Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-13-Speech-4-206"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080313.19.4-206"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the Russian Federation is a country with which we desperately want to conclude strategic partnerships. If not democracy, then rule of law is the key point here. 27 February: an activist of The Other Russia coalition was released from a mental hospital in the Russian city of Tver. Roman Nikolaychik was a victim of punitive psychiatry. Political pressure increased on him after he was chosen as a local candidate on the party list of The Other Russia coalition. Larisa Arap was held for 46 days after she published a critical article in the Murmansk Oblast. Artem Basyrov was hospitalised for over a month in the Mari-El Republic for supporting The Other Russia. 1 March: an open letter to the Federal Security Service of Russia. ‘We, journalists and colleagues of Natalya Morar, a correspondent of magazine, demand that the leadership of the FSB ceases her anti-constitutional detention in the customs area of the Domodedovo airport, and opens the Russian border for her.’ 4 March: thousands marched in Moscow and in the streets of St Petersburg. In Moscow, where authorities refused to grant a permit of assembly, dozens were arrested as police rushed the crowd with batons. Nikita Belykh, the leader of the Union of Right Forces Party, was carried off by camouflaged OMON Special Forces troops. Lev Ponomarev, the chairman of the For Human Rights movement, and Denis Bulinov, the executive director of the United Civil Front, were also among those arrested. 7 March: journalists silenced during Russian vote. In South Sakhalin, an army lieutenant attacked a reporter of the Yuzhno Sakhalinsk . In Novosibirsk, photographer Yevgeny Ivanov was accused of ‘resisting the authorities’ and ‘failing to register’. In St Petersburg, a reporter of was detained by the for ‘being in a polling station without authorisation’. Her newspaper is run by Golos, an independent electoral monitoring group. A reporter of (Forward), a local daily from Khimki in the Moscow Oblast, was attacked by officers when he tried to put in his ballot. This is the rule of law?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Ruská federace je země, se kterou zoufale chceme uzavírat strategická partnerství. Pokud ne demokracie, je přitom klíčovým pojmem právní stát. 27. února: aktivista koalice Jiné Rusko byl propuštěn z psychiatrické léčebny v ruském městě Tver. Roman Nikolajčik byl obětí psychiatrie využívané jako trestní nástroj. Politický nátlak na něj zesílil poté, co byl zvolen místním kandidátem na stranické kandidátce koalice Jiné Rusko. Larisa Arapová byla zadržena na 46 dnů poté, co zveřejnila kritický článek v Murmanské oblasti. Artem Basyrov byl déle než měsíc hospitalizován v Republice Mari-El za podporu koalice Jiné Rusko. 1. března: otevřený dopis Federální bezpečnostní službě Ruska. „My, novináři a kolegové Natalye Morarové, korespondentky časopisu požadujeme, aby vedení FBS ukončilo její protiústavní vazbu v celním prostoru letiště Domodědovo a otevřelo jí ruské hranice.“ 4. března: tisíce lidí pochodovaly v Moskvě a v ulicích Sankt Petěrburgu. V Moskvě, kde úřady odmítly shromáždění povolit, byly desítky osob zatčeny, když policie zaútočila na dav obušky. Nikita Belych, vůdce Svazu pravicových sil, byl odveden maskovanými příslušníky speciálních sil OMON. Mezi zatčenými byli i Lev Ponomarev, předseda hnutí Za lidská práva, a Denis Bulinov, výkonný ředitel Jednotné občanské fronty. 7. března: novináři byli během ruského hlasování umlčeni. V Jižním Sachalinu napadl armádní nadporučík zpravodaje jihosachalinského listu . V Novosibirsku byl fotograf Jevgenij Ivanov obviněn z „kladení odporu úřadům“ a „neregistrace“. V Sankt Petěrburgu milice zadržely zpravodajku listu za „neoprávněný pobyt ve volební místnosti“. Její noviny řídí Golos, nezávislá skupina pro sledování průběhu voleb. Zpravodaje listu (Vpřed), místního deníku města Chimki v moskevské oblasti, napadli příslušníci milice při pokusu o vhození jeho hlasovacího lístku. Tohle je právní stát?"@cs1
"Hr. formand! Den Russiske Føderation er et land, som vi desperat ønsker at indgå strategiske partnerskaber med. Hvis ikke demokrati er et nøglepunkt her, så er retsstatsprincippet det. 27. februar: En aktivist fra koalitionen Det Andet Rusland blev frigivet fra et psykiatrisk hospital i den russiske by Tver. Roman Nikolaychik var et offer for straffende psykiatri. Han blev udsat for øget politisk pres, efter at han blev valgt som lokal kandidat på partilisten i koalitionen Det Andet Rusland. Larisa Arap blev tilbageholdt i 46 dage, efter at hun offentliggjorde en kritisk artikel i Murmansk Oblast. Artem Basyrov var indlagt på hospital i mere end en måned i republikken Mari-El for at have støttet Det Andet Rusland. 1. marts: Et åbent brev til Ruslands Føderale Sikkerhedsbureau: "Vi, der er journalister og kolleger til Natalya Morar, korrespondent ved magasinet The New Times, kræver, at ledelsen af FSB ophører med sin forfatningsstridige tilbageholdelse af hende på toldområdet i lufthavnen i Domodedovo og åbner den russiske grænse for hende." 4. marts: Tusinder marcherede i Moskva og i gaderne i Sankt Petersborg. I Moskva, hvor myndighederne nægtede at udstede en forsamlingstilladelse, blev snesevis arresteret, da politiet bestormede mængden med stave. Lederen af Union of Right Forces Party, Nikita Belykh, blev båret væk af kamuflerede tropper fra specialenheden OMON. Lev Ponomarev, formanden for bevægelsen For Human Rights, og Denis Bulinov, den daglige leder af United Civil Front, var også blandt dem, der blev arresteret. 7. marts: Journalister gjort tavse under afstemningen i Rusland. I det sydlige Sakhalin angreb en løjtnant fra hæren en reporter fra Tvoya Gazeta, der er baseret i Yuzhno Sakhalin. I Novosibirsk blev fotografen Yevgeny Ivanov anklaget for at "modsætte sig myndighederne" og "undlade at lade sig registrere". I Sankt Petersborg blev en reporter fra Grazhdansky Golos tilbageholdt af militsen for at "være på et afstemningssted uden tilladelse". Hendes avis drives af Golos, en uafhængig valgobservationsgruppe. En reporter fra Vpered (Forward), et lokalt dagblad fra Khimki i Moskva Oblast, blev angrebet af officerer fra militsen, da han prøvede på at afgive sin stemme. Skulle dette være retsstatsprincippet?"@da2
"Herr Präsident! Die Russische Föderation ist ein Land, mit dem wir sehr an dem Abschluss einer strategischen Partnerschaft interessiert sind. Wenn nicht die Demokratie, dann ist die Rechtsstaatlichkeit der entscheidende Punkt hier. 27. Februar: Ein Aktivist der Koalition Das Andere Russland wurde in der russischen Stadt Twer aus einer psychiatrischen Klinik entlassen. Roman Nikolaitschik war Opfer einer Strafmaßnahme, die ihn in die Psychiatrie verbannte. Nachdem er als lokaler Kandidat auf die Parteienliste der Koalition Das Andere Russland gesetzt worden war, hatte sich der Druck gegen ihn erhöht. Larisa Arap wurde 46 Tage gefangen gehalten, nachdem sie in der Zeitung einen kritischen Artikel veröffentlicht hatte. Artem Basyrow wurde in der Republik Mari-El für mehr als einen Monat in ein Krankenhaus eingeliefert, weil er Das Andere Russland unterstützte. 1. März: Offener Brief an den Föderativen Sicherheitsdienst Russlands: „Wir, Journalisten und Kollegen von Natalja Morar, einer Korrespondentin der Zeitschrift fordern von der Führung des FSD, ihre verfassungswidrige Festnahme im Zollbereich des Flughafens Domodedowo einzustellen und ihr die russische Grenze zu öffnen.“ 4. März: Tausende marschierten in Moskau und in den Straßen St. Petersburgs. In Moskau, wo sich die Behörden weigerten, eine Versammlung zu genehmigen, wurden Dutzende verhaftet, als die Polizei mit Schlagstöcken auf die Menge losging. Nikita Belych, Vorsitzender der Union der Rechten Kräfte, wurde von getarnten Spezialkräften der OMON mitgenommen. Zu den Verhafteten gehörten auch Lew Ponomarjow, der Vorsitzende der Bewegung für Menschenrechte, und Denis Bulinow, Geschäftsführer der Vereinigten Bürgerfront. 7. März: Journalisten während der Wahl in Russland zum Schweigen gebracht: Auf Südsachalin griff ein Leutnant der Armee einen Reporter der Zeitung von Jushno Sachalinsk an. In Nowosobirsk wurde der Fotograf Jewgeni Iwanow des „Widerstands gegen die Staatsgewalt“ und der „Unterlassung der Meldepflicht“ angeklagt. In St. Petersburg wurde ein Reporter der von der Miliz festgenommen, weil er sich „ohne Genehmigung in einem Wahllokal aufhielt.“ Die Zeitung wird von Golos, einer unabhängigen Wahlbeobachtungsgruppe, geleitet. Ein Reporter von (Vorwärts), einer Lokalzeitung aus Chimni, Im Gebiet Moskau, wurde von Offizieren der Miliz angegriffen, als er seinen Wahlzettel in die Urne werfen wollte. Ist das Rechtsstaatlichkeit?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Ρωσική Ομοσπονδία είναι μια χώρα με την οποία θέλουμε διακαώς να συνάπτουμε στρατηγικές εταιρικές σχέσεις. Εάν όχι η δημοκρατία, τότε το βασικό σημείο στην περίπτωση αυτή είναι το κράτος δικαίου. 27 Φεβρουαρίου: ένας ακτιβιστής του συνασπισμού «Άλλη Ρωσία» πήρε εξιτήριο από ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο στη ρωσική πόλη Tver. Ο Roman Nikolaychik ήταν θύμα αναγκαστικής ψυχιατρικής νοσηλείας ως μέσου επιβολής ποινής. Άρχισε να του ασκείται περισσότερη πολιτική πίεση, αφότου επιλέχθηκε ως τοπικός υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του συνασπισμού «Άλλη Ρωσία». Η Larisa Arap κρατήθηκε για 46 ημέρες μετά τη δημοσίευση ενός επικριτικού άρθρου στο Murmansk Oblast. Ο Artem Basyrov νοσηλεύτηκε πάνω από ένα μήνα στο Mari-El Republic ως υποστηρικτής της «Άλλης Ρωσίας». 1η Μαρτίου: μια ανοικτή επιστολή προς την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών της Ρωσίας. «Δημοσιογράφοι και συνάδελφοι της Natalya Morar, ανταποκρίτριας του περιοδικού απαιτούμε από την ηγεσία της FSB να δώσει τέλος στην αντισυνταγματική της κράτηση στην τελωνειακή ζώνη του αερολιμένα Domodedovo και να ανοίξει για αυτήν τα ρωσικά σύνορα.» 4 Μαρτίου: χιλιάδες διαδήλωσαν στους δρόμους της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης. Στη Μόσχα, όπου οι αρχές αρνήθηκαν να χορηγήσουν άδεια συγκέντρωσης, δεκάδες συνελήφθησαν, καθώς η αστυνομία εφόρμησε με γκλομπ κατά του πλήθους. Ο Nikita Belykh, ο επικεφαλής της Ένωσης των Δυνάμεων της Δεξιάς, συνελήφθη από καμουφλαρισμένα στρατεύματα της Μονάδας Ειδικών Δυνάμεων (ΟΜΟΝ). Ο Lev Ponomarev, πρόεδρος του Παν-Ρωσικού κινήματος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και ο Denis Bulinov, εκτελεστικός διευθυντής του United Civil Front, ήταν επίσης μεταξύ των συλληφθέντων. 7 Μαρτίου: φιμώνεται η ελευθερία έκφρασης των δημοσιογράφων κατά τη ρωσική ψηφοφορία. Στη νότια Sakhalin, ένας αντιστράτηγος επιτέθηκε σε ρεπόρτερ της εφημερίδας Yuzhno Sakhalinsk Στο Novosibirsk, ο φωτογράφος Yevgeny Ivanov κατηγορήθηκε για «αντίσταση κατά της αρχής» και «μη δήλωση στοιχείων». Στην Αγία Πετρούπολη, μια ρεπόρτερ της κρατήθηκε στο αστυνομικό τμήμα ( ) επειδή «βρισκόταν σε εκλογικό κέντρο μη έχοντας άδεια». Η εφημερίδα της διευθύνεται από την Golos, μια ανεξάρτητη ομάδα παρακολούθησης των εκλογών. Ένας ρεπόρτερ της μιας ημερήσιας εφημερίδας από το Khimki στην περιοχή (oblast) της Μόσχας, δέχθηκε επίθεση από αστυνομικούς, όταν προσπάθησε να ρίξει στην κάλπη το ψηφοδέλτιό του. Αυτό είναι το κράτος δικαίου;"@el10
"Señor Presidente, la Federación Rusa es un país con el que deseamos pactar a toda costa acuerdos estratégicos. Aquí el aspecto clave es la democracia, o al menos el Estado de derecho. 27 de febrero: un activista de la coalición La Otra Rusia abandona un hospital psiquiátrico de la ciudad rusa de Tver. Roman Nikolaychik ha sido una víctima más de la psiquiatría punitiva. La presión política ejercida sobre él se incrementó desde que fue designado candidato local en la lista electoral de la coalición La Otra Rusia. Larisa Arap estuvo detenida durante 46 días en la región de Murmansk después de publicar un artículo crítico. Artem Basyrov fue hospitalizado durante más de un mes en la república de Mari El . 1 de marzo: una carta abierta al Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB): «Nosotros, periodistas y colegas de Natalya Morar, corresponsal del periódico exigimos que la dirección del FSB ponga fin a su retención anticonstitucional en la zona de aduana del aeropuerto Domodedovo y le permita cruzar la frontera rusa.» 4 de marzo: miles de personas desfilan por Moscú y por las calles de San Petersburgo. En Moscú, donde las autoridades les denegaron el permiso de reunión, docenas de ellos fueron detenidos cuando la policía hizo correr a la gente a golpes de porra. Nikita Belykh, presidente del partido Unión de Fuerzas de Derecha, fue secuestrado por agentes camuflados de las fuerzas especiales rusas (OMON). Lev Ponomarev, presidente del movimiento «Por los Derechos Humanos», y Denis Bulinov, director ejecutivo del Frente Civil Unido, también se encontraban entre los detenidos. 7 de marzo: se amordaza a los periodistas durante los comicios rusos. En Sajalin del Sur, un teniente del ejército atacó a un reportero del periódico de esta región . En Novosibirsk, el fotógrafo Yevgeny Ivanov fue acusado de «resistencia a la autoridad» y de «omisión del deber de registro». En San Petersburgo, una reportera de fue detenida por la milicia rusa por «encontrarse en un colegio electoral sin autorización». Su periódico pertenece a Golos, un grupo independiente de observación de las elecciones. Un reportero de («Adelante»), diario local de Khimki, en la región de Moscú, fue atacado por agentes de la milicia cuando intentaba depositar su voto. ¿Es éste un Estado de derecho?"@es21
"Hr juhataja, Vene Föderatsioon on riik, kellega me meeleheitlikult tahame sõlmida strateegilist partnerlust. Kui mitte demokraatia, siis õigusriik on siin märksõnaks. 27. veebruar: koalitsiooni Teine Venemaa aktivist vabastati vaimuhaiglast Venemaa linnas Tveris. Roman Nikolaitšik oli karistuspsühhiaatria ohver. Poliitiline surve temale tõusis pärast seda, kui ta valiti koalitsiooni Teine Venemaa parteinimekirja kohalikuks kandidaadiks. Larissa Arapi hoiti kinni 46 päeva pärast seda, kui ta avaldas kriitilise artikli Murmanski oblastis. Artem Basirov viibis üle kuu aja Marimaa haiglas Teise Venemaa toetamise eest. 1. märts: avalik kiri Venemaa föderaalsele julgeolekuteenistusele (FSB): „Meie, ajakirjanikud ja New Times Magazine’i korrespondendi Natalja Morari kolleegid, nõuame, et FSB juhtkond lõpetakse tema põhiseadusevastase kinnipidamise Domodedovo lennujaama tollitsoonis ja avaks talle Venemaa piiri.” 4. märts: tuhanded inimesed marssisid Moskva ja Peterburi tänavatel. Moskvas, kus ametivõimud keeldusid kogunemisloa andmisest, vahistati mitukümmend inimest, kui politsei ründas rahvast kumminuiadega. Paremjõudude Liidu juhi Nikita Belõhhi kandsid eemale OMONi maskeeritud eriüksuslased. Vahistatute hulgas olid ka Lev Ponomarev, ühiskondliku liikumise Inimõiguste Eest juht, ja Denis Bilunov, Ühendatud kodanikerinde tegevdirektor. 7. märts: ajakirjanikud on vaigistatud Venemaa hääletamise ajaks. Južno-Sahhalinskis ründas armeeleitnant Yužno-Sahhalinski „Tvoja Gazeta» ajakirjanikku. Novosibirskis süüdistati fotograaf Jevgeni Ivanovi „vastupanus võimudele” ja „registreerimiskohustuse rikkumises”. Peterburis pidas miilits kinni Grazhdansky Golos ajakirjaniku „loata valimisjaoskonnas viibimise eest”. Tema ajalehe väljaandja on sõltumatu valimisvaatlusrühm Golos. Moskva oblasti Himki kohaliku päevalehe „Vperjod» ajakirjanikku ründas miilits hääletussedeli sisselaskmise hetkel. Kas see on õigusriik?"@et5
"Arvoisa puhemies, Venäjän federaatio on maa, jonka kanssa haluamme epätoivoisesti solmia strategisen kumppanuuden. Jos ei demokratia, niin oikeusvaltioperiaate on tässä keskeinen kysymys. Toinen Venäjä -ryhmittymän aktivisti vapautettiin 27. helmikuuta: mielisairaalasta venäläisessä Tverin kaupungissa. Roman Nikolaitšik oli rankaisevan psykiatrian uhri. Poliittinen paine häntä kohtaan kasvoi sen jälkeen, kun hänet oli valittu ehdokkaaksi Toinen Venäjä -ryhmittymän listalle. Larisa Arapia pidettiin vangittuna 46 päivää, sen jälkeen kun hän oli julkaissut kriittisen artikkelin Murmanskin oblastissa. Artjom Basirov lähetettiin sairaalaan yli kuukaudeksi Marin tasavallassa Toinen Venäjä -ryhmittymän tukemisesta. 1. maaliskuuta: avoin kirje Venäjän liittovaltion turvallisuuspalvelulle. ”Me, toimittajat ja lehden kirjeenvaihtajan Natalia Morarin työtoverit vaadimme, että FSB:n johto lopettaa hänen perustuslainvastaisen vangitsemisensa Domodedovon lentoaseman tullialueella ja avaa hänelle Venäjän rajan.” 4. maaliskuuta: tuhannet marssivat Moskovassa ja Pietarin kaduilla. Moskovassa, missä viranomaiset kieltäytyivät myöntämästä kokoontumislupaa, kymmeniä pidätettiin, kun poliisi ryntäsi väkijoukkoon patukoin varustettuna. OMONin naamioidut erikoisjoukot veivät pois oikeistovoimien liiton johtajan Nikita Belyhin. Ihmisoikeusliikkeen puheenjohtaja Lev Ponomarov ja Yhdistynyt kansalaisrintama -järjestön johtaja Denis Bulinov olivat myös pidätettyjen joukossa. 7. maaliskuuta: toimittajia vaiennettiin Venäjän vaalien aikana. Etelä-Sahalinilla armeijan luutnantti hyökkäsi Južno-Sahalinskin toimittajan kimppuun. Novosibirskissä valokuvaaja Jevgeni Ivanovia syytettiin ”viranomaisten vastustamisesta” ja ”rekisteröinnin laiminlyönnistä”. Pietarissa miliisi pidätti toimittajan ”luvattomasta äänestyspaikalla oleskelusta”. Hänen sanomalehteään toimittaa Golos, riippumaton vaalitarkkailuryhmä. Moskovan alueen Himkissä ilmestyvän sanomalehden (Eteenpäin) toimittajan kimppuun hyökkäsi miliisejä, kun hän yritti laittaa äänestyslippunsa uurnaan. Onko tämä oikeusvaltio?"@fi7
"Monsieur le Président, la fédération russe est un pays avec lequel nous voulons désespérément conclure des partenariats stratégiques. Si ce n’est la démocratie, c’est l’État de droit qui est un point essentiel ici. 27 février: un militant de la coalition L’Autre Russie est libéré d’un hôpital psychiatrique dans la ville russe de Tver. Roman Nikolaychik a été victime de la psychiatrie punitive. Il a fait l’objet d’une pression politique croissante après avoir été élu comme candidat local sur la liste du parti de la coalition L’Autre Russie. Larisa Arap a été détenue 46 jours après avoir publié un article critique dans le Murmansk Oblast. Artem Basyrov a été hospitalisé pendant plus d’un mois dans la République Mari-El pour avoir soutenu L’Autre Russie. 1 mars: une lettre ouverte est adressée au Service fédéral de sécurité de Russie. «Nous, journalistes et collègues de Natalya Morar, correspondante du magazine exigeons que les dirigeants du FSB mettent fin à sa détention anticonstitutionnelle dans la zone douanière de l’aéroport de Domodedovo et lui ouvrent la frontière russe». 4 mars: ils sont des milliers à défiler dans les rues de Moscou et de Saint-Pétersbourg. À Moscou, où les autorités ont refusé d’accorder une autorisation de rassemblement, des dizaines de personnes sont arrêtées par les forces de police qui se ruent sur elles, matraque à la main. Nikita Belykh, président du parti de l’Union des forces de droite, est enlevé par des troupes des forces spéciales de l’OMON en tenue de camouflage. Lev Ponomarev, président du mouvement des droits de l’homme, et Denis Bulinov, directeur exécutif du Front civique uni, figurent également au nombre de personnes arrêtées. 7 mars: les journalistes sont réduits au silence durant les élections russes. Dans le sud de la Sakhaline, un lieutenant de l’armée s’en prend à un reporter du Yuzhno Sakhalinsk À Novosibirsk, le photographe Yevgeny Ivanov est accusé de «résister aux autorités» et «de ne pas s’être enregistré». À Saint-Pétersbourg, une journaliste du est détenue par la pour sa «présence dans un bureau de vote sans autorisation». Son journal est géré par Golis, une organisation indépendante chargée d’observer les élections. Un reporter du (En marche), un quotidien local de Khimki dans l’Oblast de Moscou, est agressé par des agents de la alors qu’il tente de déposer son bulletin dans l’urne. Est-ce là un État de droit?"@fr8
"Tisztelt elnök úr! Az Orosz Föderáció egy olyan ország, amellyel mindenképpen próbálunk stratégiai partnerségeket kötni. Ha nem a demokrácia, akkor a jogállamiság a kulcsfontosságú szempont itt. Február 27.: a Másik Oroszország koalíció egyik aktivistáját kiengedték a Tver orosz városban található elmegyógyintézetből. Roman Nyikolajcsik büntető pszichiátriai kezelésnek esett áldozatául. A rá nehezedő politikai nyomás akkor kezdett növekedni, amikor helyi jelöltnek választották a Másik Oroszország pártlistáján. Larissza Arapot 46 napon keresztül tartották fogva, miután bíráló cikket jelentetett meg a murmanszki területen. Artem Baszirovot több mint egy hónapig kórházban kezelték a Mari Köztársaságban, mert támogatta a Másik Oroszországot. Március 1.: nyílt levél Oroszország Szövetségi Biztonsági Szolgálatának. „Mi, újságírók és Natalja Morar, a című lap tudósítójának munkatársai, követeljük, hogy a SZBSZ vezetése szüntesse be az újságírónő alkotmányellenes fogva tartását a Domodegyovo repülőtér vámterületén, és nyissa meg számára az orosz határt.” Március 4.: ezrek vonultak fel Moszkvában és Szentpétervár utcáin. Moszkvában, ahol a hatóságok megtagadták a gyülekezési engedély kiadását, több tucat embert letartóztattak, amikor a gumibotokkal felfegyverkezett rendőrség megrohamozta a tömeget. Nyikita Beliket, a Jobboldali Erők Szövetsége pártjának vezetőjét az OMON Biztonsági Erők álruhás emberei hurcolták el. Lev Ponomarev, az Emberi Jogokért mozgalom elnöke, és Denis Bulinov, az Egyesült Polgári Front ügyvezető igazgatója szintén a letartóztatottak között volt. Március 7.: elhallgatatják az újságírókat az orosz szavazás idejére. Dél-Szahalinban a hadsereg egyik hadnagya megtámadta a juzsno-szahalinszki egyik újságíróját. Novoszibirszkben Jevgenyij Ivanov fotóst a „hatóságokkal szembeni ellenszegüléssel” és a „regisztráció elmulasztásával” vádolták. Szentpétervárott a egyik újságíróját a „szavazókörzetben való engedély nélküli tartózkodás” vádjával őrizetbe vette. Az újságot a Golos, egy független választási megfigyelő csoport működteti. A (Előre) – egy helyi napilap Kimkiben, a moszkvai területen – egyik újságíróját a képviselői megtámadták, amikor le akarta adni a szavazatát. Ez lenne a jogállam?"@hu11
". Signor Presidente, la Federazione russa è un paese con cui vogliamo disperatamente concludere un partenariato strategico. Se non la democrazia, allora lo Stato di diritto è il punto fondamentale in questo contesto. Il 27 febbraio un attivista della coalizione l’Altra Russia è stato rilasciato da un ospedale psichiatrico nella città russa di Tver. Roman Nikolaychik è stato vittima di psichiatria punitiva. La pressione politica è aumentata su di lui dopo che era stato scelto come candidato locale della lista del partito della coalizione l’Altra Russia. Larisa Arap è stata detenuta per 46 giorni dopo avere pubblicato un articolo critico su Murmansk Oblast. Artem Basyrov è stato ospedalizzato per oltre un mese nella Repubblica Mari-El per avere sostenuto l’Altra Russia. Il 1° marzo è stata inviata una lettera aperta al servizio di sicurezza federale della Russia. “Noi giornalisti e colleghi di Natalya Morar, corrispondente del chiediamo che la dell’FSB faccia cessare la sua detenzione anticostituzionale nella zona doganale dell’aeroporto Domodedovo e le apra i confini russi.” Il 4 marzo migliaia di persone hanno marciato a Mosca e nelle strade di San Pietroburgo, dove le autorità hanno rifiutato di concedere un permesso di riunione, e molti sono stati arrestati quando la polizia ha assalito la folla con bastoni. Nikita Belykh dell’Unione del partito delle forze di destra, è stato portato via da forze speciali mascherate OMON. Sono stati arrestati anche Lev Ponomarev, presidente del movimento per i diritti umani, e Denis Bulinov, direttore esecutivo del Fronte civile unito. Il 7 marzo alcuni giornalisti sono stati messi a tacere durante le elezioni russe. Nel Sud Sakhalin, un tenente dell’esercito ha attaccato un reporter del Yuzhno Sakhalinsk . A Novosibirsk, il fotografo Yevgeny Ivanov è stato accusato di “resistenza alle autorità” e di “omessa registrazione”. A San Pietroburgo, una reporter di è stata messa in detenzione dalla per “essere presente in una postazione di voto senza autorizzazione”. Il suo giornale è gestito da Golos, un gruppo di monitoraggio elettorale indipendente. Un reporter di (Avanti), un quotidiano locale del Khimki nell’Oblast di Mosca, è stato attaccato da ufficiali della quanto ha cercato di inserire il suo voto. Questo è lo Stato di diritto?"@it12
"Pone Pirmininke, Rusijos Federacija – tai šalis, su kuria mes labai norime turėti strateginę partnerystę. Jei ne demokratija, tada teisinė valstybė čia yra pagrindinis dalykas. Vasario 27 d. „Kitokia Rusija“ koalicijos aktyvistas buvo paleistas iš psichiatrinės ligoninės, esančios Rusijoje Tverės mieste. Roman Nikolaychik buvo baudžiamosios psichiatrijos auka. Jam daromas politinis spaudimas padidėjo, kai jis buvo išrinktas vietiniu kandidatu „Kitokia rusija“ koalicijos partijos sąraše. Larisa Arap buvo suimta 46 dienoms po to, kai ji išspausdino kritikos straipsnį Murmansk Oblast srityje. Artem Basyrov buvo daugiau kaip mėnesiui paguldytas į ligoninę Mari – El Respublikoje dėl to, kad rėmė „Kitokia Rusija“ koaliciją. Kovo 1 d. - siunčiamas atviras laiškas Rusijos federalinei saugumo tarnybai “Mes, žurnalistai ir Natalya Morar žurnalo korespondentės, kolegos reikalaujame, kad FSB vadovybė nutrauktų antikonstitucinį jos sulaikymą muitinės zonoje Domodedovo oro uoste ir atidarytų jai Rusijos sieną.” Kovo 4 d. - tūkstančiai žmonių žygiavo Maskvos ir Sankt Peterburgo gatvėjmis. Maskvoje, kur valdžios organai atsisakė išduoti asamblėjai leidimą, daug žmonių buvo suimta, kai policija su lazdomis puolė minią. Nikita Belykh, Union of Right Forces Party lyderis buvo pagrobtas užsimaskavusių Specialiojo padalinio OMON kareivių. Lev Ponomarev, Judėjimo už žmogaus teises, pirmininkas, ir Denis Bulinov, vadovas taip pat buvo tarp suimtųjų. Kovo 7 d. - žurnalistai buvo priversti nutilti rusų balsavimo metu. Pietų Sachaline armijos leitenantas užpuolė Yuzhno Sakhalinsk reporterį. Novosibirske fotografas Yevgeny Ivanov buvo apkaltintas “priešinimusi valdžiai” ir “neužsiregistravimu”. Sankt Peterburge reporterė buvo milicijos sulaikyta, kad “be leidimo buvo balsavimo punkte”. Jos laikraščiui vadovauja Golos, nepriklausoma rinkimų stebėjimo grupė. (Į priekį), vietinio dienraščio iš Moscow Oblast Khimki, reporteris milicijos paregūnų užpultas, kai mėgino įmesti savo rinkimų biuletenį. Argi tai teisinė valstybė?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Krievijas Federācija ir valsts, ar kuru mēs izmisīgi vēlamies noslēgt stratēģisku partnerību. Galvenais jautājums tajā ir ja ne demokrātija, tad tiesiskums. 27. februāris: kāds apvienības Cita Krievija aktīvists tiek atbrīvots no psihiatriskās slimnīcas Krievijas pilsētā Tverā. bija soda psihiatrijas upuris. Politiskais spiediens uz viņu pieauga pēc tam, kad viņu izvēlējās par vietējo kandidātu no apvienības Cita Krievija partijas saraksta. bija aizturēta 46 dienas ilgi pēc tam, kad viņa publicēja kritisku rakstu Murmanskas apgabalā. vairāk nekā mēnesi turēja slimnīcā Mari Republikā par Citas Krievijas atbalstīšanu. 1. marts: atklāta vētule Krievijas Federālajam drošības dienestam. ,,Mēs, žurnālisti un žurnāla korespondentes kolēģi, pieprasām FDD vadībai pārtraukt viņas nekonstitucionālo aizturēšanu Domodedovas lidostas muitas zonā un atver viņai Krievijas robežu.” 4. marts: tūkstošiem cilvēku iziet gājienā Maskavas un Sanktpēterburgas ielās. Maskavā, kur varas iestādes atteicās dot sapulcei atļauju, tika arestēti dučiem cilvēku, kad policija ar stekiem iebruka pūlī. Labo spēku savienības partijas vadītāju aizveda maskēšanās ģērbos tērpti OMON īpašās vienības kaujinieki. Starp šiem arestētajiem bija arī kustības Par cilvēktiesībām vadītājs un Vienotās pilsoniskās frontes izpilddirektors . 7. marts: žurnālisti apklusināti Krievijas vēlēšanu laikā. Deinvidsahalīnā kāds armijas leitnants uzbruka Južnosahalinskas laikraksta reportierim. Novosibirskā fotogrāfu apsūdzēja par ,,pretošanos varas orgāniem” un ,,nereģistrēšanos”. Sanktpēterburgā milicija aizturēja reportieri par ,,atrašanos vēlēšanu iecirknī bez atļaujas”. Viņas laikrakstu izdod neatkarīga vēlēšanu novērošanas grupa Maskavas apgabala Himku pilsētas vietējā laikraksta (Uz Priekšu) reportierim uzbruka milicija, kad viņš mēģināja iemest savu vēlēšanu biļetenu. Vai tas ir tiesiskums?"@lv13
"Mr President, the Russian Federation is a country with which we desperately want to conclude strategic partnerships. If not democracy, then rule of law is the key point here. 27 February: an activist of The Other Russia coalition was released from a mental hospital in the Russian city of Tver. Roman Nikolaychik was a victim of punitive psychiatry. Political pressure increased on him after he was chosen as a local candidate on the party list of The Other Russia coalition. Larisa Arap was held for 46 days after she published a critical article in the Murmansk Oblast. Artem Basyrov was hospitalised for over a month in the Mari-El Republic for supporting The Other Russia. 1 March: an open letter to the Federal Security Service of Russia. ‘We, journalists and colleagues of Natalya Morar, a correspondent of magazine, demand that the leadership of the FSB ceases her anti-constitutional detention in the customs area of the Domodedovo airport, and opens the Russian border for her.’ 4 March: thousands marched in Moscow and in the streets of St Petersburg. In Moscow, where authorities refused to grant a permit of assembly, dozens were arrested as police rushed the crowd with batons. Nikita Belykh, the leader of the Union of Right Forces Party, was carried off by camouflaged OMON Special Forces troops. Lev Ponomarev, the chairman of the For Human Rights movement, and Denis Bulinov, the executive director of the United Civil Front, were also among those arrested. 7 March: journalists silenced during Russian vote. In South Sakhalin, an army lieutenant attacked a reporter of the Yuzhno Sakhalinsk . In Novosibirsk, photographer Yevgeny Ivanov was accused of ‘resisting the authorities’ and ‘failing to register’. In St Petersburg, a reporter of was detained by the for ‘being in a polling station without authorisation’. Her newspaper is run by Golos, an independent electoral monitoring group. A reporter of (Forward), a local daily from Khimki in the Moscow Oblast, was attacked by officers when he tried to put in his ballot. This is the rule of law?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Russische Federatie is een land waarmee we wanhopig strategische partnerschappen willen sluiten. Als democratie dat niet is, dan is rechtsorde hier toch wel het kernpunt. 27 februari: een activist van de coalitie Een ander Rusland werd vrijgelaten uit een psychiatrische inrichting in de Russische stad Tver. Roman Nikolaychuk was het slachtoffer van als straf bedoelde psychiatrie. De politieke druk op hem nam toe nadat hij als plaatselijke kandidaat was gekozen op de partijlijst van de coalitie Een ander Rusland. Larisa Arap werd 46 dagen vastgehouden nadat zij een kritisch artikel in de Oblast Moermansk had gepubliceerd. Artem Basirov werd in de republiek Mari-El ruim een maand opgenomen vanwege zijn steun aan Een ander Rusland. 1 maart: een open brief aan de Federale Veiligheidsdienst van Rusland. ‘Wij, journalisten en collega’s van Natalia Morar, een correspondent van het tijdschrift vragen de leiding van de FSB een eind te maken aan haar ongrondwettige detentie in de douanezone van het vliegveld Domodedovo en de Russische grens voor haar te openen.’ 4 maart: duizenden mensen trokken door de straten van Moskou en St. Petersburg. In Moskou, waar de autoriteiten geen toestemming voor een samenkomst hadden verleend, werden tientallen mensen gearresteerd toen de politie de menigte met de wapenstok uiteenjoeg. Nikita Belych, de leider van de Unie van Rechtse Krachten, werd afgevoerd door gecamoufleerde leden van de speciale politie-eenheid, de OMON. Lev Ponomarev, voorzitter van de beweging Voor de mensenrechten, en Denis Bulinov, de directeur van het Verenigd Burgerfront, behoorden ook tot de arrestanten. 7 maart: journalisten tot zwijgen gebracht tijdens de Russische verkiezingen. In Zuid-Sachalin viel een luitenant uit het leger een verslaggever van de in Yuzhno Sakhalinsk aan. In Novosibirsk werd fotograaf Yevgeny Ivanov beschuldigd van ‘verzet tegen de autoriteiten’ en van ‘het zich niet registreren’. In St. Petersburg werd een verslaggever van de aangehouden door de omdat ze ‘zich zonder toestemming in een stembureau bevond’. Haar krant wordt gerund door Golos, een onafhankelijke organisatie van waarnemers bij de verkiezingen. Een verslaggever van (Voorwaarts), een plaatselijk dagblad uit Khimki in de Oblast Moskou, werd aangevallen door officieren van de toen hij probeerde zijn stem uit te brengen. Dit is die rechtsorde?"@nl3
"Panie przewodniczący! Federacja Rosyjska to kraj, z którym za wszelką cenę chcemy zawierać partnerstwa strategiczne. Jeśli nie demokracja jest tu zagadnieniem kluczowym, to rządy prawa. 27 lutego: działacz koalicji Inna Rosja został wypuszczony ze szpitala psychiatrycznego w rosyjskim mieście Twer. Roman Nikolaychik padł ofiarą odwetowego leczenia psychiatrycznego. Wywierana na niego presja polityczna wzrosła, gdy wybrano go na kandydata z listy partyjnej koalicji Inna Rosja. Łarisa Arap była przetrzymywana przez 46 dni po tym, jak opublikowała krytyczny artykuł w obwodzie murmańskim. Artem Basyrow był hospitalizowany przez ponad miesiąc w Republice Mari El za wspieranie koalicji Inna Rosja. 1 marca: list otwarty do Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji. „My, dziennikarze i koledzy Natalii Morar, korespondentki magazynu domagamy się, aby dowództwo FSB zaprzestało przetrzymywania jej, co jest niezgodne z konstytucją, w obszarze celnym lotniska Domodedovo i otworzyło dla niej granicę rosyjską”. 4 marca: przemarsz tysięcy demonstrantów przez Moskwę i ulice Petersburga. W Moskwie, gdzie władze odmówiły wydania zezwolenia na organizację zgromadzenia, dziesiątki osób aresztowano, gdy policja rzuciła się na tłum z pałkami. Nikita Biełych, przywódca Sojuszu Sił Prawicy został odprowadzony przez zamaskowane oddziały Sił Specjalnych OMON. Lew Ponomariew, przewodniczący Ruchu na rzecz Praw Człowieka, i Denis Bulinow, dyrektor generalny Zjednoczonego Frontu Obywatelskiego, także zostali aresztowani. 7 marca: dziennikarze uciszeni podczas wyborów w Rosji. Na południowym Sachalinie, porucznik wojskowy zaatakował reportera gazety Jużno-Sachalińsk . W Nowosybirsku fotograf Jewgienij Iwanow został oskarżony o „stawianie oporu władzom” i „odmowę rejestracji”. W Petersburgu, reporterka pisma została zatrzymana przez za to, że „przebywała w lokalu wyborczym bez upoważnienia”. Jej gazetę prowadzi Głos, niezależna grupa monitorująca wybory. Reporter gazety (Naprzód), lokalnego dziennika wydawanego w Khimki w obwodzie moskiewskim, został zaatakowany przez oficerów gdy próbował zagłosować. Czy tak wyglądają rządy prawa?"@pl16
"Senhor Presidente, a Federação da Rússia é um país com o qual desejamos desesperadamente concluir parcerias estratégicas. Se a questão essencial não é a democracia, então é o Estado de direito. 27 de Fevereiro: um militante da coligação Outra Rússia foi libertado de um hospital psiquiátrico da cidade russa de Tver. Roman Nikolaychik foi vítima de psiquiatria punitiva. Foi sujeito a uma pressão política crescente desde que foi escolhido como candidato local da lista partidária da coligação Outra Rússia. Larisa Arap esteve detida durante 46 dias, depois de ter publicado um artigo crítico, no de Murmansk. Artem Basyrov esteve hospitalizado durante mais de um mês na República de Mari El, por ter apoiado a Outra Rússia. 1 de Março: carta aberta ao Serviço Federal de Segurança da Rússia. "Nós, jornalistas e colegas de Natalya Morar, uma correspondente da revista exigimos que as chefias do SFS ponham termo à sua detenção anticonstitucional na área aduaneira do aeroporto de Domodedovo e que lhe abram a fronteira russa". 4 de Março: milhares de pessoas participaram em marchas, nas ruas de Moscovo e S. Petersburgo. Em Moscovo, as autoridades recusaram-se a autorizar a manifestação e dezenas de pessoas foram detidas quando a polícia atacou a multidão com bastões. Nikita Belykh, dirigente do partido União das Forças de Direita, foi detido por homens camuflados das Forças Especiais OMON. Lev Ponomarev, presidente do movimento Para os Direitos Humanos, e Denis Bulinov, director executivo da Frente Civil Unida, incluíam-se também entre os detidos. 7 de Março: jornalistas silenciados durante a votação na Rússia. Na Sacalina do Sul, um tenente do exército atacou um jornalista da de Yuzhno Sakhalinsk. Em Novosibirsk, o fotógrafo Yevgeny Ivanov foi acusado de "resistência às autoridades" e de "não se ter registado". Em S. Petersburgo, uma jornalista da foi detida pela "estar numa secção de voto sem autorização". O jornal em que trabalha é publicado pelo Golos, um grupo de observação eleitoral independente. Um jornalista do (Avante), um diário local de Khimki, no de Moscovo, foi atacado por membros da quando estava a tentar introduzir o seu voto na urna. Isto é que é o Estado de direito?"@pt17
"Mr President, the Russian Federation is a country with which we desperately want to conclude strategic partnerships. If not democracy, then rule of law is the key point here. 27 February: an activist of The Other Russia coalition was released from a mental hospital in the Russian city of Tver. Roman Nikolaychik was a victim of punitive psychiatry. Political pressure increased on him after he was chosen as a local candidate on the party list of The Other Russia coalition. Larisa Arap was held for 46 days after she published a critical article in the Murmansk Oblast. Artem Basyrov was hospitalised for over a month in the Mari-El Republic for supporting The Other Russia. 1 March: an open letter to the Federal Security Service of Russia. ‘We, journalists and colleagues of Natalya Morar, a correspondent of magazine, demand that the leadership of the FSB ceases her anti-constitutional detention in the customs area of the Domodedovo airport, and opens the Russian border for her.’ 4 March: thousands marched in Moscow and in the streets of St Petersburg. In Moscow, where authorities refused to grant a permit of assembly, dozens were arrested as police rushed the crowd with batons. Nikita Belykh, the leader of the Union of Right Forces Party, was carried off by camouflaged OMON Special Forces troops. Lev Ponomarev, the chairman of the For Human Rights movement, and Denis Bulinov, the executive director of the United Civil Front, were also among those arrested. 7 March: journalists silenced during Russian vote. In South Sakhalin, an army lieutenant attacked a reporter of the Yuzhno Sakhalinsk . In Novosibirsk, photographer Yevgeny Ivanov was accused of ‘resisting the authorities’ and ‘failing to register’. In St Petersburg, a reporter of was detained by the for ‘being in a polling station without authorisation’. Her newspaper is run by Golos, an independent electoral monitoring group. A reporter of (Forward), a local daily from Khimki in the Moscow Oblast, was attacked by officers when he tried to put in his ballot. This is the rule of law?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Ruská federácia je krajina, s ktorou chceme naliehavo uzatvoriť strategické partnerstvo. Ak nie demokracia, tak kľúčovým bodom je v tomto prípade právny štát. 27. februára: aktivista koalície Iné Rusko bol prepustený z psychiatrickej liečebne v Ruskom meste Tver. Roman Nikolajčik bol obeťou represívnej psychiatrie. Po rozhodnutí o jeho kandidatúre v rámci miestnej kandidátskej listiny koalície Iné Rusko sa zvýšil politický tlak na jeho osobu. V Murmanskej oblasti bola Larisa Arapová zadržiavaná po dobu 46 dní po uverejnení svojho kritického článku. Artem Basyrov bol viac ako mesiac hospitalizovaný v republike Mari-El za podporu Iného Ruska. 1. marca: otvorený list Federálnej bezpečnostnej službe Ruska. „My, novinári a kolegovia Natalie Morarovej, korešpondentky magazínu žiadame vedenie FBS, aby zrušila jej protiústavné zadržiavanie v colnej oblasti letiska Domodedovo, a aby jej umožnilo prekročiť ruskú hranicu.“ 4. marca: tisíce ľudí demonštrovali v Moskve a v uliciach Petrohradu. V Moskve, kde orgány odmietli udeliť povolenie na zhromaždenie, boli pri rozháňaní davu obuškami zatknuté desiatky ľudí. Nikita Belych, vedúci predstaviteľ Únie pravicových síl, bol unesený kamuflovanou gardou špeciálnych síl OMON. Lev Ponomarev, predseda hnutia Za práva človeka, a Denis Bulinov, výkonný riaditeľ Zjednoteného občianskeho frontu, boli takisto medzi zadržanými. 7. marca: Novinári umlčaní počas ruských volieb. Na juhu ostrova Sachalin napadol poručík armády reportéra periodika V Novosibirsku bol fotograf Jevgenij Ivanov obvinený z „odporu proti orgánom“ a „nesplnenia povinnosti zaregistrovať sa“. V Petrohrade bola zadržaná reportérka periodika za „prítomnosť vo volebnej miestnosti bez povolenia“. Jej noviny vydáva Golos, nezávislá skupina pre monitorovanie volieb. Reportér miestneho denníka (Vpred) z Chimki v Moskovskej oblasti bol napadnutý strážnikmi keď sa pokúšal odovzdať svoj hlasovací lístok. Toto je právny štát?"@sk19
"Gospod predsednik, Ruska federacija je država, s katero nujno želimo skleniti strateška partnerstva. V zvezi s tem najpomembnejša pravna država, če že ne demokracija. 27. februar: aktivist koalicijske stranke Druga Rusija je bil izpuščen iz psihiatrične bolnišnice v ruskem mestu Tver. Roman Nikolajčik je bil žrtev kazenske psihiatrije. Ko je bil izbran za lokalnega kandidata na seznamu koalicijske stranke Druga Rusija je bil deležen še večjega političnega pritiska. Larisa Arap je bila zaradi objave kritičnega članka 46 dni pridržana v pokrajini Murmansk. Artem Basirov je bil več kot en mesec pridržan v psihiatrični bolnišnici v ruski republiki Mari El, ker je podpiral Drugo Rusijo. 1. marec: v odprtem pismu ruski federalni varnostni službi je navedeno: „Novinarji in kolegi Natalije Morar, dopisnice ruske revije od vodstva federalne varnostne službe zahtevamo, da jo izpusti iz protiustavnega pripora na carini letališča Domodedovo in ji omogoči vstop v Rusijo.“ 4. marec: na ulicah Moskve in Sankt Peterburga je demonstriralo na tisoče protestnikov. V Moskvi, kjer so organi zavrnili prošnjo za dovoljenje o zbiranju, je policija z gumijevkami napadla množico in aretirala številne protestnike. Nikito Beliha, vodjo Zveze desnih sil, so aretirale prikrite specialne enote ruske policije. Med aretiranci sta bila tudi Lev Ponomarev, predsednik ruskega gibanja za človekove pravice, in Denis Bulinov, izvršni direktor Združene civilne fronte. 7. marec: med ruskimi predsedniškimi volitvami so bili novinarji prisiljeni k molku. Na Sahalinu je vojaški polkovnik napadel novinarja lokalnega časopisa . V Novosibirsku je bil Jevgenij Ivanov obtožen „upiranja organom“ in „neuspešnega registriranja“. V Sankt Peterburgu je policija pridržala novinarko časopisa ker „je brez dovoljenja obiskala eno od volišč“. Ta časopis je v lasti Golosa, neodvisne skupine za spremljanje volitev. V mestu Himki v moskovskem okrožju je policija napadla novinarja lokalnega časopisa ko je poskušal oddati svojo glasovnico. Ali je to pravna država?"@sl20
"Herr talman! Ryssland är ett land som vi verkligen vill ingå strategiska partnerskap med. Om inte demokrati, så är rättsstatsprincipen den viktiga punkten här. Den 27 februari: en aktivist från koalitionen Det andra Ryssland frigavs från ett mentalsjukhus i den ryska staden Tver. Roman Nikolajchik var offer för straffpsykiatri. Det politiska trycket på honom ökade efter att han valts till lokal kandidat på Det andra Rysslands partilista. Larisa Arap frihetsberövades i 46 dagar efter att hon gett ut en kritisk artikel i Murmansk oblast. Artem Basyrov lades in på sjukhus i över en månad i Marij El på grund av sitt stöd för Det andra Ryssland. Den 1 mars: ett öppet brev till Rysslands federala säkerhetstjänst. ”Vi journalister och kolleger till Natalja Morar, korrespondent för tidningen kräver att FSB:s ledare avbryter det antikonstitutionella frihetsberövandet av henne i tullområdet på Domodedovos flygplats och låter henne passera den ryska gränsen.” Den 4 mars: Tusentals deltog i ett demonstrationståg i Moskva och på gatorna i S:t Petersburg. I Moskva, där myndigheterna vägrade att ge mötestillstånd, greps dussintals när polisen stormade folkmassan med batonger. Nikita Belych, ledare för Högerkrafternas union (SPS), bars iväg av kamouflerade poliser ur specialpolisgruppen OMON. Lev Ponomarev, chef för organisationen För mänskliga rättigheter, och Denis Bulinov, vd för Förenade civila fronten, fanns också med bland de gripna. Den 7 mars: journalister tystades ned under rysk omröstning. I Sachalin anföll en löjtnant en reporter från . I Novosibirsk anklagades fotografen Jevgenij Ivanov för ”motstånd mot myndigheterna” och ”underlåtenhet att anmäla sig”. I S:t Petersburg hölls en reporter från frihetsberövad av milisen för att ”ha befunnit sig i en vallokal utan tillstånd”. Hennes tidning drivs av Golos, en oberoende valobservatörsgrupp. En reporter från (Framåt), en lokal dagstidning från Chimki i Moskva oblast, anfölls av milisen när han försökte lägga i sin röstsedel. Är detta rättsstatsprincipen?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Artem Basyrov"13
"Denis Bulinov"13
"Golos."13
"Grashdanski Golos"9
"Grazdanszkij Golos"11
"Grazhdansky Golos"18,20,15,19,14,22,10,3,13,4,21,17,12,8
"Graždanski Golos"1
"Graždanski Golosin"7
"Głos Obywatelski"16
"Jana Hybášková,"18,5,20,15,1,14,11,16,4,21
"Jana Hybášková, v "19
"Juzjno-Sachalinska Tvoya Gazeta"22
"Larisa Arap"13
"Murmansk Oblast"9
"Natalya Morar"13
"New Times"12
"Nikita Belykh"13
"PPE-DE Frakcijos vardu"14
"Roman Nikolaychik"13
"The New Times"18,20,15,1,19,14,16,22,10,7,13,3,4,21,17,8
"The New Times,"9
"Tvoja Gazetan"7
"Tvoya Gazeta"18,20,15,14,3,13,4,21,17,12
"Twoja Gaseta"9
"Twoja Gazeta"16
"Vpered"18,20,15,1,19,14,11,22,7,13,3,4,21,17,12,8
"Vpered (Εμπρός)"10
"Wperjod"9
"Wpieriod"16
"Yevgeny Ivanov"13
"milicji"16
"milicję"16
"militsiya"18,15,3,10,4,17,12,8
"milície"19
"milíciou"19

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph