Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-06-06-Speech-3-099"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Ako nás informoval pán Solana a pani komisárka Ferrero-Waldner, situácia na Blízkom východe je skutočne kritická. Je kritická v Libanone, je aj naďalej kritická v palestínsko-izraelských vzťahoch. Samotný obsah slova „kritický“ je však dramatický najmä preto, že ide o stav hospodárskeho, ekonomického a sociálneho úpadku, ktorý je sprevádzaný teroristickými útokmi a aktivitami, únosmi či smrťou civilistov. Narastajúci odpor a útoky voči štátu Izrael a jeho občanom vyvolávajú strach a obavy, ktoré vyúsťujú aj do opatrení, ktoré sú z nášho pohľadu nepochopiteľné. Regióny sú v ťažkej situácii, konflikt sa prehlbuje, prímerie sa nedodržiava. Aj minulotýždňové stretnutie kvarteta konštatovalo, že aktívna úloha našej pomoci v mierovom procese je nevyhnutná. Miera sklamania na oboch stranách, či už v Palestíne alebo v Izraeli, je však rovnako vysoká ako naša snaha pomôcť mierovému procesu. Bude preto nevyhnutné zvýšiť a zdynamizovať naše diplomatické úsilie - a chcem zdôrazniť, že vyvážene. Naše aktivity by nemali vyvolávať dojem, že stojíme len na jednej strane. Je našou povinnosťou žiadať Izrael o uvoľnenie finančných prostriedkov, ale rovnako je našou povinnosťou zabezpečiť, aby tieto prostriedky boli skutočne investované do oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja. Zároveň je našou povinnosťou rovnakou mierou garantovať občanom štátu Izrael elementárnu ochranu ich životov a elementárnu ochranu ich štátu."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Beňová (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Ako nás informoval pán Solana a pani komisárka Ferrero-Waldner, situácia na Blízkom východe je skutočne kritická. Je kritická v Libanone, je aj naďalej kritická v palestínsko-izraelských vzťahoch. Samotný obsah slova „kritický“ je však dramatický najmä preto, že ide o stav hospodárskeho, ekonomického a sociálneho úpadku, ktorý je sprevádzaný teroristickými útokmi a aktivitami, únosmi či smrťou civilistov. Narastajúci odpor a útoky voči štátu Izrael a jeho občanom vyvolávajú strach a obavy, ktoré vyúsťujú aj do opatrení, ktoré sú z nášho pohľadu nepochopiteľné. Regióny sú v ťažkej situácii, konflikt sa prehlbuje, prímerie sa nedodržiava. Aj minulotýždňové stretnutie kvarteta konštatovalo, že aktívna úloha našej pomoci v mierovom procese je nevyhnutná. Miera sklamania na oboch stranách, či už v Palestíne alebo v Izraeli, je však rovnako vysoká ako naša snaha pomôcť mierovému procesu. Bude preto nevyhnutné zvýšiť a zdynamizovať naše diplomatické úsilie - a chcem zdôrazniť, že vyvážene. Naše aktivity by nemali vyvolávať dojem, že stojíme len na jednej strane. Je našou povinnosťou žiadať Izrael o uvoľnenie finančných prostriedkov, ale rovnako je našou povinnosťou zabezpečiť, aby tieto prostriedky boli skutočne investované do oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja. Zároveň je našou povinnosťou rovnakou mierou garantovať občanom štátu Izrael elementárnu ochranu ich životov a elementárnu ochranu ich štátu."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Beňová (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Ako nás informoval pán Solana a pani komisárka Ferrero-Waldner, situácia na Blízkom východe je skutočne kritická. Je kritická v Libanone, je aj naďalej kritická v palestínsko-izraelských vzťahoch. Samotný obsah slova „kritický“ je však dramatický najmä preto, že ide o stav hospodárskeho, ekonomického a sociálneho úpadku, ktorý je sprevádzaný teroristickými útokmi a aktivitami, únosmi či smrťou civilistov. Narastajúci odpor a útoky voči štátu Izrael a jeho občanom vyvolávajú strach a obavy, ktoré vyúsťujú aj do opatrení, ktoré sú z nášho pohľadu nepochopiteľné. Regióny sú v ťažkej situácii, konflikt sa prehlbuje, prímerie sa nedodržiava. Aj minulotýždňové stretnutie kvarteta konštatovalo, že aktívna úloha našej pomoci v mierovom procese je nevyhnutná. Miera sklamania na oboch stranách, či už v Palestíne alebo v Izraeli, je však rovnako vysoká ako naša snaha pomôcť mierovému procesu. Bude preto nevyhnutné zvýšiť a zdynamizovať naše diplomatické úsilie - a chcem zdôrazniť, že vyvážene. Naše aktivity by nemali vyvolávať dojem, že stojíme len na jednej strane. Je našou povinnosťou žiadať Izrael o uvoľnenie finančných prostriedkov, ale rovnako je našou povinnosťou zabezpečiť, aby tieto prostriedky boli skutočne investované do oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja. Zároveň je našou povinnosťou rovnakou mierou garantovať občanom štátu Izrael elementárnu ochranu ich životov a elementárnu ochranu ich štátu."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Beňová (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Ako nás informoval pán Solana a pani komisárka Ferrero-Waldner, situácia na Blízkom východe je skutočne kritická. Je kritická v Libanone, je aj naďalej kritická v palestínsko-izraelských vzťahoch. Samotný obsah slova „kritický“ je však dramatický najmä preto, že ide o stav hospodárskeho, ekonomického a sociálneho úpadku, ktorý je sprevádzaný teroristickými útokmi a aktivitami, únosmi či smrťou civilistov. Narastajúci odpor a útoky voči štátu Izrael a jeho občanom vyvolávajú strach a obavy, ktoré vyúsťujú aj do opatrení, ktoré sú z nášho pohľadu nepochopiteľné. Regióny sú v ťažkej situácii, konflikt sa prehlbuje, prímerie sa nedodržiava. Aj minulotýždňové stretnutie kvarteta konštatovalo, že aktívna úloha našej pomoci v mierovom procese je nevyhnutná. Miera sklamania na oboch stranách, či už v Palestíne alebo v Izraeli, je však rovnako vysoká ako naša snaha pomôcť mierovému procesu. Bude preto nevyhnutné zvýšiť a zdynamizovať naše diplomatické úsilie - a chcem zdôrazniť, že vyvážene. Naše aktivity by nemali vyvolávať dojem, že stojíme len na jednej strane. Je našou povinnosťou žiadať Izrael o uvoľnenie finančných prostriedkov, ale rovnako je našou povinnosťou zabezpečiť, aby tieto prostriedky boli skutočne investované do oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja. Zároveň je našou povinnosťou rovnakou mierou garantovať občanom štátu Izrael elementárnu ochranu ich životov a elementárnu ochranu ich štátu."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Beňová (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Ako nás informoval pán Solana a pani komisárka Ferrero-Waldner, situácia na Blízkom východe je skutočne kritická. Je kritická v Libanone, je aj naďalej kritická v palestínsko-izraelských vzťahoch. Samotný obsah slova „kritický“ je však dramatický najmä preto, že ide o stav hospodárskeho, ekonomického a sociálneho úpadku, ktorý je sprevádzaný teroristickými útokmi a aktivitami, únosmi či smrťou civilistov. Narastajúci odpor a útoky voči štátu Izrael a jeho občanom vyvolávajú strach a obavy, ktoré vyúsťujú aj do opatrení, ktoré sú z nášho pohľadu nepochopiteľné. Regióny sú v ťažkej situácii, konflikt sa prehlbuje, prímerie sa nedodržiava. Aj minulotýždňové stretnutie kvarteta konštatovalo, že aktívna úloha našej pomoci v mierovom procese je nevyhnutná. Miera sklamania na oboch stranách, či už v Palestíne alebo v Izraeli, je však rovnako vysoká ako naša snaha pomôcť mierovému procesu. Bude preto nevyhnutné zvýšiť a zdynamizovať naše diplomatické úsilie - a chcem zdôrazniť, že vyvážene. Naše aktivity by nemali vyvolávať dojem, že stojíme len na jednej strane. Je našou povinnosťou žiadať Izrael o uvoľnenie finančných prostriedkov, ale rovnako je našou povinnosťou zabezpečiť, aby tieto prostriedky boli skutočne investované do oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja. Zároveň je našou povinnosťou rovnakou mierou garantovať občanom štátu Izrael elementárnu ochranu ich životov a elementárnu ochranu ich štátu."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Beňová (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:spoken text
"Ako nás informoval pán Solana a pani komisárka Ferrero-Waldner, situácia na Blízkom východe je skutočne kritická. Je kritická v Libanone, je aj naďalej kritická v palestínsko-izraelských vzťahoch. Samotný obsah slova „kritický“ je však dramatický najmä preto, že ide o stav hospodárskeho, ekonomického a sociálneho úpadku, ktorý je sprevádzaný teroristickými útokmi a aktivitami, únosmi či smrťou civilistov. Narastajúci odpor a útoky voči štátu Izrael a jeho občanom vyvolávajú strach a obavy, ktoré vyúsťujú aj do opatrení, ktoré sú z nášho pohľadu nepochopiteľné. Regióny sú v ťažkej situácii, konflikt sa prehlbuje, prímerie sa nedodržiava. Aj minulotýždňové stretnutie kvarteta konštatovalo, že aktívna úloha našej pomoci v mierovom procese je nevyhnutná. Miera sklamania na oboch stranách, či už v Palestíne alebo v Izraeli, je však rovnako vysoká ako naša snaha pomôcť mierovému procesu. Bude preto nevyhnutné zvýšiť a zdynamizovať naše diplomatické úsilie - a chcem zdôrazniť, že vyvážene. Naše aktivity by nemali vyvolávať dojem, že stojíme len na jednej strane. Je našou povinnosťou žiadať Izrael o uvoľnenie finančných prostriedkov, ale rovnako je našou povinnosťou zabezpečiť, aby tieto prostriedky boli skutočne investované do oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja. Zároveň je našou povinnosťou rovnakou mierou garantovať občanom štátu Izrael elementárnu ochranu ich životov a elementárnu ochranu ich štátu."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Beňová (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Ako nás informoval pán Solana a pani komisárka Ferrero-Waldner, situácia na Blízkom východe je skutočne kritická. Je kritická v Libanone, je aj naďalej kritická v palestínsko-izraelských vzťahoch. Samotný obsah slova „kritický“ je však dramatický najmä preto, že ide o stav hospodárskeho, ekonomického a sociálneho úpadku, ktorý je sprevádzaný teroristickými útokmi a aktivitami, únosmi či smrťou civilistov. Narastajúci odpor a útoky voči štátu Izrael a jeho občanom vyvolávajú strach a obavy, ktoré vyúsťujú aj do opatrení, ktoré sú z nášho pohľadu nepochopiteľné. Regióny sú v ťažkej situácii, konflikt sa prehlbuje, prímerie sa nedodržiava. Aj minulotýždňové stretnutie kvarteta konštatovalo, že aktívna úloha našej pomoci v mierovom procese je nevyhnutná. Miera sklamania na oboch stranách, či už v Palestíne alebo v Izraeli, je však rovnako vysoká ako naša snaha pomôcť mierovému procesu. Bude preto nevyhnutné zvýšiť a zdynamizovať naše diplomatické úsilie - a chcem zdôrazniť, že vyvážene. Naše aktivity by nemali vyvolávať dojem, že stojíme len na jednej strane. Je našou povinnosťou žiadať Izrael o uvoľnenie finančných prostriedkov, ale rovnako je našou povinnosťou zabezpečiť, aby tieto prostriedky boli skutočne investované do oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja. Zároveň je našou povinnosťou rovnakou mierou garantovať občanom štátu Izrael elementárnu ochranu ich životov a elementárnu ochranu ich štátu."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Beňová (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Ako nás informoval pán Solana a pani komisárka Ferrero-Waldner, situácia na Blízkom východe je skutočne kritická. Je kritická v Libanone, je aj naďalej kritická v palestínsko-izraelských vzťahoch. Samotný obsah slova „kritický“ je však dramatický najmä preto, že ide o stav hospodárskeho, ekonomického a sociálneho úpadku, ktorý je sprevádzaný teroristickými útokmi a aktivitami, únosmi či smrťou civilistov. Narastajúci odpor a útoky voči štátu Izrael a jeho občanom vyvolávajú strach a obavy, ktoré vyúsťujú aj do opatrení, ktoré sú z nášho pohľadu nepochopiteľné. Regióny sú v ťažkej situácii, konflikt sa prehlbuje, prímerie sa nedodržiava. Aj minulotýždňové stretnutie kvarteta konštatovalo, že aktívna úloha našej pomoci v mierovom procese je nevyhnutná. Miera sklamania na oboch stranách, či už v Palestíne alebo v Izraeli, je však rovnako vysoká ako naša snaha pomôcť mierovému procesu. Bude preto nevyhnutné zvýšiť a zdynamizovať naše diplomatické úsilie - a chcem zdôrazniť, že vyvážene. Naše aktivity by nemali vyvolávať dojem, že stojíme len na jednej strane. Je našou povinnosťou žiadať Izrael o uvoľnenie finančných prostriedkov, ale rovnako je našou povinnosťou zabezpečiť, aby tieto prostriedky boli skutočne investované do oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja. Zároveň je našou povinnosťou rovnakou mierou garantovať občanom štátu Izrael elementárnu ochranu ich životov a elementárnu ochranu ich štátu."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Beňová (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Ako nás informoval pán Solana a pani komisárka Ferrero-Waldner, situácia na Blízkom východe je skutočne kritická. Je kritická v Libanone, je aj naďalej kritická v palestínsko-izraelských vzťahoch. Samotný obsah slova „kritický“ je však dramatický najmä preto, že ide o stav hospodárskeho, ekonomického a sociálneho úpadku, ktorý je sprevádzaný teroristickými útokmi a aktivitami, únosmi či smrťou civilistov. Narastajúci odpor a útoky voči štátu Izrael a jeho občanom vyvolávajú strach a obavy, ktoré vyúsťujú aj do opatrení, ktoré sú z nášho pohľadu nepochopiteľné. Regióny sú v ťažkej situácii, konflikt sa prehlbuje, prímerie sa nedodržiava. Aj minulotýždňové stretnutie kvarteta konštatovalo, že aktívna úloha našej pomoci v mierovom procese je nevyhnutná. Miera sklamania na oboch stranách, či už v Palestíne alebo v Izraeli, je však rovnako vysoká ako naša snaha pomôcť mierovému procesu. Bude preto nevyhnutné zvýšiť a zdynamizovať naše diplomatické úsilie - a chcem zdôrazniť, že vyvážene. Naše aktivity by nemali vyvolávať dojem, že stojíme len na jednej strane. Je našou povinnosťou žiadať Izrael o uvoľnenie finančných prostriedkov, ale rovnako je našou povinnosťou zabezpečiť, aby tieto prostriedky boli skutočne investované do oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja. Zároveň je našou povinnosťou rovnakou mierou garantovať občanom štátu Izrael elementárnu ochranu ich životov a elementárnu ochranu ich štátu."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Beňová (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Kuten korkea edustaja Solana ja komission jäsen Ferrero-Waldner kertoivat meille, Lähi-idän tilanne on todellakin kriittinen. Tilanne on kriittinen Libanonissa, samoin palestiinalaisten ja israelilaisten välisten suhteiden tilanne on edelleen kriittinen. Jo käsite "kriittinen" on kuitenkin hyvin vakava, koska se viittaa rahoitukselliseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen rappiotilaan, johon liittyy terrori-iskuja ja -tekoja, sieppauksia ja siviilien kuolemia. Vastustus ja iskut Israelin valtiota ja sen kansalaisia vastaan lisääntyvät, mikä aiheuttaa pelkoa ja huolta ja johtaa toimiin, jotka ovat meidän mielestämme käsittämättömiä. Alue on sekasorron vallassa, konflikti voimistuu eikä tulitaukoa noudateta. Kvartettiryhmän viimeviikkoisessa kokouksessa todettiin, että aktiivinen osallistumisemme rauhanprosessiin on välttämätöntä. Molemmat osapuolet, sekä palestiinalaiset että israelilaiset, ovat kuitenkin yhtä turhautuneita tilanteeseen kuin me olemme halukkaita edistämään rauhanprosessia. Tämän vuoksi meidän on vahvistettava diplomaattisia toimiamme, tehtävä niistä dynaamisempia ja etenkin tasapuolisempia. Toimemme eivät saa antaa sellaista vaikutelmaa, että olisimme konfliktin jommankumman osapuolen puolella. Velvollisuutemme on vaatia, että Israel vapauttaa varat. Samalla tavalla velvollisuutemme on varmistaa, että varat todella käytetään taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseen. Lisäksi velvollisuutemme on taata Israelin kansalaisten hengen perusturva ja valtion perussuoja."@fi7
lpv:translated text
"Som Javier Solana och kommissionsledamot Benita Ferrero-Waldner har sagt är situationen i Mellanöstern verkligen kritisk. Situationen är kritisk i Libanon, och den är fortsatt kritisk i de palestinsk–israeliska förbindelserna. Själva begreppet ”kritisk” är emellertid dramatiskt, eftersom det antyder en situation med ekonomisk och social tillbakagång, följd av terrorangrepp och aktiviteter, kidnappningar och civila dödsfall. Det ökande motståndet mot och angreppen på staten Israel och dess medborgare skapar fruktan och oro, och resulterar i åtgärder som vi finner obegripliga. Regionen är en enda röra, konflikten intensifieras och man håller inte fast vid eldupphör. Vid kvartettens möte förra veckan påpekades det att vårt aktiva engagemang i fredsprocessen var mycket viktigt. Men graden av frustration på båda sidor, vare sig det är den palestinska eller israeliska, är lika stor som våra strävanden att främja fredsprocessen. Det är därför absolut nödvändigt att förstärka våra diplomatiska ansträngningar, göra dem mer dynamiska och särskilt att ge balans åt dem. Våra åtgärder bör inte ge intryck av att vi står på en sida i konflikten. Det är vår plikt att begära att Israel frigör medlen. Av samma skäl är det vår plikt att se till att medlen faktiskt investeras i ekonomisk och social utveckling. Det är också vår plikt att garantera Israels medborgare ett grundläggande skydd för deras liv och ett grundläggande försvar för deras stat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"SK"2,4,12
lpv:translated text
"Ako nás informoval pán Solana a pani komisárka Ferrero-Waldner, situácia na Blízkom východe je skutočne kritická. Je kritická v Libanone, je aj naďalej kritická v palestínsko-izraelských vzťahoch. Samotný obsah slova „kritický“ je však dramatický najmä preto, že ide o stav hospodárskeho, ekonomického a sociálneho úpadku, ktorý je sprevádzaný teroristickými útokmi a aktivitami, únosmi či smrťou civilistov. Narastajúci odpor a útoky voči štátu Izrael a jeho občanom vyvolávajú strach a obavy, ktoré vyúsťujú aj do opatrení, ktoré sú z nášho pohľadu nepochopiteľné. Regióny sú v ťažkej situácii, konflikt sa prehlbuje, prímerie sa nedodržiava. Aj minulotýždňové stretnutie kvarteta konštatovalo, že aktívna úloha našej pomoci v mierovom procese je nevyhnutná. Miera sklamania na oboch stranách, či už v Palestíne alebo v Izraeli, je však rovnako vysoká ako naša snaha pomôcť mierovému procesu. Bude preto nevyhnutné zvýšiť a zdynamizovať naše diplomatické úsilie - a chcem zdôrazniť, že vyvážene. Naše aktivity by nemali vyvolávať dojem, že stojíme len na jednej strane. Je našou povinnosťou žiadať Izrael o uvoľnenie finančných prostriedkov, ale rovnako je našou povinnosťou zabezpečiť, aby tieto prostriedky boli skutočne investované do oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja. Zároveň je našou povinnosťou rovnakou mierou garantovať občanom štátu Izrael elementárnu ochranu ich životov a elementárnu ochranu ich štátu."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Beňová (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"( ) Hr. formand! Som hr. Solana og fru kommissær Ferrero-Waldner har fortalt os, er situationen i Mellemøsten bestemt meget alvorlig. Situationen er kritisk i Libanon, og den er fortsat kritisk i forbindelserne mellem Palæstina og Israel. Selve begrebet "kritisk" er imidlertid dramatisk, da det antyder en situation med finansiel, økonomisk og social tilbagegang ledsaget af terrorangreb og -aktiviteter, kidnapninger og civile dødsfald. Den stigende modstand og de stigende angreb på Staten Israel og dens indbyggere avler frygt og bekymring, hvilket resulterer i foranstaltninger, som vi finder ubegribelige. Regionen er et stort virvar, konflikten optrappes, og våbenhvilen overholdes ikke. På kvartetmødet i sidste uge blev det slået fast, at vores aktive engagement i fredsprocessen er helt afgørende. Frustrationerne hos både palæstinenserne og israelerne er imidlertid lige så store som vores bestræbelser på at fremme fredsprocessen. Det er derfor tvingende nødvendigt at styrke vores diplomatiske indsats og gøre den mere dynamisk og i særdeleshed mere afbalanceret. Vores aktiviteter bør ikke skabe indtryk af, at vi støtter den ene part i konflikten. Det er vores pligt at kræve, at Israel frigiver midlerne. Af samme grund er det vores pligt at sørge for, at midlerne investeres i den økonomiske og sociale udvikling. Det er også vores pligt at sikre de israelske borgere en grundlæggende beskyttelse af deres liv samt et grundlæggende forsvar af deres stat."@da2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Όπως μας είπαν ο κ. Solana και η Επίτροπος Ferrero-Waldner, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι πράγματι κρίσιμη. Η κατάσταση είναι κρίσιμη στον Λίβανο, και συνεχίζει να είναι κρίσιμη στις ισραηλινο-παλαιστινιακές σχέσεις. Η καθαυτή έννοια της λέξης «κρίσιμος», ωστόσο, είναι δραματική, καθώς υπονοεί μια κατάσταση δημοσιονομικής, οικονομικής και κοινωνικής παρακμής, η οποία συνοδεύεται από τρομοκρατικές επιθέσεις και ενέργειες, απαγωγές και θανάτους αμάχων. Η εντεινόμενη αντίσταση και οι επιθέσεις κατά του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του γεννούν φόβο και ανησυχία και καταλήγουν σε μέτρα τα οποία θεωρούμε ακατανόητα. Επικρατεί αναστάτωση στην περιοχή, η σύγκρουση εντείνεται και η κατάπαυση του πυρός δεν τηρείται. Η συνάντηση του Κουαρτέτου την περασμένη εβδομάδα επεσήμανε ότι η ενεργή ανάμιξή μας στην ειρηνευτική διαδικασία ήταν ουσιώδης. Ωστόσο, ο βαθμός της απογοήτευσης και στις δύο πλευρές, στην παλαιστινιακή και στην ισραηλινή, είναι τόσο μεγάλος όσο και οι προσπάθειές μας να προωθήσουμε την ειρηνευτική διαδικασία. Είναι επιτακτική ανάγκη, συνεπώς, να ενισχύσουμε τις διπλωματικές προσπάθειές μας, να τις καταστήσουμε πιο δυναμικές και, ειδικότερα, να τις κάνουμε ισόρροπες. Οι δραστηριότητές μας δεν πρέπει να δημιουργούν την εντύπωση ότι τασσόμαστε με κάποια από τις πλευρές της σύγκρουσης. Είναι καθήκον μας να ζητήσουμε από το Ισραήλ να ελευθερώσει τους πόρους· κατά τον ίδιο τρόπο, είναι καθήκον μας να εξασφαλίσουμε ότι οι πόροι θα επενδυθούν πράγματι σε οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Είναι επίσης καθήκον μας να εγγυηθούμε για τους πολίτες του Ισραήλ βασική προστασία των ζωών τους και στοιχειώδη υπεράσπιση του κράτους τους."@el10
lpv:translated text
"Zoals de heer Solana en commissaris Ferrero-Waldner ons hebben verteld, is de situatie in het Midden-Oosten inderdaad kritiek. De situatie is kritiek in Libanon, en de Israëlisch-Palestijnse betrekkingen bevinden zich ook nog steeds in een kritieke fase. Het woord ‘kritiek’ heeft hier echter een zeer dramatische betekenis, omdat het een financiële, economische en sociale neergang impliceert die gepaard gaat met terroristische aanslagen en activiteiten, ontvoeringen en de dood van burgers. Het groeiende verzet en de aanvallen op de staat Israël en zijn burgers leiden tot angst en ongerustheid en resulteren in maatregelen die wij onbegrijpelijk vinden. De regio is een puinhoop, de intensiteit van conflict neemt toe en het staakt-het-vuren wordt niet in acht genomen. Op de bijeenkomst van het Kwartet van vorige week is geconstateerd dat onze actieve betrokkenheid bij het vredesproces van essentieel belang is. De frustratie aan beide kanten, of het nu om de Palestijnen of om de Israëliërs gaat, is echter even groot als onze inzet voor het vredesproces. Het is daarom van fundamenteel belang dat we onze diplomatieke inspanningen verhogen en dat we die dynamischer en evenwichtiger maken. Onze activiteiten moeten niet de indruk wekken dat we partij kiezen in het conflict. Het is onze plicht om van Israël te eisen dat het de tegoeden vrijgeeft, en is het onze plicht om te waarborgen dat die middelen ook echt in economische en sociale ontwikkeling worden geïnvesteerd. Ook is het onze plicht om de burgers van Israël te garanderen dat hun levens en hun staat beschermd zullen worden."@nl3
lpv:translated text
"( ) As Mr Solana and Commissioner Ferrero-Waldner have told us, the situation in the Middle East is indeed critical. The situation is critical in Lebanon, and it continues to be critical in Palestinian-Israeli relations. The very notion of 'critical', however, is dramatic, since it implies a situation of financial, economic and social decline, accompanied by terror attacks and activities, kidnappings and the death of civilians. The mounting resistance and attacks against the state of Israel and her citizens breed fear and concern, resulting in measures which we find incomprehensible. The region is a mess, conflict is intensifying and the ceasefire is not being abided by. The meeting of the Quartet last week pointed out that our active involvement in the peace process was essential. However, the degree of frustration on either side, be it Palestinian or Israeli, is just as great as our endeavours to further the peace process. It is imperative, therefore, to beef up our diplomatic efforts, to make them more dynamic and, in particular, to make them balanced. Our activities should not generate the impression that we stand on one side of the conflict. It is our duty to demand that Israel release the funds; by the same token, it is our duty to ensure that the funds are indeed invested in economic and social development. It is also our duty to guarantee for the citizens of Israel basic protection of their lives and the basic defence of their state."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"SK"2,4,12
lpv:translated text
"Como nos han dicho el señor Solana y la Comisaria Ferrero-Waldner, la situación en Oriente Próximo es crítica. La situación es crítica en el Líbano y sigue siendo crítica en las relaciones entre palestinos e israelíes. No obstante, la propia noción de «crítico» es terrible, puesto que implica una situación de declive financiero, económico y social, acompañada de ataques y actividades terroristas, secuestros y muerte de civiles. La creciente resistencia y los ataques contra el Estado de Israel y sus ciudadanos alimentan el miedo y las preocupaciones, dando pie a medidas que consideramos incomprensibles. La región es un caos, el conflicto se intensifica y el alto el fuego no se respeta. La reunión del «Cuarteto» de la semana pasada subrayó que nuestra implicación activa en el proceso de paz es esencial. No obstante, el grado de frustración por ambas partes, ya sea palestino o israelí, es igual de grande que nuestros esfuerzos por progresar con el proceso de paz. Por lo tanto, es imperativo que intensifiquemos nuestros esfuerzos diplomáticos, para hacerlos más dinámicos, y especialmente, más equilibrados. Nuestras actividades no deben dar la impresión de que estamos a favor de una parte del conflicto. Es nuestro deber exigir que Israel libere los fondos; y, del mismo modo, es nuestro deber garantizar que dichos fondos se inviertan en el desarrollo económico y social. También es nuestro deber garantizar la protección básica de las vidas de los ciudadanos de Israel y la defensa básica de su Estado."@es21
lpv:translated text
"A situação no Médio Oriente é realmente crítica, como nos disseram o senhor Solana e a senhora Comissária Ferrero-Waldner. A situação é crítica no Líbano e continua a ser crítica nas relações israelo-palestinianas. No entanto, o próprio conceito de "crítico" é dramático, visto que implica uma situação de declínio financeiro, económico e social, acompanhada por ataques e actividades terroristas, raptos e morte de civis. A resistência crescente e os ataques contra o Estado de Israel e os seus cidadãos causam medo e preocupação, resultando em medidas que consideramos incompreensíveis. A região encontra-se numa confusão, o conflito está a intensificar-se e o cessar-fogo não está a ser respeitado. O encontro do chamado "Quarteto", ocorrido na semana passada, demonstrou que o nosso envolvimento activo no processo de paz foi essencial. No entanto, o nível da frustração de ambos os lados, quer dos palestinianos, quer dos israelitas, é tão elevado como os nossos esforços para que o processo de paz prossiga. Por isso, é imperioso aumentar os nossos esforços diplomáticos, tornando-os mais dinâmicos e, em particular, mais equilibrados. As nossas actividades não deveriam gerar a sensação de que estamos a tomar partido no conflito. É nossa obrigação exigir que Israel desbloqueie os fundos, mas também é nossa obrigação garantir que estes sejam realmente investidos no desenvolvimento económico e social. É igualmente nossa obrigação garantir aos cidadãos de Israel a protecção básica das suas vidas, bem como do seu Estado."@pt17
lpv:translated text
"Wie Herr Solana und Frau Ferrero-Waldner uns mitgeteilt haben, ist die Situation im Nahen Osten in der Tat kritisch, wobei nicht nur die Lage im Libanon äußerst gespannt ist. Auch die Beziehungen zwischen Israel und Palästina bleiben schwierig. Das Wort „kritisch“ bedeutet vor allem dramatisch, da es sich hierbei um eine Situation handelt, die, begleitet von Terroranschlägen und anderen Gewaltakten, Entführungen und dem Tod von Zivilisten, langfristig zu einem finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen Niedergang führt. Der wachsende Widerstand und die Angriffe gegen den Staat Israel und seine Bürger nähren Angst und Schrecken und führen zu Maßnahmen, die bei uns Kopfschütteln hervorrufen. Die Region versinkt im Chaos, der Konflikt spitzt sich zu, Waffenstillstände werden nicht eingehalten. Die Zusammenkunft des Nahost-Quartetts in der vergangenen Woche hat aufgezeigt, wie notwendig unser aktives Eingreifen in den Friedensprozess war. Dennoch ist der Frust auf beiden Seiten, der israelischen und der palästinensischen, ebenso groß wie unser Bemühen, den Friedensprozess voranzutreiben. Daher ist es zwingend erforderlich, unsere diplomatischen Anstrengungen zu verstärken, sie dynamischer zu gestalten und vor allem besser abzustimmen. Unsere Bemühungen sollten nicht den Eindruck erwecken, wir unterstützten eine Konfliktpartei mehr als die andere. Darüber hinaus ist es ebenso unsere Pflicht, von Israel die Freigabe finanzieller Mittel zu fordern. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass diese Gelder tatsächlich in die wirtschaftliche und soziale Entwicklung fließen. Außerdem ist es unsere Aufgabe, den Bewohnern Israels den grundlegenden Schutz ihres Lebens und die Verteidigung ihres Staates zu garantieren."@de9
lpv:unclassifiedMetadata
"SK"2,4,12
lpv:translated text
"( ) Come ci hanno detto Javier Solana e il Commissario Ferrero-Waldner, la situazione in Medio Oriente è davvero critica. La situazione è critica in Libano e continua a esserlo nelle relazioni israelo-palestinesi. Il concetto stesso di “critico”, tuttavia, è drammatico, poiché denota una situazione di declino finanziario, economico e sociale, accompagnata da attività e attentati terroristici, da sequestri e dalla morte di civili. La crescente resistenza e gli attacchi sempre più numerosi allo Stato d’Israele e ai suoi cittadini fomentano paura e angoscia, sfociando in misure che reputiamo incomprensibili. La regione è nel caos, il conflitto s’intensifica e il cessate il fuoco non viene rispettato. L’incontro del Quartetto della settimana scorsa ha messo in luce che la nostra partecipazione attiva al processo di pace è indispensabile. Tuttavia il livello di frustrazione su entrambi i fronti, palestinese e israeliano, è grande quanto i nostri sforzi per la promozione del processo di pace. E’ pertanto indispensabile intensificare gli sforzi diplomatici, per renderli più dinamici e soprattutto equilibrati. Le nostre attività non devono dare l’impressione che parteggiamo per uno dei due schieramenti. E’ nostro dovere chiedere che Israele restituisca i fondi; analogamente, è nostro dovere assicurare che tali fondi siano davvero investiti nello sviluppo economico e sociale. E’ altresì nostro dovere garantire ai cittadini israeliani l’essenziale protezione della loro vita e l’essenziale difesa dello Stato."@it12
lpv:translated text
"Comme M. Solana et la commissaire Ferrero-Waldner nous l’ont dit, la situation au Moyen-Orient est bel et bien critique. La situation est critique au Liban et les relations entre les Palestiniens et les Israéliens demeurent critiques. Toutefois, la notion même de «critique» est dramatique, étant donné qu’elle implique une situation de déclin financier, économique et social, accompagné d’attaques et d’activités terroristes, d’enlèvements et de morts de civils. La résistance et les attaques croissantes contre l’État d’Israël et ses citoyens engendrent la peur et la préoccupation, ce qui donne lieu à des mesures que nous jugeons incompréhensibles. La région est dans un état épouvantable, le conflit s’intensifie et le cessez-le-feu n’est pas respecté. La réunion du quartet de la semaine dernière a fait remarquer que notre participation active au processus de paix était essentielle. Cela dit, le degré de frustration des deux côtés, que ce soit chez les Palestiniens ou chez les Israéliens, est tout aussi grand que nos efforts en vue de faire progresser le processus de paix. Il est dès lors impératif d’intensifier nos efforts diplomatiques, de les dynamiser et, en particulier, de les équilibrer. Nos activités ne doivent pas donner l’impression que nous tenons avec l’un des camps en conflit. Il est de notre devoir d’exiger qu’Israël débloque les fonds; dans le même temps, il est de notre devoir de veiller à ce que les fonds soient effectivement investis dans le développement économique et social. Il est également de notre devoir de garantir aux citoyens d’Israël la protection fondamentale de leur vie et la défense fondamentale de leur État."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070606.13.3-099"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph