Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-318"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.39.3-318"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kacin hat einen Bericht vorgelegt, der unsere größte Zustimmung gefunden hat. Wir haben gemeinsam viel daran gearbeitet. Ich möchte auf die Einzelheiten daher nicht mehr eingehen und nur einige persönliche Bemerkungen machen. Zu spät haben die demokratischen Kräfte den radikalen Schnitt mit der Ära Milošević gemacht – viel zu spät. Das heißt, die Kooperation mit dem Haager Tribunal wurde nicht seriös und glaubhaft aufgenommen. Deswegen haben wir unsere Zusammenarbeit im Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen spät begonnen, dann unterbrochen, wieder aufgenommen, und nun warten wir wieder. Also, der Weg in die EU ist vorprogrammiert und die Kapazität Serbiens ist vorhanden, aber es muss schon einiges selbst leisten. Wie eine dunkle Wolke hängt das ungelöste Kosovo-Problem über der Politik Serbiens und lähmt sie. Wer leidet darunter? Ganz besonders die junge Generation. Nach einem Embargo, dem Nato-Bombardement – und beides haben die Serben Herrn Milošević zu verdanken und nicht den demokratischen Kräften, die jetzt an der Regierung sind – schaut diese Jugend jetzt schon wieder auf ein schier unlösbares Problem, nämlich die Kosovo-Frage. Darunter leidet auch die effiziente politische Tagesarbeit, und das arbeitet den Radikalen – und ihren Freunden da oben – in die Hände. Gott sei Dank wird jetzt endlich die Visaerleichterung Platz greifen, für die das Parlament schon so lange gefochten hat. Wir wünschen uns eine baldige Teilnahme junger Serben an unseren Bildungs- und Jugendprogrammen, die wir ja ab dem Jahr 2007 geöffnet haben. Ich möchte auch einmal loben, dass die begrüßenswerte Arbeit des Wojwodiner Regionalparlaments im Bereich der Toleranz und der Jugendzusammenarbeit gerade groß Platz greift. In der Donau-Region haben sich in diesem Jahr ganz viele junge Menschen zusammengefunden. Es ist eine wunderbare Arbeit für Toleranz und Zusammenleben geworden. Es gibt in Serbien viel Sehnsucht nach Normalität. Die Politiker sollten mehr für die Gegenwart und für die Zukunft tun und die Vergangenheit endlich dort lassen, wo sie ist. Deswegen müssen sie mehr für die Verbesserung des täglichen Lebens der Bevölkerung tun, damit die ihnen nicht wegläuft."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, pan Kacin předložil zprávu, která v tomto Parlamentu získala širokou podporu. Mnozí z nás k tomuto úsilí přispěli. Proto nemám v úmyslu hovořit o detailech, ale jen bych rád vyjádřil osobní připomínky. Srbské demokratické síly ukončily radikální éru Miloševiče velmi pozdě, příliš pozdě. Z tohoto důvodu se spolupráci s tribunálem v Haagu nepřipisoval velký a důvěryhodný význam, a proto se odložila spolupráce týkající se stabilizační a asociační dohody, později se zrušila, potom se obnovila a nyní opět čekáme. Jinými slovy, cesta Srbska směrem k EU je už nyní naplánovaná a Srbsko má kapacitu, ale nepotřebuje vynakládat své vlastní úsilí. Nevyřešená otázka Kosova visí nad srbskou politikou jako tmavý mrak a má paralyzující účinek. Kdo v důsledku toho trpí? Odpověď je jednoduchá: mladá generace. Po embargu a bombardovaní NATO – a Srbové by měli za oboje poděkovat panu Miloševičovi, ne demokratickým silám, které jsou v současnosti ve vládě – mladá generace nyní čelí dalšímu nepřekonatelnému problému, tedy Kosovu. Mezitím trpí účinná politická práce, což nahrává radikálům a jejich kumpánům v nejvyšších funkcích. Naštěstí situaci zmírní zjednodušení vízového režimu a právě za to jsme dlouho v Parlamente vedli kampaň. Chceme, aby se mladí Srbové zúčastňovali vzdělávacích programů pro mládež, které jsme zpřístupnili s platností od roku 2007. Zároveň bych rád vzdal poklonu velmi pozitivní práci, kterou vykonal regionální parlament ve Vojvodině, pokud jde o toleranci a spolupráci mládeže, jež má velký vliv. V oblasti Dunaje se tento rok setkalo obrovské množství mladých lidí, což je skvělý příklad odhodlanosti k toleranci a mírovým společenským vztahům. V Srbsku převládá velká touha po normálním fungování. Politici by měli dělat víc pro současnost a budoucnost a minulost by měli nechat za sebou. Také by měli dělat mnohem víc pro zlepšení každodenního života obyčejných lidí a měli by zabezpečit, aby neztráceli obecnou lidovou podporu."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Hr. Kacin har fremlagt en betænkning, der har opnået meget bred støtte her i Parlamentet. Flere af os bidrog til arbejdet. Derfor har jeg ikke tænkt mig at gå ind i de finere detaljer, men vil blot fremføre et par personlige bemærkninger. Serbiens demokratiske kræfter var for længe om at bryde grundlæggende med Milosevic-æraen, alt for længe. Resultatet var, at der ikke blev taget alvorligt og troværdigt hånd om samarbejdet med tribunalet i Haag, hvilket var grunden til, at samarbejdet i stabiliserings- og associeringsaftalen også blev forsinket, derefter suspenderet, derefter genoptaget, og nu venter vi igen. Med andre ord er Serbiens vej til EU allerede planlagt, og Serbien har evnen, men landet er trods alt nødt til at gøre en indsats selv. Det uløste spørgsmål om Kosovo hænger som en mørk sky over serbisk politik og har en lammende virkning. Hvem er det, der lider under følgerne? Det er nemt at svare på: den unge generation. Efter embargoen og NATO's bombning - og serberne kan takke hr. Milosevic for begge dele, ikke de demokratiske kræfter, der sidder i regering i dag - står de unge over for endnu et uhåndterligt problem, nemlig Kosovo. Det hæmmer også effektivt det politiske arbejde, hvilket er vand på møllen for de radikale og deres håndgangne mænd i toppen. Heldigvis vil visumlempelsen endelig give et pusterum, og det er noget, vi i Parlamentet længe har talt for. Vi vil gerne meget snart se unge serbere deltage i vores uddannelses- og ungdomsprogrammer, som vi åbnede for med virkning fra 2007. Jeg vil også gerne hylde det meget positive arbejde, det regionale parlament i Vojvodina udfører i forhold til tolerance og ungdomssamarbejde, og som har en betydelig virkning. Rigtig mange unge er mødtes i Donauregionen i år, og det er et selv om eksempel på engagement i tolerance og fredelige sociale relationer. Der er stor længsel efter normale tilstande i Serbien. Politikerne burde gøre mere for nutiden og fremtiden og lade fortid være fortid. De burde også gøre meget mere for at forbedre almindelige menneskers dagligdag for at sikre, at de ikke mister den folkelige opbakning."@da2
"Kύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Kacin παρουσίασε μια έκθεση την οποία στηρίζει ευρέως το Σώμα. Κάποιοι από εμάς συμβάλαμε σε αυτήν την προσπάθεια. Συνεπώς δεν σκοπεύω να συζητήσω τις λεπτομέρειες, αλλά απλώς θα ήθελα να κάνω ορισμένα προσωπικά σχόλια. Οι δημοκρατικές δυνάμεις της Σερβίας άργησαν πάρα πολύ να έρθουν σε ριζική ρήξη με την εποχή Milošević, πάρα πολύ. Συνεπώς, ο χειρισμός της συνεργασίας με το Δικαστήριο της Χάγης δεν έγινε με σοβαρότητα και αξιοπιστία, γι’ αυτό το λόγο η συνεργασία στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης καθυστέρησε, έπειτα αναβλήθηκε, ύστερα ξανάρχισε και τώρα είμαστε ξανά σε αναμονή. Με άλλα λόγια, η πορεία της Σερβίας προς την ΕΕ έχει ήδη δρομολογηθεί και η Σερβία έχει τη δυναμική αλλά πρέπει να κάνει προσπάθειες από μόνη της. Το άλυτο ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου κρέμεται σαν μαύρο σύννεφο πάνω από την σερβική πολιτική και οδηγεί στην παράλυση της διαδικασίας. Ποιος υποφέρει τελικά; Είναι εύκολο να απαντήσει κανείς: η νέα γενιά. Μετά το εμπάργκο και τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ – και οι Σέρβους πρέπει να ευχαριστούν τον κ.  και για τα δύο, όχι τις δημοκρατικές δυνάμεις που βρίσκονται τώρα στην εξουσία – οι νέοι αντιμετωπίζουν τώρα ένα άλλο δύσκολο πρόβλημα, το Κοσσυφοπέδιο. Πρόκειται επίσης για ένα εμπόδιο στο αποτελεσματικό πολιτικό έργο, παίζοντας το παιχνίδι των ριζοσπαστών και των ισχυρών φίλων τους. Ευτυχώς, η διευκόλυνση των θεωρήσεων θα απελευθερώσει κάπως την κατάσταση, και αυτό είναι κάτι για το οποίο εμείς στο Κοινοβούλιο προσπαθούμε εδώ και καιρό. Θέλουμε να δούμε τους νέους Σέρβους πολύ σύντομα να συμμετέχουν στα προγράμματα εκπαίδευσης και νεολαίας μας, τα οποία ανοίξαμε από το 2007. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο πολύ θετικό έργο το οποίο ανέλαβε το τοπικό κοινοβούλιο της Vojvodina σε σχέση με την ανοχή και την συνεργασία των νέων, το οποίο έχει σημαντικό αντίκτυπο. Πολλοί νέοι συναντήθηκαν φέτος στην περιοχή του Δούναβη κι αυτό αποτελεί ένα έξοχο παράδειγμα δέσμευσης για ανοχή και ειρηνικές κοινωνικές σχέσεις. Υπάρχει μεγάλη επιθυμία για ομαλότητα στη Σερβία. Οι πολιτικοί θα πρέπει να κάνουν περισσότερα στο παρόν και στο μέλλον και θα πρέπει να αφήσουν πίσω τους το παρελθόν. Θα πρέπει επίσης να κάνουν περισσότερα για να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων, να διασφαλίσουν ότι δεν χάνουν την λαϊκή υποστήριξη."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, Mr Kacin has presented a report which has attracted very broad support in the House. A number of us contributed to that effort. I therefore do not intend to discuss the finer points of detail, but would simply like to make various comments in a personal capacity. Serbia’s democratic forces were too late in making the radical break with the Milošević era, much too late. As a result, cooperation with the Hague Tribunal was not addressed seriously and credibly, which was why cooperation within the Stabilisation and Association Agreement was also delayed, then suspended, then resumed, and now we are waiting again. In other words, Serbia’s path to the EU is already mapped out and Serbia has the capacity, but it does need to make efforts of its own. The unresolved Kosovo issue hangs like a dark cloud over Serbian politics and is having a paralysing effect. Who is suffering as a result? That is easy to answer: the young generation. After the embargo and the NATO bombing – and the Serbs have Mr Milošević to thank for both of them, not the democratic forces which are in government today – young people now face another intractable problem, namely Kosovo. This is impeding efficient political work as well, which plays straight into the hands of the radicals and their cronies at the top. Thankfully, visa facilitation will finally create some breathing space, and this is something which we in Parliament have long been campaigning for. We want to see young Serbs participating very soon in our education and youth programmes which we opened up with effect from 2007. I would also like to pay tribute to the very positive work being undertaken by the Vojvodina regional parliament in relation to tolerance and youth cooperation, which is having a major impact. A great many young people have come together in the Danube region this year, and this is a marvellous example of a commitment to tolerance and peaceful social relations. There is a great longing for normality in Serbia. Politicians should be doing more for the present and the future and should leave the past behind. They should also be doing much more to improve the daily lives of ordinary people, to ensure that they do not lose popular support."@en4
"Señor Presidente, Señorías, el señor Kacin ha presentado un informe que ha obtenido un apoyo muy amplio en la Cámara. Algunos de nosotros han contribuido a ese esfuerzo. Por consiguiente, no pretendo discutir todos los detalles, pero simplemente quiero hacer varios comentarios a título personal. Las fuerzas democráticas de Serbia tardaron demasiado en romper radicalmente con la era de Milošević, demasiado tiempo. Como resultado, la cooperación con el Tribunal de la Haya no se planteó con seriedad y credibilidad, razón por la cual se retrasó también el Acuerdo de Estabilización y Asociación, que posteriormente se suspendió, luego se reanudó y ahora lo estamos volviendo a esperar. En otras palabras, el camino de Serbia a la UE está ya trazado y Serbia tiene la capacidad, pero también tiene que hacer su propio esfuerzo. La cuestión sin resolver de Kosovo pende como una nube oscura sobre los políticos serbios y está teniendo un efecto paralizante. ¿Y quién está sufriendo las consecuencias? Eso es fácil de responder: la generación joven. Después del embargo y del bombardeo de la OTAN ─y los serbios tienen que agradecer ambas cosas al señor Milošević, no las fuerzas democráticas que están hoy en el Gobierno─, los jóvenes se enfrentan ahora a otro problema de difícil manejo: el de Kosovo. Esa cuestión está dificultando también un trabajo político eficiente, que favorece directamente a los radicales y a sus simpatizantes. Afortunadamente, la facilitación de visados dará por fin un cierto respiro, y eso es algo que en el Parlamento hemos defendido desde hace mucho. Queremos que los jóvenes serbios participen en breve en nuestros programas de educación y juventud que pusimos en marcha en 2007. Quiero también que se reconozca el trabajo tan positivo que está realizando el Parlamento regional en Vojvodina en materia de tolerancia y cooperación de la juventud, y que está teniendo una gran repercusión. Muchos jóvenes se han reunido este año en la región del Danubio, y ese es un ejemplo maravilloso de su compromiso con la tolerancia y con las relaciones sociales pacíficas. En Serbia hay un gran anhelo de normalidad. Los políticos deberían estar haciendo más por el presente y el futuro, y dejar atrás el pasado. Deberían estar haciendo también mucho más por mejorar la vida diaria del ciudadano de la calle, para asegurarse de no perder apoyo popular."@es21
"Austatud juhataja, daamid ja härrad, Jelko Kacini raport on leidnud parlamendis laialdast toetust. Paljud meist olid selle koostamise juures. Seetõttu ei hakka ma arutlema üksikute punktide üle, vaid sooviksin lihtsalt teha mõned omapoolsed märkused. Serbia demokraatlikel jõududel läks kaua aega, et Miloševići ajale radikaalselt selg pöörata, liiga kaua. Selle tulemusena ei käsitletud koostööd Haagi kohtuga tõsiselt ja usutavalt ning seetõttu lükkus edasi ka koostöö stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu raames, mis kord peatati, siis jälle jätkati ja hetkel oleme jälle ootel. Teisisõnu, Serbia tee ELi on juba kaardistatud ja Serbia on selleks võimeline, aga peab selleks ise jõupingutusi tegema. Lahendamata Kosovo küsimus ripub kui tume pilv Serbia poliitikavaldkondade kohal ning sellel on halvav mõju. Kes selle tulemusena kannatab? Vastus on lihtne: noor põlvkond. Pärast embargot ja NATO pommirünnakuid – serblased peavad nende eest tänama härra Miloševići ja mitte praeguse valitsuse demokraatlikke jõudusid – on noortel praegu teine raskesti lahendatav probleem, nimelt Kosovo. See takistab ka tõhusat poliitilist tööd, mis mängib kaardid kätte radikaalidele ja nende kõrgel positsioonil olevatele semudele. Õnneks luuakse viisarežiimi lihtsustamisega lõpuks ometi mõningast hingamisruumi ja selle eest oleme me parlamendis kaua võidelnud. Me soovime, et noored serblased osaleksid peatselt meie haridus- ja noorsooprogrammides, mis algasid 2007. aastal. Samuti soovin esile tuua positiivsed aspektid, mida Vojvodina kohalik parlament on seoses sallivuse edendamise ja noortega koostöö küsimustes ette võtnud ning millel on oluline mõju. Paljud noored said sel aastal Danube’i piirkonnas kokku ja see on suurepärane näide tööst sallivuse ja rahumeelsetele sotsiaalsuhete nimel. Serbias on soov saavutada normaliseerunud olukord. Poliitikud peaksid tegema rohkem oleviku ja tuleviku heaks ning minevikule selja pöörama. Samuti peaksid nad palju rohkem tegema selleks, et tavainimeste igapäevaelu parandada, tagades sel viisil rahva toetuse säilimise."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Jelko Kacinin esittelemä mietintö on saanut laajaa kannatusta parlamentissa. Monet meistä osallistuivat sen laadintaan. En siksi aio käsitellä mietinnön yksityiskohtia, vaan haluaisin vain esittää erinäisiä henkilökohtaisia huomioita asiaan. Serbian demokraattiset voimat tekivät pesäeron Miloševićin kauteen liian myöhään, aivan liian myöhään. Sen johdosta yhteistyöhön Haagin tuomioistuimen kanssa ei ryhdytty vakavalla ja uskottavalla otteella, minkä vuoksi yhteistyö myös vakaus- ja assosiaatiosopimuksen puitteissa viivästyi ensin ja keskeytettiin sitten ennen sen uudelleen aloittamista, ja nyt odotamme jälleen edistymistä. Toisin sanoen, Serbian tie Euroopan unioniin on jo viitoitettu ja Serbialla on kykyä siihen, mutta myös sen itsensä on ponnisteltava sen eteen. Ratkaisematon Kosovon kysymys varjostaa mustan pilven lailla Serbian politiikkaa ja vaikuttaa lamauttavasti. Kuka tilanteesta kärsii? Siihen on helppo vastata: nuori sukupolvi. Kauppasulun ja Naton pommitusten jälkeen – joista molemmista serbit saavat kiittää Miloševićia eikä nykyisin hallituksessa istuvia demokraattisia voimia – nuorta sukupolvea odottaa jälleen uusi vaikea ongelma eli Kosovo. Se haittaa myös tehokasta poliittista työtä, mikä taas pelaa radikaalien ja näiden korkeamman tason liittolaisten pussiin. Viisumien myöntämisen helpottaminen luo onneksi viimeinkin hieman tilaa hengähtää, ja parlamentti on kauan kampanjoinut sen puolesta. Toivomme nuorten serbialaisten osallistuvan pikaisesti koulutus- ja nuoriso-ohjelmiin, jotka avattiin vuodesta 2007 alkaen. Haluan myös antaa tunnustusta Vojvodinan alueparlamentin erittäin myönteiselle toiminnalle suvaitsevaisuuden ja nuorisoyhteistyön alalla, millä on valtava vaikutus. Hyvin monet Tonavan alueen nuoret ovat kohdanneet toisensa kuluneen vuoden aikana, ja se on upea esimerkki sitoumuksesta suvaitsevaisuuteen ja rauhanomaisiin yhteiskuntasuhteisiin. Serbia kaipaa kipeästi normalisointia. Poliittisten päättäjien olisi tehtävä enemmän nykyhetken ja tulevaisuuden eteen ja jätettävä taakse menneisyys. Heidän olisi myös tehtävä enemmän tavallisten kansalaisten jokapäiväisen elämän parantamiseksi varmistaakseen kansan jatkuvan tuen."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, M. Kacin a présenté un rapport qui a reçu un très large soutien au sein de l’Assemblée. Certains d’entre nous ont contribué à cet effort. Je n’ai donc pas l’intention de débattre des plus petits points de détail, mais je voudrais simplement faire divers commentaires en mon nom propre. Les forces démocratiques de la Serbie ont mis trop longtemps à effectuer la rupture radicale avec l’ère Milošević, bien trop longtemps. En conséquence, la coopération avec le Tribunal de La Haye n’a pas été prise au sérieux et n’a pas reçu tout le crédit requis, et c’est la raison pour laquelle la coopération dans le cadre de l’accord de stabilisation et d’association a également été retardée, puis suspendue, puis reprise et, à présent, nous attendons à nouveau. Autrement dit, le chemin de la Serbie vers l’UE est déjà tracé et la Serbie a la capacité de le parcourir, mais elle doit faire des efforts par elle-même. La question irrésolue du Kosovo est suspendue, tel un nuage noir, au-dessus de la politique serbe et a un effet paralysant. Qui en souffre, en fin de compte? La réponse est facile: la jeune génération. Après l’embargo et les bombardements de l’OTAN – et les Serbes peuvent remercier M. Milošević pour cela, pas les forces démocratiques qui sont au gouvernement aujourd’hui – les jeunes gens sont à présent confrontés à un autre problème insoluble, à savoir le Kosovo. Cela entrave également le déroulement efficace du travail politique, ce qui fait directement le jeu des radicaux et de leurs copains au pouvoir. Heureusement, la facilitation des visas créera un peu d’espace pour respirer, et c’est quelque chose pour laquelle nous militons depuis longtemps au Parlement. Nous voulons voir de jeunes Serbes participer très bientôt à nos programmes pour l’éducation et la jeunesse que nous avons lancés avec succès en 2007. Je voudrais également rendre hommage au travail très positif actuellement entrepris par le parlement régional de Voïvodine en matière de tolérance et de coopération des jeunes, qui a un impact majeur. Énormément de jeunes gens se sont rassemblés dans la région du Danube cette année, et c’est un merveilleux exemple d’engagement envers la tolérance et des relations sociales pacifiques. Il y a une grande envie de normalité en Serbie. Les hommes politiques devraient en faire plus pour le présent et pour l’avenir et ils devraient laisser le passé derrière eux. Ils devraient également en faire plus afin d’améliorer la vie quotidienne des gens ordinaires, de manière à ne pas perdre le soutien de la population."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Kacin úr előadott egy jelentést, amely nagyon széles támogatásra talált a Parlamentben. Sokan közülünk hozzájárultak ehhez a munkához. Nem áll szándékomban belemenni az apró részletekbe, hanem egyszerűen a saját nevemben kívánok néhány észrevételt tenni. A szerbiai demokratikus erők túl későn szakítottak radikálisan a Milosevics-korszakkal, nagyon is túl későn. Ennek következtében a hágai bírósággal való együttműködéssel nem foglalkoztak komolyan és hitelesen, és ezért tolódott későbbre, majd került felfüggesztésre, utána pedig újraindításra a Stabilizációs és Társulási Megállapodás keretében történő együttműködés, most pedig ismét várunk. Másképp mondva Szerbia útja az Unióba már ki van jelölve és az ország rendelkezik a szükséges kapacitással, de saját erőfeszítéseket kell tennie. A megoldatlan koszovói kérdés sötét felhőként lebeg a szerb politika fölött és bénító hatással van rá. Ki szenved miatta? Erre könnyű válaszolni: a fiatal nemzedék. Az embargó és a NATO bombázása után – és a szerbek mindkettőt Milosevics úrnak köszönhetik, nem pedig a ma kormányon levő demokratikus erőknek – a fiataloknak most egy másik megoldhatatlan problémával kell szembenézniük, Koszovó kérdésével. Ez a hatékony politikai munkát is akadályozza, ami a radikális és a magas pozíciókat betöltő cimboráik malmára hajtja a vizet. Hála istennek, a vízumkönnyítés lélegzethez juttatja Szerbiát, és a Parlamentben már régóta küzdöttünk ezért. Nagyon hamar szeretnénk tanúi lenni annak, hogy szerb fiatalok vesznek részt oktatási és ifjúsági programjainkban, melyeket 2007-től számukra is elérhetővé teszünk. Szeretném elismerésemet kifejezni a vajdasági tartományi parlamentnek a tolerancia és az ifjúsági ügyek terén megvalósuló együttműködéshez, amely jelentős hatással bír. Nagyon sok fiatal gyűlt össze idén a Duna-régióban, és ez csodálatos példa a tolerancia és a békés társas kapcsolatok iránti elkötelezettségre. Szerbiában az emberek nagyon vágynak a normális életre. A politikusoknak többek kell tenniük a jelenért és a jövőért, a múltat pedig maguk mögött kell hagyni. Sokkal többet kell tenniük az emberek hétköznapi életének jobbá tételéért is, hogy így gondoskodjanak arról, hogy nem veszítik el az emberek támogatását."@hu11
". Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’onorevole Kacin ha presentato una relazione che ha attratto un sostegno molto ampio in quest’Aula. Alcuni di noi hanno contribuito a questo sforzo. Pertanto, non ho intenzione di discutere i dettagli, ma vorrei semplicemente esprimere diversi commenti in veste personale. Le forze democratiche della Serbia erano troppo in ritardo nel rompere radicalmente con l’era Milošević, oltremodo in ritardo. Di conseguenza, una cooperazione con il Tribunale dell’Aia non è stata considerata in modo serio e credibile, ragione per cui anche una collaborazione nell’accordo di stabilizzazione e associazione è stata rinviata, poi sospesa, quindi ripresa, e ora siamo nuovamente in attesa. In altre parole, il percorso della Serbia verso l’UE è già tracciato e la Serbia è dotata della capacità, ma ha bisogno di compiere sforzi propri. La questione irrisolta del Kosovo è sospesa come una nuvola minacciosa sulla politica serba e comporta un effetto paralizzante. Di conseguenza, chi ne subisce i danni? La risposta è semplice: la giovane generazione. Dopo l’embargo e il bombardamento della NATO, e i serbi devono ringraziare Milošević per entrambi, non le forze democratiche oggi al governo, adesso i giovani devono affrontare un altro problema, ovvero il Kosovo. Tale situazione sta altresì ostacolando un lavoro politico efficiente, che gioca a favore dei radicali e dei loro amici al potere. Per fortuna, la semplificazione nel rilascio dei visti offrirà finalmente un attimo di tregua, e si tratta di un aspetto per cui noi in Parlamento abbiamo condotto a lungo una campagna. Vorremmo vedere i giovani serbi partecipare molto presto ai nostri programmi in materia d’istruzione e gioventù che abbiamo avviato con effetto dal 2007. Vorrei inoltre lodare il lavoro molto positivo svolto dal Parlamento regionale diVojvodina in relazione a tolleranza e cooperazione giovanile, che sta avendo un grande impatto. Quest’anno molti giovani si sono riuniti nella regione del Danubio, e si tratta di un fantastico esempio di impegno a favore di tolleranza e relazioni sociali pacifiche. In Serbia c’è un gran desiderio di normalità. I politici dovrebbero adoperarsi maggiormente per il presente e il futuro e dovrebbero lasciarsi il passato alle spalle, nonché migliorare la vita quotidiana dei cittadini comuni, per garantire che non perdano il sostegno popolare."@it12
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, J. Kacin pateikė pranešimą, kuris sulaukė didelio palaikymo šiuose Rūmuose. Prie to prisidėjo ir dalis mūsų. Aš neketinu analizuoti įvairų smulkmenų, bet norėčiau pateikti kelias pastabas pagal savo kompetenciją. Serbijos demokratinės jėgos per vėlai nusprendė atsiriboti nuo S. Miloševičiaus eros. Į bendradarbiavimą su Tarptautiniu baudžiamuoju teisimu nebuvo žiūrima rimtai, todėl bendradarbiavimas pagal stabilizavimo ir asociacijos susitarimą taip buvo atidėtas, vėliau – suspenduotas ir vėl atnaujintas, o dabar mes vėl laukiame. Kitaip tariant, Serbijos kelias į ES jau suplanuotas ir Serbija turi visas galimybes, tačiau ji pati turi imtis pastangų. Neišspręsta Kosovo problema temdo Serbijos politiką ir ją paralyžiuoja. Kas dėl to kenčia? Atsakymas paprastas: jaunoji karta. Po embargo ir NATO bombardavimų – serbai už tai turėtų dėkoti S. Miloševičiui, o ne demokratinėms jėgoms, kurios šiandien yra valdžioje – jaunimas susidūrė su kita sunkiai išsprendžiama problema – Kosovu. Ši problema taip pat trukdo veiksmingam politiniam darbui ir tuo puikiai pasinaudoja radikalai ir jų artimiausi draugai valdžioje. Laimei, vizų režimo supaprastinimas leis šiek tiek atsikvėpti ir Parlamentais seniai už jį agitavo. Mes norime, kad jaunieji serbai galėtų greitai dalyvauti mūsų švietimo ir jaunimo programose, kurios pradėtos įgyvendinti 2007 m. Aš taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į darbą, kurio ėmėsi Vojvodinos regioninis parlamentas, skatindamas toleranciją ir jaunimo bendradarbiavimą, ir kuris turi didelį poveikį. Daug jaunimo susirinko šiemet Dunojaus regione. Tai yra puikus įsipareigojimo tolerancijai ir taikiems socialiniams santykiams pavyzdys. Serbijoje labai ilgimasi normalaus gyvenimo. Politikai turėtų labiau pasistengti dėl dabarties ir rytojaus ir pamiršti praeitį. Jie taip pat turėtų labiau pasistengti, kad pagerintų paprastų žmonių kasdienį gyvenimą ir neprarastų visuomenės paramos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi kungs ir iepazīstinājis ar ziņojumu, kas ir guvis plašu Parlamenta atbalstu. Daudzi no mums ir devuši savu artavu tajā. Tāpēc es nevēlos pārrunāt šo jautājumu detalizētāk, bet gan izteikt vairākus komentārus savā vārdā. Serbijas demokrātiskie spēki pārāk vēlu radikāli pārtrauca ēru. Tāpēc sadarbība ar Hāgas tribunālu netika izskatīta nopietni un ticami, kā dēļ sadarbība stabilizācijas un asociācijas nolīguma sakarā arī aizkavējās un pēc tam tika atlikta, tad atsākta, un tagad mēs atkal gaidām. Citiem vārdiem sakot, Serbijas ceļš uz ES jau ir skaidrs, un Serbija spēj to veikt, bet tai pašai ir jāpacenšas. Neatrisinātā Kosovas problēma ir kā lietusmākonis virs Serbijas politiķiem, un tai ir paralizējoša ietekme. Kurš tādēļ cieš? Atbilde ir vienkārša: jaunā paaudze. Pēc embargo noteikšanas un NATO bombardēšanas — un serbiem par to visu ir jāpateicas kungam, nevis pašreizējās valdības demokrātiskajiem spēkiem — jaunieši patlaban saskaras ar citu grūti risināmu problēmu, proti, Kosovu. Tā kavē arī efektīvu politisko darbību, kas iedrošina radikāļus un viņu draugus, kuri ir vadībā. Par laimi vīzu režīma atvieglošana beidzot ļaus uzelpot, un tieši par to Parlaments ir ilgi cīnījies. Mēs gribam redzēt jaunos serbus drīz vien piedalāmies mūsu izglītības un jaunatnes programmās, kuras tika uzsāktas 2007. gadā. Es gribētu pateikties arī par ļoti atzīstamo darbu, ko ir uzņēmies Vojvodinas reģionālais parlaments saistībā ar iecietību un jaunatnes sadarbību, kam ir milzīga ietekme. Daudzi jaunieši šogad ir sapulcējušies Donavas reģionā, un tas ir brīnišķīgs piemērs, kā būt iecietīgiem un uzturēt mierīgas sociālās attiecības. Serbijā cilvēki ilgojas pēc normālas dzīves. Politiķiem vajadzētu darīt vairāk tagadnes un nākotnes vārdā un atstāt pagātni aiz muguras. Viņiem vajadzētu arī darīt ko vairāk, lai uzlabotu parasto iedzīvotāju ikdienas dzīvi un gādātu, lai viņi nezaudē atbalstu."@lv13
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kacin hat einen Bericht vorgelegt, der unsere größte Zustimmung gefunden hat. Wir haben gemeinsam viel daran gearbeitet. Ich möchte auf die Einzelheiten daher nicht mehr eingehen und nur einige persönliche Bemerkungen machen. Zu spät haben die demokratischen Kräfte den radikalen Schnitt mit der Ära Milošević gemacht – viel zu spät. Das heißt, die Kooperation mit dem Haager Tribunal wurde nicht seriös und glaubhaft aufgenommen. Deswegen haben wir unsere Zusammenarbeit im Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen spät begonnen, dann unterbrochen, wieder aufgenommen, und nun warten wir wieder. Also, der Weg in die EU ist vorprogrammiert und die Kapazität Serbiens ist vorhanden, aber es muss schon einiges selbst leisten. Wie eine dunkle Wolke hängt das ungelöste Kosovo-Problem über der Politik Serbiens und lähmt sie. Wer leidet darunter? Ganz besonders die junge Generation. Nach einem Embargo, dem Nato-Bombardement – und beides haben die Serben Herrn Milošević zu verdanken und nicht den demokratischen Kräften, die jetzt an der Regierung sind – schaut diese Jugend jetzt schon wieder auf ein schier unlösbares Problem, nämlich die Kosovo-Frage. Darunter leidet auch die effiziente politische Tagesarbeit, und das arbeitet den Radikalen – und ihren Freunden da oben – in die Hände. Gott sei Dank wird jetzt endlich die Visaerleichterung Platz greifen, für die das Parlament schon so lange gefochten hat. Wir wünschen uns eine baldige Teilnahme junger Serben an unseren Bildungs- und Jugendprogrammen, die wir ja ab dem Jahr 2007 geöffnet haben. Ich möchte auch einmal loben, dass die begrüßenswerte Arbeit des Wojwodiner Regionalparlaments im Bereich der Toleranz und der Jugendzusammenarbeit gerade groß Platz greift. In der Donau-Region haben sich in diesem Jahr ganz viele junge Menschen zusammengefunden. Es ist eine wunderbare Arbeit für Toleranz und Zusammenleben geworden. Es gibt in Serbien viel Sehnsucht nach Normalität. Die Politiker sollten mehr für die Gegenwart und für die Zukunft tun und die Vergangenheit endlich dort lassen, wo sie ist. Deswegen müssen sie mehr für die Verbesserung des täglichen Lebens der Bevölkerung tun, damit die ihnen nicht wegläuft."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de heer Kacin heeft een verslag uitgebracht dat zeer brede steun heeft gevonden in het Huis. Een aantal van ons hebben aan die inspanning bijgedragen. Ik zou daarom niet op de kleinste bijzonderheden willen ingaan, maar simpelweg op persoonlijke titel een aantal opmerkingen willen plaatsen. De democratische krachten in Servië hebben te lang, veel te lang, gewacht met het radicaal breken met het tijdperk Milošević. Hierdoor is er geen serieuze en geloofwaardige medewerking verleend aan het Joegoslaviëtribunaal, wat weer heeft gezorgd dat de samenwerking binnen het kader van de stabilisatie- en associatieovereenkomst eerst werd uitgesteld, toen weer werd opgepakt en we nu weer moeten wachten. Met andere woorden, de koers van Servië richting de EU is al uitgestippeld en Servië heeft de potentie maar weigert zelf inspanningen te doen. De slepende kwestie Kosovo hangt als een donkere wolk over de Servische politiek en heeft een verlammend effect. En wie leidt hieronder? Dat lijdt geen twijfel: de jonge generatie. Na het embargo en de NAVO-bombardementen – die de Serviërs beide aan de heer Milošević te danken hebben en niet aan de democratische krachten die nu aan de macht zijn – worden jongeren nu geconfronteerd met een ander onoplosbaar probleem, namelijk Kosovo. Dit staat doeltreffend politiek werk ook in de weg, hetgeen de radicalen en hun vriendjes aan de top in de kaart speelt. Gelukkig zal de vereenvoudiging van visumprocedures eindelijk voor wat lucht zorgen en dit is iets waar we ons in het Parlement lang voor hebben ingezet. We willen dat Servische jongeren snel deel gaan nemen aan onze onderwijs- en jongerenprogramma’s, die we vanaf 2007 hebben opengesteld. Ik wil ook mijn waardering uitspreken voor het zeer positieve werk dat het regionale parlement van Vojvodina doet op het gebied van tolerantie en samenwerking met jongere en dat veel effect sorteert. Een groot aantal jongeren zijn dit jaar in de Donau-regio samengekomen en dit is een magnifiek voorbeeld van het streven naar tolerantie en vreedzame sociale verhoudingen. In Servië bestaat er een groot verlangen naar normaliteit. Politici zouden zich meer voor het heden en de toekomst moeten inspannen en het verleden achter zich laten. Ze moeten ook veel meer doen aan de verbetering van de dagelijkse levens van normale mensen, om te zorgen dat ze de steun van de bevolking niet kwijtraken."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Poseł Kacin zaprezentował nam sprawozdanie, które otrzymało szerokie poparcie w Izbie. Wielu z nas przyczyniło się do tego wysiłku. Nie mam zamiaru omawiać szczegółów, ale chciałabym po prostu poczynić kilka osobistych uwag. Siły demokratyczne Serbii za późno dokonały radykalnego zerwania z erą Miloševicia, zdecydowanie za późno. W wyniku tego współpraca z Trybunałem Haskim nie została potraktowana poważnie i wiarygodnie, dlatego współpraca z Układem o stabilizacji i stowarzyszeniu także została opóźniona, potem zawieszona, potem podjęta na nowo, a teraz znów czekamy. Innymi słowy, droga Serbii do UE jest już wytyczona i Serbia ma możliwości, ale nie musi czynić sama wysiłku. Nierozwiązana kwestia Kosowa jest niczym ciemna chmura nad serbską polityką i przynosi ona paraliżujące skutki. Kto w rezultacie cierpi? Odpowiedź jest prosta: młode pokolenie. Po nałożeniu embarga i bombardowaniach NATO - a Serbowie powinni podziękować za oba panu Miloševiciowi, a nie siłom demokratycznym, obecnym w rządzie dziś - młodzi ludzie stoją w obliczu następnego trudnego problemu, mianowicie Kosowa. Jest to także zbliżający się skuteczny wysiłek polityczny, który tylko pomaga radykałom i ich koleżkom na górze. Na szczęście ułatwienia wizowe w końcu pozwolą Serbom swobodniej odetchnąć i jest to rzecz, o którą Parlament długo walczył. Chcemy ujrzeć młodych Serbów biorących udział w naszych programach edukacyjnych i skierowanych do młodzieży, które rozpoczęliśmy z mocą od 2007 r. Chciałabym także wyrazić uznanie dla pracy przynoszącej dobre rezultaty wykonanej przez regionalny parlament Wojwodiny w odniesieniu do tolerancji i współpracy młodzieży, która ma znaczące skutki. Wielu młodych ludzi zebrało się w tym roku w regionie Dunaju i jest to wspaniały przykład zaangażowania na rzecz tolerancji i pokojowych stosunków społecznych. W Serbii istnieje wielka tęsknota za normalnością. Politycy powinni robić więcej dla teraźniejszości i przyszłości, a zostawić przeszłość. Powinni także robić znacznie więcej, by zwykłym ludziom żyło się na co dzień lepiej, aby nie doprowadzić do utraty społecznego poparcia."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o senhor deputado Kacin apresentou um relatório que mereceu o amplo apoio do Parlamento. Muitos de nós contribuíram para este esforço. Não pretendo, por isso, discutir os pequenos pormenores, mas apenas tecer alguns comentários pessoais. As forças democráticas da Sérvia demoraram demasiado tempo a fazer o corte radical com a era Milošević, que já veio muito tarde. Em consequência disso, a cooperação com o Tribunal da Haia não foi abordada de forma séria e credível, fazendo com que a cooperação no âmbito do Acordo de Estabilização e de Associação também se atrasasse, fosse suspensa e depois retomada, e agora estamos novamente à espera. Por outras palavras, o caminho da Sérvia rumo à UE já está traçado e a Sérvia tem capacidade para o trilhar, mas tem de se esforçar para o conseguir. A ainda pendente questão do Kosovo paira como uma nuvem escura sobre os políticos sérvios e está a causar um efeito paralisante. Quem é que sofre com isso? A resposta é fácil: a geração jovem. Depois do embargo e do bombardeamento pela NATO - duas situações que os Sérvios podem agradecer ao Sr. Milošević e não às forças democráticas que hoje governam o país -, os jovens enfrentam agora outro problema difícil, designadamente a questão do Kosovo. Este problema também está a impedir um trabalho político eficaz, o que beneficia directamente os radicais e os seus amigos aí em cima. Ainda bem que a facilitação dos vistos irá finalmente criar alguma margem de manobra, algo que o Parlamento Europeu tem vindo a defender há muito tempo. Queremos ver, muito em breve, jovens sérvios a participar nos nossos programas de educação, formação e juventude cujo acesso está aberto desde 2007. Quero também louvar o trabalho muito positivo desenvolvido pelo parlamento regional da Voivodina em relação à tolerância e à cooperação juvenil, que está a causar grande impacto. Imensos jovens reuniram-se este ano na região do Danúbio, e este constitui um excelente exemplo de empenhamento na tolerância e nas relações sociais pacíficas. Na Sérvia há um anseio enorme pela normalidade. Os políticos deveriam fazer mais pelo presente e pelo futuro e deixar para trás o passado. Deveriam também fazer muito mais para melhorar a vida quotidiana dos cidadãos comuns, a fim de não perderem o apoio popular."@pt17
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kacin hat einen Bericht vorgelegt, der unsere größte Zustimmung gefunden hat. Wir haben gemeinsam viel daran gearbeitet. Ich möchte auf die Einzelheiten daher nicht mehr eingehen und nur einige persönliche Bemerkungen machen. Zu spät haben die demokratischen Kräfte den radikalen Schnitt mit der Ära Milošević gemacht – viel zu spät. Das heißt, die Kooperation mit dem Haager Tribunal wurde nicht seriös und glaubhaft aufgenommen. Deswegen haben wir unsere Zusammenarbeit im Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen spät begonnen, dann unterbrochen, wieder aufgenommen, und nun warten wir wieder. Also, der Weg in die EU ist vorprogrammiert und die Kapazität Serbiens ist vorhanden, aber es muss schon einiges selbst leisten. Wie eine dunkle Wolke hängt das ungelöste Kosovo-Problem über der Politik Serbiens und lähmt sie. Wer leidet darunter? Ganz besonders die junge Generation. Nach einem Embargo, dem Nato-Bombardement – und beides haben die Serben Herrn Milošević zu verdanken und nicht den demokratischen Kräften, die jetzt an der Regierung sind – schaut diese Jugend jetzt schon wieder auf ein schier unlösbares Problem, nämlich die Kosovo-Frage. Darunter leidet auch die effiziente politische Tagesarbeit, und das arbeitet den Radikalen – und ihren Freunden da oben – in die Hände. Gott sei Dank wird jetzt endlich die Visaerleichterung Platz greifen, für die das Parlament schon so lange gefochten hat. Wir wünschen uns eine baldige Teilnahme junger Serben an unseren Bildungs- und Jugendprogrammen, die wir ja ab dem Jahr 2007 geöffnet haben. Ich möchte auch einmal loben, dass die begrüßenswerte Arbeit des Wojwodiner Regionalparlaments im Bereich der Toleranz und der Jugendzusammenarbeit gerade groß Platz greift. In der Donau-Region haben sich in diesem Jahr ganz viele junge Menschen zusammengefunden. Es ist eine wunderbare Arbeit für Toleranz und Zusammenleben geworden. Es gibt in Serbien viel Sehnsucht nach Normalität. Die Politiker sollten mehr für die Gegenwart und für die Zukunft tun und die Vergangenheit endlich dort lassen, wo sie ist. Deswegen müssen sie mehr für die Verbesserung des täglichen Lebens der Bevölkerung tun, damit die ihnen nicht wegläuft."@ro18
"Pán predsedajúci, dámy a páni, pán Kacin predložil správu, ktorá získala širokú podporu v tomto Parlamente. Mnohí z nás prispeli k tomuto úsiliu. Preto nemám v úmysle hovoriť o detailoch, ale jednoducho by som rád vyjadril osobné pripomienky. Srbské demokratické sily veľmi neskoro ukončili radikálne éru Miloševića, príliš neskoro. Z tohto dôvodu sa spolupráci s tribunálom v Haagu nepripisoval vážny a dôveryhodný význam, a preto sa odložila spolupráca týkajúca sa stabilizačnej a asociačnej dohody, neskôr sa zrušila, potom sa obnovila a teraz opäť čakáme. Inými slovami, cesta Srbska smerom k EÚ je už teraz naplánovaná a Srbsko má kapacitu, ale nepotrebuje vynakladať svoje vlastné úsilie. Nevyriešená otázka Kosova visí nad srbskou politikou ako tmavý mrak a má paralyzujúci účinok. Kto v dôsledku toho trpí? Odpoveď je jednoduchá: mladá generácia. Po embargu a bombardovaní NATO – a Srbi by sa mali za oboje poďakovať pánovi Miloševićovi, nie demokratickým silám, ktoré sú v súčasnosti vo vláde – mladá generácia teraz čelí ďalšiemu neprekonateľnému problému, konkrétne Kosovu. Zároveň je to účinná brzdiaca politická práca, ktorá vyhovuje radikálom a ich dobrým kamarátom na vrchu. Našťastie, zjednodušenie vízového režimu zmierni situáciu a práve za to sme dlho v Parlamente viedli kampaň. Chceme vidieť mladých Srbov, ako sa zúčastňujú vzdelávacích programov pre mládež, ktoré sme sprístupnili s platnosťou od roku 2007. Zároveň by som rád vzdal poklonu veľmi pozitívnej práci, ktorú vykonal regionálny parlament vo Vojvodine, pokiaľ ide o toleranciu a spoluprácu mládeže, ktorá má veľký vplyv. Obrovské množstvo mladých ľudí sa tento rok stretlo v oblasti Dunaja, a to je skvelý príklad oddanosti k tolerancii a pokojným sociálnym vzťahom. V Srbsku prevláda veľká túžba po normálnom fungovaní. Politici by mali robiť viac pre súčasnosť a budúcnosť a minulosť by mali nechať za sebou. Takisto by mali robiť oveľa viac, aby sa zlepšili každodenné životy obyčajných ľudí a mali by zabezpečiť, aby nestrácali ľudovú podporu."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, gospod Kacin je predstavil poročilo, ki je pritegnilo zelo široko podporo tega parlamenta. Številni smo prispevali k temu prizadevanju. Zato ne nameravam razpravljati o podrobnostih, ampak želim enostavno osebno komentirati nekaj zadev. Srbske demokratične sile so bile veliko prepozne pri radikalni prekinitvi Miloševićevega obdobja. Zato se sodelovanje s haaškim sodiščem ni obravnavalo z resnostjo in verodostojnostjo, kar je povzročilo zamudo pri sodelovanju v okviru stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, ki je bil nato tudi začasno ustavljen, nato ponovno začet, zdaj pa spet čakamo. To pomeni, da je pot Srbije v EU že začrtana in Srbija je sposobna to doseči, vendar se mora sama potruditi. Nerešeno vprašanje Kosova kot temen oblak visi nad srbsko politiko in jo hromi. Kdo zaradi tega trpi? Odgovor je enostaven: mlajša generacija. Po embargu in Natovem bombardiranju, za kar se Srbi lahko zahvalijo gospodu Miloševiču in ne demokratičnim silam, ki so v vladi danes, se mladi zdaj soočajo z drugo neobvladljivo težavo, tj. Kosovom. To vpliva tudi na učinkovito politično delo, kar godi predvsem radikalcem in njihovim tovarišem na vrhu. Na srečo bo olajšano pridobivanje vizumov končno omogočilo boljše razmere, za kar smo si v Parlamentu že dolgo prizadevali. Želimo si, da bi mladi Srbi čim prej začeli sodelovati v naših izobraževalnih programih in programih za mlade, ki so začeli delovati leta 2007. Prav tako čestitam pozitivnemu delu, ki ga opravlja regionalni parlament Vojvodine v vezi s strpnostjo in sodelovanjem mladih, ki ima zelo velik vpliv. Številni mladi so se letos zbrali v donavski regiji in to je čudovit primer predanosti strpnosti in mirnim odnosom v družbi. V Srbiji obstaja velika želja po normalnosti. Politiki bi si morali bolj prizadevati za sedanjost in prihodnost ter opustiti preteklost. Prav tako si morajo bolj prizadevati za izboljšanje vsakodnevnega življenja običajnih ljudi ter zagotoviti, da ne izgubijo splošne podpore."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jelko Kacin har lagt fram ett betänkande som har fått brett stöd i kammaren. Flera av oss har medverkat till den insatsen. Jag ämnar därför inte diskutera de finare detaljerna utan helt enkelt göra olika kommentarer i personlig bemärkelse. Serbiens demokratiska krafter var för sena i att göra ett radikalt uppbrott från Miloševićeran, alldeles för sena. Därför har samarbetet med Haagtribunalen inte tagits itu med på allvar och trovärdigt, vilket gör att samarbetet inom stabiliserings- och associeringsavtalet också försenades, sköts upp, återupptogs och nu väntar vi igen. Med andra ord är Serbiens väg mot EU redan utstakad och Serbien har kapaciteten men gör inga ansträngningar på egen hand. Den olösta Kosovofrågan är ett mörkt mål över den serbiska politiken och har en förlamande effekt. Vilka blir lidande av detta? Det enkla svaret är: den unga generationen. Efter embargot och Natos bombning – och serberna kan tacka Milošević för båda, inte de demokratiska krafter som har makten i dag – står de unga inför ännu ett svårt problem, nämligen Kosovo. Detta försvårar också det politiska arbetet, vilket spelar de radikala och deras kumpaner i toppen i händerna. Tursamt nog kommer viseringsunderlättnaderna till sist att skapa ett andrum och detta är något som vi i parlamentet länge har förespråkat. Vi vill se de unga serberna mycket snart delta i våra utbildnings- och ungdomsprogram som vi öppnat från och med 2007. Jag vill också berömma det mycket positiva arbete som vidtagits av Vojvodinas regionala parlament när det gäller tolerans och ungdomssamarbete, vilket har haft stor inverkan. Många ungdomar har mötts i Donauregionen under året och detta är ett fantastiskt exempel på åtagandet om tolerans och fredliga sociala relationer. Det finns en stor längtan efter normalitet i Serbien. Politikerna bör göra mer för att man i dag och i framtiden ska lämna det förflutna bakom sig. De bör också göra mer för att förbättra det dagliga liver för vanliga människor så att de inte förlorar folkets stöd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph