Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-301"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.23.3-301"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pergunta nº 23 do Johan Van Hecke () A situação política e económica no Zimbabué terá assumido proporções ameaçadoras. A polícia prendeu mais de 1300 lojistas e empresários que se recusaram a reduzir a metade os preços dos seus produtos, como ordenara o governo do presidente Mugabe. Estas reduções de preços provocaram o açambarcamento nas grandes cadeias de lojas. Bens de primeira necessidade - como o açúcar, o óleo para cozinhar e o pão - já só se encontram no mercado negro. As bombas de gasolina não têm mais combustíveis. Segundo testemunhas oculares, partidários do partido governamental pilharam bastantes lojas. A inflação - a mais alta do mundo - é o resultado da emissão ininterrupta de moeda, que serve para o governo pagar aos funcionários, agentes e soldados. Segundo o partido de oposição MDC, o governo tenta garantir para si os votos dos pobres a 9 meses das eleições presidenciais. Representantes do partido governamental ZANU-PF terão rejeitado um convite do presidente Mbeki da África do Sul para se deslocarem a Pretória. Qual é a posição do Conselho? Irá este pedir ao governo que assuma mais a sua responsabilidade na crise?"@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Otázka č. 23, kterou předkládá Johan Van Hecke () Politická a hospodářská situace v Zimbabwe se označuje za „život ohrožující“. Policie zatkla více než 1 300 majitelů obchodů a jejich provozovatelů, kteří odmítli snížit ceny na polovinu, jak jim přikázala vláda prezidenta Mugabeho. Snižování cen na polovinu vedlo k panickému nakupování ve velkých obchodních řetězcích. Základní potraviny, jako jsou cukr, stolní olej a chléb, se dají dnes koupit jen na černém trhu. Čerpací stanice jsou prázdné. Podle očitých svědků mnohé obchody vyplenili stoupenci vládní strany. Inflace, jejíž míra je nejvyšší na světě, je výsledkem nekonečného tisknutí bankovek, kterými vláda vyplácí státní úředníky, policejní úředníky a vojáky. Podle opoziční strany Hnutí za demokratickou změnu (MDC) si vláda snaží devět měsíců před prezidentskými volbami zabezpečit hlasy chudých. Zástupci vládní strany ZANU-PF odmítli pozvání prezidenta Jihoafrické republiky Mbekiho do Pretorie. Jaké je stanovisko Rady? Vyzve vládu, aby převzala ve větší míře zodpovědnost v rámci krize?"@cs1
"Spørgsmål nr. 23 af Johan Van Hecke () Den politiske og økonomiske situation i Zimbabwe skal have antaget "livstruende proportioner". Politiet har arresteret over 1300 forretningsdrivende, der nægtede at halvere prisen på deres produkter, således som præsident Mugabes regering havde krævet. Halveringen af priserne førte til panikindkøb i de store forretningskæder. Basisfødevarer som sukker, stegeolie og brød fås nu kun på det sorte marked. Benzinstationerne er tomme. Ifølge øjenvidner har tilhængere af regeringspartiet plyndret mange forretninger. Inflationen, der er verdens højeste, skyldes den stadige trykning af penge, hvormed regeringen betaler tjenestemænd, politifolk og soldater. Ifølge oppositionspartiet MDC prøver regeringspartiet at sikre sig de fattiges stemmer, ni måneder inden præsidentvalget. Repræsentanter for regeringspartiet Zanu-FF skal have afvist en anmodning fra den sydafrikanske præsident, Mbeki, om at komme til Pretoria. Hvad er Rådets holdning? Vil den kræve, at regeringen tager større ansvar i krisen?"@da2
"Ερώτηση αριθ. 23 του κ. Johan Van Hecke () Η πολιτική και οικονομική κατάσταση στη Ζιμπάμπουε σύμφωνα με αναφορές έχει πάρει «απειλητικές για τη ζωή διαστάσεις». Η αστυνομία συνέλαβε περισσότερους από 1 300 καταστηματάρχες και διευθυντές, που αρνήθηκαν να μειώσουν στο μισό την τιμή των προϊόντων τους, όπως είχε δώσει εντολές η κυβέρνηση του Προέδρου Mugabe. Η μείωση των τιμών κατά το ήμισυ οδήγησε σε πανικόβλητες αγορές σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων. Βασικά είδη όπως η ζάχαρη, το μαγειρικό λάδι και το ψωμί διατίθενται πλέον μόνο στη μαύρη αγορά. Τα βενζινάδικα είναι άδεια. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πολλά καταστήματα λεηλατήθηκαν από οπαδούς του κυβερνητικού κόμματος. Ο πληθωρισμός –ο υψηλότερος στον κόσμο– είναι αποτέλεσμα της ατέλειωτης έκδοσης χρήματος, με το οποίο η κυβέρνηση πληρώνει τους δημοσίους υπαλλήλους, τους αστυνομικούς και τους στρατιώτες. Σύμφωνα με το κόμμα της αντιπολίτευσης MDC, η κυβέρνηση επιχειρεί, εννέα μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, να διασφαλίσει τις ψήφους των φτωχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιπρόσωποι του κυβερνητικού κόμματος Zanu-PF απέρριψαν αίτημα του Νοτιοαφρικανού Προέδρου Mbeki να μεταβούν στην Πρετόρια. Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου; Θα καλέσει την κυβέρνηση να επωμιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις ευθύνες της στην κρίση;"@el10
"Question No 23 by Johan Van Hecke () The political and economic situation in Zimbabwe has reportedly assumed ‘life-threatening proportions’. The police have arrested more than 1 300 shop keepers and managers who refused to halve the price of their products, as President Mugabe’s government had instructed. Halving prices has led to panic buying at large chains of stores. Essentials such as sugar, cooking oil and bread are now obtainable only on the black market. Petrol stations are dry. According to eye witnesses, many shops have been looted by government party supporters. Inflation – the highest in the world – is the result of the never-ending printing of money with which the Government pays civil servants, police officers and soldiers. According to the opposition party MDC, the Government is attempting, nine months ahead of the presidential elections, to secure the votes of the poor. Representatives of the Zanu-PF government party are reported to have dismissed a request by South African President Mbeki to go to Pretoria. What is the position of the Council? Will it call on the Government to shoulder its responsibilities in the crisis to a greater extent?"@en4
". Pregunta nº 23 de Johan Van Hecke () Al parecer, la situación política y económica ha cobrado unas proporciones fatales. La policía ha detenido a más de 1 300 tenderos y jefes de empresa que se negaban a reducir el precio de sus productos en el 50 %, como exigía el Gobierno del Presidente Mugabe. Las reducciones a la mitad de los precios han provocado el pánico en las compras en las grandes cadenas de almacenes. Los productos primarios, como azúcar, aceite y pan, sólo se pueden conseguir en el mercado negro. Las gasolineras están secas. Según unos testigos oculares, los militantes del partido gubernamental han saqueado muchos comercios. La inflación, la más elevada del mundo, es consecuencia de la constante emisión de dinero con el que el Gobierno paga a los funcionarios, agentes y soldados. Según el partido de la oposición MDC, el Gobierno intenta asegurarse del voto de los pobres nueve meses antes de las elecciones presidenciales. Según parece, los representantes del partido gubernamental Zanu-PF han rechazado una solicitud del Presidente sudafricano Mbeki para viajar a Pretoria. ¿Cuál es la posición del Consejo? ¿Va a pedir al Gobierno que asuma en mayor medida su responsabilidad en la crisis?"@es21
"Küsimus 23, mille on esitanud Johan Van Hecke () Poliitiline ja majanduslik olukord Zimbabwes on raporti kohaselt omandanud „eluohtlikud proportsioonid”. Politsei on vahistanud enam kui 1300 poepidajat ja juhatajat, kes keeldusid oma toodete hindu poole võrra vähendamast, nagu president Mugabe valitsus oli ette kirjutanud. Hindade vähendamine poole võrra on viinud paanilise ostmiseni poekettidest. Olulised asjad nagu suhkur, küpsetusõli ja leib on nüüd kättesaadavad üksnes mustal turul. Kütusetanklad on kuivad. Pealtnägijate sõnul on mitmeid poode rüüstanud valitsuspartei toetajad. Inflatsioon – kõrgeim kogu maailmas – on lõputu raha juurde trükkimise tulemus, millega valitsus maksab avalikele teenistujatele, politseiametnikele ja sõjaväelastele. Opositsioonipartei MDC järgi püüab valitsus üheksa kuud enne presidendivalimisi kindlustada vaeste hääled. Zanu-PF valitsuspartei esindajad on kuulduste kohaselt tagasi lükanud Lõuna Aafrika Vabariigi presidendi Mbeki palve minna Pretoriasse. Milline on nõukogu seisukoht? Kas ta kutsub valitsust üles kandma kriisiolukorras oma kohustusi suuremal määral?"@et5
"Esityslistalla on seuraavana on Johan Van Hecken laatima kysymys nro 21 (): Zimbabwen poliittisen ja taloudellisen tilanteen vakavuus on eräiden tietojen mukaan saanut ”hengenvaaralliset” mittasuhteet. Poliisi pidätti yli 1 300 kaupanomistajaa ja yritysjohtajaa, jotka olivat kieltäytyneet puolittamasta tuotteidensa hinnat presidentti Robert Mugaben hallituksen määräyksen mukaisesti. Hintojen leikkaaminen 50 prosentilla johti paniikinomaiseen ostoryntäykseen suuriin kauppaketjuihin. Sokerin, ruokaöljyn ja leivän kaltaisia ensisijaisia elintarvikkeita on saatavilla enää mustasta pörssistä. Huoltoasemilla ei enää ole myytävää. Silminnäkijöiden mukaan hallituspuolueen kannattajat ryöstivät useita liikkeitä. Inflaatio, jonka nousuvauhti on maailman nopein, on seuraus siitä, että hallitus painaa jatkuvasti lisää rahaa maksaakseen virkamiesten, poliisin ja sotilaiden palkat. Oppositiossa olevan MDC-puolueen mukaan hallitus yrittää varmistaa itselleen köyhien äänet yhdeksän kuukautta ennen presidentinvaaleja. Hallituspuolue Zanu-PF:n edustajien väitetään torjuneen Etelä-Afrikan presidentin Thabo Mbekin esittämän pyynnön vierailla Pretoriassa. Mikä on neuvoston kanta? Aikooko se pyytää hallitusta kantamaan suuremman osan vastuustaan kriisissä?"@fi7
"Question N° 23 de Johan Van Hecke () La situation politique et économique au Zimbabwe aurait pris des proportions alarmantes. La police a arrêté plus de 1 300 commerçants et chefs d'entreprise qui refusaient d'appliquer la réduction des prix de 50% imposée par le gouvernement du Président Mugabe. Cette mesure a suscité la panique parmi les grandes surfaces. Les produits de première nécessité comme le sucre, l'huile et le pain ne sont plus disponibles qu'au marché noir. Les stations d'essence ne sont plus ravitaillées. Des témoins oculaires affirment avoir vu des partisans du parti gouvernemental se livrer au pillage de nombreux magasins. L'inflation, la plus élevée au monde, est le résultat de l’émission constante d’argent avec lequel le gouvernement paie les fonctionnaires, les agents du secteur public et l'armée. Selon le MDC, un parti d'opposition, le gouvernement s'efforce de se rallier les suffrages des plus pauvres, neuf mois avant l'élection Présidentielle. Des représentants du parti au pouvoir, le Zanu-PF auraient rejeté une invitation du Président sud-africain Mbeki à se rendre à Pretoria. Quelle est la position du Conseil? Invitera-t-il le gouvernement zimbabwéen à faire preuve d'une plus grande responsabilité face à la crise?"@fr8
"23. számú kérdés, előterjesztette: Johan Van Hecke () A zimbabwei politikai és gazdasági helyzetet több alkalommal „életveszélyes arányokat” öltőként jellemezték. A rendőrség több mint 1300 olyan bolttulajdonost és igazgatót tartóztatott le, akik megtagadták, hogy termékeik árait a felére csökkentsék, ahogyan arra Mugabe elnök kormánya utasítást adott. Az árak felére csökkentése a nagyobb áruházláncoknál pánikszerű vásárlásokhoz vezetett. Olyan alapvető cikkek, mint a cukor, az étolaj és a kenyér most már csak a feketepiacon kapható. A benzinkutak üresek. Szemtanúk szerint sok boltot kormánydrukkerek fosztottak ki. A világon a legmagasabb infláció az eredménye vég nélküli pénzjegy-nyomtatásnak, amellyel a Kormány a köztisztviselőket, a rendőröket és a katonákat fizeti. Az ellenzéki MDC párt szerint a Kormány az elnöki választások előtt kilenc hónappal arra tesz kísérletet, hogy bebiztosítsa a szegények szavazatait. A hírek szerint a Zanu-PF kormány képviselői elutasították Mbeki dél-afrikai elnök azon kérését, hogy Pretoriába mehessen Mi a Tanács álláspontja? Fel fogja szólítani a kormányt, hogy nagyobb mértékben vállalja fel feladatait a válságban?"@hu11
"Annuncio l’ interrogazione n. 23 di Johan Van Hecke () La crisi politica ed economica nello Zimbawe sembra avere assunto “dimensioni tali da minacciare la sopravvivenza”. La polizia ha arrestato più di 1 300 commercianti e imprenditori che si rifiutavano di ridurre del 50% i prezzi dei loro prodotti, come imposto dal governo del Presidente Mugabe. A seguito del dimezzamento dei prezzi la popolazione ha preso d’assalto le grandi catene di negozi. I generi di prima necessità come zucchero, olio e pane si possono ancora trovare solo sul mercato nero. Le stazioni di benzina sono a secco. Secondo testimoni oculari, militanti del partito governativo hanno saccheggiato numerosi negozi. L’inflazione, la più alta del mondo, è la conseguenza della costante emissione di denaro, con il quale il governo paga funzionari, agenti e soldati. Secondo il partito di opposizione MDC, il governo cerca di assicurarsi il voto dei poveri a dieci mesi dalle elezioni presidenziali. I rappresentanti del partito governativo Zanu-PF avrebbero respinto una richiesta del Presidente sudafricano Mbeki di recarsi a Pretoria. Qual è la posizione del Consiglio? Intende chiedere al governo dello Zimbawe di assumersi più chiaramente la responsabilità della crisi?"@it12
"Klausimas Nr.23, Johan Van Hecke () Pranešama, kad politinė ir ekonominė padėtis Zimbabvėje įgavo „grėsmę gyvybei keliantį mastą“. Policija areštavo daugiau nei 1300 mažmenininkų ir vadovų, kurie atsisakė per pusę sumažinti jų produktų kainą, kaip buvo nurodyta Prezidento Mugabe vyriausybės. Kainų mažinimas per pusę lėmė panišką pirkimą didelių parduotuvių tinklų parduotuvėse. Būtiniausius produktus, tokius kaip cukrus, kepimo aliejus ir duona, dabar galima įsigyti tik juodojoje rinkoje. Degalinės yra tuščios. Pasak įvykių liudininkų, dauguma parduotuvių buvo apiplėštos Vyriausybės partijos rėmėjų. Didžiausią pasaulyje infliaciją lėmė nesibaigiantis pinigų, kuriuos Vyriausybė išmoka valstybės tarnautojams, policijos pareigūnams ir kariams, spausdinimas. Pasak opozicinės Demokratinių permainų partijos (MDC), Vyriausybė, likus devyniems mėnesiams iki prezidento rinkimų, bando užsitikrinti skurstančiųjų balsus. Pranešama, kad valdančiosios partijos ZANU (PF) atstovai atmetė Pietų Afrikos Prezidento Mbeki prašymą vykti į Pretoriją. Kokia yra Tarybos pozicija? Ar ji paskatins Vyriausybę prisiimti didesnę atsakomybės dėl krizės dalį?"@lt14
"Jautājums Nr. 23, ko uzdeva Johan Van Hecke () Kā tiek ziņots, politiskā un ekonomiskā situācija Zimbabvē ir uzskatāma par „dzīvību apdraudošu”. Policija ir arestējusi vairāk nekā 1300 veikalu īpašniekus un vadītājus, kuri atteicās uz pusi samazināt produktu cenas, kā to bija noteikusi prezidenta valdība. Cenu samazināšana uz pusi izraisīja iepirkšanās paniku veikalu ķēdēs. Tādas pirmās nepieciešamības preces kā cukurs, cepamā eļļa un maize tagad tiek pirktas tikai melnajā tirgū. Degvielas uzpildes stacijās nav degvielas. Pēc aculiecinieku teiktā daudzus veikalus izlaupa valdības partijas atbalstītāji. Inflācija, kas ir augstākā pasaulē, ir nebeidzās naudas drukāšanas rezultāts. Ar šo naudu valdība maksā ierēdņiem, policistiem un karavīriem. Pēc opozīcijas partijas teiktā valdība deviņus mēnešus pirms prezidenta vēlēšanām mēģina nodrošināt nabadzīgo iedzīvotāju balsis. Tiek ziņots, ka valdības partijas pārstāvji ir noraidījuši Dienvidāfrikas prezidenta lūgumu doties uz Pretoriju. Kāda ir Padomes nostāja? Vai tā aicinās valdību uzņemiet lielāku atbildību par krīzi?"@lv13
"Pergunta nº 23 do Johan Van Hecke () A situação política e económica no Zimbabué terá assumido proporções ameaçadoras. A polícia prendeu mais de 1300 lojistas e empresários que se recusaram a reduzir a metade os preços dos seus produtos, como ordenara o governo do presidente Mugabe. Estas reduções de preços provocaram o açambarcamento nas grandes cadeias de lojas. Bens de primeira necessidade - como o açúcar, o óleo para cozinhar e o pão - já só se encontram no mercado negro. As bombas de gasolina não têm mais combustíveis. Segundo testemunhas oculares, partidários do partido governamental pilharam bastantes lojas. A inflação - a mais alta do mundo - é o resultado da emissão ininterrupta de moeda, que serve para o governo pagar aos funcionários, agentes e soldados. Segundo o partido de oposição MDC, o governo tenta garantir para si os votos dos pobres a 9 meses das eleições presidenciais. Representantes do partido governamental ZANU-PF terão rejeitado um convite do presidente Mbeki da África do Sul para se deslocarem a Pretória. Qual é a posição do Conselho? Irá este pedir ao governo que assuma mais a sua responsabilidade na crise?"@mt15
"Vraag 23 van Johan Van Hecke () De politieke en economische situatie in Zimbabwe zou “levensbedreigende proporties” hebben aangenomen. De politie arresteerde meer dan 1.300 winkeliers en bedrijfsleiders die weigerden de prijs van hun producten te halveren, zoals de regering van president Mugabe heeft opgedragen. De prijshalveringen leidden tot paniekinkopen bij de grote winkelketens. Eerste levensbehoeften als suiker, bakolie en brood zijn alleen op de zwarte markt nog verkrijgbaar. Benzinestations staan droog. Volgens ooggetuigen hebben aanhangers van de regeringspartij veel winkels geplunderd. De inflatie, de hoogste ter wereld, is het gevolg van het onophoudelijk drukken van geld, waarmee de regering ambtenaren, agenten en soldaten betaalt. Volgens de oppositiepartij MDC probeert de regering zich te verzekeren van de stem van de armen, negen maanden voor de presidentsverkiezingen. Vertegenwoordigers van regeringspartij Zanu-PF zouden een verzoek van de Zuid-Afrikaanse president Mbeki om naar Pretoria te komen, hebben afgewezen. Wat is het standpunt van de Raad? Zal hij aan de regering vragen haar verantwoordelijkheid in deze crisis duidelijker te aanvaarden?"@nl3
"Pytanie nr 23 skierowane przez: Johan Van Hecke () Sytuacja polityczna i gospodarcza w Zimbabwe przybrała, jak się dowiadujemy, „wymiar zagrożenia życia”. Policja aresztowała ponad 1 300 właścicieli i kierowników sklepów, którzy odmówili obniżenia o połowę cen produktów, co zlecił rząd prezydenta Mugabe. Obniżenie o połowę cen spowodowało panikę i wykupywanie towarów w sklepach dużych sieci. Artykuły pierwszej potrzeby, takie, jak cukier, olej i chleb są obecnie dostępne wyłącznie na czarnym rynku. Stacje paliw nie mają towaru. Według naocznych świadków, wiele sklepów zostało splądrowanych przez zwolenników partii rządowej. Poziom inflacji - najwyższy na świecie - jest wynikiem niekończących się dodruków pieniędzy, które rząd przeznacza na wypłaty dla urzędników, policjantów i żołnierzy. Według partii opozycyjnej MDC, rząd próbuje, na dziewięć miesięcy przed terminem wyborów, zapewnić sobie przychylność najuboższych wyborców. Przedstawiciele partii rządzącej Zanu-PF odrzucili podobno prośbę prezydenta RPA Mbekiego o wyjazd do Pretorii. Jakie jest stanowisko Rady? Czy wezwie rząd do przyjęcia większej odpowiedzialności za zaistniały kryzys?"@pl16
"Pergunta nº 23 do Johan Van Hecke () A situação política e económica no Zimbabué terá assumido proporções ameaçadoras. A polícia prendeu mais de 1300 lojistas e empresários que se recusaram a reduzir a metade os preços dos seus produtos, como ordenara o governo do presidente Mugabe. Estas reduções de preços provocaram o açambarcamento nas grandes cadeias de lojas. Bens de primeira necessidade - como o açúcar, o óleo para cozinhar e o pão - já só se encontram no mercado negro. As bombas de gasolina não têm mais combustíveis. Segundo testemunhas oculares, partidários do partido governamental pilharam bastantes lojas. A inflação - a mais alta do mundo - é o resultado da emissão ininterrupta de moeda, que serve para o governo pagar aos funcionários, agentes e soldados. Segundo o partido de oposição MDC, o governo tenta garantir para si os votos dos pobres a 9 meses das eleições presidenciais. Representantes do partido governamental ZANU-PF terão rejeitado um convite do presidente Mbeki da África do Sul para se deslocarem a Pretória. Qual é a posição do Conselho? Irá este pedir ao governo que assuma mais a sua responsabilidade na crise?"@ro18
"Otázka č. 23, ktorú predkladá Johan Van Hecke () Politická a hospodárska situácia v Zimbabwe sa označuje za „život ohrozujúcu“. Polícia zatkla viac než 1 300 majiteľov obchodov a ich prevádzkovateľov, ktorí odmietli znížiť ceny na polovicu ako im prikázala vláda prezidenta Mugabeho. Znižovanie cien na polovicu viedlo k panickému nakupovaniu vo veľkých obchodných reťazcoch. Základné potraviny, akými sú cukor, stolový olej a chlieb sa dajú dnes kúpiť len na čiernom trhu. Čerpacie stanice sú prázdne. Podľa očitých svedkov mnohé obchody vyplienili stúpenci vládnej strany. Inflácia, miera ktorej je najvyššia na svete, je výsledkom nekonečného tlačenia bankoviek, ktorými vláda vypláca štátnych úradníkov, policajných úradníkov a vojakov. Podľa opozičnej strany Hnutie za demokratickú zmenu (MDC) sa vláda snaží deväť mesiacov pred prezidentskými voľbami zabezpečiť hlasy chudobných. Zástupcovia vládnej strany ZANU-PF odmietli pozvanie prezidenta Juhoafrickej republiky Mbekiho do Pretórie. Aké je stanovisko Rady? Vyzve vládu, aby prevzala vo väčšej miere zodpovednosť v rámci krízy?"@sk19
"Vprašanje št. 23 predložil Johan Van Hecke () Politične in gospodarske razmere v Zimbabveju naj bi dosegle razsežnost, ki ogroža življenja ljudi. Policija je aretirala več kot 1 300 lastnikov in oskrbnikov trgovin, ki niso želeli za polovico zmanjšati cen svojih izdelkov, kot je ukazala vlada predsednika Mugabeja. Zmanjšanje cen za polovico je povzročilo panično kupovanje v velikih verigah trgovin. Osnovna živila, kot so sladkor, kuhinjsko olje in kruh, so zdaj dosegljiva le na črnem trgu. Bencinske črpalke so prazne. Po besedah prič so podporniki vladne stranke oropali več trgovin. Inflacija, ki je najvišja na svetu, je rezultat stalnega tiskanja denarja, s katerim vlada plačuje državne uradnike, policiste in vojake. Po besedah opozicijske stranke MDC vlada poskuša devet mesecev pred predsedniškimi volitvami pridobiti glasove revnih prebivalcev. Predstavniki vladne stranke Zanu-PF naj bi zavrnili poziv južnoafriškega predsednika Mbekija, da bi obiskali Pretorijo. Kakšno je stališče Sveta? Ali bo vlado pozval, naj ustrezneje prevzame svoje odgovornosti v tej krizi?"@sl20
"Fråga nr 23 från Johan Van Hecke () Den politiska och ekonomiska situationen i Zimbabwe lär ha antagit livshotande proportioner. Polisen har arresterat mer än 1 300 butiksägare och företagsledare som vägrat att halvera priset på sina produkter, vilket president Mugabes regering beordrat. Prishalveringen ledde till panikköp hos stora butikskedjor. Grundläggande livsmedel som socker, matolja och bröd går endast att uppbringa på den svarta marknaden. Bensinstationer har sinat. Enligt ögonvittnen har anhängare av regeringspartiet plundrat flera butiker. Inflationen, som är den högsta i världen, är följden av ett oupphörligt tryckande av pengar som regeringen betalar tjänstemän, poliser och soldater med. Enligt oppositionspartiet MDB försöker regeringen att försäkra sig om de fattigas röster, nio månader före presidentvalet. Anhängare till regeringspartiet Zanu-PF lär ha avvisat en inbjudan från den sydafrikanska presidenten Mbeki om att komma till Pretoria. Vad är rådets ståndpunkt? Kommer rådet att uppmana regeringen att ta större ansvar i denna krissituation?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Betreft: Situatie in Zimbabwe"3
"Dotyczy: Sytuacji w Zimbabwe"16
"Oggetto: Situazione nello Zimbawe"12
"Teema: olukord Zimbabwes"5
"Tema: Dėl padėties Zimbabvėje"14
"Temats: Situācija Zimbabvē"13
"Vec: Situácia v Zimbabwe"19
"Věc: Situace v Zimbabwe"1
"Θέμα: Κατάσταση στη Ζιμπάμπουε"10

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph