Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-28-Speech-3-272"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071128.25.3-272"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, Venezuela is a country of exceptional natural beauty and is very rich in natural resources. It has some of the world’s largest deposits of oil, coal, iron and gold. Despite its natural riches, the majority of Venezuelans have remained very poor, with far too many living in conditions of appalling poverty. Only a small minority belonging to a rich elite have benefited from the country’s riches. Under those conditions of gross social inequality, it is no wonder that populist politicians like Hugo Chávez have emerged as saviours of the poor. It is also no wonder that Mr Chávez’s nationalisation programme was welcomed by most Venezuelans. They saw Hugo Chávez as someone who was going to lift them out of the misery of poverty and deprivation. The same thinking applies to the forthcoming constitutional reform referendum. I am sure that referendum will secure the necessary popular approval, and it is too late now for public opinion to be changed. Therefore, what we will in essence have after 2 December is the emergence of another Fidel Castro. It seems that, just as one totalitarian leader is fading away in Cuba, another is being born in Venezuela. However, in diagnosing that sad reality, we should, perhaps, also ask whether we in the West are in any way to blame for how things are turning out in Venezuela. We must do this not just so that we can be morally and politically correct academically, but also so that we can, in practice, prevent similar occurrences in the future. Sadly, it is apparent that, in our dealings, with Venezuela over the last few years, we have made numerous grave mistakes. Hugo Chávez got to where he is today partly because we have helped him through our foreign policy omissions and commissions. Therefore, in contemplating our strategy on how to deal with him in the future, let us start by saying ‘sorry’ to the Venezuelan people."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, Venezuela je zemí s výjimečnou přírodní krásou a velmi bohatými přírodními zdroji. Disponuje zásobami ropy, uhlí, železa a zlata, které jsou jedny z největších na světě. Navzdory přírodnímu bohatství zůstává většina Venezuelanů velmi chudých a příliš mnoho žije v otřesných podmínkách. Pouze velmi malá menšina, patřící k bohaté elitě, profituje z bohatství země. Není tedy překvapující, že se v takovýchto podmínkách, které jsou charakteristické velkými sociálními rozdíly, vynořil Hugo Chávez coby zachránce chudých. Nepřekvapuje ani, že nacionalizační program pana Cháveze většina Venezuelanů přivítala. Pro ně je Hugo Chávez někým, kdo je vyzdvihne z neštěstí bídy a nedostatku. To vše platí i pro nadcházející referendum o ústavní reformě. Jsem si jistý, že referendum zajistí nutný všeobecný souhlas, a nyní je již příliš pozdě na to, abychom změnili veřejné mínění. A proto se před námi po referendu 2. prosince objeví nový Fidel Castro. Zdá se, že zatímco jeden totalitní vůdce pomalu odchází na Kubě, další se rodí ve Venezuele. Nicméně když už jsme tuto smutnou skutečnost odhalili, měli bychom se možná zeptat, zda můžeme nás, tedy západ, jakkoli vinit z toho, jak se situace ve Venezuele vyvíjí. Tuto otázku si musíme položit nejen proto, že z akademického hlediska můžeme mít pravdu jak politicky, tak morálně, ale také proto, abychom byli schopni podobným situacím v budoucnu předcházet. Bohužel je zřejmé, že svým jednáním s Venezuelou v posledních několika letech jsme se dopustili mnoha vážných chyb. Na nynější pozici jsme Hugovi Chávezovi částečně dopomohli našimi opomenutími a pověřeními v zahraniční politice. A proto, až budeme uvažovat nad tím, jak budeme s prezidentem jednat v budoucnu, začněme nejprve omluvou venezuelským občanům."@cs1
"Fru formand! Venezuela er et fantastisk naturskønt land og er meget rigt på naturlige ressourcer. Det har en af verdens største forekomster af olie, kul, jern og guld. På trods af naturrigdommene er størstedelen af venezuelanerne forblevet meget fattige, og alt for mange af dem lever under forfærdeligt fattige forhold. Kun en lille minoritet, der tilhører en rig elite, har nydt godt af landets rigdomme. Under sådanne forhold med stor social ulighed er det ikke noget under, at populistiske politikere som Hugo Chávez er dukket op som de fattiges redningsmand. Det er heller ikke noget under, at de fleste venezuelanere bifaldt Chávez' nationaliseringsprogram. De så Hugo Chávez som en, der ville redde dem ud af elendigheden med fattigdom og afsavn. Samme tankegang gælder for den kommende folkeafstemning om forfatningsreformen. Jeg er overbevist om, at folkeafstemningen vil sørge for den nødvendige folkelige opbakning, og nu er det for sent at ændre den offentlige mening. Derfor er det, som vi i bund og grund får efter den 2. december, en ny Fidel Castro. Det lader til, at netop som den ene totalitære leder er ved at gå bort i Cuba, fødes der en ny i Venezuela. Men når vi stiller diagnosen for denne sørgelige kendsgerning, bør vi måske også spørge os selv, om vi i Vesten på nogen måde kan bebrejdes for, hvordan situationen ser ud i Venezuela. Det skal vi ikke blot gøre, for at vi kan være moralsk og politisk korrekte set ud fra et akademisk synspunkt, men også for at vi i praksis kan hindre lignende tilfælde. Det er desværre tydeligt, at vi har begået en lang række alvorlige fejltagelser i vores forbindelser med Venezuela i de sidste par år. Hugo Chávez er til dels nået dertil, hvor han er i dag, fordi vi har hjulpet ham gennem vores udenrigspolitiske udeladelser og bemyndigelser. Derfor skal vi, når vi overvejer vores strategi for, hvordan han skal tackles i fremtiden, starte med at sige undskyld til Venezuelas befolkning."@da2
". Frau Präsidentin! Venezuela ist ein Land von außerordentlicher natürlicher Schönheit und sehr reich an Bodenschätzen. Es verfügt über einige der weltweit größten Lagerstätten von Öl, Eisen und Gold. Trotz seiner Naturreichtümer ist die Mehrheit der Venezolaner sehr arm und zu viele Menschen leben in schrecklicher Armut. Nur eine kleine Minderheit, die einer reichen Elite angehört, hat von den Reichtümern des Landes profitiert. Unter solchen Bedingungen der sozialen Ungleichheit ist es kein Wunder, wenn populistische Politiker wie Hugo Chávez als Retter der Armen auf den Plan treten. Es ist auch kein Wunder, dass das Nationalisierungsprogramm von Herrn Chávez von den meisten Venezolanern begrüßt wurde. Für sie war Hugo Chávez jemand, der ihnen aus dem Elend von Armut und Entbehrung heraushelfen würde. Diese Denkweise gilt auch für das bevorstehende Referendum über die Verfassungsreform. Ich bin sicher, dass ein Referendum die notwendige Zustimmung der Bevölkerung erhalten wird und es jetzt zu spät für einen Wandel der öffentlichen Meinung ist. Deshalb werden wir nach dem 2. Dezember im Grunde einen weiteren Fidel Castro erleben. Es scheint, dass gerade jetzt, da in Kuba ein totalitärer Führer verschwindet, in Venezuela ein anderer geboren wird. Doch bei der Diagnose dieser traurigen Tatsache sollten wir vielleicht auch die Frage stellen, ob wir im Westen in irgendeiner Weise daran schuld sind, wie sich die Dinge in Venezuela jetzt entwickeln. Wir dürfen dass nicht einfach nur tun, um in der Theorie moralisch und politisch korrekt dazustehen, sondern auch, damit wir ähnliche Erscheinungen in der Zukunft verhindern können. Leider haben wir offenkundig in unserem Umgang mit Venezuela in den letzten Jahren zahlreiche schwere Fehler gemacht. Hugo Chávez hat es dorthin geschafft, wo er heute steht, weil wir ihm durch Tätigkeit und Untätigkeit in unserer Außenpolitik geholfen haben. Deshalb sollten wir, wenn wir darüber nachdenken, wie wir in Zukunft mit ihm verfahren wollen, damit beginnen, dass wir uns beim venezolanischen Volk entschuldigen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η Βενεζουέλα είναι μια χώρα εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και είναι πολύ πλούσια σε φυσικούς πόρους. Διαθέτει μερικά από τα παγκοσμίως μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου, άνθρακα, σιδήρου και χρυσού. Παρά τον φυσικό πλούτο της, η πλειονότητα των κατοίκων της Βενεζουέλας παραμένουν εξαιρετικά φτωχοί, με πάρα πολλούς ανθρώπους να ζουν κάτω από συνθήκες τρομερής ένδειας. Μόνο μια μικρή μειονότητα που ανήκει σε μια πλούσια ελίτ έχει ωφεληθεί από τον πλούτο της χώρας. Υπό αυτές τις συνθήκες έντονης κοινωνικής ανισότητας, δεν προκαλεί καμία κατάπληξη το γεγονός ότι λαϊκιστές πολιτικοί όπως ο Ούγκο Τσάβες έχουν εμφανιστεί ως λυτρωτές των φτωχών. Δεν προκαλεί επίσης καμία κατάπληξη ότι το πρόγραμμα εθνικοποίησης του κ. Τσάβες χαιρετίστηκε από τους περισσότερους πολίτες της Βενεζουέλας. Είδαν τον Ούγκο Τσάβες ως κάποιον ο οποίος επρόκειτο να τους απαλλάξει από τη δυστυχία της ένδειας και της στέρησης. Το ίδιο ισχύει και για το επικείμενο δημοψήφισμα συνταγματικής μεταρρύθμισης. Είμαι βέβαιος ότι το δημοψήφισμα θα διασφαλίσει την απαραίτητη λαϊκή έγκριση, και είναι πολύ αργά να αλλάξει τώρα η κοινή γνώμη. Επομένως, αυτό που θα έχουμε ουσιαστικά μετά τις 2 Δεκεμβρίου είναι η εμφάνιση ενός άλλου Φιντέλ Κάστρο. Φαίνεται ότι, τη στιγμή που ένας ολοκληρωτικός ηγέτης εξασθενεί στην Κούβα, γεννιέται ένας άλλος στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, συνειδητοποιώντας αυτήν τη λυπηρή πραγματικότητα, πρέπει, ίσως, επίσης να αναρωτηθούμε αν εμείς στη Δύση ευθυνόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο για την εξέλιξη των πραγμάτων στη Βενεζουέλα. Πρέπει να το κάνουμε αυτό όχι μόνο για να μπορούμε να είμαστε ηθικά και πολιτικά σωστοί ακαδημαϊκά, αλλά και για να μπορούμε, στην πράξη, να αποτρέψουμε παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Δυστυχώς, είναι προφανές ότι, στις συναλλαγές μας με τη Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχουμε κάνει τα πολλά σοβαρά λάθη. Ο Ούγκο Τσάβες έφτασε εκεί που βρίσκεται σήμερα εν μέρει επειδή τον έχουμε βοηθήσει μέσω των παραλείψεων και των επιτροπών εξωτερικής πολιτικής μας. Επομένως, κατά τη μελέτη της στρατηγικής μας όσον αφορά την αντιμετώπισή του στο μέλλον, ας ξεκινήσουμε ζητώντας «συγγνώμη» από τον λαό της Βενεζουέλας."@el10
"Señora Presidenta, Venezuela es un país de excepcional belleza natural y muy rico en recursos naturales. Dispone de algunos de los yacimientos de petróleo, carbón, hierro y oro más ricos de mundo. Pese a su riqueza natural, la mayoría de los venezolanos sigue siendo muy pobre y demasiados de ellos subsisten en condiciones de tremenda pobreza. Sólo una pequeña mayoría, perteneciente a una elite rica, se beneficia de las riquezas del país. En tales condiciones de gran desigualdad social, no sorprende que surjan políticos populistas como Hugo Chávez que se erijan en salvadores de los pobres. Tampoco ha de extrañar que la mayoría de los venezolanos dispense una buena acogida al programa de nacionalización del señor Chávez. Aquéllos ven en Hugo Chávez a una persona que los va sacar de la miseria y la privación. Cabe aplicar el mismo razonamiento al próximo referéndum constitucional. Estoy seguro de que el referéndum obtendrá la aprobación popular necesaria y es ya demasiado tarde para que se modifique la opinión pública. Por ende, tras el 2 de diciembre asistiremos, básicamente, al surgimiento de otro Fidel Castro. Parece que, en el momento en que un dirigente totalitario está próximo a su ocaso en Cuba, ha nacido otro en Venezuela. Sin embargo, al diagnosticar dicha triste realidad, deberíamos, acaso, preguntarnos si en Occidente tenemos la culpa en alguna medida de cómo se están desarrollando los acontecimientos en Venezuela. Debemos hacerlo no sólo para obrar de manera académicamente correcta desde los puntos de vista moral y político sino, asimismo, para que podamos, en la práctica, evitar acontecimientos similares en el futuro. Por desgracia, está claro que, en nuestras relaciones con Venezuela a lo largo de los últimos años, hemos cometido numerosos errores graves. Hugo Chávez ha llegado al lugar donde se halla hoy gracias, en parte, a la ayuda que le hemos prestado con nuestras acciones y omisiones en materia de política exterior. Por tanto, al evaluar nuestra estrategia sobre el modo de tratar con él en el futuro, comencemos por pedir perdón al pueblo venezolano."@es21
"Proua juhataja, Venezuela on äärmiselt ilusa loodusega ja loodusvarade poolest väga rikas riik. Venezuelas asuvad maailma ühed suuremad nafta-, kivisöe-, raua- ja kullamaardlad. Looduslikust rikkusest hoolimata on suurem osa Venezuela elanikke väga vaesed ja liiga paljud elavad äärmise vaesuse tingimustes. Üksnes väike vähemus, kes kuulub rikka eliidi hulka, on saanud riigi rikkustest kasu. Niisuguse suure ühiskondliku ebavõrdsuse tingimustes ei ole üllatav, et vaeste päästjatena on ilmunud välja populistlikud poliitikud nagu Hugo Chávez. Imestama ei pane ka see, et enamik Venezuela elanikest tervitas härra Chávezi natsionaliseerimise programmi. Nende arvates aitab Hugo Chávez nad vaesuse viletsusest ja puudusest välja. Sama mõtet rakendatakse tulevase põhiseaduse referendumi puhul. Ma olen kindel, et referendum tagab vajaliku rahva heakskiidu ning et praegu on liiga hilja avaliku arvamuse muutmiseks. Seetõttu ilmub pärast 2. detsembrit sisuliselt välja uus Fidel Castro. Näib, et niipea, kui Kuubas hääbub üks totalitaarne liider, sünnib Venezuelas teine. Siiski peaksime niisuguse kurva tegelikkuse diagnoosimisel võib-olla ka küsima, kas meil läänes on õigus heita ette seda, kuidas Venezuelas asjad toimuvad. Me ei tohi seda teha nii, et oleme üksnes moraalselt, poliitiliselt ja akadeemiliselt korrektsed, vaid nii, et me saaksime tegelikkuses tulevikus niisugused sündmused ära hoida. Kahjuks on ilmne, et oleme suhtlemisel Venezuelaga viimaste aastate jooksul teinud mitmeid raskeid vigu. Hugo Chávez on praeguseks jõudnud oma positsioonile osaliselt meie välispoliitika puuduste ja väliskomisjonide tõttu. Seetõttu, kaaludes strateegiat temaga tulevikus suhtlemiseks, lubage meil kõigepealt vabandada Venezuela elanike ees."@et5
"Madam President, Venezuela is a country of exceptional natural beauty and is very rich in natural resources. It has some of the world’s largest deposits of oil, coal, iron and gold. Despite its natural riches, the majority of Venezuelans have remained very poor, with far too many living in conditions of appalling poverty. Only a small minority belonging to a rich elite have benefited from the country’s riches. Under those conditions of gross social inequality, it is no wonder that populist politicians like Hugo Chávez have emerged as saviours of the poor. It is also no wonder that Mr Chávez’s nationalisation programme was welcomed by most Venezuelans. They saw Hugo Chávez as someone who was going to lift them out of the misery of poverty and deprivation. The same thinking applies to the forthcoming constitutional reform referendum. I am sure that referendum will secure the necessary popular approval, and it is too late now for public opinion to be changed. Therefore, what we will in essence have after 2 December is the emergence of another Fidel Castro. It seems that, just as one totalitarian leader is fading away in Cuba, another is being born in Venezuela. However, in diagnosing that sad reality, we should, perhaps, also ask whether we in the West are in any way to blame for how things are turning out in Venezuela. We must do this not just so that we can be morally and politically correct academically, but also so that we can, in practice, prevent similar occurrences in the future. Sadly, it is apparent that, in our dealings, with Venezuela over the last few years, we have made numerous grave mistakes. Hugo Chávez got to where he is today partly because we have helped him through our foreign policy omissions and commissions. Therefore, in contemplating our strategy on how to deal with him in the future, let us start by saying ‘sorry’ to the Venezuelan people."@fi7
"Madame la Présidente, le Venezuela est un pays d’une beauté naturelle exceptionnelle et très riche en ressources naturelles. Il possède parmi les plus grands gisements de pétrole, de charbon, de fer et d’or au monde. Malgré ses richesses naturelles, la majorité des Vénézuéliens restent très pauvres et vivent beaucoup trop souvent dans des conditions de pauvreté épouvantables. Seule une faible minorité appartenant à une élite riche a bénéficié des richesses du pays. Dans ces conditions d’inégalité sociale manifeste, il n’est pas étonnant que des hommes politiques populistes comme M. Chávez apparaissent comme les sauveurs des pauvres. Il n’est pas non plus étonnant que le programme de nationalisation de M. Chávez soit accueilli avec satisfaction par la plupart des Vénézueliens. Ils voient M. Chávez comme celui qui va les extraire de la misère de la pauvreté et du dénuement. Le même raisonnement s’applique au référendum à venir sur la réforme constitutionnelle. Je suis sûr que le référendum obtiendra l’approbation populaire nécessaire, et il est trop tard à présent pour changer l’opinion publique. Par conséquent, ce que nous aurons en substance après le 2 décembre, c’est l’émergence d’un nouveau Fidel Castro. Il semble que, alors qu’un dirigeant totalitaire s’efface à Cuba, un autre soit né au Venezuela. Cependant, en diagnostiquant cette triste réalité, nous devrions peut-être également nous demander si nous, Occidentaux, sommes à blâmer d’une manière ou d’une autre pour la manière dont les choses sont en train de tourner au Venezuela. Nous devons le faire afin d’être moralement et politiquement corrects sur le plan intellectuel, mais aussi afin de pouvoir, en pratique, prévenir ce genre de situations à l’avenir. Malheureusement, il est évident que, dans nos transactions avec le Venezuela au cours des dernières années, nous avons fait de nombreuses graves erreurs. M. Chávez est arrivé là où il est aujourd’hui en partie parce que nous l’y avons aidé grâce à nos omissions et à nos commissions en matière de politique étrangère. Aussi, en réfléchissant à la stratégie à adopter face à lui à l’avenir, commençons par nous excuser auprès de la population vénézuelienne."@fr8
"Elnök asszony! Venezuela kivételes természeti szépségekkel rendelkező, ásványkincsekben igen gazdag ország. A világ egyik legnagyobb kőolaj-, szén-, vas- és aranykészlete található itt. Természeti gazdagsága ellenére a venezuelaiak többsége szegény maradt, túl sokan közülük megdöbbentően nyomorúságos körülmények között élnek. Az ország gazdagságából csak a gazdag elithez tartozó kevesek részesültek. Az óriási társadalmi egyenlőtlenség ilyen körülményei között nem csoda, hogy a Hugo Chávez féle populista politikusok a szegények megváltójaként léphetnek porondra. Az sem csoda, hogy Chávez úr államosítási programját a venezuelaiak többsége üdvözölte. Hugo Chávez-ben azt a személyt látták, aki ki fogja emelni őket a szegénység és megfosztottság nyomorúságából. Ugyanez a gondolat vonatkozik a közeledő népszavazásra az alkotmányreformról. Biztos vagyok benne, hogy a népszavazás biztosítani fogja a szükséges társadalmi jóváhagyást, és most már túl késő van ahhoz, hogy a közvélemény megváltozzon. Ezért amit december 2-a után lényegében látni fogunk, az egy új Fidel Castro színrelépése. Úgy tűnik, hogy az egyik diktátor elhalványulása Kubában egy másik megszületését eredményezi Venezuelában. Ugyanakkor, e szomorú valóság megállapításakor talán fel kellene tennünk a kérdést, hogy vajon mi itt nyugaton nem vagyunk-e valamilyen módon felelősek azért, ahogyan Venezuelában alakulnak a dolgok. Nemcsak azért kellene feltenni ezt a kérdést, hogy erkölcsileg és politikailag elvileg helyesen cselekedjünk, hanem azért is, hogy a gyakorlatban megakadályozhassuk egy hasonló helyzet kialakulását a jövőben. Sajnos nyilvánvaló, hogy az utóbbi néhány évben számos súlyos hibát követtünk el a Venezuelával való kapcsolatainkban. Hugo Chávez részben azért is juthatott el odáig ahol most van, mert külpolitikánk tettei vagy éppen hiányosságai révén mi is segítettük őt. Ezért amikor azt a stratégiát fontolgatjuk, hogy hogyan kezeljük őt a jövőben, kezdjük azzal, hogy bocsánatot kérünk a venezuelai néptől."@hu11
"Signora Presidente, il Venezuela è un paese di eccezionale bellezza naturale ed è molto ricco di materie prime. Possiede alcuni dei maggiori giacimenti di petrolio, carbone, ferro e oro del mondo. Nonostante le sue ricchezze naturali, la maggioranza dei venezuelani è rimasta molto povera, e ancora troppe persone vivono in condizioni di terribile indigenza. Solo un’esigua minoranza, appartenente a una ricca ha tratto beneficio dalla ricchezza del paese. In queste condizioni di evidente disuguaglianza sociale, non c’è da meravigliarsi che politici populisti come Hugo Chávez siano riusciti ad imporsi come salvatori dei poveri. Non stupisce nemmeno che il programma di nazionalizzazione del Presidente Chávez sia stato accolto favorevolmente dalla maggior parte dei venezuelani. Essi hanno ravvisato in lui la persona che li avrebbe riscattati dalla miseria della povertà e della privazione. Lo stesso ragionamento vale per l’imminente referendum sulla riforma costituzionale. Sono certo che otterrà la necessaria approvazione popolare e che sia ormai troppo tardi per modificare l’opinione pubblica. Pertanto, ciò a cui in buona sostanza assisteremo dopo il 2 dicembre sarà l’ascesa di un altro Fidel Castro. Sembra proprio che, mentre un totalitario sta tramontando a Cuba, ne stia nascendo un altro in Venezuela. Tuttavia, pur diagnosticando questa triste realtà, dovremmo forse chiederci se anche noi in Occidente non siamo in qualche modo responsabili di come stanno andando le cose in Venezuela. Dobbiamo fare questa riflessione non solo per assicurare teoricamente la nostra correttezza morale e politica, ma anche per evitare, nella pratica dei fatti, che simili eventi si ripetano in futuro. Purtroppo, è evidente che negli ultimi anni abbiamo commesso molti errori gravi nei nostri rapporti con il Venezuela. Hugo Chávez è giunto al punto attuale anche grazie al nostro aiuto, alla nostra politica estera fatta di omissioni e avalli. Pertanto, pensando a come trattare con lui in futuro, dobbiamo anzitutto porgere le nostre scuse al popolo venezuelano."@it12
"Ponia pirmininke, Venesuela yra išskirtinio natūralaus grožio šalis ir yra labai turtinga savo gamtiniais ištekliais. Jai priklauso kai kurie iš pasaulio didžiausių naftos, anglies, geležies ir aukso telkinių. Nepaisant jos natūralaus turto, dauguma venesueliečių yra labai neturtingi, žmonės gyvena ypač baisiomis skurdo sąlygomis. Tiki maža mažuma, priklausanti turtingam elitui, turėjo naudos iš šalies turto. Pagal tokias didelės socialinės nelygybės sąlygas nenuostabu, kad populistiniai politikai, pvz., Hugo Chįvez, iškilo kaip vargšų gelbėtojai. Taip pat nenuostabu, kad dauguma venesueliečių teigiamai įvertino Hugo Chįvez nacionalizavimo program¹. Jie matė Hugo Chįvez kaip ka˛k¹, kas ketino iškelti juos iš skurdo ir nepritekliaus kančios. Tas pats mąstymas taikomas artėjančiam konstitucinės reformos referendumui. Esu tikras, kad referendumas gaus būtiną populiarų pritarimą, o dabar yra per vėlu keisti viešąją nuomonę. Todėl, po gruodžio 2 d. iš esmės turėsime kito Fidelio Castro iškilimą. Atrodo, kad, kaip tik kai vienas totalitarinis lyderis nyksta Kuboje, kitas gimsta Venesueloje. Tačiau, diagnozuodami liūdną tikrovę, turime galbūt taip pat paklausti, ar mes Vakaruose kažkokiu būdu galime kaltinti save dėl to, kaip reikalai krypsta Venesueloje. Turime tai padaryti ne tik, kad galėtume būti akademiškai moraliai ir politiškai teisūs, bet taip pat ir kad galėtume praktikoje užkirsti kelią panašiems įvykiams ateityje. Liūdnai akivaizdu, kad mūsų santykiuose su Venesuela per pastaruosius kelerius metus padarėme daug rimtų klaidų. Hugo Chįvez pasiekė tai, kas jis yra šiandien, iš dalies dėl to, kad padėjome savo užsienio politikos trūkumais ir pavedimais. Todėl, svarstydami savo strategiją, kaip palaikyti santykius su juo ateityje, pradėkime sakydami Venesuelos piliečiams „atsiprašome“."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, Venecuēlā ir ārkārtīgi skaista daba un ļoti bagātīgi dabas resursi. Tai pieder vieni no lielākajiem naftas, ogļu, dzelzs un zelta krājumiem pasaulē. Par spīti dabas bagātībām vairākums Venecuēlas iedzīvotāju vēl aizvien ir nabadzīgi, pārāk daudzi no viņiem dzīvo drausmīgas nabadzības apstākļos. Tikai neliels mazākums, kas pieder bagāto elitei, ir guvuši labumu no valsts bagātībām. Šajos uzkrītošas sociālās nevienlīdzības apstākļos nav nekāds brīnums, ka tādi populistiski noskaņoti politiķi kā parādās kā nabago glābēji. Nav arī jābrīnās par to, ka nacionalizācijas programmu ir atbalstījis vairākums Venecuēlas iedzīvotāju. viņi sagaidīja kā cilvēku, kas izglābs tautu no nabadzības un trūkuma posta. Līdzīgus uzskatus var attiecināt arī uz drīzo referendumu par konstitucionālajām reformām. Es esmu pārliecināts, ka referendums nodrošinās nepieciešamo tautas piekrišanu, un tagad jau ir par vēlu mainīt sabiedrības viedokli. Tāpēc pēc 2. decembra mums būtībā būs vēl viens . Izskatās, ka viens totalitārisma vadonis pamet Kubu, kamēr otrs dzimst Venecuēlā. Taču, konstatējot šo bēdīgo faktu, mums arī jāpajautā sev, varbūt mēs kaut kādā veidā esam vainīgi pie tā, ka Venecuēlā ir izveidojusies šāda situācija. Mums tas jādara ne vien tādēļ, lai teorētiski mēs varētu būtu morāli un politiski korekti, bet arī tādēļ, lai nākotnē arī praktiski mēs varētu novērst līdzīgus notikumus. Skumji, ka acīmredzot savos darījumos ar Venecuēlu dažu pēdējo gadu laikā mēs esam izdarījuši vairākas milzīgas kļūdas. ir kļuvis par to, kas viņš tagad ir, daļēji tāpēc, ka mēs viņam palīdzējām ar mūsu nolaidību un komisijām ārpolitikā. Tāpēc, pārdomājot mūsu turpmāko stratēģiju attiecībā pret viņu, sāksim ar to, ka atvainosimies Venecuēlas iedzīvotājiem."@lv13
"Madam President, Venezuela is a country of exceptional natural beauty and is very rich in natural resources. It has some of the world’s largest deposits of oil, coal, iron and gold. Despite its natural riches, the majority of Venezuelans have remained very poor, with far too many living in conditions of appalling poverty. Only a small minority belonging to a rich elite have benefited from the country’s riches. Under those conditions of gross social inequality, it is no wonder that populist politicians like Hugo Chávez have emerged as saviours of the poor. It is also no wonder that Mr Chávez’s nationalisation programme was welcomed by most Venezuelans. They saw Hugo Chávez as someone who was going to lift them out of the misery of poverty and deprivation. The same thinking applies to the forthcoming constitutional reform referendum. I am sure that referendum will secure the necessary popular approval, and it is too late now for public opinion to be changed. Therefore, what we will in essence have after 2 December is the emergence of another Fidel Castro. It seems that, just as one totalitarian leader is fading away in Cuba, another is being born in Venezuela. However, in diagnosing that sad reality, we should, perhaps, also ask whether we in the West are in any way to blame for how things are turning out in Venezuela. We must do this not just so that we can be morally and politically correct academically, but also so that we can, in practice, prevent similar occurrences in the future. Sadly, it is apparent that, in our dealings, with Venezuela over the last few years, we have made numerous grave mistakes. Hugo Chávez got to where he is today partly because we have helped him through our foreign policy omissions and commissions. Therefore, in contemplating our strategy on how to deal with him in the future, let us start by saying ‘sorry’ to the Venezuelan people."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, Venezuela is een land gezegend met een adembenemend mooie natuur en een schat aan grondstoffen. Het bezit een van de grootste voorraden olie, kolen, ijzer en goud in de wereld. Ondanks deze natuurlijke rijkdommen is de meerderheid van de Venezolanen nog steeds zeer arm, en leven veel te veel van hen in uitermate schrijnende armoede. Slechts een kleine minderheid die bij de rijke elite behoort, heeft kunnen profiteren van de rijkdommen van het land. Gezien deze enorme sociale ongelijkheid mag het niet verbazen dat er populistische politici zoals Hugo Chávez opgestaan zijn, die zich opwerpen als de verlossers van de armen. Het is geen wonder dat de meeste Venezolanen blij waren met het nationaliseringsprogramma van de heer Chávez. Zij beschouwden Hugo Chávez als iemand die hen uit de armoede en de ontberingen trekken zou. Dezelfde logica is van toepassing op het aanstaande grondwettelijke referendum. Ik twijfel er niet aan dat dit referendum de nodige steun van het volk zal opleveren, en het is nu te laat om nog iets aan de publieke opinie te veranderen. Het komt er dus op neer dat er na twee december een nieuwe Fidel Castro opstaat. Het lijkt erop dat juist nu dat in Cuba een totalitair leider op zijn retour is, er een nieuwe opstaat in Venezuela. Maar het stellen van een dergelijke diagnose is denk ik onvoldoende. We dienen ons hier in het Westen eveneens de vraag te stellen of wij niet op een of andere manier mede schuldig zijn aan wat er in Venezuela gaande is. Dat is niet alleen nodig om zeg maar academisch moreel en politiek correct te zijn, maar ook om puur praktisch gezien in de toekomst dergelijke zaken te kunnen helpen voorkomen. Het lijkt erop dat wij in onze betrekkingen met Venezuela de afgelopen jaren jammerlijk genoeg grove fouten gemaakt hebben. Hugo Chávez heeft mede zover kunnen komen doordat wij hem middels allerlei fouten en nalatigheden in ons buitenlandbeleid een handje geholpen hebben. Laten we nu dus bij het uitstippelen van de strategie hoe we met hem in de toekomst dienen om te gaan allereerst een welgemeend “sorry” zeggen tegen het Venezolaanse volk."@nl3
"Pani przewodnicząca! Wenezuela jest krajem charakteryzującym się niezwykłym pięknem natury i bardzo obfitym w bogactwa naturalne. Posiada część najstarszych światowych złóż ropy, węgla, żelaza i złota. Pomimo tych bogactw naturalnych większość Wenezuelczyków to ludzie bardzo biedni, z ogromną grupa żyjącą na skraju ogromnego ubóstwa. Jedynie niewielka mniejszość przynależy do elity, która korzysta z bogactw kraju. W tych warunkach ogromnych nierówności społecznych nie dziwi fakt, iż politycy populistyczni, tacy jak Hugo Chávez, pojawiają się jako zbawiciele ubogich. Nie dziwi również fakt, iż program nacjonalizacji Cháveza został przychylnie przyjęty przez większość Wenezuelczyków. Zobaczyli oni w Hugo Chávezie kogoś, kto będzie mógł wyciągnąć ich z biedy i ubóstwa. Takie samo myślenie odnosi się do zbliżającego się referendum reformy konstytucyjnej. Jestem pewien, iż referendum to otrzyma niezbędne poparcie ludności i że jest już zbyt późno, by zmienić opinię publiczną. W związku z tym, ogólnie mówiąc, po 2 grudnia pojawi się nam kolejny Fidel Castro. Wygląda na to, że podczas gdy jeden totalitarny lider słabnie na Kubie, rodzi się nowy w Wenezueli. Niemniej jednak, opisując tę smutną rzeczywistość, być może powinniśmy zapytać, czy my, Zachód, nie jesteśmy w żadnym stopniu winni takiemu obrotowi spraw w Wenezueli. Musimy to zrobić nie tylko po to, aby czuć się poprawnymi moralnie i politycznie, ale również abyśmy mogli w praktyce zapobiegać podobnym wydarzeniom w przyszłości. Niestety, jasnym się staje, iż w naszych relacjach z Wenezuelą w ciągu ostatnich kilku lat popełniliśmy wiele poważnych błędów. Hugo Chávez doszedł tam, gdzie obecnie się znajduje, częściowo ponieważ pomogliśmy mu poprzez przeoczenia naszej polityki zagranicznej. W związku z tym, zastanawiając się nad naszą strategią radzenia sobie z nim w przyszłości, zacznijmy od przeproszenia ludności Wenezueli."@pl16
"Senhora Presidente, a Venezuela é um país de rara beleza natural e muito rico em recursos naturais. Tem algumas das maiores jazidas de petróleo, carvão, ferro e ouro de todo o mundo. Apesar dessas riquezas naturais, a maioria dos venezuelanos permaneceu muito pobre, e muitos deles vivem em condições de pobreza verdadeiramente atrozes. Apenas uma pequena minoria constituída por uma elite abastada tem beneficiado das riquezas do país. Não admira que, nessas condições de desigualdade social chocante, políticos populistas como Hugo Chávez tenham surgido como salvadores dos pobres. Como também não surpreende que o programa de nacionalizações do Presidente Chávez tenha sido bem recebido pela maioria dos venezuelanos. Viram em Hugo Chávez alguém que os queria resgatar de uma vida miserável de pobreza e carências. Com o próximo referendo sobre a revisão constitucional acontece o mesmo. Estou convencido de que o resultado do referendo traduzirá a indispensável aprovação popular, mas é já demasiado tarde para tentar mudar a opinião pública. Por conseguinte, no essencial, aquilo a que assistiremos depois do dia 2 de Dezembro é ao aparecimento de outro Fidel Castro. Parece que, no preciso momento em que está a desaparecer um dirigente totalitário em Cuba, um outro surge na Venezuela. Em todo o caso, quando analisamos esta triste realidade, talvez nos devêssemos interrogar sobre se nós, o Ocidente, somos ou não de algum modo responsáveis pelo que está a acontecer na Venezuela. Devemos fazê-lo não só para sermos política e moralmente correctos em termos académicos, mas também para ficarmos de facto aptos a impedir que, no futuro, ocorram factos semelhantes. Infelizmente, parece óbvio que cometemos vários erros graves nas nossas relações com a Venezuela ao longo dos últimos anos. Hugo Chávez chegou onde chegou em parte porque o ajudámos com as omissões e comissões da nossa política externa. Por conseguinte, seria bom que a reflexão sobre a estratégia das nossas relações com Chávez no futuro começasse por um pedido de desculpas ao povo venezuelano."@pt17
"Madam President, Venezuela is a country of exceptional natural beauty and is very rich in natural resources. It has some of the world’s largest deposits of oil, coal, iron and gold. Despite its natural riches, the majority of Venezuelans have remained very poor, with far too many living in conditions of appalling poverty. Only a small minority belonging to a rich elite have benefited from the country’s riches. Under those conditions of gross social inequality, it is no wonder that populist politicians like Hugo Chávez have emerged as saviours of the poor. It is also no wonder that Mr Chávez’s nationalisation programme was welcomed by most Venezuelans. They saw Hugo Chávez as someone who was going to lift them out of the misery of poverty and deprivation. The same thinking applies to the forthcoming constitutional reform referendum. I am sure that referendum will secure the necessary popular approval, and it is too late now for public opinion to be changed. Therefore, what we will in essence have after 2 December is the emergence of another Fidel Castro. It seems that, just as one totalitarian leader is fading away in Cuba, another is being born in Venezuela. However, in diagnosing that sad reality, we should, perhaps, also ask whether we in the West are in any way to blame for how things are turning out in Venezuela. We must do this not just so that we can be morally and politically correct academically, but also so that we can, in practice, prevent similar occurrences in the future. Sadly, it is apparent that, in our dealings, with Venezuela over the last few years, we have made numerous grave mistakes. Hugo Chávez got to where he is today partly because we have helped him through our foreign policy omissions and commissions. Therefore, in contemplating our strategy on how to deal with him in the future, let us start by saying ‘sorry’ to the Venezuelan people."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, Venezuela je krajina s výnimočnými prírodnými krásami a veľmi bohatými prírodnými zdrojmi. Disponuje zásobami ropy, uhlia, železa a zlata, ktoré sú jedny z najväčších na svete. Napriek prírodnému bohatstvu zostáva väčšina Venezuelčanov veľmi chudobných a veľmi veľa ich žije v otrasných podmienkach. Z bohatstva krajiny ťaží iba veľmi malá menšina, patriaca k bohatej elite. Nie je teda prekvapujúce, že sa v takýchto podmienkach, ktoré sú charakteristické veľkými sociálnymi rozdielmi vynoril Hugo Chávez ako záchranca chudobných. Neprekvapuje ani to, že väčšina Venezuelčanov privítala program pána Cháveza na zoštátnenie. Pre nich je Hugo Chávez ten, kto ich zdvihne z nešťastia biedy a nedostatku. To všetko platí aj pre nadchádzajúce referendum o ústavnej reforme. Som si istý, že referendum zabezpečí potrebný všeobecný súhlas a na to, aby sme zmenili verejnú mienku je teraz už príliš neskoro. A preto sa pred nami po referende 2. decembra objaví nový Fidel Castro. Zdá sa, že zatiaľ čo na Kube jeden totalitný vodca pomaly odchádza, ďalší sa rodí vo Venezuele. Keď sme však už túto smutnú skutočnosť odhalili, mali by sme sa možno spýtať, či môžeme nás, teda západ, akokoľvek viniť z toho, ako sa vyvíja situácia vo Venezuele. Túto otázku si musíme položiť nielen preto, že z akademického hľadiska môžeme mať pravdu politicky aj morálne, ale tiež preto, aby sme boli schopní podobným situáciám v budúcnosti predchádzať. Žiaľ, je jasné, že pri našich stykoch s Venezuelou sme sa v posledných rokoch dopustili mnohých vážnych chýb. Na súčasnú pozíciu sme pánovi Hugovi Chávezovi čiastočnej pomohli našimi prehliadnutiami a povereniami v zahraničnej politike. A preto, keď budeme uvažovať nad tým, ako budeme s prezidentom rokovať v budúcnosti, začnime najprv ospravedlnením sa venezuelským občanom."@sk19
"Gospa predsednica, Venezuela je država z zelo lepo naravo in zelo bogatimi naravnimi viri. Ima nekaj največjih nahajališč nafte, premoga, železa in zlata na svetu. Kljub naravnemu bogastvu države je večina Venezuelcev zelo revnih, pri čemer jih živi v pogojih hude revščine veliko preveč. Samo manjšina, ki pripada bogati eliti, lahko izkorišča naravno bogastvo. Zaradi takšnih pogojev velike družbene neenakosti je jasno, da veljajo priljubljeni politiki, kot je Hugo Chávez, za rešitelje tistih, ki živijo v revščini. Prav tako je jasno, da se z nacionalističnim programom gospoda Cháveza strinja večina Venezuelcev. Hugo Chávez je zanje človek, ki jih bo rešil revščine in pomanjkanja. Enako se razmišlja v zvezi z zadevnim referendumom o ustavni reformi. Prepričan sem, da bodo ljudje na referendumu glasovali za reformo in da je zdaj prepozno za spreminjanje javnega mnenja. Zato se bo po 2. decembru dejansko začelo obdobje drugega Fidela Castra. Zdi se, da se vzporedno s koncem vladavine totalitarističnega voditelja na Kubi začenja vladavina totalitarističnega predsednika v Venezueli. Vendar se moramo ob tej žalostni napovedi morda tudi vprašati, ali smo na Zahodu kakor koli odgovorni za nastajajoče razmere v Venezueli. Tega ne smemo storiti samo zato, da bi bili moralno in politično korektni na akademski ravni, ampak tudi zato, da bomo lahko v prihodnosti dejansko preprečili podobne razmere. Na žalost je jasno, da smo v zvezi z obravnavanjem Venezuele v zadnjih nekaj letih naredili številne velike napake. Delno je Hugu Chávezu uspelo doseči današnji položaj, tudi zaradi nedejavnosti in nesposobnosti naše zunanje politike. Zato se moramo ob načrtovanju strategije, kako ga obravnavati v prihodnosti, najprej opravičiti prebivalcem Venezuele."@sl20
"Fru talman! Venezuela är ett ovanligt naturskönt land som är mycket rikt på naturtillgångar. Landet har några av världens största olje-, kol-, järn- och guldfyndigheter. Trots dessa naturtillgångar är majoriteten av venezuelanerna fortfarande mycket fattiga och alltför många lever i en förfärande fattigdom. Det är endast en liten minoritet bland den rika eliten som har gynnats av landets rikedomar. Under dessa omständigheter med stora sociala orättvisor är det inte underligt att populistiska politiker som Hugo Chávez lyfts fram som de fattigas frälsare. Inte heller är det underligt att Hugo Chávez nationaliseringsprogram välkomnades av de flesta venezuelaner. De såg Hugo Chávez som den som skulle lyfta dem ur fattigdomen. Samma sätt att tänka gäller för den kommande folkomröstningen om reformen av konstitutionen. Jag är säker på att folkomröstningen kommer att säkra ett tillräckligt folkligt stöd och nu är det för sent att ändra den allmänna opinionen. I princip kommer vi alltså att få se en ny Fidel Castro träda fram efter den 2 december. Samtidigt som en totalitär ledare tynar bort i Kuba verkar det som om en ny håller på att födas i Venezuela. Men samtidigt som vi noterar denna trista verklighet kanske vi bör fråga oss om vi här i Väst har någon skuld för utvecklingen i Venezuela. Vi får inte bara göra detta för att vara moraliskt och politiskt korrekta rent akademiskt, utan också för att i praktiken kunna förhindra en liknande utveckling i framtiden. Tyvärr är det uppenbart att vi har gjort flera stora misstag i våra förbindelser med Venezuela under de senaste åren. Hugo Chávez har kommit till den här punkten delvis för att vi har hjälpt honom genom vår underlåtenhet och våra åtaganden i utrikespolitiken. När vi diskuterar vår strategi för att hantera honom i framtiden bör vi alltså börja med att be det venezuelanska folket om ursäkt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marios Matsakis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph