Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-03-28-Speech-3-297"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"F' Malta, il-bdiewa u r-raħħala huma vittmi oħra ta' l-ingann tal-Gvern Nazzjonalista. Qabel is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-Gvern Malti kien ta l-impressjoni lil dawn il-kategoriji li jekk ikun hemm problema minħabba l-importazzjoni ta' prodotti barranin matul l-ewwel ħames snin ta' sħubija, il-Gvern kien se jkollu d-dritt li jwaqqaf id-dħul ta' dawn il-prodotti. Dan permezz ta' l-hekk imsejħa Klawżola ta' Salvagwardja. Il-Partit Laburista kien qal mill-ewwel li dan mhux minnu. Konna spjegajna li l-Klawżola ta' Salvagwardja tista' tintuża biss f' ċirkustanzi eċċezzjonali u limitati ħafna. Fuq kollox, il-Gvern Malti ma jistax jiddeċiedi minn rajh li juża din il-Klawżola, iżda jrid japplika mal-Kummissjoni Ewropea, u tkun il-Kummissjoni li tieħu d-deċiżjoni dwar dan. Issa l-Gvern Malti biddel id-diska. Minkejja l-ilmenti kontinwi tal-bdiewa u r-raħħala, il-Gvern Malti qed jgħid li hu jrid japplika mal-Kummissjoni Ewropea biex juża l-Klawżola ta' Salvagwardja u li ma hemmx każ b' saħħtu biżżejjed biex jagħmel dan. Il-Kummissjoni qed tgħid l-istess ħaġa. Iż-żmien qed jagħti raġun lill-Partit Laburista."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Joseph Muscat (PSE ),"18,5,20,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"bil-miktub"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"F' Malta, il-bdiewa u r-raħħala huma vittmi oħra ta' l-ingann tal-Gvern Nazzjonalista. Qabel is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-Gvern Malti kien ta l-impressjoni lil dawn il-kategoriji li jekk ikun hemm problema minħabba l-importazzjoni ta' prodotti barranin matul l-ewwel ħames snin ta' sħubija, il-Gvern kien se jkollu d-dritt li jwaqqaf id-dħul ta' dawn il-prodotti. Dan permezz ta' l-hekk imsejħa Klawżola ta' Salvagwardja. Il-Partit Laburista kien qal mill-ewwel li dan mhux minnu. Konna spjegajna li l-Klawżola ta' Salvagwardja tista' tintuża biss f' ċirkustanzi eċċezzjonali u limitati ħafna. Fuq kollox, il-Gvern Malti ma jistax jiddeċiedi minn rajh li juża din il-Klawżola, iżda jrid japplika mal-Kummissjoni Ewropea, u tkun il-Kummissjoni li tieħu d-deċiżjoni dwar dan. Issa l-Gvern Malti biddel id-diska. Minkejja l-ilmenti kontinwi tal-bdiewa u r-raħħala, il-Gvern Malti qed jgħid li hu jrid japplika mal-Kummissjoni Ewropea biex juża l-Klawżola ta' Salvagwardja u li ma hemmx każ b' saħħtu biżżejjed biex jagħmel dan. Il-Kummissjoni qed tgħid l-istess ħaġa. Iż-żmien qed jagħti raġun lill-Partit Laburista."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Joseph Muscat (PSE ),"18,5,20,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"bil-miktub"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"F' Malta, il-bdiewa u r-raħħala huma vittmi oħra ta' l-ingann tal-Gvern Nazzjonalista. Qabel is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-Gvern Malti kien ta l-impressjoni lil dawn il-kategoriji li jekk ikun hemm problema minħabba l-importazzjoni ta' prodotti barranin matul l-ewwel ħames snin ta' sħubija, il-Gvern kien se jkollu d-dritt li jwaqqaf id-dħul ta' dawn il-prodotti. Dan permezz ta' l-hekk imsejħa Klawżola ta' Salvagwardja. Il-Partit Laburista kien qal mill-ewwel li dan mhux minnu. Konna spjegajna li l-Klawżola ta' Salvagwardja tista' tintuża biss f' ċirkustanzi eċċezzjonali u limitati ħafna. Fuq kollox, il-Gvern Malti ma jistax jiddeċiedi minn rajh li juża din il-Klawżola, iżda jrid japplika mal-Kummissjoni Ewropea, u tkun il-Kummissjoni li tieħu d-deċiżjoni dwar dan. Issa l-Gvern Malti biddel id-diska. Minkejja l-ilmenti kontinwi tal-bdiewa u r-raħħala, il-Gvern Malti qed jgħid li hu jrid japplika mal-Kummissjoni Ewropea biex juża l-Klawżola ta' Salvagwardja u li ma hemmx każ b' saħħtu biżżejjed biex jagħmel dan. Il-Kummissjoni qed tgħid l-istess ħaġa. Iż-żmien qed jagħti raġun lill-Partit Laburista."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Joseph Muscat (PSE ),"18,5,20,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"bil-miktub"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Joseph Muscat (PSE ),"18,5,20,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:spoken text
"F' Malta, il-bdiewa u r-raħħala huma vittmi oħra ta' l-ingann tal-Gvern Nazzjonalista. Qabel is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-Gvern Malti kien ta l-impressjoni lil dawn il-kategoriji li jekk ikun hemm problema minħabba l-importazzjoni ta' prodotti barranin matul l-ewwel ħames snin ta' sħubija, il-Gvern kien se jkollu d-dritt li jwaqqaf id-dħul ta' dawn il-prodotti. Dan permezz ta' l-hekk imsejħa Klawżola ta' Salvagwardja. Il-Partit Laburista kien qal mill-ewwel li dan mhux minnu. Konna spjegajna li l-Klawżola ta' Salvagwardja tista' tintuża biss f' ċirkustanzi eċċezzjonali u limitati ħafna. Fuq kollox, il-Gvern Malti ma jistax jiddeċiedi minn rajh li juża din il-Klawżola, iżda jrid japplika mal-Kummissjoni Ewropea, u tkun il-Kummissjoni li tieħu d-deċiżjoni dwar dan. Issa l-Gvern Malti biddel id-diska. Minkejja l-ilmenti kontinwi tal-bdiewa u r-raħħala, il-Gvern Malti qed jgħid li hu jrid japplika mal-Kummissjoni Ewropea biex juża l-Klawżola ta' Salvagwardja u li ma hemmx każ b' saħħtu biżżejjed biex jagħmel dan. Il-Kummissjoni qed tgħid l-istess ħaġa. Iż-żmien qed jagħti raġun lill-Partit Laburista."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"bil-miktub"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Joseph Muscat (PSE ),"18,5,20,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"F' Malta, il-bdiewa u r-raħħala huma vittmi oħra ta' l-ingann tal-Gvern Nazzjonalista. Qabel is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-Gvern Malti kien ta l-impressjoni lil dawn il-kategoriji li jekk ikun hemm problema minħabba l-importazzjoni ta' prodotti barranin matul l-ewwel ħames snin ta' sħubija, il-Gvern kien se jkollu d-dritt li jwaqqaf id-dħul ta' dawn il-prodotti. Dan permezz ta' l-hekk imsejħa Klawżola ta' Salvagwardja. Il-Partit Laburista kien qal mill-ewwel li dan mhux minnu. Konna spjegajna li l-Klawżola ta' Salvagwardja tista' tintuża biss f' ċirkustanzi eċċezzjonali u limitati ħafna. Fuq kollox, il-Gvern Malti ma jistax jiddeċiedi minn rajh li juża din il-Klawżola, iżda jrid japplika mal-Kummissjoni Ewropea, u tkun il-Kummissjoni li tieħu d-deċiżjoni dwar dan. Issa l-Gvern Malti biddel id-diska. Minkejja l-ilmenti kontinwi tal-bdiewa u r-raħħala, il-Gvern Malti qed jgħid li hu jrid japplika mal-Kummissjoni Ewropea biex juża l-Klawżola ta' Salvagwardja u li ma hemmx każ b' saħħtu biżżejjed biex jagħmel dan. Il-Kummissjoni qed tgħid l-istess ħaġa. Iż-żmien qed jagħti raġun lill-Partit Laburista."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"bil-miktub"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Joseph Muscat (PSE ),"18,5,20,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"F' Malta, il-bdiewa u r-raħħala huma vittmi oħra ta' l-ingann tal-Gvern Nazzjonalista. Qabel is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-Gvern Malti kien ta l-impressjoni lil dawn il-kategoriji li jekk ikun hemm problema minħabba l-importazzjoni ta' prodotti barranin matul l-ewwel ħames snin ta' sħubija, il-Gvern kien se jkollu d-dritt li jwaqqaf id-dħul ta' dawn il-prodotti. Dan permezz ta' l-hekk imsejħa Klawżola ta' Salvagwardja. Il-Partit Laburista kien qal mill-ewwel li dan mhux minnu. Konna spjegajna li l-Klawżola ta' Salvagwardja tista' tintuża biss f' ċirkustanzi eċċezzjonali u limitati ħafna. Fuq kollox, il-Gvern Malti ma jistax jiddeċiedi minn rajh li juża din il-Klawżola, iżda jrid japplika mal-Kummissjoni Ewropea, u tkun il-Kummissjoni li tieħu d-deċiżjoni dwar dan. Issa l-Gvern Malti biddel id-diska. Minkejja l-ilmenti kontinwi tal-bdiewa u r-raħħala, il-Gvern Malti qed jgħid li hu jrid japplika mal-Kummissjoni Ewropea biex juża l-Klawżola ta' Salvagwardja u li ma hemmx każ b' saħħtu biżżejjed biex jagħmel dan. Il-Kummissjoni qed tgħid l-istess ħaġa. Iż-żmien qed jagħti raġun lill-Partit Laburista."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"bil-miktub"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Joseph Muscat (PSE ),"18,5,20,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"F' Malta, il-bdiewa u r-raħħala huma vittmi oħra ta' l-ingann tal-Gvern Nazzjonalista. Qabel is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-Gvern Malti kien ta l-impressjoni lil dawn il-kategoriji li jekk ikun hemm problema minħabba l-importazzjoni ta' prodotti barranin matul l-ewwel ħames snin ta' sħubija, il-Gvern kien se jkollu d-dritt li jwaqqaf id-dħul ta' dawn il-prodotti. Dan permezz ta' l-hekk imsejħa Klawżola ta' Salvagwardja. Il-Partit Laburista kien qal mill-ewwel li dan mhux minnu. Konna spjegajna li l-Klawżola ta' Salvagwardja tista' tintuża biss f' ċirkustanzi eċċezzjonali u limitati ħafna. Fuq kollox, il-Gvern Malti ma jistax jiddeċiedi minn rajh li juża din il-Klawżola, iżda jrid japplika mal-Kummissjoni Ewropea, u tkun il-Kummissjoni li tieħu d-deċiżjoni dwar dan. Issa l-Gvern Malti biddel id-diska. Minkejja l-ilmenti kontinwi tal-bdiewa u r-raħħala, il-Gvern Malti qed jgħid li hu jrid japplika mal-Kummissjoni Ewropea biex juża l-Klawżola ta' Salvagwardja u li ma hemmx każ b' saħħtu biżżejjed biex jagħmel dan. Il-Kummissjoni qed tgħid l-istess ħaġa. Iż-żmien qed jagħti raġun lill-Partit Laburista."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"bil-miktub"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Joseph Muscat (PSE ),"18,5,20,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"F' Malta, il-bdiewa u r-raħħala huma vittmi oħra ta' l-ingann tal-Gvern Nazzjonalista. Qabel is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-Gvern Malti kien ta l-impressjoni lil dawn il-kategoriji li jekk ikun hemm problema minħabba l-importazzjoni ta' prodotti barranin matul l-ewwel ħames snin ta' sħubija, il-Gvern kien se jkollu d-dritt li jwaqqaf id-dħul ta' dawn il-prodotti. Dan permezz ta' l-hekk imsejħa Klawżola ta' Salvagwardja. Il-Partit Laburista kien qal mill-ewwel li dan mhux minnu. Konna spjegajna li l-Klawżola ta' Salvagwardja tista' tintuża biss f' ċirkustanzi eċċezzjonali u limitati ħafna. Fuq kollox, il-Gvern Malti ma jistax jiddeċiedi minn rajh li juża din il-Klawżola, iżda jrid japplika mal-Kummissjoni Ewropea, u tkun il-Kummissjoni li tieħu d-deċiżjoni dwar dan. Issa l-Gvern Malti biddel id-diska. Minkejja l-ilmenti kontinwi tal-bdiewa u r-raħħala, il-Gvern Malti qed jgħid li hu jrid japplika mal-Kummissjoni Ewropea biex juża l-Klawżola ta' Salvagwardja u li ma hemmx każ b' saħħtu biżżejjed biex jagħmel dan. Il-Kummissjoni qed tgħid l-istess ħaġa. Iż-żmien qed jagħti raġun lill-Partit Laburista."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"bil-miktub"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Joseph Muscat (PSE ),"18,5,20,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"F' Malta, il-bdiewa u r-raħħala huma vittmi oħra ta' l-ingann tal-Gvern Nazzjonalista. Qabel is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-Gvern Malti kien ta l-impressjoni lil dawn il-kategoriji li jekk ikun hemm problema minħabba l-importazzjoni ta' prodotti barranin matul l-ewwel ħames snin ta' sħubija, il-Gvern kien se jkollu d-dritt li jwaqqaf id-dħul ta' dawn il-prodotti. Dan permezz ta' l-hekk imsejħa Klawżola ta' Salvagwardja. Il-Partit Laburista kien qal mill-ewwel li dan mhux minnu. Konna spjegajna li l-Klawżola ta' Salvagwardja tista' tintuża biss f' ċirkustanzi eċċezzjonali u limitati ħafna. Fuq kollox, il-Gvern Malti ma jistax jiddeċiedi minn rajh li juża din il-Klawżola, iżda jrid japplika mal-Kummissjoni Ewropea, u tkun il-Kummissjoni li tieħu d-deċiżjoni dwar dan. Issa l-Gvern Malti biddel id-diska. Minkejja l-ilmenti kontinwi tal-bdiewa u r-raħħala, il-Gvern Malti qed jgħid li hu jrid japplika mal-Kummissjoni Ewropea biex juża l-Klawżola ta' Salvagwardja u li ma hemmx każ b' saħħtu biżżejjed biex jagħmel dan. Il-Kummissjoni qed tgħid l-istess ħaġa. Iż-żmien qed jagħti raġun lill-Partit Laburista."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"bil-miktub"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"Joseph Muscat (PSE ),"18,5,20,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"På Malta er landmænd og landbefolkningen også ofre for den nationalistiske regerings svigefulde metoder. Forud for Maltas tiltrædelse af EU gav den maltesiske regering disse befolkningsgrupper indtryk af, at hvis der skulle opstå problemer som følge af import af udenlandske produkter i løbet af medlemskabets første fem år, så ville regeringen have ret til at blokere for importen af disse produkter. Dette skulle være muligt under den såkaldte sikkerhedsklausul. Labour-partiet udtalte straks, at dette ikke var tilfældet. Vi forklarede, at sikkerhedsklausulen kun kunne bruges under usædvanlige og yderst begrænsede omstændigheder. Først og fremmest kan den maltesiske regering ikke selv beslutte at anvende denne klausul. Den ville i stedet først skulle henvende sig til Kommissionen, som så skulle træffe afgørelsen. Nu lyder der andre toner fra den maltesiske regering. Trods de konstante klager fra landmændenes og landbefolkningens side hævder den maltesiske regering, at den må ansøge Kommissionen om tilladelse til at bruge sikkerhedsklausulen, og at sagen ikke er stærk nok til at gøre dette. Kommissionen siger det samme. Tiden har vist, at Labour-partiet havde ret."@da2
lpv:translated text
"Maltassa maanviljelijät ja maaseudun asukkaat ovat myös kansallismielisen hallituksen vilpillisyyden uhreja. Ennen Maltan liittymistä Euroopan unioniin Maltan hallitus antoi näiden väestöryhmien ymmärtää, että jos ongelmia ilmenisi viiden ensimmäisen jäsenyysvuoden aikana ulkomaisten tuotteiden tuonnin vuoksi, hallituksella olisi oikeus estää näiden tuotteiden markkinoillepääsy. Tämä taataan niin sanotulla suojalausekkeella. Työväenpuolue totesi heti, että tämä ei pidä paikkaansa. Me selitimme, että suojalauseketta voitaisiin käyttää ainoastaan poikkeuksellisissa ja varsin harvoissa tilanteissa. Ennen kaikkea Maltan hallitus ei voi omasta vapaasta tahdostaan päättää tämän lausekkeen käyttämisestä, vaan sen on ensin saatettava asia käsiteltäväksi Euroopan komissiossa, joka tekee tämän jälkeen päätöksen. Nyt Maltan hallituksella on toinen ääni kellossa. Maanviljelijöiden ja maaseudun asukkaiden jatkuvista valituksista huolimatta Maltan hallitus on ilmoittanut, että sen on haettava Euroopan komissiolta lupaa suojalausekkeen käyttämiselle ja että siihen ei ole riittävästi perusteita. Komissio sanoo samaa. Aika on osoittanut, että työväenpuolue oli oikeassa."@fi7
lpv:translated text
"In Malta zijn ook landbouwers en dorpsbewoners het slachtoffer van de misleidende praktijken van de nationalistische regering. Voor de toetreding van Malta tot de Europese Unie heeft de Maltese regering deze mensen de indruk gegeven dat als er een probleem zou ontstaan door de invoer van buitenlandse producten tijdens de eerste vijf jaar van het lidmaatschap, de regering het recht zou hebben om die producten de toegang tot Malta te weigeren. Dit zou zijn toegestaan op grond van de zogeheten vrijwaringsclausule. De Arbeiderspartij heeft onmiddellijk verklaard dat dit niet het geval was. We hebben uitgelegd dat de vrijwaringsclausule alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden gebruikt kon worden. En bovendien kan de Maltese regering niet zelf beslissen over het gebruik van deze clausule. Zij moet dat eerst aan de Europese Commissie voorleggen, die vervolgens het besluit neemt. Nu slaat de Maltese regering een heel andere toon aan. Ondanks de aanhoudende klachten van landbouwers en dorpsbewoners, zegt de Maltese regering nu dat er eerst toestemming moet worden gevraagd van de Europese Commissie om de vrijwaringsclausule te gebruiken en dat daar niet genoeg argumenten voor zijn. De Commissie zegt hetzelfde. De tijd heeft geleerd dat de Arbeiderspartij gelijk had."@nl3
lpv:translated text
"På Malta är lantbrukare och bybor också offer för nationalistregeringens svekfulla uppförande. Före Maltas anslutning till EU gav Maltas regering dessa befolkningsgrupper intrycket att om ett problem uppstod på grund av import av utländska produkter under de första fem åren efter anslutningen så skulle regeringen ha rätt att förbjuda att dessa produkter fördes in i landet. Detta garanteras i den så kallade skyddsklausulen. Maltas arbetarparti sa omedelbart att så inte var fallet. Vi förklarade att skyddsklausulen bara kunde användas under exceptionella och extremt begränsade omständigheter. Framför allt kan Maltas regering inte av egen fri vilja besluta att använda klausulen. Regeringen skulle i stället först behöva vända sig till kommissionen som då skulle fatta beslutet. Nu är det annat ljud i skällan från Maltas regering. Trots ständiga klagomål från jordbrukare och bybor hävdar Maltas regering att den måste be kommissionen om tillstånd för att använda skyddsklausulen och att det inte finns tillräckliga grunder för att göra det. Kommissionen säger detsamma. Tiden har gett Maltas arbetarparti rätt."@sv22
lpv:translated text
". Στη Μάλτα, οι γεωργοί και οι χωρικοί έχουν πέσει επίσης θύματα εξαπάτησης από την εθνικιστική κυβέρνηση. Πριν από την προσχώρηση της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση της χώρας δημιούργησε σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες την εντύπωση ότι, εάν προέκυπτε κάποιο πρόβλημα λόγω της εισαγωγής ξένων προϊόντων κατά τα πρώτα πέντε χρόνια από την προσχώρησή μας, η κυβέρνηση θα είχε το δικαίωμα να απαγορεύσει την εισαγωγή αυτών των προϊόντων. Το δικαίωμα αυτό προβλέπεται στο πλαίσιο της λεγόμενης ρήτρας διασφάλισης. Το Εργατικό Κόμμα δήλωσε αμέσως ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Εξηγήσαμε ότι η ρήτρα διασφάλισης μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εξαιρετικές και πολύ περιορισμένες περιπτώσεις. Πάνω από όλα, η κυβέρνηση της Μάλτας δεν έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει με δική της πρωτοβουλία και κατά τρόπο ανεξάρτητο τη χρήση της ρήτρας αυτής. Απεναντίας, πρέπει πρώτα να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για τη λήψη, στη συνέχεια, της απόφασης. Τώρα, η κυβέρνηση της Μάλτας ανέκρουσε πρύμναν. Παρά τις διαρκείς διαμαρτυρίες από μέρους των γεωργών και των χωρικών, η κυβέρνηση της χώρας ισχυρίζεται ότι πρέπει να απευθύνει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να της δοθεί η άδεια εφαρμογής της ρήτρας διασφάλισης και ότι δεν υπάρχουν ικανοποιητικοί λόγοι που να τεκμηριώνουν αυτό το αίτημα. Την ίδια άποψη υποστηρίζει και η Επιτροπή. Ο χρόνος απέδειξε ότι το Εργατικό Κόμμα είχε δίκιο."@el10,10
lpv:unclassifiedMetadata
"Joseph Muscat (PSE ),"18,5,20,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:unclassifiedMetadata
"bil-miktub"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
lpv:translated text
"F' Malta, il-bdiewa u r-raħħala huma vittmi oħra ta' l-ingann tal-Gvern Nazzjonalista. Qabel is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-Gvern Malti kien ta l-impressjoni lil dawn il-kategoriji li jekk ikun hemm problema minħabba l-importazzjoni ta' prodotti barranin matul l-ewwel ħames snin ta' sħubija, il-Gvern kien se jkollu d-dritt li jwaqqaf id-dħul ta' dawn il-prodotti. Dan permezz ta' l-hekk imsejħa Klawżola ta' Salvagwardja. Il-Partit Laburista kien qal mill-ewwel li dan mhux minnu. Konna spjegajna li l-Klawżola ta' Salvagwardja tista' tintuża biss f' ċirkustanzi eċċezzjonali u limitati ħafna. Fuq kollox, il-Gvern Malti ma jistax jiddeċiedi minn rajh li juża din il-Klawżola, iżda jrid japplika mal-Kummissjoni Ewropea, u tkun il-Kummissjoni li tieħu d-deċiżjoni dwar dan. Issa l-Gvern Malti biddel id-diska. Minkejja l-ilmenti kontinwi tal-bdiewa u r-raħħala, il-Gvern Malti qed jgħid li hu jrid japplika mal-Kummissjoni Ewropea biex juża l-Klawżola ta' Salvagwardja u li ma hemmx każ b' saħħtu biżżejjed biex jagħmel dan. Il-Kummissjoni qed tgħid l-istess ħaġa. Iż-żmien qed jagħti raġun lill-Partit Laburista."@lv13
lpv:translated text
". Στη Μάλτα, οι γεωργοί και οι χωρικοί έχουν πέσει επίσης θύματα εξαπάτησης από την εθνικιστική κυβέρνηση. Πριν από την προσχώρηση της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση της χώρας δημιούργησε σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες την εντύπωση ότι, εάν προέκυπτε κάποιο πρόβλημα λόγω της εισαγωγής ξένων προϊόντων κατά τα πρώτα πέντε χρόνια από την προσχώρησή μας, η κυβέρνηση θα είχε το δικαίωμα να απαγορεύσει την εισαγωγή αυτών των προϊόντων. Το δικαίωμα αυτό προβλέπεται στο πλαίσιο της λεγόμενης ρήτρας διασφάλισης. Το Εργατικό Κόμμα δήλωσε αμέσως ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Εξηγήσαμε ότι η ρήτρα διασφάλισης μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εξαιρετικές και πολύ περιορισμένες περιπτώσεις. Πάνω από όλα, η κυβέρνηση της Μάλτας δεν έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει με δική της πρωτοβουλία και κατά τρόπο ανεξάρτητο τη χρήση της ρήτρας αυτής. Απεναντίας, πρέπει πρώτα να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για τη λήψη, στη συνέχεια, της απόφασης. Τώρα, η κυβέρνηση της Μάλτας ανέκρουσε πρύμναν. Παρά τις διαρκείς διαμαρτυρίες από μέρους των γεωργών και των χωρικών, η κυβέρνηση της χώρας ισχυρίζεται ότι πρέπει να απευθύνει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να της δοθεί η άδεια εφαρμογής της ρήτρας διασφάλισης και ότι δεν υπάρχουν ικανοποιητικοί λόγοι που να τεκμηριώνουν αυτό το αίτημα. Την ίδια άποψη υποστηρίζει και η Επιτροπή. Ο χρόνος απέδειξε ότι το Εργατικό Κόμμα είχε δίκιο."@el10,10
lpv:translated text
"Em Malta, os agricultores e os aldeãos são também vítimas da actuação enganadora do Governo Nacionalista. Antes da adesão de Malta à União Europeia, o Governo maltês deu a estas pessoas a impressão de que, durante os primeiros cinco anos da adesão, se surgisse um problema devido à importação de produtos estrangeiros, o governo teria o direito de impedir a entrada desses produtos. É isso que é estipulado pela chamada cláusula de salvaguarda. O Partido Trabalhista afirmou imediatamente que tal não era assim. Explicámos então que a cláusula de salvaguarda só poderia ser utilizada em circunstâncias excepcionais e extremamente restritas. Acima de tudo, o Governo maltês não pode decidir utilizar esta cláusula de sua livre vontade. Em vez disso, tem de remeter primeiro a questão para a Comissão Europeia, que então tomará a decisão. Agora, o Governo maltês mudou de tom. Apesar das queixas constantes por parte de agricultores e aldeãos, o Governo maltês afirma que tem de pedir autorização à Comissão Europeia para utilizar a cláusula de salvaguarda e que não existe justificação suficiente para o fazer. A Comissão diz o mesmo. O tempo veio provar que o Partido Trabalhista tinha razão."@pt17
lpv:translated text
"In Malta, farmers and villagers are also victims of the deceitful ways of the Nationalist Government. Prior to Malta’s accession to the European Union, the Maltese Government gave these categories of people the impression that, if a problem arose due to the import of foreign products during the first five years of membership, the government would have the right to bar the entry of those products. This is granted under the so-called Safeguard Clause. The Labour Party immediately stated that this was not the case. We explained that the Safeguard Clause could only be used in exceptional and extremely limited circumstances. Above all, the Maltese Government cannot decide, of its own free will, to use this clause. Instead, it would have to refer to the European Commission first, which would then take the decision. Now, the Maltese Government has changed its tune. Despite the constant complaints on the part of farmers and villagers, the Maltese Government is claiming that it must apply to the European Commission for permission to use the Safeguard Clause and that there is not a strong enough case for its doing so. The Commission is saying the same thing. Time has proved the Labour Party right."@en4
lpv:translated text
". Auch in Malta sind die Landwirte und Dorfbewohner Opfer der betrügerischen Machenschaften der nationalistischen Regierung. Vor Maltas Beitritt zur Europäischen Union suggerierte die maltesische Regierung dieser Gruppe von Menschen, die Regierung sei berechtigt, die Einfuhr ausländischer Waren zu verhindern, wenn durch den Import dieser Produkte innerhalb der ersten fünf Jahre der EU-Mitgliedschaft Probleme auftauchten. Dies wird mithilfe der so genannten Sicherheitsklausel garantiert. Die Labour-Partei erklärte unverzüglich, dies sei nicht der Fall. Wir legten daraufhin dar, dass die Sicherheitsklausel lediglich in außergewöhnlichen Fällen und unter äußerst beschränkten Umständen zur Anwendung käme. Darüber hinaus kann die maltesische Regierung nicht nach freiem Willen über die Anwendung der Klausel entscheiden. Stattdessen müsse sie sich zunächst an die Europäische Kommission wenden, die daraufhin eine Entscheidung trifft. Nun hat die maltesische Regierung ihre Haltung geändert. Trotz der andauernden Beschwerden seitens der Landwirte und Dorfbewohner behauptet Maltas Regierung, sie müsse sich an die Europäische Kommission wenden, um die Sicherheitsklausel in Anwendung bringen zu dürfen, es aber gegenwärtig einer entsprechenden Dringlichkeit entbehrt. Die Kommission bestätigt dies. Die Zeit hat der Labour-Partei Recht gegeben."@de9
lpv:translated text
"A Malta agricoltori e abitanti delle campagne sono vittima anche dei metodi disonesti del governo nazionalista. Prima dell’adesione di Malta all’Unione europea, il governo del paese ha dato a queste categorie di persone l’impressione che, qualora fosse sorto un problema dovuto all’importazione di prodotti stranieri nell’arco dei primi cinque anni di adesione, il governo avrebbe avuto il diritto di vietare l’ingresso di tali prodotti sulla base della cosiddetta clausola di salvaguardia. Il partito laburista ha immediatamente dichiarato che non ricorrevano le condizioni per applicare quella clausola. Abbiamo spiegato che essa è applicabile solo in circostanze eccezionali ed estremamente limitate. Soprattutto, il governo maltese non può decidere di propria iniziativa di ricorrere alla clausola di salvaguardia. Al contrario, dovrebbe dapprima rivolgersi alla Commissione europea, la quale poi adotterebbe tale decisione. Ora il governo maltese ha cambiato tono. Malgrado le ripetute denunce da parte di agricoltori e abitanti delle campagne, il governo maltese sostiene che per potersi avvalere della clausola di salvaguardia deve chiedere l’autorizzazione alla Commissione europea e che non si è verificato un caso abbastanza valido per poterlo fare. La Commissione afferma la stessa cosa. Il tempo ha dimostrato che il partito laburista era nel giusto."@it12
lpv:translated text
". À Malte, les agriculteurs et les villageois sont aussi les victimes des méthodes trompeuses du gouvernement nationaliste. Avant l’adhésion de Malte à l’Union européenne, le gouvernement maltais avait donné à ces populations l’impression que, si un problème se posait en raison de l’importation de produits étrangers au cours des cinq premières années d’adhésion, le gouvernement aurait le droit d’interdire l’entrée de ces produits. Ce droit est octroyé en vertu de ce que l’on appelle la clause de sauvegarde. Le parti travailliste a d’entrée de jeu affirmé que ça n’était pas le cas. Nous avons expliqué que la clause de sauvegarde ne pouvait être utilisée que dans des circonstances exceptionnelles et extrêmement limitées. Par-dessus tout, le gouvernement maltais ne peut pas décider, de sa propre initiative, de faire usage de cette clause. Au lieu de cela, il devrait en référer tout d’abord à la Commission européenne, qui dès lors prendrait la décision. Aujourd’hui, le gouvernement maltais a changé de discours. Malgré les réclamations constantes des agriculteurs et des villageois, le gouvernement maltais prétend qu’il doit consulter la Commission européenne pour obtenir l’autorisation de recourir à la clause de sauvegarde et que les conditions ne s’y prêtent pas. La Commission tient le même discours. Le temps a donné raison au parti travailliste."@fr8
lpv:translated text
"En Malta, los agricultores y ganaderos también son víctimas de las maneras engañosas del Gobierno nacionalista. Antes de la adhesión de Malta a la Unión Europea, el Gobierno maltés hizo creer a esos colectivos que si surgían problemas con la importación de productos extranjeros durante los primeros cinco años de pertenencia a la UE, el Gobierno tendría la facultad de vetar la entrada de dichos productos. Esto está garantizado al amparo de la llamada cláusula de salvaguardia Inmediatamente, el Partido Laborista declaró que no era así: explicamos que la cláusula de salvaguardia solo podría utilizarse en circunstancias excepcionales y muy limitadas. Sobre todo, el Gobierno de Malta no puede decidir a su libre albedrío la aplicación de esa cláusula, sino que primero tendría que encomendarse a la Comisión Europea, que tomaría entonces la decisión. Ahora, el Gobierno maltés ha cambiado de discurso. A pesar de las continuas quejas de agricultores y ganaderos, el Gobierno maltés declara que tiene que pedir permiso a la Comisión Europea para aplicar la cláusula de salvaguardia y que no hay suficientes motivos para hacerlo. Y lo mismo dice la Comisión. El tiempo ha dado la razón al Partido Laborista."@es21
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070328.21.3-297"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph