Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-05-09-Speech-3-037"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070509.11.3-037"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman! Det första och viktigaste att slå fast är att Estland är en självständig nation, inte en rysk lydstat. Det betyder att vi inte kan börja ”mumla” om att vi måste förstå Ryssland och landets historia, att vi måste förstå att Ryssland utövar en blockad mot Estland och begär att regeringen i ett annat ska avgå osv. Vi ska inte förstå någonting av detta! Däremot har Rysslands regering, den ryskspråkiga minoriteten i Estland och alla andra naturligtvis rätt att kritisera exempelvis flyttning av en bronsstaty. Estland är emellertid en fri och självständig nation som inte ligger i den ryska intressesfären och inte är någon rysk lydstat. Det är farliga exempel när Cohn-Bendit här börjar tala om helt andra frågor, nämligen hur det är med minoriteten i de tre baltiska republikerna. Visst, det är en diskussion för sig. Nu talar vi dock om vad Ryssland har för rättigheter att göra det som Ryssland har gjort, nämligen inga rättigheter alls. Det spelar ingen roll att det i och för sig var utomordentligt att Röda armén besegrade Hitler. Det kan vi fira. Sedan satte sig Röda armén, för evigt egentligen, på Estland. 1939 låg Finland norr om Finska viken och Estland söder om Finska viken. Länderna hade ungefär samma levnadsstandard och var i många avseenden ganska lika. När vi kommer fram till slutet av den ryska ockupationen, är Finland ett av världens rikaste och mest framgångsrika länder medan Estland är nedtryckt i dyn och nu, mycket framgångsrikt, arbetar sig upp. Dessa kostnader ska inte glömmas bort. Nu får vi alltså inte förstå Ryssland. Nu ska vi komma ihåg att det inte är en rysk lydstat utan den självständiga nationen Estland som vi talar om."@sv22
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr talman! Det första och viktigaste att slå fast är att Estland är en självständig nation, inte en rysk lydstat. Det betyder att vi inte kan börja ”mumla” om att vi måste förstå Ryssland och landets historia, att vi måste förstå att Ryssland utövar en blockad mot Estland och begär att regeringen i ett annat skall avgå osv. Vi skall inte förstå någonting av detta! Däremot har Rysslands regering, den ryskspråkiga minoriteten i Estland och alla andra naturligtvis rätt att kritisera exempelvis flyttning av en bronsstaty. Estland är emellertid en fri och självständig nation som inte ligger i den ryska intressesfären och inte är någon rysk lydstat. Det är farliga exempel när Cohn-Bendit här börjar tala om helt andra frågor, nämligen hur det är med minoriteten i de tre baltiska republikerna. Visst, det är en diskussion för sig. Nu talar vi dock om vad Ryssland har för rättigheter att göra det som Ryssland har gjort, nämligen inga rättigheter alls. Det spelar ingen roll att det i och för sig var utomordentligt att Röda armén besegrade Hitler. Det kan vi fira. Sedan satte sig Röda armén, för evigt egentligen, på Estland. 1939 låg Finland norr om Finska viken och Estland söder om Finska viken. Länderna hade ungefär samma levnadsstandard och var i många avseenden ganska lika. När vi kommer fram till slutet av den ryska ockupationen, är Finland ett av världens rikaste och mest framgångsrika länder medan Estland är nedtryckt i dyn och nu, mycket framgångsrikt, arbetar sig upp. Dessa kostnader skall inte glömmas bort. Nu får vi alltså inte förstå Ryssland. Nu skall vi komma ihåg att det inte är en rysk lydstat utan den självständiga nationen Estland som vi talar om."@cs1
"Hr. formand! Første og fremmest er det vigtigst at slå fast, at Estland er en selvstændig nation og ikke en russisk marionetstat. Det betyder, at vi ikke kan "mumle" om, at vi skal forstå Rusland og landets historie, at vi skal forstå, at Rusland udøver en blokade imod Estland og begærer, at regeringen i et andet land skal gå af osv. Det skal vi ikke forstå noget af. Derimod har Ruslands regering, den russisktalende minoritet i Estland og alle andre naturligvis ret, når de kritiserer f.eks. flytningen af en bronzestatue. Estland er imidlertid en fri og selvstændig nation, som er ikke er en russisk marionetstat i den russiske interessesfære. Det er et farligt eksempel, når hr. Cohn-Bendit begynder at tale i Parlamentet om helt andre spørgsmål, nemlig om minoriteten i de tre baltiske republikker. Det er ganske givet en diskussion for sig. Nu taler vi dog om, hvilke rettigheder Rusland har til at gøre det, som Rusland har gjort, nemlig ingen rettigheder overhovedet. Det spiller ingen rolle, at det i og for sig var fremragende, at den røde hær besejrede Hitler. Det kan vi fejre. Efterfølgende begyndte den røde hær at tyrannisere Estland langvarigt. I 1939 lå Finland nord for Finske Bugt og Estland syd for Finske Bugt. Landene havde nogenlunde samme levestandard og var i mange henseender ret lige. Hen imod slutningen af den russiske besættelse er Finland et af verdens rigeste og mest fremgangsrige lande, mens Estland sad fast i mudderet, men nu arbejder sig meget fremgangsrigt op. Disse omkostninger må vi ikke glemme. Nu skal vi altså ikke forstå Rusland. Nu skal vi huske, at det ikke er en russisk satellitstat, men den selvstændige nation Estland, som vi taler om."@da2
". Herr Präsident! Zunächst einmal sei festgestellt, dass Estland eine unabhängige Nation ist und kein russischer Satellitenstaat. Das bedeutet, wir dürfen nicht anfangen, etwas vom Verständnis für Russland und seine Geschichte zu murmeln. Wir müssen auch nicht die Blockade Russlands gegenüber Estland und dessen Forderung nach Rücktritt der Regierung eines anderen Landes usw. verstehen. Wir sollten keinerlei Verständnis für so etwas zeigen! Die russische Regierung, die russischsprachige Minderheit in Estland und alle anderen haben natürlich das Recht, Aktivitäten wie die Umsetzung eines Bronzedenkmals zu kritisieren. Estland ist jedoch kein russischer Satellitenstaat in der Interessensphäre Russlands, sondern eine freie und unabhängige Nation. Die vom Kollegen Cohn-Bendit angebrachten Beispiele, wenn er hier über völlig andere Fragen, wie die der Minderheiten in den drei baltischen Republiken, redet, sind wenig hilfreich. Das ist eine ganz andere, obschon lohnenswerte, Diskussion. Jetzt sprechen wir jedoch darüber, welches Recht Russland hat, das zu tun, was es getan hat – gar keins. Die – an sich hervorragende – Tatsache, dass die Rote Armee, Hitler besiegt hat, spielt hier keine Rolle. Diesen Sieg können wir feiern. Dann aber hat sich die Rote Armee daran gemacht, Estland lange Zeit zu schikanieren. 1939 lag Finnland nördlich des Finnischen Meerbusens und Estland südlich davon. Die Länder hatten in etwa den gleichen Lebensstandard und waren auch sonst in vieler Hinsicht recht ähnlich. Am Ende der russischen Okkupation war Finnland eines der reichsten und erfolgreichsten Länder der Welt, während Estland einen Tiefstand erreicht hatte, aus dem es sich jetzt jedoch sehr erfolgreich wieder hocharbeitet. Dieser Preis darf nicht vergessen werden und kann also kein Verständnis für Russland mit sich bringen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier nicht von einem russischen Satellitenstaat sprechen, sondern von der selbstständigen Nation Estland."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, αυτό που πρωτίστως πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η Εσθονία είναι ανεξάρτητο κράτος και όχι δορυφόρος της Ρωσίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να αρχίσουμε να μιλάμε υπαινικτικά για την ανάγκη κατανόησης της Ρωσίας και της ιστορίας της. Πρέπει, απεναντίας, να κατανοήσουμε ότι η Ρωσία επιδίδεται σε μια εκστρατεία αποκλεισμού εις βάρος της Εσθονίας, απαιτεί την παραίτηση της κυβέρνησης μιας ξένης χώρας κ.ο.κ. Δηλώνω εμφατικά ότι σε τέτοια θέματα δεν επιτρέπεται να δείχνουμε κατανόηση. Η ρωσική κυβέρνηση, η ρωσόφωνη μειονότητα στην Εσθονία και ο καθένας, βεβαίως, έχουν το δικαίωμα να επικρίνουν ενέργειες όπως η απομάκρυνση ενός μπρούτζινου αγάλματος. Εντούτοις, η Εσθονία δεν είναι δορυφόρος της Ρωσίας και δεν βρίσκεται εντός της ρωσικής σφαίρας συμφερόντων· είναι ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος. Τα στοιχεία που ανέφερε ο κ. Cohn-Bendit μιλώντας στο Σώμα για εντελώς διαφορετικά θέματα, συγκεκριμένα για την κατάσταση των μειονοτικών πληθυσμών στις τρεις δημοκρατίες της Βαλτικής, δεν βοηθούν την κατάσταση. Προφανώς, πρόκειται για διαφορετικό, αν και εύλογο, θέμα συζήτησης. Το θέμα, όμως, που συζητούμε σήμερα είναι το κατά πόσον η Ρωσία έχει το δικαίωμα –ή μάλλον το γεγονός ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα– να πράξει αυτά ακριβώς που έπραξε. Το γεγονός –το οποίο είναι βεβαίως αξιόλογο– ότι ο Κόκκινος Στρατός νίκησε τον Χίτλερ δεν έχει καμία σημασία εν προκειμένω. Αυτήν τη νίκη μπορούμε να την εορτάσουμε. Στη συνέχεια, όμως, ο Κόκκινος Στρατός εγκαταστάθηκε στη χώρα με σκοπό τον μακροπρόθεσμο εκφοβισμό της Εσθονίας. Το 1939, η Φινλανδία βρισκόταν βορείως του Κόλπου της Φινλανδίας και η Εσθονία νοτίως αυτού του κόλπου. Οι δύο χώρες διέθεταν το ίδιο περίπου βιοτικό επίπεδο και είχαν σε μεγάλο βαθμό παρόμοια χαρακτηριστικά. Όταν τερματίστηκε η ρωσική κατοχή, η Φινλανδία ήταν μία από τις πιο πλούσιες και επιτυχημένες χώρες του κόσμου, ενώ η Εσθονία –η οποία αναπτύσσεται τώρα με πολύ μεγάλη επιτυχία– βρισκόταν σε δεινή κατάσταση. Αυτό το τίμημα δεν πρέπει να λησμονηθεί. Δεν έχουμε υποχρέωση να κατανοήσουμε τη Ρωσία. Εκείνο που πρέπει τώρα να θυμόμαστε είναι ότι μιλάμε για το ανεξάρτητο κράτος της Εσθονίας, και όχι για έναν δορυφόρο της Ρωσίας."@el10
"Mr President, the first and most important thing to state is that Estonia is an independent nation, not a Russian satellite state. This means that we cannot begin to talk in muted tones about the need to understand Russia and its history. Rather, we must understand that Russia is mounting a blockade against Estonia and demanding that another country’s government resign etc. Emphatically, these are not matters for which we should be showing understanding. The Russian Government, the Russian-speaking minority in Estonia and everyone else do, of course, have the right to criticise activities such as the removal of a bronze statue. However, Estonia is not a Russian satellite state within Russia’s sphere of interest, but a free and independent nation. The instances offered by Mr Cohn-Bendit when he begins to talk in this House about quite different issues, notably the situation of the minority populations in the three Baltic republics, are unhelpful. Obviously, that is another, albeit worthwhile, discussion. What, however, we are talking about now is Russia’s being entitled – or, rather, not being entitled at all – to do what it has in fact done. The fact - in itself extraordinary – of the Red Army’s having defeated Hitler is irrelevant. That victory is something that we can celebrate. Subsequently, the Red Army settled down to the long-term bullying of Estonia. In 1939, Finland lay north of the Gulf of Finland and Estonia south of it. The two countries had approximately the same standard of living and were in many respects quite similar. When the Russian occupation came to an end, Finland was one of the world’s richest and most successful countries, while Estonia – which is now very successfully working its way up – was in the doldrums. These costs must not be forgotten. We are not now required to understand Russia. What we have to remember now is that it is the independent nation of Estonia that we are talking about, not a Russian satellite state."@en4
"Señor Presidente, lo primero y más importante que hay que señalar es que Estonia es una nación independiente, no un Estado satélite ruso. Esto significa que no podemos empezar a hablar con voz apagada de la necesidad de comprender a Rusia y su historia. En lugar de ello, debemos comprender que Rusia está organizando un bloqueo contra Estonia y pidiendo que el Gobierno de otro país dimita, etc. Decididamente, estas no son cuestiones por las que debamos mostrar comprensión. El Gobierno ruso, la minoría rusoparlante de Estonia y todo el mundo, por supuesto, tienen derecho a criticar actividades como el traslado de una estatua de bronce. Sin embargo, Estonia no es un Estado satélite ruso situado dentro de la esfera de interés de Rusia, sino una nación libre e independiente. Los ejemplos citados por el señor Cohn-Bendit cuando empieza a hablar en esta Cámara de asuntos muy diferentes, especialmente la situación de las poblaciones minoritarias en las tres repúblicas bálticas, no ayudan mucho. Sin duda, ese es otro debate, aunque valga la pena mantenerlo. Sin embargo, de lo que estamos hablando ahora es de si Rusia tiene derecho, o mejor dicho, si no tiene ningún derecho a hacer lo que ha hecho. El hecho, en sí mismo extraordinario, de que el Ejército Rojo hubiera derrotado a Hitler es irrelevante. Esa victoria es motivo de celebración. Posteriormente, el Ejército Rojo se quedó para acosar a Estonia durante mucho tiempo. En 1939, Finlandia se hallaba al norte del Golfo de Finlandia y Estonia al sur. Los dos países tenían aproximadamente el mismo nivel de vida y eran en muchos aspectos bastante similares. Cuando terminó la ocupación rusa, Finlandia era uno de los países más ricos y prósperos del mundo, mientras Estonia, que ahora avanza con gran éxito, estaba de capa caída. Estos costes no deben olvidarse. Ahora no se trata de que comprendamos a Rusia. Lo que tenemos que recordar ahora es que estamos hablando de la nación independiente de Estonia, no de un Estado satélite ruso."@es21
"Herr talman! Det första och viktigaste att slå fast är att Estland är en självständig nation, inte en rysk lydstat. Det betyder att vi inte kan börja ”mumla” om att vi måste förstå Ryssland och landets historia, att vi måste förstå att Ryssland utövar en blockad mot Estland och begär att regeringen i ett annat skall avgå osv. Vi skall inte förstå någonting av detta! Däremot har Rysslands regering, den ryskspråkiga minoriteten i Estland och alla andra naturligtvis rätt att kritisera exempelvis flyttning av en bronsstaty. Estland är emellertid en fri och självständig nation som inte ligger i den ryska intressesfären och inte är någon rysk lydstat. Det är farliga exempel när Cohn-Bendit här börjar tala om helt andra frågor, nämligen hur det är med minoriteten i de tre baltiska republikerna. Visst, det är en diskussion för sig. Nu talar vi dock om vad Ryssland har för rättigheter att göra det som Ryssland har gjort, nämligen inga rättigheter alls. Det spelar ingen roll att det i och för sig var utomordentligt att Röda armén besegrade Hitler. Det kan vi fira. Sedan satte sig Röda armén, för evigt egentligen, på Estland. 1939 låg Finland norr om Finska viken och Estland söder om Finska viken. Länderna hade ungefär samma levnadsstandard och var i många avseenden ganska lika. När vi kommer fram till slutet av den ryska ockupationen, är Finland ett av världens rikaste och mest framgångsrika länder medan Estland är nedtryckt i dyn och nu, mycket framgångsrikt, arbetar sig upp. Dessa kostnader skall inte glömmas bort. Nu får vi alltså inte förstå Ryssland. Nu skall vi komma ihåg att det inte är en rysk lydstat utan den självständiga nationen Estland som vi talar om."@et5
"Arvoisa puhemies, ensimmäinen ja tärkein asia, joka tässä yhteydessä täytyy todeta, on se, että Viro on itsenäinen valtio, ei Venäjän satelliittivaltio. Tämä tarkoittaa sitä, että me emme voi alkaa puhua vaimennetuin äänensävyin siitä, miten meidän pitäisi ymmärtää Venäjää ja sen historiaa. Sen sijaan meidän on ymmärrettävä, että Venäjä on panemassa toimeen saartoa Viroa vastaan ja vaatimassa vieraan valtion hallitusta eroamaan ja niin edelleen. Haluan korostaa, että nämä ovat asioita, joihin meidän ei pidä suhtautua ymmärtäväisesti. Venäjän hallituksella, Viron venäjänkielisellä vähemmistöllä ja kaikilla muillakin on tietenkin oikeus kritisoida toimia, kuten pronssisoturipatsaan siirtämistä. Viro ei kuitenkaan ole Venäjän etupiiriin kuuluva satelliittivaltio, vaan vapaa ja itsenäinen kansakunta. Jäsen Cohn-Benditin tarjoamat esimerkit eivät tässä auta. Hänhän alkoi puhua parlamentille kokonaan toisesta kysymyksestä, nimittäin vähemmistöjen tilanteesta kolmessa Baltian tasavallassa. Se on kokonaan toinen, vaikkakin tärkeä keskustelunaihe. Nyt me sen sijaan puhumme siitä, onko Venäjällä oikeus – tai itse asiassa siitä, ettei sillä ole mitään oikeutta – toimia niin kuin se on tehnyt. Se sinänsä ainutlaatuinen seikka, että puna-armeija kukisti Hitlerin, ei ole tässä yhteydessä oleellinen. Tuota voittoa me voimme kyllä juhlia. Sen jälkeen puna-armeija kuitenkin aloitti Viron kiusaamisen, jota kesti pitkään. Vuonna 1939 Suomessa Suomenlahden pohjoispuolella ja Virossa sen eteläpuolella oli suurin piirtein samanlainen elintaso ja nuo kaksi maata olivat muutoinkin hyvin samanlaisia. Neuvostoliiton miehityksen päätyttyä Suomi oli yksi maailman rikkaimmista ja menestyneimmistä maista, kun taas Viro – joka parhaillaan hyvin menestyksekkäästi raivaa tietään ylöspäin – oli pohjamudissa. Tätä hintaa ei saa unohtaa. Nyt meidän pitäisi muka ymmärtää Venäjää. Meidän on kuitenkin muistettava, että me puhumme nyt itsenäisestä Viron valtiosta emmekä Venäjän satelliittivaltiosta."@fi7
". Monsieur le Président, le premier point à faire valoir - et aussi le plus important - est que l’Estonie est une nation indépendante, et non pas un État satellite de la Russie. Cela implique que nous ne pouvons commencer par évoquer à mots couverts la nécessité de comprendre la Russie et son histoire. Nous devons plutôt comprendre que le pays impose notamment un blocus de l’Estonie et exige la démission d’un gouvernement étranger. J’insiste: nous ne pouvons trouver aucune circonstance atténuante à ce comportement. Le gouvernement russe, la minorité russophone d’Estonie et tous les autres acteurs ont naturellement le droit de critiquer les actes tels que le déboulonnage d’une statue de bronze. L’Estonie, cependant, n’est pas un État satellite dans le pré carré russe, mais une nation libre et indépendante. Les exemples présentés par M. Cohn-Bendit au début de son intervention sur des questions sensiblement différentes, comme la situation des populations minoritaires dans les trois républiques baltes, ne sont d’aucun secours. Il s’agit incontestablement d’un débat distinct, aussi intéressant soit-il. Ce que nous évoquons aujourd’hui, c’est la question de savoir si la Russie est en droit ou au contraire si elle n’a absolument pas le droit d’agir comme elle l’a fait. La victoire, en soi extraordinaire, de l’Armée rouge sur Hitler n’a pas sa place ici. Cette victoire est un épisode que nous pouvons célébrer. Plus tard, cependant, l’Armée rouge a ouvert un long chapitre de violences à l’encontre de l’Estonie. En 1939, la Finlande se trouvait au nord du golfe de Finlande et l’Estonie au sud. Les deux pays disposaient d’une qualité de vie à peu près comparable et présentaient de nombreuses similitudes. À la fin de l’occupation russe, la Finlande était l’un des pays les plus riches et les plus prospères, tandis que l’Estonie - qui se relève aujourd’hui avec beaucoup de succès - était en plein marasme. Ces épreuves ne doivent pas être oubliées. Aujourd’hui, nous ne sommes pas tenus de comprendre la Russie. Ce que nous devons nous rappeler, c’est que nous parlons ici de l’État indépendant d’Estonie et non d’un satellite de la Russie."@fr8
"Herr talman! Det första och viktigaste att slå fast är att Estland är en självständig nation, inte en rysk lydstat. Det betyder att vi inte kan börja ”mumla” om att vi måste förstå Ryssland och landets historia, att vi måste förstå att Ryssland utövar en blockad mot Estland och begär att regeringen i ett annat skall avgå osv. Vi skall inte förstå någonting av detta! Däremot har Rysslands regering, den ryskspråkiga minoriteten i Estland och alla andra naturligtvis rätt att kritisera exempelvis flyttning av en bronsstaty. Estland är emellertid en fri och självständig nation som inte ligger i den ryska intressesfären och inte är någon rysk lydstat. Det är farliga exempel när Cohn-Bendit här börjar tala om helt andra frågor, nämligen hur det är med minoriteten i de tre baltiska republikerna. Visst, det är en diskussion för sig. Nu talar vi dock om vad Ryssland har för rättigheter att göra det som Ryssland har gjort, nämligen inga rättigheter alls. Det spelar ingen roll att det i och för sig var utomordentligt att Röda armén besegrade Hitler. Det kan vi fira. Sedan satte sig Röda armén, för evigt egentligen, på Estland. 1939 låg Finland norr om Finska viken och Estland söder om Finska viken. Länderna hade ungefär samma levnadsstandard och var i många avseenden ganska lika. När vi kommer fram till slutet av den ryska ockupationen, är Finland ett av världens rikaste och mest framgångsrika länder medan Estland är nedtryckt i dyn och nu, mycket framgångsrikt, arbetar sig upp. Dessa kostnader skall inte glömmas bort. Nu får vi alltså inte förstå Ryssland. Nu skall vi komma ihåg att det inte är en rysk lydstat utan den självständiga nationen Estland som vi talar om."@hu11
"Signor Presidente, la prima e più importante cosa da dichiarare è che l’Estonia è una nazione indipendente, non uno State satellite russo. Questo significa che non possiamo iniziare a parlare in toni sommessi della necessità di capire la Russia e la sua storia. Dovremmo invece capire che la Russia sta esercitando pressioni sull’Estonia, chiedendo le dimissioni del governo di un altro paese, e così via. Ovviamente, non si tratta di questioni per le quali dovremmo mostrare comprensione. Il governo russo e la minoranza russofona in Estonia, come chiunque altro, hanno naturalmente il diritto di criticare attività quali la rimozione di una statua di bronzo. Ciononostante, l’Estonia non è uno Stato satellite russo che rientra nella sfera d’interesse della Russia, ma una nazione libera e indipendente. Gli esempi elencati dall’onorevole Cohn-Bendit quando ha iniziato a parlare in quest’Aula di questioni alquanto diverse tra loro, ossia la situazione delle minoranze nelle tre repubbliche baltiche, sono inutili. Logicamente si tratta di una discussione diversa, per quanto degna di essere affrontata. Ora, però, stiamo parlando del diritto della Russia – o, per meglio dire, del fatto che non avesse assolutamente alcun diritto – di fare ciò che in effetti ha fatto. L’evento – in sé straordinario – della sconfitta di Hitler da parte dell’Armata Rossa è irrilevante. Di quella vittoria ci possiamo rallegrare, ma in seguito l’Armata Rossa si è insediata in Estonia e ha vessato a lungo tale paese. Nel 1939 la Finlandia si estendeva a nord del Golfo di Finlandia e l’Estonia a sud. I due paesi avevano all’incirca lo stesso tenore di vita e per molti versi erano alquanto simili. Al termine dell’occupazione russa, la Finlandia era uno dei paesi più ricchi e affermati del mondo, mentre l’Estonia, che ora si sta facendo brillantemente strada, si trovava in una situazione di stallo. Non dobbiamo dimenticare il prezzo che ha dovuto pagare questo paese. Ora non siamo tenuti a capire la Russia. Ciò che dobbiamo ricordare ora in questo momento è che stiamo parlando della nazione indipendente dell’Estonia, non di uno Stato satellite della Russia."@it12
"Herr talman! Det första och viktigaste att slå fast är att Estland är en självständig nation, inte en rysk lydstat. Det betyder att vi inte kan börja ”mumla” om att vi måste förstå Ryssland och landets historia, att vi måste förstå att Ryssland utövar en blockad mot Estland och begär att regeringen i ett annat skall avgå osv. Vi skall inte förstå någonting av detta! Däremot har Rysslands regering, den ryskspråkiga minoriteten i Estland och alla andra naturligtvis rätt att kritisera exempelvis flyttning av en bronsstaty. Estland är emellertid en fri och självständig nation som inte ligger i den ryska intressesfären och inte är någon rysk lydstat. Det är farliga exempel när Cohn-Bendit här börjar tala om helt andra frågor, nämligen hur det är med minoriteten i de tre baltiska republikerna. Visst, det är en diskussion för sig. Nu talar vi dock om vad Ryssland har för rättigheter att göra det som Ryssland har gjort, nämligen inga rättigheter alls. Det spelar ingen roll att det i och för sig var utomordentligt att Röda armén besegrade Hitler. Det kan vi fira. Sedan satte sig Röda armén, för evigt egentligen, på Estland. 1939 låg Finland norr om Finska viken och Estland söder om Finska viken. Länderna hade ungefär samma levnadsstandard och var i många avseenden ganska lika. När vi kommer fram till slutet av den ryska ockupationen, är Finland ett av världens rikaste och mest framgångsrika länder medan Estland är nedtryckt i dyn och nu, mycket framgångsrikt, arbetar sig upp. Dessa kostnader skall inte glömmas bort. Nu får vi alltså inte förstå Ryssland. Nu skall vi komma ihåg att det inte är en rysk lydstat utan den självständiga nationen Estland som vi talar om."@lt14
"Herr talman! Det första och viktigaste att slå fast är att Estland är en självständig nation, inte en rysk lydstat. Det betyder att vi inte kan börja ”mumla” om att vi måste förstå Ryssland och landets historia, att vi måste förstå att Ryssland utövar en blockad mot Estland och begär att regeringen i ett annat skall avgå osv. Vi skall inte förstå någonting av detta! Däremot har Rysslands regering, den ryskspråkiga minoriteten i Estland och alla andra naturligtvis rätt att kritisera exempelvis flyttning av en bronsstaty. Estland är emellertid en fri och självständig nation som inte ligger i den ryska intressesfären och inte är någon rysk lydstat. Det är farliga exempel när Cohn-Bendit här börjar tala om helt andra frågor, nämligen hur det är med minoriteten i de tre baltiska republikerna. Visst, det är en diskussion för sig. Nu talar vi dock om vad Ryssland har för rättigheter att göra det som Ryssland har gjort, nämligen inga rättigheter alls. Det spelar ingen roll att det i och för sig var utomordentligt att Röda armén besegrade Hitler. Det kan vi fira. Sedan satte sig Röda armén, för evigt egentligen, på Estland. 1939 låg Finland norr om Finska viken och Estland söder om Finska viken. Länderna hade ungefär samma levnadsstandard och var i många avseenden ganska lika. När vi kommer fram till slutet av den ryska ockupationen, är Finland ett av världens rikaste och mest framgångsrika länder medan Estland är nedtryckt i dyn och nu, mycket framgångsrikt, arbetar sig upp. Dessa kostnader skall inte glömmas bort. Nu får vi alltså inte förstå Ryssland. Nu skall vi komma ihåg att det inte är en rysk lydstat utan den självständiga nationen Estland som vi talar om."@lv13
"Herr talman! Det första och viktigaste att slå fast är att Estland är en självständig nation, inte en rysk lydstat. Det betyder att vi inte kan börja ”mumla” om att vi måste förstå Ryssland och landets historia, att vi måste förstå att Ryssland utövar en blockad mot Estland och begär att regeringen i ett annat skall avgå osv. Vi skall inte förstå någonting av detta! Däremot har Rysslands regering, den ryskspråkiga minoriteten i Estland och alla andra naturligtvis rätt att kritisera exempelvis flyttning av en bronsstaty. Estland är emellertid en fri och självständig nation som inte ligger i den ryska intressesfären och inte är någon rysk lydstat. Det är farliga exempel när Cohn-Bendit här börjar tala om helt andra frågor, nämligen hur det är med minoriteten i de tre baltiska republikerna. Visst, det är en diskussion för sig. Nu talar vi dock om vad Ryssland har för rättigheter att göra det som Ryssland har gjort, nämligen inga rättigheter alls. Det spelar ingen roll att det i och för sig var utomordentligt att Röda armén besegrade Hitler. Det kan vi fira. Sedan satte sig Röda armén, för evigt egentligen, på Estland. 1939 låg Finland norr om Finska viken och Estland söder om Finska viken. Länderna hade ungefär samma levnadsstandard och var i många avseenden ganska lika. När vi kommer fram till slutet av den ryska ockupationen, är Finland ett av världens rikaste och mest framgångsrika länder medan Estland är nedtryckt i dyn och nu, mycket framgångsrikt, arbetar sig upp. Dessa kostnader skall inte glömmas bort. Nu får vi alltså inte förstå Ryssland. Nu skall vi komma ihåg att det inte är en rysk lydstat utan den självständiga nationen Estland som vi talar om."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het eerste en belangrijkste dat hier naar voren moet worden gebracht, is dat Estland een zelfstandige natie is en geen Russische vazalstaat. Dat houdt in dat wij niet binnensmonds moeten mompelen dat we Rusland en de geschiedenis van het land moeten begrijpen. We moeten eerder begrijpen dat Rusland Estland een blokkade oplegt en eist dat diens regering, de regering van een ander land, aftreedt. Ik benadruk dat wij voor dit soort zaken geen begrip dienen te hebben. De Russische regering, de Russische minderheid in Estland en alle anderen hebben natuurlijk het recht om kritiek uit te oefenen op de verplaatsing van een bronzen beeld, maar Estland is geen Russische vazalstaat die binnen de Russische belangensfeer valt, maar een vrije en zelfstandige natie. Het is ongelukkig dat de heer Cohn-Bendit in dit Parlement begint te praten over heel andere kwesties, namelijk over de toestand van de Russische minderheid in de drie Baltische republieken. Zeker, dat is een interessante discussie op zich, maar nu praten we over de vraag of Rusland het recht heeft om te handelen zoals het gehandeld heeft. Dat recht heeft het namelijk helemaal niet. Het - op zich uitstekende - feit dat het Rode leger Hitler overwonnen heeft, is niet relevant. Die overwinning is iets dat we kunnen vieren, maar daarna heeft het Rode leger zich in Estland gevestigd voor een langdurige onderdrukking. In 1939 lag Finland ten noorden van de Finse golf en Estland ten zuiden van de Finse golf. De landen hadden ongeveer dezelfde levensstandaard en leken in veel opzichten op elkaar. Aan het eind van de Russische bezetting was Finland één van de rijkste en succesvolste landen, terwijl Estland diep in de put zat, waar het zich nu succesvol uit opwerkt. Die kosten mogen niet vergeten worden. We zijn nu dus niet verplicht om Rusland te begrijpen. Waar we wel aan moeten denken is dat wij spreken over de zelfstandige natie Estland, en niet over een Russische vazalstaat."@nl3
"Herr talman! Det första och viktigaste att slå fast är att Estland är en självständig nation, inte en rysk lydstat. Det betyder att vi inte kan börja ”mumla” om att vi måste förstå Ryssland och landets historia, att vi måste förstå att Ryssland utövar en blockad mot Estland och begär att regeringen i ett annat skall avgå osv. Vi skall inte förstå någonting av detta! Däremot har Rysslands regering, den ryskspråkiga minoriteten i Estland och alla andra naturligtvis rätt att kritisera exempelvis flyttning av en bronsstaty. Estland är emellertid en fri och självständig nation som inte ligger i den ryska intressesfären och inte är någon rysk lydstat. Det är farliga exempel när Cohn-Bendit här börjar tala om helt andra frågor, nämligen hur det är med minoriteten i de tre baltiska republikerna. Visst, det är en diskussion för sig. Nu talar vi dock om vad Ryssland har för rättigheter att göra det som Ryssland har gjort, nämligen inga rättigheter alls. Det spelar ingen roll att det i och för sig var utomordentligt att Röda armén besegrade Hitler. Det kan vi fira. Sedan satte sig Röda armén, för evigt egentligen, på Estland. 1939 låg Finland norr om Finska viken och Estland söder om Finska viken. Länderna hade ungefär samma levnadsstandard och var i många avseenden ganska lika. När vi kommer fram till slutet av den ryska ockupationen, är Finland ett av världens rikaste och mest framgångsrika länder medan Estland är nedtryckt i dyn och nu, mycket framgångsrikt, arbetar sig upp. Dessa kostnader skall inte glömmas bort. Nu får vi alltså inte förstå Ryssland. Nu skall vi komma ihåg att det inte är en rysk lydstat utan den självständiga nationen Estland som vi talar om."@pl16
"Senhor Presidente, a primeira coisa que há que afirmar, e a mais importante, é que a Estónia é uma nação independente, não um país-satélite da Rússia. Ou seja, não podemos começar a falar por meias palavras sobre a necessidade de compreender a Rússia e a sua história. Pelo contrário, devemos perceber que a Rússia está a montar um bloqueio contra a Estónia, a instar à demissão do governo de outro país, etc. Decididamente, não são questões pelas quais devamos mostrar compreensão. Naturalmente que o Governo russo, a minoria de expressão russa na Estónia ou quem quer que seja tem o direito de criticar acções como a remoção de uma estátua de bronze. Contudo, a Estónia não é um país-satélite da Rússia inserido na esfera de influência da Federação Russa, mas sim uma nação livre e independente. Os exemplos apontados pelo senhor deputado Cohn-Bendit quando começa a falar nesta Câmara sobre assuntos bastante diferentes deste, como a situação das minorias residentes nas três repúblicas do Báltico, de nada adiantam. É uma matéria que, não sendo embora despicienda, devemos obviamente deixar para outra discussão. O que está aqui em causa é a questão do direito da Rússia – ou, antes, o facto de esta não ter o menor direito - a fazer o que realmente fez. O facto – em si extraordinário – de o Exército Vermelho ter derrotado Hitler é irrelevante. Essa vitória é algo que podemos celebrar. A partir daí, o Exército Vermelho passou a ter por função, a longo prazo, intimidar a Estónia. Em 1939, a Finlândia, a Norte do Golfo da Finlândia, e a Estónia, a Sul, tinham praticamente o mesmo nível de vida e eram dois países muito semelhantes em diversos aspectos. Terminada a ocupação russa, a Finlândia era um dos países mais ricos e mais bem sucedidos do mundo, ao passo que na Estónia – onde hoje se registam francas melhorias – o panorama económico era deprimente. Estes custos não podem ser esquecidos. Não temos obrigação, hoje, de compreender a Rússia. O que, sim, temos de ter presente é que estamos a falar de uma nação independente, a Estónia, não de um país-satélite da Rússia."@pt17
"Herr talman! Det första och viktigaste att slå fast är att Estland är en självständig nation, inte en rysk lydstat. Det betyder att vi inte kan börja ”mumla” om att vi måste förstå Ryssland och landets historia, att vi måste förstå att Ryssland utövar en blockad mot Estland och begär att regeringen i ett annat skall avgå osv. Vi skall inte förstå någonting av detta! Däremot har Rysslands regering, den ryskspråkiga minoriteten i Estland och alla andra naturligtvis rätt att kritisera exempelvis flyttning av en bronsstaty. Estland är emellertid en fri och självständig nation som inte ligger i den ryska intressesfären och inte är någon rysk lydstat. Det är farliga exempel när Cohn-Bendit här börjar tala om helt andra frågor, nämligen hur det är med minoriteten i de tre baltiska republikerna. Visst, det är en diskussion för sig. Nu talar vi dock om vad Ryssland har för rättigheter att göra det som Ryssland har gjort, nämligen inga rättigheter alls. Det spelar ingen roll att det i och för sig var utomordentligt att Röda armén besegrade Hitler. Det kan vi fira. Sedan satte sig Röda armén, för evigt egentligen, på Estland. 1939 låg Finland norr om Finska viken och Estland söder om Finska viken. Länderna hade ungefär samma levnadsstandard och var i många avseenden ganska lika. När vi kommer fram till slutet av den ryska ockupationen, är Finland ett av världens rikaste och mest framgångsrika länder medan Estland är nedtryckt i dyn och nu, mycket framgångsrikt, arbetar sig upp. Dessa kostnader skall inte glömmas bort. Nu får vi alltså inte förstå Ryssland. Nu skall vi komma ihåg att det inte är en rysk lydstat utan den självständiga nationen Estland som vi talar om."@ro18
"Herr talman! Det första och viktigaste att slå fast är att Estland är en självständig nation, inte en rysk lydstat. Det betyder att vi inte kan börja ”mumla” om att vi måste förstå Ryssland och landets historia, att vi måste förstå att Ryssland utövar en blockad mot Estland och begär att regeringen i ett annat skall avgå osv. Vi skall inte förstå någonting av detta! Däremot har Rysslands regering, den ryskspråkiga minoriteten i Estland och alla andra naturligtvis rätt att kritisera exempelvis flyttning av en bronsstaty. Estland är emellertid en fri och självständig nation som inte ligger i den ryska intressesfären och inte är någon rysk lydstat. Det är farliga exempel när Cohn-Bendit här börjar tala om helt andra frågor, nämligen hur det är med minoriteten i de tre baltiska republikerna. Visst, det är en diskussion för sig. Nu talar vi dock om vad Ryssland har för rättigheter att göra det som Ryssland har gjort, nämligen inga rättigheter alls. Det spelar ingen roll att det i och för sig var utomordentligt att Röda armén besegrade Hitler. Det kan vi fira. Sedan satte sig Röda armén, för evigt egentligen, på Estland. 1939 låg Finland norr om Finska viken och Estland söder om Finska viken. Länderna hade ungefär samma levnadsstandard och var i många avseenden ganska lika. När vi kommer fram till slutet av den ryska ockupationen, är Finland ett av världens rikaste och mest framgångsrika länder medan Estland är nedtryckt i dyn och nu, mycket framgångsrikt, arbetar sig upp. Dessa kostnader skall inte glömmas bort. Nu får vi alltså inte förstå Ryssland. Nu skall vi komma ihåg att det inte är en rysk lydstat utan den självständiga nationen Estland som vi talar om."@sk19
"Herr talman! Det första och viktigaste att slå fast är att Estland är en självständig nation, inte en rysk lydstat. Det betyder att vi inte kan börja ”mumla” om att vi måste förstå Ryssland och landets historia, att vi måste förstå att Ryssland utövar en blockad mot Estland och begär att regeringen i ett annat skall avgå osv. Vi skall inte förstå någonting av detta! Däremot har Rysslands regering, den ryskspråkiga minoriteten i Estland och alla andra naturligtvis rätt att kritisera exempelvis flyttning av en bronsstaty. Estland är emellertid en fri och självständig nation som inte ligger i den ryska intressesfären och inte är någon rysk lydstat. Det är farliga exempel när Cohn-Bendit här börjar tala om helt andra frågor, nämligen hur det är med minoriteten i de tre baltiska republikerna. Visst, det är en diskussion för sig. Nu talar vi dock om vad Ryssland har för rättigheter att göra det som Ryssland har gjort, nämligen inga rättigheter alls. Det spelar ingen roll att det i och för sig var utomordentligt att Röda armén besegrade Hitler. Det kan vi fira. Sedan satte sig Röda armén, för evigt egentligen, på Estland. 1939 låg Finland norr om Finska viken och Estland söder om Finska viken. Länderna hade ungefär samma levnadsstandard och var i många avseenden ganska lika. När vi kommer fram till slutet av den ryska ockupationen, är Finland ett av världens rikaste och mest framgångsrika länder medan Estland är nedtryckt i dyn och nu, mycket framgångsrikt, arbetar sig upp. Dessa kostnader skall inte glömmas bort. Nu får vi alltså inte förstå Ryssland. Nu skall vi komma ihåg att det inte är en rysk lydstat utan den självständiga nationen Estland som vi talar om."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Nils Lundgren,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,22,13
"för IND/DEM-gruppen"18,5,5,20,15,1,19,14,11,16,22,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph