Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-17-Speech-3-013"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081217.3.3-013"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand, jeg vil gerne starte med at takke de to ordførere, fru Haug og hr. Lewandowski, for en rigtig dygtig og professionel indsats med budgettet. Jeg vil også gerne takke vores formand, Reimer Böge, og fru Grybauskaité, kommissæren, fordi man har været så gode til at finde løsninger. Budgettet er jo ret ufleksibelt. Budgetrammen er ufleksibel – man flytter ikke bare ledige penge fra rammen for landbrugsbudgettet over til andre dele af budgettet. Og Kommissionen har på det seneste nærmest gjort det til en vane at udfordre denne fleksibilitet – udfordre denne stivhed. Det skal Kommissionen ikke have utak for. Jeg synes, det er godt at vi prøver nye veje, og jeg vil sige, at vi i ALDE-Gruppen bakker varmt op om dette budget og om den løsning, der er fundet for fødevarefaciliteten, den ene milliard, der er fundet til at skaffe flere fødevarer i ulandene. Det vi er glade for er, at det kunne lykkes at finde en løsning, der ikke betød store nedskæringer på andre programmer. Men vi fandt midlerne i fleksibilitetsinstrumentet og nødhjælpsreserven. Jeg er også glad for kommissærens tilsagn om at ville se på strukturfondsprogrammerne, og at de kan forenkles. Det er den historiske opgave, vi har i disse år – at sikre, at vi får den fornødne udvikling i de nye medlemslande. Jeg synes, det er noget af det allervigtigste på EU's budget. Så har vi jo undervejs klaget over, at der er mangel på tiltag vedrørende energi i budgettet. Og det er så kommet i tolvte time med oplægget, der følger på finanskrisen, hvor man jo vil sætte vækst i gang også med EU's budget. Vi har forslaget om fem milliarder til forskellige initiativer inden for energiområdet. Og jeg vil godt sige fra min gruppes side, at vi er indstillet på at finde en løsning på det her – indstillet på at finde finansieringen og også arbejde hurtigt, men når vi skal se på, hvordan de enkelte programmer sættes sammen – flere penge til TEN-e, flere penge til forskningsprogrammerne og flere penge til CIP, altså programmer, vi godt kender – så skal vi også tage os god tid, så vi gør det på en god og fornuftig måde. Men jeg ser frem til et godt samarbejde om disse ting, og jeg vil takke Kommissionen for initiativet. Det er måske lidt trist, at det er kommet så sent, men vi vil gerne arbejde konstruktivt for disse ting."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, ráda bych začala poděkováním našim dvěma zpravodajům, paní Haugové a panu Lewandowskému, za jejich nadmíru kompetentní a profesionální práci na rozpočtu. Rovněž bych ráda poděkovala našemu předsedovi, panu Bögemu, a komisařce Grybauskaitéové, protože byli při hledání řešení tak skvělí. Rozpočet je samozřejmě vysoce neflexibilní. Rámec rozpočtu je neflexibilní – nevyčerpané peníze ze zemědělského rozpočtového rámce se prostě nepřesouvají do ostatních částí rozpočtu, a Komise už téměř učinila zvykem, že je tato flexibilita – tato rigidita zpochybňována. Neměli bychom za to být Komisi nevděční. Myslím, že je dobře, když se zkoušejí nové způsoby, a ráda bych řekla, že my ve Skupině Aliance liberálů a demokratů pro Evropu z celého srdce podporujeme tento rozpočet a řešení potravinového nástroje, onu miliardu, která se našla na výrobu více potravin v rozvojových zemích. Těší nás, že bylo možno najít řešení, které nezahrnovalo rozsáhlé škrty v dalších programech, ale že jsme našli prostředky v nástroji pružnosti a v rezervě na mimořádnou pomoc. Rovněž mě těší ujištění komisařky, že Komise nezamýšlí prošetřovat programy strukturálních fondů a že tyto mohou být zjednodušeny. V následujících několika letech před sebou máme historický úkol, a to sice zajistit nezbytný vývoj v nových členských státech. Myslím, že jde jednoznačně o nejdůležitější aspekt rozpočtu. Jistě, v průběhu jsme si stěžovali na nedostatek energetických iniciativ v rozpočtu, ale pak, v hodině dvanácté, přišlo v důsledku finanční krize memorandum, v němž se psalo, že i evropský rozpočet bude využit k pokusu o nastartování růstu. Navrhli jsme vyčlenit pět miliard na různé iniciativy v rámci energetického sektoru a jménem své skupiny bych chtěla prohlásit, že jsme připraveni hledat řešení – jsme připraveni nalézt prostředky a také rychle pracovat, ale máme-li sledovat, jak jsou jednotlivé programy vybudovány – více peněz na TEN-e sítě, více peněz na výzkumné programy a více peněz na CIP, jinými slovy, programy, které dobře známe –, měli bychom se rovněž postarat, že to uděláme správně a rozumně. Těším se však na konstruktivní spolupráci v těchto otázkách a ráda bych poděkovala Komisi za tuto iniciativu. Je možná trochu škoda, že přišla tak pozdě, ale rádi budeme na těchto problémech konstruktivně pracovat."@cs1
"Fru formand, jeg vil gerne starte med at takke de to ordførere, fru Haug og hr. Lewandowski, for en rigtig dygtig og professionel indsats med budgettet. Jeg vil også gerne takke vores formand, Reimer Böge, og fru Grybauskaité, kommissæren, fordi man har været så gode til at finde løsninger. Budgettet er jo ret ufleksibelt. Budgetrammen er ufleksibel - man flytter ikke bare ledige penge fra rammen for landbrugsbudgettet over til andre dele af budgettet. Og Kommissionen har på det seneste nærmest gjort det til en vane at udfordre denne fleksibilitet - udfordre denne stivhed. Det skal Kommissionen ikke have utak for. Jeg synes, det er godt at vi prøver nye veje, og jeg vil sige, at vi i ALDE-Gruppen bakker varmt op om dette budget og om den løsning, der er fundet for fødevarefaciliteten, den ene milliard, der er fundet til at skaffe flere fødevarer i ulandene. Det vi er glade for er, at det kunne lykkes at finde en løsning, der ikke betød store nedskæringer på andre programmer. Men vi fandt midlerne i fleksibilitetsinstrumentet og nødhjælpsreserven. Jeg er også glad for kommissærens tilsagn om at ville se på strukturfondsprogrammerne, og at de kan forenkles. Det er den historiske opgave, vi har i disse år - at sikre, at vi får den fornødne udvikling i de nye medlemslande. Jeg synes, det er noget af det allervigtigste på EU's budget. Så har vi jo undervejs klaget over, at der er mangel på tiltag vedrørende energi i budgettet. Og det er så kommet i tolvte time med oplægget, der følger på finanskrisen, hvor man jo vil sætte vækst i gang også med EU's budget. Vi har forslaget om fem milliarder til forskellige initiativer inden for energiområdet. Og jeg vil godt sige fra min gruppes side, at vi er indstillet på at finde en løsning på det her - indstillet på at finde finansieringen og også arbejde hurtigt, men når vi skal se på, hvordan de enkelte programmer sættes sammen - flere penge til TEN-e, flere penge til forskningsprogrammerne og flere penge til CIP, altså programmer, vi godt kender - så skal vi også tage os god tid, så vi gør det på en god og fornuftig måde. Men jeg ser frem til et godt samarbejde om disse ting, og jeg vil takke Kommissionen for initiativet. Det er måske lidt trist, at det er kommet så sent, men vi vil gerne arbejde konstruktivt for disse ting."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές, την κ. Haug και τον κ. Lewandowski, για το εξαιρετικά εύστοχο και επαγγελματικό τους έργο σχετικά με τον προϋπολογισμό. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μας, κ. Böge, και την Επίτροπο Grybauskaité, διότι υπήρξαν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην εξεύρεση λύσεων. Φυσικά ο προϋπολογισμός είναι εξαιρετικά ανελαστικός. Το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ανελαστικό – δεν μεταφέρουμε απλώς μη χρησιμοποιημένα κονδύλια από το δημοσιονομικό πλαίσιο για τη γεωργία σε άλλα τμήματα του προϋπολογισμού, ενώ πρόσφατα η Επιτροπή καθιέρωσε σχεδόν ως συνήθεια το να προκαλεί την εν λόγω ευελιξία – να προκαλεί αυτήν την ανελαστικότητα. Δεν θα πρέπει να είμαστε αγνώμονες προς την Επιτροπή γι’ αυτό. Θεωρώ θετικό να δοκιμάζουμε νέους τρόπους και θα ήθελα να πω ότι εμείς, στην Ομάδα «Συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρωv για την Ευρώπη», υποστηρίζουμε ολόψυχα αυτόν τον προϋπολογισμό και τη λύση που βρέθηκε για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, το ένα δισεκατομμύριο που συγκεντρώθηκε για την παραγωγή περισσότερων τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό που μας χαροποιεί είναι ότι κατέστη δυνατό να εξευρεθεί λύση η οποία δεν συνεπαγόταν ευρείες περικοπές σε άλλα προγράμματα, αλλά εντοπίσαμε τα κονδύλια στο μέσο ευελιξίας και το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας. Με χαροποιούν επίσης οι διαβεβαιώσεις της Επιτρόπου ότι η Επιτροπή σκοπεύει όντως να εξετάσει τα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων και ότι αυτά μπορούν να απλουστευθούν. Έχουμε ένα ιστορικό καθήκον για τα επόμενα χρόνια και αυτό είναι να διασφαλίσουμε ότι θα λάβει χώρα η απαραίτητη ανάπτυξη στα νέα κράτη μέλη. Φρονώ ότι αυτή είναι σίγουρα η πιο σημαντική πτυχή του προϋπολογισμού της ΕΕ. Φυσικά, στην πορεία διαμαρτυρηθήκαμε για την έλλειψη πρωτοβουλιών στον προϋπολογισμό σχετικά με την ενέργεια και έπειτα, την τελευταία στιγμή, εμφανίστηκε ένα μνημόνιο στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, στο οποίο αναφέρεται ότι και ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρόκειται να αξιοποιηθεί σε μια απόπειρα να κινηθεί η ανάπτυξη. Προτείναμε κονδύλιο πέντε δισεκατομμυρίων για διάφορες πρωτοβουλίες του ενεργειακού τομέα και θα ήθελα να πω εκ μέρους της ομάδας μου ότι είμαστε έτοιμοι να εξεύρουμε λύση γι’ αυτό – είμαστε έτοιμοι να εξεύρουμε χρηματοδότηση και να εργαστούμε ταχέως, αλλά αν εξετάσουμε πώς καταρτίζονται τα προγράμματα μεμονωμένα – περισσότερα χρήματα για τη ΔΕΔ-Ε, περισσότερα χρήματα για ερευνητικά προγράμματα και περισσότερα χρήματα για το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP), με άλλα λόγια, για προγράμματα που γνωρίζουμε καλά – θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσουμε το χρόνο μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το πράττουμε αυτό με σωστό και λογικό τρόπο. Πάντως, προσβλέπω σε εποικοδομητική συνεργασία επί αυτών των θεμάτων και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πρωτοβουλία. Είναι ίσως ντροπή κατά κάποιο τρόπο που συνέβη τόσο αργά, αλλά με χαρά θα εργαστούμε εποικοδομητικά για τα θέματα αυτά."@el10
"Madam President, I would like to begin by thanking the two rapporteurs, Mrs Haug and Mr Lewandowski, for their extremely competent and professional work on the budget. I would also like to thank our chairman, Mr Böge, and Commissioner Grybauskaité, because they have been so good at finding solutions. The budget is, of course, highly inflexible. The budget framework is inflexible – we are not simply moving unspent money from the agriculture budget framework over to other parts of the budget, and recently the Commission has almost made a habit of challenging this flexibility – challenging this rigidity. We should not be ungrateful to the Commission for this. I think that it is good to try new ways, and I would like to say that we in the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe wholeheartedly support this budget and the solution that has been found for the food facility, the one billion that has been found to create more food in developing countries. What we are pleased about is that it was possible to find a solution that did not involve large cuts in other programmes, but that we found the funds in the Flexibility Instrument and the Emergency Aid Reserve. I am also pleased by the Commissioner’s assurances that the Commission does intend to look into the Structural Fund Programmes and that they can be simplified. We have an historic task over the next few years, and that is to ensure that the necessary development takes place in the new Member States. I think that this is certainly the most important aspect of the EU budget. Of course, along the way, we have complained about the lack of initiatives in the budget relating to energy, and then, at the eleventh hour, a memorandum arrived in the wake of the financial crisis, stating that the EU budget, too, was to be used in an attempt to initiate growth. We have proposed five billion for various initiatives within the energy sector, and I would like to say on behalf of my group that we are prepared to find a solution to this – we are prepared to find funding and also to work quickly, but if we are to look at how the individual programmes are made up – more money for TEN-e, more money for research programmes and more money for the CIP, in other words, programmes we know well – we should also take our time to ensure that we do this in a sound and sensible way. However, I look forward to constructive cooperation on these matters and I would like to thank the Commission for the initiative. It is perhaps a bit of a shame that it has come so late, but we will happily work constructively on these matters."@en4
"Señora Presidenta, quisiera comenzar dando las gracias a los dos ponentes, la señora Haug y el señor Lewandowski, por su extremadamente competente y profesional trabajo en el presupuesto. También quiero dar las gracias a nuestro Presidente, el señor Böge, y la Comisaria Grybauskaité, por su eficacia al encontrar soluciones. Claro está, el presupuesto es enormemente inflexible. El marco de trabajo del presupuesto es inflexible; no nos limitamos a desplazar el dinero no gastado del marco de trabajo del presupuesto para agricultura a otras partes del presupuesto, y recientemente la Comisión ha hecho prácticamente una costumbre de desafiar esta flexibilidad, de enfrentarse a esta rigidez. No debemos ser desagradecidos con la Comisión por este motivo. Creo que es positivo probar nuevos métodos, y quiero decir que en el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa apoyamos plenamente este presupuesto y la solución que se ha encontrado para el instrumento alimentario, los 1 000 millones que se han encontrado para crear más alimentos en países en desarrollo. Lo que nos agrada es que fuera posible encontrar una solución que no implicara grandes recortes en otros programas, sino que encontramos los fondos en el Instrumento de Flexibilidad y la Reserva para ayuda de emergencia. También me agradan las garantías de la Comisaria respecto a que la Comisión planea estudiar los programas de los Fondos Estructurales y la posibilidad de simplificarlos. Nos aguarda una labor histórica en los próximos años, que es garantizar que el desarrollo necesario tiene lugar en los nuevos Estados miembros. Creo que este es, sin duda, el aspecto más importante del presupuesto de la UE. Claro que, por el camino, nos hemos quejado sobre la falta de iniciativas en el presupuesto relativas a la energía, y entonces, en el último momento, llegó un memorándum al comienzo de la crisis financiera, en el que se afirmaba que también el presupuesto de la UE se utilizaría en un intento de iniciar el crecimiento. Hemos propuesto 5 000 millones para distintas iniciativas dentro del sector energético, y quiero decir en nombre de mi grupo que estamos preparados para encontrar una solución a este problema. Estamos preparados para encontrar fondos y también para trabajar rápidamente, pero si debemos fijarnos en el modo en que están constituidos los programas individuales (más dinero para RTE-E, más dinero para programas de investigación y más dinero para el PIC, en otras palabras, programas que conocemos bien), también deberíamos dedicar algún tiempo para garantizar que lo hacemos de manera lógica y razonable. Sin embargo, espero que haya una cooperación constructiva en estos asuntos, y quiero agradecer a la Comisión la iniciativa. Quizá es una lástima que haya llegado tan tarde, pero trabajaremos con agrado y constructivamente en estos asuntos."@es21
"Austatud juhataja, ma tahaksin kõigepealt tänada kaht raportööri, proua Haugi ja härra Lewandowskit, nende väga pädeva ja professionaalse töö eest selle eelarvega. Samuti tahaksin tänada meie esimeest Böget ja volinik Grybauskaitėt, kes on olnud väga osavad lahenduste leidmisel. See eelarve on kahtlemata äärmiselt jäik. Eelarveraamistik on jäik – me ei saa lihtsalt tõsta kasutamata raha põllumajanduse eelarveridadelt eelarve teistesse osadesse, ja viimasel ajal on komisjon seda jäikust korrapäraselt vaidlustanud. Me peaksime komisjonile selle eest tänulikud olema. Minu arvates on hea, kui proovitakse uusi viise. Ma tahaksin öelda, et Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon toetab täielikult seda eelarvet ja on rahul sellega, et toiduainete rahastamisvahendiks ehk arengumaades suuremal hulgal toidu tagamiseks leiti miljard eurot. Meil on hea meel, et õnnestus leida lahendus, millega ei kaasne suuri kärpeid teistes programmides: vahendeid eraldatakse paindlikkusinstrumendi kaudu ja hädaabireservist. Mul on hea meel ka voliniku kinnituste üle, et komisjon kavatseb uurida struktuurifondide programme ja et neid on võimalik lihtsustada. Meil tuleb järgmise paari aasta jooksul lahendada ajaloolise tähtsusega ülesanne: tagada uutes liikmesriikides vajalik areng. Minu arvates on see kindlasti Euroopa Liidu eelarve kõige olulisem aspekt. Me oleme sageli kurtnud selle üle, et eelarves puuduvad energeetikaga seotud algatused. Viimasel hetkel, kui finantskriis oli alanud, saabus memorandum, milles märgiti, et ka Euroopa Liidu eelarvet on kavas kasutada majanduskasvu stimuleerimiseks. Me oleme teinud ettepaneku kasutada viis miljardit eurot mitmesugusteks algatusteks energeetikasektoris ja ma tahan oma fraktsiooni nimel öelda, et me oleme valmis selles küsimuses lahendust leidma – me oleme valmis leidma rahalisi vahendeid ja ka kiiresti töötama. Kuid kui me vaatame, kuidas üksikud programmid on üles ehitatud – rohkem raha üleeuroopalistele energiavõrkudele, rohkem raha uurimisprogrammidele ja rohkem raha konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammile, teisisõnu programmidele, mida me hästi teame –, siis peaksime võtma aega tagamaks seda, et me teeme seda mõistlikult ja ratsionaalselt. Siiski ootan ma neis küsimustes konstruktiivset koostööd ja tahaksin tänada komisjoni selle algatuse eest. On ehk pisut kahetsusväärne, et see tuli nii hilja, kuid me oleme igati valmis nende küsimustega konstruktiivselt töötama."@et5
". Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa puheenvuoroni kiittämällä kahta esittelijää, jäsen Haugia ja jäsen Lewandowskia heidän äärimmäisen asiantuntevasta ja ammattimaisesta työstä talousarvion parissa. Haluaisin lisäksi kiittää puheenjohtaja Bögeä ja komission jäsen Grybauskaitėta, koska he ovat toimineet niin hyvin ratkaisujen löytämisessä. Talousarvio on tietenkin hyvin joustamaton. Talousarviokehys on joustamaton. Emme pelkästään siirrä käyttämättömiä varoja maatalouden talousarviokehyksestä talousarvion muihin osiin, ja hiljattain komissio on ottanut miltei tavaksi asettaa tämä joustavuus kyseenalaiseksi ja asettaa tämä jäykkyys kyseenalaiseksi. Meidän ei pitäisi osoittaa komissiolle epäkiitollisuutta tämän vuoksi. Mielestäni on hyvä kokeilla uusia tapoja, ja haluaisin todeta, että Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä tukee varauksetta tätä talousarviota ja elintarvikeapuvälinettä varten perustettua ratkaisua, sitä miljardia euroa, joka on varattu niin, että kehitysmaille voidaan tarjota entistä enemmän elintarvikkeita. Olemme tyytyväisiä siihen, että oli mahdollista löytää sellainen ratkaisu, johon ei sisältynyt suuria leikkauksia muissa ohjelmissa, vaan sen sijaan kykenimme varaamaan varoja joustovälinettä ja hätäapua varten tehtyä varausta varten. Lisäksi olemme tyytyväisiä komission jäsenen lupauksiin siitä, että komissio aikoo tutkia rakennerahastoja ja että niitä voidaan yksinkertaistaa. Meillä on tulevina vuosina historiallinen tehtävä: meidän on varmistettava, että uusissa jäsenvaltioissa saadaan aikaan tarvittavaa kehitystä. Katson, että tämä on varmasti kaikkein tärkein tekijä Euroopan unionin talousarviossa. Matkan varrella olemme tietenkin valittaneet energiaan liittyvien aloitteiden puutteesta talousarviossa, ja sitten viime hetkellä saapui rahoituskriisin seurauksena muistio, jossa todetaan, että myös Euroopan unionin budjettia on käytettävä pyrkimyksissä panna alulle kasvu. Olemme ehdottaneet, että erilaisiin energia-alan aloitteisiin varattaisiin viisi miljardia euroa, ja haluaisin sanoa ryhmäni puolesta, että olemme valmiit löytämään ratkaisun. Olemme valmiit löytämään rahoitusta ja myös työskentelemään nopeasti, mutta mikäli meidän on määrä tarkastella, miten yksittäiset ohjelmat on rakennettu – tarvitaan lisää rahaa Euroopan laajuisiin energiaverkkoihin, lisää rahaa tutkimusohjelmiin ja lisää rahaa CIP-ohjelmiin, toisin sanoen niihin ohjelmiin, jotka tunnemme hyvin – meidän olisi myös kaikessa rauhassa varmistettava, että toteutamme tämän vakaasti ja järkevästi. Odotan kuitenkin rakentavaa yhteistyötä näiden asioiden parissa, ja haluaisin kiittää komissiota sen tekemästä aloitteesta. On kenties hieman sääli, että asia esitetään näin myöhään, mutta teemme mielellämme rakentavasti työtä näiden asioiden parissa."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais commencer par remercier les deux rapporteurs, M Haug et M. Lewandowski, pour leur travail extrêmement compétent et professionnel sur le budget. Je voudrais également remercier notre président, M. Böge, et la commissaire, M Grybauskaité, pour leur efficacité dans notre recherche de solutions. Le budget est, bien sûr, extrêmement rigide. Le cadre budgétaire est rigide – nous ne transférons pas simplement l’argent non dépensé du cadre budgétaire de l’agriculture vers d’autres volets du budget et, ces derniers temps, la Commission a presque pris l’habitude de mettre en cause cette flexibilité, de mettre en cause cette rigidité. Nous ne devrions pas nous montrer ingrats envers la Commission à cet égard. Je pense qu’il est bon d’essayer de nouvelles voies, et je voudrais dire qu’au sein du groupe de l’Alliance des libéraux et des démocrates pour l’Europe, nous soutenons de tout cœur ce budget et la solution qui a été trouvée pour le mécanisme d’aide alimentaire, le milliard qui a été trouvé pour créer davantage de nourriture dans les pays en développement. Nous sommes heureux qu’il ait été possible de trouver une solution qui n’implique pas de grosses réductions dans d’autres programmes, et que nous ayons trouvé les fonds dans l’instrument de flexibilité et dans la réserve pour les aides d’urgence. Je suis également heureuse que la commissaire nous ait donné l’assurance que la Commission a l’intention de se pencher sur les programmes des Fonds structurels et que ceux-ci peuvent être simplifiés. Nous avons une mission historique à accomplir ces prochaines années, et il s’agit de veiller à ce que le développement nécessaire ait lieu dans les nouveaux États membres. Je pense que c’est sûrement l’aspect le plus important du budget de l’UE. Bien sûr, en cours de route, nous nous sommes plaints du manque d’initiatives concernant l’énergie dans le budget, et ensuite, à la dernière minute, un mémorandum est arrivé dans le sillage de la crise financière, déclarant que le budget de l’UE devait lui aussi être utilisé afin de tenter d’amorcer la croissance. Nous avons proposé cinq milliards pour diverses initiatives dans le secteur de l’énergie, et je voudrais dire, au nom de mon groupe, que nous sommes prêts à trouver une solution à ceci; nous sommes prêts à trouver des fonds ainsi qu’à travailler rapidement, mais si nous examinons comment les différents programmes sont constitués – plus d’argent pour les TEN-e, plus d’argent pour les programmes de recherche et plus d’argent pour le CIP, en d’autres termes, des programmes que nous connaissons bien – nous devrions aussi prendre notre temps pour faire en sorte de nous y prendre de manière sérieuse et intelligente. Cependant, je me réjouis de la coopération constructive sur ces points et voudrais remercier la Commission de son initiative. Il est peut-être un peu dommage qu’elle arrive si tard, mais nous serons heureux de travailler de manière constructive sur ces questions."@fr8
"Elnök asszony, elsőként köszönetet szeretnék mondani a két előadónak, Haug asszonynak és Lewandowski úrnak a költségvetéssel kapcsolatos rendkívül felkészült és szakszerű munkájukért. Az elnöknek, Böge úrnak, és Grybauskaité biztos asszonynak is köszönettel tartozom kiváló problémamegoldó képességükért. A költségvetés természetesen rendkívül rugalmatlan. A költségvetési keret rugalmatlan – nem egyszerű a mezőgazdasági költségvetési keret felhasználatlan pénzeinek a költségvetés más részeibe történő átcsoportosítása, és újabban a Bizottság szinte rutinszerűen hiányolja ezt a rugalmasságot – kifogásolja ezt a merevséget. Ezért hálásnak kell lennünk a Bizottságnak. Úgy vélem, helyes, hogy új utakat próbáljunk ki, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport teljes szívvel támogatja ezt a költségvetést és az élelmiszersegéllyel kapcsolatos megoldást, a fejlődő országok élelmiszer-ellátásának támogatására átcsoportosított egymilliárd eurós összeget. Annak örülünk, hogy sikerült olyan megoldást találni, amely nem más programok rovására valósulhat meg, hanem a rugalmassági eszközön és a sürgős segélyre képzett tartalékalapon belül találtuk meg az ehhez szükséges forrásokat. Örömmel nyugtázom azt is, hogy a biztos asszony megerősített afelől, hogy a Bizottságnak szándékában áll a strukturális alap programjainak egyszerűsítés céljából történő felülvizsgálata. Történelmi feladat előtt állunk a következő években: biztosítanunk kell, hogy az új tagállamokban végbemenjen a szükséges fejlődés. Úgy vélem, hogy kétségtelenül ez az uniós költségvetés legfontosabb aspektusa. Természetesen közben szóvá tettük, hogy a költségvetés elhanyagolja az energiaüggyel kapcsolatos kezdeményezéseket, és aztán az utolsó pillanatban pedig, a pénzügyi válság árnyékában érkezett egy előterjesztés, hogy az Unió költségvetését is a növekedés beindítása érdekében kell felhasználni. Ötmilliárd euróra tettünk javaslatot az energiaügyi ágazaton belüli különböző kezdeményezések finanszírozására, és képviselőcsoportom nevében kijelenthetem, hogy készen állunk ennek megoldására – készen állunk a források felkutatására és készen állunk a gyors munkára, azonban ha megnézzük, hogy az egyes programok hogyan épülnek fel – több pénz a transzeurópai energiahálózatra, több pénz a kutatási programokra, több pénz a kritikus infrastruktúrák védelmére –, más szóval olyan programokra, amelyeket jól ismerünk, akkor időt kell szánnunk arra, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy mindezt józanul és megfontoltan tesszük. Számítok azonban a konstruktív együttműködésre mindezen területeken, és szeretném megköszönni a Bizottságnak a kezdeményezést. Kicsit sajnálom, hogy ilyen későn érkezett, mindenesetre készséggel együtt fogunk működni e kérdésekben."@hu11
"Signora Presidente, desidero esordire ringraziando i due relatori, l’onorevole Haug e l’onorevole Lewandowski, per aver lavorato al bilancio con grande competenza e professionalità. Ringrazio anche il nostro presidente, l’onorevole Böge, e il commissario Grybauskaité, entrambi molto abili nel trovare soluzioni. Il bilancio, naturalmente, è estremamente rigido, così come il quadro di bilancio. Non stiamo semplicemente spostando fondi non spesi dal quadro di bilancio agricolo verso altri settori del bilancio e, di recente, la Commissione sembra voler sistematicamente sfidare tale flessibilità – tale rigidità. Non dobbiamo ripagare questi sforzi con l’ingratitudine. Ritengo che sia positivo trovare nuove strade e desidero affermare che il gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa appoggia con vigore questo bilancio, nonché la soluzione individuata per lo strumento alimentare, ovvero il miliardo destinato alla produzione di cibo nei paesi in via di sviluppo. Siamo particolarmente lieti del fatto che sia stato possibile giungere a una soluzione senza richiedere ampi tagli in altri programmi, reperendo i fondi nello strumento di flessibilità e nella riserva per gli aiuti urgenti. Sono lieta anche delle parole del commissario, tese a rassicurarci che la Commissione ha tutte le intenzioni di esaminare i programmi dei Fondi strutturali nell’intento di semplificarli. Nei prossimi anni ci attende il compito storico di garantire che nei nuovi Stati membri si verifichi lo sviluppo necessario. A mio avviso questo è l’aspetto più importante del bilancio dell’Unione europea. Naturalmente, nel corso dei lavori abbiamo denunciato la mancanza nel bilancio di iniziative relative all’energia e in extremis è giunto un memorandum, alla vigilia della crisi finanziaria, secondo il quale anche il bilancio dell’Unione europea deve essere utilizzato allo scopo di far ripartire la crescita economica. Abbiamo proposto cinque miliardi per diverse iniziative nel settore dell’energia e voglio dichiarare a nome del mio gruppo che siamo disposti a trovare una soluzione, siamo disposti a reperire dei fondi e a lavorare con tempestività, ma se dovremo analizzare i singoli programmi – più fondi per la rete trans europeo dell’energia (RTE-E), per i programmi di ricerca, per il CIP, vale a dire per programmi che conosciamo bene – dovremmo anche disporre del tempo necessario per assicurarci di farlo in modo valido e sensato. Tuttavia, mi attendo una collaborazione costruttiva su tali questioni e desidero ringraziare la Commissione per l’iniziativa. E’ forse peccato che sia giunta così tardivamente, ma saremo lieti di lavorare in modo costruttivo in questo ambito."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau iš pradžių padėkoti dviem pranešėjams, J. Haug ir J. Lewandowski, už jų itin kompetentingą ir profesionalų darbą biudžeto klausimu. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų pirmininkui R. Böge ir Komisijos narei D. Grybauskaitei už tai, kad jie taip gerai ieškojo sprendimų. Žinoma, biudžetas yra labai nelankstus. Biudžeto struktūra nelanksti – mes ne tik perkeliame nepanaudotus pinigus iš žemės ūkio biudžeto sistemos į kitas biudžeto dalis, o Komisijai neseniai tapo beveik įpročiu mesti iššūkį šiam lankstumui – mesti iššūkį šiam griežtumui. Turėtume būti dėkingi Komisijai už tai. Manau, gerai bandyti naujus būdus ir norėčiau pasakyti, kad mes Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijoje visiškai palaikome šį biudžetą ir sprendimą, kuris buvo rastas dėl maisto galimybės, vieną milijardą, kuris buvo rastas, siekiant, kad besivystančiose šalyse būtų daugiau maisto. Mus džiugina tai, kad buvo įmanoma rasti sprendimą, kuriam nereikia didelių mažinimų kitose programose, kad radome lėšų lankstumo priemonėje ir Neatidėliotinos pagalbos rezerve. Taip pat džiaugiuosi, kad Komisijos narė patikino, jog Komisija neketina nagrinėti struktūrinių fondų programų ir kad jos gali būti supaprastintos. Turime istorinį uždavinį per kelis ateinančius metus – užtikrinti, kad naujosiose valstybėse narėse vyktų būtinas vystymasis. Manau, tai tikrai pats svarbiausias ES biudžeto aspektas. Žinoma, taip pat skundėmės iniciatyvų stygiumi biudžete, susijusiame su energija, tada paskutinę akimirką atsirado memorandumas dėl finansų krizės, kuriame konstatuojama, kad ir ES biudžetas turi būti naudojamas siekiant augimo. Pasiūlėme penkis milijardus eurų įvairioms iniciatyvoms energetikos sektoriuje, ir savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad esame pasirengę rasti tam sprendimą – esame pasirengę rasti finansavimą, taip pat greitai dirbti, bet jei turime pažvelgti į tai, kaip sudarytos individualios programos – daugiau pinigų TEN-e, daugiau pinigų mokslinių tyrimų programoms ir daugiau pinigų KNP, kitaip tariant, programoms, kurias gerai žinome – taip pat turime neskubėti ir užtikrinti, kad darome tai teisingai ir protingai. Tačiau tikiuosi konstruktyvaus bendradarbiavimo šiais klausimais ir norėčiau padėkoti Komisijai už iniciatyvą. Turbūt šiek tiek apmaudu, kad ji atsirado taip vėlai, bet mes konstruktyviai dirbsime šiais klausimais."@lt14
"Priekšsēdētāja kundze, es gribētu sākt, pasakot paldies abiem referentiem — kundzei un kungam — par viņu ļoti kompetento un profesionālo darbu pie budžeta. Es gribētu pateikties arī mūsu priekšsēdētājam kungam un komisārei kundzei, jo viņi ļoti labi ir atraduši risinājumus. Protams, budžets ir ļoti neelastīgs. Budžeta struktūra ir neelastīga — mēs vienkārši nepārceļam neizlietoto naudu no lauksaimniecības budžeta uz citām budžeta daļām, un nesen Komisija gandrīz izdevās atrisināt šo neelastīguma problēmu, šo nelokāmību. Mums vajadzētu Komisijai par to pateikties. Es domāju, ka ir labi izmēģināt jaunus veidus, un es gribētu teikt, ka mēs Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupā pilnībā atbalstām šo budžetu un risinājumus, kas tika atrasti pārtikas mehānismam — viens miljards euro, kas tika atrasts, lai jaunattīstības valstīs radītu vairāk pārtiku. Mēs esam pateicīgi par to, ka bija iespējams atrast risinājumu, kas citām programmām būtiski samazināja līdzekļus, jo mēs atradām finansējumu Elastības instrumentā un Neatliekamās Palīdzības rezervē. Es esmu priecīga par komisāres apgalvojumu, ka Komisija domā pārskatīt struktūrfondu programmas un ka tās var vienkāršot. Dažos nākamajos gados mums būs vēsturisks uzdevums, tas ir, mums ir jānodrošina, ka jaunajās dalībvalstīs ir veikti vajadzīgie uzlabojumi. Es domāju, ka tas noteikti ir ES budžeta vissvarīgākais aspekts. Protams, tajā pašā laikā mēs esam sūdzējušies par to, ka budžetā nav iniciatīvu saistībā ar enerģiju, un tad pēdējā brīdī parādījās finanšu krīzes veicināts memorands, nosakot, ka arī ES budžetu var izmantot, lai mēģinātu veicinātu ekonomikas izaugsmi. Mēs piedāvājām piecus miljardus vairākām iniciatīvām enerģijas sektorā, un savas grupas vārdā es gribētu teikt, ka mēs esam gatavi atrast tam risinājumu — mēs esam gatavi atrast finansējumu un arī strādāt ātri, bet, ja mēs paskatāmies, kā ir izveidotas atsevišķas programmas — vairāk naudas TEN (Eiropas Enerģētikas tīklam), vairāk naudas pētniecības programmām un vairāk naudas CIP (kritiskās infrastruktūras aizsardzībai), citiem vārdiem sakot, programmas, kuras mēs ļoti labi zinām — mums ir arī jānodrošina, ka mēs to darām pamatoti un saprātīgi. Tomēr es ceru uz konstruktīvu sadarbību šajos jautājumos, un es gribētu pateikties Komisijai par iniciatīvu. Tas ir apkaunojoši, ka tā nāk tik vēlu, bet mēs labprāt konstruktīvi strādāsim šajos jautājumos."@lv13
"Fru formand, jeg vil gerne starte med at takke de to ordførere, fru Haug og hr. Lewandowski, for en rigtig dygtig og professionel indsats med budgettet. Jeg vil også gerne takke vores formand, Reimer Böge, og fru Grybauskaité, kommissæren, fordi man har været så gode til at finde løsninger. Budgettet er jo ret ufleksibelt. Budgetrammen er ufleksibel - man flytter ikke bare ledige penge fra rammen for landbrugsbudgettet over til andre dele af budgettet. Og Kommissionen har på det seneste nærmest gjort det til en vane at udfordre denne fleksibilitet - udfordre denne stivhed. Det skal Kommissionen ikke have utak for. Jeg synes, det er godt at vi prøver nye veje, og jeg vil sige, at vi i ALDE-Gruppen bakker varmt op om dette budget og om den løsning, der er fundet for fødevarefaciliteten, den ene milliard, der er fundet til at skaffe flere fødevarer i ulandene. Det vi er glade for er, at det kunne lykkes at finde en løsning, der ikke betød store nedskæringer på andre programmer. Men vi fandt midlerne i fleksibilitetsinstrumentet og nødhjælpsreserven. Jeg er også glad for kommissærens tilsagn om at ville se på strukturfondsprogrammerne, og at de kan forenkles. Det er den historiske opgave, vi har i disse år - at sikre, at vi får den fornødne udvikling i de nye medlemslande. Jeg synes, det er noget af det allervigtigste på EU's budget. Så har vi jo undervejs klaget over, at der er mangel på tiltag vedrørende energi i budgettet. Og det er så kommet i tolvte time med oplægget, der følger på finanskrisen, hvor man jo vil sætte vækst i gang også med EU's budget. Vi har forslaget om fem milliarder til forskellige initiativer inden for energiområdet. Og jeg vil godt sige fra min gruppes side, at vi er indstillet på at finde en løsning på det her - indstillet på at finde finansieringen og også arbejde hurtigt, men når vi skal se på, hvordan de enkelte programmer sættes sammen - flere penge til TEN-e, flere penge til forskningsprogrammerne og flere penge til CIP, altså programmer, vi godt kender - så skal vi også tage os god tid, så vi gør det på en god og fornuftig måde. Men jeg ser frem til et godt samarbejde om disse ting, og jeg vil takke Kommissionen for initiativet. Det er måske lidt trist, at det er kommet så sent, men vi vil gerne arbejde konstruktivt for disse ting."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag eerst de rapporteurs, mevrouw Haug en de heer Lewandowski, bedanken voor hun intensieve en professionele werk aan de begroting. Ik wil ook graag onze voorzitter, Reimer Böge, en de commissaris, mevrouw Grybauskaité, bedanken voor hun bijdrage aan het vinden van oplossingen. De begroting is volledig onflexibel. Het begrotingskaders is onflexibel, aangezien we niet alleen onbenut geld vanuit het begrotingskader voor de landbouw overhevelen naar andere delen van de begroting, en de Commissie heeft er de laatste tijd bijna een gewoonte van gemaakt om dat gebrek aan flexibiliteit, die starheid, aan te vechten. Dat moeten we de Commissie niet kwalijk nemen. Ik ben van mening dat het goed is om nieuwe wegen uit te proberen en ik wil zeggen dat de ALDE-Fractie deze begroting en de oplossing die voor de voedingsmiddelenfaciliteit is gevonden, dat wil zeggen die miljard euro die gevonden is om meer voedsel in ontwikkelingslanden te genereren, van harte steunt. Het verheugt ons dat we erin zijn geslaagd een oplossing te vinden zonder dat daarvoor in andere programma's moet worden gesneden, aangezien we deze middelen hebben gevonden in het flexibiliteitsinstrument en de noodhulpreserve. Het verheugt mij tevens dat de commissaris heeft toegezegd te onderzoeken of de structuurfondsprogramma’s vereenvoudigd kunnen worden. De komende jaren zullen we de historische taak hebben om ervoor te zorgen dat de nodige ontwikkelingen in de nieuwe lidstaten worden doorgevoerd, en dit is naar mijn mening een van de belangrijkste aspecten van de EU-begroting. Natuurlijk hebben we ons er ook al over beklaagd dat er in de begroting een gebrek is aan initiatieven op het gebied van energie en vervolgens is er te elfder ure een memorandum gekomen, naar aanleiding van de financiële crisis, dat beoogt de groei ook via de EU-begroting te stimuleren. Wij hebben voorgesteld om vijf miljard te reserveren voor diverse initiatieven op energiegebied. Namens mijn fractie wil ik ook graag zeggen dat wij bereid zijn om hiervoor een oplossing te vinden, om de nodige financiering te vinden en snel aan de slag te gaan, maar als we kijken naar hoe de individuele programma’s zijn samengesteld – meer geld voor TEN-e, meer geld voor onderzoeksprogramma’s en meer geld voor CIP, programma’s dus die we goed kennen – moeten we er ook goed de tijd voor nemen om te onderzoeken of we dit op een verstandige manier doen. Niettemin kijk ik uit naar een goede samenwerking wat betreft deze aspecten en wil ik de Commissie bedanken voor het initiatief. Het is misschien een beetje treurig dat het zo laat komt, maar wij willen graag constructief aan deze aspecten werken."@nl3
"Pani przewodnicząca! Przede wszystkim chcę podziękować obojgu sprawozdawcom, pani Haug i panu Lewandowskiemu, za ich niezwykle kompetentną i profesjonalną pracę nad budżetem. Chcę także podziękować naszemu przewodniczącemu, panu Böge, i pani komisarz Grybauskaité, którzy tak dobrze znajdowali odpowiednie rozwiązania. Budżet jest oczywiście bardzo nieelastyczny. Nieelastyczne są ramy budżetu – nie przesuwamy po prostu niewykorzystanych w ramach budżetowych środków z rolnictwa do innych obszarów budżetu, a ostatnio w zwyczaju Komisji jest już kwestionowanie tej elastyczności – kwestionowanie tego braku elastyczności. Nie powinniśmy mieć do Komisji o to pretensji. Myślę, że dobrze jest próbować nowych sposobów i chcę powiedzieć, że my w Grupie Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy całym sercem popieramy ten budżet i rozwiązanie znalezione dla pomocy żywnościowej, ten miliard euro na zapewnienie większej ilości żywności w krajach rozwijających się. Cieszy nas to, że udało się znaleźć rozwiązanie, które nie wymagało wielkich cięć w innych programach, i że znaleźliśmy środki w instrumencie elastyczności oraz w rezerwie na pomoc nadzwyczajną. Cieszą mnie także zapewnienia pani komisarz, że Komisja ma zamiar przeanalizować i uprościć programy w ramach funduszu strukturalnego. Przez kilka kolejnych lat będziemy realizować historyczne zadanie polegające na zapewnieniu koniecznego rozwoju w nowych państwach członkowskich. Uważam, że to na pewno najważniejszy aspekt budżetu UE. Oczywiście w międzyczasie narzekaliśmy na brak inicjatywy w budżecie w odniesieniu do energetyki, a następnie, za pięć dwunasta, przypomniano nam u progu kryzysu finansowego, że budżet UE ma także służyć zapewnianiu wzrostu. Zaproponowaliśmy pięć miliardów euro na różne inicjatywy w sektorze energetyki i chcę powiedzieć w imieniu mojej grupy, że jesteśmy gotowi szukać rozwiązania tego problemu – jesteśmy gotowi znaleźć środki i pracować szybko, ale jeśli popatrzymy na to, jak skonstruowane są poszczególne programy – więcej pieniędzy na TEN-E, więcej pieniędzy na programy badań i więcej pieniędzy na ochronę infrastruktury krytycznej, to jest na programy, które dobrze znamy – powinniśmy zadbać o to, by zrobić to w sposób rozsądny i praktyczny. W tych sprawach spodziewam się jednak konstruktywnej współpracy i chcę podziękować Komisji za tę inicjatywę. Szkoda może trochę, że pojawiła się ona tak późno, ale z przyjemnością będziemy nad tymi sprawami konstruktywnie pracować."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de começar por agradecer aos dois relatores, a senhora deputada Haug e o senhor deputado Lewandowski, o seu trabalho extremamente competente e profissional relativo ao orçamento. Gostaria também de agradecer ao nosso presidente, o senhor deputado Böge, e ao Senhor Comissário Grybauskaité, a aptidão que demonstraram para encontrar soluções. O orçamento é, evidentemente, extremamente inflexível. O quadro orçamental é inflexível – não se trata somente de deslocar verbas não despendidas do quadro orçamental agrícola para outras áreas do orçamento, e a Comissão ultimamente tem tido o hábito de contestar essa flexibilidade – contestando a sua rigidez. Não podemos, por isso, deixar de manifestar a nossa gratidão à Comissão. Penso que é bom tentar novas vias, e gostaria de dizer que nós, no Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa, apoiamos inequivocamente este orçamento, assim como a solução encontrada para a Facilidade Alimentar, os mil milhões de euros que foram assegurados para criar mais produtos alimentares nos países em desenvolvimento. O que nos agrada é o facto de ter sido possível encontrar uma solução que não implica grandes cortes em outros programas, assegurando as necessárias verbas por meio do Instrumento de Flexibilidade e da Reserva para Ajudas de Emergência. Regozijo-me também com as garantias dadas pelo Senhor Comissário de que a Comissão tenciona rever os Programas dos Fundos Estruturais e de que os mesmos poderão ser simplificados. Incumbe-nos uma tarefa histórica nos próximos anos que consiste em garantir o necessário desenvolvimento dos novos Estados-Membros. Penso tratar-se certamente do aspecto mais importante do orçamento da UE. É claro que, pelo caminho, nos temos queixado da falta de iniciativas no domínio do orçamento em matéria de energia, e depois, à última hora, surgiu um memorando na sequência da crise financeira que afirma que se deve também utilizar o orçamento da UE numa tentativa de iniciar o crescimento. Propusemos cinco mil milhões de euros destinados a várias iniciativas no sector energético, e gostaria de dizer, em nome do meu grupo, que estamos dispostos a encontrar uma solução para esta questão – estamos dispostos a arranjar financiamento e também a trabalhar com celeridade nesse sentido. Mas se atentarmos na forma como são elaborados os programas individuais – mais dinheiro para as redes transeuropeias de energia (RTE-E), mais dinheiro para programas de investigação e mais dinheiro para o CIP (Programa de Inovação e Competitividade), por outras palavras, programas que conhecemos bem, deveremos ponderar bem a fim de garantir que tais iniciativas sejam levadas a cabo de forma prudente e sensata. Ansiamos, contudo, por uma cooperação construtiva relativamente a estas questões e gostaria de agradecer à Comissão a sua iniciativa. Talvez seja, de certo modo, de lamentar que tenha vindo tão tarde, mas teremos, mesmo assim, muito prazer em trabalhar de modo construtivo nesta matéria."@pt17
"Fru formand, jeg vil gerne starte med at takke de to ordførere, fru Haug og hr. Lewandowski, for en rigtig dygtig og professionel indsats med budgettet. Jeg vil også gerne takke vores formand, Reimer Böge, og fru Grybauskaité, kommissæren, fordi man har været så gode til at finde løsninger. Budgettet er jo ret ufleksibelt. Budgetrammen er ufleksibel - man flytter ikke bare ledige penge fra rammen for landbrugsbudgettet over til andre dele af budgettet. Og Kommissionen har på det seneste nærmest gjort det til en vane at udfordre denne fleksibilitet - udfordre denne stivhed. Det skal Kommissionen ikke have utak for. Jeg synes, det er godt at vi prøver nye veje, og jeg vil sige, at vi i ALDE-Gruppen bakker varmt op om dette budget og om den løsning, der er fundet for fødevarefaciliteten, den ene milliard, der er fundet til at skaffe flere fødevarer i ulandene. Det vi er glade for er, at det kunne lykkes at finde en løsning, der ikke betød store nedskæringer på andre programmer. Men vi fandt midlerne i fleksibilitetsinstrumentet og nødhjælpsreserven. Jeg er også glad for kommissærens tilsagn om at ville se på strukturfondsprogrammerne, og at de kan forenkles. Det er den historiske opgave, vi har i disse år - at sikre, at vi får den fornødne udvikling i de nye medlemslande. Jeg synes, det er noget af det allervigtigste på EU's budget. Så har vi jo undervejs klaget over, at der er mangel på tiltag vedrørende energi i budgettet. Og det er så kommet i tolvte time med oplægget, der følger på finanskrisen, hvor man jo vil sætte vækst i gang også med EU's budget. Vi har forslaget om fem milliarder til forskellige initiativer inden for energiområdet. Og jeg vil godt sige fra min gruppes side, at vi er indstillet på at finde en løsning på det her - indstillet på at finde finansieringen og også arbejde hurtigt, men når vi skal se på, hvordan de enkelte programmer sættes sammen - flere penge til TEN-e, flere penge til forskningsprogrammerne og flere penge til CIP, altså programmer, vi godt kender - så skal vi også tage os god tid, så vi gør det på en god og fornuftig måde. Men jeg ser frem til et godt samarbejde om disse ting, og jeg vil takke Kommissionen for initiativet. Det er måske lidt trist, at det er kommet så sent, men vi vil gerne arbejde konstruktivt for disse ting."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, rada by som začala poďakovaním dvom spravodajcom pani Haugovej a pánovi Lewandowskému za ich mimoriadne kvalifikovanú a odbornú prácu na rozpočte. Chcela by som tiež poďakovať nášmu predsedovi pánovi Bögemu a pani komisárke Grybauskaitėovej, pretože veľmi dobre nachádzali riešenia. Rozpočet je, samozrejme, veľmi nepružný. Rozpočtový rámec je nepružný – jednoducho nepresúvame neminuté peniaze z rozpočtového rámca pre poľnohospodárstvo do iných častí rozpočtu, pričom v poslednej dobe si Komisia spravila takmer zvyk z kritizovania tejto nepružnosti, tejto strnulosti. Za to by sme Komisii mali byť vďační. Myslím si, že je dobré skúšať nové spôsoby, a chcem povedať, že my v Skupine Aliancie liberálov a demokratov za Európu z celého srdca podporujeme tento rozpočet a riešenie, ktoré sa našlo pre potravinový nástroj, teda jednu miliardu, ktorá sa našla na poskytnutie viac jedla rozvojovým krajinám. Teší nás, že sme dokázali nájsť riešenie, ktoré nezahŕňalo veľké škrty v iných programoch, ale že sme našli finančné prostriedky v nástroji pružnosti a v rezervách núdzovej pomoci. Tiež ma teší uistenie pani komisárky, že Komisia má v úmysle pozrieť sa na programy štrukturálnych fondov a že sa dajú zjednodušiť. V nasledujúcich niekoľkých rokoch nás čaká historická úloha, a to zaistiť potrebný rozvoj v nových členských štátoch. Toto považujem za jednoznačne najdôležitejší aspekt rozpočtu EÚ. Samozrejme, popri tom všetkom sme sa sťažovali na nedostatok iniciatív v rozpočte týkajúcich sa energetiky, a potom, päť minút pred dvanástou, prišlo memorandum v reakcii na finančnú krízu, v ktorom sa vyhlasuje, že aj rozpočet EÚ sa použije pri pokuse o naštartovanie rastu. Navrhli sme použiť päť miliárd na rôzne iniciatívy v rámci odvetvia energetiky a v mene našej skupiny chcem povedať, že sme pripravení nájsť v tejto súvislosti riešenie. Sme pripravení nájsť finančné prostriedky a tiež pracovať rýchlo, ak sa však pozrieme na to, ako sú vytvorené jednotlivé programy – viac peňazí na transeurópske energetické siete (TEN-e), viac peňazí na výskumné programy a na program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), inými slovami, na programy, ktoré dobre poznáme – mali by sme si tiež nechať dostatok času, aby sme to urobili správnym a citlivým spôsobom. V každom prípade sa teším na konštruktívnu spoluprácu v týchto záležitostiach a chcela by som poďakovať Komisii za túto iniciatívu. Je možno trochu škoda, že prišla tak neskoro, radi však budeme na týchto záležitostiach konštruktívne spolupracovať."@sk19
"Gospa predsednica, uvodoma bi se rada zahvalila dvema poročevalcema, gospe Haug in gospodu Lewandowskemu za izjemno pristojno in strokovno delo o proračunu. Prav tako se želim zahvaliti našemu predsedniku gospodu Bögeju in komisarki, saj sta bila odlična pri iskanju rešitev. Proračun je seveda zelo neprilagodljiv. Proračunski okvir je neprilagodljiv – ne gre le za enostavno preusmerjanje neporabljenega denarja iz okvira kmetijskega proračuna v druge dele proračuna, v zadnjem času pa je postalo preskušanje te prilagodljivosti – preskušanje te trdnosti že skoraj navada Komisije. Komisiji za to ne bi smeli biti hvaležni. Menim, da je dobro preskusiti nove načine in rada bi povedala, da v skupini Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo v celoti podpiramo ta proračun in rešitev, ki je bila najdena za pomoč v hrani, ena milijarda, ki je bila namenjena večji pridelavi hrane v državah v razvoju. Veseli nas, da je bilo mogoče najti rešitev, ki ni vključevala velikih zmanjševanj v drugih programih, ampak da smo našli sredstva v instrumentih prilagodljivosti in rezervi za nepričakovane dogodke. Prav tako sem vesel zagotovil komisarke, da Komisija namerava pregledati programe strukturnih skladov in da jih je mogoče poenostaviti. V naslednjih nekaj letih moramo opraviti zgodovinsko nalogo in sicer, zagotovili moramo, da bo v novih državah članicah prišlo do potrebnega razvoja. Menim, da je to vsekakor najpomembnejši vidik proračuna EU. Seveda smo se ves ta čas pritoževali zaradi pomanjkanja pobud v proračunu v zvezi z energijo, potem pa tik pred zdajci prejmemo sporočilo, v katerem je navedeno, da bo tudi proračun EU namenjen za spodbujanje rasti. Predlagali smo pet milijard za različne pobude znotraj energetskega sektorja in v imenu moje skupine želim povedati, da smo pripravljeni poiskati rešitev za to – pripravljeni smo preučiti, kako so sestavljeni posamezni programi – več denarja za energetska omrežja, več denarja za raziskovalne programe in več denarja za program pobud Skupnosti, povedano drugače, za programe, ki jih dobro poznamo – prav tako moramo poskrbeti, da bomo to naredili na razumen in smiseln način. Veselim se konstruktivnega sodelovanja glede teh zadev, hkrati pa se želim zahvaliti Komisiji za pobudo. Nekoliko neugodno je, da je prišla tako pozno, vendar pa bomo z veseljem konstruktivno sodelovali pri teh zadevah."@sl20
"Fru talman! Till att börja med vill jag tacka de två föredragandena, Jutta Haug och Janusz Lewandowski, för deras ytterst kompetenta och professionella arbete med budgeten. Jag vill även tacka vår utskottsordförande Reimer Böge och kommissionsledamot Dalia Grybauskaitė eftersom de också har varit bra på att hitta lösningar. Budgeten är naturligtvis oerhört oflexibel. Budgetramen är oflexibel – vi överför helt enkelt inte oanvända medel från budgetramen för jordbruk till andra delar av budgeten, och den senaste tiden har kommissionen nästan gjort till vana att ifrågasätta denna bristande flexibilitet – ifrågasätta denna rigiditet. Vi bör vara tacksamma mot kommissionen för detta. Jag anser att det är bra att pröva nya vägar och vi inom ALDE-gruppen stöder helhjärtat denna budget och den lösning som har hittats för faciliteten för livsmedelsbistånd, den miljard euro som har vaskats fram för att producera mer livsmedel i utvecklingsländerna. Vi är nöjda med att det gick att hitta en lösning som inte innebar stora nedskärningar i andra program, utan att vi hämtade pengarna från flexibilitetsmekanismen och reserven för katastrofbistånd. Dessutom gläder det mig att kommissionsledamoten försäkrar att kommissionen verkligen avser att titta närmare på strukturfondsprogrammen och att dessa kan förenklas. Under de kommande åren står vi inför en historisk uppgift som innebär att vi måste se till att de nya medlemsstaterna genomgår nödvändig utveckling. För mig är detta den viktigaste aspekten i EU-budgeten. Längs vägen har vi naturligtvis klagat på bristen på initiativ i budgeten på energiområdet. I elfte timmen kom sedan ett memorandum i kölvattnet av den finansiella krisen. I detta angavs att även EU:s budget skulle användas för att försöka skapa tillväxt. Vi har föreslagit 5 miljarder euro till olika initiativ inom energisektorn och jag vill framhålla att vi i min grupp är redo att hitta en lösning på denna fråga – vi är redo att hitta finansiering och dessutom att arbeta snabbt. Men om vi tittar på hur de enskilda programmen ser ut – mer pengar till transeuropeiska energinät, mer pengar till forskningsprogram och mer pengar till skydd av kritisk infrastruktur, med andra ord program som vi känner väl till – bör vi även sträva efter att se till att vi gör detta på ett bra och förnuftigt sätt. Jag ser emellertid fram emot ett konstruktivt samarbete i dessa frågor och tackar kommissionsledamoten för initiativet. Det är lite synd att det har kommit så sent, men jag är redo för konstruktivt arbete i dessa frågor."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph