Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-05-09-Speech-3-064"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070509.12.3-064"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Peatun lühidalt resolutsiooni artikkel neli juures. Mõned saadikud on nimetanud Tallinnas ühe samba teisaldamist Venemaa vastaseks provokatsiooniks. Pean ütlema, et tegu oli küll provokatsiooniga, kuid nimelt Venemaa poolsega. Loetlen lühidalt asitõendid. Esiteks. Venemaa-poolsed ettevalmistused algasid juba viis aastat tagasi, kuid aasta tagasi muudeti Venemaa võidupäeva tähistamine 9. mail Tallinna samba juures vodka joomiseks ja Nõukogude lippude lehvitamiseks, et provotseerida kähmlust, mis ka mõõdukalt toimus. Enne seda sai kuju aastakümneid ilma probleemideta seista ja kui meie naaberriik poleks kuju juures algatanud provokatsioone, oleks see kuju ilmselt seal samal kohal praegugi. Teiseks. 26. ja 27. aprilli meeleavaldusi organiseerisid Vene saatkonna töötajad Tallinnas. Viimastel kuudel on dokumenteeritud arvukalt kohtumisi, kus hiljutiste meeleavalduste korraldajad kohtusid Venemaa saatkonna töötajatega, ilmselt selleks, et saada oma ala professionaalidelt juhiseid ebastabiilsuse külvamiseks. Kolmandaks. Moskvas noorte meeleavaldused Eesti saatkonna ees olid otseselt Kremli organiseeritud ning varustatud. Venemaa on teadlikult eiranud Viini konventsiooni ning pole soovinud kaitsta Moskvas Eesti diplomaate. Neljandaks. Arvukate küberrünnakute jäljed Eesti infosüsteemide vastu viisid otse Kremlisse ning Venemaa valitsusasutustesse. Viiendaks. Eesti vastu on algatatud majandussanktsioonid. Kui siiani eksportis Venemaa 25% oma naftast läbi Eesti raudteede ja sadamate, siis möödunud nädalal selgus, et Venemaalt Eestisse tulev raudteeharu vajas ootamatut remonti. Loomulikult on selle läbinähtava vabanduse taga soov Eestit majanduslikult mõjutada. Sellisel sanktsioonil võib oma otsene mõju olla ka Euroopa Liidu energiaga varustatusele. Küsigem, kelle huvides pandi seisma ka Peterburg-Tallinna rong. Ja lõpuks lubage mul tänada kõiki arvukaid Eesti toetajaid."@et5
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Peatun lühidalt resolutsiooni artikkel neli juures. Mõned saadikud on nimetanud Tallinnas ühe samba teisaldamist Venemaa vastaseks provokatsiooniks. Pean ütlema, et tegu oli küll provokatsiooniga, kuid nimelt Venemaa poolsega. Loetlen lühidalt asitõendid. Esiteks. Venemaa-poolsed ettevalmistused algasid juba viis aastat tagasi, kuid aasta tagasi muudeti Venemaa võidupäeva tähistamine 9. mail Tallinna samba juures vodka joomiseks ja Nõukogude lippude lehvitamiseks, et provotseerida kähmlust, mis ka mõõdukalt toimus. Enne seda sai kuju aastakümneid ilma probleemideta seista ja kui meie naaberriik poleks kuju juures algatanud provokatsioone, oleks see kuju ilmselt seal samal kohal praegugi. Teiseks. 26. ja 27. aprilli meeleavaldusi organiseerisid Vene saatkonna töötajad Tallinnas. Viimastel kuudel on dokumenteeritud arvukalt kohtumisi, kus hiljutiste meeleavalduste korraldajad kohtusid Venemaa saatkonna töötajatega, ilmselt selleks, et saada oma ala professionaalidelt juhiseid ebastabiilsuse külvamiseks. Kolmandaks. Moskvas noorte meeleavaldused Eesti saatkonna ees olid otseselt Kremli organiseeritud ning varustatud. Venemaa on teadlikult eiranud Viini konventsiooni ning pole soovinud kaitsta Moskvas Eesti diplomaate. Neljandaks. Arvukate küberrünnakute jäljed Eesti infosüsteemide vastu viisid otse Kremlisse ning Venemaa valitsusasutustesse. Viiendaks. Eesti vastu on algatatud majandussanktsioonid. Kui siiani eksportis Venemaa 25% oma naftast läbi Eesti raudteede ja sadamate, siis möödunud nädalal selgus, et Venemaalt Eestisse tulev raudteeharu vajas ootamatut remonti. Loomulikult on selle läbinähtava vabanduse taga soov Eestit majanduslikult mõjutada. Sellisel sanktsioonil võib oma otsene mõju olla ka Euroopa Liidu energiaga varustatusele. Küsigem, kelle huvides pandi seisma ka Peterburg-Tallinna rong. Ja lõpuks lubage mul tänada kõiki arvukaid Eesti toetajaid."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne tale ganske kort om artikel 4 i beslutningen. Nogle medlemmer har omtalt fjernelsen af en statue i Tallinn som en provokerende handling over for Rusland. Der var bestemt tale om en provokation, men den var fra russisk side. Jeg vil kort opremse beviserne. For det første begyndte russernes forberedelser for fem år siden, selv om det var for et år siden, at højtideligholdelsen af den russiske sejr under Anden Verdenskrig den 9. maj ved Tallinn-statuen blev forvandlet til en begivenhed, hvor der blev drukket vodka og svinget med det sovjetiske flag med henblik på at fremprovokere håndgemæng, hvilket også lykkedes i et vist omfang. Indtil da havde statuen stået der i årtier uden at give anledning til problemer, og hvis ikke vores naboland havde iværksat provokerende handlinger nær monumentet, havde det sandsynligvis fortsat stået på samme sted den dag i dag. For det andet blev demonstrationerne den 26. og 27. april organiseret af de ansatte på den russiske ambassade i Tallinn. I de seneste par måneder har der fundet adskillige møder sted, hvor arrangørerne af de nylige demonstrationer mødtes med ansatte på den russiske ambassade, åbenbart for at få anvisninger fra de ansatte i denne sfære i at skabe ustabilitet. For det tredje blev unge menneskers demonstrationer foran den estiske ambassade i Moskva organiseret og udrustet direkte af Kreml. Rusland har bevidst ignoreret Wienerkonventionen og udvist uvilje til at beskytte estiske diplomater i Moskva. For det fjerde førte sporene fra adskillige cyberangreb mod estiske informationssystemer direkte til regeringsinstitutioner i Rusland og Kreml. For det femte blev der iværksat økonomiske sanktioner imod Estland. Mens Rusland hidtil har eksporteret 25 % af sin olie ved hjælp af de estiske jernbaner og havne, viste det sig i sidste uge, at jernbaneforbindelsen mellem Rusland og Estland havde brug for uforudsete reparationer. Denne åbenbare undskyldning er naturligvis et dække for ønsket om at påvirke Estland økonomisk. En sådan sanktion vil også have direkte indflydelse på EU's energiforsyning. Lad os også spørge, hvis interesser det tjente at standse toget mellem Skt. Petersborg og Tallinn. Til slut vil jeg gerne takke de mange mennesker, der støtter Estland."@da2
"Ich möchte kurz etwas zu Ziffer 4 der Entschließung sagen. Einige Abgeordnete nannten die Verlegung der Statue in Tallinn einen Akt der Provokation gegen Russland. Ich muss feststellen, dass es sich in der Tat um einen Akt der Provokation handelte, aber von russischer Seite. Lassen Sie mich kurz die Beweise anführen. Erstens, die Vorbereitungen Russlands begannen vor fünf Jahren, doch erst vor einem Jahr wurde die Feier des russischen Sieges im Zweiten Weltkrieg am 9. Mai an der Statue in Tallinn in ein Spektakel umgewandelt, bei dem Wodka getrunken und die sowjetische Flagge geschwenkt wurde, um Schlägereien zu provozieren, zu denen es dann ja in gewissem Umfang kam. Bis dahin hatte die Statue jahrzehntelang dort gestanden, ohne irgendwelche Probleme zu verursachen, und wenn unser Nachbarland nicht Akte der Provokation angezettelt hätte, befände sie sich möglicherweise immer noch am selben Platz. Zweitens, die Demonstrationen vom 26. und 27. April waren von Mitarbeitern der russischen Botschaft in Tallinn organisiert. Es gibt Belege für zahlreiche Zusammenkünfte in den letzten Monaten, bei denen die Organisatoren der jüngsten Demonstrationen mit Mitarbeitern der russischen Botschaft zusammentrafen, offensichtlich, um Anleitung von Fachleuten auf dem Gebiet des Unruhestiftens zu erhalten. Drittens, die Demonstrationen von Jugendlichen vor der estnischen Botschaft in Moskau wurden vom Kreml direkt organisiert und ausgerüstet. Russland hat die Wiener Konvention bewusst ignoriert und kein Bedürfnis gezeigt, die estnischen Diplomaten in Moskau zu schützen. Viertens, die Spuren von mehreren Online-Attacken gegen die estnischen Informationssysteme führten direkt in den Kreml und zu russischen Regierungsstellen. Fünftens, es wurden Wirtschaftssanktionen gegen Estland eingeleitet. Während Russland bisher 25 % seines Öls unter Benutzung der estnischen Schienenwege und Häfen ausgeführt hat, wurde letzte Woche bekannt, dass auf der Bahnstrecke zwischen Russland und Estland unvorgesehene Reparaturen notwendig sein würden. Diese durchsichtige Ausrede ist natürlich ein Deckmantel für den Wunsch, Estland auf wirtschaftlichem Wege zu beeinflussen. Eine solche Sanktion könnte zudem unmittelbare Auswirkungen auf die Energieversorgung der Europäischen Union haben. Wir sollten auch die Frage stellen, wessen Interessen es diente, die Bahnverbindung St. Petersburg-Tallinn zu unterbrechen. Abschließend möchte ich gern allen danken, die Estland so zahlreich zur Seite stehen."@de9
"Θέλω να αναφερθώ εν συντομία στο άρθρο 4 του ψηφίσματος. Ορισμένοι συνάδελφοι υποστήριξαν ότι η μετακίνηση ενός αγάλματος στο Ταλίν ήταν προκλητική ενέργεια η οποία στρεφόταν κατά της Ρωσίας. Οφείλω να δηλώσω ότι επρόκειτο όντως για πρόκληση, μόνο που προερχόταν από τη ρωσική πλευρά. Επιτρέψτε μου να παραθέσω εν τάχει τα σχετικά στοιχεία. Πρώτον, οι προετοιμασίες της Ρωσίας ξεκίνησαν πριν από πέντε έτη, ενώ πριν από ένα έτος οι εορτασμοί της ρωσικής Ημέρας της Νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στις 9 Μαΐου μπροστά στο άγαλμα στο Ταλίν μετατράπηκαν σε ευκαιρία για την κατανάλωση βότκας και την επίδειξη της σοβιετικής σημαίας, με πραγματικό στόχο την πρόκληση συγκρούσεων, οι οποίες εκδηλώθηκαν όντως σε κάποιο βαθμό. Μέχρι τότε, το άγαλμα παρέμενε στη θέση του επί δεκαετίες χωρίς να προκαλεί προβλήματα· αν μάλιστα η γειτονική μας χώρα δεν είχε ξεκινήσει πρώτη τις προκλητικές ενέργειες κοντά στον χώρο του μνημείου, πιθανότατα θα παρέμενε ακόμη και σήμερα στην ίδια θέση. Δεύτερον, οι διαδηλώσεις της 26ης και 27ης Απριλίου οργανώθηκαν από υπαλλήλους της ρωσικής πρεσβείας στο Ταλίν. Τους τελευταίους μήνες, καταγράφηκαν πολυάριθμες συναντήσεις στις οποίες οι διοργανωτές των προσφάτων διαδηλώσεων συναντήθηκαν με υπαλλήλους της ρωσικής πρεσβείας, προφανώς για να τους δοθούν οδηγίες από επαγγελματίες του τομέα προκειμένου να σπείρουν την αστάθεια. Τρίτον, οι διαδηλώσεις από νεαρούς μπροστά στην πρεσβεία της Εσθονίας στη Μόσχα οργανώθηκαν και εξοπλίστηκαν απευθείας από το Κρεμλίνο. Η Ρωσία αγνόησε σκοπίμως τη Σύμβαση της Βιέννης και δεν επέδειξε την παραμικρή επιθυμία να προστατέψει τους εσθονούς διπλωμάτες στη Μόσχα. Τέταρτον, τα ίχνη μεγάλου αριθμού διαδικτυακών επιθέσεων εις βάρος των εσθονικών συστημάτων πληροφορικής οδηγούσαν απευθείας στο Κρεμλίνο και σε ρωσικά κυβερνητικά όργανα. Πέμπτον, επιβλήθηκαν οικονομικές κυρώσεις εις βάρος της Εσθονίας. Ενώ μέχρι τώρα η Ρωσία εξήγαγε το 25% του πετρελαίου της μέσω των εσθονικών σιδηροδρόμων και λιμένων, την περασμένη εβδομάδα προέκυψε ανάγκη εκτάκτων επισκευών στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ της Ρωσίας και της Εσθονίας. Αυτή η ξεκάθαρη δικαιολογία αποτελεί, φυσικά, συγκάλυψη της επιθυμίας να ασκηθεί οικονομική πίεση στην Εσθονία. Μια τέτοια κύρωση ενδέχεται να έχει επίσης άμεσες συνέπειες για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει επίσης να αναρωτηθούμε ποιας πλευράς τα συμφέροντα εξυπηρετούσε η διακοπή της λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Αγίας Πετρούπολης και Ταλίν. Τέλος, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους πολυάριθμους υποστηρικτές της Εσθονίας."@el10
"I would like to speak briefly about Article 4 of the resolution. Some Members have referred to the moving of a statue in Tallinn as an act of provocation against Russia. I must state that it was indeed an act of provocation, but from the Russian side. I will briefly list the evidence. Firstly, Russia’s preparations began five years ago, although it was one year ago that the celebration of Russian Victory in World War II Day on 9 May at the Tallinn statue was transformed into an event involving vodka drinking and the waving of the Soviet flag, and this in order to provoke scuffles, which indeed to some extent took place. Until then, the statue had stood there for decades without causing any problems, and if our neighbouring country had not initiated acts of provocation near the monument, it would most likely still occupy the same place now. Secondly, the demonstrations of 26th and 27th April were organised by employees of the Russian Embassy in Tallinn. Over the past few months, numerous meetings have been documented in which the organisers of the recent demonstrations met with employees of the Russian Embassy, apparently in order to obtain directions from professionals in that sphere for sowing instability. Thirdly, the demonstrations by youths in front of the Estonian Embassy in Moscow were organised and equipped directly by the Kremlin. Russia has deliberately ignored the Vienna Convention and shown no desire to protect Estonian diplomats in Moscow. Fourthly, the trails from numerous cyber attacks against Estonian information systems led straight to the Kremlin and Russian governmental institutions. Fifthly, economic sanctions were initiated against Estonia. Whereas until now Russia has exported 25% of its oil using the Estonian railways and ports, last week it transpired that the railway line between Russia and Estonia would need unforeseen repairs. This transparent excuse is naturally a cover for the desire to influence Estonia economically. Such a sanction could also have a direct influence on the European Union’s energy supply. Let us also ask in whose interests it was to stop the St. Petersburg-Tallinn train from running. Finally, allow me to thank all of Estonia’s many supporters."@en4
"Quisiera comentar brevemente el artículo 4 de la resolución. Algunos diputados han dicho que la retirada de la estatua de Tallin fue un acto de provocación a Rusia. Debo decir que sí fue un acto de provocación, pero por parte de Rusia. Voy a enumerar las pruebas brevemente. En primer lugar, los preparativos de Rusia comenzaron hace cinco años, aunque fue hace un año cuando la celebración del Día de la Victoria rusa en la II Guerra Mundial, el 9 de mayo, junto a la estatua de Tallin se transformó en un acto en que corría el vodka y se ondeaba la bandera soviética, todo ello con el fin de provocar enfrentamientos, cosa que hasta cierto punto ocurrió efectivamente. Hasta entonces, la estatua había permanecido allí durante décadas sin ocasionar ningún problema, y si nuestro país vecino no hubiera iniciado actos provocativos en las proximidades del monumento, probablemente seguiría ocupando el mismo lugar en la actualidad. En segundo lugar, las manifestaciones del 26 y 27 de abril fueron organizadas por empleados de la embajada rusa en Tallin. En los últimos meses se han documentado numerosas reuniones en las que los organizadores de las recientes manifestaciones se entrevistaron con empleados de la embajada rusa, por lo visto para recibir directrices de profesionales en ese terreno a fin de sembrar inestabilidad. En tercer lugar, las manifestaciones de jóvenes delante de la embajada estonia en Moscú fueron organizadas y equipadas directamente por el Kremlin. Rusia ha ignorado deliberadamente la Convención de Viena y no ha mostrado voluntad de proteger a los diplomáticos estonios que se encuentran en Moscú. En cuarto lugar, las pistas de múltiples ataques cibernéticos contra sistemas de información de Estonia apuntan directamente al Kremlin y a entidades gubernamentales rusas. En quinto lugar, se impusieron sanciones económicas contra Estonia. Mientras que hasta ahora Rusia ha exportado el 25 % de su petróleo a través de los ferrocarriles y puertos estonios, la semana pasada trascendió que la línea ferroviaria entre Rusia y Estonia necesitaba reparaciones que no estaban previstas. Esta excusa transparente es, desde luego, una tapadera para esconder el deseo de presionar económicamente a Estonia. Una sanción así también podría tener una repercusión directa en el suministro energético de la Unión Europea. Preguntémonos también quién tenía interés en que se paralizase la línea de tren San Petersburgo-Tallin. Por último, permítanme dar las gracias a las muchas personas que apoyan a Estonia."@es21
"Käsittelen lyhyesti päätöslauselman 4 artiklaa. Jotkut parlamentin jäsenet ovat pitäneet patsaan siirtämistä Tallinnassa provokaationa Venäjää vastaan. Todettakoon, että se oli todellakin provokaatiota, tosin Venäjän puolelta. Esitän lyhyesti todisteet tästä. Ensinnäkin Venäjä aloitti valmistelut viisi vuotta sitten, vaikka vasta vuosi sitten Venäjän toisen maailmansodan voitonpäivän juhlallisuudet 9. toukokuuta muuttuivat tilaisuudeksi, jossa osallistujat joivat vodkaa ja liehuttivat Neuvostoliiton lippua lietsoakseen kahakoita, siinä jossain määrin onnistuenkin. Siihen saakka patsas oli seissyt ongelmitta paikallaan vuosikymmeniä, ja ellei naapurivaltiomme olisi aloittanut provosointia muistomerkin läheisyydessä, se olisi todennäköisesti edelleenkin samassa paikassa. Toiseksi Venäjällä 26. ja 27. huhtikuuta pidetyt mielenosoitukset olivat Tallinnan Venäjän-suurlähetystön työntekijöiden järjestämiä. Viime kuukausien aikana on todistettavasti järjestetty useita kokouksia, joissa äskettäisten mielenosoitusten järjestäjät tapasivat Venäjän suurlähetystön työntekijöitä ilmeisesti saadakseen alan asiantuntijoilta ohjeita levottomuuksien lietsomista varten. Kolmanneksi Venäjän hallitus organisoi suoraan Moskovan Viron-suurlähetystön edessä järjestetyt nuorison mielenosoitukset. Venäjä on tarkoituksella sivuuttanut Wienin yleissopimuksen eikä ole osoittanut halua suojella virolaisia diplomaatteja Moskovassa. Neljänneksi lukuisten Viron tietojärjestelmiä vastaan suunnattujen verkkohyökkäysten jäljet johtavat suoraan Venäjän hallitukseen ja hallituselimiin. Viidenneksi Viroa vastaan suunnattiin talouspakotteita. Kun Venäjä on tähän saakka vienyt 25 prosenttia öljystään Viron rautateiden ja satamien kautta, viime viikolla kävi ilmi, että Venäjän ja Viron välinen rautatieyhteys oli yllättäen korjauksen tarpeessa. Tämän ilmiselvän tekosyyn varjolla halutaan tietenkin vaikuttaa Viroon taloudellisin keinoin. Tällaisella pakotteella voisi olla myös suora vaikutus Euroopan unionin energiahuoltoon. Kysyttäköön myös, kenen edun mukaista oli keskeyttää Pietarin ja Tallinnan välinen junaliikenne. Lopuksi haluan kiittää Viron lukuisia tukijoita."@fi7
"Je voudrais m’exprimer brièvement au sujet de l’article 4 de la résolution. Certains députés ont qualifié le déplacement d’une statue à Tallinn d’acte de provocation envers la Russie. Je dois dire que c’était bel et bien un acte de provocation, mais de la part de la Russie. J’énumérerai brièvement les différents éléments de preuve. Premièrement, les préparatifs de la Russie ont commencé il y a cinq ans, même si c’est il y a un an que la célébration de la victoire russe lors de la Seconde guerre mondiale le 9 mai au pied de la statue de Tallinn s’est transformée en un événement impliquant l’absorption de vodka et l’agitation du drapeau soviétique, et ce avec l’arrière-pensée de provoquer des échauffourées, qui ont, dans une certaine mesure, effectivement eu lieu. Jusqu’alors, la statue s’était dressée là pendant des décennies sans causer le moindre problème et si notre voisin n’avait pas organisé des actes de provocation à proximité du monument, elle occuperait très probablement encore la même place aujourd’hui. Deuxièmement, les manifestations des 26 et 27 avril ont été organisées par des employés de l’ambassade russe à Tallinn. Ces derniers mois, il a été établi que de nombreuses réunions ont eu lieu entre les organisateurs des récentes manifestations et des employés de l’ambassade russe, apparemment en vue d’obtenir des directives de professionnels de ce domaine pour semer l’instabilité. Troisièmement, les manifestations de jeunes face à l’ambassade estonienne à Moscou ont été organisées et équipées directement par le Kremlin. La Russie a délibérément ignoré la convention de Vienne et n’a montré aucune volonté de protéger les diplomates estoniens à Moscou. Quatrièmement, les traces de nombreuses cyber-attaques contre les systèmes d’information estoniens ont mené droit au Kremlin et aux institutions gouvernementales russes. Cinquièmement, des sanctions économiques ont été prises à l’encontre de l’Estonie. Alors que jusqu’à présent la Russie exportait 25% de son pétrole par chemin de fer et via les ports estoniens, la semaine dernière, une information a circulé selon laquelle la ligne de chemin de fer entre la Russie et l’Estonie aurait besoin de réparations imprévues. Cette excuse grossière arrive mal à cacher la volonté d’influencer économiquement l’Estonie. Une telle sanction pourrait également avoir une influence directe sur l’approvisionnement en énergie de l’Union européenne. Demandons-nous également qui avait intérêt à interrompre la liaison ferroviaire Saint-Pétersbourg-Tallinn. Permettez-moi enfin de remercier tous ceux qui soutiennent l’Estonie."@fr8
"Peatun lühidalt resolutsiooni artikkel neli juures. Mõned saadikud on nimetanud Tallinnas ühe samba teisaldamist Venemaa vastaseks provokatsiooniks. Pean ütlema, et tegu oli küll provokatsiooniga, kuid nimelt Venemaa poolsega. Loetlen lühidalt asitõendid. Esiteks. Venemaa-poolsed ettevalmistused algasid juba viis aastat tagasi, kuid aasta tagasi muudeti Venemaa võidupäeva tähistamine 9. mail Tallinna samba juures vodka joomiseks ja Nõukogude lippude lehvitamiseks, et provotseerida kähmlust, mis ka mõõdukalt toimus. Enne seda sai kuju aastakümneid ilma probleemideta seista ja kui meie naaberriik poleks kuju juures algatanud provokatsioone, oleks see kuju ilmselt seal samal kohal praegugi. Teiseks. 26. ja 27. aprilli meeleavaldusi organiseerisid Vene saatkonna töötajad Tallinnas. Viimastel kuudel on dokumenteeritud arvukalt kohtumisi, kus hiljutiste meeleavalduste korraldajad kohtusid Venemaa saatkonna töötajatega, ilmselt selleks, et saada oma ala professionaalidelt juhiseid ebastabiilsuse külvamiseks. Kolmandaks. Moskvas noorte meeleavaldused Eesti saatkonna ees olid otseselt Kremli organiseeritud ning varustatud. Venemaa on teadlikult eiranud Viini konventsiooni ning pole soovinud kaitsta Moskvas Eesti diplomaate. Neljandaks. Arvukate küberrünnakute jäljed Eesti infosüsteemide vastu viisid otse Kremlisse ning Venemaa valitsusasutustesse. Viiendaks. Eesti vastu on algatatud majandussanktsioonid. Kui siiani eksportis Venemaa 25% oma naftast läbi Eesti raudteede ja sadamate, siis möödunud nädalal selgus, et Venemaalt Eestisse tulev raudteeharu vajas ootamatut remonti. Loomulikult on selle läbinähtava vabanduse taga soov Eestit majanduslikult mõjutada. Sellisel sanktsioonil võib oma otsene mõju olla ka Euroopa Liidu energiaga varustatusele. Küsigem, kelle huvides pandi seisma ka Peterburg-Tallinna rong. Ja lõpuks lubage mul tänada kõiki arvukaid Eesti toetajaid."@hu11
"Vorrei parlare brevemente dell’articolo 4 della risoluzione. Alcuni deputati hanno ravvisato nello spostamento della statua di Tallinn un gesto di provocazione ai danni della Russia. Devo dire che si è trattato, in effetti, di un gesto di provocazione, ma da parte della Russia. Ne illustrerò in breve le prove. Innanzi tutto, i preparativi della Russia sono iniziati cinque anni fa, benché un anno fa la celebrazione della vittoria russa nella Seconda guerra mondiale del 9 maggio presso la statua di Tallinn si sia trasformata in un evento in cui si beve e si sventola la bandiera della Russia, il tutto al fine di provocare tafferugli, come in effetti in qualche misura è avvenuto. Fino ad allora, in tanti anni la statua non aveva mai dato alcun problema, e se il nostro paese limitrofo non avesse dato inizio alle provocazioni nei pressi del monumento, quest’ultimo probabilmente si troverebbe ancora nello stesso posto. In secondo luogo, le manifestazioni del 26 e 27 aprile sono state organizzate dai dipendenti dell’Ambasciata russa a Tallinn. Negli ultimi mesi sono stati documentati numerosi incontri in cui gli organizzatori delle recenti manifestazioni si sono incontrati con i dipendenti dell’Ambasciata russa, evidentemente al fine di ottenere istruzioni da professionisti del settore per seminare discordia. In terzo luogo, le manifestazioni dei giovani di fronte all’Ambasciata estone a Mosca sono state organizzate e preparate direttamente dal Cremlino. La Russia ha deliberatamente ignorato la Convenzione di Vienna e dimostrato di non nutrire alcun desiderio di proteggere i diplomatici estoni a Mosca. Quarta considerazione, le tracce di numerosi attacchi via ai danni dei sistemi informatici estoni portano direttamente al Cremlino e alle istituzioni governative russe. Quinto punto: contro l’Estonia sono state avviate sanzioni economiche. Se finora la Russia ha esportato il 25 per cento del petrolio per mezzo delle ferrovie e dei porti estoni, la settimana scorsa è trapelato che la linea ferroviaria tra Russia ed Estonia necessiterebbe di lavori di manutenzione non previsti. Tale palese scusa naturalmente nasconde il desiderio d’influenzare economicamente l’Estonia. Una simile sanzione potrebbe anche influenzare direttamente l’approvvigionamento energetico dell’Unione europea. Chiediamoci inoltre chi aveva interesse a sopprimere il treno San Pietroburgo-Tallinn. In conclusione, vorrei ringraziare tutti i numerosi sostenitori dell’Estonia."@it12
"Peatun lühidalt resolutsiooni artikkel neli juures. Mõned saadikud on nimetanud Tallinnas ühe samba teisaldamist Venemaa vastaseks provokatsiooniks. Pean ütlema, et tegu oli küll provokatsiooniga, kuid nimelt Venemaa poolsega. Loetlen lühidalt asitõendid. Esiteks. Venemaa-poolsed ettevalmistused algasid juba viis aastat tagasi, kuid aasta tagasi muudeti Venemaa võidupäeva tähistamine 9. mail Tallinna samba juures vodka joomiseks ja Nõukogude lippude lehvitamiseks, et provotseerida kähmlust, mis ka mõõdukalt toimus. Enne seda sai kuju aastakümneid ilma probleemideta seista ja kui meie naaberriik poleks kuju juures algatanud provokatsioone, oleks see kuju ilmselt seal samal kohal praegugi. Teiseks. 26. ja 27. aprilli meeleavaldusi organiseerisid Vene saatkonna töötajad Tallinnas. Viimastel kuudel on dokumenteeritud arvukalt kohtumisi, kus hiljutiste meeleavalduste korraldajad kohtusid Venemaa saatkonna töötajatega, ilmselt selleks, et saada oma ala professionaalidelt juhiseid ebastabiilsuse külvamiseks. Kolmandaks. Moskvas noorte meeleavaldused Eesti saatkonna ees olid otseselt Kremli organiseeritud ning varustatud. Venemaa on teadlikult eiranud Viini konventsiooni ning pole soovinud kaitsta Moskvas Eesti diplomaate. Neljandaks. Arvukate küberrünnakute jäljed Eesti infosüsteemide vastu viisid otse Kremlisse ning Venemaa valitsusasutustesse. Viiendaks. Eesti vastu on algatatud majandussanktsioonid. Kui siiani eksportis Venemaa 25% oma naftast läbi Eesti raudteede ja sadamate, siis möödunud nädalal selgus, et Venemaalt Eestisse tulev raudteeharu vajas ootamatut remonti. Loomulikult on selle läbinähtava vabanduse taga soov Eestit majanduslikult mõjutada. Sellisel sanktsioonil võib oma otsene mõju olla ka Euroopa Liidu energiaga varustatusele. Küsigem, kelle huvides pandi seisma ka Peterburg-Tallinna rong. Ja lõpuks lubage mul tänada kõiki arvukaid Eesti toetajaid."@lt14
"Peatun lühidalt resolutsiooni artikkel neli juures. Mõned saadikud on nimetanud Tallinnas ühe samba teisaldamist Venemaa vastaseks provokatsiooniks. Pean ütlema, et tegu oli küll provokatsiooniga, kuid nimelt Venemaa poolsega. Loetlen lühidalt asitõendid. Esiteks. Venemaa-poolsed ettevalmistused algasid juba viis aastat tagasi, kuid aasta tagasi muudeti Venemaa võidupäeva tähistamine 9. mail Tallinna samba juures vodka joomiseks ja Nõukogude lippude lehvitamiseks, et provotseerida kähmlust, mis ka mõõdukalt toimus. Enne seda sai kuju aastakümneid ilma probleemideta seista ja kui meie naaberriik poleks kuju juures algatanud provokatsioone, oleks see kuju ilmselt seal samal kohal praegugi. Teiseks. 26. ja 27. aprilli meeleavaldusi organiseerisid Vene saatkonna töötajad Tallinnas. Viimastel kuudel on dokumenteeritud arvukalt kohtumisi, kus hiljutiste meeleavalduste korraldajad kohtusid Venemaa saatkonna töötajatega, ilmselt selleks, et saada oma ala professionaalidelt juhiseid ebastabiilsuse külvamiseks. Kolmandaks. Moskvas noorte meeleavaldused Eesti saatkonna ees olid otseselt Kremli organiseeritud ning varustatud. Venemaa on teadlikult eiranud Viini konventsiooni ning pole soovinud kaitsta Moskvas Eesti diplomaate. Neljandaks. Arvukate küberrünnakute jäljed Eesti infosüsteemide vastu viisid otse Kremlisse ning Venemaa valitsusasutustesse. Viiendaks. Eesti vastu on algatatud majandussanktsioonid. Kui siiani eksportis Venemaa 25% oma naftast läbi Eesti raudteede ja sadamate, siis möödunud nädalal selgus, et Venemaalt Eestisse tulev raudteeharu vajas ootamatut remonti. Loomulikult on selle läbinähtava vabanduse taga soov Eestit majanduslikult mõjutada. Sellisel sanktsioonil võib oma otsene mõju olla ka Euroopa Liidu energiaga varustatusele. Küsigem, kelle huvides pandi seisma ka Peterburg-Tallinna rong. Ja lõpuks lubage mul tänada kõiki arvukaid Eesti toetajaid."@lv13
"Peatun lühidalt resolutsiooni artikkel neli juures. Mõned saadikud on nimetanud Tallinnas ühe samba teisaldamist Venemaa vastaseks provokatsiooniks. Pean ütlema, et tegu oli küll provokatsiooniga, kuid nimelt Venemaa poolsega. Loetlen lühidalt asitõendid. Esiteks. Venemaa-poolsed ettevalmistused algasid juba viis aastat tagasi, kuid aasta tagasi muudeti Venemaa võidupäeva tähistamine 9. mail Tallinna samba juures vodka joomiseks ja Nõukogude lippude lehvitamiseks, et provotseerida kähmlust, mis ka mõõdukalt toimus. Enne seda sai kuju aastakümneid ilma probleemideta seista ja kui meie naaberriik poleks kuju juures algatanud provokatsioone, oleks see kuju ilmselt seal samal kohal praegugi. Teiseks. 26. ja 27. aprilli meeleavaldusi organiseerisid Vene saatkonna töötajad Tallinnas. Viimastel kuudel on dokumenteeritud arvukalt kohtumisi, kus hiljutiste meeleavalduste korraldajad kohtusid Venemaa saatkonna töötajatega, ilmselt selleks, et saada oma ala professionaalidelt juhiseid ebastabiilsuse külvamiseks. Kolmandaks. Moskvas noorte meeleavaldused Eesti saatkonna ees olid otseselt Kremli organiseeritud ning varustatud. Venemaa on teadlikult eiranud Viini konventsiooni ning pole soovinud kaitsta Moskvas Eesti diplomaate. Neljandaks. Arvukate küberrünnakute jäljed Eesti infosüsteemide vastu viisid otse Kremlisse ning Venemaa valitsusasutustesse. Viiendaks. Eesti vastu on algatatud majandussanktsioonid. Kui siiani eksportis Venemaa 25% oma naftast läbi Eesti raudteede ja sadamate, siis möödunud nädalal selgus, et Venemaalt Eestisse tulev raudteeharu vajas ootamatut remonti. Loomulikult on selle läbinähtava vabanduse taga soov Eestit majanduslikult mõjutada. Sellisel sanktsioonil võib oma otsene mõju olla ka Euroopa Liidu energiaga varustatusele. Küsigem, kelle huvides pandi seisma ka Peterburg-Tallinna rong. Ja lõpuks lubage mul tänada kõiki arvukaid Eesti toetajaid."@mt15
"Ik wil kort iets zeggen over paragraaf 4 van de resolutie. Een aantal leden sprak over de verplaatsing van een standbeeld in Tallinn als zijnde een provocatie tegen Rusland. Ik moet zeggen dat het inderdaad een provocatie was, maar dan van de kant van Rusland. Ik zal kort de bewijzen hiervoor opsommen. Ten eerste begonnen de voorbereidingen van Rusland al vijf jaar geleden, hoewel het één jaar geleden was dat de viering van de Russische Dag van de overwinning op 9 mei bij het standbeeld in Tallinn veranderde in een evenement waarop wodka werd gedronken en met de Sovjetvlag werd gezwaaid om rellen uit te lokken, wat in zekere zin ook lukte. Tot dan toe had het standbeeld er, decennialang, gestaan zonder enige probleem te veroorzaken, en als ons buurland niet begonnen was met de provocaties bij het monument, zou het nu waarschijnlijk nog op dezelfde plaats staan. Ten tweede werden de demonstraties van 26 en 27 april georganiseerd door medewerkers van de Russische ambassade in Tallinn. In de afgelopen maanden zijn talrijke ontmoetingen geregistreerd tussen de organisatoren van de recente demonstraties en medewerkers van de Russische ambassade, blijkbaar om richtsnoeren van professionals te krijgen voor de manier waarop instabiliteit kan worden gecreëerd. Ten derde werden de demonstraties van jongeren voor de Estse ambassade in Moskou rechtstreeks door het Kremlin georganiseerd en bevoorraad. Moskou heeft bewust het Verdrag van Wenen genegeerd en de Estse diplomaten in Moskou niet willen beschermen. Ten vierde leiden de sporen van de talrijke cyberaanvallen op informatiesystemen in Estland rechtreeks naar het Kremlin en naar Russische regeringsinstanties. Ten vijfde werden er economische sancties aan Estland opgelegd. Rusland heeft tot nu toe 25 procent van zijn olie via de Estse spoorwegen en havens uitgevoerd, maar plotseling bleek vorige week dat de spoorweg tussen Rusland en Estland gerepareerd moest worden. Achter dit goedkope excuus gaat natuurlijk de wens schuil om Estland economisch te treffen. Een dergelijke sanctie kan ook een rechtstreekse invloed hebben op de energievoorziening van de Europese Unie. Wij moeten ons afvragen in wiens belang het was de trein van Sint-Petersburg naar Tallinn stop te zetten. Tot slot wil ik de vele mensen bedanken die Estland steunen."@nl3
"Peatun lühidalt resolutsiooni artikkel neli juures. Mõned saadikud on nimetanud Tallinnas ühe samba teisaldamist Venemaa vastaseks provokatsiooniks. Pean ütlema, et tegu oli küll provokatsiooniga, kuid nimelt Venemaa poolsega. Loetlen lühidalt asitõendid. Esiteks. Venemaa-poolsed ettevalmistused algasid juba viis aastat tagasi, kuid aasta tagasi muudeti Venemaa võidupäeva tähistamine 9. mail Tallinna samba juures vodka joomiseks ja Nõukogude lippude lehvitamiseks, et provotseerida kähmlust, mis ka mõõdukalt toimus. Enne seda sai kuju aastakümneid ilma probleemideta seista ja kui meie naaberriik poleks kuju juures algatanud provokatsioone, oleks see kuju ilmselt seal samal kohal praegugi. Teiseks. 26. ja 27. aprilli meeleavaldusi organiseerisid Vene saatkonna töötajad Tallinnas. Viimastel kuudel on dokumenteeritud arvukalt kohtumisi, kus hiljutiste meeleavalduste korraldajad kohtusid Venemaa saatkonna töötajatega, ilmselt selleks, et saada oma ala professionaalidelt juhiseid ebastabiilsuse külvamiseks. Kolmandaks. Moskvas noorte meeleavaldused Eesti saatkonna ees olid otseselt Kremli organiseeritud ning varustatud. Venemaa on teadlikult eiranud Viini konventsiooni ning pole soovinud kaitsta Moskvas Eesti diplomaate. Neljandaks. Arvukate küberrünnakute jäljed Eesti infosüsteemide vastu viisid otse Kremlisse ning Venemaa valitsusasutustesse. Viiendaks. Eesti vastu on algatatud majandussanktsioonid. Kui siiani eksportis Venemaa 25% oma naftast läbi Eesti raudteede ja sadamate, siis möödunud nädalal selgus, et Venemaalt Eestisse tulev raudteeharu vajas ootamatut remonti. Loomulikult on selle läbinähtava vabanduse taga soov Eestit majanduslikult mõjutada. Sellisel sanktsioonil võib oma otsene mõju olla ka Euroopa Liidu energiaga varustatusele. Küsigem, kelle huvides pandi seisma ka Peterburg-Tallinna rong. Ja lõpuks lubage mul tänada kõiki arvukaid Eesti toetajaid."@pl16
"Gostaria de fazer uma breve referência ao nº 4 da resolução. Alguns deputados referiram a transferência da estátua em Talin como um acto de provocação contra a Rússia. Devo dizer que se tratou, de facto, de um acto provocatório, mas por parte dos Russos. Vejamos o caso. Há que começar por dizer que os preparativos da Rússia começaram cinco anos atrás, apesar de só há um ano a celebração da vitória russa na Segunda Guerra mundial, no dia 9 de Maio, junto da estátua em Talin ter sido transformada num acontecimento que inclui vodca e o desfraldar da bandeira soviética com o intuito de provocar recontros que, aliás acabaram por se verificar. Até aí, a estátua tinha estado no mesmo local, durante décadas, sem causar quaisquer problemas, e se o nosso país vizinho não tivesse dado início a actos de provocação perto do monumento continuaria, provavelmente, a ocupar o mesmo local ainda hoje. Em segundo lugar, as manifestações de 26 e 27 de Abril foram organizadas por funcionários da Embaixada russa em Talin. Existem provas de reuniões realizadas nos últimos meses em que os organizadores das recentes manifestações se encontraram com funcionários da Embaixada russa, ao que parece a fim de obter instruções de profissionais da área sobre como semear a instabilidade. Em terceiro lugar, as manifestações de jovens frente à Embaixada estónia em Moscovo foram organizadas e directamente financiadas pelo Kremlin. A Rússia ignorou deliberadamente a Convenção de Viena e não demonstrou qualquer interesse em proteger os diplomatas estónios em Moscovo. Em quarto lugar, os rastos de numerosos ataques cibernéticos contra os sistemas de informação estónios conduzem directamente ao Kremlin e a instituições governamentais russas. Em quinto lugar, foram lançadas sanções económicas contra a Estónia. Enquanto, até agora, a Rússia exportava 25% do seu petróleo recorrendo aos caminhos-de-ferro e portos estónios, soube-se na semana passada que a linha de caminho-de-ferro entre a Rússia e a Estónia necessitava de trabalhos de reparação inesperados. Tão transparente desculpa é, obviamente, um disfarce para a vontade de influenciar economicamente a Estónia. É uma sanção que poderá, também, ter consequências directas no fornecimento energético à União Europeia. E quem terá interesse em interromper a linha de comboio São Petersburgo-Talin? Para terminar, agradeço a todos quantos apoiaram a Estónia, que foram muitos."@pt17
"Peatun lühidalt resolutsiooni artikkel neli juures. Mõned saadikud on nimetanud Tallinnas ühe samba teisaldamist Venemaa vastaseks provokatsiooniks. Pean ütlema, et tegu oli küll provokatsiooniga, kuid nimelt Venemaa poolsega. Loetlen lühidalt asitõendid. Esiteks. Venemaa-poolsed ettevalmistused algasid juba viis aastat tagasi, kuid aasta tagasi muudeti Venemaa võidupäeva tähistamine 9. mail Tallinna samba juures vodka joomiseks ja Nõukogude lippude lehvitamiseks, et provotseerida kähmlust, mis ka mõõdukalt toimus. Enne seda sai kuju aastakümneid ilma probleemideta seista ja kui meie naaberriik poleks kuju juures algatanud provokatsioone, oleks see kuju ilmselt seal samal kohal praegugi. Teiseks. 26. ja 27. aprilli meeleavaldusi organiseerisid Vene saatkonna töötajad Tallinnas. Viimastel kuudel on dokumenteeritud arvukalt kohtumisi, kus hiljutiste meeleavalduste korraldajad kohtusid Venemaa saatkonna töötajatega, ilmselt selleks, et saada oma ala professionaalidelt juhiseid ebastabiilsuse külvamiseks. Kolmandaks. Moskvas noorte meeleavaldused Eesti saatkonna ees olid otseselt Kremli organiseeritud ning varustatud. Venemaa on teadlikult eiranud Viini konventsiooni ning pole soovinud kaitsta Moskvas Eesti diplomaate. Neljandaks. Arvukate küberrünnakute jäljed Eesti infosüsteemide vastu viisid otse Kremlisse ning Venemaa valitsusasutustesse. Viiendaks. Eesti vastu on algatatud majandussanktsioonid. Kui siiani eksportis Venemaa 25% oma naftast läbi Eesti raudteede ja sadamate, siis möödunud nädalal selgus, et Venemaalt Eestisse tulev raudteeharu vajas ootamatut remonti. Loomulikult on selle läbinähtava vabanduse taga soov Eestit majanduslikult mõjutada. Sellisel sanktsioonil võib oma otsene mõju olla ka Euroopa Liidu energiaga varustatusele. Küsigem, kelle huvides pandi seisma ka Peterburg-Tallinna rong. Ja lõpuks lubage mul tänada kõiki arvukaid Eesti toetajaid."@ro18
"Peatun lühidalt resolutsiooni artikkel neli juures. Mõned saadikud on nimetanud Tallinnas ühe samba teisaldamist Venemaa vastaseks provokatsiooniks. Pean ütlema, et tegu oli küll provokatsiooniga, kuid nimelt Venemaa poolsega. Loetlen lühidalt asitõendid. Esiteks. Venemaa-poolsed ettevalmistused algasid juba viis aastat tagasi, kuid aasta tagasi muudeti Venemaa võidupäeva tähistamine 9. mail Tallinna samba juures vodka joomiseks ja Nõukogude lippude lehvitamiseks, et provotseerida kähmlust, mis ka mõõdukalt toimus. Enne seda sai kuju aastakümneid ilma probleemideta seista ja kui meie naaberriik poleks kuju juures algatanud provokatsioone, oleks see kuju ilmselt seal samal kohal praegugi. Teiseks. 26. ja 27. aprilli meeleavaldusi organiseerisid Vene saatkonna töötajad Tallinnas. Viimastel kuudel on dokumenteeritud arvukalt kohtumisi, kus hiljutiste meeleavalduste korraldajad kohtusid Venemaa saatkonna töötajatega, ilmselt selleks, et saada oma ala professionaalidelt juhiseid ebastabiilsuse külvamiseks. Kolmandaks. Moskvas noorte meeleavaldused Eesti saatkonna ees olid otseselt Kremli organiseeritud ning varustatud. Venemaa on teadlikult eiranud Viini konventsiooni ning pole soovinud kaitsta Moskvas Eesti diplomaate. Neljandaks. Arvukate küberrünnakute jäljed Eesti infosüsteemide vastu viisid otse Kremlisse ning Venemaa valitsusasutustesse. Viiendaks. Eesti vastu on algatatud majandussanktsioonid. Kui siiani eksportis Venemaa 25% oma naftast läbi Eesti raudteede ja sadamate, siis möödunud nädalal selgus, et Venemaalt Eestisse tulev raudteeharu vajas ootamatut remonti. Loomulikult on selle läbinähtava vabanduse taga soov Eestit majanduslikult mõjutada. Sellisel sanktsioonil võib oma otsene mõju olla ka Euroopa Liidu energiaga varustatusele. Küsigem, kelle huvides pandi seisma ka Peterburg-Tallinna rong. Ja lõpuks lubage mul tänada kõiki arvukaid Eesti toetajaid."@sk19
"Peatun lühidalt resolutsiooni artikkel neli juures. Mõned saadikud on nimetanud Tallinnas ühe samba teisaldamist Venemaa vastaseks provokatsiooniks. Pean ütlema, et tegu oli küll provokatsiooniga, kuid nimelt Venemaa poolsega. Loetlen lühidalt asitõendid. Esiteks. Venemaa-poolsed ettevalmistused algasid juba viis aastat tagasi, kuid aasta tagasi muudeti Venemaa võidupäeva tähistamine 9. mail Tallinna samba juures vodka joomiseks ja Nõukogude lippude lehvitamiseks, et provotseerida kähmlust, mis ka mõõdukalt toimus. Enne seda sai kuju aastakümneid ilma probleemideta seista ja kui meie naaberriik poleks kuju juures algatanud provokatsioone, oleks see kuju ilmselt seal samal kohal praegugi. Teiseks. 26. ja 27. aprilli meeleavaldusi organiseerisid Vene saatkonna töötajad Tallinnas. Viimastel kuudel on dokumenteeritud arvukalt kohtumisi, kus hiljutiste meeleavalduste korraldajad kohtusid Venemaa saatkonna töötajatega, ilmselt selleks, et saada oma ala professionaalidelt juhiseid ebastabiilsuse külvamiseks. Kolmandaks. Moskvas noorte meeleavaldused Eesti saatkonna ees olid otseselt Kremli organiseeritud ning varustatud. Venemaa on teadlikult eiranud Viini konventsiooni ning pole soovinud kaitsta Moskvas Eesti diplomaate. Neljandaks. Arvukate küberrünnakute jäljed Eesti infosüsteemide vastu viisid otse Kremlisse ning Venemaa valitsusasutustesse. Viiendaks. Eesti vastu on algatatud majandussanktsioonid. Kui siiani eksportis Venemaa 25% oma naftast läbi Eesti raudteede ja sadamate, siis möödunud nädalal selgus, et Venemaalt Eestisse tulev raudteeharu vajas ootamatut remonti. Loomulikult on selle läbinähtava vabanduse taga soov Eestit majanduslikult mõjutada. Sellisel sanktsioonil võib oma otsene mõju olla ka Euroopa Liidu energiaga varustatusele. Küsigem, kelle huvides pandi seisma ka Peterburg-Tallinna rong. Ja lõpuks lubage mul tänada kõiki arvukaid Eesti toetajaid."@sl20
"Jag vill tala helt kort om punkt 4 i resolutionen. Somliga ledamöter har talat om flyttningen av en staty i Tallinn som en provokation mot Ryssland. Jag måste säga att det verkligen var en provokation, men från den ryska sidan. Jag ska helt kort ge er belägg för det. För det första började Rysslands förberedelser för fem år sedan, även om det var ett år sedan som firandet av den ryska segern i andra världskriget den 9 maj som hölls vid statyn i Tallinn omvandlades till en tilldragelse som inkluderade vodkadrickande och viftande med Sovjetflaggan, och detta gjordes för att provocera fram slagsmål, vilket verkligen i viss mån lyckades. Dessförinnan hade statyn stått där i decennier utan att orsaka några problem, och om vårt grannland inte hade satt igång provokationer nära monumentet skulle det förmodligen stå kvar på samma ställe nu. För det andra organiserades demonstrationerna den 26 och 27 april av anställda på ryska ambassaden i Tallinn. Under de senaste månaderna har många möten dokumenterats, där de som organiserade de demonstrationer som ägde rum nyligen träffade anställda från ryska ambassaden, uppenbarligen för att få direktiv från yrkesmän när det gällde att åstadkomma instabilitet. För det tredje organiserades och utrustades ungdomarnas demonstrationer utanför Estlands ambassad i Moskva direkt av Kreml. Ryssland har avsiktligt nonchalerat Wienkonventionen och inte visat någon önskan att skydda estniska diplomater i Moskva. För det fjärde ledde spåren från åtskilliga cyberangrepp mot estniska informationssystem direkt till Kreml och ryska regeringsinstitutioner. För det femte inleddes ekonomiska sanktioner mot Estland. Medan Ryssland hittills har exporterat 25 procent av sin olja med hjälp av estniska järnvägar och hamnar, läckte det ut förra veckan att järnvägslinjen mellan Ryssland och Estland behövde oförutsedda reparationer. Denna genomskinliga ursäkt är naturligtvis en täckmantel för önskemålet att påverka Estland ekonomiskt. En sådan sanktion kunde också få direkt effekt på EU:s energiförsörjning. Låt oss alltså fråga i vems intressen det låg att stoppa tåget mellan Sankt Petersburg och Tallinn. Låt mig slutligen tacka alla Estlands många anhängare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Andres Tarand (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph