Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-25-Speech-2-264"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhores Deputados, muito obrigado pelas vossas intervenções. Tive já oportunidade em anteriores ocasiões de explicar, justificar, informar o Parlamento Europeu sobre a primeira Cimeira UE-Brasil, os seus resultados e os seus objectivos. De resto também, hoje aqui, a importância desta parceria estratégica com o Brasil foi amplamente realçada por muitos dos Srs. Deputados e não posso senão também congratular-me com o facto de que aqueles deputados que, ao início pareciam ter dúvidas ou estavam mais hesitantes sobre a vontade da iniciativa portuguesa, hoje em dia parecem, de facto, mais rendidos à opção estratégica que Portugal, enquanto Presidência mas União Europeia no seu conjunto, fez relativamente ao Brasil. Naturalmente fala-se e falou-se e bem aqui da importância do Brasil no plano político, no plano económico, no plano ambiental, no plano energético, realidades fundamentais hoje no mundo contemporâneo que não podemos ignorar. Estranho seria, como aqui foi sublinhado que tendo a União Europeia relações estratégicas, parcerias estratégicas com a Rússia, com a Índia e com a China, não o tivesse com o Brasil. Supomos que colmatámos bem esta deficiência e supomos que também, daqui a alguns anos, inequivocamente, todos não deixarão de aplaudir esta iniciativa da Presidência portuguesa. Mas também sempre deixámos absolutamente claro que esta parceria estratégica que entendemos que a União Europeia deve estabelecer com o Brasil de forma alguma excluía ou limitava uma outra relação que queremos também profunda ao nível económico e também ao nível político com o Mercosul. E devo dizer-vos Srs. Deputados que estou nesta matéria relativamente à vontade porque Portugal sempre esteve entre aqueles países da União Europeia que sempre pugnou por uma relação estreita, profunda, solidária com os países do Mercosul em todas as vertentes dessa mesma relação e, portanto, não estamos receosos nem queremos que se deva criar aqui a impressão de que uma parceria com o Brasil exclui ou pode excluir necessariamente uma parceria também estreita com os países do Mercosul. Essa visão que, em vez de ser uma visão de complementaridade pode ser uma visão de exclusão, não nos parece útil e, sobretudo, não nos parece corresponder à verdade, antes pelo contrário. E de resto, como aqui foi recordado, é, a própria declaração final da Cimeira UE-Brasil que diz expressamente de uma forma absolutamente inequívoca que a União Europeia e o Brasil trabalharão juntos para que esse acordo de associação UE-Mercosul venha finalmente a ser uma realidade. Todos nós sabemos as vicissitudes por que esse acordo de associação UE-Mercosul tem passado. Estamos verdadeiramente num impasse. Muito desse impasse tem naturalmente a ver, como é sabido, com as questões comerciais entre a União Europeia e o Mercosul. Iniciou-se entretanto a ronda de Doha e aquilo que se passa na ronda de Doha não deixou também ela obviamente de influenciar a parte da vertente comercial do comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Mas gostaria de vos deixar muito claro que, logo que a Presidência portuguesa entenda que estão criadas as condições mínimas para que esse debate e essa relação seja efectivamente relançada, não o deixaremos de fazer e também assegurarmos que se não for durante a Presidência portuguesa Portugal enquanto Estado-Membro não deixará também de como sempre tem sido a sua função, o seu objectivo, não deixará também de chamar a atenção dos seus parceiros para a necessidade efectiva de relançarmos as negociações para o acordo de associação com o Mercosul em todas as suas vertentes. E devo dizer-vos, para concluir, que estamos a considerar, veremos se é possível, ainda durante a Presidência portuguesa uma reunião da Tróica de alto nível com os países do Mercosul. Estamos a estudar essa possibilidade, é como vos digo uma possibilidade numa agenda da Presidência que é, obviamente, como é do conhecimento de todos uma agenda muito carregada, uma agenda muito complexa, mas faremos o nosso possível para também ao nível político podermos relançar esse debate com os países do Mercosul."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"volet"18,15,3
lpv:translated text
"Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, tänan teid väga teie panuse eest. Mul on eelmistel kordadel juba võimalust olnud selgitada, põhjendada ja Euroopa Parlamenti teavitada esimesest ELi ja Brasiilia tippkohtumisest, selle tulemustest ja eesmärkidest. Peale selle on paljud parlamendiliikmed täna siin rohkesti rõhutanud strateegilise partnerluse tähtsust Brasiiliaga ning ma saan ainult tervitada asjaolu, et need liikmed, kes algul näisid kahtlevaina või rohkem kõhklevaina Portugali algatuse kavatsuse üle, näivad nüüd tegelikult palju soodsamalt suhtuvat strateegilisse valikusse, mille Portugal eesistujariigina, aga ka Euroopa Liit tervikuna on Brasiilia suhtes teinud. Loomulikult me räägime siin ja oleme juba rääkinud Brasiilia poliitilisest ja majanduslikust tähtsusest, samuti tähtsusest seoses keskkonna ja energiaga, mis on põhilised realiteedid kaasaegses maailmas, mida me ei saa ignoreerida. Nagu siin juba öeldi, oleks veider, kui Euroopa Liidul oleksid strateegilised suhted, strateegiline partnerlus Venemaa, India ja Hiinaga, kuid mitte Brasiiliaga. Me usume, et oleme selle tühiku täitnud, ning me usume ka, et lähimatel aastatel aplodeerivad kõik eesistujariik Portugali sellele algatusele. Me oleme siiski alati ka täiesti selgeks teinud, et see strateegiline partnerlus, millest me arvame, et Euroopa Liit võiks Brasiiliaga sõlmida, ei välista ega piira mingil juhul muid suhteid, mida me samuti soovime majanduslikul ja poliitilisel tasandil laiendada Mercosuriga. Ma pean ütlema, daamid ja härrad, et olen selles suhtes tõesti muretu, sest Portugal on alati olnud nende ELi riikide hulgas, kes alati võitlesid tihedate ja sügavate solidaarsussuhete eest Mercosuri riikidega nende suhete igas aspektis. Sellepärast me ei kõhkle ega soovi lubada siin tekkida muljet, et partnerlus Brasiiliaga välistab või võiks välistada tiheda partnerluse Mercosuri riikidega. Selline nägemus, mis selle asemel, et olla vastastikuse täiendavuse nägemus, võiks olla välistamise nägemus, ei tundu meid aitavat ning peale selle ei tundu ka tegelikkusele vastavat – otse vastupidi. Peale selle, nagu siin on välja toodud, on see ELi ja Brasiilia tippkohtumise enda lõppsõna, milles selgesõnaliselt ja täiesti ühehäälselt teatatakse, et Euroopa Liit ja Brasiilia hakkavad koos tegutsema, et ELi ja Mercosuri vaheline assotsiatsioonileping võiks viimaks tegelikkuseks saada. Me oleme kõik teadlikud tõusudest ja mõõnadest, mis ELi ja Mercosuri vaheline assotsiatsioonileping on läbi teinud. Me oleme tõepoolest ummikus, nagu me kõik teame, suurelt osalt Euroopa Liidu ja Mercosuri vaheliste kaubandusküsimuste tõttu. Vahepeal algas Doha voor ning see, mis seal juhtus, mõjutas nähtavasti samuti ELi ja Mercosuri läbirääkimiste kaubanduslikku mõõdet. Tahan teile siiski hästi selgeks teha, et kui eesistujariik Portugal kord otsustab, et on kehtestatud miinimumtingimused selle arutelu ja nende suhete taaskäivitamiseks, ei hakka me kõhklema; me kinnitame teile ka seda, et kui see ei juhtu Portugali eesistumise ajal, siis ei jäta Portugal liikmesriigina juhtimata oma partnerite tähelepanu – nagu ta on alati teinud ja nagu on alati olnud ta eesmärk – tõelisele vajadusele taaskäivitada Mercosuriga läbirääkimised assotsiatsioonilepingu üle kõigis selle mõõdetes. Lõpetuseks pean teile ütlema, et kavatseme korraldada, võimaluse korral veel Portugali eesistumise ajal, kõrgetasemelise kolmepoolse kohtumise Mercosuri riikidega. Me uurime seda võimalust ja, nagu ma ütlesin, võimalusena Portugali eesistumise ajakavas, mis, nagu te kõik teate, on üks väga tihe ja väga keerukas ajakava, aga me teeme, mida suudame, et taaskäivitada see arutelu Mercosuri riikidega – ka poliitilisel tasandil."@et5
lpv:translated text
"Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, tänan teid väga teie panuse eest. Mul on eelmistel kordadel juba võimalust olnud selgitada, põhjendada ja Euroopa Parlamenti teavitada esimesest ELi ja Brasiilia tippkohtumisest, selle tulemustest ja eesmärkidest. Peale selle on paljud parlamendiliikmed täna siin rohkesti rõhutanud strateegilise partnerluse tähtsust Brasiiliaga ning ma saan ainult tervitada asjaolu, et need liikmed, kes algul näisid kahtlevaina või rohkem kõhklevaina Portugali algatuse kavatsuse üle, näivad nüüd tegelikult palju soodsamalt suhtuvat strateegilisse valikusse, mille Portugal eesistujariigina, aga ka Euroopa Liit tervikuna on Brasiilia suhtes teinud. Loomulikult me räägime siin ja oleme juba rääkinud Brasiilia poliitilisest ja majanduslikust tähtsusest, samuti tähtsusest seoses keskkonna ja energiaga, mis on põhilised realiteedid kaasaegses maailmas, mida me ei saa ignoreerida. Nagu siin juba öeldi, oleks veider, kui Euroopa Liidul oleksid strateegilised suhted, strateegiline partnerlus Venemaa, India ja Hiinaga, kuid mitte Brasiiliaga. Me usume, et oleme selle tühiku täitnud, ning me usume ka, et lähimatel aastatel aplodeerivad kõik eesistujariik Portugali sellele algatusele. Me oleme siiski alati ka täiesti selgeks teinud, et see strateegiline partnerlus, millest me arvame, et Euroopa Liit võiks Brasiiliaga sõlmida, ei välista ega piira mingil juhul muid suhteid, mida me samuti soovime majanduslikul ja poliitilisel tasandil laiendada Mercosuriga. Ma pean ütlema, daamid ja härrad, et olen selles suhtes tõesti muretu, sest Portugal on alati olnud nende ELi riikide hulgas, kes alati võitlesid tihedate ja sügavate solidaarsussuhete eest Mercosuri riikidega nende suhete igas aspektis. Sellepärast me ei kõhkle ega soovi lubada siin tekkida muljet, et partnerlus Brasiiliaga välistab või võiks välistada tiheda partnerluse Mercosuri riikidega. Selline nägemus, mis selle asemel, et olla vastastikuse täiendavuse nägemus, võiks olla välistamise nägemus, ei tundu meid aitavat ning peale selle ei tundu ka tegelikkusele vastavat – otse vastupidi. Peale selle, nagu siin on välja toodud, on see ELi ja Brasiilia tippkohtumise enda lõppsõna, milles selgesõnaliselt ja täiesti ühehäälselt teatatakse, et Euroopa Liit ja Brasiilia hakkavad koos tegutsema, et ELi ja Mercosuri vaheline assotsiatsioonileping võiks viimaks tegelikkuseks saada. Me oleme kõik teadlikud tõusudest ja mõõnadest, mis ELi ja Mercosuri vaheline assotsiatsioonileping on läbi teinud. Me oleme tõepoolest ummikus, nagu me kõik teame, suurelt osalt Euroopa Liidu ja Mercosuri vaheliste kaubandusküsimuste tõttu. Vahepeal algas Doha voor ning see, mis seal juhtus, mõjutas nähtavasti samuti ELi ja Mercosuri läbirääkimiste kaubanduslikku mõõdet. Tahan teile siiski hästi selgeks teha, et kui eesistujariik Portugal kord otsustab, et on kehtestatud miinimumtingimused selle arutelu ja nende suhete taaskäivitamiseks, ei hakka me kõhklema; me kinnitame teile ka seda, et kui see ei juhtu Portugali eesistumise ajal, siis ei jäta Portugal liikmesriigina juhtimata oma partnerite tähelepanu – nagu ta on alati teinud ja nagu on alati olnud ta eesmärk – tõelisele vajadusele taaskäivitada Mercosuriga läbirääkimised assotsiatsioonilepingu üle kõigis selle mõõdetes. Lõpetuseks pean teile ütlema, et kavatseme korraldada, võimaluse korral veel Portugali eesistumise ajal, kõrgetasemelise kolmepoolse kohtumise Mercosuri riikidega. Me uurime seda võimalust ja, nagu ma ütlesin, võimalusena Portugali eesistumise ajakavas, mis, nagu te kõik teate, on üks väga tihe ja väga keerukas ajakava, aga me teeme, mida suudame, et taaskäivitada see arutelu Mercosuri riikidega – ka poliitilisel tasandil."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"volet"18,15,3
lpv:translated text
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhores Deputados, muito obrigado pelas vossas intervenções. Tive já oportunidade em anteriores ocasiões de explicar, justificar, informar o Parlamento Europeu sobre a primeira Cimeira UE-Brasil, os seus resultados e os seus objectivos. De resto também, hoje aqui, a importância desta parceria estratégica com o Brasil foi amplamente realçada por muitos dos Srs. Deputados e não posso senão também congratular-me com o facto de que aqueles deputados que, ao início pareciam ter dúvidas ou estavam mais hesitantes sobre a vontade da iniciativa portuguesa, hoje em dia parecem, de facto, mais rendidos à opção estratégica que Portugal, enquanto Presidência mas União Europeia no seu conjunto, fez relativamente ao Brasil. Naturalmente fala-se e falou-se e bem aqui da importância do Brasil no plano político, no plano económico, no plano ambiental, no plano energético, realidades fundamentais hoje no mundo contemporâneo que não podemos ignorar. Estranho seria, como aqui foi sublinhado que tendo a União Europeia relações estratégicas, parcerias estratégicas com a Rússia, com a Índia e com a China, não o tivesse com o Brasil. Supomos que colmatámos bem esta deficiência e supomos que também, daqui a alguns anos, inequivocamente, todos não deixarão de aplaudir esta iniciativa da Presidência portuguesa. Mas também sempre deixámos absolutamente claro que esta parceria estratégica que entendemos que a União Europeia deve estabelecer com o Brasil de forma alguma excluía ou limitava uma outra relação que queremos também profunda ao nível económico e também ao nível político com o Mercosul. E devo dizer-vos Srs. Deputados que estou nesta matéria relativamente à vontade porque Portugal sempre esteve entre aqueles países da União Europeia que sempre pugnou por uma relação estreita, profunda, solidária com os países do Mercosul em todas as vertentes dessa mesma relação e, portanto, não estamos receosos nem queremos que se deva criar aqui a impressão de que uma parceria com o Brasil exclui ou pode excluir necessariamente uma parceria também estreita com os países do Mercosul. Essa visão que, em vez de ser uma visão de complementaridade pode ser uma visão de exclusão, não nos parece útil e, sobretudo, não nos parece corresponder à verdade, antes pelo contrário. E de resto, como aqui foi recordado, é, a própria declaração final da Cimeira UE-Brasil que diz expressamente de uma forma absolutamente inequívoca que a União Europeia e o Brasil trabalharão juntos para que esse acordo de associação UE-Mercosul venha finalmente a ser uma realidade. Todos nós sabemos as vicissitudes por que esse acordo de associação UE-Mercosul tem passado. Estamos verdadeiramente num impasse. Muito desse impasse tem naturalmente a ver, como é sabido, com as questões comerciais entre a União Europeia e o Mercosul. Iniciou-se entretanto a ronda de Doha e aquilo que se passa na ronda de Doha não deixou também ela obviamente de influenciar a parte da vertente comercial do comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Mas gostaria de vos deixar muito claro que, logo que a Presidência portuguesa entenda que estão criadas as condições mínimas para que esse debate e essa relação seja efectivamente relançada, não o deixaremos de fazer e também assegurarmos que se não for durante a Presidência portuguesa Portugal enquanto Estado-Membro não deixará também de como sempre tem sido a sua função, o seu objectivo, não deixará também de chamar a atenção dos seus parceiros para a necessidade efectiva de relançarmos as negociações para o acordo de associação com o Mercosul em todas as suas vertentes. E devo dizer-vos, para concluir, que estamos a considerar, veremos se é possível, ainda durante a Presidência portuguesa uma reunião da Tróica de alto nível com os países do Mercosul. Estamos a estudar essa possibilidade, é como vos digo uma possibilidade numa agenda da Presidência que é, obviamente, como é do conhecimento de todos uma agenda muito carregada, uma agenda muito complexa, mas faremos o nosso possível para também ao nível político podermos relançar esse debate com os países do Mercosul."@mt15
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, děkuji mnohokrát za vaše příspěvky. Již dříve jsem měl příležitost vysvětlit, odůvodnit a sdělit Evropskému parlamentu informace o prvním summitu EU a Brazílie, jeho výsledcích a cílích. Význam tohoto strategického partnerství s Brazílií byl dnes navíc dostatečně zdůrazněn mnoha členy a já mohu pouze uvítat skutečnost, že ti členové, kteří nejdříve pochybovali a působili nerozhodně ohledně portugalského podnětu, jsou nyní nakloněni této strategické volbě, kterou předsednická země Portugalsko a zároveň celá Evropská unie jako celek učinili ohledně Brazílie. Hovoříme a hovořili jsme zde o politickém a ekonomickém významu Brazílie, co se týče životního prostředí a energie, což jsou rozhodující skutečnosti dnešního světa, které nemůžeme přehlížet. Bylo by zvláštní, jak zde již bylo zmíněno, pokud by Evropská unie udržovala strategická partnerství s Ruskem, Indií a Čínou, ale ne s Brazílií. Věříme, že jsme překlenuli tuto propast, a věříme také, že během několika let budou všichni jednoznačně souhlasit s tímto podnětem portugalského předsednictví. Také jsme však jasně vysvětlili, že toto strategické partnerství, které by dle našeho názoru Evropská unie měla s Brazílií uzavřít, v žádném případě nevylučuje ani neomezuje jiné vztahy, které jsme rovněž se skupinou Mercosur chtěli prohlubovat na ekonomické i politické úrovni. Musím říci, dámy a pánové, že se toho opravdu neobávám, protože Portugalsko se vždy řadilo mezi ty země EU, které usilovaly o užší a hlubší solidární vztah se zeměmi skupiny Mercosur ve všech směrech. Proto neváháme a nechceme, aby vznikl dojem, že partnerství s Brazílií vylučuje nebo by mohlo vylučovat úzké partnerství se zeměmi skupiny Mercosur. Takový přístup, který vylučuje, místo, aby doplňoval, pro nás není žádným přínosem a především neodpovídá skutečnosti – právě naopak. Navíc, jak zde již bylo uvedeno, se v samotném prohlášení ze summitu EU a Brazílie zcela jasně a jednoznačně uvádí, že Evropská unie a Brazílie budou pracovat společně, aby se dohoda o přidružení se skupinou Mercosur stala skutečností. Jsme si vědomi výkyvů, kterými dohoda o přidružení mezi EU a skupinou Mercosur prošla. Opravdu jsme ve slepé uličce, jak všichni víme, převážně kvůli problémům obchodu mezi Evropskou unií a skupinou Mercosur. Mezitím začalo kolo jednání z Dohá a tamní dění zřetelně ovlivnilo obchodní rozměr jednání mezi EU a skupinou Merdosur. Chtěl bych vám však vysvětlit, že jakmile portugalské předsednictví uváží, že minimální podmínky pro opětovné zahájení rozhovorů a vztahů jsou stanoveny, neměli bychom váhat; ujišťujeme vás také, že pokud se tak nestane během portugalského předsednictví, pak Portugalsko jako členský stát – jak vždy činilo a vždy si kladlo za cíl – nepřestane směřovat pozornost svých partnerů ke skutečné potřebě znovu zahájit jednání o dohodě o přidružení se skupinou Mercosur na všech úrovních. Závěrem vám musím sdělit, že zvažujeme, pokud to bude možné již během portugalského předsednictví, uspořádání schůzky na vysoké úrovni se zeměmi skupiny Mercosur. Zvažujeme tuto možnost a, jak říkám, jako možnost pořadu jednání portugalského předsednictví, které je, jak jistě všichni víte, naprosto plné, ale měli bychom udělat vše, co je v našich silách, abychom – i na politické úrovni – obnovili tato jednání se zeměmi skupiny Mercosur."@cs1
lpv:translated text
"ážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, veľmi ďakujem za vaše príspevky. Už som mal príležitosť vysvetliť, zdôvodniť a oznámiť Európskemu parlamentu informácie o prvom samite EÚ a Brazílie, jeho výsledkoch a cieľoch. Navyše význam tohto strategického partnerstva s Brazíliou dnes dostatočne zdôraznili mnohí poslanci a ja môžem len uvítať skutočnosť, že tí poslanci, ktorí najskôr pochybovali a pôsobili nerozhodne v otázke portugalského podnetu, sú teraz naklonení tejto strategickej voľbe, ktorú predsednícky štát Portugalsko a zároveň celá Európska únia ako celok uskutočnili v súvislosti s Brazíliou. Hovoríme a hovorili sme tu o politickom a hospodárskom význame Brazílie, pokiaľ ide o životné prostredie a energiu, čo sú rozhodujúce skutočnosti dnešného sveta, ktoré nemôžeme ignorovať. Bolo by zvláštne, ako tu už bolo uvedené, keby Európska únia udržiavala strategické partnerstvá s Ruskom, Indiou a Čínou, ale nie s Brazíliou. Veríme, že sme preklenuli túto medzeru a veríme tiež, že v priebehu niekoľkých rokov budú všetci jednoznačne súhlasiť s týmto podnetom portugalského predsedníctva. Taktiež sme jasne vysvetlili, že strategické partnerstvo, ktoré by podľa nášho názoru Európska únia mala s Brazíliou uzatvoriť, v žiadnom prípade nevylučuje ani neobmedzuje iné vzťahy, ktoré sme so skupinou Mercosur chceli prehlbovať na hospodárskej i politickej úrovni. Vážené dámy a páni, musím povedať, že sa toho naozaj neobávam, pretože Portugalsko sa vždy radilo medzi tie štáty EÚ, ktoré usilovali o užší a hlbší solidárny vzťah s krajinami skupiny Mercosur vo všetkých smeroch. Preto neváhame a nechceme, aby vznikol dojem, že partnerstvo s Brazíliou vylučuje alebo by mohlo vylučovať úzke partnerstvo so štátmi skupiny Mercosur. Prístup, ktorý namiesto dopĺňania vylučuje pre nás nie je žiadnym prínosom a predovšetkým nezodpovedá skutočnosti – práve naopak. Navyše, ako tu už bolo uvedené, sa v samotnom vyhlásení zo samitu EÚ a Brazílie celkom jasne a jednoznačne uvádza, že Európska únia a Brazília budú pracovať spoločne na tom, aby sa dohoda o pridružení so skupinou Mercosur stala skutočnosťou. Sme si vedomí výkyvov, ktorými dohoda o pridružení medzi EÚ a skupinou Mercosur prešla. Skutočne sme v slepej uličke, ako všetci vieme, prevažne z dôvodu problémov obchodu medzi Európskou úniou a skupinou Mercosur. Medzitým začalo kolo rokovaní z Dauhy a tamojšie dianie zreteľne ovplyvnilo obchodný rozmer rokovania medzi EÚ a skupinou Mercosur. Chcel by som vám však vysvetliť, že len čo portugalské predsedníctvo uváži, že sú stanovené minimálne podmienky pre opakované začatie rozhovorov a nadviazanie vzťahov, nemali by sme váhať. Taktiež vás ubezpečujeme, že ak sa tak nestane počas portugalského predsedníctva, potom Portugalsko ako členský štát – ako vždy robilo a vždy si kládlo za cieľ – neprestane upriamovať pozornosť svojich partnerov na potrebu znovu začať rokovania o dohode o pridružení so skupinou Mercosur na všetkých úrovniach. Na záver vám musím oznámiť, že zvažujeme, ak to bude možné už počas portugalského predsedníctva, usporiadanie schôdzky na vysokej úrovni so štátmi skupiny Mercosur. Zvažujeme túto možnosť a, ako vravím, ako možnosť programu rokovaní portugalského predsedníctva, ktorý je, ako určite všetci viete, úplne zaplnený, ale mali by sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme – aj na politickej úrovni – obnovili rokovania so štátmi skupiny Mercosur."@sk19
lpv:translated text
"Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, labai ačiū jums už jūsų pagalbą. Aš jau ir anksčiau turėjau galimybę informuoti Europos Parlamentą apie pirmą ES ir Brazilijos aukščiausio lygio susitikimą, jo rezultatus ir tikslus bei paaiškinti ir pateisinti juos. Be to, šios strateginės partnerystės su Brazilija svarbą šiandien čia plačiai nušvietė daugelis narių ir aš negaliu nesidžiaugti tuo, kad tie nariai, kurie iš pradžių atrodė esą abejojantys arba svyruojantys Portugalijos iniciatyvos ketinimų atžvilgiu, dabar iš esmės yra nusiteikę palankiau strateginiam pasirinkimui, kurį ne tik Portugalija, kaip pirmininkaujanti valstybė, bet ir visa Europos Sąjunga padarė Brazilijos atžvilgiu. Žinoma, čia mes kalbame ir kalbėjome apie Brazilijos reikšmę politiniu bei ekonominiu požiūriu ir apie aplinkos apsaugą bei energetiką, kurios yra svarbiausia tikrovė šiuolaikiniame pasaulyje ir kurių mes negalime nepaisyti. Būtų keista, kaip buvo nurodyta čia, jei Europos Sąjunga siektų turėti strateginius santykius ir strategines partnerystes su Rusija, Indija, ir Kinija, bet ne su Brazilija. Mes manome, kad užpildėme šią spragą, ir taip pat manome, kad kelių metų laikotarpiu visi neabejotinai plos šiai pirmininkaujančios Portugalijos iniciatyvai. Tačiau mes visada leidome aiškiai suprasti, kad ši strateginė partnerystė, kurią, mūsų įsitikinimu, Europos Sąjunga turėtų sudaryti su Brazilija, jokiu būdu neturėtų atmesti arba apriboti kitus santykius, kuriuos mes taip pat norime plėsti ekonominiu ir politiniu lygmeniu su MERCOSUR. Aš turiu pasakyti, ponios ir ponai, kad esu visiškai dėl to ramus, kadangi Portugalija visada buvo tarp tų ES šalių, kurios visada kovojo už glaudžius ir tvirtus solidarumo su MERCOSUR šalimis santykius visais tų santykių aspektais. Todėl mes nesvyruojame ir čia nenorime leisti susidaryti įspūdį, kad partnerystės su Brazilija pašalina arba galėtų pašalinti glaudžios partnerystės su MERCOSUR šalimis galimybę. Tokia vizija, kuri užuot buvusi papildomumo principo vizija, galėtų būti atskirties vizija, neatrodo, jog būtų naudinga mums ir, visų svarbiausia, neatrodo, jog atitiktų realybę – visiškai priešingai. Be to, kaip čia buvo nurodyta, tai yra paskutiniame paties ES ir Brazilijos aukščiausio lygio susitikimo pareiškime, kuriame aiškiai ir visiškai nedviprasmiškai teigiama, kad Europos Sąjunga ir Brazilija dirbs kartu, kad ES ir MERCOSUR asociacijos susitarimas pagaliau galėtų tapti realybe. Mes visi žinome apie pakilimus ir nuopuolius, kuriuos praėjo ES ir MERCOSUR asociacijos susitarimas. Mes iš tikrųjų esame aklavietėje didžiąja dalimi, kaip jūs žinote, dėl Europos Sąjungos ir MERCOSUR prekybos klausimų. Tuo tarpu prasidėjo Dohos raundas ir tai, kas atsitiko ten, aišku, turėjo įtakos ES ir MERCOSUR derybų prekybos aspektui. Tačiau aš noriu išsamiai paaiškinti jums, kad jei jau pirmininkaujanti Portugalija mano, kad yra sukurtos minimalios sąlygos, kurios sudaro galimybes vėl pradėti tas diskusijas ir tuos santykius, mes neturime svyruoti. Be to, mes patikiname jus, kad jei tai nepavyktų padaryti Portugalijos pirmininkavimo metu, tai Portugalija kaip valstybė narė – kaip ji visada darė ir kaip visada tai buvo jos tikslas – neužmirš atkreipti savo partnerių dėmesį į realią būtinybę vėl pradėti derybas dėl asociacijos susitarimo su MERCOSUR visais jo aspektais. Užbaigdamas aš privalau pasakyti jums, kad mes manome surengti, jeigu vis dar bus įmanoma Portugalijos pirmininkavimo metu, aukščiausio lygio „troikos“ susitikimą su MERCOSUR šalimis. Mes tiriame tokią galimybę ir, kaip sakau, kaip pirmininkaujančios Portugalijos darbotvarkės galimybę, o darbotvarkė, kaip jūs visi žinote, yra užpildyta ir labai sudėtinga. Tačiau mes turime padaryti viską, ką galime, kad būtų sudaryta galimybė vėl pradėti – taip pat ir politiniu lygmeniu – šią diskusiją su MERCOSUR šalimis."@lt14
lpv:translated text
"Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Dziękuję państwu za udział w debacie. Już wcześniej miałem okazję wyjaśnić, uzasadnić i poinformować Parlament Europejski o pierwszym szczycie UE-Brazylia, jego wynikach i celach. Ponadto, wielu posłów i posłanek wielokrotnie podkreślało dziś tutaj znaczenie tego strategicznego partnerstwa z Brazylią i z zadowoleniem przyjmuję fakt, że posłowie i posłanki, którzy na początku mieli pewne wątpliwości i byli niezdecydowani co do zamiarów portugalskiej inicjatywy, teraz rzeczywiście zaczynają się bardziej skłaniać ku strategicznemu wyborowi, jakiego Portugalia jako kraj obejmujący prezydencję, ale też w imieniu całej Unii Europejskiej, podjęła w odniesieniu do Brazylii. Oczywiście mówiliśmy tu i nadal mówimy o znaczeniu politycznym i gospodarczym Brazylii, jak również nasze wypowiedzi dotyczyły środowiska i energii, które we współczesnym świecie należą do podstawowych elementów rzeczywistości, których nie wolno nam ignorować. Tak jak już podkreślono na tym forum, dziwne byłoby, gdyby Unia Europejska utrzymywała strategiczne stosunki i zawierała strategiczne porozumienia partnerskie z Rosją, Indiami i Chinami, ale nie z Brazylią. Wierzymy, że wypełniliśmy tę lukę i że w ciągu kilku lat wszyscy jednoznacznie przyklasną tej inicjatywie, z jaką wystąpiła prezydencja Portugalii. Zawsze też jasno mówiliśmy o tym, że to strategiczne partnerstwo, jakie Unia Europejska powinna zawrzeć z Brazylią, w żaden sposób nie wyklucza ani też nie ogranicza pozostałych stosunków, które także chcielibyśmy rozszerzyć na poziom współpracy gospodarczej i politycznej z Mercosurem. Panie i panowie! Muszę powiedzieć, że jestem dość spokojny co do tego, ponieważ Portugalia zawsze była jednym z krajów Unii, które zawsze walczyły o bliskie i głębokie relacje zorientowane na solidarność z krajami Mercosuru we wszystkich aspektach tych stosunków. W związku z tym nie wahamy się teraz i nie chcemy tworzyć tutaj wrażenia, jakoby partnerstwo z Brazylią wykluczało bądź mogło wykluczać bliskie partnerstwo z krajami Mercosuru. Taka wizja, która zamiast wizji komplementarności mogłaby przybrać formę wizji wykluczenia, nie jest dla nas pomocna i przede wszystkim nie wydaje się odpowiadać rzeczywistości – wręcz przeciwnie. Ponadto, tak jak zwrócono już tu na to uwagę, to właśnie końcowe oświadczenie ze szczytu UE-Brazylia wyraźnie, w pełni i jednoznacznie mówi o współpracy Unii Europejskiej z Brazylią, co ma na celu zawarcie w końcu porozumienia stowarzyszeniowego pomiędzy UE i Mercosurem. Wszyscy jesteśmy świadomi wzlotów i upadków porozumienia stowarzyszeniowego pomiędzy UE i Mercosurem. Naprawdę znaleźliśmy się w impasie głównie, jak nam wiadomo, w związku z kwestiami handlu pomiędzy Unią Europejską i Mercosurem. W międzyczasie rozpoczęła się runda dauhańska i tamte wydarzenia również z pewnością wpłynęły na wymiar handlowy negocjacji pomiędzy UE i Mercosurem. Chciałbym państwu jednak wyraźnie dać do zrozumienia, że jak tylko prezydencja Portugalii ustali, że określone zostały minimalne warunki niezbędne do ponownego zainicjowania tej debaty i tych relacji, nie powinniśmy zwlekać; możemy też zagwarantować, że jeżeli nie nastąpi to podczas prezydencji Portugalii, wówczas Portugalia jako państwo członkowskie – zgodnie z dotychczasowym postępowaniem i celem, jaki zawsze sobie stawiała – nie zawiedzie i zwróci uwagę swoich partnerów na rzeczywiste potrzeby, mające na celu ponowne rozpoczęcie negocjacji dotyczących porozumienia stowarzyszeniowego odnośnie wszystkich jego aspektów. Podsumowując, chciałbym też państwu powiedzieć, że rozważamy organizację, w miarę możliwości jeszcze w ramach portugalskiej prezydencji, spotkania na wysokim szczeblu trójstronnej grupy ministerialnej z krajami Mercosuru. Rozważamy tę możliwość i jak mówię, jest to możliwość dla programu prezydencji Portugalii, który, jak państwu wiadomo, jest programem bardzo obszernym i kompleksowym, ale powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby – również na poziomie politycznym – ponownie zainicjować tę debatę z krajami Mercosuru."@pl16
lpv:translated text
"Tisztelt elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Nagyon köszönöm a közreműködésüket. Korábban már többször is nyílt alkalmam arra, hogy az Európai Parlament számára magyarázattal, indoklással és tájékoztatással szolgáljak az EU és Brazília közötti első csúcstalálkozóval, illetve annak eredményeivel és céljaival kapcsolatban. A Brazíliával való stratégiai partnerség fontosságát ugyanakkor ma már több képviselő részletesen kiemelte, és én csak örülni tudok annak, hogy azon államok, amelyekről először úgy tűnt, hogy bizalmatlanok, illetve habozók a portugál kezdeményezés szándékait illetően, most érezhetően megértőbbnek tűnnek azon stratégiai döntés iránt, amelyet Portugália, a soros elnökséget betöltő ország, de az Európai Unió egésze is hozott Brazíliával kapcsolatban. Brazília jelentőségéről politikai és gazdasági szempontból, valamint a környezetvédelem és az energia tekintetében beszélünk és beszéltünk itt a Parlamentben, amely tényezők a mai világ alapvető részét képezik, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül. Különös lenne – ahogy arra rámutattunk –, ha az Európai Unió stratégiai partnerséget alakítana ki Oroszországgal, Indiával és Kínával, de Brazíliával nem. Úgy gondoljuk, hogy megszüntettük ezt a hiányt, és ezenkívül úgy véljük, hogy néhány éven belül mindenki egyértelműen helyeselni fogja a portugál elnökség e kezdeményezését. Mi azonban azt is mindig egyértelművé tettük, hogy ez a stratégiai partnerség, amelyet véleményünk szerint az Európai Uniónak létre kell hoznia Brazíliával, a legkevésbé sem zárna ki vagy korlátozna más olyan kapcsolatokat, amelyeket gazdasági és politikai szinten szintén folytatni szeretnénk a Mercosurral. Meg kell mondanom, hölgyeim és uraim, hogy ezzel kapcsolatban meglehetősen nyugodt vagyok, mert Portugália mindig azon EU-országok közé tartozott, amelyek folyamatosan a Mercosur-országokkal fentartott szolidaritáson alapuló, szoros és mély kapcsolatért küzdöttek a kapcsolat minden vonatkozásában. Ezért sem nem tétovázunk, sem nem szeretnénk, hogy az a benyomás alakuljon ki, hogy a Brazíliával való partnerség kizárja vagy kizárhatja a Mercosur-országokkal való szoros partnerséget. Ez a felfogás, amely a kiegészítő jelleg helyett mások kizárást vetíti előre, nem hasznos számunkra, és mindenekelőtt úgy tűnik, hogy nem felel meg a valóságnak sem – sőt szöges ellentétben áll azzal. Ráadásul – ahogy arra rámutattunk – éppen az EU és Brazília közötti csúcstalálkozó záróközleménye jelenti ki nyíltan és teljesen egyértelműen, hogy az Európai Unió és Brazília együtt fog munkálkodni annak érdekében, hogy az EU és a Mercosur közötti társulási megállapodás végre létrejöhessen. Mindannyian tudjuk, hogy z EU és a Mercosur közötti társulási megállapodás milyen hányattatásokon ment keresztül. Tényleg zsákutcába jutottunk, nagyrészt – mint ismeretes – az Európai Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi problémák miatt. Időközben elkezdődött a dohai forduló, és az ott történtek nyilvánvalóan szintén hatást gyakoroltak az EU és a Mercosur közötti tárgyalások kereskedelmi vonatkozásaira. Egyértelművé szeretném azonban tenni az Önök számára, hogy amint a portugál elnökség úgy véli, hogy adottak a minimális feltételek a vita és a kapcsolat újraindításához, nem fogunk tétovázni. Arról is biztosítjuk Önöket, hogy amennyiben erre nem kerül sor a portugál elnökség ideje alatt, akkor Portugália mint tagállam – ahogy azt mindig is tette, és ahogy arra mindig is törekedett – nem fogja elmulasztani, hogy felhívja partnerei figyelmét a Mercosurral való társulási megállapodás valamennyi dimenziójára kiterjedő tárgyalások újraindításának nagyon is valós szükségességére. Végezetül el kell mondanom Önöknek, hogy gondolkodunk azon, hogy lehetőség szerint még a portugál elnökség alatt magas szintű trojka-találkozót tartsunk a Mercosur-országokkal. Jelenleg vizsgáljuk ezt a lehetőséget, és ahogy mondtam, annak a lehetőségét, hogy a portugál elnökség menetrendjébe beillesszük ezt a találkozót, amely menetrend, mindannyian tudjuk, nagyon sűrű és összetett, ám minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, hogy újraindíthassuk – politikai szinten is – a Mercosur-országokkal ezt a vitát."@hu11
lpv:translated text
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Tack för era bidrag. Jag har redan vid tidigare tillfällen haft möjlighet att förklara, motivera skälen till och informera Europaparlamentet om det första toppmötet mellan Europeiska unionen och Brasilien, om dess resultat och målsättningar. Dessutom har betydelsen av detta strategiska partnerskapsavtal med Brasilien tydligt understrukits av flera ledamöter här i dag och jag kan inte mer än välkomna att ledamöter som till en början verkade tveksamma eller mer osäkra över syftet med det portugisiska initiativet, nu faktiskt verkar mer välvilligt inställda till det strategiska val som Portugal, i egenskap av ordförandeland, men också hela EU, gjort när det gäller Brasilien. Naturligtvis talar vi här om Brasiliens politiska och ekonomiska betydelse på miljö- och energiområdena, vilka är väsentliga realiteter i dagens värld som vi inte kan ignorera. Det skulle verkligen vara konstigt, som tidigare påpekats, om EU har strategiska förbindelser och strategiska partnerskapsavtal med Ryssland, Indien och Kina men inte med Brasilien. Vi har nu överbryggat denna klyfta och om några år kommer vi alla säkert att applådera detta initiativ från det portugisiska ordförandeskapet. Vi har dock varit fullständigt tydliga med att det strategiska partnerskapsavtal som vi anser att EU bör upprätta med Brasilien på intet sätt exkluderar eller begränsar andra förbindelser som vi också vill utvidga på ekonomisk och politisk nivå med Mercosur. Jag känner mig inte orolig över detta, eftersom Portugal alltid varit den EU-medlemsstat som kämpat för nära och djupt solidariska förbindelser med Mercosurländerna i alla dess aspekter. Vi vill därför bestämt avvisa att ett partnerskapsavtal med Brasilien skulle kunna exkludera ett nära partnerskapsavtal med Mercosurländerna. En sådan tanke, som är exkluderande snarare än kompletterande, skulle inte vara till särskilt stor hjälp för oss och motsvarar framför allt inte verkligheten – snarare motsatsen. Dessutom, vilket har påpekats här, fastställs det i den gemensamma förklaringen från toppmötet mellan EU och Brasilien uttryckligen och fullständigt entydigt att EU och Brasilien kommer att samarbeta för att associeringsavtalet mellan EU och Mercosur äntligen ska bli verklighet. Vi är alla medvetna om upp- och nedgångarna när det gäller associeringsavtalet mellan EU och Mercosur. Vi befinner oss verkligen i ett dödläge, som vi vet beror på handelsfrågor mellan EU och Mercosur. Samtidigt inleddes Doharundan, och det som skedde där påverkade självklart även handelsfrågorna i förhandlingarna mellan EU och Mercosur. Jag vill dock klargöra att det portugisiska ordförandeskapet inte kommer att tveka att återuppta den diskussionen när vi anser att minimivillkoren är fastställda. Vi vill också försäkra er om att ifall det inte hinner ske under det portugisiska ordförandeskapet så kommer Portugal i egenskap av medlemsstat – som vi alltid har gjort och som vi alltid har haft målsättningen att göra – fortsätta att uppmärksamma sina partner på det verkliga behovet av att återuppta förhandlingarna om ett associeringsavtal med Mercosur i alla dess dimensioner. Avslutningsvis vill jag säga att vi överväger att hålla, om möjligt under det portugisiska ordförandeskapet, ett trojkamöte på hög nivå med Mercosurländerna. Vi undersöker som sagt den möjligheten för det portugisiska ordförandeskapet som har, som ni redan vet, en mycket fullspäckad och komplicerad agenda. Vi kommer att göra vad vi kan för att – även på politisk nivå – på nytt kunna ta upp denna diskussion med Mercosurländerna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"volet"18,15,3
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά για τις παρεμβάσεις σας. Μου δόθηκε ήδη η δυνατότητα στο παρελθόν να εξηγήσω, να δικαιολογήσω και να ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρώτη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας, τα αποτελέσματά της και τους στόχους της. Επιπλέον, η σημασία αυτής της στρατηγικής εταιρικής σύμπραξης με τη Βραζιλία υπογραμμίστηκε επαρκώς από τόσους βουλευτές εδώ σήμερα, ώστε να μην μπορώ παρά να χαιρετίσω το γεγονός ότι οι βουλευτές εκείνοι που εξέφραζαν αρχικά αμφιβολίες ή και διστακτικότητα όσον αφορά τις προθέσεις της πορτογαλικής πρωτοβουλίας, τώρα εμφανίζονται πολύ πιο εγκωμιαστικοί για τη στρατηγική επιλογή της Πορτογαλίας, ως της χώρας που ασκεί την Προεδρία, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, έναντι της Βραζιλίας. Φυσικά μιλάμε, και έχουμε μιλήσει, εδώ για την πολιτική και οικονομική σημασία της Βραζιλίας, καθώς και για τη σημασία της όσον αφορά το περιβάλλον και την ενέργεια, που αποτελούν θεμελιώδεις πραγματικότητες του σύγχρονου κόσμου τις οποίες δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Θα ήταν παράξενο, όπως επισημάνθηκε νωρίτερα, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυσσε στρατηγικές σχέσεις, στρατηγικές εταιρικές συμπράξεις με τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα, όχι όμως και με τη Βραζιλία. Θεωρούμε ότι έχουμε γεφυρώσει αυτό το χάσμα και επίσης πιστεύουμε ότι σε λίγα χρόνια όλοι θα επικροτούν ανεπιφύλακτα αυτήν την πρωτοβουλία της πορτογαλικής Προεδρίας. Ωστόσο, καθιστούσαμε πάντα απολύτως σαφές ότι αυτή η στρατηγική εταιρική σύμπραξη την οποία θεωρούμε ότι πρέπει να συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Βραζιλία δεν εξαιρεί με κανέναν τρόπο και δεν περιορίζει άλλες σχέσεις τις οποίες επίσης επιθυμούμε να αναπτύξουμε σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο με τη Mercosur. Οφείλω να επισημάνω, κυρίες και κύριοι, ότι είμαι αρκετά αισιόδοξος γι’ αυτό, διότι η Πορτογαλία ήταν πάντα μεταξύ των χωρών της ΕΕ που επεδίωκαν διαρκώς στενότερη και βαθύτερη σχέση αλληλεγγύης με τις χώρες της Mercosur σε όλες τις πτυχές αυτής της σχέσης. Δεν διστάζουμε συνεπώς και δεν επιθυμούμε να δημιουργηθεί εν προκειμένω η εντύπωση ότι εταιρική σύμπραξη με τη Βραζιλία αποκλείει ή ενδέχεται να αποκλείει στενή εταιρική σύμπραξη με τις χώρες της Mercosur. Ένα τέτοιο όραμα, το οποίο αντί να είναι όραμα συμπληρωματικότητας θα μπορούσε να είναι όραμα αποκλεισμού, δεν θεωρούμε ότι είναι πρόσφορο και, πάνω από όλα, δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα – το ακριβώς αντίθετο θα έλεγα. Επιπλέον, όπως επισημάνθηκε στο Κοινοβούλιο, στην ίδια την τελική δήλωση της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας αναφέρεται ρητώς και κατηγορηματικώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βραζιλία θα συνεργαστούν, ώστε η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Mercosur να καταστεί επιτέλους πραγματικότητα. Όλοι γνωρίζουμε τις διακυμάνσεις στην προσπάθεια για επίτευξη της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Mercosur. Βρισκόμαστε πραγματικά σε αδιέξοδο το οποίο εν πολλοίς οφείλεται, όπως γνωρίζουμε, σε θέματα εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur. Ο γύρος της Ντόχα ξεκίνησε εν τω μεταξύ, και όσα συνέβησαν ως προς αυτό το θέμα προφανώς επηρέασαν επίσης την εμπορική διάσταση των διαπραγματεύσεων ΕΕ-Mercosur. Θέλω, όμως, να σας διευκρινίσω με κατηγορηματικό τρόπο ότι, όταν η πορτογαλική Προεδρία θεωρήσει ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την επανέναρξη αυτής της συζήτησης και σχέσης, δεν θα διστάσουμε· σας βεβαιώνουμε επίσης ότι, αν αυτό δεν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πορτογαλικής Προεδρίας, τότε η Πορτογαλία ως κράτος μέλος –όπως πάντα έπραττε και όπως πάντα επεδίωκε– δεν θα διστάσει να επιστήσει την προσοχή των εταίρων της στην πραγματική ανάγκη για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων όσον αφορά τη συμφωνία σύνδεσης με τη Mercosur σε όλες τις διαστάσεις της. Εν κατακλείδι, πρέπει να σας πω ότι εξετάζουμε το ενδεχόμενο της διοργάνωσης, ει δυνατόν κατά τη διάρκεια της πορτογαλικής Προεδρίας, συνεδρίασης υψηλού επιπέδου της τρόικας με τις χώρες της Mercosur. Μελετούμε αυτό το ενδεχόμενο και, ούτως ειπείν, ως πιθανότητα στην ημερήσια διάταξη της πορτογαλικής Προεδρίας, η οποία, όπως γνωρίζετε, είναι πολύ γεμάτη και σύνθετη, όμως θα κάνουμε ότι μπορούμε για να προωθήσουμε εκ νέου –και σε πολιτικό επίπεδο– αυτήν τη συζήτηση με τις χώρες της Mercosur."@el10
lpv:translated text
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhores Deputados, muito obrigado pelas vossas intervenções. Tive já oportunidade em anteriores ocasiões de explicar, justificar, informar o Parlamento Europeu sobre a primeira Cimeira UE-Brasil, os seus resultados e os seus objectivos. De resto também, hoje aqui, a importância desta parceria estratégica com o Brasil foi amplamente realçada por muitos dos Srs. Deputados e não posso senão também congratular-me com o facto de que aqueles deputados que, ao início pareciam ter dúvidas ou estavam mais hesitantes sobre a vontade da iniciativa portuguesa, hoje em dia parecem, de facto, mais rendidos à opção estratégica que Portugal, enquanto Presidência mas União Europeia no seu conjunto, fez relativamente ao Brasil. Naturalmente fala-se e falou-se e bem aqui da importância do Brasil no plano político, no plano económico, no plano ambiental, no plano energético, realidades fundamentais hoje no mundo contemporâneo que não podemos ignorar. Estranho seria, como aqui foi sublinhado que tendo a União Europeia relações estratégicas, parcerias estratégicas com a Rússia, com a Índia e com a China, não o tivesse com o Brasil. Supomos que colmatámos bem esta deficiência e supomos que também, daqui a alguns anos, inequivocamente, todos não deixarão de aplaudir esta iniciativa da Presidência portuguesa. Mas também sempre deixámos absolutamente claro que esta parceria estratégica que entendemos que a União Europeia deve estabelecer com o Brasil de forma alguma excluía ou limitava uma outra relação que queremos também profunda ao nível económico e também ao nível político com o Mercosul. E devo dizer-vos Srs. Deputados que estou nesta matéria relativamente à vontade porque Portugal sempre esteve entre aqueles países da União Europeia que sempre pugnou por uma relação estreita, profunda, solidária com os países do Mercosul em todas as vertentes dessa mesma relação e, portanto, não estamos receosos nem queremos que se deva criar aqui a impressão de que uma parceria com o Brasil exclui ou pode excluir necessariamente uma parceria também estreita com os países do Mercosul. Essa visão que, em vez de ser uma visão de complementaridade pode ser uma visão de exclusão, não nos parece útil e, sobretudo, não nos parece corresponder à verdade, antes pelo contrário. E de resto, como aqui foi recordado, é, a própria declaração final da Cimeira UE-Brasil que diz expressamente de uma forma absolutamente inequívoca que a União Europeia e o Brasil trabalharão juntos para que esse acordo de associação UE-Mercosul venha finalmente a ser uma realidade. Todos nós sabemos as vicissitudes por que esse acordo de associação UE-Mercosul tem passado. Estamos verdadeiramente num impasse. Muito desse impasse tem naturalmente a ver, como é sabido, com as questões comerciais entre a União Europeia e o Mercosul. Iniciou-se entretanto a ronda de Doha e aquilo que se passa na ronda de Doha não deixou também ela obviamente de influenciar a parte da vertente comercial do comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Mas gostaria de vos deixar muito claro que, logo que a Presidência portuguesa entenda que estão criadas as condições mínimas para que esse debate e essa relação seja efectivamente relançada, não o deixaremos de fazer e também assegurarmos que se não for durante a Presidência portuguesa Portugal enquanto Estado-Membro não deixará também de como sempre tem sido a sua função, o seu objectivo, não deixará também de chamar a atenção dos seus parceiros para a necessidade efectiva de relançarmos as negociações para o acordo de associação com o Mercosul em todas as suas vertentes. E devo dizer-vos, para concluir, que estamos a considerar, veremos se é possível, ainda durante a Presidência portuguesa uma reunião da Tróica de alto nível com os países do Mercosul. Estamos a estudar essa possibilidade, é como vos digo uma possibilidade numa agenda da Presidência que é, obviamente, como é do conhecimento de todos uma agenda muito carregada, uma agenda muito complexa, mas faremos o nosso possível para também ao nível político podermos relançar esse debate com os países do Mercosul."@nl3
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Mange tak for Deres bidrag. Jeg har allerede ved tidligere lejligheder haft mulighed for over for Europa-Parlamentet at gøre rede for, retfærdiggøre og oplyse om det første topmøde mellem EU og Brasilien, dets resultater og dets målsætninger. Derudover er betydningen af dette strategiske partnerskab med Brasilien blevet fremhævet med stor tydelighed af mange medlemmer her i dag, og jeg kan ikke andet end hilse det velkommen, at de medlemmer, som til at begynde med virkede tvivlende eller mere usikre på hensigten med det portugisiske initiativ, nu faktisk synes mere imødekommende over for det strategiske valg, som Portugal, der holder formandskabet, men også EU som helhed, har truffet med hensyn til Brasilien. Vi taler i dag naturligvis - og har talt om - Brasiliens betydning såvel politisk som økonomisk, samt hvad angår miljø og energi, som er nogle vigtige realiteter i verden i dag, som vi ikke kan ignorere. Det ville være besynderligt, som allerede nævnt her i dag, hvis EU skulle have strategiske forhold - strategiske partnerskaber - med Rusland, Indien og Kina, men ikke med Brasilien. Vi tror på, at vi har fået slået bro over kløften, og vi tror ligeledes på, at alle om et par år entydigt vil bifalde det portugisiske formandskabs initiativ. Vi har dog også altid gjort det fuldstændig klart, at dette strategiske partnerskab, som vi mener, EU skal indgå med Brasilien, på ingen måde udelukkede eller begrænsede andre relationer, som vi ligeledes ønskede at udvide på det økonomiske og politiske plan med Mercosur. Jeg må sige, at jeg har en rimelig god fornemmelse på det punkt, for Portugal har altid været blandt de EU-lande, der altid har kæmpet for et nært og indgående solidaritetsforhold med Mercosurlandene på alle områder inden for den pågældende relation. Vi tøver derfor ikke og ønsker ikke, at der her skal kunne dannes det indtryk, at et partnerskab med Brasilien udelukker eller kunne udelukke et nært partnerskab med Mercosurlandene. En vision som denne, som i stedet for at være en vision om komplementaritet kunne være en vision om eksklusion, forekommer ikke at være til nytte for os og forekommer frem for alt ikke at stemme overens med virkeligheden - snarere tværtimod. Derudover - som der er blevet påpeget her - angiver den endelige erklæring fra topmødet mellem EU og Brasilien udtrykkeligt og fuldkommen entydigt, at EU og Brasilien vil arbejde sammen, så associeringsaftalen mellem EU og Mercosur endelig kan blive en realitet. Vi er alle bekendt med de op- og nedture, som associeringsaftalen mellem EU og Mercosur har gennemgået. Vi befinder os virkelig i et dødvande, hvilket som bekendt i stor udstrækning skyldes handelsproblemer mellem EU og Mercosur. I mellemtiden begyndte Doharunden, og det, der fandt sted her, påvirkede tydeligvis også handelsdimensionen i forhandlingerne mellem EU og Mercosur. Jeg skal dog gøre det ganske klart, at når først det portugisiske formandskab vurderer, at minimumsbetingelserne er opfyldt for relancering af den pågældende debat og det pågældende partnerskab, så vil vi ikke betænke os. Vi forsikrer Dem ligeledes, at hvis dette ikke bliver i løbet af det portugisiske formandskab, så skal Portugal som medlemsstat nok - som vi altid har gjort, og hvilket altid har været vores mål - gøre sine partnere opmærksomme på det reelle behov for at relancere forhandlingerne om associeringsaftalen med Mercosur i samtlige dimensioner. Afslutningsvis er jeg nødt til at fortælle Dem, at vi overvejer at afholde et trojkamøde på højt plan med Mercosurlandene, om muligt inden det portugisiske formandskab udløber. Som nævnt er vi ved at undersøge denne mulighed for det portugisiske formandskabs dagsorden, der, som I alle ved, er en meget fyldt og meget kompleks dagsorden, men vi skal gøre, hvad vi kan, for - også på politisk plan - at kunne relancere denne debat med Mercosurlandene."@da2
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, kiitos paljon puheenvuoroistanne. Minulla on jo aikaisemmin ollut tilaisuus selittää, perustella ja tiedottaa Euroopan parlamentille EU:n ja Brasilian ensimmäisestä huippukokouksesta, sen tuloksista ja tavoitteista. Sen lisäksi monet jäsenet ovat tänään korostaneet strategista kumppanuutta Brasilian kanssa, ja voin olla vain tyytyväinen siihen, että ne jäsenet, jotka aluksi näyttivät epäilevän tai epäröivän Portugalin aloitteen tavoitetta, näyttävät nyt itse asiassa suhtautuvan myönteisemmin strategiseen valintaan, jonka Portugali puheenjohtajavaltiona mutta myös koko Euroopan unioni on tehnyt Brasilian suhteen. Luonnollisesti olemme puhuneet täällä Brasilian poliittisesta ja taloudellisesta merkityksestä sekä ympäristöstä ja energiasta, jotka ovat tärkeitä realiteetteja nykymaailmassa ja joita emme voi unohtaa. Kuten täällä on mainittu, olisi outoa, jos Euroopan unionilla olisi strategiset suhteet, strategiset kumppanuudet Venäjän, Intian ja Kiinan kanssa muttei Brasilian kanssa. Uskomme, että olemme täyttäneet aukon ja uskomme myös, että muutaman vuoden kuluttua kaikki ovat varauksettoman tyytyväisiä tähän puheenjohtajavaltio Portugalin aloitteeseen. Olemme kuitenkin aina tehneet selväksi, että tämä strateginen kumppanuus, joka Euroopan unionin pitäisi mielestämme solmia Brasilian kanssa, ei sulje pois tai rajoita mitenkään muita suhteita, joita aiomme myös laajentaa taloudellisella ja poliittisella tasolla Mercosurin kanssa. Hyvät kuulijat, minun on sanottava, että olen melko levollinen asian suhteen, koska Portugali on aina kuulunut niihin EU:n jäsenvaltioihin, jotka ovat aina puolustaneet läheistä ja syvää solidaarisuussuhdetta Mercosurin jäsenvaltioihin suhteen kaikilla osa-alueilla. Emme siksi epäröi emmekä halua synnyttää vaikutelmaa, että kumppanuus Brasilian kanssa sulkisi pois tai voisi sulkea pois tiiviin kumppanuuden Mercosurin jäsenvaltioiden kanssa. Tällainen näkemys, joka täydentävyyden sijasta olisi näkemys poissulkemisesta, ei auta meitä, eikä missään nimessä tunnu vastaavan todellisuutta – päinvastoin. Sen lisäksi, kuten täällä mainittiin, itse EU:n ja Brasilian huippukokouksen lopullisessa julkilausumassa todetaan avoimesti ja täysin yksiselitteisesti, että Euroopan unioni ja Brasilia toimivat yhdessä sen hyväksi, että EU:n ja Mercosurin assosiaatiosopimus voi lopultakin toteutua. Tiedämme kaikki ne vaikeudet, jotka EU:n ja Mercosurin assosiaatiosopimus on käynyt läpi. Olemme todellakin umpikujassa, ja se johtuu, kuten tiedämme, Euroopan unionin ja Mercosurin välistä kauppaa koskevista kysymyksistä. Dohan kierros on tällä välin käynnistynyt ja se, mitä siellä on tapahtunut, on selvästi vaikuttanut myös EU:n ja Mercosurin neuvottelujen kauppaa koskeviin kysymyksiin. Haluan tehdä teille kuitenkin täysin selväksi, että heti kun puheenjohtajavaltio Portugali katsoo, että vähimmäisedellytykset keskustelujen ja suhteen käynnistämiseksi uudelleen ovat olemassa, emme epäröi. Vakuutamme teille myös, että jos niin ei käy Portugalin puheenjohtajakaudella, niin Portugali jäsenvaltiona – kuten se on aina tehnyt ja mikä on aina ollut sen tavoitteena – kiinnittää varmasti kumppaniensa huomion todelliseen tarpeeseen käynnistää uudelleen neuvottelut assosiaatiosopimuksesta Mercosurin kanssa sen kaikissa ulottuvuuksissa. Lopuksi minun on kerrottava teille, että harkitsemme korkean tason troikan kokouksen järjestämistä Mercosurin jäsenvaltioiden kanssa mahdollisuuksien mukaan jo Portugalin puheenjohtajakaudella. Tutkimme sitä mahdollisuutena ja, kuten sanoin, mahdollisuutena puheenjohtajavaltio Portugalin ohjelmassa, joka on, kuten tiedätte, aivan täysi ja erittäin monimutkainen ohjelma, mutta teemme voitavamme keskustelujen käynnistämiseksi uudelleen Mercosurin jäsenvaltioiden kanssa – myös poliittisella tasolla."@fi7
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi, liels paldies jums par jūsu ieguldījumiem. Man jau ir bijusi izdevība iepriekšējās reizēs Eiropas Parlamentam skaidrot, pamatot un sniegt informāciju par pirmo ES-Brazīlijas sammitu, tā rezultātiem un mērķiem. Turklāt šīs stratēģiskās partnerības ar Brazīliju nozīmi daudzi deputāti šeit šodien ir pienācīgi izgaismojuši, un man atliek tikai atzinīgi novērtēt to, ka tie deputāti, kas sākumā šķita šaubāmies vai vairāk nogaidoši par Portugāles iniciatīvas nodomiem, tagad liekas labvēlīgāk noskaņoti pret stratēģisko izvēli, ko Portugāle kā prezidentūras valsts, bet arī Eiropas Savienība kopumā izdarīja attiecībā uz Brazīliju. Dabiski, ka mēs runājam un esam runājuši šeit par Brazīlijas politisko un ekonomisko nozīmi un tās nozīmi attiecībā uz vidi un enerģiju, kas ir mūsdienu pasaules pamata realitātes, kuras mēs nevaram ignorēt. Būtu dīvaini, kā te tika norādīts, ja Eiropas Savienībai būtu stratēģiskas attiecības, stratēģiska partnerība ar Krieviju, Indiju un Ķīnu, bet ne ar Brazīliju. Mēs uzskatām, ka mēs esam pārvarējuši šo plaisu, un mēs arī ticam, ka dažu gadu laikā ikviens bez svārstīšanās aplaudēs šai Portugāles prezidentūras iniciatīvai. Tomēr mēs arī vienmēr esam skaidri teikuši, ka šī stratēģiskā partnerība, kas, mūsuprāt, Eiropas Savienībai ir jāizveido ar Brazīliju, nekādā veidā neizslēdz vai neierobežo citas attiecības, kuras mēs arī vēlamies paplašināt ekonomikas un politikas līmenī ar Man jāsaka, dāmas un kungi, ka es esmu pilnīgi mierīgs, jo Portugāle vienmēr ir bijusi to ES valstu starpā, kas vienmēr cīnījās par ciešām un dziļām solidaritātes attiecībām ar valstīm visos šo attiecību aspektos. Tāpēc mums nav šaubu un mēs nevēlamies, ka te rastos iespaids, ka partnerība ar Brazīliju izslēdz vai varētu izslēgt ciešu partnerību ar valstīm. Šāds skatījums, kas papildināmības redzējuma vietā varētu būt izslēgšanas redzējums, šķiet, nepalīdz mums un, galvenais, šķiet, ka neatbilst īstenībai — tieši otrādi. Turklāt, kā uz to te jau norādīja, ES-Brazīlijas sammita gala paziņojumā skaidri un pavisam nepārprotami ir teikts, ka Eiropas Savienība un Brazīlija strādās kopā, lai ES asociācijas nolīgums varētu beidzot kļūt par īstenību. Mēs visi arī zinām par kāpumiem un kritumiem, caur kuriem ES asociācijas nolīgums ir gājis. Mēs patiešām esam strupceļā, kā mēs to zinām, pa lielākai daļai tirdzniecības jautājumu dēļ starp Eiropas Savienību un Pa to laiku sākās Dohas sarunu kārta, un tas, kas tur notika, acīmredzot arī ietekmēja ES sarunu tirdzniecības dimensiju. Es vēlos tomēr pateikt jums pavisam skaidri, ka, tiklīdz Portugāles prezidentūra uzskatīs, ka minimālais nosacījumu skaits ir izveidots šo debašu atkārtotai uzsākšanai un tām attiecībām, mēs nekavēsimies; mēs arī apliecinām jums, ka, ja tas nenotiks Portugāles prezidentūras laikā, tad Portugāle kā dalībvalsts — kā viņa to vienmēr ir darījusi un kāds vienmēr ir bijis tās mērķis — bez šaubīšanās pievērsīs savu partneru uzmanību patiesajai vajadzībai atsākt sarunas par asociācijas nolīgumu ar visās tā dimensijās Nobeigumā man jums jāsaka, ka mēs apsveram — vēl Portugāles prezidentūras laikā — iespēju sasaukt augsta līmeņa sanāksmi ar valstīm. Mēs pētām šo iespēju, un kā es jau teicu, kā iespēju Portugāles prezidentūras darba kārtībā, kas, kā jūs visi zināt, ir ļoti piepildīta un ļoti sarežģīta darba kārtība, bet mēs darīsim, ko varam, lai spētu atsākt — arī politiskajā līmenī — šīs debates ar valstīm"@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, thank you very much for your contributions. I have already had the opportunity on previous occasions to explain, justify and inform the European Parliament about the first EU-Brazil Summit, its results and objectives. Moreover, the importance of this strategic partnership with Brazil has been amply highlighted by many Members here today and I cannot but welcome the fact that those Members who at first seemed doubtful or more hesitant about the intention of the Portuguese initiative, now in fact seem more favourable towards the strategic choice which Portugal, as the country holding the Presidency, but also the European Union as a whole, made with regard to Brazil. Naturally we are speaking and have spoken here about Brazil’s importance politically and economically, and as regards the environment and energy, which are fundamental realities in the contemporary world which we cannot ignore. It would be odd, as pointed out here, if the European Union were to have strategic relationships, strategic partnerships with Russia, India and China, but not with Brazil. We believe that we have bridged that gap and we also believe that in a few years’ time everyone will unequivocally applaud this initiative by the Portuguese Presidency. However, we also always made it absolutely clear that this strategic partnership which we believe the European Union should establish with Brazil in no way excluded or limited other relations which we also wished to extend on the economic and political levels with Mercosur. I must say, ladies and gentlemen, that I am fairly at ease about that because Portugal was always amongst those EU countries that always fought for a close and deep relationship of solidarity with the Mercosur countries in all aspects of that relationship. We therefore have no hesitation and do not wish to allow the impression to be created here that a partnership with Brazil excludes or could exclude a close partnership with the Mercosur countries. Such a vision, which instead of being a vision of complementarity could be a vision of exclusion, does not seem helpful to us and, above all, does not seem to correspond to reality – quite the reverse. Furthermore, as has been pointed out here, it is the final statement from the EU-Brazil Summit itself which explicitly and completely unequivocally states that the European Union and Brazil will work together so that the EU-Mercosur Association Agreement might finally become a reality. We are all aware of the ups and downs which the EU-Mercosur Association Agreement has gone through. We really are at an impasse due largely, as we know, to issues of trade between the European Union and Mercosur. The Doha Round began in the meantime and what happened there obviously also influenced the trade dimension of the EU-Mercosur negotiations. I want to make it quite clear to you, however, that once the Portuguese Presidency considers that the minimum conditions are established to relaunch that debate and that relationship, we shall not hesitate; we also assure you that, if that is not during the Portuguese Presidency then Portugal as a Member State – as it has always done and as has always been its aim – will not fail to call the attention of its partners to the real need to relaunch the negotiations on the Association Agreement with Mercosur in all its dimensions. In conclusion, I must tell you that we are considering holding, if possible still within the Portuguese Presidency, a high-level troika meeting with the Mercosur countries. We are studying that possibility and, as I say, as a possibility for the Portuguese Presidency’s agenda, which is, as you all know, a very full and very complex agenda, but we shall do what we can to be able to relaunch – at the political level too – this debate with the Mercosur countries."@en4
lpv:translated text
"Señor Presidente, señor Comisario, señorías, muchas gracias por sus aportaciones. Ya he tenido la oportunidad en ocasiones anteriores de explicar, justificar e informar ante el Parlamento Europeo en lo referente a la primera cumbre EU-Brasil, a sus resultados y objetivos. Por otra parte, la importancia de esta asociación estratégica con Brasil ha sido ampliamente subrayada hoy aquí por muchos diputados, y no puedo dejar de felicitarme por el hecho de que muchos que al principio dudaban o desconfiaban de los propósitos de la iniciativa portuguesa estén ahora a favor de la opción estratégica elegida por Portugal como país que ostenta la Presidencia, pero también por la Unión Europea en su conjunto en relación con Brasil. Naturalmente que estamos hablamos y hemos hablado aquí de la importancia política y económica de Brasil, de los aspectos del medio ambiente y de la energía, realidades fundamentales del mundo contemporáneo que no podemos ignorar. Sería extraño, como se ha indicado, que la Unión Europea tuviese acuerdos y relaciones estratégicas con Rusia, la India y China, pero no con Brasil. Creemos haber colmado este vacío y que en el plazo de algunos años todo el mundo aplaudirá sin reservas esta iniciativa de la Presidencia portuguesa. No obstante, siempre hemos dejado absolutamente claro que esta asociación estratégica que creemos que la Unión Europea debe establecer con Brasil no excluye ni limita de forma alguna otras relaciones que también queremos ampliar con Mercosur en los ámbitos económico y político. Debo decir, Señorías, que se siento muy tranquilo al respecto, porque Portugal ha estado entre los países de la UE que siempre han luchado por una relación estrecha y profunda de solidaridad con los países de Mercosur en todos los aspectos. Por consiguiente, no tenemos dudas y no queremos dejar que se cree la impresión de que la asociación con Brasil excluye o pudiera excluir una asociación estrecha con los países de Mercosur. Esta visión, que no sería una visión de complementariedad sino de exclusión, no nos parece útil y, sobre todo, no parece corresponder a la realidad, sino todo lo contrario. Por otra parte, como se ha señalado aquí, en la misma declaración final de la cumbre UE-Brasil se afirma explícita e inequívocamente que la Unión Europea y Brasil trabajarán conjuntamente para que el acuerdo de asociación UE-Mercosur llegue a ser finalmente una realidad. Todos conocemos los altibajos que ha experimentado el acuerdo de asociación UE-Mercosur. Estamos realmente en un punto muerto debido sobre todo, como sabemos, a las cuestiones relativas al comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Posteriormente dio comienzo la Ronda de Doha, y lo sucedido en la misma ha influido indudablemente sobre los aspectos comerciales de las negociaciones UE-Mercosur. Sin embargo, quiero dejarles claro que en cuanto la Presidencia portuguesa considere que se dan las condiciones mínimas para reiniciar esta negociación y este acuerdo, no vacilaremos; les aseguro también que, si no puede hacerse durante el mandato de la Presidencia portuguesa, Portugal en calidad de Estado miembro, tal como siempre ha hecho y como siempre ha sido su propósito, no dejará de llamar la atención de sus socios sobre la necesidad de relanzar las negociaciones dirigidas a cerrar el acuerdo de asociación con Mercosur en todos su aspectos. Para concluir, debo decirles que estamos estudiando la celebración, si es posible durante la Presidencia portuguesa, de un encuentro a alto nivel de la troika con los países de Mercosur. Estamos estudiando esta posibilidad y, como he dicho, también la posibilidad de incluirlo en la agenda de la Presidencia portuguesa, que como todos ustedes saben es una agenda muy nutrida y muy compleja, pero haremos todo cuanto esté en nuestra mano para relanzar, también a nivel político, el debate con los países de Mercosur."@es21
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhores Deputados, muito obrigado pelas vossas intervenções. Tive já oportunidade em anteriores ocasiões de explicar, justificar, informar o Parlamento Europeu sobre a primeira Cimeira UE-Brasil, os seus resultados e os seus objectivos. De resto também, hoje aqui, a importância desta parceria estratégica com o Brasil foi amplamente realçada por muitos dos Srs. Deputados e não posso senão também congratular-me com o facto de que aqueles deputados que, ao início pareciam ter dúvidas ou estavam mais hesitantes sobre a vontade da iniciativa portuguesa, hoje em dia parecem, de facto, mais rendidos à opção estratégica que Portugal, enquanto Presidência mas União Europeia no seu conjunto, fez relativamente ao Brasil. Naturalmente fala-se e falou-se e bem aqui da importância do Brasil no plano político, no plano económico, no plano ambiental, no plano energético, realidades fundamentais hoje no mundo contemporâneo que não podemos ignorar. Estranho seria, como aqui foi sublinhado que tendo a União Europeia relações estratégicas, parcerias estratégicas com a Rússia, com a Índia e com a China, não o tivesse com o Brasil. Supomos que colmatámos bem esta deficiência e supomos que também, daqui a alguns anos, inequivocamente, todos não deixarão de aplaudir esta iniciativa da Presidência portuguesa. Mas também sempre deixámos absolutamente claro que esta parceria estratégica que entendemos que a União Europeia deve estabelecer com o Brasil de forma alguma excluía ou limitava uma outra relação que queremos também profunda ao nível económico e também ao nível político com o Mercosul. E devo dizer-vos Srs. Deputados que estou nesta matéria relativamente à vontade porque Portugal sempre esteve entre aqueles países da União Europeia que sempre pugnou por uma relação estreita, profunda, solidária com os países do Mercosul em todas as vertentes dessa mesma relação e, portanto, não estamos receosos nem queremos que se deva criar aqui a impressão de que uma parceria com o Brasil exclui ou pode excluir necessariamente uma parceria também estreita com os países do Mercosul. Essa visão que, em vez de ser uma visão de complementaridade pode ser uma visão de exclusão, não nos parece útil e, sobretudo, não nos parece corresponder à verdade, antes pelo contrário. E de resto, como aqui foi recordado, é, a própria declaração final da Cimeira UE-Brasil que diz expressamente de uma forma absolutamente inequívoca que a União Europeia e o Brasil trabalharão juntos para que esse acordo de associação UE-Mercosul venha finalmente a ser uma realidade. Todos nós sabemos as vicissitudes por que esse acordo de associação UE-Mercosul tem passado. Estamos verdadeiramente num impasse. Muito desse impasse tem naturalmente a ver, como é sabido, com as questões comerciais entre a União Europeia e o Mercosul. Iniciou-se entretanto a ronda de Doha e aquilo que se passa na ronda de Doha não deixou também ela obviamente de influenciar a parte da vertente comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Mas gostaria de vos deixar muito claro que, logo que a Presidência portuguesa entenda que estão criadas as condições mínimas para que esse debate e essa relação seja efectivamente relançada, não o deixaremos de fazer e também assegurarmos que se não for durante a Presidência portuguesa Portugal enquanto Estado-Membro não deixará também de como sempre tem sido a sua função, o seu objectivo, não deixará também de chamar a atenção dos seus parceiros para a necessidade efectiva de relançarmos as negociações para o acordo de associação com o Mercosul em todas as suas vertentes. E devo dizer-vos, para concluir, que estamos a considerar, veremos se é possível, ainda durante a Presidência portuguesa uma reunião da Tróica de alto nível com os países do Mercosul. Estamos a estudar essa possibilidade, é como vos digo uma possibilidade numa agenda da Presidência que é, obviamente, como é do conhecimento de todos uma agenda muito carregada, uma agenda muito complexa, mas faremos o nosso possível para também ao nível político podermos relançar esse debate com os países do Mercosul."@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". − Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Vielen Dank für ihre Redebeiträge. Bei früheren Anlässen hatte ich bereits die Gelegenheit, dem Europäischen Parlament Erläuterungen, Begründungen und Informationen zum ersten Gipfel EU-Brasilien, zu seinen Ergebnissen und seinen Zielen zu geben. Zudem wurde die Bedeutung dieser strategischen Partnerschaft mit Brasilien ausführlich von zahlreichen Damen und Herren Abgeordneten in der heutigen Aussprache unterstrichen. Ich kann daher nur begrüßen, dass die Abgeordneten, die anfangs noch Zweifel oder größere Bedenken hinsichtlich des Willens der portugiesischen Initiative zu haben schienen, heute der strategischen Entscheidung, die Portugal als Land, das den Ratsvorsitz innehat, aber auch die Europäische Union in ihrer Gesamtheit in Bezug auf Brasilien getroffen haben, offensichtlich doch mehr zugeneigt sind. Natürlich wurde und wird hier über die Bedeutung Brasiliens in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht sowie in den Bereichen Umwelt und Energie als wesentliche Realitäten in der Welt von heute, die wir nicht außer Acht lassen dürfen, gesprochen. Es wäre schon seltsam, wie hier unterstrichen wurde, wenn die Europäische Union zwar mit Russland, Indien und China strategische Beziehungen, strategische Partnerschaften haben sollte, jedoch keine mit Brasilien. Wir glauben, dass wir diese Lücke geschlossen haben, und wir glauben auch, dass alle in einigen Jahren diese Initiative des portugiesischen Ratsvorsitzes entschieden begrüßen werden. Gleichwohl haben wir stets ganz deutlich erklärt, dass diese strategische Partnerschaft, wie sie die Europäische Union unserem Verständnis nach mit Brasilien entwickeln sollte, keineswegs andere Beziehungen, die wir auch auf wirtschaftlichem und politischem Gebiet mit dem Mercosur ausbauen wollten, ausgeschlossen beziehungsweise eingeschränkt hat. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen sagen, dass ich mich darüber freue, gehörte Portugal doch stets zu den Ländern der Europäischen Union, die für eine enge, tief gehende, solidarische Beziehung zu den Ländern des Mercosur in allen Aspekten dieser Beziehung eingetreten sind. Deshalb sind wir weder zögerlich noch wollen wir, dass hier der Eindruck entsteht, dass eine Partnerschaft mit Brasilien eine enge Partnerschaft mit den Ländern des Mercosur ausschließt beziehungsweise ausschließen könnte. Diese Sichtweise, die anstatt eine ergänzende eine ausschließende Sichtweise sein könnte, scheint uns nicht hilfreich zu sein und vor allem scheint sie unserer Auffassung nach nicht der Wahrheit zu entsprechen, ganz im Gegenteil. Im Übrigen wird – wie hier bereits bekräftigt wurde – in der Abschlusserklärung des Gipfels EU-Brasilien ausdrücklich und unmissverständlich gesagt, dass die Europäische Union und Brasilien gemeinsam daran arbeiten werden, dass dieses Assoziierungsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur letztlich auch zustande kommt. Uns allen sind die Unwegsamkeiten bekannt, die das Assoziierungsabkommen EU-Mercosur überwinden musste. Wir befinden uns tatsächlich in einer Sackgasse, die bekanntermaßen weitgehend mit den Fragen des Handels zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur zu tun hat. In der Zwischenzeit wurde die Doha-Runde eingeleitet, und das, was dort geschieht, hatte natürlich ebenfalls Einfluss auf die handelspolitische Dimension der Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur. Ich möchte Ihnen jedoch ganz klar sagen, dass, sobald nach Auffassung des portugiesischen Ratsvorsitzes die Mindestvoraussetzungen geschaffen sind, um diese Debatte und diese Beziehung wiederzubeleben, wir nicht zögern werden; ferner versichern wir Ihnen, dass Portugal, wenn nicht während des portugiesischen Ratsvorsitzes, dann als Mitgliedstaat – wie es dies immer getan hat und stets sein Ziel war – die Aufmerksamkeit seiner Partner auf die effektive Notwendigkeit lenken wird, die Verhandlungen für das Assoziierungsabkommen mit dem Mercosur in allen seinen Aspekten wieder in Gang zu setzen. Abschließend möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir erwägen, möglichst noch während der portugiesischen Ratspräsidentschaft, ein Treffen auf hoher Ebene zwischen der Troika und den Ländern des Mercosur abzuhalten. Wir sind dabei, diese Möglichkeit zu prüfen, und zwar, wie gesagt, als Eventualität für die Agenda des portugiesischen Ratsvorsitzes, die, wie Sie alle wissen, äußerst umfangreich und sehr komplex ist, doch werden wir unser Möglichstes tun, um – auch auf politischer Ebene – diese Debatte mit den Ländern des Mercosur wieder aufnehmen zu können."@de9
lpv:translated text
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli deputati, vi sono molto grato del vostro contributo. Ho già avuto l’opportunità in precedenti occasioni di spiegare, giustificare e informare il Parlamento europeo circa il primo Vertice UE-Brasile, i suoi risultati e i suoi obiettivi. Inoltre, l’importanza di questo partenariato strategico con il Brasile è stata ampiamente sottolineata da molti membri di questo Parlamento oggi ed io non posso non rilevare con soddisfazione che i deputati che in un primo tempo si erano mostrati dubbiosi o più esitanti circa le intenzioni dell’iniziativa portoghese, sembrano adesso più favorevoli, di fatto, verso la scelta strategica che il Portogallo, in quanto paese cui spetta la Presidenza, ma anche l’Unione europea nel suo insieme hanno operato rispetto al Brasile. Naturalmente stiamo parlando ed abbiamo parlato qui dell’importanza del Brasile dal punto di vista economico e politico, come pure per quanto riguarda l’ambiente e l’energia, che sono realtà fondamentali del mondo che ci circonda e che non possiamo ignorare. Sarebbe strano, come è stato fatto notare, se l’Unione europea intrattenesse relazioni strategiche, partenariati strategici con la Russia, l’India e la Cina ma non con il Brasile. Riteniamo di aver colmato questa lacuna e che tra qualche anno ognuno plauderà a questa iniziativa della Presidenza portoghese. Tuttavia, abbiamo sempre detto chiaramente che questo partenariato strategico, che riteniamo l’Unione europea debba instaurare con il Brasile, non avrebbe in nessun modo escluso o limitato altre relazioni che pure auspichiamo estendere sul piano economico e politico con il Mercosur. Devo dire, onorevoli deputati, che sono abbastanza tranquillo su questo perché il Portogallo è sempre stato uno dei paesi dell’UE che hanno combattuto per un più stretto e profondo rapporto di solidarietà con i paesi del Mercosur sotto ogni punto di vista. Pertanto non abbiamo esitazioni e non desideriamo che si venga qui a creare l’impressione che un partenariato con il Brasile escluda o possa escludere uno stretto partenariato con i paesi del Mercosur. Una tale visione, che sarebbe di esclusione invece che di complementarietà, non ci sembra di nessun aiuto e soprattutto non sembra corrispondere alla realtà, anzi il contrario. Inoltre, come è stato qui ricordato, è proprio la dichiarazione finale del Vertice UE-Brasile a dire espressamente ed in modo assolutamente inequivocabile che l’Unione europea e il Brasile lavoreranno insieme affinché l’accordo di associazione UE-Mercosur diventi finalmente una realtà. Siamo tutti a conoscenza delle vicissitudini che l’accordo di associazione UE-Mercosur ha attraversato. Ci troviamo veramente in un’ dovuta in gran parte, lo sappiamo, a questioni commerciali tra l’Unione europea e il Mercosur. Nel frattempo si è aperto il ciclo di Doha e ciò che si è verificato in quella sede ha ovviamente influenzato la dimensione commerciale dei negoziati UE-Mercosur. Voglio comunque chiarire che non appena la Presidenza portoghese stimerà che siano soddisfatte le condizioni minime per rilanciare tali discussioni e tali relazioni, non vi saranno esitazioni; e vi assicuriamo che, se non dovesse essere possibile sotto la Presidenza portoghese, in tal caso il Portogallo come Stato membro – come è sempre stata la sua funzione e il suo obiettivo – non mancherà di richiamare l’attenzione dei suoi sulla reale necessità di rilanciare i negoziati relativi all’accordo di associazione con il Mercosur in tutte le sue dimensioni. Per concludere, devo dirvi che stiamo considerando di tenere, se possibile durante la Presidenza portoghese, una riunione tripartita di alto livello con i paesi del Mercosur. Stiamo studiando questa possibilità – che, come vi dico, è una possibilità per l’agenda della Presidenza portoghese che, come sapete, è molto piena e molto complessa – ma faremo comunque tutto il possibile per rilanciare, anche a livello politico, questa discussione con i paesi del Mercosur."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, je vous remercie grandement pour vos contributions. J’ai déjà eu à diverses reprises l’occasion de fournir au Parlement européen des explications, des justifications et des informations au sujet du premier sommet UE-Brésil, de ses résultats de à ses objectifs. Par ailleurs, l’importance du partenariat stratégique avec le Brésil a été amplement soulignée par de nombreux députés au sein de cette Assemblée, et je ne puis que me féliciter de voir des députés qui, au début, doutaient de l’initiative portugaise ou faisaient preuve d’une certaine réticence quant à ses intentions, adopter à présent une attitude plus favorable vis-à-vis du choix stratégique qu’ont opéré le Portugal, en tant que pays siégeant à la présidence, mais aussi l’Union européenne dans son ensemble, à l’égard du Brésil. Naturellement, ce dont il est question ici, comme cela a déjà été le cas, c’est du poids politique et économique du Brésil, mais aussi de son importance en termes d’environnement et d’énergie, autant de réalités fondamentales que nous ne pouvons ignorer dans le monde d’aujourd’hui. Il serait pour le moins étrange, comme cela a été souligné, que l’Union européenne entretienne des liens stratégiques, des partenariats stratégiques, avec la Russie, l’Inde et la Chine, mais pas avec le Brésil. Nous pensons avoir comblé cette lacune et sommes convaincus que, d’ici quelques années, tout le monde applaudira sans réserve à cette initiative de la présidence portugaise. Toutefois, nous avons toujours été clairs sur le fait que ce partenariat stratégique entre l’Union européenne et le Brésil, que nous appelons de nos vœux, ne devait pas exclure ou restreindre d’autres relations, que nous souhaitons également développer avec le Mercosur sur les plans économique et politique. Je dois dire, Mesdames et Messieurs, que je me sens particulièrement à l’aise pour en parler, parce que le Portugal a toujours fait partie des pays de l’Union qui se sont battus pour des relations de solidarité étroites et approfondies avec les pays du Mercosur dans tous les domaines. Nous n’avons donc aucune réticence et ne voudrions pas laisser naître l’impression qu’un partenariat avec le Brésil exclut ou pourrait exclure des relations étroites avec les pays du Mercosur. Une telle vision, qui privilégierait l’exclusion au détriment de la complémentarité, ne nous paraît pas d’un grand intérêt et, surtout, ne semble pas conforme à la réalité - bien au contraire. En outre, comme certains intervenants l’ont souligné, la déclaration finale du sommet UE-Brésil elle-même affirme explicitement et sans la moindre équivoque la volonté de l’Union européenne et du Brésil de travailler ensemble à la concrétisation de l’Accord d’association UE-Mercosur. Nous sommes conscients des difficultés qu’a connues cet accord. Nous nous trouvons effectivement dans une impasse, essentiellement due, comme nous le savons tous, aux problèmes commerciaux entre l’Union européenne et le Mercosur. À cet égard, il apparaît que le processus de Doha, qui s’est ouvert dans l’intervalle, a lui aussi exercé une influence sur le volet commercial des négociations entre l’Union et le Mercosur. Je tiens toutefois à insister sur le fait que dès que la présidence portugaise considèrera établies les conditions minimales requises pour relancer le débat et restaurer ces relations, nous n’hésiterons pas. Nous pouvons également vous assurer que, si cela ne se fait pas sous présidence portugaise, le Portugal, en tant qu’État membre, ne manquera pas d’attirer l’attention de ses partenaires sur la réelle nécessité de rouvrir les négociations relatives à tous les volets de l’accord d’association avec le Mercosur, comme il l’a toujours fait par le passé et comme cela a toujours été son but. En conclusion, je dois vous dire que nous envisageons de tenir, au cours de la présidence portugaise si cela est encore possible, une réunion de haut niveau de la troïka avec les pays du Mercosur. Nous examinons cette option et, comme je vous l’ai dit, la possibilité de l’intégrer à l’agenda de la présidence portugaise qui, comme vous le savez tous, est très chargé et complexe. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour relancer ce débat, y compris politique, avec les pays du Mercosur."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070925.31.2-264"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph