Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-386"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.25.3-386"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Madam President, in the United Kingdom, we have 80 000 people living with HIV and, as the Commissioner has said, 1 in 3 of those is undiagnosed. We also have 1 in every 360 pregnant women HIV positive. Ten per cent of new cases in Europe are multi-drug resistant strains, and that is heading in the direction of the 20% that we see in America. We see increasing numbers living with multi-drug resistant TB as well as with AIDS. The ECDC shows new cases of HIV infection doubled between 1999 and 2006. It showed 11% of cases are in young people aged between 15 and 24. We saw 53% heterosexual transmission, largely from people who originate from epidemic countries, but a third are men who have sex with men and, perhaps surprisingly, less than 10% are injecting drug users. But on top of all this – and I very much welcome what the minister said – we impose stigma. Stigma is a cruel added burden to the pain of the disease and, what is worse, it encourages people to hide and not to come forward for testing and treatment. The solutions stem from these figures, from these facts. We need early diagnosis, as everyone has so far said. We need confidential testing, we need education, we need the understanding that flows from that and can counter that stigma. We need the on-going research and development, and we need care because fewer people are actually dying of AIDS; more people are living with it."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – Vážená paní předsedající, ve Spojeném království žije 80 000 lidí s HIV, a jak řekl pan komisař, každý třetí případ není diagnostikován. Také každá 360. těhotná žena u nás je HIV pozitivní. Deset procent nových případů nákazy v Evropě je vyvoláno multirezistentními kmeny, a vzhledem k tomuto trendu se blížíme 20 % hranici, kterou již zaznamenali v Americe. Jsme svědky zvyšujícího se počtu osob žijících s multirezistentní tuberkulózou a také s AIDS. Údaje z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ukazují, že v letech 1999 až 2006 se počet nových případů nákazy HIV zdvojnásobil. Na základě těchto údajů tvoří 11 % případů mladí lidé ve věku mezi 15 a 24 lety. Zaznamenali jsme 53 % heterosexuálních přenosů, většinou u osob, které pocházejí ze zemí s epidemickým výskytem, ale jednu třetinu tvoří muži, kteří měli pohlavní styk s muži, a možná překvapivě, jen necelých 10 % jsou injekční uživatelé drog. A ještě navíc – a proto upřímně vítám slova pana ministra – tyto osoby zatěžujeme stigmatem. Stigma je kruté břímě, které si nesou navíc k bolesti, jež nemoc provází, a co je horší, stigma nutí lidi se schovávat a vyhýbat se testování a léčbě. Řešení je ukryto v těchto číslech, v těchto faktech. Potřebujeme včasnou diagnostiku, jak již zaznělo z úst všech předřečníků. Potřebujeme důvěrné formy testování, potřebujeme vzdělávání, potřebujeme porozumění, které je přirozeným důsledkem a může stigma odejmout. Potřebujeme nepřetržitý výzkum a vývoj, a potřebujeme péči, protože pravdou je, že na AIDS umírá méně lidí; více lidí s AIDS žije."@cs1
"Fru formand! I Det Forenede Kongerige har vi 80 000 hiv-smittede personer, og som kommissæren sagde, har en tredjedel ikke fået stillet diagnosen. Ligeledes er 1 ud af hver 360 gravide kvinder hiv-positive. Ti procent af de nye tilfælde i Europa er multiresistente hiv/aidsstammer, og det nærmer sig de 20 %, som vi kan se i USA. Vi oplever, at et stigende antal personer lever både med multiresistent tuberkulose og aids. ECDC viser, at nye tilfælde af hiv-smitte er fordoblet mellem 1999 og 2006. Det viser, at 11 % af tilfældene rammer unge mellem 15 og 24. Vi har oplevet 53 % heteroseksuel overførelse hovedsageligt blandt personer fra epidemiske lande, men en tredjedel udgøres af mænd, der har sex med mænd, og overraskende nok udgøres mindre end 10 % af stiknarkomaner. Men herudover, og jeg glæder mig meget over, hvad ministeren sagde, skaber vi stigma. Stigma er en grusom ekstrabyrde, der pålægges den smerte, som er forbundet med sygdommen, og hvad værre er, får det personer til at skjule deres sygdom i stedet for åbent at blive testet og behandlet. Løsningerne skal findes på baggrund af disse tal og fakta. Vi har brug for tidlig diagnose, sådan som alle indtil videre også har sagt. Vi har brug for fortrolig testning, vi har brug for uddannelse, og vi har brug for den deraf følgende forståelse for at bekæmpe stigma. Vi har brug for løbende forskning og udvikling, og vi har brug for sundhedspleje, for der er faktisk færre personer, der dør af aids, og flere, der lever med det."@da2
"Frau Präsidentin! Im Vereinigten Königreich leben 80 000 Menschen mit HIV, und, wie der Kommissar bereits gesagt hat, wird jede dritte Erkrankung nicht diagnostiziert. Außerdem ist eine von 360 schwangeren Frauen HIV-positiv. 10 % der Neuinfektionen in Europa sind multiresistente Stämme. Diese Entwicklung geht weiter und steuert bereits die 20 % an, wie wir es in Amerika sehen. Immer mehr Menschen leben mit multiresistenten TB-Formen und mit AIDS. Das ECDC zeigt, dass sich die Zahl der neuen HIV-Infektionen von 1999 bis 2006 verdoppelt hat. Dabei betreffen 11 % der Fälle junge Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren. 53 % der Übertragungen erfolgen heterosexuell, großenteils durch Menschen, die aus stark betroffenen Ländern stammen, ein Drittel betrifft jedoch homosexuelle Männer, und, was vielleicht überrascht, weniger als 10 % Drogenabhängige, die Spritzen nutzen. Hinzu kommt – und ich begrüße ausdrücklich, was der Minister sagte – unsere Stigmatisierung. Ein Stigma ist eine grausame zusätzliche Belastung zum Leid der Krankheit selbst. Was noch schlimmer ist, sie bringt die Menschen dazu, sich zu verstecken, und hält sie davon ab, sich testen und behandeln zu lassen. Die Lösungen liegen in diesen Zahlen, in diesen Fakten. Wie bereits von allen Rednern gesagt wurde, brauchen wir eine Früherkennung. Wir brauchen vertrauliche Tests, wir brauchen Aufklärung, wir brauchen das Verständnis, das sich daraus ergibt und diesem Stigma entgegenwirken kann. Wir brauchen permanente Forschung und Entwicklung, und wir brauchen Betreuung, da tatsächlich weniger Menschen an AIDS sterben, sondern mehr Menschen damit leben."@de9
". – Κυρία Πρόεδρε, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε 80.000 ανθρώπους που ζουν με τον HIV και, όπως είπε ο Επίτροπος, μόνο ο 1 στους 3 έχει διαγνωστεί. Επίσης, 1 στις 360 εγκύους είναι θετική στον HIV. Το δέκα τοις εκατό των νέων κρουσμάτων που ανιχνεύονται στην Ευρώπη είναι πολυανθεκτικά στελέχη του ιού και η τάση αυτή αυξάνεται και τείνει προς στο 20% που ισχύει στην περίπτωση της Αμερικής. Παρατηρούμε ολοένα και αυξανόμενα ποσοστά ατόμων που ζουν με πολυανθεκτικά στελέχη φυματίωσης ή AIDS. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη των Ασθενειών (ΕCDC), τα νέα κρούσματα μολύνσεων HIV διπλασιάστηκαν μεταξύ του 1999 και του 2006. Το 11% των περιπτώσεων αφορά άτομα νεαρής ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών. Το 53% αφορά ετεροσεξουαλική μετάδοση, κυρίως από άτομα που κατάγονται από χώρες επιδημικής έξαρσης. Ωστόσο, το ένα τρίτο αφορά άντρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άντρες, ενώ, απροσδόκητα ίσως, λιγότερο από το 10% των περιπτώσεων αφορά χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Όμως, εκτός όλων αυτών, και επικροτώ αυτό που είπε ο Υπουργός, επιβάλουμε και τον στιγματισμό αυτών των ανθρώπων. Ο στιγματισμός είναι ένα απάνθρωπο προστιθέμενο βάρος στον πόνο της ασθένειας και, ακόμη χειρότερα, ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κρύβονται μη προβαίνοντας σε εξετάσεις και θεραπεία. Τα παραπάνω ποσοστά, τα παραπάνω στοιχεία είναι αυτά που μας δίνουν και τις λύσεις. Όπως σημείωσαν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές, η έγκαιρη διάγνωση είναι απαραίτητη. Χρειαζόμαστε εμπιστευτικές ιατρικές εξετάσεις και εκπαίδευση, η οποία καταλήγει στην κατανόηση και καταπολεμά το στιγματισμό. Χρειαζόμαστε συνεχή έρευνα και ανάπτυξη και φροντίδα διότι περισσότεροι είναι οι άνθρωποι που ζουν με το AIDS παρά όσοι πεθαίνουν από αυτό."@el10
". – Señora Presidenta, en el Reino Unido, hay 80 000 personas que viven con el VIH y, como bien ha dicho el Comisario, uno de cada tres casos no se ha diagnosticado. Además, una de cada 360 mujeres embarazadas es seropositiva. Además, el 10 % de los casos que se encuentran en Europa son cepas de resistencia cruzada, y está tomando la dirección del 20 % que se experimenta en América. Observamos un número creciente de casos de tuberculosis de resistencia cruzada, así como de casos de SIDA. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE) muestra que se han duplicado los nuevos casos de infecciones de VIH entre 1999 y 2006. Mostró que el 11 % de los casos se daba entre jóvenes de 15 a 24 años. Observamos que un 53 % se correspondía con la infección por transmisión sexual, sobre todo, transmisión de personas que procedían de tros países en los que existía la epidemia, pero también destacaba un tercio de los hombres infectados por mantener relaciones homosexuales y, quizá resulte sorprendente, pero destacaba un porcentaje inferior al 10 % en el caso de los drogadictos parentales. Pero, por encima de todo eso —y me complace bastante que el Ministro lo haya mencionado—, cabe destacar que nosotros imponemos el estigma. El estigma es una carga cruel añadida al pesar de esta enfermedad y, lo que es aún peor, anima a la gente a que se esconda y a que no se someta a las pruebas de detección ni al tratamiento oportuno. Las soluciones resultan de dichas cifras, de dichos hechos. Necesitamos un diagnóstico precoz, como todos han dicho hasta el momento. Necesitamos pruebas que sean confidenciales, educación, así como saber lo que deriva de eso y que puede ir en contra del estigma. También necesitamos la investigación y el desarrollo en curso, y también necesitamos diagnósticos, ya que cada vez hay menos personas que mueren de SIDA y más personas que viven con él."@es21
"Proua juhataja, Ühendkuningriigis on 80 000 inimesel HIV ning, nagu volinik ütles, on iga kolmas neist diagnoosimata. Samuti on meil igast 360 naisest üks naine HIV-positiivne. Kümnel protsendil uutest nakatumistest Euroopas on tegemist mitmete ravimite suhtes resistentsete tüvedega ning see viib meid Ameerikas täheldatud 20%-lise taseme suunas. Näeme, et aina rohkematel inimestel on mitmete ravimite suhtes resistentne tuberkuloos ja ka AIDS. Haiguste Ennetuse ja Tõrje Euroopa Keskuse kohaselt kahekordistus aastatel 1999−2006 uute HIVi nakatumise juhtude arv. Selle kohaselt oli 11% juhtudest tegemist noortega vanuses 15−24 aastat. 53% juhtudest oli tegemist heteroseksuaalse edasikandumisega, enamasti isikutelt, kes on pärit epideemiariikidest; aga kolmandik on homoseksuaalsed mehed ning võib-olla üllatuslikult on vähem kui 10% süstivad narkomaanid. Ent lisaks kõigele – ja avaldan suurt heameelt selle üle, mida ütles minister – me häbimärgistame inimesi. Häbimärgistamine on halastamatu lisakoorem haiguse valule ning veelgi halvem on, et see sunnib inimesi end varjama ja mitte tulema testima ja ravile. Lahendused tulenevad neist näitajatest ja neist faktidest. Me vajame varajast diagnoosimist, nagu kõik on siiani öelnud. Me vajame konfidentsiaalset testimist, me vajame haridust, me vajame mõistmist, mis sellest tuleneb ja mis suudab selle häbimärgistamisega võidelda. Me vajame jätkuvaid uuringuid ja arengut ning vajame hooldust, kuna aina vähem inimesi sureb tegelikult AIDSi; ja rohkem inimesi elab sellega."@et5
"Arvoisa puhemies, meillä on Yhdistyneessä kuningaskunnassa 80 000 HIV-positiivista henkilöä, ja kuten komission jäsen totesi, heistä joka kolmannella ei ole diagnoosia. Myös yksi 360:sta raskaana olevasta naisesta on HIV-positiivinen. Kymmenen prosenttia uusista tartunnoista Euroopassa on monilääkeresistenttejä, joten suunta on sama kuin Yhdysvalloissa, jossa luku on 20 prosenttia. Yhä useammat kantavat monilääkeresistenttiä tuberkuloosia sekä aidsia. ECDC on osoittanut uusien HIV-infektioiden määrän kaksinkertaistuneen vuosina 1999–2006. Uusista tapauksista 11 prosenttia koskee 15–24-vuotiaita nuoria. Tartunnoista 53 prosenttia oli heteroseksuaalien välisiä, suurelta osin epidemiamaista tulleilta ihmisiltä saatuja, mutta kolmannes tarttui miesten välisessä seksissä ja kenties yllättäen alle kymmenen prosenttia suonensisäisten huumeiden käyttäjillä. Kaiken tämän lisäksi – ja olen todella tyytyväinen ministerin puheenvuoroon – me vielä leimaamme. Leimaaminen on julma lisä taudin tuskien aiheuttamaan taakkaan ja, mikä vielä pahempaa, se kannustaa ihmisiä salaamaan tautinsa ja välttelemään testausta ja hoitoa. Ratkaisu perustuu näihin lukuihin, näihin tosiseikkoihin. Kuten kaikki ovat tähän mennessä todenneet, tarvitaan varhaista seulontaa. Tarvitaan luottamuksellista testausta, koulutusta, tarvitaan koulutuksesta seuraavaa ymmärrystä, joka auttaa torjumaan leimaamista. Tarvitaan jatkuvaa tutkimusta ja kehittämistä ja lisää hoitoa, sillä yhä harvemmat ihmiset varsinaisesti kuolevat aidsiin, yhä useammat elävät sen kanssa."@fi7
". Madame la Présidente, il y a au Royaume-Uni 80 000 personnes séropositives et, comme l’a indiqué M. le commissaire, un tiers de ces cas n’a pas encore été diagnostiqué. Une femme enceinte sur 360 est également séropositive. 10 % des nouveaux cas en Europe concernent des souches résistant au traitement combiné, et cette proportion augmente en direction des 20 % que nous connaissons en Amérique. De plus en plus de malades sont atteints d’une forme de tuberculose résistant aux traitements combinés en plus du SIDA. L’ECDC indique que le nombre de nouveaux cas de VIH a doublé entre 1999 et 2006. Les données du Centre indiquent que 11 % de ces nouveaux cas concernent des jeunes âgés de 15 à 24 ans. La transmission hétérosexuelle représente 53 % des nouveaux cas et concerne principalement des personnes originaires de pays fortement touchés. Un tiers des nouveaux patients ont été contaminés lors de relations homosexuelles masculines et, étonnamment peut-être, 10 % seulement sont des toxicomanes utilisant des seringues. Et à tout cela nous ajoutons encore la stigmatisation des malades - je salue d’ailleurs les propos de M. le ministre à ce sujet. Ce rejet est un fardeau cruel ajouté à la douleur de la maladie et, qui pis est, il incite les personnes concernées à se cacher et à ne pas demander de dépistage ni de traitement. Ces chiffres, ces réalités sont la clé du problème et de sa solution. Nous avons besoin d’un dépistage précoce, comme tous l’ont dit jusqu’ici. Nous avons besoin d’un dépistage confidentiel, d’éducation, nous avons besoin de la compréhension qui résulte de cette éducation et qui permettra d’éviter cette stigmatisation. Nous devons poursuivre la recherche et le développement et nous avons besoin de mécanismes de soins et d’accompagnement, parce qu’il y a aujourd’hui moins de malades qui meurent du SIDA, mais de plus en plus de personnes qui vivent avec la maladie."@fr8
". – Elnök asszony! Az Egyesült Királyságban 80 000 HIV-fertőzött él, és – ahogyan azt a biztos úr is elmondta – 3-ból 1 embernél nem diagnosztizálták a fertőzést. Emellett 360 terhes nőből 1 szintén HIV-pozitív. Európában az új esetek tíz százalékát multirezisztens törzsek okozzák, és ez az arány már a 20% felé halad, azaz közelíti az Amerikában tapasztaltakat. Egyre gyakoribb a multirezisztens tbc-s és a multirezisztens AIDS-es megbetegedés. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint 1999 és 2006 között megkétszereződött az új HIV-fertőzések száma. Az esetek 11%-ában 15–24 év közötti fiatalok fertőződnek meg. A fertőzések 53%-a heteroszexuális úton történik, és nagyrészt a járvány által sújtott országokból származó emberektől ered a fertőzés; az esetek harmadában férfiak közötti szexuális kapcsolat során alakul ki fertőzés, és talán meglepő módon, az esetek kevesebb mint 10%-ában, injekciós tűt használó kábítószer-használók az érintettek. És mindehhez jön még a megbélyegzés – és e tekintetben üdvözöm a miniszter úr által elmondottakat. A megbélyegzés – a betegség fájdalma mellett – további, kegyetlen terhet ró az érintettekre, és ami a legrosszabb, arra készteti az embereket, hogy elbújjanak és ne jelenjenek meg a szűréseken és a kezeléseken. A megoldások ezekből az adatokból, ezekből a tényekből adódnak majd. Korai diagnózisra van szükség, mint ahogyan mások is említették. Bizalmasan kezelt tesztekre van szükségünk és oktatásra. Meg kell értenünk a betegség lényegét és ezáltal fel kell lépnünk a megbélyegzés ellen. Folyamatos kutatásokra és fejlesztésekre van szükségünk, és ellátásra, mert ma már kevesebben halnak meg AIDS-ben, és többen élnek vele."@hu11
". Signora Presidente, nel Regno Unito ci sono 80 000 persone contagiate dal virus dell’HIV e, come ha detto il signor commissario, 1 su 3 è ignara del proprio stato. Inoltre, una donna incinta su 360 è sieropositiva. Il dieci per cento dei nuovi casi in Europa sono ceppi resistenti alla multiterapia, e ci stiamo muovendo verso il 20 per cento registrato in America. Sempre più persone convivono con TBC e AIDS resistenti alla multiterapia. Secondo i dati forniti dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, i nuovi contagi da virus dell’HIV sono raddoppiati tra il 1999 e il 2006. Inoltre, l’11 per cento dei casi riguarda giovani di un’età compresa tra i 15 e i 24 anni. Il 53 per cento dei contagi avviene per trasmissione eterosessuale, soprattutto da cittadini dei paesi colpiti dall’epidemia, mentre un terzo è dovuto a rapporti sessuali tra individui dello stesso sesso e, un dato forse sorprendente, meno del 10 per cento è causato da tossicodipendenti. Tuttavia, come se non bastasse – e accolgo con molto favore le dichiarazioni del ministro – noi stigmatizziamo i malati. Tale marchio d’infamia è un peso crudele che va ad aggiungersi al dolore della malattia e, aspetto ancor più negativo, incoraggia le persone a nascondersi e a non sottoporsi a esami e terapie. Le soluzioni si evincono da tali cifre, non da questi fatti. Occorre lo screening precoce, come hanno sostenuto tutti gli altri relatori. Ci servono test dai risultati riservati, occorrono informazioni e la comprensione che da esse scaturisce e che è in grado di combattere tale marchio d’infamia. Sono necessari ricerca e sviluppo continui, e anche l’assistenza, visto che sempre meno persone muoiono di AIDS; i malati tendono a conviverci."@it12
"Gerb. pirmininke, Jungtinėje karalystėje yra 80 000 žmonių, užsikrėtusių ŽIV, ir, kaip sakė Komisijos narys, 1 iš 3 to nežino. Taip pat mūsų šalyje 1 iš 360 nėščių moterų ŽIV yra teigiamas. Dešimt procentų naujų atvejų Europoje yra daugeliui vaistų atsparios kilmės ir tai veda 20 proc. link, kaip kad yra Amerikoje. Pastebime daugėjant žmonių su daugeliui vaistų atsparia TB bei AIDS. ECDC rodo naujus ŽIV infekcijos atvejus, kurių nuo 1999 m. iki 2006 m. padvigubėjo. 11 proc. užsikrėtusiųjų yra jaunimas nuo 15 iki 24 metų. 53 atvejais liga buvo perduota per heteroseksualinius santykius, daugiausiai užsikrėsta nuo žmonių, kilusių iš epideminių šalių, tačiau trečdalį sudaro vyrai, santykiaujantys su vyrais, ir galbūt stebina tai, kad mažiau nei 10 proc. užsikrėtusiųjų vartoja leidžiamus narkotikus. Tačiau svarbiausia yra tai, – ir aš labai džiaugiuosi ministro žodžiais, – kad mes klijuojame gėdos etiketes. Šios gėdingos etiketės yra labai žiaurus poelgis šalia skausmo dėl ligos, ir, kas blogiausia, tai skatina žmones slėptis ir neiti tirtis ar gydytis. Iš šių skaičių, iš šių faktų išplaukia išeitys. Kaip visi paminėjo, mums reikia ankstyvojo nustatymo. Reikalingi konfidencialūs tyrimai, reikalingas švietimas, reikalingas iš to kylantis suvokimas, galintis atremti gėdos ženklą. Reikia vykdyti mokslinius tyrimus ir plėtrą, ir reikia priežiūros, nes iš tiesų nedaug žmonių miršta nuo AIDS, dauguma žmonių gyvena su šia liga."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Apvienotajā Karalistē ar HIV inficējušies 80 000 cilvēku, un, kā teica komisārs, katrs trešais no viņiem ir nediagnosticēts. Arī no 360 grūtniecēm viena ir HIV pozitīva. Desmit procenti jauno inficēšanās gadījumu Eiropā ir multirezistentā formā, un šis skaitlis tuvojas 20 % rādītājam, kāds vērojams Amerikā. Ir arvien vairāk multirezistentās tuberkulozes un arī AIDS slimnieku. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka no 1999. gada līdz 2006. gadam jaunu HIV infekcijas gadījumu skaits ir divkāršojies. Vienpadsmit procenti inficēto ir jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Zināms, ka 53 % inficēšanās gadījumu notikuši heteroseksuālā ceļā, galvenokārt no cilvēkiem, kas ieradušies no epidēmijas skartām valstīm, taču trešā daļa ir vīrieši, kuru seksuālie partneri ir vīrieši, savukārt pārsteidzoši varbūt ir tas, ka mazāk nekā 10 % ir intravenozo narkotiku lietotāji. Taču es pilnīgi piekrītu ministra teiktajam, ka to visu mēs vēl papildinām, uzspiežot kauna zīmi. Atstumtība ir nežēlīgs papildu slogs, kas jāiztur slimības skartajiem, taču vissliktākais ir tas, ka cilvēkus tas mudina slēpties, nepieteikties testēšanai un neārstēties. Šie skaitļi, šie fakti liek mums meklēt risinājumus. Mums ir vajadzīga agrīna diagnostika, kā norādīja visi iepriekšējie runātāji. Mums vajadzīga konfidenciāla testēšana, mums vajadzīga izglītošana un no tās izrietoša izpratne, kas ļautu pretoties aizspriedumiem. Mums ir vajadzīga nepārtraukta pētniecība un attīstība, un ir vajadzīga ārstēšana, jo daudz mazāk cilvēku no AIDS mirst; vairums ar šo slimību dzīvo."@lv13
"Madam President, in the United Kingdom we have 80 000 people living with HIV and, as the Commissioner has said, 1 in 3 of those is undiagnosed. We also have 1 in every 360 pregnant women HIV positive. Ten per cent of new cases in Europe are multi-drug resistant strains, and that is heading in the direction of the 20% that we see in America. We see increasing numbers living with multi-drug resistant TB as well as with AIDS. The ECDC shows new cases of HIV infection doubled between 1999 and 2006. It showed 11% of cases are in young people aged between 15 and 24. We saw 53% heterosexual transmission, largely from people who originate from epidemic countries, but a third are men who have sex with men and, perhaps surprisingly, less than 10% are injecting drug users. But on top of all this – and I very much welcome what the minister said – we impose stigma. Stigma is a cruel added burden to the pain of the disease and, what is worse, it encourages people to hide and not to come forward for testing and treatment. The solutions stem from these figures, from these facts. We need early diagnosis, as everyone has so far said. We need confidential testing, we need education, we need the understanding that flows from that and can counter that stigma. We need the ongoing research and development, and we need care because fewer people are actually dying of AIDS; more people are living with it."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, in het Verenigd Koninkrijk hebben we 80 000 mensen met hiv en, zoals de commissaris zei, één op de drie van hen is niet gediagnosticeerd. Van elke 360 zwangere vrouwen is er één hiv-positief. Tien procent van de nieuwe gevallen in Europa zijn kruisresistente varianten en dat gaat in de richting van de 20 procent die we in Amerika zien. Steeds meer mensen lijden aan kruisresistente tbc en aan aids. Het ECDC laat zien dat het aantal nieuwe gevallen van hiv-besmetting tussen 1999 en 2006 is verdubbeld. Bij 11 procent van de gevallen blijkt het te gaan om jonge mensen tussen de 15 en 24 jaar. We constateerden 53 procent heteroseksuele overdracht, hoofdzakelijk bij mensen die afkomstig zijn uit epidemische landen, maar een derde deel zijn mannen die seks hebben met mannen en, misschien verrassend, minder dan 10 procent zijn intraveneuze drugsgebruikers. Maar alsof het allemaal nog niet erg genoeg is – en ik sluit mij volledig aan bij wat de minister zei – is er sprake van stigmatisering. Een stigma is een wrede extra last boven op de pijn van de ziekte en, wat nog erger is, het brengt mensen ertoe om zich te verstoppen en zich niet te laten testen en behandelen. De oplossingen komen voort uit deze cijfers, uit deze feiten. We hebben vroege diagnosen nodig, zoals iedereen tot nu toe heeft gezegd. We hebben vertrouwelijke tests nodig, we hebben voorlichting nodig, we hebben het begrip nodig waarmee we een einde kunnen maken aan dat stigma. We hebben meer onderzoek en ontwikkeling nodig en we hebben zorg nodig, want minder mensen sterven aan aids en meer mensen leven ermee."@nl3
". – Pani przewodnicząca! W Zjednoczonym Królestwie mamy około 80 000 nosicieli wirusa HIV, i jak zaznaczył pan komisarz, co trzecia z tych osób nie wie o tym z powodu braku diagnozy. Wśród kobiet w ciąży jedna na 360 ciężarnych jest nosicielką wirusa HIV. 10 procent nowych przypadków w Europie to wielolekooporne szczepy HIV, i liczba ta zmierza w kierunku 20 procent, które obserwujemy w Ameryce. Rośnie liczba chorych na wielolekooporną gruźlicę i zarazem na AIDS. ECDC informuje, że w latach 1999 do 2006 liczba nosicieli HIV uległa podwojeniu. Jak się okazuje, 11% procent przypadków dotyczyła tu ludzi młodych, między 15 i 24 rokiem życia. Stwierdzono, że 53% przypadków stanowią zakażenia będące konsekwencją stosunków heteroseksualnych, zazwyczaj z osobami pochodzącymi z krajów ogarniętych epidemią, jedna trzecia przypadków dotyczy homoseksualnych mężczyzn oraz, co może się okazać zaskoczeniem, jedynie 10% zakażeń pojawiło się u osób praktykujących dożylne podawanie narkotyków. Do tego wszystkiego – i tu z wielkim zadowoleniem przyjmuję słowa pana ministra – dochodzi napiętnowanie. Napiętnowanie jest okrutnym, silnie obciążającym dodatkiem do bólu, jaki niesie sama choroba, które – co gorsza – skłania ludzi do ukrywania się i uchylania się od testów i leczenia. Rozwiązania wyłaniają się z samych tych liczb, z samych faktów. Potrzebujemy diagnozowania na wczesnym etapie choroby, o czym w zasadzie wszyscy już mówili. Potrzebujemy poufnych testów, potrzebujemy działań uświadamiających, potrzebujemy zrozumienia, które z nich wypływa i może przeciwdziałać wspomnianemu napiętnowaniu. Potrzebujemy nieustannych działań badawczo-rozwojowych i potrzebujemy możliwości opieki, gdyż coraz mniej osób umiera wskutek AIDS, a coraz większej liczbie chorych udaje się z tym żyć."@pl16
"Senhora Presidente, no Reino Unido temos 80 000 pessoas infectadas pelo VIH, uma em cada três das quais não está, como disse o senhor Comissário, diagnosticada. Além disso, 1 em cada 360 mulheres grávidas está infectada com o VIH. Dez por cento dos novos casos diagnosticados na Europa são estirpes multirresistentes, pelo que nos estamos a aproximar dos 20% de casos deste tipo registados na América. Há cada vez mais pessoas a viver com tuberculose multirresistente e com SIDA. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças revela que os novos casos de infecção pelo VIH duplicaram entre 1999 e 2006. Revela ainda que 11% dos infectados são jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos. Vimos que em 53% dos casos a transmissão é heterossexual, a maioria por pessoas originárias de países epidémicos, mas num terço dos casos o vírus é transmitido por homens que fazem sexo com homens e, o que talvez seja surpreendente, só em menos de 10% dos casos é transmitido por toxicodependentes que se injectam. Mas para além de tudo isto – e saúdo vivamente as palavras do senhor Ministro – nós impomos um estigma. O estigma é um fardo cruel que vem agravar o sofrimento da doença e que faz com que as pessoas se escondam e não se submetam à despistagem e ao tratamento. As soluções ressaltam destes números, destes factos. Como toda a gente já disse, necessitamos de um diagnóstico precoce. Precisamos de despistagens confidenciais, precisamos de educação, precisamos da compreensão que ela proporciona para contrariar o estigma. Precisamos da investigação e desenvolvimento em curso e precisamos de tratamento, porque são cada vez menos as pessoas que morrem de SIDA e cada vez mais as que vivem com ela."@pt17
"Madam President, in the United Kingdom we have 80 000 people living with HIV and, as the Commissioner has said, 1 in 3 of those is undiagnosed. We also have 1 in every 360 pregnant women HIV positive. Ten per cent of new cases in Europe are multi-drug resistant strains, and that is heading in the direction of the 20% that we see in America. We see increasing numbers living with multi-drug resistant TB as well as with AIDS. The ECDC shows new cases of HIV infection doubled between 1999 and 2006. It showed 11% of cases are in young people aged between 15 and 24. We saw 53% heterosexual transmission, largely from people who originate from epidemic countries, but a third are men who have sex with men and, perhaps surprisingly, less than 10% are injecting drug users. But on top of all this – and I very much welcome what the minister said – we impose stigma. Stigma is a cruel added burden to the pain of the disease and, what is worse, it encourages people to hide and not to come forward for testing and treatment. The solutions stem from these figures, from these facts. We need early diagnosis, as everyone has so far said. We need confidential testing, we need education, we need the understanding that flows from that and can counter that stigma. We need the ongoing research and development, and we need care because fewer people are actually dying of AIDS; more people are living with it."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v Spojenom kráľovstve žije 80 000 ľudí s vírusom HIV a ako už pán komisár povedal, každý tretí prípad je nediagnostikovaný. Jedna z 360 tehotných žien je HIV pozitívna. Desať percent nových prípadov v Európe sú prípady mnohopočetnej liekovej rezistencie. Tento údaj sa stále zvyšuje a približuje sa k 20 %, čo je súčasný stav v Amerike. Sme svedkami zvyšujúceho sa počtu prípadov multirezistentnej TBC i AIDS. Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami (ECDC) poukazuje na dvojnásobný počet nových prípadov infikovania vírusom HIV v rokoch 1999 až 2006. Stredisko uvádza, že 11 % prípadov sú mladí ľudia vo veku 15 – 24 rokov. 53 % prípadov sa infikovalo heterosexuálnou formou prenosu, pričom šíriteľmi boli najmä ľudia pochádzajúci z krajín epidemického výskytu. Jedna tretina z nich boli muži, ktorí mali pohlavný styk s osobou rovnakého pohlavia a, možno prekvapujúco, menej ako 10 % infikovaných sú injekční užívatelia drog. Okrem toho – a som veľmi rád, že to pán minister povedal – ľudí vystavujeme stigme. Stigma je krutým bremenom, ktoré okrem bolesti z choroby ešte viac komplikuje situáciu a núti ľudí, aby sa skrývali a vyhýbali testom a liečbe. Pri hľadaní riešení by sme mali vychádzať z týchto údajov, z týchto faktov. Ako už viacerí povedali, včasná diagnostika je veľmi potrebná. Potrebujeme anonymné testy, potrebujeme výchovu, potrebujeme pochopenie vychádzajúce z týchto skutočností, ktoré by mohlo zabrániť šíreniu stigmy. Potrebujeme ďalší výskum a vývoj a potrebujeme starostlivosť, pretože v súčasnej dobe na AIDS zomiera menej ľudí, väčší počet ľudí s touto diagnózou žije."@sk19
". – Gospa predsednica, v Združenem kraljestvu imamo 80 000 ljudi, ki živi z virusom HIV, in kot je dejal komisar, pri enem od treh bolezen ni odkrita. Prav tako imamo na 360 nosečih žensk eno, ki je HIV pozitivna. Deset odstotkov novih primerov v Evropi je sevov, ki so odporni na zdravila, in to gre v smeri 20 %, kot je v Ameriki. Veča se število ljudi, ki živi s sevi TB, odpornimi na zdravila, in prav tako z aidsom. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni kaže, da so se novi primeri okužbe z virusom HIV podvojili med leti 1999 in 2006. Kaže, da jih je 11 % med mladimi, ki so stari med 15 in 24 let. 53 % primerov je heteroseksualni prenos, največ od ljudi, ki izhajajo iz epidemičnih držav, tretjina je moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, in morda presenetljivo manj kot 10 % je narkomanov. In povrhu vsega tega – in pozdravljam, kar je dejal minister – jih zaznamujemo. Stigmatizacija je kruto dodatno breme k bolečini bolezni in kar je še najhuje, spodbuja ljudi, da se skrivajo in ne pridejo na testiranje in zdravljenje. Rešitve izhajajo iz teh številk, iz teh dejstev. Potrebujemo zgodnje odkrivanje, kot so dejali vsi do sedaj. Potrebujemo anonimno testiranje, izobraževanje, razumevanje, ki iz tega izhaja, in se lahko spoprime s stigmatizacijo. Potrebujemo stalne raziskave in razvoj ter oskrbo, saj manj ljudi dejansko umre od aidsa kot pa z njim živi."@sl20
"Fru talman! I Storbritannien har vi 80 000 människor som lever med hiv och som kommissionsledamoten sa har 1 av 3 av dem inte fått någon diagnos. En av 360 gravida kvinnor är också hiv-positiva. I tio procent av alla nya fall i Europa rör det sig om multiresistenta stammar, och utvecklingen går mot de 20 procent som vi ser i Amerika. Vi ser att allt fler människor lever med multiresistent tuberkulos och med aids. Enligt Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar har antalet nya fall av hiv-smitta fördubblats mellan 1999 och 2006. De menar att 11 procent av fallen är unga personer mellan 15 och 24 år. Vi såg att det i 53 procent av fallen rörde sig om överföring mellan heterosexuella, till stor del från människor som kommer från drabbade länder. En tredjedel är dock män som har sex med män och mindre än 10 procent är sprutnarkomaner, vilket kanske är förvånande. Men utöver allt detta – och jag välkomnar verkligen vad ministern sa – stigmatiserar vi dem. Stigmatiseringen utgör en grym extra börda utöver sjukdomens plågor. Vad värre är uppmuntrar den människor att dölja sin sjukdom och att inte träda fram och testa sig och få behandling. Lösningarna utgår från dessa siffror, från dessa fakta. Vi måste ställa en tidig diagnos, som alla hittills har sagt. Vi behöver tillförlitliga tester, vi behöver utbildning. Vi behöver den förståelse som kommer av detta och som kan motverka stigmatiseringen. Vi behöver den pågående forskningen och utvecklingen och vi behöver vård, eftersom allt färre människor faktiskt dör av aids. Allt fler människor lever med det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"John Bowis,"18,20,15,1,19,14,11,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph