Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-355"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.40.3-355"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Ein ganz wichtiger Faktor für die afrikanische Entwicklungspolitik ist der Handel. Und Handel kann natürlich, wenn er richtig angesetzt wird, durchaus Hilfe leisten, um Armut zu minimieren, und er kann Hilfe leisten, dass die Gesundheitsvorsorge in Afrika verbessert wird. Er kann Hilfe leisten, dass die Bildung besser wird. Er kann Hilfe leisten, dass das Analphabetentum zurückgedrängt wird. Aber nicht so, wie die Kommission den Handel bisher verstanden hat. Ich bin heilfroh, dass entweder, weil der Verstand gesiegt hat oder weil der Druck der afrikanischen Staaten so stark geworden ist, jetzt seit Montag ein anderes Herangehen der Kommission bezüglich der ökonomischen Partnerschaftsabkommen durchgreift, dass nämlich nicht mehr unsinnige Forderungen nach Reziprozität der Öffnung der Märkte gestellt werden, dass nicht mehr darauf bestanden wird, dass die Singapur-Ziele Bestandteil werden, dass man damit einverstanden ist, einzelne Themen herauszunehmen und jetzt nur noch über die redet und dann zu einem späteren Zeitpunkt über die anderen Dinge. Wenn man den gleichen Weg auch noch bei der Doha-Entwicklungsrunde geht, dann hat man vielleicht auch dort Erfolg, denn daran ist es ja bisher immer gescheitert. Daran ist die WTO gescheitert, daran ist die Entwicklungsrunde von Doha gescheitert, weil die Kommission immer darauf besteht: Ihr müsst begreifen, wir wollen nur das Gute für euch, und wenn ihr das nicht begreift, dann kriegen wir kein Abkommen. Zum Glück! Wenn man sich den Bericht dieses Parlaments – das in diesem Falle viel klüger war als die Kommission – anschaut, den mein Kollege Sturdy 2006 ausgearbeitet hat, dann wird klar: Auf die Forderungen, auf die sich Kommissar Mandelson jetzt einlassen musste, hätte er viel früher freiwillig eingehen können, und wir hätten es nicht so weit kommen lassen. Auch Sie waren bei uns im Ausschuss, und wir haben Sie genau befragt. Was haben Sie gesagt? Kommissar Mandelson macht alles wunderbar! Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, auch der Rat hat eine Verantwortung, er muss nämlich zum Schluss dem Partnerschaftsabkommen zustimmen. Er kann sich durchaus auch einmal zwischenzeitlich in die Verhandlungen einmischen, und nicht einfach sagen, wir lassen den Kommissar jetzt einmal machen, bis er irgendwann etwas fertigbringt. Nein, Sie haben eine Verantwortung, und ich finde, bezüglich der EPA. sind Sie dieser nicht nachgekommen, zumindest nach Ihren Aussagen bei uns im Ausschuss zu schließen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, velmi důležitým faktorem v rámci africké rozvojové politiky je obchod a obchod, pokud se realizuje správným způsobem, může skutečně pomoci snížit chudobu a také může pomoci zlepšit zdravotní péči v Africe. Může pomoci zlepšit vzdělávání a může pomoci odstranit negramotnost. Nelze to však dosahovat takovým způsobem, jak to vidí Komise. Jsem velmi potěšený, že – buď proto, že zvítězil zdravý rozum, nebo proto, že se zintenzívnil tlak afrických zemí – Komise má od minulého pondělí jiný přístup k dohodám o hospodářské spolupráci. Výsledkem je, že upustila od nesmyslných požadavků reciprocity v rámci liberalizace trhu a už více netrvá na začlenění singapurských témat. Existuje dohoda, že se jednotlivá témata oddělí, takže jednání se nyní soustředí jen na zboží, a o ostatních tématech se bude jednat později. Pokud bychom stejný přístup uplatnili i v případě kola rozvojových jednání v Dohá, možná bychom také dosáhli určitého úspěchu, protože toto je důvodem jejich dosavadního opakovaného selhání. WTO a kolo rozvojových jednání v Dohá selhaly proto, že Komise vždy trvá na vyslání stejného vzkazu. Říká: „Musíte si uvědomit, že pro vás chceme jen to nejlepší, a pokud to nechápete, dohody nedosáhneme“. Naštěstí, pokud se podíváme na zprávu tohoto Parlamentu – který byl v tomto případě mnohem rozumnější než Komise –, kterou vypracoval můj kolega pan Sturdy v roce 2006, je jasné, že pan komisař Mandelson mohl mnohem dřív připustit požadavek, před kterým se nyní musí sklonit, a věci by se možná nedostaly tak daleko. Objevil jste se před námi ve výboru a dost konkrétně jsme se vás na to ptali. Jaká byla vaše odpověď? Řekl jste, že komisař Mandelson odvedl výbornou práci! Abych byl upřímný, Rada nese v tomto případě také odpovědnost, vzhledem k tomu, že na konci tohoto procesu bude muset schválit dohodu o partnerství. Raději by se mohla jednou za čas zapojit do jednání, a ne jen říkat, že „necháme komisaře, aby pokračoval, dokud s něčím konečně nepřijde“. Ne, máte také odpovědnost, a podle mého názoru jste tuto odpovědnost nesplnil, pokud jde o dohody o hospodářském partnerství, pokud usuzujeme aspoň z vašich prohlášení pro náš výbor."@cs1
"Fru formand! Handel er en meget vigtig faktor i afrikansk udviklingspolitik, og hvis handel bruges rigtigt, kan det naturligvis være med til at reducere fattigdom, og det kan også være med til at forbedre sundhedsvæsnet i Afrika. Det kan være med til at forbedre undervisningen og eliminere analfabetisme. Men det kan ikke gøre det på den måde, Kommissionen siger. Det glæder mig meget, at Kommissionen - enten fordi almindelig sund fornuft har sejret, eller fordi presset fra de afrikanske lande er blevet så intenst - siden i mandags har ændret kurs i forhold til de økonomiske partnerskabsaftaler. Resultatet er, at der ikke længere er nogen meningsløse krav om gensidighed i markedsliberalisering, og der insisteres ikke længere på, at Singapore-emnerne skal inddrages. Der er nu enighed om, at enkelte emner skal tages ud, så drøftelserne nu kun vil dreje sig om varer, mens andre emner skal diskuteres senere. Hvis vi brugte samme metode under Doharunden, ville vi måske også opleve fremskridt der, for det er grunden til, at det er slået fejl indtil nu. Det er derfor, WTO er slået fejl og Doharunden er slået fejl, fordi Kommissionen insisterer på altid at sende samme budskab. Den siger: "I er nødt til at forstå, at vi kun vil jer det bedste, og hvis I ikke fatter det, bliver der ingen aftale." Men hvis vi ser på Parlamentets betænkning - og i dette tilfælde var Parlamentet langt smartere end Kommissionen - som blev udarbejdet af min kollega hr. Sturdy tilbage i 2006, står det heldigvis klart, at kommissær Mandelson langt tidligere kunne have givet efter for de krav, han er nødt til at bøje sig for nu, og måske ville vi ikke have ladet tingene komme så vidt. De mødtes selv med os i udvalget, og vi spurgte Dem meget specifikt om det. Hvad var Deres svar? De sagde, at kommissær Mandelson gør et fantastisk stykke arbejde! Ærlig talt, så har Rådet også et ansvar her, eftersom det vil være nødt til at godkende partnerskabsaftalen til sidst i processen. Det kunne involvere sig i forhandlingerne indimellem i stedet for blot at sige: "vi overlader det til kommissæren, indtil han engang finder på noget." Nej, De har et ansvar, og som jeg ser det, har De ikke levet op til Deres ansvar i forhold til økonomiske partnerskabsaftaler, i det mindste dømt ud fra Deres udtalelser til vores udvalg."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας της αναπτυξιακής πολιτικής της Αφρικής είναι το εμπόριο, και το εμπόριο, αν χρησιμοποιείται σωστά, μπορεί ασφαλώς να βοηθήσει στη μείωση της φτώχειας και μπορεί επίσης να βοηθήσει στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης της Αφρικής. Μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της εκπαίδευσης και μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη του αναλφαβητισμού. Ωστόσο, δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται η Επιτροπή. Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος που – είτε γιατί επικράτησε η κοινή λογική, είτε γιατί η πίεση από τις χώρες της Αφρικής έγινε εξαιρετικά έντονη – από την προηγούμενη Δευτέρα, η Επιτροπή υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ). Συνεπώς, δεν υπάρχουν παράλογες απαιτήσεις για αμοιβαιότητα στην απελευθέρωση της αγοράς και δεν υπάρχει επιμονή όσον αφορά τη συμπερίληψη των ζητημάτων της Σιγκαπούρης. Υπάρχει επί του παρόντος μια συμφωνία να παραλειφθούν μεμονωμένα θέματα ώστε οι συζητήσεις να επικεντρωθούν μόνο στα προϊόντα, με τη δυνατότητα να μπορούν να συζητηθούν αργότερα άλλα ζητήματα. Αν έπρεπε να ακολουθήσουμε την ίδια προσέγγιση με τον αναπτυξιακό γύρο της Ντόχα, τότε ίσως θα μπορούσαμε να επιτύχουμε επίσης κάτι, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποτύχαμε έως τώρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο ΠΟΕ απέτυχε, όπως και ο αναπτυξιακός γύρος της Ντόχα, γιατί η Επιτροπή επιμένει να στέλνει συνεχώς το ίδιο μήνυμα. Λέει «πρέπει να αντιληφθείτε ότι θέλουμε μόνο το καλό σας, και αν δεν το καταλάβετε αυτό, τότε δεν θα υπάρξει συμφωνία». Ευτυχώς, αν κοιτάξουμε την έκθεση του Κοινοβουλίου –το οποίο σε αυτήν την περίπτωση ήταν πιο έξυπνο από την Επιτροπή – η οποία συντάχθηκε από τον συνάδελφό μου κ. Sturdy το 2006, είναι σαφές ότι ο Επίτροπος Mandelson θα μπορούσε να αναγνωρίσει πολύ νωρίτερα τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να αποδεχτεί τώρα, και ίσως δεν θα είχαμε αφήσει τα πράγματα να προχωρήσουν τόσο πολύ. Εσείς οι ίδιοι εμφανιστήκατε στην επιτροπή ενώπιόν μας και σας ρωτήσαμε συγκεκριμένα για αυτό. Ποια ήταν η απάντησή σας; Είπατε ότι ο Επίτροπος Mandelson κάνει καταπληκτική δουλειά! Ειλικρινά, το Συμβούλιο είναι επίσης υπεύθυνο σε αυτό το σημείο, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υποστηρίξει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης στο τέλος της διαδικασίας. Θα μπορούσε να εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις κατά διαστήματα, αντί να πει απλώς «θα αφήσουμε τον Επίτροπο να ασχοληθεί με αυτό έως ότου τελικά σκεφτεί κάτι καλύτερο». Όχι, έχετε μερίδιο ευθύνης και κατά τη γνώμη μου, όσον αφορά τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, δεν ανταποκριθήκατε σε αυτή την ευθύνη, κρίνοντας τουλάχιστον από τις δηλώσεις σας στην επιτροπή μας."@el10
"Madam President, a very important factor in African development policy is trade, and trade, if it is used properly, can of course help to reduce poverty and it can also help to improve health care in Africa. It can help improve education and it can help eliminate illiteracy. However, it cannot do so in the way the Commission sees it. I am very pleased that – either because common sense has prevailed, or because pressure from the African countries has become so intense – since last Monday, the Commission is taking a different approach to the Economic Partnership Agreements (EPAs). As a result, there are no more nonsensical demands for reciprocity in market liberalisation and no more insistence on the inclusion of the Singapore issues. There is now an agreement that individual topics will be taken out so that now the talks will only focus on goods, with other issues being discussed at a later date. If we were to pursue the same approach with the Doha Development Round, then perhaps we might achieve some success there as well, for this is why it has repeatedly failed until now. That is why the WTO has failed and the Doha Development Round has failed, because the Commission always insists on sending out the same message. It says, ‘you need to understand that we only want the best for you, and if you do not grasp that, then we will not get an agreement’. Fortunately, if we look at the report by this Parliament – which in this case was much cleverer than the Commission – that was drafted by my colleague Mr Sturdy back in 2006, it is clear that Commissioner Mandelson could have conceded much earlier on to the demands that he now has to bow to, and perhaps we would not have let things go this far. You yourself appeared before us in committee and we asked you quite specifically about it. What was your response? You said that Commissioner Mandelson is doing a wonderful job! Frankly, the Council also has a responsibility here, given that it will have to endorse the Partnership Agreement at the end of the process. It could get involved in the negotiations once in a while, rather than simply saying, ‘we’ll let the Commissioner get on with it until he finally comes up with something’. No, you have a responsibility and in my view, when it comes to the EPAs, you have not fulfilled this responsibility, at least judging by your statements to our committee."@en4
"Señora Presidenta, un factor muy importante en la política de desarrollo africano es el comercio, y el comercio, si se utiliza adecuadamente, puede contribuir desde luego a reducir la pobreza y además puede ayudar a mejorar la atención sanitaria en África. Puede ayudar a mejorar la educación y puede contribuir a eliminar el analfabetismo. Sin embargo, no puede hacerlo tal como lo concibe la Comisión. Me complace que —bien porque se haya impuesto el sentido común, o porque la presión de los países africanos haya alcanzado tal intensidad— desde el lunes pasado, la Comisión está adoptando un enfoque diferente a los acuerdos de asociación económica (AAE). En consecuencia, ya no existen exigencias absurdas de reciprocidad en cuanto a la liberalización de los mercados y se ha dejado de insistir en la inclusión de los asuntos de Singapur. Existe ahora un acuerdo para suprimir los temas individuales, así que las conversaciones solamente se centrarán en mercancías, dejándose el debate de las otras cuestiones para más adelante. Si adoptáramos el mismo enfoque para la Ronda de Desarrollo de Doha, tal vez podríamos alcanzar también algunos éxitos, ya que esa es la razón por la que hemos fracasado repetidamente hasta ahora. Esa es la razón por la que la OMC y la Ronda de Desarrollo de Doha han fracasado, ya que la Comisión siempre insiste en enviar el mismo mensaje. Afirma: «tienen que entender que nosotros sólo queremos lo mejor para ustedes, y si no aceptan eso, entonces no llegaremos a ningún acuerdo». Afortunadamente, si echamos un vistazo al informe de este Parlamento —que en este caso estuvo mucho más listo que la Comisión— que fue elaborado por mi compañero, señor Sturdy, allá en 2006, resulta evidente que el Comisario Mandelson podría haber aceptado mucho antes las demandas que ahora se ve obligado a aceptar y tal vez no habríamos dejado llegar las cosas tan lejos. Usted en persona intervino ante nuestra comisión y le preguntamos de forma muy concreta sobre ello. ¿Cuál fu su respuesta? ¡Usted afirmó que el Comisario Mandelson estaba realizando un trabajo magnífico! Francamente, el Consejo también tiene una responsabilidad en esto, dado que ha de respaldar el Acuerdo de Asociación al final de proceso. Podría participar en las negociaciones de vez en cuando, en lugar de decir simplemente: «vamos a dejar al Comisario que continúe con el tema hasta que proponga algo». No, usted tiene una responsabilidad y, a mi juicio, en lo concerniente a los AAE, usted no ha cumplido esta responsabilidad, al menos a juzgar por sus declaraciones a nuestra comisión."@es21
"Austatud juhataja, kaubandus on Aafrika arengupoliitikas väga oluline aspekt, ja kaubandus, kui seda õigesti ära kasutada, aitab kaasa vaesuse vähendamisele ja ka tervishoiu parandamisele Aafrikas. Kaubandus saab aidata kaasa hariduse parandamisele ja kirjaoskamatuse likvideerimisele. Ometi ei jaga komisjon seda seisukohta. Mul on väga hea meel, et – kas on peale jäänud kaine mõistus või on Aafrika riikide surve muutunud nii tugevaks – alates eelmisest esmaspäevast on komisjon hakanud teistmoodi lähenema majanduspartnerluslepingutele. Selle tulemusena ei kõla enam mõttetud nõuded liberaliseerida turg kahepoolselt, enam ei nõuta Singapuri küsimuste lepingutesse sissekirjutamist. On jõutud kokkuleppele, et käsitletakse üksikteemasid, nii et läbirääkimised keskenduvad praegu kaupadele ja teisi küsimusi arutatakse hiljem. Kui me võtaks omaks samasuguse lähenemisviisi Doha arenguvoorule, siis võib-olla saavutaksime ka selles edu, kuna praeguseni on need läbirääkimised just sel põhjusel korduvalt läbi kukkunud. Sel põhjusel on WTO ja Doha arenguvoor läbi kukkunud, kuna komisjon saadab välja kogu aeg ühesuguse sõnumi. Sõnum on järgmine: „te peate aru saama, et me soovime teile parimat, ja kui te seda ei mõista, ei saa lepingust asja”. Õnneks, kui lugeda parlamendi koostatud raportit, kes sel korral oli palju arukam kui komisjon, ja mille koostas mu kolleeg härra Sturdy 2006. aastal, on selge, et volinik Mandelson oleks võinud palju varem nõudmistele järele anda ja võib-olla ei oleks siis asjad nii kaugele läinud. Teie ise käisite sellest meile rääkimas ja me esitasime selle kohta küllalt konkreetseid küsimusi. Kuidas vastasime meie? Te ütlesite, et volinik Mandelson teeb oma tööd suurepäraselt! Ka nõukogul on siin oma vastutus, kuna peab protsessi lõppedes partnerluslepingu allkirjastama. Nõukogu võiks aeg-ajalt läbirääkimistesse sekkuda, selle asemel et lihtsalt öelda: „me laseme volinikul tegutseda, kuni ta viimaks midagi ikka saavutab”. Ei, teil on siin vastutus ja minu arvates ei ole te majanduspartnerluslepingute osas seda täitnud, vähemasti kui otsustada teie avalduste järgi meie parlamendikomisjonile."@et5
"Arvoisa puhemies, Afrikan kehityspolitiikassa keskeisessä asemassa on kauppa, joka voi oikein käytettynä tietenkin auttaa vähentämään köyhyyttä ja parantaa myös terveydenhoitoa Afrikassa. Kauppa voi auttaa myös koulutuksen tason nostamisessa ja lukutaidottomuuden torjunnassa. Se ei kuitenkaan voi tehdä niin komission näkemyksen pohjalta. Iloitsen siitä, että komissio on omaksunut viime maanantaista alkaen uuden lähestymistavan talouskumppanuussopimuksiin, johtuen joko terveen järjen voitosta taikka Afrikan maiden kovasta painostuksesta. Enää ei siis esitetä hulluja vaatimuksia markkinoiden vastavuoroisesta vapauttamisesta taikka vaadita Singaporen kysymysten käsittelemistä. Nyt on sovittu, että yksittäisiä aiheita ei käsitellä vaan keskusteluissa keskitytään vain tavarakauppaan ja muista kysymyksistä keskustellaan myöhempänä ajankohtana. Jos omaksuisimme saman asenteen myös Dohan kehityskierroksen suhteen, voisimme ehkä onnistua paremmin myös siinä, sillä keskustelujen toistuva epäonnistuminen johtuu nimenomaan tästä syystä. WTO ja Dohan kehityskierros ovat epäonnistuneet, koska komissio haluaa aina lähettää yhden ja saman viestin. Se korostaa aina, että vastapuolen on ymmärrettävä, että haluamme vain sen parasta, ja mikäli se ei sitä ymmärrä, emme voi päästä sopimukseen. Kuitenkin jos katsomme parlamentin jäsen Sturdyn aikanaan vuonna 2006 laatimaa mietintöä, voimme todeta parlamentin olleen asiassa huomattavasti komissiota viisaampi: on selvää, että komission jäsen Mandelson olisi voinut suostua jo paljon aiemmin samaisiin vaatimuksiin, joihin hän joutuu nyt taipumaan pakon edessä. Olisimme ehkä voineet estää asioita menemästä näin pitkälle. Te itse kerroitte meille asiasta valiokunnassa, ja kysyimme teiltä tästä nimenomaisesti. Mitä tällöin vastasitte? Sanoitte, että komission jäsen Mandelson hoitaa tehtävänsä erinomaisesti! Suoraan sanoen, myös neuvostolla on vastuunsa asiassa, koska sen on hyväksyttävä viime kädessä kumppanuussopimus. Se voisi osallistua ajoittain neuvotteluihin sen sijaan, että se sysää vastuun ratkaisun löytämisestä yksin komission jäsenen harteille. Teillä on vastuunne asiassa, enkä usko valiokunnallemme kertomanne perusteella, että olette kantaneet vastuunne talouskumppanuussopimusten osalta."@fi7
"Madame la Présidente, un facteur très important dans la politique de développement de l’Afrique est le commerce, et le commerce, s’il est bien utilisé, peut bien sûr contribuer à réduire la pauvreté et il peut également contribuer à améliorer les soins de santé en Afrique. Il peut contribuer à améliorer l’éducation et à mettre fin à l’illettrisme. Cependant, il ne peut pas le faire de la manière dont la Commission voit les choses. Je suis très heureux que – soit parce que le bon sens a prévalu soit parce que la pression des pays africains est devenue trop intense – depuis lundi dernier, la Commission adopte une approche différente des accords de partenariat économique (APE). En conséquence, il n’y a plus d’exigences insensées de réciprocité dans la libéralisation des marchés et plus d’insistance à vouloir inclure les questions de Singapour. Il a maintenant été convenu que les sujets individuels seraient retirés de manière à ce que les négociations soient à présent uniquement axées sur les biens, les autres points devant être discutés à une date ultérieure. Si nous adoptions la même approche avec le cycle de développement de Doha, nous pourrions peut-être obtenir un certain succès là aussi, car c’est la raison pour laquelle il a échoué à de nombreuses reprises jusqu’à maintenant. C’est pour cela que l’OMC a échoué et c’est pour cela que le cycle de développement de Doha a échoué, parce que la Commission insiste toujours pour envoyer le même message. Ce message dit: «Vous devez comprendre que nous ne voulons que le meilleur pour vous, et si vous ne saisissez pas ça, alors nous ne parviendrons pas à un accord». Heureusement, si nous regardons le rapport de ce Parlement – qui est, dans ce cas, beaucoup plus intelligent que la Commission – qui a été rédigé par mon collègue, M. Sturdy, en 2006, il est clair que le commissaire Mandelson pourrait avoir fait des concessions bien plus tôt sur les exigences sur lesquelles il doit à présent céder, et peut-être que nous n’aurions pas laissé les choses aller si loin. Vous vous êtes vous-même présenté devant nous en commission et nous vous avons interrogé tout à fait spécifiquement à ce sujet. Quelle a été votre réponse? Vous avez dit que le commissaire Mandelson faisait un travail remarquable! Franchement, le Conseil a aussi une responsabilité ici, étant donné qu’il devra adopter l’accord de partenariat au bout du compte. Il pourrait s’impliquer dans les négociations de temps en temps, plutôt que de se contenter de dire: «Nous laissons faire le commissaire jusqu’à ce qu’il arrive enfin à un résultat». Non, vous avez une responsabilité et, à mon avis, en ce qui concerne les APE, vous n’avez pas assumé cette responsabilité, du moins à en juger par vos déclarations à notre commission."@fr8
"Elnök asszony, az afrikai fejlesztéspolitika egyik nagyon fontos tényezője a kereskedelem, és a kereskedelem – ha megfelelően használják – természetesen segíthet csökkenteni a szegénységet és javítani az egészségügyi ellátást Afrikában. Segíthet javítani az oktatást és megszüntetni az írástudatlanságot. Azonban ezt nem tudja meg, ha úgy tekintenek rá, ahogy a Bizottság teszi. Nagy örömömre szolgál, hogy – akár a józan ész győzelme, akár az afrikai országok intenzív nyomásgyakorlása miatt – múlt hétfő óta a Bizottság eltérő megközelítést alkalmaz a gazdasági partnerségi megállapodások (EPA-k) kapcsán. Ennek eredményeképpen nincs több értelmetlen követelés viszonosságra a piaci liberalizáció terén és nincs több ragaszkodás a szingapúri kérdések beépítésére. Megegyezés született róla, hogy az egyedi témák nem szerepelnek, hogy a tárgyalások kizárólag az árukra összpontosítsanak, a többi kérdés pedig később kerül megvitatásra. Ha ugyanezt a megközelítést alkalmaznánk a dohai fejlesztési forduló kapcsán, akkor talán ott is elérnénk némi sikert, mivel mostanáig emiatt maradt el újra meg újra a siker. Ezért vallott kudarcot a WTO és a dohai fejlesztési forduló, mivel a Bizottság mindig ragaszkodik hozzá, hogy ugyanazt az üzenetet fogalmazzák meg. Így szól: „meg kell érteniük, hogy mi csak a legjobbat akarjuk Önöknek, és ha ezt nem értik meg, akkor nem lesz megállapodás”. Szerencsére ha egy pillantást vetünk a Parlament jelentésére – amely ez alkalommal sokkal okosabb, mint a Bizottság –, melyet képviselőtársam, Sturdy úr szövegezett meg még 2006-ban, egyértelmű, hogy Mandelson biztos úr jóval korábban engedhetett volna a követeléseknek, melyek előtt most meg kell hajolnia, és akkor talán nem fajult volna idáig a helyzet. Önök személyesen jelentek meg a bizottságunk előtt, és mi nagyon konkrét kérdéseket tettünk fel Önöknek. Mi volt az Önök válasza? Hogy Mandelson biztos úr nagyszerű munkát végez! Legyünk őszinték, itt a Tanácsnak is felelőssége van, mivel a folyamat végén neki kell aláírnia a partnerségi megállapodást. Néha-néha részt vehetett volna a tárgyalásokon, ahelyett, hogy azt mondta: „hagyjuk a biztosra, amíg végül elő nem áll valamivel”. Nem, Önök is felelősek és véleményem szerint a gazdasági partnerségi megállapodások terén Önök nem tettek eleget ennek a felelősségnek, legalábbis a bizottságunknak tett nyilatkozataik alapján ítélve."@hu11
". Signora Presidente, un elemento molto importante nella politica africana dello sviluppo è il commercio, e quest’ultimo, se impiegato in maniera adeguata, può ovviamente contribuire a ridurre la povertà e a migliorare l’assistenza sanitaria in Africa. Può favorire l’istruzione e l’eliminazione dell’analfabetismo. Tuttavia, non è in grado di agire nel modo previsto dalla Commissione. Sono molto lieto che, sia grazie al fatto che è prevalso il buon senso, sia per l’intensa pressione esercitata dai paesi africani, da lunedì scorso la Commissione abbia assunto un approccio differente agli accordi di partenariato economico (APE). Di conseguenza, non esistono più richieste assurde di reciprocità nella liberalizzazione del mercato, né l’insistenza sull’inclusione delle questioni di Singapore. Ora è presente un accordo per affrontare i singoli argomenti in modo che ora i colloqui s’incentrino esclusivamente sui beni, mentre le altre questioni saranno trattate in seguito. Qualora dovessimo proseguire il medesimo approccio con il ciclo di negoziati di Doha, allora forse potremmo ottenere alcuni successi anche in quest’ambito, poiché è il motivo per cui finora è ripetutamente fallito. E’ la ragione per cui l’OMC e il ciclo di negoziati di Doha non hanno avuto esito positivo, dal momento che la Commissione insiste sempre a inviare lo stesso messaggio, dicendo “occorre comprendere che vogliamo solo il meglio per voi, e se non lo capite, non raggiungeremo un accordo”. Per fortuna, se consideriamo la relazione di questo Parlamento, che in questo caso si è dimostrato più abile della Commissione, che è stata elaborata dal mio collega, l’onorevole Sturdy, nel 2006, è evidente che il Commissario Mandelson avrebbe potuto riconoscere molto le esigenze a cui ora deve piegarsi, e probabilmente non saremmo giunti a questo punto. Lei stesso è comparso di fronte a noi in sede di commissione e le abbiamo chiesto in merito in modo piuttosto specifico. Qual è stata la sua risposta? Ha affermato che il Commissario Mandelson sta svolgendo un ottimo lavoro! Francamente, anche il Consiglio ha la sua responsabilità al proposito, considerato che dovrà appoggiare l’accordo di partenariato al termine del processo. Potrebbe partecipare ai negoziati una volta ogni tanto, anziché ribadire semplicemente, “lasceremo che il Commissario proceda finché, alla fine, non giungerà a un risultato”. No, lei ha una responsabilità e, mio parere, quando si tratta di APE, non l’ha soddisfatta, almeno a giudicare dalle sue dichiarazioni alla nostra commissione."@it12
"Gerb. pirmininke, labai svarbus vystymosi politikos veiksnys Afrikoje yra prekyba, kuri padėtų mažinti skurdą ir tobulinti sveikatos apsaugą Afrikoje. Tinkamai plėtojama prekyba leistų skatinti švietimą ir kovoti su neraštingumu. Vis dėlto ji negali to pasiekti taip, kaip tai atrodo Komisijai. Man labai malonu – nes nugalėjo sveikas protas arba todėl, kad Afrikos šalių spaudimas tapo toks didelis – kad nuo praėjusio pirmadienio Komisija laikosi kitokio požiūrio į Ekonominės partnerystės susitarimus (EPS). Dėl to nebeliko nepagrįstų reikalavimų dėl rinkos liberalizavimo abipusiškumo ir poreikio atsižvelgti į Singapūro klausimus. Dabar sutarta, kad derybos vyks atskirais klausimais pirmiausia dėl prekių, o kiti klausimai bus svarstomi vėliau. Jei mes būtume šį požiūrį taikę Dohos plėtrai, mes taip pat būtume galėję pasiekti tam tikros sėkmės, tačiau iki šiol mums to nepavyko. Dėl tokios Komisijos pozicijos nesėkmė ištiko PPO ir Dohos plėtrą, nes Komisija siunčia vis tą pačią žinią. Ši žinia yra tokia: „Jūs turite suprasti, kad mes norime jums tik gero, ir jei jūs to nesuprantate, jokios sutarties nebus“. Laimei, jei mes žvelgsime į šio Parlamento pranešimą – kuris šiuo atveju yra daug protingesnis negu Komisijos – kurio projektą parengė mano kolega R. Sturdy 2006 m., aišku, kad Komisijos narys P. Mandelson turėjo gerokai anksčiau laikytis reikalavimų, kuriems jis įsipareigojo tik dabar, ir galbūt mes nebūtume nuėję taip toli. Jūs pats kalbėjote mūsų komitete ir mes jūsų konkrečiai apie tai klausėme. Koks buvo jūsų atsakymas? Jūs pasakėte, kad Komisijos narys P. Mandelson darbą atliko puikiai! Atsakomybė taip pat tenka ir Tarybai, turint omenyje tai, kad ji turės pritarti partnerystės susitarimui proceso pabaigoje. Ji galėtų laikas nuo laiko dalyvauti derybose, o ne paprasčiausiai sakyti „mes patikėsime tai Komisijos nariui, gal jis pagaliau kažką nuspręs“. Ne, atsakomybė dėl EPS, manau, tenka ir jums, jūs nepateisinote pasitikėjimo, bent sprendžiant iš jūsų pareiškimų mūsų komitete."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, ļoti nozīmīgs faktors Āfrikas attīstības politikā ir tirdzniecība, un tirdzniecība, ja to izmanto, kā nākas, protams, var palīdzēt samazināt nabadzību, kā arī uzlabot veselības aprūpi Āfrikā. Tā var palīdzēt uzlabot izglītību un izskaust analfabētismu. Tomēr tā nevar neko pasākt tā, kā uzskata Komisija. Mani ļoti priecē, ka — vai nu tāpēc, ka veselais saprāts ir ņēmis virsroku, vai tāpēc, ka Āfrikas valstu izdarītais spiediens ir kļuvis tik milzīgs — no pagājušās pirmdienas Komisijai ir cita pieeja ekonomiskās partnerības nolīgumiem (EPA). Tādēļ vairs nav bezjēdzīgu prasību par savstarpību tirgus liberalizāciju, un vairs netiek uzstāts, ka būtu jāiekļauj Singapūras problēmas. Tagad ir vienošanās, ka atsevišķi temati tiks izņemti, lai sarunās varētu koncentrēties tikai uz precēm, citus jautājumus atstājot vēlākām diskusijām. Ja šo pašu pieeju izmantosim Dohas attīstības programmas kārtai, tad varbūt mēs varētu gūt panākumus arī tur, jo tieši tāpēc tā līdz šim ir vairākkārt cietusi neveiksmi. Tāpēc PTO ir cietusi neveiksmi, un Dohas attīstības programmas kārta ir cietusi neveiksmi, jo Komisija vienmēr uzstājīgi vēlas paust vienu un to pašu domu, proti: „Ir jāsaprot, ka mēs tikai vēlamies jums sniegt to labāko, un, ja jūs to nesaprotat, tad mēs nespēsim vienoties.” Par laimi, ja mēs pavērojam šī Parlamenta ziņojumu — kas šajā gadījumā bija daudz labāks nekā Komisijas sniegtais — , kura projektu veidoja mans kolēģis kungs 2006. gadā, ir skaidrs, ka komisārs daudz agrāk būtu piekāpies prasībām, kuru priekšā viņam tagad ir jāliecas, un varbūt viss nebūtu tik tālu nonācis. Jūs pati nācāt uz komiteju, un mēs jums par to jautājām. Kāda bija jūsu atbilde? Jūs teicāt, ka komisārs darbojas nevainojami! Ja godīgi, Padomei arī ir jāuzņemas atbildība, ņemot vērā, ka tai nāksies piekrist partnerības nolīgumam procesa beigās. To reizēm varētu iesaistīt sarunās, nevis vienkārši teikt: „Mēs ļausim komisāram turpināt iesākto, līdz viņš beidzot kaut ko izdomās.” Nē, jums ir jāuzņemas atbildība, un, manuprāt, runājot par ekonomiskās partnerības nolīgumiem, jūs neesat paveikusi šo pienākumu, vismaz spriežot pēc jūsu paziņojumiem mūsu komitejai."@lv13
"Frau Präsidentin! Ein ganz wichtiger Faktor für die afrikanische Entwicklungspolitik ist der Handel. Und Handel kann natürlich, wenn er richtig angesetzt wird, durchaus Hilfe leisten, um Armut zu minimieren, und er kann Hilfe leisten, dass die Gesundheitsvorsorge in Afrika verbessert wird. Er kann Hilfe leisten, dass die Bildung besser wird. Er kann Hilfe leisten, dass das Analphabetentum zurückgedrängt wird. Aber nicht so, wie die Kommission den Handel bisher verstanden hat. Ich bin heilfroh, dass entweder, weil der Verstand gesiegt hat oder weil der Druck der afrikanischen Staaten so stark geworden ist, jetzt seit Montag ein anderes Herangehen der Kommission bezüglich der ökonomischen Partnerschaftsabkommen durchgreift, dass nämlich nicht mehr unsinnige Forderungen nach Reziprozität der Öffnung der Märkte gestellt werden, dass nicht mehr darauf bestanden wird, dass die Singapur-Ziele Bestandteil werden, dass man damit einverstanden ist, einzelne Themen herauszunehmen und jetzt nur noch über die redet und dann zu einem späteren Zeitpunkt über die anderen Dinge. Wenn man den gleichen Weg auch noch bei der Doha-Entwicklungsrunde geht, dann hat man vielleicht auch dort Erfolg, denn daran ist es ja bisher immer gescheitert. Daran ist die WTO gescheitert, daran ist die Entwicklungsrunde von Doha gescheitert, weil die Kommission immer darauf besteht: Ihr müsst begreifen, wir wollen nur das Gute für euch, und wenn ihr das nicht begreift, dann kriegen wir kein Abkommen. Zum Glück! Wenn man sich den Bericht dieses Parlaments – das in diesem Falle viel klüger war als die Kommission – anschaut, den mein Kollege Sturdy 2006 ausgearbeitet hat, dann wird klar: Auf die Forderungen, auf die sich Kommissar Mandelson jetzt einlassen musste, hätte er viel früher freiwillig eingehen können, und wir hätten es nicht so weit kommen lassen. Auch Sie waren bei uns im Ausschuss, und wir haben Sie genau befragt. Was haben Sie gesagt? Kommissar Mandelson macht alles wunderbar! Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, auch der Rat hat eine Verantwortung, er muss nämlich zum Schluss dem Partnerschaftsabkommen zustimmen. Er kann sich durchaus auch einmal zwischenzeitlich in die Verhandlungen einmischen, und nicht einfach sagen, wir lassen den Kommissar jetzt einmal machen, bis er irgendwann etwas fertigbringt. Nein, Sie haben eine Verantwortung, und ich finde, bezüglich der EPA. sind Sie dieser nicht nachgekommen, zumindest nach Ihren Aussagen bei uns im Ausschuss zu schließen."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, een zeer belangrijk onderdeel van Afrikaans ontwikkelingsbeleid is handel, en handel kan, mits correct gebruikt, helpen om armoede terug te dringen en de gezondheidszorg in Afrika te verbeteren. Handel kan helpen het onderwijs te verbeteren en analfabetisme uit te roeien. Alleen het soort handel dat de Commissie voor ogen heeft, kan dat niet. Ik ben erg verheugd dat de Commissie – hetzij door een overwinning van het gezond verstand, hetzij door de inmiddels zware druk van de Afrikaanse landen – sinds afgelopen maandag een andere benadering van de economische partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) heeft aangenomen. Hierdoor zijn er geen onzinnige eisen voor wederkerigheid op het gebied van marktliberalisering meer en wordt er niet meer aangedrongen op de opneming van de Singapore-kwesties. Nu is er overeengekomen dat afzonderlijke thema’s weggelaten zullen worden zodat de besprekingen zich kunnen concentreren op goederen en andere kwesties later aan bod kunnen komen. Als we de Doha-ontwikkelingsronde op dezelfde manier benaderen, kunnen we daar misschien ook enige vorderingen maken, want dit is waarop het herhaaldelijk is stukgelopen. De WHO en de Doha-ontwikkelingsronde zijn immers gestrand omdat de Commissie altijd vasthoudt aan dezelfde boodschap. Zij zegt: “Je moet begrijpen dat we alleen willen wat het beste voor jou is en als je dat niet inziet, kunnen we geen overeenkomst sluiten.” Uit het verslag van het Parlement – dat in dit geval veel slimmer was dan de Commissie – dat in 2006 door mijn collega de heer Sturdy is opgesteld, blijkt gelukkig dat commissaris Mandelson allang de eisen had kunnen inwilligen waarvoor hij nu alsnog het hoofd moet buigen, en dan hadden we het misschien allemaal niet zo ver laten komen. U bent zelf tijdens een commissievergadering voor ons verschenen en toen hebben we u er zeer nadrukkelijk naar gevraagd. En wat was uw antwoord? U zei dat commissaris Mandelson het geweldig deed! Feit is dat de Raad hier ook een verantwoordelijkheid heeft, aangezien deze aan het eind van het proces zijn steun moet verlenen aan de partnerschapsovereenkomsten. De Raad zou zich ook af en toe eens in de onderhandelingen kunnen mengen in plaats van simpelweg te zeggen: “We laten de commissaris zijn gang gaan tot hij eindelijk eens met iets komt.” Nee, u hebt een verantwoordelijkheid en als het om de EPO’s gaat, hebt u deze verantwoordelijkheid naar mijn mening niet genomen, tenminste niet als ik afga op uw verklaringen aan onze commissie."@nl3
"Pani przewodnicząca! Czynnikiem bardzo ważnym dla polityki rozwoju Afryki jest handel, a handel, jeśli jest wykorzystywany poprawnie, może oczywiście pomóc zmniejszyć ubóstwo i polepszyć opiekę zdrowotną w Afryce. Może pomóc ulepszyć edukację oraz wyeliminować analfabetyzm. Jednakże nie może tego zrobić w sposób, w jaki widzi to Komisja. Jestem bardzo zadowolony, że - albo ponieważ wygrał zdrowy rozsądek, albo ponieważ nacisk ze strony krajów afrykańskich tak się wzmógł - od zeszłego poniedziałku Komisja przyjmuje inne podejście do umów o partnerstwie gospodarczym (UPG). W rezultacie nie pojawiają się już nonsensowne żądania wzajemności w liberalizacji rynku ani nalegania na uwzględnienie kwestii związanych z Singapurem. Jest teraz zgoda na to, że zrezygnuje się z poszczególnych tematów i rozmowy skupią się na towarach, a inne kwestie zostaną omówione później. Gdybyśmy mieli przyjąć to samo podejście w odniesieniu do dauhańskiej rundy rozwojowej, może również odnieślibyśmy sukces, ponieważ właśnie dlatego nie udawała się ona do tej pory. Dlatego nie udało się WTO i nie udała się dauhańska runda rozwojowa, ponieważ Komisja zawsze nalega na wysłanie tej samej wiadomości. Mówi: „musicie zrozumieć, że my tylko chcemy dla was najlepiej i jeśli tego nie zrozumiecie, nie dojdziemy do porozumienia”. Na szczęście jeśli spojrzymy na sprawozdanie tego Parlamentu - które w tym wypadku było dużo rozsądniejsze od sprawozdania Komisji - sporządzonego przez mojego kolegę, pana Sturdy'ego w 2006 r., jasne jest, że komisarz Mandelson mógł znacznie wcześniej zgodzić się na żądania, którym teraz musi się kłaniać i być może nie pozwolilibyśmy, aby sytuacja zaszła tak daleko. Osobiście pojawił się pan przed nami w Komisji i całkiem dokładnie pytaliśmy się pana o to. Jaka była pana odpowiedź? Powiedział pan, że komisarz Mandelson świetnie wypełnia swoje zadania. Szczerze powiedziawszy, Rada też ponosi tutaj odpowiedzialność, z uwagi na fakt, że będzie musiała zatwierdzić umowę o partnerstwie na koniec procesu. Mogłaby ona czasem zaangażować się w negocjacje, niż po prostu mówić: „pozwolimy się tym zajmować komisarzowi, aż w końcu do czegoś dojdzie”. Nie, jest pan odpowiedzialny i moim zdaniem, jeśli chodzi o umowy o partnerstwie gospodarczym, nie sprostał pan tej odpowiedzialności, przynajmniej biorąc pod uwagę to, co mówił pan naszej Komisji."@pl16
"Senhora Presidente, um factor muito importante na política de desenvolvimento em África é o comércio, e o comércio, se for usado convenientemente, pode naturalmente ajudar a reduzir a pobreza e pode também ajudar a melhorar os cuidados de saúde em África. Pode ajudar a melhorar a educação e a acabar com a iliteracia. Contudo, não pode fazê-lo se for praticado da forma preconizada pela Comissão. Fico muito satisfeito por ver que - ou por ter prevalecido o bom senso ou por causa da crescente pressão exercida pelos países africanos - a Comissão mudou, desde a passada segunda-feira, a sua abordagem em relação aos Acordos de Parceria Económica (APE). Assim, deixou de fazer exigências absurdas de reciprocidade na liberalização dos mercados e deixou de insistir na inclusão dos objectivos de Singapura. Ficou acordado que determinados tópicos serão excluídos das negociações, passando as mesmas a concentrar-se unicamente nas mercadorias, deixando o debate dos outros assuntos para mais tarde. Se adoptássemos a mesma abordagem na Ronda de Doha para o Desenvolvimento, talvez também conseguíssemos concluí-la com êxito, pois tem sido esse o motivo dos seus sucessivos fracassos. Foi por isso que falhou a OMC e também a Ronda de Doha para o Desenvolvimento, porque a Comissão insiste em enviar sempre a mesma mensagem: "Têm de compreender que nós só queremos o melhor para vós e se não entenderem isso, não chegaremos a acordo". Felizmente, olhando para o relatório do Parlamento - que, neste caso, foi muito mais inteligente do que a Comissão - elaborado pelo meu colega deputado Sturdy em 2006, é evidente que o Senhor Comissário Mandelson poderia ter cedido muito antes às exigências que agora teve de aceitar, e talvez não tivéssemos deixado chegar as coisas a este ponto. O Senhor Presidente em exercício do Conselho também veio à nossa comissão parlamentar e nós fizemos-lhe perguntas específicas a este respeito. E qual foi a sua resposta? V. Ex.ª disse que o Senhor Comissário estava a fazer um excelente trabalho! Francamente, o Conselho também tem uma responsabilidade nesta matéria, já que lhe compete aprovar o Acordo de Parceria no final do processo. De vez em quando, também poderia envolver-se nas negociações em vez de se limitar a dizer "vamos esperar que o Comissário faça o seu trabalho e nos apresente algum resultado". Não, o Conselho tem uma responsabilidade e, em minha opinião, no que diz respeito aos APE, não a assumiu, pelo menos a avaliar pelas declarações que proferiu perante a nossa comissão parlamentar."@pt17
"Frau Präsidentin! Ein ganz wichtiger Faktor für die afrikanische Entwicklungspolitik ist der Handel. Und Handel kann natürlich, wenn er richtig angesetzt wird, durchaus Hilfe leisten, um Armut zu minimieren, und er kann Hilfe leisten, dass die Gesundheitsvorsorge in Afrika verbessert wird. Er kann Hilfe leisten, dass die Bildung besser wird. Er kann Hilfe leisten, dass das Analphabetentum zurückgedrängt wird. Aber nicht so, wie die Kommission den Handel bisher verstanden hat. Ich bin heilfroh, dass entweder, weil der Verstand gesiegt hat oder weil der Druck der afrikanischen Staaten so stark geworden ist, jetzt seit Montag ein anderes Herangehen der Kommission bezüglich der ökonomischen Partnerschaftsabkommen durchgreift, dass nämlich nicht mehr unsinnige Forderungen nach Reziprozität der Öffnung der Märkte gestellt werden, dass nicht mehr darauf bestanden wird, dass die Singapur-Ziele Bestandteil werden, dass man damit einverstanden ist, einzelne Themen herauszunehmen und jetzt nur noch über die redet und dann zu einem späteren Zeitpunkt über die anderen Dinge. Wenn man den gleichen Weg auch noch bei der Doha-Entwicklungsrunde geht, dann hat man vielleicht auch dort Erfolg, denn daran ist es ja bisher immer gescheitert. Daran ist die WTO gescheitert, daran ist die Entwicklungsrunde von Doha gescheitert, weil die Kommission immer darauf besteht: Ihr müsst begreifen, wir wollen nur das Gute für euch, und wenn ihr das nicht begreift, dann kriegen wir kein Abkommen. Zum Glück! Wenn man sich den Bericht dieses Parlaments – das in diesem Falle viel klüger war als die Kommission – anschaut, den mein Kollege Sturdy 2006 ausgearbeitet hat, dann wird klar: Auf die Forderungen, auf die sich Kommissar Mandelson jetzt einlassen musste, hätte er viel früher freiwillig eingehen können, und wir hätten es nicht so weit kommen lassen. Auch Sie waren bei uns im Ausschuss, und wir haben Sie genau befragt. Was haben Sie gesagt? Kommissar Mandelson macht alles wunderbar! Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, auch der Rat hat eine Verantwortung, er muss nämlich zum Schluss dem Partnerschaftsabkommen zustimmen. Er kann sich durchaus auch einmal zwischenzeitlich in die Verhandlungen einmischen, und nicht einfach sagen, wir lassen den Kommissar jetzt einmal machen, bis er irgendwann etwas fertigbringt. Nein, Sie haben eine Verantwortung, und ich finde, bezüglich der EPA. sind Sie dieser nicht nachgekommen, zumindest nach Ihren Aussagen bei uns im Ausschuss zu schließen."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, veľmi dôležitým faktorom v rámci africkej rozvojovej politiky je obchod a obchod, ak sa realizuje správnym spôsobom, môže naozaj pomôcť znížiť chudobu a takisto môže pomôcť zlepšiť zdravotnú starostlivosť v Afrike. Môže pomôcť zlepšiť vzdelávanie a môže pomôcť odstrániť negramotnosť. Nemožno to však dosiahnuť takým spôsobom, ako to vidí Komisia. Som veľmi potešený, že – buď preto, že zvíťazil zdravý rozum, alebo preto, že sa zintenzívnil tlak afrických krajín – Komisia má od minulého pondelka iný prístup k dohodám o hospodárskej spolupráci. Výsledkom je, že upustila od nezmyselných požiadaviek reciprocity v rámci liberalizácie trhu a už viac netrvá na začlenení singapurských záležitostí. Existuje dohoda, že jednotlivé záležitosti sa oddelia, takže rokovania sa teraz sústredia iba na tovar, a o ostatných záležitostiach sa bude rokovať neskôr. Ak by sme rovnaký prístup uplatnili aj v prípade kola rozvojových rokovaní v Dauhe, možno by sme takisto dosiahli určitý úspech, pretože toto je dôvodom ich doterajšieho opakovaného zlyhávania. WTO a kolo rozvojových rokovaní v Dauhe zlyhali preto, lebo Komisia vždy trvá na vysielaní toho istého odkazu. Hovorí, že „musíte si uvedomiť, že pre vás chceme len to najlepšie, a ak to nechápete, nedosiahneme dohodu“. Našťastie, ak sa pozrieme na správu tohto Parlamentu – ktorý bol v tomto prípade oveľa rozumnejší ako Komisia –, ktorú vypracoval môj kolega pán Sturdy v roku 2006, je jasné, že pán komisár Mandelson mohol oveľa skôr pripustiť požiadavku, pred ktorou sa teraz musí skloniť, a veci by sa možno nedostali tak ďaleko. Objavili ste sa pred nami vo výbore a dosť konkrétne sme sa vás na to pýtali. Aká bola vaša odpoveď? Povedali ste, že komisár Mandelson odviedol výbornú prácu! Aby som bol úprimný, Rada má v tomto prípade takisto zodpovednosť, vzhľadom na to, že na konci tohto procesu bude musieť schváliť dohodu o partnerstve. Radšej by sa mohla raz za čas zapojiť do rokovaní, a nie iba hovoriť, že „necháme komisára, aby pokračoval, kým s niečím konečne nepríde“. Nie, máte takisto zodpovednosť, a podľa môjho názoru ste túto zodpovednosť nenaplnili, pokiaľ ide o dohody o hospodárskom partnerstve, ak usudzujeme aspoň z vašich vyhlásení pre náš výbor."@sk19
"Gospa predsednica, zelo pomemben dejavnik v afriški razvojni politiki je trgovina, ki lahko, če se jo pravilno izkorišča, seveda pomaga pri zmanjševanju revščine in tudi pri izboljševanju zdravstvene oskrbe v Afriki. Lahko pomaga izboljšati izobrazbo in odpraviti nepismenost. Vendar tega ne more narediti na način, ki si ga predstavlja Komisija. Zelo sem vesel, da Komisija, naj bo zato, ker je prevladal zdrav razum, ali pa so pritiski afriških držav postali tako močni, od prejšnjega ponedeljka uporablja drugačen pristop v zvezi s sporazumi o gospodarskem partnerstvu. Posledično so se odpravile bolj nesmiselne zahteve po vzajemnosti v liberalizaciji trga in vztrajanje pri vključevanju singapurskih vprašanj. Zdaj obstaja sporazum, da se bo izvzelo posamične teme, da se bodo pogovori osredotočili le na blago, o drugih vprašanjih pa se bo razpravljalo kasneje. Če bi uporabili enak pristop v krogu pogajanj za razvoj iz Dohe, bi bili morda tudi tam uspešni, saj je iz tega razloga do zdaj vedno propadla. Zato ni uspelo Svetovni trgovinski organizaciji in krogu pogajanj za razvoj iz Dohe, ker Komisija vedno vztraja pri podajanju istega sporočila. Pravi: „Razumeti morate, da za vas hočemo le najboljše, in če tega ne razumete, ne bomo podpisali sporazuma.“ Na srečo je jasno, če si ogledamo poročilo tega parlamenta – ki je bil v tem primeru veliko pametnejši od Komisije – ki ga je sestavil moj kolega gospod Sturdy že leta 2006, da bi se lahko komisar Mandelson že veliko prej strinjal z zahtevami, ki se jim mora sedaj ukloniti, in morda ne bi dopustili, da gre položaj tako daleč. Vi osebno ste nastopili pred nami v odboru in o tem smo vas podrobno spraševali. Kako ste odgovorili? Rekli ste, da gre komisarju Mandelsonu odlično. Odkrito rečeno ima tudi Svet odgovornost, saj bo moral podpreti partnerski sporazum na koncu postopka. Lahko bi občasno sodeloval v pogajanjih, ne pa le rekel, da bo komisarju pustil nadaljevati, dokler se ne bo česa domislil. Ne, nosite odgovornost, in v mojih očeh je v zvezi s sporazumi niste izpolnili, če sklepam po vaših izjavah našemu odboru."@sl20
"Fru talman! En mycket viktig faktor i den afrikanska utvecklingspolitiken är handel. Rätt använd kan handeln givetvis bidra till att minska fattigdomen och också främja en bättre hälsovård i Afrika. Handel kan bidra till att förbättra utbildningen och till att utrota analfabetismen. Men handeln kan inte bidra till detta på det sätt som kommissionen anser. Jag är mycket glad över att kommissionen – antingen för att sunda förnuftet har segrat eller för att de afrikanska ländernas påtryckningar har blivit för starka – sedan i måndags har en annan syn på de ekonomiska partnerskapsavtalen. Följden är att det nu är slut på meningslösa krav på ömsesidighet i liberaliseringen av marknader och på att Singaporefrågorna ska inkluderas. Nu råder enighet om att man ska lyfta bort särfrågorna så att samtalen nu bara inriktas på varor. Övriga frågor ska tas upp vid ett senare tillfälle. Om vi skulle välja samma angreppssätt för Doharundan så skulle vi kanske kunna nå samma framgång där, för det här är anledningen till att den ständigt har misslyckats hittills. Det är därför WTO har misslyckats och det är därför Doharundan har misslyckats, eftersom kommissionen alltid insisterar på att sända samma budskap. Den säger: ”Ni måste förstå att vi bara vill ert bästa, och om ni inte inser det så kommer vi inte att få någon överenskommelse.” Om vi tittar på parlamentets betänkande, som min kollega Robert Sturdy utarbetade 2006 – och i det här fallet var parlamentet mycket smartare än kommissionen – står det klart att kommissionsledamot Peter Mandelson långt tidigare skulle ha kunnat gå med på de krav som han nu måste böja sig för. Då hade vi kanske inte låtit saker och ting gå så här långt. Ni har själv besökt vårt utskott och vi frågade er då specifikt om detta. Vad svarade ni? Ni sa att kommissionsledamot Peter Mandelson gör ett fantastiskt jobb! Uppriktigt sagt har också rådet ett ansvar här, eftersom det kommer att behöva godkänna partnerskapsavtalet när processen är slutförd. Rådet skulle kunna engagera sig i förhandlingarna någon gång ibland, i stället för att bara säga: ”Vi låter kommissionsledamoten hålla på tills han finner på något till slut.” Nej, ni har ett ansvar, och jag anser att ni inte har levt upp till detta ansvar när det gäller de ekonomiska partnerskapsavtalen, åtminstone inte av era uttalanden inför vårt utskott att döma."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"goods"18,15,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph