Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-232"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Köszönöm, elnök úr! Nagy örömömre szolgál, hogy ha lassan, talán túl lassan is, de kibontakozik a kérdéssel foglalkozó közösségi stratégia. Egyetértek azzal, hogy az adócsalás elleni küzdelmet be kell építeni egyrészt a tagállamok egyéni, nemzeti kötelezettségei közé, de a közösségi Lisszaboni programba is. Megjegyzéseim: 1. Nem értek egyet a parlamenti jelentés azon kitételével, miszerint az erősödő adóverseny szükségtelenül torzítaná a belső piacot és kikezdené a szociális modellt. Ez azt a rögeszmét tükrözi, amelynek megszállottja minden létező adózási területen minimum adószinteket írna elő, ami viszont az inflációs hatás mellett igazságtalanságot is okozna, mert azokat sújtaná, akik egyébként államháztartásukat rendbetették, és adót tudnak csökkenteni. A közösségi hatáskörbe tartozó közvetett adózásnál is elfogadhatatlan a kizárólagos minimumértékekre való hivatkozás politikája anélkül, hogy a maximum oldalt reguláznánk. Megjegyzem, hogy a jövedéki adóval történő visszaélésnek melegágya a minimumszintek emelése, hiszen ez a feketegazdaság kiterjesztésére és a házilagos terménykészítésre ösztönöz, ami minden közösségi politikának ellentmond. 3. A hozzáadott-értékadó területén örülök a lassú lépések politikájának, a fordított-adó kísérleti jellegű ötletének, de itt határozott továbbra-lépésre is szükség van. Megítélésem szerint a mai technológiai színvonal mellett egy belső piacon nyugodtan lehet a határon-átnyúló ügyletek esetében és a szállítónak a rendeltetés szerinti ÁFÁT beszedni és átutalni a célországba. Ehhez persze a tagállami adóhatóságok között ma még hiányos együttműködési készséget javítani kell, az euró bevezetése és a fizetési irányelv megszületése után ide egy nagy lélegzettel eljuthatunk. Végül: fontosnak tartom az Unión kívüli, elsősorban off-shore cégek működésével kapcsolatos fellépést, hiszen gyakran ide menekítik adózás előtt az adóalapot, amit aztán ugyanezen irányból visszahoznak uniós cégekhez zűrös tranzakciók keretében, az adóelkerülés végett és nem a kedvező adózási helyszín megválasztása érdekében. Köszönöm."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Tänan, härra juhataja. Mul on väga hea meel, et selles küsimuses hakkab ilmnema ühenduse strateegia, kuigi see toimub aeglaselt, arvatavasti liiga aeglaselt. Olen nõus, et võitlus maksupettuste vastu peab ühest küljest olema võetud liikmesriikide üksikute riiklike kohustuste hulka, kuid see peab olema võetud ka ühenduse Lissaboni kavasse. Minu tähelepanekud on järgmised: esiteks ei ole ma nõus parlamendi raporti sõnastusega, mille kohaselt maksukonkurentsi suurenemine võiks tarbetult moonutada siseturgu ja kahjustada sotsiaalset mudelit. See peegeldab kinnismõtet kehtestada maksustamise alammäärad iga olemasoleva maksustamise valdkonna jaoks, mis võiks tegelikult põhjustada ebaõiglust lisaks inflatsiooni mõjule, sest võib tabada neid, kes on muus osas oma ettevõtetes korra loonud ja suutelised makse alandama. Seoses kaudse maksustamisega, mis jääb samuti ühenduse pädevuse alla, on vastuvõetamatu poliitika, et viitame eranditult miinimumväärtustele, ilma et oleksime reguleerinud maksimumi. Tahaksin ära märkida, et aktsiisimaksuga seotud kuritarvituste kasvupinnas tuleneb miinimumtasemete tõusust, kuna see stimuleerib variturumajanduse ja omavalmistatud toodangu levikut, mis on vastuolus ühenduse kõigi poliitikatega. Järgmiseks, käibemaksu valdkonnas on mul hea meel aeglaste sammude tegemise poliitika üle ning pöördmaksustamise eksperimentaalse mõtte üle, kuid otsustavaid samme edasiliikumiseks tuleb teha ka siin. Meie praegust tehnoloogiataset arvestades oleks minu arvates kerge teha piiriüleseid tehinguid siseturu raames ning sihtriikidele saaks tarnijate käibemaksu kergesti koguda ja see sihtriiki toimetada. Et seda teha, tuleb muidugi suurendada maksuametite ja liikmesriikide vahelist koostöövalmidust, mis endiselt puudub, ning me võime sügavalt hinge tõmmata ja saavutada selle nüüd, mil euro on käibele võetud ja maksudirektiiv kehtima hakanud. Lõpetuseks, ma arvan, et on oluline võtta meetmeid seoses algselt maksuvabade ettevõtete tegevusega väljaspool liitu, kuna sageli suunatakse maksubaas sinna enne maksude tasumist ning sealt pöördub siis see tagasi liidus asuvatesse ettevõtetesse segaste tehingute kaudu, mille eesmärgiks on maksustamisest kõrvale hoiduda; soositava maksudega seotud suundumuse valiku huvides see küll ei ole. Tänan teid."@et5
lpv:translated text
"Hvala, gospod predsednik. Zelo sem vesel, da nastaja strategija Skupnosti za to vprašanje, čeprav počasi, morda prepočasi. Soglašam, da mora biti boj proti davčnim goljufijam po eni strani vgrajen v posamezne nacionalne obveznosti držav članic, vendar mora biti vgrajen tudi v lizbonski program Skupnosti. Moje ugotovitve so naslednje: prvič, ne strinjam se z oblikovanjem poročila Parlamenta, po katerem naj bi krepitev davčne konkurence po nepotrebnem izkrivljala notranji trg in spodkopavala socialni model. To odraža obsedenost z določanjem najnižjih stopenj obdavčenja za vsako področje obdavčenja, ki obstaja, kar bi dejansko povzročilo nepoštenost, poleg vpliva na inflacijo, ker bi prizadelo tiste, ki so sicer pospravili pri sebi in bi lahko znižali davke. Glede posrednega obdavčenja, ki tudi spada v pristojnost Skupnosti, ni sprejemljiva politika sklicevanja izključno na najnižje vrednosti, ne da bi nam omogočili uravnavanje najvišjih. Rad bi opozoril, da je vzrok za žarišče zlorab, ki se pojavljajo pri trošarinah, v povečanju najnižjih stopenj, ker spodbuja razširjanje ekonomije črnega trga in izdelavo doma narejenih proizvodov, kar je v nasprotju z vsemi politikami Skupnosti. Nadalje, na področju DDV sem zadovoljen s politiko majhnih korakov in z eksperimentalno zamislijo obrnjene davčne obveznosti, vendar so tu potrebni tudi premišljeni koraki naprej. Po mojem mnenju bi glede na raven tehnologije, ki jo imamo danes, to zlahka storili pri čezmejnih transakcijah na notranjem trgu, DDV dobavitelja za namembno državo pa bi zlahka pobrali in prenesli na namembno državo. Da bi to storili, pa mora seveda med davčnimi organi držav članic obstajati večja pripravljenost za sodelovanje, ki je še vedno primanjkuje, zato lahko globoko zajamemo sapo in to dosežemo zdaj, ko je bil uveden evro in je začela veljati Direktiva o plačilih. Za konec, mislim, da je pomembno ukrepati predvsem glede poslovanja offshore podjetij zunaj Unije, ker je davčna osnova pogosto speljana tja pred obdavčitvijo in se nato vrne od tam k družbam v Uniji prek neurejenih transakcij, da bi se izognile davku in to ni v interesu izbiranja ugodne davčne lokacije. Hvala."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Köszönöm, elnök úr! Nagy örömömre szolgál, hogy ha lassan, talán túl lassan is, de kibontakozik a kérdéssel foglalkozó közösségi stratégia. Egyetértek azzal, hogy az adócsalás elleni küzdelmet be kell építeni egyrészt a tagállamok egyéni, nemzeti kötelezettségei közé, de a közösségi Lisszaboni programba is. Megjegyzéseim: 1. Nem értek egyet a parlamenti jelentés azon kitételével, miszerint az erősödő adóverseny szükségtelenül torzítaná a belső piacot és kikezdené a szociális modellt. Ez azt a rögeszmét tükrözi, amelynek megszállottja minden létező adózási területen minimum adószinteket írna elő, ami viszont az inflációs hatás mellett igazságtalanságot is okozna, mert azokat sújtaná, akik egyébként államháztartásukat rendbetették, és adót tudnak csökkenteni. A közösségi hatáskörbe tartozó közvetett adózásnál is elfogadhatatlan a kizárólagos minimumértékekre való hivatkozás politikája anélkül, hogy a maximum oldalt reguláznánk. Megjegyzem, hogy a jövedéki adóval történő visszaélésnek melegágya a minimumszintek emelése, hiszen ez a feketegazdaság kiterjesztésére és a házilagos terménykészítésre ösztönöz, ami minden közösségi politikának ellentmond. 3. A hozzáadott-értékadó területén örülök a lassú lépések politikájának, a fordított-adó kísérleti jellegű ötletének, de itt határozott továbbra-lépésre is szükség van. Megítélésem szerint a mai technológiai színvonal mellett egy belső piacon nyugodtan lehet a határon-átnyúló ügyletek esetében és a szállítónak a rendeltetés szerinti ÁFÁT beszedni és átutalni a célországba. Ehhez persze a tagállami adóhatóságok között ma még hiányos együttműködési készséget javítani kell, az euró bevezetése és a fizetési irányelv megszületése után ide egy nagy lélegzettel eljuthatunk. Végül: fontosnak tartom az Unión kívüli, elsősorban off-shore cégek működésével kapcsolatos fellépést, hiszen gyakran ide menekítik adózás előtt az adóalapot, amit aztán ugyanezen irányból visszahoznak uniós cégekhez zűrös tranzakciók keretében, az adóelkerülés végett és nem a kedvező adózási helyszín megválasztása érdekében. Köszönöm."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Děkuji vám, pane předsedající. Jsem velmi potěšen, že se pro tuto oblast vytváří strategie Společenství, i když jen pomalu, možná až příliš pomalu. Souhlasím, že boj proti daňovým podvodům musí být jednak zahrnut do povinností jednotlivých členských států a jednak musí být začleněn do lisabonského programu Společenství. Moje zjištění jsou následující: Zaprvé, nesouhlasím s textem parlamentní zprávy, podle níž by posílení daňové soutěže mohlo nadměrně narušit vnitřní trh a podkopat sociální model. To odráží posedlost stanovením minimálních výší daní ve všech oblastech zdanění, které existují, což by ve skutečnosti mohlo být kromě dopadů inflace nespravedlivé, neboť by to postihlo ty, kteří se jinak řádně starají o svůj majetek a mají nárok na nižší daně. Pokud se týká nepřímého zdanění, které rovněž spadá do pravomoci Společenství, je nepřijatelná politika výlučného odkazování na minimální hodnoty, aniž bychom mohly regulovat hodnoty maximální. Rád bych upozornil na to, že ohniskem zneužívání spotřební daně je zvyšování minimálních úrovní, protože pobízí rozvoj černého trhu a tuzemské výroby, což odporuje všem politikám Společenství. Kromě toho jsem v oblasti DPH spokojen s politikou podnikání pomalých postupných kroků a s experimentální myšlenkou zpětného zdanění, ale i zde je třeba rozhodných kroků. S ohledem na současnou úroveň technologií je to podle mne snadné u přeshraničních transakcí v rámci vnitřního trhu a DPH od dodavatelů by mohla být snadno vybírána a převáděna do země určení. K tomu se samozřejmě musí zvýšit ochota ke spolupráci mezi daňovými orgány členských států, která stále chybí, ale můžeme se nadechnout a dosáhnout nyní zavedení eura a vstupu směrnice o platbách v platnost. Konečně považuji za důležité přijmout opatření týkající se především společností usazených vně Unie, protože tam často před zdaněním směřují finance z daňových základů a pak se kvůli obcházení zdanění vrací do podniků v Unii prostřednictvím neprůhledných transakcí, což není v zájmu výběru místa s příznivým zdaněním. Děkuji vám."@cs1
lpv:translated text
"Ďakujem vám, vážený pán predsedajúci. Som veľmi rád, že sa v tejto oblasti vynára stratégia Spoločenstva, i keď to ide pomaly, možno až príliš pomaly. Súhlasím s tým, že boj proti daňovým podvodom musí byť na jednej strane začlenený do individuálnych národných záväzkov členských štátov, no treba ho začleniť do lisabonského programu Spoločenstva. Chcel by som predložiť tieto postrehy. Po prvé, nesúhlasím s formuláciou parlamentnej správy, podľa ktorej by posilnenie daňovej súťaže zbytočne zdeformovalo vnútorný trh a oslabilo sociálny model. V tomto názore sa odráža posadnutosť stanovovaním minimálnych úrovní zdanenia pre každú možnú daňovú oblasť, čo v skutočnosti spôsobuje nespravodlivosť a zväčšuje účinok inflácie, lebo najťažšie dolieha na tých, ktorí majú vo vlastných domoch poriadok a dokážu ísť s daňami dole. Čo sa týka nepriamych daní, čo tiež spadá do právomoci Spoločenstva, je politika odporúčania výlučne minimálnych hodnôt bez regulácie maximálnej miery neprijateľná. Chcel by som, aby ste si všimli, že semeniskom zneužívania, ktoré sa objavilo pri spotrebných daniach, vzniklo v dôsledku zvýšenia minimálnych sadzieb, lebo posilňuje rozšírenie hospodárstva čierneho trhu a výrobu produkcie domácností, čo odporuje všetkým politikám Spoločenstva. Okrem toho v oblasti DPH ma potešila politika prijímania postupných krokov a experimentálna myšlienka mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti, ale aj tu sa musia vykonať rázne kroky vpred. Domnievam sa, že vzhľadom na úroveň dnešnej techniky, by sa to v prípade cezhraničných transakcií v rámci vnútorného trhu dalo ľahko dosiahnuť, a DPH dodávateľa pre cieľovú krajinu by bolo možné jednoduchým spôsobom vybrať a previesť do cieľovej krajiny. Aby sa to dalo dosiahnuť, musí sa, samozrejme, zvýšiť ochota daňových úradov členských štátov navzájom spolupracovať, ktorá je stále malá. Môžeme sa nadýchnuť a dosiahnuť to teraz, keď bolo zavedené euro a zrodila sa smernica o platbách. Na záver, cítim, že je dôležité konať v súvislosti s činnosťou predovšetkým spoločnosti so sídlom v krajinách mimo Únie, lebo daňový základ často smeruje do týchto krajín pred zdanením a odtiaľ sa špinavými cestami vracia spoločnostiam v Únii, aby sa obišlo plateniu daní, čo nie je v záujme výberu priaznivej daňovej rezidencie. Ďakujem."@sk19
lpv:translated text
"Ačiū, gerb. pirmininke. Man džiugu, kad šioje srityje pradėjome formuoti Bendrijos strategiją, nors šis procesas vyksta lėtai, galbūt pernelyg lėtai. Aš sutinku, kad kova su mokestiniu sukčiavimu, viena vertus, turi būti kiekvienos valstybės narės nacionaline pareiga, kita vertus, ši sritis taip pat turėtų būti įtraukta į Bendrijos Lisabonos programą. Norėčiau pasidalyti savo pastabomis šiuo klausimu. Pirma, aš nesutinku su Parlamento pranešime išreikšta mintimi, kad mokestinės konkurencijos stiprinimas nebūtinai iškraipys vidaus rinką ir pakenks socialiniam modeliui. Toks požiūris atspindi įkyrią mintį visose esamose apmokestinimo srityse nustatyti mažiausią apmokestinimo lygį, o tai kartu su neigiamu infliacijos poveikiu iš tikrųjų tik paskatintų nesąžiningą konkurenciją, nuo kurios nukentėtų tos valstybės narės, kurios yra kitaip sutvarkiusios savo mokesčių sistemą ir geba mažinti mokesčių tarifus. Netiesioginio apmokestinimo klausimu, kuris taip pat yra Bendrijos jurisdikcijoje, tokia politika, kai kalbama tik apie minimalius lygius nesuteikiant galimybės reguliuoti maksimalius, yra nepriimtina. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad pagrindinė piktnaudžiavimo akcizo mokesčio srityje priežastis yra minimalių mokesčio tarifo lygių kėlimas, nes tai skatina šešėlinės rinkos ekonomiką ir falsifikuotos produkcijos gamybą, o tai prieštarauja Bendrijos politikai. Antra, aš džiaugiuosi, kad PVM srityje siūloma laikytis nuoseklios politikos judant į priekį lėtais žingsniais ir eksperimento tvarka diegiant atvirkštinio apmokestinimo sistemą, tačiau šioje srityje būtina imtis ir ryžtingų veiksmų. Mano nuomone, atsižvelgiant į dabartinį technologijų lygį, šią sistemą būtų nesudėtinga įdiegti tarpvalstybiniam tiekimui vidaus rinkoje, nes būtų nesudėtinga surinkti tiekėjo PVM ir perduoti jį paskirties šaliai. Žinoma, kad tą galėtumėme padaryti, būtina pagerinti valstybių narių mokesčių administravimo institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, kuris tebėra nepakankamas. Dabar, kai turime eurą ir Mokėjimo paslaugų direktyvą, tinkamiausias laikas pasiraitoti rankoves ir tą padaryti. Trečia, manau, kad svarbu imtis veiksmų bendrovių, turinčių už Sąjungos ribų veikiančias lengvatinio apmokestinimo teritorijose įregistruotas įmones, atžvilgiu, nes labai dažnai šios bendrovės prieš apmokestinimą nukreipia mokesčio bazę sudarančias pajamas į savo įmones užsienyje, o po to neskaidriais būdais susigrąžina jas ir taip išvengia mokesčių. Verslas registruojamas lengvatinio apmokestinimo teritorijose ne tam, kad būtų slepiami mokesčiai. Ačiū."@lt14
lpv:translated text
"Dziękuję, panie przewodniczący! Jest mi bardzo miło, że z tej kwestii zaczyna wyłaniać się strategia Wspólnoty, aczkolwiek powoli, być może zbyt wolno. Zgadzam się z tym, że z jednej strony zwalczanie oszustw podatkowych musi zostać uwzględnione w obowiązkach krajowych poszczególnych państw członkowskich, ale należy je także uwzględnić we wspólnotowej strategii lizbońskiej. Moje obserwacje są następujące: po pierwsze, nie zgadzam się ze sformułowaniem sprawozdania parlamentarnego, według którego wzmocnienie konkurencji podatkowej niepotrzebnie zaburzyłoby rynek wewnętrzny i podważyłoby model społeczny. Jest to odzwierciedleniem obsesji dotyczącej określania minimalnych poziomów podatkowych dla każdego istniejącego obszaru podatkowego, co w rzeczywistości spowodowałoby, obok inflacji, pewną niesprawiedliwość, ponieważ uderzyłoby w tych, którzy robią porządki na własnym podwórku i mogą obniżać podatki. W kwestii opodatkowania pośredniego, które leży w kompetencjach Wspólnoty, niedopuszczalna jest taka polityka odnosząca się wyłączne do wartości minimalnych, bez uregulowania maksymalnych. Chciałbym, aby zauważono, że nadużycia związane z akcyzami spowodowane są wzrostem poziomów minimalnych, ponieważ stymulują one szerzenie się czarnego rynku i wytwarzania produktów domowym sposobem, co jest sprzeczne z polityką Wspólnoty. Ponadto w obszarze VAT jestem zadowolony z polityki powolnego podejmowania kroków i eksperymentalnego mechanizmu odwrotnego obciążenia, jednak tu także potrzebne są zdecydowane kroki naprzód. Według mnie, biorąc pod uwagę obecny poziom technologiczny, można to łatwo zrobić w przypadku transakcji transgranicznych na rynku wewnętrznym, a VAT dostawcy dla kraju przeznaczenia może zostać łatwo zainkasowany i przekazany do kraju przeznaczenia. Aby to zrobić, konieczna jest poprawa chęci współpracy pomiędzy systemami podatkowymi państw członkowskich, której nadal brakuje; możemy teraz wziąć głęboki oddech i osiągnąć to ze względu na wprowadzenie euro i fakt, że zaczęła obowiązywać dyrektywa o płatnościach. Na koniec pragnę powiedzieć, że uważam za istotne podjęcie działań w związku z działalnością głównie zagranicznych firm poza Unią, ponieważ podstawa opodatkowania zostaje często przekazana przed opodatkowaniem, a następnie jest zwracana firmom w Unii poprzez skomplikowane transakcje mające na celu uniknięcie płacenia podatku, co nie leży w interesie wybierania dogodnej lokalizacji podatkowej. Dziękuję."@pl16
lpv:spoken text
"Köszönöm, elnök úr! Nagy örömömre szolgál, hogy ha lassan, talán túl lassan is, de kibontakozik a kérdéssel foglalkozó közösségi stratégia. Egyetértek azzal, hogy az adócsalás elleni küzdelmet be kell építeni egyrészt a tagállamok egyéni, nemzeti kötelezettségei közé, de a közösségi Lisszaboni programba is. Megjegyzéseim: 1. Nem értek egyet a parlamenti jelentés azon kitételével, miszerint az erősödő adóverseny szükségtelenül torzítaná a belső piacot és kikezdené a szociális modellt. Ez azt a rögeszmét tükrözi, amelynek megszállottja minden létező adózási területen minimum adószinteket írna elő, ami viszont az inflációs hatás mellett igazságtalanságot is okozna, mert azokat sújtaná, akik egyébként államháztartásukat rendbetették, és adót tudnak csökkenteni. A közösségi hatáskörbe tartozó közvetett adózásnál is elfogadhatatlan a kizárólagos minimumértékekre való hivatkozás politikája anélkül, hogy a maximum oldalt reguláznánk. Megjegyzem, hogy a jövedéki adóval történő visszaélésnek melegágya a minimumszintek emelése, hiszen ez a feketegazdaság kiterjesztésére és a házilagos terménykészítésre ösztönöz, ami minden közösségi politikának ellentmond. 3. A hozzáadott-értékadó területén örülök a lassú lépések politikájának, a fordított-adó kísérleti jellegű ötletének, de itt határozott továbbra-lépésre is szükség van. Megítélésem szerint a mai technológiai színvonal mellett egy belső piacon nyugodtan lehet a határon-átnyúló ügyletek esetében és a szállítónak a rendeltetés szerinti ÁFÁT beszedni és átutalni a célországba. Ehhez persze a tagállami adóhatóságok között ma még hiányos együttműködési készséget javítani kell, az euró bevezetése és a fizetési irányelv megszületése után ide egy nagy lélegzettel eljuthatunk. Végül: fontosnak tartom az Unión kívüli, elsősorban offshore cégek működésével kapcsolatos fellépést, hiszen gyakran ide menekítik adózás előtt az adóalapot, amit aztán ugyanezen irányból visszahoznak uniós cégekhez zűrös tranzakciók keretében, az adóelkerülés végett és nem a kedvező adózási helyszín megválasztása érdekében. Köszönöm."@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand! Tak. Jeg er meget glad for, at en fællesskabsstrategi er på vej på dette område, omend langsomt, måske for langsomt. Jeg er enig i, at bekæmpelse af skattesvig på den ene side skal indarbejdes i medlemsstaternes individuelle, nationale forpligtelser, men det skal også indarbejdes i Fællesskabets Lissabonprogram. Mine betragtninger er som følger: For det første er jeg ikke enig i ordlyden i Parlamentets betænkning, hvor der står, at en styrkelse af skattekonkurrencen ville skabe unødvendige forvridninger i det indre marked og underminere den sociale model. Det afspejler en besættelse af at fastlægge minimumsniveauer for beskatning på hvert eneste beskatningsområde, der findes, hvilket faktisk ville skabe uretfærdighed foruden inflation, eftersom det ville ramme dem, der ellers har beskikket deres huse og kan sænke skatterne. Med hensyn til indirekte beskatning, som også hører ind under Fællesskabets kompetence, er det uacceptabelt med en politik, hvor man udelukkende refererer til minimumsværdier, uden at man får os til at regulere maksimum. Jeg vil gerne have det noteret, at arnestedet for det misbrug, der sker med punktafgifter, er stigningen i minimumsniveauer, fordi det stimulerer udbredelsen af sortbørsøkonomi og fremstilling af hjemmelavede produkter, hvilket er i modstrid med alle Fællesskabets politikker. Dernæst er jeg på momsområdet glad for den politik, at man tager små skridt, og for den eksperimentelle idé med “reverse-charge”, men der er også brug for beslutsomme skridt fremad her. Efter min mening ville dette, med det teknologiniveau, vi har i dag, let kunne gøres for grænseoverskridende transaktioner inden for et indre marked, og en leverandørs moms til bestemmelseslandet ville let kunne inddrives og overføres til bestemmelseslandet. For at kunne gøre dette skal der selvfølgelig være større vilje til samarbejde mellem skattemyndighederne i medlemsstaterne, hvilket stadig mangler, og vi kan tage en dyb indånding og opnå dette nu, hvor euroen er indført, og betalingstjenestedirektivet er kommet til verden. Endelig føler jeg, det er vigtigt at træffe foranstaltninger vedrørende især offshorevirksomheders virke uden for Unionen, fordi skattegrundlaget ofte kanaliseres dér før beskatning, før den sendes tilbage til virksomheder i Unionen via snuskede transaktioner for at undgå skat, og det er ikke til gavn for det at vælge en favorabel skattemæssig beliggenhed."@da2
lpv:translated text
"Kiitos, arvoisa puhemies. Minua ilahduttaa, että yhteisön strategiassa tämä asia on otettu esiin, joskin hitaasti, ehkä liiankin hitaasti. Olen samaa mieltä siitä, että veropetosten torjunnasta on tehtävä jäsenvaltioiden kansallinen velvoite, ja samalla se on kuitenkin myös otettava Lissabonin ohjelmaan. Haluan esittää seuraavat huomautukset: ensiksi en kannata parlamentin mietinnön sanamuotoa, jonka mukaan verokilpailun lisääminen voi vääristää tarpeettomasti sisämarkkinoita ja vahingoittaa yhteiskuntamallia. Tämä osoittaa pinttynyttä halua määrätä vähimmäistasot kaikille verotustasoille, mikä itse asiassa aiheuttaa epäoikeudenmukaisuutta ja kiihdyttää inflaatiota, sillä se koskisi juuri niitä, jotka ovat olleet tunnollisia ja olisivat oikeutettuja alhaisempiin veroihin. Välillisten verojen osalta asia kuuluu myös yhteisön toimivaltaan, sillä ei voida puuttua vain vähimmäistasoihin ja jättää enimmäistasot sääntelemättä. Haluaisin myös kiinnittää huomiota siihen, että valmisteveron väärinkäytösten lisääntyminen johtuu vähimmäistasojen kasvusta. Niillä kannustetaan pimeän talouden leviämistä ja kotitekoisten tuotteiden valmistamista, mikä on ristiriidassa yhteisön politiikan kanssa. Arvonlisäverojen alueella minua ilahduttaa myös päätös edetä hitaasti ja ajatus käännetystä verovelvollisuudesta. Samalla kuitenkin tarvitaan myös asian päättäväistä edistämistä. Mielestäni nykytekniikan taso huomioon ottaen asia voitaisiin helposti hoitaa sisämarkkinoiden rajat ylittävissä liiketoimissa, ja kohdemaata koskeva luovuttajan alv olisi helppo periä ja siirtää kohdemaahan. Tätä varten tarvitaan tietysti jäsenvaltioiden veroviranomaisten todellista halua yhteistyöhön, jota ei vielä ole. Se voitaisiin toteuttaa nyt, kun euro on otettu käyttöön ja korkotulodirektiivi on annettu. Lopuksi minusta tuntuu, että olisi ryhdyttävä toimiin unionin ulkopuolisten yhtiöiden toiminnan suhteen, sillä veroperusta määrätään näissä usein ennen verotusta, ja se palautetaan niiltä sitten sotkuisissa liiketoimissa unionissa toimiville yhtiöille verojen kiertämiseksi eikä siinä ole kyse suotuisan verotuspaikan valinnasta. Kiitos."@fi7
lpv:translated text
"Dank u, mijnheer de Voorzitter. Ik ben heel blij dat een communautaire strategie voor deze kwestie vorm gaat krijgen, zij het langzaam, misschien al te langzaam. Ik ben het ermee eens dat de bestrijding van belastingfraude enerzijds moet worden geïncorporeerd in afzonderlijke nationale verplichtingen van de lidstaten, maar anderzijds moet er een integratie plaatsvinden met het communautaire programma van Lissabon. Ik merk het volgende op. Ten eerste ben ik het niet eens met de bewoording van het Parlementaire verslag dat de versterking van de belastingconcurrentie zou leiden tot een onnodige verstoring van de interne markt en tot ondergraving van het sociaal model. Dit weerspiegelt de obsessie met het bepalen van minimumbelastingniveaus voor op elk denkbaar belastinggebied. Dat zou feitelijk leiden tot onbillijkheden bovenop het effect op inflatie, aangezien het diegenen treft die in andere opzichten hun zaken in orde hebben en in staat zijn de belasting te verlagen. Wat betreft de indirecte belasting die ook onder de communautaire bevoegdheid valt, is het beleid dat uitsluitend minimumwaarden betreft niet acceptabel als we niet het maximum regelen. Ik wil graag vastgelegd hebben dat het broeinest van misbruik dat met accijnzen plaatsvindt te wijten is aan de verhoging van het minimumtarief, aangezien dit de verbreiding van de economie van de zwarte markt en de productie van eigen brouwsels stimuleert, hetgeen in tegenspraak is met het communautair beleid. Voorts ben ik op het gebied van de BTW blij met het beleid van geleidelijke stappen en met de experimentele gedachte van de verleggingsregel, maar hier zijn ook resolute stappen nodig. Volgens mij kan dit gezien de stand van de technologie van vandaag gemakkelijk plaatsvinden voor grensoverschrijdende transacties binnen de interne markt, en de BTW van de leverancier voor het land van bestemming kan gemakkelijk worden verzameld en overgedragen aan het land van bestemming. Om dit te doen, moet natuurlijk de bereidheid tot samenwerking tussen de belastingautoriteiten van de lidstaten worden verbeterd. Hier ontbreekt het nog steeds aan en we kunnen diep ademhalen en dit bereiken nu de euro is ingevoerd en de richtlijn betalingen in werking is getreden. Tot slot vind ik het belangrijk om maatregelen te treffen inzake verrichtingen van hoofdzakelijk buitenlandse bedrijven buiten de Unie, aangezien de belastinggrondslag daar vaak in bepaalde banen wordt geleid voordat belasting wordt geheven en daarna wordt geretourneerd naar bedrijven in de Unie via smoezelige transacties om de belasting te ontduiken. Dit is niet in het belang van het selecteren van een gunstige belastinglocatie. Dank u."@nl3
lpv:translated text
"Tack, herr talman! Jag är mycket glad över att en gemenskapsstrategi håller på att utvecklas på det här området, även om det går långsamt, kanske för långsamt. Jag håller med om att kampen mot skattebedrägeri måste integreras i de enskilda medlemsstaternas nationella skyldigheter, men den måste även integreras i gemenskapens Lissabonprogram. Jag har följande synpunkter att framföra: för de första instämmer jag inte i formuleringen i Europaparlamentets betänkande om att en starkare skattekonkurrens skulle snedvrida den inre marknaden i onödig utsträckning och äventyra den sociala modellen. Detta är ett uttryck för den fixa idén att föreskriva lägsta skattesatser på varje tänkbart skatteområde, vilket faktiskt förutom inflation skulle leda till orättvisor eftersom det skulle drabba dem som i övrigt har sett om sina hus och kan sänka skatterna. När det gäller indirekt beskattning som även omfattas av gemenskapsrätten är principen att enbart hänvisa till minimisatser utan att låta oss fastställa maximisatser oacceptabel. Jag skulle vilja framhålla att grogrunden för missbruket med punktskatter är ökningen av miniminivåerna eftersom det stimulerar en utbredning av den svarta ekonomin och tillverkningen av hemgjorda produkter vilket strider mot all gemenskapspolitik. Sedan är jag när det gäller mervärdesskatten glad över strategin att gå långsamt fram och över idéförslaget om omvänd beskattning, men här krävs även resoluta steg framåt. Enligt min uppfattning och med hänsyn till den tekniska nivå vi har idag skulle detta enkelt kunna genomföras för gränsöverskridande transaktioner inom en inre marknad. Säljarens moms till mottagarlandet skulle enkelt kunna tas upp och överföras till mottagarlandet. För att göra detta måste det naturligtvis finnas en större vilja till samarbete mellan medlemsstaternas skatteförvaltningar, vilket fortfarande saknas, och vi måste ta oss samman och uppnå detta nu när euron har införts och betalningsdirektivet har tagits fram. Slutligen anser jag att det är viktigt att vidta åtgärder framförallt när det gäller utländska företags transaktioner utanför unionen, eftersom skatteunderlaget ofta förs dit före beskattningen och sedan återförs därifrån till företag i unionen genom oklara transaktioner i syfte att undvika skatt, och detta främjar inte valet av en gynnsam skattelokalisering. Tack så mycket."@sv22
lpv:translated text
"Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βλέπω με μεγάλη ικανοποίηση ότι αρχίζει να σχηματίζεται μια κοινοτική στρατηγική για το θέμα αυτό, έστω και αν η διαδικασία εξελίσσεται πολύ αργά, ίσως μάλιστα υπερβολικά αργά. Συμφωνώ με την άποψη ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής πρέπει να ενταχθεί στις επιμέρους εθνικές υποχρεώσεις των κρατών μελών, θεωρώ όμως ότι πρέπει ταυτόχρονα να ενταχθεί και στο κοινοτικό πρόγραμμα της Λισαβόνας. Οι παρατηρήσεις μου είναι οι εξής: πρώτον, δεν συμφωνώ με τη διατύπωση στην έκθεση του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία η ενίσχυση του φορολογικού ανταγωνισμού θα προκαλούσε περιττή στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς και θα υπονόμευε το κοινωνικό μοντέλο. Αυτό αντικατοπτρίζει την εμμονή στον καθορισμό ελάχιστων επιπέδων φορολογίας για κάθε τομέα φορολογίας που υπάρχει, πρακτική που στην πράξη δημιουργεί αδικίες επιπλέον των επιπτώσεων του πληθωρισμού, καθόσον πλήττει όσους θα μπορούσαν διαφορετικά να τακτοποιήσουν τα του οίκου τους και να μειώσουν τους φόρους. Όσον αφορά την έμμεση φορολογία που επίσης εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της Κοινότητας, η πολιτική της αναφοράς αποκλειστικά σε ελάχιστα ποσά, χωρίς να ρυθμίζουμε τα ανώτατα όρια, είναι απαράδεκτη. Θέλω δε να σημειωθεί ότι η εστία των καταχρήσεων που έχει δημιουργηθεί όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης οφείλεται στην αύξηση των κατωτάτων ορίων, καθόσον ευνοεί τη διάδοση της παραοικονομίας και την παρασκευή οικιακών προϊόντων, κατά παράβαση όλων των πολιτικών της Κοινότητας. Έπειτα, στον τομέα του ΦΠΑ, με βρίσκει σύμφωνο η πολιτική των αργών βημάτων και η ιδέα της πειραματικής εφαρμογής του συστήματος αντίστροφης επιβάρυνσης, όμως απαιτούνται και εδώ αποφασιστικά μέτρα. Κατά τη γνώμη μου, ενόψει του επιπέδου της τεχνολογίας που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, αυτό θα μπορούσε εύκολα να εφαρμοστεί για τις διασυνοριακές συναλλαγές εντός της εσωτερικής αγοράς, και ο ΦΠΑ του προμηθευτή θα μπορούσε εύκολα να εισπράττεται και να διαβιβάζεται στη χώρα προορισμού. Προκειμένου ωστόσο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, απαιτείται μεγαλύτερη προθυμία για συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών, η οποία συνεχίζει να είναι ελλιπής, όμως μπορούμε να πάρουμε βαθιά ανάσα και να το επιτύχουμε τώρα που έχει εισαχθεί το ευρώ και έχει επίσης τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία για τις πληρωμές στην εσωτερική αγορά. Τέλος, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναληφθεί δράση σχετικά με τις δραστηριότητες κυρίως υπεράκτιων εταιρειών εκτός της Ένωσης, καθόσον η φορολογική βάση διοχετεύεται συχνά εκεί πριν από τη φορολογία και στη συνέχεια επιστρέφεται σε επιχειρήσεις της Ένωσης μέσω περίπλοκων συναλλαγών προκειμένου να αποφευχθεί η φορολογία, και αυτό δεν εξυπηρετεί την επιλογή ευνοϊκού τόπου φορολογίας. Ευχαριστώ."@el10,10
lpv:translated text
"Paldies jums, priekšsēdētāja kungs! Es esmu ļoti gandarīts, ka parādās Kopienas stratēģija šā jautājuma risināšanai, lai gan lēni, iespējams, pārāk lēni. No vienas puses, es piekrītu tam, ka cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ir jāiekļauj dalībvalstu individuālajos pienākumos, bet tā ir arī jāiekļauj Kopienas Lisabonas programmā. Mani novērojumi ir šādi: pirmkārt, es nepiekrītu formulējumam Parlamenta ziņojumā, saskaņā ar kuru nodokļu konkurences nostiprināšana nevajadzīgi izkropļotu iekšējo tirgu un grautu sociālo modeli. Tas atspoguļo uzmācīgu vēlmi paredzēt minimālo nodokļu līmeni katrai pastāvošajai nodokļu jomai, kas patiesībā radītu netaisnību papildus inflācijas iespaidam, tā kā tas skartu tos, kuri citādi būtu nokārtojuši savas nodokļu saistības un kuri ir spējīgi samazināt nodokļus. Attiecībā uz netiešajiem nodokļiem, kas arī ir Kopienas kompetencē, politika, kas attiektos vienīgi uz minimālajām vērtībām, mums neregulējot maksimālās, ir nepieņemama. Es gribētu, lai tiek ņemts vērā tas, ka krāpšanos, kas notiek ar akcīzes nodokli, ir veicinājusi minimālo līmeņu palielināšana, jo tas stimulē melnā tirgus ekonomikas izplatību un mājās izgatavotu produktu ražošanu, kas ir pretrunā visiem Kopienas politikas virzieniem. Nākamais - PVN jomā es esmu gandarīts par politiku, ar kuru paredz veikt lēnus soļus, un par eksperimentālo ideju par apgriezto nodokļu iekasēšanu, bet šeit ir arī nepieciešams veikt apņēmīgus soļus uz priekšu. Manuprāt, ņemot vērā to tehnoloģiju līmeni, kurš mums ir pašlaik, tas būtu vienkārši paveicams attiecībā uz pārrobežu darījumiem iekšējā tirgū, un piegādātāja PVN mērķa valstij varētu tikt viegli iekasēts un pārskaitīts uz mērķa valsti. Lai to izdarītu, protams, starp dalībvalstu nodokļu iestādēm ir jābūt lielākai gatavībai sadarboties, kuras joprojām trūkst, un mēs varam ievilkt dziļi elpu un tagad sasniegt to, ka tiek ieviests eiro un īstenota Maksājumu direktīva. Visbeidzot, es uzskatu, ka ir svarīgi rīkoties attiecībā uz galvenokārt ārzonu uzņēmumu ārpus Eiropas Savienības darbībām, tā kā nodokļu bāze bieži tiek novirzīta uz turieni pirms nodokļu iekasēšanas un pēc tam no turienes tiek atgriezta uzņēmumiem Savienībā, izmantojot netīrus darījumus, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, un tas nav tajās interesēs, lai izraudzītos labvēlīgu nodokļu zonu. Paldies jums!"@lv13
lpv:translated text
"Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βλέπω με μεγάλη ικανοποίηση ότι αρχίζει να σχηματίζεται μια κοινοτική στρατηγική για το θέμα αυτό, έστω και αν η διαδικασία εξελίσσεται πολύ αργά, ίσως μάλιστα υπερβολικά αργά. Συμφωνώ με την άποψη ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής πρέπει να ενταχθεί στις επιμέρους εθνικές υποχρεώσεις των κρατών μελών, θεωρώ όμως ότι πρέπει ταυτόχρονα να ενταχθεί και στο κοινοτικό πρόγραμμα της Λισαβόνας. Οι παρατηρήσεις μου είναι οι εξής: πρώτον, δεν συμφωνώ με τη διατύπωση στην έκθεση του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία η ενίσχυση του φορολογικού ανταγωνισμού θα προκαλούσε περιττή στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς και θα υπονόμευε το κοινωνικό μοντέλο. Αυτό αντικατοπτρίζει την εμμονή στον καθορισμό ελάχιστων επιπέδων φορολογίας για κάθε τομέα φορολογίας που υπάρχει, πρακτική που στην πράξη δημιουργεί αδικίες επιπλέον των επιπτώσεων του πληθωρισμού, καθόσον πλήττει όσους θα μπορούσαν διαφορετικά να τακτοποιήσουν τα του οίκου τους και να μειώσουν τους φόρους. Όσον αφορά την έμμεση φορολογία που επίσης εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της Κοινότητας, η πολιτική της αναφοράς αποκλειστικά σε ελάχιστα ποσά, χωρίς να ρυθμίζουμε τα ανώτατα όρια, είναι απαράδεκτη. Θέλω δε να σημειωθεί ότι η εστία των καταχρήσεων που έχει δημιουργηθεί όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης οφείλεται στην αύξηση των κατωτάτων ορίων, καθόσον ευνοεί τη διάδοση της παραοικονομίας και την παρασκευή οικιακών προϊόντων, κατά παράβαση όλων των πολιτικών της Κοινότητας. Έπειτα, στον τομέα του ΦΠΑ, με βρίσκει σύμφωνο η πολιτική των αργών βημάτων και η ιδέα της πειραματικής εφαρμογής του συστήματος αντίστροφης επιβάρυνσης, όμως απαιτούνται και εδώ αποφασιστικά μέτρα. Κατά τη γνώμη μου, ενόψει του επιπέδου της τεχνολογίας που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, αυτό θα μπορούσε εύκολα να εφαρμοστεί για τις διασυνοριακές συναλλαγές εντός της εσωτερικής αγοράς, και ο ΦΠΑ του προμηθευτή θα μπορούσε εύκολα να εισπράττεται και να διαβιβάζεται στη χώρα προορισμού. Προκειμένου ωστόσο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, απαιτείται μεγαλύτερη προθυμία για συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών, η οποία συνεχίζει να είναι ελλιπής, όμως μπορούμε να πάρουμε βαθιά ανάσα και να το επιτύχουμε τώρα που έχει εισαχθεί το ευρώ και έχει επίσης τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία για τις πληρωμές στην εσωτερική αγορά. Τέλος, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναληφθεί δράση σχετικά με τις δραστηριότητες κυρίως υπεράκτιων εταιρειών εκτός της Ένωσης, καθόσον η φορολογική βάση διοχετεύεται συχνά εκεί πριν από τη φορολογία και στη συνέχεια επιστρέφεται σε επιχειρήσεις της Ένωσης μέσω περίπλοκων συναλλαγών προκειμένου να αποφευχθεί η φορολογία, και αυτό δεν εξυπηρετεί την επιλογή ευνοϊκού τόπου φορολογίας. Ευχαριστώ."@el10,10
lpv:translated text
"Obrigado, Senhor Presidente. Estou muito satisfeito com o facto de estar a surgir uma estratégia da Comunidade nesta matéria, embora de forma lenta, talvez demasiado lenta. Concordo que a luta contra a fraude fiscal tem de ser integrada, por um lado, nas obrigações nacionais individuais dos Estados-Membros e, por outro, também no programa de Lisboa da Comunidade. Os meus comentários são os seguintes: em primeiro lugar, não concordo com a redacção do relatório do Parlamento, segundo a qual o reforço da concorrência fiscal iria distorcer desnecessariamente o mercado interno e prejudicar o modelo social. Isto reflecte a obsessão que há em estipular níveis mínimos de tributação para cada área de tributação que existe, o que, na realidade, causaria injustiça, para além do impacto da inflação, uma vez que atingiria os cidadãos que têm as suas finanças em ordem e estão sujeitos a impostos mais baixos. No que diz respeito à tributação indirecta, que está sob jurisdição da Comunidade, a política de referir exclusivamente valores mínimos sem nos permitir regular o máximo é igualmente inaceitável. Gostaria que ficasse registado que o foco de abusos que se verifica com o imposto especial de consumo se deve ao aumento dos níveis mínimos, uma vez que estimula a disseminação da economia do mercado negro e o fabrico de produtos de contrafacção, o que vai contra todas as políticas da Comunidade. Em seguida, no domínio do IVA, estou satisfeito com a política de dar passos lentos e com a ideia experimental do mecanismo de autoliquidação, mas esta matéria requer igualmente passos decididos. Em minha opinião, face ao nível de tecnologia de que dispomos hoje, isso podia fazer-se facilmente em relação a transacções transfronteiras dentro de um mercado interno, e o IVA do fornecedor para o país de destino podia ser facilmente cobrado e transferido para o país de destino. Para o efeito, naturalmente, tem de haver maior vontade de cooperação entre as autoridades fiscais dos Estados-Membros, o que ainda não existe, e podemos respirar fundo e conseguir isso, agora que o euro foi introduzido e a Directiva Pagamentos entrou em vigor. Por último, julgo que é importante tomar medidas em relação às operações de empresas essencialmente de fora da União, uma vez que a base tributária é frequentemente canalizada para aí antes da tributação, regressando depois a empresas na União através de transacções sujas para fugir ao imposto, e isso não favorece a selecção de um domicílio fiscal favorável. Obrigado."@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
"offshore"17,21,12
lpv:translated text
"Thank you, Mr President. I am very pleased that a Community strategy is emerging for this issue, albeit slowly, perhaps too slowly. I agree that the fight against fiscal fraud must be incorporated into the individual national obligations of the Member States on the one hand, but it must also be incorporated into the Community’s Lisbon programme. My observations are as follows: first, I do not agree with the phrasing of the Parliament’s report according to which the strengthening of tax competition would distort the internal market unnecessarily and undermine the social model. This reflects the obsession with stipulating minimum levels of taxation for every area of taxation that exists, which would in fact cause unfairness in addition to the impact of inflation, since it would hit those who have otherwise put their houses in order and are able to lower taxes. Concerning indirect taxation that falls under the Community’s jurisdiction too, the policy of referring exclusively to minimum values without having us regulate the maximum is unacceptable. I would like it to be noted that the hotbed of abuse occurring with excise duty is due to the increase in minimum levels, since it stimulates the spread of the black-market economy and the manufacture of home-made produce, which contradict all the Community’s policies. Next, in the area of VAT, I am pleased with the policy of taking slow steps and with the experimental idea of the reverse charge, but resolute steps forward are also needed here. In my opinion, given the level of technology we have today, this could easily be done for cross-border transactions within an internal market, and the supplier’s VAT for the destination country could easily be collected and transferred to the destination country. In order to do this, of course, there must be improved willingness for cooperation between the tax authorities of the Member States, which is still lacking, and we can take a deep breath and achieve this now that the euro has been introduced and the Payments Directive has come into being. Finally, I feel that it is important to take action concerning the operations of primarily offshore companies outside the Union, since the tax base is often channelled there before taxation and is then returned from there to companies in the Union through messy transactions in order to evade tax, and this is not in the interests of selecting a favourable tax location. Thank you."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"offshore"17,21,12
lpv:translated text
". Grazie, signor Presidente. Sono molto soddisfatto che stia emergendo una strategia comunitaria per tale questione, sebbene lentamente, forse troppo lentamente. Sono d’accordo che la lotta contro la frode fiscale debba essere inserita nei singoli obblighi nazionali degli Stati membri da un lato, ma anche nel programma comunitario di Lisbona. Le mie osservazioni sono le seguenti: primo, non concordo con l’affermazione della relazione del Parlamento secondo cui il rafforzamento della concorrenza fiscale provocherebbe distorsioni inutili sul mercato interno e indebolirebbe il modello sociale. Ciò riflette l’ossessione di stabilire livelli minimi di tassazione per ogni settore tassabile esistente, cosa che, di fatto, causerebbe iniquità oltre all’impatto dell’inflazione, poiché colpirebbe chi si è altrimenti occupato dei propri affari e chi può abbassare le imposte. Per quanto riguarda la tassazione indiretta che rientra anche nella giurisdizione comunitaria, la politica di fare esclusivamente riferimento a valori minimi senza regolamentare quelli massimi è inaccettabile. Vorrei si notasse che il focolaio di abusi che si verifica con le accise è dovuto all’aumento dei livelli minimi, visto che promuove la diffusione dell’economia del mercato nero e la realizzazione di prodotti fatti in casa, aspetto che contraddice le politiche comunitarie. In seguito, in materia di IVA, sono soddisfatto della politica volta a compiere passi lenti e dell’idea sperimentale dell’inversione contabile, ma occorrono anche progressi decisi in merito. A mio parere, considerato il livello di tecnologia che oggi abbiamo a disposizione, tale iniziativa potrebbe essere facilmente applicata a operazioni transfrontaliere nel mercato interno, e l’IVA del fornitore per il paese di destinazione potrebbe essere riscossa e trasferita con facilità al paese di destinazione. A questo scopo, naturalmente, si deve migliorare la buona volontà di cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri, che tuttora manca, e possiamo prendere un respiro profondo e ottenere questo risultato adesso che è stato introdotto l’euro ed è stata adottata la direttiva sui pagamenti. Infine, ritengo sia importante intervenire in merito soprattutto alle operazioni delle società al di fuori dell’Unione, siccome spesso si trasmette qui la base imponibile prima della tassazione e ritorna alle imprese nell’Unione tramite transizioni disordinate al fine di evadere le imposte, e ciò non è nell’interesse della scelta di una posizione fiscale favorevole. Grazie."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
"offshore"17,21,12
lpv:translated text
"Herr Präsident! Ich danke Ihnen. Es freut mich, dass sich in dieser Sache endlich eine Gemeinschaftsstrategie abzeichnet, auch wenn dies langsam, vielleicht zu langsam, geschieht. Auch ich bin der Ansicht, dass die Bekämpfung des Steuerbetruges einerseits zu den nationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten gehören sollte, aber auch Bestandteil des Lissabon-Programms der Gemeinschaft sein muss. Ich möchte Folgendes anmerken: Erstens stimme ich nicht der Feststellung im Bericht des Parlaments zu, wonach ein stärkerer Steuerwettbewerb den Binnenmarkt unnötig verzerren und das Sozialmodell gefährden würde. Das spiegelt nur den Zwang wider, für jeden existierenden Steuerbereich Mindeststeuersätze festzulegen, wodurch zusätzlich zur Inflation auch noch die Gerechtigkeit beeinträchtigt würde, denn es trifft besonders jene, die eigentlich im Land für Ordnung gesorgt haben und deshalb Steuern senken könnten. Auch was die in die Zuständigkeit der Gemeinschaft fallende indirekte Besteuerung betrifft, ist die Strategie, sich ausschließlich auf Mindeststeuersätze zu konzentrieren, ohne die Höchstsätze zu regeln, inakzeptabel. Ich gebe zu bedenken, dass im Verbrauchsteuerbereich gerade die Erhöhung des Mindeststeuersatzes den Nährboden für Steuerbetrug darstellt, denn sie fördert die Ausdehnung der Schwarzmarktwirtschaft und der Herstellung von Erzeugnissen, die für den Eigenverzehr bestimmt sind, was den Gemeinschaftspolitiken widerspricht. Zweitens bin ich zwar im Bereich der Mehrwertsteuer von der Politik der kleinen Schritte und der Idee der Verlagerung der Steuerschuldnerschaft angetan, aber wir müssen hier auch entschlossen vorgehen. Beim derzeitigen technischen Entwicklungstand ließe sich dies meiner Meinung nach bei grenzüberschreitenden Lieferungen innerhalb des Binnenmarktes einfach umsetzen, und die Mehrwertsteuer des Lieferanten für das Bestimmungsland könnte einfach erhoben und an das Bestimmungsland abgeführt werden. Dazu brauchen wir natürlich eine erhöhte Kooperationsbereitschaft der Steuerbehörden der Mitgliedstaaten, an der es bisher noch mangelt und wir sollten tief durchatmen und dies jetzt nach Einführung des Euro und dem Inkrafttreten der Zahlungsrichtlinie in Angriff nehmen. Drittens finde ich es wichtig, dass wir bezüglich der Offshore-Gesellschaften etwas unternehmen, die ihren Sitz vorwiegend außerhalb der Union haben, denn oftmals wird der Ort der Besteuerung verlagert, und die Mittel werden später durch unsaubere Geschäfte an die Unternehmen in der Union zurückgeführt, um die Steuer zu umgehen. Das hat aber nichts mit dem Bestreben zu tun, einen möglichst günstigen Besteuerungsort auszuwählen. Ich danke Ihnen."@de9
lpv:translated text
"Gracias, señor Presidente. Me complace enormemente que emerja una estrategia comunitaria de este asunto, aunque sea de manera lenta, quizá demasiado lenta. Convengo en que, por un lado, la lucha contra el fraude fiscal debe incorporarse a las obligaciones nacionales individuales de los Estados miembros, pero también ha de integrarse en el programa comunitario de Lisboa. Mis observaciones son las que siguen: en primer lugar no estoy de acuerdo con el texto del informe del Parlamento, en el que se afirma que el refuerzo de la competencia fiscal distorsionaría el mercado interior innecesariamente y socavaría el modelo social. Ésto refleja la obsesión con la estipulación de niveles de tributación mínimos respecto a cada una de las áreas fiscales existentes, lo que causaría de hecho falta de equidad, así como un efecto de inflación, puesto que repercutiría en aquéllos que, de otro modo, habrían puesto orden en sus casas y están en condiciones de reducir los impuestos. En lo que se refiere a los impuestos indirectos sujetos igualmente a la jurisdicción de la Comunidad, la política de referirse exclusivamente a valores mínimos, sin que regulemos los máximos, resulta inaceptable. Me gustaría que se tome nota de que el semillero de abusos que ocurren con los impuestos especiales se debe al incremento de los niveles mínimos, ya que éste estimula la propagación de la economía de mercado negro y la fabricación casera de productos, lo que contradice todas las políticas comunitarias. Por otra parte, en lo que atañe al IVA, me complace la política de adoptar medidas graduales y la idea experimental de la inversión impositiva, aunque también son necesarios en este caso pasos adelante decididos. En mi opinión, dado el nivel de tecnología de que disponemos hoy, tales objetivos podrían alcanzarse fácilmente en el caso de las transacciones transfronterizas en el mercado interior, y el IVA del proveedor para el país de destino podría cobrarse fácilmente y transferirse al mismo. A tal efecto, lógicamente, debería existir una mayor disposición a la cooperación entre las autoridades fiscales de los Estados miembros, que sigue siendo escasa, y podríamos tomárnoslo con calma y procurar la consecución de este objetivo, ahora que se ha adoptado el euro y ha entrado en vigor la Directiva sobre pagos. Por último, considero importante que se emprendan acciones relativas a las operaciones de sociedades fundamentalmente fuera de la Unión, puesto que la base imponible suele canalizarse fuera de la misma antes de la tributación, y posteriormente se reincorpora a las empresas en la Unión mediante transacciones turbias con el fin de evadir impuestos, y estas prácticas no redundan en interés de la selección de una ubicación fiscal favorable. Gracias."@es21
lpv:translated text
"Merci, Monsieur le Président. Je suis enchanté qu’une stratégie communautaire se mette en place sur cette question, même si c’est lent, peut-être trop lent. Je suis d’accord avec le fait que la lutte contre la fraude fiscale doit être incorporée dans les obligations nationales individuelles des États membres d'un côté, mais on doit également l'incorporer dans le programme communautaire de Lisbonne. Mes observations sont les suivantes: premièrement, je ne suis pas d’accord avec la formulation du rapport du Parlement, selon laquelle le renforcement de la concurrence fiscale distordrait inutilement le marché interne et saperait le modèle social. Cela reflète cette obsession de ne stipuler que les niveaux minimums de taxation pour chaque catégorie fiscale existant, ce qui causerait en fait une injustice en plus de l’impact de l’inflation, car cela toucherait ceux qui auraient balayé devant leur porte et sont capables de diminuer leurs taxes. En ce qui concerne la taxation indirecte qui tombe également sous le coup de la juridiction communautaire, la politique de se référer exclusivement aux valeurs minimales sans que nous ne régulions le maximum est inacceptable. J’aimerais qu’on note que ce nid d'abus se produisant avec l'impôt direct est dû à l'augmentation des niveaux minimums car cela stimule la progression de l'économie souterraine et la production de produits faits maison, ce qui contredit toutes les politiques communautaires. Ensuite, dans le domaine de la TVA, je suis enchanté de la politique visant à prendre des mesures lentes et l'idée expérimentale du «reverse charge», mais il faut également faire des pas décidés en avant. Selon moi, étant donné le niveau de technologie que nous avons aujourd’hui, ce pourrait être facilement possible pour les transactions transfrontalières au sein d’un marché interne, et la TVA du fournisseur pour le pays de destination pourrait être aisément récoltée et transférée au pays de destination. Afin d’y parvenir, il doit bien sûr y avoir davantage de volonté de coopération entre les autorités fiscales des États membres, ce qui manque toujours, et nous pourrons prendre une grande inspiration et réaliser ce projet maintenant que l'euro a été introduit et que la directive sur les paiements a vu le jour. Enfin, je pense qu’il est important d’agir dans le domaine des opérations d'entreprises essentiellement offshore à l'extérieur de l'Union, étant donné que la base fiscale est souvent concentrée là-bas avant la taxation, et revient aussi aux entreprises de l’Union grâce à des transactions désordonnées afin d'échapper aux taxes, et ce n'est pas favorable à la sélection d'un endroit aux conditions fiscales favorables. Merci."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.24.1-232"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph