Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-24-Speech-1-155"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070924.17.1-155"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Rozprava je ukončena. Hlasování se bude konat v úterý, 25. září 2007."@cs1
"Forhandlingen under ét er afsluttet. Afstemningen finder sted den 25. september 2007."@da2
"La discussione è chiusa. La votazione si svolgerà giovedì 25 settembre 2007."@it12
"Diskusija baigta. Balsavimas įvyks 2007 m. rugsėjo 25 d., antradienį."@lt14
"Debates ir slēgtas. Balsojums notiks ceturtdien, 2007. gada 25. septembrī."@lv13
"Het debat is gesloten. De stemming vindt dinsdag 25 september 2007 plaats."@nl3
"Rozprava sa skončila. Hlasovanie sa bude konať v utorok 25. septembra 2007."@sk19
"Debatten är avslutad. Omröstningen kommer att äga rum på tisdag, den 25 september 2007."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Pranešimai raštu (Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnis)"14
"Pranešimai raštu (Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnis) Pranešimai raštu (Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnis)"14

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph