Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-07-09-Speech-3-366"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080709.35.3-366"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Obeida Assida est un étudiant palestinien. Il a été arrêté en 2003, à l'âge de 17 ans. Il est retenu en détention administrative en Israël, sans charges et sans procès. Saed Yassine est un défenseur des droits de l'homme palestinien. Il a 34 ans. Il est retenu en détention administrative en Israël depuis 2006. Pas de charges, rien n'est retenu contre lui, son épouse et ses enfants n'ont pu lui rendre visite qu'à trois reprises. Noura al Hashlamoun est une femme au foyer de 36 ans. Elle est mère de six enfants. Elle est retenue en détention administrative en Israël depuis septembre 2006, sans charges, sans procès. Marouane Barghouti, inspirateur et rédacteur du document des prisonniers, est retenu en Israël depuis avril 2002. Il y a d'ailleurs, je vous le signale chers collègues, un appel qui continue à circuler pour sa libération; je vous invite toujours à le signer. Tout le monde a bien compris que, si je voulais énumérer la longue liste des milliers de prisonniers palestiniens qui sont retenus aujourd'hui dans les prisons israéliennes, en totale violation du droit international et du droit humanitaire, il me faudrait beaucoup de temps de parole. Chacun d'entre eux, chacune de leur famille mériterait pourtant tout un long discours. Car rien ne leur est épargné: des interrogatoires musclés pouvant aller jusqu'à 188 jours, durant lesquels la torture est avérée, des aveux et des jugements à signer en hébreu, une détention hors de leur territoire en Israël, sans fondement, renouvelable tous les six mois au gré de l'arbitraire, la soumission à une juridiction militaire ad hoc et discriminatoire en dehors de toute justification légale, le non-accès à un avocat pendant les premiers quatre-vingt-dix jours de détention, un droit de visite rendu quasi inexistant. Voilà exactement, Mme De Keyser a raison, ce que l'UE ne peut pas accepter. Tout ceci est absolument inacceptable. Et vous nous dites que vous allez utiliser ce nouveau cas de dialogue. Qu'est-ce qui nous fait penser que, demain, l'Union européenne, vous, Commission, Conseil, serez plus aptes à imposer le respect des clauses qui sont déjà prévues dans l'accord que nous avons, demain, avec le..."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, Obeida Assida je palestinský student. Byl zatčen roku 2003, kdy mu bylo 17 let, a je zadržován v Izraeli na základě administrativního rozhodnutí, aniž by vůči němu byla vznesena obvinění a proběhl soud. Saed Yassine je palestinský bojovník za lidská práva. Je mu 34 let. Od roku 2006 je zadržován v Izraeli na základě administrativního rozhodnutí. Nebylo proti němu vzneseno žádné obvinění, a není ani známo, že by se něčeho dopustil. Jeho ženě a dětem bylo umožněno navštívit jej pouze třikrát. Noura al Hashlamounová je 36 letá žena v domácnosti a matka šesti dětí. Od září 2006 je zadržována v Izraeli na základě administrativního rozhodnutí, aniž by proti ní bylo vzneseno obvinění a proběhl soud. Marwan Barghouti, člověk, který dal podnět a autor dokumentu o vězních, je od dubna 2002 zadržován v Izraeli. Navíc bych chtěla upozornit své kolegy a kolegyně v tomto Parlamentu na skutečnost, že je stále v oběhu žádost o jeho propuštění a uvítám, když ji podepíšete. Každý ví, že pokud bych měla projít celý dlouhý seznam tisíců palestinských vězňů, kteří jsou v současné době zadržováni v izraelských věznicích, přičemž je porušováno mezinárodní právo a právo o ochraně lidských práv, hovořila bych velmi dlouho. Každý z těchto vězňů, každá jejich rodina si však zasluhuje dlouhou řeč. Nebyli ušetřeni ničeho – brutální výslechy, které mohou trvat až 188 dnů a ví se, že jejich součástí bývají mučení, při nichž jsou podepisována doznání a rozsudky v hebrejštině, bezdůvodná zadržování v Izraeli, mimo jejich vlastní území, která jsou svévolně obnovitelná každých šest měsíců, podrobování a diskriminační vojenské jurisdikci, která absolutně nemá právní opodstatnění, neumožnění přístupu k právnímu zástupci po dobu prvních 90 dnů od zadržení, a prakticky žádná práva na návštěvu. Paní De Keyserová správně říká, že přesně to EU nemůže přijmout. To vše je zcela nepřijatelné. A vy nám říkáte, že využijete tohoto nového dialogu. Proč bychom měli věřit, že zítra Evropská unie, vy, Komise a Rada budou schopnější zavést dodržování článků, které jsou již zahrnuty v dohodě, které zítra…"@cs1
"Hr. formand! Obeida Assida er en palæstinensisk studerende. Han blev arresteret i 2003 i en alder af 17 og tilbageholdes administrativt i Israel uden sigtelse og uden rettergang. Saed Yassine er en palæstinensisk menneskerettighedsforkæmper. Han er 34 og har været tilbageholdt administrativt i Israel siden 2006. Han er ikke blevet sigtet, man har ingen beviser mod ham, og hans kone og børn har kun fået lov at besøge ham tre gange. Noura al Hashlamoun er en 36-årig husmor og mor til seks. Hun har været administrativt tilbageholdt i Israel siden september 2006 uden sigtelse og uden rettergang. Marwan Barghouti, ophavsmand og forfatter til fangernes dokument, har været tilbageholdt i Israel siden april 2002. Desuden vil jeg gøre mine parlamentskolleger opmærksom på, at der stadig er en appel for hans løsladelse i omløb, og De er velkommen til at underskrive den når som helst. Alle ved, at det ville kræve lang taletid at gennemgå den lange liste over de tusinder af palæstinensiske fanger, som i øjeblikket sidder fængslet i Israel i strid med folkeretten og menneskerettighederne. Men hver eneste af dem og deres familier fortjener en lang tale. For de er ikke blevet skånet. Brutale afhøringer, der kan vare op til 188 dage, og som er kendt for at omfatte tortur, tilståelser og domme, som er formuleret på hebraisk, ubegrundede tilbageholdelser, som vilkårligt fornys hver sjette måneder, i Israel uden for deres eget område, underkastelse til en diskriminerende militær ad hoc-jurisdiktion, der absolut ingen juridisk berettigelse har, ingen adgang til advokatbistand de første 90 dage af deres tilbageholdelse og praktisk talt ingen ret til at få besøg. Fru De Keyser har ret i, at det præcis er disse ting, som EU ikke kan acceptere. Det er alt sammen fuldstændig uacceptabelt. Og De fortæller os, at De vil gøre brug af denne nye dialog. Hvorfor skulle vi tro, at EU, De, Kommissionen og Rådet vil være bedre i stand til at sikre, at klausulerne, der allerede er i den aftale, vi har, overholdes i morgen med ..."@da2
". Herr Präsident! Obeida Assida ist ein palästinensischer Student. 2003 wurde er im Alter von 17 Jahren festgenommen, und er befindet sich derzeit in Verwaltungshaft in Israel, ohne Anklage und ohne ein gerichtliches Verfahren. Saed Yassine ist ein palästinensischer Menschenrechtsaktivist. Er ist 34 Jahre alt. Seit 2006 befindet er sich in Verwaltungshaft in Israel. Er steht nicht unter Anklage und es liegt nichts gegen ihn vor; seine Ehefrau und seine Kinder durften ihn nur dreimal besuchen. Noura al Hashlamoun ist eine 36-jährige Hausfrau und Mutter von sechs Kindern. Sie ist seit September 2006 in Verwaltungshaft, ohne Anklage und ohne Gerichtsverhandlung. Marwane Barghouti, Initiatior und Verfasser des „Gefangenen-Dokuments“, ist seit April 2002 in Israel inhaftiert. Im Übrigen möchte ich meine Kolleginnen und Kollegen darauf hinweisen, dass ein Aufruf zu seiner Freilassung noch in Umlauf ist, und Ihre Unterschrift dazu ist jederzeit willkommen. Wie Sie alle wissen, würde ich viel Redezeit benötigen, wollte ich die endlose Reihe der Tausenden palästinensischer Gefangener aufzählen, die derzeit unter eklatanter Verletzung des humanitären Völkerrechts in israelischen Gefängnissen einsitzen. Jeder von ihnen, jede ihrer Familien würde allerdings eine lange Rede verdienen. Nichts ist ihnen nämlich erspart geblieben – in unmenschlicher Art durchgeführte Verhöre, die bis zu 188 Tagen dauern können und bekanntlich Folter einschließen, Geständnisse und Urteile, die in Hebräisch zu unterschreiben sind, grundlose Inhaftierung in Israel, außerhalb ihres Gebietes, die willkürlich alle sechs Monate verlängert werden kann, die Unterwerfung unter die diskriminierende Gerichtsbarkeit von Ad-hoc-Militärgerichten, wofür keinerlei gesetzliche Rechtfertigung besteht, kein Zugang zu einem Anwalt in den ersten 90 Tagen ihrer Haft sowie praktisch nicht vorhandene Besuchsrechte. Frau De Keyser hat Recht, dass genau dies von der EU nicht hingenommen werden kann, dass all das völlig inakzeptabel ist. Und Sie reden von diesem neuen Dialog, den Sie nutzen wollen. Weshalb sollten wir denn glauben, dass die Europäische Union, dass Sie, die Kommission und der Rat, künftig besser imstande sein werden, die Achtung der bereits in dem vorhandenen Abkommen enthaltenen Bestimmungen durchzusetzen, wenn morgen..."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ο Obeida Assida είναι ένας παλαιστίνιος φοιτητής. Συνελήφθη το 2003, σε ηλικία 17 ετών, και βρίσκεται υπό διοικητική κράτηση στο Ισραήλ χωρίς κατηγορίες και χωρίς δίκη. Ο Saed Yassine είναι ένας παλαιστίνιος υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι 34 χρονών. Βρίσκεται υπό διοικητική κράτηση στο Ισραήλ από το 2006. Δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, δεν υπάρχει γνωστή κατηγορία εναντίον του, και η γυναίκα και τα παιδιά του είχαν την δυνατότητα να τον επισκεφτούν μόνο τρεις φορές. Η Noura al Hashlamoun είναι μια νοικοκυρά 36 ετών και μητέρα έξι παιδιών. Βρίσκεται υπό διοικητική κράτηση στο Ισραήλ από τον Σεπτέμβριο του 2006 χωρίς κατηγορίες και χωρίς δίκη. Ο Marwan Barghouti, ο υποκινητής και συγγραφέας του εγγράφου των φυλακισμένων, κρατείται στο Ισραήλ από τον Απρίλιο του 2002. Επιπλέον, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων μου βουλευτών στο γεγονός ότι το έγγραφο της έκκλησης απελευθέρωσής του είναι ακόμα διαθέσιμο και είστε ευπρόσδεκτοι να το υπογράψετε οποιαδήποτε στιγμή. Ο καθένας γνωρίζει ότι αν έπρεπε να αναφέρω τη λίστα των χιλιάδων παλαιστίνιων φυλακισμένων οι οποίοι κρατούνται τώρα σε ισραηλινές φυλακές, παραβιάζοντας έτσι τελείως το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα χρειαζόμουν περισσότερο χρόνο αγόρευσης. Ωστόσο, καθένας από αυτούς, καθεμιά από τις οικογένειές τους αξίζει μια μακροσκελή ομιλία. Διότι δεν τους χαρίστηκε τίποτα βίαιες ανακρίσεις που μπορεί να κρατούσαν μέχρι και 188 μέρες και είναι γνωστό ότι περιελάμβαναν βασανιστήρια, ομολογίες και αποφάσεις οι οποίες υπογράφονταν στα εβραϊκά, αδικαιολόγητη κράτηση στο Ισραήλ, εκτός των εδαφών τους, που ανανεώνεται αυθαίρετα κάθε έξι μήνες, υποταγή σε μια ειδική και προκατειλημμένη δικαιοδοσία στρατιωτικού δικαστηρίου χωρίς καμία απολύτως νομική αιτιολόγηση, καμία πρόσβαση σε δικηγόρο κατά τις πρώτες 90 ημέρες της κράτησής τους και ουσιαστικά κανένα δικαίωμα επίσκεψης. Η κ. De Keyser σωστά ισχυρίζεται ότι αυτό ακριβώς δεν μπορεί να αποδεχτεί η ΕΕ. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Και μας λέτε ότι θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον νέο διάλογο. Για ποιο λόγο να πιστέψουμε ότι αύριο η Ευρωπαϊκή Ένωση, εσείς, η Επιτροπή και το Συμβούλιο, θα είστε πιο ικανοί να επιβάλλετε τον σεβασμό των διατάξεων που ήδη συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία που έχουμε, αύριο με..."@el10
"Mr President, Obeida Assida is a Palestinian student. He was arrested in 2003, at the age of 17, and is being held in administrative detention in Israel, without charges and without a trial. Saed Yassine is a Palestinian champion of human rights. He is 34. He has been held in administrative detention in Israel since 2006. He has not been charged and nothing is known against him, and his wife and children have only been able to visit him three times. Noura al Hashlamoun is a 36-year-old housewife and the mother of six children. She has been held in administrative detention in Israel since September 2006, without charges and without a trial. Marwan Barghouti, the instigator and writer of the prisoners’ document, has been held in Israel since April 2002. Moreover, I would draw my fellow MEPs’ attention to the fact that an appeal for his release is still circulating, and you are welcome to sign it at any time. Everybody knows that if I were to go through the long list of thousands of Palestinian prisoners currently held in Israeli prisons, in total violation of international and human rights law, I should need a great deal of speaking time. Yet each of them, each of their families deserves a lengthy speech. For they have been spared nothing – brutal interrogation that may last up to 188 days and is known to include torture, confessions and judgments to be signed in Hebrew, detention without foundation in Israel, outside their own territory, arbitrarily renewable every six months, submission to an and discriminatory military jurisdiction that has absolutely no legal justification, no access to a lawyer for the first 90 days of their detention, and virtually non-existent visiting rights. Mrs De Keyser is right to say that it is precisely this that the EU cannot accept. This is all totally unacceptable. And you tell us that you are going to use this new dialogue. Why should we believe that tomorrow the European Union, you, the Commission and the Council, will be more capable of imposing respect for the clauses already included in the agreement that we have, tomorrow, with the ..."@en4
"Señor Presidente, Obeida Assida es un estudiante palestino. Fue detenido en 2003 a la edad de 17 años y sigue retenido en detención administrativa en Israel, sin cargos y sin juicio. Saed Yassine es un palestino defensor de los derechos humanos. Tiene 34 años. Lleva retenido en detención administrativa en Israel desde 2006. No se han presentado cargos contra él ni se tiene conocimiento de nada en su contra, y su esposa e hijos sólo han podido visitarle tres veces. Noura al Hashlamoun es un ama de casa de 36 años y madre de seis hijos. Lleva retenida en detención administrativa en Israel desde septiembre de 2006, sin cargos y sin juicio. Marwan Barguti, instigador y autor del documento de los prisioneros, lleva retenido en Israel desde abril de 2002. Además, quiero llamar la atención de mis colegas diputados al hecho de que sigue circulando una apelación para su liberación, y están invitados a firmarla en cualquier momento. Todos saben que, si tuviera que enumerar la larga lista de miles de prisioneros palestinos actualmente retenidos en prisiones israelíes, en total violación del Derecho internacional y de los derechos humanos, necesitaría mucho tiempo para mi intervención. Y sin embargo cada uno de ellos, cada una de sus familias, merece un discurso extenso. Porque no se ha tenido con ellos la más mínima clemencia: interrogatorios brutales que pueden durar hasta 188 días y que se sabe que incluyen tortura, confesiones y juicios que tienen que firmar en hebreo, detención injustificada en Israel —fuera de su propio territorio— renovable arbitrariamente cada seis meses, presentación ante una jurisdicción militar y discriminatoria que carece por completo de justificación legal, ausencia de asistencia legal en los primeros 90 días de su detención y derechos de visita prácticamente inexistentes. La señora De Keyser tiene razón al decir que es precisamente esto lo que la UE no puede aceptar. Todo esto es totalmente inadmisible. Y usted nos dice que va a emplear este nuevo diálogo. ¿Qué razón tenemos para creer que mañana la Unión Europea, usted, la Comisión y el Consejo serán más capaces de imponer respeto por las cláusulas ya incluidas en el acuerdo que tenemos, mañana, con el ..."@es21
"Härra juhataja, Obeida Assida on palestiinlasest üliõpilane. Ta arreteeriti 2003. aastal 17aastasena ja teda on Iisraelis haldusarestis kinni peetud, süüdistust esitamata ja kohut pidamata. Saed Yassine on palestiinlasest inimõiguste eest võitleja. Ta on 34. Teda on alates 2006. aastast Iisraelis haldusarestis kinni peetud. Tema suhtes ei ole süüdistust esitatud ja tema vastu ei ole mingeid tõendeid, tema naine ja lapsed on saanud teda ainult kolmel korral külastada. Noura al Haslamoun on 36aastane koduperenaine ja kuue lapse ema. Teda on Iisraelis haldusarestis kinni peetud alates 2006. aasta septembrist, süüdistust esitamata ja kohut pidamata. Marwan Barghoutit, kinnipeetavaid käsitleva dokumendi algatajat ja kirjapanijat, on Iisraelis kinni peetud alates 2002. aasta aprillist. Enamgi veel, soovin juhtida kaasparlamendiliikmete tähelepanu asjaolule, et palvekiri tema vabastamiseks on praegu veel ringi käimas ja te olete teretulnud seda igal ajal allkirjastama. Kõik teavad, et kui esitan pika nimekirja kõigist Palestiina kinnipeetavatest, keda praegu täielikus vastuolus rahvusvahelise õiguse ja inimõigustega Iisraeli vanglates kinni peetakse, vajan ma oluliselt rohkem kõneaega. Samas on igaüks neist ja nende perekondadest pikemat kõnet väärt. Kuna neid ei ole millestki säästetud – jõhkrad ülekuulamised, mis võivad kesta kuni 188 päeva ja teadaolevalt sisaldavad piinamisi, allkirjastamiseks esitatud heebreakeelsed ülestunnustused ja kohtuotsused, Iisraelis väljaspool nende endi ala põhjuseta kinnipidamine, mis on meelevaldselt pikendatav iga kuue kuu tagant, allutamine ja diskrimineerivale seadusliku aluseta sõjaväelisele jurisdiktsioonile, kinnipidamise esimesel 90 päeval puudub võimalus advokaadiga ühendust võtta ja sisuliselt puuduvad külastamisõigused. Proua De Keyseril on õigus öelda, et see on just täpselt see, mis ei ole ELi jaoks vastuvõetav. See on kõik täielikult vastuvõetamatu. Ja te räägite meile, et kavandate kasutada seda uut dialoogi. Miks peaksime uskuma, et Euroopa Liit, teie, komisjon ja nõukogu on homme suuremal määral võimelised austama sätteid, mida kõnealune olemasolev leping juba sisaldab, homme, koos …"@et5
"Arvoisa puhemies, Obeida Assida on palestiinalainen opiskelija. Hänet pidätettiin vuonna 2003, kun hän oli 17-vuotias, ja häntä pidetään vangittuna hallinnollisista syistä Israelissa ilman, että hänelle on esitetty syytteitä tai järjestetty oikeudenkäyntiä. Saed Yassine on palestiinalainen ihmisoikeuksien puolustaja. Hän on 34-vuotias. Hänet on pidetty vangittuna hallinnollisista syistä vuodesta 2006 lähtien. Häntä vastaan ei ole esitetty syytteitä, eikä hän tiedä, mistä häntä voitaisiin syyttää. Hänen vaimonsa ja lapsensa ovat saaneet vierailla hänen luonaan ainoastaan kolme kertaa. Noura al Hashlamoun on kuuden lapsen 36-vuotias kotiäiti. Hänet on pidetty hallinnollisista syistä vangittuna Israelissa syyskuusta 2006 lähtien ilman, että häntä vastaan on nostettu syytettä tai että hänelle on järjestetty oikeudenkäyntiä. Marwan Barghouti, vankeja koskevan dokumentin alkuunpanija ja kirjoittaja, on ollut vangittuna Israelissa huhtikuusta 2002 lähtien. Lisäksi haluaisin kiinnittää kollegoideni huomion siihen, että hänen vapauttamistaan koskeva vetoomus kiertää yhä jäsenten joukossa ja että voitte halutessanne allekirjoittaa sen milloin tahansa. Kaikki tietävät, että jos kävisin läpi pitkän luettelon niistä tuhansista palestiinalaisvangeista, joita pidetään tällä hetkellä Israelin vankiloissa vastoin kansainvälisen lainsäädännön ja ihmisoikeuslainsäädännön säännöksiä, tarvitsisin valtavasti puheaikaa. He kaikki, heidän perheensä, ansaitsevat kuitenkin pitkän puheenvuoron. Heitä ei ole säästelty miltään – julmalta kuulustelulta, joka on saattanut kestää jopa 188 päivää ja johon tiettävästi kuuluu myös kidutusta; tunnustuksilta ja tuomioilta, jotka on allekirjoitettava hepreaksi; perusteettomalta vankeudelta Israelissa, oman alueensa ulkopuolella, niin että vankeutta voidaan jatkaa mielivaltaisesti uudelleen kuuden kuukauden välein; väliaikaisen ja syrjivän sotilaslainsäädännön soveltamiselta, vaikka siihen ei ole mitään laillista perustetta; asianajajan käytön kieltämiseltä vankeuden ensimmäisten 90 päivän ajan ja käytännössä olemattomilta vierailuoikeuksilta. Véronique De Keyser on oikeassa todetessaan, että juuri tätä EU ei voi hyväksyä. Tätä ei voida hyväksyä missään olosuhteissa. Ja te kerrotte meille, että te aiotte hyödyntää tätä uutta vuoropuhelua. Miksi meidän olisi uskottava, että Euroopan unioni, te, komissio ja neuvosto, olette huomenna kykeneväisempiä vaatimaan niiden lausekkeiden kunnioittamista, jotka sisältyvät jo tehtyyn sopimukseen, huomenna yhdessä…"@fi7
"Elnök úr! Obeida Assida egy palesztin diák. 2003-ban tartóztatták le 17 évesen, és adminisztratív céllal tartották fogva Izraelben vádemelés és tárgyalás nélkül. Saed Yassine az emberi jogok palesztin bajnoka. 34 éves. Őt 2006 óta tartják fogva adminisztratív céllal Izraelben. Nem ítélték el, semmiféle vádat nem tudnak felhozni ellene, és a felesége és gyerekei eddig csak háromszor tudták meglátogatni. Noura al Hashlamoun egy 36 éves háziasszony, hat gyermek édesanyja. Őt 2006 szeptembere óta tartják fogva adminisztratív céllal Izraelben vádemelés és tárgyalás nélkül. Marwan Barghoutit, aki a bebörtönzöttek adatainak gyűjtését kezdeményezte és folytatta, 2002 áprilisa óta tartják fogva Izraelben. Emellett felhívnám a parlamenti képviselők figyelmét a tényre, hogy szabadon bocsátási kérelmét még mindig körözik, és önök is bármikor aláírhatják. Mindenki tudja, hogy amennyiben végig szeretnék menni a nemzetközi és emberi jogi törvények teljes megsértésével izraeli börtönökben jelenleg fogva tartott palesztinok ezreinek hosszú listáján, igen hosszú felszólalási időre lenne szükségem. Mindazonáltal mindannyiuk, és mindannyiuk családja megérdemelne egy hosszas beszédet. Mert nem kímélték meg őket semmitől – a brutális kikérdezésektől, amelyek akár 188 napig is eltartottak, és amelyek nem voltak mentesek a kínzásoktól, a héberül aláírandó vallomásoktól és ítéletektől, az alaptalan fogva tartástól Izraelben, saját területükön kívül, amelyet minden 6 hónapban önkényesen meghosszabbíthatnak, az ad hoc és nem semleges katonai bíróság elé állítástól, amely jogilag abszolút nem igazolható, attól, hogy a fogva tartás első 90 napjában nem juthattak ügyvédhez, továbbá attól, hogy gyakorlatilag nincs láthatási joguk. De Keyser asszonynak igaza van, amikor azt mondja, hogy az EU ezt nem fogadhatja el. Ez mind teljességgel elfogadhatatlan. És akkor azt mondják nekünk, hogy egy újfajta párbeszédet fognak alkalmazni. Miért higgyük, hogy a jövőben az Európai Unió, önök, a Bizottság és a Tanács inkább képesek lesznek tiszteletben tartatni azokat a cikkeket, amelyek már benne foglaltatnak a megállapodásban, a jövőben …"@hu11
"Signor Presidente, Obeida Assida è uno studente palestinese, arrestato nel 2003 all’età di 17 anni, attualmente in detenzione amministrativa in Israele, senza accuse a suo carico e senza processo. Saed Yassine è un palestinese difensore dei diritti umani, di 34 anni, trattenuto in detenzione amministrativa in Israele dal 2006. Non ci sono accuse a suo carico né nulla contro di lui, e sua moglie e i suoi figli sono riusciti a vederlo solo tre volte. Noura al Hashlamoun è una casalinga di 36 anni, madre di tre figli, in detenzione amministrativa in Israele dal settembre 2006, senza accuse né processo. Marwan Barghouti, il promotore e l’autore del documento dei prigionieri è trattenuto in Israele dall’aprile del 2002. A questo proposito vorrei attirare l’attenzione degli onorevoli colleghi che una petizione per il suo rilascio sta ancora circolando e tutti potete firmarla in qualsiasi momento. Tutti sanno che se dovessi scorrere tutta la lunga lista di migliaia di prigionieri palestinesi attualmente detenuti nelle prigioni israeliane, in totale spregio della legislazione internazionale e dei diritti dell’uomo, dovreste concedermi un bel po’ di tempo in più. Tuttavia ciascuno di loro, con le proprie famiglie meriterebbe un lungo discorso, perché non è stato risparmiato loro nulla – brutali interrogatori che possono durare anche 188 giorni e che fanno ricorso alla tortura, è risaputo; confessioni e sentenze da firmare in ebraico; detenzione senza fondamento in Israele, fuori dalla loro terra, arbitrariamente rinnovabile ogni sei mesi; sottostare ad una giurisdizione militare creata e discriminatoria che non ha alcuna giustificazione legale; nessuna possibilità di avere un avvocato difensore nei primi 90 giorni della carcerazione e diritti di visita praticamente inesistenti. L’onorevole De Keyser ha ragione quando dice che è esattamente questo che l’Unione europea non può accettare. Tutto ciò è assolutamente inaccettabile. E ci dite anche che questa nuova occasione di dialogo verrà sfruttato. Perché dovremmo credere che domani l’Unione europea, voi, la Commissione e il Consiglio, sarete più capaci di imporre il rispetto di quelle clausole già incluse nell’accordo esistente, domani, con…"@it12
"Gerb. pirmininke, Obeida Assida yra palestinietis studentas. Būdamas 17 metų 2003 m. jis buvo areštuotas ir yra kalinamas Izraelyje, administracinio sulaikymo centre, jam nepateikiant jokių kaltinimų, be jokio teismo. Saed Yassine yra palestinietis žmogaus teisių čempionas. Jam – 34 metai. Jis administracinius būdu sulaikytas Izraelyje nuo 2006 m. Jam nepateikti jokie kaltinimai, nieko nėra žinoma prieš jį, o jo žmonai ir vaikams tebuvo leista jį aplankyti tik tris kartus. Noura al Hashlamoun yra 36 metų namų šeimininkė. Ji administracine tvarka sulaikyta Izraelyje nuo 2006 m. rugsėjo mėn. be jokių kaltinimų ir be jokio teismo. Marwan Barghouti, kurstytojas ir kalinių dokumentų rašytojas, kalinamas Izraelyje nuo 2002 m. balandžio mėn. Be to, norėčiau atkreipti Parlamento narių dėmesį, kad raginimas jį išlaisvinti vis dar platinamas ir jūs galite pasirašyti jį bet kuriu metu. Visiems žinoma, kad jei pradėčiau vardyti visą ilgą tūkstančio palestiniečių kalinių, šiuo metu kalinamų Izraelio kalėjimuose, visiškai pažeidžiant tarptautinius bei žmogaus teisių įstatymus, sąrašą, man reikėtų daug pasisakymui skirto laiko. Tačiau kiekvienas kalinys ir jų šeimos nusipelnė ilgos kalbos. Nes jiems teko paragauti visko – žiaurių tardymų, kurie tęsėsi iki 188 dienų, kurių metu, kiek žinoma, būdavo kankinama, prisipažinimų bei sprendimų, kuriuos reikėjo pasirašyti hebrajų kalba, sulaikymo be priežasties Izraelyje, už jo teritorijos ribų, savavališkai atnaujinamo kas šešis mėnesius, specialiai tam tikslui ir diskriminacinės karinės jurisdikcijos, neturinčios visiškai jokio teisinio pagrindo, nesuteikiant advokato paslaugų pirmąsias 90 sulaikymo dienų, ir iš tiesų neegzistuojančių lankymo teisių. V. De Keyser teisi sakydama, kad to ES tikrai negali priimti. Tai – visiškai nepriimtina. O jūs sakote, kad ketinate panaudoti tą naująjį dialogą. Kodėl mes turime jumis tikėti, kad rytoj Europos Sąjunga, jūs, Komisija ir Taryba, galės labiau gerbti klausimus, jau įtrauktus į susitarimą, kurį mes turime ryt su..."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs ir palestīniešu students. Viņu arestēja 2003. gadā 17 gadu vecumā, un viņš tiek turēts administratīvā apcietinājumā Izraēlā bez izvirzītas apsūdzības un tiesas. ir palestīniešu cīnītājs par cilvēktiesībām. Viņam ir 34 gadi. Viņš tiek turēts administratīvā apcietinājumā Izraēlā kopš 2006. gada. Viņam nav izvirzīta apsūdzība un nav zināms, kas ir celts pret viņu, un viņa sieva un bērni ir varējuši apmeklēt viņu tikai trīs reizes. ir 36 gadus veca mājsaimniece un sešu bērnu māte. Viņa tiek turēta administratīvā apcietinājumā Izraēlā kopš 2006. gada septembra bez apsūdzības un bez tiesas. cietumnieku dokumenta iniciators un autors, ir aizturēts Izraēlā kopš 2002. gada aprīļa. Turklāt es gribu pievērst kolēģu EP deputātu uzmanību, ka prasība par viņa atbrīvošanu vēl joprojām cirkulē, un jūs esat laipni aicināti to jebkurā laikā parakstīt. Ikviens zina, ka, ja man būtu jānosauc garais saraksts ar tūkstošiem palestīniešu cietumnieku, kas pašlaik atrodas Izraēlas cietumos, pilnīgi pārkāpjot starptautiskos un cilvēktiesību aktus, man runāšanai būtu vajadzīgs daudz ilgāks laiks. Tomēr katrs no viņiem, katra ģimene ir pelnījusi garāku runu. Jo viņiem nav ticis aiztaupīts nekas — ne brutāla pratināšana, kas var ilgt pat līdz 188 dienām, un ir zināms, ka tajā ir iekļauta arī spīdzināšana, atzīšanās un spriedumi, kas jāparaksta ivritā, ne apcietināšana bez pamatojuma Izraēlā ārpus viņu pašu teritorijas, ne reizi sešos mēnešos patvaļīga pakļaušana un diskriminējošajai kara judikatūrai, kurai nav absolūti nekāda tiesiska pamatojuma, ne liegtas iespējas piekļūt advokātam viņu apcietinājuma pirmajās 90 dienās un praktiski nekādu apmeklējuma tiesību. ir taisnība, sakot, ka tieši šis ir tas, ko ES nevar pieņemt. Tas viss ir pilnīgi nepieņemams. Un jūs sakāt, ka jūs grasāties izmantot šo jauno dialogu. Kādēļ mums būtu jātic, ka rīt Eiropas Savienība, jūs, Komisija un Padome, būsiet spējīgāki uzspiest cieņu pret klauzulām, kuras jau ir ietvertas nolīgumā, kas mums ir, rīt ar ... ("@lv13
"Monsieur le Président, Obeida Assida est un étudiant palestinien. Il a été arrêté en 2003, à l'âge de 17 ans. Il est retenu en détention administrative en Israël, sans charges et sans procès. Saed Yassine est un défenseur des droits de l'homme palestinien. Il a 34 ans. Il est retenu en détention administrative en Israël depuis 2006. Pas de charges, rien n'est retenu contre lui, son épouse et ses enfants n'ont pu lui rendre visite qu'à trois reprises. Noura al Hashlamoun est une femme au foyer de 36 ans. Elle est mère de six enfants. Elle est retenue en détention administrative en Israël depuis septembre 2006, sans charges, sans procès. Marouane Barghouti, inspirateur et rédacteur du document des prisonniers, est retenu en Israël depuis avril 2002. Il y a d'ailleurs, je vous le signale chers collègues, un appel qui continue à circuler pour sa libération; je vous invite toujours à le signer. Tout le monde a bien compris que, si je voulais énumérer la longue liste des milliers de prisonniers palestiniens qui sont retenus aujourd'hui dans les prisons israéliennes, en totale violation du droit international et du droit humanitaire, il me faudrait beaucoup de temps de parole. Chacun d'entre eux, chacune de leur famille mériterait pourtant tout un long discours. Car rien ne leur est épargné: des interrogatoires musclés pouvant aller jusqu'à 188 jours, durant lesquels la torture est avérée, des aveux et des jugements à signer en hébreu, une détention hors de leur territoire en Israël, sans fondement, renouvelable tous les six mois au gré de l'arbitraire, la soumission à une juridiction militaire ad hoc et discriminatoire en dehors de toute justification légale, le non-accès à un avocat pendant les premiers quatre-vingt-dix jours de détention, un droit de visite rendu quasi inexistant. Voilà exactement, Mme De Keyser a raison, ce que l'UE ne peut pas accepter. Tout ceci est absolument inacceptable. Et vous nous dites que vous allez utiliser ce nouveau cas de dialogue. Qu'est-ce qui nous fait penser que, demain, l'Union européenne, vous, Commission, Conseil, serez plus aptes à imposer le respect des clauses qui sont déjà prévues dans l'accord que nous avons, demain, avec le..."@mt15,15
"Mijnheer de Voorzitter, Obeida Assida is een Palestijnse student. Hij werd in 2003, op 17-jarige leeftijd, gearresteerd, en wordt sindsdien in Israël in administratieve bewaring gehouden, zonder aanklacht en zonder proces. Saed Yassine is een Palestijnse mensenrechtenverdediger van 34 jaar. Hij zit sinds 2006 in Israël in administratieve bewaring zonder dat hem iets ten laste is gelegd. Zijn vrouw en kinderen hebben hem maar drie keer kunnen bezoeken. Noura al Hashlamoun is een 36-jarige huisvrouw en moeder van zes kinderen. Ze zit sinds september 2006 in Israël in administratieve bewaring. Ook zij is nergens van aangeklaagd en niet voor een rechter verschenen. Marwan Barghouti, de initiatiefnemer en schrijver van het “Gevangenendocument”, wordt sinds april 2002 in Israël vastgehouden. Ik wil mijn collega’s er overigens op wijzen dat ze nog steeds de kans hebben om het verzoek om zijn vrijlating te ondertekenen. Iedereen weet dat wanneer ik de lijst van duizenden Palestijnen die momenteel in strijd met het internationale recht en de mensenrechtenverdragen in Israëlische gevangenissen zitten, helemaal zou voorlezen, dat ik dan heel wat meer spreektijd nodig zou hebben. Toch zou ieder van hen en elk van hun familieleden een lange toespraak verdienen. Want hen is niets bespaard gebleven: meedogenloze ondervragingen die soms wel 188 dagen doorgaan en waarvan bekend is dat ze gepaard gaan met foltering; gedwongen ondertekening van in het Hebreeuws gestelde bekentenissen en vonnissen; hechtenis buiten het eigen land en zonder aanklacht, die elk half jaar willekeurig wordt verlengd; onderwerping aan discriminerende militaire ad-hocrechtspraak, waarvoor absoluut geen juridische grond kan worden aangevoerd; geen rechtsbijstand gedurende de eerste negentig dagen van de detentie; en nagenoeg geen bezoekrechten. Mevrouw De Keyser zegt terecht dat de EU dit niet kan accepteren. Dit is allemaal volstrekt onaanvaardbaar. En u praat hier over deze nieuwe dialoog. Waarom zouden we geloven dat de Europese Unie, u, de Commissie en de Raad morgen beter in staat zullen zijn om respect af te dwingen voor de bepalingen die nu al in de overeenkomst zijn voorzien die we morgen..."@nl3
"Panie przewodniczący! Obeida Assida to palestyński uczeń. Został aresztowany w 2003 r. w wieku 17 lat i jest przetrzymywany w Izraelu bez zarzutów i bez rozprawy. Saed Yassine jest palestyńskim obrońcą praw człowieka. Ma 34 lata. Od 2006 r. jest przetrzymywany na mocy decyzji administracyjnej w Izrealu. Nie zostały mu postawione zarzuty i nie znane są żadne fakty przemawiające na jego niekorzyść. Jego żona i dzieci mogły odwiedzić go tylko trzy razy. Noura al Hashlamoun jest 36-letnią gospodynią domową i matką szóstki dzieci. Podlega zatrzymaniu w Izraelu od września 2006 r., bez zarzutów i bez rozprawy. Marwan Barghouti, pomysłodawca i autor dokumentów składanych przez więźniów jest przetrzymywany w Izraelu od kwietnia 2002 r. Dodatkowo chciałabym zwrócić uwagę posłów na fakt, że wniosek o jego zwolnienie wciąż jest dostępny i mogą go państwo podpisać w dowolnym momencie. Wszyscy wiedzą, że jeżeli miałabym wymienić długą listę tysięcy palestyńskich więźniów przetrzymywanych obecnie w izraelskich więzieniach, całkowicie wbrew międzynarodowym konwencjom i prawom człowieka, potrzebowałabym bardzo dużo czasu. Mimo to, każda z tych osób, każda z ich rodzin zasługuje na długą przemowę. Nie oszczędzono im niczego: brutalnych przesłuchań trwających do 188 dni, o których wiadomo, że obejmują tortury, podsuwanych do podpisania dokumentów przyznania się do winy i wyroków napisane po hebrajsku, zatrzymań bez podstaw na terenie Izraela, poza własnym terytorium, arbitralnie odnawianych co sześć miesięcy, podlegania doraźnej, dyskryminującej jurysdykcji militarnej, która nie ma żadnego prawnego uzasadnienia, braku dostępu do prawników przez pierwsze 90 dni zatrzymania oraz praktycznie braku praw do odwiedzin. Pani posłanka De Keyser ma rację mówiąc, że jest to dokładnie coś, czego UE nie może zaakceptować. Jest to całkowicie niedopuszczalne. A państwo mówicie, że wykorzystacie ten nowy dialog. Dlaczego powinniśmy wierzyć, że jutro Unia Europejska, państwo, Komisja i Rada, będą mogły w większym stopniu narzucić klauzule, które są już uwzględnione w umowie, którą mamy, jutro, z …"@pl16
"Senhor Presidente, Obeida Assida é um estudante palestiniano. Foi detido em 2003, com 17 anos de idade, e tem estado retido sob detenção administrativa em Israel, sem culpa formada e sem julgamento. Saed Yassine é um defensor palestiniano dos direitos humanos. Tem 34 anos. Está retido sob detenção administrativa em Israel desde 2006. Não foi formulada qualquer acusação e nada se sabe contra ele, tendo recebido a visita de sua mulher e filhos por três vezes apenas. Noura al Hashlamoun é uma dona de casa de 36 anos de idade e mãe de seis filhos. Está sob detenção administrativa em Israel desde Setembro de 2006, sem culpa formada e sem julgamento. Marwan Barghouti, o mentor e redactor do documento dos prisioneiros, está detido em Israel desde Abril 2002. Gostaria aliás de chamar a atenção dos meus colegas para o pedido que continua a circular com vista à sua libertação e convidá-los a subscrevê-lo. Todos sabem que, se eu fosse enumerar a longa lista dos milhares de palestinianos detidos actualmente nas prisões de Israel, em completa violação do direito internacional e dos direitos humanos, iria precisar de muito tempo de palavra. No entanto, as famílias de todos eles mereciam um longo discurso, pois estas pessoas não foram poupadas a nada: interrogatórios brutais que podem durar 188 dias e que se sabe incluírem tortura, confissões e julgamentos para assinar em hebraico, detenção fora do seu território, em Israel, sem fundamento e arbitrariamente renovável todos os seis meses, subordinação a uma jurisdição militar e discriminatória que não tem qualquer justificação legal, ausência de acesso a um advogado durante os primeiros 90 dias da sua detenção e direitos a visitas praticamente inexistentes. A senhora deputada De Keyser tem razão em dizer que é precisamente tudo isto que a UE não pode aceitar, porque tudo isto é inaceitável. E V. Exa. diz-nos que vão utilizar este novo diálogo. Por que razão haveríamos de pensar que, amanhã, a União Europeia, V. Exa., a Comissão e o Conselho serão mais capazes de impor o respeito das cláusulas já incluídas no acordo que nós temos com o..."@pt17
"Monsieur le Président, Obeida Assida est un étudiant palestinien. Il a été arrêté en 2003, à l'âge de 17 ans. Il est retenu en détention administrative en Israël, sans charges et sans procès. Saed Yassine est un défenseur des droits de l'homme palestinien. Il a 34 ans. Il est retenu en détention administrative en Israël depuis 2006. Pas de charges, rien n'est retenu contre lui, son épouse et ses enfants n'ont pu lui rendre visite qu'à trois reprises. Noura al Hashlamoun est une femme au foyer de 36 ans. Elle est mère de six enfants. Elle est retenue en détention administrative en Israël depuis septembre 2006, sans charges, sans procès. Marouane Barghouti, inspirateur et rédacteur du document des prisonniers, est retenu en Israël depuis avril 2002. Il y a d'ailleurs, je vous le signale chers collègues, un appel qui continue à circuler pour sa libération; je vous invite toujours à le signer. Tout le monde a bien compris que, si je voulais énumérer la longue liste des milliers de prisonniers palestiniens qui sont retenus aujourd'hui dans les prisons israéliennes, en totale violation du droit international et du droit humanitaire, il me faudrait beaucoup de temps de parole. Chacun d'entre eux, chacune de leur famille mériterait pourtant tout un long discours. Car rien ne leur est épargné: des interrogatoires musclés pouvant aller jusqu'à 188 jours, durant lesquels la torture est avérée, des aveux et des jugements à signer en hébreu, une détention hors de leur territoire en Israël, sans fondement, renouvelable tous les six mois au gré de l'arbitraire, la soumission à une juridiction militaire ad hoc et discriminatoire en dehors de toute justification légale, le non-accès à un avocat pendant les premiers quatre-vingt-dix jours de détention, un droit de visite rendu quasi inexistant. Voilà exactement, Mme De Keyser a raison, ce que l'UE ne peut pas accepter. Tout ceci est absolument inacceptable. Et vous nous dites que vous allez utiliser ce nouveau cas de dialogue. Qu'est-ce qui nous fait penser que, demain, l'Union européenne, vous, Commission, Conseil, serez plus aptes à imposer le respect des clauses qui sont déjà prévues dans l'accord que nous avons, demain, avec le..."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Obeida Assida je palestínsky študent. Bol zatknutý v roku 2003, keď mal 17 rokov, a je zadržiavaný v Izraeli na základe administratívneho rozhodnutia, bez toho, aby proti nemu boli vznesené obvinenia a prebehol súd. Saed Yassine je palestínsky bojovník za ľudské práva. Má 34 rokov. Od roku 2006 je zadržiavaný v Izraeli na základe administratívneho rozhodnutia. Nebolo proti nemu vznesené žiadne obvinenie a nie je ani známe, že by sa niečoho dopustil. Jeho žene a deťom bolo umožnené navštíviť ho len trikrát. Noura al Hashlamounová je 36-ročná žena v domácnosti a matka šiestich detí. Od septembra 2006 je zadržiavaná v Izraeli na základe administratívneho rozhodnutia, bez toho, aby proti nej boli vznesené obvinenia a prebehol súd. Marwan Barghouti, človek, ktorý dal podnet a autor dokumentu o väzňoch, je od apríla 2002 zadržiavaný v Izraeli. Okrem toho by som chcela upozorniť svojich kolegov a kolegyne v tomto Parlamente na skutočnosť, že žiadosť o jeho prepustenie je stále v obehu, a uvítam, keď ju podpíšete. Každý vie, že ak by som mala prejsť celý dlhý zoznam tisícok palestínskych väzňov, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní v izraelských väzniciach, pričom je porušované medzinárodné právo a právo o ochrane ľudských práv, hovorila by som veľmi dlho. Každý z týchto väzňov, každá ich rodina si však zasluhuje dlhý prejav. Neboli ušetrení ničoho – brutálne výsluchy, ktoré môžu trvať až 188 dní, a vie sa o tom, že ich súčasťou býva mučenie, pri ktorých sú podpisované priznania a rozsudky v hebrejčine, bezdôvodné zadržiavanie v Izraeli, mimo ich vlastného územia, ktoré sú svojvoľne obnoviteľné každých šesť mesiacov, podrobovanie a diskriminačnej vojenskej jurisdikcii, ktorá absolútne nemá právne opodstatnenie, neumožnenie prístupu k právnemu zástupcovi počas prvých 90 dní od zadržania, a prakticky žiadne práva na návštevy. Pani De Keyserová správne hovorí, že práve toto EÚ nemôže akceptovať. Toto všetko je úplne neprijateľné. A vy nám hovoríte, že využijete tento nový dialóg. Prečo by sme mali veriť, že zajtra Európska únia, vy, Komisia a Rada, budú schopnejšie zaviesť dodržiavanie článkov, ktoré už sú zahrnuté v podpísanej dohode, že zajtra..."@sk19
"Gospod predsednik, Obeida Assida je palestinski študent. Aretiran je bil leta 2003, pri sedemnajstih letih, in je v upravnem pridržanju v Izraelu, brez obtožb in brez sojenja. Saed Yassine je palestinski borec za človekove pravice. Ima 34 let. Je v upravnem pridržanju v Izraelu že od leta 2006. Ni bil obtožen in proti njemu nimajo ničesar, njegova žena in otroci so ga lahko obiskali le trikrat. Noura al Hashlamoun je šestintrideset letna gospodinja in mati šestih otrok. Je v upravnem pridržanju v Izraelu od septembra 2006, brez obtožb in brez sojenja. Marwan Barghouti, pobudnik in avtor dokumenta zapornikov, je pridržan v Izraelu od aprila 2002. Poleg tega kolege poslance opozarjam na dejstvo, da poziv za njegovo izpustitev še kroži, pri čemer ga lahko podpišete kadar koli. Vsi vemo, da če bi želela omeniti vsakega na dolgem seznamu tisočih palestinskih zapornikov, ki so zdaj v zaporih v Izraelu, pri čemer so v celoti kršeni mednarodno pravo in človekove pravice, bi potrebovala veliko časa za govor. Vendar si vsak od njih, vse njihove družine zaslužijo dolg govor. Nič jim ni bilo prihranjeno: kruta zaslišanja, ki lahko trajajo do 188 dni in vključujejo mučenje, pri čemer je treba priznanja in sodbe podpisati v hebrejščini, pridržanje brez podlage v Izraelu, izven njihovega ozemlja, ki se samovoljno obnavljajo vsakih šest mesecev, podrejenost začasnim in diskriminatornim vojaškim sodiščem, ki nimajo nikakršne pravne osnove, prepoved dostopa do odvetnika v prvih devetdesetih dneh pridržanja ter neobstoj pravic do obiskov. Gospa De Keyser ima prav, ko pravi, da EU ravno tega ne sme sprejeti. To vse je popolnoma nesprejemljivo. In pravite nam, da boste uporabili ta nov dialog. Zakaj bi verjeli, da bo jutri Evropska unija, vi, Komisija in Svet, bolj sposobna uveljaviti spoštovanje členov, ki so že vključeni v sporazum, ki ga imamo, jutri, z ..."@sl20
"Herr talman! Obeida Assida är palestinsk student. Som 17-åring fängslades han 2003 och hålls i administrativt förvar i Israel, utan åtal och utan rättegång. Saed Yassine är palestinsk människorättskämpe. Han är 34 år. Sedan 2006 har han varit administrativt frihetsberövad i Israel. Han har inte åtalats och det finns inga kända anklagelser mot honom, och hans fru och barn har bara fått besöka honom tre gånger. Noura al Hashlamoun är en 36-årig hemmafru med sex barn. Hon har varit administrativt frihetsberövad i Israel sedan september 2006, utan åtal och rättegång. Marwan Barghouti, som har skrivit ned fångarnas berättelser, har varit fängslad i Israel sedan april 2002. Här vill jag göra mina parlamentskolleger uppmärksamma på att en skrivelse med vädjan om hans frigivning fortfarande cirkulerar och ni är när som helst välkomna att skriva på den. Alla förstår att jag skulle behöva en hel del talartid om jag skulle gå igenom listan på alla de tusentals palestinska fångar som helt i strid med internationell rätt och människorättsliga principer sitter i israeliskt fängelse. Likväl förtjänar alla fångar och deras familjer ett långt tal. För de har inte besparats någonting – brutala förhör som kan pågå upp emot 188 dagar och som enligt uppgift kan innefatta tortyr, bekännelse och dom måste skrivas under på hebreiska, ogrundat frihetsberövande i Israel – utanför de egna landområdena – som godtyckligt förnyas var sjätte månad, framställan till en tillfällig och diskriminerande militärdomstol som helt saknar behörighet, ingen tillgång till advokat under de första 90 dagarna i förvar och i princip inga besöksrättigheter. Véronique De Keyser har rätt i att det här är exakt vad EU inte kan acceptera. Allt är helt oacceptabelt. Och ni talar om för oss att ni tänker använda den här nya dialogen. Hur ska vi kunna tro att ni, Europeiska unionen, kommissionen och rådet ska bli bättre på att skapa respekt för de punkter som ingår i det avtal som vi redan har, i morgon, i och med ..."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"ad hoc"5,1,19,13,4,21,17,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph