Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-425"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.26.3-425"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass der Rat so ruhig gehen kann. Ich bin schon lange hier im Haus. Früher fand die Fragestunde mit dem Rat um 21.00 Uhr statt, der Rat war hier bis 22.30 Uhr. Dann hat der Rat darum gebeten, man möge die Fragestunde vorziehen auf 18.00 oder 19.00 Uhr. Das haben wir mit Rücksicht auf den Rat getan. Das war schon der erste Fehler. Seitdem beginnt die Fragestunde immer verspätet, und der Rat muss pünktlich wie ein Maurer um 19.00 Uhr weg. Die slowenische Präsidentschaft kann nichts dafür, das ist ein generelles Problem, das wir wirklich mit dem Rat besprechen müssen. Der Rat kann durchaus für ein halbes Jahr bis Donnerstag in dieser schönen Stadt Straßburg bleiben und uns auch am Abend zur Verfügung stehen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, vyvádí mě z míry způsob, jakým Rada může odejít bez mrknutí oka. Jsem poslancem tohoto Parlamentu už velmi dlouho. Doba vyhrazená pro otázky pro Radu obvykle začínala ve 21:00 a Rada s námi zůstala do půl jedenácté. Potom Rada požádala, aby se doba pro otázky přesunula na 18:00 nebo 19:00 a my jsme se podřídili jejímu přání. To byla naše první chyba. Od té doby doba vyhrazená pro otázky vždy začíná pozdě a zástupci Rady musí odejít úderem sedmé, přesní jako hodinky. Není to chybou slovinského předsednictví, jde o obecný problém, který musíme prodiskutovat s Radou. Na půl roku mohou zástupci Rady určitě pobýt v tomto krásném městě Štrasburku do čtvrtka a být nám k dispozici i během středečních večerů."@cs1
"Hr. formand! Jeg forstår overhovedet ikke, at Rådet bare kan gå så roligt. Jeg har været i Parlamentet i lang tid. Tidligere lå spørgetiden til Rådet kl. 21.00, og Rådet var her til 22.30. Så bad Rådet om at få flyttet spørgetiden til kl. 18.00 eller 19.00. Det gjorde vi så af hensyn til Rådet. Det var den første fejl. Siden da begynder spørgetiden altid forsinket, og Rådet skal gå lige så præcist som en håndværker kl. 19.00. Det er ikke noget, det slovenske formandskab kan gøre for, det er et generelt problem, som vi virkelig må drøfte med Rådet. Rådet kan udmærket i et halvt år blive til torsdag i denne smukke by Strasbourg og stå til rådighed for os om aftenen."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, μου προκαλεί απορία το πώς το Συμβούλιο μπορεί απλώς να φύγει παραμένοντας αδιάφορο. Είμαι βουλευτής αυτού του Σώματος εδώ και πολύ καιρό. Η Ώρα των Ερωτήσεων με το Συμβούλιο ξεκινούσε συνήθως στις 9 μ.μ. και το Συμβούλιο ήταν μαζί μας μέχρι τις δέκα και μισή. Μετά, το Συμβούλιο ζήτησε να μεταφερθεί νωρίτερα η Ώρα των Ερωτήσεων, στις 6 ή 7 μ.μ., και σεβαστήκαμε την επιθυμία του. Από τότε η Ώρα των Ερωτήσεων ξεκινούσε πάντα καθυστερημένα, και οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου έπρεπε να φεύγουν στις επτά ακριβώς. Δεν είναι σφάλμα της σλοβενικής Προεδρίας· είναι ένα γενικό πρόβλημα που πρέπει να συζητήσουμε με το Συμβούλιο. Για μισό χρόνο οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου μπορούν να μένουν μέχρι την Πέμπτη στην όμορφη πόλη του Στρασβούργου και να είναι στη διάθεσή μας και τα βράδια της Τετάρτης."@el10
"Mr President, it baffles me how the Council can simply leave without batting an eyelid. I have been a Member of this House for a long time. Question Time with the Council used to begin at 9 p.m., and the Council was with us until half past ten. Then the Council asked that Question Time be brought forward to 6 or 7 p.m., and we deferred to its wishes. That was our first mistake. Since then, Question Time has always started late, and the representatives of the Council have had to leave on the stroke of seven, regular as clockwork. It is not the fault of the Slovenian Presidency; it is a general problem that we must discuss with the Council. For half of the year, the representatives of the Council can surely stay until Thursday in this beautiful city of Strasbourg and be available to us on Wednesday evenings too."@en4
"Señor Presidente, me sorprende el modo en que el Consejo se marcha sin un parpadeo. He sido diputado en esta Cámara durante largo tiempo. El turno de preguntas con el Consejo solía empezar a las 21.00 horas, y el Consejo se quedaba con nosotros hasta las 10.30 horas. Entonces el Consejo pidió que el turno de preguntas se adelantase a las 18.00 o las 19.00 horas, y cedimos a sus deseos. Éste fue nuestro primer error. Desde entonces, el turno de preguntas ha empezado siempre tarde y los representantes del Consejo se marchan en cuanto dan las siete, puntuales como un reloj. No es culpa de la Presidencia eslovena; se trata de un problema general que debemos debatir con el Consejo. Durante la mitad del año, los representantes del Consejo podrían quedarse hasta el jueves en esta bonita ciudad de Estrasburgo para acompañarnos también la tarde de los miércoles."@es21
"Härra juhataja, mind hämmastab, kuidas nõukogu saab lihtsalt silmagi pilgutamata lahkuda. Ma olen olnud selle parlamendi liige pikka aega. Infotund nõukoguga algas tavaliselt kell üheksa õhtul ning nõukogu oli meiega kuni poole üheteistkümneni. Siis palus nõukogu, et infotunni aega nihutataks ettepoole kella kuuele või seitsmele õhtul ning me andsime sellele soovile järele. See oli meie esimene viga. Pärast seda on infotund alati alanud hilinemisega ning nõukogu esindajad on pidanud alati lahkuma täpipealt kell seitse. See ei ole eesistujariik Sloveenia süü; see on üldine probleem, mida me peame nõukoguga arutama. Poole aasta jooksul võivad nõukogu esindajad ju ometi jääda sellesse ilusasse Strasbourgi linna kuni neljapäevani ning olla meile kättesaadavad ka kolmapäeva õhtutel."@et5
"Arvoisa puhemies, minua hämmentää se, kuinka neuvoston edustaja voi häipyä täältä silmää räpäyttämättä. Olen ollut parlamentin jäsen pitkään. Neuvoston kyselytunti alkoi ennen klo 21.00, ja neuvoston edustaja viipyi luonamme puoli yhteentoista. Sitten neuvosto pyysi siirtämään kyselytuntia kuuteen tai seitsemään, ja me suostuimme sen toiveeseen. Siinä teimme väärin. Siitä lähtien kyselytunti on aina alkanut myöhässä, ja neuvoston edustajien on ollut lähdettävä kellon lyödessä seitsemän, kellontarkasti. Vika ei ole puheenjohtajavaltio Sloveniassa, tämä on yleinen ongelma, josta meidän on keskusteltava neuvoston kanssa. Neuvoston edustajat voivat varmasti puolen vuoden ajan jäädä torstaihin asti tänne kauniiseen Strasbourgin kaupunkiin ja olla käytettävissämme myös keskiviikkoiltaisin."@fi7
"Monsieur le Président, je suis surpris de voir le Conseil s’en aller ainsi sans la moindre considération. Je fais partie de cette Assemblée depuis longtemps. L’heure des questions au Conseil commençait autrefois à 21 heures et le Conseil restait avec nous jusqu’à 22h30. Le Conseil a ensuite demandé d’avancer l’heure des questions à 18 heures ou 19 heures, et nous avons accédé à ce souhait. Ce fut notre première erreur. Depuis lors l’heure des questions commence toujours en retard, mais les représentants du Conseil partent à 19 heures tapantes. Ce n’est pas la faute de la présidence slovène. Il s’agit d’un problème général dont nous devons discuter avec le Conseil. Pendant la moitié de l’année, les représentants du Conseil peuvent certainement rester jusqu’au vendredi dans cette belle ville de Strasbourg et répondre à nos questions également le mercredi soir."@fr8
"Elnök úr, rejtély számomra, hogy a Tanács szemrebbenés nélkül egyszerűen kivonul. Hosszú ideje vagyok e Ház tagja. A Tanácshoz intézett kérdések órája 21 órakor szokott kezdődni, és a Tanács velünk volt egészen fél tizenegyig. Aztán a Tanács kérte a kérdések órájának előrehozatalát 18 vagy 19 órára, s mi eleget tettünk óhajuknak. Ezzel követtük el az első hibát. Azóta a kérdések órája mindig késve kezdődik és a Tanács képviselőinek hétkor óramű pontossággal indulniuk kell. Ez nem a szlovén elnökség hibája, általános probléma, amit a Tanáccsal kell megvitatnunk. Az év felében a Tanács képviselői minden bizonnyal kibírják, hogy csütörtökig maradjanak Strasbourg szép városában, és szerda esténként is rendelkezésünkre álljanak."@hu11
"Signor Presidente, mi sconcerta come il Consiglio possa semplicemente restare senza batter ciglio. Da molto tempo sono membro di quest’Assemblea. Con il Consiglio il Tempo delle interrogazioni iniziava solitamente alle 21.00 e il Consiglio restava con noi fino alle 22.30. Poi il Consiglio ha chiesto che il Tempo delle interrogazioni fosse anticipato alle 18.00 o alle 19.00 e ci siamo rimessi ai suoi desideri. Questo è stato il nostro primo errore. Da allora, il Tempo delle interrogazioni è sempre iniziato tardi e i rappresentanti del Consiglio dovevano andarsene allo scoccare delle 19.00, puntuali come un orologio. Non è una colpa imputabile alla Presidenza slovena; è un problema generale di cui dobbiamo discutere con il Consiglio. Per un semestre, i rappresentanti del Consiglio possono senza dubbio trattenersi fino a giovedì nella bellissima città di Strasburgo ed essere a nostra disposizione anche il mercoledì sera."@it12
"Pone Pirmininke, esu pritrenktas, kaip Tarybos atstovai gali paprasčiausiai išeiti net nemirktelėję. Jau seniai esu šio Parlamento narys. Anksčiau klausimų valanda prasidėdavo 21 val., o Tarybos atstovai dalyvaudavo iki pusės vienuoliktos. Tada taryba paprašė klausimų laiką paankstinti iki 18 ar 19 val., ir mes nusileidome jos norams. Tai buvo mūsų pirmoji klaida. Nuo to laiko klausimų valanda visada prasideda pavėluotai, o Tarybos atstovams reikia išeiti vos laikrodžiui išmušusi septynias, tiksliai kaip pagal grafiką. Tai ne Pirmininkaujančios valstybės Slovėnijos kaltė; tai bendra problema, kurią turime aptarti su Taryba. Pusę metų Tarybos atstovai tikrai gali iki ketvirtadienio pabūti šiame gražiame Strasbūro mieste ir taip pat dalyvauti posėdžiuose trečiadienio vakarais."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Mani traucē tas, kā Padome vienkārši var atkāpties, nepamirkšķinot ne acu. Es ilgi esmu bijis šī Parlamenta loceklis. Jautājumu laiks Padomei mēdza sākties plkst. 21.00 un Padome bija kopā ar mums līdz pusdesmitiem. Tad Padome lūdzam lai jautājumu laiku pārceltu uz plkst. 18.00 vai 19.00 un mēs pieņēmām tās vēlmes. Tā bija mūsu pirmā kļūda. Kopš tā laika jautājumu laiks vienmēr sākās vēlu, un Padomes pārstāvjiem bija jādodas projām, kad nosita septiņi, precīzi kā pulksteņiem. Tā nav Slovēnijas prezidentūras vaina; tā ir vispārīga problēma, kas mums jāapspriež ar Padomi. Pusgadu Padomes pārstāvji noteikti var palikt līdz ceturtdienai šajā burvīgajā Strasbūras pilsētā un būt mums pieejami arī trešdienas vakaros."@lv13
"Herr Präsident! Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass der Rat so ruhig gehen kann. Ich bin schon lange hier im Haus. Früher fand die Fragestunde mit dem Rat um 21.00 Uhr statt, der Rat war hier bis 22.30 Uhr. Dann hat der Rat darum gebeten, man möge die Fragestunde vorziehen auf 18.00 oder 19.00 Uhr. Das haben wir mit Rücksicht auf den Rat getan. Das war schon der erste Fehler. Seitdem beginnt die Fragestunde immer verspätet, und der Rat muss pünktlich wie ein Maurer um 19.00 Uhr weg. Die slowenische Präsidentschaft kann nichts dafür, das ist ein generelles Problem, das wir wirklich mit dem Rat besprechen müssen. Der Rat kann durchaus für ein halbes Jahr bis Donnerstag in dieser schönen Stadt Straßburg bleiben und uns auch am Abend zur Verfügung stehen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het verbijstert me hoe de Raad gewoon kan vertrekken zonder te blikken of te blozen. Ik ben al lange tijd lid van dit Huis. Het vragenuur met de Raad placht om 21.00 uur te beginnen, en de Raad bleef bij ons tot half elf. Toen vroeg de Raad of het vragenuur vervroegd kon worden naar 18.00 of 19.00 uur, en wij eerbiedigden die wens. Dat was onze eerste vergissing. Sindsdien is het vragenuur altijd te laat begonnen, en de afgevaardigden van de Raad moesten om klokslag zeven uur vertrekken, daar kon je de klok op gelijk zetten. Het is niet de fout van het Sloveense voorzitterschap; het is een algemeen probleem dat we moeten bespreken met de Raad. De helft van het jaar kunnen de afgevaardigden van de Raad zeker tot donderdag blijven in deze prachtige stad Straatsburg en ook beschikbaar voor ons zijn op woensdagavonden."@nl3
"Panie przewodniczący! Jestem skonsternowany ostentacyjnym sposobem, w jaki Rada opuściła salę. Jestem posłem tej Izby od długiego czasu. Wcześniej tura pytań z udziałem Rady zaczynała się o godzinie 21.00, a Rada była z nami do 22.30. Następnie ulegliśmy życzeniom Rady, gdy ta zaproponowała przeniesienie tury pytań na godzinę 18.00 lub 19.00. To był nasz pierwszy błąd. Od tamtego czasu, tura pytań zawsze zaczyna się z opóźnieniem, a przedstawiciele Rady muszą opuszczać salę punktualnie z wybiciem godziny 19, jak w zegarku. Nie jest to wina prezydencji słoweńskiej, lecz jest to ogólny problem, który musi zostać poddany pod dyskusję. Przez pół roku przedstawiciele Rady mogą z pewnością zostawać w pięknym mieście Strassburgu do czwartku i być dla nas dostępni również w środowe wieczory."@pl16
"Senhor Presidente, acho desconcertante a forma como o Conselho pura e simplesmente se ausenta do Parlamento sem pestanejar. Há muito tempo que sou Deputado deste Parlamento. O Período de Perguntas ao Conselho costumava principiar às 21 horas, e o Conselho permanecia no Hemiciclo até às 22.30 horas. Depois, o Conselho solicitou que o Período de Perguntas fosse antecipado para as 18 ou 19 horas, solicitação que teve a nossa anuência. Foi esse o nosso primeiro erro. Desde então, o Período de Perguntas começou sempre tarde, com os representantes do Conselho a terem de sair ao bater das 19 horas, com o acerto de um relógio suíço. Esta situação não é da culpa da Presidência eslovena, é um problema geral que temos de discutir com o Conselho. Durante metade do ano, os representantes do Conselho podem certamente permanecer nesta bonita cidade de Estrasburgo até quinta-feira, para se colocarem à nossa disposição ao princípio da noite de quarta-feira."@pt17
"Herr Präsident! Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass der Rat so ruhig gehen kann. Ich bin schon lange hier im Haus. Früher fand die Fragestunde mit dem Rat um 21.00 Uhr statt, der Rat war hier bis 22.30 Uhr. Dann hat der Rat darum gebeten, man möge die Fragestunde vorziehen auf 18.00 oder 19.00 Uhr. Das haben wir mit Rücksicht auf den Rat getan. Das war schon der erste Fehler. Seitdem beginnt die Fragestunde immer verspätet, und der Rat muss pünktlich wie ein Maurer um 19.00 Uhr weg. Die slowenische Präsidentschaft kann nichts dafür, das ist ein generelles Problem, das wir wirklich mit dem Rat besprechen müssen. Der Rat kann durchaus für ein halbes Jahr bis Donnerstag in dieser schönen Stadt Straßburg bleiben und uns auch am Abend zur Verfügung stehen."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vyvádza ma z miery spôsob, akým Rada môže odísť bez mihnutia oka. Som poslancom tohto Parlamentu už veľmi dlho. Hodina otázok pre Radu sa obyčajne začínala o 21.00 hod. a Rada s nami zostala do pol jedenástej. Potom Rada požiadala, aby sa hodina otázok presunula na 18.00 hod. alebo 19.00 hod a my sme sa podriadili jej prianiu. To bola naša prvá chyba. Odvtedy sa hodina otázok vždy začína neskôr a zástupcovia Rady musia odísť úderom siedmej, presní ako hodinky. Nie je to chybou slovinského predsedníctva, ide o všeobecný problém, ktorý musíme prediskutovať s Radou. Na pol roka môžu zástupcovia Rady určite pobudnúť v tomto krásnom meste, Štrasburgu, do štvrtka a môžu nám byť k dispozícii aj počas stredajších večerov."@sk19
"Gospod predsednik, bega me, kako lahko Svet brez obotavljanja preprosto odide. Že zelo dolgo sem poslanec tega parlamenta. Čas za vprašanja Svetu se je včasih začel ob 9.00, pri čemer je Svet z nami sodeloval do 10.30. Nato je Svet prosil, da se čas za vprašanja prestavi na poznejšo uro ob 18.00 ali 19.00, kar smo sprejeli. To je bila naša prva napaka. Od takrat se je čas za vprašanja vedno začenjal pozno in predstavniki Sveta so morali oditi točno ob 19.00, točno kot ura. To ni krivda slovenskega predsedstva, to je splošna težava o kateri moramo razpravljati s Svetom. Pol leta lahko predstavniki Sveta zagotovo ostanejo do četrtka v tem prelepem mestu Strasbourg in so nam na voljo tudi ob sredah zvečer."@sl20
"Herr talman! Det förbryllar mig hur rådet bara kan gå i väg utan att blinka. Jag har varit parlamentsledamot under lång tid. Frågestunden med rådet brukade börja kl. 21.00 och rådet var med oss ända till 22.30. Sedan bad rådet att frågestunden skulle flyttas fram till 18.00 eller 19.00, och vi böjde oss för denna önskan. Det var vårt första misstag. Efter detta har frågestunden alltid börjat sent, och rådets företrädare har varit tvungna att gå prick klockan 19.00. Det är inte det slovenska ordförandeskapets fel, utan det är ett allmänt problem som vi måste diskutera med rådet. Under halva året kan rådets företrädare säkerligen stanna till torsdag i den vackra staden Strasbourg och därmed vara tillgängliga för oss även på onsdagskvällar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph