu. Z tego względu musimy w dalszym ciągu współdziałać w zwalczaniu terroryzmu poprzez stosowanie zasad rządów prawa i wykorzystywanie całej mocy prawa. W dzisiejszym dniu wszystkie nasze myśli w Parlamencie Europejskim są skierowane ku ofiarom terroryzmu we wszystkich miejscach na świecie, w których one zginęły. Wyrażamy naszą solidarność z nimi. Proszę państwa o uczczenie minutą ciszy ofiar Prawdziwej IRA i samobójczych ataków bombowych na Sri Lance. Panie i panowie! 30 lat temu, 16 marca 1979 r. zmarł wielki Europejczyk, Jean Monnet, jeden z ojców-założycieli integracji europejskiej. Z okazji przypadającej trzydziestej rocznicy jego śmierci, na początku niniejszego posiedzenia Parlamentu Europejskiego chciałbym wyrazić szacunek i uznanie dla jego dziedzictwa i trwającej całe życie pracy na rzecz integracji europejskiej. Upamiętniamy dzisiaj bezcenne dziedzictwo człowieka, który – wspólnie z Robertem Schumanem, jednym z architektów pojednania między Niemcami i Francją – podjął pierwsze działania na rzecz ustanowienia wspólnoty, kierującej się wspólnym przeznaczeniem opartym na pokoju, zrozumieniu, demokracji i współpracy między społeczeństwami Europy. Dzisiaj, na początku XXI wieku, zasady nakreślone przez Jeana Monneta oraz metody stosowane do ich realizacji nie utraciły nic na znaczeniu. Przeciwnie, wszyscy jesteśmy świadomi ich znaczenia. Główne wyzwania związane z procesem globalizacji, kryzysem gospodarczym i finansowym oraz globalnym ociepleniem zmuszają Europejczyków do coraz ściślejszej współpracy w celu zapewnienia skutecznej ochrony naszych wspólnych wartości i naszych interesów na arenie światowej. Jean Monnet z radością przyjąłby oczywiście postęp, poczyniony w traktacie z Lizbony, w kierunku demokratycznej Unii Europejskiej, która jest w stanie podejmować działania i sprostać wyzwaniom XXI wieku. Należy wreszcie wspomnieć, że to Komitet Działań na rzecz Stanów Zjednoczonych Europy ustanowiony przez Jeana Monneta zaproponował między innymi bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego. W okresie ostatnich trzydziestu lat po śmierci Jeana Monneta to marzenie stało się imponującą rzeczywistością dzięki stworzeniu parlamentarnego wymiaru Unii Europejskiej. Wszyscy jesteśmy dziedzicami Jeana Monneta, tego wielkiego Europejczyka, a jego działania nadal wywierają trwały wpływ. Spowodowały one zasadnicze zmiany stosunków między państwami europejskimi i nadal mają wpływ na życie wszystkich naszych obywateli."@pl16
"− Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de fazer uma declaração por ocasião do quinto Dia Europeu das Vítimas do Terrorismo. É um dia que deve permanecer na nossa memória e um dia em que comemoramos todas as vítimas inocentes do terrorismo. Este fim-de-semana, foram assassinados pelo Real IRA dois soldados no condado de Antrim, na Irlanda do Norte, e, na segunda-feira, foi baleado um polícia no condado de Armagh. O polícia que foi assassinado era casado e tinha filhos. Este bárbaro acto de terrorismo veio, uma vez mais, destroçar uma família, trazendo consigo um sofrimento inimaginável. Ontem, pelo menos dez pessoas morreram e mais de vinte ficaram gravemente feridas num atentado bombista suicida ocorrido no sul do Sri Lanka. Por ocasião do 30.º aniversário da morte de Jean Monnet, gostaria que pensássemos na tarefa que temos diante de nós e nas nossas obrigações para o futuro, designadamente, comprometermo-nos a prosseguir a grande obra de unificação do nosso continente iniciada por Jean Monnet. Em nome do Parlamento Europeu, gostaria de manifestar a minha indignação face a estes abomináveis ataques contra pessoas inocentes e enviar as minhas mais sentidas condolências às famílias das vítimas, que permanecerão para sempre na nossa memória. Hoje, no Parlamento Europeu, queremos pronunciar-nos em alto e bom som contra a violência indiscriminada do terrorismo. Condenamos veementemente a destruição sem sentido de vidas humanas, o assassínio de famílias inteiras em resultado de um fanatismo cego que leva as pessoas a matarem os seus semelhantes e a espezinharem a dignidade humana. O terrorismo é um ataque directo à liberdade, aos direitos humanos e à democracia. O terrorismo é uma tentativa de destruir, mediante uma violência indiscriminada, os valores que nos unem na União Europeia e nos nossos Estados-Membros. Estes actos de terrorismo chocam-nos a todos. Causam-nos uma dor profunda e dilacerante, mas não podem nem irão destruir os alicerces da sociedade democrática que se baseia nos nossos valores comuns. O terrorismo é um crime que não merece clemência. O terrorismo representa um dos maiores perigos para a segurança, a estabilidade e os valores democráticos da comunidade internacional. É um ataque directo aos nossos cidadãos, a todos nós. O Parlamento Europeu desempenha um papel activo na luta contra o terrorismo e no apoio às vítimas de atentados terroristas. Nunca será demais repetir que não há justificação para o terrorismo. Por esta razão, temos de continuar a trabalhar em conjunto na luta contra o terrorismo, aplicando os princípios do Estado de direito e utilizando toda a força da lei. Hoje, no Parlamento Europeu, todos os nossos pensamentos estão com as vítimas do terrorismo, seja qual for a parte do mundo onde tenham morrido. Gostaríamos de manifestar a nossa solidariedade para com elas. Gostaria de vos pedir que recordassem em silêncio, em sua memória, as vítimas do Real IRA e do atentado bombista suicida no Sri Lanka. Senhoras e Senhores Deputados, esse grande Europeu que foi Jean Monnet, um dos pais fundadores da integração europeia, morreu há trinta anos, em 16 de Março de 1979. Por ocasião do 30.º aniversário da sua morte, gostaria brevemente, no início desta sessão plenária do Parlamento Europeu, de honrar e reconhecer o seu legado e o trabalho da sua vida na causa da integração europeia. Hoje recordamos o inestimável legado de um homem, que, juntamente com Robert Schuman, um dos artífices da reconciliação entre a Alemanha e a França, deu o primeiro passo no sentido da criação de uma comunidade com um destino comum baseado na paz, na compreensão, na democracia e na cooperação entre os povos da Europa. Hoje, no início do século XXI, os princípios salientados por Jean Monnet e os métodos que utilizou para os aplicar não perderam nada da sua actualidade. Pelo contrário, a sua importância é evidente para todos nós. Os principais desafios que a globalização, a crise económica e financeira e o aquecimento global colocam levarão os Europeus a trabalharem em conjunto ainda mais estreitamente, a fim de defenderem eficazmente os nossos valores e nossos interesses no mundo. Jean Monnet saudaria, naturalmente, os progressos realizados no Tratado de Lisboa rumo a uma União Europeia democrática que é capaz de agir e de enfrentar os desafios do século XXI. E, finalmente, é importante mencionar que foi o Comité de Acção em prol dos Estados Unidos da Europa, criado por Jean Monnet, que, entre outras coisas, propôs a realização de eleições directas para o Parlamento Europeu. Nos últimos trinta anos desde a morte de Jean Monnet, este sonho tornou-se uma impressionante realidade com a criação da dimensão parlamentar da União Europeia. Todos nós somos herdeiros deste grande Europeu, Jean Monnet, e o seu trabalho continua a ter um impacto duradouro. Deu origem a alterações fundamentais nas relações entre os Estados europeus e continua a influenciar hoje a vida de todos os nossos cidadãos."@pt17
"−Doamnelor şi domnilor, aş dori să fac o declaraţie cu ocazia celei de-a cincea Zile europene a victimelor terorismului. Aceasta este o zi care trebuie să rămână în amintirea noastră şi o zi în care comemorăm toate victimele inocente ale terorismului. În acest weekend, doi soldaţi din comitatul Antrim din Irlanda de Nord au fost ucişi de Real IRA (Adevărata IRA), iar luni un poliţist a fost împuşcat în comitatul Armagh. Poliţistul care a fost omorât era căsătorit şi avea copii. Acest act barbar de terorism a lăsat din nou în urmă o familie îndurerată, provocându-i suferinţe inimaginabile. Ieri, cel puţin zece oameni au murit într-un atac sinucigaş cu bombă din sudul Sri Lankăi şi peste 20 au fost grav răniţi. Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la moartea lui Jean Monnet, aş dori să ne gândim la sarcina pe care o avem în faţă şi la obligaţiile noastre pentru viitor, care constau în asumarea angajamentului de a continua munca extraordinară începută de Jean Monnet pentru unificarea continentului nostru. În numele Parlamentului European, aş dori să îmi exprim indignarea profundă faţă de aceste atacuri odioase asupra unor oameni nevinovaţi şi să transmit cele mai sincere condoleanţe familiilor victimelor. Acestea vor rămâne mereu în amintirea noastră. Astăzi, noi cei din Parlamentul European dorim să luăm o poziţie fermă şi clară împotriva violenţei nediscriminatorii a terorismului. Condamnăm în totalitate distrugerea fără sens a vieţii omeneşti, decesul unor familii întregi provocat de fanatismul orb, care determină unii oameni să îşi ucidă semenii şi să calce în picioare demnitatea umană. Terorismul reprezintă un atac direct asupra libertăţii, drepturilor omului şi democraţiei. Terorismul reprezintă o încercare de a distruge prin intermediul violenţei fără deosebire valorile care ne unesc în Uniunea Europeană şi în cadrul statelor noastre membre. Cu toţii suntem şocaţi de aceste acte de terorism. Ele ne provoacă o durere profundă şi sfâşietoare, însă nu pot şi nu ne vor distruge bazele societăţii democratice care se întemeiază pe valorile noastre comune. Terorismul reprezintă o crimă care nu merită niciun fel de indulgenţă. Terorismul constituie unul dintre cele mai mari pericole la adresa siguranţei, stabilităţii şi valorilor democratice ale comunităţii internaţionale. El este un atac direct asupra cetăţenilor noştri, asupra noastră a tuturor. Parlamentul European joacă un rol activ în combaterea terorismului şi în sprijinirea victimelor atacurilor teroriste. Trebuie să repetăm cu fiecare ocazie că terorismul nu are nicio justificare. Din acest motiv, trebuie să continuăm să colaborăm pentru a combate terorismul aplicând principiile statului de drept şi utilizând întreaga putere a legii. Astăzi, în Parlamentul European, toate gândurile noastre se îndreaptă către victimele terorismului, indiferent de regiunea de pe glob unde au murit. Ţinem să ne exprimăm solidaritatea cu acestea. Vreau să vă rog să păstrăm un moment de reculegere în memoria victimelor Real IRA şi ale atacului sinucigaş cu bombă din Sri Lanka. Doamnelor şi domnilor, marele european Jean Monnet, unul dintre părinţii fondatori ai integrării europene, a murit în urmă cu 30 de ani, la 16 martie 1979. Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la moartea sa, aş dori ca la începutul acestei sesiuni plenare să-i aduc un scurt omagiu şi să-mi exprim recunoştinţa faţă de moştenirea pe care ne-a lăsat-o şi faţă de munca depusă pentru cauza integrării europene. Astăzi ne amintim de moştenirea nepreţuită a unui om care, împreună cu Robert Schuman, unul dintre arhitecţii reconcilierii dintre Germania şi Franţa, a făcut primul pas către stabilirea unei comunităţi cu un destin comun, bazat pe pace, înţelegere, democraţie şi cooperare între cetăţenii Europei. Acum, la începutul secolului XXI, principiile evidenţiate de Jean Monnet şi metodele pe care acesta le-a utilizat pentru a le pune în aplicare nu şi-au pierdut câtuşi de puţin relevanţa. Dimpotrivă, importanţa lor este evidentă pentru noi toţi. Provocările majore aduse de globalizare, criza economică şi financiară şi încălzirea globală vor determina europenii să colaboreze şi mai strâns pentru a asigura o apărare eficientă a valorilor noastre comune şi a intereselor noastre în lume. În mod sigur, Jean Monnet ar saluta progresele înregistrate în Tratatul de la Lisabona către o Uniune Europeană democratică, aptă să acţioneze şi să facă faţă dificultăţilor secolului XXI. Şi, în sfârşit, este important de menţionat faptul că Comitetul de Acţiune pentru Statele Unite ale Europei înfiinţat de Jean Monnet este cel care, printre altele, a propus organizarea de alegeri directe pentru Parlamentul European. În cei 30 de ani de la moartea lui Jean Monnet, acest vis s-a transformat în mod impresionant în realitate prin crearea dimensiunii parlamentare a Uniunii Europene. Suntem cu toţii moştenitorii acestui mare european, Jean Monnet, iar munca sa continuă să aibă un impact durabil. Ea a produs schimbări fundamentale în relaţiile dintre statele europene şi încă mai influenţează vieţile tuturor cetăţenilor noştri de astăzi."@ro18
"Dámy a páni, rád by som predniesol svoje vyhlásenie pri príležitosti piateho Európskeho dňa na pamiatku obetí terorizmu. Je potrebné, aby sme si zapamätali tento dátum ako deň, v ktorý si pripomíname všetky nevinné obete terorizmu. Cez víkend usmrtili dvoch vojakov v grófstve Antrim príslušníci Pravej írskej republikánskej armády V pondelok zastrelili policajta v grófstve Armagh. Policajt, ktorého zastrelili, bol ženatý a mal deti. Tento barbarský teroristický čin opäť raz zničil rodinu a priniesol nepredstaviteľné trápenie. Včerajší samovražedný bombový útok v južnej časti Srí Lanky si vyžiadal smrť najmenej desiatich osôb. Viac ako dvadsať osôb bolo ťažko zranených. Rád by som vás vyzval, aby sme sa pri príležitosti 30. výročia smrti Jeana Monneta zamysleli nad úlohami, ktoré nás čakajú, a nad našimi záväzkami do budúcnosti. Jedným z nich je náš záväzok pokračovať v úžasnom diele zjednotenia nášho kontinentu, na ktorom začal pracovať Jean Monnet. V mene Európskeho parlamentu by som chcel vyjadriť pobúrenie z týchto odporných útokov na nevinných ľudí a súčasne prejaviť úprimnú sústrasť a solidaritu s rodinami obetí. Ostanú navždy v našich spomienkach. Dnes by sme sa ako poslanci Európskeho parlamentu chceli nahlas a jasne vysloviť proti násiliu páchanému terorizmom, ktorý si nevyberá svoje obete. Odmietame úplne absurdné vyhasínanie ľudských životov, zomieranie celých rodín v dôsledku slepého fanatizmu, pre ktorý zabíjajú ľudia ostatných a udupávajú ľudskú dôstojnosť. Terorizmus je priamym útokom na slobodu, ľudské práva a demokraciu. Terorizmus je pokus o ničenie hodnôt, ktoré nás zjednocujú v Európskej únii a našich členských štátoch prostredníctvom násilia, ktoré si nevyberá svoje obete. Tieto teroristické činy nás všetkých šokovali. Spôsobujú nám nesmiernu a srdcervúcu bolesť, nesmú však zničiť – a nezničia – základy demokratickej spoločnosti vychádzajúce zo spoločných hodnôt. Terorizmus je trestný čin, ku ktorému je nutné pristupovať razantne. Predstavuje jedno z najväčších nebezpečenstiev pre bezpečnosť, stabilitu a demokratické hodnoty medzinárodného spoločenstva. Je priamym útokom na našich občanov, na nás všetkých. Európsky parlament zohráva aktívnu úlohu v boji proti terorizmu a podporuje obete teroristických útokov. Nemôžeme dostatočne často opakovať, že terorizmus sa nedá ničím ospravedlniť. Preto musíme ďalej spoločne pracovať na boji proti terorizmu uplatňovaním princípov právnych noriem a využitím úplnej sily zákona. V dnešný deň patria všetky naše myšlienky v pléne Európskeho parlamentu obetiam terorizmu z celého sveta. Chceli by sme im vyjadriť svoju solidaritu. Teraz by som vás rád vyzval, aby sme si v tichosti uctili obete bombových útokov príslušníkov Pravej írskej republikánskej armády a samovražedných bombových útokov na území Srí Lanky. Dámy a páni, pred 30 rokmi, 16. marca 1979, umrel veľký Európan, jeden z pôvodcov myšlienky európskej integrácie – Jean Monnet. Pri príležitosti 30. výročia jeho smrti by som chcel preto na začiatku tohto rokovania pléna Európskeho parlamentu vzdať úctu a uznanie jeho odkazu a celoživotnej práci, ktorú vykonal v prospech európskej integrácie. Dnes si pripomíname neoceniteľný odkaz človeka, ktorý spolu s Robertom Schumanom, jedným zo strojcov zmierenia Nemecka a Francúzska, vykonal prvý krok k založeniu spoločenstva so spoločným osudom vychádzajúcim z mieru, porozumenia, demokracie a spolupráce medzi Európanmi. Ani teraz, na začiatku 21. storočia, nestratili princípy zdôrazňované Jeanom Monnetom a spôsoby využívané na ich zavedenie do praxe svoj význam. Naopak, ich význam je zrejmý nám všetkým. Najnáročnejšie otázky – globalizácia, hospodárska a finančná kríza a globálne otepľovanie – donútia Európanov k ešte užšej spolupráci s cieľom zabezpečiť účinnú obranu našich spoločných hodnôt a záujmov v celosvetovom meradle. Jean Monnet by, samozrejme, privítal pokrok dosiahnutý Lisabonskou zmluvou z hľadiska akcieschopnej demokratickej Európskej únie, ktorá je schopná čeliť náročným problémom 21. storočia. A nakoniec je dôležité spomenúť, že to bol práve Akčný výbor za Spojené štáty Európy zriadený Jeanom Monnetom, ktorý okrem iného navrhol priame voľby do Európskeho parlamentu. Za posledných tridsať rokov od smrti Jeana Monneta sa tento sen stal pôsobivou skutočnosťou, a to vytvorením parlamentného rozmeru Európskej únie. My všetci sme dedičmi tohto veľkého Európana, Jeana Monneta. Jeho dielo má aj naďalej trvalý vplyv. Vyústilo do podstatných zmien vo vzťahoch medzi európskymi štátmi a v súčasnosti stále ovplyvňuje životy našich občanov."@sk19
"− Gospe in gospodje, želel bi podati izjavo ob petem evropskem dnevu žrtev terorizma. To je dan, ki mora ostati v našem spominu, in dan, ko se spominjamo vseh nedolžnih žrtev terorizma. Ta konec tedna je Real IRA v okrožju Antrim na Severnem Irskem ubila dva vojaka, v ponedeljek pa je bil ustreljen policist v okrožju Armagh. Ubiti policist je bil poročen in je imel otroke. To barbarsko teroristično dejanje je ponovno ločilo družino in s seboj prineslo nepredstavljivo trpljenje. Včeraj je v samomorilskem bombnem napadu na jugu Šrilanke umrlo najmanj deset ljudi, več kot dvajset pa jih je bilo resno poškodovanih. Ob trideseti obletnici smrti Jeana Monneta bi želel, da se spomnimo naloge, ki je pred nami, in naših dolžnosti za prihodnost, ki so zaveza k nadaljevanju dela združevanja naše celine, ki ga je začel Jean Monnet. V imenu Evropskega parlamenta bi želel izraziti svoje ogorčenje nad temi grozovitimi napadi na nedolžne ljudi in družinam žrtev izreči svoje najgloblje sožalje. Večno bodo ostali v našem spominu. Danes želimo v Evropskem parlamentu jasno in glasno spregovoriti proti nerazlikovalnemu terorističnemu nasilju. Zelo obsojamo nesmiselno uničenje človeškega življenja, smrt celotnih družin kot posledica slepega fanatizma, zaradi katerega ljudje ubijajo svoje soljudi in teptajo človeško dostojanstvo. Terorizem je neposreden napad na svobodo, človekove pravice in demokracijo. Terorizem je poskus uničenja vrednot, ki nas združujejo v Evropski uniji in v naših državah članicah, z nerazlikovalnim nasiljem. Zaradi teh terorističnih dejanj smo vsi šokirani. Povzročajo nam globoko in srce trgajočo bolečino, vendar pa ne morejo in ne bodo uničili temeljev demokratične družbe, ki je osnovana na naših skupnih vrednotah. Terorizem je zločin, ki si ne zasluži prizanesljivosti. Terorizem predstavlja eno izmed največjih nevarnosti za varnost, stabilnost in demokratične vrednote mednarodne skupnosti. Je neposreden napad na naše državljane, na vse nas. Evropski parlament ima aktivno vlogo v boju proti terorizmu in pri podpori žrtvam terorističnih napadov. Ne moremo dovolj pogosto ponoviti, da za terorizem ni nobenega opravičila. Zaradi tega moramo še naprej sodelovati v boju proti terorizmu z uporabo načel pravne države in vse moči prava. Danes smo v Evropskem parlamentu z vsemi mislimi pri žrtvah terorizma, kjer koli na svetu so umrle. Izraziti želimo našo solidarnost z njimi. Prosim vas, da se z minuto molka poklonite žrtvam Real IRA in samomorilskega bombnega napada na Šrilanki. Gospe in gospodje, veliki Evropejec, Jean Monnet, eden izmed ustanovitvenih očetov evropskega povezovanja, je umrl pred tridesetimi leti 16. marca 1979. Ob trideseti obletnici njegove smrti bi želel na začetku tega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta na kratko počastiti in priznati njegovo zapuščino in življenjsko delo na področju evropskega povezovanja. Danes se spominjamo neprecenljive zapuščine človeka, ki je skupaj z Robertom Schumanom, enim izmed arhitektov sprave med Nemčijo in Francijo, naredil prvi korak proti vzpostavitvi skupnosti s skupno usodo, temelječo na miru, razumevanju, demokraciji in sodelovanju med ljudmi Evrope. Zdaj, na začetku 21. stoletja, načela, ki jih je poudaril Jean Monnet, in načini, ki jih je uporabil za njihovo izvajanje, niso izgubila pomembnosti. Nasprotno, njihova pomembnost je jasna vsem nam. Zaradi glavnih izzivov, ki jih predstavljajo globalizacija, gospodarska in finančna kriza ter globalno segrevanje, bodo Evropejci še tesneje sodelovali, da bi zagotovili učinkovito obrambo naših skupnih vrednot in naših interesov v svetu. Jean Monnet bi seveda pozdravil napredek, ki je bil v Lizbonski pogodbi dosežen glede demokratične Evropske unije, ki je zmožna ukrepati in soočiti se z izzivi 21. stoletja. In nazadnje je pomembno omeniti, da je Akcijski odbor za združene države Evrope, ki ga je vzpostavil Jean Monnet, med drugim predlagal neposredne volitve v Evropski parlament. V zadnjih tridesetih letih po smrti Jeana Monneta so te sanje postale prepričljiva resničnost z izoblikovanjem parlamentarne razsežnosti Evropske unije. Vsi smo dediči velikega Evropejca Jeana Monneta, njegovo delo pa ima še naprej trajen vpliv. Njegova posledica so temeljne spremembe v odnosih med evropskimi državami, prav tako pa še danes vpliva na življenja vseh naših državljanov."@sl20
"− Mina damer och herrar! Jag skulle vilja säga något med tanke på att det i dag är den femte europeiska årsdagen för terrorismens offer. Det är en dag som vi måste komma ihåg, en dag då vi hedrar minnet av alla terrorismens oskyldiga offer. Den här helgen mördades två soldater i Antrim i Nordirland av ”Verkliga IRA” (Real IRA) och på måndagen sköts en polis i Armagh. Den polis som dödades var gift och hade barn. Än en gång har en barbarisk terrorhandling splittrat en familj och orsakat ett lidande som man inte kan föreställa sig. I går dog minst tio människor i en självmordsattack i södra Sri Lanka och fler än tjugo personer skadades allvarligt. I samband med trettioårsdagen av Jean Monnets död skulle jag vilja att vi funderar över den uppgift som ligger framför oss och våra skyldigheter inför framtiden, nämligen att åta oss att fortsätta det viktiga arbete med att ena vår världsdel som inleddes av Jean Monnet. För Europaparlamentets räkning vill jag uttrycka min upprördhet över dessa hemska attacker mot oskyldiga personer och uttrycka min djupaste sympati med offrens familjer. Vi kommer alltid att minnas dem. I dag vill vi i Europaparlamentet klart och tydligt uttrycka vårt motstånd mot terrorismens urskillningslösa våld. Vi fördömer å det starkaste det vansinniga utplånandet av människoliv, att hela familjer dör till följd av blind fanatism, som får personer att döda sina medmänniskor och trampa på människans värdighet. Terrorismen är en direkt attack mot friheten, de mänskliga rättigheterna och demokratin. Terrorismen är ett försök att genom urskillningslöst våld rasera de värderingar som enar oss i EU och i medlemsstaterna. Dessa terrordåd chockar oss alla. De förorsakar en djup och hjärtslitande smärta, men de kan inte och kommer inte att kunna rasera grunden för det demokratiska samhälle som grundas på våra gemensamma värderingar. Terrorismen är ett brott som inte förtjänar något förbarmande. Terrorismen utgör en av de största farorna för säkerheten, stabiliteten och de demokratiska värderingarna i världen. Den är en direkt attack mot våra medborgare, mot oss alla. Europaparlamentet spelar en aktiv roll i kampen mot terrorismen och för att stödja terrordådens offer. Det kan inte ofta nog sägas att terrorismen inte kan rättfärdigas. Därför måste vi fortsätta samarbeta för att bekämpa terrorismen genom att tillämpa rättsstatsprincipen och använda all den kraft som lagen ger. I Europaparlamentet går i dag alla våra tankar till terrorismens offer, var de än dog i världen. Vi vill uttrycka vår solidaritet med dem. Jag skulle vilja be er att i tystnad minnas offren för Verkliga IRA och för självmordsattacken i Sri Lanka. Mina damer och herrar! Den store europén Jean Monnet, en av den europeiska integrationens grundare, dog för trettio år sedan, den 16 mars 1979. I början av denna plenarsession i Europaparlamentet skulle jag, på trettioårsdagen av hans död, vilja i korthet hedra och erkänna hans arv och hans insats för den europeiska integrationen. I dag minns vi det oskattbara arv som efterlämnats av en man som tillsammans med Robert Schuman var med och uppnådde försoning mellan Tyskland och Frankrike, som tog det första steget mot att inrätta en gemenskap med ett gemensamt öde som grundas på fred, förståelse, demokrati och samarbete bland Europas folk. Nu i början av 2000-talet har de principer som Jean Monnet förde fram och de metoder han använde för att genomföra dessa inte alls förlorat sin relevans. Tvärtom är det tydligt för oss alla hur viktiga de är. De stora utmaningarna i samband med globaliseringen, den ekonomiska och finansiella krisen och den globala uppvärmningen kommer att få européerna att samarbeta ännu mer för att effektivt kunna försvara våra gemensamma värderingar och våra intressen i världen. Jean Monnet skulle naturligtvis ha välkomnat de framsteg som gjordes i Lissabonfördraget mot ett demokratiskt EU som kan agera och möta 2000–talets utmaningar. Slutligen är det viktigt att nämna att det var den handlingskommitté för Europas Förenta Stater som inrättades av Jean Monnet som, bland annat, föreslog direktval till Europaparlamentet. Under de trettio år som har gått sedan Jean Monnets död har denna dröm blivit en imponerande verklighet i och med skapandet av EU:s parlamentariska dimension. Vi är arvtagare till denne store europé, Jean Monnet, och hans arbete har ett bestående inflytande. Det har lett till grundläggande förändringar i förhållandet mellan de europeiska staterna och det påverkar alla våra medborgares liv än i dag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(A Ház feláll, és egyperces csenddel emlékezik az áldozatokra.)"11
"(Parlamento nariai atsistojo pagerbti tylos minute)"14
"(Posłowie powstali i uczcili ofiary minutą ciszy.)"16
"(Real IRA)"19
"(Real IRA)."19
"(Τα μέλη του Σώματος εγέρθηκαν και τήρησαν ενός λεπτού σιγή)"10
"Robert Schuma"13
"o"12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in one triple:

{ lp_eu:2009-03-11_AgendaItem_2, dcterms:hasPart, lp_eu:2009-03-11-Speech-3-006 }

Context graph