Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-341"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.24.3-341"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Heute hat hier eine Gruppe der kurdischen Jesiden vor dem Haus demonstriert, und ich habe mit der Kollegin Feleknas Uca und anderen daran teilgenommen. Hier wurde wieder deutlich — diese Gruppe ist ja wirklich sowohl vom Terror verfolgt als auch vom Genozid bedroht —, welch unglaubliche Hoffnungen auf diesem Haus ruhen, was Menschenrechtsfragen betrifft. Und deshalb ist es wichtig, dass unsere Menschenrechtsarbeit systematisch und nachhaltig betrieben wird, und dass sie gewisse Fehler vermeidet. Der erste große Fehler besteht in der Tat darin, bei Menschenrechten zwischen großen und kleinen Staaten zu unterscheiden, bei kleinen Staaten hart aufzutreten und bei großen, mit denen uns wichtige wirtschaftliche und strategische Interessen verbinden, einzuknicken. Das tun viele unserer Regierungen aller politischen Richtungen, aber dieser Bericht vermeidet es. Er greift sehr mutig gerade auch die Themen China und Russland auf, und ich bin dankbar, dass Frau Merkel bei ihrem jüngsten Besuch in China und vor einiger Zeit in Russland mit einer sehr klaren Sprache deutlich gemacht hat, dass man Interessen verfolgen und trotzdem, oder gerade deshalb, Menschenrechte klar ansprechen kann. Der zweite Fehler, den wir nicht machen dürfen: Ein österreichischer Schriftsteller, Gerd-Klaus Kaltenbrunner, hat einmal gesagt: Es gibt unterdrückte Volksgruppen und auch individuelle Opfer mit und ohne Sex-Appeal. Die einen sind eine Zeitlang im Scheinwerferlicht, die anderen ignoriert man. Die Menschenrechte müssen für alle gelten, ob sie im Moment eine besondere internationale Aufmerksamkeit haben oder nicht. Der dritte Fehler, den wir vermeiden müssen, und auch der ist entscheidend: Wir dürfen keine Parteipolitik in diese Frage tragen. Deshalb bedauere ich den Beitrag des von mir sonst geschätzten Kollegen Meijer. Fragen sie einmal den Kollegen Kelam, den Kollegen Landsbergis, die von sowjetischer Verfolgung bedroht waren, wer sich damals in den 80er Jahren für sie eingesetzt hat, ob das unsere Fraktion war oder die Fraktion des Kollegen Meijer. Es gibt überall Einseitigkeiten und die Tendenz, Menschenrechte parteipolitisch zu missbrauchen. Wir sollten diesen Weg nicht gehen, sondern jenen, den die Berichterstatterin Valenciano Martínez-Orozco mit ihrem ausgezeichneten Bericht gegangen ist: mit objektiven Maßstäben und fraktionsübergreifend eine Menschenrechtspolitik zu machen, die der großen Menschenrechtstradition dieses Hauses würdig ist."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dnes skupina jezídských Kurdů protestovala před tímto Parlamentem a já jsem se k nim s paní Ucovou a jinými připojil. Tato demonstrace zástupců skupiny pronásledované terorismem i hrozbou genocidy byla jen dalším příkladem neskutečné naděje, kterou lidé vkládají do tohoto Parlamentu, pokud jde o záležitosti související s lidskými právy. Proto je důležité, aby byla naše práce v oblasti lidských práv vykonávána systematicky a udržitelně a abychom se vyhnuli určitým chybám. První vážnou chybou je udělat rozdíl mezi velkými a malými zeměmi, pokud jde o lidská práva, být přísní na malé země a dělat ústupky větším, s kterými sdílíme důležité hospodářské a strategické zájmy. Jde o skutečnost, kterou připouštějí mnohé z našich vlád všech politických směrů, avšak ve zprávě se tento přístup neuplatňuje. Konkrétně se v ní velmi odvážně řeší otázka Číny a Ruska a já jsem velmi vděčný paní Merkelové za to, že velmi jasně na své poslední návštěvě v Číně a dřívější návštěvě Ruska uvedla, že je možné, aby se sledovaly zájmy obou stran, a přesto, nebo právě proto, je možné jasně diskutovat o otázkách souvisejících s lidskými právy. Druhá chyba, které se nesmíme dopustit, je následující. Rakouský spisovatel Gerd-Klaus Kaltenbrunner jednou řekl, že existují dva typy utlačovaného společenství a jednotlivé oběti: jedna, která má, a druhá, která nemá sex-appeal. První patří na chvilku světla reflektorů a druhá je ignorována. Lidská práva musí platit pro všechny, ať jsou anebo nejsou předmětem zvláštního mezinárodního zájmu v daném čase. Třetí chybou, které se musíme vyhnout, což je též velmi podstatné, je uvedení stranické politiky do této oblasti. Proto mě mrzí příspěvek pana Meijera, kterého si jinak nesmírně vážím. Zkuste se zeptat pana Kelama nebo pana Landsbergise, kteří žili pod hrozbou sovětského pronásledování, kdo se zastal jejich případu v 80. letech. Byla to naše skupina nebo skupina pana Meijera? Nerovnováhu a sklony ke zneužívání lidských práv ke stranickým politickým účelům je možné najít všude. Této cestě bychom se měli vyhnout ve prospěch cesty uvedené ve vynikající zprávě paní Valencianové a měli bychom vytvořit politiku lidských práv, ve které se uplatňují objektivní normy a která překračuje dělení mezi skupinami a je hodná velké tradice tohoto Parlamentu v oblasti lidských práv."@cs1
"Fru formand! I dag demonstrerede en gruppe kurdiske yazidier foran Parlamentet, og jeg deltog sammen med vores kollega Feleknas Uca og andre. Her blev det igen tydeligt - denne gruppe er virkelig både forfulgt af terror og truet af folkemord - hvilke utrolige forhåbninger der hviler på Parlamentet, hvad angår menneskerettighedsspørgsmål. Og derfor er det vigtigt, at vores arbejde med menneskerettigheder udføres systematisk og vedvarende, og at vi undgår visse fejl. Den første store fejl består i virkeligheden i, at man skelner mellem store og små stater i forbindelse med menneskerettigheder, at man optræder hårdt over for små stater og giver op over for store stater, som vi er forbundet med på grund af vigtige økonomiske og strategiske interessser. Det gør mange af vores regeringer af alle politiske retninger, men det undgår man i denne betænkning. Her griber man meget modigt netop også fat i emnerne Kina og Rusland, og jeg er taknemmelig for, at fru Merkel under sit nylige besøg i Kina og for nogen tid siden i Rusland i et meget tydeligt sprog understregede, at man forfølger interesser og alligevel, eller netop derfor, helt klart kan tage menneskerettigheder op. Den anden fejl, som vi ikke må begå, er følgende: En østrigsk forfatter, Gerd-Klaus Kaltenbrunner, sagde engang, at der er undertrykte folkeslag og også individuelle ofre med og uden sexappeal. Den ene part befinder sig i rampelyset i en periode, den anden part ignorerer man. Menneskerettighederne skal gælde for alle, hvad enten de nyder særlig international opmærksomhed i et øjeblik eller ej. Den tredje fejl, som vi skal undgå, og som også er afgørende, er følgende: Vi må ikke føre partipolitik i dette spørgsmål. Derfor beklager jeg indslaget fra min kollega hr. Meijer, som jeg normalt værdsætter. Spørg engang hr. Kelam eller hr. Landsbergis, som var truet af sovjetisk forfølgelse, hvem der arbejdede for dem dengang i 1980'erne, om det var vores gruppe eller hr. Meijers gruppe. Der er ensidighed og en tendens overalt til at misbruge menneskerettigheder partipolitisk. Vi bør ikke gå den vej, men i den retning, som Valenciano Martínez-Orozco er gået med sin glimrende betænkning: med objektive mål at gennemføre en menneskerettighedspolitik på tværs af grupperne, som er værdig for den store menneskerettighedstradition i Parlamentet."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, σήμερα μια ομάδα κούρδων Γιεζίντι διαδήλωσε μπροστά στο Σώμα, και συμμετείχα στη διαδήλωση μαζί με την κ. Uca και άλλους. Αυτή η διαδήλωση, από εκπροσώπους μιας ομάδας που αφενός αποτελεί στόχο της τρομοκρατίας και αφετέρου απειλείται με γενοκτονία, απέδειξε και πάλι πόσο μεγάλες ελπίδες εναποτίθενται στο Σώμα σχετικά με τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και γι’ αυτό είναι σημαντικό να εργαζόμαστε συστηματικά και επίμονα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποφεύγοντας ορισμένα σφάλματα. Το πρώτο μεγάλο σφάλμα είναι η διάκριση μεταξύ μεγάλων και μικρών κρατών ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, αντιμετωπίζοντας σκληρά τα μικρά κράτη, ενώ υποκύπτουμε μπροστά στα μεγάλα με τα οποία μας συνδέουν σημαντικά οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα. Αυτό το κάνουν πολλές από τις κυβερνήσεις μας όλων των πολιτικών κατευθύνσεων, όμως η παρούσα έκθεση το απέφυγε. Συγκεκριμένα, αναφέρεται με μεγάλο θάρρος στο θέμα της Κίνας και της Ρωσίας. Είμαι ευγνώμων στην κ. Μέρκελ που κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην Κίνα και την επίσκεψή της πριν από λίγο καιρό στη Ρωσία ξεκαθάρισε με πολύ σαφή γλώσσα ότι μπορεί κανείς να ασχολείται με τα συμφέροντά του και παρ’ όλα αυτά –ή ακριβώς γι’ αυτό– να αναφέρεται ξεκάθαρα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το δεύτερο λάθος που δεν πρέπει να κάνουμε είναι το εξής. Ένας αυστριακός συγγραφέας, ο Gerd-Klaus Kaltenbrunner, είχε πει κάποτε πως υπάρχουν δύο ειδών καταπιεσμένες κοινότητες και θύματα, με και χωρίς σεξ-απήλ. Οι πρώτοι βρίσκονται για κάποιο διάστημα στο φως της δημοσιότητας και τους άλλους τους αγνοούμε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ισχύουν για όλους, είτε συγκεντρώνουν προς στιγμήν ιδιαίτερα τη προσοχή της διεθνούς κοινότητας είτε όχι. Το τρίτο λάθος που πρέπει να αποφύγουμε –και αυτό είναι επίσης ζωτικής σημασίας– είναι να ασκούμε κομματική πολιτική στο θέμα αυτό. Γι’ αυτό λυπάμαι για όσα είπε ο κ. Meijer, τον οποίο κατά τα άλλα εκτιμώ πολύ. Ρωτήστε τον κ. Kelam και τον κ. Landsbergis, που απειλήθηκαν από την καταδίωξη των σοβιετικών, ποιος τους είχε υπερασπιστεί τότε, κατά τη δεκαετία του 1980: η δική μας Ομάδα ή η Ομάδα του κ. Meijer; Παντού υπάρχει ανισορροπία και τάση κατάχρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για κομματικούς σκοπούς. Δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο, αλλά τον δρόμο που ακολούθησε η κ. Valenciano στην εξαίρετη έκθεσή της, και να ασκήσουμε με αντικειμενικά κριτήρια και πέρα από τις Ομάδες μια πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα αντάξια της μεγάλης παράδοσης του Σώματος σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα."@el10
"Madam President, today a group of Yezidi Kurds demonstrated outside this House, and I joined them, along with Mrs Uca and others. This demonstration, by representatives of a group both dogged by terrorism and threatened with genocide, was another illustration of the incredible hope placed in this House with regard to human rights issues. This is why it is important that our human rights work is carried out systematically and sustainably, and that it avoids making certain mistakes. The first serious mistake is to make a distinction between large and small countries where human rights is concerned, coming down hard on small countries and yielding to large ones with whom we share important economic and strategic interests. This is something that is done by many of our governments of all political orientations, but that this report avoids. In particular, the report very bravely addresses the subjects of China and Russia, and I am obliged to Mrs Merkel for stating in very clear language on her latest visit to China and a visit some time ago to Russia that it is possible to both pursue interests and in spite of this, or because of it, to raise the subject of human rights in clear terms. The second mistake we must not make is the following. An Austrian writer, Gerd-Klaus Kaltenbrunner, once said that there are two types of oppressed community and individual victim: one with and one without sex appeal. One is in the limelight for a while, and the other is ignored. Human rights must apply to all, whether or not they are the focus of particular international attention at that time. The third mistake we must avoid – and this too is vital – is introducing party politics into this issue. That is why I regret the speech by Mr Meijer, whom I otherwise hold in high esteem. Try asking Mr Kelam or Mr Landsbergis, who were under the threat of Soviet persecution, who it was who argued their case back then, in the 1980s: whether it was our group or Mr Meijer’s. Imbalance and the tendency to abuse human rights for party political ends are found everywhere. We should avoid this course in favour of that taken in Mrs Valenciano’s excellent report, and create a human rights policy that applies objective standards and crosses the group divide, and is worthy of the great human rights tradition of this House."@en4
"Señora Presidenta, hoy un grupo de kurdos yazidíes se manifiestan fuera de esta Cámara y yo quiero unirme a ellos, junto con la señora Uca y otros diputados. Esta manifestación de los representantes de un grupo perseguido por el terrorismo y amenazado por el genocidio es otra muestra más de la inmensa esperanza depositada en esta Cámara con respecto a asuntos relacionados con los derechos humanos. Ésa es la razón por la que resulta tan importante que nuestro trabajo en el ámbito de los derechos humanos se lleve a cabo de un modo sistemático y sostenible y evitando cometer determinados errores. El primer error grave es hacer una distinción entre países grandes y pequeños cuando se trata de derechos humanos, juzgando con severidad en el caso de los países pequeños y cediendo ante los países grandes con los que compartimos importantes intereses económicos y estratégicos. Eso es algo que hacen muchos de nuestros gobiernos de todas las tendencias políticas, pero que este informe evita. En concreto, el informe apunta con valentía a los temas de China y Rusia, y estoy obligado a dirigirme a la señora Merkel y decirle claramente sobre su reciente visita a China y sobre la visita que hizo hace algún tiempo a Rusia que en ambos casos es posible perseguir intereses y a pesar de ello, o precisamente por esa razón, plantear el tema de los derechos humanos en términos claros. El segundo error que no debemos cometer es el siguiente. Un escritor austriaco, Gerd-Klaus Kaltenbrunner, dijo una vez que hay dos tipos de comunidades oprimidas y víctimas individuales: unas con atractivo y otras sin él. Las primeras acaparan atención durante un tiempo, mientras que a las segundas se les ignora. Los derechos humanos deben aplicarse a todo el mundo, independientemente de si en ese momento son o no objeto de un interés especial por parte de la comunidad internacional. El tercer error que debemos evitar —y este aspecto también resulta esencial— es introducir la política partidista en este asunto. Ése es el motivo por el que lamento el discurso del señor Meijier, a quien, por lo demás, tengo en gran estima. Pregunten al señor Kelam o al señor Landsbergis, que sufrieron la amenaza de la persecución soviética, quién denunció su caso entonces, en la década de los ochenta: si fue nuestro grupo o el del señor Meijer. En todos sitios encontramos desequilibrios y la tendencia a abusar de los derechos humanos con fines políticos. Debemos evitar esta orientación en favor de aquélla que se recoge en el excelente informe de la señora Valenciano y crear una política de derechos humanos que aplique normas objetivas y supere las divisiones políticas y que merezca la gran tradición de derechos humanos de esta Cámara."@es21
"Proua juhataja, täna oli täiskogu maja ees üks meeleavaldus, mille korraldas grupp Yezidi kurde ja ma liitusin nendega koos proua Ucaga ja mõnede teistega. See oli meeleavaldus ühe grupi poolt, keda on jälitatud terrorismiga ja ähvardatud genotsiidiga. See meeleavaldus oli veel üks näide uskumatust lootusest sellese täiskogusse, just inimõiguste kaitsmise suhtes. Seetõttu on oluline, et meie inimõigusalane tegevus viidaks läbi süstemaatiliselt ja vältides vigu. Esimene tõsine viga oleks vahetegemine suurte ja väikeste riikide vahel, kus on tegemist inimõigustega, olles karm väikeste suhtes ja andes alla suurtele, kellega me jagame olulisi majanduslikke ja strateegilisi huve. Seda viga teevad paljud meie valitsused, mis tahes poliitilise orientatsiooniga, kuid mida käesolev raport väldib. Täpsemalt öeldes käsitleb raport väga vapralt Hiina ja Venemaa teemasid, ning ma olen proua Merkelile tänu võlgu selle eest, et ta väljendas väga selgesõnaliselt viimasel Hiina visiidil ja mõni aeg varem Venemaa visiidil, et on võimalik järgida mõlemapoolseid huve ja samas tõstatada selgelt inimõiguste teemat. Teine viga, mida peame vältima, on järgmine. Üks Austria kirjanik Gerd-Klaus Kaltenbrunner ütles kord, et on olemas kahte liiki rõhutuid – ühiskonna poolt ja üksikohvreid: üks apelleerib soolisele kuuluvusele ja teine mitte. Üks on ühiskonna tähelepanu all ja teine tõrjutud. Inimõigused on kõigile võrdsed, sõltumata asjaolust, kas ollakse hetkel mingi rahvusvahelise tähelepanu keskel või mitte. Kolmas viga, mida peame vältima – ja see on eluliselt tähtis – parteipoliitika sissetoomine küsimuses. Seetõttu ma kahetsen härra Meijeri esinemist, kellest pean muidu väga lugu. Üritage küsida härra Kelamilt või härra Landsbergiselt, kes elasid nõukogude jälitusorganite poolt tagakiusatuna, kes osalesid 1980ndatel toonases arutelus: milline fraktsioon, kas meie või härra Meijeri oma. Tendentslik inimõiguste rikkumine poliitilistel eesmärkidel leiab aset kõikjal. Meie peame seda viga vältima proua Valenciano suurepärase raporti kasuks ning looma inimõiguspoliitika, mis rakendab objektiivseid standardeid ja on parteipoliitikast üle ja on selle suurte inimõiguste traditsioonidega täiskogu vääriline."@et5
"Arvoisa puhemies, ryhmä jesidismiä harjoittavia kurdeja osoitti tänään mieltään parlamentin edessä. Olin parlamentin jäsenen Feleknas Ucan ja muiden kanssa mukana tuossa mielenosoituksessa. Mielenosoitus, jonka järjesti ryhmä, jonka jäseniä uhataan terrorismilla ja kansanmurhalla, on jälleen osoitus siitä uskomattomasta toivosta, jota parlamenttiin kohdistetaan ihmisoikeusasioissa. Tämän vuoksi on tärkeää, että teemme työtämme ihmisoikeuksien parissa järjestelmällisesti ja kestävästi siten, että vältämme tiettyjä virheitä. Ensimmäinen vakava virhe on tehdä ihmisoikeuskysymyksissä ero suurten ja pienten maiden välillä niin, että kovistelemme pieniä maita ja teemme myönnytyksiä suurille maille, joiden kanssa meillä on yhteisiä merkittäviä taloudellisia ja strategisia etuja. Monet hallitukset kautta puoluelinjan harrastavat tätä, mutta mietinnössä sitä pyritään välttämään. Mietinnössä käsitellään erityisen rohkeasti Kiinan ja Venäjän kysymystä. Olenkin kiitollinen Merkelille siitä, että hän totesi hyvin selkeästi edellisellä Kiinan-vierailullaan ja taannoisella Venäjän-vierailullaan, että on mahdollista ajaa etuja ja että siitä huolimatta, tai sen vuoksi, on mahdollista puhua selkeästi ihmisoikeuksista. Toinen virhe, jota on syytä välttää, on seuraava: itävaltalainen kirjailija Gerd-Klaus Kaltenbrunner on sanonut kerran, että on kahdenlaisia sorrettuja yhteisöjä ja yksittäisiä uhreja: toiset ovat ”seksikkäitä aiheita”, toiset eivät. Toiset paistattelevat jonkin aikaa julkisuuden valokeilassa, kun taas toiset unohdetaan. Ihmisoikeuksien noudattaminen koskee kaikkia, riippumatta siitä, ovatko he kansainvälisen huomion kohteena vai eivät. Kolmas vältettävä virhe on – ja myös tämä on elintärkeää – puoluepolitiikan harjoittaminen ihmisoikeusasiassa. Tämän vuoksi olen pahoillani parlamentin jäsenen Erik Meijerin puheenvuorosta, vaikka arvostankin häntä muuten suuresti. Kysykääpä neuvostotasavallan vainojen uhan kokeneilta jäseniltä Tunne Kelamilta tai Vytautas Landsbergisiltä, kuka puolusti heidän asiaansa 1980-luvulla: meidän ryhmämme vai Erik Meijerin ryhmä. Ihmisoikeuksien valjastamista puoluepoliittisten tarkoitusperien ajamiseen tapahtuu kaikkialla. Meidän olisi vältettävä tätä suuntausta ja pyrittävä edistämään Elena Valenciano Martínez-Orozcon erinomaisessa mietinnössä omaksuttua suuntausta ja pyrittävä harjoittamaan puolueetonta ja puoluerajat ylittävää ihmisoikeuspolitiikkaa, joka on parlamentin hienon ihmisoikeusperinteen arvoinen."@fi7
"(DE) Madame la Présidente, une groupe de Kurdes Yezidi a manifesté devant le bâtiment du Parlement, et je les ai rejoints, en compagnie de Mme Uca et d’autres. Cette manifestation, menée par des représentants d’un groupe persécuté par le terrorisme et menacé de génocide, n'était qu'un plus ample exemple de l'incroyable espoir placé dans cette Assemblée en ce qui concerne les droits de l'homme. C’est pourquoi il est important que notre travail en matière de droits de l'homme soit exécuté de manière systématique et durable, et que nous évitions de commettre certaines erreurs. La première grave erreur est de traiter différemment les grands et les petits pays où les droits de l'homme sont en jeu, en étant intransigeants avec les petits pays et en cédant aux grands avec lesquels nous partageons des intérêts économiques et stratégiques majeurs. Nombre de nos gouvernements, de tous bords politiques, adoptent cette attitude, que ce rapport évite. En particulier, ce rapport aborde avec beaucoup de courage la question de la Chine et de la Russie, et je tiens à saluer Mme Merkel pour avoir énoncé clairement lors de sa dernière visite en Chine et d'une visite en Russie il y a quelques temps qu'il est possible à la fois de poursuivre des intérêts, et malgré cela, ou grâce à cela, de soulever la question des droits de l’homme de façon claire. La deuxième erreur que nous devons éviter de commettre est la suivante. Un écrivain autrichien, Gerd-Klaus Kaltenbrunner, a un jour dit qu’il existe deux types de communauté opprimée et de victime individuelle: l’une qui a du sex-appeal et l’autre qui n’en a pas. L’une est sous les feux de la rampe pour un certain temps, et l’autre est ignorée. Les droits de l’homme doivent s’appliquer à tous les pays, qu’ils fassent l’objet ou non d’une attention internationale particulière ou pas au moment donné. La troisième erreur à éviter – et ceci est également vital – est d’associer des politiques partisanes à la question. C’est pourquoi je déplore l’intervention de M. Meijer, pour qui j'ai pour le reste beaucoup d’estime. Demandez un peu à M. Kelam ou M. Landsbergis, qui ont été menacés par la persécution soviétique, qui a soutenu leur cause à l'époque, dans les années 1980: s’il s’agissait de notre groupe ou de celui de M. Meijer. Le déséquilibre et la tendance à violer les droits de l’homme à des fins politiques existent partout. Nous devons éviter cette voie et suivre celle proposée dans l’excellent rapport de Mme Valenciano, et créer une politique des droits de l’homme qui applique des normes objectives et abolit les divisions entre les groupes, et est digne de la grande tradition des droits de l’homme de ce Parlement."@fr8
"Elnök asszony! Ma a jezidi kurdok egy csoportja tüntetett a Parlament előtt és Uca asszonnyal és másokkal együtt csatlakoztam hozzájuk. A terrorizmussal üldözött és népirtással fenyegetett csoport képviselői általi demonstráció egy másik illusztrációja volt annak a hihetetlen reménynek, amelyet az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban e Parlamentbe helyeznek. Ezért fontos, hogy emberi jogi munkánkat szisztematikusan és fenntarthatóan végezzük oly módon, hogy az elkerüljön bizonyos hibákat. Az első súlyos hiba megkülönböztetni nagyobb és kisebb országokat – már ami az emberi jogokat illeti, erőteljesen fellépve a kisebb országokkal szemben, behódolva a nagyobbak előtt, akikkel fontos gazdasági és stratégiai érdekeken osztozunk. Ez olyasvalami, amit sok, bármilyen politikai irányultságú kormány megtesz, de amit a jelentés kerül. A jelentés különösen igen ügyesen foglalkozik Kínával és Oroszországgal, és Merkel asszony lekötelezettje vagyok, amiért Kínában tett legutóbbi látogatásán és Oroszországban egy ideje tett látogatásán ilyen egyértelműen kimondta, hogy lehetséges érdekek elérésére törekedni és ennek ellenére – vagy tán épp emiatt – világosan felvetni az emberi jogok kérdését. A második hiba, amit nem követhetünk el, az a következő: egy osztrák író, Gerd-Klaus Kaltenbrunner egyszer azt mondta, hogy kétféle elnyomott közösség és egyéni áldozat van: szexepillel rendelkező és anélküli. Az egyik rivaldafényben van egy ideig, a másik nem kap figyelmet. Az emberi jogoknak mindenkire vonatkozniuk kell, függetlenül attól, hogy az adott időpontban a különös nemzetközi figyelem központjában állnak-e vagy sem. A harmadik hiba, amit el kell kerülnünk – és ez is létfontosságú – az az, hogy bevonjuk a pártpolitikát ebbe a kérdésbe. Ezért sajnálkozom Meijer úr beszéde miatt, akit amúgy igen nagyra becsülök. Próbálja meg megkérdezni Kelam vagy Landsbergis urakat, akik szovjet üldözés fenyegetett, hogy ki vitatta ügyüket az 1980-as években: hogy a mi képviselőcsoportunk volt-e vagy Meijer úré. Az egyensúlyhiány és az emberi jogokkal pártpolitikai célokból való visszaélés felé tartó tendencia mindenütt megtalálható. El kell kerülnünk ezt a folyamatot a Valenciano asszony kiváló jelentésében felvázoltak megvalósítása érdekében, és olyan emberi jogi politikát kell kialakítanunk, amely objektív normákat alkalmaz és áthidalja a csoportokat elválasztó tényezőket, és érdemes e Parlament nagyszerű emberi jogi hagyományaira."@hu11
"Signora Presidente, oggi un gruppo di curdi yezidi ha manifestato al di fuori di quest’Aula, e io mi sono unito a loro, insieme all’onorevole Uca e ad altri. Questa manifestazione, indetta da rappresentanti di un gruppo su cui incombe la minaccia del terrorismo e del genocidio, è stato un altro esempio dell’incredibile speranza che viene riposta in quest’Assemblea riguardo ai diritti umani. E’ per questo motivo che il nostro lavoro in tale settore deve essere portato avanti in modo sistematico e sostenibile, evitando di commettere certi errori. Il primo grave errore è fare una distinzione fra paesi grandi e piccoli nel campo dei diritti umani, redarguendo con fermezza i paesi piccoli e cedendo invece a quelli grandi coi quali abbiamo importanti interessi economici e strategici. Si tratta di un qualcosa che tutti i nostri governi fanno, di qualsiasi orientamento politico essi siano, ma la presente relazione evita l’argomento. In particolare, la relazione affronta con grande coraggio i problemi della Cina e della Russia, e sono grato al Cancelliere Merkel di aver dichiarato in modo inequivocabile, nel corso della sua recente visita in Cina e di una visita di qualche tempo fa in Russia, che è possibile sia perseguire interessi sia, ciononostante o proprio per questo, sollevare la tematica dei diritti umani in modo chiaro. Il secondo errore che dobbiamo evitare è il seguente. Uno scrittore austriaco, Gerd-Klaus Kaltenbrunner, disse una volta che vi sono due tipi di comunità oppresse e vittime individuali: un tipo che sprigiona un certo fascino e l’altro che invece ne è privo. Il primo tipo si trova al centro dell’attenzione per un certo tempo, mentre l’altro viene ignorato. I diritti umani devono valere per tutti, che siano al centro dell’attenzione internazionale oche non lo siano. Il terzo errore da non commettere –e anche questo aspetto è di importanza vitale – è permettere alla politica dei partiti di intromettersi in tale questione. E’ per questo motivo che mi rammarico dell’intervento dell’onorevole Meijer, per cui nutro altrimenti una grande stima. Chiedete agli onorevoli Kelam o Landsbergis, che erano minacciati dalla persecuzione sovietica, chi prese le loro difese all’epoca, negli anni ‘80, se fu il nostro gruppo o quello dell’onorevole Meijer. La mancanza di equilibrio e la tendenza a strumentalizzare i diritti umani ai fini della politica di partito sono fenomeni che si riscontrano ovunque. Dobbiamo evitare tutto questo e percorrere invece la strada indicata dall’eccellente relazione dell’onorevole Valenciano, e creare una politica dei diritti umani che applichi degli obiettivi e superi le divisioni di partito, e che sia inoltre degna della grande tradizione che questa Assemblea ha alle spalle in materia di diritti umani."@it12
"Ponia Pirmininke, Šiandien prie šių Rūmų jazidų kurdų grupė surengė demonstraciją; aš prie jų prisijungiau kartu su ponia Uca ir kitais. Ši terorizmo ir genocido grėsmės persekiojamos grupės atstovų demonstracija rodo, kiek vilčių siejama su šiais Rūmais, sprendžiant žmogaus teisių klausimus. Todėl svarbu užtikrinti, kad žmogaus teisių klausimai būtų sprendžiami sistemingai ir išsamiai, taip pat vengiant tam tikrų klaidų. Pirmoji didelė klaida sprendžiant žmogaus teisių klausimus yra skirstyti šalis į dideles ir mažas, nes taip pastarosios tampa griežtų nuostatų objektu, o didžiosios, su kuriomis mus sieja svarbūs ekonominiai ir strateginiai interesai, laimi. Taip elgiasi dauguma mūsų vyriausybių – kad ir kokios politinės orientacijos jos būtų, – bet to nepastebėjau šiame pranešime. Ypač drąsiai pranešime kalbama apie Kiniją ir Rusiją, todėl džiaugiuosi, kad ponia Merkel paskutiniojo vizito Kinijoje ir neseniai vykusio vizito Rusijoje metu labai aiškiai pasakė, jog įmanoma ir ginti interesus ir – nepaisant to arba kaip tik dėl to – taikiai spręsti su žmogaus teisėmis susijusius klausimus. Turime vengti ir kitos klaidos. Austrų rašytojas, Gerd-Klaus Kaltenbrunner, kartą pasakė, kad yra du engiamos bendrijos ir konkrečios aukos tipai: vienas fiziškai patrauklus, o kitas ne. Vienas trumpam atsiduria dėmesio centre, o kitas yra ignoruojamas. Žmogaus teisės turi galioti visiems, neatsižvelgiant į tai, ar į juos tuo metu atkreiptas ypatingas dėmesys tarptautiniu mastu. Trečioji klaida, kurios turime vengti – tai labai svarbu – yra mėginimas šį klausimą sieti su partijos politika. Todėl manęs nedžiugina ponios Meijer, kurią apskritai labai vertinu, kalba. Paklauskite pono Kelam arba pono Landsbergio, kuriems teko pajusti sovietinio persekiojimo grėsmę, kas tad – 1980-aisiais – svarstė jų atvejį: ar tai buvo mūsų, ar ponios Meijer grupė. Pusiausvyros nebuvimo ir tendencijos netinkamai interpretuoti žmogaus teises atvejų, kai tai daroma dėl partijos politinių interesų, galima rasti visur. Turime vengti tokios taktikos dėl to, kas minima puikiame ponios Valenciano pranešime, ir sukurti žmogaus teisių politiką, atitinkančią objektyvius standartus ir tinkančią visoms susiskaldžiusioms grupėms, taip pat garbingai tęsiančią šiuose Rūmuose tvirtinamų žmogaus teisių tradicijas."@lt14
"Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Šodien pie šīs Parlamenta ēkas demonstrēja grupa jezīdu kurdu, un es kopā ar un citiem pievienojos viņiem. Šī demonstrācija, ko organizēja pārstāvji no grupas, kuru vajā teroristi un kurai draud ar genocīdu, bija vēl viens piemērs neticamajām cerībām, kas paustas šajā Parlamentā saistībā ar cilvēktiesību jautājumu. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai mūsu darbs cilvēktiesību jomā notiktu sistemātiski un ilgtspējīgi un lai netiktu pieļautas noteiktas kļūdas. Pirmā nopietnā kļūda ir nošķirt lielas un mazas valstis, kurās ir aktuāls cilvēktiesību jautājums, jo tas smagi ietekmē mazās valstis, bet no tā labumu gūst lielās valstis, ar kurām mūs vieno nozīmīgas ekonomiskas un stratēģiskas intereses. Tā dara daudzas no mūsu valdībām un visu politisko virzienu pārstāvji, taču šajā ziņojumā tas nav darīts. Ziņojumā ir ļoti drosmīgi risināti tieši jautājumi par Ķīnu un Krieviju, un es esmu pateicīgs par to, ka viņa savas pēdējās vizītes laikā Ķīnā un pirms kāda laika Krievijā skaidri norādīja, ka ir iespējams gan ievērot intereses un par spīti tām vai to dēļ skaidri risināt cilvēktiesību jautājumu. Otrā kļūda, ko nedrīkstam pieļaut, ir šāda. Austrijas rakstnieks reiz teica, ka ir divu veidu apspiestas kopienas un individuāli upuri: vieni, kam piemīt seksuālā pievilcība, un otri, kam nepiemīt. Pirmie kādu laiku atrodas uzmanības centrā, un otrie tiek ignorēti. Cilvēktiesībām ir jāattiecas uz visiem neatkarīgi no tā, vai tās tajā brīdī ir vai nav konkrētajā starptautiskās uzmanības centrā. Trešā kļūda, no kā mums jāizvairās (un arī šī ir ļoti būtiska), ir partiju politikas ieviešana šajā jautājumā. Tāpēc es vēlos paust nožēlu par runu, ko teica kuru citādi es ļoti cienu. Pajautājiet padomju varas vajātajiem vai kas par viņiem iestājās toreiz, 1980. gados, – vai tā bija mūsu grupa vai grupa. Nelīdzsvarotība un tieksme pārkāpt cilvēktiesības partiju politisko iemeslu dēļ ir sastopama it visur. Mums jāizvairās no šā virziena un jāizvēlas ceļš, kas izvēlēts lieliskajā ziņojumā, un jāveido cilvēktiesību politika, kas balstās uz objektīviem standartiem un likvidē dalījumu grupās, un ir to cilvēktiesību tradīciju vērta, kādas pastāv šajā Parlamentā."@lv13
"Frau Präsidentin! Heute hat hier eine Gruppe der kurdischen Jesiden vor dem Haus demonstriert, und ich habe mit der Kollegin Feleknas Uca und anderen daran teilgenommen. Hier wurde wieder deutlich — diese Gruppe ist ja wirklich sowohl vom Terror verfolgt als auch vom Genozid bedroht —, welch unglaubliche Hoffnungen auf diesem Haus ruhen, was Menschenrechtsfragen betrifft. Und deshalb ist es wichtig, dass unsere Menschenrechtsarbeit systematisch und nachhaltig betrieben wird, und dass sie gewisse Fehler vermeidet. Der erste große Fehler besteht in der Tat darin, bei Menschenrechten zwischen großen und kleinen Staaten zu unterscheiden, bei kleinen Staaten hart aufzutreten und bei großen, mit denen uns wichtige wirtschaftliche und strategische Interessen verbinden, einzuknicken. Das tun viele unserer Regierungen aller politischen Richtungen, aber dieser Bericht vermeidet es. Er greift sehr mutig gerade auch die Themen China und Russland auf, und ich bin dankbar, dass Frau Merkel bei ihrem jüngsten Besuch in China und vor einiger Zeit in Russland mit einer sehr klaren Sprache deutlich gemacht hat, dass man Interessen verfolgen und trotzdem, oder gerade deshalb, Menschenrechte klar ansprechen kann. Der zweite Fehler, den wir nicht machen dürfen: Ein österreichischer Schriftsteller, Gerd-Klaus Kaltenbrunner, hat einmal gesagt: Es gibt unterdrückte Volksgruppen und auch individuelle Opfer mit und ohne Sex-Appeal. Die einen sind eine Zeitlang im Scheinwerferlicht, die anderen ignoriert man. Die Menschenrechte müssen für alle gelten, ob sie im Moment eine besondere internationale Aufmerksamkeit haben oder nicht. Der dritte Fehler, den wir vermeiden müssen, und auch der ist entscheidend: Wir dürfen keine Parteipolitik in diese Frage tragen. Deshalb bedauere ich den Beitrag des von mir sonst geschätzten Kollegen Meijer. Fragen sie einmal den Kollegen Kelam, den Kollegen Landsbergis, die von sowjetischer Verfolgung bedroht waren, wer sich damals in den 80er Jahren für sie eingesetzt hat, ob das unsere Fraktion war oder die Fraktion des Kollegen Meijer. Es gibt überall Einseitigkeiten und die Tendenz, Menschenrechte parteipolitisch zu missbrauchen. Wir sollten diesen Weg nicht gehen, sondern jenen, den die Berichterstatterin Valenciano Martínez-Orozco mit ihrem ausgezeichneten Bericht gegangen ist: mit objektiven Maßstäben und fraktionsübergreifend eine Menschenrechtspolitik zu machen, die der großen Menschenrechtstradition dieses Hauses würdig ist."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, vandaag demonstreerde hier voor het Parlement een groep Koerdische Jeziden. Samen met mevrouw Uca en andere afgevaardigden heb ik aan die demonstratie deelgenomen. Het gaat om een groep die werkelijk blootstaat aan terreur en met genocide wordt bedreigd. Hieruit blijkt weer eens hoe ongelooflijk hooggespannen de verwachtingen zijn die men ten aanzien van dit Parlement heeft wanneer het om mensenrechtenvraagstukken gaat. Daarom is het belangrijk dat wij ons werk voor de mensenrechten op een systematische en structurele manier aanpakken. Daarbij moeten bepaalde fouten worden vermeden. De eerste grote fout bestaat eigenlijk hieruit dat men bij mensenrechten een onderscheid maakt tussen grote en kleine landen en tegen kleine landen hard optreedt, terwijl men bij grote landen, waarmee belangrijke economische en strategische banden bestaan, door de knieën gaat. Veel van onze regeringen doen dat, ongeacht hun politieke kleur. Dit verslag doet dat niet, maar durft ook landen als China en Rusland aan de orde te stellen. Ik ben blij dat mevrouw Merkel bij haar recente bezoek aan China en enige tijd geleden in Rusland in zeer duidelijke bewoordingen te kennen heeft gegeven dat men kan opkomen voor zijn belangen en desondanks, of misschien juist daarom, mensenrechten ondubbelzinnig ter sprake kan brengen. De tweede fout die we niet mogen maken is deze: de Oostenrijkse schrijver Gerd-Klaus Kaltenbrunner heeft eens gezegd: er zijn onderdrukte bevolkingsgroepen en ook individuele slachtoffers met en zonder sexappeal. Wie tot de ene categorie behoort, staat een tijdlang in de schijnwerpers, wie tot de andere categorie behoort, wordt genegeerd. Mensenrechten gelden echter voor iedereen, los van de vraag of hij of zij op dit moment veel internationale aandacht geniet. Ook de derde fout die we moeten vermijden, is cruciaal: we mogen met dit onderwerp geen partijpolitiek bedrijven. Daarom betreur ik de bijdrage van de anders zo door mij gewaardeerde heer Meijer. U moet maar eens aan de heer Kelam of de heer Landsbergis vragen wie zich in de jaren tachtig voor hen inzette, toen zij in de Sovjet-Unie met vervolging werden bedreigd, of dat onze fractie was of de fractie van de heer Meijer. Overal zien we eenzijdige standpunten en de tendens om mensenrechten voor partijpolitieke doeleinden te misbruiken. Die weg moeten we niet op gaan. We kunnen beter een voorbeeld nemen aan het uitstekende verslag van mevrouw Valenciano Martínez-Orozco en op basis van objectieve criteria en met alle fracties gezamenlijk een mensenrechtenbeleid voeren dat recht doet aan de grote traditie die het Parlement op het gebied van de mensenrechten heeft."@nl3
"Pani przewodnicząca! Dzisiaj grupa jezydowskich Kurdów demonstrowała przed tym budynkiem i razem z panem Ucą i innymi przyłączyłem się do tej demonstracji. Niniejsza demonstracja zorganizowana przez przedstawicieli grupy, która jest nękana przez terroryzm i zagrożona ludobójstwem obrazuje po raz kolejny ogromną nadzieję pokładaną w tej izbie w odniesieniu do praw człowieka. Dlatego też ważne jest, żeby naszą pracę na rzecz praw człowieka wykonywać w sposób systematyczny i zrównoważony i żeby unikać popełniania pewnych błędów. Pierwszym poważnym błędem w odniesieniu do praw człowieka jest odmienne traktowanie dużych i małych państw, srogie besztanie małych państw i ustępowanie dużym, z którymi łączą nas ważne interesy gospodarcze i strategiczne. Tak czyni wiele naszych rządów wszystkich orientacji politycznych, ale sprawozdanie o tym nie mówi. Sprawozdanie bardzo odważnie odnosi się przede wszystkim do Chin i Rosji i jestem zobowiązany wobec pani kanclerz Merkel za jasne stwierdzenie podczas ostatniej wizyty w Chinach i jakiś czas temu w Rosji, że jest to możliwe, aby prowadzić biznes, i pomimo tego albo właśnie z tego powodu, także poruszać w klarowny sposób temat praw człowieka. Drugi błąd, którego nie wolno nam popełniać jest następujący. Pisarz austriacki Gerd-Klaus Kaltenbrunner kiedyś powiedział, że istnieją dwa rodzaje prześladowanych wspólnot i pojedynczych ofiar: jeden ma sex appeal a drugi nie ma. Jeden jest w centrum zainteresowania przez jakiś czas, drugi jest ignorowany. Prawa człowieka muszą być stosowane wobec wszystkich, bez względu czy stanowią one centrum międzynarodowej uwagi w danym czasie. Trzeci podstawowy błąd, którego musimy unikać to wprowadzanie przekonań politycznych w tą dziedzinę. Dlatego ubolewam nad przemową pana posła Meijera, którego poza tym ogromnie szanuję. Proszę zapytać pana Kalema lub pana Landsbergisa, którym groziły prześladowania ze strony Sowietów, kto wstawiał się w 1980 r. w ich sprawie: czy była to nasza grupa czy posła Meijera. Brak równowagi i tendencja do wykorzystywania praw człowieka dla celów politycznych mają miejsce wszędzie. Powinniśmy tego unikać na rzecz kierunku przedstawionego w sprawozdaniu pani posłanki Valenciano i stworzyć taką politykę praw człowieka, która stosuje obiektywne standardy ponad podziałami i jest godna reprezentowanej przez tą izbę wspaniałej tradycji praw człowieka."@pl16
"Senhora Presidente, hoje, um grupo de curdos Yezidi manifestou-se em frente deste Parlamento, um grupo ao qual me juntei, ao lado da senhora deputada Uca e outros. Esta manifestação, que integrava representantes de um grupo perseguido pelo terror e ameaçado pelo genocídio, constituiu mais um exemplo da incrível esperança que é depositada neste Parlamento no que diz respeito às questões dos direitos humanos. Por isso, é importante que o nosso trabalho no domínio dos direitos humanos seja realizado de forma sistemática e duradoura, e que certos erros sejam evitados. O primeiro erro grave é fazer uma distinção entre países grandes e países pequenos no que se refere aos direitos humanos, adoptando uma atitude dura em relação aos países pequenos e cedendo face aos países grandes com os quais partilhamos interesses económicos e estratégicos importantes. Isso é algo que é feito por muitos dos nossos governos de todos os quadrantes políticos, mas que este relatório evita. Em particular, o relatório aborda de forma muito corajosa os temas da China e da Rússia. A este respeito, estou grato à Senhora Chanceler Angela Merkel por ter afirmado, numa linguagem muito clara, na sua última visita à China e numa visita realizada há algum tempo à Rússia, que é possível prosseguir interesses comuns apesar de – ou precisamente por causa de – se abordar a questão dos direitos humanos em termos claros. O segundo erro que não devemos cometer é o seguinte. Um escritor austríaco, Gerd-Klaus Kaltenbrunner, disse um dia que existem dois tipos de comunidades oprimidas e de vítimas individuais: uma com e outra sem . Uma está sob as luzes da ribalta durante um certo tempo e a outra é ignorada. Os direitos humanos devem aplicar-se a todos, sejam ou não objecto de especial atenção internacional nesse momento. O terceiro erro que devemos evitar – e isto também é essencial – é trazer a política partidária para esta questão. É por essa razão que lamento o discurso do senhor deputado Meijer, por quem de resto tenho grande estima. Perguntem aos senhores deputados Kelam ou Landsbergis, que estiveram sob a ameaça da perseguição soviética, quem fez valer a sua causa na altura, na década de 1980: se foi o nosso grupo ou o do senhor deputado Meijer. Em todo o lado se encontra parcialidade e tendência para usar abusivamente os direitos humanos para fins político-partidários. Devemos evitar seguir esta via, privilegiando a via seguida no excelente relatório da senhora deputada Valenciano Martínez-Orozco, e criar uma política de direitos humanos que aplique normas objectivas, ultrapasse as clivagens políticas e seja digna da grande tradição deste Parlamento em matéria de direitos humanos."@pt17
"Frau Präsidentin! Heute hat hier eine Gruppe der kurdischen Jesiden vor dem Haus demonstriert, und ich habe mit der Kollegin Feleknas Uca und anderen daran teilgenommen. Hier wurde wieder deutlich — diese Gruppe ist ja wirklich sowohl vom Terror verfolgt als auch vom Genozid bedroht —, welch unglaubliche Hoffnungen auf diesem Haus ruhen, was Menschenrechtsfragen betrifft. Und deshalb ist es wichtig, dass unsere Menschenrechtsarbeit systematisch und nachhaltig betrieben wird, und dass sie gewisse Fehler vermeidet. Der erste große Fehler besteht in der Tat darin, bei Menschenrechten zwischen großen und kleinen Staaten zu unterscheiden, bei kleinen Staaten hart aufzutreten und bei großen, mit denen uns wichtige wirtschaftliche und strategische Interessen verbinden, einzuknicken. Das tun viele unserer Regierungen aller politischen Richtungen, aber dieser Bericht vermeidet es. Er greift sehr mutig gerade auch die Themen China und Russland auf, und ich bin dankbar, dass Frau Merkel bei ihrem jüngsten Besuch in China und vor einiger Zeit in Russland mit einer sehr klaren Sprache deutlich gemacht hat, dass man Interessen verfolgen und trotzdem, oder gerade deshalb, Menschenrechte klar ansprechen kann. Der zweite Fehler, den wir nicht machen dürfen: Ein österreichischer Schriftsteller, Gerd-Klaus Kaltenbrunner, hat einmal gesagt: Es gibt unterdrückte Volksgruppen und auch individuelle Opfer mit und ohne Sex-Appeal. Die einen sind eine Zeitlang im Scheinwerferlicht, die anderen ignoriert man. Die Menschenrechte müssen für alle gelten, ob sie im Moment eine besondere internationale Aufmerksamkeit haben oder nicht. Der dritte Fehler, den wir vermeiden müssen, und auch der ist entscheidend: Wir dürfen keine Parteipolitik in diese Frage tragen. Deshalb bedauere ich den Beitrag des von mir sonst geschätzten Kollegen Meijer. Fragen sie einmal den Kollegen Kelam, den Kollegen Landsbergis, die von sowjetischer Verfolgung bedroht waren, wer sich damals in den 80er Jahren für sie eingesetzt hat, ob das unsere Fraktion war oder die Fraktion des Kollegen Meijer. Es gibt überall Einseitigkeiten und die Tendenz, Menschenrechte parteipolitisch zu missbrauchen. Wir sollten diesen Weg nicht gehen, sondern jenen, den die Berichterstatterin Valenciano Martínez-Orozco mit ihrem ausgezeichneten Bericht gegangen ist: mit objektiven Maßstäben und fraktionsübergreifend eine Menschenrechtspolitik zu machen, die der großen Menschenrechtstradition dieses Hauses würdig ist."@ro18
"Pani predsedajúca dnes skupina jezídskych Kurdov protestovala pred týmto Parlamentom a ja som sa k nim s pani Ucovou a inými pripojil. Táto demonštrácia, zástupcov skupiny prenasledovanej terorizmom, ako aj hrozbou genocídy, bola len ďalším príkladom neskutočnej nádeje, ktorú ľudia vkladajú do tohto Parlamentu, pokiaľ ide o záležitosti súvisiace s ľudskými právami. Preto je dôležité, aby bola naša práca v oblasti ľudských práv vykonávaná systematicky a udržateľne a aby sme sa vyhli určitým omylom. Prvou vážnou chybou je urobiť rozdiel medzi veľkými a malými krajinami, pokiaľ ide o ľudské práva, byť prísni na malé krajiny a robiť ústupky voči väčším, s ktorými zdieľame dôležité hospodárske a strategické záujmy. Ide o skutočnosť, ktorú pripúšťajú mnohé z našich vlád všetkých politických smerovaní, avšak v správe sa tento prístup neuplatňuje. Konkrétne sa v nej veľmi odvážne rieši otázka Číny a Ruska a som veľmi zaviazaný pani Merkelovej za to, že veľmi jasne na svojej poslednej návšteve v Číne a skoršej návšteve Ruska uviedla, že je možné, aby sa sledovali záujmy oboch strán a napriek tomu, alebo práve preto, je možné jasne diskutovať o otázkach súvisiacich s ľudskými právami. Druhou chybou, ktorej sa nesmieme dopustiť, je nasledovná. Rakúsky spisovateľ Gerd-Klaus Kaltenbrunner raz povedal, že existujú dva typy utláčaného spoločenstva a jednotlivej obete: jedna, ktorá má a druhá, ktorá nemá sexapíl. Prvej patria na chvíľu svetlá reflektorov a druhá je ignorovaná. Ľudské práva musia platiť pre všetkých, či sú alebo nie sú predmetom osobitného medzinárodného záujmu v danom čase. Treťou chybou, ktorej sa musíme vyhnúť, čo je tiež veľmi podstatné, je zavádzanie straníckej politiky do tejto oblasti. Preto ma mrzí príspevok pána Meijera, ktorého si inak nesmierne vážim. Skúste sa opýtať pána Kelama alebo pána Landsbergisa, ktorí žili pod hrozbou sovietskeho prenasledovania, kto sa zastal ich prípadu v 80. rokoch. Bola to naša skupina alebo skupina pána Meijera? Nerovnováhu a sklony k zneužívaniu ľudských práv na stranícke politické účely je možno nájsť všade. Tejto ceste by sme sa mali vyhnúť v prospech cesty uvedenej vo vynikajúcej správe pani Valencianovej a mali by sme vytvoriť politiku ľudských práv, v ktorej sa uplatňujú objektívne normy a ktorá prekračuje delenia medzi skupinami a je hodná veľkej tradície tohto Parlamentu v oblasti ľudských práv."@sk19
"Gospa predsednica, danes je pred Parlamentom demonstrirala skupina jezidskih Kurdov in skupaj z gospo Uca in ostalimi sem se jim pridružil. Te demonstracije predstavnikov skupine, ogrožene zaradi terorizma in genocida, so ponovno dokazale, kako zelo se zaupa Evropskemu parlamentu v zvezi s človekovimi pravicami Zato je pomembno, da so naša prizadevanja na področju človekovih pravic sistematična in trajna ter brez nekaterih napak. Prva resna napaka je razlikovanje med velikimi in majhnimi državami, kar zadeva človekove pravice, in sicer strog odnos do majhnih držav in popuščanje velikim državam, s katerimi imamo skupne pomembne gospodarske in strateške interese. To počne več naših vlad ne glede na njihovo politično usmeritev, to poročilo pa tega ne obravnava. Poročilo zlasti zelo pogumno obravnava vprašanje Kitajske in Rusije; gospe Merkel se zahvaljujem, ker je ob svojem zadnjem obisku na Kitajskem in nedavnem obisku v Rusiji zelo neposredno izrazila, da je mogoče uresničevati interese in hkrati vseeno ali celo zaradi tega jasno izpostavljati vprašanja človekovih pravic. Druga napaka, ki se ji moramo izogniti, je naslednja. Avstrijski pisec, Gerd-Klaus Kaltenbrunner, je nekoč zapisal, da obstajata dve vrsti zatiranih skupnosti in posameznih žrtev: ena je neprivlačna, druga pa privlačna. Ena je nekaj časa v središču zanimanja, drugo pa se zanemarja. Človekove pravice morajo veljati za vse ne glede na to, ali so takrat v središču posebnega mednarodnega zanimanja. Tretja napaka, ki se ji moramo izogniti, kar je prav tako bistveno, je vključevanje strankarske politike v to vprašanje. Zato obžalujem govor gospoda Meijerja, ki ga sicer zelo spoštujem. Gospoda Kelama ali gospoda Landsbergisa, ki sta doživela sovjetsko preganjanje, vprašajte, kdo jih je takrat v osemdesetih letih 20. stoletja zagovarjal: naša skupina ali skupina gospoda Meijerja. Neravnovesje in nagnjenost h kršitvam človekovih pravic zaradi strankarsko-političnih ciljev se pojavljata vsepovsod. Tej poti se moramo izogibati in se osredotočiti na odlično poročilo gospe Valenciano, oblikovati politiko v zvezi s človekovimi pravicami, ki uporablja objektivne standarde in presega razlikovanje med skupinami ter je vredna pomembne tradicije tega parlamenta na področju človekovih pravic."@sl20
"Fru talman! I dag har en grupp Yesidi-kurder demonstrerat utanför parlamentet och jag anslöt mig till dem tillsammans med Feleknas Uca med flera. Denna demonstration, som genomfördes av en grupp som både har förföljts av terrorism och hotats av folkmord, var ytterligare ett exempel på de förhoppningar som sätts till parlamentet när det gäller människorättsfrågor. Det är därför det är så viktigt att vårt arbete för mänskliga rättigheter genomförs systematiskt och konsekvent, och att man undviker vissa misstag. Det första allvarliga misstaget är att skilja mellan stora och små länder när det gäller de mänskliga rättigheterna, vilket drabbar små länder hårt och ger goda vinster till stora länder med vilka vi delar viktiga ekonomiska och strategiska intressen. Detta är något som många av våra regeringar gör oavsett politisk inriktning, men som man undviker att göra i detta betänkande. Frågorna om Kina och Ryssland behandlas på ett modigt sätt i betänkandet, och jag är tacksam för att Angela Merkel vid sitt senaste besök i Kina och vid ett besök i Ryssland för en tid sedan mycket klart och tydligt förklarade att det är möjligt att både utöva intressen och trots detta, eller på grund av detta, på ett tydligt sätt ta upp de människorättsliga frågorna. Det andra misstaget vi inte får göra är följande: En österrikisk författare, Gerd-Klaus Kaltenbrunner, sa en gång att det finns två typer av förtryckta samhällen och enskilda offer: en typ med och en typ utan sexuell dragningskraft. En typ står i rampljuset ett tag och den andra typen ignoreras. Mänskliga rättigheter måste gälla alla, både dem som är och dem som inte är i centrum för särskild internationell uppmärksamhet just då. Det tredje misstaget vi måste undvika – och även detta är viktigt – är att föra in partipolitik i denna fråga. Jag beklagar därför det Erik Meijer sa i sitt anförande, en person som jag annars högaktar. Försök att fråga Tunne Kelam eller Vytautas Landsbergis, som hotades av Sovjetunionens förföljelser, vem det var som argumenterade för deras fall då på 1980-talet, om det var vår grupp eller Erik Meijers grupp. Man kan hitta exempel på obalanser och tendenser att missbruka de mänskliga rättigheterna för partipolitiska syften överallt. Vi bör undvika att ge oss in på detta spår och i stället följa den väg som presenteras i Elena Valencianos utmärkta betänkande, och inrätta en människorättspolitik med objektiva normer som går utöver partigränserna och lever upp till Europaparlamentets långvariga tradition att främja de mänskliga rättigheterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Gerd-Klaus Kaltenbrunner"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph