Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-04-23-Speech-1-088"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070423.16.1-088"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gratulálok a jelentéstevőnek, és remélem, hogy egy történelmi pillanathoz érkeztünk. A belsőpiaci szolgáltatások terén ugyan még csak félig-meddig sikerült eredményt elérni, de remélem, komolyabb áttörést valósítunk most meg a fizetési szolgáltatásoknál. Én magam egy még mindig újnak számító tagállamból érkeztem, és bízom benne, hogy a belső piac megnyílásának kedvező hatásait is élvezhetjük a sok kedvezőtlen mellett. Ezért volt csalódás számomra a tavalyi év, amikor igazi bátorsággal megnyithattuk volna azokat a szolgáltatásokat, amelyek az új tagállamok komparatív előnyét jelentették volna, és ez erősítette volna a belső piaci versenyt. Most újra itt állunk és újra reméljük, hogy nemcsak egy szolgáltatás eddig komplexen nem szabályozott kérdéseit foglaljuk jogszabályba, hanem új szereplők hadba lépésének biztosításával valóban lejjebb tudjuk szorítani a jó minőségű fizetési szolgáltatások árát is. Kiemelkedően fontos a letelepedés és a szolgáltatás szabadságának tényleges biztosítása. A Bizottság eredeti javaslata bátor volt e tekintetben, hiszen különösebb speciális tőkekövetelmények nélkül tette volna lehetővé az új szolgáltatások belépését, megtörve ezzel a bankok e téren szerzett monopol helyzetét. Ezt Neelie Kroes asszony felmérése is nagyon jól bizonyította. Sajnálattal kellett látnom, hogy az eredeti javaslathoz képest szigorúbb tőkekövetelmények jelennek meg, de remélem, hogy ez nem akadályozza az új szereplők piacra lépését. A másik fontos szempont az, hogy az átutalások minél gyorsabban eljussanak a címzetthez, akik ezt a lehető leggyorsabban használni tudják. E téren a jelenlegi kompromisszum előrelépés lehet, mert lerövidíti azt a jelentős időt, amíg a bank a mi pénzünket ingyen használhatja. Örülök annak is, hogy a mikro-vállalkozásokat egyéni fogyasztóként külön figyelemmel kezelik a kompromisszumban. A megállapodást, amely zárt és elitista körülmények között jött létre, megszavazom. A legfontosabb pillanat azonban a nemzeti jogba való átültetéstől számított 3 év múlva, a felülvizsgálat lesz – mint a puding próbája, az evés. Ha a fenti három, általam fontosnak tartott területen pozitív változás történik, és a kiszolgáltatott közép-európai fogyasztók és kisvállalkozók számára olcsóbb lesz a fizetési szolgáltatás, akkor jót tettünk. Ha nem, mert nem léptek piacra új szereplők, akkor majd módosítani kell, és ehhez bátorságra lesz szükség, de az akkor majd legyen is meg bennünk."@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Gratulálok a jelentéstevőnek, és remélem, hogy egy történelmi pillanathoz érkeztünk. A belsőpiaci szolgáltatások terén ugyan még csak félig-meddig sikerült eredményt elérni, de remélem, komolyabb áttörést valósítunk most meg a fizetési szolgáltatásoknál. Én magam egy még mindig újnak számító tagállamból érkeztem, és bízom benne, hogy a belső piac megnyílásának kedvező hatásait is élvezhetjük a sok kedvezőtlen mellett. Ezért volt csalódás számomra a tavalyi év, amikor igazi bátorsággal megnyithattuk volna azokat a szolgáltatásokat, amelyek az új tagállamok komparatív előnyét jelentették volna, és ez erősítette volna a belső piaci versenyt. Most újra itt állunk és újra reméljük, hogy nemcsak egy szolgáltatás eddig komplexen nem szabályozott kérdéseit foglaljuk jogszabályba, hanem új szereplők hadba lépésének biztosításával valóban lejjebb tudjuk szorítani a jó minőségű fizetési szolgáltatások árát is. Kiemelkedően fontos a letelepedés és a szolgáltatás szabadságának tényleges biztosítása. A Bizottság eredeti javaslata bátor volt e tekintetben, hiszen különösebb speciális tőkekövetelmények nélkül tette volna lehetővé az új szolgáltatások belépését, megtörve ezzel a bankok e téren szerzett monopol helyzetét. Ezt Neelie Kroes asszony felmérése is nagyon jól bizonyította. Sajnálattal kellett látnom, hogy az eredeti javaslathoz képest szigorúbb tőkekövetelmények jelennek meg, de remélem, hogy ez nem akadályozza az új szereplők piacra lépését. A másik fontos szempont az, hogy az átutalások minél gyorsabban eljussanak a címzetthez, akik ezt a lehető leggyorsabban használni tudják. E téren a jelenlegi kompromisszum előrelépés lehet, mert lerövidíti azt a jelentős időt, amíg a bank a mi pénzünket ingyen használhatja. Örülök annak is, hogy a mikro-vállalkozásokat egyéni fogyasztóként külön figyelemmel kezelik a kompromisszumban. A megállapodást, amely zárt és elitista körülmények között jött létre, megszavazom. A legfontosabb pillanat azonban a nemzeti jogba való átültetéstől számított 3 év múlva, a felülvizsgálat lesz – mint a puding próbája, az evés. Ha a fenti három, általam fontosnak tartott területen pozitív változás történik, és a kiszolgáltatott közép-európai fogyasztók és kisvállalkozók számára olcsóbb lesz a fizetési szolgáltatás, akkor jót tettünk. Ha nem, mert nem léptek piacra új szereplők, akkor majd módosítani kell, és ehhez bátorságra lesz szükség, de az akkor majd legyen is meg bennünk."@cs1
"Hr. formand! Jeg lykønsker ordføreren og håber, at dette er et historisk øjeblik. På området for tjenester på det indre marked er det kun lykkedes os at opnå delvise resultater, men jeg håber, at vi vil skabe et virkeligt gennembrud på området for betalingstjenester. Jeg kommer fra et land, der stadig betragtes som en ny medlemsstat, og jeg er sikker på, at vi vil kunne drage fordel af en åbning af det indre marked på trods af de mange ulemper. Derfor blev jeg skuffet sidste år, hvor vi burde have haft mod til at liberalisere disse tjenester, hvilket ville have været en komparativ fordel for de nye medlemsstater og styrket konkurrencen på det indre marked. Nu står vi her igen, og vi håber på ny, at der ikke blot er tale om at indføre regler på området for betalingstjenester, der hidtil ikke har været omfattet af en kompleks lovgivning, men at det også vil lykkedes os at gennemtvinge en reel nedsættelse af priserne på betalingstjenester af høj kvalitet ved at sikre nye aktører adgang til markedet. Det er yderst vigtigt, at retten til fri etablering og retten til fri udveksling af tjenesteydelser sikres reelt. Kommissionens oprindelige forslag var modigt på dette punkt, da det ville have gjort det muligt at introducere nye tjenester uden særlige kapitalkrav, således at bankernes monopol på dette område ville blive brudt. Fru Neelie Kroes' vurdering er et tydeligt bevis herpå. Jeg er ked af, at der er blevet indført strengere kapitalkrav sammenlignet med det oprindelige forslag, men jeg håber, at dette ikke vil hindre nye aktørers adgang til markedet. Det andet vigtige aspekt er, at pengeoverførsler bør nå frem til modtageren så hurtigt som muligt, således at sidstnævnte kan råde over disse midler hurtigst muligt. Det nuværende kompromis er måske et fremskridt på dette område, da det forkorter den lange periode, hvor bankerne råder over vores penge gratis. Jeg glæder mig også over, at der i forslaget fokuseres særligt på mikrovirksomheder som individuelle forbrugere. Jeg vil stemme for denne aftale indgået af en sluttet og elitær kreds. Det vigtigste punkt kommer imidlertid tre år efter gennemførelsen i national lovgivning, når den skal revideres, idet en ting først viser sin værdi i praksis. Hvis ovennævnte tre positive ændringer gennemføres på dette område, hvilket efter min opfattelse er vigtigt, og hvis udsatte centraleuropæiske forbrugere og små virksomheder får adgang til billigere betalingstjenester, vil vi have skabt noget positivt. Hvis dette ikke er tilfældet, fordi nye aktører ikke er kommet ind på markedet, er vi nødt til at indføre yderligere ændringer, og dette vil kræve mod. I så fald vil vi forhåbentlig have det nødvendige mod."@da2
"Ich beglückwünsche den Berichterstatter und hoffe, dass wir an einem historischen Augenblick angelangt sind. Auf dem Gebiet der Dienstleistungen im Binnenmarkt haben wir nur Teilerfolge erzielt, doch bei den Zahlungsdiensten wird uns hoffentlich ein echter Durchbruch gelingen. Ich komme aus einem Land, das noch immer als neuer Mitgliedstaat angesehen wird, und bin überzeugt, dass wir neben den vielen Nachteilen, die dies bringen wird, auch von der Öffnung des Binnenmarktes profitieren können. Deshalb war ich im vergangenen Jahr so enttäuscht, als wir den Mut hätten haben sollen, diese Dienste zu liberalisieren, die den neuen Mitgliedstaaten einen komparativen Vorteil gebracht und den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt verstärkt hätten. Jetzt stehen wir erneut an diesem Punkt und hoffen wiederum, dass wir per Gesetz nicht nur die Fragen einer Dienstleistung festlegen werden, die bisher nicht umfassend geregelt wurde, sondern dass wir es auch schaffen, den Preis für hochwertige Zahlungsdienste wirklich zu drücken, indem wir den Eintritt neuer Akteure auf diesem Gebiet sicherstellen. Die wirkliche Garantie der Niederlassungsfreiheit und der Dienstleistungsfreiheit ist von herausragender Bedeutung. Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission war in dieser Hinsicht mutig, denn er hätte die Einführung neuer Dienstleistungen ohne jede spezielle Kapitalerfordernisse ermöglicht und damit das Monopol durchbrochen, das die Banken auf diesem Gebiet erreicht haben. Auch die Einschätzung von Frau Neelie Kroes hat dies voll und ganz bestätigt. Mit Bedauern stelle ich fest, dass jetzt strengere Kapitalanforderungen als im ursprünglichen Vorschlag zum Vorschein kommen, hoffe aber, dass dies den Markteintritt neuer Akteure nicht verhindert. Der andere wichtige Punkt ist, dass Geldüberweisungen so schnell wie möglich beim Empfänger ankommen sollten, damit dieser das Geld möglichst bald verwenden kann. In dieser Hinsicht kann der gegenwärtige Kompromiss durchaus einen Schritt nach vorn darstellen, da der beträchtliche Zeitraum, in dem die Bank unser Geld kostenlos nutzt, verkürzt wird. Erfreut bin ich auch darüber, dass in dem Kompromiss Kleinstunternehmen als Einzelverbrauchern besonderes Augenmerk geschenkt wird. Ich werde für die Einigung stimmen, die nicht öffentlich und unter elitären Umständen zustande gekommen ist. Das Wichtigste kommt allerdings erst drei Jahre nach der Umsetzung in einzelstaatliches Recht, wenn nämlich die Richtlinie überprüft wird – Probieren geht über Studieren. Wenn die genannten drei positiven Veränderungen in diesem Bereich, die ich für wichtig erachte, verwirklicht werden und den bedürftigen Verbrauchern und Kleinunternehmen Mitteleuropas billigere Zahlungsdienste zur Verfügung stehen, dann haben wir etwas Gutes erreicht. Ist das nicht der Fall, weil keine neuen Akteure auf den Markt gekommen sind, dann müssen wir Veränderungen vornehmen, und das erfordert Mut, also hoffen wir, dass wir dann den notwendigen Mut aufbringen."@de9
"Συγχαίρω τον εισηγητή και ελπίζω ότι έχουμε φθάσει σε μια ιστορική στιγμή. Στον τομέα των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, κατορθώσαμε να επιτύχουμε μόνον μερικά αποτελέσματα, αλλά ελπίζω να κατορθώσουμε να ανοίξουμε πραγματικά τον δρόμο όσον αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών. Εγώ ο ίδιος προέρχομαι από μία χώρα που ακόμη θεωρείται νέο κράτος μέλος, και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε τα οφέλη από το άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς πέραν των πολλών μειονεκτημάτων της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το περασμένο έτος ήμουν απογοητευμένος όταν θα μπορούσαμε να είχαμε το σθένος να ανοίξουμε αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες θα είχαν αποτελέσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τα νέα κράτη μέλη και θα είχαν ενισχύσει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Τώρα είμαστε ακόμη μία φορά σε αυτό το σημείο και ακόμη μια φορά ελπίζουμε ότι όχι μόνον θα εκπονήσουμε νομοθεσία για τα θέματα μιας υπηρεσίας που έως τώρα δεν έχει υπαχθεί σε πολύπλοκη νομοθεσία, αλλά θα πετύχουμε επίσης, διασφαλίζοντας την είσοδο νέων παραγόντων στον συγκεκριμένο τομέα, να μειωθεί η τιμή των υπηρεσιών πληρωμών υψηλής ποιότητας. Η πραγματική εγγύηση της ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών είναι εξέχουσας σημασίας. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής από αυτήν την άποψη ήταν θαρραλέα, καθώς θα είχε καταστήσει δυνατή την εισαγωγή των νέων υπηρεσιών χωρίς ειδικές απαιτήσεις, σπάζοντας έτσι το μονοπώλιο που είχαν επιτύχει οι τράπεζες στον τομέα αυτό. Η αξιολόγηση από την κ. Neelie Kroes έχει επίσης παράσχει ισχυρή απόδειξη περί τούτου. Μετά λύπης μου διαπιστώνω ότι, σε σύγκριση με την αρχική πρόταση, τώρα εμφανίζονται αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά ελπίζω ότι αυτό δεν θα εμποδίσει την εισαγωγή στην αγορά νέων παραγόντων. Η άλλη σημαντική θεώρηση είναι ότι τα εμβάσματα πρέπει να φθάνουν στον δικαιούχο το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε ο τελευταίος να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια το συντομότερο δυνατόν. Στον τομέα αυτό, ο ισχύων συμβιβασμός μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα βήμα προς τα εμπρός, καθώς μειώνει τη σημαντική χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας η τράπεζα χρησιμοποιεί τα χρήματά μας δωρεάν. Είμαι επίσης ευτυχής για το γεγονός ότι ο συμβιβασμός δίδει ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές επιχειρήσεις με το να τις αντιμετωπίζει ως μικρούς καταναλωτές. Θα ψηφίσω υπέρ της συμφωνίας, η οποία επετεύχθη υπό κλειστές και ελιτίστικες συνθήκες. Το σημαντικότερο σημείο, ωστόσο, θα έλθει τρία χρόνια μετά τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο, όταν επανεξεταστεί – η πραγματικότητα αποδεικνύεται όταν γίνεται απτή. Αν οι τρεις θετικές αλλαγές λάβουν χώρα σε αυτόν τον τομέα που θεωρώ σημαντικό, και οι υπηρεσίες πληρωμών γίνουν φθηνότερες για τους ευπαθείς κεντροευρωπαίους καταναλωτές και για τις μικρές επιχειρήσεις, τότε θα έχουμε επιτύχει κάτι καλό. Αν όχι, επειδή δεν θα έχουν εισέλθει νέοι παράγοντες στην αγορά, τότε θα χρειαστούμε να κάνουμε τροποποιήσεις, και αυτό θα απαιτήσει σθένος, ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα έχουμε τότε το απαραίτητο σθένος."@el10
"I congratulate the rapporteur and hope that we have reached a historic moment. In the area of services in the internal market, we have managed to achieve only partial results, but I hope that we will bring about a real breakthrough with regard to payment services. I myself come from what is still considered a new Member State, and I trust that we will be able to enjoy the benefits of the opening up of the internal market in addition to its many disadvantages. This is why last year I was disappointed when we could have had the courage to open up those services that would have represented a comparative advantage for the new Member States, and would have strengthened competition on the internal market. Now we are once again at that point and once again we hope that not only will we lay down in legislation the questions of a service that has not hitherto received complex regulation, but we will also succeed, by ensuring the entry of new players into the field, in really forcing down the price of high quality payment services. The true guarantee of the freedom of establishment and service provision is of outstanding importance. The Commission’s original proposal was courageous in this regard, as it would have made possible the introduction of the new services without any special capital requirements, thereby breaking the monopoly that the banks have achieved in this field. The assessment by Mrs Neelie Kroes has also provided ample proof of this. It is with regret that I see that compared to the original proposal, stricter capital requirements are now appearing, but I hope that this will not prevent new players from entering the market. The other important consideration is that money transfers should reach the beneficiary as quickly as possible, so that the latter may use the funds as soon as possible. In this area the current compromise may represent a step forward, as it shortens the considerable period during which the bank is using our money free of charge. I am also pleased that the compromise gives special attention to micro-enterprises as individual consumers. I will vote for the agreement, which came into being under closed and elitist circumstances. The most important point, however, will come three years after its transposition into national law, when it is reviewed – the proof of the pudding is in the eating. If the above three positive changes take place in this area that I consider to be important, and cheaper payment services become available to vulnerable Central European consumers and small businesses, then we will have done a good thing. If not, because new players have not entered the market, then we will need to make modifications, and this will take courage, so let us hope we will then have the necessary courage."@en4
"Felicito al ponente y espero que hayamos alcanzado un momento histórico. En el ámbito de los servicios del mercado interior, solo hemos conseguido alcanzar resultados parciales, pero espero que logremos un gran avance respecto de los servicios de pagos. Yo mismo procedo de lo que se considera un nuevo Estado miembro, y confío en que podamos disfrutar de los beneficios de la apertura del mercado interior además de sus muchas desventajas. Por eso, el año pasado me sentí decepcionado, ya que podríamos haber tenido el valor de abrir unos servicios que habrían representado una ventaja comparativa para los nuevos Estados miembros y que habrían reforzado la competencia en el mercado interior. Ahora volvemos a estar en ese punto y, de nuevo, esperamos no solo establecer en la legislación las cuestiones de un servicio que hasta ahora no ha sido objeto de una compleja regulación, sino también conseguir que bajen los precios de los servicios de pagos de alta calidad con la entrada de nuevos jugadores agentes en el mercado. La verdadera garantía de la libertad de establecimiento y la prestación de servicios es de suma importancia. La propuesta original de la Comisión era valiente a este respecto, porque habría permitido introducir nuevos servicios sin requisitos especiales con respecto al capital, rompiendo así el monopolio que los bancos han logrado en este terreno. La evaluación de la señora Neelie Kroes también lo ha demostrado claramente. Lamento que, en comparación con la propuesta original, ahora se formulen requisitos de capital más estrictos, pero espero que eso no impida que entren en el mercado nuevos agentes. La otra consideración importante es que las transferencias de dinero deberían llegar al beneficiario lo antes posible para que pueda hacer uso del dinero sin dilación. El compromiso actual puede representar un paso adelante, porque acorta el período durante el cual el banco utiliza nuestro dinero sin coste alguno. También me complace que el compromiso preste especial atención a las microempresas y a los consumidores individuales. Votaré a favor del acuerdo, que fue concebido a puerta cerrada y entre iniciados. Pero el punto más importante llegará tres años después de su transposición al Derecho nacional, cuando se revise; la existencia del pastel se demuestra al comerlo. Si los tres cambios positivos mencionados ocurren en este terreno, que considero importante, y los consumidores y las pequeñas empresas vulnerables de Europa central tienen acceso a servicios de pago más baratos, entonces habremos hecho algo positivo. Pero si no es así porque no han entrado nuevos agentes en el mercado, tendremos que introducir cambios, y eso exigirá valor, así que espero que tengamos el valor necesario."@es21
"Gratulálok a jelentéstevőnek, és remélem, hogy egy történelmi pillanathoz érkeztünk. A belsőpiaci szolgáltatások terén ugyan még csak félig-meddig sikerült eredményt elérni, de remélem, komolyabb áttörést valósítunk most meg a fizetési szolgáltatásoknál. Én magam egy még mindig újnak számító tagállamból érkeztem, és bízom benne, hogy a belső piac megnyílásának kedvező hatásait is élvezhetjük a sok kedvezőtlen mellett. Ezért volt csalódás számomra a tavalyi év, amikor igazi bátorsággal megnyithattuk volna azokat a szolgáltatásokat, amelyek az új tagállamok komparatív előnyét jelentették volna, és ez erősítette volna a belső piaci versenyt. Most újra itt állunk és újra reméljük, hogy nemcsak egy szolgáltatás eddig komplexen nem szabályozott kérdéseit foglaljuk jogszabályba, hanem új szereplők hadba lépésének biztosításával valóban lejjebb tudjuk szorítani a jó minőségű fizetési szolgáltatások árát is. Kiemelkedően fontos a letelepedés és a szolgáltatás szabadságának tényleges biztosítása. A Bizottság eredeti javaslata bátor volt e tekintetben, hiszen különösebb speciális tőkekövetelmények nélkül tette volna lehetővé az új szolgáltatások belépését, megtörve ezzel a bankok e téren szerzett monopol helyzetét. Ezt Neelie Kroes asszony felmérése is nagyon jól bizonyította. Sajnálattal kellett látnom, hogy az eredeti javaslathoz képest szigorúbb tőkekövetelmények jelennek meg, de remélem, hogy ez nem akadályozza az új szereplők piacra lépését. A másik fontos szempont az, hogy az átutalások minél gyorsabban eljussanak a címzetthez, akik ezt a lehető leggyorsabban használni tudják. E téren a jelenlegi kompromisszum előrelépés lehet, mert lerövidíti azt a jelentős időt, amíg a bank a mi pénzünket ingyen használhatja. Örülök annak is, hogy a mikro-vállalkozásokat egyéni fogyasztóként külön figyelemmel kezelik a kompromisszumban. A megállapodást, amely zárt és elitista körülmények között jött létre, megszavazom. A legfontosabb pillanat azonban a nemzeti jogba való átültetéstől számított 3 év múlva, a felülvizsgálat lesz – mint a puding próbája, az evés. Ha a fenti három, általam fontosnak tartott területen pozitív változás történik, és a kiszolgáltatott közép-európai fogyasztók és kisvállalkozók számára olcsóbb lesz a fizetési szolgáltatás, akkor jót tettünk. Ha nem, mert nem léptek piacra új szereplők, akkor majd módosítani kell, és ehhez bátorságra lesz szükség, de az akkor majd legyen is meg bennünk."@et5
"Kiitän esittelijää ja toivon, että olemme saavuttaneet historiallisen hetken. Olemme onnistuneet saavuttamaan vain osittaisia tuloksia palvelujen sisämarkkinoita koskevissa kysymyksissä, mutta toivon, että voimme nyt tehdä todellisen läpimurron maksupalvelujen osalta. Olen itse kotoisin maasta, jota pidetään edelleen uutena jäsenvaltiona. Uskonkin, että voimme nauttia sisämarkkinoiden avautumisen monista eduista sen lisäksi, että kärsimme sen useista haittapuolista. Tämän vuoksi olin viime vuonna hyvin pettynyt silloin, kun olisimme voineet rohkeasti avata kilpailulle ne palvelut, jotka olisivat tuoneet uusille jäsenvaltioille suhteellista etua, ja olisimme voineet lisätä kilpailua sisämarkkinoilla. Nyt olemme taas samassa tilanteessa ja jälleen toivomme, että sen lisäksi, että vahvistamme lainsäädäntöä palveluista, joita on tähän asti säädelty hyvin monimutkaisesti, onnistumme myös alentamaan laadukkaiden maksupalvelujen hintoja varmistamalla, että markkinoille pääsee uusia toimijoita. On erittäin tärkeää todella taata sijoittautumisvapaus ja palvelujen vapaa tarjoaminen. Komission alkuperäinen ehdotus oli tässä mielessä rohkea, koska sen mukaan olisi ollut mahdollista ottaa käyttöön uudet palvelut ilman erityisiä pääomavaatimuksia. Näin olisi voitu murtaa pankkien tällä alalla saavuttama monopoli. Komission jäsenen Kroesin arviossa esitettiin tästä myös riittävät todisteet. Olen pahoillani siitä, että nyt ehdotukseen sisältyvät alkuperäistä ehdotusta tiukemmat pääomavaatimukset. Toivon kuitenkin, ettei tämä estä uusia toimijoita pääsemästä markkinoille. Toinen tärkeä seikka on se, että rahansiirtojen olisi saavuttava vastaanottajalle mahdollisimman nopeasti, jotta vastaanottaja saisi rahat käyttöönsä mahdollisimman pian. Tässä kysymyksessä nykyinen kompromissi voi olla edistysaskel, koska sillä lyhennetään huomattavasti sitä ajanjaksoa, jolloin pankit käyttävät rahojamme hyväksi ilmaiseksi. Olen iloinen myös siitä, että kompromississa kiinnitetään erityistä huomiota mikroyrityksiin, jotka rinnastetaan kuluttajiin. Aion äänestää tämän sopimuksen puolesta, joka saatiin aikaan suljetuissa ja elitistisissä olosuhteissa. Tärkein vaihe on kuitenkin vasta edessä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, eli uudelleentarkasteluvaiheessa. Vasta käytäntö osoittaa direktiivin toimivuuden. Jos mainitsemani kolme myönteistä muutosta tapahtuvat tällä alalla, jota pidän tärkeänä, ja heikossa asemassa olevat Keski-Euroopan kuluttajat ja pienyritykset saavat käyttöönsä entistä edullisempia maksupalveluja, olemme saaneet aikaan jotakin hyvää. Jos näin ei tapahdu sen vuoksi, ettei markkinoille ole tullut uusia toimijoita, on tehtävä muutoksia. Tähän taas tarvitaan rohkeutta, joten on syytä toivoa, että meillä on silloin riittävästi rohkeutta."@fi7
"Je félicite le rapporteur et espère que nous avons atteint un moment historique. Dans le domaine des services dans le marché intérieur, nous n’avons réussi à obtenir que des résultats partiels, mais j’espère que nous ferons véritablement avancer les services de paiement. Je viens moi-même d’un pays qui est toujours considéré comme un nouvel État membre, et je suis certain que nous pourrons profiter des avantages de l’ouverture du marché intérieur en plus de ses nombreux inconvénients. C’est pourquoi j’ai été déçu l’année dernière que nous n’en ayons pas profité, par manque de courage, pour ouvrir ces services, ce qui aurait procuré un avantage comparatif aux nouveaux États membres et aurait renforcé la concurrence dans le marché intérieur. Nous en sommes aujourd’hui encore à ce stade et une fois encore nous espérons que non seulement nous légiférerons sur un service qui n’est jusqu’ici pas très réglementé, mais également que nous réussirons véritablement, en garantissant l’entrée de nouveaux acteurs dans ce domaine, à faire baisser les prix des services de paiement de grande qualité. La vraie garantie de la liberté d’établissement et de fourniture de services est d’une importance capitale. La proposition initiale de la Commission était courageuse à cet égard, car elle aurait permis l’introduction de nouveaux services sans exigences de capital particulières, brisant ainsi le monopole que les banques ont obtenu dans ce domaine. L’évaluation de Mme Neelie Kroes l’illustre amplement. Je regrette que par rapport à la proposition initiale, des exigences en capital plus sévères apparaissent maintenant, mais j’espère qu’elles n’empêcheront pas de nouveaux acteurs d’entrer sur le marché. L’autre point important est que les transferts d’argent doivent parvenir au bénéficiaire aussi rapidement que possible, afin que ce dernier puisse l’utiliser aussi vite que possible. Dans ce domaine, le compromis actuel peut représenter une avancée, étant donné qu’il raccourcit la longue durée d’utilisation gratuite de notre argent par la banque. Je suis également satisfait que ce compromis porte une attention particulière aux microentreprises en tant que consommateurs individuels. Je voterai en faveur de l’accord, qui a vu le jour dans un cadre fermé et élitiste. Le plus important surviendra pourtant trois ans après sa transposition en droit national, lorsqu’elle sera révisée - c’est à l’usage que l’on peut juger de la qualité d’une chose. Si les trois changements positifs mentionnés ci-dessus ont lieu dans ce domaine que je considère comme important, et que des services meilleurs marchés sont accessibles aux consommateurs vulnérables d’Europe centrale et aux petites entreprises, alors nous aurons fait quelque chose de bien. Si ce n’est pas le cas, parce que les nouveaux acteurs n’auront pas pénétré le marché, nous devrons alors faire des modifications et cela demandera du courage; espérons donc que nous aurons alors le courage nécessaire."@fr8
"Mi congratulo con il relatore; speriamo di essere arrivati a un momento storico. Nel settore dei servizi nel mercato interno siamo riusciti a conseguire solamente risultati parziali, ma spero che giungeremo a un vero e proprio successo in relazione ai servizi di pagamento. Io stesso provengo da un cosiddetto nuovo Stato membro, e confido che, oltre a doverne subire i numerosi svantaggi, riusciremo a godere dei benefici derivanti dall’apertura del mercato interno. Per tale ragione l’anno scorso sono rimasto deluso quando avremmo potuto dar prova di coraggio con l’apertura di quei servizi che avrebbero rappresentato un vantaggio comparativo per i nuovi Stati membri e rafforzato la concorrenza nel mercato interno. Ora siamo ancora allo stesso punto e ancora speriamo che, oltre a disciplinare aspetti dei servizi che sinora non sono ancora stati disciplinati in maniera complessa, riusciremo altresì a spingere per la riduzione dei prezzi per servizi di pagamento di qualità elevata, assicurando l’ingresso di nuovi arrivati nel settore. La vera garanzia di libertà di stabilimento e di erogazione dei servizi riveste un’importanza capitale. La proposta originale della Commissione era audace in proposito, in quanto avrebbe reso possibile l’introduzione di nuovi servizi senza alcun requisito patrimoniale speciale, rompendo quindi il monopolio che le banche hanno formato in questo campo. La valutazione del Commissario Kroes ha altresì comprovato ampiamente questa tesi. Con rammarico rilevo infatti che rispetto alla proposta originale ora sono previsti requisiti patrimoniali più rigidi, ma spero che essi non impediranno a nuovi operatori di accedere al mercato. L’altra importante considerazione è che i trasferimenti di denaro dovrebbero raggiungere i destinatari il più velocemente possibile, in modo che essi possano usare i fondi quanto prima. In questo settore il compromesso attuale può segnare un passo in avanti, in quanto abbrevia il considerevole periodo in cui le banche fanno gratuitamente uso di tale denaro. Sono altresì lieto che il compromesso dedichi un’attenzione speciale alle microimprese in quanto singoli consumatori. Voterò a favore dell’accordo anche se è stato raggiunto a porte chiuse e secondo criteri di élite. Il punto più importante, però, arriverà dopo tre anni dal recepimento nell’ordinamento giuridico nazionale, quando ci sarà la revisione – la prova che la torta è buona si ha solo quando la si assaggia. Se in questo campo si verificheranno i tre cambiamenti positivi cui ho accennato e che reputo importanti, e se i consumatori vulnerabili e le piccole imprese dell’Europa centrale accederanno a servizi di pagamento più convenienti, allora avremo agito bene. Altrimenti, nel caso in cui non entrassero nel mercato nuovi operatori, dovremmo apportare modifiche, e ciò richiederà coraggio, quindi speriamo di avere il coraggio necessario quando arriverà il momento."@it12
"Gratulálok a jelentéstevőnek, és remélem, hogy egy történelmi pillanathoz érkeztünk. A belsőpiaci szolgáltatások terén ugyan még csak félig-meddig sikerült eredményt elérni, de remélem, komolyabb áttörést valósítunk most meg a fizetési szolgáltatásoknál. Én magam egy még mindig újnak számító tagállamból érkeztem, és bízom benne, hogy a belső piac megnyílásának kedvező hatásait is élvezhetjük a sok kedvezőtlen mellett. Ezért volt csalódás számomra a tavalyi év, amikor igazi bátorsággal megnyithattuk volna azokat a szolgáltatásokat, amelyek az új tagállamok komparatív előnyét jelentették volna, és ez erősítette volna a belső piaci versenyt. Most újra itt állunk és újra reméljük, hogy nemcsak egy szolgáltatás eddig komplexen nem szabályozott kérdéseit foglaljuk jogszabályba, hanem új szereplők hadba lépésének biztosításával valóban lejjebb tudjuk szorítani a jó minőségű fizetési szolgáltatások árát is. Kiemelkedően fontos a letelepedés és a szolgáltatás szabadságának tényleges biztosítása. A Bizottság eredeti javaslata bátor volt e tekintetben, hiszen különösebb speciális tőkekövetelmények nélkül tette volna lehetővé az új szolgáltatások belépését, megtörve ezzel a bankok e téren szerzett monopol helyzetét. Ezt Neelie Kroes asszony felmérése is nagyon jól bizonyította. Sajnálattal kellett látnom, hogy az eredeti javaslathoz képest szigorúbb tőkekövetelmények jelennek meg, de remélem, hogy ez nem akadályozza az új szereplők piacra lépését. A másik fontos szempont az, hogy az átutalások minél gyorsabban eljussanak a címzetthez, akik ezt a lehető leggyorsabban használni tudják. E téren a jelenlegi kompromisszum előrelépés lehet, mert lerövidíti azt a jelentős időt, amíg a bank a mi pénzünket ingyen használhatja. Örülök annak is, hogy a mikro-vállalkozásokat egyéni fogyasztóként külön figyelemmel kezelik a kompromisszumban. A megállapodást, amely zárt és elitista körülmények között jött létre, megszavazom. A legfontosabb pillanat azonban a nemzeti jogba való átültetéstől számított 3 év múlva, a felülvizsgálat lesz – mint a puding próbája, az evés. Ha a fenti három, általam fontosnak tartott területen pozitív változás történik, és a kiszolgáltatott közép-európai fogyasztók és kisvállalkozók számára olcsóbb lesz a fizetési szolgáltatás, akkor jót tettünk. Ha nem, mert nem léptek piacra új szereplők, akkor majd módosítani kell, és ehhez bátorságra lesz szükség, de az akkor majd legyen is meg bennünk."@lt14
"Gratulálok a jelentéstevőnek, és remélem, hogy egy történelmi pillanathoz érkeztünk. A belsőpiaci szolgáltatások terén ugyan még csak félig-meddig sikerült eredményt elérni, de remélem, komolyabb áttörést valósítunk most meg a fizetési szolgáltatásoknál. Én magam egy még mindig újnak számító tagállamból érkeztem, és bízom benne, hogy a belső piac megnyílásának kedvező hatásait is élvezhetjük a sok kedvezőtlen mellett. Ezért volt csalódás számomra a tavalyi év, amikor igazi bátorsággal megnyithattuk volna azokat a szolgáltatásokat, amelyek az új tagállamok komparatív előnyét jelentették volna, és ez erősítette volna a belső piaci versenyt. Most újra itt állunk és újra reméljük, hogy nemcsak egy szolgáltatás eddig komplexen nem szabályozott kérdéseit foglaljuk jogszabályba, hanem új szereplők hadba lépésének biztosításával valóban lejjebb tudjuk szorítani a jó minőségű fizetési szolgáltatások árát is. Kiemelkedően fontos a letelepedés és a szolgáltatás szabadságának tényleges biztosítása. A Bizottság eredeti javaslata bátor volt e tekintetben, hiszen különösebb speciális tőkekövetelmények nélkül tette volna lehetővé az új szolgáltatások belépését, megtörve ezzel a bankok e téren szerzett monopol helyzetét. Ezt Neelie Kroes asszony felmérése is nagyon jól bizonyította. Sajnálattal kellett látnom, hogy az eredeti javaslathoz képest szigorúbb tőkekövetelmények jelennek meg, de remélem, hogy ez nem akadályozza az új szereplők piacra lépését. A másik fontos szempont az, hogy az átutalások minél gyorsabban eljussanak a címzetthez, akik ezt a lehető leggyorsabban használni tudják. E téren a jelenlegi kompromisszum előrelépés lehet, mert lerövidíti azt a jelentős időt, amíg a bank a mi pénzünket ingyen használhatja. Örülök annak is, hogy a mikro-vállalkozásokat egyéni fogyasztóként külön figyelemmel kezelik a kompromisszumban. A megállapodást, amely zárt és elitista körülmények között jött létre, megszavazom. A legfontosabb pillanat azonban a nemzeti jogba való átültetéstől számított 3 év múlva, a felülvizsgálat lesz – mint a puding próbája, az evés. Ha a fenti három, általam fontosnak tartott területen pozitív változás történik, és a kiszolgáltatott közép-európai fogyasztók és kisvállalkozók számára olcsóbb lesz a fizetési szolgáltatás, akkor jót tettünk. Ha nem, mert nem léptek piacra új szereplők, akkor majd módosítani kell, és ehhez bátorságra lesz szükség, de az akkor majd legyen is meg bennünk."@lv13
"Gratulálok a jelentéstevőnek, és remélem, hogy egy történelmi pillanathoz érkeztünk. A belsőpiaci szolgáltatások terén ugyan még csak félig-meddig sikerült eredményt elérni, de remélem, komolyabb áttörést valósítunk most meg a fizetési szolgáltatásoknál. Én magam egy még mindig újnak számító tagállamból érkeztem, és bízom benne, hogy a belső piac megnyílásának kedvező hatásait is élvezhetjük a sok kedvezőtlen mellett. Ezért volt csalódás számomra a tavalyi év, amikor igazi bátorsággal megnyithattuk volna azokat a szolgáltatásokat, amelyek az új tagállamok komparatív előnyét jelentették volna, és ez erősítette volna a belső piaci versenyt. Most újra itt állunk és újra reméljük, hogy nemcsak egy szolgáltatás eddig komplexen nem szabályozott kérdéseit foglaljuk jogszabályba, hanem új szereplők hadba lépésének biztosításával valóban lejjebb tudjuk szorítani a jó minőségű fizetési szolgáltatások árát is. Kiemelkedően fontos a letelepedés és a szolgáltatás szabadságának tényleges biztosítása. A Bizottság eredeti javaslata bátor volt e tekintetben, hiszen különösebb speciális tőkekövetelmények nélkül tette volna lehetővé az új szolgáltatások belépését, megtörve ezzel a bankok e téren szerzett monopol helyzetét. Ezt Neelie Kroes asszony felmérése is nagyon jól bizonyította. Sajnálattal kellett látnom, hogy az eredeti javaslathoz képest szigorúbb tőkekövetelmények jelennek meg, de remélem, hogy ez nem akadályozza az új szereplők piacra lépését. A másik fontos szempont az, hogy az átutalások minél gyorsabban eljussanak a címzetthez, akik ezt a lehető leggyorsabban használni tudják. E téren a jelenlegi kompromisszum előrelépés lehet, mert lerövidíti azt a jelentős időt, amíg a bank a mi pénzünket ingyen használhatja. Örülök annak is, hogy a mikro-vállalkozásokat egyéni fogyasztóként külön figyelemmel kezelik a kompromisszumban. A megállapodást, amely zárt és elitista körülmények között jött létre, megszavazom. A legfontosabb pillanat azonban a nemzeti jogba való átültetéstől számított 3 év múlva, a felülvizsgálat lesz – mint a puding próbája, az evés. Ha a fenti három, általam fontosnak tartott területen pozitív változás történik, és a kiszolgáltatott közép-európai fogyasztók és kisvállalkozók számára olcsóbb lesz a fizetési szolgáltatás, akkor jót tettünk. Ha nem, mert nem léptek piacra új szereplők, akkor majd módosítani kell, és ehhez bátorságra lesz szükség, de az akkor majd legyen is meg bennünk."@mt15
"Ik wil de rapporteur gelukwensen en hoop dat wij een mijlpaal hebben bereikt. Hoewel wij voor de diensten in de interne markt slechts gedeeltelijke resultaten hebben kunnen bereiken, hoop ik toch dat wij in staat zullen zijn een echte doorbraak te bewerkstellingen op het gebied van de betalingsdiensten. Ik kom zelf uit een land dat nog steeds als een nieuwe lidstaat wordt beschouwd. Ik heb er het volste vertrouwen in dat wij in staat zullen zijn voordeel te trekken uit de openstelling van de interne markt, hoewel die ook talloze nadelen met zich meebrengt. Daarom was ik vorig jaar ook zo teleurgesteld, toen wij de kans hadden om blijk te geven van moed door die diensten open te stellen. Dat zou een relatief voordeel zijn geweest voor de nieuwe lidstaten en de concurrentie op de interne markt hebben versterkt. Nu zijn we weer terug bij af, en het is weer eens zo dat we hopen dat we niet alleen wetgeving zullen kunnen vaststellen voor de vraagstukken die verband houden met een tot nu toe niet via een complexe wetgeving geregelde dienst, maar dat we er ook in zullen slagen de entree van nieuwe marktdeelnemers mogelijk te maken en aldus de prijzen van betalingsdiensten van hoge kwaliteit aanzienlijk omlaag te halen. Echt gegarandeerde vrijheid van vestiging en dienstverrichting is van uitermate groot belang. Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie was moedig in dat opzicht, aangezien het daarmee mogelijk zou zijn geweest om zonder speciale kapitaalvereisten nieuwe diensten te introduceren, en aldus het door banken op dit gebied bereikte monopolie te doorbreken. De evaluatie van mevrouw Neelie Kroes heeft hier ook overtuigend bewijs voor opgeleverd. Tot mijn spijt stel ik dan ook vast dat er nu, in vergelijking met het oorspronkelijk voorstel, striktere kapitaalvereisten naar voren komen, maar ik hoop dat dit de entree van nieuwe deelnemers op de markt niet onmogelijk zal maken. Een andere belangrijke overweging is dat overgemaakt geld de begunstigde zo snel mogelijk moet bereiken; hij of zij moet dat geld zo snel mogelijk kunnen gebruiken. Het huidig compromis zou wat dat betreft een stap voorwaarts kunnen zijn, aangezien de ruime tijdspanne waarbinnen de bank ons geld kosteloos kan gebruiken wordt verminderd. Ik ben eveneens blij met de speciale aandacht die in het compromis wordt besteed aan microbedrijven als individuele gebruikers. Ik zal voor het onder gesloten en elitistische omstandigheden tot stand gekomen akkoord stemmen. Het allerbelangrijkste punt komt echter drie jaar na de omzetting in de nationale wetgeving, want dan zal er een evaluatie plaatsvinden, want alleen de praktijk kan uitwijzen of het compromis deugt of niet. Als de drie bovengenoemde, en voor mij belangrijke veranderingen worden doorgevoerd en goedkopere betalingsdiensten beschikbaar worden voor de kwetsbare Midden-Europese gebruikers en kleine bedrijven, zullen wij iets goeds hebben gedaan. Anders zullen er geen nieuwe marktdeelnemers komen, en dan zullen wij wijzigingen moeten doorvoeren waarvoor veel moed nodig zal zijn. Laten wij hopen dat wij die moed dan ook kunnen opbrengen."@nl3
"Gratulálok a jelentéstevőnek, és remélem, hogy egy történelmi pillanathoz érkeztünk. A belsőpiaci szolgáltatások terén ugyan még csak félig-meddig sikerült eredményt elérni, de remélem, komolyabb áttörést valósítunk most meg a fizetési szolgáltatásoknál. Én magam egy még mindig újnak számító tagállamból érkeztem, és bízom benne, hogy a belső piac megnyílásának kedvező hatásait is élvezhetjük a sok kedvezőtlen mellett. Ezért volt csalódás számomra a tavalyi év, amikor igazi bátorsággal megnyithattuk volna azokat a szolgáltatásokat, amelyek az új tagállamok komparatív előnyét jelentették volna, és ez erősítette volna a belső piaci versenyt. Most újra itt állunk és újra reméljük, hogy nemcsak egy szolgáltatás eddig komplexen nem szabályozott kérdéseit foglaljuk jogszabályba, hanem új szereplők hadba lépésének biztosításával valóban lejjebb tudjuk szorítani a jó minőségű fizetési szolgáltatások árát is. Kiemelkedően fontos a letelepedés és a szolgáltatás szabadságának tényleges biztosítása. A Bizottság eredeti javaslata bátor volt e tekintetben, hiszen különösebb speciális tőkekövetelmények nélkül tette volna lehetővé az új szolgáltatások belépését, megtörve ezzel a bankok e téren szerzett monopol helyzetét. Ezt Neelie Kroes asszony felmérése is nagyon jól bizonyította. Sajnálattal kellett látnom, hogy az eredeti javaslathoz képest szigorúbb tőkekövetelmények jelennek meg, de remélem, hogy ez nem akadályozza az új szereplők piacra lépését. A másik fontos szempont az, hogy az átutalások minél gyorsabban eljussanak a címzetthez, akik ezt a lehető leggyorsabban használni tudják. E téren a jelenlegi kompromisszum előrelépés lehet, mert lerövidíti azt a jelentős időt, amíg a bank a mi pénzünket ingyen használhatja. Örülök annak is, hogy a mikro-vállalkozásokat egyéni fogyasztóként külön figyelemmel kezelik a kompromisszumban. A megállapodást, amely zárt és elitista körülmények között jött létre, megszavazom. A legfontosabb pillanat azonban a nemzeti jogba való átültetéstől számított 3 év múlva, a felülvizsgálat lesz – mint a puding próbája, az evés. Ha a fenti három, általam fontosnak tartott területen pozitív változás történik, és a kiszolgáltatott közép-európai fogyasztók és kisvállalkozók számára olcsóbb lesz a fizetési szolgáltatás, akkor jót tettünk. Ha nem, mert nem léptek piacra új szereplők, akkor majd módosítani kell, és ehhez bátorságra lesz szükség, de az akkor majd legyen is meg bennünk."@pl16
"Felicito o relator e espero que tenhamos alcançado um momento histórico. No domínio dos serviços no mercado interno, conseguimos obter apenas resultados parciais, mas espero que consigamos progressos efectivos no que se refere aos serviços de pagamento. Eu próprio sou oriundo daquilo que é ainda considerado um novo Estado-Membro e espero que possamos desfrutar dos benefícios da abertura do mercado interno, para além das suas muitas desvantagens. Foi por esta razão que, no ano passado, fiquei desiludido: poderíamos ter tido a coragem de abrir serviços que teriam representado uma vantagem comparativa para os novos Estados-Membros e que teriam reforçado a concorrência no mercado interno. Agora, estamos mais uma vez nesse ponto e, mais uma vez, esperemos que não só legislemos sobre as questões de um serviço que até agora não teve uma legislação complexa, mas também que consigamos, ao permitir a entrada de novos actores em campo, baixar efectivamente o preço dos serviços de pagamento de alta qualidade. Uma verdadeira garantia da liberdade de estabelecimento e do fornecimento de serviços é da maior importância. A proposta original da Comissão foi corajosa sob este ponto de vista, já que teria tornado possível a introdução dos novos serviços sem quaisquer requisitos especiais de fundos próprios, quebrando assim o monopólio que os bancos conseguiram neste domínio. A avaliação feita pela Senhora Comissária Neelie Kroes forneceu também ampla demonstração disto mesmo. Lamento verificar que surgem agora requisitos de fundos próprios mais rigorosos, quando comparados com a proposta original, mas espero que isso não impeça que novos actores entrem no mercado. A outra consideração importante é que as transferências de dinheiro alcancem o beneficiário tão depressa quanto possível, de modo a que este possa utilizar os fundos logo que possível. Neste domínio, o actual compromisso pode representar um passo em frente, já que reduz o considerável período durante o qual o banco utiliza o nosso dinheiro sem quaisquer encargos. Sinto-me também satisfeito com o facto de o compromisso prestar especial atenção às microempresas enquanto consumidores individuais. Vou votar a favor do acordo, que surgiu em circunstâncias específicas e algo elitistas. No entanto, o ponto mais importante surgirá três anos após a sua transposição para o direito nacional, no momento da sua revisão – a prova final passa sempre pela experiência. Se as três mudanças positivas acima mencionadas ocorrerem neste domínio que eu considero ser importante e se serviços de pagamento menos dispendiosos passarem a estar disponíveis para os consumidores e as pequenas empresas vulneráveis da Europa Central, então teremos feito algo de positivo. Se assim não for, porque novos actores não entraram no mercado, será então necessário proceder a alterações, o que exigirá coragem. Esperemos, pois, que tenhamos então a coragem necessária."@pt17
"Gratulálok a jelentéstevőnek, és remélem, hogy egy történelmi pillanathoz érkeztünk. A belsőpiaci szolgáltatások terén ugyan még csak félig-meddig sikerült eredményt elérni, de remélem, komolyabb áttörést valósítunk most meg a fizetési szolgáltatásoknál. Én magam egy még mindig újnak számító tagállamból érkeztem, és bízom benne, hogy a belső piac megnyílásának kedvező hatásait is élvezhetjük a sok kedvezőtlen mellett. Ezért volt csalódás számomra a tavalyi év, amikor igazi bátorsággal megnyithattuk volna azokat a szolgáltatásokat, amelyek az új tagállamok komparatív előnyét jelentették volna, és ez erősítette volna a belső piaci versenyt. Most újra itt állunk és újra reméljük, hogy nemcsak egy szolgáltatás eddig komplexen nem szabályozott kérdéseit foglaljuk jogszabályba, hanem új szereplők hadba lépésének biztosításával valóban lejjebb tudjuk szorítani a jó minőségű fizetési szolgáltatások árát is. Kiemelkedően fontos a letelepedés és a szolgáltatás szabadságának tényleges biztosítása. A Bizottság eredeti javaslata bátor volt e tekintetben, hiszen különösebb speciális tőkekövetelmények nélkül tette volna lehetővé az új szolgáltatások belépését, megtörve ezzel a bankok e téren szerzett monopol helyzetét. Ezt Neelie Kroes asszony felmérése is nagyon jól bizonyította. Sajnálattal kellett látnom, hogy az eredeti javaslathoz képest szigorúbb tőkekövetelmények jelennek meg, de remélem, hogy ez nem akadályozza az új szereplők piacra lépését. A másik fontos szempont az, hogy az átutalások minél gyorsabban eljussanak a címzetthez, akik ezt a lehető leggyorsabban használni tudják. E téren a jelenlegi kompromisszum előrelépés lehet, mert lerövidíti azt a jelentős időt, amíg a bank a mi pénzünket ingyen használhatja. Örülök annak is, hogy a mikro-vállalkozásokat egyéni fogyasztóként külön figyelemmel kezelik a kompromisszumban. A megállapodást, amely zárt és elitista körülmények között jött létre, megszavazom. A legfontosabb pillanat azonban a nemzeti jogba való átültetéstől számított 3 év múlva, a felülvizsgálat lesz – mint a puding próbája, az evés. Ha a fenti három, általam fontosnak tartott területen pozitív változás történik, és a kiszolgáltatott közép-európai fogyasztók és kisvállalkozók számára olcsóbb lesz a fizetési szolgáltatás, akkor jót tettünk. Ha nem, mert nem léptek piacra új szereplők, akkor majd módosítani kell, és ehhez bátorságra lesz szükség, de az akkor majd legyen is meg bennünk."@ro18
"Gratulálok a jelentéstevőnek, és remélem, hogy egy történelmi pillanathoz érkeztünk. A belsőpiaci szolgáltatások terén ugyan még csak félig-meddig sikerült eredményt elérni, de remélem, komolyabb áttörést valósítunk most meg a fizetési szolgáltatásoknál. Én magam egy még mindig újnak számító tagállamból érkeztem, és bízom benne, hogy a belső piac megnyílásának kedvező hatásait is élvezhetjük a sok kedvezőtlen mellett. Ezért volt csalódás számomra a tavalyi év, amikor igazi bátorsággal megnyithattuk volna azokat a szolgáltatásokat, amelyek az új tagállamok komparatív előnyét jelentették volna, és ez erősítette volna a belső piaci versenyt. Most újra itt állunk és újra reméljük, hogy nemcsak egy szolgáltatás eddig komplexen nem szabályozott kérdéseit foglaljuk jogszabályba, hanem új szereplők hadba lépésének biztosításával valóban lejjebb tudjuk szorítani a jó minőségű fizetési szolgáltatások árát is. Kiemelkedően fontos a letelepedés és a szolgáltatás szabadságának tényleges biztosítása. A Bizottság eredeti javaslata bátor volt e tekintetben, hiszen különösebb speciális tőkekövetelmények nélkül tette volna lehetővé az új szolgáltatások belépését, megtörve ezzel a bankok e téren szerzett monopol helyzetét. Ezt Neelie Kroes asszony felmérése is nagyon jól bizonyította. Sajnálattal kellett látnom, hogy az eredeti javaslathoz képest szigorúbb tőkekövetelmények jelennek meg, de remélem, hogy ez nem akadályozza az új szereplők piacra lépését. A másik fontos szempont az, hogy az átutalások minél gyorsabban eljussanak a címzetthez, akik ezt a lehető leggyorsabban használni tudják. E téren a jelenlegi kompromisszum előrelépés lehet, mert lerövidíti azt a jelentős időt, amíg a bank a mi pénzünket ingyen használhatja. Örülök annak is, hogy a mikro-vállalkozásokat egyéni fogyasztóként külön figyelemmel kezelik a kompromisszumban. A megállapodást, amely zárt és elitista körülmények között jött létre, megszavazom. A legfontosabb pillanat azonban a nemzeti jogba való átültetéstől számított 3 év múlva, a felülvizsgálat lesz – mint a puding próbája, az evés. Ha a fenti három, általam fontosnak tartott területen pozitív változás történik, és a kiszolgáltatott közép-európai fogyasztók és kisvállalkozók számára olcsóbb lesz a fizetési szolgáltatás, akkor jót tettünk. Ha nem, mert nem léptek piacra új szereplők, akkor majd módosítani kell, és ehhez bátorságra lesz szükség, de az akkor majd legyen is meg bennünk."@sk19
"Gratulálok a jelentéstevőnek, és remélem, hogy egy történelmi pillanathoz érkeztünk. A belsőpiaci szolgáltatások terén ugyan még csak félig-meddig sikerült eredményt elérni, de remélem, komolyabb áttörést valósítunk most meg a fizetési szolgáltatásoknál. Én magam egy még mindig újnak számító tagállamból érkeztem, és bízom benne, hogy a belső piac megnyílásának kedvező hatásait is élvezhetjük a sok kedvezőtlen mellett. Ezért volt csalódás számomra a tavalyi év, amikor igazi bátorsággal megnyithattuk volna azokat a szolgáltatásokat, amelyek az új tagállamok komparatív előnyét jelentették volna, és ez erősítette volna a belső piaci versenyt. Most újra itt állunk és újra reméljük, hogy nemcsak egy szolgáltatás eddig komplexen nem szabályozott kérdéseit foglaljuk jogszabályba, hanem új szereplők hadba lépésének biztosításával valóban lejjebb tudjuk szorítani a jó minőségű fizetési szolgáltatások árát is. Kiemelkedően fontos a letelepedés és a szolgáltatás szabadságának tényleges biztosítása. A Bizottság eredeti javaslata bátor volt e tekintetben, hiszen különösebb speciális tőkekövetelmények nélkül tette volna lehetővé az új szolgáltatások belépését, megtörve ezzel a bankok e téren szerzett monopol helyzetét. Ezt Neelie Kroes asszony felmérése is nagyon jól bizonyította. Sajnálattal kellett látnom, hogy az eredeti javaslathoz képest szigorúbb tőkekövetelmények jelennek meg, de remélem, hogy ez nem akadályozza az új szereplők piacra lépését. A másik fontos szempont az, hogy az átutalások minél gyorsabban eljussanak a címzetthez, akik ezt a lehető leggyorsabban használni tudják. E téren a jelenlegi kompromisszum előrelépés lehet, mert lerövidíti azt a jelentős időt, amíg a bank a mi pénzünket ingyen használhatja. Örülök annak is, hogy a mikro-vállalkozásokat egyéni fogyasztóként külön figyelemmel kezelik a kompromisszumban. A megállapodást, amely zárt és elitista körülmények között jött létre, megszavazom. A legfontosabb pillanat azonban a nemzeti jogba való átültetéstől számított 3 év múlva, a felülvizsgálat lesz – mint a puding próbája, az evés. Ha a fenti három, általam fontosnak tartott területen pozitív változás történik, és a kiszolgáltatott közép-európai fogyasztók és kisvállalkozók számára olcsóbb lesz a fizetési szolgáltatás, akkor jót tettünk. Ha nem, mert nem léptek piacra új szereplők, akkor majd módosítani kell, és ehhez bátorságra lesz szükség, de az akkor majd legyen is meg bennünk."@sl20
"Jag gratulerar föredraganden och hoppas att detta är ett historiskt ögonblick. När det gäller tjänster på den inre marknaden har vi bara delvis lyckats åstadkomma resultat, men jag hoppas att vi ska lyckas nå ett verkligt genombrott med betaltjänster. Jag är själv från en så kallad ny medlemsstat och jag hoppas att vi vid sidan av den inre marknadens nackdelar även kommer att kunna dra nytta av dess fördelar. Jag blev därför besviken förra året då vi kunde ha vågat öppna de tjänster som skulle ha gett de nya medlemsstaterna en relativ fördel och därmed ökat konkurrensen på den inre marknaden. Nu är vi där igen och vi hoppas återigen att vi inte bara kommer att lagstifta om en tjänst som hittills inte varit föremål för avancerad reglering, utan att vi också verkligen kommer att lyckas pressa priset på betaltjänster av god kvalitet genom att se till att nya aktörer släpps in på marknaden. Det är ytterst viktigt att rätten till fri etablering och fritt tillhandahållande av tjänster garanteras. Kommissionens ursprungliga förslag var djärvt i detta avseende då det skulle ha gjort det möjligt att införa nya tjänster utan några särskilda kapitalkrav, och därigenom bryta det monopol som bankerna skaffat sig på detta område. Neelie Kroes utvärdering har också visat detta till fullo. Jag beklagar att strängare kapitalkrav nu införs jämfört med det ursprungliga förslaget, men jag hoppas att detta inte kommer att hindra nya aktörer från att ta sig in på marknaden. Den andra viktiga punkten är att penningöverföringar bör nå mottagaren så snabbt som möjligt, så att den senare kan använda medlen snarast möjligt. Inom detta område kan den nuvarande kompromissen innebära ett steg framåt eftersom den väsentligt förkortar den tid som bankerna gratis förfogar över våra pengar. Jag välkomnar också att man i kompromissen har lagt särskild vikt vid mikroföretag i egenskap av enskilda konsumenter. Jag kommer att rösta för överenskommelsen, som kom till under slutna och elitistiska omständigheter. Den allra viktigaste punkten kommer dock tre år efter införlivandet med de nationella lagstiftningarna, när direktivet ses över – det är först då man vet vad det är värt. Om ovannämnda tre positiva förändringar sker inom detta område, som jag anser vara viktigt, och sårbara centraleuropeiska konsumenter och småföretag får tillgång till billigare betaltjänster, då har vi åstadkommit något bra. Om detta inte sker eftersom inga nya aktörer har trätt in på marknaden kommer vi att behöva göra ändringar, vilket kommer att kräva mod, så låt oss hoppas att vi då har det mod som krävs."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Zsolt László Becsey (PPE-DE ). –"18,5,20,15,15,1,19,19,14,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph