Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-24-Speech-3-015"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071024.4.3-015"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Voorzitter, collega’s, dit debat staat helaas in de schaduw van de terroristische aanslagen in Turkije. Veel liever had ik gesproken over de wenselijkheid om de draad van de hervormingen weer op te pakken; helaas kom ik tot de constatering dat daar ondanks vele mooie woorden in de praktijk nog veel te weinig van terechtkomt. Maar ik denk dat nu de vraag centraal moet staan: wat vinden wij dat Turkije moet doen? Laten we uit dat debat alle hypocrisie weglaten, collega’s. Eenieder van ons weet, of zou moeten weten, dat er geen makkelijke antwoorden zijn op dit duivelse dilemma. Aan de ene kant het besef, de wetenschap dat elk land waar de laatste maand vijftig doden zijn gevallen, iets moet doen om te reageren en tegelijkertijd het besef bij velen van ons - ik denk ook bij de Turkse regering - dat grootschalige militaire operaties daarbij geen oplossing zijn. Ze schakelen de PKK niet uit, ze brengen grote diplomatieke en politieke schade met zich mee en ze maken - uiteindelijk het belangrijkste - een oplossing van het Koerdische probleem in Turkije nog veel moeilijker. Laten we daarom hopen dat alle pogingen die nu worden ondernomen om een diplomatieke en politieke oplossing te vinden, succesvol zijn. Want het probleem ligt uiteindelijk niet in de Iraakse bergen, het probleem ligt in Turkije. Maar bij de oplossing van dat probleem - het Koerdische probleem - is het niet: Turken tegenover Koerden. In mijn ogen is het aan de ene kant degenen in Turkije, de Turken en de Koerden, die weten dat er alleen een politieke oplossing is voor dat probleem - de AKP en de DTP - en aan de andere kant de radicalen, aan de Turkse kant en aan de Koerdische kant, die helemaal geen belang hebben bij een politieke oplossing en die denken dat militair geweld kan helpen: aan de Turkse kant het leger en een deel van de oppositie en aan de Koerdische kant de PKK. Want laat het heel helder zijn: de huidige aanvallen van de PKK zijn natuurlijk gericht op de Turkse staat, maar zijn ook een aanval op de Koerdische partij DTP in het parlement, die zoekt naar een politieke oplossing voor het probleem. Daarom is het zo belangrijk dat dit Parlement weliswaar sterk veroordelend is over de PKK en zijn terroristische aanslagen en tegelijkertijd zijn steun blijft uitspreken voor al diegenen aan de Koerdische kant en aan de Turkse kant die een vreedzame politieke oplossing voor dit probleem zoeken."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mrzí mě, že tuto rozpravu zastiňují teroristické útoky v Turecku. Mnohem raději bych hovořil o tom, zda je vhodné navázat na rozhovory o reformách, bohužel jsem však došel k závěru, že o přes množství pěkných slov se v praxi udělalo opravdu málo. I tak si myslím, že dnešní nejdůležitější otázka zní: Co by mělo Turecko podle našeho názoru udělat? Vynechejme z tohoto rozhovoru pokrytectví, dámy a pánové. Každý z nás ví, nebo by měl vědět, že na toto ďábelské dilema neexistuje jednoduchá odpověď. Na jedné straně zjišťujeme, dozvídáme se, že jakákoli země, ve které bylo za poslední měsíc zabito padesát lidé, musí nějakým způsobem reagovat, zatímco mnozí z nás, myslím včetně mnohých členů turecké vlády, pochopili, že velké vojenské operace nejsou řešením. Ty stranu PKK nezničí, způsobují nesmírné diplomatické a politické škody a, co je nejzávažnější, komplikují hledání řešení kurdského problému. Dovolte nám proto věřit, že všechny pokusy najít diplomatické a politické řešení budou úspěšné. Koneckonců, problém neleží v iráckých horách, problém leží v Turecku, ale řešení problému, kurdského problému, nespočívá v tom, že postavíme Turky proti Kurdům. Z mého pohledu je problém v Turecku, Turci a Kurdi vědí, že jediné řešení jejich problému je politické, strana AKP na turecké straně a DTP na kurdské straně proti radikálům, které nemají vůbec zájem o politické řešení a které si myslí, že vojenské násilí může pomoci: na turecké straně armáda a část opozice a na kurdské straně PKK. Vyjádříme se velmi jasně: současné útoky strany PKK jsou, samozřejmě namířené na turecký stát, ale zároveň jsou útokem na kurdskou stranu DTP v tureckém parlamentu, která hledá politické řešení problému. Proto je důležité, aby tento Parlament ostře odsoudil stranu PKK a její teroristické útoky, a zároveň vyjádřil podporu všem na straně Kurdů, kteří se pokouší dospět k mírovému politickému řešení tohoto problému."@cs1
"Hr. formand! Denne forhandling står desværre i skyggen af terrorangrebene i Tyrkiet. Jeg ville meget hellere have talt om det ønskelige i at tage tråden op igen, når det gælder reformerne. Desværre må jeg konkludere, at der til trods for mange flotte ord stadig er kommet alt for lidt ud af det i praksis. Men jeg tror, at det centrale spørgsmål nu skal være, hvad vi synes, at Tyrkiet skal gøre. Lad os fjerne alt hykleri fra denne forhandling. Vi ved alle, eller vi burde alle vide, at der ikke findes nemme svar på dette djævelske dilemma. På den ene side er vi klar over, og ved vi, at ethvert land, hvor der i den sidste måned er dræbt 50 mennesker, skal gøre noget for at reagere, og samtidig er mange af os klar over - også i den tyrkiske regering, tror jeg - at omfattende militære operationer ikke er nogen løsning. De udrydder ikke PKK, men anretter stor diplomatisk og politisk skade, og, hvad der i sidste instans er det vigtigste, de gør en løsning af det kurdiske problem i Tyrkiet endnu vanskeligere. Lad os derfor håbe, at alle forsøg, som nu gøres på at finde en diplomatisk og politisk løsning, lykkes. Problemet findes, når alt kommer til alt, ikke i de irakiske bjerge, men i Tyrkiet. Løsningen af dette problem - det kurdiske problem - er imidlertid ikke tyrkerne over for kurderne. I mine øjne drejer det sig om på den ene side de mennesker i Tyrkiet, både tyrkere og kurdere, som ved, at der kun findes en politisk løsning på dette problem - AKP og DTP - og på den anden side de radikale, både på den tyrkiske og på den kurdiske side, som slet ikke er interesserede i en politisk løsning, og som tror, at militær vold kan hjælpe, nemlig på den tyrkiske side hæren og en del af oppositionen og på den kurdiske side PKK. Lad det være klart, at PKK's nuværende angreb selvfølgelig er rettet mod den tyrkiske stat, men de er også er angreb på det kurdiske parti DTP i parlamentet, som søger en politisk løsning på problemet. Derfor er det så vigtigt, at Parlamentet faktisk kraftigt fordømmer PKK og dets terrorangreb, mens det samtidig fortsætter med at give udtryk for støtte til alle dem på den kurdiske side og på den tyrkiske side, som søger en fredelig politisk løsning på dette problem."@da2
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Diese Aussprache wird leider von den Terroranschlägen in der Türkei überschattet. Ich hätte lieber darüber gesprochen, wie wünschenswert es ist, die Reformen wieder aufzunehmen. Leider bin ich zu dem Schluss gekommen, dass trotz vieler schöner Worte in der Praxis bisher viel zu wenig dabei herausgekommen ist. Indes ist die wichtigste Frage meiner Auffassung nach jetzt: Was sollte die Türkei unseres Erachtens tun? Lassen Sie uns diese Aussprache ohne Heuchelei führen, meine Damen und Herren. Jeder von uns weiß oder sollte wissen, dass es auf dieses teuflische Dilemma keine einfachen Antworten gibt. Einerseits stellen wir fest und wissen wir, dass ein Land, in dem im vergangenen Monat fünfzig Menschen getötet wurden, reagieren muss, während gleichzeitig vielen von uns bewusst ist – und dazu gehören meines Erachtens auch viele Mitglieder der türkischen Regierung – dass aufwändige militärische Operationen keine Lösung sind. Sie werden die PKK nicht entwurzeln, sie verursachen immense diplomatische und politische Schäden und – und das ist das Wichtigste – sie erschweren eine Lösung des kurdischen Problems in der Türkei beträchtlich. Lassen Sie uns deshalb hoffen, dass alle derzeitigen Versuche, eine diplomatische und politische Lösung zu finden, erfolgreich sein werden. Letztlich liegt das Problem nicht in den irakischen Bergen, das Problem liegt in der Türkei, aber die Lösung des Problems – des kurdischen Problems – ist nicht Türken gegen Kurden. Meiner Meinung nach ist das Problem eines der Probleme, die es in der Türkei gibt und bei dem sich Türken und Kurden, die wissen, dass die einzige Lösung des Problems eine politische Lösung ist – die AKP und die DTP – und Radikale sowohl auf der türkischen als auch auf der kurdischen Seite, die nicht an einer politischen Lösung interessiert sind und glauben, militärische Gewalt könne helfen, gegenüberstehen: auf der türkischen Seite die Armee und ein Teil der Opposition und auf der kurdischen Seite die PKK. Lassen Sie uns klare Worte sprechen: Die gegenwärtigen Übergriffe der PKK sind natürlich gegen den türkischen Staat gerichtet, jedoch sind sie auch ein Angriff der kurdischen DTP-Partei im türkischen Parlament, die nach einer politischen Lösung des Problems strebt. Deshalb ist es so wichtig, dass dieses Parlament die PKK und ihre Terroranschläge streng verurteilt und gleichzeitig die Unterstützung all jener auf der kurdischen und auf der türkischen Seite zum Ausdruck bringt, die versuchen, eine friedliche politische Lösung für dieses Problem zu finden."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτή η συζήτηση σκιάζεται δυστυχώς από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Τουρκία. Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να μιλούσα για την επιθυμία συνέχισης του νήματος των μεταρρυθμίσεων πάλι· δυστυχώς, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι, παρά τα πολλά ωραία λόγια, έως τώρα ελάχιστα έχουν προκύψει από αυτό. Ωστόσο, πιστεύω ότι το κύριο θέμα τώρα είναι: τι πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνει η Τουρκία; Ας αφήσουμε την υποκρισία στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, κυρίες και κύριοι. Ο καθένας από μας γνωρίζει, ή θα όφειλε να γνωρίζει, ότι δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις σε αυτό το σατανικό δίλημμα. Αφενός, συνειδητοποιούμε, γνωρίζουμε, ότι οποιαδήποτε χώρα στην οποία έχουν σκοτωθεί πενήντα άνθρωποι τον τελευταίο μήνα πρέπει να κάνει κάτι σε απάντηση, ενώ ταυτόχρονα πολλοί από εμάς συνειδητοποιούμε – συμπεριλαμβανομένων, νομίζω, πολλών στη τουρκική κυβέρνηση– ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας δεν αποτελούν λύση. Δεν εξαλείφουν το PKK, προκαλούν τεράστια διπλωματική και πολιτική ζημία και – το σημαντικότερο – καθιστούν πολύ δυσκολότερη μία λύση του κουρδικού προβλήματος στην Τουρκία. Ας ελπίσουμε συνεπώς ότι όλες οι απόπειρες που καταβάλλονται τώρα για την εξεύρεση μίας διπλωματικής και πολιτικής λύσης θα είναι επιτυχείς. Το πρόβλημα, τελικά, δεν βρίσκεται στα ιρακινά βουνά, το πρόβλημα βρίσκεται στην Τουρκία, αλλά η λύση του προβλήματος –του κουρδικού προβλήματος– δεν είναι οι Τούρκοι εναντίον των Κούρδων. Κατά τη γνώμη μου, το θέμα είναι αυτών στην Τουρκία, Τούρκων και Κούρδων που γνωρίζουν ότι η μόνη λύση του προβλήματος είναι πολιτική –το AKP και το DTP– έναντι των ριζοσπαστών, από την τουρκική και την κουρδική πλευρά, που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για μια πολιτική λύση και που θεωρούν ότι η στρατιωτική βία μπορεί να βοηθήσει: από την τουρκική πλευρά ο στρατός και ένα τμήμα της αντιπολίτευσης και από την κουρδική πλευρά το PKK. Ας είμαστε πολύ σαφείς: οι παρούσες επιθέσεις του PKK στρέφονται, ασφαλώς, κατά του τουρκικού κράτους, αλλά αποτελούν επίσης επίθεση στο κουρδικό κόμμα DTP του τουρκικού κοινοβουλίου, το οποίο αναζητεί μία πολιτική λύση στο πρόβλημα. Για αυτόν τον λόγο είναι τόσο σημαντικό το παρόν Κοινοβούλιο να καταδικάσει σθεναρά το PKK και τις τρομοκρατικές του επιθέσεις, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη στήριξή του σε όλους εκείνους, από την κουρδική και την τουρκική πλευρά, που προσπαθούν να εξεύρουν μία ειρηνική πολιτική λύση σε αυτό το πρόβλημα."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, this debate is unfortunately overshadowed by the terrorist attacks in Turkey. I would much rather have spoken about the desirability of picking up the thread of the reforms again; unfortunately, I have come to the conclusion that, despite many fine words, in practice up to now far too little has come of this. However, I think that the main question now is: what do we think Turkey should do? Let us drop the hypocrisy from this debate, ladies and gentlemen. Every one of us knows, or should know, that there are no easy answers to this devilish dilemma. On the one hand we realise, we know, that any country where fifty people have been killed in the last month has to do something in response, while at the same time many of us realise – including, I think, many in the Turkish Government – that large-scale military operations are no solution. They do not root out the PKK, they cause immense diplomatic and political damage and – most importantly – they make a solution to the Kurdish problem in Turkey much more difficult. Let us therefore hope that all the attempts now being made to find a diplomatic and political solution will be successful. The problem, ultimately, does not lie in the Iraqi mountains, the problem lies in Turkey, but the solution to the problem – the Kurdish problem – is not Turks against Kurds. In my view, the issue is one of those in Turkey, Turks and Kurds who know that the only solution to the problem is a political one – the AKP and the DTP – versus the radicals, on the Turkish side and on the Kurdish side, who are not interested in a political solution at all and who think that military violence can help: on the Turkish side the army and a section of the opposition and on the Kurdish side the PKK. Let us be very clear: the present attacks by the PKK are, of course, directed at the Turkish state, but they are also an attack on the Kurdish DTP party in the Turkish Parliament, which is seeking a political solution to the problem. That is why it is so important that this Parliament does indeed strongly condemn the PKK and its terrorist attacks, while at the same time expressing support for all those on the Kurdish side and on the Turkish side who are trying to find a peaceful political solution to this problem."@en4
". Señor Presidente, Señorías, este debate se ve lamentablemente ensombrecido por los atentados terroristas cometidos en Turquía. Hubiera preferido hablar sobre la conveniencia de seguir impulsando las reformas de nuevo; lamentablemente, he llegado a la conclusión de que, a pesar de tantas buenas palabras, en la práctica de momento se ha conseguido muy poco. No obstante, pienso que la pregunta más importante ahora es la siguiente: ¿Qué creemos que debe hacer Turquía? Dejemos la hipocresía fuera de este debate, Señorías. Todos sabemos, o deberíamos saber, que no hay respuestas fáciles a este endiablado dilema. Por una parte somos conscientes, sabemos, que un país en el que 50 personas han sido asesinadas en el último mes tiene que hacer algo en respuesta, pero al mismo tiempo muchos de nosotros somos conscientes ─entre ellos, creo, muchos miembros del Gobierno turco─ que las operaciones militares a gran escala no son la solución. No acaban con el PKK, causan un inmenso daño diplomático y político y ─lo más importante─ hacen que sea mucho más difícil encontrar una solución al problema kurdo en Turquía. Esperamos, por tanto, que todos los intentos que se están haciendo ahora para encontrar una solución diplomática y política tengan éxito. El problema, en última instancia, no está en las montañas iraquíes; el problema está en Turquía, pero la solución al problema ─el problema kurdo─ no es que los turcos se enfrenten a los kurdos. En mi opinión, el problema está entre los que, en Turquía, tanto turcos como kurdos, creen que la única solución al problema es política ─el AKP y el DTP─ y los radicales que, tanto en el lado turco como en el lado kurdo, no están interesados en una solución política y son partidarios de recurrir a la violencia militar: en el lado turco, el ejército y una sección de la oposición, y en el lado kurdo, el PKK. Seamos muy claros: los recientes atentados del PKK se dirigen, por supuesto, contra el Estado turco, pero son también un ataque contra el partido kurdo DTP representado en el Parlamento turco, que está tratando de buscar una solución política al problema. Por eso es tan importante que el Parlamento Europeo condene con firmeza el PKK y sus atentados terroristas, expresando al mismo tiempo su apoyo a todos los que tanto en el lado kurdo como en el lado turco están tratando de conseguir una solución política pacífica a este problema."@es21
". Härra president, daamid ja härrad, kahjuks varjutavad seda arutelu terrorirünnakud Türgis. Oleksin palju meelsamini rääkinud reformide elluviimise soovitatavusest: kahjuks olen järeldanud, et hoolimata paljudest peentest sõnadest on kuni tänaseni praktikas selles osas vähe saavutatud. Siiski arvan, et peamiseks küsimuseks on praegu: mida meie arvates peaks Türgi tegema? Daamid ja härrad, loobugem selles arutelus silmakirjalikkusest. Me kõik teame, et lihtsad vastused sellele põrgulikule dilemmale puuduvad. Ühelt poolt me saame aru, me teame, et mis tahes riik, kus viimase kuu jooksul on tapetud viiskümmend inimest, peab vastuseks midagi ette võtma, samas kui paljud meist mõistavad samaaegselt – sealhulgas ma arvan, et paljud Türgi valitsuses – et laiaulatuslikud militaaroperatsioonid ei ole lahendus. Need ei juuriks PKKd välja, need põhjustaks tohutut diplomaatilist ja poliitilist kahju – kõige olulisem – need muudaks lahenduse leidmise kurdide probleemile Türgis palju raskemaks. Seega lootkem, et kõik praegu tehtavad katsed diplomaatiliste ja poliitiliste lahenduste leidmiseks on edukad. Lõppeks ei asu probleem Iraagi mägedes, probleem asub Türgis, kuid lahendus probleemile – kurdide probleemile – ei seisne türklaste ja kurdide vastuseisus. Minu arvates on see üks nendest küsimustest Türgis, kus türklased ja kurdid, kes teavad, et ainus lahendus probleemile on poliitiline (AKP ja DTP), on vastamisi radikaalidega türklaste ja kurdide poolel, kes ei ole poliitilisest lahendusest üldse huvitatud ning kes arvavad, et militaarne vägivald on abiks: Türgi poolel armee ja opositsiooni sektsioon ning kurdide poolel PKK. Olgem väga täpsed: praegused PKK rünnakud on muidugi suunatud Türgi riigi vastu, kuid need on samuti suunatud kurdide DTP partei vastu Türgi parlamendis, mis otsib probleemile poliitilist lahendust. See on põhjuseks, miks on niivõrd oluline, et see parlament mõistaks tõesti PKK ja selle terrorirünnakud tugevalt hukka, väljendades samaaegselt toetust kõigile neile kurdide ja türklaste poolel, kes püüavad leida probleemile rahumeelset poliitilist lahendust."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, keskustelua varjostavat valitettavasti Turkissa tapahtuneet terrori-iskut. Olisin paljon mieluummin puhunut uudistusten jatkamisen toivottavuudesta; valitettavasti olen tullut siihen johtopäätökseen, että monista kauniista sanoista huolimatta käytännössä on toistaiseksi saatu aikaan aivan liian vähän. Uskon kuitenkin, että tärkein kysymys on nyt: mitä Turkin olisi mielestämme tehtävä? Älkäämme antako tekopyhyydelle sijaa keskustelussa, hyvät parlamentin jäsenet. Me kaikki tiedämme, tai ainakin meidän pitäisi tietää, ettei tähän kiperään pulmaan ole helppoa ratkaisua. Yhtäältä ymmärrämme ja tiedämme, että maan, jossa on viime kuukauden aikana tapettu viisikymmentä henkeä, on ryhdyttävä vastatoimiin. Samalla kuitenkin monet meistä ja luullakseni myös monet Turkin hallituksen jäsenet ymmärtävät, että laajamittaiset sotilaalliset operaatiot eivät ole vastaus. Ne eivät kitke juurineen Kurdistanin kansanpuoluetta, ne saavat aikaan valtavaa diplomaattista ja poliittista vahinkoa ja, mikä tärkeintä, ne vaikeuttavat ratkaisun löytämistä Turkin kurdiongelmaan. Toivokaamme siksi, että nykyiset pyrkimykset diplomaattisen ja poliittisen ratkaisun löytämiseksi onnistuvat. Ongelman ydin ei viime kädessä ole Irakin vuoristoilla, vaan Turkissa itsessään. Ratkaisu kurdiongelmaan ei kuitenkaan voi olla turkkilaisten ja kurdien vastakkainasettelu. Uskoisin, että vastakkain ovat yhtäältä ne Turkin turkkilaiset ja kurdit, jotka tietävät, että ainoa ratkaisu ongelmaan on poliittinen – eli AKP ja DTP – ja toisaalta niin Turkin kuin Kurdistaninkin radikaalit, joita poliittinen ratkaisu ei kiinnosta vähääkään ja jotka uskovat aseellisen väkivallan auttavan asiaa, eli Turkissa armeija ja osa oppositiota ja Kurdistanissa PKK. On selvää, että PKK:n iskut on tietenkin kohdistettu Turkin valtioon, mutta ne kohdistuvat myös Turkin parlamentin kurdipuolueeseen DTP:hen, joka pyrkii löytämään poliittisen ratkaisun ongelmaan. Siksi on niin tärkeää, että Euroopan parlamentti tuomitsee todellakin jyrkästi PKK:n ja sen terrori-iskut, samalla kun se ilmaisee tukensa kaikille niille tahoille sekä Turkissa että Kurdistanissa, jotka yrittävät löytää rauhanomaisen poliittisen ratkaisun ongelmaan."@fi7
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce débat est malheureusement assombri par les attentats terroristes en Turquie. J’aurais préféré parler de l’opportunité de reprendre le fil des réformes; malheureusement, j’en suis arrivé à la conclusion que, malgré beaucoup de belles paroles, en pratique, jusqu’à maintenant, bien trop peu de choses ont été accomplies. Je pense cependant que la principale question est à présent celle-ci: que devrait faire la Turquie, selon nous? Laissons l’hypocrisie de côté dans ce débat, Mesdames et Messieurs. Chacun de nous sait, ou devrait savoir, qu’il n’y a pas de réponses faciles à ce dilemme diabolique. D’une part, nous réalisons, nous savons, qu’un pays où cinquante personnes ont été tuées au cours du mois passé doit réagir, alors que, dans le même temps, beaucoup d’entre nous réalisent – y compris, je pense, beaucoup de personnes au sein du gouvernement turc – que les opérations militaires de grande ampleur ne sont pas une solution. Elles ne parviennent pas à débusquer le PKK, elles causent d’immenses dégâts diplomatiques et politiques et – et c’est le plus important – elles rendent le règlement du problème kurde en Turquie beaucoup plus difficile. Espérons dès lors que toutes les tentatives qui sont à présent mises en œuvre en vue de trouver une solution diplomatique et politique seront fructueuses. En définitive, le problème ne vient pas des montagnes iraquiennes, le problème vient de Turquie, mais la solution au problème – au problème kurde – n’est pas: les Turcs contre les Kurdes. Selon moi, la question oppose ceux en Turquie, Turcs et Kurdes, qui savent que la seule solution au problème est une solution politique – l’AKP et le DTP – et les radicaux, du côté turc et du côté kurde, qui ne sont pas du tout intéressés par une solution politique et qui pensent que la violence militaire peut aider: du côté turc, l’armée et une partie de l’opposition, et du côté kurde, le PKK. Soyons très clairs: les actuels attentats du PKK sont, bien sûr, dirigés contre l’État turc, mais ils constituent également une attaque à l’encontre du parti kurde DTP au Parlement turc, qui recherche une solution politique au problème. C’est pourquoi il est si important que ce Parlement condamne fermement le PKK et ses attentats terroristes, tout en exprimant son soutien à tous ceux, du côté kurde et du côté turc, qui tentent de trouver une solution politique pacifique à ce problème."@fr8
". Elnök úr, hölgyeim és uraim! E vitára sajnos árnyékot vetnek a törökországi terrortámadások. Sokkal szívesebben beszéltem volna arról, hogy mily szükséges újra elindítani a reformokat; sajnos azonban arra a következtetésre jutottam, hogy a sok szép szó ellenére mindezidáig gyakorlatilag túl kevés eredmény született. Mégis azt gondolom, hogy a fő kérdés most az, hogy szerintünk mit kellene tennie Törökországnak. Hölgyeim és uraim, e vitában most tegyük félre az álszenteskedést. Mindannyian tudjuk – vagy tudnunk kellene –, hogy nincs egyszerű válasz erre a pokoli dilemmára. Egyrészt ráébredünk, tudjuk, hogy bármely országnak, amelyben az elmúlt hónapban ötven embert öltek meg, valahogy reagálnia kell, ugyanakkor sokan – beleértve, gondolom én, a török kormány sok tagját – átlátjuk azt is, hogy a nagyarányú katonai műveletek nem jelentenek megoldást. Nem semmisítik meg a PKK-t, hatalmas diplomáciai és politikai kárt idéznek elő és – ami a legfontosabb – nagymértékben megnehezítik a törökországi kurd kérdés megoldását. Ezért reméljük, hogy valamennyi jelenlegi kísérlet a diplomáciai és politikai megoldásra sikeresnek bizonyul. A probléma végső soron nem az iraki hegyek között keresendő, hanem Törökországban, de a probléma –a kurd probléma – nem úgy oldódik meg, hogy a törökök és kurdok szembefordulnak egymással. Véleményem szerint ez a kérdés egyike azoknak Törökországban, melyek esetében két tábor áll szemben egymással: az egyik oldalon azok a törökök és kurdok, akik tudják, hogy a probléma egyetlen lehetséges megoldása politikai természetű – vagyis az AKP és a DTP, míg a másik oldalon azok a radikálisok, törökök és kurdok egyaránt, akik egyáltalán nem érdekeltek egy politikai megoldásban és úgy gondolják, hogy csak a katonai erőszak segít – vagyis török oldalon a hadsereg és az ellenzék egy része, kurd oldalon pedig a PKK. Beszéljünk nagyon világosan: a PKK mostani támadásai természetesen a török állam ellen irányulnak, de a török parlamentben lévő kurd DTP párt ellen is, amely politikai megoldást keres a problémára. Ezért oly fontos, hogy az Európai Parlament valóban erőteljesen elítélje a PKK-t és az általa elkövetett terrortámadásokat, ugyanakkor kifejezze támogatását mindazok felé a kurd és a török oldalon egyaránt, akik békés politikai megoldást igyekeznek találni e problémára."@hu11
". Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo questa discussione è offuscata dagli attacchi terroristici in Turchia. Avrei preferito parlare della volontà di ricominciare di nuovo le riforme; sfortunatamente, sono giunto alla conclusione che, nonostante molte belle parole, in pratica, finora, si è concluso ben poco. Tuttavia, ritengo che adesso la domanda principale sia: che cosa pensiamo dovrebbe fare la Turchia? Eliminiamo l’ipocrisia dalla discussione, onorevoli colleghi. Tutti noi sappiamo, o dovremmo sapere, che non esistono risposte semplici a questo diabolico dilemma. Da un lato ci rendiamo conto, ci è noto, che ogni paese in cui, nell’ultimo mese, sono state uccise cinquanta persone, debba intervenire in risposta, mentre allo stesso tempo molti di noi, inclusi, credo, molti del governo turco, realizzano che le operazioni militari su vasta scala non costituiscono una soluzione. Non sradicano il PKK, provocano un enorme danno diplomatico e politico e, cosa più importante, rendono molto più difficile una soluzione al problema curdo in Turchia. Speriamo quindi che tutti i tentativi ora compiuti per trovare una soluzione diplomatica e politica avranno esito positivo. Il problema, in definitiva, non si riscontra sulle montagne irachene, ma in Turchia, eppure la risoluzione al problema, il problema curdo, non è turchi contro curdi. A mio parere, la questione è, in Turchia, fra turchi e curdi che sanno che l’unica soluzione al problema è politica (AKP e DTP) e i radicali, sia turchi sia curdi, che non sono affatto interessati a una soluzione di questo tipo e che pensano che la violenza militare possa aiutare: per i turchi l’esercito e parte dell’opposizione, e per i curdi il PKK. Siamo chiari: i recenti attacchi del PKK sono di certo diretti allo Stato turco, ma anche al partito curdo DTP del Parlamento turco, che sta cercando una soluzione politica al problema. Perciò è così importante che quest’Aula condanni veramente con forza il PKK e i suoi attacchi terroristici, ed esprima, al contempo, il suo sostegno per tutti i curdi e i turchi che stanno tentando di trovare una pacifica soluzione politica a questo problema."@it12
". Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, tenka apgailestauti, kad šias diskusijas temdo teroro išpuolių Turkijoje šešėlis. Aš labiau norėčiau kalbėti apie tai, kad reikia toliau tęsti reformas, deja, padariau išvadą, kad nepaisant gražių žodžių iki šiol praktiškai mažai kas įgyvendinta. Vis dėlto manau, kad šiuo metu pagrindinis klausimas yra tai, ką, mūsų nuomone, Turkija turėtų daryti. Atsisakykime diskusijoje veidmainiavimo, ponios ir ponai. Visi mes žinome, arba turėtume žinoti, kad paprastai išspręsti šios velniškos dilemos nepavyks. Viena vertus, suvokiame ir žinome, kad bet kuri šalis, kurioje per paskutinį mėnesį buvo nužudyta 50 žmonių, privalo į tai reaguoti, bet kartu daugelis mūsų supranta – įskaitant, mano nuomone, daugumą Turkijos Vyriausybėje – kad stambios karinės operacijos nėra išeitis. Jos nesunaikins PKK, jos daro didelę diplomatinę ir politinę žalą ir – svarbiausia – jos labai apsunkina kurdų problemos Turkijoje sprendimą. Todėl belieka tikėtis, kad visos pastangos rasti diplomatinį ir politinį sprendimą bus sėkmingos. Problema slepiasi ne Irako kalnuose, problema glūdi Turkijoje, tačiau šios kurdų problemos sprendimas nėra turkai prieš kurdus. Mano nuomone, bėda ta, kad Turkijoje priešingose pusėse atsidūrė turkai ir kurdai, žinantys, kad problemą galima išspręsti tik politiniu keliu – AKP ir DTP – ir kurdų bei turkų radikalai, kurių politinis sprendimas nedomina ir kurie mano, kad karinis smurtas gali padėti. Turkų pusėje radikalai yra kariuomenė ir dalis opozicijos, kurdų – PKK. Akivaizdu, kad pastarojo meto PKK išpuoliai yra nukreipti ne tik prieš turkų valstybę, bet ir prieš kurdų DTP partiją Turkijos Parlamente, siekiančią politinio problemos sprendimo. Todėl labai svarbu, kad šis Parlamentas griežtai pasmerktų PKK ir jos išpuolius ir paremtų visus turkus ir kurdus, kurie siekia taikaus politinio šios problemos sprendimo."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Šīs debates diemžēl aptumšo teroristu uzbrukumi Turcijā. Es daudz labprātāk būtu runājis par vajadzību atkal ķerties pie reformām; diemžēl man nākas secināt, ka, par spīti daudziem skaistiem vārdiem, realitātē līdz šim sasniegtais ir pārlieku niecīgs. Tomēr es uzskatu, ka galvenais jautājums tagad ir šāds: kas, mūsuprāt, Turcijai būtu jādara? Šajās debatēs atmetīsim liekulību, dāmas un kungi! Ikviens no mums zina, vai vismaz viņam vajadzētu zināt, ka šai velnišķīgajai dilemmai nav vienkāršu atbilžu. No vienas puses, mēs saprotam un zinām, ka jebkurai valstij, kurā pagājušā mēneša laikā ir nogalināti piecdesmit cilvēki, uz to ir jāreaģē, bet tajā pašā laikā daudzi no mums saprot ─ tostarp, manuprāt, daudzi Turcijas valdības pārstāvji ─, ka plašas militārās operācijas nav risinājums. Tās neiznīdēs tās nodarīs milzīgu diplomātisko un politisko kaitējumu un ─ vissvarīgākais ─ tās ārkārtīgi sarežģīs Turcijas kurdu problēmas risināšanu. Tāpēc cerēsim, ka visi pašreizējie mēģinājumi rast diplomātisku un politisku risinājumu būs veiksmīgi. Problēmas būtība neatrodas Irākas kalnos, tā atrodas Turcijā, bet problēmu — kurdu problēmu — nevar risināt, turkiem nostājoties pret kurdiem. Manuprāt, jautājums Turcijā ir par to, lai tie turki un kurdi, kas saprot, ka problēma ir risināma tikai politiskā ceļā — un partijas —, nostātos pret tiem radikāļiem gan turku, gan kurdu pusē, kas nebūt nav ieinteresēti politiskā risinājumā un kas uzskata, ka var palīdzēt militāra vardarbība, — turku pusē šie spēki ir armija un daļa opozīcijas, bet kurdu pusē — . Būsim pilnīgi atklāti ─ pašreizējie uzbrukumi, protams, ir vērsti pret Turcijas valsti, taču tas ir arī uzbrukums Turcijas parlamenta kurdu partijai, kas problēmu cenšas risināt politiskā ceļā. Tieši tāpēc ir tik svarīgi, lai mūsu Parlaments patiešām stingri nosodītu un tās teroristiskos uzbrukumus, tajā pašā laikā atbalstot ikvienu ─ gan kurdu, gan turku pusē ─, kas cenšas šo problēmu risināt miermīlīgā politiskā ceļā."@lv13
"Voorzitter, collega's, dit debat staat helaas in de schaduw van de terroristische aanslagen in Turkije. Veel liever had ik gesproken over de wenselijkheid om de draad van de hervormingen weer op te pakken; helaas kom ik tot de constatering dat daar ondanks vele mooie woorden in de praktijk nog veel te weinig van terechtkomt. Maar ik denk dat nu de vraag centraal moet staan: wat vinden wij dat Turkije moet doen? Laten we uit dat debat alle hypocrisie weglaten, collega's. Eenieder van ons weet, of zou moeten weten, dat er geen makkelijke antwoorden zijn op dit duivelse dilemma. Aan de ene kant het besef, de wetenschap dat elk land waar de laatste maand vijftig doden zijn gevallen, iets moet doen om te reageren en tegelijkertijd het besef bij velen van ons - ik denk ook bij de Turkse regering - dat grootschalige militaire operaties daarbij geen oplossing zijn. Ze schakelen de PKK niet uit, ze brengen grote diplomatieke en politieke schade met zich mee en ze maken - uiteindelijk het belangrijkste - een oplossing van het Koerdische probleem in Turkije nog veel moeilijker. Laten we daarom hopen dat alle pogingen die nu worden ondernomen om een diplomatieke en politieke oplossing te vinden, succesvol zijn. Want het probleem ligt uiteindelijk niet in de Iraakse bergen, het probleem ligt in Turkije. Maar bij de oplossing van dat probleem - het Koerdische probleem - is het niet: Turken tegenover Koerden. In mijn ogen is het aan de ene kant degenen in Turkije, de Turken en de Koerden, die weten dat er alleen een politieke oplossing is voor dat probleem - de AKP en de DTP - en aan de andere kant de radicalen, aan de Turkse kant en aan de Koerdische kant, die helemaal geen belang hebben bij een politieke oplossing en die denken dat militair geweld kan helpen: aan de Turkse kant het leger en een deel van de oppositie en aan de Koerdische kant de PKK. Want laat het heel helder zijn: de huidige aanvallen van de PKK zijn natuurlijk gericht op de Turkse staat, maar zijn ook een aanval op de Koerdische partij DTP in het parlement, die zoekt naar een politieke oplossing voor het probleem. Daarom is het zo belangrijk dat dit Parlement weliswaar sterk veroordelend is over de PKK en zijn terroristische aanslagen en tegelijkertijd zijn steun blijft uitspreken voor al diegenen aan de Koerdische kant en aan de Turkse kant die een vreedzame politieke oplossing voor dit probleem zoeken."@mt15
". Panie przewodniczący, szanowni państwo! Naszą debatę przyćmiły niestety zamachy terrorystyczne, do których doszło w Turcji. O wiele bardziej wolałbym mówić o potrzebie kontynuowania wątku reform. Niestety doszedłem do wniosku, że pomimo wielu pięknych słów w rzeczywistości zbyt mało dotąd zdziałano. Myślę jednak, że teraz główne pytanie brzmi następująco: co naszym zdaniem powinna uczynić Turcja? Szanowni państwo! Nie pozwólmy, by naszą debatą zawładnęła hipokryzja. Każdy z nas wie czy też powinien wiedzieć, że nie da się w prosty sposób rozwiązać tego jakże trudnego dylematu. Z jednej strony zdajemy sobie sprawę, wiemy, że kraj, w którym w ostatnim miesiącu zginęło 50 osób, zmuszony jest w jakiś sposób zareagować. Z drugiej strony wielu z nas, w tym - jak mniemam - wielu członków tureckiego rządu, ma świadomość, że zakrojone na szeroką skalę operacje wojskowe niczego nie rozwiązują. Nie pozbawiają siły PKK, wywołują olbrzymie dyplomatyczne i polityczne szkody i - co najważniejsze - o wiele bardziej utrudniają rozwiązanie problemu kurdyjskiego w Turcji. Miejmy więc nadzieję, że wszelkie podejmowane teraz próby znalezienia dyplomatycznego i politycznego rozwiązania tej sprawy zakończą się sukcesem. Tak naprawdę źródło tego problemu nie znajduje się w irackich górach, ale w Turcji, a rozwiązaniem problemu - problemu kurdyjskiego - nie jest walka pomiędzy Turkami a Kurdami. Moim zdaniem kwestia ta w Turcji stawia po jednej stronie Turków i Kurdów, którzy wiedzą, że jedyne rozwiązanie tego problemu tkwi w polityce (AKP i DTP), zaś po drugiej stronie radykałów - zarówno tureckich jak i kurdyjskich - których w ogóle nie interesuje polityczne rozwiązanie tej sprawy i którzy uważają, że pomóc może przemoc wojskowa - w Turcji wojsko i część opozycji, a wśród Kurdów PKK. Postawmy sprawę jasno: obecne zamachy PKK są oczywiście wymierzone w państwo tureckie, ale stanowią także atak na kurdyjską partię DTP w tureckim parlamencie, która stara się drogą polityczną rozwiązać ten problem. Z tego właśnie powodu Parlament powinien zdecydowanie potępić PKK i organizowane przez tę partię zamachy terrorystyczne, wyrażając jednocześnie poparcie dla tych wszystkich osób po stronie kurdyjskiej i tureckiej, które próbują drogą pokojową i polityczną znaleźć rozwiązanie tego problemu."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, infelizmente, este debate está a ser ensombrado pelo ataque terrorista ocorrido na Turquia. Gostaria muito mais de ter falado da conveniência de retomar o fio das reformas. Infelizmente, sou forçado a concluir que, não obstante a abundância de belas palavras, na prática, até agora, os resultados ainda são demasiado escassos. Penso que agora, a questão principal é: o que pensamos que a Turquia devia fazer? Abandonemos toda a hipocrisia neste debate, Senhoras e Senhores Deputados. É, ou devia ser, do conhecimento de todos nós que não existem respostas fáceis para este dilema diabólico. Por um lado, compreendemos, sabemos, que qualquer país onde no último mês tenham sido mortas cinquenta pessoas tem de fazer qualquer coisa em resposta, ao passo que, ao mesmo tempo, muitos de nós ­ inclusive, penso, muitos dos membros do Governo turco ­ nos damos conta de que operações militares em grande escala não são solução. Elas não erradicam o PKK, causam imensos prejuízos diplomáticos e políticos e, mais importante, tornam muito mais difícil encontrar uma solução para o problema curdo. Vamos, portanto, esperar que todas as tentativas que actualmente estão a ser feitas para encontrar uma solução diplomática e política tenham êxito. Em última análise, o problema não reside nas montanhas iraquianas, o problema reside na Turquia, mas a solução do problema ­ do problema curdo ­ não é Turcos contra Curdos. A meu ver, é a dos que estão na Turquia, Turcos e Curdos, que sabem que a única solução para o problema é uma solução política ­ o AKP e o DTP ­ contra os radicais, do lado turco e do lado curdo, que de modo algum estão interessados numa solução política e que pensam que a violência militar pode ajudar: do lado turco, o exército e uma secção da oposição e, do lado curdo, o PKK. Sejamos bem claros: os actuais ataques levados a cabo pelo PKK são, evidentemente, dirigidos ao Estado turco, mas também um ataque contra o partido turco DTP no parlamento turco, que está a procurar uma solução política para o problema. Esse o motivo por que é tão importante que este Parlamento condene, de facto, energicamente o PKK e os seus ataques terroristas, manifestando, simultaneamente, apoio a todos quantos, do lado curdo e do lado turco, estão a tentar encontrar uma solução política pacífica para este problema."@pt17
"Voorzitter, collega's, dit debat staat helaas in de schaduw van de terroristische aanslagen in Turkije. Veel liever had ik gesproken over de wenselijkheid om de draad van de hervormingen weer op te pakken; helaas kom ik tot de constatering dat daar ondanks vele mooie woorden in de praktijk nog veel te weinig van terechtkomt. Maar ik denk dat nu de vraag centraal moet staan: wat vinden wij dat Turkije moet doen? Laten we uit dat debat alle hypocrisie weglaten, collega's. Eenieder van ons weet, of zou moeten weten, dat er geen makkelijke antwoorden zijn op dit duivelse dilemma. Aan de ene kant het besef, de wetenschap dat elk land waar de laatste maand vijftig doden zijn gevallen, iets moet doen om te reageren en tegelijkertijd het besef bij velen van ons - ik denk ook bij de Turkse regering - dat grootschalige militaire operaties daarbij geen oplossing zijn. Ze schakelen de PKK niet uit, ze brengen grote diplomatieke en politieke schade met zich mee en ze maken - uiteindelijk het belangrijkste - een oplossing van het Koerdische probleem in Turkije nog veel moeilijker. Laten we daarom hopen dat alle pogingen die nu worden ondernomen om een diplomatieke en politieke oplossing te vinden, succesvol zijn. Want het probleem ligt uiteindelijk niet in de Iraakse bergen, het probleem ligt in Turkije. Maar bij de oplossing van dat probleem - het Koerdische probleem - is het niet: Turken tegenover Koerden. In mijn ogen is het aan de ene kant degenen in Turkije, de Turken en de Koerden, die weten dat er alleen een politieke oplossing is voor dat probleem - de AKP en de DTP - en aan de andere kant de radicalen, aan de Turkse kant en aan de Koerdische kant, die helemaal geen belang hebben bij een politieke oplossing en die denken dat militair geweld kan helpen: aan de Turkse kant het leger en een deel van de oppositie en aan de Koerdische kant de PKK. Want laat het heel helder zijn: de huidige aanvallen van de PKK zijn natuurlijk gericht op de Turkse staat, maar zijn ook een aanval op de Koerdische partij DTP in het parlement, die zoekt naar een politieke oplossing voor het probleem. Daarom is het zo belangrijk dat dit Parlement weliswaar sterk veroordelend is over de PKK en zijn terroristische aanslagen en tegelijkertijd zijn steun blijft uitspreken voor al diegenen aan de Koerdische kant en aan de Turkse kant die een vreedzame politieke oplossing voor dit probleem zoeken."@ro18
"Vážený pán predseda, dámy a páni, mrzí ma, že tento rozhovor zatieňujú teroristické útoky v Turecku. Oveľa radšej by som hovoril o tom, či je vhodné nadviazať na rozhovory o reformách, bohužiaľ som však prišiel k záveru, že napriek množstvu pekných slov sa v praxi urobilo naozaj málo. Napriek tomu si myslím, že teraz je najdôležitejšia otázka: čo by malo Turecko podľa nášho názoru urobiť? Vynechajme z tohto rozhovoru pokrytectvo, dámy a páni. Každý z nás vie, alebo by vedieť mal, že na túto čertovskú dilemu neexistuje jednoduchá odpoveď. Na jednej strane zisťujeme, vieme, že akákoľvek krajina, v ktorej bolo za posledný mesiac zabitých päťdesiat ľudí, musí nejakým spôsobom reagovať, zatiaľ čo mnohí z nás pochopili vrátane mnohých členov tureckej vlády, že veľké vojenské operácie nie sú riešením. Nesnažia sa zničiť stranu PKK, spôsobujú nesmierne diplomatické a politické škody a, čo je najzávažnejšie, komplikujú hľadanie riešenia kurdského problému. Dovoľte nám preto veriť, že všetky pokusy nájsť diplomatické a politické riešenie budú úspešné. Koniec koncov, problém neleží v irackých horách, problém leží v Turecku, ale riešenie problému, kurdského problému, nespočíva v postavení Turkov proti Kurdom. Z môjho pohľadu je problém v Turecku, Turci a Kurdi vedia, že jediné riešenie ich problému je politické, strany AKP a DTP proti radikálom na tureckej strane a na kurdskej strane, ktorí nemajú vôbec záujem o politické riešenie a ktorí si myslia, že vojenské násilie môže pomôcť: na tureckej strane armáda a časť opozície a na kurdskej strane PKK. Vyjadrime sa veľmi jasne: súčasné útoky strany PKK sú, samozrejme, namierené na turecký štát, ale zároveň sú útokom na kurdskú stranu DTP v tureckom parlamente, ktorá hľadá politické riešenie problému. Preto je dôležité, aby tento Parlament silne odsúdil stranu PKK a jej teroristické útoky, a zároveň vyjadril podporu všetkým na strane Kurdov, ktorí sa pokúšajú dospieť k mierovému politickému riešeniu tohto problému."@sk19
". Gospod predsednik, gospe in gospodje, to razpravo so na žalost zasenčili teroristični napadi v Turčiji. Veliko raje bi govoril o želji po ponovnem nadaljevanju reform; na žalost pa sem prišel do zaključka, da se je kljub številnim lepim besedam v praksi do zdaj zgodilo premalo. Vendar menim, da je poglavitno vprašanje zdaj naslednje: Kaj bi po našem mnenju morala storiti Turčija? Prenehajmo s hinavstvom v tej razpravi, gospe in gospodje. Vsi vemo, ali bi morali vedeti, da v tej dilemi ne obstajajo lahki odgovori. Po eni strani se zavedamo, vemo, da se mora vsaka država, v kateri je bilo v zadnjem mesecu ubitih petdeset ljudi, nekako odzvati, medtem ko se mnogi od nas hkrati zavedajo, vključno s številnimi v turški vladi, da velike vojne operacije niso rešitev. Ne morejo izkoreniniti kurdske delavske stranke, povzročajo ogromno diplomatsko in politično škodo in, najpomembneje, zelo otežujejo doseganje rešitve kurdskega vprašanja. Zato upajmo, da bodo vsi sedanji poskusi za iskanje diplomatske in politične rešitve uspešni. Težava ni v iraških gorah, težava je v Turčiji, vendar rešitev težave, kurdskega vprašanja, ni v tem, da se obrnejo Turki proti Kurdom. Po mojem mnenju je položaj v Turčiji eden tistih: na eni strani so Turki in Kurdi, ki vedo, da je edina rešitev težave politična rešitev, stranki AKP (Stranka za pravičnost in razvoj) in DTP (Stranka demokratične Turčije), na drugi strani pa Turki in Kurdi, ki jih politična rešitev sploh ne zanima in ki mislijo, da lahko vojaško nasilje pomaga, vojska in del opozicije na turški strani ter kurdska delavska stranka (PKK) na kurdski strani. Bodimo zelo jasni: sedanji napadi kurdske delavske stranke so dejansko usmerjeni proti turški državi, ampak so tudi napad na kurdsko stranko demokratične Turčije v turškem parlamentu, ki išče politično rešitev težave. Zato je tako pomembno, da ta parlament res strogo obsodi kurdsko delavsko stranko in njene teroristične napade, medtem ko hkrati izraža podporo za vse tiste na kurdski in turški strani, ki poskušajo najti mirno politično rešitev teh težav."@sl20
". Herr talman, mina damer och herrar! Den här debatten överskuggas tyvärr av terroristattackerna i Turkiet. Jag skulle mycket hellre ha talat om viljan att ta upp trådarna i reformerna igen, men jag har tyvärr kommit till slutsatsen att trots alla fina ord pekar i praktiken alldeles för lite på det. Jag tror faktiskt att den viktigaste frågan just nu är: vad tycker vi Turkiet ska göra? Mina damer och herrar, låt oss sluta med hyckleriet i denna debatt. Alla vi vet, eller bör veta, att det inte finns några enkla svar på detta djävulska dilemma. Å ena sidan inser vi – vi vet – att ett land där femtio personer har dödats under den senaste månaden måste reagera på situationen, men samtidigt inser många av oss – och troligtvis många i den turkiska regeringen – att storskaliga militärinsatser inte är någon lösning. De utrotar inte PKK, de orsakar allvarlig diplomatisk och politisk skada och, framför allt, försvårar lösningen på kurdproblemen i Turkiet. Låt oss därför hoppas att alla försök som nu görs för att hitta en diplomatisk och politisk lösning kommer att lyckas. Problemet ligger i slutändan inte i de irakiska bergen, problemet ligger i Turkiet, men lösningen på problemet – det kurdiska problemet – är inte turkar mot kurder. Enligt min mening är problemet ett av dem i Turkiet där turkar och kurder vet att bara finns en politisk lösning på problemet – AKP och DTP – mot de radikala, både på den turkiska och kurdiska sidan, som inte är det minsta intresserade av en politisk lösning och som tror att militärt våld löser situationen: på den turkiska sidan är det armén och en del av oppositionen och på den kurdiska sidan är det PKK. Låt oss vara tydliga: de senaste attackerna från PKK är självfallet riktade mot den turkiska staten men de är också en attack på det kurdiska DTP-partiet i det turkiska parlamentet som vill ha en politisk lösning på problemet. Därför är det mycket viktigt att vi här i parlamentet starkt fördömer PKK och dess terroristattacker och att vi samtidigt uttrycker vårt stöd för alla som på den kurdiska och turkiska sidan försöker hitta en fredlig lösning på problemet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph