Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-06-04-Speech-3-095"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080604.19.3-095"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Forhandlingen under ét er afsluttet. Afstemningen finder sted torsdag den 5. juni 2008."@da2
"Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008."@el10
"− Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan torstaina 5. kesäkuuta 2008."@fi7
"A vitát lezárom. A szavazásra csütörtökön, 2008. június 5-én kerül sor."@hu11
"Diskusijos baigtos. Balsavimas vyks 2008 m. birželio 5 d., ketvirtadienį."@lt14
"Het debat is gesloten. De stemming vindt op donderdag 5 juni 2008 plaats."@nl3
"Rozprava sa skončila. Hlasovanie sa bude konať vo štvrtok 5. júna 2008."@sk19
"Debatten är härmed avslutad. Omröstningen kommer att äga rum torsdagen den 5 juni 2008."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph