Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-050"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-050"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, verehrter Herr Kommissar, verehrter Herr Ratspräsident! Herzlichen Dank für die aufmunternden Schlussworte. Ich glaube, dass wir hier in diesem Hause schon einen Konsens erkennen konnten, und dieser Konsens verpflichtet uns selbstverständlich, weitere wissenschaftliche Studien zu betreiben und die noch bestehenden Zweifel – und in welchem Bereich gibt es eigentlich keine Zweifel – auszuräumen. Das ist auch ausdrücklicher Wille des Berichterstatters. Ich möchte mich bei allem Lob, das ich heute gehört habe, auch gerne an die Mitarbeiter wenden, die im Hintergrund eine Menge Arbeit an diesem Bericht geleistet haben. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank. Heute hatte man den Eindruck, dass wir über CO streiten. Ich möchte Ihnen sagen: Wir werden noch über ganz andere Dinge streiten, denn CO ist nur die Spitze des Eisberges, und das ist ein seriöses Thema, gar keine Frage. Aber die wirkliche Herausforderung ist die Frage, wie wir mit unseren Nachhaltigkeitsstrategien umgehen. Wie gehen wir mit dem um, was wir im Moment für unsere Kinder verwalten, nämlich diese Erde? Die Energie, die wir im Moment verbrauchen, ist über Jahrmillionen zusammengekommen, und wir verfeuern sie in vielleicht tausend Jahren. Die Herausforderung ist die, mit einem Liter Treibstoff in Zukunft doppelt so weit zu kommen wie bisher. Wenn wir das überall hinkriegen, dann haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Da liegt jetzt die große Aufgabe: die Effizienz in Europa zu steigern, modernste Technologien zu entwickeln, und diese moderne Technologie selbstverständlich bei uns einzusetzen, aber eben auch ökonomisch weltweit zu verkaufen, um Arbeitsplätze zu schaffen. Darin sehe ich die Chance. Ich möchte Sie sehr herzlich bitten, an dieser Chance mitzuarbeiten. Ich möchte nochmals allen danken, will aber mit Blick auf die Geschäftsordnung nochmals auf eines hinweisen: Von Anbeginn der Debatte hat es einen hundsmiserablen Übersetzungsfehler in Artikel 10 gegeben, wo steht, dass ich irgendetwas verurteile. Das ist überhaupt nicht mein Naturell. Ich missbillige das eine oder andere, aber ich verurteile niemals etwas. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass das ein ganz schlechtes Übersetzungsproblem in diesem Hause ist. In dem gesamten Bericht! Ich nehme da kein Blatt vor den Mund und möchte Sie auf die richtigen Änderungsanträge aufmerksam machen, die in diesem Bereich hier in diesem Hause gestellt worden sind. Ich danke allen Beteiligten und lade Sie ein, bei dem demnächst viel schwierigeren Teil, nämlich der Frage, wie wir jetzt auf diese wissenschaftlichen Fakten antworten, mitzuarbeiten."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"z . − Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, vážený pane úřadující předsedo, vřelý dík za vaše závěrečná slova, která jsou velmi motivující. Myslím, že jsme dokázali identifikovat konsenzus v tomto Parlamentu a že tento konsenzus nás přirozeně zavazuje k tomu, abychom realizovali další vědecké studie a odstranili zbylé pochybnosti, protože nakonec v které oblasti lidského poznání není místo pro pochyby? Z pozice zpravodaje bych rád viděl, že se něco takového děje. Jsem vděčen za pochvalu, která tu dnes zazněla, a chtěl bych ji odevzdat všem lidem v zákulisí, kteří nesmírně tvrdě pracovali na přípravě této zprávy. Chci využít této příležitosti a srdečně těmto lidem ještě jednou poděkovat. Ten, kdo poslouchal dnešní rozpravu, by mohl mít dojem, že se hádáme o CO . Musím říci toto: budeme mít ještě mnoho jiných věcí, o kterých budeme diskutovat, protože emise CO jsou jen špičkou ledovce. Ano, je to vážná otázka, o tom nepochybuji, ale skutečnou výzvou je způsob, jakým budeme přistupovat k našim strategiím udržitelnosti. Jak se postaráme o naši planetu Zemi, kterou máme zachovat pro naše děti? Energetické zdroje, které v současnosti spalujeme, se vytvářely miliony let a my je spotřebujeme přibližně za tisíc let. Proto je výzvou dosáhnout, aby se s litrem paliva dalo jet dvakrát dále než dnes. Toho potřebujeme dosáhnout a pak si můžeme říci, že jsme svůj úkol splnili. To je největší výzva před námi. Zvýšit účinnost v Evropě, vyvíjet nejmodernější technologie, využívat tyto technologie doma, což je samozřejmé, ale výhodně je prodávat do celého světa s cílem vytvořit nové pracovní příležitosti. To je naše příležitost, jak ji vidím já a chci vás všechny požádat, abyste nám pomohli chopit se této příležitosti oběma rukama. Dovolte, abych opět zopakoval svůj dík každému, ale s ohledem na jednací řád bych chtěl nasměrovat vaši pozornost na poslední bod. Od počátku této rozpravy se objevuje velká chyba v překladu článku 10, ve kterém se hovoří o tom, že já něco odsuzuji. To se mi však vůbec nepodobá. Mohu nesouhlasit s tím či oním, ale nikdy nic nezavrhuji. Nebudu se zde vyjadřovat afektovaně. Myslím, že je důležité zdůraznit, že máme problém se špatným překladem v tomto Parlamentu, což je zjevné v celé této zprávě, a proto bych rád nasměroval vaši pozornost na správné texty pozměňovacích návrhů předložené v této oblasti v Parlamentu. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným a vyzvat vás ke spolupráci v další a daleko náročnější fázi tohoto procesu, tedy při řešení otázky, jak máme na tyto vědecké údaje odpovědět."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, hr. formand for Rådet! Mange tak for de opmuntrende afsluttende ord. Jeg tror, at vi kan se en konsensus her i Parlamentet, og denne konsensus forpligter os naturligvis til at gennemføre yderligere videnskabelige undersøgelser og rydde den resterende tvivl af vejen, og der er stadig tvivl på mange områder. Det er også ordførerens udtrykkelige vilje. Jeg vil gerne give al den ros, jeg har hørt i dag, videre til medarbejderne, som har ydet et stort arbejde bag kulisserne med denne betænkning. Endnu en gang hjertelig tak. I dag kunne man få det indtryk, at vi strides om CO . Hertil vil jeg gerne sige, at vi kommer til at strides om helt andre ting, for CO er kun toppen af isbjerget, og det er et alvorligt spørgsmål, ingen tvivl om det. Men den virkelige udfordring er spørgsmålet om, hvordan vi håndterer vores bæredygtighedsstrategier. Hvordan behandler vi det, som vi øjeblikket forvalter for vores børn, nemlig denne jord? Den energi, som vi bruger i dag, er samlet over millioner af år, og vi fyrer den af på måske 1.000 år. Udfordringen består i at komme dobbelt så langt på en liter brændstof som hidtil. Hvis vi klarer det på alle punkter, så har vi løst vores opgave. Det er her, den store opgave ligger nu, nemlig at øge effektiviteten i Europa, at udvikle den mest moderne teknologi, og naturligvis anvende disse moderne teknologier hos os selv, men også sælge dem på verdensplan, så vi skaber arbejdspladser. Det er her, jeg ser chancen. Jeg beder Dem indtrængende om at medvirke til at udnytte denne chance. Jeg vil gerne endnu en gang takke alle, men vil lige komme med en bemærkning til forretningsordenen. Lige fra begyndelsen af forhandlingen har der været en grim oversættelsesfejl i artikel 10, hvor der står, at jeg fordømmer et eller andet. Det ligger slet ikke til mig. Jeg misbilliger et og andet, men jeg fordømmer aldrig noget. Jeg vil gerne gøre Dem opmærksom på, at det er et rigtig dårligt oversættelsesproblem i Parlamentet. I hele betænkningen! Det siger jeg uden omsvøb, og jeg vil gerne gøre Dem opmærksom på de rigtige ændringsforslag, der er blevet stillet i Parlamentet på dette område. Jeg takker alle involverede og inviterer Dem til at medvirke til den langt vanskeligere del, nemlig spørgsmålet om, hvordan vi nu besvarer alle disse videnskabelige kendsgerninger."@da2
". − Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, σας ευχαριστώ θερμά για τα τελευταία σας λόγια που είναι πολύ ενθαρρυντικά. Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο κατάφερε να επιτύχει μια συναίνεση και αυτή η συναίνεση μας υποχρεώνει να επιχειρήσουμε περαιτέρω επιστημονικές μελέτες και να περιορίσουμε τις εναπομείνασες αμφιβολίες, καθώς σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης γνώσης υπάρχει δυνατότητα αμφισβήτησης. Το παραπάνω είναι κάτι που ως εισηγητής σίγουρα θα επιθυμούσα να το δω να συμβαίνει. Αισθάνομαι ευγνώμων για τα καλά σας λόγια που άκουσα σήμερα και θα ήθελα να τα μεταφέρω στην ομάδα πίσω από τα φώτα, που εργάστηκε πολύ σκληρά για αυτή την έκθεση. Δράττομαι της ευκαιρίας για να τους εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για άλλη μια φορά. Ακούγοντας τη σημερινή συζήτηση, ίσως δόθηκε η εντύπωση ότι διαπληκτιζόμαστε για το διοξείδιο του άνθρακα. Επιτρέψτε μου να δηλώσω ότι θα υπάρξουν και πολλά άλλα ζητήματα πάνω στα οποία θα διαπληκτιστούμε, καθώς οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Αναμφίβολα, πρόκειται σίγουρα για ένα σοβαρό ζήτημα, αλλά η αληθινή πρόκληση έγκειται στον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούμε τις στρατηγικές βιωσιμότητας που διαθέτουμε. Με ποιον τρόπο πρέπει να ενδιαφερθούμε για τη γη μας, τον πλανήτη που διαφυλάσσουμε για τα παιδιά μας; Χρειάστηκαν πολλά εκατομμύρια χρόνια για να δημιουργηθούν οι πηγές ενέργειας που σήμερα χρησιμοποιούμε, και εμείς τις κατασπαταλούμε μέσα σε χίλια περίπου χρόνια. Η πρόκληση, επομένως, έγκειται στο πώς θα κάνουμε ένα λίτρο βενζίνης να διαρκεί δύο φορές περισσότερο από όσο διαρκεί σήμερα. Αυτόν τον στόχο χρειάζεται να επιτύχουμε. Και τότε θα έχουμε εκπληρώσει το καθήκον μας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση του μέλλοντος: μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην Ευρώπη, ανάπτυξη των προηγμένων τεχνολογιών, οικιακή χρήση αυτών των τεχνολογιών, την οποία όλοι γνωρίζουμε, και, επιπλέον, επικερδής πώλησή τους σε όλο τον κόσμο προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Αυτή πιστεύω πως είναι η ευκαιρία μας, και θέλω να ζητήσω από όλους σας να μας βοηθήσετε να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία και με τα δύο χέρια. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλους εσάς για μια ακόμη φορά, λαμβάνοντας, όμως, ιδιαιτέρως υπόψη τον Κανονισμό μας, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα τελευταίο σημείο. Από την αρχή αυτής της συζήτησης, γίνεται ένα τρομερό λάθος όσον αφορά τη μετάφραση του άρθρου 10 το οποίο αναφέρει ότι καταδικάζω κάτι. Μια τέτοια ενέργεια δεν συνάδει με τη φύση μου. Μπορεί να αποδοκιμάζω διάφορα πράγματα, αλλά ποτέ δεν καταδικάζω τίποτα. Θα σας μιλήσω ξεκάθαρα: νομίζω ότι είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι υπάρχει πρόβλημα στο Κοινοβούλιο όσον αφορά κακές μεταφράσεις, το οποίο είναι εμφανές σε ολόκληρη την έκθεση και θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στις διορθώσεις των εκφράσεων που έγιναν στις τροπολογίες του συγκεκριμένου σημείου, οι οποίες έχουν κατατεθεί στο κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους και να σας καλέσω να συνεργαστείτε μαζί μας στην επόμενη και δυσκολότερη φάση αυτής της διαδικασίας, στην επίλυση, δηλαδή, του ζητήματος του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει τώρα να ανταποκριθούμε στα εν λόγω επιστημονικά δεδομένα."@el10
". − Mr President, Commissioner, Mr President-in-Office, many thanks for your closing words which are very encouraging. I think that we have been able to identify a consensus here in the House, and this consensus naturally obliges us to undertake further scientific studies and to eliminate the remaining doubts, for after all, in which area of human knowledge is there no room for doubt? That is something which, as rapporteur, I certainly want to see happen. I am grateful for the praise which has kindly been expressed today, and I would like to pass it on to the staff behind the scenes who worked extremely hard on this report. Let me take this opportunity to voice my warm thanks to them once again. Listening to today’s debate might give the impression that we are arguing over CO . Let me say this: we will have many other issues to argue about, for CO emissions are just the tip of the iceberg. Yes, they are a serious issue, there is no doubt about that, but the real challenge is how we deal with our sustainability strategies. How should we care for our planet Earth, which we hold in trust for our children? The energy sources that we are currently burning up took many millions of years to create, and we are squandering them in just a thousand years or so. The challenge, then, is how to make a litre of fuel go twice as far as it does at present. That is what we need to achieve, and then we will have fulfilled our task. That is the major challenge ahead: increasing efficiency in Europe, developing state-of-the-art technologies, using these technologies at home – that goes without staying – and also selling them profitably worldwide in order to create jobs. That is our opportunity, as I see it, and I would ask all of you to help us seize this opportunity with both hands. Let me reiterate my thanks to everyone, but with an eye to the Rules of Procedure, I would like to draw your attention to one last point. From the very start of this debate, there has been a dire mistake in the translation of Article 10 which says that I condemn something. That is not at all in my nature. I may disapprove of one thing and another, but I never condemn anything. I shall not mince my words: I think it is important to point out that there is a problem with bad translation in the House, which is evident throughout this entire report, and I would like to draw your attention to the correctly phrased amendments in this area which have been tabled in the House. I would like to thank everyone involved and invite you to work with us on the next and more difficult stage in this process, namely resolving the question of how we should now respond to these scientific facts."@en4
". − Señor Presidente, Comisario, señor Presidente en ejercicio, muchas gracias por sus palabras de cierre, que resultan muy alentadoras. Creo que hemos podido establecer cierto consenso aquí en la Cámara, y este consenso nos obliga lógicamente a emprender nuevos estudios científicos y a eliminar las dudas que resten, puesto que, después de todo, ¿en qué área del conocimiento humano no existe margen para la duda? Eso es algo que, como ponente, deseo indudablemente que suceda. Agradezco las alabanzas que se han vertido amablemente hoy, y me gustaría transmitírselas al personal entre bastidores, que ha trabajado con extrema dedicación en este informe. Permítanme aprovechar la oportunidad para manifestarles mi más sincero agradecimiento una vez más. Al escuchar el debate de hoy podría obtenerse la impresión de que discutimos acerca del CO . Déjenme que les diga: tendremos muchas otras cuestiones sobre las que discutir, puesto que las emisiones de CO representan tan sólo la punta del iceberg. Desde luego constituyen un problema grave, no cabe duda de ello, pero el verdadero reto es como abordamos nuestras estrategias de sostenibilidad. ¿Cómo hemos de cuidar nuestro planeta, que deberemos legar a nuestros hijos? La creación de las fuentes de energía que utilizamos actualmente llevó muchos millones de años, y nosotros las estamos derrochando en sólo unos mil años aproximadamente. El reto consiste entonces en determinar cómo conseguir obtener de un litro de combustible el rendimiento que duplique al que se obtiene actualmente. Eso es lo que debemos conseguir, y entonces habremos cumplido nuestra tarea. Tal es el reto principal que nos aguarda: elevar la eficacia en Europa, desarrollar tecnologías de vanguardia, utilizar éstas en nuestro territorio y, huelga decirlo, venderlas también de manera rentable en todo el mundo para crear puestos de trabajo. Tal es nuestra oportunidad, como yo la veo, y les pediría a todos ustedes que nos ayuden a aprovecharla plenamente. Permítanme reiterar mi agradecimiento a todos, pero, teniendo en cuenta el Reglamento, me gustaría llamar su atención respecto a un último asunto. Desde el mismo inicio del debate, ha existido un nefasto error en la traducción del artículo 10, en el que se afirma que yo condeno algo. Ésa no es mi naturaleza en absoluto. Puede que desapruebe una cosa u otra, pero nunca condeno nada. Para decirlo francamente: creo que es importante señalar que hay un problema de mala traducción en la Cámara, que resulta evidente en todo el informe, y quisiera llamar su atención respecto a las enmiendas correctamente redactadas a este respecto que se han presentado en la Cámara. Me gustaría agradecer a todos los participantes, e invitarles a colaborar con nosotros en la próxima fase del proceso, de mayor dificultad, que consiste en resolver la cuestión de cómo debemos responder ahora a estos datos científicos."@es21
". − Härra juhataja, volinik, härra eesistuja, palju tänu teie julgustavate sõnade eest. Arvan, et oleme suutnud luua täiskogus konsensuse ja loomulikult kohustab konsensus läbi viima edasisi teaduslikke uurimusi ja kõrvaldama olemasolevad kahtlused, kuid lõppude lõpuks, millises inimeste teadmiste valdkonnas ei ole ruumi kahtlustele? Sellist olukorda soovin ma raportöörina kindlasti näha. Olen väga tänulik teie lahke kiituse eest ja soovin selle edasi anda abilistele, kes nägid käesoleva raportiga palju vaeva. Lubage kasutada võimalust avaldada neile veel kord suurt tänu. Tänase arutelu kuulamine võib jätta mulje, et me vaidleme süsinikdioksiidi üle. Lubage mul öelda, et meil on palju teisi teemasid, mille üle vaielda, CO heide on ainult jäämäe tipp. Jah, see on tõsine probleem, selles ei ole kahtlust, kuid tõeline väljakutse seisneb selles, kuidas me käitume oma jätkusuutlike strateegiatega. Kuidas peaksime hoolitsema planeet Maa eest, mida meid on usaldatud hoidma oma lastele? Miljoneid aastaid kulus nende energiaallikate tekkimiseks, mida me praegu läbi põletame, ja me raiskame need ära umbes tuhande aastaga. Seega on väljakutse selles, kuidas sõita liitri kütusega kaks korda kaugemale kui praegu võimalik. Peame selle saavutama ja siis oleme oma ülesande täitnud. Eelseisev peamine väljakutse on tõhususe suurendamine Euroopas, kõrgtehnoloogia arendamine, nende tehnoloogiate kasutamine kodus ja töökohtade loomise eesmärgil nende viivitamatu kasumlik turustamine kogu maailmas. Mina näen meie võimalust sellisena ja ma palun teid kõiki aidata meid sellest võimalusest kahe käega kinni haarata. Lubage mul veel kord kõiki tänada, kuid silmas pidades kodukorda, soovin teie tähelepanu juhtida ühele viimasele punktile. Juba arutelu alguses tehti lõike 10 tõlkimisel kohutav viga, mille ma mõistan hukka. See ei ole tegelikult minu loomuses. Ma võin ühe või teise asjaga mitte nõustuda, kuid ma ei mõista kunagi midagi hukka. Ma räägin otsekoheselt: arvan, et on oluline esile tuua asjaolu, et täiskogus on probleem seoses halva tõlkimisega, mis on silmnähtav kogu kõnealuses raportis, ja ma soovin teie tähelepanu juhtida selles valdkonnas täiskogule esitatud muudatusettepanekute korrektsele sõnastusele. Ma soovin tänada kõiki asjaosalisi ja kutsuda teid koostööle meiega käesoleva protsessi järgmistel ja raskematel astmetel, nimelt peame lahendama küsimuse, kuidas peaksime nüüd reageerima neile teaduslikele faktidele."@et5
"− Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, paljon kiitoksia loppupuheenvuoroistanne, jotka olivat hyvin rohkaisevia. Uskon, että olemme kyenneet löytämään yhteisymmärryksen täällä parlamentissa, ja yhteisymmärrys luonnollisesti velvoittaa meidät toteuttamaan lisää tieteellisiä tutkimuksia ja eliminoimaan jäljellä olevat epäilykset, sillä loppujen lopuksi, millä ihmisen tiedon alalla ei esiintyisi epäilyksiä? Esittelijänä toivon varmasti näin tapahtuvan. Olen kiitollinen minulle tänään ystävällisesti esitetyistä kehuista, ja haluan toimittaa ne eteenpäin taustalla toimineille henkilöille, jotka ovat tehneet kovasti työtä tämän mietinnön parissa. Käytän tilaisuutta esittääkseni heille vielä kerran lämpimät kiitokset. Tämän päivän keskustelua kuunnellessa voi saada vaikutelman, että me kiistelemme hiilidioksidista. Totean seuraavaa: meillä on myöhemmin paljon muita kiistanaiheita, sillä hiilidioksidipäästöt ovat vain jäävuoren huippu. Toki kyse on vakavasta asiasta, siitä ei ole epäilystäkään, mutta todellinen haaste on se, kuinka toimimme kestävän kehityksen strategioidemme kanssa. Kuinka meidän olisi huolehdittava planeetta maastamme, jonka annamme lapsillemme perinnöksi? Energiavarat, joita nyt poltamme loppuun, ovat syntyneet miljoonien vuosien aikana, ja me tuhlaamme ne vain noin tuhannessa vuodessa. Haasteena on siis se, kuinka saamme polttoainelitran riittämään kaksi kertaa niin pitkälle kuin nyt. Tämä on tavoitteemme, ja sitten olemme toteuttaneet tehtävämme. Se on suuri haaste, joka meidän on kohdattava: on lisättävä tehokkuutta Euroopassa, kehitettävä huipputeknologiaa, käytettävä tätä teknologiaa itse – sehän on sanomattakin selvää – ja myytävä sitä tuottoisasti ympäri maapalloa työpaikkojen luomiseksi. Minusta tämä on mahdollisuus, ja pyydän teitä kaikkia auttamaan tarttumaan tähän mahdollisuuteen kaksin käsin. Kiitän vielä kerran kaikkia, mutta työjärjestystä ajatellen haluan kiinnittää huomionne vielä yhteen seikkaan. Aivan tämän keskustelun alusta alkaen on ollut vallalla ikävä väärinkäsitys 10 artiklan käännöksestä, jonka mukaan minä tuomitsisin jotain. Se ei ole lainkaan luonteeni mukaista. Voi olla, etten hyväksy jotain, mutta en koskaan tuomitse mitään. Sanon suoraan: minusta on tärkeää korostaa, että parlamentissa on ongelma, joka koskee huonoa käännöstä, joka vaivaa koko mietintöä, ja toivon teidän kiinnittävän huomiota oikein muotoiltuihin tarkistuksiin, joita on esitetty. Kiitän kaikkia tähän osallistuneita ja kehotan teitä tekemään kanssamme yhteistyötä tämän prosessin seuraavassa, vaikeammassa vaiheessa, nimittäin sen ratkaisemisessa, kuinka meidän olisi vastattava näihin tieteellisiin tosiasioihin."@fi7
". − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président en exercice, je vous remercie de vos conclusions encourageantes. Je pense que nous sommes parvenus à identifier un consensus au sein de cette Assemblée, et ce consensus nous oblige naturellement à entreprendre d’autres études scientifiques pour éliminer les doutes résiduels, parce qu’après tout, dans quel domaine des connaissances humaines ne reste-t-il pas de doutes? C’est quelque chose qu’en tant que rapporteur, j’appelle certainement de mes vœux. Je suis reconnaissant des éloges exprimés aujourd’hui, et je souhaite les transmettre aux équipes de l’ombre qui ont travaillé extrêmement dur sur ce rapport. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour les remercier à nouveau chaleureusement. En écoutant le débat d’aujourd’hui, on pourrait avoir l’impression que nous discutons du CO . Permettez-moi de dire ceci: nous aurons bien d’autres problèmes à débattre, car les émissions de CO ne sont que la pointe de l’iceberg. Bien sûr, elles posent un problème grave, cela ne fait aucun doute, mais le vrai défi est la gestion de nos stratégies en matière de durabilité. Comment prendre soin de la planète Terre, que nous devons laisser à nos enfants? Les sources d’énergie que nous consommons actuellement se sont créées sur des millions d’années, et nous sommes en train de les gaspiller en un millier d’années. Le défi est donc de parvenir à faire durer un litre de carburant deux fois plus longtemps qu’aujourd’hui. C’est ce à quoi nous devons parvenir, et alors nous aurons fait notre devoir. Tel est le grand défi qui nous attend: augmenter le rendement énergétique en Europe, développer des technologies de pointe, utiliser ces technologies chez nous - cela va sans dire - puis les vendre à profit dans le monde entier pour créer de l’emploi. Telle est notre opportunité, telle que je la comprends, et je vous demande à tous de saisir cette opportunité à deux mains. Je souhaite remercier chacun d’entre vous, mais eu égard au règlement, je souhaite attirer votre attention sur un dernier point. Depuis le tout début de ce débat, une erreur regrettable s’est glissée dans la traduction de l’article 10, qui prétend que je condamne quelque chose. Cela n’est pas dans ma nature. Il m’arrive de désapprouver une chose ou l’autre, mais je ne condamne jamais rien. Je ne mâcherai pas mes mots: je pense qu’il est important de mentionner que la mauvaise qualité des traductions pose un problème à cette Assemblée, comme on peut le voir sur l’ensemble du rapport, et je tiens à attirer votre attention sur les amendements correctement formulés qui ont été déposés au Parlement. Je tiens à remercier toutes les personnes concernées, et je vous invite à collaborer avec nous lors de l’étape suivante, et plus difficile, de ce processus, à savoir la question de comment réagir à ces données scientifiques."@fr8
". − Elnök úr, Biztos úr, hivatalban lévő Elnök úr, köszönet a záró szavakért, amelyek igen bátorítóak voltak. Úgy vélem, sikerült e Házban egyetértést kialakítani, és ez a konszenzus további tudományos kutatásokra és a még fennmaradt kétségek eloszlatására kötelez bennünket. De hiszen az emberi ismereteknek mely terén ne jelentkeznének kétségek? Ez az, amit én, előadóként, feltétlenül látni szeretnék. Köszönöm a ma elhangzott dicséreteket, amelyeket továbbítani szeretnék az e jelentésen a színfalak mögött rendkívül keményen dolgozó munkatársi gárdának. Hadd ragadjam meg ezt az alkalmat is, hogy legszívélyesebb köszönetemet fejezzem ki nekik! A mai vitát hallgatva az a benyomás keletkezhet, hogy mi a CO ről vitatkozunk. Hadd mondjam el, számtalan egyéb vitára okot adó kérdéssel találkozunk még, hiszen a CO kibocsátás csak a jéghegy csúcsa. Igen, itt fontos kérdésekről van szó, de az igazi kihívás az, miként kezeljük a fenntarthatósági politikánkat. Miként kezeljük bolygónkat, amelyért felelősséggel bírunk gyermekeink felé? A jelenleg elégő energiaforrások létrejöttéhez évmilliók kellettek, de mi egy évezred alatt elpazaroljuk azokat. A kihívás tehát az, miként érhetjük el, hogy egy liternyi üzemanyaggal kétszer olyan messzire jussunk, mint tesszük ezt ma. Amennyiben ezt elérjük, teljesítjük feladatunkat. Ez az előttünk álló legfőbb kihívás: fokozni a hatékonyságot Európában, kifejleszteni a legmegfelelőbb technológiákat természetesen alkalmazni e technológiákat otthon, majd nyereségesen eladni azokat a világban, hogy munkahelyeket is teremtsünk. Amint látom, ez a mi lehetőségünk, és kérek mindenkit, segítse elő, hogy mindenképpen élhessünk a lehetőséggel! Megismételném köszönetemet mindenkinek, de követve is az eljárási szabályokat azért szeretném még egy pontra felhívni figyelmüket. E vita legelejétől súlyos fordítási hibát érzékelek a 10. cikknél, amely szerint én valamit elítélek. Semmi sem áll távolabb a természetemtől, mint ez. Lehet, hogy nem értek egyet ezzel vagy azzal, de sohasem ítélek el semmit. Nem válogatom meg most szavaimat, és kihangsúlyozom, hogy problémák vannak e Házban a rossz fordítások miatt. Ez egyértelműen mindvégig megmutatkozott e jelentés kapcsán. Ezért is szeretném felhívni figyelmüket a témában a Parlament elé beterjesztett helyesen megszövegezett módosításokra. Szeretnék mindent megköszönni az összes résztvevőnek, és felkérem Önöket, továbbra is, a folyamat még bonyolultabb szakaszában is, működjenek együtt velünk e jelentéssel kapcsolatban. Pontosan akkor, amikor meg kell oldanunk az a feladatot, hogy miként is reagáljunk az itt megismert tudományos tényekre!"@hu11
". − Signor Presidente, signor Commissario, signor Presidente in carica, vi ringrazio molto per le vostre parole di chiusura che sono estremamente incoraggianti. Ritengo che siamo stati in grado di identificare un’opinione prevalente qui in quest’Assemblea e che tale opinione naturalmente ci obbliga a portare avanti ulteriori studi scientifici e a eliminare i dubbi rimanenti, poiché, dopotutto, in quale area della conoscenza umana non c’è spazio per i dubbi? Ciò è qualcosa che, in quanto relatore, desidero senza dubbio veder accadere. Sono grato per gli elogi che sono stati gentilmente fatti oggi e desidero passarli ai miei collaboratori che stanno dietro le quinte, che hanno lavorato davvero duramente su questa relazione. Desidero cogliere questa opportunità per ringraziarli di cuore ancora una volta. Ascoltando la discussione di oggi si può avere l’impressione che stiamo discutendo della CO . Lasciatemi dire che avremo molte altre questioni di cui parlare, dato che la CO è solo la punta dell’ . Sì, costituisce un problema grave, non vi sono dubbi in proposito, ma la vera sfida è come ci occupiamo delle nostre strategie per la sostenibilità. Come dobbiamo avere cura del nostro pianeta, la Terra, affidatoci per i nostri figli? Ci sono voluti milioni di anni per creare le fonti di energia che stiamo bruciando al momento e le stiamo sprecando in circa un solo migliaio di anni. La sfida allora è come fare in modo che con un litro di carburante si percorra una distanza doppia rispetto a quella che si percorre attualmente. Questo è quanto dobbiamo ottenere e allora avremo adempiuto il nostro compito. Questa è la sfida di maggior rilievo: aumentare l’efficienza in Europa, sviluppare tecnologie d’avanguardia, utilizzare tali tecnologie al nostro interno – va da sé – e inoltre venderle in modo proficuo in tutto il mondo al fine di creare posti di lavoro. Questa è la nostra opportunità, per come la vedo, e desidero chiedere a tutti voi di aiutarci a cogliere tale opportunità con ambo le mani. Desidero ringraziare tutti nuovamente, ma con un occhio sul Regolamento, desidero attirare la vostra attenzione su un ultimo punto. Sin dall’inizio di questa discussione, vi è stato un terribile errore nella traduzione dell’articolo 10, in cui si dice che condanno qualcosa, il che non è affatto nella mia natura. Posso disapprovare una cosa o un’altra, ma non condanno mai nulla. Parlerò senza mezzi termini: ritengo che sia importante evidenziare che c’è un problema di traduzione in quest’Aula, il che è evidente nell’intera relazione, e desidero attirare la vostra attenzione sulla corretta dicitura degli emendamenti in questo ambito che sono stati presentati a quest’Assemblea. Desidero ringraziare tutte le persone coinvolte e invitarvi a lavorare con noi nel corso della prossima e più difficile fase di questo processo, vale a dire la risoluzione della questione di come dobbiamo ora rispondere a questi fatti scientifici."@it12
"− Gerb. Pirmininke, Komisare, einantysis Tarybos Pirmininko pareigas, labai dėkoju už jūsų baigiamuosius žodžius, kurie mane iš tiesų padrąsina. Manau, kad čia, šiame Parlamente, mums pavyko apčiuopti konsensusą. Toks sutarimas savaime įpareigoja mus tęsti mokslinius tyrimus, kad būtų pašalintos likusios abejonės. Galu gale, ar yra kokia nors žinių sritis, kurioje nekiltų žmogiškų abejonių? Iš tiesų norėčiau išvysti nors vieną tokį pavyzdį. Esu dėkingas už pagyrimus, kurie šiandien buvo taip dosniai išsakyti. Norėčiau jais pasidalyti ir su darbuotojais, kurie, būdami nepastebimi, taip sunkiai dirbo rengiant šią ataskaitą. Leiskite naudojantis proga dar kartą jiems labai nuoširdžiai padėkoti. Klausantis šiandieninių debatų, gali susidaryti įspūdis, kad ginčijamės dėl anglies dvideginio. Tačiau norėčiau pastebėti, kad yra daugybė kitų dalykų, apie kuriuos turėtume diskutuoti, nes CO išmetimas tėra lyg ledkalnio viršūnė. Taip, tai, be abejo, rimta problema. Tačiau svarbiausia užduotis − kaip spręsime tvarumo užtikrinimo reikalus? Kaip rūpinsimės savo planeta Žeme, už kurią esame atsakingi savo vaikų labui? Energijos ištekliai, kuriuos dabar deginame, formavosi milijonus metų, o mes juos išeikvojame vos per tūkstantmetį ar panašiai. Todėl tikrasis iššūkis yra − kaip padaryti, kad litras kuro nugabentų mus dvigubai toliau negu nugabena dabar? Štai ką turime pasiekti. Tada būsime atlikę savo misiją. Matome, kad mūsų laukia sunkiausia užduotis: padidinti efektyvumą Europoje, sukurti aukščiausios klasės technologijas, pradėti jas naudoti savo šalyse (ar bereikia apie tai kalbėti?) ir pelningai aprūpinti jomis kitas pasaulio šalis − taip mes užtikrinsime apsirūpinimą darbo vietomis. Taip aš įsivaizduoju mums atsiveriančią galimybę. Noriu paprašyti visų jūsų padėti mums kuo geriau šią galimybę panaudoti. Leiskite man dar kartą visiems padėkoti ir, kalbant apie Darbo tvarkos taisykles, atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Nuo pat šių debatų pradžios, daroma grubi vertimo klaida verčiant 10 straipsnį − sakoma, esą aš kažką smerkiu. Tai visiškai priešinga mano prigimčiai. Galiu nepritarti vienam ar kitam dalykui, tačiau niekada neimsiu kažko smerkti. Užuot rinkęs mandagius žodžius, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į blogą vertimo Parlamente kokybę, kuri pastebima visoje ataskaitoje. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į šios srities papildymus, pateiktus Parlamentui, kuriuose naudojamos korektiškos formuluotės. Dėkoju visiems dalyvavusiems ir kviečiu visus bendrai dirbti toliau, ir tai tikriausiai bus dar sunkiau − sprendžiant, kaip dabar turėtume reaguoti į pateiktus mokslinius faktus."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, priekšsēdētāja vietnieka kungs, liels paldies par noslēguma vārdiem, kas ir ļoti uzmundrinoši. Es domāju, ka mēs esam spējuši atrast kopēju viedokli šeit Parlamentā, un šis kopējais viedoklis dabiski mums liek turpināt zinātniskus pētījumus un novērst pēdējās šaubas, jo, galu galā, kurā cilvēku zināšanu jomā gan nav vietas šaubām? Tas ir kaut kas tāds, ko es kā referents noteikti gribu pieredzēt. Es esmu pateicīgs par atzinību, kas šodien laipni tika izteikta, un es gribētu pateikt par to palīgiem, kas ārkārtīgi smagi strādāja, lai sagatavotu šo ziņojumu. Ļaujiet man izmantot šo iespēju un vēlreiz izteikt viņiem savu lielo pateicību. Klausoties šodienas debatēs, varēja rasties iespaids, ka mēs strīdamies par CO . Es gribu pateikt, ka mums būs ļoti daudz citu jautājumu, par ko strīdēties, jo CO emisijas ir tikai aisberga redzamā daļa. Jā, tas ir nopietns jautājums, par to nav nekādu šaubu, bet galvenais izaicinājums būs darbs pie mūsu ilgtspējas stratēģijām. Kā mums vajadzētu rūpēties par savu planētu Zemi, kuru mēs gribam saglabāt saviem bērniem? Bija vajadzīgi miljoniem gadu, lai radītu tos enerģijas avotus, kurus mēs šodien iztukšojam, un mēs tos esam izšķērdējuši aptuveni tūkstoš gadu laikā. Tagad uzdevums ir panākt, lai ar litru degvielas varētu nobraukt divreiz lielāku attālumu nekā patlaban. Kad mēs to būsim panākuši, mēs būsim izpildījuši savu uzdevumu. Tas ir galvenais uzdevums, kas mums jāpaveic: palielināt efektivitāti Eiropā, izstrādāt modernas tehnoloģijas, izmantot šīs tehnoloģijas savās valstīs —kas ir pats par sevi saprotams — un arī ar peļņu pārdot tās visā pasaulē, tā radot jaunas darbavietas. Tā ir mūsu iespēja, kā es to redzu, un es vēlos lūgt jūs visus palīdzēt mums ar abām rokām satvert šo iespēju. Ļaujiet man vēlreiz izteikt pateicību visiem, tomēr, domājot arī par mūsu Reglamentu, es gribētu pievērst jūsu uzmanību vēl vienam — pēdējam — jautājumam. Jau no paša šo debašu sākuma es pamanīju rupju kļūda 10. panta tulkojumā, kurā teikts, ka es kaut ko nosodu. Tas galīgi nav manā dabā. Es varu nepiekrist tam vai citam jautājumam, bet es nekad neko nenosodu. Es runāšu bez aplinkiem: Es domāju, ka ir noteikti jāpasaka, ka Parlamentā pastāv problēma ar sliktiem tulkojumiem, kas ir redzama viscaur šajā ziņojumā, un es gribētu vērst jūsu uzmanību uz Parlamentā iesniegtajiem pareizi iztulkotajiem grozījumiem šajā jomā. Es vēlos pateikties visām iesaistītajām personām un uzaicināt jūs strādāt kopā ar mums nākamajā un grūtākajā šī procesa posmā, proti, risinot jautājumu par to, kā mums tagad būtu jāreaģē uz šiem zinātniskajiem faktiem."@lv13
"Herr Präsident, verehrter Herr Kommissar, verehrter Herr Ratspräsident! Herzlichen Dank für die aufmunternden Schlussworte. Ich glaube, dass wir hier in diesem Hause schon einen Konsens erkennen konnten, und dieser Konsens verpflichtet uns selbstverständlich, weitere wissenschaftliche Studien zu betreiben und die noch bestehenden Zweifel – und in welchem Bereich gibt es eigentlich keine Zweifel – auszuräumen. Das ist auch ausdrücklicher Wille des Berichterstatters. Ich möchte mich bei allem Lob, das ich heute gehört habe, auch gerne an die Mitarbeiter wenden, die im Hintergrund eine Menge Arbeit an diesem Bericht geleistet haben. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank. Heute hatte man den Eindruck, dass wir über CO streiten. Ich möchte Ihnen sagen: Wir werden noch über ganz andere Dinge streiten, denn CO ist nur die Spitze des Eisberges, und das ist ein seriöses Thema, gar keine Frage. Aber die wirkliche Herausforderung ist die Frage, wie wir mit unseren Nachhaltigkeitsstrategien umgehen. Wie gehen wir mit dem um, was wir im Moment für unsere Kinder verwalten, nämlich diese Erde? Die Energie, die wir im Moment verbrauchen, ist über Jahrmillionen zusammengekommen, und wir verfeuern sie in vielleicht tausend Jahren. Die Herausforderung ist die, mit einem Liter Treibstoff in Zukunft doppelt so weit zu kommen wie bisher. Wenn wir das überall hinkriegen, dann haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Da liegt jetzt die große Aufgabe: die Effizienz in Europa zu steigern, modernste Technologien zu entwickeln, und diese moderne Technologie selbstverständlich bei uns einzusetzen, aber eben auch ökonomisch weltweit zu verkaufen, um Arbeitsplätze zu schaffen. Darin sehe ich die Chance. Ich möchte Sie sehr herzlich bitten, an dieser Chance mitzuarbeiten. Ich möchte nochmals allen danken, will aber mit Blick auf die Geschäftsordnung nochmals auf eines hinweisen: Von Anbeginn der Debatte hat es einen hundsmiserablen Übersetzungsfehler in Artikel 10 gegeben, wo steht, dass ich irgendetwas verurteile. Das ist überhaupt nicht mein Naturell. Ich missbillige das eine oder andere, aber ich verurteile niemals etwas. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass das ein ganz schlechtes Übersetzungsproblem in diesem Hause ist. In dem gesamten Bericht! Ich nehme da kein Blatt vor den Mund und möchte Sie auf die richtigen Änderungsanträge aufmerksam machen, die in diesem Bereich hier in diesem Hause gestellt worden sind. Ich danke allen Beteiligten und lade Sie ein, bei dem demnächst viel schwierigeren Teil, nämlich der Frage, wie wir jetzt auf diese wissenschaftlichen Fakten antworten, mitzuarbeiten."@mt15
"− Mijnheer de Voorzitter, commissaris, fungerend voorzitter, hartelijk bedankt voor uw afsluitende woorden, die zeer bemoedigend zijn. Ik denk dat we hebben kunnen vaststellen dat er hier in het Huis een consensus heerst en deze consensus verplicht ons natuurlijk om verder wetenschappelijk onderzoek te doen en ons te ontdoen van de resterende twijfels. Want op welk gebied van de menselijke kennis is er tenslotte geen ruimte voor twijfel? Als rapporteur is dit iets wat ik zeker wil zien gebeuren. Ik ben dankbaar voor de lofuitingen die vandaag zijn uitgesproken en ik geef deze door aan de staf achter de schermen die zeer hard aan dit verslag heeft gewerkt. Ik maak dan ook van deze gelegenheid gebruik om deze mensen nogmaals heel hartelijk te bedanken. Het debat van vandaag heeft wellicht de indruk gewekt dat we aan het discussiëren zijn over CO . Ik wil dit zeggen: we zullen nog over veel andere kwesties moeten discussiëren, want CO uitstoot is nog maar het topje van de ijsberg. Jazeker, het lijdt geen twijfel dat er serieuze kwesties zijn, maar de echte uitdaging is hoe we omgaan met onze duurzaamheidsstrategieën. Hoe moeten we zorgen voor onze planeet aarde, die we voor onze kinderen in beheer hebben? De energiebronnen die we nu verbranden, zijn gevormd in de loop van miljoenen jaren. In slechts duizend jaar verspillen wij ze. De uitdaging is dus dat we met een liter brandstof twee keer zoveel moeten gaan doen als nu. Dit is het doel wat we moeten verwezenlijken. Als dit is gebeurd, hebben we onze taak volbracht. Dat is de grote uitdaging die voor ons ligt: de efficiëntie in Europa verbeteren, geavanceerde technologieën ontwikkelen, deze technologieën zelf gebruiken, dat spreekt voor zich, maar deze ook met winst overal ter wereld verkopen om werkgelegenheid te creëren. Dat is naar mijn mening onze kans en ik wil u allen vragen om deze kans met beiden handen aan te grijpen. Ik wil nogmaals iedereen bedanken, maar met het oog op het Reglement, wil ik graag nog uw aandacht voor een laatste punt. Vanaf het begin van dit debat is er een vervelende fout geweest in de vertaling van artikel 10, waarin staat dat ik iets veroordeel. Dat zit helemaal niet in mijn karakter. Misschien keur ik wel het een en ander af, maar ik veroordeel nooit iets. Ik zal er geen doekjes om winden. Ik denk dat het belangrijk is erop te wijzen dat er een probleem is met een slechte vertaling in het Huis. Dit probleem manifesteert zich overal in het verslag, en ik wil uw aandacht vestigen op de correct geformuleerde amendementen op dit gebied die in het Huis ten tafel zijn gekomen. Ik wil graag alle betrokkenen bedanken en u uitnodigen samen met ons te werken aan het volgende en moeilijkere stadium in dit proces, namelijk een oplossing vinden op de vraag hoe we nu op deze wetenschappelijke feiten moeten reageren."@nl3
". − Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie urzędujący przewodniczący! Dziękuję bardzo za uwagi końcowe, które są bardzo zachęcające. Uważam, że byliśmy w stanie osiągnąć tu, w tej Izbie, porozumienie, które zobowiązuje nas do podjęcia dalszych badań naukowych i do wyeliminowania pozostałych wątpliwości; w jakiej dziedzinie wiedzy nie ma miejsca na wątpliwości? Jest to coś, co, jako sprawozdawca, zdecydowanie chcę zobaczyć. Jestem wdzięczny za słowa pochwały, które dziś zostały tu wypowiedziane i chciałbym przekazać je osobom, które „za kulisami” bardzo ciężko pracowały nad tym sprawozdaniem. Skorzystam z okazji i jeszcze raz serdecznie im podziękuję. Słuchając dzisiejszej debaty, można było odnieść wrażenie, że kłócimy się o CO . Pozwolę sobie powiedzieć, że mamy wiele innych kwestii, o które możemy się kłócić, a emisja CO to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Tak, jest to poważna sprawa, nie ma co do tego wątpliwości, ale prawdziwym wyzwaniem jest to, jak poradzimy sobie ze strategiami bezpieczeństwa dla środowiska. Jak powinniśmy dbać o naszą planetę Ziemię, którą zarządzamy dla naszych dzieci? Wytworzenie źródeł energii, które dziś spalamy, trwało miliony lat, a my zmarnujemy je zaledwie w tysiąc lat. Wyzwaniem jest to, jak sprawić, by litr paliwa zawiózł nas dwa razy dalej niż teraz. To jest to, co musimy osiągnąć; wtedy będziemy mogli powiedzieć, że osiągnęliśmy swój cel. Jest to największe leżące przed nami zadanie: zwiększenie wydajności w Europie, opracowanie najnowocześniejszych technologii, zastosowanie tych technologii - co rozumiem się samo przez się - a także sprzedanie ich z zyskiem na całym świecie w celu utworzenia nowych miejsc pracy. Jest to nasza szansa i chciałbym, abyśmy wszyscy z niej ochoczo skorzystali. Powtórzę jeszcze raz swoje podziękowania, ale zgodnie z Regulaminem chciałbym zwrócić uwagę na ostatnią kwestię. Od początku tej debaty powtarzany był błąd w tłumaczeniu punktu 10, zgodnie z którym coś potępiam. Nie leżało to w moich zamiarach. Mogę nie pochwalać pewnych spraw, ale nigdy ich nie potępiam. Nie będę przebierał w słowach: w Izbie tej istnieje problem złego przekładu, co jest widoczne w całym tym sprawozdaniu; chciałbym także zwrócić uwagę na poprawnie sformułowane poprawki, które zostały przedstawione w tej Izbie. Chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym osobom i zaprosić do współpracy w kolejnej, trudniejszej fazie procesu, a mianowicie w rozstrzygnięciu kwestii, jak powinniśmy odpowiedzieć na te fakty naukowe."@pl16
". − Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhor Presidente em exercício do Conselho, muito obrigado pelas suas palavras finais, que são muito encorajadoras. Penso que fomos capazes de identificar um consenso aqui neste Parlamento e este consenso obriga-nos, naturalmente, a realizar mais estudos científicos a fim de eliminar as dúvidas ainda subsistentes, pois, afinal de contas, em que área do conhecimento humano é que não existem dúvidas? Esse é também o meu desejo como relator. Estou grato por todos os elogios que amavelmente foram expressos hoje e gostaria de os estender também aos funcionários que, nos bastidores, trabalharam muito arduamente neste relatório. Permitam-me aproveitar esta oportunidade para, uma vez mais, lhes manifestar o meu sincero agradecimento. Ouvindo o debate de hoje, poder-se-ia ficar com a impressão de que estamos a discutir a questão do CO . Deixem-me dizer-vos o seguinte: vamos ter muitas outras questões a discutir, pois as emissões de CO são apenas a ponta do icebergue. Sim, é uma questão séria, não há dúvida quanto a isso, mas o verdadeiro desafio é saber como lidar com as nossas estratégias de sustentabilidade. Como devemos cuidar do nosso planeta Terra, que estamos a gerir para os nossos filhos? As fontes de energia que estamos actualmente a gastar levaram muitos milhões de anos a ser criadas e estamos a desperdiça-las em apenas cerca de mil anos. O desafio, então, é saber como fazer render um litro de combustível duas vezes mais do que actualmente. É isso que temos de conseguir, e então teremos cumprido nossa missão. Esse é o grande desafio que temos pela frente: aumentar a eficiência na Europa, desenvolver as mais modernas tecnologias, utilizar estas tecnologias nas nossas casas – isso é evidente – e, também, vendê-las de forma rentável ao mundo, a fim de criar postos de trabalho. É aí que vejo a nossa oportunidade. Peço-vos a todos que nos ajudem a agarrar esta oportunidade com ambas as mãos. Permitam-me reiterar os meus agradecimentos a todos, mas, com um olho no Regimento, gostaria de chamar a vossa atenção para um último ponto. Desde o início do debate, verifica-se um terrível engano na tradução do n.º 10, que diz que condeno uma coisa qualquer. Isso não faz de todo parte da minha natureza. Posso desaprovar uma ou outra coisa, mas nunca condeno seja o que for. Falando sem rodeios: creio que é importante salientar que existe um problema de má tradução neste Parlamento, que é evidente ao longo de todo este relatório e gostaria de chamar a vossa atenção para as alterações correctamente redigidas neste domínio que foram apresentadas na Assembleia. Quero agradecer a todos os participantes e convidar-vos a trabalhar connosco na próxima e mais difícil fase deste processo, ou seja, na resolução da questão de saber como devemos agora responder a estes factos científicos."@pt17
"Herr Präsident, verehrter Herr Kommissar, verehrter Herr Ratspräsident! Herzlichen Dank für die aufmunternden Schlussworte. Ich glaube, dass wir hier in diesem Hause schon einen Konsens erkennen konnten, und dieser Konsens verpflichtet uns selbstverständlich, weitere wissenschaftliche Studien zu betreiben und die noch bestehenden Zweifel – und in welchem Bereich gibt es eigentlich keine Zweifel – auszuräumen. Das ist auch ausdrücklicher Wille des Berichterstatters. Ich möchte mich bei allem Lob, das ich heute gehört habe, auch gerne an die Mitarbeiter wenden, die im Hintergrund eine Menge Arbeit an diesem Bericht geleistet haben. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank. Heute hatte man den Eindruck, dass wir über CO streiten. Ich möchte Ihnen sagen: Wir werden noch über ganz andere Dinge streiten, denn CO ist nur die Spitze des Eisberges, und das ist ein seriöses Thema, gar keine Frage. Aber die wirkliche Herausforderung ist die Frage, wie wir mit unseren Nachhaltigkeitsstrategien umgehen. Wie gehen wir mit dem um, was wir im Moment für unsere Kinder verwalten, nämlich diese Erde? Die Energie, die wir im Moment verbrauchen, ist über Jahrmillionen zusammengekommen, und wir verfeuern sie in vielleicht tausend Jahren. Die Herausforderung ist die, mit einem Liter Treibstoff in Zukunft doppelt so weit zu kommen wie bisher. Wenn wir das überall hinkriegen, dann haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Da liegt jetzt die große Aufgabe: die Effizienz in Europa zu steigern, modernste Technologien zu entwickeln, und diese moderne Technologie selbstverständlich bei uns einzusetzen, aber eben auch ökonomisch weltweit zu verkaufen, um Arbeitsplätze zu schaffen. Darin sehe ich die Chance. Ich möchte Sie sehr herzlich bitten, an dieser Chance mitzuarbeiten. Ich möchte nochmals allen danken, will aber mit Blick auf die Geschäftsordnung nochmals auf eines hinweisen: Von Anbeginn der Debatte hat es einen hundsmiserablen Übersetzungsfehler in Artikel 10 gegeben, wo steht, dass ich irgendetwas verurteile. Das ist überhaupt nicht mein Naturell. Ich missbillige das eine oder andere, aber ich verurteile niemals etwas. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass das ein ganz schlechtes Übersetzungsproblem in diesem Hause ist. In dem gesamten Bericht! Ich nehme da kein Blatt vor den Mund und möchte Sie auf die richtigen Änderungsanträge aufmerksam machen, die in diesem Bereich hier in diesem Hause gestellt worden sind. Ich danke allen Beteiligten und lade Sie ein, bei dem demnächst viel schwierigeren Teil, nämlich der Frage, wie wir jetzt auf diese wissenschaftlichen Fakten antworten, mitzuarbeiten."@ro18
". − Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, vážený pán úradujúci predseda, vrelá vďaka za vaše záverečné slová, ktoré sú veľmi motivujúce. Myslím, že sme dokázali identifikovať konsenzus v tomto parlamente a že tento konsenzus nás, prirodzene, zaväzuje k tomu, aby sme vykonali ďalšie vedecké štúdie a odstránili zvyšné pochybnosti, pretože nakoniec, v akej oblasti ľudského poznania niet miesta pre pochyby? Z pozície spravodajcu, by som rád videl, že sa niečo také udeje. Som vďačný za pochvalu, ktorá tu dnes zaznela a chcel by som ju odovzdať všetkým ľuďom v zákulisí, ktorí nesmierne tvrdo pracovali na príprave tejto správy. Chcem využiť túto príležitosť a srdečne týmto ľuďom ešte raz poďakovať. Ten, kto počúval dnešnú rozpravu, by mohol mať dojem, že sa hádame o CO . Musím povedať nasledovné: budeme mať ešte množstvo iných vecí, o ktorých budeme diskutovať, pretože emisie CO sú len špičkou ľadovca. Áno, je to vážna otázka, o tom nepochybujem, ale skutočnou výzvou je spôsob, akým budeme pristupovať k našim stratégiám udržateľnosti. Ako sa postaráme o našu planétu Zem, ktorú máme zachovať pre svoje deti? Energetické zdroje, ktoré v súčasnosti spaľujeme, sa vytvárali milióny rokov a my ich minieme takmer za tisíc rokov. Preto je výzvou dosiahnuť, aby sa s litrom paliva dalo zájsť dvakrát ďalej, ako dnes. Toto potrebujeme dosiahnuť a potom si môžeme povedať, že sme splnili svoju úlohu. To je najväčšia výzva pred nami. Zvýšiť účinnosť v Európe, vyvíjať najmodernejšie technológie, využívať tieto technológie doma, čo je samozrejmé, ale ich aj výhodne predávať v celom svete s cieľom vytvoriť nové pracovné príležitosti. Toto je naša príležitosť, ako ju vidím, a chcel by som vás všetkých požiadať, aby ste nám pomohli uchopiť túto príležitosť obidvoma rukami. Dovoľte, aby som znova zopakoval svoju vďaku každému, ale vzhľadom na rokovací poriadok by som chcel upriamiť vašu pozornosť na posledný bod. Od začiatku tejto rozpravy sa objavovala strašná chyba v preklade článku 10, v ktorom sa hovorí o tom, že ja niečo odsudzujem. To by sa vôbec nepodobalo na mňa. Môžem nesúhlasiť s tým, či oným, ale nikdy nič nezavrhujem. Nebudem tu afektovane artikulovať. Myslím si, že je dôležité zdôrazniť, že tu máme problém so zlým prekladom v tomto parlamente, čo je zjavné v celej tejto správe, a preto by som chcel upriamiť vašu pozornosť na správne texty pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v tejto oblasti predložené v Parlamente. Chcel by som sa poďakovať všetkým zúčastneným a pozvať vás na spoluprácu v ďalšej a oveľa náročnejšej fáze tohto procesu, čiže pri riešení otázky, ako máme odpovedať na tieto vedecké fakty."@sk19
". − Gospod predsednik, gospod komisar, gospod predsedujoči, hvala za zelo spodbudne zaključne besede. Mislim, da smo v Parlamentu uspeli doseči soglasje, ki nas seveda obvezuje, da izvedemo dodatne znanstvene študije in odpravimo preostale dvome, saj so dvomi konec koncev stalnica na področju človeškega znanja. Kot poročevalec si želim, da bi se to zgodilo. Hvaležen sem za danes izraženo pohvalo in želim jo prenesti še na delavce v ozadju, ki so za to poročilo trdo delali. Ob tej priložnosti se jim še enkrat lepo zahvaljujem. Glede na današnjo razpravo se mogoče zdi, da se prepiramo zaradi CO . Naj povem, da bomo imeli še veliko priložnosti za prepiranje, saj so emisije CO le vrh ledene gore. Nedvomno so emisije CO pomembna tema za razpravo, vendar je pravi izziv, kako bomo ukrepali na področju trajnostnih strategij. Kako moramo skrbeti za naš planet Zemljo, ki ga želimo ohraniti za prihodnje generacije? Za vire energije, ki jih zdaj trošimo, je bilo potrebnih več milijonov let, mi pa jih nepremišljeno porabimo le v približno tisočih letih. Izziv je, kako porabiti pol toliko goriva, kot ga porabimo zdaj. Ko bomo dosegli to, bomo opravili svojo nalogo. Poleg tega obstajajo še drugi večji izzivi: večja učinkovitost v Evropi, razvoj najsodobnejših tehnologij, uporaba teh tehnologij doma, kar je samoumevno, in njihova donosna prodaja, s katero se zagotovijo delovna mesta. Menim, da je to naša priložnost, in prosim vse, da to priložnost skupaj čim bolj izkoristimo. Vsem se ponovno zahvaljujem, vendar vas želim opozoriti še na eno zadevo v zvezi s Poslovnikom. Že od samega začetka te razprave je prisotna strašna napaka v prevodu člena 10, ki navaja, da nekaj obsojam. To sploh ni v moji navadi. Lahko se zgodi, da se včasih ne strinjam, nikdar pa ne obsojam. Zadeve ne bom olepševal. Menim, da je treba v Parlamentu opozoriti na problem slabega prevoda, kar je razvidno iz celotnega zadevnega poročila, in želim vas opozoriti na pravilen pomen v Parlamentu pripravljenih predlogov sprememb za to področje. Zahvaljujem se vsem sodelujočim in vas vabim, da se nam pridružite na naslednji, bolj zapleteni stopnji tega postopka, tj. odzivu na ta znanstvena dejstva."@sl20
". − Herr talman, herr kommissionsledamot, herr rådsordförande! Ett stort tack för era avslutande ord som var mycket uppmuntrande. Jag anser att vi har kunnat hitta ett samförstånd här i kammaren och att detta samförstånd givetvis förpliktigar oss att genomföra ytterligare vetenskapliga studier och eliminera de återstående tvivlen, för inom vilket mänskligt kunskapsområde finns det inte trots allt utrymme för tvivel? Detta är något som jag, som föredragande, verkligen vill få till stånd. Jag är tacksam för det beröm som så vänligt har framförts i dag, och jag skulle vilja vidarebefordra det till personalen bakom kulisserna som arbetat ytterst hårt på betänkandet. Låt mig ta detta tillfälle i akt att återigen framföra mitt varmt kända tack till dem. När jag lyssnar till dagens debatt kan jag få intrycket att vi argumenterar om koldioxid. Låt mig säga detta: vi kommer att ha många andra frågor att diskutera, eftersom koldioxidutsläppen bara är toppen på isberget. Ja, de är ett allvarligt problem, det råder det ingen tvekan om, men den verkliga utmaningen är hur vi ska hantera våra hållbarhetsstrategier. Hur ska vi ta hand om planeten jorden, vi som har fått ansvar att förvalta den för våra barn? De energikällor som vi för närvarande bränner upp tog många miljoner år att skapa, och vi slösar bort dem på bara tusen år ungefär. Utmaningen är alltså hur vi ska lyckas få en liter bränsle att räcka dubbelt så långt som för närvarande. Det är detta som vi måste åstadkomma, och sedan har vi fullgjort vår uppgift. Detta är den stora utmaning vi har framför oss: öka effektiviteten i Europa, utveckla moderna tekniker, använda dessa tekniker hemma – vilket knappast behöver sägas – och även att sälja dem med vinst runt om i världen för att skapa sysselsättning. Detta är vår möjlighet så som jag ser det, och jag vill be er alla om hjälp att verkligen ta itu med denna möjlighet. Låt mig upprepa mitt tack till alla, men med ett ögonkast på arbetsordningen vill jag uppmärksamma er på en sista punkt. Från allra första början av debatten har det funnits ett ödesdigert misstag i översättningen av punkt 10, där det sägs att jag fördömer något. Det ligger inte alls i min natur att göra. Jag kan ogilla det ena eller det andra, men jag fördömer aldrig något. Jag ska inte skräda orden: det är viktigt att påpeka att det finns ett problem med dålig översättning i parlamentet, vilket är uppenbart i hela detta betänkande och jag vill fästa er uppmärksamhet på de korrekt formulerade ändringsförslag på detta område som har lagts fram i kammaren. Jag vill tacka alla medverkande och inbjuda er att arbeta med oss i nätverk och under en betydligt svårare etapp av processen, nämligen att lösa frågan om hur vi ska reagera på dessa vetenskapliga fakta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,13,9,21,4,17,12,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph