Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-05-09-Speech-3-031"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070509.11.3-031"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I would like to join my colleagues in firstly giving our solidarity and support to the Estonian Government and to the Estonian people, and secondly, in denouncing the bully-boy tactics of the Russian Government in its attempt to create uncertainty and instability, not only within Estonia but in all the Baltic States. In many ways what we are witnessing is a new form of totalitarianism or authoritarianism by the use of mobs in Moscow to attack an Embassy, by the use the power or strength of energy to try and make people kneel before the influence of the Russian Government, and, most importantly of all, by a continuing desire to keep imposing symbols of domination and of subjugation in areas that have gained their independence from totalitarian regimes. Our task and role today is to listen to our Estonian colleagues and to hear their cries and their pleas for assistance and solidarity. Most importantly of all, however, because we value Russia as a partner for future developments, we should call on Russia to take the proper steps to ensure that the rights of all European Union Member States are respected equally – whether large or small, whether a neighbouring country or not, whether a former dominion or not. Finally, our most ardent call should go out to the citizens of Estonia, to show them that now that they are part of the European Union, they will not be abandoned as they were abandoned previously."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, I would like to join my colleagues in firstly giving our solidarity and support to the Estonian Government and to the Estonian people, and secondly, in denouncing the bully-boy tactics of the Russian Government in its attempt to create uncertainty and instability, not only within Estonia but in all the Baltic States. In many ways what we are witnessing is a new form of totalitarianism or authoritarianism by the use of mobs in Moscow to attack an Embassy, by the use the power or strength of energy to try and make people kneel before the influence of the Russian Government, and, most importantly of all, by a continuing desire to keep imposing symbols of domination and of subjugation in areas that have gained their independence from totalitarian regimes. Our task and role today is to listen to our Estonian colleagues and to hear their cries and their pleas for assistance and solidarity. Most importantly of all, however, because we value Russia as a partner for future developments, we should call on Russia to take the proper steps to ensure that the rights of all European Union Member States are respected equally – whether large or small, whether a neighbouring country or not, whether a former dominion or not. Finally, our most ardent call should go out to the citizens of Estonia, to show them that now that they are part of the European Union, they will not be abandoned as they were abandoned previously."@cs1
"Hr. formand! Ligesom mine kolleger vil jeg også først og fremmest tilbyde den estiske regering og det estiske folk vores solidaritet og støtte med en fordømmelse af den russiske regerings bølletaktik i dens forsøg på at skabe usikkerhed og ustabilitet ikke kun i Estland, men i alle de baltiske lande. På mange måder er vi nu vidner til en ny form for totalitære eller autoritære principper gennem brugen af bølleangreb på en ambassade i Moskva, gennem anvendelsen af energiens betydning til at få folk til at bøje nakken for den russiske regerings indflydelse og vigtigst af alt gennem et fortsat ønske om at anvende symboler på herredømme og underlæggelse i områder, der er blevet uafhængige af totalitære regimer. I dag der et vores opgave at lytte til vores estiske kolleger og høre på deres råb og bøn om hjælp og solidaritet. Da vi påskønner at have Rusland som partner i fremtidige udviklinger, bør vi imidlertid vigtigst af alt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre en ensartet respekt for rettighederne hos alle EU's medlemsstater, uanset om de er store eller små, om de er nabolande, eller om de er tidligere dominioner. Endelig skal vores mest glødende opfordring lyde til borgerne i Estland, for at vise dem, at de nu er en del af EU, og at vi ikke opgiver dem, sådan som de tidligere er blevet opgivet."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte mich meinen Kollegen anschließen und zunächst unsere Solidarität und Unterstützung der estnischen Regierung und Bevölkerung zum Ausdruck bringen und zweitens die Einschüchterungstaktik der russischen Regierung verurteilen, die versucht, Unsicherheit und Instabilität herbeizuführen, und zwar nicht nur in Estland, sondern in allen baltischen Staaten. Was hier geschieht, ist in vielerlei Hinsicht eine neue Form des Totalitarismus oder Autoritarismus: In Moskau werden Menschenmengen mobilisiert, um eine Botschaft anzugreifen; es wird die Kraft oder Stärke von Energie genutzt, um Menschen dazu zu bringen, vor dem Einfluss der russischen Regierung niederzuknien, und vor allem ist man nach wie vor bestrebt, Symbole der Vorherrschaft und Unterwerfung in Gebieten beizubehalten, die ihre Unabhängigkeit von totalitären Regimes erreicht haben. Unsere Aufgabe und Rolle besteht heute darin, unseren estnischen Kollegen zuzuhören und ihre Hilferufe und Bitten um Unterstützung und Solidarität zu vernehmen. Am allerwichtigsten ist es aber, weil wir Russland als Partner für künftige Entwicklungen schätzen, dass wir es dazu auffordern sollten, die richtigen Schritte einzuleiten, so dass die Rechte aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union auch für alle gleichermaßen eingehalten werden – unabhängig davon, ob sie groß oder klein, Nachbarstaat oder ehemaliges Herrschaftsgebiet sind oder nicht. Unsere leidenschaftlichste Botschaft sollten wir schließlich an die Bürger Estlands richten, um ihnen zu zeigen, dass sie nun, da sie Teil der Europäischen Union sind, nicht im Stich gelassen werden, wie es früher der Fall war."@de9,9
". Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με τη φωνή των συναδέλφων μου, εκφράζοντας, πρώτον, την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας προς την κυβέρνηση και τον λαό της Εσθονίας και, δεύτερον, καταγγέλλοντας τις τακτικές εκφοβισμού που εφαρμόζει η ρωσική κυβέρνηση στην προσπάθειά της να διαμορφώσει συνθήκες αβεβαιότητας και αστάθειας, όχι μόνο στο εσωτερικό της Εσθονίας αλλά στο σύνολο των χωρών της Βαλτικής. Από πολλές απόψεις, τα γεγονότα που παρακολουθούμε είναι μια νέα μορφή ολοκληρωτισμού ή απολυταρχισμού, μέσω της χρήσης των όχλων της Μόσχας για επιθέσεις κατά μιας ξένης πρεσβείας, μέσω της χρήσης της ισχύος ή πιέσεων στον ενεργειακό τομέα προκειμένου να υποκύψουν οι λαοί στην επιρροή της ρωσικής κυβέρνησης και, το σημαντικότερο από όλα, μέσω της επίμονης επιθυμίας να συνεχιστεί η επιβολή συμβόλων κυριαρχίας και υποταγής σε περιοχές οι οποίες έχουν κερδίσει την ανεξαρτησία τους από ολοκληρωτικά καθεστώτα. Το χρέος και ο ρόλος μας σήμερα επιβάλλουν να ακούσουμε τους εσθονούς συναδέλφους μας και να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις κραυγές αγωνίας και τις εκκλήσεις τους για βοήθεια και αλληλεγγύη. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι, επειδή εκτιμούμε τη Ρωσία ως εταίρο σε μελλοντικές εξελίξεις, οφείλουμε να την καλέσουμε να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ο ίσος σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ανεξαρτήτως του εάν είναι μικρά ή μεγάλα, γειτονικά ή όχι, πρώην κτήσεις ή όχι. Τέλος, πρέπει να απευθύνουμε τα πιο θερμά λόγια μας στους πολίτες της Εσθονίας, προκειμένου να τους δείξουμε ότι αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι δεν θα τους εγκαταλείψουμε, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν."@el10
". Señor Presidente, quiero unirme a mis colegas, en primer lugar expresando nuestra solidaridad y apoyo al Gobierno de Estonia y al pueblo estonio, y en segundo lugar denunciando las bravuconadas del Gobierno ruso en su intento de crear incertidumbre e inestabilidad, no solo en Estonia, sino en todos los Estados bálticos. En muchos aspectos, lo que estamos presenciando es una nueva forma de totalitarismo o autoritarismo que utiliza las turbas en Moscú para atacar una embajada, abusa del poder o la fuerza de la energía para intentar que todos se dobleguen ante la voluntad del Gobierno ruso y, sobre todo, sigue queriendo imponer los símbolos de la dominación y la subyugación en zonas que han logrado su independencia de regímenes totalitarios. Hoy nuestra tarea y nuestra función es escuchar a nuestros colegas de Estonia y oír sus gritos y sus peticiones de ayuda y solidaridad. No obstante, lo más importante, puesto que Rusia nos interesa como socio para futuras vicisitudes, es que deberíamos instar a Rusia a que tome las medidas oportunas para garantizar que se respeten por igual los derechos de todos los Estados miembros de la Unión Europea, sean pequeños o grandes, vecinos o no, antiguos dominios o no. Por último, nuestro más ferviente llamamiento debe estar dirigido a los ciudadanos de Estonia para demostrarles que ahora que forman parte de la Unión Europea, no serán abandonados como lo fueron anteriormente."@es21
"Mr President, I would like to join my colleagues in firstly giving our solidarity and support to the Estonian Government and to the Estonian people, and secondly, in denouncing the bully-boy tactics of the Russian Government in its attempt to create uncertainty and instability, not only within Estonia but in all the Baltic States. In many ways what we are witnessing is a new form of totalitarianism or authoritarianism by the use of mobs in Moscow to attack an Embassy, by the use the power or strength of energy to try and make people kneel before the influence of the Russian Government, and, most importantly of all, by a continuing desire to keep imposing symbols of domination and of subjugation in areas that have gained their independence from totalitarian regimes. Our task and role today is to listen to our Estonian colleagues and to hear their cries and their pleas for assistance and solidarity. Most importantly of all, however, because we value Russia as a partner for future developments, we should call on Russia to take the proper steps to ensure that the rights of all European Union Member States are respected equally – whether large or small, whether a neighbouring country or not, whether a former dominion or not. Finally, our most ardent call should go out to the citizens of Estonia, to show them that now that they are part of the European Union, they will not be abandoned as they were abandoned previously."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan ensinnäkin yhtyä kollegojeni esittämiin solidaarisuuden ja tuen ilmauksiin Viron hallitukselle ja Viron kansalle sekä toiseksi tuomita Venäjän hallituksen harjoittaman kiusaamistaktiikan, jolla se pyrkii luomaan epävarmuutta ja epävakautta ei vain Virossa vaan myös muissa Baltian maissa. Tapahtumat, joita olemme joutuneet todistamaan, ovat monella tapaa totalitarismin ja autoritarismin uusi muoto: usutetaan rähinöivät väkijoukot hyökkäämään suurlähetystön kimppuun Moskovassa, käytetään hyväksi energiavaroihin perustuvaa valtaa ja voimaa ja yritetään saada kansat polvilleen Venäjän hallituksen vaikutusvallan edessä sekä ennen kaikkea yritetään jatkuvasti viedä pakolla ylivallan ja alistamisen symboleja alueille, jotka ovat itsenäistyneet totalitarismin vallasta. Meidän tehtävämme tänään on kuunnella virolaisia kollegojamme ja kuulla heidän avunhuutonsa ja vetoomuksensa tuen ja solidaarisuuden puolesta. Tärkeintä on kuitenkin se, että koska arvostamme Venäjää kumppanina tulevissa hankkeissa, meidän on vedottava Venäjään, jotta se tekisi oikeat ratkaisut, joilla varmistetaan, että kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden oikeuksia kunnioitetaan yhtäläisesti – olivatpa ne pieniä tai suuria, naapurimaita tai ei, entisiä alusmaita tai ei. Mutta kaikkein kiihkeimmin meidän on viestitettävä Viron kansalle, että he ovat nyt osa Euroopan unionia eikä heitä tällä kertaa hylätä, niin kuin heidät on aiemmin hylätty."@fi7
". Monsieur le Président, je tiens à m’associer à mes collègues en témoignant de notre soutien et de notre solidarité vis-à-vis du gouvernement et du peuple estoniens et en dénonçant les manœuvres d’intimidation ourdies par le gouvernement russe dans ses efforts visant à provoquer l’incertitude et l’instabilité, non seulement en Estonie, mais dans l’ensemble des pays baltes. Les événements auxquels nous assistons constituent à de nombreux égards une forme nouvelle de totalitarisme ou d’autoritarisme, que ce soit par la manipulation des masses à Moscou en vue d’attaquer une ambassade, par le recours à la force ou aux leviers énergétiques pour faire plier les gens devant l’influence du gouvernement russe ou encore, et surtout, par la volonté continue d’imposer des symboles de domination et de soumission dans des régions qui ont conquis leur indépendance sur des régimes totalitaires. Notre mission et notre rôle aujourd’hui consistent à écouter nos collègues estoniens et à entendre leurs supplications et leurs appels à l’aide et à la solidarité. Le plus important, cependant, dans la mesure où nous considérons la Russie comme un partenaire pour l’avenir, est d’appeler cette dernière à prendre les mesures qui s’imposent pour garantir que les droits de tous les États membres de l’UE sont également respectés, qu’il s’agisse de grands ou de petits pays, d’États voisins ou éloignés, d’anciens protectorats ou non. Enfin, notre appel le plus ardent doit aller aux citoyens d’Estonie, afin de leur montrer qu’ils font aujourd’hui partie intégrante de l’Union européenne et qu’ils ne seront pas abandonnés comme ils ont pu l’être par le passé."@fr8
"Mr President, I would like to join my colleagues in firstly giving our solidarity and support to the Estonian Government and to the Estonian people, and secondly, in denouncing the bully-boy tactics of the Russian Government in its attempt to create uncertainty and instability, not only within Estonia but in all the Baltic States. In many ways what we are witnessing is a new form of totalitarianism or authoritarianism by the use of mobs in Moscow to attack an Embassy, by the use the power or strength of energy to try and make people kneel before the influence of the Russian Government, and, most importantly of all, by a continuing desire to keep imposing symbols of domination and of subjugation in areas that have gained their independence from totalitarian regimes. Our task and role today is to listen to our Estonian colleagues and to hear their cries and their pleas for assistance and solidarity. Most importantly of all, however, because we value Russia as a partner for future developments, we should call on Russia to take the proper steps to ensure that the rights of all European Union Member States are respected equally – whether large or small, whether a neighbouring country or not, whether a former dominion or not. Finally, our most ardent call should go out to the citizens of Estonia, to show them that now that they are part of the European Union, they will not be abandoned as they were abandoned previously."@hu11
"Signor Presidente, vorrei unirmi ai colleghi esprimendo innanzi tutto la nostra solidarietà e il nostro sostegno al governo e al popolo estone e, in secondo luogo, denunciando i metodi teppistici del governo russo, volti a creare incertezza e instabilità, non solo all’interno dell’Estonia, ma in tutti gli Stati baltici. Per molti versi, con l’uso di dimostranti incaricati di attaccare un’ambasciata a Mosca, con il ricorso alla forza o al potere dell’energia per cercare di piegare la popolazione all’influenza del governo russo e, soprattutto, con il costante desiderio di continuare a imporre simboli di dominio e soggiogazione in aree che hanno acquistato l’indipendenza da regimi totalitari, stiamo assistendo a una nuova forma di totalitarismo e autoritarismo. Oggi abbiamo il compito e il dovere di ascoltare i colleghi estoni, nonché le loro grida e i loro appelli di aiuto e solidarietà. Soprattutto, però, giacché consideriamo la Russia come per futuri sviluppi, dobbiamo chiedere a questo paese di adottare le misure atte a garantire che i diritti di tutti gli Stati membri dell’Unione europea siano rispettati in ugual misura, siano essi grandi o piccoli, paesi confinanti o meno, ex domini o meno. Infine, vi invito a rivolgere un ardente appello ai cittadini dell’Estonia per dimostrare loro che, ora che fanno parte dell’Unione europea, non saranno abbandonati come è invece accaduto in passato."@it12
"Mr President, I would like to join my colleagues in firstly giving our solidarity and support to the Estonian Government and to the Estonian people, and secondly, in denouncing the bully-boy tactics of the Russian Government in its attempt to create uncertainty and instability, not only within Estonia but in all the Baltic States. In many ways what we are witnessing is a new form of totalitarianism or authoritarianism by the use of mobs in Moscow to attack an Embassy, by the use the power or strength of energy to try and make people kneel before the influence of the Russian Government, and, most importantly of all, by a continuing desire to keep imposing symbols of domination and of subjugation in areas that have gained their independence from totalitarian regimes. Our task and role today is to listen to our Estonian colleagues and to hear their cries and their pleas for assistance and solidarity. Most importantly of all, however, because we value Russia as a partner for future developments, we should call on Russia to take the proper steps to ensure that the rights of all European Union Member States are respected equally – whether large or small, whether a neighbouring country or not, whether a former dominion or not. Finally, our most ardent call should go out to the citizens of Estonia, to show them that now that they are part of the European Union, they will not be abandoned as they were abandoned previously."@lt14
"Mr President, I would like to join my colleagues in firstly giving our solidarity and support to the Estonian Government and to the Estonian people, and secondly, in denouncing the bully-boy tactics of the Russian Government in its attempt to create uncertainty and instability, not only within Estonia but in all the Baltic States. In many ways what we are witnessing is a new form of totalitarianism or authoritarianism by the use of mobs in Moscow to attack an Embassy, by the use the power or strength of energy to try and make people kneel before the influence of the Russian Government, and, most importantly of all, by a continuing desire to keep imposing symbols of domination and of subjugation in areas that have gained their independence from totalitarian regimes. Our task and role today is to listen to our Estonian colleagues and to hear their cries and their pleas for assistance and solidarity. Most importantly of all, however, because we value Russia as a partner for future developments, we should call on Russia to take the proper steps to ensure that the rights of all European Union Member States are respected equally – whether large or small, whether a neighbouring country or not, whether a former dominion or not. Finally, our most ardent call should go out to the citizens of Estonia, to show them that now that they are part of the European Union, they will not be abandoned as they were abandoned previously."@lv13
"Mr President, I would like to join my colleagues in firstly giving our solidarity and support to the Estonian Government and to the Estonian people, and secondly, in denouncing the bully-boy tactics of the Russian Government in its attempt to create uncertainty and instability, not only within Estonia but in all the Baltic States. In many ways what we are witnessing is a new form of totalitarianism or authoritarianism by the use of mobs in Moscow to attack an Embassy, by the use the power or strength of energy to try and make people kneel before the influence of the Russian Government, and, most importantly of all, by a continuing desire to keep imposing symbols of domination and of subjugation in areas that have gained their independence from totalitarian regimes. Our task and role today is to listen to our Estonian colleagues and to hear their cries and their pleas for assistance and solidarity. Most importantly of all, however, because we value Russia as a partner for future developments, we should call on Russia to take the proper steps to ensure that the rights of all European Union Member States are respected equally – whether large or small, whether a neighbouring country or not, whether a former dominion or not. Finally, our most ardent call should go out to the citizens of Estonia, to show them that now that they are part of the European Union, they will not be abandoned as they were abandoned previously."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, in de eerste plaats wil ik mij graag aansluiten bij mijn collega’s en solidariteit en steun betuigen aan het adres van de Estse regering en het Estse volk, en in de tweede plaats de ‘pestkop’-tactiek van de Russische regering aan de kaak stellen, die onzekerheid en instabiliteit probeert te creëren, niet alleen in Estland maar in alle Baltische staten. In veel opzichten zien wij hier een nieuwe vorm van een totalitair of autoritair systeem dat het gepeupel inzet om een ambassade aan te vallen, dat misbruik maakt van zijn macht op energiegebied om anderen te laten zwichten voor de invloed van de Russische regering en dat - het belangrijkste van alles - wordt gekenmerkt door een voortdurend verlangen om symbolen van overheersing en onderwerping op te dringen overal waar mensen zich hebben ontworsteld aan totalitaire regimes. Vandaag is het onze taak en rol naar onze Estse collega’s te luisteren. Wij moeten luisteren naar hun roep en smeekbede om steun en solidariteit. Het allerbelangrijkst is het echter dat wij, omdat Rusland voor ons een waardevolle partner is bij de toekomstige ontwikkelingen, een beroep doen op Rusland en het vragen de maatregelen te nemen die nodig zijn om te garanderen dat de rechten van alle lidstaten van de Europese Unie gelijkelijk worden gerespecteerd, of het nu grote of kleine staten zijn, buurlanden of geen buurlanden, voormalige kolonies of geen voormalige kolonies. Tot slot zou onze meest dringende boodschap moeten gaan naar de burgers van Estland, om hun te laten zien dat ze, nu Estland volwaardig lid is van de Europese Unie, niet in de steek zullen worden gelaten, zoals dat in het verleden is gebeurd."@nl3
"Mr President, I would like to join my colleagues in firstly giving our solidarity and support to the Estonian Government and to the Estonian people, and secondly, in denouncing the bully-boy tactics of the Russian Government in its attempt to create uncertainty and instability, not only within Estonia but in all the Baltic States. In many ways what we are witnessing is a new form of totalitarianism or authoritarianism by the use of mobs in Moscow to attack an Embassy, by the use the power or strength of energy to try and make people kneel before the influence of the Russian Government, and, most importantly of all, by a continuing desire to keep imposing symbols of domination and of subjugation in areas that have gained their independence from totalitarian regimes. Our task and role today is to listen to our Estonian colleagues and to hear their cries and their pleas for assistance and solidarity. Most importantly of all, however, because we value Russia as a partner for future developments, we should call on Russia to take the proper steps to ensure that the rights of all European Union Member States are respected equally – whether large or small, whether a neighbouring country or not, whether a former dominion or not. Finally, our most ardent call should go out to the citizens of Estonia, to show them that now that they are part of the European Union, they will not be abandoned as they were abandoned previously."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de me associar aos meus colegas para, em primeiro lugar, transmitir a nossa solidariedade e o nosso apoio ao Governo e ao povo da Estónia e, em segundo lugar, para denunciar as tácticas intimidatórias do Governo russo na sua tentativa de criar incerteza e instabilidade, não apenas na Estónia, mas em todos os Estados Bálticos. Estamos, de muitas maneiras, a testemunhar uma nova forma de totalitarismo ou de autoritarismo, com recurso ao uso de grandes grupos de arruaceiros em Moscovo para atacarem uma embaixada, com recurso ao uso do poder ou da força da energia para tentar pôr as pessoas de joelhos perante a influência do Governo russo e, o que é mais importante do que tudo o resto, por meio de um desejo contínuo de manter a imposição de símbolos de dominação e de subjugação em regiões que obtiveram a sua independência de regimes totalitários. A nossa missão e o nosso papel hoje em dia é escutar os nossos colegas estónios e ouvir os seus gritos e os seus apelos à ajuda e à solidariedade. O mais importante de tudo, porém, porque reconhecemos o valor da Rússia como parceiro para futuros desenvolvimentos, é que instemos a Rússia a tomar as medidas adequadas para garantir que os direitos de todos os Estados-Membros da União Europeia sejam respeitados em pé de igualdade – quer esses Estados-Membros sejam grandes ou pequenos, quer se trate de um país vizinho ou não, quer se trate ou não de um antigo domínio. Por último, o nosso brado mais ardente deverá ser dirigido aos cidadãos da Estónia, para lhes demonstrar que agora que fazem parte da União Europeia, não serão abandonados como anteriormente foram."@pt17
"Mr President, I would like to join my colleagues in firstly giving our solidarity and support to the Estonian Government and to the Estonian people, and secondly, in denouncing the bully-boy tactics of the Russian Government in its attempt to create uncertainty and instability, not only within Estonia but in all the Baltic States. In many ways what we are witnessing is a new form of totalitarianism or authoritarianism by the use of mobs in Moscow to attack an Embassy, by the use the power or strength of energy to try and make people kneel before the influence of the Russian Government, and, most importantly of all, by a continuing desire to keep imposing symbols of domination and of subjugation in areas that have gained their independence from totalitarian regimes. Our task and role today is to listen to our Estonian colleagues and to hear their cries and their pleas for assistance and solidarity. Most importantly of all, however, because we value Russia as a partner for future developments, we should call on Russia to take the proper steps to ensure that the rights of all European Union Member States are respected equally – whether large or small, whether a neighbouring country or not, whether a former dominion or not. Finally, our most ardent call should go out to the citizens of Estonia, to show them that now that they are part of the European Union, they will not be abandoned as they were abandoned previously."@ro18
"Mr President, I would like to join my colleagues in firstly giving our solidarity and support to the Estonian Government and to the Estonian people, and secondly, in denouncing the bully-boy tactics of the Russian Government in its attempt to create uncertainty and instability, not only within Estonia but in all the Baltic States. In many ways what we are witnessing is a new form of totalitarianism or authoritarianism by the use of mobs in Moscow to attack an Embassy, by the use the power or strength of energy to try and make people kneel before the influence of the Russian Government, and, most importantly of all, by a continuing desire to keep imposing symbols of domination and of subjugation in areas that have gained their independence from totalitarian regimes. Our task and role today is to listen to our Estonian colleagues and to hear their cries and their pleas for assistance and solidarity. Most importantly of all, however, because we value Russia as a partner for future developments, we should call on Russia to take the proper steps to ensure that the rights of all European Union Member States are respected equally – whether large or small, whether a neighbouring country or not, whether a former dominion or not. Finally, our most ardent call should go out to the citizens of Estonia, to show them that now that they are part of the European Union, they will not be abandoned as they were abandoned previously."@sk19
"Mr President, I would like to join my colleagues in firstly giving our solidarity and support to the Estonian Government and to the Estonian people, and secondly, in denouncing the bully-boy tactics of the Russian Government in its attempt to create uncertainty and instability, not only within Estonia but in all the Baltic States. In many ways what we are witnessing is a new form of totalitarianism or authoritarianism by the use of mobs in Moscow to attack an Embassy, by the use the power or strength of energy to try and make people kneel before the influence of the Russian Government, and, most importantly of all, by a continuing desire to keep imposing symbols of domination and of subjugation in areas that have gained their independence from totalitarian regimes. Our task and role today is to listen to our Estonian colleagues and to hear their cries and their pleas for assistance and solidarity. Most importantly of all, however, because we value Russia as a partner for future developments, we should call on Russia to take the proper steps to ensure that the rights of all European Union Member States are respected equally – whether large or small, whether a neighbouring country or not, whether a former dominion or not. Finally, our most ardent call should go out to the citizens of Estonia, to show them that now that they are part of the European Union, they will not be abandoned as they were abandoned previously."@sl20
". Herr talman! Jag skulle vilja ansluta mig till mina kolleger genom att först ge uttryck för vår solidaritet och vårt stöd till den estniska regeringen och det estniska folket, och för det andra genom att fördöma den ryska regeringens översittarfasoner i samband med landets försök att skapa osäkerhet och instabilitet, inte bara i Estland utan i alla de baltiska staterna. Det som vi bevittnar är i många avseenden en ny form av totalitarism eller diktatur där man utnyttjar mobben i Moskva för att attackera en ambassad, man utnyttjar den makt eller styrka som energitillgången ger för att försöka få människor på knä inför den ryska regeringens inflytande, och allra viktigast, genom en fortsatt önskan att behålla ståtliga symboler för dominans och underkuvande i de områden som har fått sitt oberoende från totalitära regimer. Vår uppgift och roll i dagsläget är att lyssna på våra estniska kolleger och höra deras rop på och deras vädjan om hjälp och solidaritet. Det allra viktigaste är dock att vi alla uppmanar Ryssland att vidta ordentliga åtgärder för att se till att rättigheterna i alla Europeiska unionens medlemsstater respekteras på lika villkor – oavsett om det gäller små eller stora länder, oavsett om det gäller ett grannland eller inte, oberoende av tidigare herravälde eller inte, eftersom vi värderar Ryssland som en partner för framtida utveckling. Slutligen borde vår ivrigaste uppmaning gå till medborgarna i Estland, för att visa dem att nu när de är en del av Europeiska unionen kommer de inte att överges som de tidigare blev övergivna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Brian Crowley,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4
"on behalf of the UEN Group"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph