Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-05-09-Speech-3-060"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážení přítomní, asi není sporu o tom, že jak pro Evropskou unii, tak pro Rusko je důležité, aby vzájemné vztahy dále pokračovaly a přinášely oboustranně prospěch. Bylo by tedy dobré pěstovat je dále na základě uvážených kroků bez emocí a zbrklých gest. Tím, že budeme překotně reagovat na každý signál z Ruska určený především domácí politické scéně, neukážeme rozumný přístup ani naši sílu. Naopak projevujeme vlastní nejistotu a slabost. Jednat s partnerem znamená nejen sednout si k jednacímu stolu, ale vést skutečný dialog. Těžko usnadní taková jednání předběžná výměna různých deklarací a prohlášení s požadavky, co má partner splnit a pak chtít řešit uvážlivě skutečné problémy. Kupříkladu v případě řešení či spíše neřešení situace tzv. neobčanů v některých členských státech EU nejsme zdaleka tak nekompromisní jako v tlaku na Rusko. Myslím si, že vztahy s Ruskem bychom konečně měli budovat na reálném základě bez předsudků a zátěží minulosti."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Vladimír Remek (GUE/NGL ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Vážení přítomní, asi není sporu o tom, že jak pro Evropskou unii, tak pro Rusko je důležité, aby vzájemné vztahy dále pokračovaly a přinášely oboustranně prospěch. Bylo by tedy dobré pěstovat je dále na základě uvážených kroků bez emocí a zbrklých gest. Tím, že budeme překotně reagovat na každý signál z Ruska určený především domácí politické scéně, neukážeme rozumný přístup ani naši sílu. Naopak projevujeme vlastní nejistotu a slabost. Jednat s partnerem znamená nejen sednout si k jednacímu stolu, ale vést skutečný dialog. Těžko usnadní taková jednání předběžná výměna různých deklarací a prohlášení s požadavky, co má partner splnit a pak chtít řešit uvážlivě skutečné problémy. Kupříkladu v případě řešení či spíše neřešení situace tzv. neobčanů v některých členských státech EU nejsme zdaleka tak nekompromisní jako v tlaku na Rusko. Myslím si, že vztahy s Ruskem bychom konečně měli budovat na reálném základě bez předsudků a zátěží minulosti."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Vladimír Remek (GUE/NGL ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Vážení přítomní, asi není sporu o tom, že jak pro Evropskou unii, tak pro Rusko je důležité, aby vzájemné vztahy dále pokračovaly a přinášely oboustranně prospěch. Bylo by tedy dobré pěstovat je dále na základě uvážených kroků bez emocí a zbrklých gest. Tím, že budeme překotně reagovat na každý signál z Ruska určený především domácí politické scéně, neukážeme rozumný přístup ani naši sílu. Naopak projevujeme vlastní nejistotu a slabost. Jednat s partnerem znamená nejen sednout si k jednacímu stolu, ale vést skutečný dialog. Těžko usnadní taková jednání předběžná výměna různých deklarací a prohlášení s požadavky, co má partner splnit a pak chtít řešit uvážlivě skutečné problémy. Kupříkladu v případě řešení či spíše neřešení situace tzv. neobčanů v některých členských státech EU nejsme zdaleka tak nekompromisní jako v tlaku na Rusko. Myslím si, že vztahy s Ruskem bychom konečně měli budovat na reálném základě bez předsudků a zátěží minulosti."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Vladimír Remek (GUE/NGL ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Vážení přítomní, asi není sporu o tom, že jak pro Evropskou unii, tak pro Rusko je důležité, aby vzájemné vztahy dále pokračovaly a přinášely oboustranně prospěch. Bylo by tedy dobré pěstovat je dále na základě uvážených kroků bez emocí a zbrklých gest. Tím, že budeme překotně reagovat na každý signál z Ruska určený především domácí politické scéně, neukážeme rozumný přístup ani naši sílu. Naopak projevujeme vlastní nejistotu a slabost. Jednat s partnerem znamená nejen sednout si k jednacímu stolu, ale vést skutečný dialog. Těžko usnadní taková jednání předběžná výměna různých deklarací a prohlášení s požadavky, co má partner splnit a pak chtít řešit uvážlivě skutečné problémy. Kupříkladu v případě řešení či spíše neřešení situace tzv. neobčanů v některých členských státech EU nejsme zdaleka tak nekompromisní jako v tlaku na Rusko. Myslím si, že vztahy s Ruskem bychom konečně měli budovat na reálném základě bez předsudků a zátěží minulosti."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Vladimír Remek (GUE/NGL ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:spoken text
"Vážení přítomní, asi není sporu o tom, že jak pro Evropskou unii, tak pro Rusko je důležité, aby vzájemné vztahy dále pokračovaly a přinášely oboustranně prospěch. Bylo by tedy dobré pěstovat je dále na základě uvážených kroků bez emocí a zbrklých gest. Tím, že budeme překotně reagovat na každý signál z Ruska určený především domácí politické scéně, neukážeme rozumný přístup ani naši sílu. Naopak projevujeme vlastní nejistotu a slabost. Jednat s partnerem znamená nejen sednout si k jednacímu stolu, ale vést skutečný dialog. Těžko usnadní taková jednání předběžná výměna různých deklarací a prohlášení s požadavky, co má partner splnit a pak chtít řešit uvážlivě skutečné problémy. Kupříkladu v případě řešení či spíše neřešení situace tzv. neobčanů v některých členských státech EU nejsme zdaleka tak nekompromisní jako v tlaku na Rusko. Myslím si, že vztahy s Ruskem bychom konečně měli budovat na reálném základě bez předsudků a zátěží minulosti."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Vladimír Remek (GUE/NGL ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Vážení přítomní, asi není sporu o tom, že jak pro Evropskou unii, tak pro Rusko je důležité, aby vzájemné vztahy dále pokračovaly a přinášely oboustranně prospěch. Bylo by tedy dobré pěstovat je dále na základě uvážených kroků bez emocí a zbrklých gest. Tím, že budeme překotně reagovat na každý signál z Ruska určený především domácí politické scéně, neukážeme rozumný přístup ani naši sílu. Naopak projevujeme vlastní nejistotu a slabost. Jednat s partnerem znamená nejen sednout si k jednacímu stolu, ale vést skutečný dialog. Těžko usnadní taková jednání předběžná výměna různých deklarací a prohlášení s požadavky, co má partner splnit a pak chtít řešit uvážlivě skutečné problémy. Kupříkladu v případě řešení či spíše neřešení situace tzv. neobčanů v některých členských státech EU nejsme zdaleka tak nekompromisní jako v tlaku na Rusko. Myslím si, že vztahy s Ruskem bychom konečně měli budovat na reálném základě bez předsudků a zátěží minulosti."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"Vladimír Remek (GUE/NGL ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Vážení přítomní, asi není sporu o tom, že jak pro Evropskou unii, tak pro Rusko je důležité, aby vzájemné vztahy dále pokračovaly a přinášely oboustranně prospěch. Bylo by tedy dobré pěstovat je dále na základě uvážených kroků bez emocí a zbrklých gest. Tím, že budeme překotně reagovat na každý signál z Ruska určený především domácí politické scéně, neukážeme rozumný přístup ani naši sílu. Naopak projevujeme vlastní nejistotu a slabost. Jednat s partnerem znamená nejen sednout si k jednacímu stolu, ale vést skutečný dialog. Těžko usnadní taková jednání předběžná výměna různých deklarací a prohlášení s požadavky, co má partner splnit a pak chtít řešit uvážlivě skutečné problémy. Kupříkladu v případě řešení či spíše neřešení situace tzv. neobčanů v některých členských státech EU nejsme zdaleka tak nekompromisní jako v tlaku na Rusko. Myslím si, že vztahy s Ruskem bychom konečně měli budovat na reálném základě bez předsudků a zátěží minulosti."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Vladimír Remek (GUE/NGL ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Vážení přítomní, asi není sporu o tom, že jak pro Evropskou unii, tak pro Rusko je důležité, aby vzájemné vztahy dále pokračovaly a přinášely oboustranně prospěch. Bylo by tedy dobré pěstovat je dále na základě uvážených kroků bez emocí a zbrklých gest. Tím, že budeme překotně reagovat na každý signál z Ruska určený především domácí politické scéně, neukážeme rozumný přístup ani naši sílu. Naopak projevujeme vlastní nejistotu a slabost. Jednat s partnerem znamená nejen sednout si k jednacímu stolu, ale vést skutečný dialog. Těžko usnadní taková jednání předběžná výměna různých deklarací a prohlášení s požadavky, co má partner splnit a pak chtít řešit uvážlivě skutečné problémy. Kupříkladu v případě řešení či spíše neřešení situace tzv. neobčanů v některých členských státech EU nejsme zdaleka tak nekompromisní jako v tlaku na Rusko. Myslím si, že vztahy s Ruskem bychom konečně měli budovat na reálném základě bez předsudků a zátěží minulosti."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Vladimír Remek (GUE/NGL ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Vážení přítomní, asi není sporu o tom, že jak pro Evropskou unii, tak pro Rusko je důležité, aby vzájemné vztahy dále pokračovaly a přinášely oboustranně prospěch. Bylo by tedy dobré pěstovat je dále na základě uvážených kroků bez emocí a zbrklých gest. Tím, že budeme překotně reagovat na každý signál z Ruska určený především domácí politické scéně, neukážeme rozumný přístup ani naši sílu. Naopak projevujeme vlastní nejistotu a slabost. Jednat s partnerem znamená nejen sednout si k jednacímu stolu, ale vést skutečný dialog. Těžko usnadní taková jednání předběžná výměna různých deklarací a prohlášení s požadavky, co má partner splnit a pak chtít řešit uvážlivě skutečné problémy. Kupříkladu v případě řešení či spíše neřešení situace tzv. neobčanů v některých členských státech EU nejsme zdaleka tak nekompromisní jako v tlaku na Rusko. Myslím si, že vztahy s Ruskem bychom konečně měli budovat na reálném základě bez předsudků a zátěží minulosti."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Vladimír Remek (GUE/NGL ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer! Der er ingen tvivl om, at forbindelserne mellem EU og Rusland kan udvikles til fordel for begge parter. Det ville således være godt at dyrke disse forbindelser yderligere på basis af velovervejede foranstaltninger truffet uden følelser og uden hensynsløshed. Hvis vi reagerer overilet på et budskab fra Rusland, der primært er rettet mod den nationale politiske scene, udviser vi hverken fornuft eller styrke, men snarere vores egen usikkerhed og svaghed. En forhandling med en partner foregår ikke kun omkring forhandlingsbordet, men består også i en meningsfuld dialog. Sådanne forhandlinger fremmes nok ikke, ved at den ene partner stiller krav, inden der gøres fornuftige forsøg på at løse ægte problemer. F.eks. benytter vi ikke samme kompromisløse fremgangsmåde i bestræbelserne på at løse - eller snarere ikke løse - problemet med det, der omtales som ikkeborgere i nogle af EU's medlemsstater. Efter min mening bør vi basere forbindelserne med Rusland på et solidt grundlag uden fordomme og uden at være tynget af fortiden."@da2
lpv:translated text
"Hyvät kollegat, on varmaankin kiistatonta, että EU:n ja Venäjän välisten suhteiden olisi edistyttävä molempien osapuolten edun mukaisesti. Näitä suhteita olisi siis hyvä kehittää tarkoin harkittujen toimien perusteella järkiperäisesti ja vastuullisesti. Hätiköity reagointi jokaiseen Venäjän lausuntoon, jolla otetaan kantaa pääasiassa kansalliseen poliittiseen tilanteeseen, ei ole osoitus terveestä järjestä eikä voimasta vaan pikemminkin omasta epävarmuudestamme ja heikkoudestamme. Kumppanin kanssa neuvotteleminen ei merkitse vain neuvottelupöydässä istumista vaan myös mielekkään vuoropuhelun käymistä. Tällaisia neuvotteluja tuskin helpotetaan esittämällä vaatimuksia toiselle neuvottelukumppanille ennen kuin todelliset ongelmat yritetään ratkaista järkevästi. Emme esimerkiksi suhtaudu yhtä tinkimättömästi niin sanottuja ilman kansalaisuutta olevia henkilöitä koskevan ongelman ratkaisemiseen – tai pikemminkin sen ratkaisemattomuuteen – joissakin EU:n jäsenvaltioissa kuin Venäjän painostamiseen. Mielestäni meidän pitäisi vihdoinkin luoda Venäjän-suhteille vankka perusta vailla ennakkoluuloja ja menneisyyden taakkoja."@fi7
lpv:translated text
"Mina damer och herrar! Det råder ingen tvekan om att förbindelserna mellan EU och Ryssland bör utvecklas till gagn för båda sidor. Det vore därför bra att odla dessa förbindelser ytterligare, på grundval av noggrant övervägda steg som tas utan upprördhet och utan hänsynslöshet. Om vi reagerar förhastat på varje budskap från Ryssland som huvudsakligen riktar sig mot den nationella politiska scenen visar vi varken sunt förnuft eller styrka, utan snarare vår egen osäkerhet och svaghet. Förhandlingar med en partner betyder inte bara att man sitter ned vid förhandlingsbordet, utan också att man har en meningsfull dialog. Sådana förhandlingar blir knappast lättare genom att man ställer krav på den andra parten innan några försök gjorts för att lösa verkliga problem på ett förnuftigt sätt. När det gäller att lösa – eller snarare att inte lösa – problemet med det som man i vissa av EU:s medlemsstater hänvisar till som icke-medborgare, tillämpar vi inte ett sådant obevekligt synsätt som vi gör när vi sätter press på Ryssland. Jag anser att vi slutligen bör bygga förbindelser med Ryssland på fast grund, utan fördomar och utan att tyngas av bördor från det förflutna."@sv22
lpv:translated text
"Geachte aanwezigen, we zullen het er allemaal wel over eens zijn dat het voor zowel de Europese Unie als Rusland belangrijk is dat ter wederzijds voordeel de betrekkingen verder worden ontwikkeld. Het zou dan ook goed zijn zorgvuldig ermee om te springen, zonder hoogoplopende emoties en overhaaste stappen. Als we halsoverkop, op elk vooral voor de eigen nationale politiek bedoeld signaal van Rusland ingaan, zijn we niet verstandig bezig, en geven we geen blijk van kracht, maar juist van onzekerheid en zwakte. Met een partner in gesprek zijn betekent niet alleen met hem of haar aan de onderhandelingstafel zitten, maar ook een echte dialoog voeren. Als er voorafgaand allerlei verklaringen de wereld in worden gestuurd en eisenpakketten op tafel worden gelegd, wordt het er niet bepaald gemakkelijker op om vervolgens onbevangen te proberen de echte problemen bij de horens te vatten. Om een concreet voorbeeld te noemen: het oplossen - of eerder het niet oplossen - van het vraagstuk van de zogeheten niet-burgers in een aantal EU-lidstaten. Hierbij zijn wij bij lange na niet zo compromisloos als in de druk die we op Rusland uitoefenen. Het is de hoogste tijd om de betrekkingen met Rusland te grondvesten op feiten, en niet op vooroordelen en een belast verleden."@nl3
lpv:translated text
"Κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας πρέπει να προοδεύσουν προς όφελος και των δύο πλευρών. Θα ήταν, λοιπόν, σκόπιμο να καλλιεργήσουμε περαιτέρω αυτές τις σχέσεις, με βάση προσεκτικά βήματα τα οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν χωρίς συναισθηματισμό και επιπολαιότητα. Αν αντιδρούμε βεβιασμένα σε οποιοδήποτε μήνυμα της ρωσικής πλευράς το οποίο έχει ως κύριο αποδέκτη την εθνική πολιτική σκηνή, δεν θα επιδεικνύουμε τη σύνεση ή την ισχύ μας· απεναντίας, θα δημιουργούμε εικόνα ανασφάλειας και αδυναμίας. Η διαπραγμάτευση με έναν εταίρο δεν σημαίνει να καθόμαστε απλώς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων· πρέπει επίσης να διεξάγουμε ουσιαστικό διάλογο. Οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν διευκολύνονται καθόλου με το να τίθενται προϋποθέσεις στην άλλη πλευρά, χωρίς να έχουν προηγουμένως καταβληθεί προσπάθειες επίλυσης των πραγματικών προβλημάτων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της επίλυσης –ή μάλλον της μη επίλυσης– του θέματος των λεγομένων μη πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, δεν υιοθετούμε τόσο ανυποχώρητη στάση όσο όταν ασκούμε πιέσεις στη Ρωσία. Φρονώ ότι πρέπει επιτέλους να οικοδομήσουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία σε σταθερά θεμέλια, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς προσκόλληση στο παρελθόν."@el10
lpv:translated text
"Vážení přítomní, asi není sporu o tom, že jak pro Evropskou unii, tak pro Rusko je důležité, aby vzájemné vztahy dále pokračovaly a přinášely oboustranně prospěch. Bylo by tedy dobré pěstovat je dále na základě uvážených kroků bez emocí a zbrklých gest. Tím, že budeme překotně reagovat na každý signál z Ruska určený především domácí politické scéně, neukážeme rozumný přístup ani naši sílu. Naopak projevujeme vlastní nejistotu a slabost. Jednat s partnerem znamená nejen sednout si k jednacímu stolu, ale vést skutečný dialog. Těžko usnadní taková jednání předběžná výměna různých deklarací a prohlášení s požadavky, co má partner splnit a pak chtít řešit uvážlivě skutečné problémy. Kupříkladu v případě řešení či spíše neřešení situace tzv. neobčanů v některých členských státech EU nejsme zdaleka tak nekompromisní jako v tlaku na Rusko. Myslím si, že vztahy s Ruskem bychom konečně měli budovat na reálném základě bez předsudků a zátěží minulosti."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Vladimír Remek (GUE/NGL ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"Meine Damen und Herren! Es ist sicher unstrittig, dass die Beziehungen zwischen der EU und Russland zum Vorteil beider Seiten vorankommen müssen. Deshalb wäre es gut, wenn man diese Beziehungen weiter pflegen würde, und zwar in sorgfältig abgewogenen Schritten, die frei von Emotionen und nicht Hals über Kopf vollzogen werden. Wenn wir auf Signale aus Russland, die vor allem auf die nationale politische Szene zielen, übereilt reagieren, dann demonstrieren wir damit weder gesunden Menschenverstand noch Stärke, sondern nur unsere Unsicherheit und Schwäche. Mit einem Partner zu verhandeln heißt doch nicht nur, am Verhandlungstisch zu sitzen, sondern auch, einen sinnvollen Dialog zu führen. Solche Verhandlungen werden sicher nicht einfacher, wenn der eine Partner Forderungen stellt, bevor versucht wird, echte Probleme auf vernünftige Weise zu klären. So vertreten wir beispielsweise im Fall der Lösung – oder vielmehr Nichtlösung – der Frage der Nicht-Staatsangehörigen, wie sie in einigen EU-Mitgliedstaaten genannt werden, nicht so einen kompromisslosen Standpunkt wie dann, wenn wir Druck auf Russland ausüben. Meiner Meinung nach sollten wir unsere Beziehungen mit Russland endlich auf ein festes Fundament stellen, ohne Vorurteil und unbelastet von der Vergangenheit."@de9
lpv:translated text
"Ladies and gentlemen, there is surely no dispute that relations between the EU and Russia should move forward to the benefit of both sides. It would thus be good to cultivate these relations further, on the basis of carefully considered steps taken without emotion and without recklessness. If we react hastily to any message from Russia aimed principally at the national political scene, we will be showing neither common sense nor strength, but rather our own insecurity and weakness. Negotiating with a partner means not only sitting at the negotiating table, but also holding meaningful dialogue. Such negotiations are hardly made easier by demands being made on the other partner before attempts are made to resolve genuine problems sensibly. For example, in the case of resolving – or rather not resolving – the issue of what are referred to as non-citizens in some EU Member States, we do not adopt such an uncompromising approach as we do when we put pressure on Russia. I feel that we should finally build relations with Russia on firm foundations, without prejudice and unburdened by the past."@en4
lpv:translated text
"Senhoras e Senhores Deputados, é incontroverso que as relações entre a UE e a Rússia deveriam avançar, para benefício de ambas as partes. Por isso, seria bom continuar a cultivar estas relações, com base em passos bem pensados e dados sem emoções e imprudências. Se reagirmos precipitadamente a qualquer mensagem da Rússia destinada principalmente à cena política nacional, não estaremos a mostrar nem bom senso, nem força, mas sim a nossa própria insegurança e fraqueza. Negociar com um parceiro não significa apenas sentar-se à mesa de negociações, mas também manter um verdadeiro diálogo. É pouco provável que fazer exigências ao outro parceiro, antes de tentar resolver problemas reais de forma sensata, facilite as negociações. Por exemplo, no caso da solução – ou antes, da não solução – da questão daqueles que, em alguns Estados-Membros da UE, são referidos como não cidadãos, nós não adoptamos uma abordagem tão inflexível como quando pressionamos a Rússia. Penso que é tempo de construir relações com a Rússia sobre fundamentos sólidos, sem preconceitos e cargas do passado."@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Onorevoli colleghi, è assolutamente indubbio che le relazioni tra Unione europea e Russia debbano progredire, a beneficio di entrambe le parti. Sarebbe quindi opportuno coltivare ulteriormente tali relazioni, compiendo passi ben ponderati, senza cedere all’emozione e all’avventatezza. Se reagiremo frettolosamente a messaggi provenienti dalla Russia indirizzati principalmente alla scena politica nazionale, non daremo prova né di buon senso né di forza, ma semmai d’insicurezza e debolezza. Negoziare con un significa non solo sedersi al tavolo negoziale, ma anche intrattenere un dialogo significativo. Tali negoziati difficilmente vengono agevolati ponendo richieste all’altro prima di tentare una soluzione ragionevole ai problemi veri e propri. Per esempio, nel caso della soluzione – o meglio della mancata soluzione – al problema di quelli che in alcuni Stati membri dell’Unione vengono definiti “non cittadini”, non adottiamo un approccio intransigente quanto quello usato per fare pressioni sulla Russia. A mio parere, dovremmo una buona volta costruire le nostre relazioni con la Russia su fondamenta solide, affrancandoci dal pregiudizio e dal passato."@it12
lpv:translated text
"Mesdames et Messieurs, il n’existe aucun différend que les relations entre l’UE et la Russie devraient faire progresser pour le bien des deux parties. Il serait par conséquent bon de continuer à cultiver ces relations sur la base de mesures soigneusement réfléchies et prises sans émotion ni imprudence. Si nous réagissons à la hâte à tout message de la Russie destiné principalement à la scène politique nationale, nous ne montrerons ni bon sens ni force, mais plutôt notre propre insécurité et notre propre faiblesse. Négocier avec un partenaire ne signifie pas seulement s’asseoir à la table des négociations, mais aussi avoir un véritable dialogue. Ces négociations ne sont pas du tout facilitées par les demandes faites à l’autre partenaire avant que des tentatives de résoudre raisonnablement les véritables problèmes soient entreprises. Par exemple, lorsqu’il s’agit de résoudre - ou plutôt de ne pas résoudre - le problème de ce que l’on appelle les non-citoyens dans certains États membres de l’UE, nous n’adoptons pas une approche aussi intransigeante que celle que nous adoptons lorsque nous faisons pression sur la Russie. J’ai le sentiment que nous devrions en fin de compte bâtir des relations avec la Russie sur des fondations fermes, sans préjugés et sans tenir compte du fardeau du passé."@fr8
lpv:translated text
"Señorías, sin duda nadie discutirá que las relaciones entre la UE y Rusia deberían avanzar en beneficio de ambas partes. Por lo tanto, sería bueno seguir cultivando estas relaciones sobre la base de medidas bien estudiadas y tomadas en frío e imprudentemente. Si reaccionamos precipitadamente a cualquier mensaje de Rusia, destinado principalmente al escenario político nacional, no demostraremos ni sentido común ni fuerza, sino más bien nuestra propia inseguridad y debilidad. Negociar con un socio significa no solo sentarse a la mesa de negociación, sino también mantener un diálogo significativo. Las exigencias planteadas por el otro socio antes de intentar resolver los verdaderos problemas de manera sensata no facilitan dichas negociaciones. Por ejemplo, en caso de resolver –o, más bien, de no resolver– la cuestión de los llamados no ciudadanos en algunos Estados miembros de la UE, no adoptamos el mismo enfoque firme que hacemos al presionar a Rusia. En mi opinión, debemos construir las relaciones con Rusia de manera definitiva sobre bases firmes, sin prejuicios y sin cargas del pasado."@es21
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070509.12.3-060"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph