Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-11-13-Speech-2-290"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071113.31.2-290"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, Senhores deputados, a Senhora Comissária Wallström terminou a sua primeira intervenção neste debate formulando votos de que possamos caminhar juntos. Eu, a conclusão que retiro do debate é que efectivamente vamos caminhar juntos. Isso não pode senão ser, para o Conselho e para a Presidência portuguesa, uma óptima notícia e eu tenho que agradecer à Comissão e ao Parlamento Europeu o facto de poderem, e de podermos juntos, avançar com base na proposta que aqui vos apresentei e vos propus. Não interessa tanto, como aqui foi dito, a forma, o que verdadeiramente interessa é a substância. E a substância neste caso é dotar os partidos políticos europeus de meios complementares para que possam exercer plenamente a sua actividade política e as suas competências e para que possam plenamente envolver todos os nossos cidadãos neste processo fascinante da construção europeia. Esta é a verdadeira substância, esta é a verdadeira causa, este é o verdadeiro tema e não posso, como digo, senão regozijar-me que possamos, as três instituições, chegar a um acordo sobre como podemos avançar relativamente a este objectivo. Também não posso deixar de vos dizer, permitam-me a franqueza, que o facto de podermos chegar a este acordo na Presidência portuguesa representa para mim e para o Governo português naturalmente também, um ponto de especial importância no exercício da nossa Presidência que agora rapidamente se aproxima do seu termo. Gostaria ainda de vos dizer três coisas: a primeira é que esperamos que o parecer do Tribunal de Contas nos chegue brevemente e que, portanto, esperamos poder também desse ponto de vista chegar a uma conclusão rápida; a segunda observação: foi aqui dito por um senhor deputado que havia alguns partidos políticos europeus que seriam excluídos do âmbito de aplicação das novas leis, dos novos regulamentos, não é assim, todos são elegíveis; e, finalmente, muito sinceramente reiterar aqui o nosso compromisso de que tudo faremos para ter uma conclusão deste processo antes do fim do ano."@pt17
lpv:translated text
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, Senhores deputados, a Senhora Comissária Wallström terminou a sua primeira intervenção neste debate formulando votos de que possamos caminhar juntos. Eu, a conclusão que retiro do debate é que efectivamente vamos caminhar juntos. Isso não pode senão ser, para o Conselho e para a Presidência portuguesa, uma óptima notícia e eu tenho que agradecer à Comissão e ao Parlamento Europeu o facto de poderem, e de podermos juntos, avançar com base na proposta que aqui vos apresentei e vos propus. Não interessa tanto, como aqui foi dito, a forma, o que verdadeiramente interessa é a substância. E a substância neste caso é dotar os partidos políticos europeus de meios complementares para que possam exercer plenamente a sua actividade política e as suas competências e para que possam plenamente envolver todos os nossos cidadãos neste processo fascinante da construção europeia. Esta é a verdadeira substância, esta é a verdadeira causa, este é o verdadeiro tema e não posso, como digo, senão regozijar-me que possamos, as três instituições, chegar a um acordo sobre como podemos avançar relativamente a este objectivo. Também não posso deixar de vos dizer, permitam-me a franqueza, que o facto de podermos chegar a este acordo na Presidência portuguesa representa para mim e para o Governo português naturalmente também, um ponto de especial importância no exercício da nossa Presidência que agora rapidamente se aproxima do seu termo. Gostaria ainda de vos dizer três coisas: a primeira é que esperamos que o parecer do Tribunal de Contas nos chegue brevemente e que, portanto, esperamos poder também desse ponto de vista chegar a uma conclusão rápida; a segunda observação: foi aqui dito por um senhor deputado que havia alguns partidos políticos europeus que seriam excluídos do âmbito de aplicação das novas leis, dos novos regulamentos, não é assim, todos são elegíveis; e, finalmente, muito sinceramente reiterar aqui o nosso compromisso de que tudo faremos para ter uma conclusão deste processo antes do fim do ano."@cs1
"Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Kommissær Wallström sluttede sin indledende tale i denne debat med at give udtryk for ønsket om, at vi sammen arbejder videre. Min konklusion af denne debat er, at vi rent faktisk sammen arbejder videre. Det kan kun være gode nyheder for Rådet og det portugisiske formandskab, og jeg takker Kommissionen og Parlamentet for, at vi sammen kan arbejde videre på grundlag af det forslag, jeg har forelagt for Dem her i dag. Som det allerede er blevet nævnt, er formen ikke så vigtig. Det vigtige er helt sikkert indholdet, som i dette tilfælde er at tilføre de europæiske politiske partier yderligere midler, således at de til fulde kan gennemføre deres politiske aktiviteter og udøve deres beføjelser, og således at de kan inddrage alle EU-borgerne fuldstændigt i denne fascinerende proces med opbygningen af Europa. Det er det egentlige indhold, den egentlige grund og det egentlige spørgsmål. Som jeg har nævnt, kan jeg kun glæde mig over, at de tre institutioner er nået til enighed om, hvordan vi skal komme videre med dette. Jeg må også helt ærligt sige, at den omstændighed, at vi opnåede denne enighed under det portugisiske formandskab for mig og den portugisiske regering naturligvis er et nøgleaspekt i formandskabet, som nærmer sig sin afslutning. Jeg vil sige tre ting til Dem. For det første, at vi forhåbentlig snart modtager udtalelsen fra Revisionsretten, og at vi derfor vil være i stand til at få en hurtig afslutning i den forbindelse. For det andet nævnte et parlamentsmedlem her i dag, at der var en række europæiske politiske partier, som ville være udelukket fra de nye forordningers anvendelsesområde. Det er ikke tilfældet, da alle er støtteberettigede. Endelig vil jeg indtrængende gentage vores forpligtelse til at gøre alt, hvad vi kan, for at afslutte denne proces inden årets udgang."@da2,2
". − Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren Abgeordneten! Frau Kommissarin Wallström hat am Ende ihrer einführenden Worte in dieser Aussprache ihrer Hoffnung Ausdruck verliehen, dass wir gemeinsam voranschreiten, und mein Fazit aus dieser Diskussion ist, dass wir in der Tat gemeinsam voranschreiten. Das ist für den Rat und für den portugiesischen Ratsvorsitz eine ausgezeichnete Nachricht, und ich möchte der Kommission und dem Europäischen Parlament dafür danken, dass wir auf der Grundlage des hier von mir unterbreiteten Vorschlags gemeinsam voranschreiten können. Wie bereits betont wurde, ist nicht die Art und Weise, sondern vielmehr der Grundgedanke wichtig, und dieser wäre in diesem Fall, die europäischen Parteien mit zusätzlichen Mitteln auszustatten, damit sie in jeder Hinsicht ihre politische Arbeit leisten und ihre Kompetenzen wahrnehmen können und damit all unsere Bürger in diesen faszinierenden Prozess des europäischen Aufbauwerks vollständig einbeziehen können. Das ist der wirkliche Grundgedanke, das ist der tatsächliche Grund, das ist die wirkliche Frage, und ich kann mich nur darüber freuen, dass die drei Organe eine Einigung darüber erzielt haben, wie wir in Richtung dieses Ziels voranschreiten können. Ich komme auch nicht umhin Ihnen zu sagen – gestatten Sie mir diese Offenheit –, dass die Möglichkeit, diese Einigung während der portugiesischen Ratspräsidentschaft zu erzielen, für mich und selbstverständlich auch für die portugiesische Regierung ein ganz besonders wichtiger Aspekt unserer Ratspräsidentschaft, die sich mit großer Geschwindigkeit ihrem Ende nähert, ist. Ich möchte Ihnen drei Dinge sagen: Erstens hoffen wir, dass uns die Stellungnahme des Rechnungshofes in Kürze vorliegt und dass wir auch dieser Hinsicht zu einem raschen Abschluss gelangen. Zweitens hat ein Abgeordneter heute hier erklärt, einige europäische Parteien seien aus dem Anwendungsbereich der neuen Regelungen, ausgeschlossen. Das ist nicht wahr, alle sind förderfähig. Abschließend möchte ich hier aufrichtig unsere Verpflichtung wiederholen, dass wir alles tun werden, um diesen Prozess noch vor Jahresende abzuschließen."@de9
"− Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Επίτροπος Wallström ολοκλήρωσε την αρχική της ομιλία σε αυτήν τη συζήτηση εκφράζοντας την επιθυμία να προχωρήσουμε από κοινού. Το συμπέρασμα που έχω εξαγάγει από αυτήν τη συζήτηση είναι ότι, πράγματι, προχωρούμε από κοινού. Τα νέα αυτά δεν μπορούν παρά να είναι θετικά για το Συμβούλιο και την πορτογαλική Προεδρία και πρέπει να ευχαριστήσω την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το γεγονός ότι μπορούμε να πορευτούμε από κοινού, βάσει της πρότασης που σας υπέβαλα σήμερα. Όπως έχει ήδη ειπωθεί, αυτό που πραγματικά έχει σημασία δεν είναι η μορφή αλλά η ουσία. Η ουσία στην περίπτωση αυτήν είναι να παράσχουμε στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα επιπρόσθετους πόρους, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιτελέσουν πλήρως τις πολιτικές τους δραστηριότητες και να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους, καθώς και να μπορέσουν να εμπλέξουν όλους τους πολίτες μας σε αυτήν την εκπληκτική διαδικασία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Αυτή είναι η πραγματική ουσία, ο πραγματικός λόγος και το ουσιαστικό ζήτημα. Όπως είπα, δεν μπορώ παρά να χαρώ με το γεγονός ότι τα τρία θεσμικά όργανα μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο που θα προχωρήσουμε ως προς το θέμα αυτό. Πρέπει επίσης να πω, αν μου επιτρέπετε να είμαι ειλικρινής, ότι το γεγονός ότι μπορέσαμε να καταλήξουμε σε αυτήν τη συμφωνία κατά τη διάρκεια της πορτογαλικής Προεδρίας είναι φυσικά για μένα και για την πορτογαλική κυβέρνηση βασική πτυχή της Προεδρίας μας, η οποία σύντομα θα ολοκληρωθεί. Πρέπει να σας πω τρία πράγματα. Πρώτον, ελπίζουμε ότι σύντομα θα λάβουμε τη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, κατά συνέπεια, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σύντομα σε κάποιο συμπέρασμα σχετικά με το εν λόγω θέμα. Δεύτερον, κάποιος βουλευτής είπε σήμερα ότι υπήρχαν κάποια ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, τα οποία θα αποκλείονταν από το πεδίο εφαρμογής των νέων κανονισμών: κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς όλα τα κόμματα είναι επιλέξιμα. Τέλος, θέλω να επαναλάβω με κάθε ειλικρίνεια τη δέσμευσή μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε, προκειμένου να ολοκληρώσουμε αυτήν τη διαδικασία έως το τέλος του χρόνου."@el10
". − Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, Commissioner Wallström ended her initial speech in this debate by expressing the wish that we move forward together. The conclusion that I have drawn from this debate is that we are effectively moving forward together. This can only be good news for the Council and the Portuguese Presidency and I must thank the Commission and the European Parliament for the fact that we can move forward together based on the proposal which I have presented to you today. As has already been said, the form is not so important; what is truly important is the substance. The substance in this case is to provide the European political parties with additional resources so that they can fully carry out their political activities and exercise their competences and so that they can fully involve all our citizens in this fascinating process of European construction. That is the real substance, the real reason and the real issue. As I have said, I can only rejoice that the three institutions have been able to reach agreement on how to move forward in this regard. I must also say, if you will allow me to be frank, that the fact that we could reach this agreement during the Portuguese Presidency is for me and for the Portuguese Government naturally a key aspect of our Presidency, which is rapidly coming to an end. I must say three things to you. Firstly, we hope that we will soon receive the opinion of the Court of Auditors and that we will therefore be able to achieve a rapid conclusion in this respect. Secondly, it was said here today by a Member that there were some European political parties that would be excluded from the scope of the new regulations: that is not the case as all are eligible. Finally, I want to very sincerely reiterate our commitment to do everything we can to conclude this process by the end of the year."@en4
". − Señora Presidenta, Comisario, señorías, la Comisaria Wallström finalizó su discurso inicial en este debate manifestando su deseo de que avancemos juntos. La conclusión que he extraído del debate es que, efectivamente, avanzamos juntos. Este hecho sólo puede representar una buena noticia para el Consejo y la Presidencia portuguesa, y debo agradecer a la Comisión y al Parlamento Europeo el que podamos progresar juntos sobre la base de la propuesta que les he presentado hoy. Como se ha referido ya, la forma no es tan importante; lo verdaderamente relevante es la esencia. La esencia en este caso consiste en dotar a los partidos políticos europeos de recursos adicionales para que puedan llevar a cabo plenamente sus actividades políticas y ejerzan sus competencias, y para que puedan procurar de manera decidida la participación de todos nuestros ciudadanos en este fascinante proceso de construcción europea. Tal es la verdadera esencia, la auténtica razón y el asunto que nos ocupa en realidad. Como ya he dicho, sólo puedo alegrarme de que las tres instituciones hayan podido alcanzar un acuerdo respecto al modo de avanzar en este terreno. Debo añadir, si me permiten que les hable con franqueza, que el hecho de que pudiéramos alcanzar tal acuerdo durante la Presidencia portuguesa representa para mí y para el Gobierno portugués, lógicamente, un aspecto fundamental de nuestra Presidencia, que se aproxima rápidamente a su conclusión. Debo realizar otros tres comentarios. En primer lugar, confío en que pronto recibamos el dictamen del Tribunal de Cuentas y que, en consecuencia, podamos lograr una rápida conclusión a este respecto. En segundo lugar, un diputado ha señalado aquí hoy que hay ciertos partidos políticos europeos que serían excluidos del ámbito de los nuevos reglamentos: no es el caso, ya que todos son elegibles. Por último, quiero reiterar con toda sinceridad nuestro compromiso para hacer cuanto esté en nuestra mano para culminar este proceso para finales de año."@es21
". − Proua juhataja, volinik, daamid ja härrad, komisjoni asepresident härra Wallström lõpetas oma selle arutelu esialgse kõne, väljendades soovi koos edasi liikuda. Järeldus, mille olen selle arutelu põhjal teinud, on see, et liigume koos tõhusalt edasi. See saab nõukogule ja eesistujariik Portugalile vaid heaks uudiseks olla, ning pean vajalikuks tänada komisjoni ja Euroopa Parlamenti tõsiasja eest, et me saame minu täna teile esitatud ettepaneku põhjal koos edasi liikuda. Nii nagu juba öeldud, ei ole vorm nii oluline. Tõeliselt oluline on sisu. Käesoleval juhul on sisuks Euroopa erakondade varustamine lisaressurssidega, nii et nad saaksid oma poliitilisi tegevusi täies ulatuses sooritada ning oma pädevust suurendada, nii et nad saaksid täielikult kaasata kõiki meie kodanikke sellesse lummavasse Euroopa ülesehitamise protsessi. See on tõeline sisu, tõeline põhjus ja tõeline küsimus. Nagu ma öelnud olen, saan ma vaid rõõmu tunda selle üle, et vastavad kolm institutsiooni on suutnud jõuda kokkuleppele selles osas, kuidas antud küsimuses edasi liikuda. Ma pean samuti vajalikuks öelda, kui lubate mul aus olla, et tõsiasi, et suudaksime selle kokkuleppeni jõuda Portugali eesistumisaja jooksul, on mulle ja loomulikult Portugali valitsusele meie kiiresti lõpule jõudva eesistumisaja võtmeküsimuseks. Ma pean teile ütlema kolme asja. Esiteks loodan ma, et saame peagi teada Euroopa Kontrollikoja arvamuse ning et me seega saame selles suhtes kiiresti järeldusi teha. Teiseks ütles täna siin üks parlamendiliige, et mõned Euroopa erakonnad jäetaks nende uute eeskirjade kohaldamisalast välja. See ei ole tõsi, sest need eeskirjad kehtivad kõigi kohta. Lõpuks soovin väga siiralt korrata meie pühendumust, tegemaks kõik võimaliku selleks, et lõpetada see protsess aasta lõpuks."@et5
". − Arvoisat puhemies, komission jäsen, naiset ja herrat, komission jäsen Wallström päätti tässä keskustelussa pitämänsä puheen esittämällä toiveensa siitä, että siirtyisimme yhdessä eteenpäin. Tästä keskustelusta tekemäni johtopäätös on se, että olemme tehokkaasti liikkumassa yhdessä eteenpäin. Se voi olla vain hyvä uutinen neuvostolle ja puheenjohtajavaltio Portugalille, ja minun täytyy kiittää komissiota ja Euroopan parlamenttia siitä, että me voimme siirtyä yhdessä eteenpäin sen ehdotuksen perusteella, jonka olen esittänyt teille tänään. Kuten on jo sanottu, muoto ei ole tärkeää. Se, mikä on todella tärkeää, on sisältö. Tässä tapauksessa sisällön tarkoitus on antaa Euroopan puolueiden käyttöön lisävaroja, jotta ne voivat täysimääräisesti suoriutua poliittisista toimistaan ja harjoittaa taitojaan niin, että ne voivat saada kansalaisemme osallistumaan täysimääräisesti tähän kiehtovaan Euroopan rakennusprosessiin. Se on todellinen sisältö, syy ja aihe. Kuten olen sanonut, voin vain olla iloinen siitä, että kolme toimielintä on voinut päästä sopimukseen siitä, kuinka voimme edetä tässä suhteessa. Minun täytyy myös sanoa, jos sallitte minun olla suora, että se, että pystyimme pääsemään sopimukseen Portugalin puheenjohtajakauden aikana on minulle ja Portugalin hallitukselle tietenkin avainasia ajatellen puheenjohtajakauttamme, joka on nopeasti kääntymässä kohti loppua. Minun täytyy sanoa teille kolme asiaa. Ensinnäkin toivomme, että saamme pian tilintarkastustuomioistuimen kannan ja voimme sen vuoksi tehdä nopean päätöksen tässä asiassa. Toiseksi täällä eräs jäsen totesi tänään, että on joitakin Euroopan poliittisia puolueita, jotka jätettäisiin uuden asetuksen ulkopuolelle: asia ei ole niin, sillä kaikki ovat vaalikelpoisia. Lopuksi, haluan aidosti toistaa sitoumuksen tehdä kaikki voitavamme saadaksemme tämän prosessin päätökseen vuoden loppuun mennessä."@fi7
". − Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, la commissaire Wallström a clôturé son discours d'ouverture de ce débat en exprimant le souhait que nous allions tous de l'avant. La conclusion que j'ai tirée de ce débat est que nous pouvons effectivement avancer ensemble. Cela ne peut être qu'une bonne nouvelle pour le Conseil et la présidence portugaise, et je me dois de remercier la Commission et le Parlement européen pour avoir permis cela sur la base de la proposition que je vous ai présentée aujourd'hui. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce n'est pas tant la forme qui est importante, mais la substance. La substance, dans le cas présent, consiste à fournir aux partis politiques européens des ressources supplémentaires pour qu'ils puissent mener correctement à bien leurs activités politiques et exercer leurs compétences et puissent ainsi faire participer pleinement l'ensemble des citoyens à ce projet fascinant qu'est la construction européenne. Telle est la substance réelle, la véritable raison et la réelle question. Comme je l'ai dit, je ne peux que me réjouir de l'accord dégagé par les trois institutions sur la manière de procéder à cet égard. Je dois également dire, si vous me permettez d'être franc, que le fait que nous ayons trouvé cet accord sous la présidence portugaise est pour moi et pour le gouvernement portugais un aspect clé de notre présidence, qui touche à son terme. Je voudrais préciser trois points. Tout d'abord, nous espérons recevoir bientôt l'avis de la Cour des comptes, ce qui nous permettra d'aboutir à une conclusion rapide à cet égard. Ensuite, un député a déclaré aujourd'hui que certains partis politiques européens seraient exclus du cadre des nouveaux règlements: ce n'est pas le cas, car tous sont éligibles. Enfin, je voudrais répéter notre volonté sincère de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour conclure ce processus d'ici la fin de l'année."@fr8
". − Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, Walström biztos asszony nyitó beszédét azzal a kívánsággal zárta, hogy haladjunk tovább együtt. Ebből a vitából azt a következtetést vontam le, hogy hatékonyan haladunk együtt. Ez csakis jó hír lehet a Tanács és a portugál elnökség számára, és köszönetet kell mondjak a Bizottságnak és az Európai Parlamentnek azért, hogy az általam ma önök elé tárt javaslat alapján együtt haladhatunk előre. Ahogy már elhangzott, a forma nem annyira fontos, inkább a lényeg igazán fontos. A lényeg ebben az esetben az, hogy további forrásokkal lássuk el az európai politikai pártokat, hogy teljes mértékben kivitelezhessék politikai tevékenységeiket és gyakorolják képességeiket, hogy így minden polgárunkat bevonják Európa létrehozásának lenyűgöző folyamatába. Ez a valódi lényeg, a valódi ok és a valódi kérdés. Mint említettem, csak örülni tudok, hogy a három intézmény megállapodásra tudott jutni arról, hogy miként lépjünk előre e tekintetben. Azt is el kell mondanom, ha szabad őszintén szólnom, hogy az, hogy e megállapodást a portugál elnökség alatt hoztuk létre, az nekem és a portugál kormánynak természetesen a gyorsan végéhez közeledő elnökségünk fontos eleme. Három dolgot kell elmondanom önöknek. Először, reméljük, hogy hamarosan megkapjuk a Számvevőszék véleményét, és így gyors lezárásra jutunk e tekintetben. Másodszor, ma egy képviselőtől elhangzott, hogy vannak európai politikai pártok, amelyeket kizárnak az új rendeletek hatálya alól: ez nem így van, mivel mindenki jogosult. Végezetül, nagyon őszintén szeretném újra megerősíteni a kötelezettségvállalásunkat, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk a folyamat lezárására még az év vége előtt."@hu11
". − Signora Presidente, signora Commissario, onorevoli deputati, il Commissario Wallström ha terminato il suo discorso iniziale durante questa discussione auspicando un passo avanti assieme. La conclusione che traggo da questa discussione è che effettivamente stiamo andando avanti assieme. Si tratta sicuramente di buone notizie per il Consiglio e per la Presidenza portoghese e devo ringraziare la Commissione e il Parlamento europeo per il fatto che noi possiamo andare avanti sulla base della proposta che ho presentato oggi. Come è già stato detto la forma non è poi così importante; quello che veramente conta è la sostanza. In questo caso la sostanza si riferisce alla possibilità di dare ai partiti politici europei ulteriori risorse in modo che possano svolgere pienamente le loro attività politiche ed esercitare le proprie competenze in modo che possano coinvolgere tutti i nostri cittadini in questo affascinante processo della costruzione europea. Questo è il vero contenuto, il vero motivo e la vera questione. Come ho detto non posso che felicitarmi per il fatto che le tre istituzioni siano riuscite a raggiungere un accordo su come andare avanti in tal senso. Devo anche dire, se posso essere franco, che il fatto che siamo riusciti ad ottenere questo accordo durante la Presidenza portoghese è naturalmente per me e per il Governo portoghese un fattore chiave della nostra Presidenza, che sta rapidamente volgendo al termine. Devo dirvi tre cose. In primo luogo noi speriamo di ricevere presto il parere della Corte dei conti e che saremo pertanto in grado di raggiungere rapidamente una conclusione in materia. Secondariamente è stato detto qui oggi da un collega che c’erano alcuni partiti politici europei che sarebbero stati esclusi dall’ambito applicativo dei nuovi regolamenti: così non è, dato che tutti sono ammessi. Infine voglio ribadire con grande sincerità il nostro impegno per fare tutto quanto in nostro potere per concludere questo processo entro la fine dell’anno."@it12
". − PoniaPirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, Komisijos narė Wallström pradėdama šias diskusijas išreiškė norą dirbti kartu. Šios diskusijos rodo, kad mums sekasi efektyviai dirbti kartu. Tai turi būti gera žinia Tarybai ir Portugalijai kaip pirmininkaujančiajai valstybei narei ir aš turiu padėkoti Komisijai ir Europos Parlamentui už tai, kad mums sekasi dirbti kartu svarstant pasiūlymą, kurį šiandien jums pristačiau. Kaip jau buvo minėta forma nėra tokia svarbi – svarbus turinys. Turinys šiuo atveju toks, kad Europos politinėms partijoms turi būti skiriama papildomų resursų, kad jos galėtų efektyviai atlikti savo politinį vaidmenį ir naudoti savo kompetenciją, siekdamos visiškai įtraukti visus mūsų piliečius į patrauklų Europos kūrimo procesą. Tai tikrasis turinys, tikroji paskirtis ir tikroji esmė. Kaip minėjau, galima tik džiaugtis, kad trys institucijos sugebėjo pasiekti susitarimo dėl to, kokių veiksmų reikia imtis šioje srityje. Taip pat turiu pasakyti, kad atvirai sakant tai, jog šio susitarimo pavyko pasiekti Portugalijos pirmininkavimo laikotarpiu, man ir Portugalijos vyriausybei, aišku, yra pagrindinis pirmininkavimo laikotarpio darbas, kurį netrukus galėsime baigti. Turiu jums pasakyti tris dalykus. Visų pirma tikimės, kad netrukus gausime Audito Rūmų nuomonę, todėl galėsime greitai baigti šį darbą. Antra, kaip minėjo vienas iš narių, kai kurioms Europos politinėms partijoms bus netaikomas reglamentas. Tai galios ne visoms politinėms partijoms. Pagaliau, noriu labai nuoširdžiai pakartoti, kad mūsų pasiryžimas yra padaryti viską, ką galime, kad iki metų pabaigos šis procesas būtų baigtas."@lt14
". − Priekšsēdētājas kundze, komisār, dāmas un kungi, komisārs savu ievada runu šīm debatēm nobeidza izsakot vēlēšanos, lai mēs kopā panāktu attīstību. Mans secinājums, ko esmu guvis šajās debatēs ir, ka patiešām mēs kopā panākam attīstību. Šī varētu būt laba ziņa Padomei un Portugāles prezidentūrai un man ir jāizsaka pateicība komisāram un Eiropas Parlamentam par to, ka mēs kopā varam panākt attīstību, kuras pamatā ir priekšlikums ar ko es jūs šodien iepazīstināju. Kā tas jau ir teikts, formai nav īpašas nozīmes, patiesā nozīme ir saturam. Saturs šajā gadījumā ir nodrošināt Eiropas politiskajām partijām papildu līdzekļus, lai tās pilnvērtīgi varētu veikt savas politiskās darbības un lai tās varētu pilnībā iesaistīt mūsu pilsoņus aizraujošajā Eiropas veidošanas procesā. Tas ir patiesais saturs, patiesais iemesls un patiesā lietas būtība. Kā es jau teicu, es varu tikai priecāties par to, ka trīs iestādes ir spējušas panākt vienošanos par to kā panākt virzību šajā sakarībā. Ja atļaujat man izteikties atklāti, man jāsaka arī, ka tas, ka mēs varējām šo vienošanos panākt Portugāles prezidentūras laikā ir svarīgākais aspekts man un Portugāles valdībai, jo mūsu prezidentūras laiks drīzumā beidzas. Man ir jums jāsaka trīs lietas. Pirmkārt, mēs ceram drīzumā saņemt Revīzijas Palātas atzinumu un ka līdz ar to šo jautājumu mēs varēsim ātri atrisināt. Otrkārt, deputāts šodien teica, ka ir atsevišķas politiskas partijas, kuras būtu jāizslēdz no jauno regulu darbības jomas: šajā gadījumā visas nav atbilstošas. Nobeigumā es ļoti sirsnīgi vēlētos atgādināt mūsu apņemšanos darīt visu, ko mēs varam izdarīt, lai šo procesu nobeigtu līdz šī gada beigām."@lv13
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, Senhores deputados, a Senhora Comissária Wallström terminou a sua primeira intervenção neste debate formulando votos de que possamos caminhar juntos. Eu, a conclusão que retiro do debate é que efectivamente vamos caminhar juntos. Isso não pode senão ser, para o Conselho e para a Presidência portuguesa, uma óptima notícia e eu tenho que agradecer à Comissão e ao Parlamento Europeu o facto de poderem, e de podermos juntos, avançar com base na proposta que aqui vos apresentei e vos propus. Não interessa tanto, como aqui foi dito, a forma, o que verdadeiramente interessa é a substância. E a substância neste caso é dotar os partidos políticos europeus de meios complementares para que possam exercer plenamente a sua actividade política e as suas competências e para que possam plenamente envolver todos os nossos cidadãos neste processo fascinante da construção europeia. Esta é a verdadeira substância, esta é a verdadeira causa, este é o verdadeiro tema e não posso, como digo, senão regozijar-me que possamos, as três instituições, chegar a um acordo sobre como podemos avançar relativamente a este objectivo. Também não posso deixar de vos dizer, permitam-me a franqueza, que o facto de podermos chegar a este acordo na Presidência portuguesa representa para mim e para o Governo português naturalmente também, um ponto de especial importância no exercício da nossa Presidência que agora rapidamente se aproxima do seu termo. Gostaria ainda de vos dizer três coisas: a primeira é que esperamos que o parecer do Tribunal de Contas nos chegue brevemente e que, portanto, esperamos poder também desse ponto de vista chegar a uma conclusão rápida; a segunda observação: foi aqui dito por um senhor deputado que havia alguns partidos políticos europeus que seriam excluídos do âmbito de aplicação das novas leis, dos novos regulamentos, não é assim, todos são elegíveis; e, finalmente, muito sinceramente reiterar aqui o nosso compromisso de que tudo faremos para ter uma conclusão deste processo antes do fim do ano."@mt15
". − Mevrouw de Voorzitter, commissaris, dames en heren, commissaris Wallström besloot haareerste toespraak in dit debatdoor te verklaren dat zij wenst dat wij samen voorwaarts gaan. De conclusiedie ik uit dit debattrek,is dat we inderdaad samen voorwaarts gaan. Dit kan alleen maar goed nieuws zijn voor de Raad en het Portugese voorzitterschap en ik wil de Commissie en het Europees Parlementbedanken voor het feit dat we nu samen voorwaarts kunnen gaan op grond van het voorstel dat ik u vandaag heb voorgelegd. Zoals reeds is opgemerkt, is de vorm niet zo belangrijk –waar het echt om gaat is de inhoud. In dit geval bestaat de inhoud uit het bieden van extra middelen aan de Europesepolitiekepartijenom hen in staat te stellen hun politiekeactiviteiten en bevoegdheden volledig uit te oefenen en zodat zij al onze burgersvolledig kunnen betrekken in dit fascinerendeEuropees bouwproces. Dat is waar het echt om gaat, de werkelijke reden en de werkelijke kwestie. Zoals ik al heb gezegd, kan ik mij alleen maar verheugen om het feit dat de drieinstellingeneen akkoord hebben kunnen bereiken over hoe verder te gaan in dit opzicht. Ik moet daarbij wel het volgende zeggen, als ik zo eerlijk mag zijn:het feit dat we dit akkoord hebben kunnen bereiken gedurende hetPortugese voorzitterschap, is voor mij en voor dePortugeseregering uiteraard een hoogtepuntvan onsvoorzitterschap, dat binnenkort tot een einde komt. Ik wil u drie punten meedelen. Ten eerste, hopenwe dat we spoedig hetadvies van de EuropeseRekenkamer zullen ontvangen en dat we dit derhalve snel kunnen afwikkelen. Ten tweede, heeft vandaag een lid gezegd dat erenkele Europesepolitiekepartijenwaren die buiten het toepassingsbereik van de nieuweverordeningen konden worden gesteld: daar is geen sprake van want allepartijen komen in aanmerking. Ten slottewil ik nog benadrukken dat we onswerkelijk verbinden om er alles aan te doen om dit proces voor het einde van het jaar te voltooien."@nl3
". − Pani przewodnicząca, pani komisarz, panie i panowie! Pani komisarz Wallström zakończyła swoje początkowe przemówienie w tej debacie, wyrażając życzenie, abyśmy razem dążyli naprzód. Wniosek, który wyciągnąłem z tej debaty jest taki, że efektywnie posuwamy się dalej naprzód. Dla Rady i prezydencji portugalskiej jest to dobra wiadomość i muszę podziękować Komisji i Parlamentowi Europejskiemu za to, że na podstawie zaprezentowanego dziś wniosku możemy wspólnie iść naprzód. Jak już zostało to powiedziane, forma nie jest istotna; ważna jest treść. W tym wypadku istotą jest to, aby zapewnić europejskim partiom politycznym dodatkowe środki, aby mogły w pełni wywiązywać się ze swoich politycznych zobowiązań i wykonywać swoje obowiązki, aby mogły one w pełni angażować naszych obywateli w fascynujący proces budowy Europy. To jest prawdziwa treść, prawdziwy powód i najważniejsza kwestia. Jak już mówiłem, mogę jedynie cieszyć się z faktu, że trzy instytucje były w stanie osiągnąć porozumienie w kwestii dalszego postępowania w tej sprawie. Muszę także powiedzieć, jeśli mogę być szczery, że fakt, że mogliśmy osiągnąć porozumienie podczas prezydencji portugalskiej jest dla mnie i dla rządu Portugalii kluczowym aspektem naszej prezydencji, która szybko dobiega końca. Muszę poruszyć trzy kwestie. Po pierwsze, mamy nadzieję, że szybko otrzymamy opinię Trybunału Obrachunkowego i że będziemy w stanie szybko wyciągnąć w tej kwestii wnioski. Po drugie, jak już powiedział dziś pewien poseł, niektóre europejskie partie polityczne byłyby wykluczone z zakresu nowych rozporządzeń: nie jest to prawdą, ponieważ wszystkie się kwalifikują. Na koniec chciałbym powtórzyć, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zakończyć ten proces przed końcem roku."@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, Senhores deputados, a Senhora Comissária Wallström terminou a sua primeira intervenção neste debate formulando votos de que possamos caminhar juntos. Eu, a conclusão que retiro do debate é que efectivamente vamos caminhar juntos. Isso não pode senão ser, para o Conselho e para a Presidência portuguesa, uma óptima notícia e eu tenho que agradecer à Comissão e ao Parlamento Europeu o facto de poderem, e de podermos juntos, avançar com base na proposta que aqui vos apresentei e vos propus. Não interessa tanto, como aqui foi dito, a forma, o que verdadeiramente interessa é a substância. E a substância neste caso é dotar os partidos políticos europeus de meios complementares para que possam exercer plenamente a sua actividade política e as suas competências e para que possam plenamente envolver todos os nossos cidadãos neste processo fascinante da construção europeia. Esta é a verdadeira substância, esta é a verdadeira causa, este é o verdadeiro tema e não posso, como digo, senão regozijar-me que possamos, as três instituições, chegar a um acordo sobre como podemos avançar relativamente a este objectivo. Também não posso deixar de vos dizer, permitam-me a franqueza, que o facto de podermos chegar a este acordo na Presidência portuguesa representa para mim e para o Governo português naturalmente também, um ponto de especial importância no exercício da nossa Presidência que agora rapidamente se aproxima do seu termo. Gostaria ainda de vos dizer três coisas: a primeira é que esperamos que o parecer do Tribunal de Contas nos chegue brevemente e que, portanto, esperamos poder também desse ponto de vista chegar a uma conclusão rápida; a segunda observação: foi aqui dito por um senhor deputado que havia alguns partidos políticos europeus que seriam excluídos do âmbito de aplicação das novas leis, dos novos regulamentos, não é assim, todos são elegíveis; e, finalmente, muito sinceramente reiterar aqui o nosso compromisso de que tudo faremos para ter uma conclusão deste processo antes do fim do ano."@ro18
". − Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, pani komisárka Wallströmová zakončila svoje úvodné vystúpenie v tejto rozprave želaním, aby sme postupovali vpred spoločne. Záver, ktorý som si z tejto rozpravy urobil, je ten, že postupujeme spoločne dopredu efektívne. Pre Radu a portugalské predsedníctvo to môže byť len dobrá správa a ja musím poďakovať Komisii a Európskemu parlamentu, že môžeme postupovať vpred spoločne na základe návrhu, ktorý som vám dnes predložil. Ako už bolo povedané, forma nie je dôležitá, skutočne dôležitá je podstata. Podstatou návrhu v tomto prípade je poskytnúť európskym politickým stranám dodatočné prostriedky, aby mohli v plnom rozsahu vykonávať svoju politickú činnosť a uplatňovať právomoci a aby mohli v plnej miere zapojiť všetkých našich občanov do tohto fascinujúceho procesu európskej konštrukcie. To je skutočná podstata, skutočný dôvod a skutočné východisko. Ako som už povedal, môžem sa len radovať z toho, že tri orgány sa dokázali dohodnúť ako postupovať ďalej vpred. Musím zároveň konštatovať, ak môžem byť úprimný, že skutočnosť, že sme dosiahli túto dohodu počas portugalského predsedníctva, je pre mňa a pre portugalskú vládu kľúčovým aspektom nášho predsedníctva, ktoré sa chýli ku koncu. Musím vám povedať tri veci. Po prvé dúfame, že onedlho dostaneme stanovisko Dvora audítorov, a že teda budeme môcť v tomto smere dospieť k rýchlemu záveru. Po druhé, jeden poslanec dnes uviedol, že niektoré európske politické strany budú vylúčené z pôsobnosti nových predpisov. Nie je to tak, pretože všetky strany sú spôsobilé. Nakoniec chcem veľmi úprimne znovu zdôrazniť náš záväzok, že urobíme, čo bude v našich silách, aby sme tento proces uzavreli do konca roku."@sk19
". − Gospa predsednica, gospod komisar, gospe in gospodje, komisarka Wallström na koncu svojega prvotnega govora v tej razpravi izrazila željo, da bi napredovali skupaj. Glede na to razpravo ugotavljam, da skupaj učinkovito napredujemo. To je za Svet in portugalsko predsedstvo lahko le dobra novica, poleg tega se moram zahvaliti Komisiji in Evropskemu parlamentu, da lahko skupaj napredujemo na podlagi predloga, ki sem vam ga danes predstavil. Kot je bilo že rečeno, oblika ni tako zelo pomembna, resnično pomembna je vsebina. Vsebina v tem primeru je zagotoviti evropskim političnim strankam dodatna sredstva, tako da bodo lahko v celoti izvajali svoje politične dejavnosti in pristojnosti ter s tem v celoti vključili vse naše državljane v ta enkratni proces evropskega združevanja. To je prava vsebina, pravi razlog in pravo vprašanje. Kot sem že rekel, se veselim, da so zadevne tri institucije lahko dosegle sporazum o napredovanju v zvezi s tem. Prav tako moram reči, če sem lahko odkrit, da dejstvo, da smo lahko dosegli ta sporazum v času portugalskega predsedovanja, zame in za portugalsko vlado predstavlja ključni vidik našega predsedovanja, ki se bo kmalu končalo. Povedati vam morami tri stvari. Prvič, upamo, da bomo kmalu prejeli mnenje računskega sodišča in da bomo nato lahko hitro podali sklep v zvezi s tem. Drugič, eden od poslancev je danes v tej dvorani dejal, da obstajajo določene evropske stranke, ki bi bile izključene iz sklopa novih uredb: to ne drži, ker so zajete vse. Nazadnje želim zelo iskreno potrditi našo zavezanost, da bomo storili vse, da bomo s tem procesom zaključili do konca leta."@sl20
". − Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Kommissionsledamot Margot Wallström avslutade sitt inledande anförande i denna debatt genom att utrycka sin önskan om att vi tillsammans kan göra framsteg. Den slutsats som jag har dragit av denna debatt är att vi tillsammans effektivt kan göra framsteg. Det här kan inte vara annat än goda nyheter för rådet och det portugisiska ordförandeskapet och jag måste tacka kommissionen och parlamentet för att vi tillsammans kan göra framsteg som bygger på det förslag som jag har lagt fram i dag. Som man redan har konstaterat är formen inte så viktig; vad som verkligen är viktigt är innebörden. Innebörden i det här fallet är att ge de europeiska politiska partierna extra resurser så att de till fullo kan utöva sin politiska verksamhet och sina befogenheter för att helt involvera alla våra medborgare i den fascinerande processen med det europeiska bygget. Det är den verkliga innebörden, den verkliga orsaken och den verkliga frågan. Som jag tidigare sagt, kan bara glädja mig över att de tre institutionerna har lyckats med att nå en överenskommelse om hur man ska gå vidare i detta avseende. Jag måste också säga, om jag får vara uppriktig, att det faktum att vi kunde nå denna överenskommelse under det portugisiska ordförandeskapet är för mig och för den portugisiska regeringen naturligtvis viktigt för vårt ordförandeskap som snabbt går mot sitt slut. Jag har tre saker som jag måste säga till er. För det första hoppas vi på att snart får motta revisionsrättens yttrande för att nå ett snabbt beslut i den här frågan. För det andra sa en av ledamöterna här i dag att några av de europeiska politiska partierna skulle uteslutas från den nya förordningens räckvidd. – Så är inte fallet eftersom alla har rätt till stöd. Till sist vill jag återigen upprepa vårt åtagande att göra allt vi kan för att slutföra denna process före årets slut."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph