Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-26-Speech-3-105"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che uno dei provvedimenti che possa essere adottato sia un salvacondotto richiesto dall'Unione europea all'ONU per gli atleti di nazionalità tibetana che vogliono partecipare con la loro bandiera e in nome della loro nazionalità ai Giochi olimpici. È una vergogna che un paese con il quale tutto il mondo, comprese le nazioni europee, fa affari e fa commerci si permetta di sostenere il proprio diritto alla celebrazione dei Giochi olimpici e di raccogliere l'adesione dei capi di Stato e di governo alla cerimonia di inaugurazione quando conculca nel sangue la libertà dei suoi cittadini, di una nazione oppressa, occupata militarmente, perseguitata nel sangue come il popolo tibetano che ha diritto alla sua libertà e alla sua indipendenza."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Härra president, daamid ja härrad, ma usun, et üks meede, mille võib vastu võtta, on see, kui Euroopa Liit paluks ÜRO-l tagada nende Tiibeti rahvusest sportlaste kaitse arreteerimise eest, kes soovivad olümpiamängudest osa võtta nende oma lipu all ja oma rahva eest. On häbiväärne, et riik, kellega kaupleb ja ajab äri terve maailm, sealhulgas Euroopa rahvad, peaks saama vabaduse säilitada õigus korraldada olümpiamänge ja võtta vastu riigipäid ja valitsusjuhte avatseremoonial samal ajal, kui ta nõretab oma kodanike verest, rõhutud rahva verest, kes on sõjaväe okupatsiooni all ja kannatab veriseid tagakiusamisi. Tiibeti rahval on õigus vabadusele ja iseseisvusele."@et5
lpv:translated text
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, menim, da lahko sprejmemo ukrep, v skladu s katerim bi Evropska unija pozivala Združene narode, naj zagotovijo imuniteto pred odvzemom prostosti tibetanskim športnikom, ki želijo sodelovati na olimpijskih igrah pod svojo zastavo in v imenu svojega naroda. Sramotno je, da si lahko država, s katero trguje in posluje cel svet, vključno z evropskimi narodi, dovoli, da zagovarja svojo pravico do organizacije olimpijskih iger in doseže, da se otvoritvene slovesnosti udeležijo vodje držav in vlad, medtem ko s krvjo obliva svobodo svojih državljanov, zatiranega naroda, ki trpi zaradi vojaške okupacije in krvavega preganjanja. Tibetanci imajo pravico do svobode in neodvisnosti."@sl20
lpv:translated text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che uno dei provvedimenti che possa essere adottato sia un salvacondotto richiesto dall'Unione europea all'ONU per gli atleti di nazionalità tibetana che vogliono partecipare con la loro bandiera e in nome della loro nazionalità ai Giochi olimpici. È una vergogna che un paese con il quale tutto il mondo, comprese le nazioni europee, fa affari e fa commerci si permetta di sostenere il proprio diritto alla celebrazione dei Giochi olimpici e di raccogliere l'adesione dei capi di Stato e di governo alla cerimonia di inaugurazione quando conculca nel sangue la libertà dei suoi cittadini, di una nazione oppressa, occupata militarmente, perseguitata nel sangue come il popolo tibetano che ha diritto alla sua libertà e alla sua indipendenza."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že jedním z opatření, které lze přijmout, je to, aby Evropská unie požádala OSN o zajištění imunity před zatčením pro atlety tibetské národnosti, kteří se chtějí zúčastnit olympijských her pod svou vlastní vlajkou a jménem svého národa. Je ostudné, že země, se kterou obchoduje a podniká celý svět včetně evropských států, si může dovolit udržet své právo pořádat olympijské hry a získat účast hlav států a vlád na slavnostním zahájení, zatímco utápí v krvi svobodu svých občanů, utlačovaného národa pod vojenskou okupací a trpícího krvavým útiskem. Tibeťané mají právo na svobodu a nezávislost."@cs1
lpv:translated text
"Vážený pán predseda, dámy a páni, domnievam sa, že jedným z opatrení, ktoré by mohla Európska únia prijať by bolo predloženie žiadosti OSN, aby zabezpečila imunitu voči zatknutiu pre športovcov tibetskej národnosti, ktorí sa hodlajú zúčastniť na olympijských hrách pod ich vlastnou vlajkou a v mene svojho národa. Je hanebné, že krajina, s ktorou celý svet vrátane európskych národov obchoduje a uzatvára obchodné zmluvy, by mala mať slobodu presadzovať svoje právo na hosťovanie olympijských hier a získať účasť štátnych a vládnych predstaviteľov na otváracom ceremoniáli, zatiaľ čo topí v krvi slobodu svojich občanov, utláčaného národa, ktorého územie je vojensky okupované a trpí krvavým prenasledovaním. Tibetský národ má právo na slobodu a nezávislosť."@sk19
lpv:translated text
"Pone pirmininke, ponios ir ponai, pasitikiu viena priemone, kurią gali panaudoti Europos Sąjunga, paprašydama JT užtikrinti neliečiamumą nuo suėmimo sportininkams, kilusiems iš Tibeto, ir norintiems dalyvauti olimpinėse žaidynėse su savo vėliava ir savo tautos vardu. Gėda, kad šalis, su kuria prekiauja ir vysto verslą visas pasaulis, įskaitant Europos valstybes, išlaiko savo teisę rengti olimpines žaidynes ir priimti valstybių ir vyriausybių vadovus per atidarymo ceremoniją, kai tuo pat metu ji skandina kraujyje savo gyventojų, karinės okupacijos engiamos tautos, kenčiančios kruviną persekiojimą, laisvę. Tibeto žmonės turi teisę į laisvę ir nepriklausomybę."@lt14
lpv:translated text
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Uważam, że jednym z działań podjętych przez UE powinno być poproszenie ONZ o zapewnienie immunitetu przeciwko aresztowaniu sportowców narodowości tybetańskiej, którzy chcą wziąć udział w igrzyskach olimpijskich, reprezentując swój własny naród i pod swoją własną flagą. To wstyd, że kraj, z którym prowadzi interesy cały świat, w tym także kraje europejskie, pozwala sobie na organizację igrzysk olimpijskich i uzyskuje zapewnienie o obecności głów państw i przedstawicieli rządu podczas ceremonii otwarcia, jednocześnie topiąc w krwi wolność swoich obywateli, narodu ciemiężonego przez okupację wojskową i cierpiącego krwawe prześladowania. Tybetańczycy mają prawo do wolności i niepodległości."@pl16
lpv:translated text
"Elnök úr, tisztelt Ház, úgy vélem, intézkedést fogadhatnánk el, miszerint az Európai Unió kérje az ENSZ-t arra, hogy szavatolja a letartóztatás alóli mentességet azon tibeti nemzetiségű sportolók számára, akik saját lobogójuk alatt és nemzetük nevében kívánnak részt venni az olimpiai játékokon. Szégyen, hogy egy olyan ország, mellyel az egész világ — ideértve az európai nemzeteket is — kereskedik és üzletel, megengedheti magának, hogy fenntartsa magának a jogot az olimpiai játékok megtartására, és elérje, hogy állam- és kormányfők legyenek jelen a nyitóünnepségen, miközben polgárainak, egy katonai megszállás alatt nyögő elnyomott és véres üldöztetést szenvedő népnek a szabadságát vérbe fojtja. A tibeti népnek joga van a szabadsághoz és a függetlenséghez."@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg mener, at en foranstaltning, der kan træffes, er, at EU anmoder FN om at sikre, at idrætsudøvere af tibetansk nationalitet, som ønsker at deltage i De Olympiske Lege under deres eget flag og på vegne af deres egen nation, ikke bliver arresteret. Det er skandaløst, at et land, som hele verden, også europæiske nationer, handler og gør forretninger med, tager sig den frihed at holde fast ved sin ret til at være vært for De Olympiske Lege og opnå stats- og regeringschefers tilstedeværelse ved åbningsceremonien, samtidig med at det drukner sine borgeres frihed i blod. Det drejer sig om en undertrykt nation under militær besættelse, der udsættes for blodig forfølgelse. Det tibetanske folk har ret til frihed og uafhængighed."@da2
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, mielestäni yksi mahdollisista toimenpiteistä voisi olla se, että Euroopan unioni pyytää YK:ta takaamaan vapaan kulkuluvan niille tiibetiläisille urheilijoille, jotka haluavat osallistua olympialaisiin oman lippunsa alla ja oman kansakuntansa nimissä. On häpeällistä, että maa, jonka kanssa koko maailma – eurooppalaiset kansakunnat mukaan luettuina – käy kauppaa ja harjoittaa liiketoimintaa, suo itselleen oikeuden viettää olympiajuhlaa ja kutsua valtioiden ja hallitusten päämiehet avajaisiin, vaikka se peittää verellä kansalaistensa vapauden sekä sorretun, sotilaallisesti miehitetyn ja verisistä vainoista kärsivän kansakunnan, eli Tiibetin, jolla on oikeus vapauteen ja itsenäisyyteen."@fi7
lpv:translated text
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag anser att EU kan uppmana FN att garantera att tibetanska idrottsmän inte blir arresterade om de deltar i de olympiska spelen under sin egen flagga och för sitt eget land. Det är skamligt att ett land med vilket hela världen, däribland europeiska länder, handlar och gör affärer får rätten att stå värd för de olympiska spelen, och som får uppmärksamhet från stats- och regeringschefer vid öppningsceremonin, dränks i blod från sina frihetstörstande medborgare från en förtryckt nation under militär ockupation och blodig förföljelse. Det tibetanska folket har rätt till frihet och oberoende."@sv22
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik ben van mening dat één maatregel die kan worden aangenomen, is dat de Europese Unie de VN vraagt te zorgen voor immuniteit van arrestatie voor atleten van de Tibetaanse nationaliteit die aan de Olympische Spelen willen deelnemen onder hun eigen vlag en namens hun natie. Het is een schande dat een land waarmee de hele wereld, inclusief Europese naties, handel drijft en zaken doet, zijn recht verdedigt om de Olympische Spelen te organiseren en de aanwezigheid van staats- en regeringshoofden bij de openingsceremonie te verkrijgen, terwijl het de vrijheid van zijn burgers, van een onderdrukt land onder militaire bezetting en lijdend onder bloedige vervolging, in bloed drenkt. Het Tibetaanse volk heeft recht op vrijheid en onafhankelijkheid."@nl3
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ένα μέτρο που μπορεί να υιοθετηθεί είναι να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον ΟΗΕ να εξασφαλίσει την ασυλία από σύλληψη των αθλητών θιβετιανής εθνικότητας που επιθυμούν να μετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τα εθνικά τους χρώματα και εκ μέρους του έθνους τους. Αποτελεί όνειδος μια χώρα με την οποία ολόκληρος ο κόσμος, περιλαμβανομένων των χωρών της Ευρώπης, διατηρεί εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις να υποστηρίζει το δικαίωμά της να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να εξασφαλίσει την παρουσία αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στην τελετή έναρξης, τη στιγμή που πνίγει στο αίμα την ελευθερία των πολιτών της, ενός καταπιεζόμενου έθνους που τελεί υπό στρατιωτική κατοχή και υφίσταται αιματηρή καταστολή. Ο θιβετιανός λαός έχει δικαίωμα στην ελευθερία και την ανεξαρτησία."@el10
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es uzskatu, ka viens iespējamais pasākums ir Eiropas Savienībai lūgt ANO nodrošināt tādu tibetiešu tautības atlētu imunitāti pret arestu, kas vēlas piedalīties olimpiskajās spēlēs paši zem sava karoga un savas tautas vārdā. Tas ir apkaunojoši, ka valsts, ar kuru tirgojas un kārto darījumus visa pasaule, tostarp Eiropas valstis, atļaujas aizstāvēt savas tiesības rīkot olimpiskās spēles un baudīt valstu un valdību vadītāju klātbūtni atklāšanas ceremonijā, kamēr tā mērcē asinīs tādu savu iedzīvotāju brīvību, kas tiek apspiesti ar militāru okupāciju un cieš no asiņainas vajāšanas. Tibetas tautai ir tiesības uz brīvību un neatkarību."@lv13
lpv:translated text
"Mr President, ladies and gentlemen, I believe one measure that can be adopted is for the European Union to ask the UN to ensure immunity from arrest for athletes of Tibetan nationality wishing to participate in the Olympic Games under their own flag and on behalf of their nation. It is shameful that a country with which the entire world, including European nations, trades and does business should take the liberty of upholding its right to host the Olympic Games and obtaining the attendance of Heads of State and Government at the opening ceremony, while it is drenching in blood the freedom of its citizens, of an oppressed nation under military occupation and suffering bloody persecution. The Tibetan people have a right to freedom and independence."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, penso que uma medida que a União Europeia pode tomar é solicitar às Nações Unidas que garantam a imunidade e impeçam a prisão dos atletas de nacionalidade tibetana que pretendam participar nos Jogos Olímpicos sob a sua bandeira e em nome da sua nação. É vergonhoso que um país com o qual todo o mundo, incluindo as nações europeias, mantém relações comerciais tome a liberdade de conservar o direito a acolher os Jogos Olímpicos e a contar com a presença de Chefes de Estado e de Governo na cerimónia de abertura enquanto inunda com sangue a liberdade dos seus cidadãos e de uma nação oprimida, sob ocupação militar, que é objecto de sangrentas perseguições. O povo tibetano tem direito à liberdade e à independência."@pt17
lpv:translated text
"Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Meines Erachtens könnte die Europäische Union als eine Maßnahme die UNO aufrufen, die Haftimmunität tibetischer Sportler, die an den Olympischen Spielen unter ihrer eigenen Flagge und im Namen ihrer Nation teilnehmen wollen, zu gewährleisten. Es ist eine Schande, dass ein Land, mit dem die ganze Welt, einschließlich die Länder Europas, Handel treibt und Geschäfte macht, sich anmaßt, an seinem Recht, die Olympischen Spiele auszutragen, festzuhalten und mit der Anwesenheit der Staats- und Regierungschefs bei der Eröffnungsfeier zu rechnen, während es die Freiheit seiner Bürger, einer unterdrückten Nation unter Militärbesatzung und gewaltsamer Verfolgung, im Blut ertränkt. Das tibetische Volk hat ein Recht auf Freiheit und Unabhängigkeit."@de9
lpv:translated text
"Monsieur le Président, mesdames et messieurs, je crois qu’il faudrait adopter la mesure suivante: l’Union européenne devrait demander aux Nations unies de garantir l’immunité aux athlètes de nationalité tibétaine souhaitant participer aux Jeux olympiques sous leurs propres couleurs et au nom de leur nation. Il est honteux qu’un pays avec qui le monde entier, y compris les Nations européennes, commerce et fait des affaires prenne la liberté de se prévaloir de son droit d’accueillir les Jeux olympiques et d’obtenir la participation des chefs d’État ou de gouvernement à la cérémonie d’ouverture, alors qu’il noie dans le sang la liberté de ses citoyens, d’une nation opprimée par l’occupation militaire et victime d’une persécution sanglante. Le peuple tibétain a droit à la liberté et à l’indépendance."@fr8
lpv:translated text
"Señor Presidente, Señorías, creo que una medida que podría aprobar la UE es solicitar a las Naciones Unidas que garantizaran la inmunidad contra la detención de los deportistas de nacionalidad tibetana que deseen participar en los Juegos Olímpicos con su propia bandera y en representación de su nación. Es lamentable que un país con el que comercia el resto del mundo, incluidos los Estados europeos, pueda mantener su derecho a hospedar los Juegos Olímpicos y conseguir que asistan los jefes de Estado y de Gobierno a la ceremonia de apertura, al mismo tiempo que empapa de sangre la libertad de sus ciudadanos, de una nación oprimida bajo ocupación militar que sufre una persecución criminal. El pueblo tibetano tiene derecho a la libertad y a la independencia."@es21
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che uno dei provvedimenti che possa essere adottato sia un salvacondotto richiesto dall’Unione europea all’ONU per gli atleti di nazionalità tibetana che vogliono partecipare con la loro bandiera e in nome della loro nazionalità ai Giochi olimpici. È una vergogna che un paese con il quale tutto il mondo, comprese le nazioni europee, fa affari e fa commerci si permetta di sostenere il proprio diritto alla celebrazione dei Giochi olimpici e di raccogliere l’adesione dei capi di Stato e di governo alla cerimonia di inaugurazione quando conculca nel sangue la libertà dei suoi cittadini, di una nazione oppressa, occupata militarmente, perseguitata nel sangue come il popolo tibetano che ha diritto alla sua libertà e alla sua indipendenza."@it12
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080326.6.3-105"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph