Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-060"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.2.3-060"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben dramatische Vorfälle erlebt in Madrid und London. Wir haben erlebt, dass Anschläge misslungen sind, weil z. B. in Deutschland Koffer entdeckt oder nicht gezündet wurden, und wir haben in diesen Tagen wieder erlebt, dass durch gute Polizeiarbeit Anschläge frühzeitig verhindert werden konnten, wie etwa heute in Deutschland. Das macht nun einmal deutlich, dass Terrorismus eine reale, große Gefahr ist, und es ist ohne Zweifel eine der zentralen Aufgaben der Politik — von uns —, die Menschen zu schützen, ihr Leben zu schützen. Manche Kollegen haben heute vorgetragen, dass wir uns bei der einen oder anderen Maßnahme auch immer an der Grenze bewegen und überlegen müssen, ob dadurch Bürgerrechte, Grundrechte in einem zu starken Maße gefährdet sind. Ich finde die Frage berechtigt, und ich glaube, wir müssen das auch ernsthaft prüfen, aber wir dürfen diese Prüfung nicht über so lange Zeit hinstrecken, dass wir mögliche und notwendige Maßnahmen zerreden. Ich glaube, wir haben die Verantwortung, und das ist das Wichtigste, Menschen und deren Leben zu schützen. Das ist die oberste Priorität, und insofern verlange ich von der politischen Führung, dass wir für notwendige Maßnahmen werben und sie nicht zerreden oder etwa vor lauter Kritik vergessen, die Menschen für diese notwendigen Maßnahmen zu gewinnen, weil es dazu eben keine Alternative gibt. Ich habe kein Verständnis für Diskussionsbeiträge, die hier irgendwelches Verhalten der Amerikaner oder anderer Staaten in eine Art Gegenrechnung bringen. Ich verstehe das nicht und kann das nicht nachvollziehen. Unsere Pflicht ist es, das Leben von Menschen zu schützen und notwendige Maßnahmen auch durchzuführen, und ich bin dankbar, dass der Kommissar auch heute wieder einige ganz konkrete Vorschläge gemacht hat. Ich bin dankbar für diejenigen, die sagen, wir müssen abwägen, ob die Maßnahmen ihre Funktion tatsächlich erfüllen. Ich bin ganz auf der Seite derjenigen, die dafür sind, sorgfältig zu überprüfen, ob wir notwendige neue Institutionen brauchen, oder ob vorhandene Institutionen diese Aufgaben nicht auch bestens wahrnehmen können. Terrorismusbekämpfung spielt und muss eine entscheidende Rolle spielen. Wir haben übrigens in Zukunft, wenn der Rahmenvertrag umgesetzt wird ...."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, byli jsme svědky tragických událostí v Madridu a Londýně. Byli jsme svědky toho, že k útokům nedošlo například díky odhalení nevybuchlých výbušných systémů v kufřících, jak tomu bylo například v Německu. Kromě toho jsme v uplynulých dnech byli opět svědky toho, jak účinná práce policie předběhla načasování útočníků, jak uvedly dnešní zprávy opět z Německa. Je zřejmé, samozřejmě, že terorismus je skutečnou a velkou hrozbou a že je bezpochyby jedním z našich klíčových úkolů, jako politiků, chránit lidi a jejich životy. Mnoho z mých kolegů poslanců dnes uvedlo, že to či ono opatření je sporné a že musíme zvážit, zda představuje nepřiměřené ohrožení občanských a základních práv. Považuji to za oprávněnou otázku a souhlasím s tím, že tuto záležitost je nutno seriózně přezkoumat, avšak toto přezkoumání nemůže trvat tak dlouho, aby se nekonečně dlouho diskutovalo o potenciálních opatřeních, která jsou potřebná. Domnívám se, že neseme odpovědnost za ochranu lidí a jejich životů, což je tím nejdůležitějším posláním. Je to naší největší prioritou, a proto nás, jakožto vedoucí politické představitele, vyzývám, abychom prosazovali nutná opatření namísto toho, abychom o nich jen donekonečna diskutovali, nebo například abychom zapomněli v rámci veškeré kritiky na to, že musíme o jejich správnosti přesvědčit občany, protože jiná alternativa neexistuje. Nerozumím těm diskusním příspěvkům, které v tomto ohledu stavějí do opozice jakékoliv jednání Spojených států nebo jiných zemí. Nerozumím tomu. Je naší povinností chránit lidský život a uplatňovat potřebná opatření a jsem zavázán panu komisaři za další, velmi osobité návrhy, které dnes předložil. Jsem zavázán těm, kdo uvedli, že musíme zvážit, zda naše opatření mají ve skutečnosti očekávané výsledky. Stojím pevně na straně těch, kdo prosazují podrobné přezkoumání toho, zda jsou zapotřebí nové instituce, nebo zda není možné, aby tyto úkoly velmi dobře plnily instituce již existující. Potírání terorismu je významným úkolem a tak tomu musí být i nadále. Mimochodem, v budoucnu, bude-li uplatňována rámcová dohoda, budeme …"@cs1
"Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Vi har oplevet dramatiske episoder i Madrid og London. Vi har oplevet, at angreb er mislykkedes, fordi kufferter er blevet opdaget eller slet ikke er blevet antændt f.eks. i Tyskland, og vi oplever igen i disse dage, at angreb har kunnet forhindres i tide takket være godt politiarbejde, som f.eks. i dag i Tyskland. Det understreger nu engang, at terrorisme er en reel og stor fare, og det er uden tvivl en af de centrale politiske opgaver - for os - at beskytte mennesker, at beskytte deres liv. Mange parlamentsmedlemmer har i dag sagt, at vi altid bevæger os på grænsen i forbindelse med den ene eller den anden foranstaltning og skal overveje, om borgerrettigheder og grundlæggende rettigheder i for høj grad er truet i den forbindelse. Jeg mener, at spørgsmålet er berettiget, og jeg mener også, at vi skal undersøge det seriøst, men vi må ikke strække denne undersøgelse over så lang tid, at vi ødelægger eventuelle og nødvendige foranstaltninger med alt for meget snak. Jeg mener, at vi har ansvaret, og det er det vigtigste, for at beskytte mennesker og deres liv. Det er vores højeste prioritet, og for så vidt forlanger jeg af den politiske ledelse, at vi reklamerer for nødvendige foranstaltninger og ikke ødelægger dem med alt for meget snak eller f.eks. af lutter kritik glemmer at vinde folk til disse nødvendige foranstaltninger, fordi der netop ikke er nogen alternativer hertil. Jeg har ikke nogen forståelse for de bidrag til diskussionen, som bringer USA's eller andre staters adfærd i en slags modregning her. Jeg forstår det ikke og kan ikke følge det. Det er vores pligt at beskytte menneskers liv og også at gennemføre nødvendige foranstaltninger, og jeg er taknemmelig over, at kommissæren igen i dag har stillet nogle konkrete forslag. Jeg er taknemmelig over for dem, der siger, at vi skal overveje, om foranstaltningerne rent faktisk udfylder deres funktion. Jeg er helt enig med dem, som er fortalere for, at vi omhyggeligt undersøger, om vi har har brug for nye institutioner, eller om ikke eksisterende institutioner bedst kan varetage disse opgaver. Bekæmpelse af terrorisme spiller og skal spille en afgørende rolle. Vi har i øvrigt fremover, når rammeaftalen gennemføres, ..."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, στη Μαδρίτη και στο Λονδίνο παρακολουθήσαμε τραγικά γεγονότα. Είδαμε να αποτυγχάνουν επιθέσεις επειδή, για παράδειγμα, ανακαλύφθηκαν ή δεν πυροδοτήθηκαν βαλίτσες, όπως συνέβη στη Γερμανία. Επιπλέον, τις τελευταίες ημέρες είδαμε και πάλι ότι χάρη στην καλή δουλειά της αστυνομίας κατέστη δυνατή η έγκαιρη αποτροπή επιθέσεων, όπως για παράδειγμα σήμερα στη Γερμανία. Αυτό καθιστά οπωσδήποτε σαφές ότι η τρομοκρατία είναι ένας μεγάλος, πραγματικός κίνδυνος και, αναμφισβήτητα, ένα από τα κύρια καθήκοντά μας ως πολιτικών είναι να προστατεύουμε τους ανθρώπους, να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή. Σήμερα ορισμένοι συνάδελφοι βουλευτές είπαν ότι κινούμαστε σε οριακά επίπεδα όσον αφορά κάποια από τα μέτρα και ότι πρέπει να εξετάσουμε αν έτσι διακυβεύονται υπερβολικά ορισμένα πολιτικά και θεμελιώδη δικαιώματα. Θεωρώ αυτό το ερώτημα δικαιολογημένο, και συμφωνώ ότι πρέπει πραγματικά να το εξετάσουμε σοβαρά, δεν πρέπει όμως η εξέταση αυτή να διαρκέσει τόσο πολύ ώστε να μην ληφθούν τελικά τα μέτρα που είναι εφικτά και αναγκαία. Αυτό που θεωρώ το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία των ανθρώπων και της ζωής τους. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητά μας, και ως εκ τούτου ζητώ από την πολιτική ηγεσία να ζητήσει τα απαραίτητα μέτρα αντί να εξαντλείται σε συζητήσεις ή, για παράδειγμα, να μην ξεχνάμε εν μέσω της κριτικής να πείσουμε τους ανθρώπους ότι τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία – επειδή δεν υπάρχει άλλη λύση από αυτά. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με τις παρεμβάσεις όπου επιχειρείται κάποια αντιστάθμιση συμπεριφορών των Αμερικανών ή άλλων κρατών. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Καθήκον μας είναι να προστατεύουμε τη ζωή των ανθρώπων και να εφαρμόζουμε τα απαραίτητα μέτρα, και είμαι ευγνώμων διότι σήμερα ο Επίτροπος υπέβαλε και πάλι πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Ευχαριστώ όσους είπαν ότι πρέπει να σταθμίσουμε εάν τα μέτρα εκπληρώνουν πραγματικά τον προορισμό τους. Συμφωνώ απόλυτα με εκείνους που θέλουν να εξετάσουμε με προσοχή αν χρειαζόμαστε νέους θεσμούς ή μήπως αυτοί που έχουμε μπορούν να φέρουν άριστα σε πέρας τα καθήκοντα αυτά. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας διαδραματίζει και πρέπει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Άλλωστε, στο μέλλον, εάν εφαρμοστεί η συνθήκη πλαίσιο, θα πρέπει...."@el10
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, we have seen tragic events in Madrid and London. We have seen attacks fail, for example because of the discovery or failed detonation of suitcases, as happened in Germany. Moreover, in recent days we have again seen efficient police work head off attacks in good time, such as today’s news also from Germany. This makes it clear, of course, that terrorism is a real and great danger, and it is without doubt one of our key tasks as politicians to protect people, to protect human life. Many of my fellow Members have argued today that one or other of the measures is borderline, and that we must consider whether it represents an excessive threat to civil and fundamental rights. I consider this a valid question, and agree that this must be examined in earnest, but this examination must not be drawn out for so long that potential measures that are necessary are debated to death. I believe that we bear responsibility to protect people and human life, and that is the most important thing. That is our top priority, and therefore I call on us as political leaders to advocate the necessary measures rather than discuss them to death or, for example, forget amid all the criticism to win people over to them – because there is no alternative to them. I have no time for those contributions to the debate that offset, as it were, any behaviour on the part of the United States or other countries in this regard. I do not understand this. It is our duty to protect human life and to implement the necessary measures, and I am obliged to the Commissioner for the further, very specific, proposals he has made today. I am obliged to those who have said that we must weigh up whether our measures actually do what they are supposed to do. I am firmly on the side of those who advocate a careful review of whether new institutions are necessary, or whether these tasks cannot also be done very well by existing institutions. The fight against terrorism plays a vital role, and this is the way it has to be. Incidentally, in future, if the framework agreement is implemented, we will have …"@en4
"Señora Presidenta, Comisario, Señorías, hemos sido testigos de los trágicos atentados de Madrid y Londres. Hemos sido testigos de atentados frustados de resultas, por ejemplo, del descubrimiento o de la detonación fallida de maletas bomba, como sucedió en Alemania. Además, en los últimos días hemos vuelto a ser testigos del eficaz trabajo policial a la hora de interceptar a tiempo ataques tal y como recogen las noticias de hoy de Alemania. Esto pone de manifiesto, por supuesto, que el terrorismo es un peligro real e importante y de que, sin duda, constituye una de nuestras tareas clave como políticos proteger a los ciudadanos, proteger las vidas humanas. Muchos de mis colegas diputados han argumentado hoy que alguna de las medidas resulta dudosa, así como que debemos considerar si representa una amenaza excesiva en contra de los derechos civiles y fundamentales. Creo que se trata de un argumento válido y estoy de acuerdo en que debe examinarse de forma concienzuda pero este examen no debe llevarse a cabo hasta que las medidas potenciales necesarias se debatan hasta la saciedad. Considero que tenemos la responsabilidad de proteger a los ciudadanos y la vida humana y que esto es lo más importante. Se trata de nuestra prioridad principal y, por tanto, pido a nuestros dirigentes políticos que defiendan las medidas necesarias en lugar de debatirlas hasta la saciedad o, por ejemplo, se olviden de todas las críticas para ganarse a los ciudadanos, porque para ellos no existe alternativa. No me queda tiempo para hablar de aquellas aportaciones al debate que compensan, por así decirlo, cualquier comportamiento de los Estados Unidos o de otros países a este respecto. No lo entiendo. Es nuestra obligación proteger la vida humana y aplicar las medidas necesarias y me siento obligado con el Comisario con respecto a las propuestas específicas que ha realizado hoy. Estoy obligado con aquellos que han declarado que debemos evaluar si nuestras medidas realmente hacen lo que deberían hacer. Me muestro totalmente a favor de los que defienden una revisión exhaustiva sobre la necesidad de las nuevas instituciones y de si estas tareas no podrían ser llevadas a cabo por las instituciones actuales. La lucha contra el terrorismo desempeña una función fundamental y así tiene que ser. Casualmente, en el futuro, si el acuerdo regulador se aplica, tendremos..."@es21
"Proua juhataja, volinik, daamid ja härrad, me oleme näinud traagilisi sündmusi Madridis ja Londonis. Me oleme näinud rünnakute ebaõnnestumist näiteks kohvrite avastamise või nende plahvatamise luhtumise tõttu, nagu juhtus Saksamaal. Pealegi oleme me viimastel päevadel taas näinud tõhusat politseitööd, mis jõuab rünnakutest õigel ajal ette, nagu tänastes uudistes samuti Saksamaal. See tõestab muidugi, et terrorism on reaalne ja suur oht, ning et kahtlemata on üks meie kui poliitikute peamisi ülesandeid kaitsta inimesi, kaitsta inimelu. Paljud minu kolleegidest on väitnud täna, et üks või teine meede on vaevalt vastuvõetav, ning et me peame kaaluma, kas see kujutab suurt ohtu kodaniku- ja põhiõigustele. Ma arvan, et see on põhjendatud küsimus, ja seda tuleks tõsiselt uurida, kuid seda uurimist ei tohi nii pikale venitada, et võimalikke meetmeid, mis on vajalikud, arutatakse surmani. Ma usun, et me kanname vastutust kaitsta inimesi ja inimelu, ning see on kõige tähtsam. See on meie suurim prioriteet ja seepärast kutsun ma meid kui poliitilisi juhte üles pigem kaitsma vajalikke meetmeid kui neid surmani arutama või näiteks unustama kogu kriitika seas neile inimeste toetust leida – sest neile puudub alternatiiv. Mul ei ole aega nende panuste jaoks arutellu, mis korvavad mis tahes käitumise Ameerika Ühendriikide või teiste riikide poolt selles suhtes. Ma ei mõista seda. Meie kohustus on kaitsta inimelu ja rakendada vajalikke meetmeid ning ma olen volinikule tänulik edasiste, väga konkreetsete ettepanekute eest, mis ta on täna teinud. Ma olen tänulik neile, kes on öelnud, et me peame kaaluma, kas meie meetmed teevad seda, mida nad eeldatavalt peaksid tegema. Ma olen kindlalt nende poolel, kes kaitsevad ettevaatlikku läbivaatamist, kas uued institutsioonid on vajalikud või kas neid ülesandeid ei saaks samahästi täita ka olemasolev institutsioon. Terrorismivastane võitlus mängib olulist rolli ja nii see peabki olema. Muide, tulevikus, kui raamleping on rakendatud, me ..."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, olemme saaneet kuulla Madridin ja Lontoon traagisista tapahtumista. Olemme nähneet iskujen epäonnistuvan esimerkiksi pommilaukkujen löydyttyä tai pommin jäädessä suutariksi, kuten Saksassa tapahtui. Viime päivinä olemme saaneet lisäksi nähdä, kuinka tehokkaalla poliisiyhteistyöllä iskuja on estetty ajoissa, kuten tämänpäiväiset uutiset niin ikään Saksasta kertovat. Tämä osoittaa toki selvästi, että terrorismi on todellinen ja huomattava uhka. Kansalaisten ja inhimillisen elämän suojelu onkin epäilemättä meidän poliitikkojen tärkeimpiä tehtäviä. Moni kollegani on väittänyt tänään, että jotkin toimet ovat olleet rajatapauksia ja että meidän on pohdittava, uhkaavatko ne liikaa kansalaisten perusoikeuksia. Kysymys on minusta oikeutettu, ja olen samaa mieltä siitä, että asia on tutkittava perusteellisesti, mutta sitä ei pidä venyttää niin pitkälle, että mahdolliset välttämättömät toimet raukeavat väittelyjen takia. Meillä on mielestäni vastuu kansalaisten ja ihmiselämän suojelemisesta, ja tämä on tärkein asia. Se on ensisijainen tehtävämme, joten kehotankin meitä poliittisten johtajien ominaisuudessa puoltamaan tarpeellisia toimia sen sijaan, että niistä väitellään loputtomasti tai että esimerkiksi unohtaisimme kaiken kritiikin keskellä suostutella kansalaisia hyväksymään ne vaihtoehtojen puuttuessa. Minulla ei ole ymmärrystä puheenvuoroille, joissa, kuten on tehty, arvostellaan Yhdysvaltojen tai muiden maiden toimia tältä osin. En ymmärrä tätä. Velvollisuutemme on suojella ihmiselämää ja toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet. Olen kiitollinen komission jäsenen tänään esittämistä hyvin erityisistä ehdotuksista. Olen kiitollinen niille, jotka ovat sanoneet, että meidän on arvioitava, saadaanko toimillamme aikaan juuri se, mihin ne on tarkoitettu. Kannatan vahvasti niitä, jotka haluavat tarkan arvion siitä, ovatko uudet elimet tarpeellisia vai voidaanko tehtävät suorittaa hyvin nykyisissä elimissä. Terrorismin vastaisella taistelulla on elintärkeä rooli, ja niin on oltavakin. Jos tulevaisuudessa kuitenkin sovelletaan puitesopimusta, meidän on…"@fi7
"Madame la Présidente, Chers collègues, nous venons d'assister à des événements tragiques à Londres et à Madrid. Nous avons vu des attaques échouer, par exemple grâce à la découverte ou l’explosion manquée de valises, tel qu'en Allemagne. En outre, ces derniers jours, nous avons de nouveau été témoins de l’efficacité du travail de la police, qui a contrecarré à temps des attaques, tel que rapportent les nouvelles d’aujourd'hui en Allemagne. C’est bien entendu la preuve que le terrorisme est un danger considérable et réel, et il ne fait aucun doute que la protection des personnes et de la vie humaine est une de nos responsabilités majeures en tant que politiques. Nombre de mes collègues ont soutenu aujourd'hui que certaines des mesures sont discutables, et que nous devons examiner si elles représentent une menace excessive pour les droits civils fondamentaux. Pour ma part, cette question est justifiée et je suis également d’avis qu'il faut l’examiner sérieusement. Cependant cet examen ne doit pas se poursuivre tant que des mesures potentielles nécessaires ne voient finalement jamais le jour. Je crois qu’il nous appartient de protéger la vie humaine, et que c'est ce qu'il y a de plus important. Il s'agit là de notre priorité. Je nous appelle ainsi, en notre qualité de dirigeants politiques, à plaider en faveur des mesures nécessaires plutôt que d'en discuter jusqu'à leur disparition ou par exemple d’oublier, au milieu de toutes les critiques, de gagner le public à leur cause – parce qu'il n'y a aucune autre alternative. Je n’ai pas de temps à perdre avec des contributions à ces débats qui critiquent, tel que ce fut le cas, l'attitude des États-Unis ou d'autres pays à cet égard. Cela dépasse mon entendement. Il est de notre devoir de protéger la vie humaine et de mettre en œuvre les mesures nécessaires, et je suis reconnaissant au commissaire pour les plus amples propositions, très spécifiques, qu'il a formulées aujourd'hui. Je suis redevable à ceux qui ont déclaré que nous devons évaluer si nos mesures sont effectivement efficaces. Je soutiens entièrement ceux qui préconisent un examen minutieux de la nécessité de mettre en place de nouvelles institutions ou de la possibilité de réaliser ces tâches par le biais des institutions déjà en place. La lutte contre le terrorisme joue un rôle vital, et c'est ainsi qu'il doit en être. D’ailleurs, à l’avenir, si l'accord-cadre est mis en œuvre, nous devrons..."@fr8,8
"Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Láttuk a tragikus madridi és londoni eseményeket. Láttunk támadásokat meghiúsulni például a felfedés vagy amiatt, hogy a bőröndök nem robbantak fel, amint az Németországban történt. Emellett az elmúlt napokban ismét azt tapasztaltuk, hogy hatékony rendőrségi munkával idejében hárították el a támadásokat, mint például a mai németországi hírek esetében. Ez természetesen egyértelművé teszi, hogy a terrorizmus valós és óriási veszély, és kétségtelen, hogy politikusként egyik legfontosabb feladatunk az emberek megvédése, az emberi élet megvédése. Sok képviselőtársam állította ma azt, hogy egyik-másik intézkedés a határvonalon mozog, és hogy mérlegelnünk kell, hogy az nem jelent-e túlzott fenyegetést a polgári és az alapvető jogokra. Ezt jogos kérdésnek tartom és egyetértek azzal, hogy ezt komolyan kell megvizsgálni, de e vizsgálat nem tarthat olyan hosszú ideig, hogy az esetleges szükséges intézkedéseket a végtelenségig tárgyaljuk. Szerintem felelősek vagyunk az emberek és az emberi élet védelméért, és ez a legfontosabb. Ez az elsődleges prioritásunk és ezért politikai vezetőkként felszólítom magunkat arra, hogy támogassuk a szükséges intézkedéseket, ahelyett, hogy a végtelenségig tárgyalnánk őket, vagy például hogy az összes bírálat között elfeledkezzünk arról, hogy megnyerjük ezen intézkedések számára az embereket – mert ezen intézkedéseknek nincs alternatívája. Nincs időm azokra a hozzászólásokra, amelyek úgy, ahogy van elutasítják az Egyesült Államok vagy bármely más ország e tekintetben tanúsított magatartását. Én ezt nem értem. A mi kötelességünk az emberi élet megvédése és a szükséges intézkedések végrehajtása, és a biztos úr lekötelezett azokkal a további, igen konkrét javaslatokkal, amelyeket ma tett. Lekötelezettje vagyok azoknak, akik azt mondták, hogy mérlegelnünk kell azt, hogy intézkedéseink tényleg azt váltják-e ki, amit kell. Határozottan azok oldalán állok, akik új intézmények szükségességének vagy annak a gondos felülvizsgálatát javasolják, hogy e feladatokat nem végezhetik-e el éppúgy a már meglévő intézmények. A terrorizmus elleni küzdelem létfontosságú szerepet játszik, és ennek így is kell lennie. Véletlenül a jövőben, ha a keretmegállapodást végrehajtják, lesz majd …"@hu11
"Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, abbiamo assistito ad avvenimenti tragici, a Londra come a Madrid. Abbiamo visto il fallimento di attentati perché, ad esempio sono state scoperte o non sono esplose delle valigie, come è accaduto in Germania. Inoltre, in tempi più recenti abbiamo visto come il lavoro efficiente della polizia abbia sventato in tempo degli attacchi terroristici, come confermano le notizie provenienti oggi dalla Germania. Ovviamente questo dimostra che il terrorismo è una grande minaccia reale, ed è senza dubbio uno dei compiti principali della politica di proteggere i cittadini, di proteggere la vita umana. Molti dei miei colleghi hanno affermato oggi che l’una o l’altra misura sono al limite, e che dobbiamo valutare se rappresentano un’eccessiva minaccia per i diritti civili e fondamentali. Ritengo che si tratti di un argomento valido, e concordo sul fatto che vada esaminato seriamente, ma tale valutazione non deve essere protratta all’infinito, di modo che la discussione sulle misure potenziali da adottare si areni. Ritengo che abbiamo la responsabilità di proteggere i cittadini e la vita umana, e ciò è la cosa più importante. E’ la nostra priorità numero uno, e pertanto mi rivolgo a tutti noi in quanto politici affinché sosteniamo le necessarie misure senza discuterne all’infinito o dimenticare, ad esempio, e nonostante tutte le critiche, di convincere i cittadini della loro utilità, solo per il fatto che non vi sono alternative. Non comprendo gli interventi che sembrano giustificare ogni comportamento degli Stati Uniti o di altri paesi a questo riguardo. Non lo capisco. E’ nostro dovere proteggere la vita umana e attuare le necessarie misure, e sono grato al Commissario per le ulteriori proposte, molto specifiche, da lui presentate oggi. Sono grato a quanti hanno affermato che dobbiamo valutare se le nostre misure ottengono risultati. Mi unisco con convinzione a quanti sostengono che si debba riesaminare la necessità di nuove istituzioni, oppure se tali compiti possano essere svolti bene anche dalle istituzioni già esistenti. La lotta al terrorismo riveste un ruolo molto importante, ed è così che deve essere. Nel futuro, se l’accordo quadro verrà attuato, avremo …"@it12
"Ponia Pirmininke, Komisare, ponios ir ponai, mes matėme tragiškus įvykius Madride ir Londone. Matėme ir nepavykusių išpuolių, kadangi, pavyzdžiui, susekus pasirengimą ar nesuveikus detonatoriui, kaip atsitiko Vokietijoje. Be to, pastarosiomis dienomis matėme, kaip efektyvus policijos darbas laiku sustabdė išpuolius, kaip tai liudija šios dienos naujienos vėlgi iš Vokietijos. Iš to aišku, kad terorizmas yra realus ir didelis pavojus ir kad neabejotinai viena iš mūsų, kaip politikų, pagrindinių užduočių yra apsaugoti žmones, apsaugoti žmogaus gyvybę. Daugelis kolegų Parlamento narių šiandien teigė, kad viena ar kita priemonė yra ribinė ir kad mes turėtume apsvarstyti, ar ji nekelia pernelyg didelio pavojaus pilietinėms ir pagrindinėms teisėms. Aš manau, kad tai teisėtas klausimas ir sutinku, jog reikia nuodugniai ištirti, bet šis tyrimas neturėtų tęstis taip ilgai, kad potencialiai reikalingos priemonės diskusijomis būtų numarintos. Aš manau, kad mes privalome apsaugoti žmones ir žmogaus gyvybę – ir tai pats svarbiausias dalykas. Tai mūsų didžiausias prioritetas ir dėl to aš raginu, kad mes, kaip politiniai lyderiai, gintume reikalingas priemones, o ne bandytume diskusijomis jas numarinti ar, pavyzdžiui, paskendę kritikos sraute, pamirštume įtikinti žmones jų reikalingumu – nes joms alternatyvos nėra. Neturiu laiko diskusijoms, kurios menkina, kaip yra buvę, bet kurį Jungtinių Amerikos Valstijų ar kitų šalių elgesį šiuo atžvilgiu. Nesuprantu šito. Apsaugoti žmogaus gyvybę ir taikyti reikiamas priemones yra mūsų pareiga ir aš esu dėkingas Komisarui už naujus, labai konkrečius pasiūlymus, kuriuos jis šiandieną pateikė. Aš dėkingas tiems, kas sakė, kad mes privalome apsvarstyti, ar mūsų priemonės iš tikro padaro tai, ką turėtų padaryti. Aš tvirtai palaikau tuos, kas pasisako už kruopščią analizę, ar naujos institucijos yra reikalingos, o gal šias užduotis labai gerai gali atlikti esamos institucijos. Kova su terorizmu yra gyvybiškai svarbi, toks jos vaidmuo ir turi būti. Tarp kitko, ateityje, jeigu bus įgyvendintas pamatinis susitarimas, mes turėsime …"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisār, dāmas un kungi, mēs esam pieredzējuši traģiskus notikumus Madridē un Londonā. Mēs esam redzējuši, ka uzbrukumi neizdodas, piemēram, tāpēc, ka tos atklāja, vai tāpēc, ka ceļa somas nedetonēja, kā tas notika Vācijā. Turklāt šajās dienās mēs atkal esam redzējuši, kā prasmīgs policijas darbs novērš uzbrukumus savlaicīgi, kā tas bija šodienas ziņās arī no Vācijas. Tas skaidri rāda, protams, ka terorisms ir reālas un lielas briesmas un ka tas bez šaubām ir viens no mūsu kā politiķu galvenajiem uzdevumiem aizsargāt cilvēkus, aizsargāt cilvēku dzīvības. Daudzi mani kolēģi deputāti ir šodien pierādījuši, ka viens vai otrs no pasākumiem ir uz robežas un ka mums ir jāapsver, vai tas nav pārmērīgs drauds pilsoņu un pamattiesībām. Es uzskatu, to par būtisku jautājumu un piekrītu, ka tas nopietni jāpārbauda, bet šo pārbaudi nedrīkst izstiept tik ilgi, ka potenciālie pasākumi, kas ir nepieciešami, tiek apspriesti līdz nāvei. Es uzskatu, ka uz mums gulstas atbildība par cilvēku un cilvēku dzīvības aizsardzību un ka tā ir vissvarīgākā lieta. Tā ir mūsu galvenā prioritāte, un tāpēc es aicinu mūs kā politiskos vadītājus iestāties par nepieciešamiem pasākumiem, nevis diskutēt par tiem līdz bezgalībai vai, piemēram, kritizējot aizmirst domāt par cilvēkiem, jo viņiem nav alternatīvas. Man nav laika tiem debašu dalībniekiem, kas izceļ, tā sakot, katru rīcību no Amerikas Savienoto Valstu puses vai citām valstīm šajā sakarā. Es to nesaprotu. Mūsu pienākums ir aizstāvēt cilvēku dzīvību un īstenot nepieciešamos pasākumus, un es esmu pateicīgs komisāram par turpmākiem ļoti īpašiem priekšlikumiem, ko viņš šodien deva. Es esmu pateicīgs tiem, kas ir teikuši, ka mums ir jāapsver, vai mūsu pasākumi īstenībā panāk to, kas tiem bija jāpanāk. Es stingri nostājos to pusē, kas iestājas par rūpīgu pārskatu, vai jaunas iestādes mums ir vajadzīgas, jeb vai šos uzdevumus nevar ļoti labi veikt jau esošās iestādes. Cīņai pret terorismu ir dzīvībai svarīga nozīme, un tā tam arī jābūt. Starp citu, turpmāk, ja pamatlīgums tiks īstenots, mums būs... ("@lv13
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben dramatische Vorfälle erlebt in Madrid und London. Wir haben erlebt, dass Anschläge misslungen sind, weil z. B. in Deutschland Koffer entdeckt oder nicht gezündet wurden, und wir haben in diesen Tagen wieder erlebt, dass durch gute Polizeiarbeit Anschläge frühzeitig verhindert werden konnten, wie etwa heute in Deutschland. Das macht nun einmal deutlich, dass Terrorismus eine reale, große Gefahr ist, und es ist ohne Zweifel eine der zentralen Aufgaben der Politik — von uns —, die Menschen zu schützen, ihr Leben zu schützen. Manche Kollegen haben heute vorgetragen, dass wir uns bei der einen oder anderen Maßnahme auch immer an der Grenze bewegen und überlegen müssen, ob dadurch Bürgerrechte, Grundrechte in einem zu starken Maße gefährdet sind. Ich finde die Frage berechtigt, und ich glaube, wir müssen das auch ernsthaft prüfen, aber wir dürfen diese Prüfung nicht über so lange Zeit hinstrecken, dass wir mögliche und notwendige Maßnahmen zerreden. Ich glaube, wir haben die Verantwortung, und das ist das Wichtigste, Menschen und deren Leben zu schützen. Das ist die oberste Priorität, und insofern verlange ich von der politischen Führung, dass wir für notwendige Maßnahmen werben und sie nicht zerreden oder etwa vor lauter Kritik vergessen, die Menschen für diese notwendigen Maßnahmen zu gewinnen, weil es dazu eben keine Alternative gibt. Ich habe kein Verständnis für Diskussionsbeiträge, die hier irgendwelches Verhalten der Amerikaner oder anderer Staaten in eine Art Gegenrechnung bringen. Ich verstehe das nicht und kann das nicht nachvollziehen. Unsere Pflicht ist es, das Leben von Menschen zu schützen und notwendige Maßnahmen auch durchzuführen, und ich bin dankbar, dass der Kommissar auch heute wieder einige ganz konkrete Vorschläge gemacht hat. Ich bin dankbar für diejenigen, die sagen, wir müssen abwägen, ob die Maßnahmen ihre Funktion tatsächlich erfüllen. Ich bin ganz auf der Seite derjenigen, die dafür sind, sorgfältig zu überprüfen, ob wir notwendige neue Institutionen brauchen, oder ob vorhandene Institutionen diese Aufgaben nicht auch bestens wahrnehmen können. Terrorismusbekämpfung spielt und muss eine entscheidende Rolle spielen. Wir haben übrigens in Zukunft, wenn der Rahmenvertrag umgesetzt wird ...."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, we hebben de vreselijke aanslagen in Madrid en Londen meegemaakt. We weten dat er aanslagen mislukt zijn omdat, zoals in Duitsland, koffers werden ontdekt of niet tot ontploffing werden gebracht. Dezer dagen zijn we er getuige van dat door goed politiewerk aanslagen vroegtijdig konden worden verijdeld, zoals vandaag in Duitsland. Dat illustreert nog eens dat terrorisme een reële en grote bedreiging is. Het is ontegenzeggelijk een van de belangrijkste taken van de politiek, dus van ons, om het leven van de mensen te beschermen. Verschillende afgevaardigden hebben vandaag betoogd dat we ons met bepaalde maatregelen op een hellend vlak begeven en ons moeten afvragen of daardoor burgerrechten en grondrechten te veel onder druk komen te staan. Die vraag is naar mijn mening gerechtvaardigd en ik vind dat we dat ook serieus moeten toetsen. Die toetsing mag echter niet zo veel tijd in beslag nemen dat we mogelijke en noodzakelijke maatregelen stukpraten. Uiteindelijk is het onze verantwoordelijkheid, en dat is het belangrijkste, om het leven van de mensen te beschermen. Dat verdient de hoogste prioriteit. Daarom vind ik dat wij als politiek verantwoordelijken een lans moeten breken voor maatregelen die nodig zijn. We moeten ze niet stukpraten of door alle kritiek vergeten om de mensen voor die noodzakelijke maatregelen te winnen. Er is nu eenmaal geen alternatief. Ik heb geen begrip voor bijdragen in dit debat waarin als reactie op een bepaald gedrag van de Amerikanen of van andere landen een soort tegenrekening wordt gepresenteerd. Ik begrijp dat niet en kan dat ook niet volgen. Het is onze plicht om het leven van mensen te beschermen en de daarvoor noodzakelijke maatregelen ook door te voeren. Ik ben blij dat de commissaris ook vandaag weer enkele uiterst concrete voorstellen heeft gedaan. Ik ben ook degenen erkentelijk die zeggen dat we moeten nagaan of de maatregelen inderdaad aan hun doel beantwoorden. Ik sta volledig aan de kant van degenen die ervoor pleiten om zorgvuldig te onderzoeken of we per se nieuwe instellingen nodig hebben of dat die taken niet ook prima door bestaande instellingen kunnen worden verricht. Terrorismebestrijding is cruciaal en moet een cruciale rol spelen. We hebben overigens in de toekomst, wanneer het kaderbesluit wordt omgezet ...."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! Byliśmy świadkami tragicznych wydarzeń w Madrycie i Londynie. Widzieliśmy niedoszłe do skutku ataki, z powodu ich wykrycia czy nieudanej detonacji materiałów wybuchowych, jak miało to miejsce w Niemczech. Poza tym w ostatnich dniach znów widzieliśmy efektywną pracę policji, jak i dzisiejsze dobre wieści również z Niemiec. To oczywiście pokazuje nam, że terroryzm jest rzeczywistym i ogromnym zagrożeniem i bez wątpienia jednym z naszych kluczowych zadań, jako polityków, jest ochrona ludzi, ochrona życia ludzkiego. Wielu z moich kolegów posłów powiedziało dziś, że takie czy inne środki są na granicy moralności i że należy rozważyć, czy nie stanowią zbyt dużego zagrożenia dla praw obywatelskich i praw podstawowych. Uważam, że jest to zasadne pytanie i zgadzam się, iż powinno zostać rzetelnie zbadane, jednak badanie to nie może być przeciągane w nieskończoność. Wierzę, iż ciąży na nas odpowiedzialność ochrony ludzi i życia ludzkiego i że jest to najważniejsza sprawa. Jest to nasz priorytet i w związku z tym wzywam nas jako liderów politycznych do forsowania niezbędnych środków, a nie tylko mówienia o nich do znudzenia czy na przykład zostawienia na boku krytyki, aby przeważyła kwestia ludzi. Nie mam czasu na komentarz dotyczący zachowania Stanów Zjednoczonych czy innych państw w tej kwestii. Jest to dla mnie niezrozumiałe. Naszym obowiązkiem jest ochrona życia ludzkiego i przedsięwzięcie odpowiednich środków i czuję się zobowiązany wobec komisarza w kwestii dalszych, bardziej szczegółowych propozycji, które dziś przedstawił. Czuję się zobowiązany wobec tych, którzy powiedzieli, iż należy zbadać, czy środki, które podejmujemy, mają rzeczywiście takie skutki, jakie im przypisujemy. Zdecydowanie opowiadam się po stronie tych, którzy wzywają do dokładnego przeglądu użyteczności nowych instytucji i zbadania, czy zadania te nie mogą być bardzo dobrze wykonywane przez już istniejące. Walka z terroryzmem odgrywa niezwykle ważną rolę i tak właśnie powinno być. Nawiasem mówiąc, w przyszłości, jeśli ramowe porozumienie zostanie wcielone w życie, będziemy mieli…"@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, assistimos a acontecimentos trágicos em Madrid e Londres. Vimos que houve atentados que fracassaram, por exemplo, porque as malas de viagem que transportavam detonadores foram descobertas ou os detonadores não funcionaram, como aconteceu na Alemanha. Além disso, nos últimos dias, voltámos a ver forças policiais eficientes fazerem abortar a tempo atentados, como no-lo dizem as notícias que hoje nos chegaram também da Alemanha. Estes factos deixam claro, sem dúvida, que o terrorismo é um perigo real e de grandes dimensões, e uma das nossas missões fundamentais, enquanto políticos, é, sem dúvida, proteger as pessoas, proteger a vida humana. Muitos dos deputados meus colegas argumentaram hoje que uma ou outra das medidas em apreço se situa no limite do que é ou não é admissível e que temos de ponderar se essa medida representa uma ameaça excessiva aos direitos civis e fundamentais. Considero que esta é uma questão válida e concordo que tem de ser seriamente analisada, mas essa análise não pode prolongar-se por tanto tempo que fiquemos a debater as medidas potenciais necessárias até à exaustão. Considero que temos a responsabilidade de proteger as pessoas e a vida humana, e que isso é o mais importante. É a nossa principal prioridade, e por isso insto todos nós, dirigentes políticos, a que defendamos as medidas necessárias em vez de as discutirmos indefinidamente, ou, por exemplo, de nos esquecermos, no meio de todas as críticas, de envidar esforços para conseguir que as pessoas as aceitem - porque elas não têm alternativa. Não tenho tempo a perder com intervenções apresentadas no âmbito deste debate que pretendem contrabalançar, por assim dizer, qualquer comportamento dos Estados Unidos ou de outros países a este respeito. Não compreendo essa atitude. É nosso dever proteger a vida humana e aplicar as medidas necessárias, e agradeço ao Senhor Comissário as novas propostas, muito específicas, que hoje apresentou. Agradeço aos que aqui afirmaram que temos de ponderar se as nossas medidas fazem, na realidade, aquilo que em princípio se conta que façam. Estou firmemente ao lado dos que defendem que se proceda a uma cuidada análise da verdadeira necessidade de novas instituições, ou se veja se as tarefas que temos de levar à prática também não podem ser perfeitamente desempenhadas por instituições já existentes. A luta contra o terrorismo desempenha um papel vital, e não pode deixar de desempenhar. A propósito, no futuro, se o acordo-quadro for aplicado, teremos ..."@pt17
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben dramatische Vorfälle erlebt in Madrid und London. Wir haben erlebt, dass Anschläge misslungen sind, weil z. B. in Deutschland Koffer entdeckt oder nicht gezündet wurden, und wir haben in diesen Tagen wieder erlebt, dass durch gute Polizeiarbeit Anschläge frühzeitig verhindert werden konnten, wie etwa heute in Deutschland. Das macht nun einmal deutlich, dass Terrorismus eine reale, große Gefahr ist, und es ist ohne Zweifel eine der zentralen Aufgaben der Politik — von uns —, die Menschen zu schützen, ihr Leben zu schützen. Manche Kollegen haben heute vorgetragen, dass wir uns bei der einen oder anderen Maßnahme auch immer an der Grenze bewegen und überlegen müssen, ob dadurch Bürgerrechte, Grundrechte in einem zu starken Maße gefährdet sind. Ich finde die Frage berechtigt, und ich glaube, wir müssen das auch ernsthaft prüfen, aber wir dürfen diese Prüfung nicht über so lange Zeit hinstrecken, dass wir mögliche und notwendige Maßnahmen zerreden. Ich glaube, wir haben die Verantwortung, und das ist das Wichtigste, Menschen und deren Leben zu schützen. Das ist die oberste Priorität, und insofern verlange ich von der politischen Führung, dass wir für notwendige Maßnahmen werben und sie nicht zerreden oder etwa vor lauter Kritik vergessen, die Menschen für diese notwendigen Maßnahmen zu gewinnen, weil es dazu eben keine Alternative gibt. Ich habe kein Verständnis für Diskussionsbeiträge, die hier irgendwelches Verhalten der Amerikaner oder anderer Staaten in eine Art Gegenrechnung bringen. Ich verstehe das nicht und kann das nicht nachvollziehen. Unsere Pflicht ist es, das Leben von Menschen zu schützen und notwendige Maßnahmen auch durchzuführen, und ich bin dankbar, dass der Kommissar auch heute wieder einige ganz konkrete Vorschläge gemacht hat. Ich bin dankbar für diejenigen, die sagen, wir müssen abwägen, ob die Maßnahmen ihre Funktion tatsächlich erfüllen. Ich bin ganz auf der Seite derjenigen, die dafür sind, sorgfältig zu überprüfen, ob wir notwendige neue Institutionen brauchen, oder ob vorhandene Institutionen diese Aufgaben nicht auch bestens wahrnehmen können. Terrorismusbekämpfung spielt und muss eine entscheidende Rolle spielen. Wir haben übrigens in Zukunft, wenn der Rahmenvertrag umgesetzt wird ...."@ro18
"Pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, boli sme svedkami tragických udalostí v Madride a Londýne. Boli sme svedkami toho, keď útoky nevyšli napríklad vďaka odhaleniu nevybuchnutých výbušných systémov v kufríkoch ako napríklad v Nemecku. Okrem toho sme v uplynulých dňoch boli opäť svedkami toho, ako účinná práca polície predbehla načasovanie útočníkov, ako v dnešných správach opäť z Nemecka. Je zrejmé, samozrejme, že terorizmus je skutočnou a veľkou hrozbou a je bezpochyby jednou z našich kľúčových úloh ako politikov ochraňovať ľudí, chrániť ľudský život. Mnoho z mojich kolegov poslancov dnes povedalo, že to alebo ono opatrenie je sporné a že musíme zvážiť, či predstavuje neprimerané ohrozenie občianskych a základných práv. Považujem to za oprávnenú otázku a súhlasím s tým, že táto záležitosť musí byť seriózne preskúmaná, avšak toto preskúmanie nemôže trvať tak dlho, aby sa nekonečne dlho diskutovalo o potenciálnych opatreniach, ktoré sú potrebné. Domnievam sa, že nesieme zodpovednosť za ochranu ľudí a ľudského života a že je to tým najdôležitejším poslaním. Je to našou najväčšou prioritou, a preto nás ako vedúcich politických predstaviteľov, vyzývam, aby sme presadzovali nevyhnutné opatrenia namiesto toho, aby sme o nich len donekonečna diskutovali alebo napríklad, aby sme zabudli v rámci všetkej kritiky na to, že musíme o ich správnosti presvedčiť občanov, pretože iná alternatíva neexistuje. Nerozumiem tým diskusným príspevkom, ktoré stavajú do opozície akékoľvek správanie Spojených štátov alebo iných krajín v tomto ohľade. Nerozumiem tomu. Je našou povinnosťou chrániť ľudský život a realizovať potrebné opatrenia a som zaviazaný pánovi komisárovi za ďalšie, veľmi špecifické návrhy, ktoré dnes predložil. Som zaviazaný tým, ktorí povedali, že musíme zvážiť, či naše opatrenia majú v skutočnosti očakávané výsledky. Som pevne na strane tých, ktorí presadzujú podrobné preskúmanie skutočnosti, či sú potrebné nové inštitúcie, alebo či nie je možné, aby tieto úlohy veľmi dobre vykonávali existujúce inštitúcie. Boj proti terorizmu zohráva významnú úlohu a tak to musí byť. Mimochodom v budúcnosti, ak sa bude realizovať rámcová dohoda, budeme …"@sk19
"Gospa predsednica, gospod komisar, gospe in gospodje, bili smo priče tragičnim dogodkom v Madridu in Londonu. Videli smo neuspešne napade, na primer zaradi razkritja ali neuspešne eksplozije kovčkov, kot se je zgodilo v Nemčiji. Razen tega smo v zadnjih dnevih ponovno videli učinkovito delo policije, ki je pravočasno zaustavila napade, kot v primeru današnjih novic iz Nemčije. Zato je seveda očitno, da je terorizem dejanska in velika nevarnost, pri čemer je nedvomno ena od naših ključnih nalog, da kot politiki zaščitimo ljudi in človeška življenja. Veliko kolegov poslancev je danes razpravljalo o tem, da je eden ali drug ukrep skrajna meja, in da moramo preučiti, ali pomeni pretirano grožnjo za državljanske in temeljne pravice. Menim, da je to tehtno vprašanje, in se strinjam, da je treba to resno preučiti, vendar to ne sme potekati tako dolgo, da se o možnih ukrepih, ki so nujni, razpravlja v nedogled. Verjamem, da imamo odgovornost za zaščito ljudi in človeškega življenja, kar je najpomembnejše. To je naša prednostna naloga in zato pozivam vse nas, da kot politični voditelji zagovarjamo nujne ukrepe in ne razpravljamo o njih v neskončnost ali medtem pozabimo na vse kritike, da bi o tem prepričali ljudi, ker je to zanje edina možnost. Za take prispevke k razpravi, ki nekako nadomeščajo vsako ravnanje v Združenih državah ali drugih državah v zvezi s tem, nimam časa. Tega ne razumem. Naša dolžnost je zaščititi ljudi in izvajati nujne ukrepe, pri čemer sem hvaležen komisarju za dodatne, posebne predloge, ki jih je danes pripravil. Hvaležen sem tistim, ki so dejali, da moramo pretehtati, ali naši ukrepi dejansko dosegajo svoj namen. Močno se strinjam s tistimi, ki zagovarjajo previden pregled, ali so nove institucije nujne in ali ni mogoče teh nalog prav tako uspešno opraviti s sedanjimi institucijami. Boj proti terorizmu ima bistveno vlogo in to mora biti tako. Sicer bomo v prihodnosti, če se okvirni sporazum izvede, imeli …"@sl20
"Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Vi har sett tragiska händelser i Madrid och London. Vi har sett attacker misslyckas, t.ex. därför att resväskor upptäckts eller inte detonerat, som i Tyskland. Dessutom har vi de senaste dagarna återigen sett hur effektivt polisarbete kan leda till att attacker kan avvärjas i god tid som vi hörde i nyheterna i dag, också från Tyskland. Det står därför givetvis klart att terrorism är ett påtagligt och stort hot, och en av våra huvuduppgifter som politiker är definitivt att skydda folket, att skydda människors liv. Många av mina kolleger i parlamentet har i dag hävdat att någon eller några av åtgärderna ligger på gränsen och att vi måste överväga om de utgör ett alltför stort hot mot de medborgerliga och grundläggande rättigheterna. Jag anser att frågan är befogad och håller med om att detta måste undersökas noggrant, men granskningen får inte ta så lång tid att potentiella åtgärder som är nödvändiga debatteras till döds. Jag menar att det är vårt ansvar att skydda folket och människors liv, och det är det viktigaste. Det är det vi prioriterar högst, och jag vill därför uppmana oss som politiska ledare att förorda de nödvändiga åtgärderna i stället för att diskutera dem till döds eller kritisera dem så mycket att vi glömmer att vi måste få folket att godta dem – för det finns inga andra alternativ. Jag har ingen förståelse för de debattinlägg som går ut på att ställa motkrav på Förenta staterna eller andra länder i det här avseendet. Jag förstår det inte. Det är vår skyldighet att skydda människoliv och genomföra nödvändiga åtgärder, och jag vill tacka kommissionsledamoten för de ytterligare, mycket specifika förslag han har lagt fram i dag. Jag vill tacka dem som sagt att vi måste bedöma om våra åtgärder verkligen fungerar på avsett vis. Jag ställer mig definitivt på samma sida som dem som förespråkar en noggrann undersökning av huruvida nya institutioner behövs, eller om dessa uppgifter lika gärna kan fullgöras av befintliga institutioner. Kampen mot terrorismen spelar en avgörande roll, och så måste det vara. För övrigt måste vi i framtiden, om ramavtalet genomförs …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph