Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-049"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-049"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές της σημερινής συζήτησης για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις τους. Απαιτείται μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε παγκόσμια κλίμακα και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συστηματικά και συντονισμένα μέτρα για την μείωση των εκπομπών σε όλους τους τομείς. Η δέσμη μέτρων για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία της συναπόφασης, μας δίδει το προβάδισμα σε αυτήν την μετάβαση. Επίσης μας δίδει τη δυνατότητα να αποδείξουμε ότι μια φιλόδοξη πολιτική για το κλίμα είναι όχι μόνο εφικτή, αλλά και ευρύτερα ωφέλιμη για τις οικονομίες μας και τις κοινωνίες μας. Θα συνεχίσουμε την πολύ εποικοδομητική συνεργασία μας σε αυτήν τη σημαντική δέσμη μέτρων πολιτικής και θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ελπίζω, το συντομότερο δυνατό μέσα στο τρέχον έτος. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σημαντική συμβολή του στην προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τον κ. Florenz για την εξαιρετική εργασία του. Εύχομαι το Κοινοβούλιο να συνεχίσει με αυτό τον εποικοδομητικό τρόπο και να συνεχισθεί η μεταξύ μας ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία, τόσο για τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, όσο και για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις εν όψει του Πόζαν και της Κοπεγχάγης. Θα ήθελα, ιδιαίτερα, να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ως ΕΕ-15 είτε ως ΕΕ-27, θα επιτύχει το στόχο στου Κιότο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και επειδή θα είμαι Επίτροπος ή ελπίζω να είμαι Επίτροπος για άλλους 18 μήνες, σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα υπάρχει τρόπος να μην επιτύχουμε το στόχο στου Κιότο. Το λέω αυτό, διότι και τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει αλλά και τα μέτρα τα οποία παίρνουμε, εξασφαλίζουν ότι ο στόχος του Κιότο θα επιτευχθεί. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο που πρέπει να κάνουμε τα επόμενα χρόνια και για να σας πληροφορήσω, είναι σωστά τα νούμερα τα οποία δώσατε προηγουμένως, και πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τη στιγμή που άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις αυξάνουν και κατά πολύ μάλιστα έναντι του 1990. Το 2005, όπως είπατε, ήμασταν 2% κάτω από το επίπεδο του 1990, το 2006 λίγο λιγότερο από 3% για τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν το συλλογικό στόχο, αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 είμαστε ακόμη καλύτερα, περίπου στο 8% λιγότερο απ’ ό,τι το 1990. Στο τέλος της περιόδου που προβλέπεται από το Πρωτόκολλο του Κιότο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ΕΕ-15 θα έχει τουλάχιστον 8% λιγότερο και ως ΕΕ-27 περίπου 11% λιγότερο από το 1990. Σημειωτέον, το γεγονός ότι θα έχουμε λίγο παραπάνω μείωση από 8% είναι πολύ θετικό, γιατί θα μας διευκολύνει στην επίτευξη του στόχου για το 2020 και μετά. Τα επιστημονικά πορίσματα, σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων, καθότι θα αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη τολμηρών μέτρων. Θα χρησιμεύσουν ως κριτήριο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των προτάσεων που θα τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο διάστημα μέχρι τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης. Το ψήφισμα υπενθυμίζει τους κινδύνους που συνεπάγεται η ανεξέλεγκτη πορεία της κλιματικής αλλαγής, η οποία θα επηρεάσει τις ανθρώπινες κοινωνίες κατά ποικίλους τρόπους και θα πλήξει τις οικονομίες μας και τις πολιτισμικές μας παραδόσεις. Πολύ σωστά τονίζεται στο ψήφισμα, πόσο σημαντικό είναι να αποφευχθούν μείζονα σημεία ανατροπής της ισορροπίας, όπως η στέρευση των παραποτάμων του Αμαζονίου και η κατάρρευση μεγάλων όγκων πάγου στους δύο Πόλους. Θεωρώ, ότι είναι εξίσου σημαντικό να αναδείξουμε τις πιθανές συνέπειες που θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή όσον αφορά τη διεθνή ασφάλεια από την έλλειψη τροφίμων και νερού, από διενέξεις για τον έλεγχο πόρων ή από μεταναστευτικά ρεύματα. Η πίεση την οποίαν υφίσταται η Διεθνής Κοινότητα από έκτακτες καταστάσεις που οφείλεται σε ακραία καιρικά φαινόμενα ή βίαιες συγκρούσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής, αυξάνεται συνεχώς. Η πρόσφατη κρίση που αφορά τις τιμές των τροφίμων αποτελεί την πιο απτή, μέχρι στιγμής, ένδειξη του τι μπορεί να συμβεί δεδομένου ότι η μειωμένη συγκομιδή σε πολλά μέρη του κόσμου οφείλεται σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Δυστυχώς η κατάσταση αυτή δεν φαίνεται να είναι προσωρινή ή έκτακτη, αλλά τείνει να καταστεί διαρθρωτική και επαναλαμβανόμενη ως φαινόμενο, το οποίο δεν θα αντιμετωπίζεται χωρίς δραστικές αλλαγές στη γεωργική πολιτική και τις αγροτικές πρακτικές. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ορισμένα ακόμη θέματα για τα οποία γίνεται μνεία στην έκθεση. Θα ήθελα πρώτα να αναφερθώ στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου με κατάλληλες δράσεις σε εθνικό επίπεδο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Χρειάζεται η υποστήριξη, οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και η σχετική χρηματοδότηση που είναι αναγκαία για την μεταφορά της τεχνολογίας καθώς και η ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων των χωρών αυτών κατά τρόπο που θα καθίσταται δυνατή η μέτρηση, η καταγραφή και η επαλήθευση των σχετικών μειώσεων. Η έννοια αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για το σχέδιο δράσης του Μπαλί. Όπως έγινε αντιληπτό στο Μπαλί, οποιαδήποτε κίνηση από την πλευρά των αναπτυσσόμενων χωρών θα είναι συνάρτηση όχι μόνον της ανάληψης σοβαρών δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών εκ μέρους των αναπτυγμένων χωρών, αλλά και ουσιαστικών προσπαθειών από την πλευρά τους για τη χρηματοδότηση κατά κύριο λόγο της μεταφοράς τεχνολογίας και της δημιουργίας των απαραιτήτων διοικητικών ικανοτήτων. Είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες διαλόγου που υπάρχουν με τις κυριότερες αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να υπάρξει συνεννόηση για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό και για το πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τέτοιες δράσεις, είτε μέσω της συνεργασίας στη χάραξη πολιτικής, της τεχνικής συνδρομής, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της παροχής κινήτρων στην αγορά διοξειδίου του άνθρακα, είτε μέσω της χρηματοδοτικής συνδρομής. Μέτρα θα πρέπει να ληφθούν σε όλους τους τομείς περιλαμβανομένων των εκπομπών από τη χρήση ενέργειας, καθώς και από την αποψίλωση των δασών. Όσον αφορά τώρα την επιστημονική πτυχή αυτής της συζήτησης, η Επιτροπή συμφωνεί πλήρως ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα επιστημονικά πορίσματα στο ευρύ κοινό. Να ευαισθητοποιηθούν και να συνειδητοποιήσουν καλύτερα οι καταναλωτές πόσα αέρια του θερμοκηπίου παράγει ο τρόπος της ζωής τους και οι καταναλωτικές τους συνήθειες. Αυτή η αυξημένη ευαισθητοποίηση των πολιτών θα πρέπει, ωστόσο, να συνοδεύεται από ισχυρά οικονομικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις, ώστε να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγουν."@el10
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, děkuji všem řečníkům dnešní diskuse za velmi zajímavé příspěvky. Přechod na hospodářství s nízkými emisemi CO je nevyhnutelný v celosvětovém měřítku. Můžeme toho dosáhnout pouze systematickými, koordinovanými opatřeními ke snížení emisí ve všech oblastech. Balíček opatření pro změnu klimatu a energetiku ve všech fázích procesu spolurozhodování nám nabízí přímý start tohoto přechodu. Umožňuje nám zároveň ukázat, že ambiciózní klimatická politika je uskutečnitelná a všeobecně prospěšná pro naše hospodářství a společnosti. Měli bychom pokračovat v naší vysoce konstruktivní spolupráci na tomto důležitém balíčku politických opatření a dosáhnout dohody, jak doufám, co nejdříve v tomto roce. Na závěr chci blahopřát Evropskému parlamentu k jeho významnému příspěvku k boji proti změně klimatu a chci pochválit pana Florenza za jeho vynikající práci. Doufám, že Parlament bude pokračovat takovýmto konstruktivním způsobem. Je zde naděje, že naše spolupráce a výměna názorů bude pokračovat, až budeme řešit balíček klimatických a energetických opatření a též při mezinárodních jednáních v rámci přípravy setkání v Poznani a Kodani. Chtěl bych především zdůraznit, že Evropská unie, ať už jako EU-15 nebo EU-27, splní kjótský cíl, o tom není pochyb. Jelikož doufám, že budu komisařem i následujících osmnáct měsíců, ubezpečuji vás, že neexistuje možnost, že by se nám kjótský cíl splnit nepodařilo. Říkám to proto, že opatření, která jsme už přijali a která právě přijímáme, zabezpečují splnění kjótského cíle. To je to nejmenší, co můžeme v následujících letech učinit. Je třeba připomenout, že údaje, které jste tu uváděli, jsou správné. Je třeba říci, že Evropská unie snižuje své emise skleníkových plynů, zatímco jiné země, jako například USA, je zvyšují, a to ještě výrazně rychleji než v roce 1990. Pokud jde o země EU-15, které mají společný cíl, jsme se v roce 2005, jak jste říkali, nacházeli 2 % pod úrovní roku 1990 a v roce 2006 trochu méně než 3 %. Co se však týče zemí EU-27, je náš úspěch ještě větší, protože jsme 8 % pod úrovní roku 1990. Na konci období, které je stanoveno Kjótským protokolem pro splnění závazků, budou země EU-15 nejméně 8 % a země EU-27 nejméně 11 % pod úrovní roku 1990. Všimněme si, že naše snížení na víc než 8 % je velmi pozitivní, protože nám pomůže splnit cíl do roku 2020 a dále. Podle předběžné zprávy budou vědecká zjištění sehrávat významnou úlohu při mezinárodních jednáních, protože nám umožní přijímat odvážné kroky. Poslouží nám jako základ pro hodnocení vhodnosti návrhů, které budeme předkládat na jednáních při přípravě konference v Kodani. Usnesení nám připomíná nebezpečí vyplývající z nekontrolovatelné změny klimatu, která ovlivní lidskou společnost různými způsoby a bude mít vážné následky pro hospodářství a kulturní tradice. Usnesení správně zdůrazňuje, jak je důležité vyhnout se většímu narušení klimatu, jakým je například vysoušení přítoků Amazonky či tání velkého množství ledu na obou pólech. Myslím si, že je stejně důležité, abychom zdůraznili i možné následky změny klimatu v souvislosti s mezinárodní bezpečností, nedostatkem potravy a vody a spory o kontrolu nad zdroji a migračním pohybem. Neustále se zvyšuje nátlak na mezinárodní společenství v důsledku ekologických katastrof způsobených extrémním počasím a násilnými konflikty způsobenými změnou klimatu. Nejnovější krize cen potravin je myslím nejhmatatelnějším příkladem toho, co se může stát: velmi nízká sklizeň v mnohých částech světa je způsobena extrémními povětrnostními podmínkami. Bohužel se nezdá, že by tato situace byla dočasná nebo výjimečná. Zdá se, že se stane trvalou a bude se opakovat a že ji není možné zvládnout bez drastických změn zemědělské politiky a farmářských postupů. Dovolte mi, abych se zmínil i o některých dalších otázkách, jichž se tato zpráva dotkla. Začnu snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím vhodných opatření na vnitrostátní úrovni v rozvojových zemích. Je třeba podpořit možnosti, které nám nabízí technologie. Musíme financovat přesun technologií a podpořit administrativní schopnosti těchto zemí, aby bylo možné měřit uváděné snížení, zaznamenávat ho a ověřovat. Tato myšlenka tvoří jádro jednání o akčním plánu z Bali. Na Bali se mluvilo o tom, že jakýkoli návrh ze strany rozvojových zemí bude záviset nejen na seriózních závazcích rozvinutých zemí v souvislosti se snížením emisí, ale také na jejich výrazném úsilí poskytnout finanční prostředky, zejména pokud jde o přenos technologií a tvorbu potřebných administrativních kapacit. Pro Evropskou unii je důležité, aby využila každou příležitost k dialogu s hlavními rozvojovými zeměmi, aby se vytvořila dohoda o tom, co to ve skutečnosti znamená a jakým způsobem může Evropská unie podpořit takovéto kroky, ať již spoluprací při vytváření politických opatření, při technické pomoci, přenosem know-how a poskytnutím pobídek na trhu s CO nebo finanční pomocí. Je potřeba provést opatření ve všech sektorech včetně kroků týkajících se emisí při energetickém využití a klučení lesů. Teď se chci věnovat vědeckému hledisku této diskuse. Komise naprosto souhlasí s tím, že s vědeckými zjištěními je třeba seznámit širokou veřejnost. Spotřebitelé by měli být připraveni a lépe obeznámeni s tím, kolik skleníkových plynů produkují svým životním stylem a spotřebitelskými návyky. Toto zvýšené upozorňování veřejnosti by však měly doprovázet také finanční pobídky pro firmy, aby snižovaly emise skleníkových plynů pocházející z výrobků a služeb, které poskytují."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke alle talerne for deres yderst interessante indlæg i dagens forhandling. Det er nødvendigt at gå over til en økonomi med lave emissioner af CO på globalt plan, og det kan kun opnås med systematiske, koordinerede foranstaltninger til reduktion af emissioner på alle områder. Den pakke af foranstaltninger om klimaændringer og energi, som nu befinder sig i proceduren med fælles beslutningstagning, giver os et forspring med hensyn til denne overgang. Den giver os også mulighed for at vise, at en ambitiøs klimapolitik ikke kun er realistisk, men også generelt gavnlig for vores økonomier og vores samfund. Vi vil fortsætte vores yderst konstruktive samarbejde om denne vigtige pakke af politiske foranstaltninger og forhåbentlig snarest muligt i indeværende år nå frem til en aftale. Til sidst vil jeg gerne takke Europa-Parlamentet for dets vigtige bidrag til bestræbelserne på at bekæmpe problemet med klimaændringer og hr. Florenz for hans fremragende arbejde. Jeg håber, at Parlamentet vil fortsætte på denne konstruktive måde, og at vores udveksling af synspunkter og samarbejde, både om pakken af klima- og energiforanstaltninger og om de internationale forhandlinger op til Poznan og København, kan fortsætte. Især vil jeg gerne understrege, at EU, hvad enten det er EU-15 eller EU-27, vil nå Kyotomålet. Derom hersker der ingen tvivl. Og da jeg fortsat vil være kommissær - det håber jeg i hvert fald - de næste 18 måneder, kan jeg forsikre Dem om, at der slet ikke er nogen risiko for, at vi ikke når Kyotomålet. Jeg siger dette, fordi både de foranstaltninger, vi allerede har truffet, og de foranstaltninger, vi træffer, sikrer, at vi når Kyotomålet. Dette er imidlertid det mindste, vi skal gøre i det kommende år, og jeg kan bekræfte over for Dem, at de tal, De har nævnt, er korrekte. Vi må erkende, at EU mindsker emissionerne af drivhusgasser, mens andre lande som f.eks. USA øger dem, endda temmelig meget, i forhold til 1990. Som De nævnte, var vi i 2005 2 % under 1990-niveauet, i 2006 lidt under 3 % for de 15 EU-landes vedkommende, som har et kollektivt mål, men for de 27 EU-landes vedkommende ser det endnu bedre ud med ca. 8 % mindre end i 1990. I slutningen af den periode, som fastsættes i Kyotoprotokollen til opfyldelse af vores forpligtelser, vil EU-15 ligge mindst 8 % lavere og EU 27 mindst 11 % lavere end i 1990. En reduktion på lidt over 8 % er vel at mærke meget positiv, da den hjælper os med at nå målet for 2020 og derefter. Ifølge interimsbetænkningen vil de videnskabelige resultater spille en vigtig rolle under de internationale forhandlinger, da de vil danne grundlag for modige foranstaltninger. De vil kunne tjene som kriterium for vurderingen af, om de forslag, der kommer på forhandlingsbordet i tiden frem til konferencen i København, er hensigtsmæssige. Der gøres i beslutningsforslaget opmærksom på de risici, som følger, hvis klimaændringerne får lov at forløbe ukontrolleret. Vores samfund vil blive påvirket på forskellige måder, og vores økonomier og kulturelle traditioner vil blive ramt. Det fremhæves helt korrekt i beslutningsforslaget, hvor vigtigt det er at undgå store forstyrrelser af balancen som f.eks. udtørring af Amazonas' bifloder og løsrivelse af store mængder is på begge poler. Jeg mener, det er lige så vigtigt at påpege klimaændringernes sandsynlige konsekvenser for den internationale sikkerhed på grund af mangel på fødevarer og vand og konflikter om kontrollen af ressourcer eller strømme af indvandrere. Det internationale samfund udsættes for et stadigt voksende pres på grund af ekstraordinære tilstande, der skyldes ekstreme vejrforhold eller voldelige konflikter på grund af klimaændringer. Den seneste krise vedrørende fødevarepriserne er det hidtil mest håndgribelige bevis på, hvad der kan ske, da et mindsket høstudbytte i mange dele af verden skyldes ekstreme vejrforhold. Desværre ser denne situation ikke ud til at være midlertidig eller ekstraordinær, men er ved at blive et strukturelt og tilbagevendende fænomen, som ikke kan bekæmpes uden drastiske ændringer inden for landbrugspolitik og -praksis. Her vil jeg tillade mig at komme ind på nogle andre emner, som nævnes i betænkningen. Først vil jeg gerne nævne reduktion af drivhusgasser med en hensigtsmæssig indsats på nationalt plan i ulandene. Der er brug for den støtte og for de muligheder, som teknologien giver. Der skal være den nødvendige finansiering til overførsel af teknologi, ligesom landenes administrative kapacitet skal styrkes, så det bliver muligt at måle, registrere og verificere de pågældende reduktioner. Denne tanke er i centrum for forhandlingerne om Balihandlingsplanen. Som det fremgik på Bali, vil ethvert skridt fra ulandenes side afhænge ikke kun af, at ilandene indgår seriøse forpligtelser til at reducere emissioner, men også af, at disse lande gør en væsentlig indsats for at skaffe finansiering først og fremmest til overførsel af teknologi og til at sørge for den nødvendige administrative kapacitet. Det er vigtigt, at EU udnytter alle de eksisterende muligheder for dialog med de vigtigste ulande, så der er enighed om, hvad dette helt nøjagtigt betyder, og hvordan EU kan støtte disse bestræbelser, enten med et samarbejde om at udarbejde politikker, med teknisk bistand, overførsel af knowhow og tilvejebringelse af incitamenter på CO markedet, eller med finansiel bistand. Der skal træffes foranstaltninger på alle områder, herunder emissioner fra energiforbrug og udryddelse af skove. Hvad angår den videnskabelige side af dette emne, er Kommissionen helt enig i, at de videnskabelige resultater bør offentliggøres for den brede offentlighed. På denne måde kan forbrugerne bedre forberedes og bevidstgøres om, hvor meget drivhusgas der skabes ved deres levevis og deres forbrugsvaner. Denne bevidstgørelse af borgerne bør dog ledsages af stærke økonomiske incitamenter til at få virksomheder til at reducere de drivhusgasemissioner, som skyldes de varer og tjenesteydelser, de producerer."@da2
". Herr Präsident! Ich danke allen Rednern in der heutigen Aussprache für ihre höchst interessanten Beiträge. Der Übergang zur CO armenVolkswirtschaft ist im globalen Maßstab erforderlich, und er kann nur durch systematische, koordinierte Maßnahmen zum Abbau der Emissionen in allen Bereichen erreicht werden. Das jetzt im Mitentscheidungsverfahren befindliche Maßnahmenpaket zur Klima- und Energiepolitik verschafft uns einen Vorsprung bei diesem Übergang. Zugleich können wir damit nachweisen, dass eine ambitionierte Klimapolitik nicht nur machbar, sondern auch von allgemeinem Nutzen für unsere Volkswirtschaften und Gesellschaften ist. Wir werden unsere äußerst konstruktive Zusammenarbeit im Hinblick auf dieses wichtige politische Maßnahmenpaket fortsetzen und hoffentlich so rasch wie möglich in diesem Jahr eine Einigung zu erzielen. Abschließend möchte ich das Europäische Parlament zu seinem bedeutenden Anteil an den Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels und Herrn Florenz zu seiner ausgezeichneten Arbeit beglückwünschen. Ich hoffe, dass das Parlament auch weiterhin so konstruktiv sein wird. Mögen unser Meinungsaustausch und unsere Zusammenarbeit sowohl im Hinblick auf das Maßnahmenpaket zur Klima- und Energiepolitik als auch in Bezug auf die internationalen Verhandlungen im Vorfeld von Posen und Kopenhagen, anhalten. Ich möchte besonders hervorheben, dass die Europäische Union – sei es als EU-15 oder als EU-27 – das Kyoto-Ziel erfüllen wird. Daran besteht kein Zweifel. Und da ich weitere 18 Monate Kommissar sein werde – bzw. hoffe, Kommissar zu sein –, versichere ich Ihnen, dass wir auf keinen Fall das Kyoto-Ziel verfehlen werden. Ich sage das, weil die Maßnahmen, die wir bereits ergriffenen haben und die wir jetzt ergreifen, sicherstellen werden, dass das Kyoto-Ziel erfüllt wird. Doch das ist das Mindeste, was wir in den nächsten Jahren zu leisten haben. Ich bestätige, dass die von Ihnen genannten Zahlen zutreffen. Festzustellen ist, dass die Europäische Union die Treibhausgasemissionen abbaut, während sie in anderen Ländern wie den USA ansteigen, und zwar deutlich gegenüber dem Niveau von 1990. Wie Sie ausgeführt haben, lagen wir – die 15 Länder der Europäischen Union mit dem Kollektivziel – im Jahre 2005 um 2 % und im Jahre 2006 knapp 3 % unter dem Niveau von 1990. Als EU-27 sind wir aber noch erfolgreicher, da wir rund 8 % unter dem Niveau von 1990 liegen. Am Ende der Zeitspanne, die uns das Kyoto-Protokoll zur Erfüllung unserer Verpflichtungen einräumt, wird EU-15 mindestens 8 % und EU-27 mindestens 11 % unter dem Niveau von 1990 liegen. Halten wir fest, dass die Verringerung um etwas mehr als 8 % sehr positiv ist, da sie uns dabei hilft, die Zielvorgaben bis zum Jahr 2020 und darüber hinaus zu erfüllen. Dem Zwischenbericht zufolge werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse in den internationalen Verhandlungen eine bedeutende Rolle spielen, denn sie stellen die Grundlage für mutige Maßnahmen dar. An ihnen wird die Eignung der Vorschläge zu messen sein, die im Vorfeld der Konferenz von Kopenhagen auf den Tisch kommen. Die Entschließung führt uns die Gefahren des unkontrollierten Klimawandels vor Augen, der die menschliche Gesellschaft auf vielerlei Art treffen und für unsere Volkswirtschaften und kulturellen Überlieferungen gravierende Auswirkungen haben wird. Zu Recht wird in der Entschließung hervorgehoben, wie wichtig es ist, schwere Störungen im klimatischen Gleichgewicht – etwa durch das Austrocknen der Nebenflüsse des Amazonas oder das Abbrechen großer Eisflächen an den Polen – zu vermeiden. Meines Erachtens ist es genau so wichtig, die mutmaßlichen Auswirkungen des Klimawandels auf die internationale Sicherheit – durch Nahrungsmittel- und Wasserverknappung, Konflikte über die Kontrolle von Ressourcen oder Wanderungsbewegungen – herauszustellen. Der auf der internationalen Gemeinschaft lastende Druck durch Umweltkatastrophen infolge extremer Wetterphänomene oder durch gewaltsame Konflikte, die auf den Klimawandel zurückgehen, nimmt ständig zu. Die jüngste Krise der Lebensmittelpreise ist das derzeit offenkundigste Beispiel dessen, was passieren kann: In vielen Teilen der Welt sind die rückläufigen Ernteerträge durch extreme Wetterbedingungen verursacht. Leider scheinen diese Phänomene weder vorübergehend noch außergewöhnlich zu sein; vielmehr sind sie im Begriff, sich als strukturelle und wiederkehrende Phänomene zu etablieren, denen ohne drastische Änderungen der Agrarpolitik und der landwirtschaftlichen Methoden nicht beizukommen ist. Ich möchte an dieser Stelle auf einige andere in dem Bericht erwähnte Probleme eingehen. Beginnen möchte ich mit der Reduzierung der Treibhausgasemissionen durch geeignete Maßnahmen auf der Ebene der Entwicklungsländer. Hier ist Unterstützung nötig, es kommt auf die Möglichkeiten an, die die Technologie bietet, und finanzielle Unterstützung für den Technologietransfer und die Stärkung der administrativen Kapazität dieser Länder, damit der Emissionsabbau gemessen, verzeichnet und überprüft werden kann. Dieser Gedanke stand im Mittelpunkt der Verhandlungen über den Aktionsplan von Bali. Wie in Bali festzustellen war, ist Bewegung im Lager der Entwicklungsländer nicht nur von einem ernsthaften Engagement der Industrieländer beim Emissionsabbau abhängig, sondern auch von ihren substanziellen Anstrengungen, Geldmittel bereitzustellen, vor allem für den Technologietransfer und die Entwicklung der nötigen Verwaltungskompetenz. Wichtig ist für die EU, dass sie jede Gelegenheit zum Dialog mit den führenden Entwicklungsländern nutzt, damit man sich einig ist, was genau dies bedeutet und wie die EU derartige Aktionen unterstützen kann, sei es durch Zusammenarbeit in der Ausformulierung der Politik, durch technische Hilfe, Transfer von Know-how, Schaffung von Anreizen auf dem CO Markt oder durch finanzielle Unterstützung. In allen Bereichen müssen Maßnahmen ergriffen werden, auch bei Emissionen durch Energieverbrauch oder Raubbau an Wäldern. Ich komme nun zu den wissenschaftlichen Aspekten der Diskussion. Die Kommission stimmt uneingeschränkt zu, dass die Öffentlichkeit über die wissenschaftlichen Erkenntnisse informiert werden sollte. Der Verbraucher muss sensibilisiert werden, ihm muss stärker bewusst werden, wie viel Treibhausgas durch seinen Lebensstil und seine Konsumgewohnheiten erzeugt wird. Die erhöhte Sensibilisierung der Öffentlichkeit muss aber durch starke finanzielle Anreize für Unternehmen flankiert werden, damit sie die durch ihre Produkte und Dienstleistungen erzeugten Treibhausgasemissionen reduzieren."@de9
"Mr President, I thank all the speakers in today’s debate for their very interesting interventions. A transition to a low-CO economy is necessary on a global scale. This can be achieved only through systematic, coordinated measures to reduce emissions in all sectors. The package of measures on climate change and energy now at the co-decision stage gives us a head start in the transition. It also enables us to show that an ambitious climate policy is both feasible and of broader benefit to our economies and societies. We shall continue our highly constructive cooperation on this important package of policy measures and shall reach an agreement, I hope, as soon as possible this year. To conclude, let me congratulate the European Parliament on its important contribution to the effort to combat climate change, and salute Mr Florenz for his excellent work. I hope Parliament will continue in this constructive manner. May our cooperation and exchange of views continue, both on the package of measures on climate and energy, and on the international negotiations in the run-up to Poznań and Copenhagen. In particular, let me point out that the EU, either as the EU-15 or the EU-27, will meet the Kyoto target, and there is no doubt about that. Since I will be or hope to be a commissioner for another 18 months, I assure you that there is no way we can fail to achieve the Kyoto target. I say this because the measures we have already taken, and are taking now, ensure that the Kyoto target will be met. Now this is the least we should do in the coming years. For the record, the figures you supplied earlier are correct. It has to be said that the EU is reducing its greenhouse gas emissions, while other countries such as the United States are increasing them, and at a significantly faster rate than in 1990. In 2005, as you said, we were 2% below the 1990 level, and in 2006 a little short of 3% for the 15 EU countries, which have a collective target. However, as the EU-27, our success is ever greater, as we are roughly 8% below the 1990 level. At the end of the period the Kyoto Protocol has given us to fulfil our obligations, the EU-15 will be at least 8% below, and the EU-27 at least 11% below the 1990 level. Let us note that our decrease of just over 8% is very positive because it will help us to achieve the target for 2020 and beyond. According to the interim report, scientific findings will play an important role in international negotiations because they will allow us to take bold measures. They will serve as a basis for assessing the suitability of the proposals to be tabled for negotiation during the run-up to the Copenhagen Conference. The resolution reminds us of the dangers involved in uncontrolled climate change, which will affect human society in a variety of ways and will seriously impact our economies and cultural traditions. The resolution quite rightly emphasises how important it is to avoid major disruptions to the climate, such as the drying-up of the Amazon tributaries and the collapse of large volumes of ice at both Poles. I think it is equally important to highlight the likely consequences of climate change in terms of international security, food and water shortages, and disputes over control of resources and over movements of migrants. Pressure is steadily increasing on the international community because of environmental emergencies resulting from extreme weather conditions and violent conflicts caused by climate change. The recent food price crisis is the most palpable example to date of what may happen: reduced harvests in many parts of the world are caused by extreme weather conditions. Unfortunately, this situation does not appear to be temporary or exceptional; it is set to become integral and recurrent and cannot be controlled without drastic changes to agricultural policy and farming practice. Allow me here to mention some other topics raised in the report. I will start with the reduction in greenhouse gas emissions through suitable action at national level in developing countries. There is a need for the support and prospects offered by technology. There must be funding to transfer technology and enhance the administrative capacities of these countries so that the reductions in question can be measured, recorded and verified. This idea is at the core of the Bali Action Plan negotiations. As was noted in Bali, any move on the part of the developing countries will depend not only on serious commitments by the developed countries to reduce emissions, but also on substantial efforts on the part of those countries to provide funding, especially for the transfer of technology and creation of the necessary administrative capacity. It is important for the EU to take advantage of every opportunity for dialogue with the main developing countries, so that there is agreement on what exactly this means and how the EU can support such actions, either through cooperation in formulating policy, technical assistance, the transfer of know-how and the provision of incentives on the CO market, or through financial assistance. There are measures to be taken in all sectors, including action on emissions from energy use, and forest depletion. I will turn now to the scientific aspect of this discussion. The Commission fully agrees that scientific findings should be made known to the general public. Consumers should be prepared and made more aware of how much greenhouse gas is generated by their lifestyle and consumer habits. This increased alerting of the public should, however, be accompanied by strong financial incentives for companies to reduce greenhouse gas emissions arising from the products and services they provide."@en4
". Señor Presidente, agradezco a todos los oradores en el debate de hoy sus intervenciones, de enorme interés. Se requiere una transición a una económica de bajo nivel de CO a escala mundial. Sólo podrá conseguirse mediante la aplicación de medidas sistemáticas y coordinadas para reducir las emisiones en todos los sectores. El paquete de medidas sobre cambio climático y energía que se encuentran actualmente en la fase de codecisión nos otorgan cierto margen de ventaja en la transición. Nos permiten además mostrar que una política climática ambiciosa es viable y beneficia ampliamente a nuestras economías y sociedades. Seguiremos adelante con nuestra cooperación altamente constructiva respecto a este importante paquete de medidas de política, y alcanzaremos un acuerdo, espero, tan pronto como sea posible este mismo año. Para concluir, permítanme felicitar al Parlamento Europeo por su significativa contribución al esfuerzo por combatir el cambio climático, y saludar al señor Florenz por su excelente labor. Confío en que el Parlamento siga actuando de esta manera constructiva. Que nuestra cooperación e intercambio de puntos de vista continúen, en lo que atañe tanto al paquete de medidas sobre clima y energía, como a las negociaciones internacionales en la fase previa a Poznan y Copenhague. En particular, permítanme señalar que la UE, ya sea como UE-15, o como UE-27, alcanzará el objetivo de Kyoto, de eso no hay duda. Puesto que ejerceré, o confío en que ejerceré como comisario otros 18 meses, les aseguro que no cabe la posibilidad de que no logremos el objetivo de Kyoto. Digo esto porque las medidas que hemos tomado ya, y las que adoptamos actualmente, garantizan la consecución de dicho objetivo. En cualquier caso, es lo mínimo que debemos hacer en los próximos años. Para que conste, las cifras que facilitaron anteriormente son correctas. Hay que decir que la UE reduce sus emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que otros países como los Estados Unidos las aumentan, y a un ritmo significativamente superior al de 1990. En 2005, como han mencionado, nos encontrábamos un 2 % por debajo del nivel de 1990, y en 2006, ligeramente por debajo del 3 % en los 15 países de la UE, que se fijaron un objetivo colectivo. Sin embargo, como UE-27, nuestro éxito es aún mayor, ya que nos encontramos en torno al 8 % por debajo del nivel de 1990. A la conclusión del período que nos ha concedido el Protocolo de Kyoto para cumplir nuestras obligaciones, la UE-15 se encontrará, al menos, un 8 % por debajo del nivel de 1990, y la UE-27, al menos un 11 % por debajo de dicho nivel. Cabe señalar que nuestro descenso ligeramente superior al 8 % es muy positivo, porque nos ayudará a alcanzar el objetivo fijado para 2020 y años posteriores. De acuerdo con el informe provisional, los hallazgos científicos desempeñarán un papel importante en las negociaciones internacionales, porque nos permitirán adoptar medidas audaces. Servirán como base para evaluar la idoneidad de las propuestas que se presentarán para su negociación en la fase previa a la Conferencia de Copenhague. La resolución nos recuerda los peligros que conlleva un cambio climático incontrolado, que afectará a la sociedad humana de diversos modos y repercutirá gravemente en nuestras economías y tradiciones culturales. En la resolución se subraya con razón lo importante que es evitar grandes perturbaciones del clima, como la desecación de los afluentes del Amazonas y el desmoronamiento de grandes bloques de hielo en ambos polos. Creo que es igualmente importante destacar las probables consecuencias del cambio climático en lo que atañe a la seguridad internacional, las escaseces de alimentos y agua, y los conflictos por el control de los recursos y los movimientos de migrantes. La presión sobre la comunidad internacional crece de manera constante, debido a las emergencias medioambientales que se derivan de condiciones meteorológicas extremas y conflictos violentes debidos al cambio climático. La reciente crisis de los precios de los alimentos constituye el ejemplo más palpable hasta la fecha de lo que puede suceder: la reducción de las cosechas en muchas regiones del mundo obedece a la existencia de condiciones meteorológicas extremas. Por desgracia, esta situación no parece ser temporal ni excepcional; está destinada a convertirse en un factor integral y recurrente, y no puede controlarse sin cambios drásticos de la política y la práctica agrarias. Permítanme referirme ahora a otras cuestiones planteadas en el informe. Comenzaré con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante una acción sostenible a escala nacional en los países en desarrollo. Es necesario contar con la ayuda y las perspectivas que brinda la tecnología. Deben dotarse fondos para transferir tecnología y potenciarse las capacidades administrativas de tales países, de manera que las reducciones en cuestión puedan medirse, registrarse y verificarse. Esta idea constituye un elemento central de las negociaciones sobre el Plan de acción de Bali. Como se puso de relieve en Bali, toda medida por parte de los países en desarrollo dependerá no sólo de los compromisos firmes asumidos por los países desarrollados con la reducción de las emisiones, sino también de los esfuerzos sustanciales que dediquen estos países a proporcionar financiación, sobre todo para la transferencia de tecnología y la creación de la capacidad administrativa necesaria. Es importante que la UE aproveche toda oportunidad de diálogo con los principales países en desarrollo, de modo que exista acuerdo sobre el significado preciso de estas cuestiones, y la manera en que la UE puede apoyar tales acciones, ya sea mediante la cooperación en la formulación de políticas, la asistencia técnica, la transferencia de conocimientos técnicos especializados y la provisión de incentivos respecto al mercado de CO o a través de las ayudas financieras. Hay medidas que adoptar en todos los sectores, incluidas las que atañen a las emisiones resultantes del uso de la energía, y al agotamiento de los bosques. A continuación me referiré al aspecto científico de este debate. La Comisión conviene plenamente en que los hallazgos científicos deben comunicarse al público en general. Conviene preparar y sensibilizar a los consumidores respecto al volumen de gases de efecto invernadero que genera su estilo de vida y sus hábitos de consumo. No obstante, este refuerzo de la concienciación de la población ha de acompañarse de importantes incentivos económicos para que las empresas reduzcan las emisiones de tales gases derivadas de los productos y los servicios que ofrecen."@es21
"Härra juhataja, tänan kõiki tänasel arutelul sõnavõtnuid väga huvitava sekkumise eest. Üleminek vähe süsinikdioksiidiheidet tekitavale majandusele on vajalik ülemaailmses mastaabis. Seda on võimalik saavutada ainult heite süstemaatilise ja koordineeritud vähendamisega kõigis sektorites. Praegu kaasotsustamismenetluse etapis olev kliimamuutuste ja energiaalaste meetmete pakett annab avapaugu üleminekuks. Samuti võimaldab see meil näidata, et ambitsioonikas kliimapoliitika on nii teostatav kui ka kasulik meie majandusele ja ühiskonnale laiemas mõttes. Me jätkame konstruktiivset koostööd nimetatud tähtsa poliitiliste meetmete paketi osas ja ma loodan, et jõuame kokkuleppele käesoleval aastal nii ruttu kui võimalik. Lõpetuseks lubage õnnitleda Euroopa Parlamenti tähtsa panuse puhul võitlusesse kliimamuutuste vastu ja tänada Karl-Heinz Florenzit suurepärase töö eest. Ma loodan, et parlament jätkab sellisel konstruktiivsel viisil. Loodan, et meie koostöö ja arvamuste vahetus jätkub nii kliima- ja energiapaketi meetmete üle kui ka selle üle, mis seostub Poznańis ja Kopenhaagenis toimuvate rahvusvaheliste läbirääkimiste ettevalmistamisega. Eelkõige lubage rõhutada, et EL, kas siis ELi 15 või ELi 27 liikmesriiki, täidab Kyoto sihteesmärgi ja selles ei ole kahtlust. Kuna ma olen või loodan olla volinik ka järgmise 18 kuu vältel, siis kinnitan, et ei ole mingisugust võimalust, et me ei täida Kyoto sihteesmärki. Ütlen seda, sest juba on rakendatud ja rakendatakse meetmeid Kyoto eesmärgi saavutamiseks. Praegu on see vähim, mida peaksime järgnevate aastate jooksul tegema. Dokumendi jaoks varem esitatud arvandmed on õiged. Peab ütlema, et EL vähendab kasvuhoonegaaside heidet, samal ajal teised riigid, nagu Ameerika Ühendriigid, suurendavad seda, ning märkimisväärselt kiiremas tempos kui 1990. aastal. Nagu te ütlesite, olime me 2005. aastal 2% allpool 1990. aasta taset ja 2006. aastal jäi pisut puudu 3%st, mis oli ELi 15 liikmesriigi ühine eesmärk. Siiski on meie edu ELi 27 riigina olnud isegi suurem, sest oleme umbes 8% allpool 1990. aasta taset. Selle aja jooksul, mis on jäänud Kyoto protokolli esimese kohustusteperioodi lõpuni, saavutab EL 15 vähemalt 8%-lise ja EL 27 vähemalt 11%-lise languse võrreldes 1990. aasta tasemega. Märkigem, et meie heite vähendamine rohkem kui 8% on väga positiivne, sest see aitab meil saavutada 2020. aastaks ja edasiseks seatud eesmärke. Vastavalt vaheraportile mängivad teaduslikud faktid tähtsat rolli rahvusvahelistel läbirääkimistel, sest need võimaldavad meil rakendada julgeid meetmeid. Need on aluseks sobivuse hindamisel seoses ettepanekutega, mis esitatakse arutamiseks Kopenhaageni konverentsi ettevalmistamise käigus. Resolutsioon meenutab meile kontrollimatute kliimamuutustega seotud ohte, mis mõjutavad inimkonda erineval kombel ja avaldavad tõsist mõju meie majandustele ja kultuuritraditsioonidele. Resolutsioonis on päris õigesti rõhutatud selliste põhjapanevate kliimakahjustuste vältimise tähtsust, nagu seda on Amazonase lisajõgede ärakuivamine ja suurte jäämassiivide sulamine mõlemal poolusel. Ma arvan, et on võrdselt tähtis tuua esile kliimamuutuste võimalikud tagajärjed rahvusvahelise julgeolekule, toiduainete ja veepuudusele ning vaidlustele ressursside kontrollimise ja rändajate liikumise üle. Surve rahvusvahelisele üldsusele kasvab pidevalt äärmuslikest ilmastikutingimustest põhjustatud loodusõnnetuste ja kliimamuutuste tagajärjel toimuvate vägivaldsete konfliktide tõttu. Hiljutine toiduainete hinna kriis on praegu kõige käegakatsutavam näide selle kohta, mis võib juhtuda: paljudes maailma piirkondades on saagikus vähenenud äärmuslike ilmastikutingimuste tagajärjel. Õnnetuseks ei ole selline olukord ilmselt ajutine või erandlik; see on muutumas pidevaks ja korduvaks nähtuseks, mida ei saa kontrollida, tegemata drastilisi muutusi põllumajanduspoliitikas ja põllumajandustavades. Lubage märkida ka teisi raportis käsitletud teemasid. Ma alustan kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisest arengumaades, mida tuleb läbi viia asjakohase tegevusega riiklikul tasandil. Vaja on tehnoloogist tuge ja väljavaateid, tuleb rahastada tehnosiiret ja parandada nende riikide haldussuutlikkust, et kõnealused vähendamised oleksid mõõdetavad, registreeritavad ja kontrollitavad. Selle idee juured on Bali tegevuskava läbirääkimistes. Nagu Balil märgiti, ei sõltu arengumaade ükski tegevus ainult arenenud riikide tõsistest lubadustest vähendada heidet, see sõltub ka nende riikide reaalsetest jõupingutustest seoses rahastamisega eelkõige tehnosiirde ja vajaliku haldussuutlikkuse loomise eesmärgil. ELi jaoks on tähtis ära kasutada iga võimalus dialoogiks peamiste arengumaadega, et sõlmida kokkulepe selle kohta, mida täpselt tähendab ja kuidas EL saab toetada nimetatud tegevusi, kas siis poliitika kujundamise, tehnilise abi, oskusteabe siirde ja CO saastekvootidega kauplemise turu ergutusvahendite või finantsabi kaudu. Meetmeid tuleb rakendada kõikides sektorites, sealhulgas tegelemine energiakasutusest tekkiva heitega ja metsade maharaiumisega. Pöördun nüüd arutelu teadusliku aspekti poole. Komisjon on täiesti nõus, et teaduslikud faktid tuleb laiale üldsusele teatavaks teha. Tarbijaid tuleb ette valmistada ja nende teadlikkust tõsta sellest, kui palju tekib kasvuhoonegaase nende elustiili ja tarbimisharjumuste tõttu. Siiski peaks üldsuse suurema hoiatamisega kaasnema ettevõtetele tugeva rahalise ajendi andmine kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, mis tekivad nende toodetest ja osutatavatest teenustest."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän kaikkia keskusteluun osallistuneita hyvin mielenkiintoisista puheenvuoroista. Siirtyminen vähän hiilidioksidia tuottavaan talouteen on tarpeen maailmanlaajuisesti. Tämä on mahdollista vain järjestelmällisin ja koordinoiduin toimenpitein kaikkien alojen päästöjen vähentämiseksi. Nyt yhteispäätösvaiheessa oleva ilmastonmuutosta ja energiaa koskeva toimenpidepaketti antaa meille hyvän mahdollisuuden siirtymiseen. Se antaa meille myös mahdollisuuden näyttää, että kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on sekä toteuttamiskelpoinen että laajasti eduksi talouksillemme ja yhteisöillemme. Jatkamme hyvin rakentavaa yhteistyötämme tämän merkittävän poliittisen toimenpidepaketin osalta, ja pääsemme toivoakseni sopimukseen mahdollisimman pian tänä vuonna. Lopuksi onnittelen Euroopan parlamenttia sen merkittävästä panoksesta pyrkimyksissä torjua ilmastonmuutosta ja kiitän Karl-Heinz Florenzia erinomaisesta työstä. Toivon parlamentin jatkavan tätä rakentavaa toimintaa. Toivon yhteistyömme ja näkemysten vaihtomme jatkuvan, niin ilmastoa ja energiaa koskevan toimenpidepaketin osalta kuin Poznańin ja Kööpenhaminan konferenssiin valmistautumista koskevissa neuvotteluissa. Erityisesti haluan korostaa, että EU, joko EU-15 tai EU-27, saavuttaa Kioton tavoitteet, eikä siitä ole epäilystäkään. Koska olen tai toivon olevani komission jäsen seuraavat 18 kuukautta, vakuutan teille, ettei ole mitään mahdollisuutta, että epäonnistuisimme Kioton tavoitteiden saavuttamisessa. Sanon tämän, koska jo toteutetut ja nyt toteutettavat toimenpiteet varmistavat, että Kioton tavoite saavutetaan. Tämähän on vähintä mitä voimme tehdä tulevina vuosina. Tiedoksi, että aiemmin esittämänne luvut ovat oikeita. On todettava, että EU vähentää kasvihuonekaasupäästöjään, kun taas Yhdysvaltojen kaltaiset muut valtiot lisäävät niitä, ja merkittävästi nopeammin kuin vuonna 1990. Kuten totesitte, olimme vuonna 2005 kaksi prosenttia vuoden 1990 tasoa alempana, ja vuonna 2006 hieman alle kolme prosenttia EU:n 15 vanhassa jäsenvaltiossa, joilla on yhteinen tavoite. EU-27:n menestys on kuitenkin vieläkin suurempaa, sillä olemme suurin piirtein kahdeksan prosenttia alle vuoden 1990 tason. Kioton pöytäkirjassa annetun velvoitteiden täyttämisen määräajan päättyessä EU-15 on vähintään kahdeksan prosenttia ja EU-27 vähintään 11 prosenttia alle vuoden 1990 tason. On pantava merkille, että hieman yli kahdeksan prosentin lasku on hyvin myönteinen saavutus, sillä se auttaa meitä saavuttamaan vuoden 2020 ja myöhemmät tavoitteet. Väliaikaisen mietinnön mukaan tieteellisillä havainnoilla on suuri merkitys kansainvälisissä neuvotteluissa, sillä ne antavat meille mahdollisuuden rohkeisiin toimenpiteisiin. Ne toimivat perustana Kööpenhaminan konferenssia edeltävän ajan neuvotteluihin esitettävien ehdotusten soveltuvuuden arvioinnissa. Päätöslauselmassa muistutetaan hallitsemattomaan ilmastonmuutokseen liittyvistä vaaroista, jotka vaikuttavat monin tavoin ihmiskuntaan ja joilla on vakavia vaikutuksia talouteemme ja kulttuuriperinteisiin. Päätöslauselmassa korostetaan aivan perustellusti sitä, kuinka tärkeää on välttää ilmaston suuria häiriöitä, kuten Amazonin sivujokien kuivumista ja suurten jäämäärien sulamista molemmilla navoilla. Minusta on yhtä tärkeää korostaa ilmastonmuutoksen todennäköisiä vaikutuksia kansainvälisen turvallisuuden, elintarvike- ja vesipulan, resurssien hallintaan liittyvien kiistojen ja kasvavan maastamuuton aloilla. Kansainväliseen yhteisöön kohdistuu yhä suurempia paineita äärimmäisten sääolojen aiheuttamien ympäristökatastrofien ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien väkivaltaisten selkkausten vuoksi. Viimeaikainen elintarvikkeiden hintakriisi on tähän mennessä kouraantuntuvin esimerkki siitä, mitä voi tapahtua: äärimmäiset sääolot aiheuttavat monin paikoin maailmassa yhä pienempiä satoja. Valitettavasti tilanne ei vaikuta väliaikaiselta tai poikkeukselliselta, vaan siitä on tulossa pysyvä ja toistuva, eikä sitä voida valvoa ilman radikaaleja muutoksia maatalouspolitiikkaan ja viljelykäytäntöihin. Tässä vaiheessa haluan mainita joitakin muita mietinnössä esitettyjä aiheita. Aloitan tarkastelemalla kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä asianmukaisin toimin kehitysmaiden kansallisella tasolla. Tarvitaan tukea ja teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. On rahoitettava teknologian siirtoa ja tuettava näiden valtioiden hallinnon valmiuksia, jotta päästövähennyksiä voidaan mitata, kirjata ja tarkistaa. Tämä ajatus on Balin toimintasuunnitelman neuvottelujen keskiössä. Kuten Balilla todettiin, kehitysmaiden mahdolliset toimet riippuvat sekä teollisuusmaiden vakavista sitoumuksista päästöjen vähentämiseen että myös näiden valtioiden merkittävistä pyrkimyksistä tarjoa rahoitusta, erityisesti teknologian siirtoon ja tarvittavien hallinnollisten valmiuksien luomiseen. On tärkeää, että EU hyödyntää jokaista vuoropuhelumahdollisuutta suurimpien kehitysmaiden kanssa, jotta päästään sopuun siitä, mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaa ja kuinka EU voi tukea tällaisia toimia, joko yhteistyössä politiikkaa laadittaessa, teknisessä tuessa, tietotaidon siirtämisessä ja kannusteiden tarjoamisessa CO markkinoilla tai rahoitusavulla. Kaikilla aloilla voidaan toteuttaa toimenpiteitä, myös energiankäytöstä seuraavien päästöjen alalla ja metsien loppumisen alalla. Tarkastelen nyt keskustelun tieteellistä näkökohtaa. Komissio on täysin samaa mieltä siitä, että tieteelliset havainnot on saatava kansalaisten tietoon. Kuluttajien on oltava valmistautuneita ja entistä tietoisempia siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja syntyy heidän elintavoistaan ja kulutustottumuksistaan. Kansalaisten lisääntyneen tietoisuuden lisäksi tarvitaan kuitenkin myös voimakkaita taloudellisia kannustimia yrityksille, jotta ne vähentäisivät tarjoamistaan tuotteista ja palveluista syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä."@fi7
"Monsieur le Président, j’aimerais remercier tous les intervenants du débat d’aujourd’hui pour leurs interventions particulièrement intéressantes. Il faut passer à une économie décarbonée à l’échelle mondiale. Ce n’est possible que via des efforts systématiques et coordonnés visant à réduire les émissions dans tous les secteurs. L’ensemble de mesures relatives au changement climatique et à l’énergie actuellement en phase de codécision nous donnera une avance dans cette transition. Il nous permet également de montrer qu’une politique ambitieuse de lutte contre le changement climatique est faisable et qu’elle peut profiter à nos économies et à nos sociétés. Nous allons continuer notre coopération constructive sur cet important paquet de mesures politiques, et j’espère que nous parviendrons à un accord dès que possible cette année. En conclusion, permettez-moi de féliciter le Parlement européen pour sa contribution importante à la lutte contre le changement climatique et de saluer M. Florenz pour son excellent travail. J’espère que le Parlement continuera à travailler de cette manière constructive. Puissent notre coopération et nos échanges de vues continuer, aussi bien sur le paquet de mesures relatives au climat et à l’énergie que sur les négociations internationales en préparation de Poznań et de Copenhague. En particulier, permettez-moi de signaler que l’Union européenne, à 15 ou à 27 États membres, respectera les objectifs de Kyoto, cela ne fait aucun doute. Dans la mesure où je serai, du moins je l’espère, Commissaire pendant encore 18 mois, je vous assure qu’en aucun cas nous n’échouerons dans la réalisation des objectifs de Kyoto. Je vous l’affirme parce que les mesures que nous avons déjà prises, et celles que nous prenons actuellement, garantissent la réalisation des objectifs de Kyoto. C’est la moindre des choses que nous puissions faire au cours des années à venir. Les chiffres que vous avez fournis précédemment sont corrects. Il faut dire que l’Union européenne réduit ses émissions de gaz à effet de serre alors que d’autres pays comme les États-Unis les augmentent, et à une vitesse nettement plus importante qu’en 1990. En 2005, comme vous l’avez souligné, nous étions 2% en dessous du niveau de 1990, et près de 3% en dessous de ce niveau en 2006 pour les pays de l’Union européenne à 15, qui ont un objectif commun. Notre réussite est toutefois plus importante encore en tant qu’Union européenne à 27, dans la mesure où nous nous trouvons environ 8% en dessous du niveau de 1990. Au terme du délai que le protocole de Kyoto nous donne pour respecter nos obligations, l’Union européenne à 15 sera au moins 8% sous le niveau de 1990, et l’Union européenne à 27 sera 11% en dessous. Je tiens à faire remarquer que notre diminution de 8% est très positive, car elle nous aidera à atteindre l’objectif pour 2020 et au-delà. Selon le rapport intermédiaire, les résultats de la recherche scientifique joueront un rôle important dans les négociations internationales dans la mesure où ils nous permettront de prendre des mesures audacieuses. Ils serviront à évaluer l’adéquation des propositions à soumettre à la négociation en préparation de la conférence de Copenhague. Cette résolution nous rappelle les dangers d’un changement climatique incontrôlé, qui touchera la société humaine à divers niveaux et qui aura un impact important sur nos économies et sur nos traditions culturelles. La résolution souligne à juste titre l’importance d’éviter les perturbations majeures du climat, comme l’assèchement des affluents de l’Amazone ou l’effondrement de volumes importants de glace aux deux pôles. Je pense qu’il est tout aussi important de souligner les conséquences probables du changement climatique en termes de sécurité internationale, de pénuries d’eau et de nourriture et de conflits relatifs au contrôle des ressources et aux flux migratoires. La communauté internationale subit une pression toujours plus forte du fait des urgences environnementales causées par les conditions météorologiques extrêmes et des conflits violents causés par le changement climatique. La crise récente du prix des denrées alimentaires est l’exemple le plus tangible à ce jour de ce qui risque de se produire: des conditions météorologiques extrêmes dans de nombreuses parties du monde provoquent une chute des récoltes. Malheureusement, cette situation ne semble pas être temporaire ni exceptionnelle; elle va sans doute devenir systématique et récurrente et ne pourra être maîtrisée sans une modification radicale de la politique et des pratiques agricoles. Permettez-moi d’aborder quelques autres sujets mentionnés dans le rapport. Je commencerai par la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à des mesures appropriées au niveau national dans les pays en voie de développement. L’aide et le soutien de la technologie sont nécessaires. Nous devons financer le transfert technologique à destination de ces pays et améliorer leurs capacités administratives afin de pouvoir mesurer, archiver et vérifier ces réductions. Cette idée est au cœur des négociations sur le plan d’action de Bali. Comme nous l’avons remarqué à Bali, tout mesure prise par les pays en voie de développement dépendra non seulement d’engagements sérieux de la part des pays développés à réduire leurs propres émissions, mais aussi d’efforts importants de la part de ces pays pour assurer un financement, notamment pour le transfert technologique et la création d’une capacité administrative suffisante. Il est important que l’Union européenne profite de toutes les opportunités de dialogue avec les principaux pays en voie de développement, afin de parvenir à un accord sur ce que cela signifie exactement et sur la façon dont l’Union européenne peut soutenir ces actions, par exemple via la collaboration à l’élaboration des politiques, une assistance technique, un transfert d’expertise et la création d’incitants sur le marché du CO ou via une aide financière. Il y a des mesures à prendre dans tous les secteurs, y compris des mesures relatives aux émissions issues de l’utilisation de l’énergie et à la déforestation. Je me tourne à présent vers l’aspect scientifique de cette discussion. La Commission est tout à fait d’accord pour dire que les résultats de la recherche scientifique doivent être communiqués au grand public. Les consommateurs doivent être préparés et sensibilisés à la quantité de gaz à effet de serre générés par leur style de vie et leurs habitudes de consommation. Toutefois, cette sensibilisation accrue doit s’accompagner d’incitants financiers forts pour encourager les entreprises à réduire les émissions de gaz à effet de serre des produits et services qu’elles proposent."@fr8
"elnök úr, megköszönöm a mai vita során felszólaló összes hozzászóló valóban érdekes észrevételeit. Az alacsony CO tartalmú gazdaságra való áttérés szükségszerű. E cél csak a valamennyi ágazatot érintő, a kibocsátás csökkentését célzó rendszeres, összehangolt intézkedésekkel lehet elérni. A társ-döntéshozatali szakaszban lévő, éghajlatváltozással és energiával foglalkozó intézkedéscsomag markánsan előmozdíthatja az átmenet megkezdését. Igazolhatja azt is, hogy nagyra törő éghajlat-politikánk nemcsak megvalósítható, de jelentős haszonnal is jár gazdaságaink, és társadalmunk számára. Továbbra is folytatjuk a kiemelkedő politikai intézkedésekkel összefüggő csomaggal kapcsolatos konstruktív együttműködést, és — remélem — lehetőség szerint még ebben az évben megállapodásra jutunk. Végül, elismerésemet fejezem ki az Európai Parlamentnek az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén tett erőfeszítésekhez való fontos hozzájárulásért, és gratulálok Florenz úrnak, kitűnő munkájáért. Remélem, a Parlament ugyanebben az építő szellemben kezeli majd a továbbiakban is e kérdést. Folytatódjék együttműködésünk és eszmecserénk mind az éghajlattal és energiával foglalkozó intézkedés-csomagról, mind a Poznanban és Koppenhágában rendezendő nemzetközi tárgyalások kapcsán! Mindenekelőtt hadd húzzam alá, hogy az Unió, akár mint 15-ök, akár mint 27-ek, teljesíti a kiotói célkitűzéseket. Efelől ne legyenek kétségek! Miután még 18 hónapig biztos leszek, vagy legalábbis szeretnék az lenni, biztosíthatom Önöket, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy kudarcot valljunk a kiotói célok teljesítése terén. Azért is mondom ezt, mert a már megtett, illetve most folyamatban lévő intézkedéseink biztosítják, hogy a kiotói célok teljesüljenek. Ez a legkevesebb, amit az elkövetkező években tennünk kell! Igazolom, hogy az Önök által előterjesztett adatok helytállók. El kell ismerni, hogy az EU mérsékli az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, míg mások, mint, például az USA fokozza azt. Ráadásul gyorsabb ütemben, mint tette ezt 1990-ben. 2005-ben, amint Önök jelezték, mi az 1990-es szint alatt voltunk 2%-kal, és 2006-ban a közös célokat kitűző 15 uniós tag közel 3%-kal maradt el a korábbi szinttől. A 27 tagállamot együttesen kezelve sikerünk még jelentősebb, hiszen együtt durván 8%-kal vagyunk az 1990-es szint alatt. A Kiotói jegyzőkönyv által számunkra biztosított időszak végére az EU-15 8, míg az EU-27 legalább 11%-kal lesz az 1990-es szint alatt. Jegyezzük meg, hogy a mi 8%-ot meghaladó kibocsátás-mérséklésünk igen kedvező jel, mert segít elérni a 2020-ra illetve még hosszabb távra kitűzött céljainkat. A időközi jelentés szerint a tudományos eredmények nagyon fontos szerephez jutnak a nemzetközi tárgyalásokon, mert előmozdíthatják határozott intézkedések elfogadását. A Koppenhágai Konferencián alapul szolgálhatnak a tárgyalásokon beterjesztett javaslatok kivitelezhetőségének értékeléséhez. Az állásfoglalás emlékeztet azokra az ellenőrizhetetlen éghajlatváltozással együtt járó veszélyekre, amelyek különböző formákban érintik az emberi társadalmat, gazdaságunkat és kulturális hagyományainkat súlyosan kikezdik. Az állásfoglalás, helyesen, kiemeli az éghajlat alakulását negatívan befolyásoló olyan komoly változások elkerülésének fontosságát, mint amilyen az Amazonas mellékfolyóinak kiszáradása, vagy mindkét sarköv jégtömegének súlyos károsodása. Úgy gondolom, hasonlóan fontos, hogy rámutassunk az éghajlatváltozás olyan lehetséges következményeire, mint a nemzetközi biztonság romlása, az élelmiszer- és vízhiány, az erőforrásokért folytatott küzdelem, vagy a migránsokkal összefüggő gondok Az éghajlatváltozással összekapcsolható szélsőséges időjárásnak és erőszakos konfliktusoknak betudható környezetvédelmi katasztrófák miatt folyamatosan emelkedik a nemzetközi közösségre ható nyomás szintje. A közelmúltbeli élelmiszerárválság a legékesebb bizonyítéka annak, mi is következhet be: a világ számos tájékán érzékelhető terméskiesés a szélsőséges időjárási feltételekkel magyarázható. Sajnos, ez a helyzet nem tekinthető ideiglenesnek vagy kivételesnek. Inkább szokványosnak, visszatérőnek mutatkozik, és olyannak, amelyet nem kezelhetünk az agrárpolitikában és a növénytermesztési gyakorlatban történő drasztikus változtatások nélkül. Hadd említsek néhány más, a jelentésben is érintett témát! Az üvegház hatást okozó gázok kibocsátásnak a nemzeti szintű, megfelelő lépésekkel való mérséklésével kezdeném, a fejlődő országokra vonatkozóan. Itt elengedhetetlen a támogatásunk, és a technológia által elérhető távlatok igazolása. Forrásokat kell biztosítanunk a technológia átadásához, valamint az érintett országok közigazgatási képességeinek kibontakoztatásához, hogy a csökkentés mérhető, dokumentálható, és igazolható legyen. Ez az elképzelés egyik kulcseleme a Bali Akcióprogramról szóló tárgyalásoknak. Amint az Bali szigetén érzékelhető volt, a fejlődő országok bármely irányú elmozdulása nemcsak a fejlett országoknak a kibocsátások csökkentése melletti elkötelezettségétől, hanem utóbbiak forrásbiztosítási konkrét erőfeszítéseitől is függ. S különösen vonatkozik ez a technológia-átadásra és a közigazgatási képességek megteremtésére. Fontos az EU számára, hogy éljen minden lehetőséggel, amely a kiemelkedő fejlődő országokkal való párbeszédet mozdítja elő, hogy ennek révén egyetértés szülessen a fentiek pontos értelmezésében, továbbá, hogy az EU felmérhesse, miként tudná támogatni a politikaformáláshoz kapcsolódó együttműködést a technikai segítségnyújtás, a know-how átadása, a CO piacán alkalmazható ösztönzők kimunkálása, vagy pénzügyi támogatás révén. Vannak minden ágazatban alkalmazható intézkedések, amelyek érinthetik az energiafelhasználásból származó kibocsátást, és az erdőségi területek csökkenését is. Rátérnék a vita tudományos kérdéseire. A Bizottság teljes egészében osztja a véleményt, hogy a tudományos megállapításokat közzé kell tenni. A fogyasztókat fel kell készíteni, és még tudatosabbá kell tenni azt illetően, hogy milyen üvegházhatású gázkibocsátást generálnak életmódjuk és fogyasztási szokásaik. A közvélemény fokozott éberségre intése azonban, járjon együtt markáns pénzügyi ösztönzőkkel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását saját termékeik és szolgáltatásaik előállítása során visszafogó vállalatok számára."@hu11
"Signor Presidente, ringrazio tutti gli oratori della discussione di oggi per i loro interventi estremamente interessanti. E’ necessaria una transizione su scala mondiale verso un’economia a basse emissioni di CO il che può essere realizzato solo attraverso misure sistematiche e coordinate volte a ridurre le emissioni in tutti i settori. Il pacchetto di misure sul cambiamento climatico e l’energia, attualmente in fase di codecisione, ci dà un vantaggio nella transizione. Ci permette altresì di dimostrare che per le nostre economie e società una politica climatica ambiziosa è sia fattibile che maggiormente vantaggiosa. Dobbiamo continuare la nostra cooperazione estremamente costruttiva su questo importante pacchetto di misure politiche e quest’anno dobbiamo giungere, mi auguro quanto prima, a un accordo. Per concludere, desidero congratularmi con il Parlamento europeo per il suo importante contributo agli sforzi volti a combattere il cambiamento climatico e mi complimento con l’onorevole Florenz per l’eccellente lavoro svolto. Mi auguro che il Parlamento prosegua in questo modo costruttivo. Che la nostra cooperazione e il nostro scambio di opinioni possano continuare, sia in merito al pacchetto di misure sul clima e sull’energia, che in merito ai negoziati internazionali nel corso del periodo precedente a Poznań e Copenaghen. Desidero in particolare sottolineare che l’UE, l’UE a 15 o l’UE a 27, rispetterà l’obiettivo di Kyoto e che non vi sono dubbi in proposito. Dato che avrò, o mi auguro di avere, questo incarico per altri 18 mesi, vi garantisco che non falliremo in nessun caso nel raggiungere l’obiettivo di Kyoto. Dico ciò perché le misure che abbiamo già preso, e che stiamo prendendo ora, garantiscono che l’obiettivo di Kyoto sarà raggiungo. Al momento questo è il minimo che dobbiamo fare nei prossimi anni. Per la cronaca, i dati che avete fornito prima sono corretti. E’ stato affermato che l’UE sta riducendo le sue emissioni di gas a effetto serra, mentre altri paesi come gli Stati Uniti le stanno aumentando e a un tasso significativamente più rapido rispetto al 1990. Nel 2005, com’è stato detto, eravamo al di sotto del livello del 1990 del 2 per cento e nel 2006 poco sotto il 3 per cento per i paesi dell’UE a 15, che hanno un obiettivo comune. Il nostro successo è tuttavia sempre maggiore come UE a 27, dato che siamo al di sotto del livello del 1990 di circa l’8 per cento. Alla fine del periodo che il protocollo di Kyoto ci ha riconosciuto per il rispetto dei nostri obblighi, l’UE a 15 sarà al di sotto di almeno l’8 per cento e l’UE a 27 di almeno l’11 per cento rispetto al livello del 1990. E’ da notare che la nostra diminuzione di poco sopra l’8 per cento è molto positiva, perché ci aiuterà a raggiungere l’obiettivo del 2020 e a superarlo. Secondo la relazione interlocutoria, le scoperte scientifiche giocheranno un ruolo importante nei negoziati internazionali perché ci permetteranno di intraprendere misure decise. Serviranno da base per la valutazione della sostenibilità delle proposte da presentare per i negoziati nel corso del periodo precedente alla Conferenza di Copenaghen. La risoluzione ci ricorda i pericoli che il cambiamento climatico incontrollato comporta e che colpiranno la società umana in diversi modi, nonché che avranno un serio impatto sulle nostre economie e tradizioni culturali. La risoluzione evidenzia molto giustamente quanto sia importante evitare grandi sconvolgimenti climatici, quali il prosciugamento degli affluenti del Rio delle Amazzoni e il collasso di grandi volumi di ghiaccio a entrambi i poli. Ritengo che sia parimenti importante porre l’accento sulle probabili conseguenze del cambiamento climatico in termini di sicurezza internazionale, di scarsità idrica e alimentare, nonché di controversie sul controllo delle risorse e degli spostamenti dei migranti. La pressione sulla comunità internazionale aumenta in continuazione a causa delle emergenze ambientali derivanti da condizioni meteorologiche estreme e dei violenti conflitti causati dal cambiamento climatico. La recente crisi dei prezzi dei prodotti alimentari costituisce a oggi l’esempio più concreto di quello che può accadere: gli scarsi raccolti in molte parti del pianeta sono causati da condizioni meteorologiche estreme. Purtroppo questa situazione non sembra essere temporanea o eccezionale; è pronta a diventare un fenomeno integrante e ricorrente, che non può essere controllato senza cambiamenti drastici alla politica e alle pratiche agricole. Permettetemi a questo punto di menzionare qualche altro argomento esposto nella relazione. Inizierò con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra mediante azioni sostenibili a livello nazionale nei paesi in via di sviluppo. C’è bisogno del supporto e delle prospettive offerte dalla tecnologia. Vi devono essere finanziamenti volti a trasferire la tecnologia e a promuovere la capacità agricola di tali paesi, così che le riduzioni in questione possano essere misurate, registrate e verificate. Quest’idea costituisce il cuore dei negoziati del piano d’azione di Bali. Com’è stato evidenziato a Bali, qualsiasi mossa da parte dei paesi in via di sviluppo dipenderà solo dai seri impegni presi dai paesi sviluppati e volti a ridurre le emissioni, ma anche dagli sforzi sostanziali di tali paesi al fine di fornire i finanziamenti volti in particolare a trasferire tecnologia e a creare la capacità amministrativa necessaria. Per l’UE è importante trarre vantaggio da qualsiasi opportunità per il dialogo con i principali paesi in via di sviluppo, affinché vi sia un accordo su ciò che significa esattamente e come l’UE possa appoggiare tali azioni, o attraverso la cooperazione nella formulazione della politica, l’assistenza tecnica, il trasferimento del e la disposizione di incentivi sul mercato della CO o attraverso l’assistenza finanziaria. E’ necessario intraprendere misure in tutti i settori, ivi comprese azioni in merito alle emissioni derivanti dal consumo di energia e al disboscamento. Passerò ora all’aspetto scientifico della presente discussione. La Commissione concorda appieno sul fatto che le scoperte scientifiche debbano essere rese note al grande pubblico. I consumatori devono essere pronti e maggiormente consapevoli di quanto i gas a effetto serra siano generati dal loro stile di vita e dalle loro abitudini di consumo. Allertare sempre più il grande pubblico deve, tuttavia, essere accompagnato da forti incentivi finanziari per le imprese volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dai prodotti e servizi che forniscono."@it12
"Gerb. Pirmininke, dėkoju visiems šios dienos debatų dalyviams už nepaprastai įdomius pasisakymus. Reikia pereiti į mažo anglies dvideginio kiekio ekonomiką pasaulio mastu. Tai galima pasiekti tik sistemingais, koordinuotais veiksmais mažinant išmetimą visose srityse. Atsako į klimato kaitą ir energetikos pertvarkos priemonių paketas, kuris dabar yra sprendimo priėmimo fazėje, užtikrina energingą tokio perėjimo startą. Taip pat tai padės mums parodyti, kad ambicinga klimato politika yra ekonomiškai racionali ir gali atnešti didelę įvairiapusę naudą mūsų ekonomikai bei visuomenei. Mes tęsime bendradarbiavimą dėl šio svarbaus politinių priemonių paketo, kuris iki šiol buvo labai konstruktyvus, kol galiausiai pasieksime sutarimą. Tikiuosi, kad tai įvyks dar šiais metais. Baigdamas noriu pasveikinti Europos Parlamentą su šiuo svarbiu įnašu siekiant pasipriešinti klimato kaitai ir taip pat noriu pasveikinti K. H. Florenzą su puikiai atliktu darbu. Tikiuosi, Parlamentas tęs konstruktyvų darbą. Tegul mūsų bendradarbiavimas ir pasidalijimas nuomonėmis tęsiasi − tiek dėl klimato kaitos ir energetikos priemonių paketo, tiek ir dėl tarptautinių derybų rengiantis Poznanei bei Kopenhagai. Leiskite man pažymėti, kad Europos Sąjunga − ar mes kalbėtume apie ES-15, ar ES-27 − pasieks Kyoto tikslą ir dėl to nėra jokios abejonės. Kadangi aš būsiu (bent jau tikiuosi būti) Komisaras dar 18 mėn. užtikrinu jus, jog visiškai neįmanoma, kad nepasiektume Kyoto tikslo. Taip sakau todėl, kad jau taikomos priemonės, kurios užtikrina, kad Kyoto tikslas bus pasiektas. Tai − mažų mažiausia, ką turėtume padaryti per ateinančius metus. Tiesa sakant, jūsų anksčiau pateikti skaičiai teisingi. Reikia pastebėti, kad ES mažina šiltnamio dujų išmetimą tuo tarpu, kai kitos šalys − pvz., Jungtinės Valstijos − didina jį, beje, gerokai sparčiau negu 1990 m.. 2005 m., kaip jūs minėjote, išmetimas buvo 2 proc. mažesnis už 1990 m. lygį, o 2006 m. 15-kai ES valstybių, turinčių kolektyvinį tikslą, kiek pritrūko iki 3 proc. 27 ES valstybių pasiekimas dar geresnis − išmetimas mažesnis už 1990 m. lygį 8 proc.. Baigiantis laikui, kurį numato Kyoto protokolas įsipareigojimams įvykdyti, ES-15 išmetimas bus mažiausiai 8 proc., o ES-27 − mažiausiai 11 proc. mažesnis už 1990 m. lygį. Sutikime, kad išmetimo sumažinimas daugiau kaip 8 proc, labai geras pasiekimas, kuris padės mums pasiekti 2020 m. numatytą tikslą ir tolesnius tikslus. Pasak tarpinės ataskaitos, moksliniai faktai atliks svarbią funkciją tarptautinėse derybose, nes jie leidžia taikyti griežtas priemones. Mokslinių faktų pagrindu bus vertinamas pasiūlymų, kuriuos numatoma pateikti deryboms, tinkamumas besirengiant Kopenhagos konferencijai. Rezoliucija primena mums apie nekontroliuojamos klimato kaitos, kuri daugeriopai paveiks žmonių visuomenę ir padarys ženklią įtaką mūsų ekonomikai ir kultūros tradicijoms, keliamus pavojus. Rezoliucija visiškai teisingai primena mums, kaip svarbu vengti didelių klimato sutrikdymų − pvz., Amazonės intakų džiūvimo ar didelio ledynų abiejuose ašigaliuose ištirpimo. Manau, kad taip pat svarbu pabrėžti galimus klimato kaitos padarinius tarptautiniam saugumui, vandens ir maisto išteklių trūkumą, nesutarimus dėl išteklių kontrolės, migracijos srautus. Pastoviai auga spaudimas tarptautinei bendruomenei dėl ekologinių kraštutinumų, kuriuos sukelia ekstremalios atmosferos sąlygos ir aršių konfliktų, kuriuos gali sukelti klimato kaita. Pastarojo meto maisto kainų krizė − ryškiausias pavyzdys to, kas gali nutikti. Dėl ekstremalių oro sąlygų ženkliai sumažėjo derlius įvairiuose pasaulio kraštuose. Deja, tokia padėtis greičiausiai nėra laikina ar išskirtinė. Tokios sąlygos gali tapti neatsiejama mūsų tikrovės dalimi ir nuolat kartotis. Jų neįmanoma kontroliuoti nesiėmus drastiškų žemės ūkio politikos ir ūkininkavimo praktikos permainų. Leiskite man paminėti ir kai kurias kitas ataskaitoje pristatomas temas. Pradėsiu nuo šiltnamio dujų išmetimo mažinimo taikant deramą šalies lygmens veiksmų planą besivystančiose šalyse. Šioje srityje reikalinga parama, o technologijos suteikia perspektyvą. Reikalingas finansavimas technologijai perduoti ir šių šalių administraciniams gebėjimams stiprinti, kad būtų galima išmatuoti rūpimąjį sumažinimą, užfiksuoti ir patvirtinti duomenų tikrumą. Ši mintis yra Balio veiksmų plano derybų pagrindas. Kaip buvo pastebėta Balyje, bet kokia besivystančiųjų valstybių iniciatyva priklausys ne tik nuo to, ar išsivysčiusios šalys imsis esminių įsipareigojimų sumažinti išmetimą, bet ir nuo to, ar šios šalys skirs finansavimą − ypač technologijoms perduoti bei administraciniams gebėjimams stiprinti. ES privalo išnaudoti kiekvieną dialogo su besivystančiomis šalimis galimybę, kad būtų sutarimas dėl tikrosios veiksmų prasmės ir, kad ES galėtų remti tokius veiksmus − per politikos vystymo bendradarbiavimą, techninę paramą, pasidalijimą praktiniais įgūdžiais, paskatų CO rinkoje užtikrinimą ar per finansinę paramą. Priemonės turi būti taikomos visuose sektoriuose, įskaitant veiksmus, susijusius su energijos išteklių naudojimo sukeliamu išmetimu ir miškų nykimu. Dabar paliesiu mokslinį šios diskusijos aspektą. Komisija visiškai pritaria, kad moksliniai duomenys turi būti paviešinti visuomenei. Vartotojai turi pasirengti sužinoti, kokio anglies dvideginio kiekio išmetimą lemia jų gyvenimo būdas ir vartojimo įpročiai. Augantį visuomenės budrumo žadinimą turėtų lydėti ženklios finansinės paskatos verslo įmonėms mažinti šiltnamio dujų išmetimą, kurį lemia jų gaminami gaminiai ar teikiamos paslaugos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es pateicos visiem runātājiem šodienas debatēs par viņu ļoti interesantajiem komentāriem. Pāreja uz zema CO satura ekonomiku ir nepieciešama globālā mērogā. To var panākt tikai ar sistemātiskiem un saskaņotiem pasākumiem emisiju samazināšanai visās nozarēs. Pasākumu pakete klimata pārmaiņu un enerģētikas jomā, kas pašlaik ir koplēmuma stadijā, ļauj mums būt iniciatoram šajā pārejā. Tā arī ļauj mums parādīt, ka vērienīgā politika klimata jomā ir gan iespējama, gan arī dod lielu labumu mūsu valstīm un sabiedrībām. Mēs turpināsim mūsu ļoti konstruktīvo sadarbību pie šo politikas pasākumu svarīgās paketes un cerams, ka panāksim vienošanos šogad cik ātri vien iespējams. Noslēgumā ļaujiet man apsveikt Eiropas Parlamentu ar tā svarīgo ieguldījumu centienos ierobežot klimata pārmaiņas, kā arī apsveikt kungu ar viņa izcilo darbu. Es ceru, ka Eiropas Parlaments turpinās strādāt šajā konstruktīvajā veidā. Lai mūsu sadarbība un viedokļu apmaiņa turpinās gan attiecībā uz pasākumu paketi klimata un enerģētikas jomā, gan arī attiecībā uz sagatavošanās posma sarunām Poznaņas un Kopenhāgenas konferencēm. Jo īpaši es vēlos norādīt, ka ES vai nu kā ES-15 vai ES-27, sasniegs Kioto mērķi, un nav nekādu šaubu par to. Tā kā es būšu vai ceru būt komisārs vēl nākamos 18 mēnešus, es apgalvoju, ka nav iespējams, ka mēs varētu nesasniegt Kioto mērķi. Es saku to tādēļ, ka tie pasākumi, ko mēs jau esam veikuši un veicam patlaban, nodrošina Kioto mērķa sasniegšanu. Kioto mērķa sasniegšana ir mazākais, kas mums būtu jāpaveic nākamajos gados. Skaitļi protokolam, kurus jūs iepriekš minējāt, ir pareizi. Jāsaka, ka ES samazina savas siltumnīcefekta gāzu emisijas, savukārt citas valstis, piemēram, Amerikas Savienotās Valstis, tās palielina, turklāt ievērojami lielākā ātrumā nekā 1990. gadā. 2005. gadā, kā jūs sacījāt, mūsu emisiju līmenis bija par 2 % mazāks nekā 1990. gada līmenis, un 2006. gadā tas bija nedaudz mazāks par 3 % tām 15 ES valstīm, kurām bija kolektīvs mērķis. Taču ES-27 panākumi ir vēl lielāki, jo mūsu emisiju līmenis ir aptuveni par 8 % mazāks nekā noteiktais 1990. gada līmenis. Līdz tā perioda beigām, kas saskaņā ar Kioto Protokolu noteikts mūsu saistību izpildei, ES-15 emisiju līmenis būs vismaz par 8 % mazāks, un ES-27 līmenis būs vismaz par 11 % mazāks nekā noteiktais 1990. gada līmenis. Atzīmēsim, ka mūsu samazinājums par tikai vairāk nekā 8 % ir ļoti pozitīvs rādītājs, jo tas ļaus mums sasniegt 2020. gada un vēl tālāku mērķi. Saskaņā ar starpposma ziņojumu, zinātniskajiem slēdzieniem būs svarīga nozīme starptautiskajās sarunās, jo tie ļaus mums veikt drosmīgus pasākumus. Tie būs pamats tam, lai novērtētu to priekšlikumu piemērotību, ko paredzēts iesniegt apspriešanai gatavošanās laikā Kopenhāgenas konferencei. Rezolūcija mums atgādina par briesmām, kas saistītas ar nekontrolētām klimata pārmaiņām, kas ietekmēs cilvēku sabiedrību visdažādākajos veidos un kas nopietni skars mūsu ekonomiku un kultūras tradīcijas. Rezolūcijā ir diezgan pareizi uzsvērts, cik svarīgi ir novērst lielākās problēmas saistībā ar klimatu, tādas kā Amazones pieteku izžūšana un lielu ledus masu lūšana abos polos. Es domāju, ka vienlīdz svarīgi ir uzsvērt klimata pārmaiņu iespējamās sekas saistībā ar starptautisko drošību, pārtikas un ūdens trūkumu, kā arī diskusijas par resursu kontroli un migrantu kustību. Pastāvīgi pieaug spiediens uz starptautisko kopienu saistībā ar ārkārtas situācijām vides jomā, ko rada ekstremāli dabas apstākļi un vardarbīgi konflikti klimata pārmaiņu rezultātā. Nesenā pārtikas cenu krīze ir līdz šim visuzskatāmākais piemērs tam, kas var notikt: ražas samazināšanos daudzās pasaules daļās ir izraisījuši ekstremālie laika apstākļi. Diemžēl nešķiet, ka šī situācija varētu būt pārejoša vai tai būtu izņēmuma raksturs; tā kļūst pastāvīga un atkārtojas, un to nevar kontrolēt bez radikālām izmaiņām lauksaimniecības politikā un lauksaimniecības praksē. Ļaujiet man šajā sakarībā minēt dažus jautājumus, kas aplūkoti šajā ziņojumā. Es sākšu ar siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, veicot piemērotu darbību valsts līmenī jaunattīstības valstīs. Ir nepieciešams tehnoloģiju atbalsts un to piedāvātās iespējas. Ir jābūt finansējumam, lai veiktu tehnoloģiju nodošanu un uzlabotu jaunattīstības valstu administratīvo kapacitāti, kas savukārt dos iespēju izmērīt, reģistrēt un pārbaudīt emisiju samazinājumu. Šī ir Bali rīcības plāna sarunu galvenā doma. Kā tika atzīmēts Bali, jebkura jaunattīstības valstu darbība būs atkarīga ne tikai no nopietnas attīstīto valstu apņemšanās samazināt emisijas, bet arī no šo valstu būtiskiem pūliņiem nodrošināt finansējumu, jo īpaši tehnoloģiju nodošanai un vajadzīgās administratīvās kapacitātes radīšanai. ES ir svarīgi izmantot katru iespēju, lai risinātu dialogu ar galvenajām jaunattīstības valstīm un vienotos par to, ko tas tieši nozīmē un kā ES varētu atbalstīt šādas darbības, vai nu sadarbojoties tādās jomās kā politikas izstrāde, tehniskā palīdzība, zinātības nodošana un stimulu nodrošināšana attiecībā uz CO tirgu, vai arī sniedzot finansiālu palīdzību. Visās nozarēs ir jāveic pasākumi, starp tiem arī pasākumi attiecībā uz emisijām, kas rodas no enerģijas izmantošanas un no mežu noplicināšanas. Tagad es pievērsīšos šīs diskusijas zinātniskajam aspektam. Komisija pilnībā piekrīt, ka zinātniskie slēdzieni ir jādara zināmi plašākai sabiedrībai. Patērētājiem ir jābūt sagatavotiem un vairāk informētiem par to, cik daudz siltumnīcefekta gāzes rada viņu dzīvesveids un patērētāju ieradumi. Taču šai sabiedrības pastiprinātajai brīdināšanai ir jābūt apvienotai ar spēcīgiem finanšu stimuliem uzņēmumiem, lai tie samazinātu savu produktu un pakalpojumu radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές της σημερινής συζήτησης για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις τους. Απαιτείται μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε παγκόσμια κλίμακα και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συστηματικά και συντονισμένα μέτρα για την μείωση των εκπομπών σε όλους τους τομείς. Η δέσμη μέτρων για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία της συναπόφασης, μας δίδει το προβάδισμα σε αυτήν την μετάβαση. Επίσης μας δίδει τη δυνατότητα να αποδείξουμε ότι μια φιλόδοξη πολιτική για το κλίμα είναι όχι μόνο εφικτή, αλλά και ευρύτερα ωφέλιμη για τις οικονομίες μας και τις κοινωνίες μας. Θα συνεχίσουμε την πολύ εποικοδομητική συνεργασία μας σε αυτήν τη σημαντική δέσμη μέτρων πολιτικής και θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ελπίζω, το συντομότερο δυνατό μέσα στο τρέχον έτος. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σημαντική συμβολή του στην προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τον κ. Florenz για την εξαιρετική εργασία του. Εύχομαι το Κοινοβούλιο να συνεχίσει με αυτό τον εποικοδομητικό τρόπο και να συνεχισθεί η μεταξύ μας ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία, τόσο για τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, όσο και για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις εν όψει του Πόζαν και της Κοπεγχάγης. Θα ήθελα, ιδιαίτερα, να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ως ΕΕ-15 είτε ως ΕΕ-27, θα επιτύχει το στόχο στου Κιότο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και επειδή θα είμαι Επίτροπος ή ελπίζω να είμαι Επίτροπος για άλλους 18 μήνες, σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα υπάρχει τρόπος να μην επιτύχουμε το στόχο στου Κιότο. Το λέω αυτό, διότι και τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει αλλά και τα μέτρα τα οποία παίρνουμε, εξασφαλίζουν ότι ο στόχος του Κιότο θα επιτευχθεί. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο που πρέπει να κάνουμε τα επόμενα χρόνια και για να σας πληροφορήσω, είναι σωστά τα νούμερα τα οποία δώσατε προηγουμένως, και πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τη στιγμή που άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις αυξάνουν και κατά πολύ μάλιστα έναντι του 1990. Το 2005, όπως είπατε, ήμασταν 2% κάτω από το επίπεδο του 1990, το 2006 λίγο λιγότερο από 3% για τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν το συλλογικό στόχο, αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 είμαστε ακόμη καλύτερα, περίπου στο 8% λιγότερο απ’ ό,τι το 1990. Στο τέλος της περιόδου που προβλέπεται από το Πρωτόκολλο του Κιότο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ΕΕ-15 θα έχει τουλάχιστον 8% λιγότερο και ως ΕΕ-27 περίπου 11% λιγότερο από το 1990. Σημειωτέον, το γεγονός ότι θα έχουμε λίγο παραπάνω μείωση από 8% είναι πολύ θετικό, γιατί θα μας διευκολύνει στην επίτευξη του στόχου για το 2020 και μετά. Τα επιστημονικά πορίσματα, σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων, καθότι θα αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη τολμηρών μέτρων. Θα χρησιμεύσουν ως κριτήριο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των προτάσεων που θα τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο διάστημα μέχρι τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης. Το ψήφισμα υπενθυμίζει τους κινδύνους που συνεπάγεται η ανεξέλεγκτη πορεία της κλιματικής αλλαγής, η οποία θα επηρεάσει τις ανθρώπινες κοινωνίες κατά ποικίλους τρόπους και θα πλήξει τις οικονομίες μας και τις πολιτισμικές μας παραδόσεις. Πολύ σωστά τονίζεται στο ψήφισμα, πόσο σημαντικό είναι να αποφευχθούν μείζονα σημεία ανατροπής της ισορροπίας, όπως η στέρευση των παραποτάμων του Αμαζονίου και η κατάρρευση μεγάλων όγκων πάγου στους δύο Πόλους. Θεωρώ, ότι είναι εξίσου σημαντικό να αναδείξουμε τις πιθανές συνέπειες που θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή όσον αφορά τη διεθνή ασφάλεια από την έλλειψη τροφίμων και νερού, από διενέξεις για τον έλεγχο πόρων ή από μεταναστευτικά ρεύματα. Η πίεση την οποίαν υφίσταται η Διεθνής Κοινότητα από έκτακτες καταστάσεις που οφείλεται σε ακραία καιρικά φαινόμενα ή βίαιες συγκρούσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής, αυξάνεται συνεχώς. Η πρόσφατη κρίση που αφορά τις τιμές των τροφίμων αποτελεί την πιο απτή, μέχρι στιγμής, ένδειξη του τι μπορεί να συμβεί δεδομένου ότι η μειωμένη συγκομιδή σε πολλά μέρη του κόσμου οφείλεται σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Δυστυχώς η κατάσταση αυτή δεν φαίνεται να είναι προσωρινή ή έκτακτη, αλλά τείνει να καταστεί διαρθρωτική και επαναλαμβανόμενη ως φαινόμενο, το οποίο δεν θα αντιμετωπίζεται χωρίς δραστικές αλλαγές στη γεωργική πολιτική και τις αγροτικές πρακτικές. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ορισμένα ακόμη θέματα για τα οποία γίνεται μνεία στην έκθεση. Θα ήθελα πρώτα να αναφερθώ στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου με κατάλληλες δράσεις σε εθνικό επίπεδο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Χρειάζεται η υποστήριξη, οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και η σχετική χρηματοδότηση που είναι αναγκαία για την μεταφορά της τεχνολογίας καθώς και η ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων των χωρών αυτών κατά τρόπο που θα καθίσταται δυνατή η μέτρηση, η καταγραφή και η επαλήθευση των σχετικών μειώσεων. Η έννοια αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για το σχέδιο δράσης του Μπαλί. Όπως έγινε αντιληπτό στο Μπαλί, οποιαδήποτε κίνηση από την πλευρά των αναπτυσσόμενων χωρών θα είναι συνάρτηση όχι μόνον της ανάληψης σοβαρών δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών εκ μέρους των αναπτυγμένων χωρών, αλλά και ουσιαστικών προσπαθειών από την πλευρά τους για τη χρηματοδότηση κατά κύριο λόγο της μεταφοράς τεχνολογίας και της δημιουργίας των απαραιτήτων διοικητικών ικανοτήτων. Είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες διαλόγου που υπάρχουν με τις κυριότερες αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να υπάρξει συνεννόηση για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό και για το πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τέτοιες δράσεις, είτε μέσω της συνεργασίας στη χάραξη πολιτικής, της τεχνικής συνδρομής, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της παροχής κινήτρων στην αγορά διοξειδίου του άνθρακα, είτε μέσω της χρηματοδοτικής συνδρομής. Μέτρα θα πρέπει να ληφθούν σε όλους τους τομείς περιλαμβανομένων των εκπομπών από τη χρήση ενέργειας, καθώς και από την αποψίλωση των δασών. Όσον αφορά τώρα την επιστημονική πτυχή αυτής της συζήτησης, η Επιτροπή συμφωνεί πλήρως ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα επιστημονικά πορίσματα στο ευρύ κοινό. Να ευαισθητοποιηθούν και να συνειδητοποιήσουν καλύτερα οι καταναλωτές πόσα αέρια του θερμοκηπίου παράγει ο τρόπος της ζωής τους και οι καταναλωτικές τους συνήθειες. Αυτή η αυξημένη ευαισθητοποίηση των πολιτών θα πρέπει, ωστόσο, να συνοδεύεται από ισχυρά οικονομικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις, ώστε να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγουν."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik bedank alle sprekers voor hun buitengewoon interessante opmerkingen tijdens het debat van vandaag. Overal ter wereld moet worden overgestapt naar een economie met een lage CO uitstoot. Dit kan alleen worden verwezenlijkt door systematische, gecoördineerde maatregelen om de uitstoot in alle sectoren te verminderen. Het pakket maatregelen inzake klimaatverandering en energie is nu in de medebeslissingsfase en geeft ons een voorsprong bij deze overstap. Op deze manier kunnen we eveneens laten zien dat een ambitieus klimaatbeleid haalbaar is en grote voordelen heeft voor onze economieën en maatschappijen. We zullen onze uiterst constructieve samenwerking bij dit belangrijke pakket maatregelen voortzetten en ik hoop dat we dit jaar al een overeenkomst kunnen bereiken. Ten slotte wil ik het Europees Parlement feliciteren met zijn belangrijke bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering en ik betuig mijn respect aan de heer Florenz voor het uitstekende werk dat hij heeft geleverd. Ik hoop dat het Parlement op deze constructieve manier zal doorgaan. Hopelijk kan onze samenwerking en de uitwisseling van meningen doorgaan, zowel als het gaat om het pakket maatregelen inzake klimaat en energie als bij de internationale onderhandelingen in de aanloop naar Poznań en Kopenhagen. Ik wil er in het bijzonder op wijzen dat de EU, of het nu is als de EU-15 of als de EU-27, de Kyoto-doelstelling zal behalen. Hier is geen twijfel over mogelijk. Aangezien ik de komende anderhalf jaar nog lid zal zijn van de Commissie, althans dat hoop ik, verzeker ik u dat het niet bestaat dat we de Kyoto-doelstelling niet zullen behalen. Dit zeg ik omdat de maatregelen die we al hebben getroffen en die we nu treffen, ervoor zullen zorgen dat er aan de Kyoto-doelstelling zal worden voldaan. Dit is het minste wat we de komende jaren moeten doen. Voor de goede orde wil ik zeggen dat de cijfers die u eerder verstrekte, correct zijn. Terwijl er bij andere landen, zoals de Verenigde Staten, een toename is te zien en wel een aanzienlijk snellere toename dan in 1990, moet er vermeld worden dat de EU de uitstoot van broeikasgassen juist vermindert. Zoals u zei, zaten we in 2005 twee procent onder het niveau van 1990. Dit was in 2006 bijna drie procent voor de vijftien EU-landen, die een gezamenlijke doelstelling hebben. Als de EU-27 is ons succes echter vele malen groter, aangezien we in deze samenstelling ongeveer acht procent onder het niveau van 1990 zitten. Aan het eind van de in het Protocol van Kyoto vastgestelde periode waarin we aan onze verplichtingen moeten voldoen, zal de EU-15 ten minste acht procent onder het niveau van 1990 zitten en de EU-27 ten minste elf procent. Er moet worden aangetekend dat deze vermindering van iets meer dan acht procent zeer positief is, omdat deze ons zal helpen de doelstelling voor 2020 en latere jaren te realiseren. Volgens het interim-verslag zullen wetenschappelijke onderzoeksresultaten een belangrijke rol bij internationale onderhandelingen spelen, omdat deze onderzoeksresultaten ons in staat zullen stellen doortastende maatregelen te treffen. Ze zullen dienen als basis ter beoordeling van de geschiktheid van de voorstellen die in de aanloop naar de conferentie van Kopenhagen op de onderhandelingstafel terecht komen. De resolutie herinnert ons aan de gevaren van een onbeheerste klimaatverandering, die de menselijke maatschappij op verschillende manieren zal beïnvloeden en ernstige gevolgen zal hebben voor onze economieën en culturele tradities. In de resolutie wordt terecht benadrukt hoe belangrijk het is om grote verstoringen van het klimaat te vermijden, zoals het opdrogen van de zijrivieren van de Amazone en het afbrokkelen van grote hoeveelheden ijs op de Noord- en Zuidpool. Ik denk dat het even belangrijk is om de aandacht te vestigen op de waarschijnlijke gevolgen van klimaatverandering als gaat om de internationale veiligheid, voedsel- en watertekorten, geschillen over de zeggenschap over hulpbronnen en geschillen over migrantenverkeer. De druk op de internationale gemeenschap neemt gestaag toe vanwege natuurlijke noodgevallen als gevolg van extreme weersomstandigheden en vanwege gewelddadige conflicten veroorzaakt door klimaatverandering. De recente voedselcrisis is tot nu toe het meest tastbare voorbeeld van wat er kan gebeuren: in veel delen van de wereld vallen de oogsten tegen als gevolg van de extreme weersomstandigheden. Helaas lijkt dit geen tijdelijke of uitzonderlijke situatie te zijn. Het ziet er naar uit dat dit een wezenlijk deel gaat uitmaken van de toekomst en een terugkerende situatie zal zijn, die niet kan worden beheerst zonder drastische wijzigingen in het landbouwbeleid en in agrarische werkwijzen door te voeren. Graag wil ik nu nog wat andere onderwerpen in het verslag aanstippen. Ik begin met de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door passende actie op nationaal niveau in ontwikkelingslanden. Er is behoefte aan de steun en vooruitzichten die worden geboden door technologie. Er moet geld zijn voor de overdracht van technologie en het verbeteren van de bestuurlijke capaciteiten van de ontwikkelingslanden, zodat de betreffende verminderingen kunnen worden gemeten, vastgelegd en gecontroleerd. Dit idee vormt de kern van de onderhandelingen in het kader van het actieplan van Bali. Zoals is gezegd in Bali hangt elke actie van de ontwikkelingslanden niet alleen af van serieuze toezeggingen van de ontwikkelde landen om uitstoot te verminderen, maar ook van aanzienlijke inspanningen van de ontwikkelde landen om geld beschikbaar te stellen, met name voor de overdracht van technologie en het creëren van de benodigde bestuurlijke capaciteit. Het is belangrijk dat de EU profiteert van iedere mogelijkheid voor een dialoog met de belangrijkste ontwikkelingslanden, zodat er overeenstemming is over wat dit precies betekent en hoe de EU dergelijke acties kan ondersteunen, ofwel door samenwerking bij het opstellen van beleid, technische ondersteuning, kennisoverdracht en het bieden stimulansen op de CO markt, ofwel door het geven van financiële steun. Er moeten op alle gebieden maatregelen worden genomen, waaronder ten aanzien van uitstoot als gevolg van energiegebruik en ten aanzien van ontbossing. Ik ga me nu richten op het wetenschappelijke aspect van deze discussie. De Commissie is het er hartgrondig mee eens dat de wetenschappelijke onderzoekresultaten openbaar moeten worden gemaakt aan de bevolking. Consumenten moeten voorbereid zijn en beter op de hoogte zijn van de hoeveelheid broeikasgassen die wordt uitgestoten als gevolg van hun levenstijl en verbruiksgewoonten. Deze betere voorlichting aan de bevolking moet echter gepaard gaan met sterke financiële stimulansen voor bedrijven om de uitstoot te verminderen van broeikasgassen die zij produceren als gevolg van de producten en diensten die zij aanbieden."@nl3
"Panie przewodniczący! Dziękuję wszystkim mówcom, którzy wzięli udział w dzisiejszej debacie, za ich niezwykle interesujące wypowiedzi. Przejście do gospodarki opartej na niskiej emisji CO jest konieczne w skali globalnej. Można to osiągnąć jedynie poprzez systematyczne, skoordynowane działania mające na celu zredukowanie emisji we wszystkich sektorach. Pakiet działań w kwestii zmian klimatycznych i energii w obecnej fazie współdecydowania daje nam przewagę na starcie. Pozwala nam także pokazać, że ambitna polityka klimatyczna jest możliwa i przyniesie szersze zyski naszemu społeczeństwu i naszej gospodarce. Powinniśmy kontynuować naszą wysoce konstruktywną współpracę w kwestii pakietu działań i jak najszybciej w tym roku osiągnąć porozumienie. Na koniec chciałbym pogratulować Parlamentowi Europejskiemu ważnego wkładu w walkę ze zmianami klimatycznymi, a także panu posłowi Florenzowi jego doskonałej pracy. Mam nadzieję, że Parlament nadal będzie działał w konstruktywny sposób. Niech trwa nasza współpraca i wymiana opinii, zarówno w kwestii pakietu działań klimatycznych i energetycznych, a także międzynarodowych negocjacji w okresie poprzedzającym Poznań i Kopenhagę. Pozwolę sobie szczególnie podkreślić, że UE, jako UE-15 lub jako UE-27 zrealizuje cel z Kioto; nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości. Ponieważ mam nadzieję być komisarzem przez kolejne 18 miesięcy, zapewniam, że nie ma możliwości, byśmy nie osiągnęli tego celu. Mówię to, ponieważ podjęte już przez nas działania są zapewnieniem, że cel z Kioto zostanie osiągnięty. Przynajmniej tyle powinniśmy zrobić w nadchodzących latach. Przedstawione wcześniej dane są prawidłowe. Należy powiedzieć, że UE redukuje emisję gazów powodujących efekt cieplarniany, podczas gdy inne kraje, takie jak Stany Zjednoczone, zwiększają emisję w znacznie większym tempie niż w latach dziewięćdziesiątych. W 2005 r., jak już powiedziano, byliśmy 2% poniżej poziomu z lat 1990-tych, a w 2006 r. nieco poniżej 3% dla 15 krajów UE, które mają wspólny cel. Jednakże jako UE-27 odnosimy większy sukces, ponieważ jesteśmy w przybliżeniu 8% poniżej poziomu z lat 1990-tych. Pod koniec okresu, który zgodnie z protokołem z Kioto został przeznaczony na wypełnienie zobowiązań, UE-15 uplasuje się przynajmniej 8% poniżej, a UE-27 11% poniżej poziomu z lat 1990-tych. Zauważmy, że spadek nieco powyżej 8% jest bardzo pozytywny, ponieważ pomoże nam osiągnąć cel na rok 2020. Według sprawozdania wyniki badań naukowych odegrają znaczącą rolę w międzynarodowych negocjacjach, ponieważ pozwolą nam podjąć śmiałe działania. Będą służyć jako podstawa oceny przydatności wniosków przedstawionych do negocjacji podczas okresu poprzedzającego konferencję w Kopenhadze. Rezolucja przypomina nam o niebezpieczeństwach związanych z niekontrolowanymi zmianami klimatycznymi, które będą miały różnorodny wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i tradycje kulturowe. Rezolucja słusznie kładzie nacisk na to, jak ważne jest uniknięcie znacznych zakłóceń klimatycznych, takich jak wysychanie dopływów Amazonki i rozpadania się dużych pokładów lodu na obu biegunach. Uważam, że równie ważne jest naświetlenie prawdopodobnych konsekwencji zmian klimatycznych w kwestii bezpieczeństwa narodowego, braków żywności i wody, a także dysput na temat kontroli zasobów naturalnych i przemieszczania się imigrantów. Ze względu na środowiskowe sytuacje wyjątkowe spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi i brutalnymi konfliktami wywołanymi zmianami klimatycznymi wzrasta presja na społeczeństwo międzynarodowe. Ostatni kryzys cen żywności jest najbardziej namacalnym przykładem tego, co może się stać: zmniejszone w wielu częściach świata plony są spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Niestety, ta sytuacja nie wydaje się być wyjątkowa ani tymczasowa; będzie się powtarzać i nie będzie można jej kontrolować bez drastycznych zmian w polityce rolnej i tradycji upraw. Pozwolę sobie wymienić kilka innych tematów poruszonych w sprawozdaniu. Zacznę od problemu zredukowania emisji gazów wywołujących efekt cieplarniany poprzez przeprowadzanie w krajach rozwijających się odpowiednich działań na szczeblu krajowym. Konieczne jest wsparcie i wykorzystanie szans oferowanych przez technologię. Muszą istnieć fundusze przeznaczane na transfer technologii i podniesienie możliwości administracyjnych tych krajów, tak aby rzeczone zmniejszenie mogło być zmierzone, odnotowane i zweryfikowane. Myśl ta leży u podstaw negocjacji planu działania z Bali. Jak zanotowano w Bali, jakikolwiek ruch ze strony krajów rozwijających się będzie zależał nie tylko od poważnego zaangażowania krajów rozwiniętych, ale także od znacznego wysiłku ze strony tych krajów w kwestii zapewnienia funduszy, szczególnie na transfer technologii i stworzenie koniecznych możliwości administracyjnych. Dla UE ważne jest skorzystanie z każdej możliwości przeprowadzenia dialogu z głównymi krajami rozwijającymi się, tak aby istniało porozumienie dotyczące tego, co tak naprawdę to oznacza i jak UE może poprzeć takie działania, poprzez współpracę w opracowywaniu strategii, wsparcia technicznego, transferu know-how i zapewniania bodźców na rynku CO lub też poprzez pomoc finansową. Należy podjąć działania we wszystkich sektorach, w tym także w kwestii emisji pochodzących z zużywania energii i wylesiania. Zajmę się teraz naukowym aspektem dyskusji. Komisja w pełni zgadza się, że odkrycia naukowe powinny być udostępnione ogółowi społeczeństwa. Konsumenci powinni być przygotowani i bardziej świadomi tego, jak ich styl życia i nawyki konsumenckie przyczyniają się do powstania gazów cieplarnianych. Wzmożonemu uświadamianiu społeczeństwa powinny towarzyszyć znaczne zachęty finansowe przeznaczone dla firm, które zredukują emisję gazów powodujących efekt cieplarniany powstałą na skutek zapewnianych przez nich produktów i usług."@pl16
"Senhor Presidente, agradeço a todos os oradores que participaram no debate de hoje as suas intervenções muito interessantes. É necessário fazer uma transição para uma economia com baixas emissões de CO à escala global. Isso só é possível através de medidas sistemáticas e coordenadas para reduzir as emissões em todos os sectores. O pacote de medidas no domínio das alterações climáticas e da energia que agora se encontra na fase de co-decisão dá-nos uma vantagem nesse processo de transição. Além disso, permite-nos demonstrar que uma política climática ambiciosa é não só exequível mas também extremamente benéfica para as nossas economias e sociedades. Vamos prosseguir a nossa cooperação altamente construtiva sobre este importante pacote de medidas políticas e chegaremos a um acordo, assim o espero, o mais depressa possível ainda este ano. Para concluir, gostaria de felicitar o Parlamento Europeu pelo seu importante contributo para o esforço da luta contra as alterações climáticas, e quero saudar o senhor deputado Florenz pelo seu excelente trabalho. Espero que o Parlamento mantenha esta sua atitude construtiva. Oxalá a nossa cooperação e troca de pontos de vista possa continuar, tanto sobre o pacote de medidas sobre clima e energia, como nas negociações internacionais tendo em vista Poznań e Copenhaga. Gostaria de salientar em particular que a UE, tanto a UE-15 como a UE-27, vai cumprir a meta de Quioto. Quanto a isso não restam quaisquer dúvidas. Dado que vou ser ou espero ser Comissário por mais 18 meses, garanto-lhes que não há maneira de falharmos a consecução da meta de Quioto. Digo isto porque as medidas que já tomámos e que estamos a tomar agora garantem que a meta de Quioto será cumprida. Mas isto é o mínimo que deveremos fazer nos próximos anos. Para que fique registado, os números que os senhores deputados referiram anteriormente estão correctos. Tem de ser dito que a UE está a reduzir as suas emissões de gases com efeito de estuda, enquanto que outros países como os Estados Unidos estão a aumentá-las, e a um ritmo consideravelmente mais rápido do que em 1990. Em 2005, como referiram, estávamos 2% abaixo do nível de 1990, e em 2006 um pouco menos de 3% para os 15 países da UE que têm uma meta colectiva. No entanto, como UE-27, os nossos resultados são ainda melhores, pois estamos quase 8% abaixo do nível de 1990. No final do prazo que o Protocolo de Quioto nos concedeu para cumprirmos as nossas obrigações, a UE-15 estará pelo menos 8% abaixo, e a UE-27 pelo menos 11% abaixo do nível de 1990. Note-se que a nossa redução de pouco mais de 8% é muito positiva porque nos ajuda a alcançar a meta fixada até e para lá de 2020. De acordo com o relatório intercalar, as provas científicas irão desempenhar um importante papel nas negociações internacionais porque irão permitir-nos tomar medidas corajosas. Essas provas servirão de base à avaliação da adequabilidade das propostas a apresentar nas negociações durante o período que antecede a Conferência de Copenhaga. A resolução lembra-nos dos perigos envolvidos em alterações climáticas descontroladas, que irão afectar a sociedade humana de várias maneiras e irão atingir gravemente nas nossas economias e tradições culturais. A resolução salienta muito correctamente a importância de evitar grandes perturbações no clima, tais como a secagem dos afluentes do Amazonas e o colapso de grandes volumes de gelo nos dois Pólos. Considero igualmente importante salientar as consequências prováveis das alterações climáticas em termos de segurança internacional, escassez de alimentos e de água, e conflitos pelo controlo dos recursos e fluxos de migrantes. Aumenta constantemente a pressão sobre a comunidade internacional por causa das emergências ambientais resultantes de condições meteorológicas extremas e de conflitos violentos causados pelas alterações climáticas. A recente crise dos preços dos bens alimentares é o exemplo mais palpável que temos até à data do que pode vir a acontecer: as diminuições de colheitas em muitas partes do mundo são causadas por condições meteorológicas extremas. Infelizmente, parece que não estamos perante uma situação temporária ou excepcional; esta situação deverá tornar-se estrutural e recorrente e não poderá ser controlada sem mudanças drásticas na política agrícola e nas práticas agrícolas. Neste ponto, gostaria de referir alguns outros tópicos que são mencionados no relatório. Começarei pela redução das emissões de gases com efeito de estufa mediante uma acção adequada a nível nacional nos países em desenvolvimento. É necessário o apoio e as perspectivas que a tecnologia oferece. É preciso disponibilizar fundos para a transferência de tecnologia e para o reforço das capacidades administrativas desses países, de modo a permitir a medição, o registo e a verificação das reduções em questão. Esta ideia está no centro das negociações do Plano de Acção de Bali. Como se constatou em Bali, qualquer avanço da parte dos países em desenvolvimento dependerá não só de sérios compromissos dos países desenvolvidos para reduzir as emissões, mas também de esforços substanciais destes países para providenciarem fundos especialmente para a transferência de tecnologia e a criação das necessárias capacidades administrativas. É importante que a UE explore todas as oportunidades de dialogar com os principais países em desenvolvimento, para que haja consenso sobre o que isto implica exactamente e sobre o modo como a UE pode apoiar essa acções, seja através de cooperação na formulação de políticas, da assistência técnica, da transferência de e do fornecimento de incentivos no mercado de CO seja através da ajuda financeira. Há medidas a tomar em todos os sectores, incluindo uma intervenção ao nível das emissões resultantes do consumo de energia e da destruição das florestas. Passando agora à vertente científica desta discussão, gostaria de dizer que a Comissão concorda em absoluto que as provas científicas devem ser levadas ao conhecimento do grande público. Os consumidores devem estar preparados e mais sensibilizados para a quantidade de emissões geradas pelo seu estilo de vida e pelos seus hábitos de consumo. Esta maior sensibilização do público deverá, contudo, ser acompanhada de fortes incentivos financeiros destinados às empresas para que estas reduzam as emissões de gases com efeito de estufa resultantes dos produtos e dos serviços que fornecem."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές της σημερινής συζήτησης για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις τους. Απαιτείται μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε παγκόσμια κλίμακα και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συστηματικά και συντονισμένα μέτρα για την μείωση των εκπομπών σε όλους τους τομείς. Η δέσμη μέτρων για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία της συναπόφασης, μας δίδει το προβάδισμα σε αυτήν την μετάβαση. Επίσης μας δίδει τη δυνατότητα να αποδείξουμε ότι μια φιλόδοξη πολιτική για το κλίμα είναι όχι μόνο εφικτή, αλλά και ευρύτερα ωφέλιμη για τις οικονομίες μας και τις κοινωνίες μας. Θα συνεχίσουμε την πολύ εποικοδομητική συνεργασία μας σε αυτήν τη σημαντική δέσμη μέτρων πολιτικής και θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ελπίζω, το συντομότερο δυνατό μέσα στο τρέχον έτος. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σημαντική συμβολή του στην προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τον κ. Florenz για την εξαιρετική εργασία του. Εύχομαι το Κοινοβούλιο να συνεχίσει με αυτό τον εποικοδομητικό τρόπο και να συνεχισθεί η μεταξύ μας ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία, τόσο για τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, όσο και για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις εν όψει του Πόζαν και της Κοπεγχάγης. Θα ήθελα, ιδιαίτερα, να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ως ΕΕ-15 είτε ως ΕΕ-27, θα επιτύχει το στόχο στου Κιότο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και επειδή θα είμαι Επίτροπος ή ελπίζω να είμαι Επίτροπος για άλλους 18 μήνες, σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα υπάρχει τρόπος να μην επιτύχουμε το στόχο στου Κιότο. Το λέω αυτό, διότι και τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει αλλά και τα μέτρα τα οποία παίρνουμε, εξασφαλίζουν ότι ο στόχος του Κιότο θα επιτευχθεί. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο που πρέπει να κάνουμε τα επόμενα χρόνια και για να σας πληροφορήσω, είναι σωστά τα νούμερα τα οποία δώσατε προηγουμένως, και πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τη στιγμή που άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις αυξάνουν και κατά πολύ μάλιστα έναντι του 1990. Το 2005, όπως είπατε, ήμασταν 2% κάτω από το επίπεδο του 1990, το 2006 λίγο λιγότερο από 3% για τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν το συλλογικό στόχο, αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 είμαστε ακόμη καλύτερα, περίπου στο 8% λιγότερο απ’ ό,τι το 1990. Στο τέλος της περιόδου που προβλέπεται από το Πρωτόκολλο του Κιότο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ΕΕ-15 θα έχει τουλάχιστον 8% λιγότερο και ως ΕΕ-27 περίπου 11% λιγότερο από το 1990. Σημειωτέον, το γεγονός ότι θα έχουμε λίγο παραπάνω μείωση από 8% είναι πολύ θετικό, γιατί θα μας διευκολύνει στην επίτευξη του στόχου για το 2020 και μετά. Τα επιστημονικά πορίσματα, σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων, καθότι θα αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη τολμηρών μέτρων. Θα χρησιμεύσουν ως κριτήριο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των προτάσεων που θα τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο διάστημα μέχρι τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης. Το ψήφισμα υπενθυμίζει τους κινδύνους που συνεπάγεται η ανεξέλεγκτη πορεία της κλιματικής αλλαγής, η οποία θα επηρεάσει τις ανθρώπινες κοινωνίες κατά ποικίλους τρόπους και θα πλήξει τις οικονομίες μας και τις πολιτισμικές μας παραδόσεις. Πολύ σωστά τονίζεται στο ψήφισμα, πόσο σημαντικό είναι να αποφευχθούν μείζονα σημεία ανατροπής της ισορροπίας, όπως η στέρευση των παραποτάμων του Αμαζονίου και η κατάρρευση μεγάλων όγκων πάγου στους δύο Πόλους. Θεωρώ, ότι είναι εξίσου σημαντικό να αναδείξουμε τις πιθανές συνέπειες που θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή όσον αφορά τη διεθνή ασφάλεια από την έλλειψη τροφίμων και νερού, από διενέξεις για τον έλεγχο πόρων ή από μεταναστευτικά ρεύματα. Η πίεση την οποίαν υφίσταται η Διεθνής Κοινότητα από έκτακτες καταστάσεις που οφείλεται σε ακραία καιρικά φαινόμενα ή βίαιες συγκρούσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής, αυξάνεται συνεχώς. Η πρόσφατη κρίση που αφορά τις τιμές των τροφίμων αποτελεί την πιο απτή, μέχρι στιγμής, ένδειξη του τι μπορεί να συμβεί δεδομένου ότι η μειωμένη συγκομιδή σε πολλά μέρη του κόσμου οφείλεται σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Δυστυχώς η κατάσταση αυτή δεν φαίνεται να είναι προσωρινή ή έκτακτη, αλλά τείνει να καταστεί διαρθρωτική και επαναλαμβανόμενη ως φαινόμενο, το οποίο δεν θα αντιμετωπίζεται χωρίς δραστικές αλλαγές στη γεωργική πολιτική και τις αγροτικές πρακτικές. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ορισμένα ακόμη θέματα για τα οποία γίνεται μνεία στην έκθεση. Θα ήθελα πρώτα να αναφερθώ στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου με κατάλληλες δράσεις σε εθνικό επίπεδο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Χρειάζεται η υποστήριξη, οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και η σχετική χρηματοδότηση που είναι αναγκαία για την μεταφορά της τεχνολογίας καθώς και η ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων των χωρών αυτών κατά τρόπο που θα καθίσταται δυνατή η μέτρηση, η καταγραφή και η επαλήθευση των σχετικών μειώσεων. Η έννοια αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για το σχέδιο δράσης του Μπαλί. Όπως έγινε αντιληπτό στο Μπαλί, οποιαδήποτε κίνηση από την πλευρά των αναπτυσσόμενων χωρών θα είναι συνάρτηση όχι μόνον της ανάληψης σοβαρών δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών εκ μέρους των αναπτυγμένων χωρών, αλλά και ουσιαστικών προσπαθειών από την πλευρά τους για τη χρηματοδότηση κατά κύριο λόγο της μεταφοράς τεχνολογίας και της δημιουργίας των απαραιτήτων διοικητικών ικανοτήτων. Είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες διαλόγου που υπάρχουν με τις κυριότερες αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να υπάρξει συνεννόηση για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό και για το πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τέτοιες δράσεις, είτε μέσω της συνεργασίας στη χάραξη πολιτικής, της τεχνικής συνδρομής, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της παροχής κινήτρων στην αγορά διοξειδίου του άνθρακα, είτε μέσω της χρηματοδοτικής συνδρομής. Μέτρα θα πρέπει να ληφθούν σε όλους τους τομείς περιλαμβανομένων των εκπομπών από τη χρήση ενέργειας, καθώς και από την αποψίλωση των δασών. Όσον αφορά τώρα την επιστημονική πτυχή αυτής της συζήτησης, η Επιτροπή συμφωνεί πλήρως ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα επιστημονικά πορίσματα στο ευρύ κοινό. Να ευαισθητοποιηθούν και να συνειδητοποιήσουν καλύτερα οι καταναλωτές πόσα αέρια του θερμοκηπίου παράγει ο τρόπος της ζωής τους και οι καταναλωτικές τους συνήθειες. Αυτή η αυξημένη ευαισθητοποίηση των πολιτών θα πρέπει, ωστόσο, να συνοδεύεται από ισχυρά οικονομικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις, ώστε να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγουν."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ďakujeme všetkým rečníkom dnešnej diskusie za veľmi zaujímavé príspevky. Prechod na hospodárstvo s nízkymi emisiami CO je nevyhnutný v celosvetovom meradle. Môžeme to dosiahnuť iba systematickými, koordinovanými opatreniami na zníženie emisií vo všetkých sektoroch. Balík opatrení pre klimatickú zmenu a energetiku vo všetkých fázach spolurozhodovacieho procesu nám ponúka priamy štart tohto prechodu. Umožňuje nám zároveň ukázať, že ambiciózna klimatická politika je uskutočniteľná a všeobecne prospešná pre naše hospodárstvo a spoločnosti. Mali by sme pokračovať v našej vysoko konštruktívnej spolupráci pri tomto dôležitom balíku politických opatrení a dosiahnuť dohodu, ako dúfam, čo najskôr v tomto roku. Na záver chcem zablahoželať Európskemu parlamentu k jeho významnému príspevku v boji proti zmene klímy a chcem pochváliť pána Florenza za jeho vynikajúcu prácu. Dúfam, že Parlament bude pokračovať takýmto konštruktívnym spôsobom. Mám nádej, že naša spolupráca a výmena názov bude pokračovať aj kým budeme riešiť balík klimatických a energetických opatrení, ale aj pri medzinárodných rokovaniach v rámci prípravy stretnutí v Poznani a Kodani. Chcel by som predovšetkým zdôrazniť, že Európska únia, či už ako EÚ-15 alebo EÚ-27, splní kjótsky cieľ a niet o tom pochýb. Keďže dúfam, že budem komisárom ďalších osemnásť mesiacov, ubezpečujem vás, že neexistuje možnosť, aby sa nám nepodarilo splniť kjótsky cieľ. Hovorím to preto, lebo opatrenia, ktoré sme už prijali a ktoré práve prijímame zabezpečujú splnenie kjótskeho cieľa. To je vlastne najmenej, čo môžeme urobiť v nadchádzajúcich rokoch. Pre úplnosť záznamu, údaje, ktoré ste tu uvádzali, sú správne. Treba povedať, že Európska únia znižuje svoje emisie skleníkových plynov, zatiaľ čo iné krajiny, ako napríklad USA, ich zvyšujú, a to ešte výrazne rýchlejšie ako v roku 1990. V roku 2005, ako ste to aj povedali, sme sa nachádzali 2 % pod úrovňou z roku 1990, a v roku 2006 trochu menej ako 3 %, pokiaľ ide o krajiny EÚ-15, ktoré majú kolektívny cieľ. Pokiaľ však ide o krajiny EÚ-27, je náš úspech ešte väčší, pretože sa nachádzame 8 % pod úrovňou z roku 1990. Na konci obdobia, ktoré je stanovené Kjótskym protokolom na splnenie záväzkov krajiny EÚ-15 budú najmenej 8 % a krajiny EÚ-27 najmenej 11 % pod úrovňou z roku 1990. Všimnime si, že naše zníženie na viac ako 8 % je veľmi pozitívne, pretože nám pomôže splniť cieľ do roku 2020 a ďalej. Podľa priebežnej správy budú vedecké zistenia zohrávať významnú úlohu pri medzinárodných rokovaniach, pretože nám umožnia prijímať odvážne kroky. Poslúžia nám ako základ na hodnotenie vhodnosti návrhov, ktoré budeme predkladať na rokovania počas prípravy kodanskej konferencie. Uznesenie nám pripomína nebezpečenstvá vyplývajúce z nekontrolovanej zmeny klímy, ktoré ovplyvnia ľudskú spoločnosť rôznymi spôsobmi a budú mať vážne následky pre hospodárstva a kultúrne tradície. Uznesenie správne zdôrazňuje, aké dôležité je vyhnúť sa väčšiemu narušeniu klímy, akým je napríklad vysúšanie prítokov Amazonky a roztápanie veľkého množstva ľadu na obidvoch póloch. Myslím si, že je rovnako dôležité, aby sme zdôraznili aj možné následky zmeny klímy v súvislosti s medzinárodnou bezpečnosťou, nedostatkom potravy a vody a spormi o kontrolu nad zdrojmi a pohybom migrantov. Neustále sa zvyšuje nátlak na medzinárodné spoločenstvo v dôsledku ekologických núdzových stavov spôsobených extrémnym počasím a násilnými konfliktmi spôsobenými klimatickou zmenou. Najnovšia kríza cien potravín je hádam najviac hmatateľným príkladom toho, čo sa môže stať: zvlášť malá žatva v mnohých častiach sveta je spôsobená extrémnymi poveternostnými podmienkami. Žiaľ, nezdá sa, že táto situácia je dočasná alebo výnimočná. Vyzerá, že sa stane trvalou a bude sa opakovať a že ju nie je možné ovládať bez drastických zmien poľnohospodárskej politiky a farmárskych postupov Dovoľte mi, aby som sa zmienil aj o niektorých ďalších otázkach načatých touto správou. Začnem znížením emisií skleníkových plynov prostredníctvom vhodných opatrení na národnej úrovni v rozvojových krajinách. Existuje potreba podpory prospektov, ktoré nám ponúka technológia. Musíme financovať presun technológií a podporiť administratívne schopnosti týchto krajín, aby bolo možné merať spomínané zníženie, zaznamenávať ho a overovať. Táto myšlienka tvorí jadro rokovaní o akčnom pláne z Bali. V Bali sa hovorilo o tom, že akýkoľvek návrh zo strany rozvojových krajín bude závisieť nielen od serióznych záväzkov rozvinutých krajín v súvislosti so znížením emisií, ale aj od výrazného úsilia zo strany týchto krajín o poskytnutie financovania, najmä pokiaľ ide o prenos technológií a tvorby potrebných administratívnych kapacít. Pre Európsku úniu je dôležité, aby využila každú príležitosť na dialóg s hlavnými rozvojovými krajinami, aby sa vytvorila dohoda o tom, čo to v skutočnosti znamená a akým spôsobom môže Európska únia podporiť takéto kroky, či už spoluprácou pri vytváraní politických opatrení, pri technickej pomoci, prenosom know-how a poskytnutím stimulov na trhu s CO alebo aj finančnou pomocou. Vo všetkých sektoroch je potrebné vykonať opatrenia vrátane krokov týkajúcich sa emisií pri energetickom využití a klčovania lesov. Teraz sa chcem venovať vedeckému hľadisku tejto diskusie. Komisia úplne súhlasí s tým, že s vedeckými zisteniami je potrebné oboznámiť širokú verejnosť. Spotrebitelia by mali byť pripravení a lepšie oboznámení s tým, koľko skleníkových plynov produkujú svojím životným štýlom a spotrebiteľskými návykmi. Toto zvýšené upozornenie verejnosti by však malo sprevádzať aj silné finančné stimuly pre firmy, aby znižovali emisie skleníkových plynov pochádzajúcich z produktov a služieb, ktoré poskytujú."@sk19
"Gospod predsednik, zahvaljujem se vsem govornikom v današnji razpravi za zanimivo sodelovanje. Nujen je prehod na gospodarstvo z nizkimi stopnjami CO po vsem svetu. To je mogoče doseči le prek sistematičnih in usklajenih ukrepov za zmanjšanje emisij v vseh sektorjih. Zaradi svežnja ukrepov o podnebnih spremembah in porabi energije imamo prednost pri tem prehodu. Prav tako nam ta sveženj omogoča, da pokažemo, da je ambiciozna politika proti podnebnim spremembam izvedljiva ter v prid našim gospodarstvom in družbam. Nadaljevati moramo zelo konstruktivno sodelovanje na področju tega pomembnega svežnja političnih ukrepov in doseči sporazum, upam, da čim prej letos. Na koncu čestitam Evropskemu parlamentu za prizadevanje na področju boja proti podnebnim spremembam in gospodu Florenzu za odlično delo. Upam, da bo Parlament nadaljeval delo na ta konstruktiven način. Še naprej sodelujmo in izmenjujmo mnenja v zvezi s svežnjem ukrepov o podnebnih spremembah in porabi energije ter mednarodnimi pogajanji med pripravami na konferenci v Poznańu in Københavnu. Zlasti naj poudarim, da bo EU zagotovo dosegla cilj kjotskega protokola, ne glede na to, ali bo sodelovalo 15 ali 27 držav članic. Ker mislim oziroma upam, da bom komisar tudi naslednjih 18 mesecev, vam zagotavljam, da bomo cilj kjotskega protokola zagotovo dosegli. To pravim zato, ker že sprejeti ukrepi in tisti, ki so v fazi sprejemanja, zagotavljajo doseganje cilja kjotskega protokola. To je najmanj, kar lahko storimo v prihodnjih letih. Naj opomnim, da so podatki, ki ste jih prej posredovali, ustrezni. Treba je povedati, da EU zmanjšuje svoje emisije toplogrednih plinov, medtem ko jih druge države, kot so Združene države Amerike, povečujejo veliko hitreje kot leta 1990. Leta 2005 smo v 15 državah EU, ki imajo skupen cilj, dosegli vrednost 2 % pod stopnjo iz leta 1990, leta 2006 pa skoraj 3 %. Vendar je EU s 27 državami članicami vedno bolj uspešna, ker dosegamo vrednost približno 8 % pod stopnjo iz leta 1990. V okviru kjotskega protokola mora EU s 15 državami članicami doseči vrednost najmanj 8 %, EU s 27 državami članicami pa najmanj 11 % pod stopnjo iz leta 1990. Naj opomnim, da je le približno 8-odstotno znižanje zelo pozitivno, ker bo tako lažje doseči cilj za leto 2020 in naprej. Glede na vmesno poročilo bodo imele znanstvene ugotovitve pomembno vlogo v mednarodnih pogajanjih, ker bodo omogočile sprejetje drznih ukrepov. Na podlagi teh ugotovitev se bodo ocenjevali predlogi za pogajanje med pripravami na konferenco v Københavnu. Resolucija nas opominja na nevarnosti nenadzorovanih podnebnih sprememb, ki bodo na različne načine vplivale na našo družbo, gospodarstva in kulturne tradicije. Resolucija ustrezno poudarja, kako pomembno je preprečiti večje posledice podnebnih sprememb, kot sta izsušitev pritokov Amazonke in topljenje velikih količin ledu na obeh tečajih. Menim, da je prav tako pomembno poudariti mogoče posledice podnebnih sprememb v smislu mednarodne varnosti, pomanjkanja hrane in vode ter sporov glede nadzorovanja virov in pretokov migrantov. Zaradi težavnega položaja na področju okolja, ki je posledica izrednih vremenskih razmer in nasilnih sporov zaradi podnebnih sprememb, je pritisk na mednarodno skupnost vedno večji. Sedanja kriza zaradi cen hrane jasno nakazuje možne posledice: slabi pridelki po vsem svetu so posledica izrednih vremenskih razmer. Na žalost to stanje ni le začasno in ni izjema, zdi se, da bo postalo sestavni del naših življenj; če ne bomo zelo spremenili kmetijske politike in načina kmetovanja, ga ne bo mogoče nadzorovati. Naj na tem mestu omenim še nekatere druge teme, ki so obravnavane v poročilu. Začel bom z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov v državah v razvoju z ustreznim ukrepanjem na nacionalni ravni. Emisije je treba zmanjševati s podporo tehnologije. Financirati je treba prenos tehnologij in izboljšati upravne zmogljivosti teh držav, da se lahko izmeri, zabeleži in preveri zadevna zmanjšanja. Ta zamisel je pri pogajanjih v okviru akcijskega načrta z Balija bistvenega pomena. Kot je bilo navedeno v akcijskem načrtu z Balija, bo ukrepanje držav v razvoju v celoti odvisno od resnih zavez razvitih držav za zmanjšanje emisij in resničnih prizadevanj teh držav za omogočenje financiranja, zlasti za prenos tehnologije in vzpostavitev nujne upravne zmogljivosti. Pomembno je, da EU izkoristi vsako priložnost za dialog z glavnimi državami v razvoju, da se s sporazumom opredeli točen pomen te zadeve in načine, s katerimi lahko EU podpre tovrstne ukrepe, bodisi s sodelovanjem pri oblikovanju politike, tehnično podporo, prenosom znanja in izkušenj ter zagotavljanjem spodbud na trgu CO bodisi s finančno podporo. Ukrepi so potrebni v vseh sektorjih, vključno s področjem emisij iz porabe energije in krčenja gozdov. Zdaj bom govoril o znanstvenem vidiku te razprave. Komisija se popolnoma strinja, da je treba splošno javnost obvestiti o znanstvenih ugotovitvah. Potrošniki se morajo zavedati, koliko toplogrednih plinov se sprosti zaradi tovrstnega načina življenja in navad potrošnikov. Vendar je treba poleg več opozarjanja javnosti zagotoviti tudi močne finančne spodbude za podjetja, da se zmanjšajo emisije toplogrednih plinov, ki izvirajo iz njihovih proizvodov in storitev."@sl20
"Herr talman! Jag tackar alla talare i dagens debatt för deras mycket intressanta inlägg. Det krävs en global övergång till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Detta kan åstadkommas enbart genom systematiska, samordnade åtgärder för att minska utsläppen inom alla sektorer. Paketet med åtgärder för klimatförändring och energi som nu är i medbeslutandefasen ger oss ett försprång i övergången. Det gör det också möjligt för oss att visa upp en ambitiös klimatpolitik som både är genomförbar och till bredare nytta för våra ekonomier och samhällen. Vi kommer att fortsätta vårt mycket konstruktiva samarbete om detta viktiga paket med politiska åtgärder och, hoppas jag, komma fram till en överenskommelse så snart som möjligt i år. Avslutningsvis vill jag gratulera Europaparlamentet till dess viktiga bidrag till arbetet med att bekämpa klimatförändringen och Karl-Heinz Florenz till hans utmärkta arbete. Jag hoppas att parlamentet kommer att fortsätta på detta konstruktiva sätt. Låt vårt samarbete och åsiktsutbyte fortsätta, både om paketet av åtgärder för klimat och energi och om de internationella förhandlingarna inför mötena i Poznań och Köpenhamn. Låt mig särskilt framhålla att EU, både som EU-15 och EU-27, kommer att uppfylla Kyotomålet, och det finns ingen tvekan om den saken. Eftersom jag kommer att vara eller hoppas att vara kommissionsledamot i ytterligare 18 månader kan jag försäkra er att det inte finns någon möjlighet att vi kommer att misslyckas med att uppnå Kyotomålet. Jag säger detta därför att de åtgärder som vi redan har vidtagit och som vi vidtar nu, säkerställer att Kyotomålet kommer att uppnås. Nu är detta det minsta vi bör göra under kommande år. För protokollet kan jag nämna att de siffror jag lämnade tidigare är korrekta. Det har sagts att EU minskar sina utsläpp av växthusgaser samtidigt som andra länder som Förenta staterna ökar dem, och detta i betydligt snabbare takt än 1990. År 2005 var vi som jag nämnde 2 procent under 1990 års nivå och 2006 strax under 3 procent för EU med 15 länder, som har ett gemensamt mål. Som EU-27 har vi dock varit ännu mer framgångsrika och vi ligger nu ungefär 8 procent under 1990 års nivå. I slutet av den period som Kyotoprotokollet ger oss att uppfylla våra skyldigheter kommer EU-15 att vara minst 8 procent under och EU-27 minst 11 procent under 1990 års nivå. Låt oss konstatera att vår minskning på strax över 8 procent är mycket positiv eftersom det kommer att hjälpa oss att uppnå målet för 2020 och därefter. Enligt interimsbetänkandet ska vetenskapliga fakta spela en viktig roll i de internationella förhandlingarna eftersom de gör det möjligt för oss att vidta djärva åtgärder. De kommer att fungera som grunden för bedömningen av hållbarheten i de förslag som ska läggas fram i förhandlingarna inför Köpenhamnskonferensen. Resolutionen påminner mig om farorna i en okontrollerad klimatförändring, som kommer att påverka människans samhällen på en rad sätt och som kommer att ha allvarliga konsekvenser på våra ekonomier och kulturella traditioner. I resolutionen framhålls med rätta hur viktigt det är att undvika kraftiga störningar av klimatet, som exempelvis att Amazonas bifloder sinar eller att stora ismassor försvinner vid båda polerna. Jag tycker att det är lika viktigt att framhålla de troliga konsekvenserna av klimatförändringen när det gäller internationell säkerhet, mat- och vattenbrist samt konflikter om kontrollen över resurserna och överförflyttningar av migranter. Trycket ökar stadigt på det internationella samfundet på grund av miljökatastrofer som orsakas av extrema väderförhållanden och väpnade klimatförändringar som orsakas av klimatförändringen. Livsmedelspriskrisen nyligen är det mest konkreta exemplet hittills på vad som kan ske: minskade skördar i stora delar av världen som orsakas av extrema väderförhållanden. Tyvärr verkar denna situation inte vara vare sig tillfällig eller exceptionell. Den är ofrånkomligen en inneboende och återkommande situation och kan inte kontrolleras med drastiska ändringar av jordbrukspolitiken och jordbruksmetoderna. Låt mig här nämna vissa andra ämnen som tas upp i betänkandet. Jag börjar med minskningen av växthusgaser genom hållbara åtgärder på nationell nivå i utvecklingsländer. Det finns behov av det stöd och de utsikter som tekniken erbjuder. Det måste finnas medel till tekniköverföring och förbättring av den administrativa kapaciteten i dessa länder så att de berörda minskningarna kan mätas, registreras och verifieras. Denna tanke finns med som ett viktigt inslag i förhandlingarna om Balihandlingsplanen. På Balimötet konstaterade man att varje förändring i utvecklingsländerna kommer att vara beroende inte bara av verkliga åtaganden från de utvecklade länderna att minska sina utsläpp men också av betydande insatser från dessa länder för att tillhandahålla medel, särskilt till tekniköverföring och uppbyggandet av den nödvändiga administrativa kapaciteten. Det är viktigt att EU utnyttjar varje tillfälle till dialog med de viktigaste utvecklingsländerna, så att det finns ett samförstånd om exakt vad detta innebär och om hur EU kan stödja sådana åtgärder, antingen genom samarbete vid utformningen av politiken, tekniskt stöd, överföring av kunnande och tillhandahållandet av incitament på koldioxidmarknaden, eller genom ekonomiskt bistånd. Det finns åtgärder som kan vidtas inom alla sektorer, bland annat åtgärder mot utsläpp från energianvändning och skogsskövling. Jag går nu över till den vetenskapliga aspekten av diskussionen. Kommissionen instämmer helt i att vetenskapliga fakta bör göras kända för allmänheten. Konsumenterna bör förberedas och göras mer medvetna om hur mycket växthusgas som deras livsstil och konsumtionsvanor genererar. De ökade insatserna för att informera allmänheten bör dock åtföljas av ekonomiska incitament för företagen att minska växthusgasutsläppen från de produkter och tjänster de tillhandahåller."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"5,20,1,19,14,16,11,2,7,3,13,9,21,4,17,12,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph