Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-054"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.5.3-054"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Voorzitter, collega’s, commissaris, minister. Minister, u zei in uw inleiding dat de betrekkingen met Rusland goed zijn, in elk geval beter dan wat de internationale pers daarover schrijft. Minister, leeft u op Mars? Leeft u op Venus? Durft u de Russen te zeggen waar het op aankomt, of is voor u de Europese Unie finaal? Geld en platte commercie, is dat voor u belangrijker dan democratie en mensenrechten? Laat ons zeggen zoals het is: Rusland glijdt af naar een regelrechte dictatuur met een sterke leider. Een sterke leider die geen tegenspraak duldt en, daar waar hij dat nodig acht, zijn geheime politietroepen van de FSB inzet. Een leider die onder geen beding macht wil afstaan en allerlei kunstgrepen gebruikt om na de parlementsverkiezingen van december en de presidentsverkiezingen van maart toch de touwtjes in handen te houden. Rusland, minister, evolueert naar een gesloten samenleving waar het heersende regime het liefst geen pottenkijkers duldt. Ik wil me niet beperken tot theoretische beschouwingen. De realiteit is dat de mensenrechten in Rusland onder blijvende druk staan en dat de toestand van de democratie er lamentabel is. De realiteit is dat de vrije meningsuiting en de persvrijheid afglijden naar een strikte zelfcontrole. De recent aangenomen wet op het extremisme kan makkelijk gebruikt worden om onafhankelijke journalisten en politieke opponenten de mond te snoeren. De realiteit is dat een sterke en onafhankelijke civiele samenleving door het Russische regime ongewenst is en dat de positie van NGO’s zwaar onder druk ligt door een zeer restrictieve wetgeving. De realiteit is, minister, dat vrije verkiezingen er utopie zijn. Alleen wie geduld wordt door het regime mag meedoen. Zo wordt de coalitie “Een ander Rusland”, verenigd rond Gary Kasparov, verhinderd straks deel te nemen aan de parlementsverkiezingen. Ten slotte, minister, de toestand in Tsjetsjenië staat misschien niet meer in de politieke actualiteit, maar de realiteit is er nog altijd zeer verontrustend. Er wordt blijvend gemoord, mensen worden er illegaal opgepakt en afgeperst, er zijn nog steeds dagelijks kidnappingen, en martelpraktijken zijn een courante praktijk. Dat is de realiteit in Rusland, minister, en ik hoop dat u daarmee rekening zult houden als u eind deze week met de heer Poetin spreekt."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové. Pane ministře, ve svém úvodu jste řekl, že vztahy s Ruskem jsou dobré nebo v každém případe lepší, než se píše v mezinárodním tisku. Pane ministře, žijete na Marsu? Nebo na Venuši? Odvažujete se říkat Rusům, na čem záleží, nebo pro vás znamená Evropská unie jen peníze a obchod? Je to pro vás důležitější než demokracie a lidská práva? Dovolte nám to říct na plná ústa: Rusko klouže po kluzkém břehu na cestě k plnohodnotné diktatuře, v čele se silným vůdcem: silným vůdcem, který nebude tolerovat žádný protest a který nasadí svou tajnou policii FSB vždy, kdy si smyslí, že je to nutné, vůdcem, který se nevzdá své moci za žádných podmínek a který použije všechny triky, aby po parlamentních volbách v prosinci a prezidentských volbách v březnu udržel v rukou opratě moci. Rusko se, pane ministře, vyvíjí do uzavřené společnosti, kde by vládní režim nejraději nikomu neumožnil dívat se mu přes ramena. Nerad bych zůstal u teoretických úvah. Skutečností je, že lidská práva jsou v Rusku neustále pod tlakem a stav demokracie je žalostný. Skutečností je, že svoboda projevu a svoboda tisku podléhá přísné autocenzuře. Nedávno přijatý zákon o extremismu se dá snadno použít na umlčení novinářů a politických oponentů. Skutečností je, že ruský režim považuje silnou a nezávislou občanskou společnost za nežádoucí, a že pozice nevládních organizací je pod silným tlakem z důvodu omezujících právních předpisů. Skutečností je, pane ministře, že svobodné volby jsou tam utopií. Zúčastnit se mohou jen ti, které režim toleruje. Například koalici Jiné Rusko, seskupené kolem Garriho Kasparova, zakázali se bezprostředně se blížících parlamentních voleb zúčastnit. Abych to shrnul, pane ministře, situace v Čečensku možná už není aktuálním problémem v politice, ale situace je tam stále mimořádně znepokojující. Lidi tam vraždí, zajišťují a nezákonně zadržují, vydírají, únosy jsou na denním pořádku a mučení je běžnou praxí. Toto je realita v Rusku, pane ministře, a doufám, že si to budete pamatovat, až budete koncem týdne mluvit s panem Putinem."@cs1
"Hr. formand, fru kommissær, hr. minister, mine damer og herrer! Hr. minister, De sagde i Deres tale, at forbindelserne med Rusland er gode, i hvert fald bedre end hvad de internationale medier skriver om dem. Bor De på Mars? Bor De på Venus? Tør De sige til russerne, hvad det gælder om, eller drejer EU sig efter Deres mening udelukkende om penge og handel? Er det vigtigere for Dem end demokrati og menneskerettigheder? Lad os sige det, som det er. Rusland synker ned i et rent diktatur med en stærk leder. En stærk leder, som ikke tolererer modsigelser, og som anvender sine hemmelige FSB-politistyrker, når han anser det for nødvendigt. En leder, som ikke under nogen omstændigheder vil opgive magten, og som benytter alle mulige kunstgreb for at beholde magten efter parlamentsvalget i december og præsidentvalget i marts. Rusland udvikler sig i retning af et lukket samfund, hvor det herskende styre helst ikke tolererer uvedkommende indblanding. Jeg vil ikke nøjes med teoretiske betragtninger. Det er en realitet, at menneskerettighederne i Rusland er udsat for et konstant pres, og at situationen for demokratiet er sørgelig. Det er en realitet, at ytringsfriheden og pressefriheden er ved at udarte til en streng selvkontrol. Loven om ekstremisme, som for nylig blev vedtaget, kan nemt bruges til at lukke munden på uafhængige journalister og politiske modstandere. Det er en realitet, at det russiske regime ikke ønsker et stærkt og uafhængigt civilt samfund, og at ngo'ernes stilling er udsat for et stort pres på grund af en mere restriktiv lovgivning. Det er en realitet, at frie valg er en utopi. Kun de, som regimet tolererer, har lov at deltage. Således forhindres koalitionen "Et andet Rusland", som er forenet omkring Gary Kasparov, i at deltage i det kommende parlamentsvalg. Endelig er situationen i Tjetjenien måske ikke længere politisk aktuel, men realiteten er stadig meget foruroligende. Folk myrdes stadig eller anholdes ulovligt og udsættes for pengeafpresning. Der sker stadig hver dag kidnapninger, og tortur er almindelig praksis. Det er realiteten i Rusland, og jeg håber, at De, hr. minister, vil tage hensyn til dette, når De i slutningen af denne uge taler med hr. Putin."@da2
". Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Minister, meine Damen und Herren! Herr Minister, Sie sagten in Ihrer Einführung, dass die Beziehungen zu Russland gut, beziehungsweise in jedem Fall besser als in der internationalen Presse dargestellt, seien. Herr Minister, leben Sie auf dem Mars? Leben Sie auf der Venus? Wagen Sie es, den Russen zu sagen, was Sache ist, oder geht es Ihnen bei der Europäischen Union schließlich nur um Geld und blanken Kommerz? Ist Ihnen das wichtiger als Demokratie und Menschenrechte? Lassen Sie uns kein Blatt vor den Mund nehmen: Russland ist auf dem besten Weg, eine ausgewachsene Diktatur mit einem starken Führer zu werden: einem starken Führer, der keinen Protest dulden wird und der seine geheime FSB-Politik immer dann nutzt, wenn er es für nötig hält; einem Führer, der unter keinen Umständen Macht abgeben und sämtliche Tricks anwenden wird, um die Zügel der Macht auch nach den Parlamentswahlen im Dezember und den Präsidentschaftswahlen im März in der Hand zu halten. Russland, Herr Minister, entwickelt sich zu einer geschlossenen Gesellschaft, in der das regierende Regime sich lieber von niemandem über die Schulter schauen lassen möchte. Ich möchte mich nicht auf theoretische Betrachtungen beschränken. Realität ist, dass die Menschenrechte in Russland permanent unter Druck sind und der Zustand der Demokratie beklagenswert ist. Realität ist, dass Rede- und Pressefreiheit einer strengen Selbstzensur unterliegen. Das unlängst verabschiedete Extremismusgesetz kann mit Leichtigkeit benutzt werden, um unabhängige Journalisten und politische Oppositionelle mundtot zu machen. Realität ist, dass das russische Regime eine starke und unabhängige Zivilgesellschaft als unerwünscht erachtet und dass die Position von NRO durch die sehr restriktive Gesetzgebung ernsthaft unter Druck gerät. Realität ist, Herr Minister, dass freie Wahlen dort eine Utopie sind. Nur, wer vom Regime toleriert wird, darf mitmachen. Die Koalition „Anderes Russland“ um Gary Kasparow darf beispielsweise nicht mehr an den bevorstehenden Parlamentswahlen teilnehmen. Abschließend, Herr Minister, mag die Situation in Tschetschenien vielleicht keine aktuelle Frage mehr sein, aber die Realität dort ist noch immer sehr besorgniserregend. Es werden noch immer Menschen umgebracht, Menschen werden illegal aufgegriffen und festgehalten, Menschen werden erpresst, Entführungen sind an der Tagesordnung und Folter ist Standard. Das ist die Realität in Russland, Herr Minister, und ich hoffe, dass Sie daran denken werden, wenn Sie Ende der Woche mit Herrn Putin sprechen werden."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι. Κύριε Υπουργέ, αναφέρατε στην εισαγωγή σας ότι οι σχέσεις με τη Ρωσία είναι καλές, ή τουλάχιστον καλύτερες από ό,τι καταγράφεται στον διεθνή τύπο. Κύριε Υπουργέ, πού ζείτε, στον Άρη; Ή μήπως στην Αφροδίτη; Τολμάτε να πείτε στους Ρώσους αυτό που έχει σημασία ή είναι μήπως για εσάς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τελικά τίποτε περισσότερο από λεφτά και εμπόριο; Είναι αυτό πιο σημαντικό για εσάς από τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα; Ας μιλήσουμε έξω από τα δόντια: Η Ρωσία βαδίζει ολοταχώς προς μια κανονική δικτατορία με έναν ισχυρό ηγέτη: έναν ισχυρό ηγέτη που δεν ανέχεται καμία διαμαρτυρία και που παρατάσσει τη μυστική αστυνομία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών όποτε το κρίνει απαραίτητο· έναν ηγέτη που επ’ ουδενί δεν θα παραιτηθεί από την εξουσία και ο οποίος θα χρησιμοποιήσει κάθε είδους δόλο για να κρατήσει στα χέρια του τα ηνία της εξουσίας μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου και τις προεδρικές του Μαρτίου. Η Ρωσία, κύριε Υπουργέ, εξελίσσεται σε μια κλειστή κοινωνία όπου το καθεστώς θα προτιμούσε να μην επιτρέπει σε κανέναν να βλέπει τι κάνει. Δεν επιθυμώ να αναλωθώ στη θεωρία. Η πραγματικότητα είναι ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία βρίσκονται συνεχώς υπό πίεση και η κατάσταση της δημοκρατίας είναι θλιβερή. Η πραγματικότητα είναι ότι η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία του τύπου υποκύπτουν σε μια αυστηρή αυτολογοκρισία. Ο νέος νόμος για τον εξτρεμισμό μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για να φιμώσει ανεξάρτητους δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους. Η πραγματικότητα είναι ότι το ρωσικό καθεστώς θεωρεί ανεπιθύμητη μια ισχυρή και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών και ότι η θέση των ΜΚΟ δέχεται έντονες πιέσεις λόγω της πολύ περιοριστικής νομοθεσίας. Η πραγματικότητα είναι, κύριε Υπουργέ, ότι οι ελεύθερες εκλογές είναι ουτοπία για τη χώρα. Μόνο όσοι είναι ανεκτοί από το καθεστώς μπορούν να συμμετάσχουν. Για παράδειγμα, εμποδίστηκε η συμμετοχή του συνασπισμού της «άλλης Ρωσίας» που συνενώνεται γύρω από τον Γκάρι Κασπάροφ στις επικείμενες κοινοβουλευτικές εκλογές. Ολοκληρώνοντας, κύριε Υπουργέ, η κατάσταση στην Τσετσενία μπορεί να μην συνιστά πλέον επίκαιρο ζήτημα στην πολιτική, αλλά η πραγματικότητα εκεί είναι ακόμη άκρως ανησυχητική. Άνθρωποι ακόμη δολοφονούνται, άνθρωποι συλλαμβάνονται και κρατούνται παράνομα, άνθρωποι εκβιάζονται· οι απαγωγές είναι ακόμη καθημερινό φαινόμενο και τα βασανιστήρια συνήθης πρακτική. Αυτή είναι η πραγματικότητα στη Ρωσία, κύριε Υπουργέ, και ελπίζω ότι θα το θυμάστε αυτό όταν μιλήσετε στον κ. Πούτιν στο τέλος της εβδομάδας."@el10
". Mr President, Commissioner, Minister, ladies and gentlemen. Minister, you said in your introduction that relations with Russia are good, or anyway better than is reported in the international press. Minister, are you living on Mars? Are you living on Venus? Do you dare to tell the Russians what matters, or is the European Union for you ultimately just about money and naked commerce? Is that more important to you than democracy and human rights? Let us not mince words: Russia is sliding down the slippery slope to becoming a full-blown dictatorship with a strong leader: a strong leader who will not tolerate any protest and who deploys his secret FSB police whenever he thinks it necessary; a leader who will not give up power under any condition and who will use all kind of trickery to keep his hands on the reins of power after the parliamentary elections in December and the presidential elections in March. Russia, Minister, is evolving into a closed society where the ruling regime would prefer not to allow anyone to look over its shoulders. I do not want to confine myself to theoretical considerations. The reality is that human rights in Russia are constantly under pressure and the state of democracy there is lamentable. The reality is that freedom of speech and press freedom are succumbing to a strict self-censorship. The recently passed law on extremism can easily be used to gag independent journalists and political opponents. The reality is that the Russian regime sees a strong and independent civil society as undesirable and that the position of NGOs is coming under severe pressure due to very restrictive legislation. The reality is, Minister, that free elections are utopia there. Only those who are tolerated by the regime can take part. The ‘Other Russia’ coalition united around Gary Kasparov, for instance, has been stopped from taking part in the imminent parliamentary elections. To conclude, Minister, the situation in Chechnya may not be a topical issue in politics any more but the reality there is still extremely worrying. People are still being murdered, people are being picked up and detained illegally, people are being blackmailed; kidnappings are still a daily occurrence and torture is standard practice. That is the reality in Russia, Minister, and I hope that you will remember this when you speak to Mr Putin at the end of this week."@en4
". Señor Presidente, señora Comisaria, señor Ministro, Señorías. Señor Ministro, ha dicho usted en su primera intervención que las relaciones con Rusia son buenas, o al menos mejores de lo que se refleja en la prensa internacional. Señor Ministro, ¿vive usted en Marte? ¿Vive usted en Venus? ¿Se atreve a decir a los rusos lo que es importante, o es que para usted la Unión Europea se reduce únicamente al ámbito monetario y comercial? ¿Le importa a usted más eso que la democracia y los derechos humanos? No nos andemos con rodeos. Rusia está resbalando por una pendiente que le llevará a convertirse en una dictadura plena con un líder fuerte: un líder fuerte que no tolerará ninguna protesta y que despliega su policía secreta del FSB siempre que piensa que es necesario; un líder que no renunciará al poder bajo ningún concepto y que utilizará todo tipo de artimañas para mantener las riendas del poder después de las elecciones parlamentarias de diciembre y las elecciones presidenciales de marzo. Rusia, señor Ministro, está evolucionando hacia una sociedad cerrada cuyo régimen gobernante prefiere impedir que alguien le vigile. No quiero limitarme a consideraciones teóricas. La realidad es que los derechos humanos en Rusia están constantemente bajo presión y que la situación de la democracia allí es lamentable. La realidad es que la libertad de expresión y la libertad de prensa están sucumbiendo a una estricta autocensura. La ley recientemente aprobada sobre los extremismos puede ser utilizada fácilmente para amordazar a periodistas independientes y oponentes políticos. La realidad es que el régimen ruso considera poco conveniente la existencia de una sociedad civil fuerte e independiente y que las ONG se están viendo sometidas a una intensa presión, como consecuencia de una legislación muy restrictiva. La realidad es, señor Ministro, que allí las elecciones libres son una utopía. Sólo aquellos a los que el régimen tolera pueden participar. Por ejemplo, a la coalición «Otra Rusia» unida en torno a Gary Kasparov, no se la ha permitido participar en las próximas elecciones parlamentarias. Para terminar, señor Ministro, puede que la situación en Chechenia haya dejado de ser un tema de actualidad en política, pero lo cierto es que sigue siendo extremadamente preocupante. Se siguen cometiendo asesinatos, arrestos y detenciones ilegales, sobornos y secuestros todos los días, y la tortura es una práctica habitual. Esa es la realidad en Rusia, señor Ministro, y espero que recuerde usted esto cuando hable con el señor Putin a finales de esta semana."@es21
". Härra juhataja, volinik, minister, daamid ja härrad. Minister, te ütlesite oma sissejuhatuses, et suhted Venemaaga on head või igal juhul paremad kui rahvusvahelises ajakirjanduses avaldatud. Minister, kas te elate Marsil? Kas te elate Veenusel? Kas te julgete öelda venelastele, mis on oluline või seondub Euroopa Liit teie jaoks lõpptulemusena vaid rahaga ning palja kaubandusega? Kas see on teile olulisem kui demokraatia ja inimõigused? Ärgem peenutsegem sõnadega: Venemaa on libisemas alla libedast kallakust täiemahulise tugeva liidriga diktatuuri suunas: tugev liider, kes ei salli mingeid proteste ning kes kasutab oma salajast FSB politseid millal iganes ta seda vajalikuks peab; liider, kes ei loobu mingil tingimusel võimust ning kes kasutab igasuguseid kelmustükke, et võimuohjasid pärast detsembri parlamendivalimisi ning märtsi presidendivalimisi enda käes hoida. Venemaa, minister, on arenemas suletud ühiskonnaks, kus valitsev režiim eelistaks lubada mitte kellelgi enda tagant välja vaadata. Ma ei soovi end piirata teoreetiliste kaalutlustega. Reaalsus on, et inimõigused on Venemaal pideva surve all ning demokraatia seis on kahetsusväärne. Reaalsus on, et sõnavabadus ning ajakirjandusvabadus on alistumas rangele oma-tsensuurile. Hiljuti vastu võetud ekstremismi käsitlevat seadust saab kergelt kasutada, et sõltumatute ajakirjanike ja poliitiliste oponentide suud kinni toppida. Tegelikkus on, et Venemaa režiim näeb tugevat ja sõltumatut kodanikuühiskonda mittesoovitavana ning et valitsusväliste organisatsioonide olukord on sattumas väga piiravate õigusaktide tõttu karmi surve alla. Reaalsus on, minister, et vabad valimised on utoopia. Osaleda võivad üksnes need, keda režiim sallib. Näiteks Garri Kasparovi ümber kogunenud „Teise Venemaa” koalitsioonil ei võimaldata eelseisvatest parlamendivalimistest osa võtta. Kokkuvõtteks, minister, olukord Tšetšeenias ei pruugi enam olla poliitikas päevakajaliseks küsimuseks, kuid sealne olukord on endiselt äärmiselt murettekitav. Inimesi mõrvatakse endiselt, inimesi võetakse kinni ning peetakse kinni illegaalselt, inimesi allutatakse väljapressimistele; inimröövid on endiselt igapäevased ning piinamine on tavapraktika. See on Venemaa tegelikkus, minister, ning ma loodan, et te peate seda meeles, kui te selle nädala lõpus härra Putiniga vestlete."@et5
". Arvoisat puhemies, komission jäsen ja ministeri, hyvät parlamentin jäsenet. Arvoisa ministeri, sanoitte aloituspuheenvuorossanne, että suhteet Venäjän kanssa ovat hyvät, tai ainakin paremmat kuin mitä kansainvälisessä lehdistössä on kerrottu. Arvoisa ministeri, elättekö Mars-planeetalla? Tai ehkä Venuksella? Uskallatteko puhua venäläisille todella tärkeistä asioista, vai onko Euroopan unionissa teidän mielestänne loppujen lopuksi kyse vain rahasta ja pelkästä kaupankäynnistä? Pidättekö sitä demokratiaa ja ihmisoikeuksia tärkeämpänä? Älkäämme kaunistelko sanojamme: Venäjä on liukkaalla rinteellä luisumassa kohti täyttä diktatuuria. Sillä on vahva johtaja, joka ei salli minkäänlaista protestia ja joka lähettää salaisen poliisinsa FSB:n hoitamaan asioita aina katsoessaan sen olevan tarpeen; johtaja, joka ei luovu vallasta millään ehdoilla ja joka turvautuu mihin tahansa temppuihin pysyäkseen vallan kahvassa joulukuun parlamentinvaalien ja maaliskuun presidentinvaalien jälkeen. Venäjästä, arvoisa ministeri, on kehittymässä suljettu yhteiskunta, jonka vallanpitäjät eivät halua sallia kenenkään seurata toimiaan olkansa yli. En halua tyytyä pelkkään teoreettiseen pohdintaan. Tosiasia on, että ihmisoikeudet ovat Venäjällä jatkuvan paineen alla, ja demokratian tila on maassa valitettava. Tosiasia on, että sananvapaus ja lehdistönvapaus ovat antaneet periksi tiukalle itsesensuurille. Hiljattain hyväksyttyä ääriliikkeitä koskevaa lakia voidaan helposti käyttää riippumattomien toimittajien ja poliittisten vastustajien vaientamiseen. Tosiasia on, että Venäjän hallinto pitää vahvaa ja riippumatonta kansalaisyhteiskuntaa ei-toivottavana, ja että kansalaisjärjestöjen asemaan kohdistuu suuria paineita rajoittavan lainsäädännön vuoksi. Tosiasia on, arvoisa ministeri, että vapaat vaalit ovat Venäjällä utopiaa. Vaaleihin voivat osallistua vain ne, joiden hallinto suvaitsee ottaa osaa. Esimerkiksi Garri Kasparovin ympärille ryhmittynyttä Toinen Venäjä -liittoutumaa on estetty osallistumasta tuleviin parlamenttivaaleihin. Lopuksi, arvoisa ministeri, Tšetšenian tilanne ei ehkä ole enää poliittisesti ajankohtainen, mutta todellisuus paikan päällä on erittäin huolestuttava. Ihmisten murhaaminen jatkuu, samoin myös mielivaltainen talteenotto ja laiton pidättäminen sekä kiristäminen; kidnappauksia tapahtuu edelleen päivittäin ja kidutus on yleinen käytäntö. Tällainen on Venäjän todellisuus, arvoisa ministeri, ja toivon teidän muistavan sen keskustellessanne presidentti Putinin kanssa tämän viikon lopulla."@fi7
". Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Ministre, vous avez dit dans votre introduction que les relations avec la Russie étaient bonnes ou en tout cas meilleures que ce que la presse internationale ne le rapporte. Monsieur le Ministre, vivez-vous sur Mars? Vivez-vous sur Vénus? Osez-vous dire aux Russes ce qui est important ou est-ce que, pour vous, l’Union européenne n’est en définitive qu’argent et commerce éhonté? Est-ce plus important pour vous que la démocratie et les droits de l’homme? Ne mâchons pas nos mots: la Russie est sur une pente glissante qui mène à la dictature généralisée avec un dirigeant fort: un dirigeant fort qui ne tolérera aucune protestation et qui déploie sa police secrète, le FSB, à chaque fois qu’il le juge nécessaire; un dirigeant qui n’abandonnera le pouvoir sous aucun prétexte et qui usera de tous les stratagèmes pour garder en main les rennes du pouvoir après les élections parlementaires de décembre et les élections présidentielles de mars. La Russie, Monsieur le Ministre, évolue vers une société fermée où le régime dirigeant préfèrerait n’autoriser personne à regarder par-dessus son épaule. Je ne veux pas me confiner à des considérations théoriques. La réalité est que les droits de l’homme en Russie sont constamment sous pression et que l’état de la démocratie y est lamentable. La réalité est que la liberté d’expression et la liberté de la presse succombent à une autocensure stricte. La loi sur l’extrémisme adoptée récemment peut aisément être utilisée pour museler les journalistes indépendants et les opposants politiques. La réalité est que le régime russe juge indésirable une société civile forte et indépendante et que la position des ONG est soumise à de fortes pressions en raison d’une législation très restrictive. La réalité, Monsieur le Ministre, c’est que des élections libres en Russie sont une utopie. Seuls ceux qui sont tolérés par le régime peuvent y participer. La coalition «Autre Russie» unie autour de Gary Kasparov, par exemple, a dû mettre un terme à sa participation aux élections parlementaires imminentes. Pour conclure, Monsieur le Ministre, la situation en Tchétchénie n’est peut-être plus un sujet d’actualité en politique, mais la réalité y est encore extrêmement préoccupante. Des gens sont encore assassinés, des gens sont encore interpellés et détenus illégalement, des gens sont soumis au chantage; des kidnappings ont encore lieu chaque jour et la torture est une pratique courante. C’est la réalité en Russie, Monsieur le Ministre, et j’espère que vous vous en souviendrez lorsque vous vous entretiendrez avec M. Poutine à la fin de cette semaine."@fr8
". Elnök úr, biztos asszony, miniszter úr, hölgyeim és uraim! Miniszter úr, Ön bevezetőjében elmondta, hogy kapcsolataink Oroszországgal jók, vagy legalábbis jobbak, mint ahogy a nemzetközi sajtó lefesti őket. Miniszter úr, Ön talán a Marson él? Vagy a Vénuszon? Meg meri mondani az oroszoknak, hogy mi a lényeg, vagy az Európai Unió Önnek csupán a pénzről és puszta kereskedelemről szól? Fontosabb ez Önnek, mint a demokrácia és az emberi jogok? Ne kerteljünk. Oroszország elindult lefelé egy olyan lejtőn, amelynek az alján egy erős vezető által irányított kész diktatúra áll: egy erős vezető, aki nem tűr el semmiféle tiltakozást és aki beveti az orosz titkosszolgálat (FSB) rendőreit, amikor csak szükségesnek látja; egy vezető, aki semmilyen körülmények között nem mond le a hatalomról és aki mindenféle csaló fogást bevet, hogy a decemberi parlamenti és a márciusi elnökválasztás után is az ő kezében legyen a hatalom. Oroszország, miniszter úr, egy olyan zárt társadalommá fejlődik, amely soha nem engedné meg, hogy bárki bepillanthasson. Nem akarok elméleti okfejtésekre szorítkozni. A valóság az, hogy Oroszországban az emberi jogok állandó nyomás alatt állnak és a demokrácia állapota siralmas. A valóság az, hogy a szólás- és a sajtószabadság nem tud ellenállni a szigorú öncenzúrának. A közelmúltban elfogadott törvény a szélsőségességről könnyedén felhasználható a független újságírók és politikai ellenfelek elhallgattatására. A valóság az, hogy az orosz rezsim számára egy erős és független civil társadalom nem kívánatos, és a nem kormányzati szervezetekre nagy nyomás nehezedik a rendkívül korlátozó jogi szabályozás miatt. A valóság az, miniszter úr, hogy Oroszországban a szabad választás utópia. Csak azok vehetnek részt, akiket a rezsim eltűr. A Garri Kaszparov körül csoportosuló „Másik Oroszország” koalíció például nem vehet részt a közelgő parlamenti választásokon. Végül, miniszter úr, a csecsenföldi helyzet talán már nem aktuális kérdés a politikában, azonban az ottani valóság még mindig rendkívül aggasztó. Az embereket még mindig gyilkolják, az embereket elfogják és illegálisan tartják fogva, az embereket zsarolják, napi gyakorisággal történnek emberrablások és a kínzás bevett gyakorlat. Ez az orosz valóság, miniszter úr, és remélem, hogy emlékezni fog erre, amikor e hét végén Putyin elnökkel tárgyal."@hu11
". Signor Presidente, signora Commissario, signor Ministro, onorevoli colleghi. Signor Ministro, nella sua introduzione ha affermato che le relazioni con la Russia sono buone, o comunque migliori di quanto riferito dalla stampa internazionale. Signor Ministro, vive su Marte o su Venere? Ha il coraggio di dire ai russi come stanno le cose, o per lei l’Unione europea in definitiva è solo denaro e semplice commercio? Per lei è più importante di democrazia e diritti umani? Non misuriamo le parole: la Russia sta scendendo lungo un pendio scivoloso per diventare una piena dittatura con un forte : un che non tollera alcuna protesta e che schiera i suoi servizi segreti FSB ogni qualvolta lo ritiene necessario; un che cederà il potere a nessuna condizione e che utilizzerà ogni sorta di inganno per mantenerlo dopo le elezioni parlamentari di dicembre e quelle presidenziali di marzo. La Russia, signor Ministro, si sta evolvendo in una società chiusa, in cui il regime al governo preferirebbe non consentire a nessuno di guardare oltre le sue spalle. Non ho intenzione di limitarmi a considerazioni teoriche. La realtà è che i diritti umani in Russia sono continuamente sotto pressione e lo della democrazia è deplorevole. La realtà è che la libertà di parola e di stampa stanno soccombendo a una severa autocensura. La legge approvata di recente in materia di estremismo può essere facilmente usata per imbavagliare i giornalisti indipendenti e gli oppositori politici. La realtà è che il regime russo considera sgradita una società civile forte e indipendente e che le ONG sono sottoposte a una grave pressione a causa di una legislazione molto restrittiva. La realtà è, signor Ministro, che in questo paese le elezioni libere sono un’utopia. Solo chi è tollerato dal regime può prendervi parte. Alla coalizione “Altra Russia” di Gary Kasparov, ad esempio, è stato impedito di partecipare alle imminenti elezioni parlamentari. Per concludere, signor Ministro, la situazione in Cecenia potrebbe anche non rappresentare più una questione attuale dal punto di vista politico, ma il quadro globale è ancora estremamente preoccupante. Le persone sono tuttora uccise, catturate e trattenute illegalmente, ricattate; i rapimenti sono all’ordine del giorno e la tortura una prassi consueta. Questa è la realtà in Russia, signor Ministro, e spero se ne ricorderà quando parlerà con il Presidente Putin alla fine di questa settimana."@it12
". Gerb. pirmininke, Komisijos nare, Ministre, ponios ir ponai. Ministre, pradėdamas jūs paminėjote, kad santykiais su Rusija yra geri arba bent jau geresni, nei pranešama tarptautinėje žiniasklaidoje. Ministre, ar jūs gyvenate Marse? Ar gyventa Veneroje? Ar jūs drįstate pasakyti rusams, kas yra tikrai svarbu, ar Europos Sąjunga jums tėra pinigai ir nuoga komercija? Ar jums jie svarbesni už demokratiją ir žmogaus teises? Kalbėkime be užuolankų: Rusija ritasi į diktatūrą su stipriu lyderiu: stipriu lyderiu, kuri netoleruoja jokių protestų ir kuris dislokuoja slaptąją FST, kai tik jam atrodo būtina; lyderiu, kuris jokiu būdu neperleis valdžios ir kuris pasinaudos visomis įmanomomis gudrybėmis, kad išliktų valdžioje po Parlamento rinkimų gruodžio mėn. ir Prezidento rinkimų kovo mėn. Rusija, Ministre, tampa uždara visuomene, kurioje vadovaujantis režimas norėtų neleisti niekam dairytis per petį. Nenoriu apsiriboti teoriniais svarstymais. Realybė ta, kad žmogaus teisės Rusijoje patiria nuolatinį spaudimą, o demokratijos būklė yra apgailėtina. Realybė ta, kad žodžio ir spaudos laisvė kenčia nuo cenzūros. Neseniai priimtu įstatymu dėl ekstremizmo galima puikiai pasinaudoti gaudant nepriklausomus žurnalistus ir politinius oponentus. Realybė ta, kad Rusijos režimas nepageidauja stiprios ir nepriklausomos pilietinės visuomenės, o NVO padėtis nukenčia dėl labai ribojančių įstatymų. Realybė ta, Ministre, kad laisvi rinkimai toje šalyje yra utopija. Dalyvauti gali tik tie, kuriuos režimas toleruoja. Pvz., „Kitos Rusijos“ koalicija, kurią suvienijo G. Kasparovas, negalės dalyvauti artėjančiuose Parlamento rinkimuose. Galiausiai Ministre, padėtis Čečėnijoje galbūt nebėra labai svarbus politikos klausimas, tačiau ji vis dar kelia didelį nerimą. Žmonės tebėra žudomi, neteisėtai sulaikomi, žmonės šantažuojami, pagrobimai ir kankinimai yra kasdieniai dalykai. Tokia realybė Rusijoje, Ministre, ir aš tikiuosi, kad savaitės pabaigoje kalbėdamas su V. Putinu jos nepamiršite."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, ministra kungs, dāmas un kungi! Ministra kungs, savā ievada runā jūs teicāt, ka attiecības ar Krieviju ir labas, katrā ziņā labākas nekā atspoguļots starptautiskajā presē. Ministra kungs, vai jūs dzīvojat uz Marsa? Jūs dzīvojat uz Venēras? Vai jums ir drosme pateikt krieviem, kas ir vissvarīgākais, vai arī Eiropas Savienība jums patiesībā nozīmē vienīgi naudu un pliku komerciju? Vai tas jums ir svarīgāk par demokrātiju un cilvēktiesībām? Runāsim bez aplinkiem. Krievija atrodas uz slidenas nogāzes un strauji virzās uz pilnīgu diktatūru, kuras priekšgalā ir spēcīgs līderis — līderis, kas necietīs nekādus protestus un izmantos savu slepeno FDD dienestu, kad vien uzskatīs par vajadzīgu; līderis, kurš nekādos apstākļos neatkāpsies no varas un kurš izmantos jebkādas blēdības, lai paturētu savās rokās varas grožus arī pēc parlamenta vēlēšanām decembrī un prezidenta vēlēšanām martā. Krievija, ministra kungs, veidojas par slēgtu sabiedrību, kurā valdošais režīms labprāt nevienam neļautu skatīties sev pār plecu. Es nevēlos aprobežoties tikai ar teorētiskiem apsvērumiem. Realitātē cilvēktiesības Krievijā pastāvīgi tiek apspiestas, un demokrātijas stāvoklis tur ir nožēlojams. Realitātē vārda brīvība un preses brīvība pakļaujas stingrai pašcenzūrai. Nesen pieņemto likumu par ekstrēmismu viegli var izmantot, lai aizbāztu muti žurnālistiem un politiskajiem pretiniekiem. Realitātē Krievijas režīms stipru un neatkarīgu pilsonisko sabiedrību uzskata par nevēlamu, un ārkārtīgi ierobežojošā tiesiskā regulējuma dēļ nevalstiskās organizācijas ir pakļautas spēcīgam spiedienam. Realitātē, ministra kungs, brīvas vēlēšanas tur ir utopija. Tajās piedalīties var tikai tie, kurus atzīst režīms. Piemēram, ir panākts, ka Garija Kasparova vadītā apvienība „Cita Krievija” nevar piedalīties gaidāmajās parlamenta vēlēšanās. Nobeigumā, ministra kungs, par situāciju Čečenijā. Šis jautājums varbūt vairs nav aktuālākā politiskā problēma, taču realitāte joprojām ir ārkārtīgi satraucoša. Cilvēkus joprojām slepkavo, cilvēkus aizved un nelikumīgi tur apcietinājumā, cilvēkus šantažē, nolaupīšanas joprojām ir ikdienišķa parādība un spīdzināšana — ierasta prakse. Tāda ir Krievijas realitāte, ministra kungs, un es ceru, ka jūs to atcerēsieties, kad šīs nedēļas beigās runāsiet ar Vladimiru Putinu."@lv13
"Voorzitter, collega's, commissaris, minister. Minister, u zei in uw inleiding dat de betrekkingen met Rusland goed zijn, in elk geval beter dan wat de internationale pers daarover schrijft. Minister, leeft u op Mars? Leeft u op Venus? Durft u de Russen te zeggen waar het op aankomt, of is voor u de Europese Unie finaal? Geld en platte commercie, is dat voor u belangrijker dan democratie en mensenrechten? Laat ons zeggen zoals het is: Rusland glijdt af naar een regelrechte dictatuur met een sterke leider. Een sterke leider die geen tegenspraak duldt en, daar waar hij dat nodig acht, zijn geheime politietroepen van de FSB inzet. Een leider die onder geen beding macht wil afstaan en allerlei kunstgrepen gebruikt om na de parlementsverkiezingen van december en de presidentsverkiezingen van maart toch de touwtjes in handen te houden. Rusland, minister, evolueert naar een gesloten samenleving waar het heersende regime het liefst geen pottenkijkers duldt. Ik wil me niet beperken tot theoretische beschouwingen. De realiteit is dat de mensenrechten in Rusland onder blijvende druk staan en dat de toestand van de democratie er lamentabel is. De realiteit is dat de vrije meningsuiting en de persvrijheid afglijden naar een strikte zelfcontrole. De recent aangenomen wet op het extremisme kan makkelijk gebruikt worden om onafhankelijke journalisten en politieke opponenten de mond te snoeren. De realiteit is dat een sterke en onafhankelijke civiele samenleving door het Russische regime ongewenst is en dat de positie van NGO's zwaar onder druk ligt door een zeer restrictieve wetgeving. De realiteit is, minister, dat vrije verkiezingen er utopie zijn. Alleen wie geduld wordt door het regime mag meedoen. Zo wordt de coalitie "Een ander Rusland", verenigd rond Gary Kasparov, verhinderd straks deel te nemen aan de parlementsverkiezingen. Tenslotte, minister, de toestand in Tsjetsjenië staat misschien niet meer in de politieke actualiteit, maar de realiteit is er nog altijd zeer verontrustend. Er wordt blijvend gemoord, mensen worden er illegaal opgepakt en afgeperst, er zijn nog steeds dagelijks kidnappingen, en martelpraktijken zijn een courante praktijk. Dat is de realiteit in Rusland, minister, en ik hoop dat u daarmee rekening zult houden als u eind deze week met de heer Poetin spreekt."@mt15
". Panie przewodniczący, pani komisarz, panie ministrze, panie i panowie! Panie ministrze! Na wstępie powiedział pan, że stosunki z Rosją mają się dobrze, a w każdym razie lepiej, niż opisuje to prasa międzynarodowa. Panie ministrze! Czy pan mieszka na Marsie? Czy pan mieszka na Wenus? Czy ma pan odwagę powiedzieć Rosjanom o co chodzi, czy Unia Europejska to dla pana jedynie pieniądze i czysty handel? Czy jest to dla pana ważniejsze niż demokracja i prawa człowieka? Nie owijamy w bawełnę: Rosja sunie po śliskim stoku w kierunku szeroko rozwiniętej dyktatury kierowanej przez silnego lidera: lidera, który nie będzie tolerował jakiegokolwiek protestu i który wysyła swoje tajne służby policyjne FSB, gdy tylko uzna to za konieczne; lidera, który nie odda władzy pod żadnym warunkiem i który wykorzysta każdy podstęp, aby pozostać u władzy po grudniowych wyborach parlamentarnych i po marcowych wyborach prezydenckich. Rosja, panie ministrze, zmierza w stronę zamkniętego społeczeństwa, w którym reżim rządzący wolałby nikomu nie pozwalać, aby zaglądano mu przez ramię. Nie chcę koncentrować się jedynie na rozważaniach teoretycznych. Rzeczywistość jest taka, że prawa człowieka w Rosji nieprzerwanie znajdują się pod naciskiem a stan demokracji jest opłakany. Rzeczywistość jest taka, że swoboda wyrażania opinii i wolność prasy ulegają surowej samocenzurze. Ostatnio przyjęta ustawa o ekstremizmie może z łatwością zostać wykorzystana do zamknięcia ust niezależnym dziennikarzom i przeciwnikom politycznym. Rzeczywistość jest taka, że reżim rosyjski postrzega silne, niezależne społeczeństwo obywatelskie jako element niepożądany oraz że pozycja organizacji pozarządowych jest poddawana ogromnym naciskom z powodu bardzo restrykcyjnego ustawodawstwa. Rzeczywistość jest taka, panie ministrze, że wolne wybory w Rosji to utopia. Udział mogą brać jedynie ci, których toleruje reżim. Na przykład koalicji „Inna Rosja”, stworzonej wokół Garego Kasparowa, zabroniono udziału w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Podsumowując, panie ministrze, sytuacja w Czeczenii może już nie być głównym tematem politycznym, ale panująca tam rzeczywistość wciąż jest niezmiernie niepokojąca. Ludzie wciąż są mordowani, zatrzymywani i nielegalnie przetrzymywani w areszcie, są szantażowani, porwania są na porządku dziennym, a tortury to standardowa praktyka. Taka jest rosyjska rzeczywistość, panie ministrze, i mam nadzieję, że będzie pan to pamiętał, gdy będzie pan rozmawiał z prezydentem Putinem pod koniec tego tygodnia."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhor Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, o Senhor Ministro disse na sua introdução que as relações com a Rússia são boas ou, pelo menos, melhores do que são relatadas na imprensa internacional. O Senhor Ministro vive em Marte? O Senhor Ministro vive em Vénus? O Senhor Ministro ousa dizer aos Russos o que interessa ou, em última análise, a União Europeia é para o Senhor Ministro apenas uma questão de dinheiro e simples comércio? Isso é mais importante para o Senhor Ministro do que a democracia e os direitos humanos? Deixemo-nos de rodeios: a Rússia está a resvalar pela encosta escorregadia para uma verdadeira ditadura, com um dirigente forte, que não irá tolerar quaisquer protestos e que, sempre que julga necessário, faz entrar em acção a FSB, a sua polícia secreta; um dirigente que em situação alguma abdicará do seu poder, e que fará uso de toda a espécie de astúcias para manter as rédeas nas mãos após as eleições de Dezembro e das eleições presidenciais, em Março. A Rússia, Senhor Ministro, está a evoluir para uma sociedade fechada, onde o regime no poder preferiria não permitir a quem quer que fosse espreitar-lhe por cima do ombro. Não pretendo limitar-me a considerações de natureza teórica. A realidade é que, na Rússia, os direitos humanos estão constantemente sob pressão e o estado da democracia lá é lamentável. A realidade é que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa estão a sucumbir a uma rigorosa auto-censura. A lei sobre o extremismo, promulgada recentemente, pode facilmente ser usada para amordaçar jornalistas e opositores políticos. A realidade é que o regime russo considera indesejável uma sociedade civil forte e independente, e que a posição das ONG está a ser sujeita a severa pressão, em consequência de legislação extremamente restritiva. A realidade é, Senhor Ministro, que, na Rússia, eleições livres são pura utopia. Nelas só podem tomar parte os que são tolerados pelo regime. A coligação "Outra Rússia", unida em torno de Gary Kasparov, por exemplo, foi impedida de tomar parte nas iminentes eleições parlamentares. Para concluir, Senhor Ministro, a situação na Chechénia pode já não ser uma questão política actual, mas a realidade ali continua a ser extremamente preocupante. As pessoas continuam a ser assassinadas, continuam a ser apanhadas e detidas ilegalmente, a ser vítimas de chantagem; raptos continuam a ser acontecimentos do quotidiano e a tortura prática corrente. Essa é a realidade na Rússia, Senhor Ministro, e espero que se lembre disso quando falar com Vladimir Putin no final desta semana."@pt17
"Voorzitter, collega's, commissaris, minister. Minister, u zei in uw inleiding dat de betrekkingen met Rusland goed zijn, in elk geval beter dan wat de internationale pers daarover schrijft. Minister, leeft u op Mars? Leeft u op Venus? Durft u de Russen te zeggen waar het op aankomt, of is voor u de Europese Unie finaal? Geld en platte commercie, is dat voor u belangrijker dan democratie en mensenrechten? Laat ons zeggen zoals het is: Rusland glijdt af naar een regelrechte dictatuur met een sterke leider. Een sterke leider die geen tegenspraak duldt en, daar waar hij dat nodig acht, zijn geheime politietroepen van de FSB inzet. Een leider die onder geen beding macht wil afstaan en allerlei kunstgrepen gebruikt om na de parlementsverkiezingen van december en de presidentsverkiezingen van maart toch de touwtjes in handen te houden. Rusland, minister, evolueert naar een gesloten samenleving waar het heersende regime het liefst geen pottenkijkers duldt. Ik wil me niet beperken tot theoretische beschouwingen. De realiteit is dat de mensenrechten in Rusland onder blijvende druk staan en dat de toestand van de democratie er lamentabel is. De realiteit is dat de vrije meningsuiting en de persvrijheid afglijden naar een strikte zelfcontrole. De recent aangenomen wet op het extremisme kan makkelijk gebruikt worden om onafhankelijke journalisten en politieke opponenten de mond te snoeren. De realiteit is dat een sterke en onafhankelijke civiele samenleving door het Russische regime ongewenst is en dat de positie van NGO's zwaar onder druk ligt door een zeer restrictieve wetgeving. De realiteit is, minister, dat vrije verkiezingen er utopie zijn. Alleen wie geduld wordt door het regime mag meedoen. Zo wordt de coalitie "Een ander Rusland", verenigd rond Gary Kasparov, verhinderd straks deel te nemen aan de parlementsverkiezingen. Tenslotte, minister, de toestand in Tsjetsjenië staat misschien niet meer in de politieke actualiteit, maar de realiteit is er nog altijd zeer verontrustend. Er wordt blijvend gemoord, mensen worden er illegaal opgepakt en afgeperst, er zijn nog steeds dagelijks kidnappingen, en martelpraktijken zijn een courante praktijk. Dat is de realiteit in Rusland, minister, en ik hoop dat u daarmee rekening zult houden als u eind deze week met de heer Poetin spreekt."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni. Pán minister, vo svojom úvode ste povedali, že vzťahy s Ruskom sú dobré alebo v každom prípade lepšie, ako sa hovorí v medzinárodnej tlači. Pán minister, žijete na Marse? Alebo na Venuši? Odvažujete sa hovoriť Rusom na čom záleží alebo pre vás znamená Európska únia iba peniaze a obchod? Je to pre vás dôležitejšie ako demokracia a ľudské práva? Dovoľte nám to povedať na plné ústa: Rusko sa šmýka po klzkom brehu na ceste k plne rozkvitnutej diktatúre, na čele so silným vodcom: silným vodcom, ktorý nebude tolerovať žiadny protest a ktorý nasadí svoju tajnú políciu FSB vždy, keď si zmyslí, že to je potrebné, vodcom, ktorý sa nevzdá svojej moci za žiadnych podmienok a ktorý použije všetky triky, aby udržal v rukách opraty moci po parlamentných voľbách v decembri a po prezidentských voľbách v marci. Rusko sa, pán minister, vyvíja do uzavretej spoločnosti, kde by vládny režim najradšej nikomu neumožnil nazerať mu cez plece. Nerád by som ostal pri teoretických úvahách. Skutočnosťou je, že ľudské práva sú v Rusku neprestajne pod tlakom a stav demokracie je žalostný. Skutočnosťou je, že sloboda prejavu a sloboda tlače podlieha prísnej samocenzúre. Nedávno prijatý zákon o extrémizme sa dá jednoducho použiť na umlčanie novinárov a politických oponentov. Skutočnosťou je, že ruský režim považuje silnú a nezávislú občiansku spoločnosť za neželanú, a že pozícia mimovládnych organizácií je pod silným tlakom z dôvodu obmedzujúcich právnych predpisov. Skutočnosťou je, pán minister, že slobodné voľby sú tam utópiou. Zúčastniť sa môžu iba tí, ktorých toleruje režim. Napríklad koalícii Iné Rusko, zjednotenej okolo Garyho Kasparova, zakázali zúčastniť sa bezprostredne sa blížiacich parlamentných volieb. Aby som to zhrnul, pán minister, situácia v Čečensku možno už viac nie je aktuálny problém v politike, ale situácia je tam stále mimoriadne znepokojujúca. Ľudí tam vraždia, zaistia a nelegálne zadržiavajú, vydierajú, únosy sú na dennom poriadku a mučenie je bežným zvykom. Toto je realita v Rusku, pán minister, a dúfam, že si to budete pamätať, keď sa budete koncom týždňa rozprávať s pánom Putinom."@sk19
"Gospod predsednik, gospa komisarka, gospod minister, gospe in gospodje. Gospod minister, na začetku govora ste dejali, da so odnosi z Rusijo dobri ali vsaj boljši, kot poročajo mednarodni mediji. Gospod minister, ali ste z Marsa? Ali ste z Venere? Ali si drznete govoriti Rusom, kaj je pomembno, ali gre pri Evropski uniji za vas v bistvu samo za denar in golo trgovanje? Ali je to za vas pomembnejše od demokracije in človekovih pravic? Ne olepšujmo. Rusija drsi po spolzkem bregu proti razcvetelemu diktatorstvu z odločnim vodjem, ki ne bo dopuščal nikakršnega nasprotovanja in ki uporablja svojo skrivno policijo FSB, kadar koli se mu to zdi potrebno, vodja, ki se pod nobenim pogojem ne bo odrekel oblasti in bo uporabil vse vrste spletk, da bi oblast ohranil tudi po decembrskih parlamentarnih volitvah in predsedniških volitvah v marcu. Gospod minister, Rusija se razvija v zaprto družbo, v kateri bi bilo vladajočemu režimu ljubše, da jih nihče ne nadzira. Ne želim se omejiti na teoretične vidike. Realnost je, da so človekove pravice v Rusiji stalno pod pritiskom, stanje demokracije pa je obžalovanja vredno. Realnost je, da svoboda govora in svoboda tiska podlegata strogi samocenzuri. Nedavno sprejet zakon o ekstremizmu se lahko enostavno uporabi za oviranje neodvisnih novinarjev in političnih nasprotnikov. Realnost je, da ruski režim ne odobrava trdne in neodvisne civilne družbe in da je položaj nevladnih organizacij pod vse večjim pritiskom zaradi zelo omejevalne zakonodaje. Gospod minister, realnost je, da so svobodne volitve v Rusiji utopija. Udeležijo se jih lahko le tisti, ki jih sprejema režim. Koaliciji „Druga Rusija“, ki jo vodi Gary Kasparov, se je na primer preprečilo sodelovanje v bližnjih parlamentarnih volitvah. Za konec, gospod minister, razmere v Čečeniji morda niso več pereče politično vprašanje, vendar so tamkajšnje dejanske razmere še vedno zelo zaskrbljujoče. Še vedno se dogajajo umori, nezakonita pridržanja in izsiljevanje, pri čemer so ugrabitve še vedno vsakodnevni pojav in mučenje stalna praksa. Takšne so realne razmere v Rusiji, gospod minister, in upam, da se boste spomnili na to, ko boste konec tedna govorili z gospodom Putinom."@sl20
". Herr talman, herr kommissionsledamot, herr minister, mina damer och herrar! Herr minister, ni sa i er inledning att förbindelserna med Ryssland är goda, eller åtminstone bättre än vad som rapporteras i internationell press. Herr minister, lever ni på Mars? Lever ni på Venus? Vågar ni tala om de viktiga sakerna med ryssarna, eller handlar EU för er i sista hand bara om pengar och ren handel? Är det viktigare för er än demokrati och mänskliga rättigheter? Låt oss tala klarspråk. Ryssland är på väg utför mot att bli en fullständig diktatur med en stark ledare som inte kommer att tolerera några protester och som ställer upp sin hemliga FSB-polis när han tycker att det behövs, en ledare som inte kommer att ge upp sin makt på några villkor och som kommer att använda alla slags knep för att behålla makten efter parlamentsvalet i december och presidentvalet i mars. Ryssland håller på att utvecklas till ett slutet samhälle där den styrande regimen föredrar att ingen kan se vad de håller på med. Jag vill inte begränsa mig till teoretiska överväganden. Sanningen är att de mänskliga rättigheterna i Ryssland är under konstant tryck och demokratins status är bedrövlig. Sanningen är att yttrande- och pressfriheten håller på att duka under för den stränga censuren. Den nyligen antagna lagen om extremism kan lätt användas för att tysta oberoende journalister och politiska motståndare. Sanningen är att den ryska regimen ser ett starkt och oberoende samhälle som något icke önskvärt och att icke-statliga organisationer utsätts för starka påtryckningar på grund av en mycket sträng lagstiftning. Sanningen är att fria val är en utopi i Ryssland. Endast dem som tolereras av regimen kan delta. Garri Kasparovs koalition ”Det andra Ryssland” har till exempel hindrats från att delta i det nära förestående parlamentsvalet. Avslutningsvis kanske situationen i Tjetjenien inte längre är ett politiskt samtalsämne men situationen där är fortfarande mycket oroande. Människor mördas fortfarande, människor hämtas och häktas illegalt, människor utsätts för utpressning, kidnappningar sker fortfarande varje dag och tortyr är standard. Det är verkligheten i Ryssland, herr minister, och jag hoppas att ni kommer att komma ihåg detta när ni talar med Vladimir Putin i slutet av veckan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph