Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-23-Speech-3-188"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080423.19.3-188"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"El siguiente punto son las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Birmania."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Dalším bodem jednání jsou prohlášení Rady a Komise k situaci v Barmě."@cs1
"− Als nächster Punkt folgen die Erklärungen des Rates und der Kommission zur Lage in Birma."@de9
"Järgmine päevakorrapunkt käsitleb nõukogu ja komisjoni avaldust olukorra kohta Birmas."@et5
"A következő téma a Tanács és a Bizottság nyilatkozata a burmai helyzetről."@hu11
"Kitas darbotvarkės klausimas yra Tarybos ir Komisijos pranešimai apie padėtį Birmoje."@lt14
"Nākamais jautājums ir Padomes un Komisijas paziņojumi par stāvokli Birmā."@lv13
"El siguiente punto son las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Birmania."@mt15
"Aan de orde zijn de verklaringen van de Raad en de Commissie betreffende de situatie in Birma."@nl3
"Kolejnym punktem porządku dziennego są oświadczenia Rady i Komisji w sprawie sytuacji w Birmie."@pl16
"Seguem-se na ordem do dia as declarações do Conselho e da Comissão sobre a situação na Birmânia."@pt17
"El siguiente punto son las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Birmania."@ro18
". Ďalším bodom rokovania sú vyhlásenia Rady a Komisie o situácii v Mjanmarsku (Mjanmarsku)."@sk19
"Naslednja točka dnevnega reda so izjave Sveta in Komisije o razmerah v Burmi."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph