Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-05-22-Speech-2-428"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070522.32.2-428"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Jeg vil også starte med at takke hr. Mauro for det gode samarbejde. Jeg vil i det hele taget sige, at vi har haft et godt samarbejde mellem Budgetudvalget og Transportudvalget i denne sag. Det er på høje tid, at vi får denne lovgivning. Jeg vil også som hr. Jarzembowski pege på, at aftalen blev indgået helt tilbage i november, og at det da ikke kunne gå hurtigt nok. Men siden da har ministrene haft utrolig god tid - alt for god tid - og den formelle vedtagelse i Rådet fik vi først i marts. Her står vi så nu, på et tidspunkt, hvor Kommissionen skulle være i fuld gang med at lave arbejdsprogram og indkalde projekter fra medlemslandene. Jeg synes, at hele forløbet i forbindelse med denne lovgivning giver et indtryk af, at medlemslandene har et lidt halvhjertet forhold til disse meget vigtige transportinvesteringer. Det viser sig jo også i Rådets hårdhændede beskæring af budgetrammen, hvor der i de transeuropæiske net blev skåret fra 20 millioner euro ned til 8. Jeg er overbevist om, at der bliver brug for flere midler, og at vi ved midtvejsevalueringen i 2009 ikke blot skal skaffe flere penge til satellitsystemet Galileo, men også til de transeuropæiske net. Jeg vil også udtrykke min glæde over, at vi har fået nye finansielle instrumenter med i forordningen, f.eks. Fehmern-Bælt-forbindelsen, der bliver lånefinansieret og skal betales af brugerne. Her har De jo, kommissær Barrot, stillet i udsigt, at man kan få en garanti for broens økonomi de første 5 år. Jeg synes, det er godt, at Den Europæiske Investeringsbank således er med til at udvikle nye finansielle instrumenter. Vi har brug for bedre grænseoverskridende korridorer i Europa, og da statskasserne mangler penge, så er det vigtigt, at vi finder på nye måder at finansiere dem på. Komitologien var et stridspunkt mellem Parlamentet og Rådet. Parlamentets flertal bøjede sig, og jeg vil takke kommissær Barrot for hans løfte om at inddrage Parlamentet i udarbejdelsen af arbejdsprogrammet. Jeg ser frem til, at vi når et resultat snart, så vi kan frigive dette års budget, som vi har lagt i reserve, og så arbejdet kan komme i gang."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand! Jeg vil også starte med at takke hr. Mauro for det gode samarbejde. Jeg vil i det hele taget sige, at vi har haft et godt samarbejde mellem Budgetudvalget og Transportudvalget i denne sag. Det er på høje tid, at vi får denne lovgivning. Jeg vil også som hr. Jarzembowski pege på, at aftalen blev indgået helt tilbage i november, og at det da ikke kunne gå hurtigt nok. Men siden da har ministrene haft utrolig god tid – alt for god tid – og den formelle vedtagelse i Rådet fik vi først i marts. Her står vi så nu, på et tidspunkt, hvor Kommissionen skulle være i fuld gang med at lave arbejdsprogram og indkalde projekter fra medlemslandene. Jeg synes, at hele forløbet i forbindelse med denne lovgivning giver et indtryk af, at medlemslandene har et lidt halvhjertet forhold til disse meget vigtige transportinvesteringer. Det viser sig jo også i Rådets hårdhændede beskæring af budgetrammen, hvor der i de transeuropæiske net blev skåret fra 20 mio. euro ned til 8. Jeg er overbevist om, at der bliver brug for flere midler, og at vi ved midtvejsrevisionen i 2009 ikke blot skal skaffe flere penge til satellitsystemet Galileo, men også til de transeuropæiske net. Jeg vil også udtrykke min glæde over, at vi har fået nye finansielle instrumenter med i forordningen, f.eks. Fehmern-Bælt-forbindelsen, der bliver lånefinansieret og skal betales af brugerne. Her har De jo, kommissær Barrot, stillet i udsigt, at man kan få en garanti for broens økonomi de første 5 år. Jeg synes, det er godt, at Den Europæiske Investeringsbank således er med til at udvikle nye finansielle instrumenter. Vi har brug for bedre grænseoverskridende korridorer i Europa, og da statskasserne mangler penge, så er det vigtigt, at vi finder på nye måder at finansiere dem på. Komitologien var et stridspunkt mellem Parlamentet og Rådet. Parlamentets flertal bøjede sig, og jeg vil takke kommissær Barrot for hans løfte om at inddrage Parlamentet i udarbejdelsen af arbejdsprogrammet. Jeg ser frem til, at vi når et resultat snart, så vi kan frigive dette års budget, som vi har lagt i reserve, og så arbejdet kan komme i gang."@cs1
". Herr Präsident! Ich möchte ebenfalls zu Beginn Herrn Mauro für die gute Zusammenarbeit danken. Insgesamt möchte ich sagen, dass der Haushaltsausschuss und der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr in dieser Sache konstruktiv zusammengearbeitet haben. Es ist höchste Zeit, dass wir diese Vorschriften bekommen. Wie der Kollege Jarzembowski möchte auch ich darauf verweisen, dass die Vereinbarung bereits im November abgeschlossen wurde und es damals nicht schnell genug gehen konnte. Seitdem hatten die Minister jedoch unglaublich viel Zeit – im Grunde genommen zu viel – und die formelle Annahme im Rat erfolgte erst im März. Jetzt sollte die Kommission bereits dabei sein, Arbeitsprogramme zu erarbeiten und die Mitgliedstaaten zum Einreichen von Projekten aufzurufen. Der gesamte Prozess der Erarbeitung dieser Verordnung vermittelt den Eindruck, dass die Mitgliedstaten diesen äußerst wichtigen Verkehrsinvestitionen ein wenig halbherzig gegenüberstehen. Das zeigt sich auch in der erheblichen Beschneidung des Finanzrahmens durch den Rat, der die Mittel für die transeuropäischen Netze von 20 Millionen Euro auf 8 Millionen gekürzt hat. Ich bin überzeugt davon, dass wir mehr Mittel brauchen und bei der Halbzeitbewertung 2009 nicht nur zusätzliche Gelder für das Satellitensystem Galileo, sondern auch für die transeuropäischen Netze zur Verfügung stellen müssen. Lassen Sie mich auch meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass es uns gelungen ist, neue Finanzinstrumente in die Verordnung aufzunehmen, beispielsweise für die feste Fehmarnbelt-Querung, die über Kredite finanziert und durch die Benutzer bezahlt wird. Dabei haben Sie, Kommissar Barrot, in diesem Hohen Hause ja die Möglichkeit einer Garantie für die Finanzierung der Querung in den ersten fünf Jahren in Aussicht gestellt. Daher halte ich es für positiv, dass die Europäische Investitionsbank an der Entwicklung neuer Finanzinstrumente beteiligt ist. Wir brauchen bessere grenzüberschreitende Korridore in Europa, und da es den Staatskassen an Geld fehlt, ist es wichtig, neue Wege der Finanzierung derartiger Projekte zu finden. Das Komitologie-Verfahren war ein Streitpunkt zwischen dem Parlament und dem Rat. Die Mehrheit im Parlament hat nachgegeben, und ich möchte Kommissar Barrot für seine Zusicherung danken, das Parlament in die Erarbeitung des Arbeitsprogramms einzubeziehen. Ich freue mich darauf, dass wir bald ein Ergebnis erreichen und den diesjährigen Haushalt freigeben können, der in die Reserve eingestellt wurde, damit die Arbeiten in Gang kommen können."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Mauro για την εποικοδομητική συνεργασία του. Γενικά, θέλω να πω ότι είχαμε μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπών Μεταφορών και Τουρισμού σε αυτό το θέμα. Είναι καιρός να αποκτήσουμε αυτή τη νομοθεσία. Όπως ο κ. Jarzembowski, θα ήθελα και εγώ να επισημάνω ότι επετεύχθη συμφωνία ήδη από τον Νοέμβριο και τα πράγματα δεν μπορούσαν να προχωρήσουν αρκετά γρήγορα τότε. Από τότε, ωστόσο, οι υπουργοί είχαν στη διάθεσή τους πάρα πολύ χρόνο –υπερβολικά πολύ, μάλιστα– αλλά πήραμε την επίσημη έγκριση στο Συμβούλιο του Μαρτίου. Μέχρι τώρα, η Επιτροπή έπρεπε να βρίσκεται σε πλήρη δράση ως προς τη δημιουργία προγραμμάτων εργασίας και την πρόσκληση για την εφαρμογή σχεδίων από τα κράτη μέλη. Θεωρώ ότι η όλη διαδικασία που περάσαμε με αυτή τη νομοθεσία δίνει την εντύπωση ότι τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν με μισή καρδιά αυτές τις πολύ σημαντικές επενδύσεις στις μεταφορές. Αυτό φαίνεται και στις αδέξιες περικοπές του Συμβουλίου στο δημοσιονομικό πλαίσιο, με μείωση των πόρων για τα διευρωπαϊκά δίκτυα από 20 εκατ. ευρώ σε 8 εκατ. ευρώ. Είμαι σίγουρη ότι θα χρειαστούν περισσότεροι πόροι και ότι, όταν γίνει η ενδιάμεση αναθεώρηση το 2009, θα πρέπει να παράσχουμε περισσότερα χρήματα όχι μόνο για το δορυφορικό σύστημα Galileo αλλά και για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Θέλω επίσης να πω πόσο χαίρομαι που καταφέραμε να συμπεριλάβουμε νέα χρηματοδοτικά μέσα στον κανονισμό – όπως στην περίπτωση της γέφυρας Fehmarn Belt, η οποία χρηματοδοτείται από δάνεια και θα πληρωθεί από τους χρήστες της. Επίτροπε Barrot, εσείς προτείνατε σε αυτό το Σώμα την προοπτική της δεσμευτικής κάλυψης των δαπανών της γέφυρας για τα πέντε προσεχή έτη. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμμετέχει επίσης στην ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών μέσων. Υπάρχει ανάγκη για καλύτερους διασυνοριακούς διαδρόμους στην Ευρώπη και εφόσον οι απαραίτητοι πόροι δεν υπάρχουν στους κρατικούς προϋπολογισμούς είναι σημαντικό να βρούμε νέους τρόπους για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Η διαδικασία της επιτροπολογίας ήταν ένα σημείο διαφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου υποχώρησε και θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Barrot για τη δέσμευσή του να προωθήσει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην εκπόνηση του προγράμματος εργασίας. Προσβλέπω στην επίτευξη ενός αποτελέσματος σύντομα ώστε να μπορέσουμε να αποδεσμεύσουμε τον φετινό προϋπολογισμό –ο οποίος είναι στο αποθεματικό– και να δρομολογηθούν τα έργα."@el10
"Mr President, I too would like to begin by thanking Mr Mauro for his constructive cooperation. Overall, I would like to say that we have had constructive cooperation between the Committee on Budgets and the Committee on Transport and Tourism in this instance. It is high time that we obtained this legislation. Like Mr Jarzembowski, I too would like to point out that agreement was reached as long ago as November and things could not go fast enough at that point. Since then, however, the ministers have had an incredible amount of time – much too much, in fact – and we only got formal adoption in the Council in March. By now, the Commission should be in full swing in terms of producing work programmes and inviting project applications from the Member States. It seems to me that the whole process that we have gone through with this legislation gives the impression that the Member States are a little half-hearted in their attitude towards these very important transport investments. This is also evident from the Council’s heavy-handed cuts in the budgetary framework, with resources for the trans-European networks being cut back from EUR 20 million to EUR 8 million. I am convinced that more resources will be needed and that, when the mid-term review comes around in 2009, we shall have to provide more money not only for the Galileo satellite system but also for the trans-European networks. I would also like to say how pleased I am that we managed to include new financial instruments in the regulation – as in the case of the Fehmarn Belt bridge, which is being funded by loans and is to be paid for by its users. Commissioner Barrot, you have held out in this House the prospect of underwriting the bridge’s finances for the first five years. It therefore seems to me a positive thing that the European Investment Bank is also involved in developing new financial instruments. There is a need for better cross-border corridors in Europe, and since the necessary resources are not to be found in government budgets it is important that we find new ways to fund such projects. The comitology procedure was a point of contention between Parliament and the Council. The majority in Parliament gave way, and I would like to thank Commissioner Barrot for his promise to involve Parliament in drawing up the work programme. I look forward to us achieving a result soon so that we can release this year’s budget – which has been placed in reserve – and so that work can get under way."@en4
"Señor Presidente, yo también comenzaré dando las gracias al señor Mauro por su cooperación constructiva. En general he de decir que ha habido una cooperación muy constructiva entre la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Transportes y Turismo. Ya era hora de que tuviéramos esta legislación. Al igual que el señor Jarzembowski, yo también señalaré que el acuerdo se alcanzó nada menos que en noviembre, y las cosas en ese momento no pudieron ir más rápido. Pero desde entonces los Ministros han disfrutado de muchísimo tiempo, incluso demasiado, y hasta marzo no se produjo la adopción formal del Consejo. A estas alturas, la Comisión ya debería haber avanzado en la elaboración de programas de trabajo e invitado a los Estados miembros a presentar solicitudes de proyectos. Después de todo el proceso que hemos atravesado con esta legislación, me da la impresión de que la actitud de los Estados miembros es poco entusiasta con estas importantísimas inversiones en transporte. Y así lo reflejan también los drásticos recortes del Consejo en el marco presupuestario, en que los recursos para las redes transeuropeas se han reducido de veinte a ocho millones de euros. Estoy convencido de que harán falta más recursos y, cuando llegue la revisión intermedia en torno a 2009, habrá que facilitar más fondos no solo para el sistema Galileo, sino también para las redes transeuropeas. También quiero expresar mi satisfacción por haber logrado incluir los nuevos instrumentos financieros en el Reglamento, como sucede con el puente del estrecho de Fehmarn, financiado con préstamos y sufragado por sus usuarios. Comisario Barrot, ha ofrecido usted en esta Cámara la posibilidad de asumir la financiación del puente en los primeros cinco años. Por eso, me parece positivo que el Banco Europeo de Inversiones también participe en el desarrollo de nuevos instrumentos financieros. Hacen falta mejores corredores transfronterizos en Europa, y si los recursos necesarios no están en los presupuestos de los Gobiernos, es importante encontrar nuevas formas de financiación. El procedimiento de comitología ha sido motivo de desencuentro entre el Parlamento y el Consejo. La mayoría del Parlamento cedió, y yo quisiera agradecer al Comisario Barrot su promesa de implicar al Parlamento en la redacción del programa de trabajo. Espero que tengamos pronto un resultado, de manera que podamos liberar el presupuesto de este año –que está en la reserva– y así poder empezar a trabajar."@es21
"Hr. formand! Jeg vil også starte med at takke hr. Mauro for det gode samarbejde. Jeg vil i det hele taget sige, at vi har haft et godt samarbejde mellem Budgetudvalget og Transportudvalget i denne sag. Det er på høje tid, at vi får denne lovgivning. Jeg vil også som hr. Jarzembowski pege på, at aftalen blev indgået helt tilbage i november, og at det da ikke kunne gå hurtigt nok. Men siden da har ministrene haft utrolig god tid – alt for god tid – og den formelle vedtagelse i Rådet fik vi først i marts. Her står vi så nu, på et tidspunkt, hvor Kommissionen skulle være i fuld gang med at lave arbejdsprogram og indkalde projekter fra medlemslandene. Jeg synes, at hele forløbet i forbindelse med denne lovgivning giver et indtryk af, at medlemslandene har et lidt halvhjertet forhold til disse meget vigtige transportinvesteringer. Det viser sig jo også i Rådets hårdhændede beskæring af budgetrammen, hvor der i de transeuropæiske net blev skåret fra 20 mio. euro ned til 8. Jeg er overbevist om, at der bliver brug for flere midler, og at vi ved midtvejsrevisionen i 2009 ikke blot skal skaffe flere penge til satellitsystemet Galileo, men også til de transeuropæiske net. Jeg vil også udtrykke min glæde over, at vi har fået nye finansielle instrumenter med i forordningen, f.eks. Fehmern-Bælt-forbindelsen, der bliver lånefinansieret og skal betales af brugerne. Her har De jo, kommissær Barrot, stillet i udsigt, at man kan få en garanti for broens økonomi de første 5 år. Jeg synes, det er godt, at Den Europæiske Investeringsbank således er med til at udvikle nye finansielle instrumenter. Vi har brug for bedre grænseoverskridende korridorer i Europa, og da statskasserne mangler penge, så er det vigtigt, at vi finder på nye måder at finansiere dem på. Komitologien var et stridspunkt mellem Parlamentet og Rådet. Parlamentets flertal bøjede sig, og jeg vil takke kommissær Barrot for hans løfte om at inddrage Parlamentet i udarbejdelsen af arbejdsprogrammet. Jeg ser frem til, at vi når et resultat snart, så vi kan frigive dette års budget, som vi har lagt i reserve, og så arbejdet kan komme i gang."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin aloitan kiittämällä esittelijä Mauroa hänen rakentavasta yhteistyöstään. Kaiken kaikkiaan totean, että budjettivaliokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan välinen yhteistyö on ollut tässä tapauksessa rakentavaa. Meidän oli korkea aika saada tämä lainsäädäntö. Jäsen Jarzembowskin tavoin minäkin huomautan, että sopimukseen päästiin jo marraskuussa, ja tuolloinkaan ei ollut aikaa hukattavaksi. Sen jälkeen ministereillä on kuitenkin ollut valtavasti – itse asiassa aivan liikaa – aikaa, ja saimme neuvoston virallisen hyväksynnän vasta maaliskuussa. Komission pitäisi olla nyt jo täydessä vauhdissa laatimassa toimintasuunnitelmia ja pyytämässä hankehakemuksia jäsenvaltioilta. Koko tämän lainsäädännön yhteydessä läpikäymämme prosessi antaa mielestäni vaikutelman, että jäsenvaltiot ovat melko välinpitämättömiä asenteissaan näitä hyvin tärkeitä liikenneinvestointeja kohtaan. Tämä käy ilmi myös neuvoston raskaalla kädellä rahoituskehykseen tekemistä leikkauksista; Euroopan-laajuisiin verkkoihin kohdennettavia varoja on supistettu 20 miljoonasta eurosta 8 miljoonaan euroon. Olen vakuuttunut siitä, että lisää varoja tarvitaan ja että vuoden 2009 väliarviointi osoittaa sekä Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän että Euroopan-laajuisten verkkojen lisärahoitustarpeen. Kerrottakoon myös, kuinka iloinen olen siitä, että meidän onnistui sisällyttää asetukseen uusia rahoitusvälineitä, kuten käyttäjien maksettavaksi koituvan lainarahoitteisen Fehmarn Beltin sillan tapauksessa. Arvoisa komission jäsen Barrot, olette antanut parlamentissa toiveita siltaa koskevan rahoitusvastuun ottamisesta ensimmäisten viiden vuoden ajan. Pidän myönteisenä sitä, että myös Euroopan investointipankki osallistuu uusien rahoitusvälineiden kehittämiseen. Euroopassa tarvitaan parempia rajatylittäviä käytäviä, ja koska tarvittavia varoja ei löydy valtioiden talousarvioista, meidän on löydettävä uusia tapoja tällaisten hankkeiden rahoittamiseksi. Komiteamenettely oli parlamentin ja neuvoston välinen kiistakapula. Parlamentin enemmistö teki tilaa, ja kiitän komission jäsentä Barrotia hänen lupauksestaan antaa parlamentin osallistua toimintasuunnitelman laatimiseen. Toivon meidän pääsevän tulokseen pian, jotta voimme vapauttaa varaukseen otetut tämän vuoden määrärahat ja jotta työt päästään siten aloittamaan."@fi7
". Monsieur le Président, je voudrais moi aussi commencer par remercier M. Mauro pour sa coopération constructive. Dans l’ensemble, je voudrais dire que nous avons eu une coopération constructive entre la commission des budgets et la commission des transports et du tourisme dans ce cas-ci. Il est grand temps que nous obtenions cette législation. Comme M. Jarzembowski, je voudrais souligner qu’un accord avait déjà été trouvé en novembre et que les choses n’ont pas pu aller assez vite à ce moment-là. Depuis, cependant, les ministres ont disposé d’une quantité incroyable de temps - beaucoup trop, en fait - et nous n’avons eu l’adoption officielle au Conseil qu’en mars. À présent, la Commission devrait être en plein travail s’agissant de produire des programmes de travail et de lancer des appels aux candidatures de projets des États membres. D’après moi, le processus que nous avons vécu concernant cette législation donne l’impression que les États membres sont un peu hésitants quant à l’attitude à adopter envers ces investissements très importants en matière de transports. Cela ressort également clairement des lourdes réductions opérées par le Conseil dans le cadre budgétaire, les ressources consacrées aux réseaux transeuropéens ayant été ramenées de 20 milliards à 8 milliards d’euros. Je suis convaincue que davantage de ressources seront nécessaires et que, au moment de la révision à mi-parcours, en 2009, nous devrons fournir davantage d’argent, non seulement pour le système de satellites Galileo, mais aussi pour les réseaux transeuropéens. Je voudrais aussi dire à quel point je suis contente que nous ayons réussi à inclure de nouveaux instruments financiers dans le règlement - comme dans le cas du pont du Fehmarn Belt, qui est financé par des prêts et doit être payé par ses utilisateurs. Monsieur le Commissaire Barrot, vous avez évoqué ici la possibilité de couvrir les finances du pont pour les cinq premières années. Il me semble donc positif que la Banque européenne d’investissement cherche elle aussi à développer de nouveaux instruments financiers. De meilleurs corridors transfrontaliers sont nécessaires en Europe et, comme les ressources nécessaires ne se trouvent pas dans les budgets des gouvernements, il est important que nous trouvions de nouveaux moyens de financer de tels projets. La procédure de comitologie a constitué un point de controverse entre le Parlement et le Conseil. La majorité au Parlement a cédé, et je voudrais remercier le commissaire Barrot pour sa promesse d’impliquer le Parlement à la rédaction du programme de travail. J’espère que nous arriverons bientôt à un résultat afin de pouvoir libérer le budget de cette année - qui a été mis en réserve - et que le travail puisse commencer."@fr8
"Hr. formand! Jeg vil også starte med at takke hr. Mauro for det gode samarbejde. Jeg vil i det hele taget sige, at vi har haft et godt samarbejde mellem Budgetudvalget og Transportudvalget i denne sag. Det er på høje tid, at vi får denne lovgivning. Jeg vil også som hr. Jarzembowski pege på, at aftalen blev indgået helt tilbage i november, og at det da ikke kunne gå hurtigt nok. Men siden da har ministrene haft utrolig god tid – alt for god tid – og den formelle vedtagelse i Rådet fik vi først i marts. Her står vi så nu, på et tidspunkt, hvor Kommissionen skulle være i fuld gang med at lave arbejdsprogram og indkalde projekter fra medlemslandene. Jeg synes, at hele forløbet i forbindelse med denne lovgivning giver et indtryk af, at medlemslandene har et lidt halvhjertet forhold til disse meget vigtige transportinvesteringer. Det viser sig jo også i Rådets hårdhændede beskæring af budgetrammen, hvor der i de transeuropæiske net blev skåret fra 20 mio. euro ned til 8. Jeg er overbevist om, at der bliver brug for flere midler, og at vi ved midtvejsrevisionen i 2009 ikke blot skal skaffe flere penge til satellitsystemet Galileo, men også til de transeuropæiske net. Jeg vil også udtrykke min glæde over, at vi har fået nye finansielle instrumenter med i forordningen, f.eks. Fehmern-Bælt-forbindelsen, der bliver lånefinansieret og skal betales af brugerne. Her har De jo, kommissær Barrot, stillet i udsigt, at man kan få en garanti for broens økonomi de første 5 år. Jeg synes, det er godt, at Den Europæiske Investeringsbank således er med til at udvikle nye finansielle instrumenter. Vi har brug for bedre grænseoverskridende korridorer i Europa, og da statskasserne mangler penge, så er det vigtigt, at vi finder på nye måder at finansiere dem på. Komitologien var et stridspunkt mellem Parlamentet og Rådet. Parlamentets flertal bøjede sig, og jeg vil takke kommissær Barrot for hans løfte om at inddrage Parlamentet i udarbejdelsen af arbejdsprogrammet. Jeg ser frem til, at vi når et resultat snart, så vi kan frigive dette års budget, som vi har lagt i reserve, og så arbejdet kan komme i gang."@hu11
"Signor Presidente, desidero iniziare ringraziando l’onorevole Mauro per la collaborazione costruttiva offerta. Nel complesso, voglio dire che la cooperazione tra la commissione per i bilanci e la commissione per i trasporti e il turismo è stata positiva riguardo al fascicolo in questione. Era ora che avessimo questa normativa. Mi associo a quanto affermato dall’onorevole Jarzembowski e faccio presente a mia volta che l’accordo è stato raggiunto già a novembre ma che dopo di allora la questione non ha potuto procedere a ritmo sufficientemente sostenuto. Da allora, tuttavia, i ministri hanno avuto un sacco di tempo – pure troppo, in effetti – e siamo riusciti a ottenere l’adozione formale in sede di Consiglio solo nel mese di marzo. A questo punto, la Commissione dovrebbe essere in pieno fermento, impegnata nell’elaborare programmi di lavoro e nel sollecitare gli Stati membri a presentare progetti. Mi sembra che tutte le vicissitudini che hanno caratterizzato il percorso di questa normativa diano l’impressione di un atteggiamento piuttosto tiepido da parte degli Stati membri riguardo a questi investimenti di tale rilevanza nel settore dei trasporti. E’ quanto emerge anche dai tagli al bilancio operati con prepotenza dal Consiglio, con finanziamenti destinati alle reti transeuropee ridotti da 20 milioni di euro a 8 milioni di euro. Non ho dubbi sul fatto che saranno necessarie maggiori risorse e che, con la presentazione verso il 2009 della revisione intermedia, dovremo prevedere più capitali non solo per il sistema satellitare Galileo ma anche per le reti transeuropee. Desidero anche far presente la mia soddisfazione perché siamo riusciti a inserire nuovi strumenti finanziari nel regolamento, come nel caso del ponte sul Fehmarnbelt, che è finanziato con prestiti e sarà pagato da chi ne usufruisce. Commissario Barrot, ha prospettato in quest’Aula l’ipotesi di sottoscrivere il finanziamento del ponte per i primi cinque anni. Mi sembra quindi positivo il fatto che anche la Banca europea per gli investimenti sia impegnata nello sviluppo di nuovi dispositivi finanziari. L’Europa ha bisogno di corridoi transfrontalieri migliori e poiché le risorse necessarie non si devono recuperare nei bilanci nazionali è fondamentale trovare altre soluzioni per sostenere tali progetti. La procedura di comitatologia è stata oggetto di diatriba tra il Parlamento e il Consiglio. La maggioranza di quest’Assemblea ha ceduto, e desidero ringraziare il Commissario Barrot per aver promesso di coinvolgere l’Aula nella stesura del programma di lavoro. Auspico che si riesca a pervenire a un risultato nell’immediato affinché sia possibile dare il via al bilancio di quest’anno, posto in riserva, e i lavori possano finalmente avere inizio."@it12
"Hr. formand! Jeg vil også starte med at takke hr. Mauro for det gode samarbejde. Jeg vil i det hele taget sige, at vi har haft et godt samarbejde mellem Budgetudvalget og Transportudvalget i denne sag. Det er på høje tid, at vi får denne lovgivning. Jeg vil også som hr. Jarzembowski pege på, at aftalen blev indgået helt tilbage i november, og at det da ikke kunne gå hurtigt nok. Men siden da har ministrene haft utrolig god tid – alt for god tid – og den formelle vedtagelse i Rådet fik vi først i marts. Her står vi så nu, på et tidspunkt, hvor Kommissionen skulle være i fuld gang med at lave arbejdsprogram og indkalde projekter fra medlemslandene. Jeg synes, at hele forløbet i forbindelse med denne lovgivning giver et indtryk af, at medlemslandene har et lidt halvhjertet forhold til disse meget vigtige transportinvesteringer. Det viser sig jo også i Rådets hårdhændede beskæring af budgetrammen, hvor der i de transeuropæiske net blev skåret fra 20 mio. euro ned til 8. Jeg er overbevist om, at der bliver brug for flere midler, og at vi ved midtvejsrevisionen i 2009 ikke blot skal skaffe flere penge til satellitsystemet Galileo, men også til de transeuropæiske net. Jeg vil også udtrykke min glæde over, at vi har fået nye finansielle instrumenter med i forordningen, f.eks. Fehmern-Bælt-forbindelsen, der bliver lånefinansieret og skal betales af brugerne. Her har De jo, kommissær Barrot, stillet i udsigt, at man kan få en garanti for broens økonomi de første 5 år. Jeg synes, det er godt, at Den Europæiske Investeringsbank således er med til at udvikle nye finansielle instrumenter. Vi har brug for bedre grænseoverskridende korridorer i Europa, og da statskasserne mangler penge, så er det vigtigt, at vi finder på nye måder at finansiere dem på. Komitologien var et stridspunkt mellem Parlamentet og Rådet. Parlamentets flertal bøjede sig, og jeg vil takke kommissær Barrot for hans løfte om at inddrage Parlamentet i udarbejdelsen af arbejdsprogrammet. Jeg ser frem til, at vi når et resultat snart, så vi kan frigive dette års budget, som vi har lagt i reserve, og så arbejdet kan komme i gang."@lt14
"Hr. formand! Jeg vil også starte med at takke hr. Mauro for det gode samarbejde. Jeg vil i det hele taget sige, at vi har haft et godt samarbejde mellem Budgetudvalget og Transportudvalget i denne sag. Det er på høje tid, at vi får denne lovgivning. Jeg vil også som hr. Jarzembowski pege på, at aftalen blev indgået helt tilbage i november, og at det da ikke kunne gå hurtigt nok. Men siden da har ministrene haft utrolig god tid – alt for god tid – og den formelle vedtagelse i Rådet fik vi først i marts. Her står vi så nu, på et tidspunkt, hvor Kommissionen skulle være i fuld gang med at lave arbejdsprogram og indkalde projekter fra medlemslandene. Jeg synes, at hele forløbet i forbindelse med denne lovgivning giver et indtryk af, at medlemslandene har et lidt halvhjertet forhold til disse meget vigtige transportinvesteringer. Det viser sig jo også i Rådets hårdhændede beskæring af budgetrammen, hvor der i de transeuropæiske net blev skåret fra 20 mio. euro ned til 8. Jeg er overbevist om, at der bliver brug for flere midler, og at vi ved midtvejsrevisionen i 2009 ikke blot skal skaffe flere penge til satellitsystemet Galileo, men også til de transeuropæiske net. Jeg vil også udtrykke min glæde over, at vi har fået nye finansielle instrumenter med i forordningen, f.eks. Fehmern-Bælt-forbindelsen, der bliver lånefinansieret og skal betales af brugerne. Her har De jo, kommissær Barrot, stillet i udsigt, at man kan få en garanti for broens økonomi de første 5 år. Jeg synes, det er godt, at Den Europæiske Investeringsbank således er med til at udvikle nye finansielle instrumenter. Vi har brug for bedre grænseoverskridende korridorer i Europa, og da statskasserne mangler penge, så er det vigtigt, at vi finder på nye måder at finansiere dem på. Komitologien var et stridspunkt mellem Parlamentet og Rådet. Parlamentets flertal bøjede sig, og jeg vil takke kommissær Barrot for hans løfte om at inddrage Parlamentet i udarbejdelsen af arbejdsprogrammet. Jeg ser frem til, at vi når et resultat snart, så vi kan frigive dette års budget, som vi har lagt i reserve, og så arbejdet kan komme i gang."@lv13
"Hr. formand! Jeg vil også starte med at takke hr. Mauro for det gode samarbejde. Jeg vil i det hele taget sige, at vi har haft et godt samarbejde mellem Budgetudvalget og Transportudvalget i denne sag. Det er på høje tid, at vi får denne lovgivning. Jeg vil også som hr. Jarzembowski pege på, at aftalen blev indgået helt tilbage i november, og at det da ikke kunne gå hurtigt nok. Men siden da har ministrene haft utrolig god tid – alt for god tid – og den formelle vedtagelse i Rådet fik vi først i marts. Her står vi så nu, på et tidspunkt, hvor Kommissionen skulle være i fuld gang med at lave arbejdsprogram og indkalde projekter fra medlemslandene. Jeg synes, at hele forløbet i forbindelse med denne lovgivning giver et indtryk af, at medlemslandene har et lidt halvhjertet forhold til disse meget vigtige transportinvesteringer. Det viser sig jo også i Rådets hårdhændede beskæring af budgetrammen, hvor der i de transeuropæiske net blev skåret fra 20 mio. euro ned til 8. Jeg er overbevist om, at der bliver brug for flere midler, og at vi ved midtvejsrevisionen i 2009 ikke blot skal skaffe flere penge til satellitsystemet Galileo, men også til de transeuropæiske net. Jeg vil også udtrykke min glæde over, at vi har fået nye finansielle instrumenter med i forordningen, f.eks. Fehmern-Bælt-forbindelsen, der bliver lånefinansieret og skal betales af brugerne. Her har De jo, kommissær Barrot, stillet i udsigt, at man kan få en garanti for broens økonomi de første 5 år. Jeg synes, det er godt, at Den Europæiske Investeringsbank således er med til at udvikle nye finansielle instrumenter. Vi har brug for bedre grænseoverskridende korridorer i Europa, og da statskasserne mangler penge, så er det vigtigt, at vi finder på nye måder at finansiere dem på. Komitologien var et stridspunkt mellem Parlamentet og Rådet. Parlamentets flertal bøjede sig, og jeg vil takke kommissær Barrot for hans løfte om at inddrage Parlamentet i udarbejdelsen af arbejdsprogrammet. Jeg ser frem til, at vi når et resultat snart, så vi kan frigive dette års budget, som vi har lagt i reserve, og så arbejdet kan komme i gang."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil beginnen met de heer Mauro te bedanken voor de goede samenwerking. Ik wil überhaupt even zeggen dat er in deze zaak goed is samengewerkt tussen de Begrotingscommissie en de Vervoerscommissie. De onderhavige wetgeving is hoogst noodzakelijk. Net als de heer Jarzembowski wil ook ik erop wijzen dat de overeenkomst al in november is gesloten en dat de zaken op dit punt niet snel genoeg konden gaan. Sindsdien hebben de ministers echter ontzettend veel tijd genomen – te veel tijd – en de formele aanneming in de Raad heeft pas in maart plaatsgevonden. De Commissie had op dit moment al volop bezig moeten zijn om werkprogramma’s te maken en de lidstaten uit te nodigen om projecten in te dienen. Ik vind dat het hele verloop rond deze wetgeving de indruk wekt dat de lidstaten een enigszins halfhartige houding aannemen ten opzichte van deze zeer belangrijke vervoersinvesteringen. Dat blijkt natuurlijk ook uit de hardhandige bezuiniging op het begrotingskader, waarbij het begrote bedrag voor de trans-Europese netwerken is teruggebracht van 20 miljoen euro tot 8 miljoen euro. Ik ben ervan overtuigd dat er meer middelen nodig zullen zijn en dat wij bij de tussentijdse evaluatie in 2009 niet alleen zullen moeten zorgen voor meer geld voor het satellietsysteem Galileo, maar ook voor de trans-Europese netwerken. Ik wil ook mijn vreugde uitspreken over het feit dat er nieuwe financiële instrumenten in de verordening zijn opgenomen, zoals in het geval van de verbinding over de Fehmarn Belt, die met leningen wordt gefinancierd en door de gebruikers moet worden betaald. Op dit punt heeft u, commissaris Barrot, ons de financiering van de brug gedurende de eerste vijf jaren gegarandeerd. Ik vind het een goede zaak dat de Europese Investeringsbank op die manier meewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe financiële instrumenten. We hebben behoefte aan betere grensoverschrijdende corridors in Europa, en aangezien de staatskassen onvoldoende gevuld zijn, is het belangrijk dat we nieuwe manieren vinden om dit soort projecten te financieren. De comitologie was een strijdpunt tussen het Parlement en de Raad. De meerderheid van het Parlement is gezwicht, en ik wil commissaris Barrot bedanken voor zijn belofte om het Parlement te betrekken bij het opstellen van het werkprogramma. Ik heb goede hoop dat we snel een resultaat bereiken, zodat we de begroting van dit jaar – die we in reserve hebben gehouden – kunnen vrijgeven en het werk kan beginnen."@nl3
"Hr. formand! Jeg vil også starte med at takke hr. Mauro for det gode samarbejde. Jeg vil i det hele taget sige, at vi har haft et godt samarbejde mellem Budgetudvalget og Transportudvalget i denne sag. Det er på høje tid, at vi får denne lovgivning. Jeg vil også som hr. Jarzembowski pege på, at aftalen blev indgået helt tilbage i november, og at det da ikke kunne gå hurtigt nok. Men siden da har ministrene haft utrolig god tid – alt for god tid – og den formelle vedtagelse i Rådet fik vi først i marts. Her står vi så nu, på et tidspunkt, hvor Kommissionen skulle være i fuld gang med at lave arbejdsprogram og indkalde projekter fra medlemslandene. Jeg synes, at hele forløbet i forbindelse med denne lovgivning giver et indtryk af, at medlemslandene har et lidt halvhjertet forhold til disse meget vigtige transportinvesteringer. Det viser sig jo også i Rådets hårdhændede beskæring af budgetrammen, hvor der i de transeuropæiske net blev skåret fra 20 mio. euro ned til 8. Jeg er overbevist om, at der bliver brug for flere midler, og at vi ved midtvejsrevisionen i 2009 ikke blot skal skaffe flere penge til satellitsystemet Galileo, men også til de transeuropæiske net. Jeg vil også udtrykke min glæde over, at vi har fået nye finansielle instrumenter med i forordningen, f.eks. Fehmern-Bælt-forbindelsen, der bliver lånefinansieret og skal betales af brugerne. Her har De jo, kommissær Barrot, stillet i udsigt, at man kan få en garanti for broens økonomi de første 5 år. Jeg synes, det er godt, at Den Europæiske Investeringsbank således er med til at udvikle nye finansielle instrumenter. Vi har brug for bedre grænseoverskridende korridorer i Europa, og da statskasserne mangler penge, så er det vigtigt, at vi finder på nye måder at finansiere dem på. Komitologien var et stridspunkt mellem Parlamentet og Rådet. Parlamentets flertal bøjede sig, og jeg vil takke kommissær Barrot for hans løfte om at inddrage Parlamentet i udarbejdelsen af arbejdsprogrammet. Jeg ser frem til, at vi når et resultat snart, så vi kan frigive dette års budget, som vi har lagt i reserve, og så arbejdet kan komme i gang."@pl16
"Senhor Presidente, também gostaria de agradecer ao senhor deputado Mauro a cooperação construtiva que nos dispensou. Devo referir que se registou, em termos globais, uma cooperação construtiva entre a Comissão do Controlo Orçamental e a Comissão da Política Regional, dos Transportes e do Turismo relativamente a esta matéria. A adopção desta legislação tardou. À semelhança do senhor deputado Jarzembowski, gostaria também de salientar que o acordo foi alcançado já em Novembro tendo, na altura, sido exercida grande pressão para que a questão avançasse rapidamente. Porém, desde então, os ministros tiveram imenso tempo, demasiado tempo, na realidade, tendo a aprovação formal no Conselho apenas ocorrido em Março. Portanto, aqui estamos, numa altura em que Comissão já deveria estar a produzir programas de trabalho e a convidar os Estados-Membros a apresentar projectos. Afigura-se-me, em relação a todo este processo que estamos a atravessar no quadro desta legislação, que os Estados-Membros não parecem estar muito interessados neste importante investimento nos transportes. É um aspecto que também ficou patente através dos pesados cortes orçamentais efectuados pelo Conselho no quadro orçamental, e que resultou num corte nos recursos destinados às redes transeuropeias de 20 milhões de euros para 8 milhões de euros. Estou convencida de que vão ser necessários mais recursos e que na altura da revisão intercalar, por volta de 2009, vamos ter de arranjar mais dinheiro, não apenas para o sistema por satélite Galileu, mas também para as redes transeuropeias. Gostaria ainda de manifestar a minha satisfação pela inclusão de novos instrumentos financeiros na regulamentação, como, por exemplo, no caso da ponte do Belt de Fehmarn, que está a ser financiado através de empréstimos e que deverá ser pago pelos utentes. Senhor Comissário Barrot, o Senhor apresentou neste Parlamento como exequível a rentabilização financeira da ponte ao fim dos primeiros cinco anos. Consequentemente, considero positivo o envolvimento do Banco Europeu de Investimento no desenvolvimento de novos instrumentos financeiros. São necessários melhores corredores transfronteiriços na Europa e visto que os cofres dos Estados-Membros não têm dinheiro, torna-se imperativo encontrar novas formas de financiar esses projectos. O processo de comitologia foi um ponto de discórdia entre o Parlamento e o Conselho. A maioria no Parlamento cedeu e gostaria de agradecer ao senhor Comissário Barrot pela promessa de envolver o Parlamento na elaboração do programa de trabalho. Aguardo, com expectativa, a possibilidade de se alcançar um resultado em breve, para que possamos libertar o orçamento deste ano que, entretanto, tinha sido colocado numa reserva, e para que o trabalho possa começar."@pt17
"Hr. formand! Jeg vil også starte med at takke hr. Mauro for det gode samarbejde. Jeg vil i det hele taget sige, at vi har haft et godt samarbejde mellem Budgetudvalget og Transportudvalget i denne sag. Det er på høje tid, at vi får denne lovgivning. Jeg vil også som hr. Jarzembowski pege på, at aftalen blev indgået helt tilbage i november, og at det da ikke kunne gå hurtigt nok. Men siden da har ministrene haft utrolig god tid – alt for god tid – og den formelle vedtagelse i Rådet fik vi først i marts. Her står vi så nu, på et tidspunkt, hvor Kommissionen skulle være i fuld gang med at lave arbejdsprogram og indkalde projekter fra medlemslandene. Jeg synes, at hele forløbet i forbindelse med denne lovgivning giver et indtryk af, at medlemslandene har et lidt halvhjertet forhold til disse meget vigtige transportinvesteringer. Det viser sig jo også i Rådets hårdhændede beskæring af budgetrammen, hvor der i de transeuropæiske net blev skåret fra 20 mio. euro ned til 8. Jeg er overbevist om, at der bliver brug for flere midler, og at vi ved midtvejsrevisionen i 2009 ikke blot skal skaffe flere penge til satellitsystemet Galileo, men også til de transeuropæiske net. Jeg vil også udtrykke min glæde over, at vi har fået nye finansielle instrumenter med i forordningen, f.eks. Fehmern-Bælt-forbindelsen, der bliver lånefinansieret og skal betales af brugerne. Her har De jo, kommissær Barrot, stillet i udsigt, at man kan få en garanti for broens økonomi de første 5 år. Jeg synes, det er godt, at Den Europæiske Investeringsbank således er med til at udvikle nye finansielle instrumenter. Vi har brug for bedre grænseoverskridende korridorer i Europa, og da statskasserne mangler penge, så er det vigtigt, at vi finder på nye måder at finansiere dem på. Komitologien var et stridspunkt mellem Parlamentet og Rådet. Parlamentets flertal bøjede sig, og jeg vil takke kommissær Barrot for hans løfte om at inddrage Parlamentet i udarbejdelsen af arbejdsprogrammet. Jeg ser frem til, at vi når et resultat snart, så vi kan frigive dette års budget, som vi har lagt i reserve, og så arbejdet kan komme i gang."@ro18
"Hr. formand! Jeg vil også starte med at takke hr. Mauro for det gode samarbejde. Jeg vil i det hele taget sige, at vi har haft et godt samarbejde mellem Budgetudvalget og Transportudvalget i denne sag. Det er på høje tid, at vi får denne lovgivning. Jeg vil også som hr. Jarzembowski pege på, at aftalen blev indgået helt tilbage i november, og at det da ikke kunne gå hurtigt nok. Men siden da har ministrene haft utrolig god tid – alt for god tid – og den formelle vedtagelse i Rådet fik vi først i marts. Her står vi så nu, på et tidspunkt, hvor Kommissionen skulle være i fuld gang med at lave arbejdsprogram og indkalde projekter fra medlemslandene. Jeg synes, at hele forløbet i forbindelse med denne lovgivning giver et indtryk af, at medlemslandene har et lidt halvhjertet forhold til disse meget vigtige transportinvesteringer. Det viser sig jo også i Rådets hårdhændede beskæring af budgetrammen, hvor der i de transeuropæiske net blev skåret fra 20 mio. euro ned til 8. Jeg er overbevist om, at der bliver brug for flere midler, og at vi ved midtvejsrevisionen i 2009 ikke blot skal skaffe flere penge til satellitsystemet Galileo, men også til de transeuropæiske net. Jeg vil også udtrykke min glæde over, at vi har fået nye finansielle instrumenter med i forordningen, f.eks. Fehmern-Bælt-forbindelsen, der bliver lånefinansieret og skal betales af brugerne. Her har De jo, kommissær Barrot, stillet i udsigt, at man kan få en garanti for broens økonomi de første 5 år. Jeg synes, det er godt, at Den Europæiske Investeringsbank således er med til at udvikle nye finansielle instrumenter. Vi har brug for bedre grænseoverskridende korridorer i Europa, og da statskasserne mangler penge, så er det vigtigt, at vi finder på nye måder at finansiere dem på. Komitologien var et stridspunkt mellem Parlamentet og Rådet. Parlamentets flertal bøjede sig, og jeg vil takke kommissær Barrot for hans løfte om at inddrage Parlamentet i udarbejdelsen af arbejdsprogrammet. Jeg ser frem til, at vi når et resultat snart, så vi kan frigive dette års budget, som vi har lagt i reserve, og så arbejdet kan komme i gang."@sk19
"Hr. formand! Jeg vil også starte med at takke hr. Mauro for det gode samarbejde. Jeg vil i det hele taget sige, at vi har haft et godt samarbejde mellem Budgetudvalget og Transportudvalget i denne sag. Det er på høje tid, at vi får denne lovgivning. Jeg vil også som hr. Jarzembowski pege på, at aftalen blev indgået helt tilbage i november, og at det da ikke kunne gå hurtigt nok. Men siden da har ministrene haft utrolig god tid – alt for god tid – og den formelle vedtagelse i Rådet fik vi først i marts. Her står vi så nu, på et tidspunkt, hvor Kommissionen skulle være i fuld gang med at lave arbejdsprogram og indkalde projekter fra medlemslandene. Jeg synes, at hele forløbet i forbindelse med denne lovgivning giver et indtryk af, at medlemslandene har et lidt halvhjertet forhold til disse meget vigtige transportinvesteringer. Det viser sig jo også i Rådets hårdhændede beskæring af budgetrammen, hvor der i de transeuropæiske net blev skåret fra 20 mio. euro ned til 8. Jeg er overbevist om, at der bliver brug for flere midler, og at vi ved midtvejsrevisionen i 2009 ikke blot skal skaffe flere penge til satellitsystemet Galileo, men også til de transeuropæiske net. Jeg vil også udtrykke min glæde over, at vi har fået nye finansielle instrumenter med i forordningen, f.eks. Fehmern-Bælt-forbindelsen, der bliver lånefinansieret og skal betales af brugerne. Her har De jo, kommissær Barrot, stillet i udsigt, at man kan få en garanti for broens økonomi de første 5 år. Jeg synes, det er godt, at Den Europæiske Investeringsbank således er med til at udvikle nye finansielle instrumenter. Vi har brug for bedre grænseoverskridende korridorer i Europa, og da statskasserne mangler penge, så er det vigtigt, at vi finder på nye måder at finansiere dem på. Komitologien var et stridspunkt mellem Parlamentet og Rådet. Parlamentets flertal bøjede sig, og jeg vil takke kommissær Barrot for hans løfte om at inddrage Parlamentet i udarbejdelsen af arbejdsprogrammet. Jeg ser frem til, at vi når et resultat snart, så vi kan frigive dette års budget, som vi har lagt i reserve, og så arbejdet kan komme i gang."@sl20
"Herr talman! Jag vill också börja med att tacka Mario Mauro för hans konstruktiva samarbete. Som helhet vill jag säga att samarbetet mellan budgetutskottet och utskottet för transport och turism varit konstruktivt. Det är hög tid att vi får igenom denna lagstiftning. I likhet med Georg Jarzembowski vill även jag påpeka att det avtalet ingicks redan i november, och då kunde saker och ting minsann inte gå tillräckligt snabbt. Sedan dess har ministrarna emellertid haft massor med tid – alldeles för mycket, faktiskt – och vi fick ett formellt antagande i rådet först i mars. I dag borde kommissionen vara i full gång med att utarbeta arbetsprogram och begära in projektansökningar från medlemsstaterna. Jag måste säga att hela processen som vi har gått igenom med denna lagstiftning ger ett intryck av att medlemsstaterna är lite halvhjärtade i sin inställning gentemot dessa viktiga transportinvesteringar. Detta framgår också klart av rådets kraftiga nedskärningar i budgetramen. Resurserna för de transeuropeiska näten har skurits ned från 20 miljoner euro till 8 miljoner euro. Jag är övertygad om att mer resurser kommer att behövas och att vi måste få fram mer pengar när halvtidsgranskningen sker 2009, inte bara för satellitsystemet Galileo, utan också för de transeuropeiska näten. Jag vill också framhålla hur glada vi är över att vi lyckades få med nya finansiella instrument i förordningen – på samma sätt som när det gällde bron över Fehmarn som finansieras genom lån och som skall betalas av användarna. Kommissionsledamot Barrot! Ni har inför parlamentet redovisat möjligheten att svara för brons finansiering under de första fem åren. Det verkar därför positivt att Europeiska investeringsbanken också engagerats i att utveckla nya finansieringsinstrument. Det finns ett behov av bättre gränsöverskridande korridorer i Europa, och eftersom de nödvändiga resurserna inte kan hämtas i statsbudgetarna är det viktigt att vi hittar nya sätt att finansiera dessa projekt. Kommittéförfarandet var en tvistefråga i diskussionerna mellan parlamentet och rådet. Majoriteten i parlamentet vek sig, och jag vill tacka kommissionsledamot Jacques Barrot för hans löfte att engagera parlamentet i arbetet på att utforma arbetsprogrammet. Jag ser fram emot snabba resultat så att vi kan genomföra årets budget, som har placerats i reserv, och så att arbetet kan komma igång."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Anne E. Jensen,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,2,13
"for ALDE-Gruppen"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph