Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-01-Speech-1-008"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080901.3.1-008"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Meine Damen und Herren! Ich muss Ihnen leider einige sehr traurige Mitteilungen machen. Während des Sommers erfuhren wir mit großer Trauer vom tragischen Tod unseres Freundes und Kollegen Professor Bronisław Geremek. Er war ein großer polnischer Patriot und ein echter Europäer. Jahrzehntelang kämpfte er darum, für das polnische Volk die Grundwerte der Demokratie, der Freiheit, der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit zu erlangen. Sein Engagement für die demokratische Opposition und die große Volksbewegung Solidarność hat Früchte getragen. Wir werden Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti in guter Erinnerung behalten. Meine Damen und Herren! Während der Sommerpause haben sich eine Reihe tragischer Flugzeugkatastrophen ereignet. In Madrid sind am 20. August beim schwersten Flugzeugunglück in Spanien seit 25 Jahren 154 Menschen ums Leben gekommen. Nur 18 der 172 Menschen an Bord des Flugzeugs, das vom Madrider Flughafen Barajas zu den Kanarischen Inseln unterwegs war, haben die Tragödie überlebt. Am folgenden Tag habe ich im Namen des Europäischen Parlaments eine Erklärung abgegeben. Heute möchte ich erneut den Familien und Freunden der Verstorbenen unsere Solidarität und unsere Unterstützung bekunden. Nur wenige Tage nach der Tragödie von Madrid, am 24. August, stürzte nach dem Start von der kirgisischen Hauptstadt Bischkek ein weiteres Flugzeug ab. Dabei fanden 68 Menschen den Tod. Ich möchte in Ihrer aller Namen auch den Opfern dieses und aller anderen tragischen Unglücke unsere tiefste Anteilnahme ausdrücken. Ich darf Sie bitten, sich zu einem stillen Gedenken von Ihren Plätzen zu erheben. Seit inzwischen fast zwei Jahrzehnten hat Polen seinen rechtmäßigen Platz im Kreis der freien und demokratischen europäischen Nationen eingenommen und ist, wie wir alle wissen, seit dem 1. Mai 2004 Mitglied der Europäischen Union. Sein Beitrag zu diesem Anliegen macht Bronisław Geremek, langjähriges Mitglied des polnischen Parlaments und Außenminister von 1997–2000, zweifellos zu einem der Gründerväter und wichtigsten Gestalter des neuen Polen. Seit 2004 war er Mitglied des Europäischen Parlaments. Wir lernten ihn kennen als einen Menschen, der wirklich an das europäische Projekt glaubte. Es spiegelte seine Ideale und Überzeugungen wider, nämlich die der Versöhnung, des Dialogs und des Kompromisses. Ich bewunderte sehr seine einzigartige Fähigkeit, gleichzeitig Polen und der Europäischen Union nahe zu sein. Stets hat er sich für den Integrationsprozess eingesetzt, den er als die beste Lösung für die Zukunft seines Landes und unseres Kontinents verstand. Wir haben einen außerordentlichen Kollegen verloren. Sein plötzlicher und tragischer Tod hat eine Lücke hinterlassen, die nur schwer zu schließen sein wird. Ich möchte an dieser Stelle seiner Familie – vor allem seinen beiden Söhnen – und allen seinen Freunden mein tiefstes Beileid aussprechen. Wir werden Bronisław Geremek im Europäischen Parlament stets ein ehrendes Andenken bewahren. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit großer Trauer haben wir, ebenfalls Anfang August, vom Tode unseres Kollegen Willi Piecyk kurz vor seinem 60. Geburtstag erfahren. Auch hier möchte ich den Hinterbliebenen im Namen des Europäischen Parlaments unsere tief empfundene Anteilnahme aussprechen. Willi Piecyk war Mitglied des Europäischen Parlaments seit 1992. Er engagierte sich insbesondere im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr, wo er über Jahre hinweg als Obmann der PSE-Fraktion seine Aufgaben wahrnahm. Noch vor wenigen Wochen haben wir gemeinsam mit ihm den ersten Europäischen Tag der Meere begehen können. Damals hatte ich den Eindruck – obwohl ich von seiner schweren Krankheit wusste –, dass es ihm doch besser zu gehen schien. Aber dieser Eindruck hat leider getrogen. Willi Piecyk wird uns in vieler Hinsicht als Initiator von vielen wichtigen Initiativen in Erinnerung bleiben. Mit Willi Piecyk verlieren wir einen allseits geschätzten und von uns allen geachteten Kollegen. Wir werden auch seiner immer in Dankbarkeit gedenken. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Leider muss ich Ihnen auch den Tod einer weiteren lieben ehemaligen Kollegin bekannt geben. Am 4. August verstarb unser ehemaliges Mitglied Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti, die 1979 mit mir – und deswegen habe ich eine ganz besonders intensive Erinnerung an sie –ins Parlament gewählt wurde und hier ihre Arbeit für Europa, für die Einigung aufnahm. Sie war stellvertretende Vorsitzende der damaligen EVP-Fraktion und hat von 1982 bis 1987 das Amt einer Vizepräsidentin wahrgenommen. Sie war dann auch für einige Zeit Vorsitzende des Politischen Ausschusses – des Vorgängerausschusses des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten. Durch ihr Engagement in der Politik war Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti eine Inspiration gerade für viele Frauen. Sie leistete als Mitglied des Europäischen Parlaments einen wertvollen Beitrag, indem sie sich mit Großherzigkeit und intellektuellem Mut für die europäische Einigung einsetzte."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Dámy a pánové, bohužel vám musím oznámit jisté velice smutné zprávy. V létě jsme se s velkou lítostí dozvěděli o tragickém úmrtí našeho přítele a kolegy profesora Bronisława Geremka. Byl to velký polský vlastenec a pravý Evropan, který se desítky let neúnavně snažil přesvědčovat Poláky, aby sdíleli základní hodnoty demokracie, svobodu, lidská práva a právní stát. Jeho oddanost demokratické opozici a velkému lidovému hnutí Solidarita nakonec přinesly ovoce. Dámy a pánové, během letních prázdnin došlo k řadě tragických leteckých neštěstí. Dne 20. srpna při nejhorším leteckém neštěstí Španělska za posledních 25 let zahynulo 154 osob. Tragédii přežilo pouze 18 osob z celkového počtu 172 osob, které se nacházely na palubě letadla směřujícího z madridského letiště Barajas na Kanárské ostrovy. Den po této havárii jsem jménem Evropského parlamentu vydal prohlášení a dnes bych toto vyjádření solidarity a podpory chtěl zopakovat a podpořit rodiny a přátele těch, kteří zahynuli. Dne 24. srpna, jen pár dní po madridské tragédii, havarovalo krátce po startu z hlavního města Kyrgyzstánu Biškeku další letadlo, kdy o život přišlo 68 cestujících a členů posádky. Za všechny poslance této Sněmovny bych chtěl vyjádřit naši nejupřímnější soustrast s oběťmi těchto a dalších tragických událostí. Dovolím si vás požádat, abyste povstali a minutou ticha uctili památku těch, kteří přišli o život. Nyní už téměř dvě desítky let Polsko zaujímá své oprávněné místo mezi svobodnými a demokratickými státy Evropy, a jak všichni víme, od 1. května 2004 je členem Evropské unie. Bronisław Geremek, který mnoho let působil také jako poslanec Sejmu, dolní komory polského parlamentu, a od roku 1997 až do roku 2000 zastával funkci ministra zahraničí, byl jedním ze zakladatelů a hlavních architektů nového Polska. Od roku 2004 byl Bronisław Geremek poslancem Evropského parlamentu. Znali jsme ho jako člověka, jehož víra v evropský projekt byla hluboká a upřímná. Ztělesňoval jeho ideály a přesvědčení: usmíření, dialog a kompromis. Velice jsem obdivoval jeho jedinečnou schopnost být blízko své zemi a zároveň blízko Evropské unie. Neúnavně pracoval pro proces integrace, který považoval za nejlepší řešení pro budoucnost své země, a vlastně pro celý náš kontinent. Na evropské scéně jsme ztratili výjimečnou osobnost, kolegu, jehož tragická a předčasná smrt zanechala prázdné místo, které bude obtížné zaplnit. Dovolte mi, abych vyjádřil svou nejhlubší soustrast jeho rodině – zejména jeho dvěma synům – a všem jeho přátelům. My členové Evropského parlamentu budeme navždy ctít jeho památku. Dámy a pánové, s hlubokou lítostí jsme začátkem srpna přijali také zprávu, že krátce před svými 60. narozeninami odešel náš kolega pan Willi Piecyk. Při této smutné příležitosti bych chtěl jménem Evropského parlamentu projevit naši nejhlubší soustrast jeho rodině a přátelům. Willy Piecyk byl poslancem Evropského parlamentu od roku 1992. Byl hlavní osobností Výboru pro dopravu a cestovní ruch, kde mnoho let působil jako mluvčí za skupinu socialistů. Ještě před několika týdny společně s námi oslavoval první Evropský námořní den. I když jsem věděl, že je vážně nemocný, tehdy se mi zdálo, že se jeho zdraví zlepšuje. Tento dojem byl bohužel mylný. Willi Piecyk nám zůstane v paměti mnoha způsoby jako iniciátor řady důležitých projektů. Jeho odchodem jsme ztratili kolegu, který požíval úcty a vážnosti všech poslanců této sněmovny. Také na Williho Piecyka budeme vzpomínat s trvalou vděčností. Dámy a pánové, bohužel vám musím rovněž oznámit, že dne 4. srpna zemřela velice oblíbená bývalá kolegyně Marie Luisa Cassanmagnago Cerrettiová. Vybavuji si ji obzvlášť živě, neboť se stala poslankyní Evropského parlamentu ve stejné době jako já, v roce 1979, kdy se v této Sněmovně začala zabývat problematikou Evropy a evropské integrace. Působila jako místopředsedkyně skupiny Evropské lidové strany a v letech 1982 až 1987 byla místopředsedkyní Evropského parlamentu. V rámci svého dalšího politického působení předsedala Výboru pro politické záležitosti Evropského parlamentu, po nějakou dobu předchůdci Výboru pro zahraniční věci. Svou politickou angažovaností byla Maria Luisa Cassanmagnago Cerrettiová inspirací především pro ženy a jako poslankyně Evropského parlamentu byla ženou vyznačující se intelektuální odvahou a soucitem, která významným způsobem přispěla k evropské integraci. Budeme na ni s láskou vzpomínat."@cs1
"Mine damer og herrer! Jeg har desværre et par sørgelige meddelelser. I sommer modtog vi med stor sorg meddelelsen om vores ven og kollega, professor Bronisław Geremeks tragiske død. Han var en stor polsk patriot og en ægte europæer, som gennem årtier kæmpede utrætteligt for at opnå grundlæggende værdier som demokrati, frihed, menneskerettigheder og retsstatsprincipper til det polske folk. Hans engagement i den demokratiske opposition og den store folkebevægelse Solidaritet har båret frugt. Der er sket en række tragiske flykatastrofer i sommerpausen. 154 mennesker mistede livet den 20. august 2008 i den værste flyulykke i Spanien i 25 år. Kun 18 af de 172, der var om bord på flyet, som var på vej fra Madrids lufthavn Barajas til De Kanariske Øer, overlevede tragedien. Dagen efter ulykken afgav jeg en erklæring på Parlamentets vegne, og i dag vil jeg gerne på ny give udtryk for vores solidaritet med og støtte til de omkomnes familier og venner. Den 24. august 2008, blot få dage efter tragedien i Madrid, styrtede endnu et fly ned kort efter starten fra den kirgisiske hovedstad Bisjkek. 68 passagerer og besætningsmedlemmer omkom. På vegne af alle i Parlamentet vil jeg gerne give udtryk for vores dybeste medfølelse med ofrene for disse og alle andre tragiske ulykker. Jeg vil bede Dem om rejse Dem og mindes de afdøde med et minuts stilhed. Polen har indtaget sin retmæssige plads blandt de frie og demokratiske europæiske nationer i næsten to årtier nu og har, som vi alle ved, været medlem af EU siden den 1. maj 2004. Bronisław Geremeks bidrag hertil har utvivlsomt gjort ham - som også var medlem af Sejm, Underhuset i det polske parlament, gennem mange år og polsk udenrigsminister i perioden 1997-2000 - til en af fædrene og chefarkitekterne bag det nye Polen. Bronisław Geremek havde været medlem af Europa-Parlamentet siden 2004. Vi lærte ham at kende som et menneske med en dyb og ægte tro på det europæiske projekt. Det afspejlede hans idealer og overbevisninger: forsoning, dialog og kompromis. Jeg beundrede meget hans enestående evne til at være tæt på Polen og EU samtidig. Han arbejdede utrætteligt for integrationsprocessen, som han betragtede som den bedste løsning for sit lands og vores kontinents fremtid. Vi har mistet en enestående personlighed på den europæiske scene, en kollega, hvis tragiske og alt for tidlige død har efterladt et tomrum, som det vil blive svært at udfylde. Jeg vil gerne give udtryk for min dybeste medfølelse med hans familie - navnlig hans to sønner - og alle hans venner. Vi i Parlamentet vil altid ære Bronisław Geremeks minde. Det var også med stor sorg, at vi i starten af august modtog meddelelsen om vores kollega Willi Piecyks død kort før hans 60-års-fødselsdag. I denne sørgelige anledning vil jeg på Parlamentets vegne også gerne give udtryk for vores dybeste sympati med hans familie og venner. Willi Piecyk havde været medlem af Parlamentet siden 1992. Han var en fremtrædende figur i Transport- og Turismeudvalget, hvor han var ordfører for Den Socialdemokratiske Gruppe gennem mange år. For blot nogle få uger siden kunne han fejre den første havets dag i Europa sammen med os. På det tidspunkt lod det for mig til, at hans helbred havde det bedre, selv om jeg godt vidste, at han var alvorligt syg. Men her tog jeg desværre fejl. I mange henseender vil vi mindes Willi Piecyk som initiativtager til mange vigtige projekter. Med hans bortgang mister vi en kollega, som var værdsat og respekteret af alle i Parlamentet. Vi vil altid mindes Willy Piecyk med taknemmelighed. Jeg må desværre også informere Dem om en afholdt tidligere kollegas død, Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti, som døde den 4. august 2008. Jeg har særligt levende minder om hende, fordi hun blev valgt ind i Parlamentet samtidig med mig i 1979, da hun tog fat på arbejdet for Europa og for integration. Hun var næstformand i Gruppen for Det Europæiske Folkeparti og næstformand i Parlamentet i perioden 1982-1987. I en periode var hun også formand for Det Politiske Udvalg, forgængeren for Udenrigsudvalget. Gennem sit politiske engagement var Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti en inspiration, især for mange kvinder, og som medlem af Parlamentet var hun en kvinde med intellektuelt mod og ædelmod, som ydede et vigtigt bidrag til den europæiske integration. Hun vil stå som et godt minde for os alle."@da2
"Κυρίες και κύριοι, φοβούμαι ότι πρέπει να προβώ σε ορισμένες πολύ θλιβερές ανακοινώσεις. Κατά τη διάρκεια του θέρους, πληροφορηθήκαμε με βαθύτατη θλίψη τον τραγικό θάνατο του φίλου και συναδέλφου μας καθηγητή Bronisław Geremek. Ήταν ένας σπουδαίος πολωνός πατριώτης και γνήσιος Ευρωπαίος ο οποίος, επί δεκαετίες, αγωνίστηκε ακούραστα με σκοπό τη μέθεξη του πολωνικού λαού στις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Η αφοσίωσή του στη δημοκρατική αντιπολίτευση και στο μεγάλο λαϊκό κίνημα της Αλληλεγγύης έφερε στο τέλος καρπούς. Κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, γίναμε μάρτυρες μιας σειράς τραγικών αεροπορικών δυστυχημάτων. Στις 20 Αυγούστου, το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα στην Ισπανία τα τελευταία 25 χρόνια οδήγησε στον θάνατο 154 ανθρώπων. Μόνο 18 από τα 172 άτομα που επέβαιναν στο αεροσκάφος, το οποίο έκανε το δρομολόγιο από το αεροδρόμιο Barajas της Μαδρίτης προς τις Καναρίους Νήσους, επιβίωσαν από την τραγωδία. Την επομένη της συντριβής του αεροσκάφους, προέβην σε δήλωση εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και σήμερα θέλω να επαναλάβω αυτό το μήνυμα αλληλεγγύης και υποστήριξης προς τους οικείους και φίλους των θυμάτων. Λίγες μόλις ημέρες μετά την τραγωδία στη Μαδρίτη, στις 24 Αυγούστου, ένα ακόμη αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στην πρωτεύουσα της Κιργιζίας, Μπισκέκ, προκαλώντας τον θάνατο 68 επιβατών και μελών πληρώματος. Εξ ονόματος όλων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλω να εκφράσω τα θερμά μας συλλυπητήρια για τα θύματα αυτών και άλλων τραγικών περιστατικών. Σας παρακαλώ να σηκωθείτε όρθιοι για να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη όλων όσων έχασαν τη ζωή τους. Εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, η Πολωνία έχει κατακτήσει τη θέση που δικαιωματικά της ανήκει μεταξύ των ελεύθερων και δημοκρατικών κρατών της Ευρώπης και, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Μαΐου 2004. Η συμβολή του σε αυτό το επίτευγμα έχει αναμφίλεκτα καταστήσει τον Bronisław Geremek –ο οποίος διετέλεσε επίσης μέλος του Sejm, της πολωνικής Κάτω Βουλής, για πολλά χρόνια και υπήρξε υπουργός Εξωτερικών της χώρας του από το 1997 έως το 2000– έναν από τους θεμελιωτές και κορυφαίους αρχιτέκτονες της νέας Πολωνίας. Ο Bronisław Geremek υπήρξε βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2004. Τον γνωρίζαμε ως έναν άνθρωπο με βαθιά και γνήσια πίστη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ενσάρκωνε τα ιδεώδη και τις πεποιθήσεις του: συμφιλίωση, διάλογο και συνδιαλλαγή. Έτρεφα μεγάλο σεβασμό για τη μοναδική ικανότητά του να βρίσκεται συγχρόνως κοντά στη χώρα του και κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εργάστηκε ακούραστα για τη διαδικασία ολοκλήρωσης, η οποία θεωρούσε ότι αποτελεί τη βέλτιστη λύση για το μέλλον της χώρας του, αλλά και για την ήπειρό μας συνολικά. Έχουμε χάσει μια σπουδαία προσωπικότητα από την ευρωπαϊκή σκηνή, έναν συνάδελφο ο τραγικός και πρόωρος θάνατος του οποίου έχει αφήσει δυσαναπλήρωτο κενό. Θέλω να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του –ιδίως στους δύο γιους του– και σε όλους τους φίλους του. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τιμούμε πάντα τη μνήμη του. Κυρίες και κύριοι, πληροφορηθήκαμε επίσης με μεγάλη θλίψη, στις αρχές Αυγούστου, τον θάνατο του συναδέλφου μας Willi Piecyk λίγο πριν συμπληρώσει τα 60ά του γενέθλια. Με την ευκαιρία και αυτού του θλιβερού γεγονότος, θέλω να εκφράσω εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους και φίλους του. Ο Willy Piecyk υπήρξε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1992. Υπήρξε ηγετικό μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, στην οποία υπηρέτησε ως εκπρόσωπος της Σοσιαλιστικής Ομάδας επί σειρά ετών. Πριν από λίγες μόλις εβδομάδες, γιόρτασε μαζί μας την πρώτη Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας. Αν και γνώριζα ότι έπασχε από μια σοβαρή ασθένεια, τότε μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η υγεία του βελτιωνόταν. Δυστυχώς, η εντύπωση αυτή ήταν εσφαλμένη. Ο Willi Piecyk θα μείνει στη μνήμη μας για πολλούς λόγους ως κινητήρια δύναμη πολλών σημαντικών εγχειρημάτων. Με τον θάνατό του, έχουμε χάσει έναν συνάδελφο ο οποίος είχε τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων των μελών του παρόντος Σώματος. Θα θυμόμαστε, λοιπόν, και τον Willi Piecyk με διαρκή ευγνωμοσύνη. Κυρίες και κύριοι, φοβούμαι ότι οφείλω επίσης να σας ενημερώσω για τον θάνατο μιας πολύ αγαπητής πρώην συναδέλφου, της Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 4 Αυγούστου. Έχω ιδιαίτερα ζωηρές μνήμες από τη γνωριμία μαζί της, καθώς εκλεγήκαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια περίοδο, το 1979, οπότε και ανέλαβε το έργο της υπεράσπισης της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο παρόν Σώμα. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1982 έως το 1987. Μεταξύ των άλλων πολιτικών αξιωμάτων που ανέλαβε ήταν και η προεδρία της Πολιτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόδρομου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, για κάποιο χρονικό διάστημα. Χάρη στην πολιτική της συνέπεια, η Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti αποτέλεσε πηγή έμπνευσης, ιδίως για τις γυναίκες, και ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν μια γυναίκα με πνευματική τόλμη και συμπόνια η συμβολή της οποίας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υπήρξε πολύτιμη. Θα την θυμόμαστε με μεγάλη αγάπη."@el10
"− Ladies and gentlemen, I am afraid I have some very sad announcements to make. During the summer, we learned with great sadness of the tragic death of our friend and colleague Professor Bronisław Geremek. He was a great Polish patriot and a true European who, for decades, campaigned tirelessly for the Polish people to share in the fundamental values of democracy, liberty, human rights and the rule of law. His commitment to the democratic opposition and the great popular movement Solidarność ultimately bore fruit. Just a few days after the Madrid tragedy, on 24 August, another plane crashed shortly after take-off at Kyrgyzstan’s capital, Bishkek, killing 68 of the passengers and crew. I would like to speak for everyone in this House in expressing our most heartfelt condolences to the victims of these and other tragic events. I would ask you all to rise for a minute’s silence in memory of those who have lost their lives. For almost two decades now, Poland has occupied its rightful place among the free and democratic nations of Europe and, as we all know, has been a member of the European Union since 1 May 2004. His contribution to this achievement undoubtedly made Bronisław Geremek – who also served as a member of the Sejm, the lower house of the Polish Parliament, for many years and was his country’s Foreign Minister from 1997 to 2000 – one of the founding fathers and chief architects of the new Poland. Bronisław Geremek had been a Member of the European Parliament since 2004. We knew him as a man whose belief in the European project was profound and genuine. It embodied his ideals and convictions: reconciliation, dialogue and compromise. I greatly admired his unique ability to be near to his country and near to the European Union at the same time. He worked tirelessly for the integration process, which he regarded as the best solution for the future of his country and, indeed, for our continent as a whole. We have lost an exceptional figure from the European scene, a colleague whose tragic and untimely death has left a vacuum which will be hard to fill. I wish to express my deepest condolences to his family – especially his two sons – and all his friends. We in the European Parliament will always honour his memory. Ladies and gentlemen, we also heard with great sorrow, in early August, of the death of our colleague Willi Piecyk shortly before his 60th birthday. On this sad occasion too, I would like to speak for the European Parliament in expressing our deepest sympathy to his family and friends. Willy Piecyk had been a Member of the European Parliament since 1992. He was a leading figure in the Committee on Transport and Tourism, where he served as spokesman for the Socialist Group for many years. Only a few weeks ago, he was able to join us to celebrate the first European Maritime Day. At the time, although I was aware of his serious illness, it seemed to me that his health was improving. Sadly, this impression was mistaken. Willi Piecyk will remain in our memories in many ways as the initiator of many important projects. With his passing, we have lost a colleague who enjoyed the respect and appreciation of everyone in this House. We will remember Willi Piecyk, too, with lasting gratitude. Ladies and gentlemen, I am afraid I must also inform you about the death of a much-loved former colleague, Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti who died on 4 August. I have particularly vivid memories of her, for she joined the European Parliament at the same time as I did, in 1979, when she took up the cause of Europe and European integration in this House. She served as a Vice-Chairwoman of the Group of the European People’s Party and was Vice-President of the European Parliament from 1982 to 1987. Her other political functions included chairing the Political Affairs Committee of the European Parliament, the forerunner of the Committee on Foreign Affairs, for a time. Through her political commitment, Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti was an inspiration, particularly for women, and as a Member of the European Parliament, she was a woman of intellectual courage and compassion who made a valuable contribution to European integration. We will remember her with great fondness. Ladies and gentlemen, during the summer recess, a series of tragic air disasters occurred. On 20 August, Spain’s worst air disaster for 25 years left 154 people dead. Only 18 of the 172 people on board the aircraft, which was en route from Madrid’s Barajas Airport to the Canary Islands, survived the tragedy. The day after the crash, I made a statement on behalf of the European Parliament, and today I would like to reiterate that message of solidarity and support to the families and friends of the deceased."@en4
"− Señorías, me temo que tengo que comunicarles una muy triste noticia. Durante el verano, hemos sabido con gran tristeza de la trágica muerte de nuestro amigo y colega el Profesor Bronisław Geremek. Era éste un gran patriota polaco y un verdadero europeo que, durante decenios, luchó incansablemente para que el pueblo polaco pudiera gozar de los valores fundamentales de la democracia, la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho. Su compromiso con la oposición democrática y con el gran movimiento popular de Solidarność acabó dando frutos. Señorías, durante las vacaciones estivales acaecieron varias catástrofes aéreas. El 20 de agosto, se produjo la peor catástrofe aérea sucedida en España durante los últimos 25 años, la cual se saldó con 154 víctimas mortales. Sólo sobrevivieron a la tragedia 18 de las 172 personas a bordo de la aeronave, que despegaba del aeropuerto madrileño de Barajas con rumbo a las Islas Canarias. El día posterior al accidente, formulé una declaración en nombre del Parlamento Europeo y hoy quisiera reiterar dicho mensaje de solidaridad y apoyo a las familias y amigos de los difuntos. Pocos días después de la tragedia de Madrid, el 24 de agosto, otro avión cayó poco después haber despegado en la capital de Kirguistán, Bishkek. El accidente costó la vida a 68 personas. Desearía hablar en nombre de todos en esta Cámara para expresar nuestro más sentido pésame a las víctimas de estos y de otros trágicos sucesos. Les ruego se pongan en pie y guarden un minuto de silencio en recuerdo de quienes han perdido la vida. ( .) Desde hace casi ya dos decenios, Polonia ocupa su legítimo lugar entre las naciones libres y democráticas de Europa y, según todos sabemos, es miembro de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004. Su contribución a este logro convierte indudablemente a Bronisław Geremek —quien también fue diputado del Sejm, la cámara baja del Parlamento polaco, durante muchos años y desempeñó asimismo el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores de su país entre 1997 y 2000— uno de los padres fundadores y de los principales artífices de la nueva Polonia. Bronisław Geremek fue diputado al Parlamento Europeo desde 2004. Lo conocimos como un hombre que creía verdaderamente en el proyecto europeo, de cuyos ideales y convicciones era fiel reflejo: reconciliación, diálogo y compromiso. He sido un gran admirador de su capacidad única de mantenerse, simultáneamente, próximo a su país y a la Unión Europea. Trabajó incansablemente a favor del proceso de integración, que consideraba la mejor solución para el futuro de su país y, de hecho, para nuestro continente en su totalidad. Hemos perdido una figura excepcional de la escena europea, un colega cuya trágica y prematura muerte ha dejado un vacío que será difícil de colmar. Deseo expresar mi más sentido pésame a su familia, sobre todo a sus dos hijos, y a todos sus amigos. En el Parlamento Europeo honraremos siempre su memoria. Señorías, también hemos sabido, con gran pesadumbre, de la muerte a comienzos de agosto de nuestro colega Willi Piecyk, poco antes de su sexagésimo cumpleaños. En esta triste ocasión, quisiera asimismo hablar en nombre del Parlamento Europeo para expresar nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. Willy Piecyk era diputado al Parlamento Europeo desde 1992. Fue una figura destacada de la Comisión de Transportes y Turismo, en la que fue portavoz del Grupo Socialista durante muchos años. Hace pocas semanas, pudo acompañarnos para celebrar el primer Día Marítimo Europeo. Entonces, aunque conocía su grave enfermedad, me pareció que su salud estaba mejorando. Lamentablemente, tal impresión resultó ser engañosa. En muchos aspectos, Willi Piecyk quedará en nuestra memoria como el iniciador de multitud de proyectos importantes. Con su fallecimiento, hemos perdido un colega que gozaba del respeto y de la estimación de todos en esta Cámara. Recordaremos a Willi Piecyk, también, con eterna gratitud. Señorías, por desgracia he de informarles también del fallecimiento de la antigua diputada y muy estimada compañera María Luisa Cassanmagnago Cerretti, acaecido el 4 de agosto pasado. Tengo recuerdos particularmente vivos de ella, ya que se incorporó al Parlamento Europeo al mismo tiempo que yo, en 1979, para abrazar la causa de Europa y de la integración europea en esta Cámara. Fue Vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo y Vicepresidenta del Parlamento Europeo entre 1982 y 1987. Entre sus otras funciones políticas se incluyó la presidencia, durante un tiempo, de la Comisión de Asuntos Políticos del Parlamento Europeo, precursora de la Comisión de Asuntos Exteriores. Merced a su compromiso político, María Luisa Cassanmagnago Cerretti fue una inspiración, en particular para las mujeres. Como diputada al Parlamento Europeo, fue una mujer de gran generosidad y coraje intelectual que efectuó una contribución valiosa a la integración europea. La recordaremos con gran cariño."@es21
"− Daamid ja härrad, kardan, et mul on teile väga kurbi teadaandeid. Suvel saime suure kurbusega teada sõbra ja kolleegi professor Bronisław Geremeki traagilisest surmast. Ta oli suur Poola patrioot ning tõeline eurooplane, kes viis aastakümneid väsimatult läbi kampaaniat, et Poola rahvas jagaks meiega põhiväärtusi – demokraatiat, vabadust, inimõigusi ning õigusriigi põhimõtteid. Tema pühendumus demokraatlikule opositsioonile ning võimsale rahvaliikumisele Solidarność kandiski lõpuks vilja. Vaid mõni päev pärast Madridi õnnetust, 24. augustil, juhtus varsti pärast õhkutõusmist Kõrgõstani pealinnast Biškekist õnnetus teise lennukiga, kus hukkus kokku 68 reisijat ning meeskonnaliiget. Tahaksin kogu täiskogu nimel avaldada siirast kaastunnet selle ning teiste traagiliste sündmuste ohvritele. Palun kõigil tõusta minutiliseks leinaseisakuks kõigi hukkunute mälestuseks. Juba pea kaks aastakümmet on Poola olnud oma õigusjärgsel kohal Euroopa vabade ja demokraatlike rahvaste hulgas ning, nagu me kõik teame, olnud Euroopa Liidu liige alates 1. maist 2004. Bronisław Geremeki panus sellesse saavutusse – ta oli mitmeid aastaid Seimi, Poola parlamendi alamkoja liige ning ajavahemikul 1997–2000 riigi välisminister – tegi temast kahtlemata ühe uue Poola rajajatest ning peaarhitektidest. Bronisław Geremek oli Euroopa Parlamendi liige alates 2004. aastast. Tundsime teda kui inimest, kes uskus sügavalt ja siiralt Euroopa ideesse. See kehastas tema ideaale ning tõekspidamisi: leppimist, dialoogi ning kompromissi. Imetlesin väga ta erakordset võimet olla ühtaegu lähedal nii oma isamaale kui ka Euroopa Liidule. Ta töötas väsimatult integratsiooniprotsessi heaks, mida ta pidas oma riigi ning tõepoolest ka meie mandri kui terviku tuleviku parimaks lahenduseks. Oleme Euroopa areenilt kaotanud erakordse isiksuse, kolleegi, kelle traagiline ja enneaegne surm on jätnud raskesti täidetava tühimiku. Tahaksin väljendada oma sügavaimat kaastunnet tema perekonnale, eelkõige tema kahele pojale, ning sõpradele. Jääme Euroopa Parlamendis tema mälestust austama. Daamid ja härrad, samuti saime suure kurbusega teada kolleegi Willi Piecyki surmast vahetult enne tema kuuekümnendat sünnipäeva. Ka selle kurva sündmuse puhul tahaksin Euroopa Parlamendi nimel väljendada sügavaimat kaastunnet tema perekonnale ja sõpradele. Willy Piecyk oli Euroopa Parlamendi liige alates 1992. aastast. Ta oli juhtivaid persoone transpordi- ja turismikomisjonis, kus ta esindas aastaid sotsiaaldemokraatide fraktsiooni. Vaid mõni nädal tagasi tähistas ta koos meiega esimest Euroopa merepäeva. Vaatamata sellele, et teadsin tollal, et ta oli raskelt haige, tundus mulle, et ta tervis oli paranenud. Kahjuks ma eksisin. Jääme Willi Piecykit mäletama mitmel viisil kui paljude tähtsate projektide algatajat. Tema surma tõttu oleme kaotanud kolleegi, keda austasid ning hindasid kõik täiskogu liikmed. Samuti jääme Willi Piecykit meenutama jätkuva tänutundega. Daamid ja härrad, kardan, et pean samuti teatama armastatud endise kolleegi Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti surmast 4. augustil. Mul on temast iseäranis eredad mälestused, kuna ta liitus Euroopa Parlamendiga 1979. aastal, samal ajal kui minagi, kui ta hakkas selles täiskogus ajama Euroopa Liidu ning Euroopa integratsiooni asja. Ta oli Euroopa Rahvapartei fraktsiooni aseesimees ning Euroopa Parlamendi asepresident ajavahemikul 1982–1987. Tema muu poliitilise tegevuse hulka kuulus Euroopa Parlamendi poliitiliste asjade komisjoni, praeguse väliskomisjoni eelkäija, juhatamine. Oma poliitilise tegevuse ajal oli Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti inspiratsiooniallikaks eriti naistele ning Euroopa Parlamendi liikmena oli ta vaimult julge ja osavõtlik naine, kes andis väärtusliku panuse Euroopa integratsiooni. Jääme teda mälestama suure kiindumusega. Daamid ja härrad, suvevaheajal toimus mitu traagilist lennuõnnetust. Hispaania 25 aasta traagilisima 20. augusti lennuõnnetuse tagajärjel sai surma 154 inimest. 172-st Madridi Barajase lennujamast Kanaari saartele teel olnud lennuki pardal olnud inimesest jäid õnnetuses ellu vaid 18 inimest. Õnnetusejärgsel päeval tegin avalduse Euroopa Parlamendi nimel ning täna tahaksin hukkunute perekondadele ja sõpradele korrata seda solidaarsuse ja toetuse sõnumit."@et5
"− Hyvät kollegat, minulla on ikävä kyllä kerrottavanani muutamia hyvin surullisia uutisia. Saimme kesän aikana erittäin surullisen tiedon ystävämme ja kollegamme professori Bronisław Geremekin traagisesta kuolemasta. Hän oli suuri puolalainen isänmaanystävä ja todellinen eurooppalainen, joka vuosikymmenien ajan taisteli väsymättömästi sen puolesta, että Puolan kansa pääsisi osalliseksi demokratiaa, vapautta, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota koskevista perusarvoista. Hänen osallistumisensa demokraattiseen vastarintaan ja merkittävän Solidaarisuus-kansanliikkeen toimintaan kantoi lopulta hedelmää. Elokuun 24. päivänä, vain joitakin päiviä Madridin murhenäytelmän jälkeen, Kirgisian pääkaupungissa Biškekissä syöksyi lentokone maahan pian nousun jälkeen. Maahansyöksyssä menehtyi 68 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Haluaisin kaikkien parlamentin jäsenten puolesta ilmaista sydämellisimmät osanottomme näiden ja muiden traagisten onnettomuuksien uhreille. Pyydän teitä viettämään minuutin hiljaisuuden kunnioittaaksemme menehtyneiden muistoa. Puola on jo lähes kahden vuosikymmenen ajan kuulunut oikeutetusti Euroopan vapaisiin ja demokraattisiin kansoihin ja, kuten tiedämme, siitä tuli Euroopan unionin jäsen 1. toukokuuta 2004. Bronisław Geremek osallistui tähän kehitykseen monien vuosien ajan myös Puolan parlamentin alahuoneen Sejmin jäsenenä sekä maansa ulkoministerinä vuodesta 1997 vuoteen 2000. Häntä voidaankin epäilemättä pitää yhtenä uuden Puolan perustajista ja pääarkkitehdeistä. Bronisław Geremek oli ollut Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 2004 alkaen. Me tunsimme hänet miehenä, joka uskoi syvästi ja aidosti eurooppalaiseen hankkeeseen. Se ilmensi hänen ihanteitaan ja vakaumustaan: sovintoa, vuoropuhelua ja sovittelua. Ihailin suuresti hänen ainutlaatuista kykyään olla samanaikaisesti lähellä maataan ja lähellä Euroopan unionia. Hän työskenteli väsymättömästi edistääkseen yhdentymiskehitystä, jota hän piti parhaana ratkaisuna maansa ja todellakin koko maanosamme tulevaisuudelle. Olemme menettäneet eurooppalaiselta areenalta poikkeuksellisen hahmon – kollegamme, jonka traaginen ja ennenaikainen kuolema on jättänyt tyhjiön, jota on vaikea täyttää. Haluan ilmaista syvän osanottoni hänen perheelleen – erityisesti hänen kahdelle pojalleen – ja kaikille hänen ystävilleen. Me Euroopan parlamentissa kunnioitamme aina hänen muistoaan. Hyvät kollegat, elokuun alussa saimme suureksi suruksemme kuulla myös kollegamme Willi Piecykin poismenosta vain vähän ennen hänen 60. syntymäpäiväänsä. Tänä murheellisena hetkenä haluaisin ilmaista Euroopan parlamentin puolesta vilpittömän myötätuntomme kollegamme perheelle ja ystäville. Willy Piecyk oli ollut Euroopan parlamentissa vuodesta 1992 alkaen. Hän oli yksi johtohahmoista liikenne- ja matkailuvaliokunnassa, jossa hän toimi monen vuoden ajan sosialistiryhmän edustajana. Vain joitakin viikkoja sitten hän saattoi osallistua kanssamme Euroopan ensimmäisen merenkulkupäivän viettoon. Vaikka olinkin silloin tietoinen hänen vakavasta sairaudestaan, minusta vaikutti siltä, että hänen terveydentilansa oli paranemassa. Ikävä kyllä olin väärässä. Willi Piecyk pysyy muistoissamme monin eri tavoin lukuisten tärkeiden hankkeiden alkuunpanijana. Hänen poismenonsa myötä me olemme menettäneet kollegan, jota kaikki parlamentissa kunnioittivat ja arvostivat. Muistamme Willi Piecykiä kiitollisina. Hyvät kollegat, ikävä kyllä minun on kerrottava teille myös erittäin pidetyn entisen kollegamme Maria Luisa Cassanmagnago Cerrettin kuolemasta. Hän menehtyi 4. päivänä elokuuta. Minulla on hänestä erityisen eloisia muistoja, sillä hän tuli Euroopan parlamenttiin kanssani samaan aikaan vuonna 1979, jolloin hän ryhtyi ajamaan täällä parlamentissa Euroopan ja Euroopan yhdentymisen asiaa. Hän toimi Euroopan kansanpuolueen ryhmän varapuheenjohtajana ja oli Euroopan parlamentin varapuhemies vuodesta 1982 vuoteen 1987. Hänen muihin poliittisiin tehtäviinsä kuului puheenjohtajana toimiminen jonkin aikaa Euroopan parlamentin poliittisessa valiokunnassa, joka muutettiin sittemmin ulkoasiain valiokunnaksi. Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti innoitti poliittisella sitoumuksellaan erityisesti naisia, ja Euroopan parlamentin jäsenenä hän osoitti älyllistä rohkeutta ja myötätuntoa ja edisti arvokkaalla tavalla Euroopan yhdentymistä. Me muistamme häntä erityisen lämpimästi. Hyvät kollegat, kesäloman aikana tapahtui useita järkyttäviä lento-onnettomuuksia. Elokuun 20. päivänä kuoli 154 ihmistä lento-onnettomuudessa, joka oli Espanjan pahin 25 vuoteen. Lentokoneessa, joka oli matkalla Madridista Barajasin lentokentältä Kanariansaarille, oli yhteensä 172 ihmistä, joista katastrofista selvisi hengissä vain 18. Esitin onnettomuutta seuraavana päivänä lausunnon Euroopan parlamentin puolesta, ja haluaisin tänään ilmaista jälleen solidaarisuutta ja tukea menehtyneiden perheille ja ystäville."@fi7
"− Mesdames et Messieurs, je dois malheureusement vous annoncer de bien tristes nouvelles. C’est avec une immense tristesse que nous avons appris cet été le décès, dans des conditions tragiques, de notre ami et collègue le professeur Bronisław Geremek. C’était un grand patriote polonais et un véritable Européen qui a, pendant des décennies, fait campagne sans relâche pour que le peuple polonais partage les valeurs fondamentales de la démocratie, de la liberté, des droits de l’homme et de l’État de droit. Son engagement dans l’opposition démocratique et dans le grand mouvement populaire Solidarność avait fini par porter ses fruits. Quelques jours à peine après la tragédie de Madrid, le 24 août, un autre avion s'est écrasé peu après son décollage de la capitale du Kirghizstan, Bichkek, tuant 68 passagers et membres d'équipage. J’aimerais parler au nom de tous ici présents dans cette Assemblée pour exprimer nos plus sincères condoléances aux victimes de ces accidents et des autres événements tragiques. Je vous demanderais de vous lever tous pour une minute de silence en la mémoire de ceux qui ont perdu la vie. Depuis près de deux décennies maintenant, la Pologne occupe sa place légitime parmi les nations libres et démocratiques d’Europe et, comme nous le savons tous, est membre de l’Union européenne depuis le 1 mai 2004. Sa contribution à cet accomplissement fait sans aucun doute de Bronisław Geremek – qui a également siégé au Sejm, la chambre basse du Parlement polonaise, pendant de nombreuses années et a été le ministre des affaires étrangères de son pays de 1997 à 2000 – un des pères fondateurs et des principaux artisans de la nouvelle Pologne. Bronisław Geremek était membre du Parlement européen depuis 2004. Nous avions de lui l’image d’un homme qui croyait profondément et sincèrement au projet européen car il incarnait ses idéaux et ses convictions: conciliation, dialogue et compromis. J’admirais grandement sa capacité unique à être à la fois proche de son pays et proche de l’Union européenne. Il a travaillé inlassablement au processus d’intégration, qu’il considérait comme la meilleure solution pour l’avenir de son pays et même pour l’ensemble de notre continent. Nous avons perdu une figure exceptionnelle de la scène européenne, un collègue dont la mort tragique et prématurée a laissé un vide qu’il sera difficile de combler. Je souhaite adresser mes plus profondes condoléances à sa famille – en particulier à ses deux fils – et à tous ses amis. Nous tous ici au Parlement européen honorerons toujours sa mémoire. Mesdames et Messieurs, c’est aussi avec beaucoup de peine que nous avons appris, début août, le décès de notre collègue Willi Piecyk peu avant son 60 anniversaire. En cette triste occasion également, j’aimerais exprimer au nom du Parlement européen notre profonde sympathie envers sa famille et ses amis. Willy Piecyk était membre du Parlement européen depuis 1992. C’était une figure de premier plan au sein de la commission du transport et du tourisme, où il a assumé le rôle de porte-parole du groupe socialiste durant de nombreuses années. Il y a quelques semaines seulement, il avait pu se joindre à nous pour commémorer la première Journée européenne de la mer. À ce moment-là, bien que j’étais au courant de sa grave maladie, il m’avait semblé que son état de santé s’améliorait. Malheureusement, c’était une fausse impression. Willy Piecyk restera à de nombreux égards dans nos mémoires comme l’initiateur de nombreux projets importants. Avec sa disparition, nous avons perdu un collègue qui jouissait du respect et de l’estime de chacun au sein de cette Chambre. C’est également avec gratitude que nous nous souviendrons toujours de Willi Piecyk. Mesdames et Messieurs, je dois malheureusement aussi vous informer de la disparition d’une ancienne collègue très appréciée, Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti, qui est décédée le 4 août. J’en ai un souvenir très net, car elle a rejoint le Parlement européen à la même époque que moi, en 1979, lorsqu'elle s'est engagée dans la cause de l’Europe et de l’intégration européenne au sein de cette Assemblée. Elle a assumé la fonction de vice-présidente du groupe du parti populaire européen et a été vice-présidente du Parlement européen de 1982 à 1987. Parmi ses autres fonctions politiques, elle a également été en charge pendant un certain temps de la présidence de la commission des affaires politiques du Parlement européen, précurseur de la commission des affaires étrangères. À travers son engagement politique, Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti était une source d'inspiration, en particulier pour les femmes et, en tant que membre du Parlement européen, c'était une femme de courage sur le plan intellectuel et de compassion, qui a apporté une précieuse contribution à l'intégration européenne. Nous nous souviendrons d’elle avec beaucoup d’affection. Mesdames et Messieurs, durant la pause estivale, une série de catastrophes aériennes tragiques ont eu lieu. Le 20 août, la pire catastrophe aérienne depuis 25 ans en Espagne a coûté la vie à 154 personnes. Seules 18 personnes sur les 172 qui étaient à bord de l'avion, qui était en route depuis l'aéroport Barajas de Madrid pour les îles Canaries, ont survécu à la tragédie. Le lendemain de l’accident, j’ai fait une déclaration au nom du Parlement européen et, aujourd'hui, j'aimerais réitérer ce message de solidarité et de soutien aux familles et amis des défunts."@fr8
"− Hölgyeim és uraim, sajnos nagyon szomorú híreket kell közölnöm. Nyáron szomorúan értesültünk barátunk és kollégánk, Bronisław Geremek professzor szomorú haláláról. Nagyszerű lengyel hazafi és igaz európai volt, aki évtizedeken keresztül fáradhatatlanul harcolt azért, hogy a lengyelek osztozzanak a demokrácia, a szabadság, az emberi jogok és a jogállamiság alapvető értékeiben. A demokratikus ellenzék és a nagyszerű Solidarność mozgalom iránti elkötelezettsége végül meghozta gyümölcsét. Hölgyeim és uraim, a nyári szünet alatt légi szerencsétlenségek sorozata történt. Spanyolországban augusztus 20-án az elmúlt 25 év legszörnyűbb légi szerencsétlensége következett be, amelynek 154 halottja volt. A madridi Barajas repülőtérről a Kanári-szigetekre tartó járat fedélzeten tartózkodó 172 emberből csak 18 élte túl a katasztrófát. A baleset utáni napon az Európai Parlament nevében nyilatkozatot tettem, és a mai napon szeretném újfent közvetíteni szolidaritásunkat és támogatásunkat az elhunytak családjai és barátai felé. Alig néhány nappal a madridi tragédia után, augusztus 24-én egy másik gép is lezuhant röviddel a felszállás után Kirgizisztán fővárosában, Biskekben. Az utasok és a személyzet közül 68 fő meghalt. A Ház nevében szeretném őszinte részvétünket kifejezni az említett tragédiák és más tragikus események során elhunytak iránt. Megkérem Önöket, hogy álljanak fel, és egy perces néma csenddel adózzanak az elhunytak emlékének. Már csaknem két évtizede annak, hogy Lengyelország elfoglalta megérdemelt helyét Európa szabad és demokratikus nemzetei között, és mint tudjuk, 2004. május 1. óta az Európai Unió tagja. Ennek elérésében való közreműködése Bronisław Geremek urat – aki évekig a Szejm, a lengyel parlament alsóházának képviselője, valamint 1997 és 2000 között országának külügyminisztere volt – egyértelműen az új Lengyelország egyik alapító atyjává és vezető építészévé tette. Bronisław Geremek 2004. óta volt az Európai Parlament képviselője. Olyan embernek ismertük őt, akinek az európai projektbe vetett hite mély és őszinte volt. Ebben testesültek meg ideáljai és meggyőződései: az egyeztetés, a párbeszéd és a kompromisszum. Igazán csodáltam azt az egyedi képességét, hogy egyszerre tudott közel maradni országához és az Európai Unióhoz. Fáradhatatlanul dolgozott az integrációs folyamaton, melyet országa, sőt az egész kontinens jövőjének szempontjából a legjobb megoldásnak tekintett. Az európai színtér egy különleges alakját vesztettük el, és idő előtti halála olyan űrt hagyott maga után, amelyet nehéz lesz betölteni. Szeretném őszinte részvétemet kifejezni családjának – különösen két fiának – és barátainak. Mi az Európai Parlamentben mindig tisztelettel fogunk emlékezni rá. Hölgyeim és uraim, szintén sajnálattal hallottuk Willi Piecyk kollégánk augusztus elején bekövetkezett halálának hírét. Röviddel 60. születésnapja előtt hunyt el. E szomorú alkalomból szeretném az Európai Parlament nevében őszinte részvétünket kifejezni a család és a barátok felé. Willi Piecyk 1992 óta volt az Európai Parlament képviselője. A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság vezető alakja volt, ahol éveken át a szocialista képviselőcsoport szóvivőjeként szolgált. Néhány héttel ezelőtt csatlakozni tudott hozzánk a tengerek első európai napjának ünneplésében. Habár tisztában voltam súlyos betegségével, akkor mégis úgy tűnt, egészségi állapota javult. Sajnálatos módon ez a benyomás téves volt. Willi Piecyk emlékeinkben úgy marad meg, mint számos fontos projekt elindítója. Halálával egy olyan kollégát vesztettünk el, aki a Ház minden tagjának tiszteletét és elismerését élvezte. Willi Piecykre is örökre hálásan emlékezünk. Hölgyeim és uraim, attól tartok egy újabb szeretett korábbi kolléga, Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti haláláról kell tájékoztatnom Önöket. Augusztus 4-én hunyt el. Különösen élénk emlékeim vannak róla, mert ugyanakkor csatlakozott az Európai Parlamenthez, amikor én. 1979-ben, amikor is Európa és az európai integráció ügyével kezdett foglalkozni ebben a Házban. Az Európai Néppárt képviselőcsoportjának alelnöke és az Európai Parlament alelnöke volt 1982 és 1987 között. A politikában betöltött szerepei közé tartozott még egy ideig az is, hogy a Politikai Bizottság – a Külügyi Bizottság elődje – elnöke is volt. Politikai elkötelezettsége Maria Luisa Cassanmagnago Cerrettit inspirálóvá tette, különösen a nők számára, és Európai Parlamenti képviselőként okos, bátor és könyörületes nő volt, aki értékesen járult hozzá az európai integrációhoz. Mindig nagy szeretettel fogunk rá emlékezni."@hu11
". − Onorevoli colleghi, mi spiace dover procedere con alcuni annunci molto tristi. Durante l’estate siamo venuti a conoscenza, con gran dolore, della tragica morte del nostro amico e collega, il professor Bronisław Geremek. E’ stato un grande patriota polacco e un vero europeo che, per decenni, ha condotto campagne instancabili affinché i cittadini polacchi concorressero ai valori fondamentali di democrazia, libertà, diritti umani e Stato di diritto. Il suo impegno per l’opposizione democratica e il grande movimento popolare ha finalmente portato frutti. Onorevoli colleghi, durante l’interruzione estiva, si è verificata una serie di tragici disastri aerei. Il 20 agosto, il peggior disastro aereo di Spagna degli ultimi 25 anni ha provocato 154 morti. Solo 18 dei 172 passeggeri a bordo del velivolo, diretto dall’aeroporto di Madrid alle Canarie, sono sopravvissuti alla tragedia. Il giorno successivo all’incidente, ho espresso una dichiarazione a nome del Parlamento europeo, e oggi vorrei ribadire questo messaggio di solidarietà e sostenere le famiglie e gli amici delle persone decedute. Solo pochi giorni dopo la tragedia di Madrid, il 24 agosto, un altro aereo è precipitato subito dopo il decollo dalla capitale del Kirghizistan, Bishkek, uccidendo 68 persone fra passeggeri ed equipaggio. Desidero parlare a nome di tutti in quest’Aula nell’esprimere le nostre più sentite condoglianze per le vittime di questi e di altri tragici avvenimenti. Vorrei chiedervi di alzarvi in piedi per un minuto di silenzio in memoria di chi ha perso la propria vita. Da almeno vent’anni la Polonia occupa il suo posto legittimo tra le nazioni libere e democratiche d’Europa e, com’è noto, è membro dell’Unione europea dal 1° maggio 2004. Il suo contributo a questo risultato ha senza dubbio reso Bronisław Geremek (che è stato inoltre membro del la Camera bassa del Parlamento polacco, per molti anni, nonché ministro degli Esteri del proprio paese dal 1997 al 2000) uno dei padri fondatori e principali artefici della nuova Polonia. Bronisław Geremek era europarlamentare dal 2004. Lo conoscevamo come un uomo la cui fiducia nel progetto europeo era profonda e autentica. Rappresentava i suoi ideali e le sue convinzioni: riconciliazione, dialogo e compromesso. Ammiravo molto la sua straordinaria abilità a essere vicino al suo paese e all’Unione europea allo stesso tempo. Ha lavorato senza sosta per il processo d’integrazione, che considerava la soluzione migliore per il futuro del suo paese e, in effetti, per il nostro continente nel complesso. Abbiamo perso una figura eccezionale dalla scena europea, un collega la cui morte tragica e prematura ha lasciato un vuoto difficile da colmare. Desidero esprimere le più sentite condoglianze alla sua famiglia, in particolare ai suoi due figli, e a tutti i suoi amici. Nel Parlamento europeo onoreremo sempre la sua memoria. Onorevoli colleghi, siamo inoltre venuti a conoscenza, con gran dispiacere, della morte, all’inizio del mese di agosto, del nostro collega Willi Piecyk poco prima del suo 60° compleanno. Anche in questa triste occasione, desidero intervenire a nome del Parlamento europeo nell’esprimere le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Willy Piecyk era europarlamentare dal 1992. Era una figura di spicco nella commissione per i trasporti e il turismo, in cui per molti anni è stato portavoce per il gruppo socialista. Soltanto alcune settimane fa è riuscito a unirsi a noi per festeggiare la prima Giornata marittima europea. Allora, anche se ero consapevole della sua grave malattia, mi è parso che la sua salute stesse migliorando. Purtroppo, tale impressione era sbagliata. Willi Piecyk rimarrà in molti modi nei nostri ricordi come iniziatore di numerosi progetti importanti. Con la sua morte, abbiamo perso un collega che godeva del rispetto e della stima di tutti in quest’Aula. Ci ricorderemo anche di Willi Piecyk con incessante gratitudine. Onorevoli colleghi, mi spiace, ma devo informarvi della morte di una nostra amata ex collega, Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti deceduta il 4 agosto. Possiedo ricordi particolarmente vividi di lei, poiché è entrata a far parte del Parlamento europeo nello stesso anno in cui l’ho fatto io, nel 1979, quando ha assunto la causa dell’Europa e dell’integrazione europea in quest’Aula. E’ stata vicepresidente del gruppo del Partito popolare europeo, nonché Vicepresidente del Parlamento europeo dal 1982 al 1987. Tra i suoi altri incarichi politici figurano la presidenza per una volta della commissione politica del Parlamento europeo, l’antesignano della commissione per gli affari esteri. Grazie al suo impegno politico, Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti ha rappresentato un’ispirazione, in particolare per le donne, e come deputato del Parlamento europeo, è stata una donna di coraggio intellettuale e compassione che ha offerto un prezioso contributo all’integrazione europea. La ricorderemo con grande affetto."@it12
"− Ponios ir ponai, apgailestauju, kad turiu padaryti kai kuriuos labai liūdnus pranešimus. Vasarą su dideliu liūdesiu sužinojome apie tragišką mūsų draugo ir kolegos profesoriaus Bronisławo Geremeko mirtį. Jis buvo didelis Lenkijos patriotas ir tikras europietis, dešimtmečiais nenuilstamai kovojęs už tai, kad lenkų tauta taip pat turėtų fundamentalias demokratijos, laisvės, žmogaus teisių ir teisės viršenybės vertybes. Jo įsipareigojimas demokratinei opozicijai ir dideliam populiariam judėjimui „Solidarność“ galų gale davė vaisių. Ponios ir ponai, per vasaros pertrauką įvyko tragiškų lėktuvų katastrofų serija. Rugpjūčio 20 d. per didžiausią Ispanijos lėktuvų katastrofą per 25 metus žuvo 154 žmonės. Tik 18 iš 172 lėktuve, skridusiame iš Madrido Barajas oro uosto į Kanarų salas, buvusių žmonių išgyveno per šią tragediją. Dieną po lėktuvo sudužimo padariau pareiškimą Europos Parlamento vardu, o šiandien norėčiau pakartoti tą solidarumo žinią ir palaikyti velionių šeimas ir draugus. Praėjus tik kelioms dienoms po Madrido tragedijos, rugpjūčio 24 d. kitas lėktuvas sudužo vos tik pakilęs Kirgizijos sostinėje Biškeke; žuvo 68 keleiviai ir komanda. Norėčiau kiekvieno, esančio šiuose Rūmuose, vardu pareikšti mūsų širdingiausią užuojautą šių ir kitų tragiškų įvykių aukoms. Prašyčiau, kad jūs visi atsistotumėte tylos minute pagerbti tuos, kas išėjo iš gyvenimo. Per beveik du dešimtmečius Lenkija užėmė savo teisėtą vietą tarp laisvų ir demokratinių Europos tautų ir, kaip visi žinome, nuo 2004 m. gegužės 1 d. tapo Europos Sąjungos nare. Bronisławo Geremeko įnašas į šį pasiekimą neabejotinas – jis taip pat daugelį metų buvo Seimo – žemųjų Lenkijos Parlamento rūmų – narys bei savo šalies užsienio reikalų ministras nuo 1997 iki 2000 metų – t. y. vienas iš naujosios Lenkijos steigimo „tėvų“ ir svarbiausiųjų architektų. Bronisławas Geremekas nuo 2004 m. buvo Europos Parlamento narys. Mes pažinome jį kaip žmogų, kurio tikėjimas Europos projektu buvo gilus ir tikras. Tai įkūnijo jo idealus ir įsitikinimus: susitaikymas, dialogas ir kompromisas. Aš labai žavėjausi jo unikaliu gebėjimu būti arti savo šalies ir arti Europos Sąjungos tuo pat metu. Jis nenuilstamai dirbo dėl integracijos proceso, kurį vertino kaip geriausią sprendimą savo šalies ateičiai ir apskritai visam mūsų žemynui. Mes praradome išskirtinę figūrą Europos scenoje, kolegą, kurio tragiška ir pirmalaikė mirtis paliko tuštumą, kurią bus sunkus užpildyti. Noriu pareikšti giliausią savo užuojautą jo šeimai – ypač dviem jo sūnums – ir visiems jo draugams. Mes Europos Parlamente visada gerbsime jo atminimą. Ponios ir ponai, taip pat su dideliu liūdesiu rugpjūčio mėn. pradžioje išgirdome apie mūsų kolegos Willio Piecyko mirtį prieš pat jo šešiasdešimtąjį gimtadienį. Šia liūdna proga aš taip pat norėčiau Europos Parlamento vardu pareikšti mūsų giliausią užuojautą jo šeimai ir draugams. Willi Piecyk buvo Europos Parlamento narys nuo 1992 m. Jis buvo pagrindinė figūra Transporto ir turizmo komitete, kuriame daugelį metų jis atstovavo Socialistų frakcijai. Tik prieš kelias savaites jis pagaliau galėjo prisijungti prie mūsų švęsti pirmąją Europos jūrų dieną. Nors ir žinojau apie rimtą jo ligą, tuo metu man atrodė, kad jo sveikata gerėjo. Deja, tai buvo klaidingas įspūdis. Mūsų atmintyje Willi Piecyk išliks kaip daugelio svarbių projektų iniciatorius. Jam išėjus, praradome kolegą, kurį gerbė ir vertino visi šiuose Rūmuose. Mes ilgai atsiminsime Willį Piecyką su dideliu dėkingumu. Ponai ir ponios, man nesmagu, kad turiu jus taip pat informuoti apie itin mylimos buvusios kolegės Marios Luisos Cassanmagnago Cerretti, mirusios rugpjūčio 4 d., mirtį. Aš ją atsimenu ypač ryškiai, nes ji prisijungė prie Europos Parlamento tuo pat metu kaip ir aš, 1979 m., kai ji ėmėsi Europos ir Europos integracijos reikalų šiuose Rūmuose. Nuo 1982 iki 1987 m. ji užėmė Europos liaudies partijos pirmininko pavaduotojos ir Europos Parlamento pirmininko pavaduotojos postus. Kita jos politinė veikla kurį laiką buvo pirmininkavimas Europos Parlamento Politikos reikalų komitetui, Užsienio reikalų komiteto pirmtakui. Savo politiniais įsipareigojimais Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti buvo įkvėpimo šaltinis, ypač moterims, o kaip Europos Parlamento narė ji buvo proto drąsa ir užuojauta pasižyminti moteris, padariusi vertingą įnašą į Europos integraciją. Mes atsiminsime ją su didele meile."@lt14,14
"− Dāmas un kungi, es baidos, ka man ir jāizdara daži ļoti skumji paziņojumi. Vasarā mēs ar lielām skumjām uzzinājām par mūsu drauga un kolēģa profesora traģisko nāvi. Viņš bija liels Polijas patriots un patiess eiropietis, kas desmitiem gadu nenogurstoši rīkoja kampaņas Polijas iedzīvotājiem, lai dalītos ar demokrātijas, brīvības, cilvēktiesību un tiesiskuma pamatvērtībām. Viņa iesaistīšanās demokrātiskajā opozīcijā un ārkārtīgi populārajā kustībā galu galā deva rezultātus. Dāmas un kungi, vasaras brīvdienu laikā notika vairākas traģiskas gaisa satiksmes katastrofas. 20. augustā Spānijas pēdējo 25 gadu lielākajā gaisa satiksmes katastrofā gāja bojā 154 cilvēki. Traģēdijas rezultātā izdzīvoja tikai 18 no 172 cilvēkiem, kas atradās lidmašīnā, kura bija ceļā no Madrides Barahasas lidostas uz Kanāriju salām. Nākamajā dienā pēc avārijas Eiropas Parlamenta vārdā es izdarīju paziņojumu, un šodien es vēlētos atkārtot šo solidaritātes un atbalsta vēsti bojā gājušo ģimenēm un draugiem. Tikai dažas dienas pēc Madrides traģēdijas - 24. augustā - vēl viena lidmašīna avarēja īsi pēc pacelšanās Kirgizstānas galvaspilsētā Biškekā, kā rezultātā gāja bojā 68 pasažieri un apkalpe. Es vēlētos runāt visu Parlamenta deputātu vārdā, paužot visizjustāko līdzjūtību šo un citu traģisko gadījumu upuriem. Es jūs visus lūdzu piecelties kājās uz vienu minūti ilgu klusuma brīdi par godu bojāgājušo piemiņai. Jau gandrīz divdesmit gadus Polija ieņem likumīgu vietu Eiropas brīvo un demokrātisko valstu starpā, un, kā mēs visi zinām, kopš 2004. gada 1. maija tā ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Ieguldījums šajā sasniegumā neapšaubāmi padarīja kas vairākus gadus bija arī Polijas parlamenta apakšpalātas deputāts un savas valsts ārlietu ministrs no 1997.–2000. gadam – par vienu no jaunās Polijas dibinātājiem un galvenajiem veidotājiem. bija Eiropas Parlamenta deputāts kopš 2004. gada. Mēs viņu pazinām kā cilvēku, kura ticība Eiropas projektam bija pamatīga un patiesa. Tas iemiesoja viņa ideālus un pārliecību: samierināšanu, dialogu un kompromisu. Es ļoti apbrīnoju viņa unikālo spēju būt līdzās savai valstij un vienlaicīgi līdzās Eiropas Savienībai. Viņš nenogurstoši strādāja pie integrācijas procesa, ko viņš uzskatīja par vislabāko risinājumu savas valsts nākotnei un, patiešām, visam mūsu kontinentam. Mēs Eiropā esam zaudējuši izcilu personību, kolēģi, kura traģiskā un priekšlaicīgā nāve ir atstājusi tukšumu, ko būs grūti aizpildīt. Es vēlos paust visdziļāko līdzjūtību viņa ģimenei, jo īpaši viņa abiem dēliem, un visiem viņa draugiem. Mēs Eiropas Parlamentā vienmēr viņu atcerēsimies ar cieņu. Dāmas un kungi, tāpat mēs ar lielām skumjām augusta sākumā uzzinājām par mūsu kolēģa nāvi īsi pēc viņa sešdesmitās dzimšanas dienas. Arī par šo skumjo gadījumu es vēlētos runāt Eiropas Parlamenta vārdā, paužot mūsu visdziļāko līdzjūtību viņa ģimenei un draugiem. bija Eiropas Parlamenta deputāts kopš 1992. gada. Viņš bija vadošais dalībnieks Transporta un tūrisma komitejā, kurā viņš vairākus gadus darbojās kā Sociāldemokrātu grupas pārstāvis. Tikai pirms dažām nedēļām viņš mums pievienojās, lai svinētu pirmo Eiropas jūras dienu. Lai gan es zināju par viņa nopietno slimību, toreiz man šķita, ka viņa veselības stāvoklis uzlabojas. Diemžēl šis iespaids bija maldīgs. paliks mūs atmiņās daudzos veidos kā daudzu svarīgu projektu aizsācējs. Ar viņa aiziešanu mēs esam zaudējuši kolēģi, kuru cienīja un novērtēja visi Parlamenta darbinieki. Arī mēs atcerēsimies ar paliekošu pateicību. Dāmas un kungi, es baidos, ka man jūs jāinformē arī par to, ka 4. augustā nomira ārkārtīgi mīlētā bijusī kolēģe . Man ir īpaši spilgtas atmiņas par viņu, jo mēs vienlaicīgi sākām strādāt Parlamentā 1979. gadā, kad viņa šeit Parlamentā uzņēmās strādāt ar Eiropas un Eiropas integrācijas jautājumu. Viņa strādāja par Eiropas Tautas partijas grupas priekšsēdētāja vietnieci un no 1982.–1987. gadam par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieci. Citu viņas politisko funkciju vidū bija Ārlietu komitejas priekšteces toreizējās Eiropas Parlamenta Politisko lietu komitejas vadīšana. Savas politiskās līdzdalības dēļ bija iedvesmas avots, jo īpaši sievietēm, un kā Eiropas Parlamenta deputāte viņa bija saprātīgi drosmīga un līdzjūtīga sieviete, kas ievērojami veicināja Eiropas integrāciju. Mēs viņu atcerēsimies ar lielu mīlestību."@lv13
"Meine Damen und Herren! Ich muss Ihnen leider einige sehr traurige Mitteilungen machen. Während des Sommers erfuhren wir mit großer Trauer vom tragischen Tod unseres Freundes und Kollegen Professor Bronisław Geremek. Er war ein großer polnischer Patriot und ein echter Europäer. Jahrzehntelang kämpfte er darum, für das polnische Volk die Grundwerte der Demokratie, der Freiheit, der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit zu erlangen. Sein Engagement für die demokratische Opposition und die große Volksbewegung Solidarność hat Früchte getragen. Wir werden Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti in guter Erinnerung behalten. Meine Damen und Herren! Während der Sommerpause haben sich eine Reihe tragischer Flugzeugkatastrophen ereignet. In Madrid sind am 20. August beim schwersten Flugzeugunglück in Spanien seit 25 Jahren 154 Menschen ums Leben gekommen. Nur 18 der 172 Menschen an Bord des Flugzeugs, das vom Madrider Flughafen Barajas zu den Kanarischen Inseln unterwegs war, haben die Tragödie überlebt. Am folgenden Tag habe ich im Namen des Europäischen Parlaments eine Erklärung abgegeben. Heute möchte ich erneut den Familien und Freunden der Verstorbenen unsere Solidarität und unsere Unterstützung bekunden. Nur wenige Tage nach der Tragödie von Madrid, am 24. August, stürzte nach dem Start von der kirgisischen Hauptstadt Bischkek ein weiteres Flugzeug ab. Dabei fanden 68 Menschen den Tod. Ich möchte in Ihrer aller Namen auch den Opfern dieses und aller anderen tragischen Unglücke unsere tiefste Anteilnahme ausdrücken. Ich darf Sie bitten, sich zu einem stillen Gedenken von Ihren Plätzen zu erheben. Seit inzwischen fast zwei Jahrzehnten hat Polen seinen rechtmäßigen Platz im Kreis der freien und demokratischen europäischen Nationen eingenommen und ist, wie wir alle wissen, seit dem 1. Mai 2004 Mitglied der Europäischen Union. Sein Beitrag zu diesem Anliegen macht Bronisław Geremek, langjähriges Mitglied des polnischen Parlaments und Außenminister von 1997–2000, zweifellos zu einem der Gründerväter und wichtigsten Gestalter des neuen Polen. Seit 2004 war er Mitglied des Europäischen Parlaments. Wir lernten ihn kennen als einen Menschen, der wirklich an das europäische Projekt glaubte. Es spiegelte seine Ideale und Überzeugungen wider, nämlich die der Versöhnung, des Dialogs und des Kompromisses. Ich bewunderte sehr seine einzigartige Fähigkeit, gleichzeitig Polen und der Europäischen Union nahe zu sein. Stets hat er sich für den Integrationsprozess eingesetzt, den er als die beste Lösung für die Zukunft seines Landes und unseres Kontinents verstand. Wir haben einen außerordentlichen Kollegen verloren. Sein plötzlicher und tragischer Tod hat eine Lücke hinterlassen, die nur schwer zu schließen sein wird. Ich möchte an dieser Stelle seiner Familie – vor allem seinen beiden Söhnen – und allen seinen Freunden mein tiefstes Beileid aussprechen. Wir werden Bronisław Geremek im Europäischen Parlament stets ein ehrendes Andenken bewahren. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit großer Trauer haben wir, ebenfalls Anfang August, vom Tode unseres Kollegen Willi Piecyk kurz vor seinem 60. Geburtstag erfahren. Auch hier möchte ich den Hinterbliebenen im Namen des Europäischen Parlaments unsere tief empfundene Anteilnahme aussprechen. Willi Piecyk war Mitglied des Europäischen Parlaments seit 1992. Er engagierte sich insbesondere im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr, wo er über Jahre hinweg als Obmann der PSE-Fraktion seine Aufgaben wahrnahm. Noch vor wenigen Wochen haben wir gemeinsam mit ihm den ersten Europäischen Tag der Meere begehen können. Damals hatte ich den Eindruck – obwohl ich von seiner schweren Krankheit wusste –, dass es ihm doch besser zu gehen schien. Aber dieser Eindruck hat leider getrogen. Willi Piecyk wird uns in vieler Hinsicht als Initiator von vielen wichtigen Initiativen in Erinnerung bleiben. Mit Willi Piecyk verlieren wir einen allseits geschätzten und von uns allen geachteten Kollegen. Wir werden auch seiner immer in Dankbarkeit gedenken. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Leider muss ich Ihnen auch den Tod einer weiteren lieben ehemaligen Kollegin bekannt geben. Am 4. August verstarb unser ehemaliges Mitglied Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti, die 1979 mit mir – und deswegen habe ich eine ganz besonders intensive Erinnerung an sie –ins Parlament gewählt wurde und hier ihre Arbeit für Europa, für die Einigung aufnahm. Sie war stellvertretende Vorsitzende der damaligen EVP-Fraktion und hat von 1982 bis 1987 das Amt einer Vizepräsidentin wahrgenommen. Sie war dann auch für einige Zeit Vorsitzende des Politischen Ausschusses – des Vorgängerausschusses des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten. Durch ihr Engagement in der Politik war Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti eine Inspiration gerade für viele Frauen. Sie leistete als Mitglied des Europäischen Parlaments einen wertvollen Beitrag, indem sie sich mit Großherzigkeit und intellektuellem Mut für die europäische Einigung einsetzte."@mt15
"− Dames en heren, ik vrees dat ik enkele zeer trieste mededelingen voor u heb. Tijdens de zomer hebben we met grote droefheid kennis genomen van de tragische dood van onze vriend en collega professor Bronisław Geremek. Hij was een groot Pools patriot en een echte Europeaan die decennialang onvermoeibaar campagne heeft gevoerd om het Poolse volk te laten delen in de fundamentele waarden van democratie, vrijheid, mensenrechten en de rechtsorde. Zijn grote betrokkenheid bij de democratische oppositie en de grote volksbeweging Solidarność hebben uiteindelijk hun vruchten afgeworpen. Een paar dagen maar na de tragedie in Madrid, op 24 augustus, stortte een ander vliegtuig kort na het opstijgen neer in Bishkek, de hoofdstad van Kyrgyzstan. 68 passagiers en de bemanning kwamen om. Ik denk dat ik namens iedereen in het Parlement spreek als ik onze innige deelneming betuig met de slachtoffers van deze en andere tragische gebeurtenissen. Ik zou iedereen willen verzoeken te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen in nagedachtenis aan hen die het leven hebben verloren. Polen bezet nu al sinds bijna twee decennia zijn rechtmatige plaats tussen de vrije en democratische naties van Europa en is – zoals we allemaal weten – sinds 1 mei 2004 lid van de Europese Unie. Zijn bijdrage aan deze prestatie maakt Bronisław Geremek – die jarenlang lid is geweest van de Sejm, het lagerhuis van het Poolse parlement en van 1997 tot 2000 minister van Buitenlandse zaken was van zijn land – ongetwijfeld tot een van de grondleggers en belangrijkste architecten van het nieuwe Polen. Bronisław Geremek is lid van het Europees Parlement geweest sinds 2004. We kenden hem als een man met een diepgeworteld en oprecht geloof in het Europese project. Een geloof dat zijn idealen en overtuigingen belichaamde: verzoening, dialoog en compromis. Ik had grote bewondering voor zijn unieke vermogen om tegelijkertijd dicht bij zijn eigen land en bij de Europese Unie te staan. Onvermoeibaar zette hij zich in voor het integratieproces dat hij zag als de beste oplossing voor de toekomst van zijn land, sterker nog, voor die van het hele continent. We hebben een uitzonderlijk iemand verloren op het Europese toneel, een collega wiens tragische en vroegtijdige dood een leegte heeft achtergelaten die moeilijk zal kunnen worden opgevuld. Ik wil mijn diepgevoelde medeleven betuigen aan zijn gezin – en vooral zijn twee zonen – en al zijn vrienden. Iedereen in het Europees Parlement zal zijn herinnering in ere houden. Dames en heren, we hebben ook begin augustus met grote droefheid kennis genomen van het overlijden van onze collega Willi Piecyk, kort voor zijn zestigste verjaardag. Ook bij deze trieste gebeurtenis zou ik namens het Europees Parlement ons oprechte medeleven willen uitspreken met zijn familieleden en vrienden. Willy Piecyk is lid van het Europees Parlement geweest sinds 1992. Hij was toonaangevend in de Commissie vervoer en toerisme, waarin hij jarenlang woordvoerder van de sociaal-democratische fractie was. Een paar weken geleden was hij nog in de gelegenheid met ons de eerste Europese dag van de zee te vieren. Ik wist hoe ernstig ziek hij was, maar toen had ik de indruk dat zijn gezondheid verbeterd was. Helaas was die indruk verkeerd. Willi Piecyk zal op allerlei manieren in onze gedachten voortleven als de initiatiefnemer van veel belangrijke projecten. Met zijn heengaan verliezen we een collega die het respect en de waardering genoot van iedereen hier in het Parlement. Ook aan Willi Piecyk zullen we altijd in dankbaarheid terugdenken. Dames en heren, ik moet u ook informeren over het overlijden van een zeer geliefde oud-collega, Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti, op 4 augustus jongstleden. Ik heb bijzonder levendige herinneringen aan haar, want ze kwam tegelijk met mij in 1979 in het Europees Parlement, waar ze de kwestie Europa en Europese integratie op zich nam. Ze is vicevoorzitter van de Fractie van de Europese Volkspartij geweest en was van 1982 tot 1987 vicevoorzitter van het Europees Parlement. Een andere politieke functie die ze een tijd lang bekleedde was het voorzitterschap van de Commissie politieke zaken van het Europees Parlement, de voorloper van de Commissie buitenlandse zaken. Door haar politieke engagement was Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti een inspiratie, vooral voor vrouwen, en als lid van het Europees Parlement was zij een vrouw met intellectuele moed en compassie die een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de Europese integratie. We zullen met grote genegenheid aan haar terugdenken. Dames en heren, tijdens het zomerreces heeft zich een reeks tragische vliegtuigongevallen voorgedaan. Op 20 augustus vonden 154 mensen de dood bij Spanje’s ernstigste vliegtuigongeval in 25 jaar. Slechts 18 van de 172 mensen aan boord van het toestel, dat op weg was van de luchthaven Barajas in Madrid naar de Canarische eilanden, overleefden de tragedie. De dag na de crash heb ik namens het Europees Parlement een verklaring afgelegd en vandaag zou ik die boodschap van solidariteit en steun aan de familieleden en vrienden van de overledenen willen herhalen."@nl3
"− Panie i panowie! Niestety muszę przekazać państwu kilka bardzo smutnych wiadomości. Latem dotarła do nas informacja o tragicznej śmierci naszego przyjaciela i kolegi, profesora Bronisława Geremka. Był on wielkim polskim patriotą i prawdziwym Europejczykiem, który przez dziesiątki lat niestrudzenie walczył o to, aby Polacy mogli dzielić podstawowe wartości demokracji, wolności, praw człowieka i zasady państwa prawa. Jego zaangażowanie w demokratyczną opozycję i potężny oraz popularny ruch solidarnościowy w końcu zaowocowały. Panie i panowie! Podczas przerwy wakacyjnej wydarzyła się cała seria tragicznych wypadków lotniczych. 20 sierpnia doszło w Hiszpanii do najtragiczniejszej od 25 lat w historii tego kraju katastrofy lotniczej, w której zginęły 154 osoby. Przeżyło zaledwie 18 ze 172 osób znajdujących się na pokładzie samolotu, który leciał z lotniska Barajas w Madrycie na Wyspy Kanaryjskie. Dzień po katastrofie złożyłem w imieniu Parlamentu Europejskiego oświadczenie i dziś chciałbym ponownie zapewnić o naszej solidarności i wsparciu dla rodzin i przyjaciół ofiar. Zaledwie kilka dni po katastrofie w Madrycie, 24 sierpnia, kolejny samolot rozbił się tuż po starcie, tym razem w stolicy Kirgistanu, Biszkeku. Śmierć poniosło w sumie 68 osób, w tym pasażerów i członków załogi. W imieniu wszystkich członków tej Izby chciałbym złożyć ofiarom zarówno tych, jak i innych tragicznych wypadków najszczersze kondolencje. Teraz proszę państwa o powstanie i uczczenie minutą ciszy tych, którzy stracili życie. Już prawie dwadzieścia lat Polska zajmuje prawowite miejsce wśród wolnych i demokratycznych narodów europejskich oraz, jak wszystkim nam wiadomo, od 1 maja 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej. W sukcesie tym swój udział bez wątpienia miał Bronisław Geremek, jeden z ojców i głównych architektów nowej Polski, który przez wiele lat był również posłem do Sejmu, niższej izby polskiego parlamentu, oraz w latach 1997 – 2000 pełnił w swoim kraju funkcję ministra spraw zagranicznych. Bronisław Geremek od 2004 roku był posłem do Parlamentu Europejskiego. Znaliśmy go jako człowieka, który głęboko i szczerze wierzył w projekt europejski. Projekt ten reprezentował jego ideały i przekonania, którymi były pojednanie, dialog i kompromis. Podziwiałem jego wyjątkową umiejętność jednoczesnego utrzymywania bliskich kontaktów z własnym krajem i z Unią Europejską. Bronisław Geremek niestrudzenie pracował na rzecz procesu integracji, który uważał za najlepsze rozwiązanie dla przyszłości własnego kraju oraz naszego kontynentu jako całości. Straciliśmy wyjątkową postać, która odgrywała ważną rolę na scenie europejskiej; kolegę, którego tragiczna i przedwczesna śmierć pozostawiła pustkę, którą ciężko będzie wypełnić. Pragnę złożyć najszczersze kondolencje rodzinie, zwłaszcza dwóm synom, jak również wszystkim przyjaciołom Bronisława Geremka. Wspomnienie o nim na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Panie i panowie! Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy także wiadomość o śmierci naszego kolegi, Williego Piecyka, który zmarł na początku sierpnia, tuż przed swoimi 60. urodzinami, . Również w tym miejscu w imieniu Parlamentu Europejskiego pragnę złożyć na ręce jego rodziny i przyjaciół wyrazy najgłębszego współczucia. Willy Piecyk od 1992 roku sprawował funkcję posła do Parlamentu Europejskiego. Był on czołową postacią Komisji ds. Transportu i Turystyki, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję rzecznika Grupy Socjalistycznej. Jeszcze kilka tygodni temu wspólnie świętowaliśmy pierwszy Europejski Dzień Morza. Mimo iż wiedziałem wtedy o jego poważnej chorobie, wydawało mi się, że stan jego zdrowia uległ poprawie. Niestety było to błędne wrażenie. Willi Piecyk pozostanie w naszej pamięci jako inicjator wielu ważnych projektów. Jego odejście oznacza dla nas stratę kolegi, który cieszył się szacunkiem i uznaniem wszystkich członków tej Izby. Również w stosunku do Williego Piecyka zachowamy wieczną wdzięczność. Panie i panowie! Niestety muszę też poinformować państwa o śmierci naszej ukochanej byłej koleżanki, Marii Luisy Cassanmagnago Cerretti, która zmarła 4 sierpnia. Jej osobę mam szczególnie żywo w pamięci, ponieważ wstąpiła ona do Parlamentu Europejskiego w tym samym czasie co ja, czyli w 1979 roku, i przejęła w tej Izbie sprawy związane z Europą oraz integracją europejską. Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Grupy Europejskiej Partii Ludowej, a w latach 1982 – 1987 wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Do innych funkcji, jakie sprawowała, zalicza się również przewodniczenie przez jakiś czas Komisji Spraw Politycznych przy Parlamencie Europejskim, która była poprzednikiem Komisji Spraw Zagranicznych. Dzięki swojemu zaangażowaniu politycznemu Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti była inspiracją zwłaszcza dla kobiet. Jako posłanka do Parlamentu Europejskiego była kobietą posiadającą odwagę intelektualną i współczucie i która wniosła znaczny wkład w integrację europejską. Zachowamy o niej czułe wspomnienia."@pl16
"− Senhoras e Senhores Deputados, infelizmente, tenho algumas declarações muito tristes a fazer. Durante o Verão, foi com muito pesar que tomámos conhecimento da morte trágica do nosso amigo e colega Professor Bronisław Geremek. Era um grande patriota polaco e um verdadeiro europeu que, durante décadas, lutou incansavelmente para que o povo polaco partilhasse os valores fundamentais da democracia, da liberdade, dos direitos humanos e do Estado de Direito. O seu empenho na oposição democrática e no grande movimento popular Solidarność acabaram por dar frutos. Apenas alguns dias depois da tragédia de Madrid, em 24 de Agosto, outra aeronave despenhou-se pouco depois de levantar voo da capital do Quirguizistão, Bishkek, matando 68 dos passageiros e tripulação. Gostaria de expressar, em nome de todos os membros desta Assembleia, as nossas mais sentidas condolências às vítimas deste e de outros acontecimentos trágicos. Peço agora que se levantem e que guardemos um minuto de silêncio em memória daqueles que perderam a vida. Há quase duas décadas, a Polónia ocupa o seu lugar legítimo entre as nações livres e democráticas da Europa e, como todos sabemos, pertence à União Europeia desde 1 de Maio de 2004. A sua contribuição para estas realizações fez indiscutivelmente de Bronisław Geremek – membro da Dieta polaca, a Câmara Baixa do Parlamento, durante muitos anos e Ministro dos Negócios Estrangeiros do seu país entre 1997 e 2000 – um dos pais fundadores e um dos principais arquitectos da nova Polónia. Bronisław Geremek era deputado ao PE desde 2004. Conhecíamo-lo como um homem cuja fé no projecto europeu era profunda e genuína. Este projecto englobava os seus ideais e as suas convicções: reconciliação, diálogo e compromisso. Pessoalmente, nutria grande admiração pela sua capacidade ímpar de estar simultaneamente próximo do seu país e da União Europeia. Bronisław Geremek trabalhou incansavelmente no processo de integração, o qual considerava a melhor solução para o futuro do seu país e de todo o nosso continente. A Europa perdeu uma figura excepcional, um colega cuja morte trágica e prematura deixou um vazio difícil de preencher. Gostaria de apresentar as minhas sentidas condolências à sua família – em especial aos seus dois filhos – e a todos os seus amigos. Nós, no Parlamento Europeu, honraremos sempre a sua memória. Senhoras e Senhores Deputados, no início de Agosto, tomámos igualmente conhecimento com imensa mágoa da morte do nosso colega Willi Piecyk, pouco tempo antes do seu sexagésimo aniversário. Também nesta triste ocasião, gostaria de apresentar em nome do Parlamento Europeu os nossos mais profundos pêsames à sua família e aos seus amigos. Willy Piecyk era deputado ao PE desde 1992. Era uma figura proeminente na Comissão dos Transportes e do Turismo, onde ocupou o cargo de porta-voz do grupo socialista durante muitos anos. Há apenas algumas semanas, contámos com a sua presença nas comemorações do primeiro Dia Europeu do Mar. Na altura, apesar de ter conhecimento da sua doença grave, pareceu-me que a sua saúde estava a melhorar. Infelizmente, estava enganado. Willi Piecyk permanecerá nas nossas memórias como o impulsionador de muitos projectos importantes. Com o seu falecimento, perdemos um colega respeitado e estimado por todos os membros desta Assembleia. De igual modo, recordaremos Willi Piecyk com eterna gratidão. Senhoras e Senhores Deputados, lamento ter igualmente de informar-vos da morte de uma antiga colega que nos era muito querida, Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti, que faleceu em 4 de Agosto. Conservo recordações muito vivas dela, uma vez que entrámos ao mesmo tempo para o Parlamento Europeu, em 1979, altura em que ela assumiu a causa da Europa e da integração europeia nesta Assembleia. Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti foi vice-presidente do Grupo do Partido Popular Europeu e ocupou o cargo de vice-presidente do Parlamento Europeu entre 1982 e 1987. As suas outras funções políticas incluíram a presidência da Comissão dos Assuntos Políticos, a antecessora da Comissão dos Assuntos Externos, durante um mandato. Pelo seu empenho político, Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti era uma inspiração, em especial para as mulheres, e, enquanto membro do Parlamento Europeu, era uma mulher de coragem intelectual e de compaixão que deu uma contribuição valiosa para a integração europeia. Recordá-la-emos com imensa amizade. Senhoras e Senhores Deputados, durante a pausa de Verão, ocorreu uma série de desastres aéreos trágicos. Em 20 de Agosto, o mais grave desastre aéreo em Espanha em 25 anos causou a morte de 154 pessoas. Apenas 18 dos 172 passageiros a bordo da aeronave, que partia do aeroporto de Barajas, em Madrid, com destino às Ilhas Canárias, sobreviveram à tragédia. No dia seguinte ao acidente, emiti uma declaração em nome do Parlamento Europeu e hoje gostaria de reiterar essa mensagem de solidariedade e de apoio às famílias e aos amigos das vítimas."@pt17
"Meine Damen und Herren! Ich muss Ihnen leider einige sehr traurige Mitteilungen machen. Während des Sommers erfuhren wir mit großer Trauer vom tragischen Tod unseres Freundes und Kollegen Professor Bronisław Geremek. Er war ein großer polnischer Patriot und ein echter Europäer. Jahrzehntelang kämpfte er darum, für das polnische Volk die Grundwerte der Demokratie, der Freiheit, der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit zu erlangen. Sein Engagement für die demokratische Opposition und die große Volksbewegung Solidarność hat Früchte getragen. Wir werden Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti in guter Erinnerung behalten. Meine Damen und Herren! Während der Sommerpause haben sich eine Reihe tragischer Flugzeugkatastrophen ereignet. In Madrid sind am 20. August beim schwersten Flugzeugunglück in Spanien seit 25 Jahren 154 Menschen ums Leben gekommen. Nur 18 der 172 Menschen an Bord des Flugzeugs, das vom Madrider Flughafen Barajas zu den Kanarischen Inseln unterwegs war, haben die Tragödie überlebt. Am folgenden Tag habe ich im Namen des Europäischen Parlaments eine Erklärung abgegeben. Heute möchte ich erneut den Familien und Freunden der Verstorbenen unsere Solidarität und unsere Unterstützung bekunden. Nur wenige Tage nach der Tragödie von Madrid, am 24. August, stürzte nach dem Start von der kirgisischen Hauptstadt Bischkek ein weiteres Flugzeug ab. Dabei fanden 68 Menschen den Tod. Ich möchte in Ihrer aller Namen auch den Opfern dieses und aller anderen tragischen Unglücke unsere tiefste Anteilnahme ausdrücken. Ich darf Sie bitten, sich zu einem stillen Gedenken von Ihren Plätzen zu erheben. Seit inzwischen fast zwei Jahrzehnten hat Polen seinen rechtmäßigen Platz im Kreis der freien und demokratischen europäischen Nationen eingenommen und ist, wie wir alle wissen, seit dem 1. Mai 2004 Mitglied der Europäischen Union. Sein Beitrag zu diesem Anliegen macht Bronisław Geremek, langjähriges Mitglied des polnischen Parlaments und Außenminister von 1997–2000, zweifellos zu einem der Gründerväter und wichtigsten Gestalter des neuen Polen. Seit 2004 war er Mitglied des Europäischen Parlaments. Wir lernten ihn kennen als einen Menschen, der wirklich an das europäische Projekt glaubte. Es spiegelte seine Ideale und Überzeugungen wider, nämlich die der Versöhnung, des Dialogs und des Kompromisses. Ich bewunderte sehr seine einzigartige Fähigkeit, gleichzeitig Polen und der Europäischen Union nahe zu sein. Stets hat er sich für den Integrationsprozess eingesetzt, den er als die beste Lösung für die Zukunft seines Landes und unseres Kontinents verstand. Wir haben einen außerordentlichen Kollegen verloren. Sein plötzlicher und tragischer Tod hat eine Lücke hinterlassen, die nur schwer zu schließen sein wird. Ich möchte an dieser Stelle seiner Familie – vor allem seinen beiden Söhnen – und allen seinen Freunden mein tiefstes Beileid aussprechen. Wir werden Bronisław Geremek im Europäischen Parlament stets ein ehrendes Andenken bewahren. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit großer Trauer haben wir, ebenfalls Anfang August, vom Tode unseres Kollegen Willi Piecyk kurz vor seinem 60. Geburtstag erfahren. Auch hier möchte ich den Hinterbliebenen im Namen des Europäischen Parlaments unsere tief empfundene Anteilnahme aussprechen. Willi Piecyk war Mitglied des Europäischen Parlaments seit 1992. Er engagierte sich insbesondere im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr, wo er über Jahre hinweg als Obmann der PSE-Fraktion seine Aufgaben wahrnahm. Noch vor wenigen Wochen haben wir gemeinsam mit ihm den ersten Europäischen Tag der Meere begehen können. Damals hatte ich den Eindruck – obwohl ich von seiner schweren Krankheit wusste –, dass es ihm doch besser zu gehen schien. Aber dieser Eindruck hat leider getrogen. Willi Piecyk wird uns in vieler Hinsicht als Initiator von vielen wichtigen Initiativen in Erinnerung bleiben. Mit Willi Piecyk verlieren wir einen allseits geschätzten und von uns allen geachteten Kollegen. Wir werden auch seiner immer in Dankbarkeit gedenken. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Leider muss ich Ihnen auch den Tod einer weiteren lieben ehemaligen Kollegin bekannt geben. Am 4. August verstarb unser ehemaliges Mitglied Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti, die 1979 mit mir – und deswegen habe ich eine ganz besonders intensive Erinnerung an sie –ins Parlament gewählt wurde und hier ihre Arbeit für Europa, für die Einigung aufnahm. Sie war stellvertretende Vorsitzende der damaligen EVP-Fraktion und hat von 1982 bis 1987 das Amt einer Vizepräsidentin wahrgenommen. Sie war dann auch für einige Zeit Vorsitzende des Politischen Ausschusses – des Vorgängerausschusses des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten. Durch ihr Engagement in der Politik war Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti eine Inspiration gerade für viele Frauen. Sie leistete als Mitglied des Europäischen Parlaments einen wertvollen Beitrag, indem sie sich mit Großherzigkeit und intellektuellem Mut für die europäische Einigung einsetzte."@ro18
"− Dámy a páni, musím vám bohužiaľ oznámiť niekoľko veľmi smutných správ. V lete sme sa s veľkou ľútosťou dozvedeli o tragickom úmrtí nášho priateľa a kolegu profesora Bronisława Geremka. Bol to veľký poľský vlastenec a pravý Európan, ktorý sa desiatky rokov neúnavne snažil presviedčať Poliakov, aby zdieľali základné hodnoty demokracie, slobodu, ľudské práva a právny štát. Jeho oddanosť demokratickej opozícii a veľkému ľudovému hnutiu Solidarita nakoniec priniesli ovocie. Dámy a páni, počas letných prázdnin došlo k množstvu tragických leteckých nešťastí. Dňa 20. augusta pri najhoršom leteckom nešťastí Španielska za posledných 25 rokov zahynulo 154 osôb. Tragédiu prežilo len 18 osôb z celkového počtu 172 osôb, ktoré sa nachádzali na palube lietadla smerujúceho z madridského letiska Barajas na Kanárske ostrovy. Deň po tejto havárii som v mene Európskeho parlamentu vydal vyhlásenie a dnes by som toto vyjadrenie solidarity a podpory chcel zopakovať a podporiť rodiny a priateľov tých, ktorí zahynuli. Dňa 24. augusta, len pár dní po madridskej tragédii, havarovalo krátko po štarte z hlavného mesta Kirgizska Biškeku ďalšie lietadlo, pričom o život prišlo 68 cestujúcich a členov posádky. Za všetkých poslancov tohto Parlamentu by som chcel vyjadriť našu najúprimnejšiu sústrasť s obeťami týchto a ďalších tragických udalostí. Dovolím si vás požiadať, aby ste povstali a minútou ticha uctili pamiatku tých, ktorí prišli o život. Teraz už takmer dve desatročia Poľsko zaujíma svoje oprávnené miesto medzi slobodnými a demokratickými štátmi Európy, a ako všetci vieme, od 1. mája 2004 je členom Európskej únie. Bronisław Geremek, ktorý veľa rokov pôsobil aj jako poslanec Sejmu, dolnej komory poľského parlamentu, a od roku 1997 až do roku 2000 zastával funkciu ministra zahraničia, bol jedným zo zakladateľov a hlavných architektov nového Poľska. Od roku 2004 bol Bronisław Geremek poslancom Európskeho parlamentu. Poznali sme ho ako človeka, ktorého viera v európsky projekt bola hlboká a úprimná. Stelesňoval jeho ideály a presvedčenie: uzmierenie, dialóg a kompromis. Veľmi som obdivoval jeho jedinečnú schopnosť byť blízko svojej krajiny a zároveň blízko Európskej únie. Neúnavne pracoval pre proces integrácie, ktorý považoval za najlepšie riešenie pre budúcnosť svojej krajiny, a vlastne pre celý náš kontinent. Na európskej scéne sme stratili výnimočnú osobnosť, kolegu, ktorého tragická a predčasná smrť zanechala prádzne miesto, ktoré bude ťažké zaplniť. Dovoľte mi, aby som vyjadril svoju najhlbšiu sústrasť jeho rodine, najmä jeho dvom synom, a všetkým jeho priateľom. My, členovia Európskeho parlamentu, budeme navždy ctiť jeho pamiatku. Dámy a páni, s hlbokou ľútosťou sme začiatkom augusta prijali aj správu, že krátko pred svojimi 60. narodeninami odišiel náš kolega pán Willi Piecyk. Pri tejto smutnej príležitosti by som chcel v mene Európskeho parlamentu prejaviť našu najhlbšiu sústrasť jeho rodine a priateľom. Willy Piecyk bol poslancom Európskeho parlamentu od roku 1992. Bol hlavnou osobnosťou Výboru pre dopravu a cestovný ruch, kde veľa rokov pôsobil ako hovorca za skupinu socialistov. Ešte pred niekoľkými týždňami spolu s nami oslavoval prvý Európsky námorný deň. Aj keď som vedel, že je vážne chorý, vtedy sa mi zdalo, že sa jeho zdravie zlepšuje. Tento dojem bol bohužiaľ mylný. Willi Piecyk nám zostane v pamäti ako iniciátor mnohých dôležitých projektov. Jeho odchodom sme stratili kolegu, ktorý mal úctu a vážnosť všetkých poslancov tohto Parlamentu. Aj na Williho Piecyka budeme spomínať s trvalou vďačnosťou. Dámy a páni, musím vám bohužiaľ oznámiť aj to, že dňa 4. augusta zomrela veľmi obľúbená bývalá kolegyňa Maria Luisa Cassanmagnago Cerrettiová. Vybavujem si ju obzvlášť živo, lebo sa stala poslankyňou Európskeho parlamentu v rovnakom čase ako ja, v roku 1979, keď sa tu začala zaoberať problematikou Európy a európskej integrácie. Pôsobila ako podpredsedníčka skupiny Európskej ľudovej strany a v rokoch 1982 až 1987 bola podpredsedníčkou Európskeho parlamentu. V rámci svojho ďalšieho politického pôsobenia predsedala Výboru pre politické záležitosti Európskeho parlamentu, ktorý bol istý čas predchodcom Výboru pre zahraničné veci. Svojou politickou angažovanosťou bola Maria Luisa Cassanmagnago Cerrettiová inšpiráciou predovšetkým pre ženy a ako poslankyňa Európskeho parlamentu bola ženou, ktorá sa vyznačovala intelektuálnou odvahou a súcitom, a ktorá významným spôsobom prispela k európskej integrácii. Budeme na ňu s láskou spomínať."@sk19
"− Gospe in gospodje, bojim se, da imam nekaj zelo žalostnih novic. Poleti smo z veliko žalostjo izvedeli za tragično smrt našega prijatelja in kolega profesorja Bronisława Geremeka. Bil je velik poljski patriot in pravi Evropejec, ki se je desetletja neumorno zavzemal, da bi bil poljski narod deležen temeljnih vrednot demokracije, svobode, človekovih pravic in pravne države. Njegova zavezanost demokratski opoziciji in velikemu ljudskemu gibanju Solidarnost je nazadnje obrodila sadove. Gospe in gospodje, med poletnimi počitnicami, se je zgodila vrsta tragičnih letalskih nesreč. 20. avgusta je v najhujši španski letalski nesreči v zadnjih 25 letih umrlo 154 ljudi. Le 18 od 172 potnikov na letalu, ki je letelo iz madridskega letališča Barajas na Kanarske otoke, je preživelo tragedijo. Dan po nesreči sem dal izjavo v imenu Evropskega parlamenta in danes bi rad ponovil sporočilo solidarnosti in podpore družinam in prijateljem pokojnih. Le nekaj dni po madridski tragediji, 24. avgusta, se je kmalu po vzletu iz Biškeka, glavnega mesta Kirgizije, zrušilo drugo letalo in umrlo je 68 potnikov in članov posadke. Rad bi v imenu vseh v tem parlamentu izrazil naše iskreno sožalje žrtvam teh in drugih tragičnih dogodkov. Prosil bi, da vstanete za minuto tišine v spomin na tiste, ki so izgubili življenja. Poljska ima zdaj že skoraj dvajset let svoje zasluženo mesto med svobodnimi in demokratičnimi narodi Evrope in je, kot vsi vemo, od 1. maja 2004 članica Evropske unije. K temu je nedvomno pripomogel eden od ustanoviteljev in glavnih arhitektov nove Poljske Bronisław Geremek, dolgoletni član Sejma, spodnjega doma poljskega parlamenta, in poljski zunanji minister v času od 1997 do 2000. Bronisław Geremek je bil član Evropskega parlamenta od leta 2004. Poznali smo ga kot človeka, ki je globoko in resnično verjel v evropski projekt. Poosebljal je njegove ideale in prepričanja: usklajevanje, dialog in kompromis. Občudujem njegovo edinstveno sposobnost, da je bil hkrati blizu svoji državi in blizu Evropski uniji. Neumorno je delal za integracijski proces, ki ga je imel za najboljšo rešitev za prihodnost svoje države in v resnici za našo celino v celoti. Na evropskem prizorišču smo izgubili izjemen lik, tragična in prezgodnja smrt kolega je pustila praznino, ki jo bo težko zapolniti. Rad bi izrazil globoko sožalje njegovi družini, še posebno sinovoma, in vsem njegovim prijateljem. V Evropskem parlamentu bomo vedno častili njegov spomin. Gospe in gospodje, na začetku avgusta smo z veliko žalostjo izvedeli tudi za smrt našega kolega Willyja Piecyka malo pred njegovim 60. rojstnim dnevom. Tudi ob tej žalostni priložnosti bi rad v imenu Evropskega parlamenta izrazil naše globoko sožalje njegovi družini in prijateljem. Willy Piecyk je bil član Evropskega parlamenta od leta 1992. Bil je vodilni lik Odbora za promet in turizem, v katerem je bil dolga leta predstavnik skupine socialdemokratov. Samo nekaj tednov nazaj je bil sposoben, da se nam je pridružil pri praznovanju prvega evropskega dneva pomorstva. Takrat se mi je, čeprav sem vedel za njegovo hudo bolezen, zdelo, da se njegovo zdravje izboljšuje. Na žalost je bil ta vtis napačen. Willi Piecyk bo ostal v našem spominu v različnih pogledih kot pobudnik številnih pomembnih projektov. Z njegovo smrtjo smo izgubili kolega, ki je užival spoštovanje in naklonjenost vseh v tem parlamentu. Tudi Willija Piecyka se bomo spominjali s trajno hvaležnostjo. Gospe in gospodje, bojim se, da vas moram obvestiti tudi o smrti priljubljene nekdanje kolegice Marie Luise Cassanmagnano Cerretti, ki je umrla 4. avgusta. Nanjo imam še posebno živ spomin, ker se je pridružila Evropskemu parlamentu istega dne kot jaz leta 1979, ko se je zavzela za Evropo in evropsko združitev v tem parlamentu. Bila je podpredsednica v skupini Evropske ljudske stranke in podpredsednica Evropskega parlamenta od leta 1982 do 1987. Njene politične funkcije so vključevale tudi predsedovanje Odboru Evropskega parlamenta za politične zadeve, predhodniku sedanjega Odbora za zunanje zadeve. S svojo politično zavzetostjo je bila Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti navdih, zlasti za ženske, in kot članica Evropskega parlamenta je bila ženska z intelektualnim pogumom in sočutjem, ki je dala dragocen prispevek k evropskemu povezovanju. Spominjali se je bomo z veliko naklonjenostjo."@sl20
"− Mina damer och herrar! Dessvärre har jag några mycket sorgliga meddelanden att framföra. Under sommaren fick vi med stor sorg veta att vår vän och kollega professor Bronislaw Geremek avlidit. Han var en stor polsk patriot och en sann europé som i decennier outtröttligt verkade för att Polens folk också skulle få ta del av de grundläggande värderingarna om demokrati, frihet, mänskliga rättigheter och rättsstaten. Hans engagemang i den demokratiska oppositionen och den stora folkliga rörelsen Solidaritet bar i slutändan frukt. Bara några dagar efter tragedin i Madrid kraschade ett annat plan den 24 augusti kort efter start från Kirgizistans huvudstad Bishkek, och 68 av passagerarna och besättningen fick sätta livet till. Jag vill på alla Europaparlamentets ledamöters vägnar framföra våra djupaste kondoleanser till offren i dessa och andra tragiska händelser. Jag vill be er alla resa er upp för en tyst minut till minne av dem som förlorat livet. Polen har i snart två årtionden intagit sin rättmätiga plats bland de fria och demokratiska nationerna i Europa och är som vi alla vet medlem av Europeiska unionen sedan den 1 maj 2004. Bronislaw Geremeks bidrag till dessa landvinningar gjorde honom utan tvekan till en av grundarna och de främsta arkitekterna av det nya Polen, en man som även var ledamot av sejmen, den polska riksdagens underhus i många år och tjänstgjorde som sitt lands utrikesminister från 1997 till 2000. Bronislaw Geremek var ledamot av Europaparlamentet sedan 2004. Vi kände honom som en man som hyste en grundmurad och sann tilltro till det Europeiska projektet. I det integrerades hans tankar och övertygelser om försoning, dialog och kompromiss. Jag beundrade verkligen hans unika förmåga att vara nära sitt land och samtidigt vara nära EU. Han arbetade oförtrutet för integrationsprocessen som han såg som den bästa lösningen för sitt lands framtid och även för hela vår kontinent. En anmärkningsvärd personlighet har försvunnit från den europeiska arenan, en kollega vars tragiska och för tidiga bortgång har efterlämnat ett tomrum som blir svårt att fylla. Jag vill uttrycka mina djupaste deltagande till hans familj, framför allt hans två söner, och alla hans vänner. Vi kommer alltid att ära hans minne här i Europaparlamentet. Mina damer och herrar, det var också med stor sorg vi fick veta i början av augusti att vår kollega Willi Piecyk avlidit kort före sin 60-årsdag. Jag vill även med anledning av denna sorgliga händelse uttrycka Europaparlamentets djupa sympati med hans familj och vänner. Willy Piecyk var ledamot av Europaparlamentet sedan 1992. Han var en ledande person i utskottet för transport och turism där han verkade som talesman för socialistgruppen i många år. För bara några veckor sedan kunde han delta i vårt firande av den första Havets dag i Europa. Det syntes mig som att han var något på bättringsvägen trots sin allvarliga sjukdom. Tyvärr var mitt intryck felaktigt. Willi Piecyk kommer att finnas kvar i våra minnen på många sätt som den som startade många viktiga projekt. Med hans bortgång har vi förlorat en kollega som åtnjöt alla ledamöters respekt och uppskattning. Vi ska också länge minnas Willi Piecyk med en känsla av tacksamhet. Det tynger mig att behöva meddela er att ännu en mycket omtyckt kollega inte längre är ibland oss, Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti som avled den 4 augusti. Jag har särskilt levande minnen av henne då hon blev ledamot av Europaparlamentet samtidigt som jag 1979 när hon här tog upp Europas sak och den europeiska integrationen. Hon verkade som vice ordförande för gruppen för Europeiska folkpartiet och var vice ordförande för Europaparlamentet 1982 till 1987. Hon innehade även andra politiska funktioner, t.ex. under en period ordförandeposten i Europaparlamentets utskott för politiska frågor, föregångaren till dagens utskott för utrikesfrågor. Genom sitt politiska engagemang var Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti inte minst en inspirationskälla för kvinnor, och som ledamot var hon en kvinna med intellektuellt mod och medkänsla som lämnade ett värdefullt bidrag till den europeiska integrationen. Vi kommer att minnas henne med stor tillgivenhet. Under sommaruppehållet har även ett antal tragiska flygkatastrofer inträffat. Den 20 augusti inträffade Spaniens värsta flygkatastrof på 25 år då 154 människor dog. Endast 18 av de 172 ombordvarande på flygplanet överlevde tragedin; de var på väg från Barajas-flygplatsen i Madrid till Kanarieöarna. Dagen efter kraschen gjorde jag ett uttalande på Europaparlamentets vägnar och jag vill i dag upprepa vår solidaritet med och vårt stöd till familjerna och vännerna till de avlidna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(A Ház felállt és egy perces néma csenddel adózott az elhunytak emlékének)"11
"(Członkowie Izby powstali i uczcili minutą ciszy śmierć ofiar)"16
"(Parlamenta sēdes dalībnieki piecēlās kājās un ievēroja minūti garu klusuma brīdi.)"13
"(Täiskogu tõusis püsti ning pidas minutilise leinaseisaku)"5
"Barajas"12
"Bronisław"13
"Cassanmagnago Cerretti"13
"Maria Luisa"13
"Sejm"13,12
"Willi"13
"Willy Piecyk"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph