Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-502"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.32.3-502"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"With respect for your fantastic asparagus reception, without the author of the question we cannot proceed. I do not know what secret relations you have with the author of the question, but unfortunately we cannot continue. I am very sorry, Madam Commissioner."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Se vší úctou k úžasné chřestové recepci vám musím říci, že bez autora otázky nemůžeme pokračovat. Nevím, jaké tajné vztahy k autorovi otázky chováte, ale bohužel nemůžeme pokračovat. Je mi to velmi líto, paní komisařko."@cs1
"Med al respekt for Deres fantastiske aspargesreception kan vi ikke fortsætte uden spørgeren. Jeg ved ikke, hvilket hemmeligt forhold De har til spørgeren, men desværre kan vi ikke fortsætte. Det beklager jeg meget, fru kommissær."@da2
"Bei allem Respekt für Ihren fantastischen Spargelempfang, aber ohne den Verfasser der Frage können wir nicht fortfahren. Ich weiß nicht, welche geheimen Beziehungen Sie mit dem Verfasser der Frage haben, aber wir können leider nicht weitermachen. Es tut mir sehr leid, Frau Kommissarin."@de9
"Mε όλο το σεβασμό για το φανταστικό σας γεύμα με σπαράγγια, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς τον συντάκτη της ερώτησης. Δεν ξέρω ποιες μυστικές σχέσεις έχετε με τον συντάκτη της ερώτησης, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Λυπάμαι πολύ, κυρία Επίτροπε."@el10
"En relación con su fantástica recepción de espárragos, sin el autor de la pregunta no podemos proceder. No sé que relaciones secretas tiene con el autor de la pregunta, pero desafortunadamente no podemos continuar. Lo siento mucho, señora Comisaria."@es21
"Minu lugupidamisega teie fantastilise spargli-vastuvõtu vastu ei saa me ilma küsimuse autorita edasi minna. Ma ei tea, millised on teie salajased sidemed küsimuse autoriga, kuid kahjuks me ei saa jätkata. Mul on väga kahju, austatud parlamendikomisjoni aseesimees."@et5
"Kaikella kunnioituksella ihastuttavia parsajuhlianne kohtaan, emme voi jatkaa ilman kysymyksen laatijan läsnäoloa. En tiedä, minkälaisia salaisia suhteita teillä on kysymyksen laatijaan, mutta valitettavasti emme voi jatkaa. Arvoisa komission jäsen, olen hyvin pahoillani."@fi7
"Malgré tout le respect que je dois à cet excellent dîner aux asperges, nous ne pouvons pas continuer sans l’auteur de la question. Je ne sais pas quelles relations secrètes vous avez avec l’auteur de la question, mais nous ne pouvons malheureusement pas continuer. Madame la Commissaire, je suis désolé."@fr8
"Tiszteletben tartva fantasztikus spárga fogadását, a kérdés szerzője nélkül nem haladhatunk tovább. Nem tudom, milyen titkos kapcsolatban áll a kérdés szerzőjével, de sajnos nem folytathatjuk. Nagyon sajnálom, biztos asszony."@hu11
"Con tutto il rispetto per il suo meraviglioso ricevimento a base di asparagi, non possiamo procedere senza l’autore dell’interrogazione. Non so quali relazioni segrete intratteneva con l’autore dell’interrogazione, ma purtroppo non possiamo andare avanti. Sono molto dispiaciuto, signora Commissario."@it12
"Kalbant apie Jūsų fantastiškas šparagų vaišes, galiu pasakyti, kad mes negalime tęsti, nedalyvaujant autoriui. Nežinau, kokie slapti santykiai Jus sieja su paklausimo autoriumi, tačiau, deja, mes negalime tęsti. Ponia Komisare, aš labai apgailestauju."@lt14
"Cienot jūsu fantastiskās spaģeļu viesības, bez jautājuma autora mēs nevaram turpināt. Es nezinu, kādas slepenas attiecības jums ir ar jautājuma autoru, bet diemžēl mēs nevaram turpināt. Man ļoti žēl, komisārs kundze."@lv13
"With respect for your fantastic asparagus reception, without the author of the question we cannot proceed. I do not know what secret relations you have with the author of the question, but unfortunately we cannot continue. I am very sorry, Madam Commissioner."@mt15
"Met alle respect voor uw fantastische aspergereceptie, maar zonder de indiener van de vraag kunnen we niet verdergaan. Ik weet niet welke geheime betrekkingen u hebt met de indiener van de vraag, maar helaas kunnen we niet doorgaan. Het spijt me zeer, mevrouw de commissaris."@nl3
"Z całym szacunkiem dla pani fantastycznego przyjęcia szparagowego, nie możemy kontynuować bez autora pytania. Nie wiem, jakie tajne powiązania mogą łączyć panią z autorem pytania, ale niestety nie możemy pracować dalej. Jest mi bardzo przykro, pani komisarz."@pl16
"Com respeito pela sua fantástica recepção de espargos, sem o autor da pergunta não podemos prosseguir. Não sei que relações secretas tem com o autor da pergunta, mas infelizmente não podemos continuar. Lamento muito, Senhora Comissária."@pt17
"With respect for your fantastic asparagus reception, without the author of the question we cannot proceed. I do not know what secret relations you have with the author of the question, but unfortunately we cannot continue. I am very sorry, Madam Commissioner."@ro18
"So všetkou úctou k úžasnej špargľovej recepcii vám musím povedať, že bez autora otázky nemôžeme pokračovať. Neviem, aké tajné vzťahy k autorovi otázky prechovávate, ale, bohužiaľ, nemôžeme pokračovať. Je mi to veľmi ľúto pani komisárka."@sk19
"Z vsem spoštovanjem do vašega odličnega sprejema z beluši, brez avtorja vprašanja ne moremo nadaljevati. Ne poznam vašega odnosa z avtorjem zadevnega vprašanja, vendar žal ne moremo nadaljevati. Opravičujem se vam, gospa komisarka."@sl20
"Med all respekt för er fantastiska sparrismottagning kan vi inte fortsätta utan frågeställaren. Jag vet inte vilka hemliga förbindelser ni har med frågeställaren, men tyvärr kan vi inte fortsätta. Jag är ledsen, fru kommissionsledamot."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph